Keresés

Részletes keresés

nemethla Creative Commons License 2012.03.15 0 0 3

Oké, vettem.

Előzmény: telescoper (2)
telescoper Creative Commons License 2012.01.12 0 0 2

A legújabb alapszabály. 

FOTÓBOLONDOK KLUBJA
SZABÁLYZAT
Bevezető
A Fotóbolondok Klubja az Index Fórumon belül létrehozott zárt klub. A klub tagjainak egyik kedvenc időtöltése a fényképezés. A Klub létrehozásával olyan fórumot teremtünk meg, ahol a fényképezés témakörén (például, de nem kizárólag: technikai kérdések megtárgyalása, fotós felszerelések és kellékek ismertetése, azok használata és értékelése, saját és mások képeinek megítélése, értékelése, bírálata) túlmenően fotós találkozók szervezése illetve azok emlékeinek megbeszélése, valamint a fényképezéshez nem köthető egyéb témák megbeszélése, egymás szórakoztatása lehetséges baráti hangnemben. 
Ez a klub nem a napi politika megbeszélésének a színtere.

I. Tagok, Tagfelvétel 
A klub tagjai azok az Index Fórum felhasználók, akiknek jogosultsága van a Klubban hozzászólásokat írni. Az alapító tagok névsorát a melléklet tartalmazza. Klubtaggá az válhat, akinek a felvételéhez a Klub grémiumának tagjai hozzájárulnak az alábbiak szerint: 
1. Minden felvételhez javasló/támogató tag szükséges. 
Javasolni csak olyan tagot lehet, aki az Index Fórumán huzamosabb ideje fórumozó, azaz a hozzászólásainak a száma minimum 300. A 300-as korlátozás ellenére is felvételre kerülhet valaki, ha az ajánlók kifejezetten kezességet vállalnak az ajánlottért, és ezt explicit módon is megfogalmazzák. A döntés ebben az esetben is a grémium tagjaira marad.
2. A jelentkezés módja: egy klubtagnak küldött levél/kérés, vagy a jelentkező topikban tett bejegyzés. 
3. A támogatók a támogatásukat vagy a jelentkezős topikban, vagy a zárt topikban tehetik meg.
4. Felvételkor türelmi időt kell kivárni, hogy legyen ideje a moderátornak a jogosultság beállításához.
5. A végleges tagfelvételről a grémium dönt. A döntés egyszerű többségi szavazással történik. 
6. A döntésről a grémium egy tagja értesíti a jelentkezőt. Ez történhet mailen, vagy abban a topikban, ahol a jelentkező belépési szándékát jelezte.
7. Minden új klubtagnak elküld a grémium egy tagja egy üdvözlő mailt ami az üdvözlésen kívül a klubban követendő magatartásról, a legfontosabb szabályokról és a tiltott dolgokról tájékoztatja a frissen felvett klubtársat.
II. Tagkizárás 
1. A grémiumnak kötelessége eljárni, ha egy klubtag valakire kizárási javaslatot tesz. 
2. A kizárásról a grémium egyszerű többségi szavazással dönt.
3. A döntésről a grémium egy tagja mailben értesíti az érintettet és a döntésről a Klub zárt topikjában értesíti a klubtagokat is.

III. Grémium 
1. A grémium 5 főből áll. Ennek az alapszabálynak az életbelépésekor aktuális grémiumi tagok névsora a mellékletben található. A grémium tagjainak megbízatása visszavonásig, vagy lemondásig, illetve a klubból való kizárásig tart. Ha a grémium tagjainak száma csökken az előbb felsorolt okok valamelyike folytán, akkor a grémium létszámát mihamarabb az eredeti 5 főre kell kiegészíteni. Az átmeneti időszakban is működik a grémium, döntéseit továbbra is egyszerű többségi szavazással hozza meg. Ha a grémium létszáma páros és a szavazatok száma egyenlő, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a szavazás nem hozott többségi eredményt, tehát nincs döntés. Ebben a helyzetben a grémium tagjai felülvizsgálják a véleményüket és addig nincs döntés, amíg vagy az igenek, vagy a nemek száma egyenlő marad. Az új grémiumi tagra bármelyik klubtag tehet javaslatot. Több javaslat beérkezésekor a grémium tagjai többségi szavazással választják ki az új grémiumi tagot.
2. A grémium döntéseit szavazattöbbséggel állapítja meg. 
4. Bármilyen döntésről a zárt topikban kell tájékoztatni a klubtagokat. 

IV. Viselkedés a Klubban
A Klub alapvetően fotós baráti társaság közös fóruma. A megjelenő hozzászólások hangvételének, stílusának is ennek megfelelőnek kell lennie. Sem klubtagokról, sem nem klubtagokról sértő megállapításokat tenni nem megengedett, az ilyen hozzászólások bármelyik grémium tag kezdeményezésére törlésre kerülnek, a tagok pedig kérhetik a grémium tagjait a hozzászólások töröltetésére. A nem tagokkal kapcsolatos tiltás oka az, hogy egyfelől a nem tagok nem tudnak a Klub hozzászólásai között válaszolni, másfelől elejét szeretnénk venni, hogy a Klub tagjai okot adjanak arra, hogy az Index más fórumain nem odaillő vitát, veszekedést indítsanak el.
A zárt topikból semmiféle információ nem kerülhet ki. E szabály megszegőjét bármely tag kérelmére a grémium kizárással sújthatja. Ha valaki a zárt topikban megjelent dolgot, infót meg szeretné osztani valakivel a klubon kívül is, akkor ehhez az eredeti megjelentető hozzájárulását kell kérnie.
A klubon belül nem működik a fórumon szokásos moderáció. Amennyiben valaki valami miatt moderációt kérne, akkor azt a zárt topikban kell megtennie és a moderáció megtörténtének előfeltétele, hogy annak jogosságát a grémium megszavazza.

V. Szabályzat 
1. A Fotóbolondok Klubja szabályzatát a megválasztott grémium hozza létre vagy módosítja. 
2. Az alapszabály módosítására bármely klubrag tehet javaslatot. A változtatás elfogadása a grémium szavazásától függ. 
3. A szabályzatot minden módosítása után egységes szerkezetben a „Fotóbolondok Klubja grémium - kidoboltatik” topikban kell közzétenni. Ezt a Fotóbolondok Klubja Grémium nick teszi meg.


1. sz. Melléklet
Az alapító tagok névsora (a nickek sorszámával együtt)

telescoper 746268
nemethla 519244
61antana 501158
speedlight 639488
Páti a játi 434632
KTTech 325106
yazoo 119021
tyutyus 10120
Carvi 508343
Soká 275287
theraphosa 850526
jcsapo 827146
NJani 253999
Jajca 337712
kiss_atti 905539
imiapek 841928
futoz 442981

2. sz. melléklet
A grémium tagjai:
61Antana
nemethla
Páti a játi
Speedlight
telescoper

telescoper Creative Commons License 2010.06.14 0 0 1
A legújabb alapszabály.

FOTÓBOLONDOK KLUBJA
SZABÁLYZAT
Bevezető
A Fotóbolondok Klubja az Index Fórumon belül létrehozott zárt klub. A klub tagjainak egyik kedvenc időtöltése a fényképezés. A Klub létrehozásával olyan fórumot teremtünk meg, ahol a fényképezés témakörén (például, de nem kizárólag: technikai kérdések megtárgyalása, fotós felszerelések és kellékek ismertetése, azok használata és értékelése, saját és mások képeinek megítélése, értékelése, bírálata) túlmenően fotós találkozók szervezése illetve azok emlékeinek megbeszélése, valamint a fényképezéshez nem köthető egyéb témák megbeszélése, egymás szórakoztatása lehetséges baráti hangnemben.
Ez a klub nem a napi politika megbeszélésének a színtere.

I. Tagok, Tagfelvétel
A klub tagjai azok az Index Fórum felhasználók, akiknek jogosultsága van a Klubban hozzászólásokat írni. Az alapító tagok névsorát a melléklet tartalmazza. Klubtaggá az válhat, akinek a felvételéhez a Klub grémiumának tagjai hozzájárulnak az alábbiak szerint:
1. Minden felvételhez javasló/támogató tag szükséges.
Javasolni csak olyan tagot lehet, aki az Index Fórumán huzamosabb ideje fórumozó, azaz a hozzászólásainak a száma minimum 300. A 300-as korlátozás ellenére is felvételre kerülhet valaki, ha az ajánlók kifejezetten kezességet vállalnak az ajánlottért, és ezt explicit módon is megfogalmazzák. A döntés ebben az esetben is a grémium tagjaira marad.
2. A jelentkezés módja: egy klubtagnak küldött levél/kérés, vagy a jelentkező topikban tett bejegyzés.
3. A támogatók a támogatásukat vagy a jelentkezős topikban, vagy a zárt topikban tehetik meg.
4. Felvételkor türelmi időt kell kivárni, hogy legyen ideje a moderátornak a jogosultság beállításához.
5. A végleges tagfelvételről a grémium dönt. A döntés egyszerű többségi szavazással történik.
6. A döntésről a grémium egy tagja értesíti a jelentkezőt. Ez történhet mailen, vagy abban a topikban, ahol a jelentkező belépési szándékát jelezte.
7. Minden új klubtagnak elküld a grémium egy tagja egy üdvözlő mailt ami az üdvözlésen kívül a klubban követendő magatartásról, a legfontosabb szabályokról és a tiltott dolgokról tájékoztatja a frissen felvett klubtársat.
II. Tagkizárás
1. A grémiumnak kötelessége eljárni, ha egy klubtag valakire kizárási javaslatot tesz.
2. A kizárásról a grémium egyszerű többségi szavazással dönt.
3. A döntésről a grémium egy tagja mailben értesíti az érintettet és a döntésről a Klub zárt topikjában értesíti a klubtagokat is.

III. Grémium
1. A grémium 5 főből áll. Ennek az alapszabálynak az életbelépésekor aktuális grémiumi tagok névsora a mellékletben található. A grémium tagjainak megbízatása visszavonásig, vagy lemondásig, illetve a klubból való kizárásig tart. Ha a grémium tagjainak száma csökken az előbb felsorolt okok valamelyike folytán, akkor a grémium létszámát mihamarabb az eredeti 5 főre kell kiegészíteni. Az átmeneti időszakban is működik a grémium, döntéseit továbbra is egyszerű többségi szavazással hozza meg. Ha a grémium létszáma páros és a szavazatok száma egyenlő, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a szavazás nem hozott többségi eredményt, tehát nincs döntés. Ebben a helyzetben a grémium tagjai felülvizsgálják a véleményüket és addig nincs döntés, amíg vagy az igenek, vagy a nemek száma egyenlő marad. Az új grémiumi tagra bármelyik klubtag tehet javaslatot. Több javaslat beérkezésekor a grémium tagjai többségi szavazással választják ki az új grémiumi tagot.
2. A grémium döntéseit szavazattöbbséggel állapítja meg.
4. Bármilyen döntésről a zárt topikban kell tájékoztatni a klubtagokat.

IV. Viselkedés a Klubban
A Klub alapvetően fotós baráti társaság közös fóruma. A megjelenő hozzászólások hangvételének, stílusának is ennek megfelelőnek kell lennie. Sem klubtagokról, sem nem klubtagokról sértő megállapításokat tenni nem megengedett, az ilyen hozzászólások bármelyik grémium tag kezdeményezésére törlésre kerülnek, a tagok pedig kérhetik a grémium tagjait a hozzászólások töröltetésére. A nem tagokkal kapcsolatos tiltás oka az, hogy egyfelől a nem tagok nem tudnak a Klub hozzászólásai között válaszolni, másfelől elejét szeretnénk venni, hogy a Klub tagjai okot adjanak arra, hogy az Index más fórumain nem odaillő vitát, veszekedést indítsanak el.
A zárt topikból semmiféle információ nem kerülhet ki. E szabály megszegőjét bármely tag kérelmére a grémium kizárással sújthatja. Ha valaki a zárt topikban megjelent dolgot, infót meg szeretné osztani valakivel a klubon kívül is, akkor ehhez az eredeti megjelentető hozzájárulását kell kérnie.
A klubon belül nem működik a fórumon szokásos moderáció. Amennyiben valaki valami miatt moderációt kérne, akkor azt a zárt topikban kell megtennie és a moderáció megtörténtének előfeltétele, hogy annak jogosságát a grémium megszavazza.

V. Szabályzat
1. A Fotóbolondok Klubja szabályzatát a megválasztott grémium hozza létre vagy módosítja.
2. Az alapszabály módosítására bármely klubrag tehet javaslatot. A változtatás elfogadása a grémium szavazásától függ.
3. A szabályzatot minden módosítása után egységes szerkezetben a „Fotóbolondok Klubja grémium - kidoboltatik” topikban kell közzétenni. Ezt a Fotóbolondok Klubja Grémium nick teszi meg.


1. sz. Melléklet
Az alapító tagok névsora (a nickek sorszámával együtt)

telescoper 746268
nemethla 519244
61antana 501158
speedlight 639488
Páti a játi 434632
KTTech 325106
yazoo 119021
tyutyus 10120
Carvi 508343
resolv.conf 567636
Soká 275287
theraphosa 850526
jcsapo 827146
seeman 669580
NJani 253999
Jajca 337712
kiss_atti 905539
imiapek 841928
futoz 442981

2. sz. melléklet
A grémium tagjai:
61Antana
nemethla
Páti a játi
seeman
telescoper
telescoper Creative Commons License 2010.01.14 0 0 0
FOTÓBOLONDOK KLUBJA
SZABÁLYZAT
Bevezető
A Fotóbolondok Klubja az Index Fórumon belül létrehozott zárt klub. A klub tagjainak egyik kedvenc időtöltése a fényképezés. A Klub létrehozásával olyan fórumot teremtünk meg, ahol a fényképezés témakörén (például, de nem kizárólag: technikai kérdések megtárgyalása, fotós felszerelések és kellékek ismertetése, azok használata és értékelése, saját és mások képeinek megítélése, értékelése, bírálata) túlmenően fotós találkozók szervezése illetve azok emlékeinek megbeszélése, valamint a fényképezéshez nem köthető egyéb témák megbeszélése, egymás szórakoztatása lehetséges baráti hangnemben.
Ez a klub nem a napi politika megbeszélésének a színtere.

I. Tagok, Tagfelvétel
A klub tagjai azok az Index Fórum felhasználók, akiknek jogosultsága van a Klubban hozzászólásokat írni. Az alapító tagok névsorát a melléklet tartalmazza. Klubtaggá az válhat, akinek a felvételéhez a Klub grémiumának tagjai hozzájárulnak az alábbiak szerint:
1. Minden felvételhez minden esetben 2 javasló/támogató tag szükséges.
Javasolni csak olyan tagot lehet, aki az Index Fórumán huzamosabb ideje fórumozó, azaz a hozzászólásainak a száma minimum 300. A 300-as korlátozás ellenére is felvételre kerülhet valaki, ha az ajánlók kifejezetten kezességet vállalnak az ajánlottért, és ezt explicit módon is megfogalmazzák. A döntés ebben az esetben is a grémium tagjaira marad.
2. A jelentkezés módja: egy klubtagnak küldött levél/kérés.
3. A jelentkezés tényét a Felvétel topikban kell jelezni, illetve a támogatást/ellenzést is ebben a topikban kell jelezni.
4. Felvételkor 2 nap türelmi időt kell kivárni, hogy legyen idő a támogatásra vagy ellenvéleményre.
5. A végleges tagfelvételről a grémium dönt. Ellenvélemény nélküli esetekben a grémium szavazás nélkül felveszi a kérelmezőt, ellenvélemény esetén a grémium szavazni köteles.
6. A döntésről a „Fotóklub grémium - kidoboltatik” topikban kell tájékoztatni a klubtagokat. Ezt a Fotóbolondok Klubja Grémium nick teszi meg. Itt csak a döntés jelenik meg.
II. Tagkizárás
1. A grémiumnak kötelessége eljárni, ha egy klubtag valakire kizárási javaslatot tesz.
2. A grémium a kizárásról: (a) azonnal dönt, vagy (b) szóvivőjén keresztül jelzi a kizárandó tagnak, hogy a kizárás életbe lép, ha a javaslatban szereplő indokok nem szűnnek meg.
3. A döntésről a „Fotóbolondok Klubja - kidoboltatik” topikban kell tájékoztatni a klubtagokat. Ezt a Fotóbolondok Klubja Grémium nick teszi meg. Itt csak a döntés jelenik meg.

III. Grémium
1. 3 főből áll, tagjait a klubtagok szavazással jelölik ki. A szavazás módja:
Minden klubtag maximum 5 klubtagra szavazhat. A szavazatokat a Fotóbolondok Klubtopik topikban kell megjelentetni. A grémium tagjainak változását a létrejött klubfórumon belül kell majd megszavazni, az ottani hozzászólásokkal.
A grémium abból a 3 tagból alakul meg, akik a legtöbb szavazatot kapták, és elfogadják a grémiumtagságot. Azonos szavazatszám esetén a magyar ABC szerinti sorrend dönt. A szavazás érvényes, ha legalább 10 klubtag szavazott, és az új grémium taglétszáma 5.
2. A grémium döntéseit szavazattöbbséggel állapítja meg.
3. Bármilyen döntésről a „Fotóklub grémium - kidoboltatik” topikban kell tájékoztatni a klubtagokat.
4. A grémium megbízatása a következő grémiumválasztás érvényes befejezéséig tart. A grémium visszahívását és helyére új grémium megválasztását bármely klubtag megindíthatja. További 5 visszahívást támogató klubtag javaslata után az új grémium megválasztását azonnal meg kell kezdeni.
5. Ha a grémium bármely tagja 30 napnál tovább nem tud részt venni a grémium munkájában, vagy klubtagként kizárásra kerül, akkor a helyére új tagot kell választani. A szavazást ebben az esetben a III.1 pontban foglaltak szerint, de egyetlen új grémium tag megválasztásával kell lefolytatni.
6. Az első grémium 3 hónapig jogosult működni, ezután egy új választással kell megújítani vagy leváltani őket. Ezt követően 6 hónaponként kell kiírni szavazást.

IV. Viselkedés a Klubban
A Klub alapvetően egy fotós baráti társaság közös fóruma. A megjelenő hozzászólások hangvételének, stílusának is ennek megfelelőnek kell lennie. Sem klubtagokról, sem nem klubtagokról sértő megállapításokat tenni nem megengedett, az ilyen hozzászólások bármelyik grémium tag kezdeményezésére törlésre kerülnek, a tagok pedig kérhetik a grémium tagjait a hozzászólások töröltetésére. A nem tagokkal kapcsolatos tiltás oka az, hogy egyfelől a nem tagok nem tudnak a Klub hozzászólásai között válaszolni, másfelől elejét szeretnénk venni, hogy a Klub tagjai okot adjanak arra, hogy az Index más fórumain nem odaillő vitát, veszekedést indítsanak el.

V. Szabályzat
1. A Fotóbolondok Klubja szabályzatát a megválasztott grémium hozza létre vagy módosítja.
2. A szabályzatot minden módosítása után egységes szerkezetben a „Fotóbolondok Klubja grémium - kidoboltatik” topikban kell közzétenni. Ezt a Fotóbolondok Klubja Grémium nick teszi meg.


1. sz. Melléklet
Az alapító tagok névsora (a nickek sorszámával együtt)

telescoper 746268
nemethla 519244
61antana 501158
speedlight 639488
Páti a játi 434632
KTTech 325106
yazoo 119021
tyutyus 10120
Carvi 508343
resolv.conf 567636
Soká 275287
theraphosa 850526
jcsapo 827146
seeman 669580
NJani 253999
Jajca 337712
kiss_atti 905539
imiapek 841928
futoz 442981
telescoper Creative Commons License 2010.01.14 0 0 topiknyitó
Kérlek, mielőtt bármit írnál ide, olvassad el a topik leírását!

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!