Keresés

Részletes keresés

venuto Creative Commons License 5 napja 0 0 749

A kereszténység utáni idők radikális ateizmusa is a keresztény hitből nyeri erejét . ( Karl Löwith : Világtörténelem és üdvtörténet )

 

Hegel a keresztény  vallást filozófiává fordította le .  ( Karl Löwith : Világtörténelem és üdvtörténet )

venuto Creative Commons License 5 napja 0 0 748

A sors sosem  alkuszik az  élettel . ( Miklós  Tamás bevezetőjében Karl Löwith könyvéhez ( Világtörténelem és  üdvtörténet, 46. oldal )

venuto Creative Commons License 2020.05.03 0 0 747

A német a poláris ellentettek népe .( Szerb Antal. ídézi : Havasréti József : Szerb Antal , 335. oldal )

Heraikus Creative Commons License 2020.04.18 0 0 746

Fazekas József: Kiútvesztő

 

10.o."...mindenki megváltoztathatja a múltról alkotott képét , birtokolhatja jelenét, és megalkothatja a számára jobb jövőt ."

 

11.o"....a földi létben a viszonylagosság segít minket előre a kiválasztott ösvényen."

 

47.o." Nagyon gyakran hibásan értelmezzük a lélek és az érzelmek kapcsolatát. ...a legszembetűnőbb talán , hogy az érzelmek szélsőségesek tudnak lenni , míg a lélek érzete egy finomabb érzés, amely az érzelmekhez viszonyítva kiegyensúlyozottabb...akár egy folyó , folyamatosan mozog a megfelelő irányba . Ebben a folyóban nincsenek hullámok , mert nem hatnak rá a tomboló viharok . Az áramlat csak halad az univerzum törvényeinek engedelmeskedve ."

 

55.o." Lelkünket nem kiművelni , hanem meglelni kell , mert az kész . .......Személyiségünk egy felvett szokás , míg lelkünk egy állandó minőség kezdetektől fogva ."

 

96.o. "Sokféleképpen lehet kiölni az érzelmeket egy emberből . Számomra úgy tűnik , hogy az egyik lehetséges mód , ha valakit megalázunk amikor kifejezi ezeket az érzelmeket . Biztosak lehetünk benne, hogyha elég hosszú ideig tesszük , többé nem fogja kifejezni saját érzelmeit , sőt  elutasítja magát az érzelmet is ."

venuto Creative Commons License 2020.02.27 0 0 745

Ha  valaki  elindul  a  keresés  rögös  útján , az  mindent  fog  találni , csak  biztos  pontot  nem . (  Fazekas József : Kiútvesztő )

Szokták  mondani , hogy  a  rossz  tanár  is  jó  tanár . (  Fazekas József : Kiútvesztő )

Hibázhatunk , de  a  szándék  tiszta  legyen . (  Fazekas József : Kiútvesztő )

venuto Creative Commons License 2020.02.27 0 0 744

Ha  nem  ismerjük  a  társadalmi kódokat , sebezhetőek vagyunk . (  Fazekas József : Kiútvesztő )

Néha megkeserítjük  a  magunk  s  a  mások  életét . (  Fazekas József : Kiútvesztő )

A  politikusok  világában az  őszinteség egyenlő az  öngyilkossággal . (  Fazekas József : Kiútvesztő )

Az  igazak útja  nehéz . (  Fazekas József : Kiútvesztő )

Nem  gondolnám , hogy  aki  hibásan  cselekszik , az  becstelen . Az  is elképzelhető , hogy  aki helyesen  cselekszik , nem  feltétlenül becsületes . (  Fazekas József : Kiútvesztő )

A  tanulóidők   tesznek  minket  egyre felkészültebbekké . (  Fazekas József : Kiútvesztő )

Minden  emberből más és más  reakciókat  alakítanak ki ugyanazok  a  hatások . (  Fazekas József : Kiútvesztő )

A  döntéseinket korlátozó reakcióink olyan  automatikus válaszok  agyunk nem  tudatos  részétől , melyek a  múlt  tapasztalati alapján lépnek működésbe . Amikor  félelem  van  bennünk , már  nem  feltétlenül  vagyunk képesek helyesek  mérlegelni , megfelelő  döntéseket  hozni , és  azok  szerint  cselekedni .  (  Fazekas József : Kiútvesztő )

Ha  a  tiltások  alapján  élünk , az  is  elvezethet  minket  egyfaajta  tisztasághoz . (  Fazekas József : Kiútvesztő )

Az  elmének  félnie kell valakitől , hogy kezelhetőbb  legyen . (  Fazekas József : Kiútvesztő )

Van  szabad választásunk , de  a  felelősség  is  a  miénk . (  Fazekas József : Kiútvesztő )

 

A Nagy  Igazság  nem  omnipotens (  fss )

venuto Creative Commons License 2020.02.27 0 0 743

Muszáj minden  információt  befogadnunk , tapasztalnunk , mert  ezek nélkül  nem  biztos , hogy  kialakulhat  a  helyes  kép . ( fazekas  József . Kiútvesztő )

venuto Creative Commons License 2020.02.18 0 0 742

Nem tudhatunk mindent , s ez bizonytalansággal tölt el minket , ésw  ez  az  oka  annak , hogy  saját  ismereteinket  igazságokként  védelmezzük . (  Fazekas József : Kiútvesztő )

Valami mindig  hiányozni  fog  életünk  teljességéhez . (  Fazekas József : Kiútvesztő )

Az  igazság  semmit  sem  ér , ha  nem  tudjuk  elfogadni , s  ha  már  elfogadtuk , fel  is  kell  tudni  használni , különben a semmiben vész el . (  Fazekas József : Kiútvesztő )

Szeretnénk olyan  hatalmat , ami  az  isteneknek  adatott . talán  el  kellene  fogadnunk , hogy emberek  vagyunk  emberi  képességekkel , és  így  talán  sikerülne megbékélnie mindenkinek . (  Fazekas József : Kiútvesztő )

venuto Creative Commons License 2020.02.01 0 0 741

A nosztalgia szinte az egyetlen szórakozása annak , aki bizalmatlan a jövővel kapcsolatban ( fss ).

venuto Creative Commons License 2019.12.18 0 0 740

Van türelmi határ a leghatásosabb  erőszakkal szemben is . ( Cs. Szabó László : Görögökről )

A tragédiák célja sosem volt megnyugtatás . ( Cs. Szabó László : Görögökről )

Rutinnal csak mímelni lehet magas feszültségű felajzott  lelki  állapotot . ( Cs. Szabó László : Görögökről )

Nagyigényű irodalomban majdnem mindig lappang politikai mondanivaló , de minél magasabb rendű , annál nehezebb kihámozni . ( Cs. Szabó László : Görögökről )

venuto Creative Commons License 2019.11.26 0 0 739

Nevelés minden technika ( fss )

venuto Creative Commons License 2019.10.25 0 0 738

Nem kell mindent tudni .( fss )

venuto Creative Commons License 2019.10.06 0 0 737

Metafuturológia nem létezik . ( Stanislaw Lem : Tudományos fantasztikus irodalom és  futurológia )

A műalkotás  metateóriájának fel  kell  ölelnie a  szellemi munka  minden  tipusát , mely  artikulált ( tagolt ) és  rendszeres (  szervezett ) termékeket  hoz  létre , amilyen  a  zenemű , a regény , a vers , az  épület , a szobor , vagy  a  filozófiai  rendszer . Ezt  a  feladatot  egyelöre  nem  lehet  megoldani , de  a  megfogalmazásának ideje közeledik .Elöjelei nagyon sok területen mutatkoznak . A  tudományban  például  a "tudományok tudománya"  maguknak a a  tudományos  elméletek struktúrájának  a metaszemléletére  törekszik . ( Stanislaw Lem : Tudományos fantasztikus irodalom és  futurológia )

Az  ellenállás  jelenségének keresésefokozatosan jöt létre  a művészetben  , és  történelmileg  korábbi a  techniki  civilizáció  beköszöntésénél .  ( Stanislaw Lem : Tudományos fantasztikus irodalom és  futurológia )

A  transzcendencia elfogadása az  az  ár , amit  a  mű  összefüggö  egésszétételéért  fizetni  kell . ( Stanislaw Lem : Tudományos fantasztikus irodalom és  futurológia )

venuto Creative Commons License 2019.10.05 0 0 733

Egyetlen  ontológia  sem  bizonyítható  empirikusan . ( Stanislaw Lem : Tudományos fantasztikus irodalom és  futurológia )

a civilizációs  bonyolultság  bizonyos szintjén  felül nincs helye  a spontán  folyamatok önellenörzésének . ( Stanislaw Lem : Tudományos fantasztikus irodalom és  futurológia )

A  mű totális jelentésének felismerése  a  mű  rangjának  elsö meghatározása . ( Stanislaw Lem : Tudományos fantasztikus irodalom és  futurológia )

Minden  probléma , amely  csupán  ELGONDOLHATÓ   instrumentalizálással  függ  össze, máris  megérdemli , hogy figyelmesen  megvizsgáljuk . ( Stanislaw Lem : Tudományos fantasztikus irodalom és  futurológia )

A  haláltól  csak  azok  félnek , akiknek  testében "ki nem  élt"  esélyek  vannak. ( Stanislaw Lem : Tudományos fantasztikus irodalom és  futurológia )

venuto Creative Commons License 2019.10.05 0 0 732

Amikor  a kutatás tárgyainak  tulajdonjogát  a vallástól  átvette  az  empíria , ez  az átengedés  idöben  egybeesett  azzal , hogy a  művészet  közönyössé  vált a  kozmosz problematikája  iránt ,ahogy  késöbb  a  természet iránt  is . ( Stanislaw Lem : Tudományos fantasztikus irodalom és  futurológia )

A létezés  autonóm  értékek  forrása . ( Stanislaw Lem : Tudományos fantasztikus irodalom és  futurológia )

A  haladás  lehetetlennek  látszik  melléktermékei , a  kelepcék és  dilemmák nélkül . ( Stanislaw Lem : Tudományos fantasztikus irodalom és  futurológia )

A  technikai  civilizáció  szerint  mindenfajta  beteljesülés  a  fö cél . ( Stanislaw Lem : Tudományos fantasztikus irodalom és  futurológia )

Mindig  lesz valami dolgunk , mivel  maga  a  világ anyagi  struktúrája sosem  engedi  meg a  munka  és  az  alkotás minden  formájának automatizálását . ( Stanislaw Lem : Tudományos fantasztikus irodalom és  futurológia )

Nemcsak  a  kozmosz  a  sorsunk , hanem  a  növekedés  garanciája  is . ( Stanislaw Lem : Tudományos fantasztikus irodalom és  futurológia )

Conrad  kellett  ahhoz , hogy az  általa  megnemesített "tengerész-ontológia"  egyenjogúvá  váljék az irodalom "nem-szakmai" életszemléletével . ( Stanislaw Lem : Tudományos fantasztikus irodalom és  futurológia )

venuto Creative Commons License 2019.10.05 0 0 731

 

 

((  nincs  hosszú ö-m  ))

Aki távolabbra  tekint, és  meglátja  tettei olyan lehetséges következményeit , amelyeket másvalaki az ö helyében nem  lenne  képes elöre látni , sokszor másképpen fog  cselekedni , mint az utóbbi . ( Stanislaw Lem : Tudományos fantasztikus irodalom és  futurológia )

Léteznek  egyidejűleg meg  nem  valósítható  értékek .( Stanislaw Lem : Tudományos fantasztikus irodalom és  

futurológia )

Aki döntéseket  hoz  bonyolult  helyzetekben , sosem  támaszkodik sem teljes  információra , sem  arra  a  meggyözödésre , hogy döntésével  senkinek  sem  okoz kárt . ( Stanislaw Lem : Tudományos fantasztikus irodalom és  futurológia )

A döntések világát  mindig a teljesség  határozta  meg . ( Stanislaw Lem : Tudományos fantasztikus irodalom és  futurológia )

A  szakrális  elem fogalmi szempontból arra  szolgál , hogy eltávolítson  a  világból  minden érthetetlenséget . ( Stanislaw Lem : Tudományos fantasztikus irodalom és  futurológia )

Minden vallás  igyekezett kezeskedni  arról , hogy a  világ  az  emberhez  tartozik , ezzel  szemben  a  tudomány  kozmoszasemleges . ( Stanislaw Lem : Tudományos fantasztikus irodalom és  futurológia )

venuto Creative Commons License 2019.09.16 0 0 733

Eddig 2  igazságot  találtam , amik  képesek  annak dacára  is hatni , hogy  nem affirmatívak, hanem interrogatívak . Az első : Hová  siessen , aki  nincs ? ( B.Zs.).

A  másik : Fejlődéstörténeti tehát  csupán az  irány  értéke ?  ( Németh G. Béla : Az  egyensúly  elvesztése )

venuto Creative Commons License 2019.08.31 0 0 731

”A fundamentalizmus alapvetően a jövőbe tekint ; visszanézve nincsenek föltehető mérdéyein.( Polyák Levente [ in Die Planung , II. kötet , 178. o.)

venuto Creative Commons License 2019.05.21 0 0 730

Bizonyos kedvező körülmények kényszerítően inspiráló  hatással bírnak kedvezőtlen körülmények kihasználására . ( Rejtő Jenő : Az utolsó szó jogán )

 

Amikor az emberiség  vezetői  többé nem  képesek  arra , hogy a földlakók ostobaságát ,kicsinyességét , kapzsiságát , kegyetlenségét és igazságtalanságát helyesnek , jónak és  szépnek magyarázzák ,olyankor  megszűnik a társadalom. ( Rejtő Jenő : Az utolsó szó jogán )

 

Az  evolúció a  fokozatos  fejetlenség  elve . ( Rejtő Jenő : Az utolsó szó jogán )

venuto Creative Commons License 2019.04.29 0 0 729

Kozmikus  kötelességünk  segítséget nyújtani  a  bajbajutottaknak. ( Q.G.Lyn -- A.F. Bian :Az  ellentmondások  bolygója )

A  szépség  mindig  újjáteremti  az  embert . ( Q.G.Lyn -- A.F. Bian :Az  ellentmondások  bolygója )

venuto Creative Commons License 2019.04.12 0 0 728

A  reménnyel  együtt pusztul  el  a  kíváncsiság .  (Vonnegut )

A  szabad  ember  vadidegenek  igazságáért is  képes  megküzdeni .  (Vonnegut ) 

venuto Creative Commons License 2018.12.28 0 0 727

Az idő vétke a jókat is megszállja .( Kazinczy Ferenc )

venuto Creative Commons License 2018.12.28 0 0 726

A vétek mindig maga bűnteti magát .( Kazinczy Ferenc )

venuto Creative Commons License 2018.10.16 0 0 725

A  jó és  a  gonosz  között  nincs  remény . ( Krasznahorkai László )

venuto Creative Commons License 2018.10.16 0 0 724

Minden mintha csak  készülne  valami  másra . ( Krasznahorkai László )

Az  akadály  dönti  el , hogy  mi  legyen , és mi  ne  legyen . ( Krasznahorkai László )

venuto Creative Commons License 2018.10.16 0 0 723

A gondolkodás nem  ismeri  a  tárgytalan  szabadságot . ( Krasznahorkai László )

A  hit  félelmeink  kezelésének  módja . ( Krasznahorkai László )

venuto Creative Commons License 2018.08.01 0 0 722

Amit a lelkünk megkíván , az mindig ártatlan dolog . ( Ugo Betti  olasz  drámaíró )

venuto Creative Commons License 2018.06.04 0 1 721

Egész kevés ember érzi magát jól egyedül . Így  érzi  magát Egyed is otthon  egy  széken .

venuto Creative Commons License 2018.03.30 0 0 720

A  paradoxonok miindig hasznosak . ( Tordai Zádor : Utazás Hellászba )

A sok mindenképpen viszonyt jelent , tehát csak viszonylagosan lehet értelme . ( Tordai Zádor : Utazás Hellászba )

A sors fogalma azt jelentette , hogy  nem találni oksági kapcsolatot az ember  tettei és életének eseményei között . ( Tordai Zádor : Utazás Hellászba )

Az  utazás  mindig  lélek dolga . Különben puszta helyváltoztatás lenne .

venuto Creative Commons License 2018.03.18 0 0 719

Ha  mindent  tudnánk , az  élet  elviselhetetlen  volna . Elvis-nek  is . (fss )

Isten előtt mindenki fedetlen.( Hamvas Béla )

A táj ember nélkül üres , az ember táj nélkül tulajdonképpen semmii ( Korzenszky Richárd , tihanyi apát )

Az  ízlés  feladata  nemcsak  a kifejezés , hanem az elnyomás is ( Halász Gábor )

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!