Keresés

Részletes keresés

Magdi60 Creative Commons License 2005.12.07 0 0 102
Várnai Zseni

SZAVAK A NAGY ISMERETLENHEZ

Minden teremtett lény nevében mondom:
Teremtőm!
Ez a kis csillagod itt a naprendszer óraművében,
a Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter
testvéri közelségében,
ez a kis Földed itt
világod parányi pontján
nagyon boldogtalan,
és végtelen bánatot, könnyet,
szenvedést, fájdalmat hurcol
örökös bolyongó útján.

Nem tudom, így akartad-é?
Nem tudom, pillantasz-e néha
óriás műhelyedből,
nagy dolgaid közül
eme kis földgomoly felé
melyet a végtlenbe hajítottál?
Tudod-é, hogy itt emberré magasodtak
már az ősanyagok
és gondolattá kristályosodtak
az ösztönök
s most a fájdalomtól, kíntól üvöltve
világodat ostromolják?

Te, ki az elképzelhetetlent mozgatod,
ki úgy tereled a vándor planétákat,
az üstökösöket és a naprendszereket,
mint jó pásztor a nyáját,
ki a mindenség mindene vagy,
úgy akartad-é,
hogy e kis csillag legyen a tagadás,
a kiáltó vád, végtelen harmóniádban,
vagy idesűrítetted minden világod
rosszát és fonákját,
mint ahogyan mi számkivetjük a leprásokat
egy messzi, lakatlan szigetre?!

Ki tudhatja, hogy akartál-e,
vagy nem akartál valamit velünk?
Ki tudhatja, látsz-e bennünket,
hallasz-e bennünket végtelenséged trónusáról?
Hiszen Te oly óriás vagy,
hogy mi Téged nem láthatunk.
S mi oly parányiak vagyunk,
hogy Te nem láthatsz bennünket.

Ó, hogyan juthassunk hát a közeledbe,
Teremtőm,
Ó, hogyan segíthetsz rajtunk!

(1927.)
Magdi60 Creative Commons License 2005.10.31 0 0 101
Várnai Zseni

MINT A TISZAVIRÁG

Szörnyű, hogy élünk s mégsem élhetünk.
Szörnyű, hogy meg kell halni,
s nem éltünk úgy, mint a lepke, vagy virág,
hogy el kell menni s nem éltünk úgy, mint a madarak,
sem mint tavaszi fényben a mandulafák.

Szörnyű, hogy élünk s mégsem élhetünk.
Nem zúghatunk, mint a szél,
s nem dalolhatunk, mint a madár,
csak elmegyünk innen s nem szálltunk, mint a felhők,
nem láttunk messze tájat, és napot sem igazán.

Minden állatok közt legsújtottabbak e földön,
nincs napunk, nincs óránk,
sem percünk, egy gondtalan,
nincs önfeledt mámorunk, mint bogárnak a fényben,
a legutolsónak is, az sem oly boldogtalan.

Nem vagyunk méhek, sem lepke a virág kelyhén.
Méreg van szívünkben,
az élet és a halál mérge:
hogy meg kell halni és mégsem élhetjük időnket -
s a szörnyű tudásé: hogy holnap már mindennek vége.

Egy napot, egy órát, egy percet csak a tavaszban!
hogy ne tudjak semmit,
és szűnjön meg minden körül,
hogy érezzem énemet felolvadni a fényben,
mint a tiszavirág, ki percnyi létének örül.

S emberi sorsomnak ezernyi csapdáját, vermét,
mit vesztemre megástak,
repülhessem át dalolva,
s örök életről zengjek, mámorban, szédületben,
mikor a húnyó nappal lebukom haldokolva.

(1927.)


Magdi60 Creative Commons License 2005.10.28 0 0 100
Várnai Zseni

SZÁRNYATLAN ANGYAL

Fekete mélységekbe zuhantam
fénylő magasságokba repültem
s most nem tudok járni a földön.

Mélység sötétje megvakított,
magasság ragyogása elvakított
s most nem látok itt a földön.

Pokoli kórust üvöltött a mélység,
megsiketültem:
nem hallok köznapi zenéket.

Tündöklő harmóniát énekelt a magasság:
megsiketültem:
nem hallok többé,
csak mennyei szépet.

Süketen, vakon, bénán és idegenül
bukdácsolok, kavicson megbotolva,
mélységből kivetett,
magasból lehullott
szárnyatlan angyal itt a porba',

szárnyatlan angyal itt a porba'.

(1927.)
Magdi60 Creative Commons License 2005.10.24 0 0 99

Várnai Zseni


Csendes éj

A csendes éjben
anyámra gondolok,
szívemben most
az ő szíve dobog.

Szegény özvegyasszony volt,
sokat szenvedett,
nem volt egyebe
csak a szeretet.

A szájától vont meg
minden falatot,
és ha mi ettünk
ő is jól lakott.

Játékot venni
nem tudott nekünk,
varrással kereste
kenyerünk.

Ő mesterkélt ünnepre
szép babát,
levágta hozzá
dús hajfonatát.

Gyöngyöt fűzött,
topánkát varrt neki,
s hullottak rá
könnyének gyöngyei.

Láttam a föld
sok szép kirakatát,
de nem találtam hozzá
hasonló babát.

A szeme kék,
a haja barna volt,
s a kóc mögött
picinyke szív dobolt.

Anyám elment,
és nem érte meg szegény,
hogy a világ
forduljon tengelyén.

Pedig hogy várta,
várta mivelünk,
hogy nekünk is virradjon
ünnepünk.

Most ha élne:
vehetnék neki
ruhát, cipőt
és nem kéne küzdeni.

Ó emberek!
míg él anyánk
nagyon szeressük őt,
mert elmegy egy napon,

s visszahozni
többé nem lehet
az elmulasztott jó szót,
s tetteket.

A késő bánat
mit sem ér neki,
az élőt kell
szeretni érteni.

Most újra érzem,
látom, hallom őt,
s csak ámulok
mily magasra nőtt.

És újra szép,
és újra fiatal
mintha szívéből
zengene a dal:

mit írok
e csendes éjszakán,
még most is adsz nekem
anyám, anyám.

 

Magdi60 Creative Commons License 2005.10.23 0 0 98
Várnai Zseni

CSENDES ÉJ
(részlet)

Ó, emberek, míg él anyánk, nagyon
szeressük őt, mert elmegy egy napon,
és visszahozni többé nem lehet
az elmulasztott jó szót, tetteket,
a késő bánat mit sem ér neki,
az élőt kell szeretni, érteni.

Magdi60 Creative Commons License 2005.10.22 0 0 97
Várnai Zseni

IFJÚ PÁN

Tiéd az erdő ózonos homálya,
Tiéd a nap, e pogány ősi fény,
Amely az idők végtelenje óta
ott tündököl az ég azúr ívén.

Tiéd a hegy, a föld, a víz, a szélvész,
Tiéd a rét, és hív a hűs pagony,
Az ifjú pásztort síppal visszavárja,
Aki a múltban eltűnt egy napon.

Hagyd hát a lomha, lagymatag szobákat,
Varázsold vissza az ősi regét,
S mint ifjú Pán, aranyló barna testtel
Ragyogtasd föl a szépség reggelét.

Karod, az izmos, szél ellen feszüljön,
S birokra kelni legyen hősi kar,
S e földön itt a lábad súlyos érce
Úgy szobrosodjék, mint egy diadal.

Mindenkiért, taposott bús magunkért,
Te légy erős, ó, vedd hát a napot,
aranyló érce érlelje erődet,
Mint a kalászban a sárga magot.

Te légy reményünk, hitünk a jövőben,
Csak föl a hegyre, új élet köszönt,
S a hegytetőről lássad elvonulni
Korunk fölött a dúló vízözönt.

Aztán Te jössz, új hittel, új erővel,
Bronztestedről áramlik majd a fény,
Lelked, akár a szél a hegytetőkön,
S szíved ott ver a föld anyaszívén.

(1927.)
Magdi60 Creative Commons License 2005.10.16 0 0 96
Várnai Zseni

ÁDÁZ, KEGYETLEN HARC

Rengeteg csillag,
rengeteg porszem,
rengeteg világ,
rengeteg atom,
rengeteg ember!

Nyüzsgés a földben,
sürgés a vízben,
rajzás a levegőben,
mozgás, kavarodás,
pusztulás, szaporodás.

Mi ez! Honnan, miért,
mióta és meddig?!
S mi vagyok én ez őrjítő forgatagban
tudatommal és énemmel?

Mióta és meddig!

Mely céllal és rendeltetéssel
állított helyemre a nagy Ismeretlen?!
Vagy céltalanul,
ahogy a magvakat szórja a szél
akár a Karsztok tetejére?!

Levegőt! Levegőt!

Megfulladok e kavargó áradatban!

S a levegő is tele van élőkkel,
gyilkos kis ellenségeket lélegzem,
minden vérsejtem
örökös vigyázzban áll,
ádáz, kegyetlen harc az óriások
és az atomok között:

élet - halál!

(1927.)
Magdi60 Creative Commons License 2005.10.16 0 0 95
Várnai Zseni

AZ ALVÓ KERTBEN

Csak halkan lépjél, Kedvesem,
a kerti úton nesztelen,
s hallgasd az édes őszi dalt,
ami a fák közt átnyilalt.

Csak hallga, hallga, Kedvesem,
levél zizeg ily kedvesen?
A szél susog, vagy lomb dalol?
Vagy egy bogár a lomb alól?

Figyelj, figyelj csak, Kedvesem,
az ősz suhan itt csendesen,
s ahova tündérujja ér,
aranyszín lesz a zöld levél.

Kék fátyol leng a távolon,
talán mindezt csak álmodom?
A kert is alszik, Kedvesem,
most halkan lépjél, nesztelen.

(1927.)
Magdi60 Creative Commons License 2005.10.08 0 0 94
Várnai Zseni

VÉRHARMATOS TEJ

Gyerekem lett. Igazi táltosgyermek.
Mikor született, volt már két foga.
Mellemre tettem, bimbaját harapta
s kevés tejemmel nem telt be soha.

Falánk kis ajka keblem fölsebezte
és nőtt a gyermek, nőtt szemlátomást
vérharmatos tej csurrant szája szélén
s reszketve néztem, mint egy látomást.

Mikor először megszopott, elindult
s kitépett egy fiatal jegenyét.
Másodszor adtam mellemet és akkor
öles vén fán próbálta erejét,

harmadszorra mennykővel gurigázott,
mérföldet lépett s engem itthagyott,
nagymessziről hajított bús ölembe
emlékgyanánt, egy fénylő csillagot.
Magdi60 Creative Commons License 2005.10.08 0 0 93
Várnai Zseni

FEKETE KUTYA

Az árokparthoz értem hazafelé menőben,
hajamban és ruhámban szagosodott az erdő,
kakukfüvet és mentát nyaláboltam karomban
s úszott velem az illat, akár egy könnyű felhő.

Az árokparthoz értem, a hunyó nap utolsó
kigyúlt tekintetét az erdőn átlövelte
s mint óriási fáklyák, a fák lobogni kezdtek
s e vészes esti fény a léptem nyomát követte.

Azután, mint ha égő kazal üszökbehamvad,
úgy hunyt a napkorong s eltűnt vörös uszálya,
kísértetesre nyúlva imbolygott körülöttem
a fák suhogva lengő, sejtelmes, hosszú árnya.

Már féltem ott magamban és akkor ráijedtem,
fekete, óriási kutya lohol utánam,
vadul rohanni kezdtem, hallottam lihegését,
verejték verte testem és reszketett a lábam.

Futtomban visszanéztem: a szeme karikázott
s fogai közt lecsüngve leffent vöröslő nyelve,
már majdnem elkapott és szoknyám fodrát cibálta,
kitátott torka párás gőzét reám lehelte.

Azt hittem itt a végem; szívem bénulni kezdett,
jégrémület bilincse szorongatta a torkom,
kiáltani akartam, de némán elzuhantam,
akár egy űzött állat a cirkuszi porondon.

Éjfélkor kis szobában, idegen ágy ölében
eszméltem föl s csudálva éreztem azt, hogy élek
s egy ember barnafényű, meleg kutyaszeméből,
mint lámpaláng sütött rám egy furcsa, messzi lélek.
Magdi60 Creative Commons License 2005.10.07 0 0 92
Várnai Zseni

VÁGYAIM... VÁGYAIM...

Vágyaim, vágyaim, sasszárnyú madarak,
Gyönyörű madarak az éteri fényben,
Viharvert szívemmel
Új csillagra vágyom,
Sebesröptű szárnyon
Vigyetek, vigyetek át a messzeségen.

Álmaim, álmaim szép hímes pillangók,
Aranyszín pillangók, hozzatok csudákat,
A nagy óceánon
Kicsiny sziget zöldell
Smaragdszínű gyöppel,
Odamennék, ott a vizek fuvoláznak.

Iratos füveken ottan lepihennék,
Hajamat zilálná tengerszagú szellő
És a messzeségben
Valahol az éjben,
A végtelenségben
Fölzengene újra az elnémult sellő.

Zengene, zengene s hullám fölfigyelne,
Szirének hallgatnák s álmodó sirályok,
A nagy vizek titkos
Sok néma lakója:
Sápadtfényű gyöngyök
És a moszathajú kék vízikirályok.

Csak ember ne, ember, tőle messze, messze,
Sasszárnyú madarak, aranyhímű lepkék;
Vágyaim, álmaim
Vigyetek, könyörgöm,
Hideg itt a földön,
S még egyszer, csak egyszer dalolni szeretnék.

(1926.)
Magdi60 Creative Commons License 2005.10.01 0 0 91
Várnai Zseni

ZENGJ ÉNEKET, NYARAM...

Zengj éneket, nyaram, te déli hő szívemben,
zúgasd a húrokat, ameddig ég a fény,
szememben és a Július egén,
ameddig sárgán ringnak a kalászok.

Zengj éneket, nyaram, mert jönnek a kaszások
s tarlott lesz majd a szív, virágtalan a rét,
szikráztasd föl a nyár nagy énekét
hadd áradozzon szédítő zenéje.

Szívemet és szívedet öntsd beléje,
lángoljon föl a szív, a föld, a nagy határ,
minthogyha már leskelne a halál
és ez lenne a legutolsó ének.

Könny, kacaj, mámor és szenvedések:
Szent Július, forrald meg ezt a bort
és zúgjon föl a végső nagy akkord,
amely után már nem jöhet több semmi.

Szép lesz így majd az Ősz elébe menni
alázatosan, mint a telt kalász,
mely meghajlik, ha eljön a Kaszás...

s a testemet odaadni kenyérnek.

(1926.)
Magdi60 Creative Commons License 2005.10.01 0 0 90
Várnai Zseni

ALUDJ, KISFIACSKÁM

Hozok neked rózsát
a Sáron völgyéből,
szép aranyhalacskát
friss patak vizéből,
aludj, kisfiacskám.

Csillagot szakítok
a csillagos égről,
altatót tanulok
a susogó széltől,
aludj, kisfiacskám.

Hozok kicsi bárányt,
hátán fehér gyapja,
fogok kismadárkát,
aranytollú rajta,
aludj, kisfiacskám.

Kis aranyhalacska
vígan lubickolja,
zengőtorkú madár
édesen dalolja:
aludj, kisfiacskám.

Szálló szél susogja,
csillag kiragyogja,
a sároni rózsa
csöndben illatozza:
aludj, kisfiacskám.

A bárány bégeti,
kis patak csobogja,
édesanya szíve
dalosan dobogja:
aludj, kisfiacskám.

(1926.)
Magdi60 Creative Commons License 2005.09.30 0 0 89
Várnai Zseni

SZÁLLÓ SZÉLVÉSZ
SIKONGVA JÁRJA A SZELEK ÚTJÁT

De, jaj, akik a börtön undok, dohos homályán
gunnyasztanak az évek hosszú során, s hiába
gondolnak mély és emésztő gyötrelemmel
szabad mezőkre és országúti fákra,
hiába gondolnak a szélre, amely csapongva
vágtat az utakon, az erdőkön és a réten,
hiába gondolnak kóbor, szabad kutyákra,
kik versenyt üvöltenek a szép holdas estéken,
a szép holdas estéken.

Ó, nékik mindhiába vetések dús aranyja,
hiába napsütés és orkán, illat vagy felhő,
a szürke négy falak pergamenszín lakója
sír, ha reggelre virrad, és sír, ha a csillag feljő,
és sír, hogyha künn a morajló végtelenben
viharzúgást hall, s jajgat, mikor zuhog a zápor
s a tűnő napok fölötte zord hollócsapatok
vérét isszák és esznek szívéből és húsából.

Szálló szélvész sikongva járja a szelek útját,
övé a végtelenség és nincsen porkolábja,
útszéli fa lombja vihartól felüdülhet,
mikor a déli hő túlontúl elcsigázza,
csak néki nincs esője, nincs napja és a szél se
osonhat hozzá titkon, csak a bánat jégesője,
az verdesi őt kegyetlen s a rossz viharja tépi,
de szellő nem csókolja, fuvalom nem éri,

hiába, jaj, hiába!

(1925.)
Magdi60 Creative Commons License 2005.09.28 0 0 88
Várnai Zseni

ÖRÖK SZERELMEIM

Mezők, kik smaragdszínben üdén és harmatosan
Kivirultok már napcsóktól üdvözülve,
Mezők, térségek, hegyek gyönge, pelyhedző zölddel
És ti, fák, ti élő barátok, kik duzzadt törzsetekből
Ezernyi ifjú ágat friss lombbal ékesítve
Lengettek a tavaszba, mint diadalmi zászlót,
Fogadjatok el engem, a hívőt és csodálót,
Ki hisz még bennetek és hisz még a tavaszban!

Folyók, kik messzefuttok mélységes medretekben
Keletre, vagy nyugatra, amerre hív a tenger,
Folyók, kiken a nagy azúrég tükröződik
És felhők ringatóznak örökös szerelemmel,
Folyók, akikre vágyón ősfüzek borulnak
És suhognak szelíden, mikor a hold sugára
Ezüstre festi borzas agg fejük,
Vagy aranyra a nap utolsó rőt sugára:
Ó, folyók, vágyaim!

És szél, meleg lehellet, akárha csak egy isten
Forró ajka lehelné a hasadó göröngyre,
Fuvalom, szellő, szélvész, zúgó tavaszi orkán,
Mint hogyha más világok titkos öléből jönne,
Jó, ha szelíden csókdos, jó, ha ágakat tördel
S a rémület harangját kongatja meg a tájon,
Szelek, tavaszi földek és vadvizek, bolyongók,
Felétek hajt a lelkem, hozzátok visz az álmom:
Örök szerelmeim!

(1925.)
Magdi60 Creative Commons License 2005.09.24 0 0 87
Várnai Zseni

SZOLGÁLJ, SZÍVEM!

Csak kis kitartás! - biztatom magam,
még futni kell, még minden messze van.
Szolgálj, szívem, még egy kicsit nekem,
jaj, meg ne állj az úton hirtelen,
sok a dolgunk még s nem mutathatom,
hogy a harcot már nem bírom nagyon,
és este, ha ágyamba roskadok,
érzem, nagyon, nagyon fáradt vagyok.

Kicsit nehéz volt, jól tudod, szívem,
elkoptunk, de ne sejtse senki sem,
higgyék csak azt: az óra jól ketyeg,
nem irgalmaznak ám az emberek,
csak hajtsd a vért, arcom piros legyen,
frissen induljak minden reggelen,
csak én tudom, ha ágyba roskadok,
estére már milyen fáradt vagyok.

Szemem árkos és ajkam szögletén
a két vonás már mély lett és kemény,
sokat sírtam; eső után a föld
ilyen barázdált, csapzott, elgyötört...
de ha mosolygok, mint ha nap kigyúl,
arcom hegy-völgye lágyan kisimul,
csak este, ha ágyamba roskadok,
érzem megint, nagyon fáradt vagyok.

Csak kis kitartás, - kip-kop... pontosan,
holnap sikerül minden biztosan,
a félúton, szívem, jaj meg ne állj,
kip-kop... tovább is híven kalapálj,
a hegynek föl kicsit nehéz az út,
szív kell hozzá, de aki odajut,
a csillagok közt csillagként ragyog...
csak este, este oly fáradt vagyok.

Sose pihentem, nem volt rá jogom...
Most meg-megállok s felfohászkodom:
- Ó Istenem, kicsit még el ne hagyj!
szegény szívem, te meg szaladj, szaladj...
Csak kis kitartás, még egy hős iram,
fussunk dalolva bátran és vígan...
de este már a dal is csak dadog;
altassatok el engem, csillagok!

(1836.)
Magdi60 Creative Commons License 2005.09.23 0 0 86
Várnai Zseni

TÉPD KI SZÍVED...

Tépd ki szíved, ha nem tud elszakadni,
ha nem tud élni, csak e hon ölén
és futva menj a messzi ősvadonba,
hol oroszlán bőg és ősbölény,
csak messze, messze, ahol e királyi
vadak tiporják a szűz földeket,
ott rejtsd el csöppnyi, édes kölykedet,
ha drága néked préda élete!

Vagy fuss a sivó pusztákba vele,
sakál üvölt ott és hiénahad,
vidd el közibük egyetlen fiad,
üvöltésük nem szörnyűbb, rémesebb,
mint ha e honban kérik véredet.
S ha veszni kell, vadak királya tépje
szíved húsát és ne hitvány pribék,
honod földje véredből ne igyék;
anyád e föld s a csordanép, ha bődül,
legyen őnékik több a legelőbül...

tépd ki szíved, ha nem tud elszakadni!

(1927.)
Magdi60 Creative Commons License 2005.09.18 0 0 85
Várnai Zseni

FÖLDEKNEK, FÜVEKNEK

Földeknek, füveknek,
Friss tavaszi rügyeknek,
Ágaknak, levélnek,
A tavaszi szélnek,
Illatnak, virágnak,
Gyenge ibolyának,
Erdőnek, göröngynek,
Gyöngyvirágnak, gyöngynek:
Szép föltámadása.

Szívemben a búnak,
Töviskoszorúnak
Új kivirágzása.

Mert a gyepes szőnyeg
Kell a temetőnek,
Mert az ibolyácska,
Sok kicsinyke árva,
Tulipán piros vér,
Jó annak, ki jót remél,
Jó annak, ki jóra vár,
Annak zöld a zöld határ.

Szívemnek, szegénynek,
Fáj e tavaszének,
E hívságos zengő,
Nagy tavaszi csengő,
E messzi harangszó:

Szívemnek harangja
Más énekre kondul;
S szemeimnek könnye
Az áldott göröngyre
Gyöngyharmatként csordul.

(1925.)

Magdi60 Creative Commons License 2005.09.18 0 0 84
Várnai Zseni

AZ ÉN KICSI LÁNYOM

Van egy kicsi lányom,
violavirágom,
fehérarcú kedves,
hollófürtű édes,
csevegő, csacsogó,
síró, és daloló,
csókos és beszédes.

Van egy kicsi lányom,
életemben másom,
régi szép díszeim
ékes hordozója,
szemem csillogása,
ajkam danolása
s arcomról a rózsa.

Az én kicsi lányom,
mint egy varázsálom,
új életre kelti
rég elmerült énem,
valamikor zengő,
a múltból derengő
édes nevetésem.

Az én kicsi lányom,
csengő kacagásom,
jaj, csak bánatomnak
ne legyen tudója,
sorsom viselője
ne legyen belőle
s könnyeim sírója.

Az én kicsi lányom
sok asszonysírásom
viadalos útját
ne tudja, ne lássa:
jégverés a nyárban,
kárt tesz a virágban,
kora sírját ássa.

Maradjon meg szépnek,
tisztaságnak, fénynek,
mint egy távol éden
virága e földön,
s ha viharok tépnek;
szivárvány ívének -
s fölragyog e börtön.

(1925.)
Magdi60 Creative Commons License 2005.09.18 0 0 83
Várnai Zseni

VIHAR ELŐTT

A nagy hegyek felől
felhők gyülekeznek,
ijjogó, vijjogó
madarak kerengnek.

Bujdokló széllegény
viharok futárja,
süvöltő haragját
fújja, trombitálja.

Hajlonganak, sírnak,
reccsennek a lombok,
öltöznek setétbe
a pázsitos dombok,

olyan az ég alja,
mint a komor bánat,
sírás fojtogatja
ezt az egész tájat.

Vihar lesz, förgeteg,
zápor szakadása,
égnek zendülése,
villám cikázása,

mennyköves, kénköves
ítélet a földre,
megértünk bizonnyal
egy új vízözönre.

Tombolj hát förgeteg!
Vihar ostorozzál!
Te, égi csatorna,
zúdulva omoljál,

ám ha szörnyű kedved,
Idő, messzeszállott,
feszítsd ki fölibénk
fényes szivárványod.

(1925.)
Magdi60 Creative Commons License 2005.09.17 0 0 82
Várnai Zseni

LASSAN CSOBOG AZ ÉR

Ó, bővízű folyam gazdag megáradása:
dús dalaim, de elfolytatok mind a szívembül,
elhagytatok engem, nagy tengerekbe szakadtatok,
S a fáradt forrás zengő szava már nem csendül.

Lassan csobog az ér, nem duzzad vad iramra,
nem gyűlnek új erők, új életforrások a mélyből,
a mélység hallgat szikkadtan, kimerülten
s mint sivatag homokja, olyan a terméketlenségtől.

Ájultan teng a lét, mint aszott fűszál a sziken,
förgeteg nem tépi és tűz se szakad föl lobogva,
ájultan teng szívem, sorvadt, bús szédületben,
csak néha eszmél halkan, riadtan földobogva.

Mert nem tud zokogni most, csordultig, szakadásig,
kiáltani se tud, a mélység hallgat és ő dermedt,
mint fáradt anyamell, vérig kiszívott emlő,
melyet kifoszt egy rút, szörnyszülött, óriás gyermek.

(1925.)
Magdi60 Creative Commons License 2005.09.17 0 0 81
Várnai Zseni

MANDULAVIRÁGOK

Szép mandulavirágok,
Rózsálló hableányok
A tavaszég alatt,
Kik pompáztok fehérben,
És ékes rózsaszínben,
akár a hajnal ujja,
Gyönge sziromruhátok
Fuvalom is lefújja,
Mandulavirágok.

A márciusi fényben
A pillék és a méhek
Az első szűzi csókra
A kelyhetekbe szállnak,
És zsongva muzsikálnak
Parányi fuvolákon,
S libegve, ha lehulltok,
Pihentek zöld gyepágyon,
Mandulavirágok.

Fölragyogtok a nappal,
Lehullatok a széllel -
Be jó volna így élni
Pár mulandó órát,
Hallgatni a bogarak altatóját,
Elálmosodni rajta,
S aludni mindörökig,
Fejem a fűre hajtva,
Mandulavirágok.

(1920.)
Magdi60 Creative Commons License 2005.09.17 0 0 80
Várnai Zseni

BÖLCSŐDAL

Aludj, aludj Kisvirág,
ez a bölcső a világ,
álomvilág, ringató,
s ez a nóta altató.

Itt ülök és dúdolok,
de vígabbat nem tudok,
Csak azt mondom: Kisvirág:
ez a bölcső a világ!

Voltam én is kisgyerek,
többé soha nem leszek,
holdruhájú, halovány,
ici-pici kisleány.

Ezüstcipőm volt nekem,
ezüstfátyol keblmen,
de cipőcském elmaradt,
csúnya sárban megragadt.

Bármerre is keresem,
ezüstfátylam nem lelem,
ezüstfátylam, kiscipőm,
elvesztettem régidőn.

Aludj, aludj Kisvirág,
ez a bölcső a világ,
álomvízen ringató,
ici-pici kis hajó.

Andalodj el a mesén;
királyleány voltam én...
Egyszer volt, de régen volt...
igaz se volt... mese volt...

(1921.)
Magdi60 Creative Commons License 2005.09.11 0 0 79
Várnai Zseni

ANYA LEGYEK CSAK

Ó, Uram, én már mit sem kérek tőled,
Elültek bennem a nagy szenvedélyek,
Nincs már mit adnom, s többé nem remélek
Kis asszonysorsom fölötti nagyot,
Uram, én már csak csöndet akarok.

De add meg nékem, mégis, arra kérlek,
A mindennapi kenyeret szerényen,
És kisdedem, ha hogyha fölsír éhen;
A kebleimben legyen tej elég,
Anya legyek csak, egyszerű, derék.

Ne tudjon rólam senki semmit többé,
Az a jó asszony, kiről nem beszélnek,
Ne háborítsanak hírek, beszédek,
Ne zaklassák föl csendesült valóm,
Mert indulatom most a tejbe szállna,
S a kisdednek rossz lenne tőle álma;
Őt rázná az én hánytorgó hajóm.

(1920.)
Magdi60 Creative Commons License 2005.09.10 0 0 78
Várnai Zseni

MADÁR HA VOLNA...

(Kicsiny Mária lányomnak)

Uram, fogadd kegyedbe őt,
Az ártatlan kis csecsemőt,
Terjeszd fölé erős kezed,
Legyen ő drága gyermeked!

Oly gyönge, oly piciny szegény,
S hideg van a nagy földtekén,
És minden zug oly idegen,
Melengesd őt a szíveden!

Szeresd őt, mint a madarat,
A kis nyulat, futó vadat,
S mint zsenge, tavaszi vetést,
Ne osszál néki szenvedést!

Mert lásd, ő miről sem tehet,
Ó, nekem tudd a vétkeket,
Amiért embernek szültem őt,
Ne büntessed a csecsemőt!

Madárnak adtál szárnyakat,
A vadnak futó lábakat,
És búhelyet, ha fú a szél,
Uram, hozzá is jó legyél!

Madár ha volna, szállana,
Ha bárány, mezőn játszana,
De ő nem tud, csak sírni még,
Ajnározd őt, kegyelmes ég!

(1920.)
Magdi60 Creative Commons License 2005.09.09 0 0 77
Várnai Zseni

ŐSZ

Mikor az ősz végigcibál a fákon,
S rőtszín ruhában haldokol az erdő,
S a falevelek bánatosan hullnak,
És könnyhullásra nehezül a felhő,
És sír a szél valami mondhatatlan
Sejtelmes és szívet hasító hangon,
S a vadludak is fölvisonganak
Búcsúzóban a messze túlsó parton,
Ó, itt az ősz, sóhajtom akkor én is,
Ó, itt az ősz, és nekem nincsen szárnyam,
Mely elvigyen a Gangesz vize mellé,
Ha jő a fagy, itten kell, hogy bevárjam.
Az ólmos ég csöndes fehér havával
Beborít majd, és többé már nem ütvén,
Szívem megáll, s én holtra dermedek,
Mint árva hattyú, befagyott tó tükrén.

(1920.)
Magdi60 Creative Commons License 2005.09.04 0 0 76
Várnai Zseni

VIHAR, BORULJ SZÍVEMRE

Vihar, te, aki elzúgsz fönséges haragodban
a fülledt táj fölött s a csend kárpitját letéped
és friss áramlatokat zúdítsz a nyári hőbe,
villámtüzeket csóválsz, ha megdördíted a zenédet,
vihar, ki ostoroddal vered a vizek hátát,
korbácsolod a tengert és hullámtaréjon vágtatsz,
ki hegytetőkről sziklát gördítsz a siket mélybe,
fölzaklatsz ősi erdőt s rívó szelekkel szállasz, -
vihar, borulj szívemre, s páncélos takaróját,
a fojtó némaságot szakítsd föl vad erőddel!
E csöndes nagy óceánt borzolja végig ujjad,
vihar, borulj szívemre, ó, játssz a szeretőddel!

Légy fájdalom viharja vagy könnyek zuhatagja,
harag villáma légy, jégförgeteg - akármi -,
vihar, csak jöjj, vihar, csókolj meg engem,
vihar, ölelj karodra, veled akarok szállni,
vihar, vihar!

(1920.)
Magdi60 Creative Commons License 2005.09.02 0 0 75
Várnai Zseni

ŐSZI ESTE

Rőtszínben nagyranőve
Fölkelt a teli hold,
A hűvös őszi estén,
S a szél hajszolja felhőnyájait,
Mint jó gazda, friss legelőt keresvén.

Az ég mezőjén, mint megannyi bárány,
Legelnek ők, a hold meg egyre tágul,
Akár egy Isten nagyra nőtt szeme,
Amint lenéz az ég arculatáról.

A fák zúgnak, hajlonganak a szélben.
És lombruhájuk, mint megtépett zászló,
Libeg, lobog, a vad szélvész cibálja,
Az őszi szél, a fellegekkel játszó.

A vérszínű hold mind föntebbre hág, és
Sír, nyög a táj, - ó, félelmetes este -
Kutyák vonítnak föl a hold felé,
Vad rémülettel, búvóhelyet keresve.

Sikolt a szél - ez az ősz muzsikája -,
És szétziklálta már az égi nyájat,
Borzongva hallom az éjfélt kongani
S csak nézem a vad, a zordfönségű tájat,
Ó, ez az ősz...

(1920.)
Magdi60 Creative Commons License 2005.09.01 0 0 74
Várnai Zseni

SZEPTEMBERI DÉLUTÁN

Az őszi fény, mint frissen pergetett
aranyló méz, csurran a lombokon,
a lankákon, a szelíd dombokon,
a városon s az álmodó Dunán.

A szél sóhajt a tűnő nyár után,
mint bús szerelmes és a télre gondol,
mikorra minden nyári díszt lerombol,
cimborázva esővel és a faggyal.

A bágyatag nap elomló arannyal
poroz be mindent, vén fák fölragyognak,
búsongó szívvel madarak dalolnak
s lassan leszáll a szeptemberi alkony.

(1920.)
Magdi60 Creative Commons License 2005.08.31 0 0 73
Várnai Zseni

BÁNTANAK, ANYÁM!

Mily régen volt, hogy szívedhez simultam panaszra,
ha bántottak vásott nagyobbak,
kicsinyke gyöngét, engem,
tavaszi, gyöngyöző könnyzáport harmatoztam,
mily jó is volt akkor karodba menekednem:
Bántanak, Anyám!

Te vidámra simogattál, és derűsre derítettél,
mert tudtad, hogy jó vagyok,
és elosztom a falat kenyerem,
s hogy sírok a kutyáért is, ha megdobálják a rosszak,
tudtad, hogy aki megüt, azt vissza nem verem,
ha bántanak, Anyám!

Most hívséges, igaz tanúm lehetsz a világban,
mert újra csak megűznek
a szívtelen, gonosz nagyobbak,
halálig hajszolnak, és lelkem díszeit tépik,
mint erdei ordasok, csattogva acsarkodnak:
bántanak, Anyám!

Hallod-e kiáltásom az irdatlan rengetegben?!
már nem szólok szelíden,
gyöngén és megriadva,
de csordult haraggal, mint lángoló angyal,
vértezve páncélos, fénylő igazamba:
bántanak, Anyám!

Mert új évek emlője csurgatta tejét ereimbe,
vad, táltos esztendők
tűztejét szívta a gyermek,
oly hasztalan a könny, ha bántanak, Anyám,
én nem sírok többé, én visszaütök, ha vernek,
ha bántanak, Anyám!

(1920.)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!