Keresés

Részletes keresés

ketni Creative Commons License 2021.01.11 0 0 385

Lehet.

Megindul az ember fantáziája.

ardu=ered, eredő (esetleg első, előd értelemben)

is=ős

ur=Úr

Előzmény: lemon dzsúz (384)
lemon dzsúz Creative Commons License 2021.01.10 0 0 384

"A Zendavestában előforduló perzsa monda szerint, paradicsomhegyről (mely Albords, vagy Bordsnak neveztetik), föld lönféle tájai felé folyam ömlik le, melyek az Albords közepén fekvő Arduisur forrásból erednek."

 

- Ha az Arduisur 'forrást" jelent,akkor összevethető az ér > ered szavakkal.

 

Előzmény: ketni (383)
ketni Creative Commons License 2021.01.04 0 0 383

"Hozzátéve, hogy a Hold párja a Nap, tehát Ilona = Heléna < Heliosz 'Nap' a görögben."

 

Ez is erősíti, hogy jó nyomon járunk.

 

Pusztán a hangzás hasonlósága alapján:

"A Zendavestában előforduló perzsa monda szerint, a paradicsomhegyről (mely Albords, vagy Bordsnak neveztetik), a föld lönféle tájai felé 4 folyam ömlik le, melyek az Albords közepén fekvő Arduisur forrásból erednek. 2) Neveik : Arg, Veh és Phrat (vagyis Euphrát); a negyediknek neve úgylátszik Putih, mely az Arduisur forrásból eredve a perzsiai öbölbe ömlik, és közönségesen a Tigrisnek tartatik."

(Lüken Henrik: Az emberinem származási okmánya)

 

Az "al-ar-arg" szótaggal kezdődő szavak csak úgy sorjáznak a teremtett földi világ középpontjáról beszélve. Talán az Ősúr, Úr szavak rejlenek mögöttük.

Varga Géza felsorolja a négy szent folyót: Halüsz, Arakszész, Tigris, Eufrátesz. Az Arduisur az Ararátban lenne.

 

Előzmény: lemon dzsúz (382)
lemon dzsúz Creative Commons License 2020.12.19 0 0 382

"Több irányból lehet nekirugaszkodni a név elemzésének.

Az egyik a görög argüreosz "ezüstből való jelentése", a másik a latin "áthallása" a névnek, a Regulusz (királyfi) jelentéssel, nem beszélve a magyar értelmezésekről.

Az ezüstre utalás, más egyéb -itt nem részletezett okoknál fogva- Hold tulajdonságot idéz meg.

Holdhónapok szerinti évköri felosztás is megjelenik ezáltal is a mesében. Hold tulajdonságú a hősünk, legalábbis részben."

 

- Ez jó. Hozzátéve, hogy a Hold párja a Nap, tehát Ilona = Heléna < Heliosz 'Nap' a görögben.

Előzmény: ketni (380)
ketni Creative Commons License 2020.12.13 0 0 381

Az a kérdés, hogy van-e Európában a magyaron kívül olyan nép, amelyik a világértelmezést a meséiben (amik valamikor talán nem mesék, hanem világmagyarázó és életviteli vallási tételek voltak) adná elő.

Mivel a mi meséink zöme világmagyarázó, az évköri felosztáshoz kötötten, ősvallási képekben teszi ezt, elég nehezen bizonyítható be az, hogy az ilyen jellegű történetek ne éppen a Kárpát-medencéből erednének, hatásuk innen sugárzott volna ki szerte a Európában.

Lehetséges, hogy egykor ez a világlátás általános volt Európában, de a legutóbbi időkig ennek élő változata csak nálunk maradt fenn.

Bizonyíték erre a százezres tételben felgyűjtött meséink, amivel sajnos más európai nép nem büszkélkedhet.

Ennek fényében vakvágányra vezet, ha következetesen, mindig elsősorban importra gondolnak a kutatók, ahelyett, hogy a saját házunk táján kezdenénk a keresést.

 

Előzmény: ketni (380)
ketni Creative Commons License 2020.12.13 0 0 380

"Valamilyen Nap és Hold történet lehet, ahol Argirus a Nap fia a lány a Hold leánya."

 

Pap Gábor elemzi "Három Magyar Szentbeszéd" című könyvében "Tündérszép Ilona és Árgyélus" mesénket.

A név csillagmítoszi jelentése világosan kitűnik a meséből.

Több irányból lehet nekirugaszkodni a név elemzésének.

Az egyik a görög argüreosz "ezüstből való jelentése", a másik a latin "áthallása" a névnek, a Regulusz (királyfi) jelentéssel, nem beszélve a magyar értelmezésekről.

Az ezüstre utalás, más egyéb -itt nem részletezett okoknál fogva- Hold tulajdonságot idéz meg.

Holdhónapok szerinti évköri felosztás is megjelenik ezáltal is a mesében. Hold tulajdonságú a hősünk, legalábbis részben.

A Regulusz értelmezés a precesszió szerint a skorpió megidézése. (Mindez az oroszlánon keresztül levezethető. A skorpió az oroszlán szemben lévő párja az évkörben.)

A lényeg az, hogy precesszióban hátrál a mesehős a skorpióból elindulva a mérlegen át a szűz felé.

 

A név további boncolgatása magyarul, megerősíti a görög és a latin "áthallást".

Az "erdélyi" és "árdeli" értelmezés Holdra utaló szavak. Tudni való, hogy Erdély, Tündér Ilona országa.

Nem kell egy szóelemzésnél, -főleg ha magyar vonatkozása van- egyetlen magyarázatnál vagy eredetnél leragadni.

A szójáték akár idegen szavak esetén is, (ha tényleg idegen?) és a képzettársítás nagyon is jellemző a nyelvünkre. Több szintű, egymással rokonítható értelmezéseknek van helye.

 

 

Előzmény: ketni (369)
lemon dzsúz Creative Commons License 2019.03.01 0 0 379

Nem tudtam, köszönöm!

 

"Lupus et lupum non est... lopó lopót nem esz... lopó, lupusz, csikasz vagyis farkas..."

 

- Ezt úgy is mondhatnánk, hogy lompos lomposnak nem lomposa.

 

 

" lényegében még ma is sok szavát beszéljük:"

 

- Két vezényszóval gazdagíthatom a listát:

 

'jobbra át' --- a la derecha ... v.ö. gyere csak!

'balra át' --- a la izquierda ... v.ö. iszkirgyi!

Előzmény: ConStorm (378)
ConStorm Creative Commons License 2019.03.01 0 0 378

pszeudo latin nyelv.. sumer-szamaria-pleh levi, vagy varsus hun és ide a kárpátokba, az egyik törzs milétoszra ment, ott keveredett a nyelve... és létrejött egy pszeudo latin nyelv... Jézus után pár évtizeddel  Ausztria területén telepedtek le... Akkor még nem Ausztriának hívták... de az egyik vezetője Marcus Auréliusz volt... akiről Ausztria kapta a nevét... Igazából Magyarul azt jelenti, Markos Hajnal... ők az Ariánus háború alatt.. Spanyolországban telepedtek le... amit említ az egyik geszta is... és belőlük lettek a mai katalánok: Pszeudo magyar nyelv.. lényegében még ma is sok szavát beszéljük:

Szenzó Maria--- tündér Mária... szenzációs Mária.. Érzéki Mária...

Lance Valance---- láncvalóság... következetes értékrend... lándzsa valencia..

Lupus et lupum non est... lopó lopót nem esz... lopó, lupusz, csikasz vagyis farkas...

 

Előzmény: lemon dzsúz (376)
ketni Creative Commons License 2019.01.26 0 0 377

Horvát István említi Herkulest (Heraklészt) a szkíták ősapját aki által

elterjedtek pl. görög földön az argolisiak, argivusok.

Ezen a vonalon sem igen megkerülhető a szkíta vonal.

Argir nyugodtan lehet szkíta népfaj. A történet pedig valamiféle eredetmítosz nyoma.

Előzmény: ketni (367)
lemon dzsúz Creative Commons License 2019.01.10 0 0 376

"... pl. az egyik a pszeudo latinnyelv volt... ami egy magyar nyelvnek egy dialektusa volt... és ma bezony... katalóniában vannak... "

 

Ez érdekes. Megtudhatnánk többet is ezzel kapcsolatban?

Előzmény: ConStorm (375)
ConStorm Creative Commons License 2018.05.28 0 0 375

Pfú... megint MTS-s agymenés... isteni szkizofrén kinyilatkoztatások... a görög egy eszperantó nyelv... az 1500-as évektől létezik.... előtte 11 heliniki nyelv volt... ami nem igazán az őse a mai görögnek... pl. az egyik a pszeudo latinnyelv volt... ami egy magyar nyelvnek egy dialektusa volt... és ma bezony... katalóniában vannak... 

lemon dzsúz Creative Commons License 2018.03.14 0 0 374

"Ezt hogy érted?"

 

- Hogy jelentsen inkább mást, ha már úgyis mást jelent.

Előzmény: ketni (373)
ketni Creative Commons License 2018.03.14 0 0 373

"Erdély román neve Ardeal. Ezért is írtam, hogy szerintem más az szó eredete."

Ezt hogy érted?

 

Előzmény: lemon dzsúz (372)
lemon dzsúz Creative Commons License 2018.03.13 0 0 372

"Ha a román szóelemzés mást mutatna, nosza!"

 

Nosza?

 

"Valahogy épp csak az nem merül fel senkiben, hogy Árgyélus, Argir vagy Argil esetleg nem más, mint Erdély."

  

Erdély román neve Ardeal. Ezért is írtam, hogy szerintem más az szó eredete.

Előzmény: ketni (371)
ketni Creative Commons License 2018.03.13 0 0 371

"...a Duna déli mellékfolyója, a jugoszláviai Timok völgyéből került elő,..."

 

Ez önmagában nem mond ellent az erdélyi forrásnak.

A csángó szóelemzés legalábbis ezt igazolja.

(Hajlamos vagyok egyetérteni azokkal a véleményekkel, amik szerint a csángók Etelközből szorultak a Kárpátok túloldalára, nem pedig Erdélyből csámborogtak ki. /pl. Jerney János/)

Ha a román szóelemzés mást mutatna, nosza!

 

Egyébiránt a régmúltban a Timok völgyétől a Havas Alföldig többségében magyar fajta népek lakatak.

Ettől még nem kizárt, hogy igazad van és máshonnan eredeztethető a történet.

Innentől kezdve attól függ, hogy ki, mit, milyen súlyú "bizonyítéknak" könyvel el.

Előzmény: lemon dzsúz (370)
lemon dzsúz Creative Commons License 2018.03.12 0 0 370

"A 363-as hozzászólásomban lévő link szerintem hiteles tanulmányt mutat be.

Ezek szerint nincs más nyom, csak ami erdélybe vezet."

 

Innen idézek:

 

"Amit ő és az Árgirusssi foglalkozó valamennyi korábbi magyar irodalomtörténész a távoli olasz irodalomban reménytelenül keresett, azt én közvetlen közelünkben, jobban mondva a sok évszázada velünk együtt élő román nép folklórjában bizonnyal megpillantottam. Idézett tanulmányomban egy olyan többszáz sornyi terjedelmű román balladatípus teljes és hibátlan változatait ismertettem, amely a román folklórterület legarchaikusabb részén, a Duna déli mellékfolyója, a jugoszláviai Timok völgyéből került elő, autentikus népi jellege kétségtelen, és nemcsak hősének népi névváltozatai (Arghin, Arghiu, Ardiu), hanem cselekménye is a Stolltól igényelt "minden részletében megegyezik" a magyar Árgirusssi."

 

 

"Ár, mint áradás. A teli Hold fényárja, valamint vizeket dagasztó volta."

 

Árdeli tehát azt jelentené: fényárral teljes? Legyen, ha neked úgy tetszik!

Előzmény: ketni (369)
ketni Creative Commons License 2018.03.12 0 0 369

A 363-as hozzászólásomban lévő link szerintem hiteles tanulmányt mutat be.

Ezek szerint nincs más nyom, csak ami erdélybe vezet.

 

Ár, mint áradás. A teli Hold fényárja, valamint vizeket dagasztó volta.

 

"Léteznek ilyen közös emlékek."

Túl sok a feltételezés.

Közel sem tiszta a szó eredete.

 

Közös emlékre azért gondoltam, mert valamilyen ősvallási jelenet mitologikus megfogalmazásának változatával lehet dolgunk.

De ez feltételezésnek is halovány.

 

A három hírvivő szűzleány némileg talán hasonlítható a párkákhoz, akik "megjósolják" Argirus visszatértét.

Valamilyen Nap és Hold történet lehet, ahol Argirus a Nap fia a lány a Hold leánya.

A menyegző tündöklő égi? palotában zajlik:

 

"Világos paloták ékesen ragyognak,

Aranyos vitorlák naptól csillagoznak."

 

 

Előzmény: lemon dzsúz (368)
lemon dzsúz Creative Commons License 2018.03.09 0 0 368

"Ez egy magyar összetett szó. Ár és deli, teli."

 

A deli jó, de hogy értelmezendő az ár?

Léteznek-e más összetett szavak ezekből az összetevőkből?

 

 

"Egyébiránt nincs nyoma a Kárpát medencén kívül."

 

Ebben azért nem vagyok biztos.

 

 

"Ha mégis valaha ilyen nyom adódna, akkor az a messzi régmúlt közös emlékeiben gyökerezhetne."

 

Léteznek ilyen közös emlékek.

Előzmény: ketni (367)
ketni Creative Commons License 2018.03.07 0 0 367

"Árdéli szép hold;"

Ez egy magyar összetett szó. Ár és deli, teli.

 

Az argosz síkságot is jelent, sok egyéb mellett. Ha jól tudom.

Az "agro", (hangátvetés után) megművelt földre vonatkozik. Máris magyar szónál vagyunk: ugar.

 

Az "argürosz" magyarul felbontva: úr-kör. Ez tényleg elvihet minket a Holdhoz.

Nem tudok a magyartól elvonatkoztatni, -öreg hiba- ha ógörög szóról van szó, akkor különösen nem.

Ez persze nem magyarázat, csak egy újabb ötlet.

 

Ez egy erdélyi monda. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a görögből "átszivárogjon". Mire föl?

Az antik műveltség dolgai nemigen fognak gyökeret csak úgy a köznép hiedelmvilágában.

Egyébiránt nincs nyoma a Kárpát medencén kívül.

 

Ha mégis valaha ilyen nyom adódna, akkor az a messzi régmúlt közös emlékeiben gyökerezhetne.

Előzmény: lemon dzsúz (366)
lemon dzsúz Creative Commons License 2018.03.06 0 0 366

"A felvetésed jó, de magyarázatra szorul, hogy miért kapna vajon ilyen jelentésű nevet a főhős."

  

- Közismert regősénekben szerepel az árdéli szó, mint a Hold jelzője, valószínűleg az árgyél- változata.

 

"Homlokomon vagyon
Fölkelő, fényes nap;
Oldalamon vagyon
Árdéli szép hold;
Haj, regö, rejtem;

Regö, rejtem!"

 

- Nagyon sok történet helyezi a Napot és a Holdat egy párba. 

 

- A Nap arany színű, meleg, míg a Hold ezüstös, fényes. Az ógörögben άργυρος [árgürosz] 'ezüst'; άργóς [argósz] 'fehér, fényes' (eredetileg *άργρóς [*argrósz]). 

  

 

"Miért és hogyan kapna görögös nevet?"

 

A görögök az ókorban adták-vették a regéket. Tőlünk is kaptak néhányat, mi is kaphattunk tőlük. 

 

  

Előzmény: ketni (365)
ketni Creative Commons License 2018.03.06 0 0 365

Készséggel elhiszem, hogy nem Árgyélus és nem Erdély.

A felvetésed jó, de magyarázatra szorul, hogy miért kapna vajon ilyen jelentésű nevet a főhős.

Miért és hogyan kapna görögös nevet?

 

Argir városa a Feröer szigetek fővárosával Tórshavn-nal határos.

Még Tor városának tőszomszédja is lehetne a névadó.

 

Ezt azért nem hiszem, csak láthatóan nagyon bizonytalan a név eredete.

 

Előzmény: lemon dzsúz (364)
lemon dzsúz Creative Commons License 2018.03.05 0 0 364

 

"Valahogy épp csak az nem merül fel senkiben, hogy Árgyélus, Argir vagy Argil esetleg nem más, mint Erdély."

 

Szerintem a név az ógörög άργυρος [árgurosz] 'ezüst' jelentésű szóból ered, ami az ezüstös holdfényre utal.

Előzmény: ketni (363)
ketni Creative Commons License 2018.02.28 0 0 363

Szerintem ez egy érdekes tanulmány:

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/kulhoni_magyarsag/2010/ro/kriza_tarsasag_evkonyv_03/pages/023_ismet_az_argirus.htm

 

Ipolyi Arnold ír még róla a Magyar Mithologia Tündérlak: Erdély című fejezetében.

 

Valahogy épp csak az nem merül fel senkiben, hogy Árgyélus, Argir vagy Argil esetleg nem más, mint Erdély.

ConStorm Creative Commons License 2018.01.27 0 0 362

Akkor 1820 környéke Kolozsvári könyvkiadó Magyar  mitológia című könyv...

 

A sumer nyelvet csak nemrég fejtették meg....

 

Ugyan azt tartalmazza a könyv... mint amit a sumer táblák... gyakorlatilag annak a könyvnek a tartalmát írtam le... gyermekmondókákkal és énekekkel alátámasztva....

Előzmény: gézaloki (361)
gézaloki Creative Commons License 2018.01.27 0 0 361

Én azt olvastam a témában hogy sokan semit se tudnak a magyar ösvallásrol

ConStorm Creative Commons License 2017.07.09 0 0 360

A Csodaszarvasunk testünket megmosta, és megparancsolta szeretetben és alázatban mindig a népek előtt meneteljünk...

 

Ember... a parázsló zsarátnok...

 

Táltos, az alázatot őrző őrzők...

 

https://www.youtube.com/watch?v=HwK_4eW-BhA

 

Egy nép kultúrájának legnagyobb mérője, az alázatottássága... ugyanis ez kell, hogy tanulni tudjunk, elfogadni a tanítók bölcsességét, még akkor is, ha nem látszik az igazsága...

 

Az alázat kell, hogy negondoljuk mindentudónak sajátmagunkat, és így tanulni tudjunk, másokat meghallgatni... hogy érvet és ellenérvet, kijelentést és ellen kijelentést mérlegelni tudjunk, és eljutni a hármasság szentségéte.. a magyar igazságéra... a szent, vagyis példaértékű szellemiségre...

 

Táltos... a tálat toszigálók, akik ezzel azt mérték fel, mennyire jó egy nép papsága, spirituális tanítói...

 

A dobosok... magukat feláldozó őrzők voltak... éjjelente szólt az őrző dobének... a dobszó... ha elhallgatott az őrző dobja... azt jelentette meghalt... és a veszély már itt van... A dobosok a legnagyobb tiszteletet kapták mindig népünktől... ők voltak azok, akik meghaltak értünk... akik sohasem hazudtak...  mindig igaz híreket hoztak...

 

A dobosok... ismerték a természetet, növényeket gyógymódokat... iskoláikban, táncot, zenét, gyógynövény ismeretet, kertészetet, építészetet, térképészetet és sok minden mást tanultak...

 

A táltos dobosok... kik ha tehették fehér lovon jártak...

 

https://youtu.be/LgScTpbujJ0?list=PLaUzauldwk6G_V8_i_XX0MCZe0BUnlM8J

 

 

 

ConStorm Creative Commons License 2017.07.09 0 0 359

https://www.youtube.com/watch?v=FrB-ItBsNH8

 

Egy ősi keresztény ének... ami a kereszténység lényegét énekli el...

 

Az úton idegenekkel találkozunk.. félünk tőlük... lehajtott fejjel megyünk...

 

De az úton keresztezzük egymás útjait... és ha megállunk szert tartani... megismerjük és megszeretjük egymást....

 

Könnyű a pókháló, az is megtart engem... Moloch a pókkirálynőnk... mely őrzi égigérő fánkat.. a leghatalmasabb kerub az édenben...

ConStorm Creative Commons License 2017.07.09 0 0 358

https://www.youtube.com/watch?v=-WcXnLwaxwo

 

Szeress engem...

 

Egy nagyon régi imádság.. amikor már a piramisok oldalát nem ültették be orchideákkal... az eső alább hagyott... Sumer elnéptelenedett...

 

Szamariába mentünk... Első Dávid fia Lessus krisztus, a kiáltó szó a pusztában megalapította az őskereszténységet.. Telt múlt az idő... másban hívők megsokasodtak... Istar oszlopait, amik mutatták Szamariába az utat.. a rémfákat ... elásták... hogy a karavánok eltévedjenek, és a halottakat ki lehessenfosztani....

 

Ez az ének erről szól... Imádség Istar csillagához... hogy varázsoljon minket el a gonoszak, kígyójelképben hívők közül... és tudjunk újra szeretni... a sok gonoszság után is...

 

ketni Creative Commons License 2017.04.09 0 0 357

Egyébként jól vagy?

ConStorm Creative Commons License 2017.04.04 0 0 356

https://www.youtube.com/watch?v=-WcXnLwaxwo

 

Eszter, Istar a sarkcsillagunk, melynek iránytmutató oszlopokat emeltünk, hogy tudják a vándorok, merre tartsanak!

 

A kígyók eltemették az oszlopokat, hogy kifoszthassák a vándorkaravánokat... és megtiltották a szeretet, iránytmutató Istar oszlopok állítását... a Rém fákat...

 

Egy nagyon szép imádság, ami teljesült... elvarázsolt minket sumert körül vevő sivatagokból...

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!