Keresés

Részletes keresés

Szeretetláng Creative Commons License 30 órája 0 0 9630

 „Én vagyok.

Én, az Úr, nagyon könyörületes vagyok, és irgalmam semmihez sem hasonlítható . Határtalan az én irgalmam. Teremtés! Bűnötök olyan fekete, mint a szén, és végtelen irgalmam nélkül már teljes pusztulásba vitt volna benneteket igazságosságom. Ajtótokban állok, és úgy fogok belépni, mint a tolvaj. Ügyeljetek jeleimre, készüljetek fel! Imádkozz ….. , imádkozz azokért, akik még ellenállnak nekem! Imádkozz azokért, akik megbántanak engem, és akik sötétségbe borítják a világot, elítélve helyes úton haladó bárányaimat ! Szabadítsd meg őket! Szabadítsd meg őket azzal, hogy hozzám hozod őket! Ó ….. ! Kis bárány, maradj közelemben, maradj köpenyem alá rejtve, a Szívembe rejtve! Én hozom a szabadítást. Engedd meg, hogy igénybe vegyelek!


 Én vagyok. Virágom, ne igyekezz megérteni útjaimat, légy egyszerű, és fogadj el mindent, ami tőlem jön. Én, az Úr vezettelek téged házamba, én vezettelek szeretett szolgámhoz, II. János Pálhoz. Drága lelkek, ti engedelmeskedtetek nekem, hittetek nekem, rám hagyatkoztatok. Örvendezz lélek! Mert én, a ti Istenetek is örvendezem! Az egyszerűség megigéz engem, az engedelmességtől felujjong Szívem, mert ez az a fegyver, amellyel küzdeni lehet az ördög ellen.

Nekem engedelmeskedtél, váljék ez mások számára az engedelmesség példájává! Nem számít, milyen nehéznek tűnik számodra a feladat, bízz bennem és engedelmeskedj! Mindig segítek neked, amikor engedelmeskedsz és megteszed akaratomat. Ne akard megérteni, miért kértelek, hogy tedd meg ezt nekem! Ne feledd, hogy én, az Úr akarlak Nevemben egyesíteni benneteket, és hatalmamban áll, hogy minden vágyamat beteljesítsem. Engedd, hogy megérintselek gyermekem, és ily módon kérjem szolgálatodat! Engedd meg, hogy rajtad hagyjam fátylamat, és így mentselek meg téged a gonosztól, nehogy önteltté válj a kegyelmek miatt, amelyekben részesítettelek. Én, az Úr szeretlek, sohasem hagylak el, még a legkritikusabb helyzetekben  sem. A Szeretet fog neked sugallatokat adni.

A Bölcsesség szereti az életet, a Bölcsesség a Szentség nevét viseli, és mindenki megkapja a bölcsességet, aki engedelmeskedik nekem. Mindez a tanítása Bölcsességtől származik. Bízzál bennem, és hintsd el a Szentség magjait!

Béke legyen veletek! Jöjj, emlékezz szent jelenlétemre, mosolyogj rám!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2 napja 0 0 9629

„Tudásomat prédikáltam neked.  Tanulj ajkamról, ingyen adom. Egyszer majd az én kezembe fogod visszaadni lelkedet.


Segítségükre fogok jönni. Most még tehetetlenül fekszenek foglyul ejtve, a Sátán hálójában. Imádkoznod kell testvéreidért, hogy előttük is felfedhessem Szent Arcomat." 

Szeretetláng Creative Commons License 3 napja 0 0 9628

„Bátorság! Kelj fel! Az Úr hív téged!

 

Ó, gyere, Lelkemnek kedvese! Mérhetetlenül szomjazom arra, hogy ilyen módon csatlakozz Hozzám. Szavamat adtam neked, hogy figyelni foglak és kivezetlek a csapdákból. Áldott vagy, aki az igazság ügyét szolgálja gyermeki hittel! Szavaim visszhangozni fognak, mint a hangjegyek által megőrzött dallamok egy hárfán. Édes szavaimat angyali dallamok teszik ritmikusan zengővé és hallhatóvá e generáció és az eljövendő generációk számára.

 

….. , maradj olyan, mint a kiszáradt földre a magasból lehulló hajnali harmatcsepp. Légy az Én arany hálóm, amely kiemeli a zavaros vízben ragadt fiaimat és lányaimat. Leszállok, és Karomat föléjük terjesztve megáldom őket, és ez a kiszáradt föld újból kivirágzik. Én vagyok az élet Szerelmese, az emberiség Szerelmese. Vágyom arra, hogy lássam e kiszáradt földet Édenné változni és kivirágozni!

 

Igen, így lesz! Mert Szentlelkem benne van és mindenben. Úgy ismernek, mint aki megtartja Szavát, leányom, ezért hamarosan meglátod, hogy Igazságot teszek. Az Egyház újjá fog éledni! Figyelj és írd:

Miközben Házamra viharok csapnak le, Szentlelkem, amely minden létező mélységbe elér, olyan feladatot adott számodra amely csak Istentől származhat, hogy képes legyél Házam megújítására, felékesítésére és egyesítésére. Ne késlekedj Nekem és Házamnak szolgálni. Ne engedd, hogy az ellenség annak feledésére csábítson téged, hogy felemeltelek Mennyei Udvaraimba, a Mennybéli Házamba.

Irántad való túláradó Szeretetemben, magamhoz vettelek, hogy szavakkal ki nem fejezhető misztikus Tudást és Tisztánlátást kapj, ezért ne félj, légy határozott! Megáldottalak téged, hogy a Szentlélek fényén keresztül lásd az Egyházat érintő kérdéseket, és helyesen ítélj, úgy, ahogy Én tenném. Rád bíztam Szerelmes Versemet, és szádba adtam Szavaimat, kezedbe adtam Művemet. Kezedre szegeztem Tekintetemet, hogy megóvjam Művemet az ellenségtől, ezért kell kezedet a Kezemben, szádat a Számon tartanod. Most, ….. , az utolsó simításokat téve viszem végbe Művemet.

 

A nemzetek fölé rendeltelek, hogy fuss, mint egy szarvas, és jó dolgokkal tápláltam lelkedet, hogy képes legyél pontosan azt továbbadni, mint amit kaptál, annak érdekében, hogy mindenki kinyíljon és virágozzon, mint a liliomok. ….. ! Elborítottalak értékes Jelenlétemmel és finom illatokkal, terjeszd hát illatomat szerte a világon. Hadd emelkedjen fel a föld a Mennyhez közelebb. Hadd érezzék Szeretőjük Jelenlétét. Hadd érezzék a Szeretetemet. Hadd keljenek életre és találkozzanak Velem, Vőlegényükkel! Hadd tudják meg, hogy mirhával és tömjénnel illatosított arany baldachint készítettem hitvesi ágyunknak Szívem Menyegzős Szobájában. Ó! Mondd meg nekik, hogy kiszabadítom őket a bogáncsok közül és elvezetem őket Menyegzős Szobámba, majd Ünnepi Termembe. Emlékeztesd őket arra, hogy Én vagyok a Vőlegényük, mondd el nekik Szeretetem sóhajait, és hogy mennyire szeretem őket!

Angyalok hívtak, Én formáltalak, Én terelgettelek, Én vezettelek téged gyengéd kézzel az Igazsághoz. Menyasszonyom, aki hallottad Nászénekem, amely sok szeretett fiamat és leányomat bevezette a Vőlegény Égi Menyegzős Szobájába. Ne hagyd, hogy félreértsék nyelvezetemet, Szavaim a Szentlélek megvilágosítása, misztika és szemlélődés, nem más. Szent Szívem gyermeke, akit Szívem tüze lobbantott lángra, folytasd a munkát, hozd vissza fiaimat és leányaimat, akik tévútra mentek, mindazokat, akiket szeretetből teremtettem Dicsőségemre. Emlékeztesd őket, hogy csakis Erényem Királyi Jogara fogja jóságosan vezetni mindazokat, akik Velem szándékoznak jönni ezen a keskeny úton. Mindazokat, akik így kiáltanak Hozzám: „Itt vagyok, Uram! Engedelmeskedni fogok Akaratodnak!”

Emlékeztesd őket mindarra, amit a Szentlélek bennetek tenni tud. Érted? Szentlelkem jelenléte nélkül az erényeitek semmit sem érnek. Aki nem csatlakozott az Igaz Élethez, a Szentlélekhez, hogyan gondolhatja, hogy él, amikor lelkileg halott? Ő az Egy, aki felemel, hogy Új Életre támadjatok Bennem, a ti Istenetekben. Nem értettétek meg? Azért adtam az „Igaz Élet Istenben” nevet a Művemnek, mert ez azt is jelenti: „A Szentlélek, aki gyógyít és újjáéleszt titeket, hogy Bennem éljetek.”

Leányom! Nem mondtam az elején: „Áldásommal eltelve sokan lesztek”? Amikor valaki megkapja a kegyelem teljességét, azután már nem önmagához, hanem a Szentlélekhez tartozik. Onnantól kezdve a Szentlélek fog lélegezni és cselekedni benne, aki határtalanul mindent körülvesz. Ebben a különleges átalakulásodban, melynek más lelkek is tanúi, a Bölcsesség sokakat vonz majd, és elvezeti őket a teljes Igazságra. A Szentlélek volt az, aki feltárta neked, hogy a Teremtő a te Örök Atyád, amikor örömmel kiáltottad felé: „Apuka!” Abba!

Az emberek azt kérdezik: „Hogyan tudjuk mi is befogadni a Szentlélek kegyelmét, hogy Krisztus bennünk élhessen?” Ha szívetek messze vágyódik Tőlünk, és más szenvedélyek uralják, legyen az akár a legkisebb is, nem lehettek a Fiú lakhelye, aki Én vagyok, sem az Atyáé, mert amíg a világi dolgokhoz ragaszkodtok, amelyek romlandóak és értéktelenek, olyan dolgok, amelyek elmúlnak, azok Akadályai lesznek az igaz Áldásoknak.

Ami téged illet, Leányom, aki részt veszel Megváltó Tervemben, és akit erős apostollá tettem, hogy örömmel felfedje a világnak a Tudást és a neked adott misztériumokra vonatkozó Utasításokat, tudd meg, hogy a Szentlélek az, aki elveszi a bűnösségedet, és erényekkel helyettesíti. „Én vagyok az Életadó. Az Örök Életé.” „Mindenben jelen vagyok, és mégis mindeneken kívül állok. Képes vagyok az egész világegyetemet betölteni.” Azt mondtam: „Egyedül Erényem Királyi Jogara fogja jóságosan vezetni mindazokat, akik hajlandóak Velem jönni ezen a keskeny úton.”

Ezért, ha a szív egyszerűségében kerestek Engem, kövessétek Erényem Királyi Jogarát, a Szentlelket, aki egyben tart mindent és minden egyes kimondott szót ismer. Ő fel fogja fedni Magát előttetek, támogat benneteket és a legintimebb, legközelebbi Barátotokká válik. Erényekkel ékesít fel benneteket, mivel Ő az ember Kimeríthetetlen Kincsestára. A halhatatlanságot Szentlelkemmel való rokonságban találjátok, Nála, aki fényesebb az összes csillag együttes fényénél.

….. , prédikálj, ahogyan ezek alatt az évek alatt tetted, nagy lelkesedéssel, és soha ne légy bizonytalan Nevem megvallásában. Tanítványi nyelvet adtam neked, hogy félelem nélkül beszélj, fegyelmezz, felszaggass és gyökerestül kitépj, építs és megjavíts ebben a sötét és zavaros világban.

Bölcsességgel tanítottalak arra, hogy fényt gyújts az emberi szívekben. Az Én nyelvem – ahogy mondtam – nem csak misztikus, de isteni is. Ezért soha semmi tisztátalan nem keveredhet az Én Szeretethimnuszomba. Áldottak azok, akik felfedezték Szeretethimnuszomat, és beléptek Királyságomba. Hitük által, mely megelőzte Irántam való szeretetüket, minden dolgot elérhetővé tettem. Szeretetük idővel nagyra nő, mint egy fa, amelynek gyökere Bennem, a te Istenedben van, és dús lombokat hajtatnak, illatos virágokat és gyümölcsöket hoznak. Szeretetüket tökéletesíteni és növelni fogja bennük a Szentlélek, aki azt adta nekik, és aki megvilágosítja lelküket, amíg Bennem gyökereznek.

 

Gyönyörűséges gyermekem,mindig a Szívembe zártalak. Kegyelmes voltam irántad, Fényem beléd hatolt és meggyógyított téged. Én vagyok a világ Világossága. Én vagyok az Élet, mert mindnyájatokat éltetlek, miközben lelkedhez kapcsolódom. Az alázat egy igazi megtéréssel, ez vonz Engem, levesz a lábamról.

 

Ó, ….. ! Együtt szenvedünk, és Én biztosítom a Fényemet mindazoknak, akik Hozzám esdekelnek. És ahogyan ott a Felső Szobában tettem, miközben ők ültek és imádkoztak, nekik is elküldöm Szentlelkemet. Kiárasztom Szentlelkemet mindazokra, akik bűnbánó szívvel keresnek Engem!

Ahhoz, hogy valaki elfogadja az Én Isteni Fényemet, annak tartózkodnia kell minden világi csábítástól és becsvágytól. Meg fogom gyógyítani és meg fogom jutalmazni őket.

 

Valóban, az emberi természet romlott és fénytelen. Én vagyok az egész világegyetem Gyógyírja, és hatalmas Fényem minden dolgot felülmúl, mindent, áthatol a lélek minden létező sötétségén. Mindenki, aki befogad Engem, újjá fog születni Bennem és átalakul Fényemben, hogy hasonlítson Rám. Sokan fognak látni Engem ezekben a lelkekben, mint ahogy láttak Engem rajtad, választott Leányom. Nekik is Én leszek az Öltözetük. Továbbra is növekedni fogok benned, miközben te kisebbedsz majd. Titokzatos módon feltárom Magamat benned, mivel Én Isten vagyok és minden lélek felett állok. Tudtad, ….. , hogy a szíved az Én rejtekhelyem?

 

A világ zajától rejtőzök el, heves vitáik és veszekedéseik bántják Fülemet, a kiabálás túl hangos Füleimnek, nincs béke és hiányzik a csendes szeretet, még a Nekem szentelt lelkekből is. Meg akartam osztani a fájdalmamat veled, mint egy Hitves, aki megosztja érzéseit és titkait, aggodalmait és bánatát az ő házastársával. Édes megnyugvást találok benned, szíved apró rejtekében, és ez az oka annak, hogy kezed által képes vagyok írni, miközben füledbe súgom szívemnek lángoló szeretetét, amelyet e megtört világ felett érzek. Vigasztalásomat, a megnyugvás pillanatát találom benned, miközben veled dolgozom. Úgy döntöttem, hogy te leszel lakhelyem.

Szeretethimnuszomat ebben a csendben tudom megírni, mint egy Írnok, remélve, hogy miután felfedezik Szeretethimnuszomat, elül majd a világ zaja. Azt kívánom, hogy hangoskodásuk alakuljon át az Irántam, az ő Vőlegényük, az ő isteni Szerelmük iránt való hálaadássá. És hogy az ő heves vitáik csendes dicsőítéssé váljanak…

Jelenlétem benned Hatalmam nagyságát is mutatja. Kegyelmes voltam hozzád, még mielőtt megszülettél, és elküldtem Szentlelkemet, az ember Barátját, hogy támogasson téged és bűnbánatra vezessen. A Szentlélek, hogy védelmezzen téged, Kapuként állt minden feléd irányuló rosszindulat ellen. Miután megízlelted lelki Ódámat, minden, ami nem lelki, ízetlenné vált számodra.

….. , biztos lehetsz abban, hogy nem csak egy átutazó vagyok, akit évekig nem látsz többé, vagy aki soha nem jön vissza hozzád. A kegyelem által felemeltelek téged, és a kegyelem által meglátogatlak és meg is foglak látogatni téged. És a kegyelem által veled maradok és benned maradok, örökre együtt. Ez az egység a kegyelem által egy ajándék neked Atyámtól. A kegyelem mindig veled lesz, mindaddig, amíg figyelsz és életben tartod magadban Parancsaimat és Tanításomat. Ne félj, mert mint egy magzatot a köldökzsinórral, olyan biztonságosan csatoltam a lelkedet Magamhoz. Életben foglak tartani, hogy töltsd el lélekkel Egyházamat, vigasztald Egyházamat, és bátorsággal és buzgón terjeszd az Üzeneteimet.

A Házamért való buzgóságod sokakat ösztönözni fog, de legyél magabiztos, hiszen Én veled vagyok. Kezemet folyamatosan rajtad tartom. A Szeretet szeret téged. IC”

Szeretetláng Creative Commons License 4 napja 0 0 9627

„Leányom, béke! Figyelj! Béke legyen veled! Hirdesd a békét ott, ahol nincs béke, a szeretetet ott, ahol gyűlölet van, az egységet ott, ahol megosztottság van. Ezekben az években kimondhatatlan szeretetemben szüntelenül arra hívtam az egész emberiséget, hogy imádkozzon, bánja meg bűneit, éljen szent életet. Eljöttem, hogy szívükre beszéljek. Fenyegetés nélkül, szeretettel jöttem, a ti nyelvezeteteket használva minden teremtménynek kinyilvánítottam vágyamat, hogy megmentselek gyalázatos tervedtől, nemzedék. Ismét felfedtem előttetek Szent Arcomat, hogy felragyogjon a ti teljes sötétségetekben, hogy szemléljetek engem, és miközben szemléltek, istenségem és teljes dicsőségem kisugárzása visszatükröződjön rajtatok. Ez a bennetek felragyogó fény akkor gyengéden megvilágosítana mindnyájatokat. 

 

Attól féltem, hogy csak nagyon kevesen fogják elfogadni Szavamat, és igazam lett. A Szavamat, mely minden világosságot és ismeretet felülmúl! Nemzedék, a lelki tudás megnyitja értelmeteket arra, hogy képesek legyetek megérteni a Szentírást és a szavaimat.  De hányan nem értik?  És hányan, még annál is többen, igyekeznek kétségbe vonni Üzeneteimet? Ezek az emberek csak a szemmel látható dolgokat fogadják el, és távol áll tőlük, hogy felismerjék azt, ami isteni… A Szentírás mondja:

 

„A testi ember nem fogja fel, ami az Isten Lelkéből ered. Balgaságnak tartja, s nem képes megérteni, mert lelkileg kellene megítélnie. Noha a lelki ember mindent megítél, őt nem ítéli meg senki.”

 

Amikor ezek az emberek meghalnak, és az Életbe vezető útra akarnak lépni, nem fognak látni engem. Bűneik és vétkeik fogják elítélni őket. A félelem angyalaival fogják szembe találni magukat, és leszárad csontjaikról a hús. 

Szívből jövő imáitokra van szükségem. Bűnbánatra hívom e nemzedéket. Az állandó gonosz gondolatok csak bukást hoznak sok nemzet számára, háborúba és az alvilágba sodorják őket. Sok közülük le fog égni, és sok várost és nemzetet ér szerencsétlenség, csapás csapást, szerencsétlenség szerencsétlenséget követ. Ó, nemzedék, ne játssz az életeddel! Hagyd abba a lázadást Szavam ellen!

Ismétlem, tisztítsd meg elmédet és szívedet bűnbánat által! Bánd meg bűneidet patakzó könnyek között! A hitehagyottaknak azonban, akik a kanyargós utakat követik, azzal kell majd szembesülniük, amit elvetettek. 

Most, ….. , ünnepelj kedvesem, ünnepelj engem, a te Istenedet, mert új szentélyeket alapítottam szeretetben, újjáépítettem azokat a romokat! A Szentírásban meg van írva:

 

„Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. Amikor majd Krisztus, a mi életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségesen.”

 

Kiválasztottalak, felkentelek szent olajommal, hogy szent életet élj, hordozd Szavaimat és add tovább azokat mindenkinek. Mivel hűséges vagyok, megengedtem, hogy rám támaszkodj, hogy elmélyülj bennem, megengedtem, hogy udvaromban járj-kelj, és a Bölcsességtől tanulj. Légy hát ma boldog! Én olyan gyenge, hihetetlenül gyenge eszközöm, nem érted? Nem érted, milyen szenvedélyesen szeretem az ilyen gyengeséget? Nem érted, hogy ez mennyire gyönyörködtet engem? Gyengeséged megragadta hatalmamat és irgalmamat! 

 

Ajtótokban állok, ennyire közel! Nemsokára sok nemzetet fogok betölteni Dicsőségem ismeretével, őrszemként fogok állni őrtornyomban, mint egy zászló, és a gőgös nemzetek nem fognak látni engem, de akik szívében megpihenhetek, azok látni fognak engem. Mindenkire ki fogok áradni, és a gőgös szívűek úgy fognak szétszóródni, mint a rémült vadállatok. Sok ország meg fog semmisülni. ….. , áldozd nekem az idődet, és örvendeztesd meg szívemet semmiségeddel, mert ma többet fogok kiárasztani Igazságosságomból az emberiségre. És ők hamuban fognak hemperegni. Imádkozz, és bocsáss meg elnyomóidnak, csillapítsd izzó haragomat hitetlenségükkel szemben! A Szeretet mindazokhoz eljön az ő tökéletességében, akik elhatározzák, hogy követik törvényemet, és nekik nem kell félniük az ítélet napján. Azért írtam ezeket az üzeneteket kezed által, hogy e tanúságtétel közelebb vonja hozzám azokat, akik olvassák. E tanúságtétel az Örök Életbe vezet benneteket. Éljetek igaz életet bennem, a ti Istenetekben! Én, Jézus Krisztus, emlékeztetlek benneteket, hogy enyém lesz a végső győzelem. Leányom béke, a Szeretet szeret téged! IC” 

Szeretetláng Creative Commons License 5 napja 0 0 9626

„Én vagyok. Kedvesem, szeress engem! Gyermekem, legyen ez a nap az öröm napja! Örvendezz, mert én, az Úr, egész úton veled vagyok. Jöjj, és imádj engem! Jöjj, és érezd Szentséges Szívemet!

Jöjjetek, és legyetek eggyé velem, kicsinyeim! A Szeretet veletek van. A Szeretet szeret benneteket.” 

Szeretetláng Creative Commons License 6 napja 0 0 9625

„Szent Istenetek vagyok. Azért jövök el a mennyből, hogy mindannyiatokat átitassalak szeretetem harmatával. Ó, bárcsak elfordulna az emberiség szíve a gonoszságtól! Szeretetem hatalmas jeleit adom nektek, de ki az, aki elismeri szeretetemet? Mexikó! Királyod van itt, hogy karjába vegyen!

 

Itt vagyok,

 

lehajolok hozzátok, és fületekbe súgom, hogy mennyire szeretlek benneteket. 

Nem értettétek meg, hogy a mi két Szívünk gondoskodott rólatok? A mi két Szívünk van itt, hogy otthonotokba költözzenek és megvédjenek benneteket a Sátán vad haragjától.  Ma még inkább hívom nemzeteteket, mint valaha, hogy fordítsátok szíveteket felém, a ti Uratok felé! Közületek minden kicsinyem igen értékes számomra. Jöjjetek! Jöjjetek, és szeressetek! Nedvesítsétek meg kiszáradt ajkamat szeretetetekkel! Meggyógyítok minden hűtlenséget nemzetetekben, és Királyotok pihenést  nyújt nektek. Mindegyikőtöket megáldom és Szívemből mondom nektek:

 

A szeretet szeret benneteket,
legyetek egyek az én szeretetemben!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2023.11.26 0 0 9624

„Kedves, megáldom minden lépésedet. 

Segíteni fogok nektek újjáépíteni házamat. Gyermekeimet visszaviszem a szeretethez. Megtanítom őket az erények útjára, mert elfeledkeztek róla. Megvilágosítom tanítóimat, és zörgetek minden ajtón. Reményt, hitet és szeretetet adok nekik. Feldíszítem kertemet.  Érted?

Virágom, még hosszú út áll előtted. Én, az Úr foglak vezetni. Állj készen, jöjj hozzám és gyakran tarts bűnbánatot! Fogadj magadba engem, imádkozz országom eljöveteléért, és engedd meg, hogy igénybe vegyelek. Maradj semmi, hogy én lehessek minden!  Megáldalak benneteket szeretteim.” 

Szeretetláng Creative Commons License 2023.11.25 0 0 9623

„Ó, ….. , énekelj nekem, és légy az én hárfám! Szeretetemben életet adtam neked. Gondoskodásomban minden lélegzetedre figyeltem. Az én Szavam élet. Mondhatja-e bárki: "Az én Istenem nem cselekedett." Kegyelmem fényébe takartalak, hogy az enyém légy, és maradj Szívem szüntelen szemlélésében. Eltérően másoktól, akik adományként kapják Szavamat, és akiket akkor látogatok meg, amikor nekem tetszik, neked én páratlan adományt adtam: te hívhatsz engem bármely időben, amikor hívni akarsz. Látod? Ezt a különleges kiváltságot a rád bízott feladat és a rád mért teher arányában adtam neked. Látod, mennyire mérlegeltem mindent, amikor ezt elterveztem? Nem mintha önmagadban képes lennél ily nemes feladatra, hogy életre keltsd és egyesítsd házamat, hiszen a te képességeid tőlem, az én jóságomból valók. Én tettelek téged, e mérhetetlen kincset hordozó edényt törékennyé, de lásd be, hogy ez az ellenállhatatlan erő nem tőled származik, hanem tőlem, a te Istenedtől. Én élek benned, és te ezért nem veszíted el erődet. Talán nincs jogom arra, hogy igénybe vegyelek, és hogy te szolgálj engem, irgalmasságomra emlékeztetve maradékotokat?

Meghívtalak lakomámra téged, és rajtad keresztül sokakat...


Én oszlopom, aki az egység keresztjét hordozod, sugározd dicsőségem ismeretének fényét, sugározd ebbe a sötétségbe bőkezűségem fényét, és ne félj! Én öntöttem megszentelt olajat szájadba, hogy beszélj érdekemben. Légy az én énekesem, légy mindenkor vidám! Énekelj e nemzedék előtt! Az én kegyelmemre támaszkodva utazd körül a világot!
Virágozzon fel mindenki, aki még száműzetésben él, és aki Isten kegyelméből meg lett híva a szeretet-himnusz olvasására és a rejtett manna megízlelésére! Megszentelő kegyelmeket adok mindazoknak, akik meg lettek híva, hogy bűnbánó szívvel olvassák szeretet-himnuszomat. Szemlélje szívük fenségem dicsőségét és atyai szeretetemet, hogy ne csak a mindenható Istent lássák bennem, hanem a jóságos Istent is, aki végtelenül szereti őket, és az ő bensőséges barátjuk. Hallja meg fülük Szívem sóhajait és vágyódásait, és bizonyosodjanak meg könyörületemről!
Őrt állítottam melléd, őrizőt szíved ajtajához, hogy egyetlen betolakodó se térítsen el küldetésedtől.
Mindenkor szeretetemre helyezd a hangsúlyt, amikor beszélsz! Igen, ismételd üzeneteimet, de csak kevés szóval! Add át minden szívnek azokat a kincseket, amelyeket én adtam neked. Ismerje meg mindenki, hogy beszédem édesség! Veled vagyok.

IC”

Szeretetláng Creative Commons License 2023.11.24 0 0 9622

„…… , én, Jézus, az én békémet adom neked, azt a békét, amelyet senki sem vehet el tőled. Óvakodj a nézeteltérésektől, amelyek környezetedben azért keletkeznek, hogy megzavarják a kiegyensúlyozottságot, amelyet én adtam neked, valamint a béke áradatát, amit művem ad neked. Figyelj most, és fogadd el ezt mint tanácsomat: Úgy dolgozz, ahogyan eddig is dolgoztál velem! Az én művem békében, egyetértésben és örömben valósul meg. örülök, ha szívedet felkészülten találom, amint arra vágyakozol, hogy tetszésemre légy. Járj velem, és engedd, hogy Szívem szóljon hozzád! Amikor beszélek, írd le Szavaimat, ahogyan eddig, és mialatt írsz, megáldalak téged és mindazt, amit leírsz. Szeress engem, dicséretet és tiszteletet kapok szeretetedben.

Szeress és vigasztalj!
Szeress, és sohasem fogsz elveszni!
Szeress engem, és szeretetedben
egyesíteni fogom Egyházamat.
Szeress, és szeretetedért
enyhülhet Atyám haragja.
Szeress engem,
és csatlakozz a szentek imájához!

Csupán szeretetet kérek tőletek. Csupán a szívetekre van szükségem. Azért van szükségem a szívetekre, hogy a szívetekben építsem ki az egységet. ….. , áldozatokra van szükségem ahhoz, hogy a két nővért egyesítsem. Virágom, mondom neked, tiszteletet és dicséretet kaptam brazíliai küldetésed alatt. IC”

Szeretetláng Creative Commons License 2023.11.23 0 0 9621

„"Az Úr Szíve végül diadalt fog aratni.
Az Úr Szíve olyan, mint az isteni liturgia.
Békét hoz népének.
Az Úr Szíve rendíthetetlen,
természetfeletti módon
uralkodik a magasságokban.
Jöjjetek, jöjjetek mind,
akik még bizonytalanok vagytok
az igazság felől, jöjjetek Uratokhoz
és ki fogtok virágozni az Ő Szívében.
Fontoljátok meg ezt és tudjátok,
hogy az Ő Szívében van a ti menedéketek…"

 

Béke legyen veled, virágom! Mondd, van-e nagyobb öröm vagy dicsőség a Földön, mintha valaki megérti az én Szívemet? Mire képes az ember, ha nem árasztom el értelmét a megértés isteni világosságával? A Szent Isten, aki hozzád szól és felülmúl mindeneket, szomjadat oltja hangja dallamával, te pedig add tovább minden nemzetnek isteni Szavamat!

Mi az én Szavam? Az én Szavam misztikus szemlélődés, ami megvilágosítja a Szentlélek által lelketeket, hogy betekinthessetek Isten magasztos tudásába.

Hamarosan meg fogom látogatni a Földet.

Nemzedék! Az Uralkodó szól hozzád, akiről a legtöbben megfeledkeztek. Hallatni fogom Szavamat a Földön.

Sokan kérdezik közületek: "Miképpen fog eljönni?"

Erre így válaszolok: "Nem tudjátok, hogy az idők kezdete óta, és amióta ember él a Földön, mindenkor csak rövid ideig tartott a gonosz hatalma?

Már majdnem véget is ért, mert diadalom felemészti.

Hasonlóképpen fogja diadalom legyőzni és felemészteni a gonosz ember diadalát, mint ahogy a fáraó kígyóit felemésztette Áron vesszeje, amit kígyóvá változtattam.


E diadalomban mindannyian magasztalni fogjátok Szent Nevemet. Akkor majd népem között leszek… ti pedig velem, az Istennel fogtok útra kelni, velem fogtok járni. Azzal fogtok járni, akit egykor elérhetetlennek tartottatok… azzal fogtok beszélni, akit egykor kivetettetek lelketekből. Velem, az Istennel fogtok beszélni, mert én, az Isten jelen leszek szívetekben, és mint jó tanácsadó, megmutatom az élet ösvényét nektek. Mértékletességet, okosságot, igazságosságot és erősséget adok lelketeknek, és elárasztom mindazzal, amire lelketeknek szüksége van ahhoz, hogy angyalaim között és velem járjon. Akkor helyre lesz állítva országom a Földön.

Igen, lehetséges, hogy már ebben az életben is lássátok Istent. Lehetséges, hogy már földi életetekben szemléljetek engem. Igen!

Lehetséges, hogy betekinthessetek mélységeimbe, Istenetek és mindenetek mélységeibe, és már itt a Földön birtokba vegyetek engem. Ez lesz új életetek kezdete, mert nemcsak hallás útján, szavakból és könyvekből fogtok ismerni engem, hanem a valóságban is, valamint a megtérés által, amit a Szentlélek kegyelme ad nektek.

Engem látni életet jelent, mert halhatatlanságot kínál nektek…

Ily módon fogom meglátogatni a Földet, gyermekeim.

Felfogtad most misztériumomat? IC”

Szeretetláng Creative Commons License 2023.11.22 0 0 9620

„Az Én békémet adom neked, ….. . Ne kételkedj a Szeretetemben! Gyönyörűségem vagy, akit megoltalmazok. Én vagyok a te Őrződ.

 

A megbocsátásról és az igazságról szól énekem. Szeretem az igazságot, az alázatot és az erényt. Engedjétek, hogy titeket is gyermekeimmé fogadjalak, mint ahogy leányomat is gyermekemmé fogadtam, aki egyesült Velem, és egységben él Szentlelkemmel.  Az elmúlt évek során láthatóvá tettem előtted egységünket. Nem ültettelek-e el téged, mint liliomot a többi liliom közé gyönyörűségem kertjében? Nem mutattam-e meg neked jóságomat és kedvességemet? Pihenj meg továbbra is Szentséges Szívemben, hogy lelked nyugodt és békés maradjon.

 

Világosságod és megmentőd, erődöd és sziklád vagyok, ezért hát ki tudna elszakítani téged Tőlem? Gyermekem! Halld meg hangomat, és fogadd úgy, mint a napot. Fogadd úgy, mint záporesőt a szomjas föld, akkor ujjongva dalol majd a szád, és nyelved bölcsességem szavait és csodáimat fogja hirdetni szüntelen. Így váltsd valóra a Nekem tett fogadalmaidat. És mondj köszönetet, amikor Nevemet hívod. Érjenek el Hozzám imáid, úgy szálljanak fel Hozzám, miként a tömjén füstje.

 

Emlékeztess mindenkit, hogy egész életeteken át minden egyes gondolatotok és cselekedetetek fel van jegyezve az Élet Könyvében, az Igazság Könyvében, mely ki lesz nyitva az Ítélet Napján, és hangosan és részletesen fel lesz olvasva minden, amit földi életetekben tettetek. Az erényeseknek örök életük lesz Velem, míg a lázadók fejjel lefelé lesznek örökre az alvilág örök tűzébe hajítva. Alapozzátok hát életeteket a szeretetre! Állhatatosan szeressetek, hogy mindörökre a Paradicsomban pihenhessetek!

 

Én vagyok a kulcs a Paradicsomhoz.

 

Engedd, ….. , hogy még egy rövid időre igénybe vegyem a kezedet. Szívemben hordozlak téged.”

Szeretetláng Creative Commons License 2023.11.21 0 0 9619


„Béke legyen veled! Az imádság legyen mindennapi kenyered! Az töltse be szájadat! Szeretem hallgatni. én vagyok életed Kenyere. Mondd:

 

Mennyeknek Ura,
szenteld meg lelkemet, a Te lakóhelyedet,
hogy dicsőíthesselek Téged, Királyom!
Koronázd lelkemet szentséggel,
hogy istenségedben
országod és dicsőséged
örököse legyek.

Megígérem, hogy testvéreimért
áldozom életemet
és szabadító terved része leszek.
Teremtőm, a Tiéd vagyok,
Jézus Krisztus, a Tiéd vagyok,
Szentlélek, a Tiéd vagyok!
Amen.

 

Mibennünk, a Szentháromságban van a te hajlékod. Az Ecclesia újból életre kel.

 

Leányom, szeress engem, és élni fogsz. Egyél engem, és növekedni fogsz bennem. Igyál engem, és újból életre kelsz. Ha mindezt megteszed, az én képmásommá, a te Istened képmásává válsz. Tanítványom, szeretlek és megáldalak. Jézus a Nevem: fogadd békémet!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2023.11.21 0 0 9618


„Béke legyen veled! Az imádság legyen mindennapi kenyered! Az töltse be szájadat! Szeretem hallgatni. én vagyok életed Kenyere. Mondd:

 

Mennyeknek Ura,
szenteld meg lelkemet, a Te lakóhelyedet,
hogy dicsőíthesselek Téged, Királyom!
Koronázd lelkemet szentséggel,
hogy istenségedben
országod és dicsőséged
örököse legyek.

Megígérem, hogy testvéreimért
áldozom életemet
és szabadító terved része leszek.
Teremtőm, a Tiéd vagyok,
Jézus Krisztus, a Tiéd vagyok,
Szentlélek, a Tiéd vagyok!
Amen.

 

Mibennünk, a Szentháromságban van a te hajlékod. Az Ecclesia újból életre kel.

 

Leányom, szeress engem, és élni fogsz. Egyél engem, és növekedni fogsz bennem. Igyál engem, és újból életre kelsz. Ha mindezt megteszed, az én képmásommá, a te Istened képmásává válsz. Tanítványom, szeretlek és megáldalak. Jézus a Nevem: fogadd békémet!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2023.11.20 0 0 9617

„Mert a kereskedők mint értékes portékát, megvásárolták őket. A racionalizmus elhomályosítja lelküket, eltompítja ítélőképességüket és megöli alázatukat. Szodomához és Egyiptomhoz hasonlóan mindent visszautasítanak, ami az Egyház belsejéből, belső erejéből,

 

Szentlelkemtől

 

származik. Én azonban megadom neked erőmet a továbbhaladáshoz, mert ez az akaratom.”

Szeretetláng Creative Commons License 2023.11.18 0 0 9616

„Tökéletes semmiséged indítja Szívemet arra, hogy repessen az örömtől és vonja magára körülöttem álló angyalaim figyelmét.


Mit nem adnék meg annak, aki ily gyenge...
  Legyen áldott futásod, melyet velem teszel meg a világban, mert sok lelket fog megmenteni. Hajoljanak meg még a hegyek és a dombok is, amikor hallják békeénekemet, melyet népemnek adok. Emlékeztesd őket arra, hogy megvédem a legszegényebbet. Mondd meg nekik, hogy napjaitokban fel fognak virágozni az erények, és teremtésemre hamarosan egyetemes béke fog kiáradni, mert birodalmam tengertől tengerig fog kiterjedni.


  A vadállat rettegni fog színem előtt, és ellenségeid, akik az én ellenségeim, a porban fognak csúszni.
  Az Amen útban van, hogy emésztő tűzzel megtisztítson minden népet, mert iszonyodom a hitehagyók tetteitől. Munkához látott a menny, ezért hordozz engem mint ruházatot, hogy hirdesd találkozóinkon az Amen szavait! Kövesd lábnyomaimat, melyek vértől áznak!


  Szeretlek, gyermekem, fordulj meg és nézz rám, azután mondd, hogy te is szeretsz engem
! A köztünk lévő szeretet nem ér véget, szeretetem örökké tart. Igyekezz követni engem! Töltekezz szeretetemmel! Én, Jézus, megáldalak téged.” 

Szeretetláng Creative Commons License 2023.11.17 0 0 9615

„Béke legyen veled! Nem nézhettem, hogy Szívem virága elpusztuljon. Nem nézhettem, hogy örökre vaksággal légy megverve. Szívem a te lakhelyed és üdvösséged. Hogyan maradhattam volna csendben, amikor láttam ezt a felhőt, amint sátramat betakarja? Leheletemre volt szükség, hogy elfújjam azt, ami felhőbe vonta sátramat...

És most megkérdezem: Akarod-e folytatni mindazt, amit adtam neked, és akarsz-e szeretettel evangelizálni a Szeretetért?

Mondd: "Igen, Uram, de benső tűzzel, házadért és dicsőségedért való buzgósággal." Újítsd meg akkor irántam  hűségfogadalmadat és én is meg fogom újítani rajtad kegyelmeimet... Továbbra is kiárasztom rád kegyelmeimet és tanításomat. Szerezz nekem örömet, és csillapítsd szomjamat! Ismerd fel, hogy mit adtam neked!

Örömömet lelem abban, ha adhatok...

 

 Emlékeztesd tanácsadódat, hogy mennyire tetszik nekem az áldozat, és a nagylelkűség is kedves szememnek. Emlékeztetni kívánlak mindkettőtöket, hogy mennyire fontos az én ütememben követni üzenetem sürgősségét. Szembekerültetek az eljövendő nagy események hajnalával. A szívetek lásson munkához! Legyetek jók egymáshoz! A langyosság nem tetszik munkátokban. Ó, mi többet adhattam volna annál, amit megadtam nektek?

Olyan kimeríthetetlen kincset adtam, amely el volt rejtve az emberiség elől, és csak Gertrúd előtt fedtem fel akinek a szívét ez a kincs teljes elragadtatásba hozta, szemét pedig csodáival foglyul ejtette. Ezt a kimeríthetetlen kincset Isten a ti időtökre tartotta fenn: a végső időkre. Szentséges Szívem a te nemzedéked részére őrizte meg ezt a kincset. érted-e most már, hogy miért tekint az ördög téged, ….. , elsőszámú gondjának és első, elpusztításra szánt céltáblájának?

Sohasem foglak elhagyni. Dolgozz velem, és szerezz nekem örömet! én vagyok a te életed... imádkozz, hogy a Sátán ne merészkedjen túl közel egységetekhez. Imádkozz munkád elvégzéséért! Imádkozz, és kérd az Atyát, hogy tegyen tökéletessé! én, Jézus, megáldalak mindkettőtöket. és ne feledd: bízzatok meg egymásban, áldjátok egymást, és legyetek az eljövendő egység példája! Legyetek egyek!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2023.11.16 0 0 9614

„….. , kedvesem, ajkam az Igazságot, csakis az Igazságot hirdeti. Amikor erre a munkára jelöltelek, nem töltöttem-e meg a szádat felkenő olajjal? Nem töltöttem-e meg a világot gyümölccsel?  Nem támasztottam fel a halottat?

 

Azt mondtam: „Feltámasztom a holttesteket és a kísértetek földje új életre kel bennem. Ne törődj vele, hogy dühödten és igazságtalanul rontanak rád. Szétesőben van már a föld és a föld valamennyi lakója drágán megfizet majd bűneiért.  A szenvedés és nyomorúság, ami a keletre vár, fel fogja emészteni büszkeségüket és bűneiket. Egy hurrikán erejű heves szélroham el fogja égetni ezeket. Meg fognak lakolni minden egyes bűnükért és megtanulnak egységben élni.

 

Én támasztom fel a szeleket és én kavarom fel a tengereket úgy, hogy vizük hatalmas morajló hullámokat verjen. ….. , hadd mondjak neked valamit: Te az én gyönyörűségem és áldozatom vagy, mert kiszolgáltattalak azoknak, akik nagy hangon beszélnek ugyan a doxológiákról, de ezeket nem veszik komolyan. Palotáikból, ahol élnek, könyörtelen ítélet hallatszott, nem ragyog az igazság fénye sem a szemükben, sem a szívükben. De eljön az a nap, amikor olyan bűntudat fogja gyötörni őket, amilyet születésüktől fogva nem tapasztaltak még.

 

Azt hiszed, gyermekem, nem voltam ott, amikor határtalan gőggel és ijesztően szikrázó szemekkel lerombolták bő gyümölcstermést hozó szőlőmet? És az ajándékomat, melyet én magam formáltam és bíztam meg? Önteltség! Romlott és haragba belebetegedett nemzedék! Milyen találóan beszélt a Szentlélek, amikor Izaiás által azt mondta:

 

 „Menj, és mondd ennek a népnek ’Hallván halljatok, de ne értsetek, és látván lássatok, de ne ismerjetek! Tedd hájassá e nép szívét, fülét tedd süketté, és szemét ragaszd le, hogy ne lásson szemével, és szívével ne értsen, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon!’”

Értsd meg hát, hogy a megváltás, mely tőlem származik, az egyszerű szívűekre, a nyomorultakra, a társadalom által megvetettekre, az alázatosakra árad ki, hogy megbüntessem a hatalmasokat és a büszkéket. A te vádlóid az én vádlóim! A te támadóid az én támadóim!

 

….. , ne nyugtalankodj magad miatt. Szent Édesanyád ma jobban melletted van, mint valaha! Szedd össze a bátorságodat, mert boldog ember az, aki elveszíti életét miattam! Boldog vagy te kedves lélek, mert megízlelted kínszenvedésemet, töviseimet, szögeimet és főleg a lándzsát! A gonosz munkások, akik el akarnak űzni téged, szenvedni fognak, amikor felismerik, kit vettek üldözőbe, és reszketni fognak azon a napon! Folyamként ontják ők a véremet.

 

Maradj elkötelezett, ….. ! Ékesítsd Fejemet a szeretet és a hódolat díszeivel, és nyugtasd meg a kételkedőket! Én vagyok az Úr, aki meg fogja büntetni vádlóidat. Mi ketten? ic

 

Én vagyok. Minden, ami nagy, és ami kicsi, az Én Hatalmam és uralmam alatt áll. Ezért hát, gyermek, sohase félj, mert én mindig melletted vagyok! Szeress engem! Én, Jézus, megáldalak. Én vagyok.”

Szeretetláng Creative Commons License 2023.11.15 0 0 9613

„Én vagyok.

Virágom, úgy higgy, mint a gyermek.

Angyalaim vannak körülöttem, angyalaimmal jöttem.

Szerezz örömet nekem, és mindig a tudást keresd, engedd, hogy parancsolataim örömmel töltsenek el téged, és áldott leszel. Szerezz örömet Lelkemnek, és időnként mondd nekem, hogy Abba. Légy az én tükörképem, légy szent, te, akit saját kezemmel szenteltem meg, a te szíved legyen az én fejtámaszom! Én, az Úr veled vagyok. Akarsz-e jelenlétemre gondolni? Gondolj rám, hogy tudatában légy cselekedeteidnek, gondolataidnak és szavaidnak! Fogadd békémet! 


 Én vagyok az, Jézus. Jöjj, Pió atyával  vagyok.


Sono con te Vassula, ascolta nostro Buono Signore!”

Szeretetláng Creative Commons License 2023.11.14 0 0 9612

„Támaszkodj rám! Veled vagyok. Ne aggódjék szíved e dolgok miatt! Gondját viselem Egyházamnak, ezért soha ne csüggedj! ….. , virágom, ne feledd: Senki más nem tanított téged, csak én! Azért jöttem, hogy tanítsalak téged és rajtad keresztül másokat is. Én vagyok Tanítód, és szeretlek. Tanulj magától a Jóságtól! Tanulj, tanítványom, önérdek nélkül és fenntartás nélkül add tovább!

Lásd gyermekem, engem úgy ismernek, hogy nem félek az ember nagyságától. Ha az emberek bíróvá válnak, de nem figyelik szentül a szent dolgokat, magukat ítélik istentelennek. Elfelejtetted, hogy velem is úgy bántak, mint istenkáromlóval, és emiatt ítéltek el? Miért csodálkozol, hogy téged azzal vádolnak, hogy hamis és sértő nyelvet használsz? Engem is ugyanolyan emberi mérték szerint ítéltek el, ahogy téged ítélnek el ma. Gyermekem, ne félj! Lo tedhal! Az ítélet napján remegve fognak bűneik számbavételére trónom elé járulni, hacsak meg nem bánják az ő napjuk előtt. Ha könyörtelen ítéletet mondanak rólad, az rájuk is könyörtelen ítéletet hoz. Vádjaik fogják vádolni őket.

Mondom neked, ….. , egy napon majd az én udvaromban és az ítélet napján lelkiismeretfurdalást fognak érezni mindazok, akik vádoltak és gúnyoltak téged, mert visszautasították kimeríthetetlen kincsemet, pedig lelkük bölcsességet meríthetett volna belőle és megszerezhette volna barátságomat, és az mindenek feletti uralmam és ragyogásom szépségébe és Istenükkel való bensőséges kapcsolatra vezette volna őket. Vádlóid rád fognak tekinteni, és úgy fognak szólni, ahogy a Szentírás mondja: "Ő az, akit egykor kinevettünk. Gúnyolódásunk céltáblája volt, milyen esztelenek voltunk! Életét őrültségnek tekintettük..." És te, gyermekem, szembe kerülsz mindazokkal, akik elnyomtak téged. Rá fognak döbbenni, milyen keserűvé tették kelyhemet. Maradj velem szenvedésemben! Szükségem van barátságodra! Imádkozz, és mondd e szavakat:

 

Uram!
Bárcsak szívesen fogadnád,
és vigaszt nyújtanának
a szájamból fakadó szavak
Szentséges Szívednek!

Világ Megváltója!
Miért szőnek szakadatlanul
vádakat ellened?

Tiéid Vigasztalója!
Miért terhelnek egyre
szomorúsággal és bánattal Téged?

Emberiség Barátja!
Miért tagadják meg tiéid megsebzett Szívedet,
és bűnös életükben folyvást
miért szórnak zavart keltő jelszavakat?

A mennyek nyíltan hirdetik dicsőségedet
és hangodat mindenütt hallják
az egész világon:

"Térjetek vissza hozzám,
és új életet adok lelketeknek!"

De csupán megvetést kapsz
Megváltóm,
és ó, mily sokan gúnyolódnak hívásod felett,
Vigasztalóm!

Emberiség Barátja, tökéletes Szépség,
háromszor Szent Világosság!
Újból elárulják, megtagadják
és próbára teszik szeretetedet.
Sokasodnak ellenségeid,
és növekszik kegyetlenségük.

Áldozati Bárány!
Vádlóid vádolnak,
támadóid szüntelenül támadnak.
Mikor jelensz meg lovadon
mint az igazságosság Harcosa?"

 

Én tulajdonom, soha ne hagyd el Szívemet! Ellenségeim üldöznek téged, de valójában engem üldöznek. Angyalom, gyermekem, az Atya küld téged, hogy utazz érdekünkben és tégy tanúságot, ezért van rajtad jelem. Meríts bátorságot! Melletted vagyok. Hívj engem, amikor fáradt vagy, és fel foglak emelni. Töltsd meg gyülekezeti termeimet, és ne félj! Én fogok közbelépni az ellened fordított zsarnokság idején. Ezért légy türelmes!”

 

Szeretetláng Creative Commons License 2023.11.13 0 0 9611

„Én vagyok. A Szeretet a közeledben van. A Szeretet nagylelkű. Ne feledkezz meg jelenlétemről, és nem fog megbotlani nyelved. Leányom, jöjj, és imádkozz velem az Atyához:

Atyám,
bár még éjszaka borítja ezt a Földet,
tudom, hogy felettem van
Jahve,
aki látja gyermekeit a sötétben,
és meg fog könyörülni rajtuk.
Hatalomban és dicsőségben
fog leszállni, hogy eloszlassa
ezt a fenyegető éjszakát
és fényes nappallá tegye.
Béke és szeretet tölt el minket.
Az ő világosságával telik meg lelkünk.
Én vagyok eljön,
Én vagyok visszatér,
Én vagyok velünk lesz!
Dicsőség a Magasságbelinek!
Amen.


Én vagyok. Kicsim, örömtől repes a Szívem, valahányszor megszólítasz. Bárcsak megértenéd ezt, gyermekem! Azt kérdezted, hogy útra kell-e kelned, hogy tanúságot tégy, ahogy most. Igen. Nem azért, mert szükségem van rád, ….. , hanem azért mert ha elmész és tanúságot teszel Nevemben, az megdicsőít engem, téged pedig megtisztít. Virágom, megadom neked a szükséges erőt, a szükséges szavakat. Úgy viselkedj előttem most, ahogy a Király érdemli! Úgy viselkedj előttem, ahogy Szent Istened előtt kell viselkedni! Én vagyok van veled. Jöjj gyermekem, akit megmentettem! Jöjj! Lépteid kövessék az én lépteimet, lábad az én lábamat, míg véget nem ér küldetésed!  Mi ketten?

Jöjj hát olyan gyakran hozzám, ahogy tudsz, és mindenkor eltöltelek. Hajolj hozzám, gyermekem, hogy felkészítsem füledet hangom felismerésére! Tégy eleget nekem gyermekem, és fejlődni fogsz bennem. A Szeretet veled van, és megáld téged.

Ó igen! Újra velem vagy! Ma este tökéletessé teszem beszédedet. Én magam fogok sok mindent megmagyarázni. Ismételd utánam e szavakat:

 

Jézus, érintsd meg szívemet!
Te vagy az én gyönyörűségem,
szólj hozzám!
Vezess
és alázz meg engem!
Amen

 

Légy gyönyörűségemre, és dicsőíts minden időben! Szeretlek, ezért rajtad hagyom keresztemet. Én mindvégig hordoztam. Tisztelj és dicsőíts azáltal, hogy időnként viseled keresztemet! Ezzel megpihentetsz engem. Jöjj!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2023.11.12 0 0 9610

„….. , ne aggódj, hogy kevéssé ismered Szívemet. Hadd növeljem szeretetedet Bennem! Választott leányom, virágoztasd fel Egyházamat! Vedd az örökké tartó békét és mutass fel Engem minden Egyháznak! Mutasd meg nekik Műveim nagyszerűségét! Mondd meg, hogy mennyire kész vagyok megbocsátani nekik! Imádkozzák minden reggel ezt az imát, és hívjanak Engem:

 

„Uram, Jézus Krisztus,
küldd le Fényedet rám,  
hogy megszabaduljak minden bűntől. 
Mutasd meg nekem az utat,  
az ösvényt, melyen járnom kell.
Itt vagyok, mint egy gyermek,  
akinek anyja védő karjaira van szüksége.
Irányítsd lépteimet az Igazság felé. 
Te vagy az Igazság. 
Add Áldásodat, hogy meggyógyuljak,
gyógyíts a Te Szereteteddel és Gyengédségeddel.
Ó, Uram, halld meg sóhajom,  
és töltsd meg lelkemet, vezesd lelkemet
az Élet vizéhez.” Amen

 

- és az Én válaszom ez lesz:

 

„kövess Engem, mert Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Kövess Engem!”

 

De békülj ki az Atyával, és lakjál Bennem.

 

Szeretet-cselekedeteid által tükrözd vissza Dicsőségemet ma, amint elkezded a napod, a gonoszságért szeretettel fizess vissza, békülj ki azokkal, akikkel még mindig haragban vagy, teremts békét, add tovább a békét, ne vétkezz többé és szüntelenül imádkozzál. Fogadd be, és váltsd valóra a Szentírás minden szavát! Légy a vezetője a vakoknak, és légy a fényük, senkit ne ítélj meg! Légy mintája Bölcsességemnek és Igazságomnak, amint az testet öltött Törvényemben a tanulatlanok számára, de nem keményszívűséggel. Ne késlekedj Hozzám jönni bármikor Tanácsért! A Szeretet mindig veled van. IC”

Szeretetláng Creative Commons License 2023.11.11 0 0 9609

„….. , bízz bennem! Én több vagyok a lelkedre vigyázó őrnél! Hordozd szívedben Oltáriszentségemet, és illatosíts meg engem! Én vagyok e nagy mű Szerzője. Édesítsd meg Szívemet, mert tele van bánattal és csalódással. Evangelizálj, beszélj és mondd azokat a szavakat, amelyeket én adtam neked! Tedd széppé Egyházamat, és töltsd el gyermekeim szívét-lelkét mindazzal, ami ÉN VAGYOK! Felejtsd el félelmedet! Nem vagy tévedésben. Te nem.

Én vagyok a te Atyád, és gondoskodom rólad. Talán jöhetnél gyakrabban is hozzám, leányom, hogy írj. Örömet szerezne ez neked? (…) Majd találok számodra időt.


Leányom, még sok üres lap van előttem, amelyeket tele kellene írni, felkenve őket nemes mondanivalómmal. Művem hímzéshez hasonlít. Megterveztem minden részletet, és ehhez találnom kellett egy darab tiszta vásznat, amelyre saját kezemmel rajzolom rá a díszítő minták rózsáit, ahogy kigondoltam. Aranyszállal hímeztelek ki téged, így felfrissítve a rózsákat, hogy édes illatukkal árasszák el az egész világmindenséget.

Hangos könyv vagy te is. Még van benne is néhány lap, amit tele kell írni. Te az én kezem műve vagy, és nekem be kell fejeznem művemet.


Nem hallottad?

"Emészt a buzgóság házadért"


Én vagyok házamnak és házam népének őre. Gyötrődöm, mert azt kell látnom, hogy házamat darabokra tépték. Nem olvastad?

"A tétlenség miatt meghajolnak a gerendák,
és ha nincs gondosság, beázik a háztető."

Az én házamat megvetették. Minden házért fizet valaki. Házamat saját Vérem árán vásároltam meg. Miért nem figyelt oda senki könyörgésemre, amikor azt kértem az Atyától, hogy legyetek egy? Ha ma válaszolnátok felszólításomra és engedelmességet mutatnátok, egy kehelyből részesednétek egy oltár körül.


Ki kell nyitniuk a szívüket és hinni fognak…

 

Ha az egyházak képesek elhárítani azokat a visszahúzó akadályokat, amelyek gátolják, hogy egyesüljenek, amelyek a Szentírás szerint útját állják közöttük a hit, a szeretet és az imádás megvalósulásának, hűséges leszek ígéretemhez és megadom a béke idejét az egész világnak.
Ez a béke mindenkit Misztikus Testembe fog gyűjteni, beteljesítve Szavaimat, amelyeket értetek mondtam Istenhez, az Atyához imádkozva, amikor így esdekeltem:

"Legyenek mindnyájan egy.
Amint te, Atyám, bennem vagy
és én tebenned,
úgy legyenek egy ők is mibennünk,
és így elhiggye a világ,
hogy te küldtél engem"

Ez a könyörgés, amelyet isteni ajkam mondott, még mindig, minden pillanatban visszhangzik a mennyből. Szavaim azért könyörögtek, hogy lelki egységre jusson az egész világ, de nem a szerződések aláírásával létrejött egységre. Hogy beteljesedjenek Szavaim, ahhoz az egyházaknak először az alázatot és a szeretetet kell keresniük, olyan kegyelmeket, amelyeket a Szentlélek által és nagy bűnbánatban lehet elnyerni.

Ne csodálkozz ígéretemen! Aki a kegyelem által meghívást kapott, az eggyé lesz a Háromságos Istennel, és nincs többé egyedül, mert mi élünk őbenne. Őbenne lakozunk. Miután ily módon lakóhelyet készítettünk benne, birtokba vesszük őt, ő pedig minket.

És téged is így hívtunk meg a mi tiszteletünkre és dicséretünkre, leányom, hogy szolgálj minket, de nem csupán egy vagy két órán keresztül, hanem hogy megszakítás nélkül egész nap velünk légy, és állandóan keresd Egyházam boldogulását. Fáradozásod hozzon békét! Legyen minden Szavam az Egyház javára, hogy így elteljen áldásaimmal! Gyarapodj isteni szeretetemben, leányom, és csókom frissítse fel testedet-lelkedet! Ne zavarjon meg és ne is aggódj, ha elnyomóid üldöznek. Légy olyan, mint a liliom, légy mentes az aggodalmaktól! Atyai csókom vigasztalja meg a szíved, fékezze meg ellenfeleidet és űzzön el minden zavaró gondolatot, ami nem tőlem való! Fogadd örömmel vigasztaló Szavaimat és értsd meg, mily közel vagyok hozzád!…” 

 

Szeretetláng Creative Commons License 2023.11.10 0 0 9608

„Kedves, szeress engem! Ne feledd ….. , hogy mások elébe helyezve téged mennyire kedveztem neked. Nagy adomány a kegyelem, amelyet neked adok, hogy megsemmisülhetsz bennem, a te Istenedben! Kis palántám, semmi érdemed sincs, mégis annyira égek a vágytól, hogy magamhoz emeljelek és bennem légy, hogy szemet hunyok afölött, ami vagy, még bűneidet is elnézem, és megbocsátom. Érted-e már forró szeretetemet? Maradj kicsiny, ne hagyj fel azzal, hogy engem hívj! Szüntelenül szomjazz engem! Támaszkodj rám, ha fáradt vagy, maradj bennem, mert ezt szeretem!  A Szeretet szeret téged! 


Szeress és imádj engem, így dicsőíts meg engem, a te Istenedet! Érted? Most már tudod, mit jelent Istenedben lenni és bennem  élni. Én vagyok a te szeretett Atyád, aki így őrizlek téged, keblemre szorítva, ahogy az anya táplálja és melengeti keblére szorítva gyermekét. Én is így teszek veled, táplállak és megvigasztallak . Nem kell aggódnod, mivel életed forrása egyenesen belőlem fakad. Nem kell félned, mivel szeretetem és két karom átölel téged. Én vagyok Védelmeződ, és mellettem biztonságban  vagy. Én, az Úr, úgy neveltelek fel téged, ahogy a gondos anya törődik gyermekével.
Kedves, az élet forrása belőlem fakad.
Légy áldott!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2023.11.09 0 0 9607

„Légy gyönyörűségemre, és írd le számomra e szavakat:

 

"Jézusom jöjj, Te, aki élsz, jöjj!
Ó Emmanuel, bocsáss meg nekem,
fogadd be gyengeségemet a Te erődbe,
fogadd be szárazságomat forrásodba,
fogadd lelkemet kezedbe!
Szeretet örök Forrása,
használd szívem minden rostját arra,
hogy szeresse, dicsérje és hirdesse
magasztos Nevedet!
Engedd, hogy lelkem Teremtőm után szomjazzon,
hogy ez a por, amelyet gyermekeddé formáztál,
a szeretet égő lángjává legyen,
mert hatalmad van élet és halál fölött.
Tekinteted hatalma megolvasztja a vasat,
féltékeny szereteted megteheti,
hogy életemet őrültségnek tekintsék a bölcsek.
Feszítsd meg ismét íjadat,
és vedd célba kedvenc céltábládat!"

 

Nem vagyok könyörtelen, hanem igen könyörületes és szelíd. Valóban fel fogom emelni íjamat, és nyilamat kedvenc céltáblámra irányítom, mert különben milyen bizonysága lenne annak, hogy én jártam ott? Fogd meg erős kezemet és segíteni fogok, hogy megdicsőíts, de hogy ezt meg tudd tenni, ismét szükségem van beleegyezésedre... Szükségem van rám hagyatkozásodra, akaratodra, szívedre és teljes "igenedre". Amint megkapom beleegyezésedet, akaratom megvalósul benned... és megdicsőítesz engem. Béke neked, gyermekem, szeretlek ….. . Szeress te is engem, ahogy én szeretlek téged, hogy egyszer majd ezt mondhassam:

 

"Nemzedéketekben senki sem szeretett
engem úgy, ahogy te szerettél engem."

 

Jöjj, én vagyok Tanítód, és tőlem fogod megtanulni szabályaimat.  IC”

Szeretetláng Creative Commons License 2023.11.08 0 0 9606

„Én vagyok.

Az átkot fel fogják oldani, és meg fognak hallgatni. Bátorság kicsim! ... Veled vagyok... Közeledben van a Szeretet... Ó, ….. , kedves, oly közel vagyok hozzád! Én vagyok. Vigyázok minden léptedre. Állj fel, és csókolj meg! Közel vagyok hozzád. Csókold meg a Szentséges Szívet, amely itt van előtted...

Igen... Szerezz nekem örömöt, és írj! 


Béke legyen veletek! Én vagyok az, szeretett gyermekeim, a Szentséges Szív. Én, a ti Megváltótok követlek benneteket, hogy megnyerjem szíveteket, és egészen az enyémek legyenek. Összegyűjtöttelek ma benneteket, miként az iskolában, hogy együtt legyünk, és közvetlenül a Bölcsességtől
 tanuljatok. Látást fogok adni a vakoknak, hogy meglássák ragyogásomat. Oktatni fogom a tanulatlanokat, hogy növekedjenek Lelkemben, és megértsék, hogyan kell megkülönböztetni a bűnt az erénytől. Minden szívet meg fogok nyerni, még azokat is, amelyek gránittá váltak, és olyan rendíthetetlenek, mint a malomkő. Miként az az ember, aki meghívja barátait, hogy megossza velük vagyonát, én is meghívlak benneteket, hogy megosszam veletek vagyonomat. Találkozóim hasonlítanak az iskolához. Lelki életetek fejlesztését szolgálják. Emlékeztetnek benneteket Szavam értelmére. Eljövetelem nagy eseményére készítem fel lelketeket iskolámban, és kegyelmemből olykor jövendő dolgokról beszélek nektek, hogy ismertessem, miképpen fognak megtörténni.  Ha nem tanultok a Bölcsességből, hogyan tudtok törvényem szerint élni? Hiszen sokan nem ismertetek engem, és azt sem ismertétek, akit hozzátok küldtem. Én vagyok a Feltámadás. Látjátok, miként teljesedtek be a jövendölések?
  Életre keltettem leányomat a sírból, kézen fogtam, felneveltem, hogy kedveskedhessek neki.
 Igen, én vagyok a Feltámadás és a Világosság!
  Nem tettem-e meg veletek is ugyanezt? Nem könyörültem-e meg rajtatok? Nem kerestem-e és nem találtam-e meg azokat, akik távol voltak Szívemtől? És nem hoztalak-e vissza örökkétartó szeretettel magamhoz? És nem kedveskedtem-e nektek ezekben az években, hogy megnyerjem szíveteket?
  Felkeltettem irgalmamat, hogy elnyomjam haragomat, és szeretetemet árasztottam ki igazságosságom helyett. Felkínáltam nektek békémet, majd kegyelmemet. Könyörületem lehajolt a mennyből, és meghallgatta imába foglalt kéréseiteket. Áldásaimat adtam rátok szüntelen.

 

" ...mint a csatorna, amely átszeli a kertet,
így szóltam: ,Öntözni akarom kertemet,
locsolni akarom virágágyaimat.'
De nézd csak, az árkom folyóvá változott,
a folyómból pedig tenger kerekedett."

 

  Ma azt mondom nektek: Pásztorotok hamarosan közöttetek fog élni, és városának kertjeiben fogja legeltetni nyáját. Nem, ti még nem vagytok egy nyáj, de egyenként visszahozlak benneteket a sivatagból. Ezért kis nyájam, amikor látjátok, hogy Pásztorotok megjön a sivatagból, tudnotok kell, hogy bárányaim maradéka is velem van, és amit veled tettem, leányom, mindazt megteszem bátyáiddal is. Meg foglak menteni benneteket! Egyesíteni foglak benneteket többi bátyátokkal. A Bölcsesség lesz Szent Társatok, hogy szüntelenül tanítson benneteket. Hamarosan feloldom az átkot, és véget ér nagy hitehagyástok. Beteljesedik az imádság, amelyet én adtam nektek. Akaratom megvalósul a Földön éppúgy, mint a mennyben. Megszentelt Nevemben sok nemzet jön a messzeségből, a Föld minden határáról, hogy szent Nevem mellett lakjanak, és nagyságomat magasztalják az istenség által, amelyet vissza akarok adni nektek. Eljön az én országom, mert trónom leszáll a magasból szent városomba, és uralkodni fogok maradékom felett, akik színről színre fognak engem látni.

A Szeretet Szeretetként tér vissza - és akaratom megvalósul a Földön is, ahogy a mennyben, mert egyek lesztek, és szerető szívvel, benső égő tűzzel fogtok engem egyetlen tabernákulum körül dicsérni. Főpapi imámat  beteljesítem a Földön is, miként a mennyben. Lelketek gyökeret fog bennem verni szeretetben és egységben, és eltelik Lelkem teljességével.
  Igen, szeretteim, nemcsak mindennapi kenyereteket adom meg, hanem Szívem rejtett kincsét is: a mennyei mannát, amely átváltoztat benneteket, és lelketeket az én Lelkem másává teszi. Szentlelkem
 kiáradása fog átváltoztatni benneteket, hogy megértsétek, hogyan kell teljesen megbocsátani azoknak, akik vétkeztek ellenetek. Megadom nektek az értelem és az irgalom Lelkét, hogy megértessem veletek, mit jelent "az Úr félelme". Igen szeretteim, és ha ezt megértettétek, megadom nektek a Bölcsességet, hogy útitársatok és vezetőtök legyen.
  Olyan szentségre fog vezetni benneteket, amely ezer évre megbénítja a Sátánt, és amely meg fogja akadályozni, hogy a Sátán közénk álljon, hogy az én szeretetem és közétek álljon. Tehát amikor azt látjátok, hogy lángba borul az ég, és megolvadnak az elemek a forróságban, tudjátok, hogy ez ígéretem kezdetének, az új Égnek és az új Földnek a jele: ez lesz Egyházam megújulása, Egyházam újjászületése,

 

a ti szívetek  újjászületése.

 

Nekem szentelt lelkek, akik engem képviseltek, tőletek a következőket kérdezem: emlékeztek-e, hogyan hallgattam meg Illés hozzám intézett panaszát Izrael viselkedésével kapcsolatban, mivel azt gondolta, megölték minden prófétámat, és lerombolták minden oltáromat? Emlékeztek-e, mit feleltem erre?
Így szóltam: megtartottam magamnak hétezer férfiút, akik nem hajtottak térdet Baál
 előtt.
  Ma pedig ezt mondom nektek szeretett testvéreim: megtartottam magamnak egy maradékot. Kiválasztottam és kegyelmemmel átalakítottam őket, hogy hűségesek maradjanak hozzám. E maradékot azért nevelem fel, hogy felépítsék az egykori oltárokat, és helyreállítsák szentélyemet.
  Ők új Egyházam építői.
  Míg a gonoszok továbbra is gonoszat cselekszenek, üldöznek benneteket, a végső idők prófétáit és szentjeit, és míg a kevélyek világra szóló tekintélyért küzdenek, én, a ti Megváltótok, felnevelem és kiképezem Szentséges Szívemben ezeket az építőket, hogy Egyházam oszlopai legyenek. Testvéreim, sohasem foglak elhagyni benneteket, soha... Jöjjetek... vegyétek fel kereszteteket és kövessetek! Ha útközben elfáradtok, támaszkodjatok rám, támaszkodjatok Szívemre, és szívdobbanásaim megadják nektek a szükséges bátorságot és erőt, hogy folytassátok Kálváriára vezető utatokat. Legyetek áldottak!
 Mindezt azért mondtam el nektek, hogy békére és reménységre leljetek bennem. Ma világosan  szóltam hozzátok, szeretteim. Őrködjetek, és virrasszatok, hogy meghalljátok lépteimet. Az Ige most igen közel van hozzátok, és felétek tart. Megáldalak benneteket, homlokotokon hagyom szeretetem sóhaját. Ez a sóhaj jelzi, hogy az enyémek vagytok. Legyetek egyek Szent Nevemben!”

Szeretetláng Creative Commons License 2023.11.07 0 0 9605

„Én Vagyok. Béke legyen veled, csakugyan vágyakozz utánam életed minden napján! Én, Jahve, melletted vagyok és örvendezem, amikor hívsz. Szívemnek öröme, soha ne szűnj meg vágyakozni utánam. Sóvárogj utánam, mint a szomjas föld. Légy rendíthetetlen a hitedben. Jöjj, öntsd ki kéréseidet, és Én meghallgatlak! Mondd el minden gondodat, ami szívedet nyomja, és Én tanácsot adok neked.

Leányom, nézz föl, ahol az otthonod van, igen, nézz fölfelé, fordítsd szívedet az Igazság felé. Most hallgass meg:

 

Jelenlétem nagy ajándék számodra, de az egész emberiség számára is az. Annyi jó dolgot adtam neked gyermekkorodban, ….. , de emlékezeted kitörölte ezeket a lelkedből. Most emlékeztetni foglak: amikor kisbaba voltál, karjaimban tartottalak, magamhoz öleltelek, úgy emeltelek magamhoz, ahogy egy apa gyönyörködik a gyermekében. Én, aki fölötte vagyok a földi apádnak, mert a Teremtőd vagyok, mindig el voltam ragadtatva, amikor ölelésemben tartottalak, felemeltelek a kiságyadból angyalaim örömteli kacagása közepette. Szeretettel becézgettelek, miközben te mosolyogtál Rám. És ahogy egy apa az ő kisbabájához beszél, a következőket mondtam neked: „Örökre Magamhoz kötlek téged, kicsim, Magamhoz fogom vezetni lépteidet életed minden elkövetkező napján, és vigyázni fogok rád, amikor alszol. És amikor elérkezik a hajnal, tanítani foglak és bölcsességgel beszélek majd hozzád, emlékeztetve arra, hogy Én a te Atyád vagyok, te pedig az Enyém vagy. Tőlem származol, az ivadékom vagy. Egyengetni fogom előtted az utat, amikor követemmé teszlek. Örömmel vártam, hogy eljöjjön az idő, amikor felfrissíthetem és feleleveníthetem Rólam való gondolataidat. Egy ivadék, aki Tőlem származik, és akit majd alkalmas időben e nemzedék közepébe fogok ültetni.

 

Igen, csakugyan e nemzedék közé teremtettelek saját céljaimra. Azért hívtalak el, hogy feltárjam előtted üdvözítő tervemet, és fájdalmas Szívvel elmondjam neked, hogy ölelésemből ki foglak küldeni a világba, hogy Nevemben beszélj, de amint majd ezt teszed, csalóként fog bánni veled a világ. Amikor megkérdezted, hogy „miért?”, így válaszoltam neked: „Az agyagot arról ismerik fel, hogy az első esőcsepp elmossa, de a te lelked nem hal meg soha.” Ezeket a szavakat intéztem hozzád. De azt is hozzátettem, hogy bátorsággal és buzgalommal foglak gyarapítani, hogy bár törékeny vagy, soha ne inogj meg, és soha ne félj. Fáradhatatlanul fogod a magot vetni Velem együtt az egész világon.

 

De lám, te az áldozatom is leszel. Ki kellett választanom valakit közületek, aki áldozatom lesz, és hogy azzá válhass, minden félelmet távol tartok tőled, hogy nyelved olyan éles legyen, mint a tiszta ezüst, amikor majd a Szavaimat továbbadod. Szeretetem e nemzedék iránt minden képzeletet felülmúl. Szeretetem úgy ömlik rád trónomról szüntelenül, mint csillogó gyémánt-vízesés, miközben Én, mint egy éhes koldus, ott állok az útkereszteződésben szeretet-alamizsnát koldulva minden arrafelé haladó járókelőtől, akik bűnös szándékaikkal, mint fogyatkozó árnyak, közömbösen és elveszetten elmennek előttem.

 

Ugyanekkor Fiam síró kiáltása is hallatszani fog fentről, amint odakiált nekik: „Ó, jöjjetek! Gyertek, és egyétek az Én isteni kenyeremet és igyátok az Én isteni boromat, amelyet minden nemzedék számára készítettem! Azért, hogy meggyógyuljatok és éljetek, szeretteim. Hagyjátok el az evilág gazdagságát, mert az nem válik hasznotokra! Jöjjetek Hozzám, mert Tőlem bölcsességet tanulhattok, és ez a bölcsesség meg fogja mutatni nektek az Utat az Igazsághoz és az Élethez. Kiáltásom nektek szól, a Magasságbeli fiaihoz és leányaihoz. Nem hallottátok, hogy aki megtalál Engem, az az életet találja meg? Én vagyok az örök élet kapuja, ezért jöjjetek hát!”

 

Gyermekem, sokan üldöznek Engem, mert nem ismernek, és nem értenek. Napjaidban lehajolok a magasságból, hogy mindnyájatokat megérintsem. A porban járkálok, hogy megkeressem nyomorult fiaimat és leányaimat, akik a bűn porában járkálnak, hogy felemeljem és elvigyem őket arra a helyre, amely nekik van fenntartva, és ahol a tisztaság ruhájába fogják őket öltöztetni. Arra a helyre, ahonnan örök áldás árad szüntelen. Ne maradj hát a bűn porában és elszigetelve, nemzedék, mert nem válik javadra, ha Tőlem elszakadsz, mert így halott vagy. Ha Lelkemtől elszigetelve maradsz, aki az Életadó, aki megelevenít és megmozgat téged, olyan leszel, mint egy halott test. Ezért jöjj, és oltsd be magadat Lelkembe azért, hogy élj!

 

Jöjj! Bízz Bennem, bőséges áldásomat adom mindazokra, akik keresnek Engem, és rájuk öntöm Nevemet, mint olajat, hogy újjáélesszem a lelküket. Áldottak azok, akik szabad akaratukból befogadnak Engem, mert ők világossággá válnak. Jöjj, leányom, légy áldott. A Szeretet szeret téged.”

Szeretetláng Creative Commons License 2023.11.06 0 0 9604

„Sohasem fog elhagyni és visszautasítani téged az a kéz, amely megformázott... Valahányszor leköpnek téged, növekszik irántad való szeretetem. Ne félj, udvaromban nem fog szégyen érni téged. Nem, ne nyisd feleletre szájadat, ha durván bánnak veled! Azonban jaj azoknak, akik rossznak mondják a jót, és a rosszat jónak!

ÉN VAGYOK.

Engedd meg akkor, hogy rajtad keresztül egész nemzeteket hívjak össze! Adj át mindent, amit adtam neked! Add tovább mindazt, amit kapsz, ez a parancsom számodra. Még azok is sietve jönnek hozzád találkozóimra, akik előtt ismeretlen Szent Nevem, és én meg fogom gyógyítani hűtlenségüket. Királyod Szíve nem fogja elhagyni őket. én, Jahve vagyok a ti Gyógyítótok. Továbbra is kinyilvánítom jóságomat gyermekeimnek és magamhoz vezetem őket. Siess gyermekem, mutasd meg képmásomat a legkisebbtől a legnagyobbig mindenkinek, és meg fognak menekülni. Jöjj, újból leszállunk a völgybe, ahol elszórtan feküsznek a kiszáradt csontok...

 

Mondd gyermekem, miért vagy meglepve? Azt mondtam, hogy semmitől sem foglak megfosztani. Nem mondtam-e, hogy lelked tűrőképessége szerint te is mindazt meg fogod tapasztalni, amit én tapasztaltam a Földön? Látod, milyen tiszteletet nyújtok neked? Figyelj rám! Ha engem, aki a te Mestered vagyok, elárult valaki, aki velem egy asztalnál ült, nem fognak-e neked is kelepcéket állítani, tanítvány? Igen! Még azok is, akik veled ették a kenyeret! örvendezz! Veled van Tanítód és kéri, hogy imádkozz e lelkekért, mivel ők éppoly értékesek számomra, mint te.  Jöjj, légy a tükörképem!... Bátorságot öntök beléd, leányom. Szeretlek és megáldalak.” 

Szeretetláng Creative Commons License 2023.11.05 0 0 9603

„…… , figyelj jól, és hallgass meg! Írj le minden szót, amit hallasz!

 

Keletről jön el a hajnal. Ne suttogd szavaimat, hanem hangosan hirdesd azokat! Az ilyen kinyilatkoztatás nem marad rejtve. A felebaráti szeretet legyen a legfőbb gondod. Teljék meg szád az Én illatomat árasztó szavaimmal, mely illat az egész világegyetemet betölti. Ezért add át a többieknek, hogy hasznukra váljanak szavaim, és ők is örvendezhessenek. Tégy tanúságot, és ne hagyd, hogy elbátortalanítsanak a keményszívűek és a kicsinyhitűek. Nekem is kijutott belőlük az Én földi életemben.

 

Én vagyok a Feltámadás és az Élet, és ahol átvonulok, ott életre keltem és örök fényességbe vezetem az embereket. Akik az Én utamon járnak, azokat mind megóvom, de jaj azoknak, akik az átvonulásom ellen lázadnak, meg fogom büntetni őket hitetlenségük miatt az Ítélet Napján! ….. , Én minden megtért szívből begyűjtöm a mirhámat és a balzsamomat. Már eleve ez bátorítson fel téged! Sok lelket megnyertem már, ezért ne törődj a mendemondákkal, sokkal inkább lásd meg Művem gyümölcseit. Művem emlékeztessen mindenkit arra, hogy hiteles keresztény életet éljen. Ez a haldokló nemzedék elvesztette a méltóságát. A hatalom emberei mind hazudnak egymásnak, és már alig maradt olyan, aki Nekem szenteli az életét. Ezért hogyan hallgassak így tovább?

 

Gyümölcseim láttán szentjeim és angyalaim ujjonganak az örömtől. Igen, leányom, azért neveltelek fel téged, hogy ültess! Az ördög mindig arról volt ismert, hogy a vele rokonlelkűeket háborúra buzdítsa Művem és mindazok ellen, akiket kiválasztottam, és felkentem. Vádlóid ugyanazok, akik kiforgatják a Törvényemet és az Evangéliumot, valamint rossznak mondják azt, ami jó. De eljöttem hozzád királyi hatalommal, hogy Engem kövess, gyűjts és egyesíts, bátoríts és reményt adj, szeress és gyógyíts. Azért jöttem el hozzád, hogy megszilárdítsd az Egyházamat. Felkentelek, hogy Nevemben beszélj. Talán nem vagy választékos szónok, de Én tudással vérteztelek fel, hogy ezáltal az ismeret által felékesítsd és egységre vezesd az Egyházamat.

 

Nap mint nap állhatatosan elküldtelek, hogy tanúságot tegyél a tieidnek, de ők nem hallgattak Rám, nem szenteltek figyelmet Nekem. Járj közben értük!

 

….. , mivel leírhatatlan kegyelmem által megengedtem neked, hogy felemeld a Vőlegény fátylát, és felfedd az Ő istenségét. Amióta levetted a fátylamat, a te arcod az Én ragyogásomat tükrözi, amikor összhangban vagy az akaratommal. Az Írások megmondják, hogy minden léleknek, aki fel akar fedezni Engem, először őszintén meg kell bánnia a bűneit, különben a fátyollal borított értelmük letakarva marad, ha nem térnek meg Hozzám. Ha Szavaim nem hatolnak át a fátyolon, akkor olyanok maradnak letakarva, akik nem járnak a megváltás útján. Az ő tompa agyuk sötétségben marad, nem kapják meg Isten megismerésének világosságát, és nem láthatják meg a dicsőségemet. A Lélek mindent átölel, és mindazokról leveszi a fátylat, akik bűnbánatot tartanak, és imádkoznak. Az Ő világossága maga a szabadság! A Lelket vonzza a szívből mondott őszinte ima. Ha szüntelenül imádkoztok, Ő lesz a ti tanácsadótok és barátotok. Oly nagyon becsülöm a ti szüntelen imáitokat, mert azok a szívből fakadnak, és mindent magukban foglalnak, amivel egész nap foglalkoztok.

 

Ahogyan az elején többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. Hívásaimmal megpróbáltam megtisztítani a világot, de továbbra is az erkölcstelenség szennyében maradt. Fáradhatatlanul hívtam őket, de ez a nemzedék nem akart meghallgatni, és nem engedte, hogy megtisztítsam a vétkeitől. Amikor lecsap majd rájuk az „Úr Napja”, meg fognak lepődni! Elfogadom az áldozatot, melyet a Kelet felajánl Nekem, mert ők igen buzgóan és nagylelkűen tisztelnek Engem. Mint egy zsinórmértékkel, nyomot fognak maguk után hagyni, hogy követni tudja majd őket a világ maradéka. Ahogyan Áron áldása hatott a népemre, olyan hatással lesz a Kelet is a világ maradékára; akik tehát elfogadnak majd Engem örökkévaló Istenüknek.

 

Semmi sem veszett el az Egyházamban, inkább az emberek vesztették el az Egyházam jelenlétét a szívükben. Ma a világ kimondhatatlan erkölcstelenségében nemcsak hibákkal van tele, hanem az Istenségemet és a Törvényemet is szembetűnően provokálja. Hogyan ismerhetném fel bennük Egyházamat? Ilyen módon jöttem el hozzátok, ….. , hogy újjá élesszem azt a kevés életet, ami még maradt ebben a nemzedékben. Eljöttem, hogy megmutassam nagy bölcsességemmel és éleslátásommal, hogy milyen végtelenül kegyes vagyok hozzátok. Imádkozz, hogy lássanak, és értelmük szemével megvilágosodjanak, hogy ezáltal a világosság által meglássák, mekkora reményt rejt magában az Én átvonulásom ezen a földön a ti időtökben mindnyájatok számára! Tanítsd meg nekik, ….. , mit jelent „békét kötni Istennel”! Tanítsd meg nekik, mit jelent az Én házam népéhez tartozni. Ami pedig téged illet, ne távolodj el Tőlem. Maradj Bennem, légy olyan, mint Nekem, a te Istenednek felajánlott jó illat. A mindnyájatok iránt érzett nagy szeretetem jeléül adtalak téged ennek a nemzedéknek.

 

Mondd meg Nekem, hogy fel tudja-e bárki is mérni az Én nagyságomat? Minden korban megmutatom hatalmas Kezemet, a ragyogásomat és a dicsőségemet a lelki szegényeknek. Leszállok a dicsőséges magasságból, hogy köztetek járjak, köztetek legyek. Boldog az a nép, amely meghallott Engem! Boldogok, akik felismerték szeretet cselekedeteimet! Boldogok a nemzetek, akik szívesen láttak Engem, mint az esőt, amely a legelőre hullik, és megöntözi a száraz földjét! Mindezek legyenek áldottak Bennem! A nevem Jézus, a Krisztus, és Én valóban mindvégig csodákat művelek. Ezt kijelentem, és megáldalak téged ….. , mert te vagy a csoda, amit az egész világ szeme láttára véghezvittem. Szeress Engem, gyermekem, engesztelj jócselekedetekkel szereteteddel mindazon lelkekért, akik közömbösek irántam, és akik gyűlölnek Engem a Törvényemmel együtt, és mindazokért, akik folyamatosan megszomorítják, és megbántják a szívemet! Fogadd békémet és áldásomat. IC”

Szeretetláng Creative Commons License 2023.11.04 0 0 9602

„Hűséges szolgálóm, én, Jahve, megáldalak. A menny a te otthonod. Ne késlekedj, légy nagylelkű a bűnösökhöz, az megdicsőít engem. Szavam törje meg sziklaszívüket, és én húsból való szívet adok nekik... Menj, tégy tanúságot, gyermekem, és minden sikerülni fog.  Ne figyelj rá! Az én dicsőségemre támasztottalak fel! Mindörökké szeretlek. ….. , ne veszítsd el bátorságodat! Szavam átjárja a szíveket, és életre kelti őket. Én, Jahve, továbbra is kiárasztom rád tanításomat. Jöjj!”

 

Szeretetláng Creative Commons License 2023.11.03 0 0 9601

„….. , látod ezeket a lelkeket? Felsorakozva  várnak.

 

Én vagyok. Igen, lelkek voltak.

Igen, …..  ők várakoztak!

Arra vártak, hogy növekedjél. 

 

Igen, tudták.  Vártam rád, hogy szeress engem, és engesztelj. Azzal, hogy forrón szeretsz, engesztelsz engem, és így a tisztítóhelyen lévő lelkek meggyógyulnak, számukra kialszik a tűz. Kiragadtam őket a megtisztító tűzből és végre hozzám jöhetnek. ….. , Tudod-e, hogy mennyire szenvednek a tisztítóhelyen, hogy mennyire vágynak engem látni, és hogy képtelenek rá?

 

Mennyire függnek tőled! Ó ….. , segítesz rajtuk?

 

Fogadd békémet, én, az Úr, megmutatom neked, hogyan segíthetsz rajtuk. Mindig keress engem, áldozd fel magad és sohase panaszkodj! Segítek neked, hogy kívánságaimat megtedd. Kedves, szeress engem, mert a te szereteted meggyógyítja őket.

Tudatni fogom. 

Engedd, hogy odaadják neked mindazt, amit akarnak! Fogadd őket velem  együtt! Majd megérted, miért küldtem őket hozzád.  Támaszkodj rám, kedves!

 

Hadd mondjam el most rögtön, hogy elviszlek, és az enyéim közé helyezlek. Leányom, ha egyet is megérdemeltél volna kegyelmeim közül, megmutattam volna neked, miként vezet téged úgy a Szeretet, hogy elkerüld a nehézségeket és minden rád nyitható "ajtót"

Azt jelenti, hogy nem érdemelted meg azokat a kegyelmeket, amelyeket neked adtam, és csak végtelen jóságom miatt tekintettem nyomorúságodra.  Mostantól kezdve még jobban vágyakozz utánam, mint valaha! Minden egyes kegyelmet kiérdemelhetsz, ha a szeretet  cselekedeteit felajánlod nekem. A szeretet cselekedetei fogják helyrehozni mindazt, amit elrontottál.

 

Minden jó dolgot, amit neked adtam, és amit te rosszá tettél.  Tisztelj engem, szeretlek.

Segítelek.  Ne feledd, mindazt, amit neked adtam, neked is ingyen kell tovább adnod.  Azt akarom, hogy oltárom tiszta   legyen.

 

Én vagyok.

 

Légy világosságomban, és maradj meg benne!

 Mindig megengedem neked.

Jöjj Atyád karjaiba!

Légy velem egy! Fordulj felém, légy a tükörképem, és engedd, hogy beszéljek veled!

 

Kicsim, vigasztalód leszek, jöjj, érezz meg, igazodj hozzám, légy egy velem! Semmisülj meg bennem, engedd, hogy teljesen birtokomba vegyelek és uralkodjam feletted! Engedd, hogy Szívembe  helyezzelek! Jöjj közelebb, légy bennem, és hadd legyek én tebenned. Mennyire szeretlek, leányom!

 

Légy velem most, maradj! 

 

Ne tagadj meg tőlem semmit, ….. ! Hangosan kiáltok. Kiáltásomtól visszhangzik az egész menny és beléremeg. Kiáltásomat hallania kellett volna sok léleknek, akik szeretnek engem. Meg kellett volna hallaniuk engem. Mondd meg nekik, hogy nem csak képzelték, hanem valóban én vagyok az,  Jézus, Isten szeretett Fia. Azt akarom, hogy egyesüljenek, és egységet, békét és szeretetet terjesszenek. Azt akarom, hogy olyanok legyenek, mint az üdvösség hadserege, amely jóvátesz mindent, amit mások elrontottak és elferdítettek.  Kiáltásom megsebzett Lelkem  mélyéről fakad. Áldj engem, leányom!

 

 Maradj hűséges hozzám! Merülj el Testemben, ragaszkodj hozzám!”

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!