Keresés

Részletes keresés

takarito Creative Commons License 2018.10.21 0 0 21854

"Ezért kapta a mûvelt és tehetséges Saulus azt a feladatot, hogy felderítse és a római rendõrségnek kiszolgáltassa a birodalom érdekeit veszélyeztetõ illegális, földalatti úgynevezett keresztény csoportokat, szektákat."

 

 

Forrás?

 

Előzmény: diamandula (21847)
takarito Creative Commons License 2018.10.21 0 0 21853

"a MÁSIK EMBER ÁLLÍTÁSÁT hatványozottabban óvatosan kell kezelned, mert ugyanolyan az elmével rendelkezik, és még hazudhat is neked!"

Sajnos ebben tökéletesen igazad van. Én azt mondom a mai világban egy megbízható ember igen nagy kincs. Szakemberek például, akiknek igen fontos lenne a szakmai hírük, megígérnek egy vállalást, aztán vagy el se jönnek a teljesítésre, vagy félig teljesítik, aztán elérhetetlenné válnak majd köddé. Azért nem mindenki ilyen, és szavahihető is van. Azért ebben is a személyes tapasztalat nagy segítség, mert akinek beszédeit a cselekedetei, munkája és hovatovább az élete is alátámasztja, (és nem cáfolja) az vélhetően nem is fog tenni olyan felelőtlen kijelentést, amely megkérdőjelezheti a belé vetett bizalmat.

 

"az istenről - természettudományos ismereteinknek és a mindennapi józan ész tapasztalatainak szögesen ellentmondó valószínűtlen entitásról - tett kijelentéseknek pontosan ugyanolyan erős szkepszissel kell hozzáállni, mint a pegazusokról szóló történetekhez"

Persze, ha Bikafejű Istenről vagy Repülő Spagettiszörnyről beszélnek, nem is csodálom, ezzel szemben található sok olyan élmény, átélés, tanúságtétel, amelyek ugyan utólag nem bizonyíthatóak, mégis jeleznek egy olyan működést, amely talán nem fizikai mérőműszerekkel kutatandó.

Egy dologról tudni kell, nem csodálom szegény keresztényeket, ha tényleg van neki valamilyen saját személyére szóló tapasztalata, átélése, de annak magyarázatára valamilyen biblikus vallási csoporthoz fordul és jól elmagyarázzák azt neki a Biblia Minden Szava Igaz alapján. Na ez aztán jól el tud tévedni.

 

Előzmény: Elminster Aumar (21834)
takarito Creative Commons License 2018.10.21 0 0 21852

" Ki volt Jézus? Valóban meghalt és feltámadt-e? - és ha igen akkor MIÉRT?"

 

Amikor kiderül, hogy a Pál apostoli magyarázat tévtanítás Jézus halálára és feltámadására, (mert a MEGVÁLTÁS nem elégíti ki az igazság kritériumait az Istennel, az élettel, és az emberekkel szemben), csupán helyére kellene kerülni Jézus eredeti jelentőségének, azaz az Isten megismerésének gyakorlati lehetősége valamint az erkölcsös élet kiemelkedő jelentőségének a tanítása. Ezekből vizsgálva Jézus szerepét, nem mindegy,  feltámadásnak voltak-e tanúi, vagy csodatételei mennyire lettek szerkesztések eredményei?

 

Jn 4,48  Monda azért néki Jézus: Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.

 

 

 

 

Előzmény: almakk (21833)
takarito Creative Commons License 2018.10.21 0 0 21851

"A személyes tapasztalatok összességét ma úgy hívják tudomány."

 

Nem egészen. Mondjuk az igazolható ismeretek tartozhatnak a tudomány területére, ha akar vele foglalkozni. De a te személyes élményeidet nem feltétlen kutatják, pedig a személyes tapasztalatok inkább ezt szolgáltatják, mint a tudományos megismerést. A személyes tapasztalatok nem feltétlen igazolhatóak, nem biztos hogy tudom azt igazolni, mit ettem vacsorára másoknak. Csak ha az igazolásra külön felkészülök.

 

 

"Az embernek nem szükséges ismerni mi van odaát."

 

Az Isten megismerése nem az "odaát" megismerése. Lehet hogy a kvantummechanika nem képes kimutatni az Isten létezési szféráját, de az ember mégis képes azt megtapasztalni, tehát nyilván másképp működik az Isten megismerésének az útja, mint azt megismerni a kvantumechanika eszközeivel lehetne.

 

 

"Ha tehát Jézus viselte a cicitet, akkor az imaszíjat is. Ezek szerint elfogásakor rajta volt. Sehol sem olvassuk, hogy levették volna róla."

 

Olvasod. Ha egyáltalán nem a szöveg szerkesztője színezi ki a történeti leírást. Már pedig színezésre nem egy példa van az evangéliumi szövegekben, bizonyítékként kezelni bármit a szövegekből elég merész gondolat ha józanul ítéled meg a Bibliát és nem keresztény elfogult hittel.

Előzmény: almakk (21830)
god's eternal Creative Commons License 2018.10.13 0 0 21850

Onnét, hogy olyan, a történet szempontjából lényeges dolgok vannak benne leírva, amit  egy külső megfigyelő nem tudhatott.

 

Símán tudjatta.

 

Honnan lehet tudni, hogy a történet a hit erejének a demonstrálása?

Jézusnál a gyógyítás előfeltétele a hit.

 

Az ördöngős hitt? Meggyógyult?

Előzmény: 3x megszólaló kakas (21848)
almakk Creative Commons License 2018.10.13 0 0 21849

Honnan lehet tudni, hogy ez egy kitalált történet?

 

Az általad megfogalmazottak nem Bizonyítják, hogy ez kitalált történet.

 

Onnét, hogy olyan, a történet szempontjából lényeges dolgok vannak benne leírva, amit  egy külső megfigyelő nem tudhatott.

A vérfolyásos asszony ezt mondta magában: „ha csak megérintem a ruháját, meggyógyulok.”

Tehát magában mondta, gondolta, vagyis hallhatóan nem mondta ki.

Ha figyelembe vesszük, hogy állítólag az evangélium sok évvel Jézus halála után lett emlékezetből megírva, akkor bizony hogyan emlékezhet bárki is arra, amit az asszony ki sem mondott.

 

Mivel magam sem hiszem, hogy a Lélek sugallta a szöveget, vagy fogta az evangélisták kezét, ezért a szöveget évszázadokon át tanulmányozó exegétákra is figyelemmel másként is lehet értelmezni: A rövid találkozás valóban megtörtént. Az asszony valóban meggyógyult csak a szöveg bővült, változott egyre csodásabb részekkel imigyen - mint más helyen is a Bibliában:

Ez egy igaz ember volt.

Ez az ember Isten fia volt.

Ez Isten fia volt.

Az egész hasonlatos ahhoz, ahogy az idő múlásával a kifigott hal egyre nagyobb lesz, majd túlhaladja már Moby Dicket is.

 

Honnan lehet tudni, hogy a történet a hit erejének a demonstrálása?

Jézusnál a gyógyítás előfeltétele a hit.

Tehát előbb van a hit, és utána a gyógyítás. Hit nélkül nincsen gyógyítás.

 

Sajnos könnyű összekeverni a a Jézus által cselekedetteket azzal amivel az evangélista szerzői kör kibővítette.

Jézusnak a földre köpése és sár csinálása már akkor sem volt túl higiénikusnak tartott és elfogadott dolog. Jézust isten fiának tartó evangélisták részére pedig ez elfogadhatatlan lett volna, ha valóban nem esik meg

Ezért különbséget kell tenni a hitre vezető teológiai mondandó és a valós események között!

Ezt azonban naivák nem tudják megérteni.

 

stb. stb.

 

Előzmény: 3x megszólaló kakas (21848)
3x megszólaló kakas Creative Commons License 2018.10.12 0 0 21848

"1.) Bizonyítsd be, hogy ez egy kitalált történet.

2.) Azt is, hogy célja a hit erejének demonstrálása.

3.) Végül, hogy mindez a szimbolika nyelvén íródott."

 

 

 

Nem miattad,mert téged nem sokra tartalak, hanem a többi ember miatt magyarázom el:

 

Honnan lehet tudni, hogy ez egy kitalált történet?

Onnét, hogy olyan, a történet szempontjából lényeges dolgok vannak benne leírva, amit  egy külső megfigyelő nem tudhatott.

A vérfolyásos asszony ezt mondta magában:ha csak megérintem a ruháját, meggyógyulok.”

Tehát magában mondta, gondolta, vagyis hallhatóan nem mondta ki.

Ha figyelembe vesszük, hogy állítólag az evangélium sok évvel Jézus halála után lett emlékezetből megírva, akkor bizony hogyan emlékezhet bárki is arra, amit az asszony ki sem mondott.

 

Honnan lehet tudni, hogy a történet a hit erejének a demonstrálása?

Jézusnál a gyógyítás előfeltétele a hit.

Tehát előbb van a hit, és utána a gyógyítás. Hit nélkül nincsen gyógyítás.

„Hiszitek-e, hogy meg tudom tenni? Ezt felelték: Igen Uram! Ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta: Legyen a ti hitetek szerint!” Erre megnyílt a szemük.

 

Hogy  történik ez a vérfolyásos asszony esetében?

Jézust nagy tömeg veszi körül, rángatják a ruháját, mindenki meg akarja fogni, de hit nélkül.

Az asszony csak hátulról tud a tömeg miatt Jézushoz jutni, és csak éppen hogy meg tudja érinteni Jézus ruhája szegélyét (vagy bojtját, mindegy), Jézus nem is látta az asszonyt, de a hitére azonnal reagált.

Azért mert az asszony hite erőt vont ki Jézusból.

Jézus azt kérdezi, ki érintette meg? A tanítványok is érzik a kérdés  abszurditását, hiszen ha a tömeg rángatja Jézus ruháját, akkor azt tényleg nem lehet tudni, hogy ki az aki csak érintett.

És itt az érintésen van a hangsúly. Mind a három evangélium érintésről ír. Nem rángat, cibál, csak érint. Vagy még talán azt se, mert Jézus nem az érintést érzékelte , hanem az asszony hite miatti erő kiáramlását.

 

„Jézus ekkor ezt kérdezte: Ki érintett engem? Péter így válaszolt: Mester, a sokaság szorongat és tolong körülötted! De Jézus ezt mondta : Valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő áradt ki belőlem.”

 

Maga a történet szimbolikusan a valódi hit erejét demonstrálja.

Azért szimbolikus, mert nem meg történt, itt nem a történet a lényeg, hanem a hit ereje.

Vagy máshogyan kifejezve, nem kell bemenni a templomba a tömegbe, hogy megtaláljad az istent (mert nem te találod meg, hanem ő talál meg téged), elég csak hinni, és akkor isten azonnal megtalál. Bárhol is vagy.

Előzmény: almakk (21846)
diamandula Creative Commons License 2018.10.12 0 0 21847

Próféták, messiások.

 

Minden idõben voltak és vannak bigott vallásos emberek.

Minden idõben voltak és vannak misszionárius hajlamú (többnyire epileptikus) emberek.

Minden idõben voltak és vannak vallási tébolyban szenvedõ emberek.

Minden idõben voltak és vannak az elõzõ 3 csoportot kihasználó, megtévesztõ szélhámosok.

Minden idõben voltak és vannak, akik magukat, vagy mást prófétának tartanak.

Minden idõben voltak és vannak, akik magukat, vagy mást messiásnak, megváltónak tartanak.

Minden idõben voltak és vannak vallási csoportok,melyek a „világvégével” ijesztgetnek.

Az idõk folyamán így egy-egy karizmatikus személy körül szekták, csoportok alakultak, megszüntek és újak alakultak.Voltak, amelyek a római uralom ellen lázadoztak és az eljövendõ, vagy már eljött messiás királyságát hirdették. Ez már a római titkos rendorségnek is sok volt.

 

Saulus-Paulus.

 

Ezért kapta a mûvelt és tehetséges Saulus azt a feladatot, hogy felderítse és a római rendõrségnek kiszolgáltassa a birodalom érdekeit veszélyeztetõ illegális, földalatti úgynevezett keresztény csoportokat, szektákat.

 Ezek különféle és egymástól független csoportok voltak, és egy-egy messiásnak nevezett személye, vagy annak alárendeltje körül csoportosuló hívekbõl álltak.

Saulusnak áttekintése volt ezen csoportok erejérõl, létszámáról és eszméik terjedésérõl, ami a római császárság ellen is irányult. Vagy saját indíttatására, még inkább valószínû, hogy a titkosrendõrség utasítására, arra törekedett, hogy a mozgalom élére állva, a keresztény csoportokat egy egységes és új ideológiával úgy átszervezze, hogy az ne fenyegesse a római uralmat.

Ügyes csellel beférkõzött az eddig általa üldözött keresztény szekták bizalmába, majd mindinkább a vezetésre törekedett és meg is valósította azt.

 

Ennek érdekében ténykedése arra irányult, mivel a zsidóságban nem nagy visszhangra talált a kereszténység, általánossá tegye a nemzsidók körében.(Róma.10.f.12.sor)

 

A híveket a hatalmi rendszerhez loyálisságra nevelje.(róma.13.f. és több más levélben.)

 

Részletesen meghatározza a papság szerepét és anyagi ellátását. A férfiak és nõk viszonyát a társadalomban.(I.Korinthusi levél.9.és11.f.

 

Holott egyik evangéliumban sem szerepel, Pál terjeszt olyan legendát, hogy a „feltámadt” Jézus több, mint 500 atyafiának megjelent.(mint fenn:15.f.)

 

Proklamálja a feltámadást.(I.Thessaloniki levél.4.f).

 

A püspökök és a diakónusok egy-feleségûek legyenek.(I.Timotheus.3.f.). (Többnejûség egyébként.megengedett??)

 

Pál apostol intellektuális és szervezõ képességével, a "Jézus-Megváltó' személyi kultusz kialakításával, a keresztény vallás megalapítójának tekinthetõ és tekintendõ.

 

Denis Diderot (1713 - 1784):” Elveszitek egy keresztény rettegését a pokoltól, elveszitek a hitét.”

Gaius Iulius Cäsar (100 - 47 v. Chr.):”Az emberek szívesen elhiszik azt, amit kívánnak.

 

A vallások szaporodásának „törvénye”.

 

       Amíg egy vallás, vallási csoport kicsi és ellenzékben van az állammal szemben, szoros fegyelemmel összetartóak. A hatalmaságokkal, a javak elosztásával, a hatalommal szemben kritikusak.

Amikor olyan mértékben megnövekedik, hogy hatalmi tényezõt jelent, és az állam hivatalosan is elismeri, a mindenkori államhatalom támogatójává válik, beépül annak rendszerébe.

Ez a folyamat azzal jár, hogy a hívek kis és kritikus része, különösen, ha egy karizmatikus vezetõre talál, elkülönül a többitõl és újabb és újabb szekta alakul. Tehát egy nagy uralkodó vallás kialakulása mindíg azzal jár, hogy belõle „reformista, revizionista” csoportok, szekták alakulnak és válnak le.

Amen.

almakk Creative Commons License 2018.10.12 0 0 21846

Egy fenét azt, ez egy kitalált történet, amelynek a célja a hit erejének a képi bemutatása.

Persze aki nem érti a szimbolika nyelvét, az nem ért ebből semmit.

 

Nos akkor ütköztessük nézeteinket.

 

1.) Bizonyítsd be, hogy ez egy kitalált történet.

2.) Azt is, hogy célja a hit erejének demonstrálása.

3.) Végül, hogy mindez a szimbolika nyelvén íródott.

 

Talán ez lesz a leghelyesebb, így elő tudod adni érveidet.

Amennyiben eltekintesz ettől, úgy beismerésnek vélem, mely szerint csak a szád jár.

Előzmény: 3x megszólaló kakas (21845)
3x megszólaló kakas Creative Commons License 2018.10.12 0 0 21845

"A gondolatmeneteddel az a baj, hogy nem ismered az evangéliumoknak a keletkezési módját, körülményeit, mondandóját és a korabeli időszak stílusát vagyis semmit."

 

 

Nahát, hogy te mennyire zseniális elme vagy.

Tudsz már mindent, még azt is amit a teológusok csak feltételeznek.

Még a végén az is kiderül, hogy az íróit is jól ismered. vagyis mindent.

 

 

"Az evangélista itt egy konkrét eseményt írt le."

 

Egy fenét azt, ez egy kitalált történet, amelynek a célja a hit erejének a képi bemutatása.

Persze aki nem érti a szimbolika nyelvét, az nem ért ebből semmit.

Ezért aztán rángathatod Jézus ruháján a bojtokat, abból Jézus nem fog érezni semmit.

Előzmény: almakk (21843)
ErkölcsTan Creative Commons License 2018.10.12 0 0 21844

almakk Creative Commons License 2018.10.12 0 0 21843

A gondolatmeneteddel az a baj, hogy nem ismered az evangéliumoknak a keletkezési módját, körülményeit, mondandóját és a korabeli időszak stílusát vagyis semmit.

 

Az evangélista itt egy konkrét eseményt írt le. Ugyanis az írásokban vannak valóban, és úgy megtörtént dolgok, míg sok más kitaláció.

Ennek bizonyítéka, hogy több más helyen ezt a motívumot már általánosítva fűzi bele a történeteibe, hogy még nagyobb hatást érjen el hazugságával. - az más kérdés, hogy ez anno elfogadott szépítés volt, amit az olvasók értettek, te meg nem. 

 

 

Előzmény: 3x megszólaló kakas (21842)
3x megszólaló kakas Creative Commons License 2018.10.12 0 0 21842

Az a baj veled (más bajod is van), hogy képtelen vagy a szimbolikus gondolkodásra.

Ez jól látszik amikor a vérfolyásos asszony esetében azon agyalsz, hogy szegélye volt e Jézus ruhájának vagy inkább bojt volt rajta.

Tök mindegy,

A lényeg itt az, hogy lélekben kell megérinteni Jézust, nem fizikailag.

Hiába rángatta a sokaság Jézus ruháját, Jézus csak azt érezte meg aki a legkevésbé érinthette meg a ruháját.

A nő a hitével érintette meg Jézust.

 

Persze ez neked egyszerűen felfoghatatlan.

 

Előzmény: almakk (21841)
almakk Creative Commons License 2018.10.12 0 0 21841

Azért ezt nem gondoltam volna, hogy valaki nem ért meg, hogy mit jelent a szél feltámadása.

Általában egy 3 éves gyerek is azonnal tudja, hogy ez mit jelent.

 

Na én is ezt gondoltam a feltámadásról. Ezek szerint még nőnöd kell....

Előzmény: 3x megszólaló kakas (21840)
3x megszólaló kakas Creative Commons License 2018.10.12 0 0 21840

"Szívesen korrepetállak termodinamikából. A szél nem támad fel, ülj le egyes...."

 

 

Azért ezt nem gondoltam volna, hogy valaki nem ért meg, hogy mit jelent a szél feltámadása.

Általában egy 3 éves gyerek is azonnal tudja, hogy ez mit jelent.

 

Előzmény: almakk (21838)
3x megszólaló kakas Creative Commons License 2018.10.12 0 0 21839

Látom nálad teljes a szélcsend.

Előzmény: almakk (21838)
almakk Creative Commons License 2018.10.11 0 0 21838

Tudod mi támad fel?

A szél.

 

Szívesen korrepetállak termodinamikából. A szél nem támad fel, ülj le egyes....

 

Ezen gondolkodjál, hogy miért.

Ennek legalább van értelme.

És semmi cicó.

 

Gondolkodj el azon, hogy értelmetlen pofázáson kívül még eddig, semmit nem tettél hozzá a témához...

Előzmény: 3x megszólaló kakas (21837)
3x megszólaló kakas Creative Commons License 2018.10.11 0 0 21837

Tudod mi támad fel?

A szél.

Ezen gondolkodjál, hogy miért.

Ennek legalább van értelme.

És semmi cicó. 

Előzmény: almakk (21836)
almakk Creative Commons License 2018.10.11 0 0 21836

Ez egy rendkívül adekvát válasz.

 

Ennyi telt tőled.

 

Előzmény: 3x megszólaló kakas (21835)
3x megszólaló kakas Creative Commons License 2018.10.11 0 0 21835

Jézus nem támadt fel.

És cicije sem volt.

Előzmény: almakk (21833)
Elminster Aumar Creative Commons License 2018.10.11 0 0 21834

"Éppen ezért fontos azoknak az embereknek a bizonyságtétele, amelyek egyébként realitásukról is híresek, amikor Istenről való tapasztalatukról beszélnek."

 

Már hogy a fenébe lenne fontos?

Ha a saját elméd tapasztalatait is szkeptikusan kell kezelned, mert a működésmódja hajlamos a hibákra és a megtévesztésre, akkor a MÁSIK EMBER ÁLLÍTÁSÁT hatványozottabban óvatosan kell kezelned, mert ugyanolyan az elmével rendelkezik, és még hazudhat is neked!

 

Az emlegetett "bizonyságtételeid" alapja a következő lehet:

 

a. érzékcsalódás, hallucináció

b. tévedés, önámítás

c. hazugság, megtévesztés

d. valós tapasztalat

 

Láthatod, három az egyhez annak az aránya, hogy egy veled közölt "bizonyságtételnek" semmiféle valós alapja nincs, mint hogy valami tényleg - úgy ahogy beszámoltak róla - megtörtént dologról volna szó. De még ha a "bizonyságtételt" közlő szavahihetőségében minden határon túl megbízol, még akkor is kettő az egyhez az aránya, hogy amit hallasz az nem valós, a közlő saját elméje járatta a bolondját vele, és hiába van "szentül" meggyőződve a tapasztalatáról, és számol be neked őszintén, az állításai hamisak lesznek.

 

A kérdés az, hogy mi határozza meg egy közölt állításnál, hogy a fenti négy lehetőség közül a d pontot válasszuk? Jobban megvizsgálva a problémát, arra kell jutnunk, hogy bár a másik ember minden állítását óvatosan kell kezelni, de az állításban foglaltak valószínűtlenségének és csodásságának növekedésével egyre erősebb szkepszissel kell az állításokat elfogadni igaznak (elhinni) ha jót akarunk magunknak.

Ha a barátod elmeséli, hogy a kocsijával elütött egy őzet, kérdés nélkül elhiszed neki (elfogadod igaznak) a dolgot, hiszen ilyen baleset bárkivel megeshet, de még ha nagyon akarod, akkor meg is tudja neked mutatni az autóján a horpadást, amit a szerencsétlen állat okozott. (Figyelem! Éppen a könnyű leellenőrizhetőség az egyik kulcstényező, hogy az ilyen beszámolókat elfogadjuk igaznak.)

Ha a barátod elmeséli, hogy egy kétméteres harcsát fogott, akkor az első reakciód biztosan az lesz, hogy "Van fényképed róla?" ("Nem, nincs. Feldaraboltuk és szétajándékoztam a rokonságnak meg a barátoknak.") Kétméteres harcsát kifogni nem lehetetlen csak nagyon-nagyon valószínűtlen horgász-szerencse, és ez a tény okozza azt, hogy szinte mindenki ilyet hallva objektív bizonyítékot kér az állítás alátámasztására. Az emberek ugyanis képesek valótlanságot is mondani, ugyebár. Elhiheted a barátodnak bemondásra is a kétméteres harcsáját, de soha nem leszel biztos benne, hogy tényleg kifogott egy ilyen példányt.

Ha a barátod elmeséli, hogy látott egy repülő pegazust, akkor viszont biztosan nem fogsz neki hinni ("Van fényképed róla?", "Nem, nincs. Tudod, olyan gyorsan történt minden, és...", "Te most hülyének nézel? Szórakozzál mással!") mert remélem te is tisztában vagy azzal, hogy a pegazus biológiai és fizikai lehetetlenség. Egy repülő pegazus egy megmagyarázhatatlan csoda lenne, és az ilyet csak a bolondok hisznek el bemondásra objektív "kézzelfogható" bizonyíték nélkül.

Ugyanaz a barát, de három eltérő hozzáállás az állításaival szemben.

 

Na, az istenről - természettudományos ismereteinknek és a mindennapi józan ész tapasztalatainak szögesen ellentmondó valószínűtlen entitásról - tett kijelentéseknek pontosan ugyanolyan erős szkepszissel kell hozzáállni, mint a pegazusokról szóló történetekhez. Az, hogy a többség miért is nem ezt teszi, a gyerekkori doktrinációjából ered: az istennel kapcsolatos természettudományos ismereteinknek és a mindennapi józan ész tapasztalatainak szögesen ellentmondó valószínűtlen dolgokat még a kisgyerekek plasztikus világképébe oltották bele, és azok olyan mélyen gyökeret vertek, hogy ha valaki józan racionális logikával nem gondolja végig a dolgot, hogy milyen képtelenség az egész, annak nem tűnik fel, hogy az istenről tett "bizonyságtételek" és a pegazusokról szóló beszámolók egyugyanaz a kategória: végtelenül valószínűtlen, csodás és lehetetlen dolog, amit objektív ellenőrizhető bizonyíték nélkül csak a bolond hisz el a másik ember bemondására.

Előzmény: takarito (21828)
almakk Creative Commons License 2018.10.11 0 0 21833

Már megint ez a marhaság, amit egy zsidó honlapról másoltál ki.

 

Már megint ez a butaság. Nem érdem cáfolod a mondandót, hanem azzal próbálod hiteltelenné tenni, hogy zsidó honlapról való? és? Antiszemita vagy?

 

Butaságod tetézi, hogy azt sem értetted, hogy állításom meg sem található ott ilyen formában, pusztán az egyik hozzászóló azt mondta - ez egyedül az én véleményem

 

- Jézus cicitet hordott. Az már fel sem tűnt neked és neki sem, hogy egy katolikus egyetem tananyagából idéztem utána az igehelyet!!!

 

Nem elég jópofákat mondani, ismereteknek is a birtokában kellene lenni....

 

 

Értsd már meg, hogy teljesen mindegy, hogy Jézus milyen ruhában gyógyított és milyen bojt lógott a ruhája szegélyén.

 

Értsd már meg, hogy NEM!!!

 

Ugyanis zsidó identitását mára teljesen eltörölték és ezzel a sztorit is megmásították. Így nem derül ki feltámadásának oka. Ugyanis Pál téves megváltástana sok bajt okozz! És ezt még ma is kihasználják.

 

Az számít csak, hogy valaki lélekben legyen képes megérinteni Jézust.

A lélek a lényeg itt.

 

Nem! A lényeg: Ki volt Jézus? Valóban meghalt és feltámadt-e? - és ha igen akkor MIÉRT?

Előzmény: 3x megszólaló kakas (21832)
3x megszólaló kakas Creative Commons License 2018.10.11 0 0 21832

"Ha tehát Jézus viselte a cicitet, akkor az imaszíjat is. Ezek szerint elfogásakor rajta volt. Sehol sem olvassuk, hogy levették volna róla. Minek is?"

 

 

Már megint ez a marhaság, amit egy zsidó honlapról másoltál ki.

Értsd már meg, hogy teljesen mindegy, hogy Jézus milyen ruhában gyógyított és milyen bojt lógott a ruhája szegélyén.

Az számít csak, hogy valaki lélekben legyen képes megérinteni Jézust.

A lélek a lényeg itt.

Előzmény: almakk (21830)
3x megszólaló kakas Creative Commons License 2018.10.11 0 0 21831

"Hát ha valami óriási kő vagy hústömegnek képzeled, akkor természetesen sehogy. De Istenről az hírlik, hogy ő Lélek és Szellem, vagyis valamilyen átható erő, amely át tudja sugározni a szobádat éppúgy, mint a világegyetemet."

 

 

 

Ez az "almak" kizárólag testben gondolkodik. Számára olyan hogy lélek, nincsen. 

Neki az isten is hús-vér lény.

E miatt is csak a kézzel megfogható dolgokat fogadja el bizonyítéknak, például a lepel.

Előzmény: takarito (21829)
almakk Creative Commons License 2018.10.11 0 0 21830

Mindkettő van. Sőt általában a személyes tapasztalatok segítenek egyáltalán eligazodni a világban. A hiedelmek is lehetnek vagy igazak vagy hamisak, legtöbbször éppen a személyes megtapasztalás tudja vagy alátámasztani vagy cáfolni.

 

 

A személyes tapasztalatok összességét ma úgy hívják tudomány. Erre a világra Isten ezt hagyta. Ha van más is az nem itt vagy nem úgy van ahogy gondolják. Ezt a közbevetést Isten pont azért hozta így létre, mert az embernek nem szükséges ismerni mi van odaát. Ezzel szemben pont ezt szeretnék az emberek tudni.

 

Hát ha valami óriási kő vagy hústömegnek képzeled, akkor természetesen sehogy. De Istenről az hírlik, hogy ő Lélek és Szellem, vagyis valamilyen átható erő, amely át tudja sugározni a szobádat éppúgy, mint a világegyetemet.

 

Ha a neutrínókra gondolsz, akkor már van ilyen. De mégsem Isten. Viszont a kvantumfizikára gondolunk, akkor azt is láthatjuk, lehet, hogy Isten azon keresztül ( foton-párok ) tud mindenről.

Viszont ennek semmi köze a mai vallásokhoz, azok hiedelmeken alapulnak.

 

Persze ez is fontos. Ám amikor általában nem tudsz személyesen meggyőződni valamilyen állítás igazáról, te feltétel nélkül elhiszed mások állításait? Főleg ha azokat nem csak igazolják, de cáfolják is?

 

Azért van tudomány, hogy a cáfolatokat és állításokat ütköztessük. Mikor én itt azt tettem egy másik topikban érdemben senki sem tudta cáfolni. De hogy is tudnák mikor ismereteik igen hiányosak, így az érdemi vitára is képtelenek:

 

Ha tehát Jézus viselte a cicitet, akkor az imaszíjat is. Ezek szerint elfogásakor rajta volt. Sehol sem olvassuk, hogy levették volna róla. Minek is?

Tehát a sírban is rajta volt.

Viszont a nők a sírba nem léptek be vasárnap reggel!

Azt gondolták ellopták az Úr testét!

Péter és János bementek.

Láttak valamit, ami meggyőzte őket, hogy az asszonyok képzete nem igaz.

A bontatlan imaszíjjakból eltűnt test látványa ( még nem a feltámadást ) azt jelentette számukra, hogy valami más történt.

Ezt Pál apostol megzenésítette - tévesen.

Valójában másról van szó.

 

Előzmény: takarito (21829)
takarito Creative Commons License 2018.10.11 0 0 21829

"Nincsenek személyes tapasztalatok, csak hiedelmek."

 

Mindkettő van. Sőt általában a személyes tapasztalatok segítenek egyáltalán eligazodni a világban. A hiedelmek is lehetnek vagy igazak vagy hamisak, legtöbbször éppen a személyes megtapasztalás tudja vagy alátámasztani vagy cáfolni.

 

 

"Hogy is tölthetnénk bele az Istent, aki nagyobb a világnál egy szobába?"

 

Hát ha valami óriási kő vagy hústömegnek képzeled, akkor természetesen sehogy. De Istenről az hírlik, hogy ő Lélek és Szellem, vagyis valamilyen átható erő, amely át tudja sugározni a szobádat éppúgy, mint a világegyetemet.

 

"Sokkal fontosabb a bizonyítékok hitelessége"

 

Persze ez is fontos. Ám amikor általában nem tudsz személyesen meggyőződni valamilyen állítás igazáról, te feltétel nélkül elhiszed mások állításait? Főleg ha azokat nem csak igazolják, de cáfolják is?

 

 

Előzmény: almakk (21822)
takarito Creative Commons License 2018.10.11 0 0 21828

"A személyes tapasztalatok viszont sohasem megbízhatók."

 

A "sohasem" ebből nem igaz. Éppen a személyes tapasztalatok azok, amelyek a valóság megbízhatóságát többnyire garantálják, sokszor cáfolják a hiteket. Érzékcsalódások persze vannak, ám nem csak istennel kapcsolatosan, de a valósággal kapcsolatosan is, de ezeket szét kell tudni válogatni a megbízható tapasztalatoktól.

Éppen ezért fontos azoknak az embereknek a bizonyságtétele, amelyek egyébként realitásukról is híresek, amikor Istenről való tapasztalatukról beszélnek.

 

De nem csak olyanoknak lehet tapasztalata Istenről, akik mindent realitások talaján közelítenek meg, hanem akik szerintem szükséges erkölcsi alapokat bármilyen úton magukban felépítik.

 

A realitásokkal is lehetnek problémák, hiszen nagyon sok valóságismeretet könyvekből, mások elmondásaiból, hírekből igazít az ember a személyes tapasztalataihoz, így a valósággal kapcsolatban is lehetnek téves nézeteik. Ezek az emberi megosztások, ellentmondások, konfliktusok, harcok alapvető indító rugói.

 

 

Egyébként sok embert ismerek magam is, akik az istenélményüket nagyjából hasonlóan írják le, a probléma a későbbiekben nem a tapasztalatukkal van, hanem azzal, hogy ez a tapasztalás még nem tölt beléjük egy komplex lexikont is az isten ismerethez kapcsolódóan, így továbbra is becsaphatóak maradnak. A keresztények között sokaknak valódi istenélménye lehet, de sajnos az uralkodó tanok olyan erősen hirdetnek bibliai tévedéseket valóságosnak, hogy nagyon könnyen tévútra is kerülnek, éppen a "hit" túlzó hangsúlyozása miatt. Persze éppen ezért a későbbiekben az istenélményük és lassan elmaradozik.

 

 

Előzmény: Elminster Aumar (21823)
god's eternal Creative Commons License 2018.10.10 0 0 21827

Becsapja önmagát.

 

Végül szobrot állítanak neki.

Előzmény: Elminster Aumar (21826)
Elminster Aumar Creative Commons License 2018.10.10 0 0 21826

Bővebben: ha valaki nagyon erősen hinni akar egy minden bizonyítékot nélkülöző összefüggésben, akkor az elméje végül meggyőzi önmagát arról, hogy az összefüggés tényleg létezik. Becsapja önmagát.

Előzmény: Elminster Aumar (21825)
Elminster Aumar Creative Commons License 2018.10.10 0 0 21825

Önbecsapás.

Előzmény: god's eternal (21824)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!