Keresés

Részletes keresés

Klaus Matefi Creative Commons License 2005.11.25 0 0 41
hát ha komolyan mondod, akkor biztos úgy kellett, hogy legyen...
Előzmény: Kistrajer (40)
Kistrajer Creative Commons License 2005.11.22 0 0 40
de ez komojan mondom
Előzmény: Klaus Matefi (39)
Klaus Matefi Creative Commons License 2005.11.09 0 0 39
Hány sör után tetted ezt?
Előzmény: Kistrajer (38)
Kistrajer Creative Commons License 2005.11.05 0 0 38
itt láttam egy ufo-t Tavaj nyáron
Klaus Matefi Creative Commons License 2005.11.03 0 0 37
Frick Karl: Licht und Finsternis - Gnostisch-theosopische und freimaurerische-okkulte Geheimgesellschaften bis an die Wende zum 20. Jahrhundert Wege in die Gegenwart (1978)(II/275) Als Höhepunkt in ihrem phantastischen Lehrgebäude erkor sie (Annie Besant)1910 den südindischen Brahmanen Juddu Nariahua, der unter dem Pseudonym Jiddu Krishnamurti (geboren am 25. Mai 1897) bekannt wurde--
--Frick Karl: A fény és a sötétség - gnosztikus - tezófiai és okkult - szabadkömüves titkostársaságok a XX. század kezdetétöl a jelenig (1978)(II/275) A fantasztikus tudományos filozófiai renszerének tetöponjaként kiválasztja (Annie Besant) 1910-ben a dél-indiai brahmánt Juddu Nariahua-t, aki Jiddu Krishnamurti (született 1897. május 25.-én) álnéven lett ismert--


http://www.wissen.de/xt/show/act/MENUNAME/InfoContainer/OCCURRENCEID/SL0011754996..TM01-FullContent.htm
Krishnamurti
Jiddu, südindischer Brahmane, * 25. 5. 1897 Madanapelle, † 17. 2. 1986 Ojai, Calif.; wurde von Annie Besant sowohl als wiederkehrender Christus als auch als Maitreya (kommender Buddha) begrüßt, legte den Titel 1929 aber nieder.
--Krishnamurti
Jiddu, dél-indiai brahman, *1897.05.25. Madanapelle, † 1986.02.17. Ojai, Calif.; Annie Besant-tól is mint a visszatért Krisztus, és mint Maitreya (az eljövendö Buddha) lett üdvözölve, azonban Ö 1929-ben erröl arangról lemondott."--


http://www.payer.de/religionskritik/meyrink06.htm
"ERLÖSERFIGUR - Zum Tode von Jiddu Krishnamurti. Der indische Philosoph Jiddu Krishnamurti ist am Montag im Alter von 90 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben. Bis zuletzt hatte der 1897 in Madras geborene Brahmane in seiner erst vor elf Jahren gegründeten Philosophenschule von Ojai in Kalifornien gewirkt und in seinen über vierzig Büchern, von denen zahlreiche auch in deutscher Übersetzung erschienen, auf die religiösen Alternativbewegungen der Gegenwart Einfluss genommen.
Bereits im Alter von zwölf Jahren war Krishnamurti von der damaligen Weltpräsidentin der ‚Theosophischen Gesellschaft‘, Annie Besant, der Nachfolgerin von Helena Petrowna Blavatsky, zur neuen Erlöserfigur, zum reinkarnierten Christus erklärt worden, die für ihn 1910 den ‚Orden des Sterns im Osten‘ gründete."
[Quelle: FAZ vom 1986-02-19]
--Megváltószemély - Jiddu Krishnamurti halála alkalmából. Az indiai filozófus Jiddu Krishnamurti hétfön, 90 éves korában egy rákos megbetegedésben meghalt. Egészen a végéig tevékenykedett az Ö által 11 évvel ezelött alapított filozófus-iskolában, a kaliforniai Ojai-ban az 1897-ben Madras-ban született brahman, és az Ö több mint 40 könyve, melyek közül számtalan német fordításban is megjelent, a jelen vallási alternatív mozgalmakra hatást gyakorolt.
Krishnamurti már 12 éves korában új Megváltónak, reinkarnálódott Krisztusnak lett az akkori Teozófiai Társaság elnöknöjétöl, Helena Petrowna Blavatsky utódjától Annie Besant-tól kijelentve, aki az Ö (Krishnamurti) számára a "Kelet Csillaga Rendet" alapította."
[Forrás: Frankfurter Allgemeine Zeitung 1986.02.19.]--Csak egy érdekességre hívnám fel a figyelmet: egy "körnaptárban" május 25.-e oppozícióban van november 24.-ével!
Ez bevált szokás, hogy nem a nyilvánosság részére szánt dátumok hónap és nap adatainak tükörképét adják meg. Az évek terén pedig a két utolsó szám felcserélésével szokták sok esetben rejteni a valódi dátumot!
A szöveg tartalmára nézve pedig a (...) jel hívja fel a figyelmet bizonyos szempontból!


Annie Besant és Charles W. Leadbeater mint beavatott okkultisták, asztrológusok Jiddu Krishnamurtit természetesen nem Krisztusnak tartották, hanem Jézusnak, az egész emberiség Messiásának! Krisztus a zsidó vallási vezetés és a vallásos tömegek által várt Messiás, aki távolról se azonosítható Jézussal! Hogy tarthatták volna ezek a beavatott okkultisták Krishnamurtit Krisztusnak, 102 évvel a valódi krisztusi kereszt (1999.08.11.) megjelenése elött?

Köztudott, hogy mind a ketten tagadták Jézus és Krisztus azonosságát!

2Tim 1,1
Pál, Jézus Krisztusnak apostola, Isten akaratából, a Krisztus Jézusban való életnek ígérete szerint,-------

A fenti bibliai idézet nem hibás fordítás, hanem egyértelmüen egy sorban, félreérthetetlenül Jézus Krisztust és Krisztus Jézust említ, akik nem azonosak, hanem egymás ellentétei!!


http://www.lohengrin-verlag.de/Artikel/eswerdenvielekommen.htm
Annie Besant :
Christus und Lord Maitreya sind derselbe; der Meister Jesus war eine andere Persönlichkeit, natürlich würde ich das nicht vor der Welt veröffentlicht haben.
Leadbeater wiederum verkündete, dass der Christus der Evangelien nie bestanden habe und dass er eine Erfindung von Mönchen des zweiten Jahrhunderts sei.
--Krisztus és Maitreya azonosak, Jézus a mester egy másik személy volt, természetesen ezt nem fogom a világ elött nyílvánosságra hozni.
Leadbeater ismételten hírdette, hogy az evangélium Krisztusa nem létezett és hogy Ö egy, a második évszázad szerzeteseinek találmánya volt.--


Horst Miers: Lexikon der Geheimwissens (1993) Bei seinen Forschungen machte Leadbeater die Entdeckung, dass Jesus und Christus zwei verschiedene Personen waren!
--Leadbeater kutatásai folyamán felfedezte, hogy Jézus és Krisztus két különbözö személy volt! --


http://www.luther-bibel-1545.de/bteil03.htm (!!!!)
Die Trennung von "JEsus" und "Christus" kommt in bestimmten Manuskripten des N. T. so häufig vor, daß die einzig mögliche Erklärung eine absichtliche Manipulation des Textes darstellt.
--A "Jézus" és "Krisztus" egymástól elválasztva, olyan gyakran elöfordúl az Új-Szövetség irataiban, hogy az egyedüli lehetséges magyarázata a TUDATOS MANIPULÁLÁSA A SZÖVEGNEK.--(!!!!!)Az iszlám szent könyve se Krisztust emleget, hanem egyértelmüen a Názáret-i Jézusról beszél:

http://www.magyariszlam.hu/arc-riport.htm"Megöltük Jézust, a messiást, Mária fiát, Isten küldöttét"- holott valójában nem ölték meg Őt és nem feszítették keresztre, hanem valaki más tétetett nekik Jézushoz hasonlóvá és azt ölték meg."
/Korán, 4.Szúra/]--Krisztus "újraeljövetele" nem azonos Jézuséval! Krisztus, Maitreya-Buddha, Imam Mahdi, Krishna, Immánuel (az évezredek óta várt zsidó Messiás), stb. nem a Jézus-i égi konstelláció szellemének a szülöttje, hanem az 1999.08.11.-én Napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus kereszté!http:// www shareinternational-de.org/rolle_des_weltlehrers.htm
Die Christen hoffen auf Wiederkehr des Christus, die Buddhisten erwarten einen neuen Buddha(Maitreya-Buddha), die Moslems den Imam Mahdi, die Hindus eine Reinkarnation Krishnas und die Juden den Messias. Wer die esoterische Tradition studiert hat, der weiß, daß all diese verschiedenen Namen ein und dieselbe Persönlichkeit meinen-Maitreya, den Weltlehre.
--A keresztények reménykednek Krisztus visszatérésében, a buddhisták egy új Buddhát(Maitreya-Buddha) várnak, a muzulmánok Imam Mahdit, a hindúk Krishna egyik reinkarnációját és a zsidók a Messiást. Aki az ezotérikus hagyományokat tanulmányozta, az tudja, hogy ez az összes külömbözö név egy és ugyan azt a személyt-Maitreyat, a Világtanítót jelenti.--Azt hiszem az is elhihetö, hogy a beavatott okkultisták se adhatják meg az Ö általuk felfedezni vélt Messiás pontos születési dátumát, hisz a születési konstelláscióra alapozódik az állításuk!!!!
Van e hasonlatosság a feltételezett történelmi Jézus és Jiddu Krishnamurti tanításai között?

Sanos erre nehéz lenne választ adni, hisz Jiddu Krishnamurti tanításait Ö maga írta, terjesztette, ezzel szemben viszont a Biblia írói által Jézus "szájába adott" beszédeinek a hitelessége erösen megkérdöjelezhetöek!

Krishnamurti soha nem állított olyan fantasztikus ötleteket magáról, hogy halottakat tudna feltámasztani (ami csak legenda, vagy mese szintjén történhet meg), vagy sorolhatnám ...
A Biblia írói Mózessel kapcsolatban is bökezüek voltak a meseszerü események terén, lásd "Vörös-tenger kettéválasztásának a legendája", stb. ...

Aki ezeket a történelem folyamán meg merte kérdöjelezni, az magára vette a hitetlen, eretnek, stb. bélyeget, ha túlélte...

A XXI. század vallásos tanult értelmiségének nagy része még ma se meri megkérdöjelezni ezeket, meg se próbálják magyarázni, megvitatni ...

Az én tanulmányom föszereplöi születési konstellációiknál fogva "kapcsolatban állnak egymással", és ez a kapcsolat nem kifejezetten a mai értelemben vett nyugati asztrológiára épül, hanem az ókori "isteni asztrológiára", amiböl a késöbbiekben a Kabbalah "72 Isten-Szelleme", a Shem Ha-Mephoresh is merítödik. Ez egy ösi kozmikus tudás, amiböl Isteneket, a "Jót" és a "Rosszat" is származtatták.

-Jézus születése:
-7.02.10 12:11 UT +2.00 Jeruzsálem-i idö (3753. Adar 1.)
Nap-Hold konjunkció:20,1°Vízöntö,-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:29,3°/27,8°/27,4°Vízöntö


-Sabbatai Cevi zsidó álmessiás tényleges születési dátuma:
1624.08.14. 6:10 UT +2.00 Smyrna(Izmir)
Nap-Hold konjunkció:21,6°Oroszlán ; Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:22,8°/22,2°/17,5° Oroszlán


-Jiddu Krishnamurti valódi születési ideje:
1897.11.24. 09:19 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció: 2,4°/2,4°/1,6°/3,2° Nyilas/29,5°Skorpió


A három tanító, próféta Jézus, Sabbatai Cevi, Jiddu Krishnamurti sok közös vonással rendelkezik, és az is közös bennük, hogy míg a híveik Messiásként tartották Öket nyilván, addig a zsidó vallási vezetés körei soha el nem ismerte, ill. ismernék Öket annak. Ennek a magyarázatát már többször fejtegettem. Ök egy olyan Messiásra vártak, aki "égi adottsága" révén a lehetö "legerösebb" karakterrel rendelkezik. Mint ahogy sok forrásból ismerhetjük, Ennek a konstellációnak a szelleme (Marduk - Amun - YHVH - Zeusz - Jupiter - Krisztus - stb.) "jelent meg" Ábrahámnak és Mózesnek is, söt ennek a konstellációnak a történelem folyamán való realizálódása szinte minden esetben szorosan kapcsolatba hozható a zsidó vallási történelemmel.

-1810.02.23. 16:18 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:19,8°Vízöntö ; -Uránusz oppozíció:19,3°Oroszlán ; -Mars quadrat:24,3°Bika ; -Szaturnusz oppozíció:28,1°Skorpió
-A bibliai legenda szerint mikor "Ábrahám saját fiát Izsákot akarta égö áldozatként" "Istennek" "feláldozni", az éppen akkor kialakult kozmikus kereszt (azonos a Sínai Hegyen Mózes által észlelt kereszttel!) "szellemének sugallatára" megváltoztatta a tervét!


-1335.10.15. 23:49 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:11,2°Mérleg ; -Uránusz oppozíció:17,7°Kos ; -Mars quadrat:10,8°Rák ; -Szaturnusz oppozíció:13,4°Bak
(részleges-partiell Napfogyatkozás!)
-Az Ó-Szövetség Istenétöl a Sínai Hegyen Mózes által átvett Tízparancsolat (Israel számára) idöpontja, egybeesik Tut Ankh Amun ("élö képe Amun-nak"-Amon, Aamon, Amaun, Ammon, Imen, Amen) fáraó születési idöpontjával!
Tut Ankh Amun (* -1335.10.15., + -1316 )


-927.09.06. 05:23 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:4,1°Szüz; -Uránusz oppozíció:3,9°Hal; -Mars quadrat:5,8°Iker; -Szaturnusz oppozíció:27,5°Skorpió
1Kir 11.11
"Ezért az Úr így szólt Salamonhoz: "Mivel így áll veled a dolog, hogy nem tartottad meg szövetségemet és a törvényeket, amelyeket szabtam, elveszem tőled a királyságot és szolgádnak adom"
Salomon királyhoz egy akkor kialakult kozmikus keresztböl "szólt" YHVH szelleme! Most, hogy Salomon elhagyta atyái "Istenét", újra megjelent, ugyan olyan formában mint régen, de most szövetségkötés helyett büntetést hozott a birodalomra!


-723.02.06. 07:13 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:10,7°Vízöntö; -Uránusz oppozíció:10°Oroszlán; -Mars quadrat:11,2°Bika; -Szaturnusz oppozíció:12,2°Skorpió
-IV. Szalmanasszar asszir király elfoglalta -723-ban Szamariát, majd -722-ben Sargon végleg elpusztította (asszír fogság).


-450.05.18. 04:56 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:20,3°Bika; -Uránusz oppozíció:20,7°Skorpió; -Mars quadrat:13,5°Oroszlán; -Szaturnusz oppozíció:18,7°Vízöntö;( -Neptunusz konjunkció:18,7°Vízöntö;)
A Purim ünnep kozmikus eredete!


364.01.20. 21:25 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:1,3°Vízöntö; -Uránusz oppozíció:29,6°Rák; -Mars quadrat:25,4°Kos; -Szaturnusz oppozíció:25,9°Mérleg
-Nem véletlenül javasolta Juliánus császár 361 körül a zsidó vallási vezetésnek, hogy térjenek
vissza Jeruzsálembe és építsék fel a Templomot újra!
-A laodiceai zsinat egyik határozata megszüntetni a szombat-ünneplés gyakorlatát és
ehelyett a vasárnap-ünneplésre változtatja!


639.05.08. 21:01 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:19,6°Bika; -Uránusz oppozíció:20,3°Skorpió; -Mars quadrat:22,9°Oroszlán; -Szaturnusz oppozíció:22°Vízöntö
-A mohammedánok elfoglalják 638-ban Jeruzsálemet!
-638 óta találkoznak a zsidók imádkozni a Siratófalnál, panaszkodni a Templom elvesztése miatt!
-Az iszlám naptár 638-ban lett a második Kalifa Umar Ibn al-Chattab által bevezetve.!


910.08.07. 23:13 UT +2.00 Jeuzsálem
Nap-Hold konjunkció:19,1° Oroszlán; -Uránusz oppozíció:12,7° Vízöntö; -Mars quadrat:10,3° Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:13,5° Bika
(Annular Napfogyatkozás!)
A Cluny kolostor alapításának és a reformmozgalom okának "égi" forrása!


1114.12.29. 02:38 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:13,9° Bak; -Uránusz oppozíció:15,5° Rák; -Mars quadrat:10,1°Mérleg; -Szaturnusz oppozíció:10,9°Kos
-A templomosok által felfedezett valódi keresztje Jézusnak!
-Az 1114-ben Esztergomban üllésezö szinódus megtiltja a zsidóknak a földmüvelést. Ettöl kezdve kizárólag kereskedésre, kölcsönügyletekre specializálódnak.


1453.01.10. 01:53 UT +1.00 Straßburg
Nap-Hold konjunkció:29,1° Bak; -Uránusz oppozíció:28,5° Rák; -Mars quadrat:3,1°Bika; -Szaturnusz oppozíció:0,5°Skorpió
-Rosslyn Kápolna építésének motivációja!
-Ausztria föhercegség lesz.
-Machu Picchu építése Viracocha (a Teremtö Isten) tiszteletére!
-A törökök elfoglalják Konstantinápolyt, ez a Kelet-Római Birodalom bukását jelentette!
-A Torinói Lepel a Savoyai herceg tulajdonába megy át!
-Vége a Százéves Háborúnak!
-Johann Valentin Andreae: Chymischen Hochzeit Christiani Rosencreutz Anno 1459
1459 = "Christiani Rosencreutzot egy király 1459-ben lakodalomra hív a kastélyába, és ott megismerkedik a mágikus tudományokkal! (=1453 ! ! !)


1726.05.02. 01:49 UT
Nap-Hold konjunkció:11,3° Bika ; -Uránus oppozíció:11,2°Skorpió ; -Mars quadrat:10,8°Oroszlán ; -Szaturnusz oppozíció:3,5°Vízöntö
Jacub Lejbowicz Frank az 1726-ban realizálódott kereszt "feltünésekor" született, erre alapozta késöbb a nyílvánosságra hozott "messiási" mivoltát!


1999.08.11. 12:09 UT +1.00 Straßburg
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntö; -Mars quadrat:16,9° Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9° Bika
(Teljes Napfogyatkozás!)
-Az 1999.08.11.-én teljes Napfogyatkozással kombinált ("erösített"! ) kozmikus keresztet, a kozmikus hatások királyának is nevezhetjük, de negatív elöjellel!
Azt biztos tudják, hogy erre a napra´"jósolta" Nostradamus (asztrológus, "próféta") a "Rettegés Királyát Földreszállni"! Egyetlen egy dátumot adott meg és az ez volt (Julian. Kal.!).
Az 1999.08.11.teljes Napfogyatkozással kombinált kozmikus kereszt (a Földhöz képest!), ami a lehetö legerössebb
(negativ értelmü!) kozmikus hatás volt, azonos az egyes vallások által elnevezett "Új Ádám , "Új Teremtés", "Új Ég és Föld", "Új Égi és Földi Jerusálem", "valódi keresztrefeszítése a "Jézus-Szellemnek"", "Idök Vége", "Utolsó Ítélet", "a holtak feltámadása", stb.-vel és ez egybe esik Immanuel (Izraeliták által évezredek óta várt Messiás, Immánuel - "Velünk az Isten") "Földreszállásával" - születésével.
Hogy miért nem ismerték el a zsidó vallási vezetök a szintén e fajta kozmikus kereszt égisze alatt született Jacub Lejbowicz Frank-ot? Mert még nem volt ott az ideje. Tudni illik, ez a fajta kereszt akkor fejtette ki legerösebben a hatását, amikor:

Nap-Hold konjunkció-18,4° Oroszlán -- A Nap a saját jegyében van!
Uránus oppozició-14,7° Vízöntö --Az Uránusz a saját jegyében van!
Mars quadrát-16,9° Skorpió --A Mars a saját jegyében van!
Saturnus oppozició-16,9°Bika --A Szaturnus a természetének megfelelö jegyben van!
Minden planéta a saját jegyében fejti ki a jellegének tulajdonított hatást a legjobban.
Maximális negatív hatásfok a lehetséges kozmikus keresztek között!


Erre a négy Zodiákus-jegyre találunk utalást a Bibliában is:

--Ámos 8,9. És lészen azon a napon, azt mondja az Úr Isten: Lenyugtatom a napot délben, és besötétítem a földet fényes nappal.;
--Ezékiel 1,10. És orczájok formája vala emberi orcza, továbbá oroszlán-orcza mind a négynek jobbfelöl, és bikaorcza mind a négynek balfelöl, és sasorcza mind a négynek hátul;
--Jelenések Könyve 4,6. És a királyiszék elött üvegtenger vala, hasonló a kristályhoz: és a királyiszék közepette és a királyiszék körül négy lelkes állat, szemekkel teljesek elöll és hátul. 4,7. És az elsö; lelkes állat hasonló vala az oroszlánhoz, és a második lelkes állat hasonló a borjúhoz, és a harmadik lelkes állatnak olyan arcza vala, mint egy embernek, és a negyedik lelkes állat hasonló vala a repülö; sashoz.
Klaus Matefi Creative Commons License 2005.10.31 0 0 36
-Jézus születése:
-7.02.10 12:11 UT +2.00 Jeruzsálem-i idö (3753. Adar 1.)
Nap-Hold konjunkció:20,1°Vízöntö,-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:29,3°/27,8°/27,4°Vízöntö


-Sabbatai Cevi zsidó álmessiás tényleges születési dátuma:
1624.08.14. 6:10 UT +2.00 Smyrna(Izmir)
Nap-Hold konjunkció:21,6°Oroszlán ; Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:22,8°/22,2°/17,5° Oroszlán


-Jiddu Krishnamurti valódi születési ideje:
1897.11.24. 09:19 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció: 2,4°/2,4°/1,6°/3,2° Nyilas/29,5°Skorpió


Hogy miért is emeltem ki ezt a három személyt és születési idöpontját?

Jézus "születésének a helyét" a bibliai legenda szerint a "három mágus" (Mars, Szaturnusz, Uránusz) a "Betlehem-i Csillag" segítségével "találta meg".

Herodes elrendeli minden 2 évnél fiatalabb Betlehemben és környékén született született fiúgyermek megölését, "miután a mágusoktól bizonyos felvilágosítást kapott!

MÁTÉ EVANGÉLIUMA
2,16
A betlehemi gyermekek megöletése
Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől.


De mi is lehetett az a "felvilágosítás", amire ö a 2 évnél fiatalabb fiúgyermekek megölését elrendelte? Ennek nem az volt az oka, hogy ö egy megtudott idöpont környékén születendö Messiás megölésének ötletét biztosan véghez tudja vinni, hanem egy kozmikus ok, ami szorosan összefüggésben van a "Betlehem-i Csillag" fogalmával.


A Jézus-i születési konstelláció (Nap, Hold, Mars, Szaturnusz, Uránusz konjunkció - együttállás!) minden esetben a Mars planéta periódusából adódóan kétszer realizálódik közelítöleg 2 éven belül!!!

Jézus születési konstellációja:
(-7.02.10 12:11 UT +2.00 Jeruzsálem-i idö (3753. Adar 1.)
Nap-Hold konjunkció:20,1°Vízöntö,-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:29,3°/27,8°/27,4°Vízöntö) pontosabb volt ugyan, mint a ~2 évvel elöbbi, de Heródes biztosra akart menni...

A 2 évvel korábbi közelítöleges Jézusi-i konstelláció:

-9.02.03 15:32 UT +2.00 Jeruzsálem-i idö (3751. Adar 1.)
Nap-Hold konjunkció:12,7°Vízöntö,-Mars-Szaturnusz-Uránus konjunkció(~?):7,7°/5°/19,5°Vízöntö


A bibliai "történet" szerint Gáspár, Menyhért és Boldizsár, a három "Napkeleti bölcs", király egy "csillag" segítségével tudták megállapítani Jézus születési idejét és "helyét". Ez a csillag nem egy szokványos állócsillag volt, vagy bolygó, ill. ezek konjunkciója, hanem az "égi geometria" ismeretében hozzáértök által kiszerkeszthetö nyolcágú csillag!!!
Lásd pl. Ravenna-i S.Apollinare Nuovo bazilika falán látható híres mozaikot: "A három Mágus a Betlehem-i Csillaggal".
Ez a nyolcágú csillag minden vallás ápolt, tisztelt szimbóluma! (lásd pl.: http://www.lubavitch.com/Article.asp?Article=44&Section=0), megtalálható úgy egy zsinagógában, mint egy mohammedán imaházban.

Ezt a csillagot csak azok képesek kiszerkeszteni, akik ismerik a Jézus-i konstellációk idöbeli és a Zodiákusban való megjelenéseit!!!
Ez a csillag alkalmas nem csak az inkarnálódott Jézus-Szellemek kozmikus forrásainak a fellelésére, hanem a Krisztus-Szellemek égi forrásainak a megtalálására is!


A három napkeleti bölcs, király, mágus a bibliai történet által emberbörbe bujtatott Mars, Szaturnusz és Uránusz planéták!!!
Ök "hivatalból tudták, hogy hová kell "menniük" az újszülött "Jézus-Szellem" "jászolának" megleléséhez! A betlehemi nyolcágú csillag azonos az egyiptomi "SOPDET" (görög-SOTHIS - SZÍRIUSZ) csillaggal, aminek semmi köze az égen lévö Sírius dupla csillaghoz!
Ennek a csillagnak a kizárólagos "föszereplöi" a Nap, Hold, Mars, Szaturnusz, Uránusz planéták. A hivatalosan közölt 1461 "éves" periódusa a Sopdet-nek stimmel, csak nem 365,25nap/év esetén! ! !


Nem tudom, hogy rá tudtam e kellöképpen világítani arra, hogy miért is volt ennek a tudásnak a birtoklása olyan nagy jelentöségü a misztériumvallások beavatottjai számára?

Számtalan könyv megírásával próbálkoztak már ezzel a témával kapcsolatban nemzetközi szinten, de akarva, vagy akaratlan csak mesés történetek tömkelegéhez juthatott hozzá a gyanútlan, tudásszomjazó keresö, na persze borsos árakon!

Bizonyos köröknek valahogy nem érdeke ezeket a dolgokat tisztázni! Ha egy "kóbor kutató" mégis csak megpróbálkozik ezzel,majdnem minden fórumon szembesülni fog ezeknek a köröknek az ellenpróbálkozásaival. A stílusuk nem a téma tárgyilagos megvitatására irányul, hanem ennek elbagatelizálására, nevetségessé tételére. Na persze amilyen a stílus, olyan a végrehajtója is...Jézust, Sabbatai Cevit a zsidó vallási vezetés nem ismerhette el Messiásuknak, hisz ök nem Jézust, hanem a valódi Krisztust vártak. Jiddu Krishnamurti "reálpolitikus" lévén 1929.08.03.-án az Ö általa vezetett "Order of the Star of the East" rendet feloszlatta az alábbi beszéde kíséretében:

A beszéd német nyelven található az alábbi web-lapon. Elnézést, de idö hiánya miatt most ezt nem fordítom le. Ha igény lenne rá, úgy idövel megteszem.!

http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Jiddu_Krishnamurti.html
"Ich behaupte daß die Wahrheit ein unwegsames Land ist und daß es keine Pfade gibt die zu ihr hinführen - keine Religionen keine Sekten. Das ist mein Standpunkt den ich absolut und bedingunglos vertrete. Die Wahrheit ist grenzenlos sie kann nicht konditioniert sie kann nicht auf vorgegebenen Wegen erreicht und daher auch nicht organisiert werden. Deshalb sollten keine Organisationen gegründet werden die die Menschen auf einen bestimmten Pfad führen oder nötigen. Wenn ihr das einmal verstanden habt werdet ihr einsehen daß es vollkommen unmöglich ist einen Glauben zu organisieren. Der Glaube ist eine absolut individuelle Angelegenheit und man kann und darf ihn nicht in Organisationen pressen. Falls man es tut wird er zu etwas Totem Starrem; er wird zu Gier zu einer Sekte einer Religion die anderen aufgezwungen wird. Die Wahrheit wird in Formen gepreßt und zu einem Konsumgut für die Schwachen die nur eine momentane Unzufriedenheit spüren. Der Mensch kann die Wahrheit nicht zu sich herabziehen sondern muß sich bemühen zu ihr aufzusteigen. (...) Ich möchte keiner spirituellen Organisation ganz gleich welcher Art angehören und ich bitte euch das zu verstehen. Ich betone noch einmal daß keine Organisation einen Menschen zur Spiritualität führen kann. Wenn eine Organisation zu diesem Zweck gegründet wird so wird sie zu einer Krücke die euch schwächt zu einem Gefängnis. Solche Organisationen verkrüppeln das Individuum hindern es daran zu wachsen und seine Einzigartigkeit zu leben die ja darin liegt daß es ganz alleine diese absolute uneingeschränkte Wahrheit entdeckt. Das ist ein weiterer Grund dafür daß ich mich - da ich der Präsident des Ordens bin - entschlossen habe den Orden aufzulösen. Niemand hat mich zu dieser Entscheidung gedrängt oder überredet. Das ist keine großartige Tat denn ich will keine Jünger oder Anhänger; ich meine das so wie ich es sage. In dem Moment in dem man beginnt jemandem zu folgen hört man auf der Wahrheit zu folgen."


http://de.wikipedia.org/wiki/Jiddu_Krishnamurti
Ein Jahr später trennte sich Krishnamurti von der theosophischen Gesellschaft endgültig. In diesen Jahren wurde es ruhiger um Krishnamurti. Das vorher weltweite Interesse ließ nach und sein Leben sollte sich mehr in Anonymität abspielen. Krishnamurti verlor sein Image als kommender Messias und wurde zunehmend als eher weltlicher Philosoph betrachtet.
--Egy évvel késöbb (1930) végérvényesen elvált Krishnamurti a Teosófiai Társaságtól. Ezek az évek nyugottabbakká váltak Krishnamurti körül. Az elözö világméretü érdeklödés alábbhagyott, és az élete egyre inkább az ismeretlenségbe sülyedt. Krishnamurti elvesztette az arculatát, mint a jövendöbeli Messiás, és egyre inkább, mint világi filózófusként lett nyilvántartva.--A kérdés az, hogy hogyan lehetett az, hogy a felfedezésétöl (1910) 19 éven keresztül, mint Messiás volt bizonyos körök által propagálva, 70 évvel pedig az 1999.08.11.-i Napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus kereszt megjelenése elött, visszalép valamilyen oknál fogva a nyilvánosság elöl, a médiumok ledegradálják "világi filozófus" szintre?

Nem szabad valamit elfelejtenünk. A zsidó vallási vezetés nem egy Jézus-i konstelláció (Nap, Hold, Mars, Szaturnusz, Uránusz konjunkció) alatt született Messiást várt évezredek óta, na meg nem Indiából. Ök Immánuelre, az 1999.08.11.-én "alászállott" Messiásra (Nap-Hold konjunkció; Uránusz oppozició; Mars quadrat; Szaturnusz oppozíció) vártak. A Messiás, mint fogalom a zsidó vallás tartozéka. Ahhoz, hogy egy megfelelö égi hatás következtében született hús-vér ember elismert Messiássá tudjon válni, ahhoz komoly támogatókra is szüksége van. Ezt a támogatást nem élvezhette Krishnamurti, mert nem Ö volt a várva-várt személy. Ugyan így nem évezhette Sabbatai Cevi se, de Jacub Lejbowicz Frank (szül.:1726.05.02. - Nap-Hold konjunkció:11,3° Bika ; -Uránusz oppozíció:11,2°Skorpió ; -Mars quadrat:10,8°Oroszlán ; -Szaturnusz oppozíció:3,5°Vízöntö) se, pedig Ö az 1999.08.11.-ét megelözö kozmikus kereszt szellemének a szülöttje volt!
A 2020 körül fellépö Immánuel már nem fog ilyen "problémákkal küszködni".


Ahhoz, hogy át lehessen látni a vallások misztériumának tényleges kozmikus kapcsolatait, nélkülözhetetlenek a Jézus ill. Krisztus fogalmak égi hátterének ismeretei! Krishnamurti személye pedig egy lépcsöfoka ennek az ismeretnek!Jiddu Krishnamurti müvei angol nyelven:

http://tchl.freeweb.hu/
Klaus Matefi Creative Commons License 2005.10.30 0 0 35
Bizonyos híres emberek hivatalosan, pontatlanul történt születési adatainak megadása, bevált gyakorlat.Erröl egy keresö rövid úton meg tud gyözödni, ha akar.

Csak egy példát említenék: Eliphas Lévi (Alphonse-Louis Constant).

Vajon melyik az igaz???
http://esoterikmesse.de/seiten/themen_hermes.shtml
Eliphas Lévi (1816-1877)
http://mu.inomi.hu/frontpage.php?fp=5
Az Ellopni egy Chagallt 20. sz-i kronológiája
A regény hátteréül szolgáló 19-20. századi történések kronológiája 1816-75: Eliphas Lévi kabbalista élete.
http://en.wikipedia.org/wiki/Eliphas_Levi
Eliphas Lévi, born Alphonse Louis Constant, (February 8, 1810 - May 31, 1875)
http://freemasonry.bcy.ca/biography/esoterica/levi_e/levi_e.html
Éliphas Lévi
February 11, 1810 - May 31, 1875

Vajon melyik is a valódi? ...Aleister Crowley-nek, a sátánizmus megalapítójának a hivatalosan megadott születési dátuma: 1875 október 12.
A tudatosan és türelemmel kutató rá fog jönni, hogy ez a dátum is a bevált szokáshoz híven pontatlanul lett a köztudatba juttatva!


Aleister Crowley, a sátánizmus megalapítója egy kozmikus kereszt "égisze alatt" született!

1875.11.13. 09:30 UT Birmingham (Leamington Spa)
Nap-Hold oppozició:20,6°Skorpió/Bika; -Szaturnus quadrat:19,8°Vízöntö; -Mars konjunkció:13,9°Vízöntö; -Uránusz oppozició:19,9°Oroszlán

Meg volt a jó oka rá, hogy magát az újjászületett Sátánnak ("The Beast - 666") tituláltassa!


Az általam korrigált, helyes születési dátuma Crowley-nak, amikor is egy kozmikus kereszt volt látható a Zodiákusban. Ez a kereszt más felépítésü, mint az 1999.08.11.-i, de ugyan úgy a Nap, Hold, Mars, Szaturnusz, Uránusz bolygók építik fel!A Templomos Rend megalakulásának hibásan köztudott dátuma: 1118


Az ember néha rátalálhat kis kitartó kutatással a tényleges, helyesdátumra:

http://www.tempelritterorden.de/veranstaltung/veran2004.html
Von Freitagabend bis Sonntagmittag hielt der Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani seine erstes Symposium für Ritter, Ehrendamen und einige andere Ordensbrüder in Fröndenberg ab.
Hier zeigte nun General – Großprior Werner Rind in einem packenden Vortrag über den Weg der Templer von 1114 bis 2004 die Geschichte unseres Ordens vom Beginn bis zur Gegenwart auf.
"Péntek estétöl vasárnap délig tartotta az Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani az elsö szükebb körü tudományos tanácskozását lovagok és úrhölgyek és egyes más rendtestvérek részére Frönbergben.
Werner Rind General - Großprior egy érdekes elöadást tartott a Templomosok útjáról 1114 - 2004-ig, a rend történetének kezdetétöl (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) napjainkig!


De vajon miért kell pl. ezt a dátumot szándékosan, tévesen megadni? A válasz egyértelmü:

A Templomosok megalakulása egybe esik az általuk felfedezett "kozmikus kinccsel", Jézus valódi keresztjével, ami Ábrahám óta szinte minden megjelenésekor szorosan kapcsolatban állt a zsidó vallás fontosabb történelmi állomásaival:

-1810.02.23. 16:18 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:19,8°Vízöntö ; -Uránusz oppozíció:19,3°Oroszlán ; -Mars quadrat:24,3°Bika ; -Szaturnusz oppozíció:28,1°Skorpió
-A bibliai legenda szerint mikor "Ábrahám saját fiát Izsákot akarta égö áldozatként" "Istennek" "feláldozni", az éppen akkor kialakult kozmikus kereszt (azonos a Sínai Hegyen Mózes által észlelt kereszttel!) "szellemének sugallatára" megváltoztatta a tervét!


-1335.10.15. 23:49 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:11,2°Mérleg ; -Uránusz oppozíció:17,7°Kos ; -Mars quadrat:10,8°Rák ; -Szaturnusz oppozíció:13,4°Bak
(részleges-partiell Napfogyatkozás!)
-Az Ó-Szövetség Istenétöl a Sínai Hegyen Mózes által átvett Tízparancsolat (Israel számára) idöpontja, egybeesik Tut Ankh Amun ("élö képe Amun-nak"-Amon, Aamon, Amaun, Ammon, Imen, Amen) fáraó születési idöpontjával!
Tut Ankh Amun (* -1335.10.15., + -1316 )


-927.09.06. 05:23 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:4,1°Szüz; -Uránusz oppozíció:3,9°Hal; -Mars quadrat:5,8°Iker; -Szaturnusz oppozíció:27,5°Skorpió
1Kir 11.11
"Ezért az Úr így szólt Salamonhoz: "Mivel így áll veled a dolog, hogy nem tartottad meg szövetségemet és a törvényeket, amelyeket szabtam, elveszem tőled a királyságot és szolgádnak adom"
Salomon királyhoz egy akkor kialakult kozmikus keresztböl "szólt" YHVH szelleme! Most, hogy Salomon elhagyta atyái "Istenét", újra megjelent, ugyan olyan formában mint régen, de most szövetségkötés helyett büntetést hozott a birodalomra!


-723.02.06. 07:13 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:10,7°Vízöntö; -Uránusz oppozíció:10°Oroszlán; -Mars quadrat:11,2°Bika; -Szaturnusz oppozíció:12,2°Skorpió
-IV. Szalmanasszar asszir király elfoglalta -723-ban Szamariát, majd -722-ben Sargon végleg elpusztította (asszír fogság).


-450.05.18. 04:56 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:20,3°Bika; -Uránusz oppozíció:20,7°Skorpió; -Mars quadrat:13,5°Oroszlán; -Szaturnusz oppozíció:18,7°Vízöntö;( -Neptunusz konjunkció:18,7°Vízöntö;)
A Purim ünnep kozmikus eredete!


364.01.20. 21:25 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:1,3°Vízöntö; -Uránusz oppozíció:29,6°Rák; -Mars quadrat:25,4°Kos; -Szaturnusz oppozíció:25,9°Mérleg
-Nem véletlenül javasolta Juliánus császár 361 körül a zsidó vallási vezetésnek, hogy térjenek
vissza Jeruzsálembe és építsék fel a Templomot újra!
-A laodiceai zsinat egyik határozata megszüntetni a szombat-ünneplés gyakorlatát és
ehelyett a vasárnap-ünneplésre változtatja!


639.05.08. 21:01 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:19,6°Bika; -Uránusz oppozíció:20,3°Skorpió; -Mars quadrat:22,9°Oroszlán; -Szaturnusz oppozíció:22°Vízöntö
-A mohammedánok elfoglalják 638-ban Jeruzsálemet!
-638 óta találkoznak a zsidók imádkozni a Siratófalnál, panaszkodni a Templom elvesztése miatt!
-Az iszlám naptár 638-ban lett a második Kalifa Umar Ibn al-Chattab által bevezetve.!


910.08.07. 23:13 UT +2.00 Jeuzsálem
Nap-Hold konjunkció:19,1° Oroszlán; -Uránusz oppozíció:12,7° Vízöntö; -Mars quadrat:10,3° Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:13,5° Bika
(Annular Napfogyatkozás!)
A Cluny kolostor alapításának és a reformmozgalom okának "égi" forrása!


1114.12.29. 02:38 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold konjunkció:13,9° Bak; -Uránusz oppozíció:15,5° Rák; -Mars quadrat:10,1°Mérleg; -Szaturnusz oppozíció:10,9°Kos
-A templomosok által felfedezett valódi keresztje Jézusnak!
-Az 1114-ben Esztergomban üllésezö szinódus megtiltja a zsidóknak a földmüvelést. Ettöl kezdve kizárólag kereskedésre, kölcsönügyletekre specializálódnak.


1453.01.10. 01:53 UT +1.00 Straßburg
Nap-Hold konjunkció:29,1° Bak; -Uránusz oppozíció:28,5° Rák; -Mars quadrat:3,1°Bika; -Szaturnusz oppozíció:0,5°Skorpió
-Rosslyn Kápolna építésének motivációja!
-Ausztria föhercegség lesz.
-Machu Picchu építése Viracocha (a Teremtö Isten) tiszteletére!
-A törökök elfoglalják Konstantinápolyt, ez a Kelet-Római Birodalom bukását jelentette!
-A Torinói Lepel a Savoyai herceg tulajdonába megy át!
-Vége a Százéves Háborúnak!
-Johann Valentin Andreae: Chymischen Hochzeit Christiani Rosencreutz Anno 1459
1459 = "Christiani Rosencreutzot egy király 1459-ben lakodalomra hív a kastélyába, és ott megismerkedik a mágikus tudományokkal! (=1453 ! ! !)


1726.05.02. 01:49 UT
Nap-Hold konjunkció:11,3° Bika ; -Uránus oppozíció:11,2°Skorpió ; -Mars quadrat:10,8°Oroszlán ; -Szaturnusz oppozíció:3,5°Vízöntö
Jacub Lejbowicz Frank az 1726-ban realizálódott kereszt "feltünésekor" született, erre alapozta késöbb a nyílvánosságra hozott "messiási" mivoltát!


1999.08.11. 12:09 UT +1.00 Straßburg
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntö; -Mars quadrat:16,9° Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9° Bika
(Teljes Napfogyatkozás!)
-Az 1999.08.11.-én teljes Napfogyatkozással kombinált ("erösített"! ) kozmikus keresztet, a kozmikus hatások királyának is nevezhetjük, de negatív elöjellel!
Azt biztos tudják, hogy erre a napra´"jósolta" Nostradamus (asztrológus, "próféta") a "Rettegés Királyát Földreszállni"! Egyetlen egy dátumot adott meg és az ez volt (Julian. Kal.!).
Az 1999.08.11.teljes Napfogyatkozással kombinált kozmikus kereszt (a Földhöz képest!), ami a lehetö legerössebb
(negativ értelmü!) kozmikus hatás volt, azonos az egyes vallások által elnevezett "Új Ádám , "Új Teremtés", "Új Ég és Föld", "Új Égi és Földi Jerusálem", "valódi keresztrefeszítése a "Jézus-Szellemnek"", "Idök Vége", "Utolsó Ítélet", "a holtak feltámadása", stb.-vel és ez egybe esik Immanuel (Izraeliták által évezredek óta várt Messiás, Immánuel - "Velünk az Isten") "Földreszállásával" - születésével.A zsidó Kabbalah "Isten 72 Szelleme" (Shem Ha-Mephoresh), az én általam bizonyított Nap, Hold, Mars,

Szaturnusz, Uránusz planéták különbözö variációjú konstellációiból adódnak, Újhold és Telihold figyelembevétele

mellett!


Természetesen mindig lesznek olyanok, akik el fogják ezt a tényt bagatelizálni, tagadni, de hát az ö érdekük nem kifejezetten a korrekt adatok széleskörü ismerete!

Tapasztalatom szerint a legnagyobb eltéréseket a Jézus-konstellációval kapcsolatban produkálják. Hogy miért?
Ennek az öt planétának a konjunkciójának a realizálódása keresés közben már hónapokkal, akár évekkel korábban is szembetünik, tapasztalt keresönek.
Ide tartozik egy idézet:
Lewi Eliphas: Transz. Magie (II/102) Die Art der Übertragung des Stabes ist eines der Arkana der Wissenschaft, das niemals enthüllt werden darf.
--A pálca átruházási módja a tudomány egy Arkana-ja, amit soha nem szabad felfedni.--


Csak három példát említenék:

-Jézus születése:
-7.02.10 12:11 UT +2.00 Jeruzsálem-i idö (3753. Adar 1.)
Nap-Hold konjunkció:20,1°Vízöntö,-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:29,3°/27,8°/27,4°Vízöntö


-Sabbatai Cevi zsidó álmessiás tényleges születési dátuma:
1624.08.14. 6:10 UT +2.00 Smyrna(Izmir)
Nap-Hold konjunkció:21,6°Oroszlán ; Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:22,8°/22,2°/17,5° Oroszlán


-Jiddu Krishnamurti valódi születési ideje:
1897.11.24. 09:19 UT
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció: 2,4°/2,4°/1,6°/3,2° Nyilas/29,5°Skorpió
Klaus Matefi Creative Commons License 2005.10.29 0 0 34
Jiddu Krishnamurti Jézus reinkarnációjának tekinthetö, nem Krisztusénak. Mint már elözöleg bemutattam, a két szellem, ill. az ezek forrásaként szereplö konstellációk nem azonosak, mondhatni, hogy egymás ellentétei. Planéták konjunkcióit nem lehet "azonos kalap alatt kezelni" az általuk alkotott kozmikus kereszttel!

http://www.sphinx-suche.de/lexeso/besantan.htm
1907 wurde sie (Besant, Annie) zur Präsidentin der Theosophischen Gesellschaft gewählt. Ihre zusammen mit Leadbeater getroffene Entscheidung, dass der Brahmanenjunge Krishnamurti ein Avatar und der kommende Messias sei, wurde von vielen Mitgliedern (besonders Steiner) nicht gebilligt.
--1907-ben Annie Besant a Teozófiai Társaság elnökévé lett választva. A Leadbeaterrel együtt történt döntésükkel, mi szerint a brahman-fiú Krishnamurti egy avatár ("aki alászáll") és az eljövendö Messiás, több tag nem értett egyet (föként Steiner).--


http://www.biologie.de/biowiki/Annie_Besant
1907 wurde sie (Besant, Annie) nach dem Tod von Henry Steel Olcott Präsidentin der Theosophischen Gesellschaft. 1909 entdeckte ihr Mitarbeiter Charles W. Leadbeater in Jiddu Krishnamurti den kommenden Messias.
--1907-ben Henry Steel Olcott halála után Annie Besant lett a Teozófiai Társaság elnöknöje. 1909-ben az Ö munkatársa,
Charles W. Leadbeater felfedezte Jiddu Krishnamurtiban az eljövendö Messiást.--


Rudolf Steiner ellenkezése Jiddu Krishnamurti Messiásként történö elismerése terén érthetö, hisz Ö mint rózsakeresztes, Krisztus-tisztelö volt.


Biga Cubensis Creative Commons License 2005.10.28 0 0 31
Bocs a bunkó hangnemért.
Előzmény: Törölt nick (29)
Biga Cubensis Creative Commons License 2005.10.28 0 0 30
Serenic, te egy vitagép vagy. Ajánlottam neki valamit, majd ő eldönti, hogy tetszik-e neki vagy sem. Minek kell neked állandóan mindenbe belekötnöd? Unalmas a péntek délután?
Előzmény: Törölt nick (29)
Biga Cubensis Creative Commons License 2005.10.28 0 0 28

Szvsz könyvekből nem fogsz "spirituálisan fejlődni". Menj olyan helyekre, ahol gyakorolni lehet, AJC-hez vagy az oshós csapathoz meditálni. Vagy ha már ezeken is túlvagy, a jelenben levést, a tudatosságot meg lehet bármikor gyakorolni, utcán, munkahelyen, bárhol-bármikor. Amikor úgy érzed, a könyvek nem segítenek, hagyd őket a francba. Fogadd el, hogy elakadtál és legyél benne. Ha igazán csendben, magadra figyelve tudsz maradni, akkor megtalálnak majd a dolgok. A hit szerintem nem sokat segít, az is elválaszt önmagadtól, amit keresel. Sokat kell keresni, kínlódni ahhoz, hogy elkezd érezni, hogy minden benned van és nem kell semmit keresni. Persze ezek is csak szavak, élj minél intenzívebben, és figyelj közben önmagadra.

Vannak mesterek ma is, csak teljesen másfélék, mint régen.

Eckhart Tollét ajánlom még, nagyon tiszta és gyakorlatias. És ma is él.

Előzmény: shanti (24)
rettentó Creative Commons License 2005.10.28 0 0 26

Elég gyenge kifogás. Még ha úgy is van, ahogy mondod, Krisztus követéséről beszéltem, nem a keresztyének követéséről. Isten ments, hogy valaki engem kövessen.

Előzmény: shanti (25)
shanti Creative Commons License 2005.10.28 0 0 25
A megtérésről hirtelen a következő jut eszembe: olvass csak bele bármelyik 'keresztény' topikba, hogyan ütik egymást ott a 'hívők'... Így csinálnak kedvet mások elött a 'megtéréshez'. Sokan ezen megütköznek és megbotránkoznak: "ilyenek a keresztények?", kérdezhetik joggal! Mit is mondott Jézus azokról, akik másokat megbotránkoztatnak...? shanti
Előzmény: rettentó (21)
shanti Creative Commons License 2005.10.28 0 0 24
Igen, nagyon komolyan kérdezem! (És köszi!)
Előzmény: Törölt nick (23)
HansBlack Creative Commons License 2005.10.28 0 0 22

"Korunk Jézusa, Jiddu Krishnamurti"

feltámadott-e már?

vagy még meg sem halt?

Nem? akkor nem az:-)

rettentó Creative Commons License 2005.10.28 0 0 21
Jézus Krisztus él és nem hagy cserben.
Előzmény: shanti (15)
rettentó Creative Commons License 2005.10.28 0 0 20
Térj meg! Jézus is keres téged.
Előzmény: shanti (19)
shanti Creative Commons License 2005.10.28 0 0 19
"A Mesterek már mind odaát vannak, ha mégis iránymutatás kell, segítenek azért." Na, igen, erről van szó! Vegyük az én példámat. Kb. 20 éve keresem a 'saját' spirituális utamat és most valahogy elakadtam. Segítségre lenne szükségem. Mit tegyek?:-) shanti
Előzmény: Törölt nick (16)
Schrödinger macskája Creative Commons License 2005.10.28 0 0 17
Gondolom, egy létező vallást választottál magadnak, mert erre van szükséged.

Mi a baj a létező vallásokkal? Jobb saját vallást alapítani, és egyszemélyben lenni a papság, a tagság és maga a szentatya? :)
Előzmény: Törölt nick (8)
shanti Creative Commons License 2005.10.28 0 0 15

Egyébként hasonló a helyzet Oshoval is. Elolvastam az összes Osho könyvet, mert találtam benne jó gondolatokat, de ugyanott maradtam, ahonnan elindultam:-)

Hol lehet ma találni egy élő Mestert, akitől lehet tanulni???:-)

 

shanti

Előzmény: Törölt nick (14)
shanti Creative Commons License 2005.10.27 0 0 13
Krishnamurti szerintem nem egy 'vallás', és én most konkrétan róla írtam. Ráadásul én nem tudtam tőle tanulni, bár nagy hatással volt rám és életem egy bizonyos szakaszában pont rá volt szükségem. Lehet, hogy ennyi volt az egész, és mégis tanultam?:-) Lehet... shanti
Előzmény: Törölt nick (8)
vaskerék Creative Commons License 2005.10.27 0 0 12

Miért nem ír belőle könyvet? Az aluljárókban árulhatná az UFO-s, és a csillagjóslós

könyvecskék mellett...   :-D

elterito Creative Commons License 2005.10.27 0 0 11
ökörség
Előzmény: Klaus Matefi (-)
Felice B. Creative Commons License 2005.10.27 0 0 10
Az csöppet azért zavarhatna, hogy Krishnamurti tagadta, hogy ő lenne a Messiás és nagyon rühellte a körülötte csapott cécót.Bryan elete:))
Titanilla_ Creative Commons License 2005.10.27 0 0 9
Nem véletlenül,hogy mind a két személy pontos születési dátumát hivatalból valahogy még nem sikerült pontosítani, ill. a megadott dátum nem a valóságot tükrözi.

Ez Marlene Dietrich esetében is így van.
Előzmény: Klaus Matefi (-)
shanti Creative Commons License 2005.10.27 0 0 7

Békesség!

 

Hát én olvastam Krishnamurtit elég sokat, szeretem is, csak egy baj van vele: nem mondja meg, hogy hogyan... Olyan, mint amikor a cukrászdában elém teszik a tortát, és amikor bele akarok harapni hirtelen elrántják előlem!

Spirituális értelemben nem fejlődtem tőle - sajnos - semmit, mert számomra túl elméleti, nem tudtam átvinni a gyakorlatba. Lehet, hogy éretlen vagyok még rá...?

 

shanti

save me Creative Commons License 2005.10.27 0 0 6
Jézust értékeli le, hogy valaki  mást vele egy rangba akarsz emelni. Ő nem csak egyszerűen egy bűntelen ember volt (ezt se tudta és nem is fogja soha senki utána csinálni soha), hanem az egyedüli üdvözítő, aki véres áldozatával tisztává tette azt aki hisz őbenne.

(Jézus:)” Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni."

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal

 

Ja, és Jézus nem azért volt bűntelen, mert mákja volt és pont jókor volt jó helyen. Isten Fiaként küldetéssel jött e világra, hogy legyőzze a világ urát és megmentse az emberiséget.

Isten nincs alárendelve  annak, amit mi a természet törvényének tartunk. Ez vonatkozik a csillagok mozgására is.  Lehetnek egybeesések, de ezek nem kötik Isten kezét!

” Ha szemedet az égre emeled, és látod a napot, a holdat és a csillagokat, az ég egész seregét, ne tántorodj meg, ne borulj le azok előtt, és ne tiszteld azokat; mert azokat az ég alatt levő többi népnek hagyta meg Istened, az ÚR.”

 

„Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! - és sokakat megtévesztenek.”

Kilóg a lóláb az említett Urat illetően. Már csak azért is mert nem ugyanazt mondja, mint akinek a másolataként mutatkozik be.

Törölt nick Creative Commons License 2005.10.27 0 0 5
"Az csöppet azért zavarhatna, hogy Krishnamurti tagadta, hogy ő lenne a Messiás és nagyon rühellte a körülötte csapott cécót."

hál' Istennek idejekorán észrevette, hogy mit akartak belőle csinálni...
Előzmény: rettentó (4)
rettentó Creative Commons License 2005.10.27 0 0 4

Amilyen a kor, olyan a Jézusa :-D

 

Az csöppet azért zavarhatna, hogy Krishnamurti tagadta, hogy ő lenne a Messiás és nagyon rühellte a körülötte csapott cécót.

Előzmény: Klaus Matefi (-)
Timna Creative Commons License 2005.10.27 0 0 3
a valfil lesz a kedvenc rovatom mostantól, sok vicces dolog van benne, mint pl ez is :))
Előzmény: Klaus Matefi (-)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!