Keresés

Részletes keresés

Afrikaans8 Creative Commons License 2023.03.12 0 1 557
Előzmény: Eklatáns Béla (554)
Afrikaans8 Creative Commons License 2022.12.11 0 1 555
Eklatáns Béla Creative Commons License 2022.04.19 0 0 554
Zöldkomchyk Creative Commons License 2022.04.18 0 0 553

A nyelvükről létezik valami információ?

Theorista Creative Commons License 2022.04.18 0 2 552

A Walter Pohl neve által fémjelzett kutatócsoport friss kutatása szerint a pannóniai "avarok" belső-ázsiai komponense igen rövid idő alatt vonult át Eurázsián. Legalábbis az új ásatag dns-t érintő genetikai vizsgálat eredményét így magyarázzák. 

 

Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a távol-keleti minták, melyekkel a Duna-Tisza-közi mintákat egybevetik térben és időben is igen tág határok közé tartoznak, ráadásul az ún. zsuanzsuan korszak sajnos kutatási okokból is, sötét kornak számít. Így érthető, hogy a teljes mintában mindössze egyetlenegy(!) zsuanzsuannak vélt minta szerepel (amúgy a "heftalitákat" 0, vagyis nulla minta képviseli). Ráadásul a javarészt régészeti adatokra épített földrajzi kiterjedés sem tűnik korrektnek. 

 

 

 

Bejelöltem a fönti térképen a zsuanzsuan birodalom magterületét. Sören Stark egyik írását vettem ehhez alapul, aki a történeti forrásokat is használva, azok azonosítható földrajzi támpontjait is bevonva adta meg kb. ezt a területet. 

 

Kifejezetten érdekes a Yihe-Nur elittemető (5 sír, közte van bolygatatlan is -- kitűnő képanyag található a linken), melyet Stark -- a feltáróktól eltérően, zsuanzsuan vonatkozásúnak gondol. Kétségtelenül érdekes a gondolatmenete, és figyelmezteti az embert, hogy milyen korlátai is lehetnek a régészeti vonatkozásoknak, hisz a sírok számos jellemzője alapján inkább (hszienpi) Északi-Vej temetkezésekre gondolhatnánk. 

 

 

Ami a sírmellékleteket illeti, abban is van számos igen érdekes dolog. Abban semmi meglepetést nem kell látnunk, hogy a Yihe-Nur temetkezésekben túlnyomórészt Északi-Vej eredetű kínai tárgyak vannak, pl. az aranyozott bronz fogantyúkkal/szerelékekkel ellátott fakoporsók. Van azonban egy kifejezetten míves kialakítású baktriai/heftalita aranyozott ezüst csésze, valamint több üvegtárgy is. Az üvegkészítés viszonylag későn vált ismertté Kínában, és a mesés távoli Nyugat egyik egzotikus kincsének számított a korai időkben. Az üvegtárgyakon végzett műszeres vizsgálat szerint a korábbi elgondolás megdőlt, ti. hogy római eredetűek volnának bizonyos kínai és koreai üvegtárgyak, az új eredmények szerint ezek Szászánida portékák.

 

Még egy jellegzetes és sok figyelmet kapott tárgyat említenék meg: ez pedig a "kunbábonyi kagán" félhold alakú melldísze. Sören Stark összesen 17 példányt vett számba:

 

 

Mint a térképen látható a 17 ismert példány zöme két helyen sűrűsödik. Egyrészt Kínában a mai Belső-Mongóliában, másrészt pedig Oroszország Bajkálontúli Területén. Három példány található még Kelet- és Közép Mongóliában. Az Altájtól nyugatra mindössze három darab vált eddig ismertté: egy Oroszországban a Felső-Ob mentén, egy Kirgizisztánban Biskeknél és a harmadik Magyarországon.

B. Hernát Creative Commons License 2022.04.02 0 2 551

Lásd W. fórumtárs linkjét az őstörténet topikon: 

 

 

Az Igazi Winnetou  14 órája    0 2 220988

Ancient genomes reveal origin and rapid trans-Eurasian migration of 7th century Avar elites

 

 

Utána meg presztízs-, divat- és hatalmi okokból elmagyarosodtak.

 

Ahogyan a többiek is (szlávok, germán töredékek, talán latinok még, no és a behurcoltak.)

Előzmény: Afrikaans8 (550)
Afrikaans8 Creative Commons License 2022.04.02 -1 2 550

Attól tartok, az avar identitás a 9. századra többnyire elveszett. Ami megfogható lenne belőlük genetikailag, régészetileg, túlnyomórészt a peremek felé kell keresni, szláv környezetben (ahogy a DAI írja a horvátok között még felismerhető avarokról). Utána meg presztízs-, divat- és hatalmi okokból elmagyarosodtak. Szőke Béla Miklós milyen alapon számol a Dunától keletre a kaganátus továbbélésével? Egyébként nem én mínuszoltam.

Előzmény: B. Hernát (549)
B. Hernát Creative Commons License 2022.03.30 -1 3 549

Itt a lényeg:

 

 

"A legerősebb bizonyíték az avar lelőhelyek 9., esetleg 10. századi folyamatosságának bizonyítása lenne: erre máig alig néhány esetben volt példa, azonban most is zajlanak ígéretes kutatások."

 

 

Egy erősen többségi lakosságnak erőteljes régészeti nyomai maradtak volna -- ahogy az avaroknak a 9. század előttről (cca 70.000 sír). Hogy "megérték" az avarok (és mások) a honfoglalást, azt meg senki sem vitatta.

 

A nyelvi dolgokhoz: az avar kori sírokban (eddig) nem találtak "uráli" genetikai markereket, melyek megléte mai ismereteink szerint feltétele a magyar nyelv jelenlétének.

Előzmény: Afrikaans8 (547)
Afrikaans8 Creative Commons License 2022.03.29 0 3 548

Szenthe Gergely

Növényi ornamentika a késő avar kori díszítőművészetben (Kr. u. 8. század – 9. század eleje)

Magyarságkutató Intézet, Bp., 2020

https://mki.gov.hu/assets/books/mki_2019_szenthe_v2.pdf?joomla_image_width=0&joomla_image_height=0

Előzmény: Afrikaans8 (547)
Afrikaans8 Creative Commons License 2022.03.29 0 4 547

https://mandiner.hu/cikk/20200820_avarok_magyarok_szenthe_gergely

Kovács Gergő

Nem légüres térbe érkeztek a magyarok – Szenthe Gergely régész a Mandinernek

2020. augusztus 20.

 

 

„A Kárpát-medence kiürülése mellett nem szól semmilyen valódi bizonyíték. Sőt, sokkal több bizonyíték kezd felsorakozni amellett, hogy nem csak az emberi populáció maradt fenn, hanem az életmód, illetve kulturális jellegek is” – mondja Szenthe Gergely lapunknak. A régésszel az avar kor és a honfoglalás időszakának rejtélyeiről és új kutatási eredményekről beszélgettünk.

 

Mit és kit találhattak Árpád magyarjai a Kárpát-medencében? Állítólag erősen inog az eddigi modell. Hogy gondolkodtak eddig a kutatók és mi változott?

A 20. század második felében dogmává szilárdult modell az avar-Karoling háborúk egykorú és kései forrásaiból leszűrt, értelmezett kép. Viszonylag bőséges és egykorú, a szubjektivitás és a propaganda befolyásoló hatását leszámítva hiteles források állnak rendelkezésre az avar hatalom vereségére, majd pedig nyugati területeinek – a Dunántúlnak – a Frank Birodalomba való integrációjára nézve. Ez lezajlott a 820-as évekig, amikortól egy évtizeden át frank-bolgár konfliktusról is hallunk. Ekkoriban már nem volt olyan avar politikai hatalom, amely szembe tudott volna szállni egy támadó haderővel.

Eddig a kép elég világos, főleg, hogy az avar kaganátus hatalmi viszonyait, elitjét és fegyveres csoportjait tükröző tárgyi kultúra is megszűnt létezni erre az időszakra.

Hol kezdődnek a homályos részletek?

A probléma ott kezdődik, hogy van néhány kései, kérdéses megbízhatóságú forrás, amely az avarok kipusztulásáról tudósít. Mindezek alapján a 20. századi hivatalos kép szerint az avar kaganátus széthullása egyben az avarok – és ez esetben a teljes populációra gondoltak – kipusztítását, vagy legalábbis döntő népességvesztését eredményezte, amely után a magyar honfoglalók egy kiürült, legfeljebb szórványos avar leszármazott csoportokkal, és sokkal inkább szlávokkal benépesített térségbe érkeztek meg.

Nem így történt?

Figyelmen kívül hagyták, hogy az etnikum – jelen esetben az avar – fogalmába kik tartoztak bele. A probléma magja részben a 19-20. századi gondolkodásmódig megy vissza. Az avarok, vagyis a politikai alakulat veszte eszerint azonos lenne a „nép” vesztével: ez a népfogalom azonban 19. századi, nemzeti romantikus konstrukció, ráadásul, a 20. századi alapfelfogás szerint, amelyet sajnos többen több helyen a gyakorlatba is átültettek, egy nép pusztulása egyenlő lehet a genocídiummal. Ehelyett, amikor egy korabeli forrás az avarok kipusztulásáról beszél, ez a kora középkori common sense alapján valójából az etnikumot hordozó elit vereségét és felszámolását jelenti. Így végül régészetileg a hatalmi rendszer szétverése a jellegzetes, „politikai” reprezentációs kultúra széthullását, eltűnését jelenti – nem magáét a népességét. A populáció megtalálása komplex probléma, amit természettudományos és régészeti módszerek együttes használatával lehet kutatni. Ma már, mondhatni, többségi vélemény, hogy az avar kori népesség fennmaradt. A nagy kérdés természetesen, hogy csak „genetikailag”, vagy ami sokkal fontosabb kérdés – ahogyan én is gondolom, és aminek kutatására a régészet alkalmas –, részben kulturálisan is? A kérdés másik fele, hogy ez mennyiben járt együtt az ellátórendszer, a termelés és elosztás fennmaradásával.

Milyen megközelítésen alapul az új modell?

Akik ma foglalkozunk a kérdéssel, sokkal kevesebb jelentőséget tulajdonítunk a korábban sarokkövekként kezelt történeti eseményeknek. A régészeti anyagban ilyeneket csak a legritkább esetben lehet megfigyelni. Helyettük a mi modelljeink a régészeti hagyaték, a korabeli ember kulturális megnyilvánulásainak értelmezésére épülnek. Talán a legfontosabb és a legjobban kidolgozott a korabeli háztartásokban használt edények esete. A kerámiakutatás megmutatta, hogy azok az edénytípusok és kombinációk, amelyeket a Kárpát-medencei lakosság használ, a 7. század végétől a 11. századig egyetlen folyamatot alkotnak. Nem csak a táplálkozáskultúrára utaló edénykombinációk, hanem az edények alakja, díszítése és készítésének módja is egységet alkot, amelyben a változás folyamatos és lassú, nincsenek benne látványos törések. Ez rendkívül fontos, hiszen éppen ebben az időszakban, a 9. században „kellene” kipusztulnia a Kárpát-medence lakosságának egy időre.

A manapság főleg Takács Miklós személye körül koncentrálódó kutatások mellett a vastermelés, illetve a dunántúli vaskohászat 7-10. századi folyamatosságának kérdésében is hatalmas előrelépés várható éppen most, egy Török Béla és Gallina Zsolt által írt és szerkesztett kötet megjelenésével. A vas kiemelt jelentőségű, stratégiai nyersanyag a korszakban, nélküle semmilyen termelő vagy akár hadászati tevékenység sem volt elképzelhető. A mi kutatócsoportunk a kérdés további aspektusaival foglalkozik egy NKFIH által finanszírozott, a Magyarságkutató Intézet által befogadott projektben: főleg a temetők, a kézművestermelés és a nyersanyagtermelés kérdései felől indulunk. Most úgy látom, és ezt első eredményeink is igazolják, hogy a háztartási kultúrán túl más fontos nyersanyagok, mint például a réz termelésében is valószínű a folyamatosság.

Itt azonban már – az összes, említett kutatásban – döntő jelentősége van a különböző természettudományos vizsgálatoknak. Esetünkben például ólomizotóp vizsgálatokkal tudjuk bizonyítani, hogy a késő avar korban használt réz Kárpát-medencei ércesedésekből származott.

A népesség kérdése is fölmerül.

Megjegyzendő, hogy a hagyományos kép tartalmaz reális elemeket, amelyekkel mindenképpen számolnunk kell. Szerintem körülbelül 400 ezer emberrel kell számolnunk az avar kor végén a Kárpát-medencében: ez a korszakban nem kevés – a kora Árpád-korban nagyságrendileg ugyan ennyien élhettek a térségben –, azonban annyira kis populáció, hogy kedvezőtlen események vagy körülmények lényegében az összeomlását is okozhatták. Hozzájárulhatott a háború, vagy inkább egy klimatikus okokra, elhúzódó aszályra visszavezethető éhínség, ezt követő elvándorlás vagy akár a győztesek által erőszakkal véghez vitt áttelepítés is. A belső, szervezett áttelepítések sorozata, amellyel a hatalom stabilizálásának érdekében a magyar hatalom is élhetett, olyan kulturális törést okozhatott, amely akár a tárgyi és szellemi kultúra gyökeres átalakulását is okozhatta. Az „avar” csoportok így lényegében régészetileg megszűnhettek létezni, miközben fizikailag esetleg megjelentek valahol máshol, „átöltözve”.

A hagyományos modellben a háború hatásai mellett leginkább egy 9. századi felmelegedésre visszavezetett éhínséget feltételeztek, amely kipusztította vagy elvándorlásra bírta a Kárpát-medence belsejét lakó avar kori népességet. Ezzel szemben mára egyértelműen kiderült, hogy nem volt ehhez hasonló drasztikus felmelegedés a 9. században. Összefoglalva, bár biztosan okozott a háborús időszak népességpusztítást, és elképzelhető akár egyes területekről az elvándorlás is, a Kárpát-medence kiürülése mellett nem szól semmilyen valódi bizonyíték. 

Sőt, sokkal több bizonyíték kezd felsorakozni amellett, hogy nem csak az emberi populáció maradt fenn, hanem az életmód, illetve bizonyos, az avar korban kialakult kulturális jellegek is fennmaradtak a 9. századon keresztül. Mivel a hagyományos társadalmak nagyrészt fiatal egyénekből álltak, kedvező körülmények között dinamikus, szinte robbanásszerű növekedésre voltak képesek, ami egy viszonylag nagy népességvesztés esetében is gyors regenerációt hozhatott – mondjuk a 10. századtól kezdve.

Mit tudunk az avarokról? Mi történt velük? Hova tűntek?

Az avarok 567-568-ban vették birtokukba a Kárpát-medencét. 626-ig, Konstantinápoly sikertelen ostromáig sikeres nomád államnak láthatjuk őket, akik Bizánc rovására, hadjáratokban és a kikényszerített adókon gazdagodva tartották fenn magukat. Ezt követően azonban az avarok eltűnnek az írott forrásokból a 7. század második felétől majdnem 800-ig. A 790-es évektől már felbukkannak a latin nyelvű, frank forrásaink, amik elmondják, hogyan verik szét a frankok az avar kaganátust és térítik meg az avarokat. Ez utóbbi időszak a késő avar kor. Ebben a 20. századi kutatók a nomád kaganátus elhúzódó válságát látták. Ezzel szemben ma egyre inkább egy gyökeres átalakulás képe rajzolódik ki, amikor is a Kárpát-medencei avarok – kulturális sajátosságaik megtartásával – a 7. század második felétől lényegében elszakadtak a nomád rendszertől, és az európai gazdasági folyamatokhoz, átrendeződéshez csatlakoztak.

Mi ennek a jelentősége?

Ez a fejlődés, amelynek eredményeképpen nyugaton a Karoling birodalom is létrejött, egyenlő a kontinentális gazdasági-politikai rendszer teljes átrendeződésével, a középkori és lényegében a mai európai rendszer kialakulásának időszakával. Félreértés ne essék: nyugaton e fejlődés majd' évszázados felismerés – esetünkben a nóvum az, hogy a Kárpát-medence nem megkésve, a 10-11. században kapcsolódott hozzá, hanem része volt annak a területnek, ahol az átalakulás legkorábban megfogható. Ezen belül a helyi fejlődést – bár ezt részleteiben alig ismerjük – nyilvánvalóan befolyásolták a helyi jellegek, nem utolsósorban az, hogy térségünk valahol a kora középkori átalakulási folyamat magterületének a peremén helyezkedett el. Erről eddig azt gondolták, hogy csak Géza és Szent István voltak azok, akik a kereszténység felvételével a Nyugathoz kapcsolták a Kárpát-medencét. Ehelyett sokkal inkább arról van szó, hogy egy lassú gazdasági-kulturális átalakulási folyamat zajlik a nyugatival szinte tökéletes szinkronban az avar korban, a gazdasági, termelési, településtörténeti mélystruktúrákban, amelyhez azonban érdekes módon – úgy látom – az avar elitnek szinte semmi köze nem volt.

Ez hogyan történhetett?

Az avar elit a régészeti leletek fényében elnomadizálgat az átalakulás időszakában bizonyos mikrorégiókban, de nem ott, ahol az igazi, nagy változások zajlanak. Például létrejönnek olyan településcentrumok a 8. században, amelyek a korai Árpád-korban is megőrzik jelentőségüket, de amelyekben szinte semmilyen elit jelenlétre utaló nyom nincs. Szűcs Jenőt idézve ez egy „kegyelmi pillanat” a Kárpát-medencében, amikor a reformok alulról, társadalmi szinten indulnak. Eszerint Szűcs „köztes Európájának” is volt egy időszaka, amikor a reformok nem felülről indultak el, történtek meg, amelyeket Géza és István tudatos döntései csak betetőztek, szintézisbe foglaltak.

Tehát ez a modell egy olyan, kora középkori, általános európai fejlődési folyamatban kontextualizálja a Kárpát-medencét, amelynek alapján nemcsak az avarokról, de a magyar honfoglalókról sem lehet csupán Kárpát-medencei (vagy sztyeppei) keretekben beszélni: az, hogy az avar kori termelési struktúrák jó eséllyel az Árpád-kori struktúráknak is alapjaivá váltak, a honfoglalókat is bekapcsolja ebbe a folyamatba. Kis túlzással, amit tudományos fókuszom felől meg merek engedni magamnak, a kereszténység felvétele és a középkori királyság létrejötte már csak hab a tortán. Ez a gondolatmenet kinyitja szemünket a környező világra.

Milyen bizonyítékok vannak az avar kori gazdasági-települési struktúrák túlélésére?

Direkt bizonyítékunk egyelőre kevés van, sokkal inkább azt a folyamatosságot tekintem bizonyítéknak, amely megnyilvánul a 7-11. század közötti fejlődés számos aspektusában. Ez a folyamat igen jól rekonstruálható, akkor is, ha ahhoz, hogy teljes összetettségében lássuk, egyes elemeinek részletvizsgálataira, bizonyításokra, elemzésekre, még rengeteg energia és idő megy majd el. A környező világgal párhuzamos fejlődés megnyilvánul a díszítőművészetben és a tárgyi kultúrában – erről szóló könyvem éppen megjelenés alatt áll. Ahogyan a kontinensen a gazdasági súlypont észak felé tolódott, a korábban Bizánc felé orientálódó avarok is újratájolták kapcsolatrendszerüket, a legfontosabb, erősen ellenőrzött közlekedési folyosók északnyugat felé a bajor és frank területek felé, valamint északkeletre, a Kárpátokon keresztül a kazár kaganátus felé mutatnak.

A kontinensen a római kor óta szinte megszűnő fém-nyersanyagtermelés ekkoriban éled fel Európában. Csodák csodája, a 7. század második felétől viszonylag nagy léptékű vastermelés indul meg Somogyban; mi pedig már bizonyítani tudjuk, hogy a rezet azoknak az érclelőhelyeknek a használatba vételéből nyerték az avarok, amelyek a korai Árpád-kor legfontosabb bányaterületei lettek. Említettem a háztartási kerámia esetét: a táplálkozás, a fogások, ízek állandósága az élet legkonzervatívabb része, amely nagyrészt családi, kisközösségi szinten működik. Végül több kolléga kutatása mutat abba az irányba, hogy a legkorábbi Árpád-kori úthálózat, valamint egyházi és világi centrumok elhelyezkedése sem a honfoglalás kori, sem pedig a későbbi Árpád-kori fejlődés alapján nem magyarázható: ehelyett mintázatuk a késő avar kori településhálózat alapján magyarázható a legjobban.

A népességkontinuitásnak lényegében közvetlen bizonyítékát szolgáltatja egy tavaly, angol nyelven megjelent tanulmány, amelyben a szerzők a Kárpát-medencei gabonatermelést vizsgálják. Eszerint a 7. század második felétől az addig Dunántúlra koncentrálódó termelés elterjedt az Alföldön, és lényegében folyamatossá válik a 11. századig, úgy, hogy közben a termelés központjai is azonosak. A legerősebb bizonyíték az avar lelőhelyek 9., esetleg 10. századi folyamatosságának bizonyítása lenne: erre máig alig néhány esetben volt példa, azonban most is zajlanak ígéretes kutatások.

Mi újat hozott az államszervező magyar elit? Az legfrissebb eredmények tükrében akár Géza és István szerepe is átértékelődhet?

A kérdés alapos vizsgálatát meghagynám a honfoglalás és kora-Árpád-korra szakosodott történész és régész kollégáknak. Annyi azonban a partvonalon állva is nyilvánvalónak tűnik, hogy egy részben frissen, a honfoglalással párhuzamosan is formálódó elit, egy viszonylag kis létszámú harcos réteg vehette birtokba a Kárpát-medencét. 

Gáll Erwin kollégám rekonstrukciója szerint a honfoglalással lényegében egy nomád jellegű hatalmi rendszer vette birtokba a Kárpát-medencét, foglalta el a stratégiai jelentőségű termelési vagy közlekedési csomópontokat. A legfontosabb, tudatos újítás a dinasztia részéről – és ebben nincs semmi új – a kereszténység felvétele volt, ami társadalmi kohéziót is teremtő állami ideológiát teremtett, amely aztán lehetővé tette egy egységesen és jól működő, hierarchizált társadalom és hatalom működését.

Martell Károly és utódai megtették azt a lépést, amelynek eredményeképpen Európa nyugati felében kialakult az új, középkori rendszer, amely a korszakban nagyhatalommá tette a Frank Birodalmat. Persze, emögött ott van, hogy a frank hatalom „jókor volt jó helyen”: a 7. századtól fokozatosan északra tolódó kontinentális gazdasági centrumban helyezkedik el. A gazdasági haszon, a hatalomkoncentráció, az egyházi struktúrák egységesítő hatása egymást erősítő tényezők egy komplex folyamatban, amelynek nyomán létrejött a középkori – és gyakorlatilag a mai – Európa gazdasági és hatalmi centruma. Nagy Károly államgépezetének a korabeli viszonyokhoz képest kiemelkedő hatékonyságát épp az egyházi – püspökségi és kolostori – struktúrák jelenléte, a hatalomkoncentrációt segítő szerepének köszönhette.

És ehhez képest mi a volt a Kárpát-medencében?

Ezzel szemben hiába volt meg sok minden a Kárpát-medencében az említett kora középkori rendszer gazdasági alapjaiból, a térség a gazdasági világrendben többé-kevésbé félreeső helyzetben volt. A kereszténységhez hasonló központosító ideológia deficitje és valószínűleg ebből fakadóan az erőkoncentráló képességének hiánya miatt az avarok nem voltak versenytársak a frankokkal szemben, 

akik ekkorra a bajor térséget és Itáliát is bekebelezték és befolyásuk egyre erősödött az Északnyugat-Balkánon is.

Mit hozott az Árpádok államalapító munkája?

A korai Árpádok ezzel szemben jobb helyzetben voltak gazdasági és hatalmi szempontból is. A 10. századra a Kelet-Európában virágzó kereskedelembe kapcsolódva és főleg a kereszténység felvételével megnyílt az út a központosított állam létrejötte felé, hangsúlyozva, hogy a helyben talált alapok nélkül ez nem lett volna lehetséges! Persze nem is találták magukat szembe nyugatról Nagy Károlyhoz hasonlóan erős és agresszív ellenféllel. Annak ellenére, hogy számos fontos bizonyítékunk van, és főleg a hosszú távú trendeket elég jól látja a szakma, lényegi részletkutatásokban még rengeteg a tennivaló, számos téren ezek gyakorlatilag éppen csak megindultak. Egyetlen vonalat emelnék ki röviden: az elmúlt pár év termése egy sor olyan, 9. századi gyökerekkel bíró centrum vagy erődítés, amelyeken azután rendre az Árpád-kor legkorábbi egyházi vagy világi igazgatási centrumai fejlődtek. Ilyeneket találtak a kollégák Kaposszentjakabon és Visegrádon, de mindenképpen említendő a Magyar Nemzeti Múzeum által évtizedek óta ásott, alaposan kutatott zalavári lelőhely is. Nagyon úgy tűnik, hogy a legkorábbi Árpád-kori centrumok a 9. századi előzményeken jöttek létre, legalábbis a Dunántúlon.  

Mi a helyzet a kettős honfoglalás teóriájával az új kutatások tükrében?

A kettős honfoglalás elmélete egy 19. századi, nemzeti romantikus gondolkodásmód alapján kialakult, majd 20. századi, sajátos kultúrpolitikai helyzetben felelevenített elmélet volt. Annak feltételezése, hogy az avarok a magyarokat rég nem látott testvérként üdvözölték volna, szétfeszítené a korai középkori etnikai csoportok és hatalmi rendszerek működéséről alkotott képünket. A magyarok meghódították a Kárpát-medencét, hódítóként viselkedtek. Mindez természetesen nem érinti annak a problémáját, hogy kit, milyen struktúrákat találtak itt, és azok milyen nyelven beszéltek: az előbbi kérdésben bőven elmondtam, mit gondolok, az utóbbi kérdés pedig az én szaktudásom alapján nem vizsgálható.

sáfár istván Creative Commons License 2022.02.23 -5 0 546

Tegnap beszéltem Fodor Pál úrral, a jövő héten egyik nap bemegyek megbeszélés szerint az általa felajánlott  Dnetumoger II - ért és más könyvekért.

 

sáfár

Előzmény: Afrikaans8 (545)
Afrikaans8 Creative Commons License 2022.02.22 0 3 545

Balogh László az új, Dentumoger II. c. kötetben azt bizonygatja, hogy Theodorus kapkan népe, amely 805-ben Savaria és Carnuntum vidékére költözött, az avarok egy határőr etnikuma volt. Amikor Theodorus az év közepe táján meghal, Nagy Károly átmenetileg visszaadja a hatalmat az Ábrahám néven megtérő kagánnak e rég meghódított vangarok-onogurok, valamint a tudun népe fölött.

B. Hernát Creative Commons License 2021.12.29 -1 1 544

Szerintem meglesznek azok a sírok, Berni, meglesznek. :-)

Majd meglátjuk, ha elég sokáig élünk még.

 

Na ja, de addig nem lehet megmintázni őket a szegedinácoknak ...

Előzmény: Völgyvidéki (539)
B. Hernát Creative Commons License 2021.12.29 0 1 543

Szenthe az egyik vele készült riportban kb. 400 ezer fős késő avar népességről beszélt a 9. sz. elejének vonatkozásában.

Ha egyes területeken volt is jelentősebb népességcsökkenés, a lakosság a korfájánál fogva képes volt a gyors regenerálódásra.

Jelentős lélekszámú késő avar kori népesség élhette meg Árpádék honfoglalását.

 

Akkor ezeknek csak egy része volt avar, hiszen a forrásokban a korból szlávok, gepidák, frankok, bolgárok is adatolhatók. És ha hozzávesszük, hogy a nagy vízneveket, mint primér tájékozódási pontokat a magyarok a szlávból vették át, akkor kifejezetten rosszul áll avarék szénája.

 

És, ugye, a bejövő hódító magyarok -- Makkay szerint 70 - 100.000 fő -- bőven nyelvi relatív többségbe is kerültek. Ők egyesítették politikailag a végletesen széttagolt KM-ét, a térítés az ő főségük alatt indult (972-től), és a jelek szerint az ő nyelvükön ...Korai helyneveink közt nincs török, csak szláv és német/latin, lásd Conversio (871). A magyar időkben Vyssegraddal indulóan 1009-ből. Pilis is szláv.

Előzmény: Völgyvidéki (537)
B. Hernát Creative Commons License 2021.12.29 0 1 542

 Szentpéteri József  a téma gazdája.

 

 

 

Akkor bizony rá kell hagyatkoznunk:

 

 

http://real.mtak.hu/19947/1/MOT_2014_003_Szentpeteri_43_53_u_192756.766256.pdf

 

 

Kritikai megjegyzések az avar–magyar asszimiláció kérdésköréhez

 

Szentpéteri József

 

 

"Jelenlegi ismereteink így összegezhetők e vonatkozásban: az eddigi megfigyelések hiányosságai, illetve az asszimilációt eleve kizáró szemlélet mellett is feltételezhető, de a rendelkezésre álló bizonyítási eljárásainkkal egyértelműen még nem igazolható az avar–magyar asszimiláció, a Kárpát-medencében talált lakosság és a betelepülő honfoglaló magyar népesség egymásba olvadása."

Előzmény: dzsaffar3 (540)
dzsaffar3 Creative Commons License 2021.12.29 -2 1 541

 

sáfár

dzsaffar3 Creative Commons License 2021.12.29 0 1 540

Balogh Csilla, Szentpéteri József  a téma gazdája.

 

Pl. Fegyveres avar réteg temetkezése Kis-kunságban stb,

Előzmény: Völgyvidéki (539)
Völgyvidéki Creative Commons License 2021.12.29 0 0 539

Szerintem meglesznek azok a sírok, Berni, meglesznek. :-)

Majd meglátjuk, ha elég sokáig élünk még.

Reméljük. :-)

Előzmény: B. Hernát (538)
B. Hernát Creative Commons License 2021.12.29 -1 0 538

De csak ha megtalálják hozzájuk a sírokat.

 

No sír, no avar.

 

Kevés sír, kevés avar.

Előzmény: Völgyvidéki (537)
Völgyvidéki Creative Commons License 2021.12.29 0 0 537

Szenthe az egyik vele készült riportban kb. 400 ezer fős késő avar népességről beszélt a 9. sz. elejének vonatkozásában.

Ha egyes területeken volt is jelentősebb népességcsökkenés, a lakosság a korfájánál fogva képes volt a gyors regenerálódásra.

Jelentős lélekszámú késő avar kori népesség élhette meg Árpádék honfoglalását.

Ergo azt a korábbi elméletet, hogy a honfoglalók egy kiüresedett, elnéptelenedett Kárpát-medencébe érkeztek, ma már ki lehet dobni a kukába.

Előzmény: Theorista (535)
Afrikaans8 Creative Commons License 2021.12.27 0 3 536

"Dunántúlon ... A késő avar kori temetők utolsó fázisaiban rendre megváltozik a temetkezési reprezentáció jellege, a hangsúly a melléklet nélkülivé váló férfisírokról a női sírokra kerül át  ... szinte biztosan kitölti a 9. századot"

Szőke B. M. tkp. írott forrásokkal magyarázza meg a sopronkőhidai leletcsoport létrejöttét legutóbbi nagy összefoglalójában (A Karoling-kor Pannóniában, Bp., 2019). A 9. század elejétől a Bécsi-erdőtől közvetlenül nyugatra létrejött egy frank-hűbéres keresztény terra/provintia Avarorum, világosan elkülönülő régészeti kultúrával. Dokumentálhatóan azért kértek itt letelepedési engedélyt a császártól, mert a szlávok "zaklatták" őket, magyarul a fejükre nőttek. Az avarok haderejének rendíthetetlenségébe vetett hit szertefoszlott, katonailag meggyengültek, és ahol a terepviszonyok amúgy sem tették lehetővé tömeges jelenlétüket (inkább csak vízpartokon), hanem csak fennhatóságuk érvényesült korábban, onnan villámgyorsan, egy-két éven belül kiszorultak.

Lehet valami kapcsolat a Fredegar által említett, túlburjánzó avar többnejűség, ill. concubinatus (ágyastartás) és az említett temetkezési jelenség között? Azzal összefüggésben, hogy az avar hatalom kiszorult a Dél-Dunántúlról?

Előzmény: Theorista (535)
Theorista Creative Commons License 2021.12.26 0 4 535

Szenthe Gergely (2021):

 

Az avar kor mint egy hatalmi szervezet által meghatározott időszak végét a Dunántúlon természetesen valóban a Karoling-hadjáratokat követő hódítás jelöli ki. A rekonstruálhatóan az avar hatalmi struktúra jelenlétét szimbolizáló veretes övek legkésőbbi csoportja néhány lelőhely egy-egy együttesén kívül szabadon is hagyja a Dunántúl törzsterületeit (3. kép). Mivel e területek éles határvonal mentén különülnek el, nem tűnik lehetségesnek, hogy e jelenséget csupán egy, a társadalmi reprezentációban bekövetkező váltással magyarázzuk. Bár a régészeti hagyaték történeti eseményekkel való összekapcsolása általában kétséges, ez esetben, az avar díszövnek a társadalmi-politikai hálózatban azonosíthatóan betöltött funkciója miatt kézenfekvő az a következtetés, hogy az övdíszek hiánya e területek avar hatalmi szférából, az avar típusú presztízskommunikációból való kikerülésének az eredménye. E megállapításnak azután messzemenő következményei vannak a hagyaték többi részére nézve.

*

a) A késő avar kori díszítőművészet utolsó aktív fázisa eszerint nem záródik le a Karoling-hódítással, hanem azzal egy időben vagy utána kezdődik: az avar tárgyi kultúra utolsó alkotó szakasza a 800–830/810–840-es évekre keltezhető. Ennek nem mondanak ellent a „késő avar kori 4. fázis” díszítőművészetét érő antik-mediterrán, valószínűleg már nagyrészt Karoling és bolgár közvetítésen keresztül érkező hatások sem (Szenthe, 2020, 499–522.).

 

*

b) Az avar temetők utolsó fázisai ennek fényében kitölthetik a 9. századot, sőt, a 10. századba is belenyúlhatnak. Ez nyilvánvalóan nem vonatkoztatható minden temetőre, a helyi népesség fennmaradásának elemzése mikroregionális keretekben kidolgozott esettanulmányok sorát kívánja meg (egy ilyen: Gáll–Szenthe, 2020). Bizonyos alapvető mintázatok azonban így is vázolhatók. A késő avar kori temetők utolsó fázisaiban rendre megváltozik a temetkezési reprezentáció jellege, a hangsúly a melléklet nélkülivé váló férfisírokról a női sírokra kerül át (elemzés: Szenthe et al., kézirat). Az utolsó, még sérült, hiányos veretes övvel eltemetett férfiak után a női síroknak több temetőben megfogható még egy fázisa. Az így elkülöníthető – ugyan a politikai hatalom bukásával már avarnak nem, inkább „Kárpát-medencei kora középkorinak” nevezhető – 5. és 6. fázis szinte biztosan kitölti a 9. századot. Az avar kort követő háborús időszakban természetesen akár jelentős emberveszteséggel is számolnunk kell. Az avar kor végén a Kárpát-medencében valószínűleg élő néhány százezer fős népesség méretéből fakadóan sérülékeny volt. Így, bár az avarok klimatikus okokra, aszályra visszavezetett pusztulásának tézise mára elvethető (vizes élőhelyek üledékrétegeiből talajfúrással vett minták pollentartalmának elemzése alapján, lásd például Sümegi et al., 2016, 489–490.), a frank és a bolgár háborúk, azokat követő elvándorlások vagy akár a győztesek által erőszakkal véghezvitt áttelepítések is megtizedelhették egy-egy régió lakosságát. Számba kell vennünk azonban azt is, hogy e történeti korú népességek korfája lapos piramis alakú, a fiatal egyének nagy aránya kedvezőbb körülmények közé jutva lehetővé tette a populáció gyors regenerálódását. Így, mivel több avar temető alapján is valószínű, hogy a népesség jelentős tömegei élték meg a magyar honfoglalást, csoportjaik – fennmaradó termelési struktúráikkal egyetemben – a korai magyar időszak népesedési alapját szolgáltathatták.

dzsaffar3 Creative Commons License 2021.11.30 -2 0 534

Én is így vagyok vele. Folyamatosan gyarapodik a könyvállományom is.

A gépeim magam állítom össze, volt idő amikor még az alaplapokat is javítottam, már készülök az új gépem össszeállítására, most éppen az ingaórám javítására készülök 150 éves. Meg kell javítanom az egyik  nyomtatómat is, bár gondolkozom inkább kiteszem, lesz gazdája.

Van egy 15 éves film, fénykép másolóm is, szeretem azt is javítanom kell, majd meglátom.

Nem unatkozom.

 

szia.

Előzmény: Afrikaans8 (533)
Afrikaans8 Creative Commons License 2021.11.30 0 2 533

Tudom, linkelték a múltkor. De újabban jobban szeretem, ha fizikálisan is megvan. Az az igazság, hogy valahol egyszerűbb, mint adathordozókon tárolgatni, a winchesterek a gépekkel együtt egy idő után használhatatlanná válnak, a mobil/hordozható adattárolókat keresgélni sokszor nagyon macerás, hosszadalmas, a netről nemegyszer törlik az anyagot... a polcról meg csak leemeli az ember a kötetet.

Előzmény: B. Hernát (532)
B. Hernát Creative Commons License 2021.11.30 0 1 532
Előzmény: Afrikaans8 (531)
Afrikaans8 Creative Commons License 2021.11.30 0 0 531

Igen, írtad korábban. Szerezhetnél nekem is egyet.

Előzmény: dzsaffar3 (530)
dzsaffar3 Creative Commons License 2021.11.29 0 0 530

Hibásan írtam. Ajándékba kaptam Szentpéteri úrtól. 

sáfár

Előzmény: dzsaffar3 (529)
dzsaffar3 Creative Commons License 2021.11.29 0 0 529

 

Szia.

2019- ben megvettem

 

sáfár

Afrikaans8 Creative Commons License 2021.11.29 0 2 528

A derecskei sírlelet azért is rendkívüli, mert a fegyverzeten túl a magas talajvízszint miatt számos, a viselet részét képező szerves anyag is konzerválódott. Ez adott lehetőséget arra, hogy a minden bizonnyal Bizánc elleni hadjáratokban is harcoló katona tudományos arcrekonstrukción alapuló hiperrealisztikus bemutatása  elkészülhessen. A koponya alapján végzett modern eljárásnak köszönhetően valóban az egykor élt avar harcos arcába pillanthatunk!

Előzmény: Afrikaans8 (527)
Afrikaans8 Creative Commons License 2021.11.29 0 3 527

https://www.derimuzeum.hu/regeszet/kiallitasok.php?id=20

A 2017 tavaszán, Derecske határában feltárt kora avar kori harcos sírjának legnagyobb jelentősége, hogy az elhunyt alatt, a koporsó alján egy teljes lamellás páncél került elő bolygatatlan állapotban.

Az eddig feltárt avar sírokból csak páncélrészletek, általában néhány lamella került elő. Abból a néhány temetkezésből pedig, ahol a bennük talált lamellák száma teljes páncélra utal, a korabeli vagy újkori bolygatás vagy a nem szakszerű (régész jelenlétében történt) feltárás miatt a bennük lévő páncélleletek részben vagy egészen elpusztultak, elvesztek. A derecskei páncél további jelentősége, hogy nem csak egy törzspáncélról van szó, hanem teljes, a combokat és vállakat fedő vértezetről is. A páncél – a csontvázzal és több melléklettel együtt – in situ helyzetben került felszedésre a sírból, melynek köszönhetően a restaurátor műhelyben, ideális megfigyelési körülmények között lehetett, részletekbe menően vizsgálni, dokumentálni és konzerválni, restaurálni a leletegyüttest. Az in situ felszedésnek köszönhető, hogy mind a páncélhoz mind a viselethez, egyéb használati tárgyakhoz köthető szerves maradványokat (bőr, textil, fa) is meg lehetett figyelni, egy részét konzerválni, illetve a talajkörülmények miatt szinte teljesen megsemmisült övveretek egy részét is sikerült megmenteni. 

A derecskei harcos páncélja az első olyan lammellás vért, mely teljesnek mondható, szakember tárta fel bolygatatlan állapotban, és eredeti helyzetben lett felszedve, és kivételesen idő, megfelelő szakember és anyagi háttér is rendelkezésre állt a leletanyag kutatásához, rekonstruálásához. Mindezeknek köszönhetően a restaurálás során a vért alkotóelemeiről, szerkezetéről számos olyan megállapítást lehetett tenni, mely alapján a lehető leghitelesebben rekonstruálhatók a kora avar kori lamellás páncélok.

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!