Keresés

Részletes keresés

Csimpolya Creative Commons License 2023.11.24 0 0 4126

Ez érdekes volt! Mint a tények, mind a legendaképződés. Sajnos, abban az időben az ilyen embereket cirkuszban mutogatták, vagy rabszolgasorban tartották. Szomorú példa Miss

Pastrana, a szakállas hölgy esete. 

Előzmény: Irbisz (4125)
Irbisz Creative Commons License 2023.11.24 0 0 4125

Jó hogy beraktad ezt a sztorit, jól mutatja, így keletkeznek az érdekes és izgalmas legendák.

Mivel valahol erről a sztoriról már olvastam, ezért elkezdtem keresgélni milyen vizsgálatok voltak, ha voltak valaha. És kiderült, Hogy Nemere vagy csak átvett valamit ellenőrzés nélkül egy gagyi szenzációhajhász oldalról, vagy ő maga hazudott egy jókorá. Mindenesetre érdemes elolvasni a linken elérhető tényleges genetikai elemzés összefoglalóját, konklúzióját.

Mivel nem könnyű a szöveg, egy részét a deepL-el lefordítottam, egész érthető lett, a lényeg: Genetikai elemzés a szovjet időkben nem volt, 2020 táján igen (a cikk 2021-es), de semmi ősi, pláne ismeretlen eredetű emberfajról szó sincs, mai emberekről van szó.

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ggn2.10051

Az abháziai Zana genomikai eredete
Ashot Margaryan, Mikkel-Holger S. Sinding, Christian Carøe, Vladimir Yamshchikov, Igor Burtsev, M. Thomas P. Gilbert.
Első közzététel: 2021. június 14. https://doi.org/10.1002/ggn2.10051

Absztrakt
A rejtélyes jelenségek világszerte megmozgatták az emberek fantáziáját, hogy népi lényeket hozzanak létre. Az egyik legjobb példa erre az abháziai (Dél-Kaukázus) Zana, egy jól dokumentált 19. századi nőstény, akit az erdőben vadon élve fogtak el. Zana megjelenése eléggé szokatlan volt ahhoz, hogy a helyiek Almasty-ként - a kaukázusi Nagyláb analógjaként - emlegették. Bár Zana temetkezési helyének pontos helye ismeretlen, 1971-ben azonosították fia, Khwit sírját. Khwit és az állítólagos Zana-csontváz genomját ősi DNS-technikával átlagosan kb. 3×-os mélységig szekvenálták. Az azonos mtDNS és a kettő közötti szülő-utód kapcsolat azt jelezte, hogy az ismeretlen nő valóban Zana volt. A népességgenomikai elemzések kimutatták, hogy Zana közvetlen genetikai felmenői valószínűleg a mai kelet-afrikai népességekre vezethetők vissza. Feltételezésünk szerint Zana valamilyen genetikai rendellenességben, például veleszületett általános hipertrichózisban szenvedhetett, ami részben magyarázatot adhat furcsa viselkedésére, beszédképtelenségére és hosszú testszőrzetére. Eredményeink megvilágítják Zana szerencsétlen történetét, és világos példát szolgáltatnak arra, hogy a korabeli előítéletek hogyan vezettek a rejtélyes hominidákról alkotott elképzelésekhez, amelyeket egyesek még ma is fenntartanak és továbbadnak.

...

3.3 Genetikai rokonság
A Zana, a khwit és a különböző világpopulációk közötti genetikai rokonság további értékeléséhez a nukleáris genom variációjának felhasználásával PCA-t futtattunk a Human Origins (HO) panel alapján. A szemléltetés megkönnyítése érdekében csökkentettük a panelben szereplő referenciapopulációk teljes számát, hogy a világ főbb genetikai vonalait reprezentálják. Tekintettel azonban a földrajzi jelentőségére, viszonylag több kaukázusi populációt vontunk be, és mivel korábbi feltételezések szerint Zana némi archaikus hominida ősökkel rendelkezhetett, három archaikus ember genomszintű adatait is bevontuk, és a csimpánzt használtuk outgroupként. Emellett összehasonlításképpen bevontuk a Dél-Kaukázusból származó két mezolitikus vadászó-gyűjtögető embert (SATP és KK1) is.

Az eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy a Zana genetikailag nem áll közel sem az archaikus emberhez, sem a csimpánzhoz, hanem szorosan klasztereződik a modern emberi populációkhoz (2A. ábra). Amint az a rokonsági (szülő-utód) és Y-kromoszóma (európai R1b1a1b vonal) elemzések alapján várható volt, a Khwit az európai vagy kaukázusi és az afrikai populációk között helyezkedik el a PCA-diagramon.
Az ADMIXTURE segítségével végzett nem felügyelt klaszterezési elemzés szintén egyértelműen elutasít minden olyan hipotézist, amely szerint Zana "nem emberi" eredetű volt, ahogyan azt például különböző források sugallják.1, 2 Inkább egyértelmű, hogy genetikai felmenői a mai nyugat- és kelet-afrikai populációkkal közösek (2B ábra). Ennek az afrikai eredetnek a további feltárása érdekében további PCA- és admixtúra-elemzéseket végeztünk, amelyek kizárólag a HO panel afrikai csoportjain alapultak (3A. ábra és S4. ábra). Itt is a Zana a keleti (pl. dinka) és nyugati (pl. yoruba) afrikai csoportoktól származó ősök összetevőit mutatja, a dél-, észak- és közép-afrikai populációkból származó jelentős genetikai hozzájárulás nélkül. Nem tudtuk azonban eldönteni, hogy a) egy dinka- és yoruba-szerű populáció közötti keveredésből származó egyedről van-e szó (lila és plink komponensek a 3A ábrán), vagy b) kizárólag kelet-afrikai csoportokból, például a luhyákból és a luókból származik.

Zana származásának arányának pontosabb becslése érdekében az admixtúra-elemzést "felügyelt" üzemmódban végeztük el 13 afrikai populáció (3B. ábra) alapján, amelyek az afrikai emberi populációk diverzitásának nagy részét képviselik. Bár az eredmények megerősítették Zana nagyrészt kelet-afrikai (~66%) származását, jelentős mértékű nyugat-afrikai (~34%) genetikai komponenst is mutatott. Zana afrikai populációkkal való genetikai kapcsolatának további szemléltetése érdekében további dimenzionalitáscsökkentést alkalmaztunk az UMAP segítségével, csak a kelet-, közép- és nyugat-afrikai csoportokkal, ami feltárja Zana genetikai közelségét a kelet-afrikai populációkhoz, mint például a Luo és a Luhya (3C ábra). Ezt a TreeMixen alapuló maximális valószínűségi elemzés is alátámasztja (4A. ábra).

A Zana genomjába történő lehetséges neandervölgyi introgresszió formális teszteléséhez 𝐷-statisztikát végeztünk (Test_populáció, Zana; AltaiNea, Csimpánz) formájában (4B ábra). Az eredmények csak az észak-afrikai és nem-afrikai populációk esetében jeleznek neandervölgyi admikciót (korábbi tanulmányokból jól ismert19, 38), ami összhangban van Zana genetikai közelségével a klaszterelemzések alapján azonosított szubszaharai csoportokkal.

Összefoglalva, az egész genomra kiterjedő elemzésen alapuló eredményeink azt mutatják, hogy Zana genomja szubszaharai afrikai genetikai eredetű, ami összhangban van a korábbi (nem publikált) kraniometriai és mtDNS-elemzések eredményeivel. Ez arra utal, hogy a régióban való jelenléte összefüggésben állhatott az Isztambulba irányuló, az Oszmán Birodalomba irányuló rabszolga-kereskedelemmel, amely a 19. században a térségben a rabszolga-kereskedelem egyik fő csomópontja volt. Zana nagyrészt kelet-afrikai származása továbbá összhangban van a történelmi feljegyzésekkel, amelyek szerint az Oszmán Birodalomban az afrikai rabszolgák többsége az afrikai Nagy-tavak és a mai Szudán környékéről származott.

A Zana vadságáról szóló korabeli beszámolók és későbbi mesék legalábbis részben Zana néhány szokatlan fizikai jellemzőjén alapultak, mint például a beszéd hiánya, az értelmi fogyatékosság és az egész testét borító hosszú haj, hogy csak néhányat említsünk. Mivel a genomikai adatok egyértelműen elutasítanak minden nem emberi hipotézist, feltételezzük, hogy ha a fizikai jellemzőiről szóló leírások helytállóak, akkor Zana olyan ritka emberi genetikai rendellenességben szenvedhetett, mint a veleszületett generalizált hipertrichózis: egy olyan szindróma, amely dismorf arcvonásokkal, értelmi fogyatékossággal és hipertrichózissal jár.39

 

4 KÖVETKEZTETÉSEK
Eredményeink azt bizonyítják, hogy a Genaba családi temetőben eltemetett ismeretlen nő maga Zana volt. Szemben azokkal a találgatásokkal, amelyek szerint ő egy női Almasty lehetett volna, olyan végleges, genom-összességű adatokkal szolgálunk, amelyek véget vetnek azoknak a beszámolóknak, amelyek szerint ő nem emberi nő volt.

Zana valószínűleg kelet-afrikai származású volt, bár nem zárhatjuk ki a részleges nyugat-afrikai származást sem. Feltételezésünk szerint származása a mai Abházia (Dél-Kaukázus) területére az Oszmán Birodalom által a Kr. u. 16-19. század között folytatott rabszolga-kereskedelem eredményeként érkezhetett. Végül pedig feltételezzük, hogy egyszerűen a szokatlan egyedi fizikai jellemzői (mint például a szokatlan viselkedés, a fizikai erő, a magas termet, a felismerhető beszéd hiánya és a hipertrichózis) és az ezt követő, generációkon átívelő pletykák táplálták a nem emberi eredet mítoszát.

 

4.1. Megjegyzés az etikáról
Miután elfogták az erdőben, Zanát megfosztották alapvető emberi jogaitól, és rabszolgaként kezelték: fogságban tartották, valószínűleg arra kényszerítették, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen helyi férfiakkal, és kényszermunka körülmények között dolgoztatták. Halála után a mitikus alakjáról szóló beszámolók több tudóst is arra ösztönöztek, hogy feltárják történetét, és fiának csontjait exhumálták. Tanulmányunk célja, hogy feltárja Zana valódi emberi mivoltát, és hogy megadja neki és leszármazottainak maradványainak a méltóságot, amelyet megérdemelnek.

Az 1960-1970-es években végzett ásatásokhoz és az aDNS-elemzésekhez az illetékes hatóságok minden engedélyt megadtak.

Előzmény: Csimpolya (4118)
Irbisz Creative Commons License 2023.11.24 0 0 4124

"

A DNS vizsgálat szerint ez egy új, eddig még le nem írt emberfajta volt.

Ezért írtam, hogy nem zoológia, hiszen Zara kétségtelenül ember, méghozzá tragikus sorsú ember volt,

"

 

erősen kétlem, hogy készült hiteles DNS-vizsgálat, mert soha, sehol nem olvastam arról (az emberi evolúcióról szóló összefoglaló munkákban, de a neten sem hiteles forrásban), hogy lenne ma más ember, mint a homo sapiens.

Pedig fosszilis leletekből kinyert dns-maradványokból tudjuk, a neandervölgyi, a denisovai ember milyen mértékben tért el tőlünk és egymáshoz,  és kb. mikor vált el a fejlődésük a mi águnktól.

 

ha erről lenne bárhol elfogadható bizonyíték, akkor ezt is megemlítenék, hogy ez milyen különleges, egyedi dns, ráadásul nem sktízezer éves fossziliákból kinyert, töredékes genomrészletekből ismert, hanem mai, teljes DNS.

Szóval a "készült róla DNS-vizsgálat" szerintem full kami, a többiből meg mi igaz, a fene sem tudja.

 

 

Előzmény: Csimpolya (4118)
Csimpolya Creative Commons License 2023.11.22 0 0 4123

Köszönöm!

Előzmény: __Csuzli__ (4122)
__Csuzli__ Creative Commons License 2023.11.22 0 0 4122

 

Csimpolya Creative Commons License 2023.11.22 0 0 4121

Az első alkalommal én is így jártam.

Előzmény: __Csuzli__ (4120)
__Csuzli__ Creative Commons License 2023.11.22 0 0 4120

Köszi.Ez elkerülte a figyelmemet.

Előzmény: Csimpolya (4119)
Csimpolya Creative Commons License 2023.11.21 0 0 4119

A november havi Hihetetlen 60-61 oldalán van egy cikk Miskolci Lászlótól, Bizarr lények címmel. (Csak most fedeztem fel). Szó esik benne a Loveland város körül látható békaemberről, no meg egy fura, a levegőben úszó lényről, amit 1891-ben láttak, egy molyember-szerűségről, ami Angliában jelent meg 1915-ben. Van még néhány érdekesség, nem nagyon tudom, mit gondoljak róla, de érdekesnek érdekes.

Csimpolya Creative Commons License 2023.11.19 0 0 4118

Újabb könyvet írok a listánkba. Nemere István: Titkok könyve 2022. A 74—83 oldalon az Ősemberek köztünk élnek címmel jelent meg egy cikk. Bár ez nem tartozik a zoológia címszó alá, de azért a történet érdeke,s bár a hitelességért nem állok jót.  

Egy bizonyos kutató, Igor D. Burcev fedezett fel egy érdekes dokumentumot. A Kaukázusban, a XIX. században elfogtak egy magányosan kóborló vadasszonyt, és Genaba hercegnek ajándékozták. A leírások szerint 190centi magas volt, nagy mellekkel, nagy fenékkel, A bőre sötét hamuszürke, a szőrzete vörös, Egy Tsina nevű faluban külön karámot építettek neki, a ruhát nem tűrte magán, beszélni nem tudott. Annyira megszelidült, hogy mezőgazdasági munkákra be lehetett fogni. Zanának nevezték el, az 1890-es években halt meg. Mpst jön az érdekes: öt gyereke született ismeretlen apától. Az első meghalt, mert a hideg patakban fürösztötte, a többi négyet )egy fiú, három lány) elvették tőle, parasztok nevelték. Ők már tudtak beszélni, írni-olvasni, családot alapítottak, Fénykép is készült a fiúról, Hvitről, erősen hasonlít az ősember rekonstrukciójára. A DNS vizsgálat szerint ez egy új, eddig még le nem írt emberfajta volt.

Ezért írtam, hogy nem zoológia, hiszen Zara kétségtelenül ember, méghozzá tragikus sorsú ember volt,

__Csuzli__ Creative Commons License 2023.11.16 0 0 4117

Én inkább szerencsétlen balesetnek mondanám.Nem hiszem,h egy vadállat és egy ember között kijelenthetünk jogos önvédelmet jelen esetben,hiszen nem bántani akarta,csak megérinteni,esetleg bele kapaszkodni,már nem emlékszem.Különben egy csodaszép állat,nem véletlenül jelenik meg A mélység titka cimü filmben,hasonló karakterű állat,vagy idegen.

Előzmény: Csimpolya (4116)
Csimpolya Creative Commons License 2023.11.16 0 0 4116

Az szerintem jogos önvédelem volt. Sajnos, ma nem leszek itthon a megadott időben, de a továbbiakban figyelni fogom.

Előzmény: __Csuzli__ (4115)
__Csuzli__ Creative Commons License 2023.11.16 0 0 4115

Nem olyan szegényke az..,ha jól emlékszem,jó néhány éve egy ilyen Ördögrája vègzett az Ausztrál krokodil vadásszal,Steve Erwin-al.Egyenesen mellkason szúrta a farkával.A van rá magyarázat?15.50-töl is nagyon jó,érdekes műsor.A mai is jó lesz.

Előzmény: Csimpolya (4114)
Csimpolya Creative Commons License 2023.11.15 0 0 4114

Remélem, visszaengedték szegénykét, különben megbánta, hogy szelíd! Ami a tévéműsort illeti, időnként nézem.

Előzmény: __Csuzli__ (4113)
__Csuzli__ Creative Commons License 2023.11.15 0 0 4113

Azert ez nem piskóta..Tegnap hallottam a History channel-en,Az elképesztő rejtélyek sorozatban (Mindenkinek ajanlom,nagyon jó!),hogy az óceánok 80%-át a mélyben nem ismerjük.Ki tudja,mit rejt a tengerek mélye...

__Csuzli__ Creative Commons License 2023.11.06 0 0 4112

Így van:)Néhány remete lehetett esetleg,borotva nélkül:)))Köszi a linket.

Előzmény: Irbisz (4111)
Irbisz Creative Commons License 2023.11.05 0 0 4111

illetve olyan is voltmég ebben a könyvecskében, hogy még a 20-as években, a fehérek ellenküzdő vörösök valahol tán a Pamirban belefutottak egy nagyobb barlang előtt hasonló yetik egész családjába (neandervölgyiek), akik rájuk támadtak botokkal, lándzsákkal. 

A sortűzre bemenekültek a barlangba, ahová nem mertek utánuk menni hős vörösök, és mivel nem kutatók voltak, inkáb jól rájuk robbantották a barlangot, ne maradjon "ellenség" mögöttük.

De hogy őszinte legyek, ennek se adok sokkal több hitelt mint az előző sztorinak :)

 

Teljesen kizártnak tartom h. a szovjetek alatt akármiféle "yetik" elkerülték volna a felfedezést arrafelé.

Előzmény: Irbisz (4110)
Irbisz Creative Commons License 2023.11.05 0 0 4110

pont ilyen sztori (elfogtak egy yetit (szőrös, ruhátlan, kifejezéstelen tekintetű ember), aki nem válaszolt az őt kémnek néző és vallató komiszárnak, oszt jól kivégezték) már ebben a 2002-ben megjelent könyvben is benne volt, gondolom innen emelte át az újságíró :)

https://moly.hu/konyvek/raymond-darieni-jeti-jeti

 

persze hogy igaz-e, az már nagyon más kérdés. 

 

 

 

Előzmény: __Csuzli__ (4102)
Csimpolya Creative Commons License 2023.10.28 0 0 4109

Egyetértek, ezért ezekről a témákról nem itt írok. Esetleg sehol.

Előzmény: __Csuzli__ (4108)
__Csuzli__ Creative Commons License 2023.10.28 0 0 4108

Persze,engem is érdekelnek a témák,nem csak idevalók.

Előzmény: Csimpolya (4107)
Csimpolya Creative Commons License 2023.10.28 0 0 4107

Biztos, hogy így is van, de időnként van olyan cikk, ami nem ebbe a témakörbe tartozik, de elég érdekes számomra.

Előzmény: __Csuzli__ (4106)
__Csuzli__ Creative Commons License 2023.10.27 0 0 4106

Én csak átlapoztam egyenlőre,szerintem nem kerülte el a figyelmem ide illő téma.Igy nem tudok képet linkelni a témában.

Előzmény: Csimpolya (4105)
Csimpolya Creative Commons License 2023.10.27 0 0 4105

Akkor a szokottnál felületesebben lapozom át!

Előzmény: __Csuzli__ (4104)
__Csuzli__ Creative Commons License 2023.10.27 0 0 4104

A novemberi Hihetetlenben nincs kapcsolódó téma..:S

Csimpolya Creative Commons License 2023.09.28 0 0 4103

Apró helyesbítés: nem kapott, kaptak. A második világháború alatt az egyiküket német kémnek nézték, ki tudja, miért. Alighanem bizonyítéknak tekintették, hogy NEM beszélt németül. Ami azt ilelti, semmiféle nyelven sem.

Előzmény: __Csuzli__ (4102)
__Csuzli__ Creative Commons License 2023.09.28 0 0 4102

:)))Na,csak nem kapott egy sorozatot?Akkor meglenne a bizonyíték..Egyre viccesebb dolgokat találnak ki:)Na majd belelapozok valahol.

Előzmény: Csimpolya (4101)
Csimpolya Creative Commons License 2023.09.27 0 0 4101

A legújabb Hihetetlen magazinban, úgy a hatvanadik oldal táján van egy kétoldalas cikk a jeti és a Vörös Hadsereg találkozásáról. Sejthető, ki nyert.

Csimpolya Creative Commons License 2023.08.27 0 0 4100

A legújabb Hihetetlen a mi témánk szempontjából érdektelen.

Csimpolya Creative Commons License 2023.08.01 0 0 4099

A legújabb Hihetetlen tartalmaz egy rövidke cikket, ebben egy jól siekrült ugratásról esik szó. Az  amerikai Vad és Halvédelmi honlapon megjelent egy figyelmeztetés, hogy az egyik folyó partján feltűnik olykor a nagylábú, iszik, halat fog, esetleg fürdik is,. Ezen tevékenységiekben a turisták ne háborítsák! Ez egy jól sikerült hekkercsíny volt.

Egy oldalas írás a dél-amerikai szellemkutyáról, ez egyértelműen mítikus lény. További egy oldal a mélységi szörnyekről, ez már ismert, és meglehetősen fura külsejű halakról szól, fénylépekkel illusztrálva. 

Csimpolya Creative Commons License 2023.07.02 0 0 4098

A legújabb Hihetetlen egy rövidke cikket tartalmaz az orang-pendek felkutatásáért indított expedícióról, minden pontosabb információ nélkül. Továbbá egy oldal az óriásai tintahalról

__Csuzli__ Creative Commons License 2023.06.17 0 0 4097

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!