Keresés

Részletes keresés

Völgyvidéki Creative Commons License 2022.08.17 0 0 2592

MEGTALÁLTÁK BÉTSZAIDA ELVESZETT VÁROSÁT, BENNE A SZENT PÉTER HÁZÁRA ÉPÍTETT APOSTOLOK TEMPLOMÁVAL:

 

"Izrael legnagyobb édvesvizű tava, a Kineret-tó (korábbi, megtévesztő nevén Galileai-tenger) fontos biblikus helyszín: az Újszövetség szerint a tó mentén történtek Jézus tanításai, itt hangzott el a hegyi beszéd, valamint a csodatételeinek egy része (vízen járás, csodálatos halfogás, vihar lecsendesítése) is ide kötődik. A Biblia több olyan települést is említ a tó partjáról, amelyek valódi helyszíne máig kérdéses.

Az egyik ilyen elveszett város a Kafarnaumtól nem messze eső Bétszaida, ahonnan az újszövetségi források szerint Jézus legalább három tanítványa (Fülöp, Péter és András) származott, és ahová a csodatételek közül egy vak férfi meggyógyítását, valamint az ötezer ember megvendégelését megelőző kenyérszaporítást helyezi a szentírás.

 

A Julias nevű római városnak később otthont adó halásztelepülés mai helyére több jelöltje is volt a régészeknek, de most úgy tűnik, bizonyossá vált, hogy az el-Araj nevű ásatási terület a nyerő.

A helyszínen kutató régészcsoport ugyanis nemcsak római kori maradványokat és a zsidó településre utaló házakat találtak, hanem egy ötödik századi bizánci bazilika romjait is, amely egy Szent Péterhez intézett könyörgést tartalmazó mozaikot rejtett magában. Az apostolok vezetőjéhez intézett felirat a templom sekrestyéjében található mozaikpadló része volt, amelyet bizánci virágmintákkal díszítettek – írja a Haaretz."

 

A teljes cikk elolvasható innen:

 

https://qubit.hu/2022/08/10/megtalaltak-betszaida-elveszett-varosat-benne-a-szent-peter-hazara-epitett-apostolok-templomaval?utm_source=related&utm_medium=qubit.hu&utm_campaign=widget-3199347

 

Völgyvidéki Creative Commons License 2022.07.24 0 0 2591

Irzáel Jézus napjaiban, Magdala Galiea régióban, a tó partján, Magadan néven van feltüntetve:

 

Völgyvidéki Creative Commons License 2022.07.24 0 0 2590

Vagy az angolszász Wikpediából idézve:

 

"Magdala (Aramaic: מגדלא, Magdala, meaning "tower"; Hebrew: מגדל‎, Migdal; Arabic: المجدل, al-Majdal) was an ancient Jewish[1] city on the shore of the Sea of Galilee, 3 miles (4.8 km) north of Tiberias. In the Babylonian Talmud it is known as Magdala Nunayya (Aramaic: מגדלא נוניה, meaning "Tower of the Fishes"), and which some historical geographers think may refer to Tarichaea, literally the place of processing fish. It is believed to be the birthplace of Mary Magdalene. Until the 1948 Arab–Israeli War, a small Palestinian Arab village, al-Majdal, stood at the site of ancient Magdala, while nowadays the modern Israeli municipality of Migdal extends to the area."

 

Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Magdala

Előzmény: Völgyvidéki (2589)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.07.24 0 0 2589

Arámeus Magdala, óhéberül Migdal, azaz "torony", Magdalai Mária származási helye, kisváros a Genezáreti-tó nyugati partvidékén:

 

"Magdala Gyakori helységnév Palesztinában, a h. migdál (torony) kifejezésből képezve. Az ÚSZ-ben említett MAGDALAI MÁRIA szülővárosa, fekvését azonban az evangéliumok nem határozzák meg. Nyilván azonos a Talmudban említett Migdal Nunaija (»haltorony«) nevű várossal a Genezáret-tó NY-i partján, amelyet Josephus Flavius Tarikheia néven (a tárikhosz = sózott hús, hal kifejezésből) virágzó, gazdag városként ír le (A zsidó háború c. munkában), melynek jelentős halászata és katonasága van.AMt 15,39-ben olvasható Magadan és a Mk 8,10-ben lévő Dalmanuta a Magdala variáns nevei, tehát ugyanarról a városról van szó."

 

Forrás: https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/m-CA1F3/magdala-CA206/#Lexikonok%5EKereszty-Magdala

 

 

 

Előzmény: Völgyvidéki (2588)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.07.24 0 0 2588

Mária Magdolna szócikk a Ki kicsoda a Bibliában c. kézikönyvből:

 

Mária Magdolna – (evangéliumok) egyike az asszonyoknak, akik gyakran kísérték Jézust és az apostolokat, és „vagyonukkal szolgálának neki”. A Magdolna (Magdalena) névelem melléknév, amely utóbb önálló női név lett, tkp. Magdala városából valót jelent. Valaha Jézus hét ördögöt űzött ki ~ból. ~ ott állt a keresztfa tövében, ő ment elsőként a sírhoz húsvét vasárnap hajnalán, s neki jelent meg először a feltámadt Jézus. – A bibliai tényektől függetlenedett köztudatban ~ bűnbánó nő, a képzőművészeti ábrázolásokon fedetlen mellét lehulló haja takarja el, előtte koponya és feszület a vezeklés jeleként, kezében olajostégelyt tart. Ezek a mozzanatok elárulják, hogy a késői hagyomány ~t azonosította azzal a meg nem nevezett parázna asszonnyal, aki Simon5 lakomáján könnyeivel öntözte és olajjal kente Jézus lábait, s ezért bűnbocsánatot nyert. Ezt a tévedést nyilván egy névazonosság segítette elő, a betániai Mária2 ugyanis hasonlóképp kente meg Jézust saját házában. A bűnbánó ~ legendája Itáliában alakult ki a középkorban a vezeklő és kolduló rendek szellemi hatására. Jacobus de Voragine Legenda Aurea c. középkori gyűjteménye szerint ~ János1 elhagyott menyasszonya volt; a zsidók utóbb Mártával és Lázár1ral együtt kormány nélküli bárkán kitaszították a tengerre, és a lélekvesztő Massiliánál (ma Marseille) ért partot (itt is nyilvánvaló ~ és Mária2 alakjának egybeolvadása). Sok viszontagság után Lázár a város püspöke lett, ~ pedig harminc éven át vezekelt egy barlangban, s imái közben angyalok emelték el a földről. Ereklyéit a szaracénok elől a burgundiai Vézelay apátságába menekítették. A középkorban ~t himnuszok ünnepelték, gyakran mint a kereszt tövében síró asszonyt; a passiójátékoknak is állandó szereplője volt. Goethe Faustjának második részében, a zárójelenet mennyei karában ő a Magna Peccatrix a bűnbánó nők között. Hebbel Mária Magdolna c. drámájának hősnője, Klára a kispolgári erénymánia áldozata: mivel hitvány vőlegénye faképnél hagyta várandós állapotában, csak a halálba menekülhet a szégyen elől. – Mint fentebb láttuk, ~ a vétkeit bánó bűnös nő képi megjelenítője lett, s így látható Piero di Cosimo, Tiziano, Tintoretto, Van Dyck, El Greco, Gentileschi, Giordano stb. festményein. Romano, Tintoretto, El Greco, Vos és Le Brun megfestették (mint láttuk, tévesen) abban a jelenetben is, amikor olajjal öntözi és hajával törli Jézus lábait. Valódi evangéliumi közlésen alapul a vele kapcsolatos másik népszerű képtípus, a „Noli me tangere” ('Ne érints'). Itt a feltámadt Jézus áll mellette, aki váratlanul jelent meg neki (előbb, mint bárki másnak!), s míg ~ önfeledten nyúlna feléje, a Mester tiltóan emeli fel a kezét (Amadeo, Correggio, Dürer, Reni, Ribera, Cano, Jordaens, Rembrandt, Vouet). – ~ címen Bononcini és Massenet írt operát.

Előzmény: Völgyvidéki (2587)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.07.24 0 0 2587

Július 22: Magdalai Mária (Mária Magdolna vagy Mária Magdaléna) ünnepe.

 

Na, az ő személyéről nagyon sokat lehetne spekulálni, az eretnekség határáig és azon is túl, akár az ezotériáig is, de maradjunk csak a bibliai lexikon szócikkénél:

 

"Magdalai Mária 

A nevéhez illesztett jelző szerint MAGDALÁból származott. Lk 8,1–3 szerint azon asszonyok egyike, akik Jézust és tizenkét tanítványát galileai tevékenysége idején kísérték és vagyonukkal segítették őket. Sokakon túltevő szeretetének és áldozatkészségének mozgatórugója a Jézus iránt érzett hála, amiért »hét ördögöt« űzött ki belőle (Mk 16,9Lk 8,2). Asszonytársaival elkísérte Jézust Jeruzsálembe is. Ott állt Jézus keresztre feszítésekor a kereszt alatt (Mt 27,55k), segédkezett Jézus temetésekor (Mt 27,61Mk 15,47), elsők között fedezte fel az üres sírt (Mk 16,1–5; Jn 20,1) és neki jelent meg először a feltámadott Úr (Mk 16,9Jn 20,14).A NY-i egyház hagyományában a tékozló fiú női párjaként értelmezik a Lk 7,36–50 alapján, ahol a bűnös nő könnyeivel öntözi Jézus lábát és fejét megkeni. Igaz ugyan, hogy Lk 8 ezután azonnal Magdalai Máriáékról beszél, helyesebb azonban annál a ténynél maradni, hogy Lk nem beszél a bűnös asszony nevéről. (Annál is inkább, mivel Mk 14,3–9; Mt 26,6–13 és Jn 12,1–8 szerint pedig a Jeruzsálem környéki Betániában történt az esemény.)"

 

 

Völgyvidéki Creative Commons License 2022.07.24 0 0 2586
Előzmény: Völgyvidéki (2585)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.07.24 0 0 2585

Szóval július 20-a volt Illés (Élijjáhu, Élijjah) próféta emléknapja, július 21-e pedig egy másik ószövetségi prófétáé, Dánielé (bibliai óhéber Danijjel).

 

Ő jóval későbbi korban élt, mint Illés, az újbabilóni (káldeus) birodalom utolsó napjainak korában, ill. összeomlása után, a méd-perzsa korszakban is egy darabig.

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1niel_pr%C3%B3f%C3%A9ta

 

vagy innen:

 

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-ki-kicsoda-a-bibliaban-F8DCE/d-F8EBA/daniel-F8EBE/

Előzmény: Völgyvidéki (2584)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.07.21 0 0 2584

Egyes zsidó teológusok szerint Illés nem is ember volt, hanem egy angyal (malak), akit az ÚR (YHWH, Adonáj) küldött a Földre, hogy a helyes útra térítse az izráelitákat.

Erre utalhat, hogy nem halt meg, hanem kúldetése végén az ÚR forgószél útján magához emelte a mennybe.

Jézus Krisztus egyfajta ószövetségi előképe volt bizonyos értelemben...

Előzmény: Völgyvidéki (2583)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.07.20 0 0 2583

Ma van Illés-nap, ami egyúttal az ószövetségi Illés (Éliás, Élijah) próféta emléknapja is.

 

Illés (Éliás), eredeti héber nevén Élijáhu vagy Élijáh, azaz "Jahve az istenem" a tiszta monoteizmus, azon belül a tiszta jahvizmus egyik legfanatikusabb képviselője volt.

 

Életéről és tetteiről egy viszonylag jó leírás található meg a Keresztény bibliai lexikonban:

 

"Illés H. 1. 'élijjáhú vagy rövidített formájában: 'élijjáh. A szó jelentése: »Jahve az Isten«.Tisbében született próféta. Gileád földjén és környékén, a Jabbóktól É-ra gondolják Tisbe földrajzi helyét. A próféta működési idejét Aháb és Ahazjá izráeli királyok uralkodásának történeti keretében helyezik el; Kr. e. 874-852-ig.Életének eseményeiről az 1Kir 17-19 és a 2Kir 1-2 részeiben olvashatunk. A 2Krón 21,12-15 őrizte meg Jórám júdai királyhoz eljuttatott írását, melyben Isten súlyos ítéletét hirdeti a bálványimádás miatt, amelyet Júda és Jeruzsálem Jórám királysága idején gyakorolt. A Mal 3,23k pedig Illés megismétlődő küldetéséről, az Úr napját előkészítő eljöveteléről szól."

 


A teljes szócikk itt olvasható:

 

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/i-C9ECA/illes-C9EE7/

Völgyvidéki Creative Commons License 2022.07.13 0 0 2582

Az ószövetségi Bírák könyvében leírt eseményeknek úgy kb. mennyi történelmi valóságalapja lehet?

Ti. az izraeliták csatáinak az amálekiták, midiániták és filiszteusok ellen, ill. pl. Gedeon és Sámson bíráskodásánák?

(Véleményem szerint egészen minimális.).

Olyanok ezek a történetek, mint olyan népmondai elemek, amiket évszázadokkal később foglaltak írásba és az írásba foglalás során valláserkölcsi mondanivalóval ruháztak fel...

 

 

Bot Kormány Creative Commons License 2022.06.23 0 0 2581

Völgyvidéki Creative Commons License 2022.06.22 0 0 2580

A Sínai-hegy, más néven Hóreb, ismét más néven Mózes-hegy (arab Dzsebel Músza) a Sínai-félszigeten (Egyiptomhoz tartozik).

 

Itt adta át az ÚR Mózesnek a Tízparancsolatot tartalmazó két kőtáblát.

 

gyorskeresés00 Creative Commons License 2022.06.22 0 1 2579

A szereplőket nézve, ez nem igazán történelmi távlat

Előzmény: Bot Kormány (2578)
Bot Kormány Creative Commons License 2022.06.21 0 0 2578

Völgyvidéki Creative Commons License 2022.06.21 0 0 2577

Régebben úgy vélték, hogy a kánaániták nyelve alapvetően a sémi nyelvcsaládnak egy másik csoportjába tartozott, mint az óhéber.

 

A mai nyelvészet már úgy véli, hogy a bibliai óhéber a sémi csládon belül a kánaáni alcsoportba tartozik, nagyjából nyelvjárási szintű, ill. szociolektális különbség lehetett a pásztorkodó óizraeliták és a földművelő-városlakó kánániak nyelve között.

Előzmény: Völgyvidéki (2576)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.06.21 0 0 2576

Félnomád pásztornépség volt, minimális földművelési ismeretekkel.

A magasabb rendű földművelést és a városias életmódot a kánaáni törzsektől tanulták el, akiket beolvasztottak maguk közé.

Előzmény: Völgyvidéki (2575)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.06.21 0 0 2575

Az északi törzsek talán már eleve a termékeny kánaáni mélyföldeket és völgyeket övező domb- és hegyvidéken laktak, míg a déli 2 törzs, Júda és Simeón törzse érkezhetett Egyiptom tőszomszédságából, gyakorlatilag egyiptomi fennhatóság alatt álló területekről, a Sínai-félsziget és a Negev rendkívül zord, kietlen vidékeiről.

Nyilván úgy, hogy valahogy sikerült kikerülniük az egyiptomi fennhatóság alól.

Ennek szellemi lenyomata lehet az Egyiptomból való menekülés/kivonulás, az Exodus, illetve a 40 éves pusztai vándorlás története. 

Előzmény: Völgyvidéki (2572)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.06.21 0 0 2574

Állítólag az ÚR ószövetségi alakja is alapvetően két különböző isten képéből lett összegyúrva, tudatosan vagy félig tudatosan a szentírók által.

 

Az északi törzsek főistene volt Elóhim, amely etimológiailag és teológiailag is a kánaánita néptörzsek főistenével, a kánaáni hegyek tetején trónoló nagyszakállú, jóságos Éllel rokon.

Csak azt nem értik a mai napig a kutatók, hogy miért van nyelvtanilag többes számban.

 

A másik, a sokkal zordabb természeti környezetben élő déli törzsek - Yehuda és Simeón - főistene, YHWH (kiejtése eredetileg talán Yahweh, de szinte biztosan nem Yehova), a Hóreb-hegy és/vagy a Negev-sivatag szigorú, kegyetlen viharistene, akitől a bosszúállás és a kegyetlenség sem volt idegen.

 

Véglegesen ezt a két istenséget az ószövetségi judaizmus URáva, Adonájjá csak a Jósijá-féle vallási reformok, majd a babilóni fogság időszaka alatt olvasztották össze a zsidó vallástudósok és írástudók.

 

Mindez persze csak az ún. agnosztikus vagy nem vallásos kutatók körében, a tradicionális teológiai felfogáshoz ragaszkodó katolikus, ortodox és protestáns teológusok ezt nyilván nem így magyarázzák.

 

 

Előzmény: Völgyvidéki (2573)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.06.15 0 0 2573

Egy másik, ma már talán túlhaladott (?) elképzelés szerint az északi törzsek Észak-Mezopotámiából érkezhettek, ennek a szellemi lenyomata lehet Ábrahám és Izsák története, míg a déli törzsek később érkeztek a Júdeát délről és délkeletről övező félsivatagos, sivatagos térségekből, Egyiptom tőszomszédságából, ennek a lenyomata lenne Mózes és népe 40 éves pusztai vándorlásának története.

Előzmény: Völgyvidéki (2572)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.06.14 0 0 2572

Azoknak a kánaánita néptörzseknek a létezésére, amelyeket a zsidó törzsek "honfoglalása" kapcsán az ószövetségi Józsué könyve és Bírák könyve többször is említ, a Biblián kívül létezik a leghalványabb történelmi bizonyíték?

 

Van egy olyan zsidó régész szerzőpáros , akik szerint az izraeliták nem is kívülről jöttek, hanem már eleve az ún. Kánaán földjén éltek.

Szerintük a termékeny alföldeken és völgyekben élő földművelők és városlakók voltak a kánaániták, míg a zordabb hegyvidékeken élő pásztorkodó népesség az izraeliták ősei, akik aztán fokozatosan összeolvadtak egy (ha nem is teljesen homogén) zsidó népességgé a királyság és a kettős királyság korszakában...

Völgyvidéki Creative Commons License 2022.02.17 0 0 2571

Itt van Péter apostolé is, eredeti nevén Szimón bar Jóna.

 

Az életéről az evangéliumi eseményeken és az Apostolok cselekedeteiben említetteken kívül nagyon keveset tudunk, lényegében majdnem semmit.

Kr.e. 4. - Kr. u. 1 körül születhettet Bétszaidában vagy Kapernaumban, a Galileai-tó partján és elhívásáig halászatból élt.

Valószínűsíthető, hogy 1-2 évvel lehetett fiatalabb Jézusnál, de még ez sem biztos, lehet, hogy valamivel idősebb volt.

A keresztény hagyomány szerint Róma első püspöke volt, ezt azonban sok nem vallásos kutató tagadja, sokan még azt is, hogy valaha is járt volna Rómában.

Szintén a hagyomány szerint Kr. u. 64-ben vagy Kr. u. 67-ben halt vértanúhalált Rómában.

 

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/p-CA415/peter-CA484/

Előzmény: Völgyvidéki (2570)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.01.25 0 0 2570

Kísérletek Pál apostol élete kronológiájának összeállítására:

 

"Pál életének kronológiája

Pontosan meghatározható időpontjai nem kis feladatot jelentenek. A relatív időrendet fel tudjuk állítani, de a világtörténelmi dátumokkal való összekötésük elég pontatlan. A felsorolt történelmi személyekkel való találkozás ugyanis csak pár éves bizonytalansággal határozható meg, mint pl. Aretás király, vagy Félix és Fesztusz esetében.Legbiztosabban korinthusi tartózkodását tudjuk meghatározni. Gallia helytartó előtt vádolták Pált, annak hivatali ideje kezdetén. Gallio nevét pedig - mint korinthusi helytartóét - említi egy olyan felirat, melynek keletkezési ideje Kr. u. 52. január és augusztus közé esik. Miután a helytartók általában áprilisban indultak Rómából szolgálatukra és néhány hét alatt érkeztek meg a keleti tartományokba, valószínű, hogy Gallio 51 májusában találkozik Pállal, aki ekkor már mintegy másfél éve élt Korinthusban. Megerősíti ezt az adatot az is, hogy Akviláék is Pállal majdnem egy időben érkeztek Rómából, Claudius parancsa pedig Kr. u. 49-ben nyáron hangzott el. Így mind Akviláék, mind Pál 49 őszén, telén érkezett Korinthusba. Innen visszafelé következtetve: az apostoli zsinat 48-ban volt, az első missziói út 46-47-ben. Első adományvivő látogatása Jeruzsálemben 47-ben, majd 7 év múlva - a zsidó szombatév miatt - 54-ben indul a második adománnyal Macedónia területéről a fogság felé.Problémásabb a Gal levél adatait beilleszteni, ahol először 3 éves arábiai tartózkodás, majd 14 éves időszak következik. Ha azonban a megkezdett éveket egésznek számítjuk - ami általános szokás volt -, akkor nem szükséges 17 évvel számolnunk, hanem jó néhánnyal kevesebbel. Ha Jézus Krisztus halálát-feltámadását 33-ra tesszük, Pál megtérése 33 vagy 34, első jeruzsálemi útja 35-36, majd ezt 14 (vagy a megkezdettek miatt csak 12 kerek) év múlva követi az apostoli zsinat 48-ban.A második missziói út tehát 49-51-ben zajlott, a harmadik 51-52-től 54 pünkösdjéig. Rómába érkezése valószínű időpontja Kr. u. 59-60. Ettől kezdve az említettek miatt ismét bizonytalanok az időpontok. A hagyomány szerint 64-ben végezték ki."

 

Forrás:

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/p-CA415/pal-CA41D/

Völgyvidéki Creative Commons License 2022.01.25 0 0 2569

Pál apostol élete:

 

" Az apostoli kor nagy egyénisége, akinek levelei, munkája, missziója mind az egyház alakulására döntő hatással volt, mind pedig a mai napig a bibliai kijelentésen keresztül meghatározó szerepe van keresztyén hitünkre és életünkre.ÉleteSzületésének időpontja nem ismeretes, csak annyi támpontunk van, hogy István vértanú megkövezésekor még fiatal ember, nem számít Izráel tanítói közé (ApCsel 7,58) - tehát még nincsen 30 éves sem. Eszerint születése a Kr. u. 1. vagy 2. évtizedre tehető, közel az évtizedek fordulójához.Tarzuszban született, mely város a mai Törökország területén feküdt. Abban a korban nagyváros, kereskedelme és filozófiai iskolája jelentős volt. Pál neveltetése azonban nem a hellénizmus talaján történt, hanem az ÓSZ alapján, a zsidó hagyományokban, először Tarzuszban, majd később Jeruzsálemben.Családja régi izráeli család, Benjámin törzséből (Róm 11,1), ezért diaszpóra-zsidó mivoltukban is ragaszkodtak az ősi hagyományokhoz, és ebben a szellemben nevelték gyermeküket is (ez különben a diaszpóra-zsidóságban egyáltalán nem számított rendkívülinek). Pál apja római polgárjoggal rendelkezett, így természetesen maga Pál is. Hogy ezt milyen alapon szerezte apja, nem tudjuk, de az ApCsel 22,28 inkább arra mutat, hogy nem pénzért vett polgárjogról van szó, mint az említett helyen szereplő »ezredes« esetében.Hagyománytisztelő családként a gyermeknek a Saul nevet adták, a benjáminita származású első zsidó király nevét. Feltételezhető, hogy emellett kezdettől fogva viselte a Pál nevet is, talán termete miatt (Pál = kicsi), mint ahogy a zsidók ebben a korban általában viseltek görög vagy latin nevet is. A B először Saulként említi, és csak az ApCsel 13,9 használja először vele kapcsolatban a latin Pál nevet. Ez természetesen szándékos változtatás is: Lukács ezzel is aláhúzza az apostol személyiségének megváltozását.Pál annyira rajongott ősei hagyományáért, hogy a farizeusok mozgalmához csatlakozott, ami szintén részben atyai öröksége volt (ApCsel 23,6). Tarzuszi neveltetéséről ő maga annyit említ, hogy rendkívüli buzgóság élt benne atyái hagyományai iránt (Gal 1,14Fil 3,5). Ennek következménye az is, hogy Jeruzsálemben Gamálielnek, a kor leghíresebb írástudójának tanítványa (ApCsel 22,3). Tarzuszból hozhatta magával a görög és latin nyelv ismeretét, míg mint írástudó-tanítványnak kötelezően egy mesterséget is kellett tanulnia - ennek később életében fontos szerepe is lett.Nem tudjuk, hogy Pál találkozott-e személyesen valaha Jézus Krisztussal. A 2Kor 5,16-ban ugyan így ír: ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük - ez a kijelentés azonban nem feltétlenül a saját személyére vonatkozik. Valószínűbb, hogy nem volt tanúja Jézus életének, tanításának, halálának.

...

 

Pálnak a római fogság utáni életéről, missziójáról már nem tud az egyházi hagyomány sem semmit az említett íráshelyeken kívül. A hagyomány szerint Pál Péterrel egy napon szenvedett vértanúhalált Rómában Nero császár uralma alatt.

"

 

A teljes életrajz elolvasható innen:

 

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/p-CA415/pal-CA41D/

 

 

Előzmény: Völgyvidéki (2568)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.01.24 0 0 2568

Egy viszonylag kései, ezért kevésbé megbízható adat szerint mindössze 3 könyök, azaz kb. 138 cm magas volt.

Ez még akkor is nagyon alacsony lenne, ha az antropológiai adatokból tudjuk is, hogy a palesztínai zsidók a Római Birodalom legalacsonyabb termetű népcsoportjai közé tartoztak, a felnőtt férfiaknál 160 cm körüli átlagtermettel.

Bár törpenövés minden népcsoport körében előfordul.

Mindenesetre Pál apostol testalkatának túl sok jelentősége nincs, hiszen nem a testalkatával és az izomzatával kereste meg a kenyerét.

Magyarán szólva nem kellett neki 190 cm magas, robosztus germán óriásokkal birkóznia az arénában..

Előzmény: Völgyvidéki (2567)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.01.24 0 0 2567

Holnap lesz pálfordulás, azaz Szent Pál megtérése.

Tarzuszi (Tarszoszi) Szent Pál apostol ( kb. Kr. u. 5-10 - Kr. u. 64), a keresztény teológia megalapozója, az egyház egyik megalapítója.

Érdekes, hogy ez apró termetű, törékeny testalkatú, de ragyogó szellemű zsidó micsoda óriási hatást gyakorolt a keresztény teológia és ezáltal a nyugati gondolkodás fejlődésére.

Egyesek szerint viszont pont hogy Jézus eredeti tanításainak megrontója, eltorzítója, ezáltal kvázi Jézus elárulója volt...

Ki tudja mi ezen a téren az igazság...

 

Völgyvidéki Creative Commons License 2021.09.30 0 0 2566

Ezt is érdemes meghallgatni, a második része énekelt verzióban van, ahol egy anyanyelvi beszélő hölgy énekel gyönyörűen:

 

https://www.youtube.com/watch?v=RUGrXljE6OQ

 

Az arámi ugyanis nem halt ki, szigetszerűen itt-ott fennmaradtak kisebb nyelvszigetek az óriási arab nyelvtengerben.

Előzmény: Völgyvidéki (2565)
Völgyvidéki Creative Commons License 2021.09.30 0 0 2565

Az ÚR imája (Miatyánk) Kr. u. 1. századi arameus nyelven William Fulco (SJ) fordításában:

 

 

Abun di bashmayya nethqadash shmak.

Father in Heaven, hallowed be your name.

 

Tethey malkuthak.

Thy / Your kingdom come.

 

Newe tzevyanak aykan di bashmayya af ba’ara.

Your will be done on earth as in heaven.

 

Lakhman di sunkanan yamana hav lan yoma dheyn.

Give us (this day) our daily bread.

 

Wa-shbuk lan khavine aykana, d’af hanan shbukan l’khayvine.

And forgive us our trespasses/ debts, as we forgive our debtors.

 

Ulo ellan lanisyana l’heyn atzeyl lan min beesha.

And lead us not into temptation but deliver us /protect us from the evil one.

 

Amin.

Amen.

Előzmény: Völgyvidéki (2564)
Völgyvidéki Creative Commons License 2021.09.30 0 0 2564

1. ܐܒ݂ܘܢ ܕ̇ܒ݂ܫܡܝܐ(ʾăḇūn d-ḇa-šmayyā)

2. ܢܬ݂ܩܕ݁ܫ ܫܡܟ݂(neṯqaddaš šmāḵ)

3. ܬ݁ܐܬ݂ܐ ܡܠܟ݁ܘܬ݂ܟ݂(têṯē malkūṯāḵ)

4. ܢܗܘܐ ܨܒ݂ܝܢܟ݂ ܐܝܟ݁ܢܐ ܕ݂ܒ݂ܫܡܝܐ ܐܦ݂ ܒ݁ܐܪܥܐ(nēhwē ṣeḇyānāḵ ʾaykannā ḏ-ḇa-šmayyā ʾāp̄ b-ʾarʿā)

5. ܗܒ݂ ܠܢ ܠܚܡܐ ܕ݂ܣܘܢܩܢܢ ܝܘܡܢܐ(haḇ lan laḥmā ḏ-sūnqānan yawmānā)

6. ܘܫܒ݂ܘܩ ܠܢ ܚܘ̈ܒ݁ܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕ݂ܐܦ݂ ܚܢܢ ܫܒ݂ܩܢ ܠܚܝ̈ܒ݂ܝܢ(wa-šḇoq lan ḥawbayn ʾaykannā ḏ-ʾāp̄ ḥnan šḇaqn l-ḥayyāḇayn)

7. ܘܠܐ ܬ݂ܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ ܐܠܐ ܦ݂ܨܢ ܡܢ ܒ݁ܝܫܐ(w-lā ṯaʿlan l-nesyōnā ʾellā p̄aṣṣān men bīšā)

Völgyvidéki Creative Commons License 2021.09.30 0 0 2563

OFF:

A mai világban ismét csak sok szodomita város van...

Az ÚR legyen hozzájuk irgalmas.

Előzmény: Völgyvidéki (2562)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!