Keresés

Részletes keresés

serenic.... Creative Commons License 2012.02.10 0 0 62

Ez tele van áldolgokkal. Egyrészt a Nap nem halad át az állatövön, hanem a Föld kering a Nap körül. Az ember nem 72 évig egészséges, ezt a számot csak a jó oszthatósága miatt szeretik az ezoterikusok (így kiválóan lehet más dolgokat kihozni belőle, a fele meg a 36, ami tizede az év napjainak a számának, minusz 5 és egynegyed ugye :) )

Előzmény: babaji (61)
babaji Creative Commons License 2012.02.10 0 0 61

Precesszió és a Nagy Napév

A Nap a tavaszpont precessziós útján 72 év alatt tesz meg egy fokot, 2160 év alatt halad át egy állatövi szakaszon (30') 25.920 év alatt pedig bejárja az ekliptika egész körét.

Az egész kört, a 25.920 éves ciklust Nagy Napév-nek nevezzük, az egy-egy jegyre terjedő 2160 éves szakaszok a Nagy Napév hónapjai, a "világhónapok", az egy fokra jutó 72-esztendős út pedig egy -egy világnapnak felel meg.

Ezeknek az időegységeknek rendkívül nagy a jelentőségük a Föld és az emberiség életében. Az egészséges, normális ember életkora 72 év, vagyis a precessziónak egy foknyi útja. Az ember normális hőmérséklete 36 fok, ez a 72-nek a fele, az egészséges ember érverése percenkint átlag 72, percenként 18-szor veszünk lélegzetet, vagyis négypercenként 72 a lélegzések száma. Tudjuk, hogy a forgó Föld kb 4 perc alatt fordul 1 fokot, tehát a Föld 1 foknyi elmozdulásának 72 lélekzetvétel felel meg, mint ahogy a precesszióban 72 év egyezett egy fokkal. Ha az ember 1 perc alatt 18 lélekzetet vesz, akkor egy nap- 24 óra- alatt 25920-szor lélegzik, ugyanennyi a Nagy Napévben lepergő földi évek száma. ezek a számok tehát igen mélyen gyökereznek a lét törvényében és rejtelmes, örök összefüggéseket tárnak fel.


részlet Baktay Ervin: A csillagfejtés könyve című művéből
Tovább »

forrás: Blogspot.com

babaji Creative Commons License 2012.02.10 0 0 60

A Korszak/age/aion/világhónap/eon a Föld precessziós köre egytizenketted része vagyis 25920 év osztva 12 egyenlő 2 1 6 0 év kerekitve két évezred.

Mostanság az Aquárius esedékes.Az időhatárok pontosan még nem tisztázottak

trueXman Creative Commons License 2010.02.09 0 0 59
Ebben a topicban nincsen szabott keret és nincsenek régtől tisztelt tekintélyek, felfújt hólyagok.

Írd le nyugodtan, amit gondolsz és amit gondolsz, azt éld át és amit átélsz, abban jelen vagy és az vagy Te.

Az istenek csak majmok, akik majmokat tartanak, banánt mutogatva nekik.

De mit látok? Nem istenek ezek, csak emberek, a régi idők "szentjeit és igazait" banánként mutogatják a tömegnek, így csalva lépre.
És mindíg mindent meghamisítanak. Legyen múlt, jelen vagy jövő.

Az új korszak ezotériája pontosan ugyanaz, mint a régié.
Előzmény: ponix (57)
trueXman Creative Commons License 2010.02.09 0 0 58
Egyetértek veled.

Nincs nagyobb akadály az emberi butaságnál és csak egyetlen gyógyszer van a világ bajaira: a józan értelem.

Az összes "szent" "a jó és a rossz minden nyelvén csak hazudik és ha valamije van, lopta azt".

A hatalmi vágy, az uralomösztön öltözik "jézuskrisztusnak", "mózesnek", "buddhának", és az összes többi zsiványnak. :-)

"Prison-Planet"...és a gnosztikusok is csak ostoba foglyok és a "híres rózsakeresztesek" sem egyebek,
mint tehetetlen bábok, akik azt hiszik képesek tenni bármit is.

Van "prison-planet" , ez a tömegé.....és van átélés, megélés, teljes szível történő jelenlét; vállalás és szembenézés...ez az emberé.

Mi köze ennek a zenhez? Az is csak egy vallás, semmi egyéb.

Mindegyik kisajátítana magának a közös igazságokból, sajátos ruhákba öltözteti fel az emberiség közös igazságait,
elnevezi "jézuskrisztusnak" stb.

Csak bolondokat bolondítanak; mi más is lenne a céljuk? Az uralom másképp hogyan tartatna fenn?

Ó, ti kósza lelkek! Nem látjátok magatokat és magatokat nem látván, nem átélvén, magatokat álmaitokkal összetévesztitek.
Magatokat mások nektek szánt álmaival tévesztitek össze.

Tanúságot teszek nektek arról, hogy minden mennyország csak álság, csak álom, csak illúzió,
amivel magatokat mások kedvére bolondítjátok.

A buddhisták mennyországai, tiszta földjei stb. is csak önáltatások, semmi más.

Ti tekintélytisztelők! Ti projektálók! Lássátok, milyen messzire kerültetek!

Gnóthi Se Authon!!! Ha magadat nem ismered, megismerhetsz-e bármi mást? (helyesen)

Ti, "isten" akaratáról okoskodók! Sorsotokat látom. Mi a te sorsod? A formáló erők mit szánnak neked? Itt és most mit akarnak most veled? Akarat nélkül mit teljesít be az akarat?

Egyetemes igazságokra építettek légvárakat nektek!

Szólottam és szavam igaz.

Előzmény: ponix (57)
ponix Creative Commons License 2010.01.12 0 0 57
Üdvözletem mindenkinek!

Most találtam rá erre a topikra és magam is érdeklődöm, mindenféle spiritualitás iránt, és magam is kereső vagyok.

Pár éve olvastam egy könyvet:
Dr Bánki M. Csaba, Az életünk és az agy címmel, most megint a kezembe került és néhány oldal elolvasása után abba hagytam az olvasást, nehogy túl haladjak azon a néhány igen fontos mondaton, amit most veletek is meg fogok osztani.

A könyv egyébként a pszichiátria témakörét fejtegeti, igen olvasmányosan és emészthetően.

Néhány idézet, korábbi tudósoktól:

"Az emberi haladás örök akadálya a szokás zsarnoksága, lévén ez szüntelen ellentétben a szokásosnál jobbra vágyás hajlamával... John Stuart Mill (1806-1873)"

"Minél előbbre halad a tudás, annál jobban megkettőzi erőfeszítéseit a butaság, hogy fenntartsa az előítéletek hatalmát... (Nicolas-Sebastian Roch de Chamfort-1741-1794)"

"A tehetség kihívás, amelyet, gyűlölettel és rágalmakkal büntetnek (Anatole France 1844-1924)"

És néhány gondolat a könyvből:

Agyunk, egyes régebbi hiedelmekkel szemben egyáltalán nem "tükrözi", vagy "észleli" a külvilágot, hanem azt keresi, amit már eleve oda képzelt...

A körülöttünk zajló világot mi soha nem a amaga teljes és fennséges közömbösségében látjuk, hanem abból jobbára csak a számunkra jelentéssel bíró dolgokat vesszük észre. Nem csoda, hogy elvárásaink beigazolódnak: A pesszimista valóban mindenütt veszélyt, bajt és kudarcot lát, a gyanakvó ember mindenféle hazugságot, csalást és rossz akaratot, a spiritiszta hívő pedig égen és földön mindenfelé a szellemek és kísértetek keze nyomát...

Ezt az ember központú világot, mi teremtjük a saját hiedelmeink képére. Éppen ezért teremthetnénk akár egészen másmilyenre is...

És a nagy igazság:

Hitünk szerint látjuk ugyan a világot, de ez fordítva is igaz: idővel a hitünk is módosul attól, amit látunk, Onnan fogva pedig új színben tűnnek fel a régi dolgok. Létezik valóságos tudás: Ott kezdődik, amikor kételkedni kezdünk, a "magától értetődő" hiedelmek igazságában...

Ezen a fórumon, moderáció nélkül átbeszélhetünk, mindenféle kapcsolódó témát, hiszen semmi nincs önmagában, hanem csak az ő környezetében képes létezni.

Önállóság
bloody rain Creative Commons License 2010.01.01 0 0 56
Fordítsuk ezt le gyakorlatiasabbra! Mit jelent ez abból a szempontból, hogy több pénzt tuggyak szerezni?
Előzmény: trueXman (48)
trueXman Creative Commons License 2010.01.01 0 0 55
Köszönöm.

Ezek csak üres gondolatok, tartósság nélkül, az első szél elfújja őket és ez így van jól!

Előzmény: Törölt nick (54)
trueXman Creative Commons License 2009.12.29 0 0 53
Ha nehéz, miért kísérletezel vele? :-)))
Előzmény: vektor (52)
vektor Creative Commons License 2009.12.29 0 0 52
Én igazi spiritualitáliusatitát akarok! De nehéz leírni.
Előzmény: trueXman (51)
trueXman Creative Commons License 2009.12.28 0 0 51
Álspirituális irányzatok küzdelme a XXI.-században:

A XXI. század elején a néhány nagy álspirituális irányzatnak igen sok és egyre szaporodó,
kisebb-nagyobb,
hasonlóan álspirituális irányzattal kell szembenéznie...

...és ez így van jól.

Kutyaharapást szőrével kell kezelni. :-)))

Sárkány ellen sárkányfű...trueXman Creative Commons License 2009.12.27 0 0 49
Istenről:

Véleményem szerint jelenlegi létünkben az isten egy potencialitásként (=lehetségesség)
van jelen,
aki bennünk kíván megszületni.

(ez az egyetlen vágya)


trueXman Creative Commons License 2009.12.27 0 0 48
Napjainkban sok-sok kis közösség azt képzeli magáról,
hogy valamilyen szinten
a "megváltó igazság" birtokában van.

Terveket dolgoznak ki az "emberiség megmentésére",
emellett igyekeznek létszámaikat növelni.

Valószínűleg eme kis közösségek nem fognak bolygószinten túl nagy eredményeket elérni,
de legalább a közösségben-élést gyakorolhatják és ez jó,
abban az esetben, ha vezetőik nem fanatizálják a tagokat túlságosan "megváltó igazságaikkal".

Ezek a kis közösségek valójában a nagy önként vállalt emberi közösség(ek) pótszerei.
A nagy, közös igazság helyett sok-sok kis pótigazságot kapnak.

Az egyetlen eredeti mítosz helyett kis pótmítoszok, mítoszpótlékok.

Mítoszpótlékok "univerzális hatalmakról", "megszabadító szerzetekről" , közeljövőben érkező "megváltókról", egyetlen pillanat alatt külső erővel helyreállított létről.
"Angyalok" és "bolygómeditációk" stb.

Ez az összes tanítás, kivétel nélkül, mind
az egyetlen, közös, eleven mítosz ellentettjei;
pótszerek, rózsaszínű tabletták,
melyek ideig-óráig eltompíthatják az embert.

Itt és most kijelentem:
-semmilyen másik világ nem létezik, ahová el lehetne menekülni
-ez a világ nem gonosz
(ez a világ minden pillanatban pontosan tükrözi és megmutatja a lakói állapotát, ha gonosznak látszik, hát mitőlünk és a vérünkben lévő örökségtől látszik gonosznak)
(az ember állandóan változó lény, igyekezzen úgy irányítani a változásait, hogy negativitásait levetvén a szó valódi értelmében(!) emberré váljon)

Az a baj, hogy az emberen eluralkodtak az "eszközrendszerek" (a "megszabadító igazságok")
és már a fától nem látván az erdőt egyre vadabb és színesebb elképzelései lesznek a "másik világról" vagy "a másik világ istenének" vagy eme világ "istenének" akaratáról.

Arányérzékre lenne szükségünk, valamint józan- és tárgyilagos értelemre,
mely nem az anyagból és nem "isten akaratából" indul ki,
hanem van saját, belső mértéke
és képes azt, amivel szembetalálkozik, látni és érteni.

Látása és értése nem külső kondicionálás eredménye,
hanem jelenlétének "eredője", vektora.

A Föld-bolygó állapota lakóinak állapotát tükrözi, pontosan megmutatja.
trueXman Creative Commons License 2009.12.27 0 0 47
Jól jegyezd meg!

Korunkban sok pozitív jelkép negatívnak van beállítva
és sok negatív jelkép (stb.) pozitívnak van beállítva.
Ez korunk egyik igen jellemző tulajdonsága.
(a megfordított spiritualitás, ellenszellemiség)
Előzmény: hazugangyal (45)
trueXman Creative Commons License 2009.12.27 0 0 46
Szerintem a pentagram anak az embernek a jelképe, aki van, aki képes hatni.

A "keresztény" szellemiség kiáltotta ki negatív jelképpé,
azért, hogy még véletlenül se legyél olyan ember,
aki hatni, formálni képes.


Tűz-karakter vagyok, de az ötszörös test az különbözik a karaktertől.


Úgy gondolom a tűz-elemet "magára kell hagynom",
fellobban az, amikor jónak látja, önnön mértékére.

A táltos is tűz-karakter;
tűz karakter Ézsaiás is, aki izzó ajakkal szól.

A tűz-papot az jellemzi, hogy izzó ajakkal tud szólni
és amikor izzó ajakkal szól,
a tűz-logoszból szól ihletettségének mértéke szerint.

A tűz-logoszból szól,
nem pedig az "ál-tűzből",
az érdekeket tükröző, kiszámított "lángolásból".


""""Korábban már írtad, hogy minden egyes ember lelke 1-1 őselemnek felel meg, (Te talán tűz vagy?). Inkább ezt az elemet kell mindenkinek felerősítenie saját magában; s akkor nem lesz szüksége további "testekre".
Különben is: ebben a világban mit érsz a másik néggyel?""""

-ezt nem értem.
Előzmény: hazugangyal (45)
hazugangyal Creative Commons License 2009.12.27 0 0 45
"Ezoterikus tanok szerint az embernek ötszörös testet kell kifejlesztenie,
a kifejlesztett, ötszörös testtel rendelkező ember jelképe: a pentagram."

Szerintem ez így nem igaz! A pentagramm egy negatív jelkép...

Korábban már írtad, hogy minden egyes ember lelke 1-1 őselemnek felel meg, (Te talán tűz vagy?). Inkább ezt az elemet kell mindenkinek felerősítenie saját magában; s akkor nem lesz szüksége további "testekre".
Különben is: ebben a világban mit érsz a másik néggyel?
Előzmény: trueXman (44)
trueXman Creative Commons License 2009.12.26 0 0 44


Mikor a mítoszok eleven (belső) képeiből (külső) vallásokat csinálnak,
akkor a lelkeken történő uralomért cserébe feláldozzák a mítoszokat és a lelkeket.

Minden vallásnak ez a története. Kivétel nélkül.


Az Avatár című filmben egy teljességgel eleven és helytálló mítosz látható és élhető át (kívülről).

Csodálatos, hogy "jóról" és "szeretetről" egyetlen szót sem szólnak, mégis minden a helyén van...
és az igazság világít.

-------------------------------------------------
Az istenekről:
-az istenek kivétel nélkül halhatatlanok, halált nem ismerők, legfeljebb alszanak.
-a kort formáló erők függvényében az istenek felébreszthetők és akár el is altathatók
-istenek az embertől függetlenül nem léteznek
-az istenek különböznek egymástól jellemük, karakterük és tulajdonságaik alapján.

----------------------------------------------------
A Vízöntő-korban az istenanya visszahelyeztetik eredeti méltóságába,
mivel vele szemben az előző korszakokban súlyos visszaélések történtek (a "kinyilatkoztatott" vallások részéről).
----------------------------------------------------
Az abszolútból kisugárzik három elv (ezeket a vallásokban az érdekeknek megfelelően nevezik el),
ez a három elv:
-hím-elv apai-elv megtermékenyítő-elv J
-női-elv anya-elv mindenek anyja HVH (Éva)
-gyermek-elv

vagy:
-teremtő-elv Brahmá
-fenntartó-elv Visnu
-lebontó, megújító-elv Siva

.....................................................................................
A "kinyilatkoztatott" vallások szimbolikája, jelképrendszere szándékosan össze lett zavarva;
ezt érdemes átgondolni és megérteni,
hogy konkrétan mit is jelent.

A Holdról:
női istene: Yao
férfi istene:Yah.

Minden bolygóhoz istenpárok tartoznak, férfi és női istenség.

Ezoterikus tanok szerint az embernek ötszörös testet kell kifejlesztenie,
a kifejlesztett, ötszörös testtel rendelkező ember jelképe: a pentagram.

Lehetséges, hogy a formáló erők olyan körülményeket teremtenek,
hogy bizonyos embereknél ezek a testek kialakulhassanak.

A folyamat durvától a finom és finomabb felé tart.trueXman Creative Commons License 2009.12.26 0 0 43
Ha a kérdésekre vannak válaszok, akkor azok bennünk vannak.

Teljesen egyetértek az általad leírtakkal. :-)


Nincs bennem megszilárdult válasz, így stabil világnézetet részemről nem állíthatok fel.

Állandóan változnak bennem a nézetek.

Még nem vagyok halott. :-)


Előzmény: hazugangyal (42)
hazugangyal Creative Commons License 2009.12.26 0 0 42
Szia!

Úgy vélem, a kérdésekre választ Tőled most még nem fogok kapni... Legfeljebb csak még több kérdést :)
Szerintem ezek a kérdések mindannyiunkban ott égnek - válasz egyenlőre nincsen.

Mert a korábbi válaszok itt és most elavultak; újak pedig csak a kialakult személyiségű, teljes egységet átélni képes "új emberben" jelennek meg. Idővel.
És NEM lesz egyetlen válasz!!! Vagyis: nem csak egyetlen válasz lesz...
Előzmény: trueXman (41)
trueXman Creative Commons License 2009.12.25 0 0 41
Szia!

Csak röviden válaszolok:

1. Felváltotta...és szerintem jobb lesz, mint az előző.

2. Elmossa a megkövült, kiszáradt lelkű elméleteket.
A női elvet rehabilitálja,
(ezt majd kifejteném bővebben; ezt nagyon fontos tisztán látni).

3. A jelenlegi emberi létben újabb, eggyel magasabb test lesz kifejleszthető;
ezzel párhuzamosan fog a magasabb testet kifejlesztő emberben az anyagiság csökkenni.
(pl. két kifejlettebb lelkű, tudatú ember sokkal intenzívebben, teljesebben lesz képes egymáshoz kapcsolódni és átélni pl. kettejük egységét.
itt nem tantráról és nem szexualitásról van szó!)

4. Aki a vízöntő formáló erőivel halad, abban az önzés és az egoizmus csökkenni fog,
veszteségérzete mégsem lesz, sőt...
Sokkal kommunikatívabb és bensőségesebb lesz (másokkal és magával szemben is)
és ezt nem technikákkal fogja elérni,
hanem belőle fog természetesen fakadni...

5. A tudatosság és jelenlét növekedésével arányosan fog nőni az egységtudat, az egyetemes akarat megértése stb.
ami, ha reális, akkor örömérzés kíséri (!).

Amilyen mértékben beavatást nyerünk az egyetemesbe,
olyan mértékben képes bennünk pl. öröm keletkezni.

A korlátok, a korlátok, ó, a korlátok!
A mesterek szépen megélnek a korlátokból;
miért akarnák hát eltüntetni őket?

Ne korlátokban gondolkozzunk,
gondolkozzunk korláttalanban!


Amennyire lehet, meg kell érteni, hogy

-a világok hogyan keletkeztek? (keletkeznek)
-mi módon tartatnak fenn?
-mi az egésznek az értelme?
-vonatkozik ez rám?
-a világjáték tőlem függetlenül zajlik?
-mit akar az isten tőlem?
-mi a viszony az abszolút és én közöttem?

Helyesen értelmezel. :-)))
Előzmény: hazugangyal (40)
hazugangyal Creative Commons License 2009.12.25 0 0 40
Békés karácsonyt kívánok!

Összefoglalom, eddig mit értettem meg "tanításodból", hátha valamit félreértelmeztem:

1. A Halak korszakát felváltotta a Vízöntőé (valószínűleg a '99-es napfogyatkozás volt a változások kezdete).

2. A vízöntőnek az a legfőbb sajátossága, hogy elmos minden nagy elméletet, a kereszténységgel kezdve.

3. A tömeglélek ("állatlélek") helyét átveszi az egyéni tudatosság, a személyiség kerül előtérbe.

4. Ez azonban nem azonos az individualizmussal, az egoizmussal, az önzéssel - a Vízöntő ember, mint személyiség képes másokkal együttműködni, együttérezni.

5. A korábbi, bűntudaton, bűnösségen alapuló "tévhitek" helyett egyfajta "örömvallás" alakul ki, amit voltaképpen nem is lehet vallásként felfogni, mert nem dogmákra épül, hanem személyes tapasztalatokra. Ezáltal az öröm által nyerhetünk "beavatást" az Egyetemesbe, voltaképpen így tudunk kilépni korlátainkból.

Helyesen értelmeztelek???
Előzmény: trueXman (38)
trueXman Creative Commons License 2009.12.24 0 0 39
"""Ha elkezdesz önmagadon munkálkodni, minden reális kapcsolatod megszakad a Világgal? ""

-Nem mehetünk ki a világból, nincs már hová.

""Szerintem, ha saját belső éned helyezed előtérbe, azt "képezed" (jobb szót nem találok rá), akkor a világban való jelenléted éppenhogy visszahúzódik, színtelenné válsz mások (a be nem avatottak?) számára.
Hogyan válhatsz így hitelesebbé?
Hogyan tudsz így hatni másokra, ha éppenséggel erőtlennek látnak?""

-Szerintem a vívódások, küzdelmek (hibás keresés, "formálódás") után,
ha valamennyit sikerült realizálnod,
akkor egy mások számára nem tudatosan, de jól érezhető jelenléted alakul ki,
hitelesnek éreznek és odafigyelnek a szavaidra.

Szerintem ahol ezek a minőségek nem jelennek meg az emberen,
ott valójában semmi nem történt az illetővel,
a legtöbb "szentet", gurut, mestert
úgy "csinálják" (akár a tv-sztárokat).

Sok mögött, szerintem az égvilágon semmi sincs.

Elmondják az ezoterikus kliséket, régebbiekre hivatkoznak,
halottaknak tulajdonított tanításokat ismételgetnek vég nélkül stb.

Ez olyan, mint egy külső sövényrendszer,
át kell tudni menni rajta.


Amíg kívülről kapod a "mértéket",
sohasem lesz hiteles mértéked,
az egyetlen hiteles mérték benned születhet meg.


Filmajánló:
aki teheti, nézze meg az AVATÁR című filmet,
ha lehet 3D-ben.

Csodálatos alkotás.

Ezotériájáról:
színtisztán ott van benne az eredeti mítosz.

(elvi síkon)

Nem kifordított-, nem összezavart szimbolikájú mítosz,
hanem a hibátlan, világító mítosz.""Hogyan tudsz így hatni másokra, ha éppenséggel erőtlennek látnak?""

-ha erőtlennek látnak, az valószínűleg azt jelenti,
hogy erőtlen vagy,
az energiáidat, amikkel realizálni kellene, szétszórod.

Az eleven lelket tisztelik.

Aki egy külső keretrendszerbe belehelyezkedett,
az semmibe sem nézi a látszólag összevissza beszélő eleven lelkűt.
Mivel nem beszél egyetlen elfogadott keretrendszer szerint sem.

Én tűz-karakter vagyok,
a föld-, víz-, levegő-karakternek más az útja.

A víz pl. Lemuria>Kína Tao
""A legfőbb jó a vízhez hasonló,
mindennek hasznos,
nem harcos
az alantasban is jelenlevő,
a víz az úthoz hasonló.""

Ez Lemuria felismerése,
a víz beavatási út.

Előzmény: hazugangyal (34)
trueXman Creative Commons License 2009.12.24 0 0 38
Kellemes karácsonyt kívánok mindenkinek!!!!


Az Isten áldása legyen rajtatok,
aki kívülről és belülről néz benneteket.

Aki ti általatok akar és fog megszületni.
trueXman Creative Commons License 2009.12.24 0 0 37
Biológiailag embernek születünk,
viszont meg kell tanulnunk érezni (minél teljesebben), gondolkozni tudni (minél teljesebben és elevenebben);
ezek nem "ködök",
a világok ezért keletkeztek, hogy minél teljesebben átélhessük magunkat.

A világok rendeltetése és célja, hogy minél teljesebben átélhessük és megélhessük bennük magunkat.

Ha egyetlen egy lélek teljesen és maradéktalanul megunja ezt a "nagy játékot" (isteni lílát),
akkor egyetlen pillanat alatt szabadul meg az összes köteléktől és visszatér az eredetbe.

Csodálatos ez!

Az eredeti természetben (az eredeti emberben) nincsenek negativitások,
nincsenek ellentmondások, nincs viszály,
hogyan is lehetne,
hiszen természete szerint nem egyéb, mint önnön mértékére fellobbanó és ellobbanó tűz,
mely örökké, önnön gyönyörűségére lángol.

És az a "másik birodalom",
hívjuk édennek vagy ahogyan csak akarjuk,
nem máshol van,
hanem itt van,
nem máskor lesz, vagy volt,
hanem most van.

Az a "birodalom" nem rejtezett el,
egyedül és kizárólag mi rejteztünk el.


Aki örökké lobogó tűzből szól,
annak szava örökké lobogó tűz.

Az örökké lobogó tűzből keletkezett tér és idő,
hogyan foghatnák azt,
ami (ezoterikus értelemben is) előttük keletkezett.

Előzmény: hazugangyal (36)
hazugangyal Creative Commons License 2009.12.24 0 0 36
Egyébként ez a hozzászólás nagyon-nagyon tetszik!
Itt végre valami újat is írtál!!! Valami egyedit.
Előzmény: trueXman (30)
hazugangyal Creative Commons License 2009.12.24 0 0 35
"A kívül lévő emberfarkast csak a benned lévő emberfarkas láthatja.
Ha benned nincsen emberfarkas, akkor kívül sem lesznek emberfarkasok.
Hihetetlen, de igaz."

Nos, az engem jól ismerők szerint hiányzik belőlem az "emberfarkas" tulajdonság. Csak éppen óvatos vagyok.
Én sem azt írom, hogy minden más ember farkas - de ha "csordában" vannak, sajnos, elég gyakran ez a jellemvonás kerül előtérbe. És ez nem függ iskolázottságtól, neveltetéstől, stb... Úgyhogy szerintem ez - sajnos - adottság. Ami csak neveléssel tartható kordában.
Előzmény: trueXman (28)
hazugangyal Creative Commons License 2009.12.24 0 0 34
"Az önmagatokon történő munkálkodás nyomán kezd a jelenlétetek kialakulni,
hitelesebb és erőteljesebb lesz,
elkezdtek lenni,
a szó ezoterikus értelmében."

Ha elkezdesz önmagadon munkálkodni, minden reális kapcsolatod megszakad a Világgal? Szerintem, ha saját belső éned helyezed előtérbe, azt "képezed" (jobb szót nem találok rá), akkor a világban való jelenléted éppenhogy visszahúzódik, színtelenné válsz mások (a be nem avatottak?) számára.
Hogyan válhatsz így hitelesebbé?
Hogyan tudsz így hatni másokra, ha éppenséggel erőtlennek látnak?
Előzmény: trueXman (30)
hazugangyal Creative Commons License 2009.12.24 0 0 33
Igazad van :) De úgy gondolom, ha sikerült volna, már mi is tudnánk róla... Legalábbis önjelölt próféták továbbadták volna a vélt módját annak, hogyan ismerd meg magad. Én így gondolom. És még nem találkoztam ilyen írással, ami erről szólna. Bár lehet, hogy túl keveset olvasok, vagy rossz helyen keresem a MÓDSZERT. :)
Előzmény: bloody rain (27)
trueXman Creative Commons License 2009.12.24 0 0 32
A "régi ember" legelső mozdulata mindíg a támadás, a kritika.

Ez azért van, mert nem önmagán, hanem másokon keresztül él.

Értékrendje egy másokhoz viszonyított értékrend. (a középpontja nem belül van, hanem kívül)

Ez az az emberfajta, aki még nincsen, akinek törekednie kellene arra, hogy legyen.

Mert ha a szabott időn belül nem valósít meg konkrét lényi törekvéseket,
akkor valóban nem lesz.
vektor Creative Commons License 2009.12.24 0 0 31
Lehet, hogy egy csomó ostobaságot gondolok erről a kérdésről

Ez a legtalálóbb gondolatod.
Előzmény: trueXman (5)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!