Keresés

Részletes keresés

creation of believers Creative Commons License 2023.08.29 -1 1 13727

Ugye írásból élsz te is, egyedül az írások számítanak, nem az élő Isten ha lenne?

 

Róma levél:10:17Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.

Előzmény: Paleokrites (13726)
Paleokrites Creative Commons License 2023.08.29 0 0 13726

ez teljesen így van, a keresztény szentektől szólaltak meg irodalmi adaptációkban a főhősöktől ihletetten...., aztán elteltt 2000 év és lám porrávált minden, ahogyan a hazugokat is utóléri egyszer-kétszer, valahányszor az idő és lelepleződnek....

 

Ugye írásból élsz te is, egyedül az írások számítanak, nem az élő Isten ha lenne?

Előzmény: creation of believers (13725)
creation of believers Creative Commons License 2023.08.27 -1 0 13725

IIP.1:

Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét; hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának.17Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott: Ez az én szeretett Fiam, akiben én gyönyörködöm:18Ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a szent hegyen.19És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben;20Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból.21Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.

Előzmény: rhénai (13724)
rhénai Creative Commons License 2022.10.30 0 0 13724

A Biblia és más rengeteg profétai szöveg igaz tartalma főleg a szószerinti olvasata KÉRDÉSES.

Az ilyesfajta szöveg sokkal inkább H A S Z N O S ,mert megdolgoztat érlel próbára tesz fejleszti a türelmedet józanabbá tesz nem kell tücsköt bogarat becsókolni.

A szentirat nem hal pláne nem finomra sütve hanem HALÁSZHÁLÓ hogy te magad munkálkodjál jólétedért ! Ámen !

polária Creative Commons License 2022.02.15 0 0 13723
zöldkomcsikck Creative Commons License 2022.02.14 0 0 13722

Nem akarod tudomásul venni, hogy téged nem istenek teremtettek, hanem apád ondója?! :)

 

És azt?

Előzmény: pudingman (13714)
zöldkomcsikck Creative Commons License 2022.02.14 0 0 13721

A tudománnyal kerüli az ütközéseket, mint ha tudták volna akik lejegyezték, majd lesznek akik próbálnak belekötni. Pl. a teremtésnél amikor az első két ember egyik fia megöli a másikat és azután elmegy egy másik tartományba megnősülni. Tehát nem akart teret adni kötekedőknek, hogy egy emberból nem lehetséges ilyen népes populációt hozni létre, a genetikai anyagnak ki kellett szóródni.

Az utódai viszont csak ezeknek lelhetők fel a ma élők közt, az ma már tudományos tény.

 

Át lehetne írogatni persze mindég az éppen korszellemnek megfelelően, pl a 800 éves halotti beszéd ma úgy illene bele, hogy: Látjátok föleim szemtükkel mik vogymuk? Adenin, citozin, guanin, timin kombinációinak a variációi és az variációnak a kombinációi vogymuk? Ez így többet árulna el a lényegről, hogy isa por és homu? Vagy azt is vitatja valaki?

polária Creative Commons License 2021.11.26 0 0 13720

2021

A világ szinte összes nyelvére le van forditva a Biblia

bárkoi szabadon olvashatja semmi akadálya

Előzmény: creation of believers (13717)
11_11 Creative Commons License 2021.11.26 0 0 13719

 

 Emberi bölcsesség     GAGARIN !!

 

Teremtő Isteni bölcsesség:?? Ez meg, nem Gagarin!!! 

János evangélium: 7 : fejezet : 1- 53. versek

(  2009. 7. 24. de. 5,45 p ) + ( 2010.7.24 de.  5. 20p ) + KÉP  1.  /

  (   1-14,  16, 18-22,  24,  27,  33,  37-38,  45,  verse  )

 

  

diamandula Creative Commons License 2021.11.26 0 2 13718

" És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. "

 

Megtörtént: 1961 április 12-én Juri Alexejewitsch Gagarin, miután a "Wostok" nevű rakétával 108 percnyi űrrepülés után a narancs-színű skafanderben, ejtőernyővel az Anna Tachtarowa nevű öregasszonny előtt földre érkezik. Utánna Moszkvába viszik és nagy "dicsőséggel" a Lenin-mauzóleum disztribünjén Hruschcsov fogadja.

creation of believers Creative Commons License 2021.06.02 -1 0 13717

Vegyük például a holokausztot: a náci haláltáborok építéséhez vezető antiszemitizmus a középkori kereszténység közvetlen öröksége.

 

 

középkori kereszténység

 

Ők voltak azok akik elzárták a Bibliát a nép elől, és aki mégis merészelte olvasni, azt súlyosan megbüntették.

Előzmény: pudingman (13715)
Paleokrites Creative Commons License 2021.06.02 0 1 13716

Te nem teremtőt ismersz, hanem regényeket, olvasmányokat, meséket és ezekből megszületett vallások teológiai értelmezéseit,  magyarázatait, állításait...., tehát amit te állítasz is hazugság alap....

Előzmény: creation of believers (13709)
pudingman Creative Commons License 2021.06.01 0 0 13715

A vallás a gondolkodás egyetlen területe, ahol előkelő magatartásnak minősül, ha az ember bizonyosnak mutatja magát olyasmiben, amiről senki emberfia nem lehet biztos. Árulkodó, hogy a magasztosságnak ez az aurája csak azokat a hiteket lengi körül, amelyeknek sok követőjük van. Ha valakit azon kapnának, hogy a tengeren Poszeidónnak hódol, rögtön idiótának bélyegeznék. 

 

Vegyük például a holokausztot: a náci haláltáborok építéséhez vezető antiszemitizmus a középkori kereszténység közvetlen öröksége. Az európai keresztények évszázadokon át az eretnekek legrosszabb fajtájának tekintették a zsidókat, és a társadalom minden baját annak tulajdonították, hogy ők folyamatosan jelen vannak a hithű keresztények között. Miközben a németországi zsidógyűlölet elsősorban szekuláris formát öltött, gyökerei a vallásba nyúltak vissza – és szakadatlanul folyt az európai zsidók kifejezetten vallási alapú démonizálása. Újságjaiban egészen 1914-ig maga a Vatikán is időről időre előhozakodott a vérváddal. És mind a katolikus, mind a protestáns egyházak szégyenletesen együttműködtek a náci népirtókkal.

 

Sam Harris: Tények és keresztények

Előzmény: creation of believers (13709)
pudingman Creative Commons License 2021.06.01 0 1 13714

Ez jó, mikor egy valláskárosultnak van mersze az erkölcsről beszélni. A biblia a világon a legerkölcstelenebb könyv. :))

Nem akarod tudomásul venni, hogy téged nem istenek teremtettek, hanem apád ondója?! :)

Előzmény: creation of believers (13709)
creation of believers Creative Commons License 2021.05.31 -1 0 13713

Nem

Előzmény: Törölt nick (13712)
Törölt nick Creative Commons License 2021.05.31 0 0 13712

nocsak. ha te ismered istent, akkor te több vagy, de minimum annyi mint isten. nem érzed kicsit túlzásnak ezt?

Előzmény: creation of believers (13711)
creation of believers Creative Commons License 2021.05.31 -1 0 13711

te ismered?

 

Igen.

Előzmény: Törölt nick (13710)
Törölt nick Creative Commons License 2021.05.31 0 0 13710

te ismered? szerintem az az erkölcsi csőd, ha valaki hazudik. istennek nem tetsző dolog. de minimum nekem nem tetsző.. mert istent nem ismerem.

Előzmény: creation of believers (13709)
creation of believers Creative Commons License 2021.05.31 -2 0 13709

Számomra a kereszténység maga az erkölcsi métely,

 

Ha valaki nem ismeri a Teremtőjét az erkölcsi csőd.

Előzmény: pudingman (13707)
pudingman Creative Commons License 2021.05.30 0 0 13708

Ha minden egyes vallás nyomtalanul eltünne, és semmi nem maradna meg belőlük, soha nem jönnének létre még egyszer pontosan ugyanúgy. Valami más badarság lépne a helyükre, de nem pont ugyanaz a badarság.

 

Ha a tudomány minden eredménye eltünne, attól még igazak maradnának, és valaki egyszer megtalálná a módját, hogy újra megtegye ugyanazokat a felfedezéseket.

 

Penn Jillette

Előzmény: creation of believers (13706)
pudingman Creative Commons License 2021.05.30 0 0 13707

Senki nem fog nevetni a végén, mert a halál után az lesz, ami a születés elött volt: a nagy semmi. :))

 

Nincs orvosság a születés és halál ellen, kivéve az időköz örömét! :))

 

Minden vallás - legyen bármily kedves annak, aki az életét neki szenteli, és töltsön be bármily fontos szerepet az őt elfogadó társadalomban - szükségképp ellentmond minden más vallásnak, és valószínűleg önmagának is.

Hogy ki milyen vallásban hisz, ugyanolyan történelmi véletlen, mint hogy milyen nyelven beszél.

Az embernek nem értenie, hanem élnie kell az életet.

 

Lenyűgöző ugyanis a képzelet kincsestára, amelyet azért alkotott magának az ember, hogy elrejtse önmaga előtt a már Epikurosz és Lucretius által is felismert evidenciát, miszerint az élet csupán egy véletlen „baleset”, nincsen lélek test nélkül, és az emberiség ugyanúgy fogja végezni, ahogyan elkezdte: a kozmikus közönyben.George Santayana

 

Áverroész: Miért teremtett volna bennünket az Isten halandóknak, ha azt akarja, hogy halhatatlanok legyünk?

 

 

Isten vagy meg akarja akadályozni a rosszat, de nem tudja,

vagy tudja, de nem akarja,

vagy sem nem tudja, sem nem akarja,

vagy akarja is, tudja is.

Ha akarja, de nem tudja, tehetetlen;

ha tudja, de nem akarja, romlott;

ha sem nem tudja, sem nem akarja, tehetetlen és romlott;

ha akarja és tudja, miét nem teszi?

EPIKUROSZ

 

„Végső analízisben minden erkölcsi ítélet, melyhez eljutunk, esztétikai eredetü.... Becsület, igazságosság, lelkiismeretesség, szellemi tisztaság: valamennyi esztétikai gyönyörűséget ad nekünk... míg, ha ezek hiányát látjuk valakiben, szükségszerűen undort érzünk, és minden undor esztétikai undor... Görög szóval ezt az állapotot hívjuk Kálokágáthiának, az erkölcsi tisztaságot követelő szépérzéknek, mely az emberi természet alighanem legszebb virága.“

George Santayana  The Sense of Beauty  (A szépség értelme)

 

Ezért van nekem undorom minden vallástól, de legjobban a pedofilokat tenyésztő, bújtató keresztényektől.

 

Számomra a kereszténység maga az erkölcsi métely, legfőképpen a másokkal szemben elkövetett bűnök alól igen "olcsó", kvázi automatikus feloldozás és ezáltal megtisztuló lelkiismeret miatt.

 

 

Előzmény: creation of believers (13706)
creation of believers Creative Commons License 2021.05.30 -1 0 13706

. Ezek is nevetségesek, de a többiben még több baromság volt. :))

 

Van egy társasjáték:

 

ki nevet a végén.................

Előzmény: pudingman (13697)
pudingman Creative Commons License 2021.05.30 0 1 13705

De az a gyerek, aki felnőtként elhiszi, hogy vannak sárkányok és hogy a jézuska hozza az ajándékot, elég agyalágyult! :))

Előzmény: polária (13703)
polária Creative Commons License 2021.05.30 -2 0 13704

Nem a vallás a gond  sőt még az erőszakoló hittéritésnél is van rosszabb  : Ez a birodalmat növelő zsákmányt szerző hencegő önző nacionalizmus......................

Mert az önmagában teljesen magánügy hogy vasárnaponként hittesóimmal ápoltan misére megyünk imádkozunk énekelünk emelkedüik a lelkecskénk . Ez biza lényegtelen és MAGÁNÜGY.

polária Creative Commons License 2021.05.30 -2 0 13703

A mese is HASZNOS !

a gyerek tudja hogy nincsenek sárkányok mégis szereti a sárkányos meséket

Előzmény: ErkölcsTan (13702)
ErkölcsTan Creative Commons License 2021.05.30 0 1 13702

Egyre több ember tudja már, hogy csak mesekönyv.

 

Előzmény: polária (13701)
polária Creative Commons License 2021.05.30 -1 0 13701

Sok bibliai történet hogy ugy mondjam irodalmi alkotás. Szinte mindegyik Keleti valláskezdet kedvenc legendája a szüztől születés :))) itt nem kell elakadni :)))

Szerintem ez csupán  j e l k é p e valaminek !

 

Előzmény: pudingman (13691)
polária Creative Commons License 2021.05.30 -1 0 13700

A Biblia éppen olyan megpróbáltatásos stresszes mint az univerzum mint az élet :

Nem vehető egy az egyben sok hiba selejt megfejtésére váro jelkép. Mindazáltal ÖNKÉNTES !

Én szeretem szivesen foglalkozok vele.Aki nem igy van vele keressel más vágykiélést ! El !

polária Creative Commons License 2021.05.30 -1 0 13699

A Bibliábol kimaradt irományok SZABADON tanulmányozhatók senki sem tiltja többségük magyarra is le ven forditva.

A Biblia V Á L O G A T Á S szükséges volt hiszen igy is 1300 oldal.Mi lett volna ha minden bekerül :)))

Előzmény: pudingman (13697)
polária Creative Commons License 2021.05.30 -1 0 13698

spermium és pete ......de ez csupán a fizikai test indulása

Előzmény: pudingman (13695)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!