Keresés

Részletes keresés

TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.26 0 0 167
Oda-vissza
Harmadgenerációs magyarok térnek haza az Egyesült Államokból
2010. január 16. 00:00


Pethõ Tibor
Amikor a rossz gazdasági helyzet és a kilátástalanság miatt nagyon sok magyar fiatal menekülne az országból, egynéhányan külföldről épp Magyarország felé veszik az irányt. Szülőföldjük Amerika, de itt lelnének régi-új hazára.


Búcsúzik az óesztendő. Négy, Amerikából érkezett magyar fiatal a Himnuszt, majd a székely himnuszt énekeli lelkesen, enyhe, ám észrevehető angol akcentussal. Aztán előkerülnek az itthon rég elfeledett népdalok, keservesek. A tősgyökeres pestiek némák maradnak. A dallam fordulatai ismerősek számukra, de a szöveg nem.
A nótázó másod-, harmadgenerációs amerikai magyar huszonévesek közül a 25 éves Gorondi Réka jelenleg Budapesten tanul, a szintén 25 éves Bányai Bíbor bábának, testvére, a 22 esztendős Bányai Torda pedig építési vállalkozónak készül. Az Erdélyből New Yorkba elszármazott Podolyák Attila aneszteziológus lesz, végzős a SOTE-n.
Magyarországon akarnak élni.
Nem hagy nyugodni történetük, találkozót kérek tőlük: néhány nap múlva Pesten, egy belvárosi presszóban beszélgetek négyükkel.
– Sok lehetőség van itt, s élni is kívánok ezekkel, amikor majd hazatelepülök. Nem egyedül jövök persze, jön a nővérem, Bíbor is – meséli kérdésemre Bányai Torda. Menyasszonya, Réka már itt lakik lassan három éve.
Torda és Réka a New Jersey állambeli Passaicból érkezett. A Bányai testvérek anyai dédszülei Szegedről, az anyai nagypapa pedig Zalaegerszegről került Amerikába a második világháború után. A nagyszülők aztán Amerikában ismerkedtek össze s alapítottak családot.
A 25 esztendős Gorondi Réka felmenői 1945 után egy menekülttáborban voltak Torda nagyszüleivel, de aztán megszakadt a kapcsolat a két család között. Réka a cserkészetben találkozott Bíborral, ő mutatta be testvérének, Tordának, aki később Réka vőlegénye lett.
– Az édesapám nagyon rosszul beszélt magyarul, ő már Argentínában született, onnan vándorolt át az Egyesült Államokba – meséli Réka családjának történetét. Édesapja édesanyjával az Egyesült Államokban ismerkedett meg. – Tőle tanulta meg rendesen a nyelvet. Anyu ugyanis ötvenhat után, tízévesen került Magyarországról az Újvilágba.
Gyermekként a régi legendák, az otthon hallott mesék alapján mindhárman csodálatos helynek képzelték el az anyaországot. Ezt a hitet főleg a nagyszülők táplálták, Réka édesapja ugyanis húszévesen, életében először hazalátogatott, s akkora csalódás érte, hogy azóta nem hajlandó magyar földre lépni. Meggyőződése viszont annál erősebb lett: az „igazi” magyarságot nekik kell megőrizniük. Ezért is nevelte gyermekeit szigorúan magyarnak.
A szigorúságot jelen esetben szó szerint kell venni. Az óvodáig csak magyarul tudtak, s utána tanultak meg angolul. Ha otthon angolul beszéltek, rájuk szóltak, a játszótársaik is csak magyar ajkúak lehettek.
Bíbor hozzáteszi, ha angolul szólaltak meg otthon, fogalmazást kellett készíteniük a magyar nyelvről, unokatestvéreinek pedig százszor le kellett írniuk: „Itthon csak magyarul beszélünk!”
A kamaszkor mindezt megváltoztatta, szívesen mentek inkább amerikai társaikkal szórakozni, iskolai barátaik odakötötték őket. Felejteni kezdték a magyart, s már szinte csak angolul beszéltek, gyakran egymás között is. Sok magyar ismerősük abban az időben hagyta el a szülőktől örökölt identitását.
El kellett telnie néhány évnek, hogy ismét felleljék magukban kötődésüket, s újra felfedezzék Magyarországot, ahol gyerekkorukban gyakran nyaraltak. Réka komoly döntést hozva a New Jersey állambeli New Brunswickból Budapestre költözött, jelenleg az Állatorvos-tudományi Egyetem harmadéves hallgatója. Választása tudatos: vidéken szeretne élni, állatokat tartani egy tanyán.
– Sokszor csalódtam az anyaországban, hiszen a mi kis otthoni közösségünkben erősen éltek a szokások. Rendszeresen báloztunk, estélyi ruhában, frakkban vagy szmokingban, az ünnepségeken gyakran viseltük a díszmagyart – mondja Réka arról, hogy mennyire más Magyarországon magyarnak lenni, mint Amerikában. Többször vissza akart menni Amerikába az ottani magyar közösségbe, feladva, amit itthon elkezdett. – A magyar vidék, Csíksomlyó tartott itt – mondja –, s az, hogy helyenként sikerült fellelni azt a világot is, amelyről annak idején a nagyszülők meséltek. A forrást kerestem, s talán meg is találtam.
Réka esetében még érdekesség, hogy nagyszülei is hazaköltöztek. Ők most Budapesten, Zuglóban élnek.
Más volt a helyzetük a Bányai testvéreknek: őket a szülők magyarországi középiskolába küldték tanulni. A pécsi ciszterci gimnáziumba jártak, ittlétük alatt az iskola kollégiumában laktak.
– Úgy érzem, átmeneti helyzet, otthon is így tekintették, hogy családunk elmenekült Amerikába – mondja Bányai Bíbor. – Szellemi kincseiket, felfogásukat vitték magukkal, ezt szeretném én most, ha nem is egészen abban a formában, visszahozni. Nem túlzás: lelkifurdalást érzek, ha nem vagyok itt. Igaz, most vissza kell mennem, be akarom fejezni szülészeti tanulmányaimat.
Bíbor úgy tervezi, egy ideig az Egyesült Államokban fog élni és dolgozni, majd az ott megkeresett pénzen földet vásárol Magyarországon.
– Ősi magyar állatokat szeretnék tartani, lehetőleg egy város közelében. Hivatásomat, a bábaságot ugyanis a nagyobb településeken lehet igazán hatékonyan gyakorolni – mondja. Nem titkolja, az otthon szülés pártján van, szeretné, ha ez minél több helyen Magyarországon is megszokott dolog lenne. – Nem akarok elzárkózni a modern világtól sem, csak megőrizni a régit.
Bíbor élete egyébként odakinn is jórészt a magyar közösségben folyik: a templom, a cserkészet, a szombati magyar iskola kitölti napjait a tanulás mellett.
Podolyák Attila története némileg eltér a többiekétől. Őt nevezhetnénk akár első generációs amerikai magyarnak is, hiszen ő még Erdélyben nőtt fel: első emlékei a Ceausescu-rendszerhez kötődnek, tizenegy évesen, 1990-ben hagyta el szüleivel Kolozsvárt, s költözött át New Yorkba.
– Az európai kultúra, az emberközelibb világ vonzott ide New Yorkból, élvezem, hogy itt mindenki magyarul beszél – mondja a budapesti egyetemen orvosnak készülő, jelenleg aneszteziológusrezidens Podolyák Attila. Állítja, Amerikában nem voltak igazi barátai, ennek ellenére őt is fenyegette a veszély, hogy aszszimilálódik. 2000-ben az akkori kormány által a szórványmagyaroknak alapított oktatási program segítségével került Magyarországra. – Magyar feleséget, gyerekeket szeretnék – jelenti ki határozottan. – Felelősséget érzek azért, hogy jobb legyen itt, hogy megmaradjon a magyarság.
Attila bátyja, aki tényleg majdnem teljesen asszimilálódott az Egyesült Államokban, öccsét követve tért vissza Magyarországra. Szegeden él, most született gyermeke.
Közbevetésemre, hogy meglehetősen furcsa mindez, hiszen Amerikába inkább kivándorolni szerettek mindig is az emberek, mint onnan ideköltözni, azt válaszolják: tisztában vannak azzal, hogy amit ők akarnak, rendkívül ritka még az emigránsok körében is.
A 2000-es statisztikai adatok szerint egyébként az Egyesült Államoknak körülbelül másfél millió olyan polgára van, amelyik magyarnak vagy magyar származásúnak vallja magát. Legtöbbjük 1945-ös, illetve 1956-os menekült, de vannak ott mostani kivándoroltak, úgynevezett „friss magyarok” is. A generációs és más jellegű ellentétek miatt érezhetően elkülönülnek a különböző időszakokban érkezett kivándorlók közösségei. Az amerikai magyaroknak kevesebb mint tíz százaléka használja otthon az óhaza nyelvét. Egy hazai értékelés – Papp Z. Attila tanulmánya – szerint az asszimilációs folyamat lelassult ugyan, ám jól látszik az „etnikai alagút vége”. Azaz: a beolvadás gyakorlatilag elkerülhetetlen.
– Nem akarok idegennek tűnni itthon. Ezt a földet tartom hazámnak, felnőttként inkább itt élnék – jelenti ki Bányai Torda.
Amikor azt kérem, beszéljenek arról, mi nem tetszik nekik idehaza, szenvedélyesebbek lesznek. Attilát a „túlzó Nyugat-majmolás” taszítja.
– Nem azokra találtunk, akiket vártunk, az emberek nem őrzik hagyományaikat, fásultak.
Réka a sokszor udvariatlan kiszolgálást említi. Szokatlan volt számára az is, hogy a hivatalok kevésbé pontosak és megbízhatók s jóval bürokratikusabbak, mint Amerikában.
– Budapest nagyon szép, de sajnos lepusztult. Sok a csúnya új épület, sok a falfirka, a szemét – teszi hozzá.
– Nem akarok se Erdélybe, se Amerikába visszaköltözni – mondja már a búcsúzásnál Attila. – Esetleg rövidebb időre elmennék külföldre dolgozni. A legjobb persze az volna, ha itthon tudnék gyógyítani.
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.25 0 0 164
If you like the style; smashing design:7hz


xtdh
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.25 0 0 163
Azt gondolom talán tudod, hogy a La Reve annyit jelent Az Álom.
Előzmény: denes (161)
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.24 0 0 160
Calatrava. Egyenlőre csak thumbnail-eken látom. Merész. De nem tűnik túl szimmetrikusnak. Jó neked, hogy a kedvenc épületed ennyire helyben van.
O'Keeffe gondolatok: az adobe dwelling-be költözés good move volt. There is something very special about these structures. Van már egy több évtizedes irányzat organic architecture pl. Gaudi, v. Makovecz stb. ami hasonló inspirációjú. Láttam a website fotóidon is ilyen adobés házakat. Még nem haladtam sokat előre a könyvben, de eléggé O'Keeffe-és fétisnek tünik az animal skull. Látván az utóbbi évek popular culture obsessiont akármi skeletal és morbiddall elgondolkodtató, hogy honnan indulhatott ez a trend.
Előzmény: denes (158)
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.22 0 0 157
Nem, Vancouver-ben van új könyvtára az úrnak - for shure.
Előzmény: TürelmiHarc (156)
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.22 0 0 156
Már volt olyan tapasztalatom az évtizedek során, hogy valami obscure artist-ra felfigyeltem, és utána pár évre örömmel nyugtázhattam, hogy nagyon befutott. Ilyen volt pl. a svájci Giger. Mint mondtam Denes, te extrém jó tudsz lenni verbálisan, - arról még nem vagyok meggyőződve, hogy a vizuális compass-od ugyanúgy működik-e. Habár megélsz a fotózásból - és nem tudom még mi másból.
Az architectura jelentős profilod a fényképezésben? Mikor Salt Lake City-ben jártam réges-régen, nagyon tetszett az új könyvtárépület. Azt hiszem Seattle is ugyanattól az építésztől kapott könytárat pár éve. Nahát evvel az emberrel szívesen elbeszélgetnék a világegyetemről, mint olyanról..
Előzmény: denes (155)
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.21 0 0 154
Egy argentin tájképfestő: Frasca

asfAF


ydfb

efg
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.21 0 0 153
More Pop Surreal: James Jean

aetz

drtzjhert

rgserz
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.18 0 0 151
Már ott tartok az O'Keeffe könyvben, hogy a művésznő a convent schoolba jár Virginiában és rossz a helyesírása. Uncanny..
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.14 0 0 147
By any chance: nem tetszett olvasni To Build a Castle-My Life As a Dissenter - Vladimir Bukovsky-tól? (vagy bármi mást tőle?)
Előzmény: denes (146)
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.09 0 0 144
jeit:

Tehát a Lincoln kép amit Denes beillesztett sajnos olyan felbontású, hogy nem láthatóak az általa említett részletek, mindössze egy nem túl vonzó küllemű akt hátsó fertálya a Lincoln koponya kellős közepén. Értelmezhetetlen és kétdimenziós.

Lincolnról azonnal Mark Ryden-re és művészetére kellett asszociálnom. Sajnos Rydén egyik legjobb képét nem mertem betenni ismervén Denes személyes szenzibilitásait és one man crusade-jeit. A felületes szemlélő Ryden-t egy kindergartenben leragadt balpékként könyvelheti el, aminél ő egy hajszállal mindenképpen több, de lehet, hogy a tágabb utókor nem fogja korunk legnagyobb klasszikusaként kanonizálni. Nem tudhatom..

Azonban van már egy művészettörténeti kategoria for Ryden and his ilk: Lowbrow Pop Surrealism. Ennek a műfajnak a legjobb pillanatai azok a tonque in cheek megatelitalállatok, mint pl. Alex Gross Last Judgement tablóján a sírjából kiemelkedő mobiltelefonáló motívuma.

Most megyek és folytatom Roxana Robinson: Georgia O'Keeffe című biográfiájának tanulmányozását. Egy nő írta egy nőről, ajánlással egy nőnek. El,,
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.08 0 0 143
More Lowbrow Pop Surrealism: Alex Gross / as amazing as it gets /

The Last Judgement qrezw5z
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.08 0 0 142
Ilyen időket élünk. Megvan róla a teóriám.
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.08 0 0 141
Ez egy art scene amiről itt szó van, egy másik neves képviselője Gary Baseman, ime egy New Yorker cover tőle:


dxfbg
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.08 0 0 140
Ryden? A delicate artist. De talán nem őt hozom fel, ha nem kerül Lincoln szóba. A hokedlisuhogtatást pedig tudomásul veszem, de azért még egy dobása van:

Ryden: Silence

It is just an illustration, but I like it. A kis kreatúra az ágon dobja fel a képet. Azonkívül (hogy) nem a szokásos stílusa.


or_what
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.07 0 0 137
more Lincoln same author

asdgsd
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.07 0 0 136
Közkívánatra:

ydfbafg
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.07 0 0 135
I mean chord
Előzmény: TürelmiHarc (134)
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.07 0 0 134
the whole picture

believe or not, it srtrikes a cord in contemporary America
xfbíysfv
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.07 0 0 133
Pet of the Week

dghserg
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.04 0 0 131
Namost (úgy mintha valakit érdekelne) azt írtam itt valahol, hogy jobban irritál az outright giccs, mint azt amit nem értek. A most betöltött képek sokak által első, sőt a második pillantásra is giccsnek minősülhetnének. De nem azok mert a művész úgy tesz rá még egy lapáttal a giccsre, hogy az gyönyörűen átminősül művészetté. A témái is szublim szimbólumokat bújtatnak, vagy ellenállhatatlanul bájosak, vagy booth. hasonló dolgokat művel a némileg magyar vonatkozású Jeff Koons is, aki világhírű a művészvilágban, és hatalmas pénzeket tesz zsebre. Érdekes módon, ha jól emlékszem a tőzsdén dolgozott mielőtt felcsapott volna.
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.04 0 0 130
Persze a kitűző könnyen lehet a keze munkája.
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.04 0 0 129
kismonológ: Utánanéztem Georgia O’Keeffe-nek, látom volt valami dolga Csikágóval, mondhatnám erős kötődése. Arra viszont fókuszálatlanul emlékeztem, hogy bovine skull lett volna a motívuma, it is actually ram's skull. Very wild west. Right. Tüzetesebben átnézve műveit, kétségtelenül művészet, de engem nem nyűgöz le pedig valószínűleg nincs annyi pénzem, hogy valami eredetit vásároljak aq hagyatékából. Érdekes módon egy valami furcsa formájú kitűző amit a ruháján visel az egyik fényképen jobban megragadott, and all in all az arca jobban tetszik mint a keze munkái. Kiváncsi lennék, hogy tudna-e mindezért haragudni.
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.04 0 0 128
aertg
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.04 0 0 127
nhsae
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.04 0 0 126
sthet
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.04 0 0 125
hjser
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.04 0 0 124
kdrt
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.04 0 0 123
sgjj
TürelmiHarc Creative Commons License 2010.01.04 0 0 122
sioerg

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!