Keresés

Részletes keresés

Törölt nick Creative Commons License 2009.09.17 0 0 397

És mi szüksége a kereszténységnek cionizmusra?

A cionizmus ráadásul nem is vallási, hanem politikai irányzat, mozgalom. Izrael pedig világi állam, semmi köze az ószövetségi mozaizmushoz, de még annak modern kori eltorzultan fennmaradt változatához, a rabbinikus judaizmushoz se sok.

Előzmény: Ábtahám (388)
Ábtahám Creative Commons License 2009.09.16 0 0 396

A magyarországi szegény népcsoport, a cigány. Nem vagyunk képesek integrálni őket, nincs munkájuk, nyomorban élnek. Még épp nem ölik a magyarokat, de azért féli már lehet tőlük.

 

Az arabok (palesztinok) sokkal rosszabbak a cigányoknál.

 

Az arabok azonban általában nem szegények. Annyi potyapénze senki másnak nincs, mint az araboknak. Az olaj ontja az aranyat. Ja, hogy az arabok hírből sem ismerik a demokráciát, és ezért rengeteg a szegény? Az igaz. De erről nem a zsidók tehetnek.

 

Izrael így is segélyezi a palesztinokat. A gazdag arab országok is megtehetnék. Az araboknak területük is van, adhatnának a palesztinoknak. De még területet is Izareltől kapnak. Olyan területeket, amelyekért izraeli katonák vére folyt...

 

Előzmény: 1000év (392)
Ábtahám Creative Commons License 2009.09.16 0 0 395

Na, eben igazad van. Az USÁ-ban kezdték, és ez végigvonul az egész világon. A személyes szabadságot már most nagyban korlátozzák. A WTC-re hivatkoznak, ürügyként. És minden technikai eszköz a rendelkezésre áll egy minden eddiginél nagyobb parancsuralmi rendszer bevezetéséhez. Ami lehetséges, az meg is fog lenni...

Előzmény: 1000év (393)
Leslie07 Creative Commons License 2009.09.16 0 0 394
Valahol megalakították Júda államát. Mikor? Hol?

Én nem hallottam csak Izrael államáról.
Előzmény: trueXman (391)
1000év Creative Commons License 2009.09.16 0 0 393
Leslie. Az USA a szabadság hazája volt, számtalan Európában üldözött vallás tagjai menekűltek ide. Ezenkívül több 1000 új egyház jött itt létre, hamis és nem hamis egyaránt. A demokráciának az a lényege, hogy az állam nem avatkozik a vallás dolgaiba. De az USA meg fog változni, nem az lessz ami volt, és korlátozni fogják a lelkiismereti szabadságot.
Előzmény: Leslie07 (373)
1000év Creative Commons License 2009.09.16 0 0 392
A zsidók nem gyávák. Az viszont biztos, hogy az arabok brutális harca nem más mint egy szegény népcsoport kétségbeesett küzdelme az ellen, hogy ne erőltessenek rájuk olyan erkölcstelen társadalmat, amiből ők nem kérnek.
Előzmény: Ábtahám (370)
trueXman Creative Commons License 2009.09.16 0 0 391
Izráel: Isten választottja.

Izráel szétszóratott.

Helyét Júda vette át (a 13. törzs).

Izráel iratait júdaizálták.

Nem Izráel állam lett megalapítva, hanem Júda állam.

Izráel népét (az Ő választottait) az ÚrIsten fogja összegyűjteni,
akkor, amikor Ő azt jónak látja.

Az emberi mű ezt igyekszik utánozni.

Sok szenvedés forrása ez a föld lakóinak.


(Izráel és Júda mindíg harcban álltak.)
trueXman Creative Commons License 2009.09.16 0 0 390
Nem haragszom, de a közelről jött istenben való hit akkor is csak bálványimádás,

és a közelről jött isten nem az atyák istene,

még ha annak mondják, akkor sem.
Előzmény: Ábtahám (389)
Ábtahám Creative Commons License 2009.09.16 0 0 389
Ha nem haragszol, én inkább hiszek Istennek, mint neked.
Előzmény: trueXman (377)
Ábtahám Creative Commons License 2009.09.16 0 0 388
Szó nincs politikai cionizmusról. Cionizmusról van szó.
Előzmény: Törölt nick (381)
Tafkó Birgut Creative Commons License 2009.09.16 0 0 387
Ki a zsidó? AZ Ige szerént, akinek szvóíve körülmetélve...
Előzmény: Leslie07 (380)
Tafkó Birgut Creative Commons License 2009.09.16 0 0 386
Mert az iszlám világ is megosztott, no és ott van az USA...
Előzmény: Ábtahám (370)
Leslie07 Creative Commons License 2009.09.16 0 0 385
Józsikácska3,valamiről megfeledkeztél.Mégpedig arról az apróságról,hogy a Lélektől való születéshez nics szükség földi aparátusra. Példa erre az első keresztények
esete Atióchiában. Még az Apostolok is csodálkoztak,hogy kitöltetett rájuk
a Szentlélek. Pedig nem volt intézményesített vallásszervezetük. A Szentlélektől
való születésük által azonnal az Élő Egyház azaz Krisztus testének tagjai,az élő
templom részei lettek. Ha pedig az ő testük lett a Szentlélek temploma,akkor
miért is lett volna szükségük még egy testre az un. Katolikus Egyház misztikus
testére?

Szerinted Krisztus teste nem képes befogadni mindenkit,aki hisz benne és követi őt?

A másik kérdésem,ha egyszer a Katolikus Egyház egy látható,földi szervezet,
akkor mitől is misztikus?
Előzmény: Törölt nick (383)
Törölt nick Creative Commons License 2009.09.16 0 0 384

Kérlek olvassátok el:

 

http://www.freeweb.hu/katolikus-honlap/0807/cion.htm - A modern cionizmus kialakulása - Írta: Shlomo Avineri

Törölt nick Creative Commons License 2009.09.16 0 0 383
A mai rabbinikus judaizmus nem kinyilatkoztatott vallás, mégha kinyilatkoztatott vallási szövegekkel (Tanakh) is operál. Ahogy a protestantizmus sem kinyilatkoztatott vallás, hanem tévvallás, mégha elfogadja a Szentírás inspirációját.

Ui. a Katolikus Egyházon mint Misztikus Testen keresztül értelmezi kizárólag tévedésmentesen azt a Szent Lélek. (Ez nem jelenti azt, hogy nem-katolikusok igazságokat nem ismernének föl a Szentírásból.)

Huber Lipót kiváló művéből (Újkori és modern zsidók Jézus Krisztusról és a kereszténységről, Kalocsa, 1933., 41-42. old. 1. lábjegyzet) idéznék, aki a kecskemét-bácsi főszeminárium biblikus tanára volt:

A rabbinizmus szerint a Messiás sem szenvedni, sem erőszakos halállal nem fog kimúlni. Ámde mivel a próféták nem egy helyen kivált Izajás 53. fejezetében oly világosan jövendölnek a szenvedő Messiásról, hogy ezt tagadni lehetetlen, a rabbik a Kr. u. III. század óta furcsa megoldásul két Messiás felvételét eszelték ki. Ugyanis megkülönböztették egy kisebbrangú, szenvedő Messiást, és a tulajdonképpeni, győzeldelmes Messiás-királyt. Ha a Messiásról van szó a zsidóknál, akkor közönségesen ez utóbbit értik.

A kisebb méltóságú Messiás szerintük az egyiptomi Józsefnek, illetőleg egyik fiának, Efraimnak lesz ivadéka, amiért is Ben-Jószéf-nek (József fia) vagy Ben-Efraim-nak (Efraim fia) hívják. Ez meg fogja előzni a tulajdonképpeni Messiást, hogy ennek uralmát előkészítse; vissza fogja terelni hozzá Izrael elszakadt tíz törzsét; azonban az antimessiás (Armillusz) elleni harcban elesik (ezt csak a tulajdonképpeni Messiás fogja legyőzni), de a népek szolgálatában elszenvedett halálával kiengeszteli "Jeroboámnak" (Izrael 10 elszakadt törzsének) bűneit. (V.ö. G. H. Dalman, Der leidende und der srebende Messias der Synagoge im ersten nachristlichen Jahrtausend. Berlin, 1888.)

A tulajdonképpeni Messiás, az igazi Szabadító (goél) és nagy Messiás-király (malka Mesicha) Dávid ivadéka lesz, és ezért a Ben-David (Dávid fia) nevet fogja viselni. Ha ez a Dávid házából származó Messiás-király megérkezik (aminek idejét cska az Isten tudja), meg fogja buktatni a kevély "római világbirodalmat" (= a későbbi rabbinikus traktátusokban a pápista, római katolikus kereszténységet), összegyűjti a száműzöttségből (galút) a szétszórt zsidó népet s visszatereli ősi hazájába, palesztinába. Izrael meghalt jámborainak az alsó árnyékvilágból (Seol) való feltámasztása után visszaállítja a Szentföldön Izrael országát, amely ekkor nagy dicsőségre tesz szert. A Messiás-király ugyanis nagyszerűen felépíti a lerombolt Jeruzsálemet s benne még dicsőbben a (harmadik) templomot, amely ragyogásával messze felülmúlja majd a régi templomot. Jahvé kultusza megújul e templomban, s a város templomával középpontja lesz ezután nemcsak a Szentföldnek, hanem az egész világnak. A Messiás-király véres hadjáratot indít a világ összes nemzsidó népe ellen (tehát a katolikus keresztények ellen is), akiket meg fog hódítani, s adófizetőivé fog tenni; akik pedig nem hódolnak meg, s nem fogadják el a Noé-féle hét parancsolatot (közte a perszonális értelemben vett monotheizmust), azokat irgalmatlanul (férfiakat, nőket, gyermekeket) ki fogja irtani. A meghódított népek között terjeszteni fogja Jahvénak, az igaz Istennek ismeretét, úgyhogy egy részük fel is veszi a zsidó vallást, kivéve az "edomitákat" (= katolikus, pápista, római keresztényeket a későbbi rabbinikus traktátusokban), akik mint Isten ellenségei nem részesülnek ebben a kegyelemben. Minden nép szolgál majd a Messiásnak, minden király hódol neki; s így a megdöntött "római birodalom" (= katolikus, pápista, római kereszténység, a későbbi, rabbinikus traktátusokban) helyére Izrael egyetemes világbirodalma lép. A meghódított népek gazdag zsákmányát és ajándékait a Messiás szétosztja a zsidók között, akik mérhetetlenül meggazdagodnak, mert minden nemzet kincse kezeikbe gyűl, aminek folytán Izrael a dicsőséges Messiás-király országában a legnagyobb földi boldogságot kezdi élvezni. Béke uralkodik az emberek között.

_____________________

Röviden ennyit idéznék.

Az antikrisztusi tanban pont az lesz a satanizmus, hogy "Jézus" nevével fog takarózni. A csúnya gonosz "római" keresztények félreértették a derék Jézust, akit különben is a római hatóságok öltek meg. A hitgyüli sátánista propagandája is ezt súlykolja már, bagatelizálva Szanhedrinnek a zsidó nép nevében vállalt ("az ő vére rajtunk és utódainkon") felelősségét. ez utóbbit sugallja az aposztata, iskarióti-imitáció Vermes Géza álprofesszorikus prekoncepcionalista, áltudományos sátánizmusa, aki Jézusban csak egy "derék zsidót embert lát, akit a csúnya rómaiak öltek meg, s a későbbi dogmatikus egyház félreinterpretálta".

Aztán mondják, igen tévedtünk, persze, Jézus Ben-Jószéf volt, egy igaz izraelita, de az edomita katolicizmus téved róla, nem Isten Fia abban az értelemben. Mit mond János apostol? Aki tagadja, hogy Jézus az Isten Fia, az az Antikrisztus!

Ez lesz az igazán sátáni trükk...

Így betlejesednek Jézus szavai...

"Azért mondtam el ezeket, nehogy megbotránkozzatok. Kizárnak benneteket a zsinagógákból, s eljön az óra, amikor az, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz vele az Istennek. Így fognak veletek bánni, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem. Azért mondtam el ezeket, hogy ha majd eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek. Kezdetben nem beszéltem róla, hiszen veletek voltam." (Jn 16: 1-4)

A hitgyüli és a katolikus karizmatikusok zsidóimádata (nem tisztelete) a rabbinikus, krisztusgyalázó, farizeus-utód ál-vallás mániájuk a halál vallása. "Tegyél egy üzenetet a siratófalba..." Áll az oldalukon. Miért dug a pápa és minden politikus üzenetet oda? Van ebben remény? A harmadik kőtemplomot a Sátán rabszolgája, az Antikrisztus fogja újjáépíteni!

Miért végez ott "tisztelet" a pápa, holott a Szentlélek tévedhetetlenül megnyilatkozván a Firenzei Zsinaton keresztül megmondotta, hogy aki Krisztus kereszthalála után reménységet helyez az ószövetségi szertartásokba, az a kárhozatát szolgálja, ha meg nem tér eszementségéből.

Erre sabbatholnak a szerencsétlen Nyolc Boldogságosok!

Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!

Krisztus irgalmával tekintsünk a Sátán által elvakított embertársainkra! Akik Isten Egyháza helyett a Sátán zsinagógáját szolgálják, akár önhibájukon kívül. Isten irgalmazzon nekik! Ez az igazi ellenségszeretet, és az emberek tragédiája, akik a Krisztust keresztre juttató rabbik, és a bábeli önimádatban fetrengő pogányság elvakíttatásában élőhalottként vegetálnak.

Üldözni fogják az igaz keresztényeket, a zsidók is megoszlanak majd mint nép, mint az Egyház legelején. Egy részül igaz izaelitaként elismeri Jézust, mint Isten Fiát, a Messiást, akiket könyörtelenül üldözni fognak az Antikrisztus csatlósai. Ez lesz a sorsa a pogány-keresztényeknek is.

De ne felejtsük! Jézus a dicsőségben uralkodó Király is! Egy rövid szrongattatás után már nem a betlehemi Csillag fogja jelezni az emberségébe rejtett természetét, hanem mint a Napkeleti Virradat, Átistenülve Fog trónusán megjelenni az Istenember, a pantokrator, és az Antikrisztust elfújja Leheletével!

Az igaz harmadik, Örök Templom az Eucharisztia, akinek testében és vérében mi vagyunk az Igaz Izrael!
Törölt nick Creative Commons License 2009.09.16 0 0 382
Bűnösök-e Jézus Krisztus halálának okozói?

  

Azt mondhatná valaki, hogy a zsidókat nem gáncs, hanem dicséret illeti meg azért, hogy mesterkedésükkel Jézus Krisztust a keresztre juttatták, mert enélkül meghiúsult volna a megváltás. És éppén azért Isten részéről is nem büntetésre, hanem jutalomra tarthatnának igényt, mert a megváltásnak eszközei voltak.

Válaszunkat erre az első hallásra fogas és megtévesztő, alapjában azonban naiv ellenvetésre az alábbiakban adjuk. Jézus Krisztus szenvedését és megváltói halálát többféle szempontból nézhetjük. Nézhetjük először is fizikai szempot­ból, pusztán mint szenvedést és halált, azaz az életnek lerontá­sát. Ebből a szempontból Krisztus szenvedése és halála fizikai rossz, amely önmagában véve nem érték, hanem hiány. Erről az oldalról tekintve Krisztus szenvedése és halála nem kedves Isten előtt. „Hisz Isten nem alkotta a halált (az embert nem a halál, hanem a létezés céljából teremtette) és nem leli örömét az élők vesztén”, mondja a Szentírás (Bölcs. 1, 13). És ezért mi sem örvendünk Krisztus szenvedésén, hanem gyászoljuk azt nagypénteken és részvéttel, fájdalommal szemléljük Krisztus kín­szenvedését és halálát.

De nézhetjük a szenvedést és halált mint erkölcsi cseleke­detet még pedig két oldalról is, ú. m. Krisztus részéről és a kínhalált okozó zsidók részéről.

A szenvedés és halál mint Krisztusnak szabadon vállalt és áldozatos lélekkel elviselt erkölcsi cselekedete, végtelen er­kölcsi értékkel bír, amely Istennek végtelen tiszteletet, imádást és engesztelést nyújt az egész emberi nem nevében és végte­len érdemszerző erejénél fogva a kegyelmek határtalan tenge­rét nyitja meg számunkra.

Krisztus szenvedése és halála a zsidók részéről nézve, akik azt közvetlenül okozták, annak szerzői voltak, egy kimondhatat­lan gonoszság eredménye. A zsidók, akik Krisztust keresztre juttatták, ezzel a tettükkel súlyosan vétkeztek és e tettük fel­tétlenül gonosz, utálatos Isten és ember előtt. Hogy ebből a gonoszságból egy végtelen jó származott, t. i. Krisztus áldozata és az ezáltal létrehozott megváltás, az nem teszi jóvá és tisz­tességessé a zsidók bűnét. Épúgy mint a pogányok kegyetlensége a keresztényekkel szemben nem válik erkölcsileg jócsele­kedetté azáltal, hogy ebből vértanúk születnek. A vértanúk a pogányok vérszomjas kegyetlensége révén jutottak a vértanú­ság koronájához, mégsem mondhatjuk a pogányok kegyetlensé­gét erkölcsileg jónak és tisztességesnek. Isten, aki „a szívek és vesék vizsgálója”, minden cselekedetben a szándékot nézi, a szándék az, amely erkölcsileg jóvá, vagy rosszá teszi az er­kölcsi cselekedetet, nem pedig a cselekedetből eredő következ­mények. A zsidókat gonosz szándék vezette, céljuk nem a világ megváltása, hanem Krisztus megölése volt, amikor Krisztust bosszúból és gyűlöletből ártatlanul keresztre juttatták, épezért cselekedetük feltétlenúl gonosz és utálatos volt Isten előtt.

De hát akkor miért engedte meg Isten a zsidók gyűlöletét Krisztus iránt, ha az gonosz volt? – Isten azt akarja, hogy minden ember szabadon foglaljon állást vele szemben. Ezért adott mindenkinek szabad akaratot; és próbára akar tenni min­den embert, hogy mindenki maga érdemelje ki örök boldogsá­gát. Ezzel azonban együtt jár a vétkezés lehetősége is. Isten itt e földön megengedi, azaz nem akadályozza meg a gonosz szándékot és bűnös cselekedeteket, de csak azért, hogy ezzel is módot nyújtson az embereknek arra, hogy szabadon csele­kedjék és így kiérdemelhesse az örök boldogságot. Ha itt e földön ki volna zárva a vétkezés lehetősége, akkor ki volna zárva annak lehetősége is, hogy érdemeket szerezzünk jócsele­kedeteinkkel. Isten tehát megenged egy rosszat (a vétkezés le­hetőségét), hogy abból egy sokkal nagyobb jót (az érdemszer­zést, az üdvözülés kiérdemlését) hozzon elő.

Így áll a dolog a jelen esetben is. Isten őröktől fogva el­határozta, hogy szent Fiának érdemei, főleg szenvedése és ha­lála által megváltja az emberi nemet. Ugyancsak öröktől fogva látta azt is, hogy hogyan fognak a zsidók bánni Krisztussal. Látta azt, hogy gonoszul fognak vele bánni, romlására törnek és halálra viszik őt; és a zsidóknak ez a gonoszsága öröktől fogva gyűlöletes volt Isten előtt. De ugyancsak látta Isten azt is, hogy a zsidók gonoszsága Krisztus számára alkalmul szolgál arra, hogy Istenért szenvedjen és meghaljon, és ezáltal Isten iránti szeretetét, alázatosságát, engedelmességét, áldozatos oda­adását megvalósítsa és utolérhetetlen fokban kifejezésre juttassa. Krisztus áldozatos lelkülete, amellyel a szenvedést és halált szabadon elviselte, végtelen erkölcsi érték, azaz jó, amely messze felülmúlja a zsidók gonoszságát. Látta Isten, hogy Krisztus önként vállalt szenvedése és kereszthalála oly végtelen imádást, hódolatot ad őneki, amilyent az egész teremtés együttvéve nem volna képes adni. Ezért megengedte, azaz nem akadályozta meg a zsidók gyűlöletét és gonoszságát, mert látta, hogy ebből egy határtalan erkölcsi jó származik, azaz Isten dicsősége és a világ megváltása. Ezzel azonban Isten korántsem hunyt szemet a zsidók gonoszsága fölött, még kevésbbé hagyta azt jóvá, csak mint egy előre látott adottságot beleállította a világ rendjébe, okszövedékébe.

Egyébként is a zsidók gonoszsága, ellenséges érzülete Krisztussal szemben nem folyt be közvetlenül a megváltás mű­vébe, annak nem oka, hanem csak alkalma volt. A zsidók gonoszságukkal Krisztusnak csak fizikai értelemben vett (testi és lelki) szenvedését és halálát okozták. Ámde, mint mondottuk, ennek a szenvedésnek és halálnak Krisztus áldozatos, engedel­mes, odaadó lelkülete adott értéket és megváltói erőt. Ez a lel­kület tette Krisztus halálát megváltói áldozattá. Ettől eltekintve Krisztus szenvedése és halála Isten előtt – mint fizikai és pszichikai rossz – nem bír értékkel, sőt Isten szemében is rossz (fizikai rossz). Helytelen tehát az a felfogás is, amely úgy gon­dolja a megváltást, mintha Isten bosszúvágyát elégítette volna ki az ártatlan Krisztuson mint valami „Prügel-Knabé”-n és Krisz­tus kínjain és halálán gyönyörködött és engesztelődött volna meg. Ami Istent megengesztelte, ami igazságosságának és szent­ségének végtelen elégtételt nyújtott, az Krisztus alázatos lelkü­lete volt. Ezt pedig nem a zsidók okozták, ez Krisztus istenem­beri Szívéből fakadt ki önként, teljesen szabadon, Isten iránti szeretetből. A zsidók gonoszságukkal csak külső alkalmat nyuj­tottak, hogy ez az áldozatos lelkület külsőleg is megnyilvánul­jon, kifejezésre jusson. A megváltás létrehozó főoka, szerzője (causa efficiens principalis) az Isten végtelen irgalma, amely a bűnbeesett emberiségnek Megváltót adott; eszköz-oka (causa instrumentalis) pedig Krisztus áldozatos lelkülete és mint ennek kifejezése, az ő szenvedése és kereszthalála.

De azt mondhatná valaki, hogy ha a zsidók gyűlölete nem is oka, de legalább szükséges feltétele (conditio sine qua non-ja) volt Krisztus szenvedésének és halálának és így megváltásunknak is. Ha a zsidók nem juttatták volna keresztre az Úr Jézust, nem történhetett volna meg a megváltás műve. Tehát mégis csak a zsidóknak köszönhetjük megváltásunkat.

Erre meg kell jegyeznünk azt, hogy Istennek más módok is álltak rendelkezésére a megváltás keresztülvitelére. Az Isten­ember szenvedése és halála által való megváltás nem egyetlen lehetséges módja az emberiség megváltásának. Isten megtehette volna, hogy minden elégtétel nélkül egyszerűen megbocsátja a bűnt és elengedi a büntetést, vagy pedig megelégszik egy egy­szerű teremtménynek véges jóvátételével (satisfactio de congruo). Vagy ha teljes, azaz a végtelen sértésnek megfelelt végtelelt elégtételt kíván (aminek megadására egyedül csak egy Isten­ember képes), erre is elég lett volna a megtestesült Istennek, az Úr Jézusnak egyetlen legkisebb jócselekedete, pl. egy imádsága, fohásza, rejtett életének bármely mozzanata, pl. munkája, fáradtsága stb. Hisz Krisztusnak mint Istenembernek minden legkisebb cselekedete végtelen erkölcsi értékkel bir és teljes elégtételt képes nyújtani Istennek a világ összes elkövetett bűneiért.

Az Isten végtelen bölcsessége azonban nem elégedett meg a megváltásnak ezzel a könnyebb formájával, hanem legmeg­felelőbbnek tartotta a megváltásnak azt a megrázó módját, hogy a Megváltó szenvedjen és fájdalmas halálával nyújtson elégté­telt és fejezze ki az Úristen iránti végtelen hódolatát és en­gesztelését. Azt akarta Isten, hogy az ember a Megváltó meg­rendítő szenvedésén és halálán lássa, mit jelent a bűn, mily végtelen sértés az Istennel szemben, lássa, hogy az mindennél nagyobb rossz és végtelen elégtételt követel, amit az ember csak az örök büntetéssel róhatna le.

Az Úristen örök mindentudásával csalhatatlanul előre látta, hogyan fogják fogadni a zsidók a Megváltót és eszerint rendezte el a megváltás körülményeit. Ha a zsidók a Messiást nem kínozták és nem ölték volna meg, Isten ezt is látta volna örök­től, és akkor ezer más módja lett volna arra, hogy a világot vagy szenvedés és halál nélkül, tisztán a Megváltó valamely jócselekedetével váltsa meg, vagy pedig ha a Megváltó szen­vedése és halála által akarta a világ megváltását végbevinni, akkor is ennek a megváltói szenvedésnek és halálnak előidézé­sére számtalan más ok és mód állt Istennek rendelkezésére. Így pl. a Megváltó szenvedése és halála történhetett volna termé­szetes okok, elemi csapások, betegség, vagy szerencsétlenség által is, és amennyiben a Megváltó azokat világosan előre látta, szabadon, áldozatos lélekkel fogadta volna el a rája várakozó szenvedést és halált, ez a szenvedés és halál is végtelen er­kölcsi értékű lett volna és megváltotta volna a világot. Mivel azonban Isten előre látta a zsidók magatartását, azért legmeg­felelőbbnek tartotta, hogy Krisztus szenvedése és halála a zsidók gyűlölete folytán következzék be és így nyilvánvalóan kifeje­zésre jusson az az igazság, hogy Krisztus az emberek gonosz­sága, bűnei miatt szenvedett és halt meg. Ezért választotta Isten a megváltásnak jelen módját.

Végül megjegyezzük, hogy amikor az egykori zsidók ma­gatartását Krisztussal szemben erkölcsileg rossznak és Isten előtt utálatos gonoszságnak bélyegezzük, ezzel korántsem akarunk a Krisztusgyilkos zsidók, még kevésbé azok jelenben élő ivadékai ellen gyűlöletet hirdetni. A Krisztusgyilkosság Kain-bélyege min­denesetre rajta van a Megváltójától elpártolt zsidó népen, mint egy gyilkos atyának megbélyegzettsége gyermekeire is ráveti árnyékát, és a történelem Jeruzsálem pusztulásával és a zsidó nép szétszórásával megrázó színekben mutatja annak az átok­nak szörnyű teljesülését, amelyet maguk a krisztusgyilkos zsi­dók mondtak ki magukra és egész népükre: „Az ő vére (legyen) mirajtunk és a mi gyermekeinken !” (Mt. 27, 25) De a krisztus­gyilkosság Kain-bélyege és átka a zsidó nép egyes tagjait egye­denkint csak annyiban érinti, amennyiben szellemileg is közös­séget vállalnak atyáik bűnével, azaz egyedenkint öntudatosan szembehelyezkednek Krisztussal. Akik közülük elismerik Jézus Krisztust és hódolattal hajolnak meg előtte, azok számára a keresztség szentségében Krisztus vére nem az átok, hanem a megváltás és áldás forrása lesz. Az Egyház sohasem hirdet gyűlöletet a zsidók ellen, hanem szeretetet, és megtérésükért imádkozik (pl. nagypénteken; Jézus Szíve felajánló imádságban.)

Ami magukat a krisztusgyilkos zsidókat illeti, őket nem menthetjük ki a bűn alól. Amit tettek, az feltétlenül bűn volt, bár egyénileg különböző beszámítás alá esett. Aquinói Szent Tamás alapján a krisztusgyilkos zsidók bűnét a következőképp ítélhet­jük meg:

Különbséget kell tennünk a zsidók fejei, vezetői (főpapok, papok, farizeusok és írástudók) és az egyszerű nép, a tömeg között. Krisztus halálrahurcolásával mindkettő vétkezett, a vezetőség és a tömeg is, de nem egyformán. A teológiailag képzett és a Szentírásban jártas főpapok és írástudók, tehát a nép ve­zetői, elöljárói megismerhették Krisztusban a megígért Messiást, hisz benne beteljesedett mindaz, amit a próféták a Messiásról megjövendöltek. „Vizsgáljátok az Írásokat, mert… azok tesz­nek bizonyságot rólam” (Jn. 5, 39), mondja nekik Krisztus Urunk. Ez a megismerés legalább is mint komoly gyanú merült fel a zsidó vezetőemberek lelkében. Ha elfogulatlanul vizsgálták volna az ügyet, okvetlenül szilárd meggyőződésre juthattak volna Jé­zus messiási voltát illetőleg, és ha tanítását hittel elfogódták volna, Isten kegyelmével Jézus istenségét is megismerhették volna. Ők azonban szenvedélytől elvakítva, nem hallgattak jobb meggyőződésűkre és csak azért nem igyekeztek bizonyosságot szerezni Jézus messiási voltáról, mert már eleve el akarták őt pusztítani, mint akiben saját egyéni érdekeiket láttak veszélyez­tetve… Amikor tehát a zsidó nép fejei Krisztust halálra vitték, tudatlanságból cselekedtek ugyan, amint Szent Péter mondja is: „tudom Testvérek, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint ahogy a ti előljáróitok is” (Csel. 3, 17), és Szent Pál is: „ha ismerték volna (az evangéliumi tanítást), soha sem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát” (Kor. I. 2, 7. 8), – de az ő tudatlan­ságuk bűnös, negélyezett tudatlanság (ú. n. ignorantia affectata) volt, amely nemhogy kisebbítené, hanem inkább még súlyos­bítja bűnűket. „Ha nem jöttem volna és nem szólottam volna nekik, vétkük nem volna; most pedig nincs mentségük bűneikre… Ha nem műveltem volna közöttük a tetteket, amilyene­ket senki más nem művelt, bűnük nem volna; most pedig lát­tak és gyűlölnek engem is, Atyámat is” (Jn. 15, 22. 24), mondja róluk Jézus; Pilátusnak pedig feleli: „Annak, aki engem kezedbe adott (a főpapnak, a szinédriumnak és a zsidóknak), nagyobb bűne vagyon” (Jn. 19, 11).

Más az eset a köznépnél, amely mint tömeg követelte Krisztus keresztrefeszítését, gúnyolta őt a kereszten stb. Az ő lelkűkben, legalább is egyesekében, akik látták Krisztus csodáit, hallották tanításait, felderenghetett a Jézus messiási voltára való hit, de azután vezetőik tekintélyükkel megváltoztatták az eleinte Krisztusért lelkesedő lelkek érzelmeit is, a tömegszenvedély el­ragadta őket és elvakult tudatlanságukban követelték Jézus ha­lálát. Az ő tudatlanságuk sem volt ártatlan (v. ö. Mt. 7, 28 sk.; 9, 33); nem volt ugyan oly közvetlen rosszakaratból származó, mint a vezéreké, azért némileg kisebbítette bűnűket, bár nem mentette ki őket a bűnből.

Legnagyobb bűne tehát a zsidó nép vezéreinek volt, azu­tán a zsidó népnek, a tömegnek, amely rosszakaratútag engedte magát elvakíttatni.

Pilátus bűne kisebb volt, mint a zsidóké (Jn. 19, 11), hisz őneki mint szkeptikus pogánynak valószínűleg nem merült fel komoly kétsége aziránt, hátha Jézus valóban Messiás. Ő Jézusban csak egyszerű embert látott. Súlyosan vétkezett azonban, hogy Jézust mint ártatlan embert saját lelkiismerete ellenére, tisztán emberi félelemből kiszolgáltatta a halálra.

A keresztre feszítést végrehajtó pogány katonák bűne még kisebb volt, minthogy ők parancsnak engedelmeskedve jártak el, bár kegyetlen vérszomjukkal ők is vétkeztek.

Egyébként ki mennyiben, mily fokban volt bűnös Krisztus halálában, azt pontosan csupán csak Isten, az örök biró állapíthatja meg. És amennyiben a kinyilatkoztatás alapján bűnösnek is kell mondanunk Krisztus gyilkosait, különbséget kell tennünk a bűnös és a bűn között. A bűn feltétlenül gyűlöletes Isten előtt és kell, hogy gyűlöletes legyen előttünk is. Ami pedig a bűnösöket, Krisztus gyilkosait (tehát a Krisztus halálát okozó zsidókat is) illeti, nem a gyűlölet, hanem a megrendülés és szánakozás érzelmével kell őket néznünk, azzal az érzelemmel, amellyel a szenvedő Megváltó tekintett le rájuk, amikor így imádkozott érettük:

 

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” (Lk. 23, 34).

V. ö. Schütz A. Dogmatika I. k. (Budapest, 1923.) 467. sk.

Ezzel a zsidó nép valóban Isten és a történetem előtt magára vette a felelősséget, és felhívta magára Isten büntetését, amely már né­hány évtized múlva Jeruzsálem pusztulásában utól is érte. „Isten igazságos visszatorlásának e borzalmas kihívása rettentő pontossággal beteljese­dett. A bűntetés elkövetkezett, amikor az így kiáltozók közül sokan még éltek és az ő gyermekeik voltak azok, akik a rómaiak elleni kétségbe­esett harcot vívták, s az isteni harag egész súlyát elviselni voltak kény­telenek. Húsvét táján kezdődött Jézus szenvedése; ugyanez időtájban kezdte meg Titusz is Jeruzsálem megszállását. Az Olajfák hegyén tették a zsidók először kezüket Jézusra; az Olajfák hegyén vetette meg legjob­ban a lábát a római hadsereg, hogy a várost megostromolja. Harminc ezüst pénzen adta el Júdás az Urat; egy ezüstpénz hatodáért adtak el utóbb 30-30 zsidót rabszolgákként. A zsidók újjongtak, amikor a római katonák Jézust megmeztelenítve oszlophoz kötötték és egész testét osto­rokkal marcangolták; ugyancsak római katonák ujjongva meztelenítették meg a Jeruzsálemből csapatonként mekülő zsidókat, s fához kőtözve őket, felhasították testüket, hogy megkeressék az aranyat, amelyet véle­ményük szerint a zsidók elnyeltek. A zsidók fehér gúnyruhában magcsúfolták az Urat; Titusz nevetséges ruhába felöltöztetett 2000 zsidó foglyot állíttatott ki Rómában az amfiteátrumban a nép gúnyjának és hahotájá­nak. „Feszítsd meg, feszítsd meg őt!” kiáltoztak a zsidók kegyetlenül Pilátus előtt, s végül Jeruzsálem szemeláttára keresztre juttatták az Urat; „Feszítsd meg, feszítsd meg!” kiáltották a római katonák hadvezérieknek, valahányszor a konokul ellenálló zsidók egy-egy csapata a kezük közé került; majdnem naponkint közel 500 zsidót feszítettek ily módon keresztre a város körül, úgyhogy Fláviusz József szerint (Bellum Judaicum V. 11, 1) végre már nem volt fa a keresztek számára. „Az ő vére (legyen) miraj­tunk és a mi gyermekeinken! kiáltozták a zsidók; Jeruzsálem ostroma alkalmával minden utca s egész árkok megteltek vérrel, s még a templom lépcsőiről is patakzott alá a vér.” (Schuster und Holzammer, Handbuch zur Biblischen Geschichte. II. Bd. Das Neue Testament. 7. Aufl. Freiburg i. Br. 1910. 512. old.) … És azóta e borzasztó önelítélés a szerencsétlen zsidó népet „minden gazdasági sikere dacára folyton üldözi, s olyan örö­kös érzelmi gátat emelt maga és a hívő kereszténység közé, amelyet soha, még az általános felebaráti szeretet parancsával sem lehet teljesen ledön­teni; bár természetesen a mai zsidókat egyénenként nem lehet őseik bű­neért erkölcsileg felelőssé tenni. Sőt az idők végén, mikor Izrael mint nép megtér, Krisztus vére engesztelő áldozat gyanánt fog rá szállani ősatyái érdemeiért. v. ö. Zak. 12, 10; Mt. 23, 39; Lk. 13, 35; Róm. 11, 25 sk.” (Székely István, Mt. 27, 25. jegyz.)

Aquinói Szent Tamás, Summa Theologica, p. III. qu. 47. a. 5. és 6.; Comment. In Ep. I. ad Cor. II. lect. 2; opusc. 53. cap. 18.

Törölt nick Creative Commons License 2009.09.16 0 0 381

Elsztánság az oké, de az Úr támogatása? A politikai cionizmus felé? Nanee...

Előzmény: Ábtahám (375)
Leslie07 Creative Commons License 2009.09.16 0 0 380
Látom "szellemi izraelizmis"-ban eggyetértére jutottak az adventisták,jehovisták
katolikusok,no meg a szakrális magyarok.

Nem ártana a tisztelt társaságnak,esetleg arra is odafigyelni,hogy mi az Isten
hozzáállása a kérdéshez.

Olvasásra ajánlom az alábbi Igéket:

" Mert így szól a Seregeknek Ura:Dicsőség után küldött engem a pogányokhoz,akik
fosztogatanak titeket,mert AKI TITEKET BÁNT,AZ Ő SZEMEFÉNYÉT BÁNTJA."
Zak. 2:8.-

" Örülj és örvendezz,Sionnak leánya,mert ímé elmegyek és közötted lakozom!
így szól az Úr!

És sok pogány csatlakozik azon a napon az Úrhoz,és népemmé lesznek,és
közötted lakozom,és megtudod,hogy a Seregeknek Ura küldött hozzád
engem.

ÉS BIRTOKBA VESZI AZ ÚR JÚDÁT,MINT AZ Ő OSZTÁLYRÉSZÉT A SZENT FÖLDÖN,
ÉS ÚJRA MAGÁÉVÁ FOGADJA JERUZSÁLEMET." Zakariás 2:10-12.-

"És monda a Seregeknek Ura:E napokban lesz az,hogy a minden nyelvű
pogányok közül tíz ember ragad egy zsidó férfiúba s ragad annak ruhája
szélébe,mondván: Hadd menjünk veletek,mert hallottuk,hogy veletek van
az isten!" Zak. 8:23.-


Előzmény: Törölt nick (374)
Leslie07 Creative Commons License 2009.09.16 0 0 379
Könnyű így dobálóznod ilyen vagy olyan fordításokra való hivatkozással,anélkül,
hogy idéznél belőlük,hogy mindenki láthassa igazat állítasz-e.-
Előzmény: trueXman (376)
Leslie07 Creative Commons License 2009.09.16 0 0 378
De csak állítólag ugyebár.
Előzmény: trueXman (377)
trueXman Creative Commons License 2009.09.16 0 0 377

Sás-tenger

Állítólag az egyiptomi kivándorlás történetének semmi bizonyítéka nem létezik.

Később lett beszerkesztve. Nem véletlenül. Nem egyedi eset.
Előzmény: Ábtahám (371)
trueXman Creative Commons License 2009.09.15 0 0 376
A Menóra pl. a 7 bolygóistenséget szimbolizálja.

A régi mítoszok (ószövetség eleje) a babilóniai káldeusoktól átvett mítoszok.

Salamon alakja a Saba i-, szábeus bölcsességet hivatott felülmúlni.

stb.


A nem emberi művű Izráel Istennek az áldottja (lenne).

Messiási jóslatok egyike:
Az Örökkévaló népét a föld minden határáról összegyűjti.

Ennek semmiképp sem úgy kellene történnie, hogy a globális médiából nyomást gyakorolunk az orosz zsidókra, hogy vándoroljanak ki Izráelbe, mert Oroszországban erős az antiszemitizmus.A Bibliában (főképp a keresztényekben) a "legutolsó angyalt" is Istennek nevezik;
a zsidók fordította magyar nyelvű Bibliák ezen a téren hitelesebbek.
Előzmény: Báthory Ödönke (369)
Ábtahám Creative Commons License 2009.09.15 0 0 375

Amennyiben a "Nyugat" alatt Nyugat-Európát érted, akkor azt felejtsd el. Ők ma a palsztinokat támogatják.

 

A fejlett haditechnikát valakinek ki is kellett építenie.

 

Az USA támaogatása, szimpátiája rendben.

 

De még mindig nem értem, hogy lehetséges ekkora túlerővel szemben megmaradni.

 

Bizonyára kihagytad a zsidó nép elszántságát, és az Úr támogatását...

Előzmény: Törölt nick (374)
Törölt nick Creative Commons License 2009.09.15 0 0 374

USA támogatás, atombomba, fejlett haditechnika, nyugati értelmiség szimpátiája, nyugat anyagi támogatása...

Előzmény: Ábtahám (370)
Leslie07 Creative Commons License 2009.09.15 0 0 373
A H.N. Adventista Egyház is valahogyan az USA jóvoltából jöhetett létre.
Úgy tudom,hogy ott lett bejegyezve az adventista bálványszervezet.

ha nem az USA alkotmánya,akkor bizony H.N. Adventista maradékegyházszervezet sincs. No meg a tized nagyobb része is USA dollárban fut be a központba.
Előzmény: 1000év (366)
Leslie07 Creative Commons License 2009.09.15 0 0 372
Sőt a Babilonból való szabadulás is világi hatalom közbenjárásával született.

Nem is jöhet létre birodalom a földön isten akaratán kívül.

Talán nem a Perzsia fejedelmén kerezstül vitte véghez akaratát,hogy
Júda visszatérjen a fogságából,és hogy felépűljön Jeruzsálem?

Királyi rendeletre és földi uralkodó védelmére volt szükség,ami Isten
akaratából történt.
Előzmény: Báthory Ödönke (369)
Ábtahám Creative Commons License 2009.09.15 0 0 371
Nyílván a Vöröstenger is emberi behatásra nyílt ketté...
Előzmény: trueXman (367)
Ábtahám Creative Commons License 2009.09.15 0 0 370
Akkor még inkább elgondolkodhatnál, hogy 150.000.000 eklszánt arab miért nem bírja a tengerbe fojtani az 5.000.000 gyáva zsidót?
Előzmény: 1000év (366)
Báthory Ödönke Creative Commons License 2009.09.15 0 0 369
Ezt nem értem. Teli van a biblia olyan eseményekkel, amikor Isten embereken keresztül cselekedett. Noé bárkája emberi mű? A páskabárány vérének felkenése emberi mű? Józsué hadjáratai emberi dolgok? A Templom felépítése emberi mű? A menóra? A láda? A hazatelepülés? Ezeket nem emberek mívelték? Milyen lenne a nem emberi művű Izrael?

Persze nem állítom, hogy minden ízében Isten munkája volna. De azt igenis állítom, hogy a jelenkori Izrael egy nagy lépés a beteljesedés felé.

b
Előzmény: trueXman (367)
trueXman Creative Commons License 2009.09.15 0 0 368
Izráel, a választott, szétszóratott, örökségét Júda vette át.

Izráel örökségét Júda bölcsei judaizálták.

Érdekes történet ez.

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!