Keresés

Részletes keresés

Sehol_Máshol Creative Commons License 2021.01.11 0 0 544

PEDOFIL ALKOTMÁNY! PEDOFIL EMBERTŐL! PEDOFIL MAGATARTÁS! PEDOFIL EMBEREK!..

okos szélhámos Creative Commons License 2020.06.02 0 0 543

Saját aforizmáim!

 

1. Az eszme, a vallás a leghatékonyabb fegyver a közösség vagyonának elrablásához.

2. Az eszme a hatalom bűnrészese, szolgálója, haszonélvezője! (Gyakran a leggonoszabbak ismerik a szentélyhez vezető legrövidebb utat.) közmondás!

3. A politika és a lottó csak a működtetőknek jövedelmez.

4. Ha eszmét tukmálnak az eszedre, szorítsd a kezed a zsebedre!

5. A legtisztább ügynek is vannak mosdatlan harcosai.

6. A szennyes mundér becsületét védik a leghevesebben!

7. Ki bűzben él, ideges, ha szellőztetnek!

8. Jó szándék a rosszakarat takarója is.

9. Legfőbb vezérlő az önérdek, és a haszonlesés.

10. „Szolgálni akarok”, hogy lopni, azt mégse mondhatja.

11. A halotti csendet a szúnyogdöngés is zavarja.

12. Gazemberek tagadják a tisztességes szándék létezését is! — Ők tudják!

13. A sötétség reszket a Szentjános bogártól is!

14. Kacsakezű szentnek is maga felé hajlik a keze!

15. Szamarak közt öszvér, marhák között ökör a főnök!

16.A profitéhség felfalja a világot.

 

„Szoros kapcsolat van egy ország civilizációs színvonala, és politikai sorsa között!

Fejtő Ferenc, 1948.

„Az önkény, mint a tapasztalás bizonyítja, rendszerint karöltve jár az ostobasággal!”

Széchenyi István 1858! — lásd Osztrák-magyar monarch. Proletárdiktatúra!

ErkölcsTan Creative Commons License 2020.02.19 0 0 542

Eddig még hazánkban ez nem sikerült.

Persze biztos vannak olyan országok, ahol most is ez az állapot van.

Mini_mon Creative Commons License 2012.09.21 0 0 541

Próbálkozz a fórumozással, itt sokan vagyunk, nem leszel egyedül! ;-)

Előzmény: Törölt nick (540)
Mini_mon Creative Commons License 2012.09.18 0 0 539

Miért kellene egy próféciának konkrét helyet, időpontot és nevet megjelölnie?

 

Mindenféle jóslatnak, jövendőmondásnak (ez a "prófécia" szó jelentése) az a lényege, hogy nem nevez meg konkrétumokat.

 

 

Jézus sok esetben pontosan utalt arra, hogy melyik ószövetségi próféciát teljesíti be, máskor viszont csak a teljes Írás ismeretében lehet megérteni az összefüggéseket.

 

Előzmény: Perzsian (535)
Mini_mon Creative Commons License 2012.09.17 0 0 538

Szóval beismered, hogy a Salamon / Sába történet csupán mese. Ez jó előjel.

 

Nem biztos, hogy amiről nem tudunk, az nem is létezik...

 

 

 

Előzmény: Perzsian (499)
Mini_mon Creative Commons License 2012.09.17 0 0 537

Perzsian szerint lopott történet:

 

 

http://mitoszokalakjai.blogspot.hu/2008/05/sba-kirlynje.html

 

 

 

Gondolom, az köztudott, hogy ami a Koránban szerepel, az származhatott a Bibliából...

 

 

 

Az iszlám hagyomány szerint Mohamed az első, Hira hegyén kapott kinyilatkoztatástól (610) a haláláig (632) tartó 23 éven át folyamatosan, részletekben kapta meg a kinyilatkoztatást Jibrīl (Gábriel) arkangyal közvetítésével. Miután Mohamed sem írni, sem olvasni nem tudott, szóban közölte a kinyilatkoztatásokat tanítványaival, amelyeket társai csontokra, pálmalevelekre jegyeztek le. Más kutatói vélemények szerint a próféta valójában iskolázott és olvasott kereskedő volt, olvasta és ismerte a főbb zsidó és keresztény szent iratokat és tanításokat, de nem volt ideje arra, hogy maga írja le Allah tanításait. 

 

 

Vagyis... Krisztus után 610-től... 

 

Megtalálhatták Sába királynője aranyát
2012. február 15.

Hatalmas mennyiségű aranyat találtak a legendás bibliai alak után kutató szakemberek Etiópiában. 

 

http://www.mult-kor.hu/20120215_megtalalhattak_saba_kiralynoje_aranyat

 

 

 

 

 

Előzmény: Perzsian (491)
Mini_mon Creative Commons License 2012.09.16 0 0 536

Magyarország lesz az első ország, ahol betiltják majd a Bibliát.

 

"Zseniális" ötlet...

 

Magyarországnak már tényleg csak ez hiányozna...  (Mint üveges tótnak a hanyattesés...)

 

 

Habár... ha azt vesszük, hogy így, betiltatlanul igencsak kevesen olvassák az Írást,... talán hasznos is lenne a betiltás. :-p

 

(Magyarország meg ügyesen albalkáni szintre csúszhatna, megtámogatva a reálpolitikai eredményeinket... )

Előzmény: avi01 (-)
Perzsian Creative Commons License 2012.09.07 0 0 535

Mivel a bibliában nincs prófécia (konkrét évszámok és nevek hiányában - ahogy már párszor megpróbáltuk neked alapszinten elmagyarázni), így ez is csak egy újabb robotpapagáj másolás.

 

És ezzel nem cáfoltad a teljes-írásos besülésedet sem, sőt.

Előzmény: Törölt nick (534)
Törölt nick Creative Commons License 2012.09.07 0 0 534

IIPét.1:19És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben;20Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból.21Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.

Előzmény: Perzsian (533)
Perzsian Creative Commons License 2012.09.07 0 0 533

Igen nehéz fejű vagy, ezt már párszor írtad és az egész bibliával azonosítottad, amit később visszavontál, most meg megy megint a robotpapagáj másolás üresen, érdemi gondolatok nélkül.

 

Te miért jársz ide? Még a beszólásaidat is tőlem lopod...

Előzmény: Törölt nick (532)
Törölt nick Creative Commons License 2012.09.06 0 0 532

IITim.3:16A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,17Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

Előzmény: Perzsian (531)
Perzsian Creative Commons License 2012.09.06 0 0 531
Előzmény: Törölt nick (530)
Törölt nick Creative Commons License 2012.09.05 0 0 530

Nem a mai bibliáról beszélt, mert nem volt mai biblia.

 

Ezt senki sem állította.

 


Előzmény: Perzsian (529)
Perzsian Creative Commons License 2012.09.05 0 0 529

Látod, ezekből csak 22 / 24 írást hívhatott Pál teljes írás-nak. Érted-e már? Nem a mai bibliáról beszélt, mert nem volt mai biblia.

Előzmény: Törölt nick (528)
Törölt nick Creative Commons License 2012.09.05 0 0 528
Előzmény: Perzsian (527)
Perzsian Creative Commons License 2012.09.05 0 0 527

Ja, hogy az adventisták fejezetenként számolják. :D

Előzmény: Törölt nick (526)
Törölt nick Creative Commons License 2012.09.05 0 0 526

Tökéletes.

 

Csakhogy. Mózes 5 Sámuel, Királyok, Krónikák 2  stb............

Előzmény: Perzsian (525)
Perzsian Creative Commons License 2012.09.04 0 0 525

Tanulj, rád fér:

 

"Pál apostol azt írja a Timótheushoz írt 2. levelében, hogy „A teljes Írás Istentől ihletett…” nézzük meg először: mit is jelentett Pál apostol korában a teljes Írás Pál kortársa, a történetíró Flavius Josephus, Apión ellen című vitairatában a görögök vádjaira válaszolva védi meg a Biblia hitelességét és ősiségét. A könyvek számával kapcsolatban a következőket írja: „A szent könyvek között, aminek a szerzője Mózes, ezek foglalják magukba a törvényeket és a történeti hagyományokat, az emberi nem keletkezésétől egészen az ő haláláig. Ez az idő csaknem háromezer évet foglal magában. Mózes halálától Artaxerxesnek, a perzsák királyának idejéig, Mózes utódai, a próféták jegyezték fel a korukban történt eseményeket tizenhárom könyvben. További négy könyv Istenhez szóló himnuszokat és az emberek életmódjára vonatkozó intelmeket tartalmaz. Artaxerxes óta egészen a mi időnkig ugyancsak mindent feljegyeztek, de ezeket az írásokat mégsem tartjuk az előbbiekkel azonos hitelességűeknek, mivelhogy megszakad a próféták pontosan nyilvántartott láncolata.”
Josephus tehát huszonkét könyvet említett, amelyeket ő Szent Írásoknak tartott, a héber ábécé huszonkét betűjének megfelelően. Később a görög diaszpórában a zsidók már nem huszonkettő, hanem huszonnégy könyvet tartottak szentnek, mivel a görög ábécé huszonnégy betűből áll. Ez a huszonkettő vagy huszonnégy könyv megfelel a protestáns kereszténységben szentnek tartott bibliai könyveknek, legfeljebb más sorrendben."

 

H&K

Előzmény: Törölt nick (524)
Törölt nick Creative Commons License 2012.09.03 0 0 524

A 66 irat közül 39 eredetileg héber (egy egészen kis része arám) nyelvű, és Izráel népe körében keletkezett az i. e. XV. századtól az i. e. IV. századig. A Bibliának ezt az első részét Ószövetségnek (vagy Ótestamentumnak) nevezzük

Előzmény: Perzsian (523)
Perzsian Creative Commons License 2012.09.03 0 0 523

De most nem a bibliáról van szó kisöreg, hanem arról, hogy Pál mit nevezhetett "teljes írás"-nak akkor, amikor állítólag ama levele keletkezett.

 

Szomorú, hogy még mindig nem érted az alap kérdést, így nehéz előrehaladni.

Előzmény: Törölt nick (522)
Törölt nick Creative Commons License 2012.09.03 0 0 522

A „Biblia” görög szó, amelynek jelentése: könyvek. Arra utal ez az elnevezés, hogy a Biblia tulajdonképpen egy iratgyűjtemény, 66 írásművet tartalmaz, amelyeket bibliai könyveknek nevezünk.

A 66 irat közül 39 eredetileg héber (egy egészen kis része arám) nyelvű, és Izráel népe körében keletkezett az i. e. XV. századtól az i. e. IV. századig. A Bibliának ezt az első részét Ószövetségnek (vagy Ótestamentumnak) nevezzük. A többi 27 irat az őskeresztény egyház körében keletkezett az i. sz. I. század folyamán, eredetileg görög nyelven. Ebben az időben a görög volt az első számú világnyelv a Római Birodalom területén. A Biblia második részét Újszövetségnek (vagy Újtestamentumnak) nevezzük.

 

Előzmény: Perzsian (521)
Perzsian Creative Commons License 2012.09.03 0 0 521

22 az, maximum 24. Mondom én, hogy nem tudod.

Előzmény: Törölt nick (520)
Törölt nick Creative Commons License 2012.09.03 0 0 520

 22 könyvet?

 

39.

Előzmény: Perzsian (519)
Perzsian Creative Commons License 2012.09.03 0 0 519

Nem meglepő, hogy képes vagy egy ilyen zagyvalékot idefikkantani érdemi válasz gyanánt.

 

Na kisfilyam sorold fel szépen azt a 22 könyvet normálisan, és akkor kettest adok, nem bux meg.

Előzmény: Törölt nick (518)
Törölt nick Creative Commons License 2012.09.03 0 0 518

 TORAHTÖRVÉNYHéberMagyarLatinFordításBöresit
Sömot
Vajjiqrá
Bömidbar
DöbarimMózes 1. könyve
Mózes 2. könyve
Mózes 3. könyve
Mózes 4. könyve
Mózes 5. könyveGenezis
Exodus
Leviticus
Numeri
DeuteronomiumTeremtés könyve
Kivonulás könyve
Léviták könyve
Számok könyve
Második törvénykönyvNÖBIIMPRÓFÉTÁKKorábbi prófétákJózsué
Bírák
Sámuel
Királyok
Későbbi prófétákÉzsaiás (Izaiás)
Jeremiás
Ezékiel
A tizenkét, ún. kis prófétaKÖTUBIMÍRÁSOKKöltői könyvekZsoltárok
Példabeszédek
Jób
Az öt tekercs
(Megillót- ünnepi tekercsek)Énekek éneke
Ruth
Jeremiás siralmai
Eszter
A prédikátor könyve
Történelmi könyvekDániel könyve
Ezsdrás és Nehémiás
Krónikák

Előzmény: Perzsian (517)
Perzsian Creative Commons License 2012.09.03 0 0 517

Ebben nincs benne a válasz arra, hogy akkoriban mely írásokat érthette Pál teljes írás alatt.

 

Talán nem tudod?

 

Vagy még mindig nem megy a kérdés feldolgozása?

Előzmény: Törölt nick (516)
Törölt nick Creative Commons License 2012.09.03 0 0 516

IITim.3:16A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,17Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

Előzmény: Perzsian (515)
Perzsian Creative Commons License 2012.09.03 0 0 515

Ez sem az 505-re volt válasz. Esetleg nem tudod? Tanítsalak biblia alapokból?

Előzmény: Törölt nick (514)
Törölt nick Creative Commons License 2012.08.31 0 0 514

Utána gyere vissza.

Előzmény: Perzsian (513)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!