Keresés

Részletes keresés

Ec pec kimehecc a Creative Commons License 2020.05.28 0 0 113

Huns and Xiongnu identified by Hungarian and Yeniseian shared etymologies 

 

Full version: http://www.jstor.org/stable/10.13173/centasiaj.56.<wbr></wbr>2013.0041

 

 Overview

 

Among these ten newly identified Hungarian and Yeniseian shared etymologies, aregular sound change can be concluded: The-ó-ava- rhyme in Hungarian is corre-lated with the *-eg ,-og ,- g  rhyme in Proto-Yeniseian (see Table).

 

Table 1. Hungarian and Yeniseian rhyme correspondence: -ó-ava-

 

Hungarian    Hunnic         Ket Yug Kottish Arin Pumpokol Proto-Yeniseian

tó               tava-tava 

hó              hava-hava 

só              sava  

 

5. Conclusion

 

The present study has identified ten Hungarian and Yeniseian shared etymologiesthat belong to the basic vocabulary, and observes that a regular sound change can bestated in three Hungarian and Yeniseian shared etymologies. The regular sound change validates the etymological connection between Hungarian and Yeniseian.The Hungarian and Yeniseian shared etymologies support a Hunnic continuity that includes the historical Xiongnu, the Huns, the Hunnic substratum of Hungarian, and the attested Yeniseian languages. 

Ec pec kimehecc a Creative Commons License 2019.11.16 0 0 112
Ec pec kimehecc a Creative Commons License 2019.11.16 0 0 111

Kálmán Pádár

A Pádár családnév hun eredetű !

Legkorábban Irán területén élő hunoknál fordult elő !

Jelentése : teraszos , pados , illetve ezek készítője feltételezhetően .

A vándorló hunokkal került a névhasználat hazánkba .

Eredetileg helységnév , Iránban és Magyarországon is van van , illetve voltak ilyen nevű települések ! / Pl.: Alsópádár ,Felsőpádár , Balogpádár ; később ezek összevonva : Pádár , jelenleg Padarovce , szlovák község . /

Pádár családnév foglalkozást jelöl , padot , teraszt készítőt jelelent !

A dombok és hegyoldalak lépcsőzetessévé tételét végzik , az erózió csökkentése érdekében .

 

https://ng.hu/kultura/2017/10/17/rejtelyes-hun-orokseg/

yvs Creative Commons License 2018.02.25 0 0 110

Ez nagyon szép volt, de mit is akartál ezzel mondani?

Előzmény: najahuha (109)
najahuha Creative Commons License 2018.02.25 0 1 109

"..De parttalan a vita, vannak tudományos tények,.."

 

 

NEM !! Egy frászt vannak TUDOMÁNYOS TÉNYEK.  FELTÉTELEZÉSEK vannak, amik tényekként vannak kezelve. (ezt többek között hivatalosan áltudománynak hívják....)

 

A tények azok, amiket BIZONYÍTANI lehet, mert van bizonyíték rá. ( hangfelvétel, leírás -->  megfeleltetés)

 

A BOPP-féle "hangtörvények"  már nem törvények, nem is tendenciák, hanem ESETI hangváltozások, de manapság is még "törvény"-ként kezelik őket.

 

Ugyanígy a  finnugorból erőltetetten  levezetett      *KOTA --->   HÁZ    és társai....  ( ami furcsa módon a finnben ugyanúgy KOTA maradt, viszont ott meg soha nem jelentett házat)

  Egy nagy HUMBUG a levezetés....

 

Olvasd még el

Szilágyi N. Sándor :   A szent mókus, avagy a módszer buktatói  munkáját.

".......A nyelvész azonban az ilyen hipotézisekről már csak szégyenletében sem mert valószínűségi terminusokkal beszélni. Nem azt mondta tehát, hogy igen nagy annak a valószínűsége, hogy ez vagy az a szó finnugor vagy honfoglalás előtti török eredetű (hiszen ki fogja azt neki elhinni, hogy amit ő művel, az tudomány, ha semmiről sem tud bizonyosat mondani?), hanem azt, hogy be van bizonyítva, hogy az. Pedig nincs bebizonyítva. Bebizonyítva akkor lenne, ha volna rá lehetőségünk, hogy adatokkal igazoljuk először is magának a finnugor alapnyelvnek a hajdani meglétét, majd onnan kezdve folyamatosan adatolni tudnánk a szó vagy más nyelvi elem útját legalább a nyelvemlékes (ómagyar) korig. Csakhogy éppen ez az, ami lehetetlenség.

Ha egy hipotézist nem lehet sem igazolni, sem cáfolni, akkor csak két dolgot lehet tenni vele: elvetni vagy hinni benne. Elvetni kár lenne, hiszen szép is, meg különben sem tudunk helyette jobbat, hinni kell hát benne. Ilyen módon az összehasonlító-történeti nyelvészet nem egészen olyan tudomány lett, mint a többi, hanem hovatovább amolyan hitbéli meggyőződés és elkötelezettség kérdésévé is vált, és ez eléggé meg is látszott rajta: akárcsak az egyházaknak, ennek is kialakultak a kánonalkotó (akadémiai) intézményei (a kánonokat sokszor dogmáknak is nevezhetnénk), a más felekezetűekhez pedig – vagy akár az ártatlan kételkedőkhöz is – sokszor úgy viszonyult, ahogy az egyház szokott a tévelygő és veszedelmes eretnekekhez. Az elhíresedett ugor–török háború stílusa nagyon is emlékeztet nemcsak a hitvitázó disputákéra, hanem a középkori boszorkányüldözésére is...::".

Előzmény: yvs (108)
yvs Creative Commons License 2018.01.10 0 0 108

Nincs szerencséd, mert tudok nyelveket, sőt tanítok is.

Szlavisztikában igencsak végigmentünk anno a nyelvtörténeten és ilyen alapokkal egyből feltűnik egy szláv eredetű szó, meg a nem szláv is, ha ezekkel akarnak igazolni valamit vagy valaminek az ellenkezőjét.

 

De parttalan a vita, vannak tudományos tények, magyarul is elérhető amit leírtam, még ha nem is tetszik minden ősmagyarkodónak. Részemről ezt a részt lezártam, de a többi téma érdekes itt és a rokon topicokban, várom a folytatásokat!

Előzmény: pejgeroj (107)
pejgeroj Creative Commons License 2018.01.10 0 0 107

de, lehet, csakhogy

 

a vitéz az aki vív

a bajnok az, aki a bajjal szembeszáll és legyőz

a győztes az, aki győz.

 

a rajzol esetében pedig egyáltalán nem biztos, h a rajz az alap, mivel van olyan szó, h ró-ni.

 

", de ez semmit sem bizonyít." "ezt ugye nem kell sokat magyarázni"

 

nekem te tűnsz annak, aki nem tud nyelveket, akinek nem kell alátámasztott érvelés és abból képzeli magát okosnak, amit mások eléraktak

Előzmény: yvs (106)
yvs Creative Commons License 2018.01.09 0 0 106

Szerinted akkor a vitéz-bajnok-győztes szavaknak nem is lehet rokon értelmük és semmilyen nyelvre lefordítva nem lehet hasonló szóalakjuk?

 

A geroj sem volt jó példa korábban, mint a hős kizárólagos szláv fordítása, lévén nem szláv eredetű, ezt ugye nem kell sokat magyarázni... Mindenképpen kell eredeti szláv megfelelő is egy ilyen alapszónak.

 

Ügyesen megtaláltad a főnévből képzett igéket, de ez semmit sem bizonyít. Ha pl. a főnév az alapszó, akkor az ige lesz abból képezve, ha az ige az alapszó, akkor meg a főnév. A világon nincs olyan szabály, hogy csak az ige lehet az alap és a főnév csak abból képzett.

Pl. rajz (fn) -rajzol (ige). Ez a képzés pontosan egyezik a vit'az (fn) - víťaziť (ige) példáddal.

 

A románban is van viteaz, viteazul, ugyanolyan délszláv átvétel mint a magyarban. A román nyelv szókincsének kb. a fele szláv eredetű, a nyelvújításuk előtt még magasabb volt ez az arány. A szavak jelentése pedig átvételkor változhat.

 

 

Előzmény: pejgeroj (105)
pejgeroj Creative Commons License 2018.01.09 0 0 105

ott kezdődik a hazugság, h a vityaz-nak nem az a jelentése h hős!

 

a lovag 

рыцарь riter rytier рыцар 

 

a szláv nyelvcsaládban viszont egy szónak csak egy jelentése lehet minden nyelvben szerinted.

 

nézz utána. igen, vityaz az csak győztest jelent vagy lovagot.

(mindakettő levezethető a vitéz értelméből.)

viszont a vitéz nem csak lovag lehet. vitéz az, aki vit

 

nincs olyan igei alakja, mint a magyarban. de nyugodtan hozz, mutasd hogy van!

 

ami van, az azt jelenti győzni.

egyedül a szlovákban, csehben és lengyelben. győzni értelemben!

 

szl. víťaziť

cz. zvítězit

pl. zwyciężać

 

_________________________

lásd még románban is van vitéz,

 

de a lovag románul cavalier

 

náluk bátor jelentésű lett (vették át)

brave = viteaz 

 

 

ami pontosan egybevág azzal, h a szlávok győztes értelemben, a románok bátor értelemben vették át 

a vitézül vívó-t.

 

érthető? a szláv nem következik a románból, a román nem következik a szlávból.

hanem a szláv és a román is a magyar értelemből következik!

 

_________________________

és nézd meg boszniában vitez a lovag (nem vityaz!)

Előzmény: yvs (104)
yvs Creative Commons License 2018.01.09 0 1 104

Megismétlem, hátha másodjára neked is lejön belőle valami:

 

vitéz [1208 tn., 1372 u.] Déli szláv jövevényszó, vö. bolgár régi nyelvi [vitez] ’katona, lovag’, horvát-szerb vitez ’lovag, hős’, szlovén vitez ’lovag’.

 

Egy szó jelentés-változásait a magyarral rokon nyelvekben megengeded, a szláv nyelvcsaládban viszont egy szónak csak egy jelentése lehet minden nyelvben szerinted.

 

A bemásolt cikkely a vív igéről és annak (korai) képzett változatairól szó, egyetlen példa sincs vít- vagy vit kezdetű szóra.

 

A vitéz szó származékainak első megjelenése: vitézség [1372 u.], vitézi [1416 u.], vitézkedik [1416 u.], vitézlő [1416 u.]. Elég kései egy ókori eredetű szóhoz képest.

 

Az összes többi példádnak semmi köze a vitéz szóhoz, sem alakilag, sem tartalmilag.

 

Nekem alapvetően semmi bajom a hun és más, az altáji vagy uráli nyelvcsaládba tartozó ősi vagy ma is élő nyelvekkel való összevetéssel. Az a gond, hogy ha egy idegen nyelveket jól (akár anyanyelvi szinten) beszélő ember nyilvánvaló hibát talál, akkor az egész igyekezet hiteltelenné válik.

 

Nagyon tetszik a "Hun nyelv hatása a világ nyelveire" topic is, végre valaki nem szembeállítani akarja a finnugor (uráli) eredetet a török (altáji) származással, hanem rájött hogy az egyikkel való hasonlóság vagy rokonság nem zárja ki a másikkal való közeli kapcsolatot. Jó példa volt számomra a neten egy, a finn nyelvet bemutató videó alatt, hogy hány török olvasó kommentelte azt, hogy a finn nyelvtan mennyire hasonlít a törökéhez és ugyanakkor mennyire eltér minden más nyelvétől, amit eddig tanítani akartak nekik.

 

Bár nem olvastam vissza túl sokáig egyik topicot sem, de a szavak mellett érdemes lenne a nyelvtant is összehasonlítani, szintén uráli és aljtáji nyelvekből vett példákkal, igen tanulságos lenne.

 

 

 

Előzmény: pejgeroj (103)
pejgeroj Creative Commons License 2018.01.08 0 0 103

2. ellenérv: a hős szlávul hrdina v. geroj.

https://www.indifferentlanguages.com/words/hero

 

ví vív viaskodik

viadal viadalom viaskodás vívás

vita - vitat vitatkozik

vitéz - vitézkedik

 

lehetséges urali rokonszó:

Estonian võitlus vɤitlus

 

______________________

a szláv boj bije vojna kérdéses, az máshonnan is származtatható (beat-batta, war).

 

de még annak is van urali kapcsolata:

Skolt Sami väi´nn vainːʲɘ

Olonets Karelian voinu vɔinʊ

Nivkh война voɪnæ

 

2. érv: és ha azt nézed a vojna és vitaz messzebb van egymástól mint a viadal és a vitéz.

 

3. ellenérv: azért sem lehet a győztes értelmű jelentés az alapértelem, mert a vita-vitya akkor most az győzelmet jelentene (szlávul vityazsztvo : győztes-ség , ami angolul win)

 

aminek urali kapcsolata:

Estonian võitma vɤitmɑ

Finnish voittaa ʋɔi̯tːɑː

Inari Sami vyei'ttiđ vyeitːið

Előzmény: pejgeroj (102)
pejgeroj Creative Commons License 2018.01.08 0 0 102

honnan veszed, ha szlávban terjedt el? a 'vív' az magyar szó, nem szláv. ezt nevezik úgy, h a tények teljes kiforgatása és nemlétezőre alapozott állítás. 

 

Ezen szónak gyöke a katonát különösen illető ví azaz, harczol, s törzse vagy vit, melyből vita, vitáz-ík is származtak, vagy maga a vita szó. (Lugossy J.).

 


 

azaz már az ómagyar nyelvben jelen van a szó.

 

az a főnévi vitéz igei értelmű alakja. mit csinál a vitéz? vív, vitézkedik.

 

2. ellenérv (kontrafakt) : a vityaz szó győztest jelent. zvityazi az győz (nem hősködik).

Előzmény: yvs (98)
pejgeroj Creative Commons License 2018.01.08 0 0 101

ez az amit úgy neveznek, tekintélyelvűség. az állitás elfogadása csupán az állitást megfogalmazó tekintélye miatt.

 

nincs benne egyetlen érv se.

Előzmény: yvs (95)
yvs Creative Commons License 2018.01.07 0 0 100

Az sem tűnt fel a nagytudású összehasonlító nyelvész professzorunknak, hogy egy olyan intuitív nyelvben, mint a magyar, egy ősi hun szó származékai csak több, mint 1000-1200 évvel később, a középkor derekán merülnek fel először. Azelőtt a magyar nyelv ezerakárhányszáz évig nem is próbált egy ősi alap főnévből melléknevet vagy más szószármazékot képezni...

Előzmény: Ec pec kimehecc a (97)
yvs Creative Commons License 2018.01.07 0 0 99

Én nem is engednék a magyar nyelvhez szakmai szinten nyúlni senkit, akinek a 3 nagy európai nyelvcsalád (latin, germán, szláv) közül legalább 2 nyelvcsalád nyelveiből nincs legalább középfokú nyelvvizsgája. Alapvető analógiák és hasonlóságok derülnének ki, amik egy nyelvet önmagában vizsgálva sohasem merülnek fel és ezáltal félreviszi az egész nyelvészetet, ebből fakadóan a nyelvoktatást is.

Előzmény: Ec pec kimehecc a (97)
yvs Creative Commons License 2018.01.07 0 0 98

Kár, hogy a nyelvet önmagával hasonlítja össze és nem veszi észre nyilvánvaló hasonlóságokat a szomszédos hatalmas nyelvcsaláddal. Nem furcsa, hogy egy "hun"szó csak a szlávban terjedt el, de ott az Északi Tengertől a déli Balkánig mindenhol, viszont semmilyen más olyan nyelven a több száz közül, amivel a történelme során tartósan érintkezett?

Előzmény: Ec pec kimehecc a (97)
Ec pec kimehecc a Creative Commons License 2018.01.07 0 0 97
Előzmény: yvs (95)
yvs Creative Commons License 2018.01.07 0 0 96

Ostoba az, aki nulla nyelvismerettel akar összehasonlító nyelvészetet művelni.

Előzmény: pejgeroj (93)
yvs Creative Commons License 2018.01.07 0 0 95

ETIMOLÓGIAI SZÓTÁR:

 

vitéz [1208 tn., 1372 u.] Déli szláv jövevényszó, vö. bolgár régi nyelvi [vitez] ’katona, lovag’, horvát-szerb vitez
’lovag, hős’, szlovén vitez ’lovag’. Megfelelők más szláv nyelvekben is élnek, vö. szlovák vitaz ’hős, bajnok’, orosz
[vityazj] ’hős, harcos’. A szláv szavak valószínűleg germán eredetűek és a vikingek nevével lehetnek kapcsolatban,
vö. ónorvég víkingr ’viking’. A vitéz régen a művelt irodalmi nyelv szava volt, ma már régies, illetőleg népies árnyalatú.
Melléknévi értelme jelzős használat alapján keletkezett. Származékaira vö. vitézség [1372 u.], vitézi [1416 u.], vitézkedik
[1416 u.], vitézlő [1416 u.].

Előzmény: pejgeroj (93)
yvs Creative Commons License 2018.01.07 0 0 94

Sajnos nem. Ez tény és nem azon múlik, hogy hogyan próbálsz érvelni.

Előzmény: pejgeroj (93)
pejgeroj Creative Commons License 2018.01.07 0 0 93

A szláv vityaz szó nem a vitéz-ből ered? 

 

először érvelj, aztán következtess, ostoba!

Előzmény: yvs (92)
yvs Creative Commons License 2018.01.05 0 0 92

A vitéz szó nem a szláv vityaz-ból ered? Ne találjunk már ki ősi hun szavakat középkorban átvett szláv szavakból.

 

Ugyanez a történet, amikor egy etruszk szóban felfedezték a magyar király szót. Senkit nem zavart, hogy Nagy Károly középkori frank király szláv átirata (král') a szavunk eredete. Biztos volt az etruszkoknak időgépük...

Előzmény: Ec pec kimehecc a (85)
[fidelio] Pirandus Creative Commons License 2017.12.19 -1 0 90

Bravo! Mondd csak: Tudományotok mikor hódítja meg a tudományt? (muhahhhah) LOL

Előzmény: Ec pec kimehecc a (89)
Ec pec kimehecc a Creative Commons License 2017.12.18 0 0 89

"The following Sumerian-Hunnic-Hungarian etymologies are based on my two basic works, the “EDH” (Etymological Dictionary of Hungarian, 5 vols., The Hague 2007) and the “HMD” (Hungarian-Mesopoamian Dictionary, The Hague 2007)"

Előzmény: Ec pec kimehecc a (87)
Ec pec kimehecc a Creative Commons License 2017.12.18 0 0 88
Előzmény: Ec pec kimehecc a (87)
Ec pec kimehecc a Creative Commons License 2017.12.18 0 0 87
Előzmény: Ec pec kimehecc a (86)
Ec pec kimehecc a Creative Commons License 2017.12.18 0 0 86

A Hun nyelv

 

A főnevek többes száma végmagánhangzó nélküli tő + -ekh. A
mássalhangzóra végződő szavak nál tő + -kh.


A tárgy ragja: magánhangzóra végződő szavaknál -t végződés;
mássalhangzóra végződő szavaknál -et végződés.


A birtokjel: magánhangzóra végződő szavaknál -je végződés;
mássalhangzóra végződő szavaknál -é végződés.


A részeshatározó ragja: egyes szám: -neki; többes szám: szótő +
-ekhneki. A hely- és képeshatározó ragja: tő + -étül szóvégződés.


Birtokos személyragos főnevek:

nyilam = neilim nyilaim = neiliam
nyilad = neilit nyilaid = neiliat
nyila = neilej nyilai = neiliaj
nyilunk = neilinkh nyilaink = neiliankh
nyilatok = neilitekh nyilaitok = neiliathakh
nyiluk = neilekh nyilaik = neiliakh

A fellelt hun szavak mintegy fele mutat magyar nyelvi rokonságot. A
fenti válogatás közülük is csak azt a keveset tartalmazza, amelyek
most 1500 évvel később a mai magyar fülnek egyértelműen
beazonosíthatóak. A fenti kivonat Dr. DETRE CSABA írása alapján
készült. A felfedezés mind a nyelvészetnek, mind az őstörténet
kutatásnak hatalmas lökést ad.

Mérvadó nyelvészi vélemények szerint a kódexekből napvilágot látott
részek egy olyannyira egyedi nyelvi rendszert fednek fel, hogy
gyakorlatilag kizárt a hamisítás lehetősége. A Magyar Tudományos
Akadémia nagyon hallgat a témáról. Én egyetlen reakciót tartok
elfogadhatónak részükről:

"Minden követ megmozgatunk, és ha léteznek ezek a kódexek, akkor a
föld alól is előkerítjük őket."

De ezt sajnos még nem mondták. Bármi más válasz pedig mellébeszélés.
Mert ha már a nyomára bukkantunk ennek az anyagnak, akkor az MTA
feladata az eredeti kódexek felkutatása. (A neten megjelent, hogy az
MTA egy irodistája küldött valahova Iránba egy levelet, amire nemleges
választ kapott, vagyis lerázták, és az MTA ezzel lezártnak tekinti az
ügyet.)

Tény, hogy az MTA nem tett közzé hivatalos állásfoglalást az ügyben.
Noszogassuk őket emberek, hogy dolgozzanak a pénzükért!!!
És hogy ne kelljen annyi évet várni, mint amennyit a Tárih-i Üngürüsz
krónika napvilágrahozására kellett.

 

http://www.szittya.com/Hunszotar.html

Előzmény: beszterec (65)
Ec pec kimehecc a Creative Commons License 2017.12.18 0 0 85

Van-e kapcsolat a hun és a magyar nyelv között? Döntse mindenki maga el.
A kapcsolat mellett állnak többek között:
Vahan Anhaghth Astvatzaturian/

Szongott Dénes professzor, a nyelvtudományok legendás művelője, 
az ókor-tudományok világklasszisa.

Doktori  diplomát szerez örmény nyelv- és történelemből. Libanonban , a Tyrosi Örmény Egyetemen örmény nyelvet és indogermán összehasonlító nyelvészetet tanít.
Mintegy 80 kiváló, többnyire örmény származású történész-régész-nyelvész kutatásait irányítja. 1973-1976 között libanoni kulturális attasé az Iráni Császárságban. 

Elképesztő nyelvtudása még ugyancsak polyglott munkatársait is elkápráztatta. Magyar és örmény anyanyelvén kívül az alábbi nyelveket beszélte magas fokon: Olasz, veneto-i, francia, spanyol, portugál, katalán, gallego, león-i, román, német, angol, holland, flamand, svéd, dán, izlandi, ír, kimru (welsh), finn, észt, lív, orosz, lengyel, ukrán, cseh, szlovák, szerb, bolgár, albán, új-görög, perzsa, kurd, hindi, grúz, csecsen, török (számos közép-ázsiai rokonnyelveivel), új-héber, arab, kopt. 

A kihalt nyelvek közül a pun nyelvnek elsőszámú tudora volt, de nagyon jól ismerte az ó-görög, latin, ó-örmény, ó-perzsa, ó-arab, szír, ó-héber, ó-egyiptomi, szanszkrit nyelveket is. A hun-szkíta nyelvemlékek felderítésében és összegyűjtésében oroszlánrészt vállalt. Foglakozott az etruszk nyelv problematikájával is. 
----------------
Schütz Ödön, a magyarországi armenisztika megújítója.
Latinul, németül, angolul, franciául, olaszul, oroszul írt és beszélt. (Később a keleti nyelvekben is otthonosan mozgott.) 1949-től a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének külső munkatársa volt. 1969- ben hivatalosan is csatlakozott az ELTE Belső-Ázsiai Tanszéke mellett működő altajisztikai kutatócsoporthoz.
1990-ben megválasztották az Örmény Tudományos Akadémia külső tagjának, de az American Oriental Society és a Türk Dil Kurumu is tagjai között tudhatta. 
A budapesti Országházban is abban az évben, 1996-ban vehette át a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét. 
Schütz Ödön tudományos tevékenysége szerte- ágazó volt, érdeklődési területe a nyelvészettől a történettudományon keresztül a keletkutatásig ívelt. 
Minden tettével mindig a tudomány ügyét, előrehaladását kívánta szolgálni. 
----------------Lukács Béla elméleti fizikuspolihisztor
Kutatási területe elsősorban a relativitáselmélet és a kozmológia, A KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója, majd az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet tudományos tanácsadója.  A Magyar Tudományos Akadémia doktora.
 Kutatási területe elsősorban arelativitáselmélet és a kozmológia, de magát inkább relativistának tartja.  A Mindentudás Egyeteme mintájára létrehozott Mindent Tudás Főiskolája keretében számos előadást tartott, sokféle témakörben. Az MTA Geonómiai Tudományos Bizottságának tagja, az anyagfejlődési albizottság elnöke. 
Évekkel a 2011-ben Nobel-díjjal jutalmazott felfedezés előtt, Paál Györggyel és Horváth Istvánnal közösen publikálta a nem nullakozmológiai konstanssal kapcsolatos eredményeit.

----------------
Bérczi Szaniszlófizikus, csillagász

egyetemi docens

PhD (MTA, 1994)

Anyagfizikai Tanszék

http://planetologia.elte.hu

A földtudomány kandidátusa.
35 éve tanít az ELTE TTK-n. Vendégoktatóként eddig a szegedi, a pécsi, a debreceni és a soproni egyetemen és Japánban, a yamaguchi egyetemen tanított.

Fokozatok:
Szakdolgozat: csillagászat, planetológia, ELTE TTK, 1975.
Egyetemi doktori fokozat: matematika, techn. Rendszerek, ELTE TTK, 1987.
Kandidátusi (Ph. Doktori) fokozat: planetológia, MTA, Geonómia Biz., 1994.

Tudományos tagságok
MTA Geonómiai Tudományos Bizottság, (1986-)
MTA Csillagászati és Űrfizikai Bizottság, (2005-)
Vezető funkciók:
Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport (1993-)
MTA Geonómiai Bizottság, titkár (1996-2002), 
MTA Geonómiai Bizottság, Planetológiai Albizottság, elnök, (2002-), 
Társasági tagságok:
Magyar Asztronautikai Társaság, (1975-), elnökségi tag (1994-), alelnök (2002-)
Szakmai elismerések:
TV Egyetem emlékplakett, (1977)
Nagy Ernő emlékérem, Magyar Asztronautikai Társaság, (1978) 
Juhász Nagy Pál emlékérem, Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, (1998)
Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998-2001)
Magyar Örökség Díj (A nemzetközi űrkutatásban való magyar részvétel) (2010)
Szerkesztői tevékenység:
Symmetry: Culture and Science, 2001-2005.

https://fizika.elte.hu/hu/index.php?page=munkatars&tid=2&id=73

----------------

Perkupai Pető Imre

----------------

Lajdi Péter

 

A hun-magyar testvériség és azonosság legújabb nyelvi bizonyítékai

http://www.magtudin.org/Lajdi%20-%20hun-magyar%20testveriseg.htm

---


------------------------------------------------------------------Kiegészítések/irodalom:---Lukács Béla:

PROTO-MAGYAR TEXTS FROM THE MIDDLE OF 1st MILLENIUM?
http://www.rmki.kfki.hu/~lukacs/DETREHUN.htm
http://www.rmki.kfki.hu/~lukacs/angyar.htm

Lukács Béla elméleti fizikuspolihisztor. Kutatási területe elsősorban a relativitáselmélet és a kozmológia, A KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója, majd az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet tudományos tanácsadója.  A Magyar Tudományos Akadémia doktora.(Rá jellemző előadása: https://youtu.be/MdIW4kqJG7o )---Vahan Anhaghth Astvatzaturian/Szongott Dénes
http://filozofia.wplanet.hu/tag_va.html
---Steppe History Forumhttp://steppes.proboards.com/thread/1369/hun-language
So if anyone cares.

The source of the Hun (askatan language b) scripts are from several ancient manuscripts (like the codex of Isfahan, original in Iran) collected by the armenian language institute, and they are mostly from armenian monasteries. Dr. Csaba Detre, a hungarian linguist (he speaks fluent armenian) compared them with other sources found in several countries, and were known as unknown scythian texts, for exemple the codex of Crete, from Greece, and several others from Syria, Iraq, etc. Its commonly known among linguists that armenian language sources of other languages used to be the most phonetically equal to the original version. So what he tried is to read the armenian words of scythian texts in Hungarian. He found several hundreds of words he understood. The more interesting is that he found the grammar is closely related to ancient Hungarian as well. 
With the help of these common words and letters, he could find out an other few hundred word too wich were unable to understand in Hungarian. He published his 20 years work in 2004 in a linguistic newspaper in Hungary.
benzin
Tudun
Feb 24, 2011 
Anhaght Astvatzaturian is an armenian priest scholar, born in Hungary, he spoked both language and he had better source for the manuscripts in the monasteries. According to him, there are at least 6 different scythian language in old armenian manuscripts. He found close relation between what he called Askatan a, b, and c language and hungarian. He died in 2009.

Askatan b language has very high number of common words with the codex of Crete, wich tell us about the language of the Scythes who invaded europe (The Huns) the Codex of Crete is created around 700 AD.

As I know, around 90% of the manuscripts in Armenia is not yet scientifically searched, so it may be an interesting topic for the future.

So the possibilities are the following :
1. Someone has the time to create thousands of words and phrases in Hunnic, even creates a complete grammar system.
2. its true.

---Hunnic in Armenian Forum Discussionhttp://s155239215.onlinehome.us/turkic/29Huns/HunnicLanguageDiscussionEn.htm
---http://www.rmki.kfki.hu/~lukacs/lukacs.html
Előadásai:https://www.dropbox.com/sh/1dehxt8qwdq2kar/AACne8fYG8cIww1jty6KgUSba?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=MdIW4kqJG7o

---Dr. Detre Csaba:

Geológus (1965), filozófus (1974), örmény nyelv és történelem (1988).
Az előbbiekből egyetemi doktorátus: 1971, 1977, 1988. 

Fő kutatási területei: Evolúcióelmélet, extraterresztrikus geológia, kozmológia-kozmogónia,
örmény nyelv és történelem, ősnyelvek kutatása. 

http://www.filozofiaivitakor.hu/tag_dcs.html

Dr. Detre Csaba:

HUN SZAVAK, SZÖVEGEK

magyar fonetikus átírásban, örmény(I) ill. görög (K) szöveg alapján

http://www.magyarvagyok.hu/kultura/tortenelmi/konyvek/tortenelmunk-ellentmondasossagai/3368-Detre-Csaba-Hun-szavak-szovegek.html

http://maghon.weebly.com/uploads/2/0/0/3/20035969/peto_imre_-_hun_nyelvi_tanulmanyok.pdf

http://hunok.hu/szotar/szotarak/HUN.html

http://www.kincseslada.hu/magyarsag/content.php?article.271
http://www.magyarvagyok.hu/kultura/tortenelmi/konyvek/tortenelmunk-ellentmondasossagai/3368-Detre-Csaba-Hun-szavak-szovegek.html
---Bérczi Szaniszlófizikus, csillagász

egyetemi docens

PhD (MTA, 1994)

Anyagfizikai Tanszék

http://planetologia.elte.hu

 

https://fizika.elte.hu/hu/index.php?page=munkatars&tid=2&id=73

bercziszani@ludens.elte.hu

Bérczi SzaniszlóÚj hun-szkíta régészeti leletek Kínából és Japánbólhttp://osmagyar.kisbiro.hu/modules.php?name=base_topics&file=olvas&cikk=napkelet-486b81e24755d
http://mek.oszk.hu/09100/09137/09137.pdf
Meglepő adatok a kínai krónikákbólhttp://osmagyar.kisbiro.hu/modules.php?name=base_topics&file=olvas&cikk=napkelet-486b8d699f62a
Eurázsiai művészetek füzet-sorozat
http://www.federatio.org/tkte.html
---ANCIENT ARTS OF SIBERIAhttps://es.scribd.com/document/256567076/Ancient-Arts-of-Siberia-Resgate

 

---Cikkek kigyűjtött hozzászólásaihttp://osmagyar.kisbiro.hu/modules.php?name=plugin&file=topicsforum
---Létezik egy akadémikus aki a Leningrádi egyetemen volt professzor:  Mihail Artamonov. Tiszta véletlen, hogy ez az a professzor a Szkítákkal foglalkozott. Érdekes módon a kiemelkedő tanitványai között szereplő jelentősebb tudósok mindegyike a Szkíta,Ékírás, Sztyeppei népek, és hasonló témakörökkel foglalkoznak. Egyikük eltűnt, másik kettő eldugva él egy múzeumban a negyedik, Putyin mellet űzi a régészkedést. http://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Artamonov

---

Mellár Mihály

A magyar nyelv gyökrendszerének alapjaihttp://www.magtudin.org/Mellar%20-%20magyar%20nyelv.htm
---HUN SZAVAK, SZÖVEGEK
http://www.szittya.com/Hunszotar.html

http://magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/anyanyelvunk/item/2788-hun-sz%C3%B3t%C3%A1r-ker%C3%BClt-el%C5%91-ir%C3%A1nb%C3%B3l-ie-5-700-b%C3%B3l

http://www.federatio.org/mi_bibl/AlfredToth_Hun_Avar.pdf
---A HUN NYELVI ANYAGOKRÓL, A HUNOKRÓL…http://osmagyar.kisbiro.hu/modules.php?name=base_topics&file=olvas&cikk=hunnyelv-48732efa9f334
---Ó-örményből (grabar) fordította Schütz Ödön és Detre Csaba,
---Schütz Ödön 
Schütz Ödön, a magyarországi armenisztika megújítójahttp://nemzetisegek.hu/repertorium/2014/05/belivek_18-20.pdf
Régi örmény nyomtatványok az Országos Széchényi Könyvtárban http://epa.oszk.hu/01400/01464/00004/pdf/166-173.pdf 
http://www.armenians.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=964%3Aoedoen-schuetzs-19161999-appreciation-&catid=14%3Aenglish-interests&Itemid=14&lang=en

SCHÜTZ ÖDÖN-NAGY KORNÉL: Az örmények történetéből
http://www.historia.hu/archivum/2002/0207schutz.htm
---
---Pető ImreA HUN NYELVI ANYAGOKRÓL, A HUNOKRÓL…http://osmagyar.kisbiro.hu/modules.php?name=base_topics&file=olvas&cikk=hunnyelv-48732efa9f334
http://osmagyar.kisbiro.hu/modules.php?name=base_topics&file=nyomtat&cikk=hunnyelv-48732efa9f334

Az Olvasót köszöntő gondolatok
http://osmagyar.kisbiro.hu/modules.php?name=base_topics&file=olvas&cikk=hunnyelv-4871048e36825
Hun nyelvi tanulmányokhttp://osmagyar.kisbiro.hu/modules.php?name=base_topics&file=lista&topics=hunnyelv
http://osmagyar.kisbiro.hu/modules.php?name=forum&file=olvas&idf=hun_n_51bb6f14db041
http://osmagyar.kisbiro.hu/modules.php?name=forum&file=olvas&idf=rovas_530cf35196358
http://osmagyar.kisbiro.hu/modules.php?name=forum&file=olvas&idf=Osmag_486b3e659567f
A szkíta nyelv írott emlékeihttp://osmagyar.kisbiro.hu/modules.php?name=base_topics&file=lista&topics=szkita
A Nemzeti Hírháló botrányos híre, és honlapunk válaszahttp://osmagyar.kisbiro.hu/modules.php?name=base_topics&file=olvas&cikk=kisbiro-494d05b24cb5e
http://osmagyar.kisbiro.hu/modules.php?name=base&PHPSESSID=b0demdi5qt29k39bdul4hf8mm4
---Szongott Klára

In memoriam Vahan Anhaghth Astvatzaturianhttp://osmagyar.kisbiro.hu/modules.php?name=base_topics&file=olvas&cikk=ormeny-4871a734eb1d1
---https://www.youtube.com/watch?v=mZYV3lGZhRc
---ÉRDEKESSÉGEK A HUN SZAVAINKBAN
http://tudasmagok.5mp.eu/web.php?a=tudasmagok&o=bYMGAEhxey
---http://www.grandpierre.hu/site/?s=hun+szkita+nyelv
http://www.grandpierre.hu/site/2016/09/magyar-nyelv-alapkerdesei-2-resz-kapu-2016-06-07/
http://www.grandpierre.hu/site/wp-content/uploads/2013/02/K%C3%B6r%C3%B6si2.pdf
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Néhány ellenző:

A sosemvolt iszfaháni kódex hun szavai – egy őstörténeti csalás ...pcblog.atlatszo.hu/.../a-sosemvolt-iszfahani-kodex-hun-szavai-egy-ostorteneti-csalas-a..---Hun szótár került elő Iránból ie: 5-700-ból - Mi az igazság? - Facebook---Nyelv és Tudomány- Rénhírek - Miért hallgat az MTA?www.nyest.hu ---


Czakó Gábor: Pár szó a hun kérdésről"Egyelőre e kérdésgubancban csak annyi látszik biztosnak, hogy a magyarság fáját kétfelől vágják…"
https://www.flagmagazin.hu/printpdf/8663

Előzmény: TJános (20)
pejgeroj Creative Commons License 2017.08.16 0 0 84

man day a fő nap? (vagy hold fő nap?)

 

wed-ness az szerelemszerda (vagy wet vizesszerda)

a fri- fráj az fright frájt vagy free three

Előzmény: pejgeroj (83)
pejgeroj Creative Commons License 2017.08.16 0 0 83

szlávok a 4. és a 5. napot jegyzik.

mi a másodikat és az egész 7-et.

 

az angolok már ő-zik a 4-et. firs-t-day (vagy fourth vagy third)

a two-t meg ty-zik. tyúz dej tuesday

Előzmény: [fidelio] Pirandus (78)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!