Keresés

Részletes keresés

E94G-rajongo Creative Commons License 2020.09.28 0 1 2051
E94G-rajongo Creative Commons License 2020.07.17 0 0 2050

Nagyon szépen köszönöm a választ, szuper összeállítás :)

Előzmény: radio100jozsi (2049)
radio100jozsi Creative Commons License 2020.07.17 0 2 2049

A Csongrádi a Tiszán a legnagyobb, középen 120,016 m a támaszköze, de a két szélső nyílásban is 107,712 m a támaszköz.

Algyői Tisza-híd középső nyílásának támaszköze 104,00 m

Ex vasúti és közúti vegyes a Dunaföldvári 136,80 m a két középső nyílás támaszköze

Tiszaugi Tisza-híd két középső nyílása 101,76 m támaszközű

Bajai Duna-híd (közút-vasút vegyes) 102,90+103,48+103,48+102,96 m támaszköz felosztású.

Összekötő vasúti híd Dunán, Budapest 97,8 m+2x98,52 m+97,8 m támaszközű középen.

Komáromi vasúti határhíd a Dunán 102,9+103,32+103,32+102,90+81,84 m támaszközű.

Újpesti vasúti Duna-híd 7x92 m támaszközű

Szolnoki Tisza-híd középen 2x96,85 m támaszközű

Tokaji Tisza-híd 69,70+69,20+69,70 m támaszközű

Tiszafüredi Tisza-híd középen 3x68,90 m támaszközű

Kisköre Tisza-híd középen az egyik legnagyobb nyílás 66,00 m támaszközű

 

 

 

 

 

 

 

 

Előzmény: E94G-rajongo (2048)
E94G-rajongo Creative Commons License 2020.07.17 0 0 2048

Sziasztok!

 

Szeretném a segítségeteket kérni! Az érdekelne, hogy Magyarországon jelenleg melyik a legnagyobb támaszközű vasúti híd, és mekkora ez a támaszköz. Vagy az még szuperebb lenne, ha tudnátok egy amolyan TOP 10 listát mutatni. Előre is köszönöm a segítségeteket!

eMPet Creative Commons License 2020.06.25 0 0 2047

Ezt keresed? :-)

A 6,00 m nyílású, Kenyérmezői-patak feletti tartóbetétes vasbeton lemezhíd a 334+58 szelvényben

http://www.sinekvilaga.hu/hidepitesek-a-budapest-esztergom-vasutvonalon

 

Általánosságban:

 

Keresztmetszeti rajzot találtam ebben a leírásban:

2.7. Hidak felépítménye - 13. oldal - Vasbetonlemezes teknőhíd

http://www2.uvt.bme.hu/kazinczy/1.%20Oktat%C3%A1si%20anyagok_/1.1.%20El%C5%91ad%C3%A1sok_/1.1.2.%20K%C3%B6zleked%C3%A9si%20l%C3%A9tes%C3%ADtm%C3%A9nyek%20p%C3%A1lyaszerkezetei%20-%20Vas%C3%BAti%20p%C3%A1lyaszerkezetek_/2.7.0.%20Hidak%20fel%C3%A9p%C3%ADtm%C3%A9nye.pdf

 

 

Fotók egy szigetelésről:

http://hexadon.hu/Galeria/14-Vasuti-teknohid-szigetelese

 

 

16-17. oldal - teknő és lemezhidak fejlődése

https://docplayer.hu/68506526-Hidgazdalkodas-a-vasuton-az-elmult-50-evben-50-hidmernoki-konferencia-erdodi-laszlo.html

 

 

 

Előzmény: v43 1341 (2046)
v43 1341 Creative Commons License 2020.06.14 0 0 2046

Sziasztok!
Kétvágányú vasúti teknőhídról keresnék részletes képeket, illetve jellegrajzot, vagy leírást.

A 2-es számú Budapest-Esztergom vasútvonalon található, Esztergom-Kertváros állomás kezdőpont felőli végénél található híd érdekelne (a felújítás előtti állapotában) modellezés céljából, de mivel ez nagyon specifikus, így általánosságban is megfelelő lehet egy teknőhíd szerkezete.

Előre is köszönöm a segítségeket.

rozsar88 Creative Commons License 2019.05.27 0 0 2045

Üdv! Köszönöm szépen a hozzászólásokat!

Nos, egy erősebb szkennelés után látható az urak karszalagja, melyen N. M. V. olvasható. Internetes keresgélés után ezt találtam.:

 

"A nemzeti munkavédelemröl.

Irta: DEMETER BÉLA ny. ezredes.

Közérdeket vélek szolgálni, amikor az alábbiakban megismertetem a Csendőrségi Lapok olvasóival egyik csendben müködő, de az állam gazdasági élete szem­pontjából annál fontosabb szervezetünket, a nemzeti munkavédelmet. Országos érdekek füződnek ahhoz, hogy a nemzeti munkavédelem szervezete és az a cél, amely­nek szolgálatában áll, minél szélesebb körben ismertté váljék, ebből a szempontból pedig a csendőrség meg­értése és támogatása különös fontossággal bir. Hat éve mult, hogy Magyarországon a nemzeti munkavédelem szervezete megalakult. Az intézmény lé­tésitését olyan körülmények tették szükségessé, amelyek nemcsak hazánkban, hanem Európának majdnem min­den államában fennállanak s ez az oka annak is, hogy a nemzeti munkavédelem nem speciálisan magyar intéz­mény, hanem kisebb-nagyobb eltérésekkel Európának legtöbb államában megvan."

"Nálunk, Magyarországon a nemzeti munkavédelem (N. M. V.) a m. kir. minisztertanács felhatalmazása alapján a 111.111 VII. a. 1921. számu belügyminiszteri rendelettel állittatott fel, 1921-ben. A N. M. V. a magyar állam hivatalos szerve, amely a m. kir. bel­ügyminiszter legfelsőbb felügyelete és irányitása alá tartozik és annak közbiztonsági osztályával egyetér­tésben fejti ki tevékenységét. A nemzeti munkavédelem intézménye minden politikától és pártbefolyástól mentes társadalmi szer­vezet, melynek semmi más célja nincsen, mint hogy zavarok idején az összlakosság létérdekeit megvédel­mezze azáltal, hogy a közüzemeket megoltalmazza és ha kell üzemben tartsa."

"A létfentartáshoz mulhatatlanul szükséges üzemek biztositása a kirendeltségek feladata, amit azok állo­mányának két csoportja hajt végre. Az egyik csoport szakképzett emberek bevonásával a munkák elvégzését biztositja, a másik csoport pedig őrségek és járőrök által az előbbiek személyét, a munkálatok zavartalan folyását, az épületeket és anyagokat védelmezi."

"Miután a N. M. V. tagjai csak nyilvántartásban állanak a kirendeltségeknél, azok felhivása, bemutatása, felszerelése néhány órát vesz igénybe, miért is legko­rábban hat óra mulva, de legkésőbben tizenkét óra mulva állithatja fel őrségeit. Ezen időpontig a bizto­sitást a honvédség, a csendőrség és a rendőrség végzi. A bevonult tagok arcképes igazolvánnyal és N. M. V. felirásu karszalaggal láttatnak el és részben az üzemekbe, részben az őrségekre irányittatnak, hol 24 órai felváltás mellett végzik szolgálatukat. A N. M. V. a létfentartáshoz szükséges követ­kető üzemeket biztositja, u. m.: vizmüvek, gáz, villany, posta, vasut, élelmiszerüzemek, temetkezési vállalatok, köztisztasági üzem, csatornázás, fuvarozási üzem, pék­- és vendéglöüzemek."

Forrása:

http://epa.oszk.hu/03000/03096/00668/pdf/EPA03096_csendorsegi_lapok_1928_07.pdf

 

Tehát ezek alapján mindenképpen 1921 és 1945 között készülhetett a kép, főleg, hogy valószínűleg felrobbantották a németek 1944/45 környékén ezt a hidat is mint megannyi másikat. Viszont mivel a nemzeti munkavédelemnek az volt a célja, hogy őrizze a fontos átkelési helyeket is a honvédség és csendőrség, rendőrség felváltását követően, ezért én inkább valamelyik idegen állam birtokába került, de visszacsatolt területen lévő hidunkra gyanakszok. Ezek szerint a felvidéki bevonulás (1938), a kárpátalja visszafoglalása (1939), erdélyi bevonulás (1940), délvidék megszállásakor (1941) is készülhetett a kép. Persze tévedhetek is, de mégis valahogy ez tűnik a legvalószínűbbnek számomra.

radio100jozsi Creative Commons License 2019.05.23 0 0 2044

Igen, ez utólag nekem is feltűnt, de azóta gondolkozva, van még pár képem, de egyik sem passzol Felvidékről. Az is lehet a II. világháborúban megsemmisült a hídszerkezet, ezért nem azonosítható már a mai nap.

Még ezen az oldalon érdemes szétnézni: https://www.rail.sk/skhist/mosty.htm

Előzmény: eMPet (2043)
eMPet Creative Commons License 2019.05.23 0 0 2043

Elnézegettem a két fényképet:

 

"felső övlemezének a csomópontjából kiindulva nem a következő rácsoszlopnak a főtartó alsó övében található csomópontjába csatlakoznak be, hanem az azt követőbe, azaz a következő rácsoszlopot középen metszik a ferde rácsrudak"

 

De a kérdéses képen ábrázolt híd nekem nem ilyen általad ismertetett szerkezetűnek tűnik, mert "nem a következő rácsoszlopnak a főtartó alsó övében található csomópontjába csatlakoznak be".

Tehát sima I/I/I kiosztású a régi felvételen látható híd, nem olyan "átmenős" kialakítású.

Előzmény: radio100jozsi (2042)
radio100jozsi Creative Commons License 2019.05.20 0 0 2042

Az első kettőnél van egy hasonló szerkezet, és az Ipolynál Szlovákiai Ipolyság (Sahy) és Gyerk (Hrkovce) között.

Ezt kutattam ki erről: 

Maga a híd esztétikailag szép állapotban van, valószínűleg nemrég újították fel. A szerkezeti érdekessége a rácsozásában rejlik. Az alsópályás szegecskötésú párhuzamos övű felső szélrács és keresztkötéssel ellátott hídszerkezet oszlopos rácsozású, viszont a ferde rácsrudak a főtartó felső övlemezének a csomópontjából kiindulva nem a következő rácsoszlopnak a főtartó alsó övében található csomópontjába csatlakoznak be, hanem az azt követőbe, azaz a következő rácsoszlopot középen metszik a ferde rácsrudak. Ilyen rácskialakítású vasúti hídszerkezettel Magyarországon nem találkozni. De a híd másik érdekessége, hogy 1891-ben Pozsonyban a Duna folyó felett megépített első közúti híd, mely a Ferenc József nevet kapta, mellette rá egy évre épült meg az első vasúti híd is, és az egyik éppen maradt kéttámaszú hídeleme (összesen 4 ilyen 74,52 m támaszkozű elemből állt, melyhez középen egy 90,64 m támaszközű parabolikus övű hídszerkezet kapcsolódott), melyet a II. világháborút követően szállítottak ide az Ipolyhoz.

 

Ez alapján akár a kép lehetne Pozsonyban készült is talán, mert onnan való ez a hídszerkezet.

 

Előzmény: rozsar88 (2041)
rozsar88 Creative Commons License 2019.05.20 0 0 2041

rozsar88 Creative Commons License 2019.05.20 0 0 2040

Üdvözletem!

Segítséget szeretnék kérni a képeken látható hidak azonosításával kapcsolatban. Ismerősöm birtokában vannak ezek a fotók, de lehet, hogy megvenném tőle. Amit tudni lehet a katonák egyenruházata alapján, hogy a fektetett kép az 1930-as évek első felében, az álló pedig már a 30-as évek második felében készült (talán a felvidéki bevonuláskor). Elég sok képet megnéztem már az interneten, de nem találtam olyanokat amikkel pontosan egyeznének a fotókon látható hidak, ezért fordulnék segítségért hozzátok.

Köszönettel,

RR

benbe Creative Commons License 2019.01.20 0 0 2039

Jól gondolod, a képen az alvíz felől számozva harmadik Ung-viadukt látható Tűzhegy megállónál, Hajasd és Csorbadomb állomások között. Figyelemreméltó, hogy a telekhatárokat jelző sövények ma is ugyanúgy húzódnak!

 

A másik képen is ennek a hídnak kell látszódnia, mivel a kisszolyvai vonalon csak a zúgói Hukliva-viadukt fekszik ilyen erős ívben, de az is csak három nyílású. A hídfők eltérése megmagyarázható azzal, hogy az alagút közelében fekvő hídfőt földmunkával megerősítették, a két hídfő ma is aszimmetrikus.

Előzmény: geletajani (2034)
gumidani Creative Commons License 2019.01.17 0 0 2038

Előzmény: gumidani (2037)
gumidani Creative Commons License 2019.01.17 0 0 2037

Előzmény: gumidani (2036)
gumidani Creative Commons License 2019.01.17 0 0 2036

Szob-alsó közelében

DanielKovacs1981 Creative Commons License 2018.09.13 0 0 2035

Kedves fórumtársak, teljesen laikusként van egy  kerdesem a 41-ben felrobbantott ( jugoszlavok ), 43-ban

ujjaepített ( magyarok / nemetek ) és 44-ben ismet felrobbantott ( magyarok / nemetek ) ujvideki vasuti híddal kapcsolatban

 

a 43-as helyreallítast mutatja az alabbi korabeli filmhírado :

https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=5150

 

A kerdesem hogy pontosan mi a neve a betoldott hídlabnak ami 1:54-nel latszik?

A hídnek eredetileg 4 hídlaba volt, de az elso es a masodik hídlab koze betoldottak egy potlolagos hídlabat

 

Ugyanez a betoldott hídlab ezen a képen is lathato :

https://www.dropbox.com/s/ax7eh31ussensdx/az%205.%20piller.jpg?dl=0

 

 

Halas vagyok mindent informacioert

Daniel

 

geletajani Creative Commons License 2018.07.30 0 0 2034

Szerintem ez és ez a kép nem ugyanazt a hidat mutatja: az elsőn, amin képaláírás is van, bár hatnyílású híd látható, nem egyformák a nyílások – a másodikon viszont igen, ezen felül két kőboltozatú nyílás is van.

 

Utóbbi az Uzsok faluba vezető Ung-völgyi híd szerintem, térképen itt (sajnos a MAPIRE frissített, így eltűnt az a kataszteri térkép, amin a vasút is rajta volt fél Kárpátalján).

Mindenesetre nem a térképrészlet közepén levő Vereckei-hágón, hanem az Uzsoki-hágón: Hajasd avagy Voloszjanka és Csorbadomb avagy Scserbin közt van (Uzsok volt állomás térben közelebb, de vasúton még távolabb).

 

Íme a szemét Gugli által megszüntetett Panoramioról egy kép az azt félig-meddig továbbvivő Mapioról. Voltak még képek, nem is értem, ránk miért jött fegyveres, civil rendszámos rendőrspicli.

 

Tűzhegy avagy Opolek vagy Opolonek emlékeim szerint bajuszkitérő kivitelű hadikitérőnek épült (épülete áll, és valószínűleg az villamos alállomáshoz vezető volt vágányként élt tovább). Ma Užok néven van a közelében megálló.

 

Itt még hivatkoznak az eredeti kérdésre, de szerinte az adatok mondanak ellent a képnek.

 

 

 

Előzmény: gumidani (590)
Komlósfecskés Creative Commons License 2018.02.20 0 0 2033

Van, ahol '56-ot írnak a bontás évének, de nem is ez a lényeg, hanem hogy van egy olyan dokumentum, miszerint 1940-re a románok a vasúti hídból már leszereltek egy nyílást. Igazából ez lenne a kérdés, hogy a bontáskor megvolt-e még mind a három? Ha erre vonatkozóan van valami infód, azt köszönöm előre is.

Előzmény: radio100jozsi (2032)
radio100jozsi Creative Commons License 2018.02.20 0 0 2032

Ajaja 10 éves dolog, és már rég nem foglalkozok hidas témákkal, de így elolvasva mit írtam, biztos nem volt 1956-ban már sem közúti, sem vasúti felszerkezet meg.

Előzmény: Komlósfecskés (2031)
Komlósfecskés Creative Commons License 2018.02.20 0 0 2031

Magyarcsanádnál/Apátfalvánál a Maros folyó felett volt egy közúti és egy vasúti híd. Mint anno írtam az Indóházban, és megtaláltam a hídleírásokat, a 3 nyílású csonkaszegmens övú felszerkezet épp volt, mikor az 1950-es években elbontották azt, 

 

Magyarán az 1956-os bontáskor még megvolt mind a három? Mert más forrás szerint a románok addigra már elvittek egyet. 

Előzmény: radio100jozsi (982)
Matt Farrell Creative Commons License 2018.01.09 0 0 2030

Egy tipp; Gyor Gysev forgalmijában (illetve a mogotte levo folyosón) vannak képek az új Rába híd építésérol, a régi bontásáról.

Előzmény: zscz (2029)
zscz Creative Commons License 2017.12.12 0 0 2029

Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget!

Siófok 376.649 Creative Commons License 2017.11.23 0 0 2028

Üdvözlet!

 

Eltelt egy év! 

A gyönyörűen felújított siójuti vasúti híd idén december 13.-án ünnepli a 2. szolgálatba lépésének 60. évfordulóját! 

A híd amúgy 121 éves és Újpesten a Váci út fölött 1896 november 3-án lett forgalomba helyezve az esztergomi vasútvonal Bp. Nyugati-Óbuda szakaszával egyetemben. Eddig talált információk alapján jelenleg az ország legöregebb vasúti hídja!

Kívánom, hogy vonatforgalommal együtt unokáim is láthassák majd! ( ha lesznek:) )

Addigra talán a Kis Pirosok is lecserélődnek! TALÁN.. :D :D ( Nem mintha nem szeretném őket! )

Üdv!

Előzmény: Siófok 376.649 (2023)
Matt Farrell Creative Commons License 2017.11.05 0 0 2027
Előzmény: zscz (2024)
RhB Creative Commons License 2017.10.15 0 0 2026
gumidani Creative Commons License 2017.09.12 0 0 2025

Írtam Önnek az adatoknál szereplő címére.

Előzmény: zscz (2024)
zscz Creative Commons License 2017.09.12 0 0 2024

Üdvözlök mindenkit!

 

Czap Zsigmond vagyok a GYSEV hídmérnöke.

 

Véletlenül találtam rá a fórumra, anyaggyűjtés közben. 

Ha jól sejtem elképesztő képanyag lehetett egy-két felhasználó kezében, ami mára elérhetetlenné vált.

 

Szeretnék érdeklődni, hogy ezeket a képeket, képgalériákat hol lehet fellelni.

Jelenleg épp egy könyv szerkesztésében veszek részt, mely a GYSEV és a MÁV Szombathelyi igazgatóságának területén lévő hidakról fog szólni. Ehhez a könyvhöz feltehetőleg kincseket lehet szerezni ezekben a galériákban.

 

Válaszukat előre is köszönöm! 

 

Siófok 376.649 Creative Commons License 2016.11.06 -1 0 2023

Üdvözlet Mindenkinek!

 

Rögtön a lényegre térnék kedvcsinálónak:

 

Közérdekű és úgy vélem hasznos információ! :

 

PONT 3 NAPPAL EZELŐTT VOLT A SIÓJUTI ( VOLT ÚJPESTI ) VASÚTI HÍD ELSŐ SZOLGÁLATBA LÉPÉSÉNEK 120. ÉVFORDULÓJA!

( A SIÓJUTI 2. SZOLGÁLATBA LÉPÉSNEK PEDIG JÖVŐ ÉV DECEMBER 13.-ÁN LESZ A 60. ÉVFORDULÓJA! ) 

 

Úgy érzem illik róla pár sort írni eme szép kerek évforduló okán, és még azért is, mert valószínű, hogy a legöregebb, még használatban lévő vasúti hídjaink közé tartozik!

 

A SAJÁT történetem osztanám meg, ami véletlenül pont november 3.-án kezdődött ami egybe esik a híd 120 éves fennállásának első napjával!! Miközben a Siófok-Kaposvár vonalon szolgálatot teljesítő Bzmot-ok után kutakodtam, valamiért megnyitottam az Index Egykori és mai vasúti hidak fórumát, és egy érdekes hírmorzsát találtam 2006-ból, miszerint a híd az újpesti vasúti híd egy épen maradt darabja. 

Korabeli fotók és rajz is található Gumidani topik társ 240-es hozzászólásában :

 

http://forum.index.hu/Article/showArticle?na_start=1749&na_step=30&t=9121571&na_order=

 

Felkeltette az érdeklődésemet, mivel gyerekkorom óta rengetegszer megfordultam ott.

Elkezdetem utána nézni a dolognak mivel a fórumon nem erősítették meg, hogy valóban így van-e.

 

Rövid keresgélés után bele is botlottam egy, a forrást is megjelölő leírásba 2009-ből, ami alátámasztotta az állítást: 

 

Siójut vasúti híd.  A hídtörténet még a XIX. század végén kezdődött Budapesten az esztergomi vasútvonal építésével. Az Újpesti vasúti hídhoz kapcsolódóan a Váci út felett egy kéttámaszú alsópályás rácsos acél hídszerkezet került beépítésre és 1896 november 3-án forgalomba helyezve a vasútvonal Bp. Nyugati-Óbuda szakaszával egyetemben. A II. Világháború hadi cselekményei folytán 1944-ben az Újpesti Duna híd megrongálódott, így a vasútvonalon a forgalom leállt, és nem is tudott újra indulni csak 1955-ben az újjáépítés után. A Váci út feletti szerkezetet 1952-ben az átépítéskor kibontották, hogy új helyére Siójutra szállítsák, hogy a 35-ös számú vasútvonal Sió csatorna feletti áthidalásának célját szolgálja. A hidat 1926 után ekkor ismét folytacéllal megerősítettek, majd 1957 december 13-án 2 db 376-os sorozatú gőzmozdony próbaterhelése után helyeztek forgalom alá. A 37,35 m támaszközű felszerkezet az idén 113 éves életkorával kiemelkedik hazánk hídállományából, eleddig nem találkoztam ilyen koros rácsos acélszerkezettel hazánk vasútjain, aminek egyik sajnálatos oka a hadi cselekmények miatti rongálódások és megsemmisülések.  
Forrás: Pulisch József  

Link: http://www.szkte.hu/kiirasok09/kiiras0939.html

 

Ennek a bővebb változata, ami a Sió-csatorna felett átívelő vasúti hidakat mutatja be és említést tesz a simontornyai vasúti hídról, ami szintén az újpesti híd második épen maradt darabaja volt ! Azonban ezt 2000-ben lecserélték.

Íme:  http://legikep.hu/hu/sio-hidak

 

Ha valakit bővebben érdekelne az újpesti híd, Iványi János építőmérnök kutatómunkáiból idén íródott cikket itt találja ( hozzáteszem, hogy magáról a 120 éves Északi összekötőről az évforduló okán nincs túl sok írás ):  http://pestbuda.hu/cikk/20161025_szazhusz_eves_az_ujpesti_vasuti_hid

 

A VEKE pedig szintén az újpesti hídról, de immáron annak felújításáról 2008-ban írt cikkében, szintén leírja a fent említetteket Siójuttal és Simontornyával kapcsolatban, egy kis történelmi és technikai információval kiegészítve ( igazi magyar bürokráciai tükörkép is egyben ) :

http://veke.hu/2008/06/hidrekonstrukcio-nem-szokvanyos-potlassal/

 

Elnézést a hosszú monológért, de azért írtam le mindezt, mert a fenti információkat 3 nap, körülbelül tízen pár óra keresgélése után találtam ( amennyire időm engedte persze ) és úgy érzem, hogy ezek után megállapíthatom, hogy nincs kellő képpen publikálva illetve a köztudatba beültetve ez a nem mindennapi történet.

Mivel lehet, hogy én nem voltam elég alapos ( annak ellenére, hogy próbáltam ) és a témát már rég kivesézték valahol, esetleg annyira nem is új keletű vagy érdekes az információs tartalom, akkor ez esetben elnézést kérek ! :)

 

A 3 nap alatt láttam sok fotót a régi Északi összekötőről, de majdnem egyet sem találtam a siójuti hídrészletről. A képeken csak a simontornyai híd elemét véltem felfedezni, de ez megint lehet, hogy csak az én hibám :)

Azonban a végén sikerült egy képet vagy képeslapot találnom 1914-ből (!), amin elég jól látszik, hogy valóban Újpesten állott ez a darab anno. Csatolom a képet és a Gumidani által felhasznált siójutit is.

 

A képeknek csak a linkjét tudom beilleszteni sajnos feltölteni nem engedi valamiért:

 

http://1.bp.blogspot.com/-ZTZeucMH8t0/UFWBvwn8kGI/AAAAAAAADuI/kfmNvHgjF0I/s1600/Ujpesti+_vasuti+hid_1914.jpg

 

 

http://img.index.hu/imgfrm/2/5/1/8/BIG_0001242518.jpg

 

 

 

A végére még egy érdekesség: a 35-ös sz. vonal megépítését 1906-ban, pont 110 éve engedélyezték! :)

Link: http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=90600013.tv

 

Ha nem tölt be az oldal a cím másolásával és újra beillesztésével a probléma megoldódik.

Forrás: Facebook: 35-ös Kaposvár-Siófok vasútvonal használói, kedvelői /sajnos már nem aktív/

 

Üdvözlettel:

L. Árpád

 

bodrostomi Creative Commons License 2016.08.17 0 0 2022

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!