Keresés

Részletes keresés

Afrikaans8 Creative Commons License 2022.10.09 0 2 6023

Miért "kalandoztak" őseink?

Beszélgetés B. Szabóval és Bácsatyaival

https://youtu.be/bURkxr99JM4

Afrikaans8 Creative Commons License 2022.07.14 0 0 6022

A Braszláv igazgatta térség hatalmi súlypontja csak évszázadok alatt tolódott északra, illetve annyi idő kellett, hogy a legdélibb földek a Dráva medréhez igazodva letöredezzenek róla. Az sem zárható ki, hogy a 10. század derekán Bulcsú még a Duna--Tisza közéről tartotta kézben a tartományt, a népesség meg alapvetően maradt kevert kultúrájú avaroszláv. Bogát fiának e világtól való búcsúja után pedig a helyi erők ölébe hullott a kancsuka... 

Előzmény: fakó bakó (6019)
Afrikaans8 Creative Commons License 2022.07.14 0 1 6021

Valamennyi kérdésedre megkapod a választ a topikban visszaolvasva, kezdve onnan, hogy az uralmi és településterület nem esett feltétlen egybe, különösen a Dunántúlon (Pannóniában). 

Előzmény: fakó bakó (6019)
Afrikaans8 Creative Commons License 2022.07.14 0 2 6020

"egy olyan uralmi terület, amihez „…Somogy és Zala megyék mellett ... hozzá kell még számítanunk a Drávántúl nyugati részének a Száváig terjedő területét (azaz a későbbi Varasd és Körös megyéket, valamint egy keveset Zágráb megyéből is)”, melynek nemcsak a honfoglalók általi meghódításáról nem tudunk lényegében semmit, de biztosnak tűnik, hogy a honfoglalók általi benépesítése is csak igen töredékesen – főként a Balaton partvidéki medencékre koncentrálva – történt meg. Ezt a térséget úgy tűnik jobbára nem lakták a honfoglalók – sőt, a terület jó részét a honfoglaláskor régészete a lelethiány miatt egyszerűen lakatlannak véli –, ugyanakkor egyes részei mind a késő Karoling korban, mind a kora Árpád-korban a Kárpát-medence területének egyik legsűrűbben lakott és gazdaságilag egyik leprosperálóbb térségeiként tűnnek a szemünk elé, melyben bizonyos egyházi intézmények esetében ténylegesen is számolni lehet valamiféle folyamatossággal a honfoglalás előtti és a keresztény magyar királyság megalapítása utáni korszak között. Ennek az óriási kiterjedésű territóriumnak – melyet Szabados György a későbbi megyétől való megkülönböztetésképpen Ős-Somogynak nevezett el – a birtoklása vagy legalábbis ellenőrzése nyilván komoly hatalmi súlyt adott az ehhez szükséges ranggal, befolyással rendelkező személyeknek"

 

Ehhez kapcsolódóan most találtam:

Szeberényi Gábor, Zala és Somogy megye a Dráván túl -- Megjegyzések a szlavóniai igazgatástörténet Árpád-kori rekonstrukciójának néhány kérdéséhez, in: Szanka et alii szerk., Középkortörténeti tanulmányok 9, Szegedi Középkorász Műhely, 2017, 319--35

 

Eszerint a zalai és somogyi ispán ténylegesen az 1270-es, 80-as évekig joghatósággal bírt egyes Dráván túli vidékek felett, s csak azután csúszott át e földeket illető hatalma a szlavón bán és a kőrösi ispán kezébe. 

Előzmény: Afrikaans8 (5821)
fakó bakó Creative Commons License 2022.04.17 -2 1 6019

A Zerind mitől lenne szláv név? 

 

A Bogátról csak annyit,hogy valóban benne van a szláv nyelvekben mint a gazdag kifejezése. Ezért a nyelvészek a  protoszlávba sorolták. De közel sem biztos, hogy saját  szóalkotásuk lenne a Bogát. Könnyen lehet,hogy egy tényleges nem szláv személyről vették át a fogalom elnevezését. Ebből annyi következne,hogy a magyar Bogát név nem a szlávból került ide. 

 

Thietmart elsősorban a lengyel ügyek érdekelték. Könnyen lehet,hogy innen szerzete be információit a magyar szereplőkről és ezért van a szláv név, Ugyanúgy,ahogy  Vajk nagybácsija, Prokuj neve is innen eredhet,aki ráadásul egy ideig a lengyel udvarban  élt,mint lázadó. Vagyis a Géza feleségét saját környezetében senki sem illette szláv névvel.  

 

"A "kalandozások" szlávgyanús elemeiről, szláv nevű hatalmi központjainkról nem is beszélve."

 

Írdd már ide le a szláv gyanús elemeket meg a kalandozásokhoz köthető szláv központokat. Nagyon kíváncsi vagyok rá. 

 

"Érdekes, a frankok is szlávokat ültettek keleti tartományuk élére, szlávokkal szemben kértek oltalmat az avarok, stb."

 

Értem mindebből az következik,hogy a szlávok 896 táján roppant nagy fiúk voltak a Kárpát-medencében. Már csak a rengeteg hamvasztásos sír hiányzik a területről.

 

Előzmény: Afrikaans8 (6018)
Afrikaans8 Creative Commons License 2022.03.31 0 2 6018

Valami oka csak kellett, hogy legyen, hogy Kopasz Zerindnek, Bogátnak és Géza feleségének szláv neve is volt, nem gondolod? Meg hogy Theotmar azt írta, amit írt. A "kalandozások" szlávgyanús elemeiről, szláv nevű hatalmi központjainkról nem is beszélve. Az avar kor második felének etnikai viszonyairól meg figyelmedbe ajánlom Fredegar karantánokról szóló vonatkozó szövegrészét. Érdekes, a frankok is szlávokat ültettek keleti tartományuk élére, szlávokkal szemben kértek oltalmat az avarok, stb.

Előzmény: fakó bakó (6017)
fakó bakó Creative Commons License 2022.03.31 -2 0 6017

"Egyébként tökmindegy, ha szláv is lett volna Kál meg Géza neje, attól még a zsákmánnyal megrakodva visszajövő "turkok" számíthattak menőnek, ezért a környéken mindenki őket igyekezett utánozni. Logika, logika.".. 

 

 Korábban tényként állítottad,hogy Kál egy szláv volt,aki Bogát néven futott.Most meg már"tökmindegy". Bizonyára elég volt leborotválni a lakosságnak a fejét meg négyfelé vágott kutyára esküdözni és rögtön az elit zsoldos íjászbrancsba kerülhetett valaki,ahogy- szerinted-szláv Kál is tette,aki rögtön a főnökségig vitte. A szokásos roppant megalapozott állítások halmaza.  

Előzmény: Afrikaans8 (6016)
Afrikaans8 Creative Commons License 2022.03.30 0 2 6016

Beleknegini - szerinted ettől szláv volt Géza felesége?

Egyébként tökmindegy, ha szláv is lett volna Kál meg Géza neje, attól még a zsákmánnyal megrakodva visszajövő "turkok" számíthattak menőnek, ezért a környéken mindenki őket igyekezett utánozni. Logika, logika... 

Előzmény: fakó bakó (6015)
fakó bakó Creative Commons License 2022.03.30 -2 1 6015

"Menő volt "töröknek" lenni akkoriban

Érdekes korábban még szlávnak tituláltat Kált, akinek- szerinted- Bogát volt a szláv neve. 

Előzmény: Afrikaans8 (6010)
dzsaffar3 Creative Commons License 2022.02.27 0 0 6014

Légy szíves amit küldtem jelezd vissza a letöltést.

 

sáfár

Előzmény: Afrikaans8 (6011)
Galileo Galilei Secundus Creative Commons License 2022.02.25 -4 0 6013

 Menő volt "töröknek" lenni akkoriban. " 

 

Igen de Bulcsú éppen nem turk/türk volt, hanem kavar/kabar és ő beszélte kezdettől fogva mai nyelvünket. Árpádék csak tanulták és már használták. Persze Taksony már lehetett akár egynyelvű. 

Előzmény: Afrikaans8 (6010)
B. Hernát Creative Commons License 2022.02.25 0 3 6012

Ezt a bejegyzésed át kéne hozni az őstörténet topikba is.

 

Ott többeknél nulla szociolingvisztikai szemlélet.

Előzmény: Afrikaans8 (6010)
Afrikaans8 Creative Commons License 2022.02.24 0 3 6011

Kézaitól csak annyit tudni, hogy Bulcsú uralmi körzete (szállásterülete, országa) a Balatonnál húzódott: "Hic in Zala circa lacum Bolotum descendisse perhibetur".

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=89969326&t=9189355

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=127228069&t=9189355

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=127599677&t=9189355

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=128159767&t=9189355

 

Mint láttuk, a régészek szerint a 9. század vége felé költözhetett ide.

A circa egyébként nemcsak azt jelenthette, hogy valami körül, hanem épp Kézai szolgáltat példát arra, hogy a természetes vizek mellékére is utalhatott. Amikor Szvatopluk megölése után az udvari klerikus arról ír, hogy az "hungárok" a pesti és a szobi révnél átkelve a Dunán, bevették a morva fejedelem egyik várát, akkor nyilvánvalóan egy Duna melletti erősségről beszél. Bollók János már jól fordítja a szöveghelyet. Makkay további példákat is hoz a circa határozó utóbbi használatára (Kis Magyar Anonymus – Félresikerült tolmácsolások, szerzői kiadás, Bp., 2011, 501). Mindenesetre a Bulcsú szálláskörzetéről szóló részt Bollók így tolmácsolja: "a hagyomány szerint Zalában, a Balaton tó környékén szállt meg" (Anonymus, A magyarok cselekedetei  Kézai Simon, A magyarok cselekedetei, Osiris, Bp., 2001, 104).

Előzmény: Galileo Galilei Secundus (6008)
Afrikaans8 Creative Commons License 2022.02.10 0 7 6010

"Ezeket a déli szláv hatalmi tényezőket (főnököket / fejedelmeket) Kál és Bulcsú fogják be a fényesen jövedelmező rablóhadjáratokba"

 

Aligha kételkedhetünk abban, hogy a jelentkezőket nem kellett lasszóval fogdosni. Menő volt "töröknek" lenni akkoriban. Általában mindenki azokat próbálja utánozni, abba a körbe próbál bekerülni, ahová dől a lé. Presztízskérdés volt az ellenszegülés vagy a rabló-adóztató hadjáratokon való részvétel közötti választás. Ezért kezdték "onogur" módra beretválni a fejüket a morvák.

Íme egy kézenfekvő magyarázat egyúttal a magyar nyelv elterjedésére. A 10. század első felében "a siker nyelve" volt. A következő század elejétől, Vajk hódításaitól kezdve meg a hatalom nyelve. Nem volt aktuális már szlávra fordítani a Bibliát.

Előzmény: Afrikaans8 (5943)
Galileo Galilei Secundus Creative Commons License 2022.02.07 -4 0 6009

 legalábbis ha Kézainak hihetünk," 

 

Ha Kézainak hihetünk, akkor hunok vagyunk, nem török finnugorok, vagy finnugor törökök.)

Előzmény: Afrikaans8 (6007)
Galileo Galilei Secundus Creative Commons License 2022.02.07 -3 0 6008

OK, és mikor kerül a Harka- Búcsú tengelytől nyugatra eső rész (Baden környéke is) a fennhatósága alá?

Előzmény: Afrikaans8 (6007)
Afrikaans8 Creative Commons License 2022.02.06 0 2 6007

Lehet, hogy még a Duna--Tisza közén. 955-ig azért nemcsak fennhatósága alá vonja, hanem meg is szállja a Balaton körüli vidékeket, legalábbis ha Kézainak hihetünk, s valószínűleg messze le délre, a Száva-közig terjedő vidéket.

Előzmény: Galileo Galilei Secundus (6006)
Galileo Galilei Secundus Creative Commons License 2022.02.06 -2 0 6006

Újabb adatok a Kolozsvár-Zápolya utcai 10. századi temető régészeti és embertani hagyatékából a radiokarbon-vizsgálatok tükrébenészrevételek az Erdélyi-medence 10. századi településtörténetéhez," 

OK, de hol van Bulcsú?

Előzmény: Afrikaans8 (6005)
Afrikaans8 Creative Commons License 2022.02.06 0 4 6005

Tatár Sarolta megfigyelése: "... Kál, a horka ... Értelemszerűen felhasználta a még létező római úthálózat nyújtotta logisztikai lehetőségeket, majd Bulcsú ugyanezt a kalandozások szervezésében is"

 

Takács Miklós: "J. Kovacevic ... a szórványként múzeumba került, boszniai és dalmáciai avar leleteket, illetve az avarokat jelző, Obar típusú helyneveket vetette össze az antik úthálózattal. Kiderült, az emlékanyag az utak vonalához illeszkedik. Azaz, a logikusnak tűnő végkövetkeztetés szerint az avarok módszeresen megszállták az Adriai-tenger felé vezető utakat."

 

 

Gáll Erwin–Türk Attila–Nagy Szabolcs–Sarah Péter–Wanek Ferenc–Haramza Márk: "úgy véljük, hogy a Kolozsvár-Zápolya utcai temetőben feltételezhető korai, már a 10. század első évtizedeiben történt temetkezés (vö. a 6. sír keltezése), amely egyben azt is jelzi, hogy a migrációs és hódítási folyamat eléggé korai időkben érint(h)ette e vidéket. Mint bármely nomád népességnél, illetve hatalomnál, a hódítás jellegét nem a közvetlen területfoglalásban kell mérni, hanem más szempontból szükséges értelmezni. Ilyenek lehetnek a régió gazdasági erőforrásainak megszerzése (pl. sólelőhelyek), a helyben talált népesség meghódoltatása és adóztatása (vö. a mikrorégió 8‒9. századi szláv lelőhelyeinek elterjedési térképe), legelőterület-szerzés stb. Nyugat-Erdély esetében ezt a folyamatot nagymértékben segít(h)ette a régi római útrendszer fennmaradt része, amelyhez a kolozsvári honfoglalás kori temetők földrajzi elhelyezkedése is tökéletesen illeszkedik, amint azt részletes elemzésünkben kimutattuk." (Újabb adatok a Kolozsvár-Zápolya utcai 10. századi temető régészeti és embertani hagyatékából a radiokarbon-vizsgálatok tükrében: észrevételek az Erdélyi-medence 10. századi településtörténetéhez, in: I. Moldáv–magyar régészeti kerekasztal-konferencia Kelet-Európa kora középkoráról – Chişinău, 2015. június 10–11.PPKE BTK Régészettudományi Intézet – Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Magyar Őstörténeti Kutatócsoport – Martin Opitz, Bp., 2020, 402–3)

Előzmény: Afrikaans8 (5774)
B. Hernát Creative Commons License 2021.12.29 0 1 6004

de nálam az AD 955-os évre; "Der ungerisch künig Bulcko"

 

 

Láthatnád eleve a NÉMET szövegből, hogy ez egy késői (újkori) forrás.

 

 

Érdemben pl. itt:

 

 

A 9-10. századi magyar fejedelmek

 

Juhász Péter

 

Szegedi Tudományegyetem TDI

 

 

http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/10992/1/IDK%202016_Juh%C3%A1sz%20P%C3%A9ter.pdf

 

 

"Korabeli forrásainkban a törzsszövetségi vezetők (megás) archón, rex néven szerepelnek, míg az alájuk rendelt, vélhetően törzsfői rangú vezetők a regulus, dux, princeps neveken jelentkeznek egy-két eset kivételével. Dursac és Bugát egyszeri említésükkor a „rex” címet viselik, Dursac talán Árpád fia Tarhossal azonos, Bugát talán akkor gyula volt: Kusal dux (1), rex (2), Dursac rex (1), Bugát rex (1), Salard dux (1), Toxus rex (2), regulus (1), Bulcsú rex (4) dux (1), Lele rex (3) regulus (1) dux (3) princeps (1), Schaba regulus (1) dux (1) princeps (1), Sura regulus (1) dux (2) princeps (l).58 Mindez alárendeltségükre utalhat."

 

 

Lábjegyzetben:

 

 

56^ o n ^ u s : SRHI. 83, Kézai: SRH I. 166-172,14.sz. krónika: SRHI. 286-290,293. 57 Schafer 2001,27-28. 58 [a. 893-904] Maegari, rege Cussale, Cusalae régis Ugrorum, Cusalam regem Ugrorum, Cusala rex, rex Cussal, Cussal rex Ugrorum. Aventinus (saec. XVI.) CFHH 342-345. a. 902. rex eorum [Agareni] Chussol. Ann. Sangallenses maiores. SS Scriptores 77. a. 904. Chussal dux eorum [Ungariorum]. Ann. Alamannici. SS Scriptores 54. a. 907 (908) Liutpaldus dux. Ann. Alamannici. SS Scriptores 54. [a. 922] Ugri duos reges Dursacum et Bugothum créant. Aventinus (saec. XVI.) CFHH 346. [a. 922] ... duó reges Dursac et Bugát [Hungarorum]... Liudprand CFHH 1473. [a. 924] Salardo praeduce. Liudprand: Antapodosis. SS rer. Germ. 74. [a. 924] Contigit quendam de principibus Ungariorum. Die Reichschronik des Annalista Saxo. SS Scriptores 140. [a. 926] Ungari Salardo duce Italiam pervagantes. SS Scriptores 141. Die Reichschronik des Annalista Saxo. [a. 924] Italiam duce Salardo invadunt. Aventinus (saec. XVI.) CFHH 351. [a. 947] Toxus, Ugrorum rex, audita morte Berchtoldi ducis Boiorum, duobus exercitibus Boiarie fines invadit... Aventinus (saec. XVI.) CFHH 352. [a. 947] .. .Taxis, Hungariorum rex... X modios nummorum dedit... Liudprand CFHH 1474. [a. 955] ...Très duces gentis Ungariae... (rex Oddo, Cuonradus dux) Widukind CFHH2664. a. 955. rege eorum [Agareni] Pulszi. Ann. Sangallenses maiores. SS Scriptores 79. a. 955. rex illorum nomine Lele. Ann. Sangallenses maiores. SS Scriptores 79. a. 95 5 ... .regem ipsum barbarorum [Ungrorum], duces et principes captivos... Vita s. Brunonis (se. a. 966) CFHH 2323. a. 955. ...venit ad regem Ungrorum adnuntians ei adventum Ottonis gloriosi régis. .. .reges eorum [Ungrorum] et principes comprehensi.... Vita s. Udalrici CFHH2616.

Előzmény: varhonita (6003)
varhonita Creative Commons License 2021.12.29 -3 0 6003

Nem tudom, hogy neked milyen forrásod van, de nálam az AD 955-os évre; "Der ungerisch künig Bulcko" és "vier haubtleuten Lael, Sur, Tox Schab" szerepel.

Előzmény: B. Hernát (6001)
B. Hernát Creative Commons License 2021.12.29 0 0 6002

Rendben, én is így tudom (majd a MAKI kideríti ...), de akkor nem "római", ebben egyetértünk.

Előzmény: fakó bakó (5999)
B. Hernát Creative Commons License 2021.12.29 0 1 6001

mert a magyar törzsszövetségen belül Ő hungár volt 

Legfeljebb Alterlandban volt "hungár", mert a reálszférában ilyen név nincs (na jó, a 20. század második felében feltűnik ...)

 

Apukáját pedig itten egyre többen Bogátnak nevezik. 

 

Az biza szláv név, a m. "gazdag".

 

 

 

Tehát Árpád már nem él.

 

HONNAN e vaslogikai következtetésed a "humanistából" ?? Akit tegnap még átkoztál, mint forrást.

 

 

zwén künig, Dursac und Bugoth,

 

Csak nem innen?? Ami ÉPPEN azt mutatja, hogy csak helyi ("törzsi") vezetők voltak. Hiszen Lél ("Lele") is rex meg Assur is az, meg Taxun is, a korabeli (és nem 1532-es ...) forrásokban.

Előzmény: varhonita (6000)
varhonita Creative Commons License 2021.12.29 -4 0 6000

De mit érdekli mindez Bulcsút ??" 

 

Talán csak azért mert a magyar törzsszövetségen belül Ő hungár volt és nem turk/türk magyar. Apukáját pedig itten egyre többen Bogátnak nevezik. 

És láss csodát kedvenc forrásotok [Aventinus] mit is ír Bogátról Bulcsú apjáról?  

 

138. Wie die Ungern die Baiern zwier schhlugen unden bei Presburg und an der Ens.  

 

Die Ungern, dieweil und künig Ludwig im reich zu schaften het, erwelten si zwén künig, Dursac und Bugoth, namen die land under der Rab bis die Sau ein, so vor baierisch warn gewesen. Künig Ludwig in Baiern hielt ainen grossen tag zu Ens am sibenzehenden tag des brachmonats, als man zelet nach Christi geburt neunhundert und siben jar." 

 

Tehát Árpád már nem él.

Előzmény: B. Hernát (5996)
fakó bakó Creative Commons License 2021.12.29 -1 0 5999

Az állítólagos apját Vajknak nevezték. Ő pedig kumán volt és nem birka terelgető pekurál. Egyébként a korai havasalföldi elit mind ilyen származású volt.

Előzmény: B. Hernát (5982)
dzsaffar3 Creative Commons License 2021.12.29 -1 0 5998

Anno az Akadémia könyvtárában lemásoltattam magamnak.

 

:-)

sáfár

Előzmény: varhonita (5995)
B. Hernát Creative Commons License 2021.12.29 0 0 5997

Balogh summázata Király könyvéről:

 

 

"A Király Péter által idézett források egy jelentős és igen fontos része tehát nem használható fel annak igazolására, hogy a magyarság már a 6-8. században megtelepedett a Kárpát-medencében. Annak eldöntéséhez, hogy a szerző elméletének egyéb pillérei mennyiben tekinthetőek maradandóaknak, még további vizsgálatok szükségesek. Abban tehát biztosak lehetünk, hogy a szerző könyve számos vitát fog még elindítani,64 amelyek remélhetően hozzájárulnak majd a magyarság korai történetének pontosabb és árnyaltabb megismeréséhez."

Előzmény: B. Hernát (5996)
B. Hernát Creative Commons License 2021.12.28 0 0 5996

Most lássunk néhány véleményt Király Péter könyvérõl!

 

 

Bizony lássunk, ne is egyet:

 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/2984/1/historica_125_003-019.pdf

 

 

BALOGH LÁSZLÓ ÚJ KÖNYV A „KETTŐS HONFOGLALÁSRÓL" (MEGJEGYZÉSEK EGY A MAGYARSÁG KORAI TÖRTÉNETÉT TÁRGYALÓ MŰ MARGÓJÁRA*)

 

 

elõfordulómintegy 60 Ungarus, Hungaer, Hunger, Hungarius, Onger, Wanger személynév

 

Látod: amúgy személynevekről lenne szó. És "Hungár" még mindig sehol a forrásokban...

 

De mit érdekli mindez Bulcsút ??

Előzmény: varhonita (5995)
varhonita Creative Commons License 2021.12.28 -2 0 5995

Most lássunk néhány véleményt Király Péter könyvérõl! Zoltán András írja:„Egészen biztosan igaza van Király Péternek abban is, hogy a VIII–X. századi nyugat-európai forrásokban (fõleg német nyelvterület kolostori névjegyzékeiben) elõfordulómintegy 60 Ungarus, Hungaer, Hunger, Hungarius, Onger, Wanger személynév szin-tén a magyarok külsõ elnevezésére megy vissza (és nem valamely német köznévre,amint azt a német szakirodalom nagyobb része gondolja)” (2008: 357).Zoltán András az 561/562. évi legelsõ említést fenntartással fogadja, mivel-hogy „nem a szóban forgó események idejébõl, hanem több évszázaddal késõbb-rõl fennmaradt szövegekrõl van szó, amikor a szomszédos országokban a magya-rokat éppen a »kalandozások« nyomán már jól ismerték, és így az említett rombo-lást utólag is a nyakukba varrhatták” (i. h. 356–7). A késõbbi évszázadokból márjóval több említés található: „Ahogy haladunk azonban elõre a korban, különösena VIII. században már annyira felszaporodnak a magyarok említései, hogy nincsokunk késõbbi szerkesztõk, másolók beavatkozását gyanítanunk” (i. h. 357).Király Péter Zoltán András megjegyzéseire reagálva az 561/562. évi forrás szö-vegkritikai elemzésébõl arra következtet, hogy a leírt adatok valós történeti esemé-nyeken alapulnak (2010: 55). Zoltán András szerint nem a történeti eseményekvonatkozásában támadhatnak kételyek, hanem abban, hogy egy XII. századból fenn-maradt szöveg pontosan azokkal a szavakkal adja vissza a VI. századi események-ben részt vevõ népek neveit, ahogy azt a VI. században feljegyezték (i. h. 8).Zelliger Erzsébet szerint Király Péter „hatalmas forrásanyagot dolgozott fel, ésezek tükrében egész honfoglalás-kori történelmünk újragondolására késztet” (2008:369). A „Historia episcoporum Pataviensium et ducum Bavariae” 618-ból többbarbár támadást sorol fel. A felsorolt népek: gótok, gepidák, hunok, alánok, kvádok,szarmaták, avarok és végül a legrosszabb: „in fine pessimorum Hungarorum”.   

Előzmény: B. Hernát (5994)
B. Hernát Creative Commons License 2021.12.28 0 0 5994

Hja, akinek rossz az emlékezete, az ne hagyatkozzon arra.

 

Amúgy korabeli forrás kell, nem későbbi, amelyben éppen aktualizálnak a nevekkel az elkövetők.

 

De miért is gondolod, hogy a sok-sok képzett és okos ember elment volna amellett, amit te "észreveszel" ??

 

Amúgy Bulcsús a topik.

Előzmény: varhonita (5992)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!