Keresés

Részletes keresés

elterito Creative Commons License 3 napja 0 0 25074

Nagyfokú elvetemültség kell ahhoz, hogy valaki azt állítsa, hogy a 70 evdomádes 490 napot jelent

 

A 70 evdomades az 490 nap.

De miért, de miért?

Mert egy evdomades (week, semaine, týždeň,  неделя, շաբաթ, שָׁבוּעַ) az hét nap. És mennyi 70 szer hét? Az 490-nel egyenlő.

 

 

    7*70

  __

  49

+  00

  ___

  490

Előzmény: Leslie07 (25052)
elterito Creative Commons License 4 napja 0 0 25073

"Ebből a válaszodból sem mutatkozott meg, hogy beszéled-e a Biblia  nyelvét.

Nem fogom fájlalni, ha nem beszéled esetleg."

 

A Biblia nyelvét az emberek nem azért kutatják, hogy azon beszéljenek, hanem azért, hogy azt megértsék."

 

 

 

Ezzel kapcsolatban szeretnélek udavariasan kérdezni, te vajon megérted a Septuaginta görög nyelvét?

Ugyanis gyakran hivatkozol a Septuagintára. Leszögezném, én nem értem meg a Septuaginta nyelvét.

Sajnos. ;-(

Erre a kérdésre még nem válaszoltál Leslie07.

Kérlek pótold a hiányt.

 

 

Előzmény: Leslie07 (25061)
híg ember Creative Commons License 4 napja -1 0 25072

👉🏻 25062...

Előzmény: Leslie07 (25069)
híg ember Creative Commons License 4 napja -1 0 25071

Ismeretes volt a tizedfizetés a levitikumnál jóvalta elébb is...

Előzmény: Leslie07 (25068)
híg ember Creative Commons License 4 napja -1 0 25070

Biztosan nem azért

 

Nem azt kérd'tem, hogy miért nem?

 

Később az egész Törvényt kövekre kellett átmásolni.

 

S bé kelletett helyheztetni a ládáBA...?

Előzmény: Leslie07 (25067)
Leslie07 Creative Commons License 4 napja -1 0 25069

Természetesen a könyvbe beírta Mojzes a tíz igét is, máskülönben mi nem ismerhetnénk azt. 

 

És nem azt együtt nevezte a szövetség Törvényénak?

Előzmény: híg ember (25063)
Leslie07 Creative Commons License 4 napja -1 0 25068


Semmi köze a levitai papsághoz. Mán a zsidók előtt fizettek tizedet:"

 

Ki és kinek? Hány alkalommal?

 

Mi köze volt annak E.G. White tizedfizetési törvényéhez?

Előzmény: híg ember (25064)
Leslie07 Creative Commons License 4 napja -1 0 25067

 akkor miért látá szűkségit azokat külön kőtáblára írnia s a ládáBA helyheztetnie - 

 

Biztosan nem azért, hogy hamis prófétanőtök ebből azt következtesse ki, hogy a Tíz Ige nem volt

a Törvényszövetség része. Később az egész Törvényt kövekre kellett átmásolni. Erről nem írt nektek 

E.G. White?

 

5.Mózes 27:1Mózes pedig és Izráel vénei parancsot adának a népnek, mondván: Tartsátok meg mind e parancsolatot, amelyet én parancsolok ma néktek.2És amely napon általmentek a Jordánon arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ád néktek: nagy köveket állíts fel, és meszeld be azokat mésszel.3És mihelyt általmégy, írd fel azokra e törvénynek minden ígéjét, hogy bemehess arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ád néked, a tejjel és mézzel folyó földre, amiképpen megígérte néked az Úr, a te atyáidnak Istene.4Mihelyt azért általmentek a Jordánon, állítsátok fel azokat a köveket, amelyeket én e mai napon parancsolok néktek, az Ebál hegyén; és meszeld be azokat mésszel.5És építs ott oltárt az Úrnak, a te Istenednek; olyan kövekből való oltárt, amelyeket vassal meg ne faragj.6Ép kövekből építsd az Úrnak, a te Istenednek oltárát; és áldozzál azon egészen égőáldozatokat az Úrnak, a te Istenednek.7Áldozzál hálaáldozatokat is, és egyél ott, és vigadozzál az Úr előtt, a te Istened előtt.8És írd fel a kövekre e törvénynek minden ígéjét igen világosan!

 

Józsué 8:30Majd oltárt építe Józsué az Úrnak, Izráel Istenének Ebál hegyén,31Miképpen megparancsolta vala Mózes, az Úrnak szolgája Izráel fiainak, amint meg van írva Mózes törvényének könyvében; oltárt ép kövekből, melyeket vas nem érintett és vivének arra egészen égőáldozatot az Úrnak, és áldozának hálaáldozatokat.32És felírá ott kövekre a Mózes törvényének mását, amelyet az írt vala Izráel fiai elé.33Az egész Izráel pedig és az ő vénei, vezérei és bírái ott álltak vala kétfelől a láda mellett, a Lévita-papok előtt, akik az Úrnak frigyládáját hordozták vala, úgy a jövevény, mint a benszülött, fele a Garizim hegye felé, fele pedig Ebál hegye felé, amint megparancsolta Mózes az Úr szolgája, hogy megáldaná az Izráel népét először.34Azután pedig felolvasta a törvénynek minden ígéjét, az áldást és az átkot, mind úgy, amint meg van írva a törvény könyvében.35Nem volt egy íge sem azok közül, amelyeket Mózes parancsolt vala, amelyet fel nem olvasott volna Józsué, az Izráelnek egész gyülekezete előtt, még az asszonyok, gyermekek, jövevények előtt is, akik járnak vala közöttök.

Előzmény: híg ember (25065)
elterito Creative Commons License 5 napja 0 0 25066

"Ebből a válaszodból sem mutatkozott meg, hogy beszéled-e a Biblia  nyelvét.

Nem fogom fájlalni, ha nem beszéled esetleg."

 

A Biblia nyelvét az emberek nem azért kutatják, hogy azon beszéljenek, hanem azért, hogy azt megértsék."

 

És te vajon megérted?

Erre a kérdésre még nem válaszoltál Leslie07.

Kérlek pótold.

 

 

 

Előzmény: Leslie07 (25061)
híg ember Creative Commons License 5 napja -1 0 25065

Ha ideiglenesnek szánta az Úr ama tíz ígét p.o. a cirmoniális törvényhöz hasonlólag, akkor miért látá szűkségit azokat külön kőtáblára írnia s a ládáBA helyheztetnie - miért nem volt elég a láda MELLETT helyheztetett könyvben hagyatnia...?

Előzmény: Leslie07 (25061)
híg ember Creative Commons License 5 napja -1 0 25064

tizedfizetés

 

Semmi köze a levitai papsághoz. Mán a zsidók előtt fizettek tizedet: konkrétan tudunk Jakabról s Ibrahimról. Minden bizonnyal nem az ujjukból szopták ki ők sem, tehát hihetőleg Ádámig megyen vissza...

Előzmény: Leslie07 (25061)
híg ember Creative Commons License 5 napja -1 0 25063

a Mózes által a Törvénykönyvbe beírt 

Törvény tartalmazta az Isten által kinyilatkoztatott összes parancsolatot, beleértve a Tíz Ígét is

 

Természetesen a könyvbe beírta Mojzes a tíz igét is, máskülönben mi nem ismerhetnénk azt. 
Ám az Úr azt a tízet saját ujjával kőtáblára írta s a ládáBA kellett helyezni. Vajjon miért? És miért pont azt a tízet? Miért nem másik tízet?

 

A szövetség eskűt pedig a könyvbe beírt Törvényre tették le Izrael fiai

 

Szép is lett volna, ha csak p.o. a cirmoniális törvényre eskűdtek volna, de ama tíz ígére - nem...

Előzmény: Leslie07 (25061)
híg ember Creative Commons License 5 napja -1 0 25062

MIÉRT SZAKÍTOTTA KI  E.G.WHITE A TÍZ IGÉT A TÖRVÉNYSZÖVETSÉGBŐL?

 

Az Úr "szakajtá ki", hiszen azt rendelé, hogy a tízet, amit saját ujjával írt kőtáblára, azt a ládáBA tegyék, amit Mojzes írt könyvbe, azt penig a láda MELLÉ helyheztessék. Vajjon miért...?

Leslie07 Creative Commons License 5 napja -1 0 25061

MIÉRT SZAKÍTOTTA KI  E.G.WHITE A TÍZ IGÉT A TÖRVÉNYSZÖVETSÉGBŐL?

 

Sokan azt gondolnák, hogy a szombathoz való ragaszkodás miatt tette.

De nem gy van. Számára az volt a fontos, hogy ketté ossza a törvényt.

A Tízparancsolat részére és az azokon kívüli más törvényre.

E tíz parancsolaton kívüli részét a Mózes által közvetített Törvénynek elnevezte

ceremoniális törvénynek. De vajon helyén való volt-e a Tíz Ígén kívüli részt ,mind Ceremoniális Törvénynek elnevezni. Aligha. Hisz a Mózes által a Törvénykönyvbe beírt 

Törvény tartalmazta az Isten által kinyilatkoztatott összes parancsolatot, beleértve a Tíz Ígét is. A szövetség eskűt pedig a könyvbe beírt Törvényre tették le Izrael fiai.

 

2.Mózes 24:3Elméne azért Mózes, és elbeszélé a népnek az Úr minden beszédét és minden rendelését; az egész nép pedig egyező szóval felele, mondván: Mindazokat a dolgokat, amelyeket az Úr parancsolt, megcselekesszük.4Mózes pedig felírá az Úrnak minden beszédét, és felkele reggel és oltárt építe a hegy alatt, és tizenkét oszlopot, az Izráel tizenkét nemzetsége szerint.5Azután elküldé az Izráel fiainak ifjait, és áldozának égő áldozatokat, és hálaáldozatul tulkokat ölének az Úrnak.6Mózes pedig vevé a vérnek felét, és tölté a medencékbe: a vérnek másik felét pedig az oltárra hinté.7Azután vevé a szövetség könyvét, és elolvasá a nép hallatára; azok pedig mondának: Mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk.8Mózes pedig vevé a vért, és ráhinté a népre, és monda: Ímé a szövetségnek vére, melyet az Úr kötött ti veletek, mindama beszédek szerint.

 

Hazudott tehát E.G. White , mert az általa elszakított rész is tartalmaz nem ceremoniális parancsolatokat. A valódi ok az volt, hogy kettészakítva a törvényt 

azt a részét tegye érvénytelenné,amelyben a tized fizetésre való utasításokat adta Isten. Ugyanis ha érvényben lenne az egész törvény, akkor tilos lenne Lévi fiain

kivűl bárkinek tizedet fizetni, azaz a H.N. Adventista Egyház tagjai bűnösökké tennék magukat azzal, hogy adventista papjaiknak fizetnek tizedet, holott azt csak Lévinek volt szabad a Törvény értelmében fizetni. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy Lévinek is a tized egy részét át kellett adni Istennek, az Isten által meghatározott módon.

Aki tehát se nem Lévinek és általa nem Istennek adja a tizedet, az meglopja Istent.

A ne lopj parancsolat ellenben a Tíz Ige része, amiről azt állítják a H.N. Adventisták, hogy nem lett eltörölve, csak az a törvény,amely a meghatározza, hogy kinek kell tizedet fizetni.

 

Egyszóval hiába hitette el E.G. White és adventista papjai a szervezet tagjaival ,

hogy nem kell aggódni, ha nekik fizetnek tizedet, mert a törvénynek az a része 

hogy Lévinek kéne hatályon kívül van, mert ha nem Lévinek adják, akkor az Istent is meglopják, a lopás tilalma pedig a Tíz Igében van, ami a H.N. Adventisták szerint 

nem lett eltörölve.

 

Mindenesetre a tizedfizetést kötelezővé tették azok számára, akik alá szeretnének meritkezni, pedig arról a részéről a Törvénynek,amely a tized fizetéséről és annak módjáról rendelkezik, szerintük már nincs érvényben?

 

Akkor miért is teszik a bemeritkezés feltételévé a tizedfizetést?

elterito Creative Commons License 6 napja 0 0 25060

"Ebből a válaszodból sem mutatkozott meg, hogy beszéled-e a Biblia  nyelvét.

Nem fogom fájlalni, ha nem beszéled esetleg."

 

A Biblia nyelvét az emberek nem azért kutatják, hogy azon beszéljenek, hanem azért, hogy azt megértsék."

 

És te vajon megérted?

 

 

 

 

Bár a vitapartnered arra kérdezett rá, beszéled-e az ógörögöt, de ezt igazából úgy kell érteni hogy megérted-e az ógörög nyelven írt bibliai passzusokat vagy nem.

Tehát hogyha idézel valamit a Bibliából görög nyelven azt többé kevésbé érted-e, vagy csak idézni tudod.

Mert ha a kérdéses szavakat felismered és azokat piros színnel ki is emeled az még nem azt jelenti hogy konyítasz a görög nyelvhez, hanem csak azt, hogy be tudod másolni az idézetet.

Tehát felteszem neked ismét a kérdést magyar nyelven: Amit bemásolsz, azt nagyjából érted-e?

 

Előzmény: Leslie07 (25055)
elterito Creative Commons License 2023.11.26 0 0 25059

"Ezt mi sem bizonyítja jobban , hogy a szózat megjelenésétől a Messiás kiírtásáig 69 ἑβδομάδες-evdomádes-nek kellett eltelnie.

 

Ha hétnapot és nem évhetet jelentene az evdomádesz,akkor a Messiást a szózat megjelenése után 62 heten belül meg kellett volna jelennie és meg is öletnie.

 

A Szentírásból, de a történelemből is tudjuk, hogy az Úr Jézus k.e. 457-ben kihirdetett

szózat megjelenésétől, a messiás Megöletéséig 483 esztendő telt el és nem 69 hét."

 

Ez bizony igenis elgondolkodtatós!!!

 

 

 

 

 "Ha hétnapot és nem évhetet jelentene az evdomádesz"

 

A szótár tanúsága szerint hétnapot és nem évhetet jelent az evdomádesz.

Erre mit tudsz lépni, görögül valószínűleg nem értő?

 

 

 

 

"A Biblia nyelvét az emberek nem azért kutatják, hogy azon beszéljenek, hanem azért, hogy azt megértsék."

 

És te vajon megérted a Biblia nyelvét, az ógörögöt? Hát a hébert? Azt talán még nehezebb.

Bevallok neked valamit, Leslie. Én nem értem az ógörög és héber szövegeket. És te? Te érted azokat?

Előzmény: Leslie07 (25058)
Leslie07 Creative Commons License 2023.11.25 0 1 25058

3.Mózes 25: 8.καὶ ἐξαριθμήσεις σεαυτῷ ἑπτὰ ἀναπαύσεις ἐτῶν, ἑπτὰ ἔτη ἑπτάκις, καὶ ἔσονταί σοι ἑπτὰ ἑβδομάδες ἐτῶν ἐννέα Καὶ τεσσαράκοντα ἔτη.

 

3.Mózes 25:8Számlálj azután hét szombat-esztendőt, hétszer hét esztendőt, úgy hogy a hét szombat-esztendőnek ideje negyvenkilenc esztendő legyen:

 

A Dániel 9. fejezetében sem egy hét napos hétről van szó, hanem évhetekről.

 

Ezt mi sem bizonyítja jobban , hogy a szózat megjelenésétől a Messiás kiírtásáig 69 ἑβδομάδες-evdomádes-nek kellett eltelnie.

 

Ha hétnapot és nem évhetet jelentene az evdomádesz,akkor a Messiást a szózat megjelenése után 62 heten belül meg kellett volna jelennie és meg is öletnie.

 

A Szentírásból, de a történelemből is tudjuk, hogy az Úr Jézus k.e. 457-ben kihirdetett

szózat megjelenésétől, a messiás Megöletéséig 483 esztendő telt el és nem 69 hét.

 

25Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van és újra megépíttetnek az utcák és a kerítések, még pedig viszontagságos időkben.26A hatvankét hét mulva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás.

 

25.καὶ γνώσῃ καὶ συνήσεις· ἀπὸ ἐξόδου λόγου τοῦ ἀποκριθῆναι καὶ τοῦ οἰκοδομῆσαι Ιερουσαλημ ἕως χριστοῦ ἡγουμένου ἑβδομάδες ἑπτὰ καὶ ἑβδομάδες ἑξήκοντα δύο· καὶ ἐπιστρέψει καὶ οἰκοδομηθήσεται πλατεῖα καὶ τεῖχος, καὶ ἐκκενωθήσονται οἱ καιροί.26.καὶ μετὰ τὰς ἑβδομάδας τὰς ἑξήκοντα δύο ἐξολεθρευθήσεται χρῖσμα καὶ κρίμα οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ· καὶ τὴν πόλιν καὶ τὸ ἅγιον διαφθερεῖ σὺν τῷ ἡγουμένῳ τῷ ἐρχομένῳ, καὶ ἐκκοπήσονται ἐν κατακλυσμῷ, καὶ ἕως τέλους πολέμου συντετμημένου τάξει ἀφανισμοῖς.

elterito Creative Commons License 2023.11.25 0 0 25057

 

Ne nagymenőzz' itt a nemlétező görög nyelvtudásoddal - nem áll jól...

 

Ne beszélj mellé. Bemásoltam neked két igehelyet,ahol előfordul az ἑβδομάδες-evdomádes 

kifejezés.  <--- ezt írtad, hetykén Lezlie

 

Mit ír a szótár, Lezlie?

 

Ezt írja a szótár, Lezlie:

 

 

εβδομάδεςεβδομάδες (Greek)Nounεβδομάδες (fem.) (evdomádes)

  1. Form of εβδομάδα (nominative plural)
  2. Form of εβδομάδα (accusative plural)
  3. Form of εβδομάδα (vocative plural)

This is the meaning of εβδομάδα:

εβδομάδα (Greek)Origin & historyFrom Ancient Greek ἑβδομάς. Compare Latin hebdomas.Pronunciation

  • IPA: /evðoˈmaða/
  • Hyphenation: ε|βδο|μά|δα

Nounεβδομάδα (εβδομάδες) (fem.)

  1. week

Mi ebből a tanulság, Lezlie?  |_

Az, hogy a görög szó 7 napot, |__

168 órát, 604800 szekundumot  |___

jelent, és nem 7 évet,  61320 órát,    |____

ahogyan azt te írtad nagyon tévesen.      |

Előzmény: Leslie07 (25052)
elterito Creative Commons License 2023.11.25 0 0 25056

"Ebből a válaszodból sem mutatkozott meg, hogy beszéled-e a Biblia  nyelvét.

Nem fogom fájlalni, ha nem beszéled esetleg."

 

A Biblia nyelvét az emberek nem azért kutatják, hogy azon beszéljenek, hanem azért, hogy azt megértsék."

 

És te vajon megérted?

 

 

 

 

Bár a vitapartnered arra kérdezett rá, beszéled-e az ógörögöt, de ezt igazából úgy kell érteni hogy megérted-e az ógörög nyelven írt bibliai passzusokat vagy nem.

Tehát hogyha idézel valamit a Bibliából görög nyelven azt többé kevésbé érted-e, vagy csak idézni tudod.

Mert ha a kérdéses szavakat felismered és azokat piros színnel ki is emeled az még nem azt jelenti hogy konyítasz a görög nyelvhez, hanem csak azt, hogy be tudod másolni az idézetet.

Tehát felteszem neked ismét a kérdést magyar nyelven: Amit bemásolsz, azt nagyjából érted-e?

Ez most nem a témától eltérő offolás volt (kérlek ne jelents fel), hiszen arra kérdeztem rá amit már a vitapartnered is kérdezett tőled, csak te ügyesen kitértél a válaszadás elől.

Előzmény: Leslie07 (25055)
Leslie07 Creative Commons License 2023.11.23 0 1 25055

Ebből a válaszodból sem mutatkozott meg, hogy beszéled-e a Biblia  nyelvét.

Nem fogom fájlalni, ha nem beszéled esetleg."

 

A Biblia nyelvét az emberek nem azért kutatják, hogy azon beszéljenek, hanem azért, hogy azt megértsék.

 

Visszatérve a topik témájára, te is elfogadtad a H.N. Adventisták azon tanítását, hogy a Dánel próféta 

könyvének 8. fejezetében leírtak a szentéllyel és annak 2300 napig tartó tapodtatásával kapcsolatban

nem a földön lévő szentélye vonatkoznak, hanem a mennyei szentélyre?

 

Máté 24:15Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg):16Akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;

 

Dániel 8:12És sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen, a vétek miatt; és földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van.13És hallék egy szentet szólni; és monda egyik szent annak, aki szól vala: Meddig tart e látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől? s a szent hely és a sereg meddig tapostatik?14És monda nékem: Kétezer és háromszáz estvéig és reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága.15És lőn, hogy mikor én, Dániel, látám e látomást és keresém az értelmét: ímé előmbe álla egy férfiúhoz hasonló alak.16És emberi szót hallék az Ulai közén; kiálta pedig és monda: Gábriel, értesd meg azzal a látást!17És oda jöve, ahol én állék, és amint jöve, megrettenék és orcámra esém, és monda nékem: Értsd meg, embernek fia! mert az utolsó időre szól ez a látomás.18És mikor szóla velem, ájultan esém orcámmal a földre; de megillete engem és helyemre állíta;19És monda: Ímé, én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén? Mert a végső időre szól.

Előzmény: fhrfl (25054)
fhrfl Creative Commons License 2023.11.23 -1 0 25054

Ebből a válaszodból sem mutatkozott meg, hogy beszéled-e a Biblia  nyelvét.

Nem fogom fájlalni, ha nem beszéled esetleg. 

Azt se, ha azt mondod, hogy dehogynem beszéled. 

Csak legyen már valamelyik válasz őszinte és egyenes a tolladból, belőled. 

 

Előzmény: Leslie07 (25053)
Leslie07 Creative Commons License 2023.11.23 0 1 25053

Jogos. 

Ha beszél görögül, akkor beismerheti. 

 

Ha nem beszél: azt is."

 

Azt kérdezd meg a H.N. Adventista papoktól, ha lehet-e valaki,aki hamis prófétából igaz próféta.

 

Mert mi is történt a valóságban?

 

William Miller,önkényesen megváltoztatta a Dániel 8.fejezetében a 2300 napra , konkrétan 2300

estére és reggelre utaló próféciát. Tette ezt annak ellenére, hogy erre Isten nem jogosította fel

soha. Úgy okoskodott, hogy két különböző időintervallumra utaló próféciából készít egy harmadikat.

Egy olyat,ami nincs a Szentírásban.

 

A Dániel 9. fejezetében talált egy próféciát,amely 70 evdomádes-t azaz 70 szombat évet foglalt magába,és amely a Messiás megöletését megelőző 457. esztendőben kezdődött és amelyből

a Messiás megöletéséig 483 évnek kellett eltelnie.

 

Ezt a fontos tényt figyelmen kívül hagyva W.Miller mégis azt állította, hogy a prófécia nem 490 évre, hanem 490 napról szól. Úgy vélte hogy a Dániel próféta Könyve 8. fejezetében található 2300 napra utaló próféciát is k.e 457-től kell számolni. Figyelmen kívül hagyta az angyal figyelmeztetését, aki figyelmeztette Dánielt, hogy a szentély tapodására,ami 2300 napig fog tartani, csak a vég időben kerül majd sor.

 

Egyik hiba ez volt a Miller részéről, hogy nem jó időpontra tette a szentély tapodtatásának a kezdetét.

 

Hogy miért olvasott ki Miller a 490 évre szóló próféciából 490 napra utaló próféciát és ezt meglovagolva miért változtatta meg a 2300 napra utaló próféciát évekre, ezt majd a H.N. Adventista 

papok elmagyarázzák neked.

 

A lényeg az, hogy Miller ,amikor nem teljesedett 1884-re bezengett, rádöbben, hogy hibázott, és 

elnézést kért mindenkitől, akit megtévesztett. 

 

Majd jött a 17 éves E.G. White, aki előadta, hogy kapcsolatba került vele egy angyal - akivel röpködni szokott  olykor sötét világok felé, máskor beröpült Isten mennyei templomába - és elmagyarázta neki,

hogy Miller az időszámítás tekintetében nem tévedett. A prófécia 1844 ben be is teljesült, csak nem 

az Isten földön lévő szentélyében, hanem a mennyei szentélyben. Ezt a Földön E.G. Whittén kívül

senki nem tudhatta. Vele   ellenben a repülő angyala ezt közölte.

 

Nem kevesebbet állított Ellen G. White, mint azt , hogy nem a Földön kell majd a vég idején megtisztítani a Szenthelyet, hanem a mennyei templomban.

Ezzel E.G. White nem kevesebbet állított, mint azt, hogy Isten mennyei temploma 1844-ig szennyezett

volt.

 

Ebből az állításból egyértelmű, hogy egy sátánista hazug próféta volt.

 

http://adventista.hu/egwhite/honlap/nk/25.htm

 

Az igazság az, hogy a Dániel Könyve 8. fejezetében található prófécia a Szenthely 2300 estéig és reggelig tartó tapodtatásáról  a vég idején fog majd beteljesedni, és szó szerint 2300 napig tart majd.

Az is egyértelmű, hogy a prófécia a földi Jeruzsálem Szenthelyére utal, és nem a mennyeire.

Előzmény: fhrfl (25051)
Leslie07 Creative Commons License 2023.11.23 0 1 25052

Ne nagymenőzz' itt a nemlétező görög nyelvtudásoddal - nem áll jól...

 

Ne beszélj mellé. Bemásoltam neked két igehelyet,ahol előfordul az ἑβδομάδες-evdomádes 

kifejezés. Egyik esetben sem lehet napokra fordítani. Mindkét esetben szombatévről azaz egy hét éves időszakról van szó a szövegben.

Nagyfokú elvetemültség kell ahhoz, hogy valaki azt állítsa, hogy a 70 evdomádes 490 napot jelent,

csak azért, hogy a 2300 estéről és reggelről szóló prófécia esetében napok helyett évekkel számoljon.

 

Lev 25:8

καὶ ἐξαριθμήσεις σεαυτῷ ἑπτὰ ἀναπαύσεις ἐτῶν ἑπτὰ ἔτη ἑπτάκις καὶ ἔσονταί σοι ἑπτὰ 

 

 

Dan 9:24

ἑβδομήκοντα ἑβδομάδες συνετμήθησαν ἐπὶ τὸν λαόν σου καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν σου τοῦ συντελεσθῆναι ἁμαρτίαν καὶ τοῦ σφραγίσαι ἁμαρτίας καὶ ἀπαλεῖψαι τὰς ἀνομίας καὶ τοῦ ἐξιλάσασθαι ἀδικίας καὶ τοῦ ἀγαγεῖν δικαιοσύνην αἰώνιον καὶ τοῦ σφραγίσαι ὅρασιν καὶ προφήτην καὶ τοῦ χρῖσαι ἅγιον ἁγίων

 ἐτῶν ἐννέα καὶ τεσσαράκοντα ἔτη

 

Előzmény: híg ember (25050)
fhrfl Creative Commons License 2023.11.22 0 0 25051

Jogos. 

Ha beszél görögül, akkor beismerheti. 

 

Ha nem beszél: azt is. 

Előzmény: híg ember (25050)
híg ember Creative Commons License 2023.11.22 -1 0 25050

Ne nagymenőzz' itt a nemlétező görög nyelvtudásoddal - nem áll jól...

Előzmény: Leslie07 (25049)
Leslie07 Creative Commons License 2023.11.22 -1 1 25049

Ezeken gondolkodj és megérted:

 

 Lev 25:8

καὶ ἐξαριθμήσεις σεαυτῷ ἑπτὰ ἀναπαύσεις ἐτῶν ἑπτὰ ἔτη ἑπτάκις καὶ ἔσονταί σοι ἑπτὰ ἑβδομάδες ἐτῶν ἐννέα καὶ τεσσαράκοντα ἔτη

 

Dan 9:24

ἑβδομήκοντα ἑβδομάδες συνετμήθησαν ἐπὶ τὸν λαόν σου καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν σου τοῦ συντελεσθῆναι ἁμαρτίαν καὶ τοῦ σφραγίσαι ἁμαρτίας καὶ ἀπαλεῖψαι τὰς ἀνομίας καὶ τοῦ ἐξιλάσασθαι ἀδικίας καὶ τοῦ ἀγαγεῖν δικαιοσύνην αἰώνιον καὶ τοῦ σφραγίσαι ὅρασιν καὶ προφήτην καὶ τοῦ χρῖσαι ἅγιον ἁγίων

Előzmény: híg ember (25047)
Leslie07 Creative Commons License 2023.11.22 0 1 25048

A hetven hét nem 490 nap?

 

Nem. Azért nem lehet 490 nap, mert a prófécia nem teszi lehetővé, hogy napokat jelentsen.

 

Ha napokat kellett volna jelentenie, akkor az lenne ott, hogy 490 nap adatott a te népednek.

 

De nem az van ott.

 

Nem kéne beleképzelegni a próféciába azt,ami abban nincs benne.

Előzmény: híg ember (25047)
híg ember Creative Commons License 2023.11.21 -1 0 25047

A hetven hét nem 490 nap? Hanem? 148 hónap...?

Előzmény: Leslie07 (25046)
Leslie07 Creative Commons License 2023.11.21 -1 1 25046

A hetven hétnek a szorzata a 490 nap. Tudod, amit 490 esztendőnek számítolsz - egy-egy napot etg-egy évnek szánva..."

 

Hol van utalás rá a próféciában, hogy így kell szorozni?

 

A prófécia kizárja , hogy 490 nap legyen.

Előzmény: híg ember (25045)
híg ember Creative Commons License 2023.11.20 -1 0 25045

A hetven hétnek a szorzata a 490 nap. Tudod, amit 490 esztendőnek számítolsz - egy-egy napot etg-egy évnek szánva...

Előzmény: Leslie07 (25044)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!