Keresés

Részletes keresés

merigazoi Creative Commons License 2023.09.20 -1 0 9504

nagyobb eltérés van az egy tőről valónak besorolt angol salient és szanszkrit sisrate között!

 

mint a koreai, a finn, a török, a latin, az ír és a magyar között.

Előzmény: merigazoi (9500)
merigazoi Creative Commons License 2023.09.20 -1 0 9503

egy egynyelvű képtelen felfogni? h ha ugyanaz a jelentés [rush : siet] több nyelvben kvázi ugyanaz a hangalak, ugyanazokból a mássalhangzókból épül fel (itt 3 msh!!!), az statisztikailag 99%, h ugyanaz a szó volt egykor.

Előzmény: merigazoi (9500)
Jokki Creative Commons License 2023.09.20 0 0 9502
merigazoi Creative Commons License 2023.08.01 0 0 9501

török

saldirmak : assault rush lunge assail

Előzmény: merigazoi (9500)
merigazoi Creative Commons License 2023.08.01 -1 0 9500

assault, attack

 asaut (c. 1200), "physical attack (on a person), sudden violent onslaught (on a place)," from Old French asautassaut "an attack, an assault, attacking forces" (12c.), from

Vulgar Latin *adsaltus "attack, assault," from ad "to" (see ad-) + Latin saltus "a leap," from salire "to leap, spring"

salient (adj.) 1560s, "leaping," a heraldic term, from Latin salientem (nominative saliens), present participle of salire "to leap," from a PIE root of uncertain form (source also of Sanskrit sisarsi, sisrate "to flow, run, hurry;"Greek hallesthai "to leap," Middle Irish saltraim "I trample," Middle Welsh sathar "trampling").

 

tehát a proto-IE és kelta alapszó: szalt

(érdekes még a görög mássalhangzó keverése)

 

egyik jelentése a fut, siet (lásd szanszkrit)

 

szalad [1372 u.] Ősi, finnugor, esetleg uráli kori szótő magyar képzéssel, a tőre vö. zürjén cuvav- ’elhalad valami mellett, múlik ’, finn suoti- ’üzekedni’, lapp cuođđe- ’a rénbika a nyájon kívülre megy réntehenet keresni’; vö még: jurák s#je- ’párzik ’. A finnugor alapalak *caa; az esetleges uráli alapalak pedig *saa lehetett, mely feltehetőleg igenévszó volt ’futás, üzekedés; fut, üzekedik’ jelentéssel

 

miközben

 

török

attackingrushonslaughtencroachmentswooplunge

finn

sännätä ​:scurryshootrushpelt

koreai

서두르다 seoduleuda : hiehastenhurry upfleestepgallop pelt

 

Jokki Creative Commons License 2023.06.21 0 0 9499

Nézzük a tényeket:

A "finnugor nyelvcsaládba" sorolt nyelveknek nincs egyetlen olyan nyelvészeti vonása se, ami mindegyik nyelvben megtalálható.

Az egyetlen közös vonása a finn és az ugor nyelveknek.... a magyar hasonlóság.

A magyar nyelv a legrégebben önamagával bizonyíthatóan azonos, az ugor és finn nyelvet illetően mindenképpen, de az összes európai nyelvet illetően is. Elég arra gondolni, hogy Balassi Bálint verseit minden gond nélkül olvassuk (1554-ben született) abból a korból nyugaton se értene senki semmit, az akkori saját nyelvéből, az ugor nyelvekről, meg a finnről ne is beszéljünk.

Pontosan kimutatták, hogy az 1990-es években az 50 évvel korábban készített hangfelvételeken beszélő ugor nyelvi szövegekből, a modern ugorok már semmit se értettek meg, egy szót se. Se a chanti, se a manysi, se semelyik.

A magyar az összes finn és ugor népnél, régészetileg bizonyítottan régebbi: Szóládi bronzkori lelet, Bachtria 3500 évvel ezelőtt, magyar gének, az ugoroknál, pláne finneknél, ilyen régi lelet nincs. Se genetikai, se régészeti.

A magyar népesebb, mint az egész finn és ugor tábor összesen.

 

Miért sorolom fel ezeket? Mert a kérdés az: ha ezek tények márpedig tények, akkor a nyelvcsalád neve, miért nem magyar nyelvcsalád???? Ha már így összeterelték őket.... ez kb olyan minthogy találok egy 3 ezres kisebbségi, nem arab népet valahol Irakban, amelyiknek van 30közös szava némettel és akkor azt mondom, hogy nem germán nyelvcsalád, hanem annak népnek a nyelvcsaládja. De nyugodtam mondhatnám svájci-flamand nyelvcsaládnak. Ilyen alapon. Vagy Lichtensteini nyelvcsaládnak. Agyrém az egész.

 

 

Jokki Creative Commons License 2023.06.21 0 0 9498

Ehhez képest az árpádi királyok genetikai fővonala (R1A1..../Z95....Z2123), megtalálható volt a szóládi kora bronzkori lelet (i.e. 4500) genetikai vizsgálatánál. 

Árpádi horda..... más nyelvet beszélt....

Az eszed tokja az.

Előzmény: ábmrus (9497)
ábmrus Creative Commons License 2023.06.20 0 0 9497

Nyelvünk európai ős-nyelv, az itteni ős-demokrácia egyetlen fenntartói az erdélyi befogadó őseink voltak, az Erdélyen túli magyarjaink megőrizték az un. "Ógörög" nyelv jórészét is.

 

Árpádék hordái más nyelven beszéltek, de a mi asszonyainkat tisztelték, igy az ősznyelv maradt a mi nyelvünk!!!

 

A mi nyelvünk töredékei minden európai betörő-horda népei nyelvében fellelhető, ám az un. bevándorlók eltiporták befogadóik kultuszát, igazi barbár tendenciájúak voltak!!! 

 

Nyelvi és népzenei hasonlóságunk Európa nyugati széleiben feltűnőbbek.

merigazoi Creative Commons License 2023.06.18 0 0 9496

és ugyanaz a szó a szomj ( a szárazból van képezve)

 

török susama szuszama

bolgár жажда

cseh žízeň

francia  soif szoaf

héber szama

kazah шөлдеу

kirgiz суусоо szuszo

latin siti

lett slāpes

mongol цангаа

spanyol sed

szlovák smäd

tatár сусау

welszi syched

Előzmény: merigazoi (9495)
merigazoi Creative Commons License 2023.06.18 0 0 9495

egyrészt nem is értem honnan szedték az sh szókezdő szavakat h az urali nyelvekben lennének

(ha az apad az száraz jelentés lenne, akkor ott van a kaukázusi Abkhaz aба ɑbɑ mint száraz. (az is finnugor képzés?))

(és be lett mutatva az indo-európai apad az ebb IE apo-)

 

[DRY] http://northeuralex.org/parameters/509#2/51.0/-2.1

[DRY UP] http://northeuralex.org/parameters/703#2/51.0/-2.1

 

 

másrészt láthatóan összefügg a szik(kad), aszik, szárad

 

aszik [13. század közepe] Ősi, ugor kori szó, vö. vogul taš- ’szárad’, osztják sos- ’ugyanaz, száraz lesz’. A szó az ugor alapnyelvben *as - ’szárad, aszalódik’ alakban élhetett, és esetleg óiráni kölcsönzés lehetett.

 

szik [1055] Bizonytalan eredetű. Esetleg ősi, ugor kori szó, vö. vogul cik, sä ’só’. Az ugor alapalak *cZkk ’só’ lehetett. Az ugor szó talán ősiráni átvétel, vö. oszét cś , cśn ś ’só’

 

száraz [1227 tn., 1416 u.] Ősi, finnugor kori szótő magyar képzéssel, a tőre vö. vogul s•r- ’szárad’, s•rl- ’szárít’, osztják sor- ’szárad’, zürjén sur- ’kiszárad’. A finnugor alapalak *sar - ’szárad’ lehetett.

 

és ugyanúgy látható a sz (csak éppen az uraliban és altaiban nem, ahol mindkettőben kh-ra változott)

 

a szláv szukh-

Welsh sych sɪχ

Spanish seco seko

French sec sɛk

Hokkaido Ainu sak sak

Northern Yukaghir силнай silnaj

 

távolodva a baltikumban és kamcsatkán a cs-, az arabban dzs-

és a kurdban z zuwa zʊwa

Előzmény: Jokki (9493)
ketni Creative Commons License 2023.06.16 -1 0 9494

Biblia, Újszövetség, Példabeszédek 2,64

"Ne felelj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne légy te is ő hozzá hasonlatos."

 

A szellemileg megbillent embereket megértéssel kell kezelni, nem kell őket komolyan venni.

Viszont, ha a tevékenységük közveszélyt jelent az egészséges közgondolkodásra, akkor javasolni kell a megfelelő

gyógyászati intézménybe való elhelyezésüket.

Előzmény: Jokki (9493)
Jokki Creative Commons License 2023.06.14 -1 0 9493

"apad [1131–1141 tn. (?), 1510] Valószínűleg ősi, finnugor kori szótő magyar képzéssel, a tőre vö. zürjén šupal- ’kiszárad’, votják šupal- ’kiszárad, elszárad’. A szó a finnugor alapnyelvben *šopp - vagy *šapp - alakban élhetett ’szárad’ jelentésben. A finnugor szó eleji *š a magyarban lekopott" - ha ez nem áltudomány, akkor nincs is olyan hogy áltudomány.

Jokki Creative Commons License 2023.06.14 -1 0 9492

Viszont bemínuszolnak, mert leírtam Pap Gábor nevét. Szerintük ez tudományos. A szándékos vakság tudományos. A tények figyelmen kívül hagyása és ostoba bizonyítatlan, idióta elméletek hangoztatása, az nekik tudomány.

Ezért is tiltottam le őket.

 

Én ezekkel egy levegőt se szívnék, nemhogy vitatkozzak.

Előzmény: ketni (9489)
ketni Creative Commons License 2023.06.13 -1 1 9491

Ehhez nincs mit hozzá tenni.

Előzmény: merigazoi (9490)
merigazoi Creative Commons License 2023.06.12 -1 0 9490

APAD APÁLY

 

ebb (n.)

Old English ebba "falling of the tide, low tide," perhaps from Proto-Germanic *af- (source also of Old Frisian ebba, Old Saxon ebbiunga, Middle Dutch ebbe, Dutch eb, German Ebbe), from PIE root *apo- "off, away." Figurative sense of "decline, decay, gradual diminution" is from late 14c.

 

...

apad [1131–1141 tn. (?), 1510] Valószínűleg ősi, finnugor kori szótő magyar képzéssel, a tőre vö. zürjén šupal- ’kiszárad’, votják šupal- ’kiszárad, elszárad’. A szó a finnugor alapnyelvben *šopp - vagy *šapp - alakban élhetett ’szárad’ jelentésben. A finnugor szó eleji *š a magyarban lekopott

 

[DECREASE]

Norwegian (Bokmål) avtaˈ aːvtaː

Swedish avta avːta

Czech ubýt ubiːt

Croatian opasti ɔ̌pasti

ketni Creative Commons License 2023.06.11 -2 1 9489

Szégyen, hogy a saját nyelvedben nem veszed észre azt, ami majd kiüti a szemedet.

 

Előzmény: Peter_Cs (9486)
merigazoi Creative Commons License 2023.06.11 0 0 9488

+angol

overlap

lambent

lid (szerintem nem a klio- gyök az alap)

 

Proto-Germanic *lofo (source also of Old Norse lofi, Gothic lofa "palm of the hand," Danish lab, Swedish labb "paw"), from PIE *lep- (2) "to be flat"

 

 

mint a LAP : el-LEP

Greek leberis "husk of fruits,

és annak fordítottja

(from lepein "to peel," from PIE *lep- (1), a root which yields words for "peel" as well as "small shaving, scale (of a fish),

Előzmény: merigazoi (9481)
merigazoi Creative Commons License 2023.06.11 -2 2 9487

tudatlan megvezetett szektás vagy. elhitted a hazugságokat.

 

az indoeurópai nyelvészet szintúgy gyökök alapján vezette le a nyelvi rokonságot.

Előzmény: Peter_Cs (9486)
Peter_Cs Creative Commons License 2023.06.11 -2 1 9486

Ez a "gyöknyelvészet" egy meghaladott, tudományosan nem igazolt fantazmagória. Homonimákat, térben és időben elkülönülő adatokat önkényesen összemos.

Előzmény: ketni (9482)
merigazoi Creative Commons License 2023.06.11 -1 0 9485

merigazoi Creative Commons License 2023.06.10 0 0 9484

finnugor szavak a kaukázusban

 

1. acél

Jokki Creative Commons License 2023.06.09 -2 0 9483

Pap Gábor: Jó pásztorok hagyatéka. 2. függelék. Tartalmazza a legfontosabb tudományos eredményeket a magyar nyelvel kapcsolatban, a 19. századtól napjainkig.

 

ketni Creative Commons License 2023.06.06 -1 1 9482

TaP-Pat, CSaP-PaCs,  PeC, PaS mind ugyan az a gyök, ugyan azzal az alapértelemmel, különféle változatban.

 

LaP-Pal

 

Rengeteg magyar szó gyöke mindkét gyök, ami terebélyes szóbokrokat alkot.

 

Ez egy jellegzetesen primitív "bírálata" a gyök alapú nyelvészetnek.

Tele van csúsztatásokkal.

Nyelv és Tudomány- Főoldal - Gyökök és gyökerek (nyest.hu)

 

 

merigazoi Creative Commons License 2023.06.03 0 0 9481

LAP

magy. lap lapul lappang lopakodik

szl. hladkij (sima) plitkij (sekélyes) slap- (tapos, lép)

ang. flap slap clap

 

TAP

magy. tapint tappancs taps talp

szl. tap- tlap- (érint) tap plesk tlesk (taps) sztopa (nyom)

ném. tatschen tappen

ang. tap touch step

türk. taban

Jokki Creative Commons License 2023.05.18 0 0 9480
Aventinus Creative Commons License 2023.05.17 0 1 9479

A libsizés politizálás.

De értettem a válaszod, visszatérunk a totális törlés metódusához.

Ha mégis inkább úgy gondolod, hogy szeretnél itt fórumozni, akkor ebben a topikban jelentkezz:

https://forum.index.hu/Topic/showTopicList?t=9111331&la=164427792

 

Minden más hozzászólásodat innentől fogva törölni fogjuk. A fórum külső olvasó nem fogják látni a tevékenységedet egyáltalán.

Előzmény: Gergerimer (9476)
Aventinus Creative Commons License 2023.05.17 0 1 9474

Politzálás miatt töröltem. A tovább politizálsz, akkor visszatérünk a totális törlés metódusához és az eddigi hozzászólásaidat is kitöröljük.

Előzmény: Gergerimer (9471)
Peter_Cs Creative Commons License 2023.05.17 -1 1 9473

Már megint a tudománytalan, érzelemvezérelt kivetítéseddel jössz elő! Vedd le az alusisakot!

Előzmény: Jokki (9472)
Jokki Creative Commons License 2023.05.17 -2 0 9472

Pont jó, hogy a pángermán őrült vitatkozik, a finnugrista elmebódultakkal. Lényeg, hogy mi ne menjünk az utcájukba és lehetőleg kerüljük a vitát mindkettővel. Hiszen ez egy ál-ellentét. Mert teljesen mindegy, hogy valaki germánból, finnugorból vagy törökből származtatja a magyar nyelvet a lényeg mindig az, hogy az őseink primitívek voltak és csak átvenni tudtak. Ez megviszont nem tudomány csak egy kitalált dogma, amihez bizonyos körök, a megélhetésük és a jó fizetésük miatt ragaszkodni fognak, amíg csak élnek.

 

Számukra ez megélhetési kérdés, nem tudományos, csak tudományos mázzal igyekeznek bevonni. Bár ez a máz már úgy lekopott, hogy a molekula vastagságot is alig éri el.

Előzmény: merigazoi (9468)
merigazoi Creative Commons License 2023.05.15 -2 1 9468

te már oldalt (szektát) választottál, ugye.

 

már nem kell gondolkoznod, nem kell figyelembe venned az ellentmondó tényeket.

mindent ami ellentétes, azt mint Galileit, úgy kéne kezelni szerinted

 

ugyanolyan vagy Gergerimer, képtelen vagy meghallani és szembenézni mindennel ami a nézeiteiddel ellentétes

Előzmény: Peter_Cs (9459)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!