Keresés

Részletes keresés

Törölt nick Creative Commons License 2008.03.30 0 0 463
József Attia

Rossz volt, elszéledt szívemből

Az asztal alól fölnyúlnak emlékeim
A halottak is eszembe jutnak, pedig sohase gondolok rájuk
Kedvesemben a lányok, asszonyok összebúnak és dideregnek
Fuldokló kapkod valahol utánam
Tenyerembe dobom a fejem
Az a muzsika, a füveké, láttátok-e? szép volt
A föld meleg arcával simogatott, behunyt szemmel fekszem a szemében,
vele látok, egy kisgyerek lehelete ringat
S akkor valaki elszéled szivemből, rossz ő nagyon
Tegnap délután könnyezett a föld
Mi lesz fölösleges virágaimmal?

Törölt nick Creative Commons License 2008.03.29 0 0 462
Ady Endre

Ki látott engem?

Volt nálamnál már haragosabb Élet?
S haragudtam-e, vagy csak hitem tévedt?

Szívem vajon nem szent harang verője?
Vagyok csakugyan dühök keverője?

Kit mutatok s mit kutató szemeknek?
Nem csalom-e azokat, kik szeretnek?

Szeretem-e azokat, kiknek mondom?
Méltán gerjeszt haragot büszke gondom?

Ennen dühöm nem csak piros káprázat?
S azok forrók, kik közelemben fáznak?

Bolond tüzem alágyujt-e sziveknek?
Szeretnek-e, kik szerelmet lihegnek?

Csókos szám miért tör szitokba rögtön?
Nem tenyeremet rejti csak az öklöm?

Pótolnak-e életet élet-morzsák?
Érdemlem-e szánásnak csúnya sorsát?

Szabad-e engem hidegen megértni?
Szabad közönnyel előlem kitérni?

Gerjedt lelkemnek ki látta valóját?
Ki lát, szivem, sebes és örök jóság?

Istenülő vágyaimba ki látott?
Oh, vak szivű, hideg szemű barátok.

:(
Törölt nick Creative Commons License 2008.03.29 0 1 461
Jannisz Ritszosz

Jelentéktelen magány

Az udvar sarkába kiöntött szappanos víz fölé hajolt
illata súlyától pár rózsaág.
Senkinek nem jutott eszébe megszagolni virágait.

Nincs jelentéktelen magány.

/Szabó Kálmán ford./
Törölt nick Creative Commons License 2008.03.28 0 0 460

Mezey Katalin

Olyan közel

Olyan közel engedtelek magamhoz,
hogy már végképp
sosem fogom megtudni:
ki vagy.

 

                *
Testemben elrejted

Testemben elrejted
halálomat.
Megtalálja az orvos
és kiveszi.
De Te újra
elrejted valahol.
Az orvos az életemért,
Te a lelkemért harcolsz.

Törölt nick Creative Commons License 2008.03.27 0 0 459
Bo Carpelan

Az ősz

Az évszakokból az ősz az enyém.
A fénylő nappalok, az alkonyati szürkék,
a vízbe fúlt utak,
az enyhe, lágy ködök.
Semmit ne követelj, ne ígérj túl sokat.
Úgyis: hullaszagú a meggyújtott avar,
a széna rothadóban,
jeges az agyagos talaj,
üresség a roppant szelekben,
akár a szemfedőkben és vitorlákban.
Mind e halott, kihúnyt, mind ez a nyugalom:
nem jött-e túl korán mind ez az érzet itt,
árnyékként és fényesre csiszolódott
kőként, júniusi napokra rávetülve?

Törölt nick Creative Commons License 2008.03.27 0 0 458
Végh Attila

Mélypont

Itt fönt az ember szörnyeteg lesz.
Az iszonyú kezdete, mit még
elviselnek lenti merengők.
Rájuk jobban vigyázott a veszély,
így maradtak a mostban,
de sejtik, hogy mindhiába.
Őket önmagukba rendíti az omlás,
bennünket a világból kiráz.

Itt fönt az ember szörnyeteg lesz,
nem bízik a nemlétező tájban,
a magány héja nem rejt ligetet,
nem óvják fűhullámok a kozmoszt.
Az iszonyú végén élünk,
kiáltásfalakon, gondolatlan tetten,
zengő érchegyeken túl.
Nincs, aki innen visszacsalogasson.

Az útról nem mondhatunk semmit.
Az ellapátolt hibák helyén sírverem.
Belehulltak jelentések, érvek, példák.
Engedni a kísértésnek,
ugyan mi múlhat ezen.
A Gonosz csak egy kifutófiú,
aki a reggeli újságot hozza.
Bedobja, kiolvasom.

Esténként a toronyszobából elnézem az űrt.
Távoli tornyok: mutatóujjak a ködben,
alázattal célzó ágyúcsövek.
Szelíd háború ég és föld között:
a legmagasabbra célzunk,
de csak egymást találjuk,
szomorú szörnyetegtársaim.
Vak csillagrobaj.

Törölt nick Creative Commons License 2008.03.27 0 0 457
Cino da Pistoia

Kétségbeesés

Elbúsit mindaz, mi öröme másnak,
dühít az egész világ, s untat engem.
„És minek örülsz?" Azt kell rá felelnem:
„Örülök a gyakori kardcsapásnak;

ha bajvívók egymás arcába vágnak,
s a hajótörés is felajzza kedvem;
szeretném, hogy Nero újra szülessen;
s bárcsak minden szépasszony lenne ványadt:

A mélabú engem örömre pezsdít,
s mulatság és vígság búsít felettébb:
bolondot játszanék reggeltől estig;

a síróknak udvartartást szeretnék,
és megölnék mindenkit, kinek eddig
gondolatban kívántam szörnyü vesztét."
Törölt nick Creative Commons License 2008.03.26 0 0 456
Jorgosz Kakulidisz

Hosszú éveken át…

Hosszú éveken át cipeltem
egy öregembert a vállamon,
egyszer egy tóhoz értünk,
láttuk, ahogy elhalad a lovasság,
ahogy belegázol,
ahogy elmerül,
én felkiáltottam,
hátrafordultam,
semmi,
egy árnyat cipeltem.
Árnyként én is valakire várok,
aki majd értem jön, hogy a hátára vegyen.
Törölt nick Creative Commons License 2008.03.26 0 0 455
Nagyezsda Nyikityina

Ha magányos fa leszek

Ha magányos fa leszek,
árnyékomba hívlak,
te csak fekszel a gyepen,
a lombom elringat.

Ha magányos hold leszek,
örökre az égen,
benézek ablakodon
minden áldott éjjel.

Ha forrássá változom,
néked dudorászok,
eloltom, ha rámhajolsz,
a te szomjúságod.

Többet nem is mondhatok,
ma nagyon szeretlek,
hogy holnap mit mondok majd,
azt holnap kérdezd meg.
Törölt nick Creative Commons License 2008.03.26 0 0 454

Kiss Dénes


Időző


Meg kell fejtenem ki vagy
mit akarsz velem
mennyi benned az áhitat
a barátság a szerelem
Visz-e szorongás
napfényes utcákon át
az élesre csiszolt őszben
hol mint kristályrácsok
villantják puszta fakoronák
a Nap cserepeit
s pókháló ejti csapdába
az időtlent

Meg kellene fejtenem e nagy
szelidgesztenyék alatt
vonásaid keresztrejtvényét
csönd-kondító pillantásodat
s ki vagyok neked
te nekem ki vagy?
Hadd tudjam meg
e tiszta szavú őszben
amiért e végtelen pillanat
ragyogó tisztásán
elidőztem

Törölt nick Creative Commons License 2008.03.26 0 0 453
Karinthy Frigyes

MINDSZENTI LITÁNIA

Néhai K.E. festőnő halálának évfordulójára

Elza fiam, te is meghaltál, lehet már veled beszélni
Az élővel nem tudok én, viccelek és elfordulok
Nem nézek a szemébe órámat nézem sietek valahová
Mindig úgy érzem úgyis fölösleges és haszontalan
Hiszen nem tudok segíteni élőn nem tehetek semmit
Hiába néz rám remegve hogy majd csodát teszek
Én a fiatalságot nem tudom visszacsinálni
Egy fűszálat meg nem növelhetek az erdőn
Miről beszéljek hát mit hazudjak a többi ostobaság
Te is tudtad ezt mikor félszegen összenevettünk
S mondtad hát akkor menj ha nincs időd majd legközelebb
Holott sejtettük mindketten hogy legközelebb már
Vékony viaszfigura fekszik helyeden az ágyban
Egy szál lepedővel letakarva furcsa szokás
Döbbentté dermedt ibolyakék üvegszemekkel
Viaszajkán szinte zavart meglepett mosoly
Mint aki mégis csodálkozik hogy ez is lehetséges
Hogy az erdő az erdő a titokzatos korallerdő
Amiről szóltál egyszer, hogy valahol a sötétben
(Ahonnan más „igazi" asszonyok testéből
Pufók kisbaba indul, így tanultad régen)
Egyszer csak elkezdett növekedni ijesztőn
Ágakat és kacskaringós utakat görbített
Kapaszkodott és szétfutott bíbor gyökerekkel
Míg erdő nem lettél egészen valami tengeralatti
Különös táj amit meg is akartál festeni akkor
Indákkal a tenger alatt, cserjekorall
Korallbozót, aminek más nevet adtak
Azok a komoly és szigorú urak, akik voltak
Orvosok és hangosszavú erélyes nők, ápolók
És cselédek a rosszszagú bérház folyosóján
Aminek emeletén vonszoltad magad a műterembe
És hallottad, ahogy összesúgnak a hátad mögött
S innen tudtad - hogy az az erdő egy híres betegség
Amin úgyse lehet segíteni, el szokták titkolni
És úgy kell tenni neked is mintha te se tudnád
Hogy meg ne sértsd a titkolózókat körülötted
Így hát titokban egyedül a kis kávémérésben
Függönyt behúzva, szedted elő dobogó szívvel
A népszerű orvosi lapból kitépett cikket
Melyből sok latin szó közül kettőt értettél
Ignorabimus és ezt a szépet: exitus lethalis
És láttad Lethe öblét, az Enyészet Szigetén
Fekete pineák közt, Böcklin nagyszerű vásznán
Ami előtt annyiszor álltál meg a müncheni házban
Visszacsavarogva, újra meg újra, a többi teremből
Huszonkétéves szép ifjú leány, lelkes növendéke
Hollósy mesternek, Lenbachnak, Velasquez bűvöletének
S egy bolond festőnek, aki el akart vinni Amerikába
De neked csak az volt az élet ami költői és regényes
Elza fiam most már elmondhatom én is tudtam
Előre, ami történt, látod, ki lehetett bírni
S eljátszottam fanyarul, hogy csacsi tévedés volt
Hogy az a pap bent volt nálad és éneklő hangon
Együtt mondtátok a miatyánkot mint az iskolában
És hogy milyen furcsa volt ez jó és félelmes egyszerre
Hát igen, tudtam én, hogy neked ezen át kell esni
Mégse beszélhettem, ami biztosan tetszett volna
Hogy milyen „festői" lesz az, kék ravatal
És gyertyák és szónok és magad kinyúlva
Naiv középkori szent boldog Mária-arccal
Mint egy Botticelli, akiért úgy rajongtál
Mesélhetek erről, milyen szép volt az egész
Ahogy te meséltél nekem, titokzatosan suttogva
Mikor kisgyerek voltam, Andersent és másokat
Amitől művész lettem magam is - bizony jó
Hogy már nem kell tartani azt az unalmas szokást
Hogy a haldoklónak nem illik beszélni halálról
Hát mit szólsz, Elza fiam, meghaltál, látom az arcod
Ahogy ámulva, éneklő, vékonyka hangon
Lelkendezel: „igazán? meghaltam? jaj de érdekes!"
És titokban büszke vagy rá, hogy veled ilyen „igazi" dolog
                                                                           történt
Mint a többi, felnőtt, komoly emberekkel
Apával, anyával, meg régi nagy festőkkel
Kitüntettek téged is ezzel a komoly előkelő dologgal
Igen bizony és még mit is akartam mondani
Tudom már, igen, hogy azóta voltam Münchenben
Ahol két évig kóboroltál valamikor régen
És mindig vágytál vissza, mert az bizony szép volt
Nagy jövő várt rád mindenki mondta akkor
Csillogó karrier mint László Fülöp és a többiek
(De azóta sajnos megváltozott a világ)
Szóval voltam Münchenben, egy éjszakát töltöttem
Este érkeztem egyedül és reggel már vitt a vonat
Egyedül este ismeretlen város idegen bajorok
Rólam se tud senki lődörgök magamban az uccán
S ekkor úgy rémlik jártam én itt nagyon sokáig
Nem kell kérdezni senkit, a te emlékeiden át
Otthon vagyok én - s bejártam éjjel a várost
Ódon uccáit, tornyokat és tereket, messze
S mindenütt ott léptél mellettem alig pihegve
Figyelted az arcom ráismerek-e, sötétben
S feleltem magamban hogyne ez a Frauenkirche
Ugye itt futottál, könnyű lábbal rajztömbbel
Reggel a mesterhez - ez itt a Schack-Galerie
Itt másoltad Rubens szőke-fehér asszonyait
Lám, itt az árkádok alatt homálylik az a kis Bráuhaus
Ahol sietve ettél délben vidám bohémfiúkkal
Mert tegnap Joachim hegedült, itt szemben a Konzert-Salonban
Ezt meg akarod írni nekem - hol is? - ott a sarokban
Milyen csodálatos este volt, mekkora művész Joachim
Beethovent hogy érti és „talán mégis inkább
Hegedülni tanulok, mit szólsz hozzá? most
Isten veled, Fricikém, most megyek Margittal
Megnézzük azt az óriási Bavária szobrot"
Így bolyongtam Münchenben aztán egyedül ültem
Egy kis tabarinban éjjel rossz feketénél
S azon tünődtem, torkomra nyelve a könnyek
Minden pezsgőnél részegebb, mámorítóbb italát
Hogy mi az a fájás, a kis fájás, mindig ugyanott
Szivemnek ugyanazon a pontján, valahol mélyen
Néha ritkán ha magamban ülök senki se figyel
De nem jöttem rá és reggel fütyült a vasút
És most még csak annyit, hogy másnap éjjel
Mégegyszer láttam Münchent két percre tovább nem
Éjszaka megint, utoljára, de most nem az uccán
Felülről láttam, bukdácsoló felhők magasából
Csillagos ég alatt, villanylámpák hunyorgó ezer szemével
Aludt a Város, nem nézte senki fent az égen
Álomhajóját, suhanó, ezüstös marsbeli bálnát
Felhők és holdfény taván rémes meseszörnyet
Busa fején regényes kis német vendéglőben
Apró ablakok Vogel és Busch modorában
Mint a Fliegende és Jugend szines metszetein
S én onnan az ablakból mégegyszer láttam a Várost
Amint felpislant, vállat von, percre elámul
Aztán - álmos filiszter - fordul egyet az ágyban
Fülérehúzza gőzök és párák paplana-csücskét
Gondolván álmodott alszik horkolva tovább
S a hideg éjben három pont világít csak
Őrfény a Zeppelin orrán s az én két macskaszemem
Elboruló szem, mert íme, megint szívembenyilallt
Az a kis fájás, mégis oly végtelen mély
Halálos kínpadnál élesebb és mélyebb
És most már tudtam a szót, emlék az ő neve
Emlék az, ami itt suhan el velem messze, az éjben
Emlék ez a hajó, emlék a város emlék vagyok én
Elszáll és múlnak az évmilliók s nem lesz pillanat, egy se
Robogó légigép visszarohanó Lethe-hajók
Ablaka mellől lesve ki fekete ködben
Hogy egymást messe mégegyszer szempillantásra a két út
Elvillanva hogy lássalak s te is, és intsünk az ablakon át
Csak ennyit, szervusz, isten veled, isten veled! élet,
Ifjúság, remegő remény, mámor, félszeg, gyönge mosoly
Halk, tehetetlen kis tiltakozás az Éjszaka ellen
Naiv gyufaláng amit úgyis elfúj a szél
Isten veled, eltünő mult, valaha valóság
Véled is, emlék, ismétlődő, elfogyó kép a tükörben
S még veled is, magaddal, én lelkem, tompa tükör
Isten veled, búcsúzó kezem is mellyel utolszor intek utánad
Isten veled jóság, gyöngeség, elmúlás, isten veled isten
Isten velem, isten velünk, isten veled, Elza fiam.
Törölt nick Creative Commons License 2008.03.25 0 0 452
Nils-Öivind Haagensen

Önarckép

nem olyan vagyok mint mások
azazhogy éppen olyan vagyok mint mások
sose érkezem meg időben
s mindig nem vártan bukkanok fel
azt mondják nincs semmi jövőm
s hogy a múlt után kutatgatok folyton
mindig csak az árnyékban állok
s cipelem ezt a barna kézitáskát
(olyan könnyen felejtek)
ám álmodozni is tudok
arról álmodni hogy időben
bukkanjak fel a megfelelő helyeken
mivel: valamit elmondanék ott szívesen
azaz szeretném hallatni a hangomat
olyan örömmel mondanám el:
hogy láttam itt mindezt
hogy mindezt itt megőriztem magambanTörölt nick Creative Commons License 2008.03.25 0 0 451
Bertolt Brecht


Embertársunkról

1

Hogy számlálva: hányadik hó van,
Kirázzák, kacson nőtt bogyót,
Már bőg, míg rőten, nyomorultan
S aprón egy nőből kipotyog.
Várják. Szivaccsal, lepedővel.
Köszönti nagyhangú puzon.
Szutykát meghatott drága könnyel
Mossák (egyszer s mindenkoron).

2

Rááldozzák maguk ezentúl.
Fiuk s férjük lesz a gyerek.
Csupaszon látva könnyük úgy hull,
Lemossa falról a meszet.
Mikor eszik, mindenki ujjong,
Sarát is lesik boldogan.
S látja: mindenki gyászruhát hord,
Ha a kutyája oda van.

3

Szavaikat szájába rágják.
S ő mondja. Úgy, akárcsak ők.
Baj érte a hiéna lábát,
Most a hiénaláb lötyög.
S ha hattyúnak mondja a felhőt,
Szidják, hogy vak meg ostoba.
És mutatják: a foguk úgy nőtt,
S épp olyan, mint az ő foga.

4

Velük van tele minden álma
(Hisz, a szobájuk a szobája).
Az egy borjat vágják neki
(S néznek merőn, amint eszi).
Sózzák meghatott könnyeikkel -
És nem hagyják ott az evőt.
Fogát számlálják, s tiszta hittel
Várják az árnyékszék előtt.

5

Hogy mint embert megközelítsék,
Rásózzák a nővérüket,
S szent igét raknak rá bilincsként,
Hogy meghághassa szépüket.
Himtagját megkenik nevetve,
Kívánnak csendes nyugovót,
És fényszórózzák, és epedve
Hallgatják a lehallgatót.

6

S mert nem szörnyeteg egyikük se,
S nem a Jó Pásztor a fiuk,
Kezüket teszik érte tűzbe,
S sírnak, ha rokkant sorba jut.
S mutatnak neki rőt porontyot
S mondják - űzetvén általa -:
Akit a kedves melle hord ott,
Az ő gyümölcse a baba.

7

Rettegésükkel vele retteg,
Míg érzelmei ellepik.
Bőre préda az ügyeseknek,
El csak épp ingét nem veszik.
Testét, amelyre ingeket vesz,
Lopva viszi a fényen át.
Meghal. S lefésüli a kedves
Gyorsan arcába a haját.

8

Ő volt, ki végignyúlt e testen, 
Ő támasztott benne csömört,
Ő leste, hogy a szeme rebben,
Ő volt, ki álmán őrködött.
Ő ráncigálta szolgaláncon,
Vassal vágva a lágy husig.
S ő volt, ki a halálos ágyon
Megkapta végső szavait.

/Tellér Gyula ford./

Törölt nick Creative Commons License 2008.03.24 0 0 450

 

"A semmi ágán ül szivem,
kis teste hangtalan vacog,
köréje gyűlnek szeliden
s nézik, nézik a csillagok."

Törölt nick Creative Commons License 2008.03.24 0 0 449
Keresztes Ágnes

Őszi feltámadás


Tavaszok jöttek-mentek,
a kegyelem vágya átitatott
és különböző körmenetekben
vártam az áhitatot.

Én készülődtem a feltámadásra,
de hiába igyekeztem:
úgy éreztem, túl sok a friss bizsergés
és a halál hihetetlen.

Most ősz van és már félnem kellene,
ha megmérem magam.
Sebeimről biztosan tudhatom,
melyik ért halálosan,

tudhatom, mennyi bennem az igaz,
mennyi a másolt -
amit eddig mondani igyekeztem,
csak dadogás volt.

Az annyiszor gyáván elhallgatott
két szó a legszebb,
a homlokomra is kiírhatom:
nagyon szeretlek.

Gyertyás, virágos, zászlós lobogás
elszállt a fejem fölött
- csak növény voltam, aki boldog kínban
teremni erőlködött,

madár, akit lázassá kényszerített
a szívverése -
mennyi minden történt körülöttem!
nem vettem észre.

Szememet többé nem köti be köd,
világra láttam,
eljött a tiszta beszéd ideje.
Hiszek a feltámadásban.
Törölt nick Creative Commons License 2008.03.24 0 0 448
Konsztandinosz P. Kavafisz

Összegezés

Boldog vagy boldogtalan vagyok, nem firtatom.
Csakis egyvalami jár a fejemben szüntelenül, örömmel;
hogy ebben a nagy összegezésben (azok végzik, akiket megvetek),
melyben annyi a szám, én nem vagyok
csupán egy tényező a sok között. A „mindösszesen"-ből
ki kellett hagyniuk. És az efölött érzett öröm - kárpótol mindenért.

/Papp Árpád ford./
Törölt nick Creative Commons License 2008.03.24 0 0 447
Konsztandinosz P. Kavafisz

Fölöttébb ritkán

Már aggastyán. Hajlottan, kimerülten,
évekkel, tivornyákkal nyomorítva
az utcán lassan vánszorog tovább.
S mégis, házába lépve, nyomorúságát
s aggságait elrejteni, arra gondol,
mi része maradt még az ifjúságból.
Ma efeboszok mondják verseit.

Tüzes szemükbe látomásai hatolnak,
egészséges, gyönyörteli agyukat,
nemes rajzú, keményen feszülő húsukat
megreszketteti a szépség, amit ő tárt a napra.

/Vas István ford./
Törölt nick Creative Commons License 2008.03.23 0 0 446
Francois Villon

A kövér Margot

Persze: pukkadnak a párisi polgárok,
mióta hirlik, hogy egy lánnyal járok,
ki az uccáról tartja el magát.
De a kis dögöt nagyon szeretem,
ingét megvarrom, ágyát megvetem
és megkefélem este a haját;
bort hozok a kocsmából, a kútról vizet,
ha egy vendég jön, aki jól fizet:
a hátsó ajtón diszkréten távozom,
hogy a gavallérok és a tiszt urak,
mint a mennyben, úgy érezzék maguk
a bordélyházban, hol ketten lakunk.

Persze, gyakran beköszönt a nyomor.
Ilyenkor Margót látni sem tudom,
gyűlölöm, mint a kést, a vérem forr,
belérúgok és a haját húzom,
Józsefre és Máriára esküszöm,
hogy holnap reggelig agyonütöm,
ha nem lesz pénz – zálogházba teszem
ruháit és ha nincsen, mit egyem:
káromkodom, míg a gyomrom korog,
ő meg a szoba sarkában kuporog
s ilyenkor napestig pofozkodunk
a bordélyházban, hol ketten lakunk.

Aztán egyszerre pénz áll a konyhára,
mert hirtelen nagy lett a forgalom,
vagy én találkoztam a Bac uccában,
avagy a Montmartre-i domboldalon
egy bitanggal, ki meglógott a cehhel…
S kövér Margóm akkor megint a régi,
combomra csap és arcunk felderül,
lefekszünk s én egy dalt trillázok néki
ahogy ez a legjobb férfinek
száz évben is csak egyszer sikerül.
És aztán másnap estig horkolunk
a bordélyházban, hol ketten lakunk.


Ajánlás:
Kik ezeket a sorokat olvassátok,
gavallérok, urak és kapitányok
jegyezzétek meg: ha egy lányt kivántok,
ki éjjel mindenre kapható,
szolgálatotokra készen itt vagyunk
a bordélyházban, hol ketten lakunk.

/Faludy György ford./


Törölt nick Creative Commons License 2008.03.22 0 0 445
Georges Perros

Kék versek

Csak ha dolgokhoz érek érzem magam embernek
Az emberekkel pont fordítva vagyok
Tudjátok jól milyen nehéz
Vagy könnyű az egész
Nem érzem jól velük magam
Csak profilból, ha pontosan
Ugyanazt a valamit nézzük
Valamit, mi nem létezik
S ami előtt a pap széttárja két kezét
Bár nem hisz benne túlságosan
Túl messze van
S mi figyelmünket rászegezzük tudatlanul
Kalapácsunk a mindennapi bor
Vagy a Dublin-fanyar, áporodott
Joyce-féle Guinness, is good for you
Ez a pici, sötét, füstös palack
Melyről azt hisszük ír nagyon
S a folyadék a bársonyos, habos
Melyet külön speciális pohárba kell
Tölteni, különben nem ugyanaz
S ez a tengeri nyál
Megszabja társalgásunk irányát.
Hogy is lehetne emberek között
Hacsak hajba nem kapnak, és mivégre
Jöhetne létre
A nagy szembenézés, melyet mindig tragikus
Színben láttam csupán
Csípő a csípőn holdfény alatt
Meztelenül száj szájra tapad
Izzadva csak
A lázas, fürge küzdelem
Finoman vagy negédesen
Az ismert érzést mímelik
Mégsem tűnik nevettetőnek
Se férfinak se nőnek
Az éjben halál közelít
De a férfi fecseg, panaszkodik
Segítségért előbb kiált
De félelemben szül a nő
Munka neki a szeretet
Melyből egyszer jövő lehet
A férfi eltévedt madár.
A küzdelem, melyet a pár
Vív égvilágon egyedül
Hátukra csillagfalka gyűl
Szív szív ellen, férfi s a nő
Minden gondolat fennakad
A végtelen csillárjain
Minden ügy elnapolva most
Minden becsvágy csalán között
Minden gőg holnapra marad
Minden méltóság szélbe száll
A lélek is fennakad
Az őrjöngés csillárjain
Egymást faljuk, hálát adunk
Velünk e furcsa valami
Ott lenn, amott
Ostoroz, habzik, felhevül
Kettejüké e valami
Mely napot és holdat akar
Egymás csapdáiba ragadt
Angyalt is és démonokat
S itt vagy te, lám, szegény ember
Lihegsz kielégületlen
Torkig avval, mi emberi, a tiszta
Lehetetlen színes határain
És itt vagy, szegény asszony
A szegény férfi alatt, kinyílva
A világ összes lávája előtt kitárva
Ó, Pompeji, szerelmes holtak
Kik együtt égtek, hamvadtak el
A leglényegibb mozdulatban
Mindig bele kellene halni.

*

Mi volt nyerni-, vesztenivalóm?
Király, ló, futó, gyalog
Vagy csak alsó vagyok
Ó, sakkjátszmák, ti
Életem széles mezőin
S e pokolszeglet koponyámban
Örökre lengő ajtóival.
Ráakadtam egy nőre
Ki egy ideje nőm lett
Nem tudom megszokni hogy enyém
Tán sosem sikerül
Kérdi a boltosné
Hogy van kedves neje
Én meg hátrafordulok
Megnézni, tényleg egy férj áll-e ott
Nem vagyok tulajdonosa
Semminek, micsoda ötlet ez
Hinni az ember bárminek
Bárkinek gazdája lehet.

*

Várt egy asszony bizony
Nem visszakozhatom
Mert belehalnék, lelkiismeretem félárbocon
Nem mondhatok nemet
A röpke igenre, melyet fülébe
Akasztottam egy este
Mint fülbevalót, létem fülbevalóját
Elképedésem fülbevalóját, amiért jelen vagyok
Még e földön, mely már nem húzza sokáig
Hörög
Sajog már mindenütt
S egy szép napon égbe repül
Ha végére értünk, öngyilkosok leszünk
Mind vígabban halnak az emberek
Mintha az itt maradott
Nyomorultaknak azt vetnék oda: csincsin.

*

Újabb tán végső állomás
Kis hotelben hevertem el
Országút mentén valahol
Tudom is én a falu nevét
Keverem már a helyeket
Az arcokat
Felpofoznak előbb-utóbb
A nők, kiket úgy bámulok
Mintha már láttam volna őket valahol
Hol is, asszonyom, kérem segítsen
A nők nem hiszik el, hogy felebarátnak
Is tekintheti őket valaki
Rögtön idegesek lesznek, fura ügy.

*

Nem főzök már tovább
Galuskát, kemény tojást, fasírtot, szardíniát
S minden reggel bevásárolni
Jó reggelt, kérnék, asszonyom
Napos retket vagy hónapost
Öné az apró, hagyja, semmi
Hiányzik az a pár mozdulatom
Nézem, ahogyan te csinálod
Hogy alkudozol, hallgatom
Várom, hogy Georges, kész az ebéd
Kész újra kész lelkész egyéb
Aztán panaszlod, hogy kihűlt.

Törölt nick Creative Commons License 2008.03.22 0 0 444
Pilinszky János

Stigma

Testvértelen szád meztelen
remegni kezd és tiszta
fénnyel ragyog fel melleden
az ismeretlen stigma,
bordáid közt a drága jel,
mely örök sebet éget
és többé sose tűnik el,
csak mélyebb lesz a mély seb.
Csak mélyül és be nem heged,
örök halállal árnyal,
s te fölállsz: növő szél vezet
a megnyílt éjszakában.
Átlépve házad küszöbét
útnak eredsz a csöndbe,
nem tudva merre és miért,
hogy áldni fogsz vagy ölsz-e?
Csak mész. Köröskörűl hegyek
roppant magánya, itt-ott
kivert tanyák és félszerek
gazdátlan foltja villog,
és küldenek, hogy vándorolj,
bár buknál végre holtan
a puszta földre, ajkadon
kibékülő mosollyal.
De ekkor szűk ösvényre érsz
és hirtelen megállasz,
mögötted hosszú csönd van és
némán előtted áll az,
kiért elhagytad mindened,
száműzetésbe mentél,
mert sorsodat ki fejtse meg,
ki az, ha ő se testvér?
Megállsz előtte, meztelen
sebed kitárva, melyet
a messzeségből melleden
nehéz hatalma ejtett.
És vársz, mint fáradt katonák,
hisz nincs már senkid itten.
Ő visszanéz az esten át,
csak néz, és meg sem ismer.
Törölt nick Creative Commons License 2008.03.22 0 0 443
Wislawa Szymborska

A kor gyermekei

A kor gyermekei vagyunk,
S ez a kor – politikus.

Ügyeid, ügyeink, ügyeitek,
a nappaliak, meg az éjjeliek,
mind, mind politikai ügyek.

Akarod, vagy nem akarod,
génjeidnek politikai múltja van,
bőrödnek politikai színárnyalata,
szemednek politikai látásmódja.
Amiről beszélsz, annak a kicsengése,
amiről hallgatsz, annak a jelentése
így, vagy úgy – politikai.

Még az erdőben barangolva is
politikai lépéseket teszel
a politika talaján.

Az apolitikus versek is politikusak,
s ott fenn a hold sem már holdmódra süt.
Lenni, vagy nem lenni, ez itt a kérdés.
Micsoda kérdés, mondjad csak kedves?
Politikától vemhes.

Még csak emberi lénynek sem kell lenned,
ahhoz, hogy politikai jelentőséged legyen.
Elég, ha kőolaj vagy,
erőtakarmány, szekundér nyersanyag,
vagy akár konferencia-asztal, amelynek alakjáról
hónapokig tart a vita.
Közben emberek pusztultak el,
állatok múltak ki,
házak leégtek,
és elvadultak a földek,
éppúgy, mint a régi időkben,
amelyek kevésbé voltak politikusak.

Törölt nick Creative Commons License 2008.03.22 0 0 442
Zbigniew Herbert

Nagymamám


szentebbnél szentebb nagyanyám
hosszú feszes
szoknyában
végiggombolva
számtalan gombbal
mint egy orchidea
vagy egy szigetvilág
vagy egy csillagnyáj fenn az égen

ülök a térdén
és ő mesél
a világmindenségről
péntektől egész
vasárnapig

önfeledten hallgatom
s már tudok is mindent
ami őt illeti

csak a származását nem árulja el
Balabán Mária nagymama
ez a Tapasztalt Mária

sohasem beszél
az örményországi
mészárlásról
a török vérengzésről

így még megtakarít nekem
pár év illúziót

tudom hogy kivárom
s majd magam is megismerem
bűvös igék és sírás nélkül is

hogy milyen a szó
érdes felszíne
és mi lapul
a legalján

Törölt nick Creative Commons License 2008.03.21 0 0 441
József Attila

GYERMEKKÉ TETTÉL


Gyermekké tettél. Hiába növesztett
harminc csikorgó télen át a kín.
Nem tudok járni s nem ülhetek veszteg.
Hozzád vonszolnak, löknek tagjaim.

Számban tartalak, mint kutya a kölykét
s menekülnék, hogy meg ne fojtsanak.
Az éveket, mik sorsom összetörték,
reám zudítja minden pillanat.

Etess, nézd - éhezem. Takarj be - fázom.
Ostoba vagyok - foglalkozz velem.
Hiányod átjár, mint huzat a házon.
Mondd, - távozzon tőlem a félelem.

Reám néztél s én mindent elejtettem.
Meghallgattál és elakadt szavam.
Tedd, hogy ne legyek ily kérlelhetetlen;
hogy tudjak élni, halni egymagam!

Anyám kivert - a küszöbön feküdtem -
magamba bujtam volna, nem lehet -
alattam kő és üresség fölöttem.
Óh, hogy alhatnék! Nálad zörgetek.

Sok ember él, ki érzéketlen, mint én,
kinek szeméből mégis könny ered.
Nagyon szeretlek, hisz magamat szintén
nagyon meg tudtam szeretni veled.

Törölt nick Creative Commons License 2008.03.21 0 0 440

Gergely Ágnes

Szeretek várni rád

Eső kering az utcán, s idebent
a lámpa körül gyűrűzik a csend,
ahogy ülök és várlak.
Nincs más világ: magamba búvom el.
Ilyenkor nem hiszem, hogy látni kell,
ilyenkor óriás vagyok,
aki elég magának,
lebegek fönn, a csont-palack felett
és az sem érdekel,
hogy kerek szemmel figyelnek a tárgyak.

Ülök és várlak.
Mióta várok így?

Emlékszem, meggyűltek az évek,
feltornyosult a megvárattatás,
közben mosoly fürösztgetett, közelség,
jószó, szívesség és kézfogás,
lassanként gyanús lettem önmagamnak
s előrebukván a jövő felé
(hogy ki jön még és ki az, aki nem jön)
belémfagyott a maradék lehellet
és meggyűlöltem, akit várni kellett –

és most eszméletem hideg falára
kikönyökölve nézek innét,
s mint az igazi boldogok,
a tétovázó ifjúságra
s a lépteidre gondolok.

Te vagy bennem a bizonyosság,
az önvédelem és a gőg,
a különbség, az azonosság,
a fejtartás mások előtt.
Ha jössz, a padló is megéled,
körvonalat kap a világ,
a tárgyak előrefeszülnek,
türelmük szétveti az ajtót,
lebiccenő fejem fölött
a lámpa lélegző virág,
jaj, nézd, hogy szeretek,
szeretek várni rád,

nézd, én, az egykori csavargó,
hogy ülök itt, nyugalmi lázban,
e mozdulatlan mozdulásban,
ülök és várlak, várlak –
állj meg! egy perccel előbb, mint belépsz,
még felmutatlak a világnak.

 

Törölt nick Creative Commons License 2008.03.21 0 0 439
Gergely Ágnes

Emlékezés egy szomorú férfira

Saját kezeddel ütnélek pofon,
de az ütéshez nincs ma már jogom – –

hideg világban őrzöd önmagad:

a csönd, a billegő ezüstmadár
a jégveremben borzadozva jár,
s ha felvergődve rést lel valahol,
leheletedtől földre hull a toll – –
huzatot kap a boltos kapualj – –
zsugorodik már nyárutón a gally – –
egy éj alatt kilencet lép a hold – –
s varasodik, de nem heged a volt – –
ezért harminchat éve csak öregszel:
szomorú kezed kinyújtottad egyszer,

de nem jöttél, amikor hívtalak – –

saját kezeddel ütnélek pofon,
de a kezedhez nincs ma már jogom.
Törölt nick Creative Commons License 2008.03.21 0 0 438
Kudelász Nóbel

Kifosztották benned a temetőt

Kifosztották benned a temetőt
már megint dísztelen lett a bánat
kopasz már minden régi szeretőd
s holló sincs ágyő a sohamárnak
a szemek kápolnái üresek
faluk között egy emlék se kísért
s a víz híján elszáradt íriszek
se támadnak föl már a semmiért

s holló sincs ágyő a sohamárnak
kopasz már minden régi szeretőd

mozdulataid emlékévé lettél
hát most már csak emlékezni szabad
azt meg minek – mindenről letettél
s csak ülsz az ablak előtt egymagad

már megint dísztelen lett a bánat
kifosztották benned a temetőt

És most hogy érzed nem már nem felel
parancsodra a test az ostoba
elmész mint mindenki s nem érdekel
hogy azt se tudod honnan és hova

Mert holló sincs ágyő a sohamárnak
kopasz már minden régi szeretőd
Már megint dísztelenné lett a bánat
Kifosztották benned a temetőt.

Törölt nick Creative Commons License 2008.03.20 0 0 437
Gál Sándor

immár


adatott egykor nékünk
virágok hitén élni
volt szabott törvényünk
virágok szaván szóló

emlékezni se nincs már
ki meg- s felidézné
hitünk s törvényünk immár
se szó nincs se élet

Törölt nick Creative Commons License 2008.03.19 0 0 436
Boda Magdolna

(Idegen madár)

Idegen vagyok. Igaz már tudod, hogy két cukorral iszom a kávét
és hogy reggelente nem fésülködöm. Tudod, hogy tudom: jó a
világ és rossz. Hogy néha úgy megyek, hogy állok.
Idegen vagyok.
Tudod, hogy erõs vagyok, néha mégis sírok, ha elbukni látszom.
Hogy bátorságomban félek és hogy sokat beszélek, de igazából
már én sem figyelek magamra.
Idegen vagyok.
A bizonyosságok elhagytak. Idegen tenyerekbõl idegen mosolyokat
szemelgetek,
mint egy folyton éhes madár.
Mint egy folyton éhes idegen madár.
Vajon meddig tart az idegenség sivatagja, vajon meddig tart e
tikkasztó vándorlás?
Mikor mondod, hogy isten hozott?

Törölt nick Creative Commons License 2008.03.19 0 0 435
Boda Magdolna

(bolond világ)

Fekszem a fûben,
nézem, ahogy a szél belekap a szálakba,
incselkedik,
... s a fûszálak játszadozva, cinkosan
összenevetnek az orrom elõtt:
... bolond ez a világ.
Mosolyog a tinta is a papíron:
... kéket mosolyog...
... mert olyan jó eltévedni,
aztán csöndesen hazamenni,
nevetni,
megbánni.
szép nagy könnyeket sírni,...
... mert bolonddá tesz e bolond világ,
és olyan jó bolondnak lenni.
Olyan jó, hogy van nekünk
a cseresznyefán
pirosszemû elefánt,
amitõl nem szakad le az ág,
és nem szakad le az ég sem.
Nem is kérdem,
hogy miért nem.

Ott vársz majd rám,
zöld tekintetbe öltözve,
... és szép lassan majd
helyére fordul a világ,
s állok majd fürkészõn, izgatottan
esetleg
esetlen,
fejem fölött a fû zöldjével,
talpam alatt az ég kékjében.

Törölt nick Creative Commons License 2008.03.19 0 0 434

Rakovszky Zsuzsa

Többé már…Többé már nem nyitom meg szívemet,
sem cél felé már nem törekszem.
A józan július, a rendezett,
rendszert virágzó őrület
érzékeinkben ég, mint só a sebben.
Falak között, színes ponyvák alatt,
örökzöldek között a déli pillanat
sötét szentszobra horpadt
szájjal, százévesen. A jéghideg,
világra szegzett pillantás nem tűri meg
ellenpontját: a holdnak
meredt vak arcot, szélbe szórt hajat:
az elragadtatást. Minek, ha égre vagy
ködös jövőbe fordul, a szem?
Minek a tűz, a láz, minek a sápadt
megszállottság, a tövis vagy a lángok?
Minek a végső szerelem?
Miért választanék? Miért keressem
– ha nincs – az égi lángot, s hogy kitessen
a hús alól a szárnyas szerkezet?
Ami a boldogság anyaga volt a testben,
kiégett rég. Miért egyetlen
remény a tízezer helyett?
A hálóból, amely magunk vagyunk, nincs
kibonyolódni mód, nincsen kiút, nincs
megoldás: sem bogát megoldva, sem
széjjelzilálva, sem csomóba rántva,
vagy eltűnve önnön résein át a
világ vizeiben.

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!