Keresés

Részletes keresés

Törölt nick Creative Commons License 2020.05.25 0 0 20342

Kösz. De közben utánanéztem, hogy miért ez a definíció.

 

Legyen egy tetszőleges f(t) függvény

A síkhullám definíciója alapján ez akakváltozás nélkül halad tovább. Tehát nem csak a cos(kx), hanem bármilyen folytonos függvény lehet. De az egyszerűség kedvéért különböző frekvenciájú komponensekre bontjuk. Tehát:

 

cos(ωt-kx)

 

Ekkor a hullámszámot kiemelve egy fázisfront: x-tω/k = konstans. Ebből a fázissebesség vf=ω/k.

 

Ha nem egyetlen frekvenciáról beszélünk, akkor a hullámcsomag változatlan terjedésének feltétele:

dω t - dk x = 0

 

Most dk-val osztunk: t dω/dk = vg t

 

Tehát a csoportsebesség: vg = dω/dk

de ez nyilván csak akkor értelmes, ha a fenti feltétel teljesül.

(Vagyis a csőtápvonal diszperziós relációját ode be kell helyettesítenem. Azt gyanítom, hogy széles frekvenciasáv esetén nem fog teljesülni.)

Előzmény: construct (20341)
construct Creative Commons License 2020.05.25 0 1 20341

 A csoportsebesség definíciója: vcs = dω/dk, vagyis közel egyértelmű csoportsebesség akkor létezik, ha az ω és a k közel arányosan változik az adott jel teljes spektrumán belül. Az ilyen jel hullámcsomagja sokáig nem folyik szét az adott terjedési közegben.

Lásd még:

http://kozmoforum.hu/viewtopic.php?f=9&t=183&p=4350&hilit=diszperzi%C3%B3s#p4350

Előzmény: Törölt nick (20340)
Törölt nick Creative Commons License 2020.05.25 0 0 20340

a csoportsebesség definíciója

 

Hümm-hümm.

 

cos( ωt - kx )

 

A hullámfront: ωt - kx = konstans

ahol ω/k = vf

persze a hullámszám függ a frekvenciától: k=k(ω)

Vagyis

(tω/k - x)k = 0

tω/k - x = 0

akkor nem folyik szét a hullámcsomag, ha...

(Ennek is utána kell néznem.)

Előzmény: construct (20339)
construct Creative Commons License 2020.05.24 0 0 20339

Nem a csőtápvonal alsó és felső határfrekvenciája számít. Ezt maga a csoportsebesség definíciója hozza.

Előzmény: Törölt nick (20338)
Törölt nick Creative Commons License 2020.05.23 0 0 20338

Csak egy szűk frekvenciatartományban.

 

Ezt át kell gondolnom. Mert a csőben alsó határfrekvencia (is) van.

Felső pedig...

Az eddigi tapasztalatok szerint mindennek van felső határfrekvenciája.

Előzmény: construct (20337)
construct Creative Commons License 2020.05.23 0 2 20337

A csoportsebesség fogalma se értelmes korlátlanul.

Csak lineáris közegben.

Csak egy szűk frekvenciatartományban.

Csak nulla vagy jelentéktelenül kicsi abszorpció mellett.

Csak ha a jelenség teljes időtartalma: T<<1/(d vfázis/d lambda)

Előzmény: Törölt nick (20336)
Törölt nick Creative Commons License 2020.05.23 0 0 20336

Ezzel nekem az a bajom, hogy a csoportsebesség függ a hullámhossztól. És ezt nem igazán értem. :<(

Előzmény: Törölt nick (20335)
Törölt nick Creative Commons License 2020.05.20 0 0 20335

A határfrekvencia felett csillapítatlan a terjedés, tehát a terjedési tényező képzetes.

A csőben a hullámhossz nagyobb, mint szabadtérben.

Itt a diszperziós reláció, négyzetesen ábrázolva.

A függőleges tengelyen c/vf látható. Minden görbe 1-hez tart.

Vagyis a hullámcsomag minden komponense gyorsabb a fénysebességnél.

Tehát a csoportsebesség is nagyobb kell legyen.

 

ω2/c2 - β2 = konstans

Emlékeim szerint a csoportsebesség: dω/dk

(De ennek utána kell néznem.)

 

eαx+iβx

cos( ωt - kx )

Ha ezt összevetjük, akkor a terjedési tényező képzetes része a k hullámszám.

 

Most differenciálnom kellene a diszperziós formulát.

ω2/c2 = konstans + β2

ω2 = (konstans + β2) c2

ω = √(konstans + β2) c

dω/dβ = 1/2 2cβ (konstans + β2)-1/2 = cβ (konstans + β2)-1/2

 

Ezt ábrázolni kellene...

Szelki mindjárt rám fog szólni, hogy a dimenziók (mértékegységek) nem egyeznek. :(

Előzmény: construct (20332)
szőrinszálán Creative Commons License 2020.05.19 0 0 20334

Nem elektor, hanem elektromechanikai… bocsi!

Előzmény: szőrinszálán (20333)
szőrinszálán Creative Commons License 2020.05.19 0 0 20333

Állítólag Nikola Tesla készített egy járművet, ami térenergiával működött. Ennek a „motorja” egy fémcső volt, ami egy elektor-mechanikai szerkezetből állt ki. /Sajnos a riválisai eltüntették a tervrajzaival együtt. Az életét annak köszönhette, hogy örökre lemondott róla./

Előzmény: Törölt nick (20331)
construct Creative Commons License 2020.05.19 0 0 20332

Egy módus fázissebessége könnyen lehet több c-nél.

Ezzel viszont nem sokra megyünk. A fázissebesség, csak egy végtelen hosszú szigorúan periodikus jel azonos fázisú pontjainak terjedését jellemzi, amivel nem lehet információt átvinni, és nem jelenti az energiaáramlás sebességét se.

A csoportsebesség az esetek többségében, már jobban jellemzi a jelterjedést.

De anomális diszperzió esetén (ami erős abszorpcióval is jár) még a csoportsebesség is lehet nagyobb c-nél.

Bár az energia (ill. az információ) nagyon sok esetben a csoportsebességgel terjed, de koránt sem mindig, csak akkor, ha nincs abszorpció.

 

Jelet továbbítani belépőhullámokkal, vagy hullámcsomagokkal lehet, az információt itt nyilván a hullámfront viszi, sebességét a hullámfront terjedési sebessége jelenti. Ki lehet mutatni, hogy ez az, ami maximum c-lehet.

 

De normális diszperzió esetén a csoportsebesség ettől nyilván mindig kisebb lesz, hisz a csomag szétfolyik, s így a középpontja lassabban halad, mint a frontja. Le lehet vezetni, hogy az energiaterjedés sebessége pedig mindig legfeljebb a hullámfront sebességét éri el.

 

De hosszú távon még diszperzív közeg nélkül szétfolyik minden olyan hullámcsomag, aminek komponensei között nincs valami szinkronizáció, így szétfolyik minden nem koherens fotonnyaláb is. Vagyis bármilyen rövid és meredek volt kezdetben a frontja, hosszú távon ellaposodik az időfüggvénye. Egyedül a koherens sokfoton állapotként terjedő lézernyalábok őrzik meg az időbeli profiljukat. Ennek a koherenciajelenségnek nincs is klasszikus megfelelője.

 

A hullámterjedés bonyolult jelenség, igazán nem várható, hogy egyetlen mennyiséggel jellemezhessük a sebességét.

Előzmény: Törölt nick (20331)
Törölt nick Creative Commons License 2020.05.19 0 0 20331

Mit szólsz ahhoz, hogy egy fém csőben fénysebességnél gyorsabban haladó elektromágneses hullám adódik a Maxwell-egyenletek megoldásaként?

 

És ahhoz mit szólsz, hogy a TE módusnak terjedési irányú mágneses komponense is van, pedig egy jólnevelt foton spin ilyet nem művelhetne?

szőrinszálán Creative Commons License 2020.03.28 0 0 20330

Köszönöm a linket, ami közelebb vitt a megértéshez.

Előzmény: szaszg+++ (20329)
szaszg+++ Creative Commons License 2020.03.28 0 0 20329
Előzmény: szőrinszálán (20328)
szőrinszálán Creative Commons License 2020.03.27 0 0 20328

Akkor légy szíves közelíts hozzá egy matematika mentes magyarázattal.

Előzmény: szaszg+++ (20327)
szaszg+++ Creative Commons License 2020.03.27 0 0 20327

"Vagyis az általad tagadott fotonok révén jutnak információhoz." Ez távol van az igazságtól!

Előzmény: szőrinszálán (20326)
szőrinszálán Creative Commons License 2020.03.27 0 0 20326

„Az energétikus fizikával szemben áll az atomisztikus fizika, www.atomsz.com, ami nem csak sokkal többet tud elöre jelezni (mint az összes megfigyelt részecskét a tömeg spektrumával együtt), és ha nem is bebizonyítható, de jóval egyszerübb mint az elfogadott energétikus fizika és Ockham beretvája szerint az atomisztikus fizikát kell elfogadni.”

 

A tömeg spektrométer vizsgálatok is az elektromágneses sugárzás felbontásán alapulnak, ami megadja egy kémiai elem tömegszámát. Vagyis az általad tagadott fotonok révén jutnak információhoz. Az atomisztikus elméleted segítségével előre lehet jelezni egy új kémiai elemet, ami még hiányzik a táblázatból?

Előzmény: szaszg+++ (20325)
szaszg+++ Creative Commons License 2020.03.27 0 0 20325

Nem szabad sohasem senkitöl sokat követelni a megértés terén, még  a fizikában sem. A fizikában is mindenki csak azt tudja tovább szajkózni, amit megtanult. Amit megtanult, az meg úgy keletkezett, hogy a tudományos világ elfogadott bizonyos dolgokat, de tudomány szerinti bizonyításról szó sincs. A fizikában nincs egyetlen-egy bebizonyított állítás sem. Az viszont nem igaz, hogy az elméletek kísérletekkel alá vannak támasztva (nézd a szabadesés egyetemessége Galilei-féle feltevését!) Azt hiszem ez elég megérthetö dolog.

 

Azt viszont illik tudni, hogy az elfogadott akadémikus fizika energétikus fizika, ami az energiamegmaradásra épül. Minden alapvetö dolog a fizikában tévesen az energiára lett visszavezetve, még a mozgásegyeletek felállítása/levezetése is, pedig zárt fizikai rendszerek nem is léteznek és a kölcsönhatások nem-konzervatívak.

Az energétikus fizikával szemben áll az atomisztikus fizika, www.atomsz.com, ami nem csak sokkal többet tud elöre jelezni (mint az összes megfigyelt részecskét a tömeg spektrumával  együtt), és ha nem is bebizonyítható, de jóval egyszerübb mint az elfogadott energétikus fizika és Ockham beretvája szerint az atomisztikus fizikát kell elfogadni.

Előzmény: szaszg+++ (20324)
szaszg+++ Creative Commons License 2020.03.27 0 0 20324

"Az elméleti fizikában nem eldöntött kérdés, hogy a gravitáció terjedésének sebessége végtelen vagy véges. Einstein általános relativitáselmélete szerint a fénysebességgel egyezik meg, ám néhány modell szerint ennél nagyobb, illetve végtelen is lehet. A fizika alapkövei, az általános relativitáselmélet és a kvantummechanika egyesítési kísérletéhez alapvető lenne tudni, mekkora valójában ez a sebesség."

 

Csak az álfizika alapkövei az általános relativitáselmélet és a kvantummechanika és ezek egyesítése a mai napig nem sikerült az elfogadott fizikán belül.

 

Az atomisztikus fizikámban az elektromágnesesség egyesítve van a gravitációval, de az általános relativitáselmélet és a kvantummechanika ki van dobva a fizikai tudományból.

 

Előzmény: szaszg+++ (20323)
szaszg+++ Creative Commons License 2020.03.26 0 0 20323

Nem totózni hanem mérni kell https://www.origo.hu/tudomany/20030109alapveto.html

 

Előzmény: szőrinszálán (20321)
szőrinszálán Creative Commons License 2020.03.26 0 0 20322

Amennyiben az EM zavarás folyamatosan fennáll, hogyan és mihez lehet mérési hibahatárokat rendelni?

Előzmény: szaszg+++ (20320)
szőrinszálán Creative Commons License 2020.03.26 0 0 20321

Az, hogy a gravitáció hatása is c-vel terjed, még nem igazolja, hogy töltésből ered. Ráadásul egyazon elemi részecskéből, amiből az elektromos töltés. Amikor nagyságrendi különbség van a hatásukban, hogyan lehet azonos a terjedési sebességük? Az erősebb hatáshoz nem kínálkozik nagyobb terjedési sebesség?

Előzmény: szaszg+++ (20319)
szaszg+++ Creative Commons License 2020.03.26 0 0 20320

A Lagrange pontokban (három test probléma!) nem tunik el a zavaró hatás.

 

Előzmény: szőrinszálán (20318)
szaszg+++ Creative Commons License 2020.03.26 0 0 20319

Az elméletem kísérleti igazolására a legjobban a gravitációs hullámok létezését lehet felhasználni, amik c-vel terjednek, mint az elektromágneses hullámok!

Előzmény: szőrinszálán (20318)
szőrinszálán Creative Commons License 2020.03.26 0 0 20318

Mivel az elemi részecskék két alapvető töltése együttesen fejti ki hatását, az erősebb elektromos töltés zavaró hatása elkerülhetetlen. Azonban kell lennie valahol a téridőben olyan lokális pontnak, mint például a Lagrange pontok, ahol ez a zavaró hatás eltűnik, vagy legalább semlegesítve van. Ezek jó támpontok lehetnek az elméleted kísérleti igazolására?

Előzmény: szaszg+++ (20316)
szaszg+++ Creative Commons License 2020.03.26 0 0 20317

Épp úgy tudományosan nem indokolt az univerzum keletkezésére egy Ösrobbanást bevezetni. Az elemi részecskék mindig voltak és mindig megmaradnak.

 

És nem indokolt az sem, hogy a kozmologikus mikrohullám háttér sugárzás (CMBR) az Ösrobbanás visszamaradt lehelete.

 

A CMBR az univerzum egyensúlyú sugárzása, csak hogy a formáját nem a Planck állandóval, a h-val kell kiszámítani, hanem egy másik Lagrange multiplikátor, a h0 = h/387, segítségével. A Physics of Elementary Processes; Basic Approach in Physics and Astronomy, ISBN: 953 219  701 7 (2005), címü könyvem 8. fejezete az új Univerzum Modellel foglalkozik. A könyvem minden nagyobb tudományos könyvtárból kikölcsönözhetö.

 

 

Előzmény: szaszg+++ (20316)
szaszg+++ Creative Commons License 2020.03.26 0 0 20316

Nagy távolságokban nem müködik a newtoni gravitáció elmélet, mégpedig két okból! Az egyik az, hogy taszító gravitáció is van az égitestek között, a másik ok, hogy az elektromágnesesség zavaró hatása nem hanyagolható el.

 

A megfigyelt jelenségeket a "tér tágulására", ill. a "sötét anyag létezésére" tolni tudományosan nem indokolt, tehát álfizika.

 

Előzmény: szőrinszálán (20315)
szőrinszálán Creative Commons License 2020.03.25 0 0 20315

Ebből adódik, hogy minden galaxis többnyire távolodik egymástól? Akkor viszont a közeledők össze fognak olvadni. Bár erre is van példa.

Előzmény: szaszg+++ (20313)
szaszg+++ Creative Commons License 2020.03.25 0 0 20314

"A részecske-hullám kettősség, erre jó indok lenne még az akadémikus tudomány számára is."

A részecske-hullám kettősség ostobaság, mivel au elemi részecskéknek SEM A HELYE, SEM A SEBESSÉGE nem állapítható meg sohasem pontosan, az elemi részecskéket valószinüség függvényekkel, mégpedig négy dimenziónális spinorokkal, lehet csak leírni: https://atomsz.com/statics-and-dynamics-eng/

 

És mivel zárt fizikai rendszerek nem léteznek, a részecskék mozgásegyenleteit Lagrange multiplikátorok rögzitik. A Planck állandó, h, egy ilyen Lagrange multiplikátor.

 

Előzmény: szőrinszálán (20308)
szaszg+++ Creative Commons License 2020.03.25 0 0 20313

Nem, a kétféle anyagból felépített galaxisok számának azonosnak kell lennie.

 

Előzmény: szőrinszálán (20312)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!