Keresés

Részletes keresés

repcsepista Creative Commons License 12 órája 0 0 13364

                    UFOzzuummm... Gerinces s gerinctelen állatok, alacsonyabb s magasabb rendüek hrrr... hol az ember brrr...
             4.: Kávézzuummm... A lámpám? -a dudám a cuplungom... brmdonggg... neki mentem a villanypózna? Kemény éjszakám volt, s ami ténleg most nem a balta meg a fa, hanem nekimentem a villanyfának, de miért villanyfa? -holott...zitt most közelebb kerültünk hogy miE? A KÉP, hogy vannak gerinces állatok, meg gerinctelenek, de az hogy szellem? -te ti tá... láttatok már szellemet, szellemeket? Na megint össze -vissza cika, de kaka, nem bekaka?-nálam már csepegi... Ez nemcsak a biztositékod vágta ki, hanem van szemed, szemetek? Maga a mag? -maga maga? Előbbb...tüzetesen át át át...már mident ami van, mi van? -ma a nagyöcsémmel... teljesen be vannak őrülve a Corona Viruzs? .cowidó 19? -miért nem 18? -bitta hallotáttok jöttek a galaczijajak... akik ládd...itt már megvan a conwindó 18? Ha emlékzetek hogy ANYA -GOD!? -zezz nem lesz könnyü, mert itt az hogy szellem nin!!! -csak az anyagUK, akik eget földet teremtettek a semmibül? Na most nem hülyéskedek, deee... hinni kell...s rengetek ember megdölgött meg döglődik... s hinni kell Istenben, ami kicsuszott a számom...fiteljal mert ijjesmi mi? -amiben hinni kell az NINCS!!! ISTEN VAN, DE HA HINNI KELL BENNE, NINCS!!! Nosa hit által van minden, mi az??? Zna ugy szeretném összhozni, ahogy az éjjel...na ezt akartam látni, ami van olyan, tehát amit hallottam, hogy vannak gerinces állatok, meg gerinctelenek...na most akartam őket látni...fitelem, előbb meg örökké mident a fényed, ha van?
             5.: Amit gondolok, hogyha ténleg lennének emberek, ami teljesen más a MAGYAR -OK VILÁGA...NA AZ TELJES EGÉSZ MINDENM EGYES...nincsak itt megint tudnék körözni meg cikázni, de az az...LÁDD MIDNEN EMBER BOLDOG -DÖG? -DOG? -ez lenne a MAGYAR EMBER SZELLEME, DE ITT OLYAN NINCS! NA FÉNY NÉLKÜL, AMI FÉNYE, OLYAT GONDOLNI SEM LEHET, S ITT VAN HOGY HISZEK EGY ISTENBEN? -HISZEK EGY HAZÁBAN...na most irtó sépen meg van sápÖlve, azaz EGY ÖRÖK ISTENI IGAZSÁGBAN BANK? Jna fida, zitt ami nekem furcsa vala, rögtön...zezz ma reggel a fiam, megütötte a padlót...s ime a hellzet...ha e-világ? -nincs olyan gondolát se, mert van Napfény, de az éget? Sokat ismétlem magam s 1001 boci? Zitt mi az hogy ÉHSÉG? -ÉJSÉG? TELHETETLENSÉG -KIELÉGITHETETLESÉG ÉG? Zogy mirét montam a KÉ -BORD?... Na a GOD AZ AZ ANYA -GOD!!! ANYAG, LÁDD KING -KIN -GOD? Na itt mellé sikolhatunk...DE ITT MINDEN A FOROMA LENNE, SMOST AZ ANYA -GOD IMÁDATA...AMI LÁDD A SEGGÜKBE EXRAZIT GYUTACS MEG KANÓC ---AZ EGEKBE LÖVETIK MAGUKAT? Na hallottam hogy akik itt vannak...SZELLEMEK? -mek mek mek ...Három szóbó legények elindultak Bicskének... mek mek mek...Zett csak uty tudom leegyszerüsiteni...hogy egy az egyben talállkoztam a MI SZELLEMEINKKEL AKIK FÉNYUFÓK---FÉNYREPCSÉSEIENK ---FÉNY CSÖSZŐ ALJASAINK S FÉNY PACNIK...LÁDD AKIK LÁTJÁK JÉZUSUNKAT AZOK ...LÁTJÁK A NAPOM? HA NEM LÁTOD, VAN NAPOD? Zfidelem, miért akarják a magyar Édesanya anyag? -nem hanem mind a mai nyapig FÉNYMAMA MAMA MAMA MMM... na pösze meghágták meg monduk a mag?... --- maga maga?
             6.: Nincsak a villanfak? ---A MÁSODIK ALKALAMKOR...mát KOROM FEKETE FEGGETTE POR MEG FÜST? -TÁMADTAK AZOK, AKIK ITT... nemtuDom (de azt imádtatják meg amit véred veritéket ami ládd... kinok kija mama kina? - éritek e...mert ahoz JÉZUS FÉNYÉT KELL ZABÁLNI, amit tapasztaltok...hogy ... zitt kérdem azokat a szellemeinket itt, TI KAPCSALÁTBAN VAGYTOK A MENNYEK .ORSZÁGIAVAL FÉNY HONAINKKAL...mert IDE LÁDD geczi ládd dak? - NEM JÖHET BE...na ez ami itt történt... történik nik? Zitt megint valamity...LÁDD A KURÁST A KÓROKOKOZÓKAT KÁR -OKOZÓKAT MEG BAJ, BETEGSÉGEK...ezt ami most van, HA LENNE FÉNYES SZELLEMI VILÁGUNK, BIZON MINDENT AMI KUR KÓRKÁR BAJOK AMIK VÉGTELENEK, DE FÓLEG A BAZZDÜH KANGÖRCS...KI A BOSS? .NA AKI ALLATTUK ÁLLATUK???- AZ CSAK A LUKÁT TIMSÓZHATJA MEG NYALJA? Na az irtatok gyüjteményében vam, amit zsinagógáznak meg zsináznak zsinagóGÁZnak tabernákóznak s főleg juh-dohhh...dooo---hány? -ut, ha végig menek rajtatok én, nicsak... egyzerüen ubó ubó ubó... ki akratok mászni kuszni a pcze ...fitelem, itt egéni adóság...ne mog most KOLELKTIV BÜNTETÉS, MERT ARRA GONDOLTATOK...HOGY MEGSZABADULTOK TÜLLÜNK, VAGY JEEE...HOVA BUTOK? -EGYMÁS SGGIBE ALLÁH? Fida...Strüha ÉN AKI NÁLATOK JÁRTAM... Egzer voltam fotball mecsen Aradon Aradon, fotbal hellet engem rugtak vallagon vallagon...na engem mindehonnan... na ez csoda, hogy vannak még olyan magyarOk...akik nem riadunk... ria ria Hungár Icca? Naccóval, a KURÓKAT KARÓKAT KÁROKAT KÁROKOZÓKAT A BAJ, HAVI? -BETEGSGG...HALÁL...LÁDD AZ LENNE, HA EL TUDTAK SZAKITANI A MAGYAR TESTVÉREIDTÓL...Nincsak magyarOrszág _magyarOk mennyországaink bennünk van, az amit a magyarok ViláGOD, na az az Anya meg AnyaGOD a HAN GOD?-Édesanya nevel nyelvvel... Tróha ez egy robot valami, na most vannak a gerincesek, meg a gerintelenek...na most az ami a HÁZ? -AZ TELE VAN... Nincsak a robot -tokokban (tokók-sötét fej) nincs fény... szellem meee...
             Innennn...Leesett a pap az ágyról twist...
     ...titok=piszOk...
...fithellem, ténleg beszélek a szellemeinkkel, meg az Égieinkkel...ha hiszed de eszed? -oláh ecet... Mellesleg, minden a csak a szelleme eee... miE?

Előzmény: repcsepista (13363)
repcsepista Creative Commons License 23 órája 0 0 13363

                    UFOzzuummm... Gerinces s gerinctelen állatok, alacsonyabb s magasabb rendüek hrrr... hol az ember brrr...
              1.: 3/6. Sehol ezen a föld felett alatt kerekseggen nem leltem -találtam a helyem, na meg nem is adtak, kivéve ez? - ami emberek mégis vannak? Hungárok -hangárok hang...nincsak az embereket...a keresztfán, omlik piros vére...na az állat, s vannak vadállatok akiknek aki nem az, az juhus de bónus? Van valami, ami mos tis hallom hanzig folytonos... folyt?- a hangokat, azok ha ténleg azok szellemek, akik idevalók, oda? -nincsak rögtön vagy husevők, vagy növényevők, de akarnék hallani csak egy vicchangot...Hhhh...haaa... hallám Jézus hivó szavát, te áldott sziv? - na most Jézus?- husa s monduk sziv -azaz etyelek meg? Na itt csak a szivatás van, sziv visz? Szálljon szálljon, angyal szárnyon, ...fitelem, madarak, na most mi magyarok madarak vagyunk? -de dalold el ezüst Gita, itt ha szárnya van, az egy repülő? Mellesleg mi a püstpök (aki az üstbe beleköp,azé mind?) falat? Most megint össze-vissza beszélek, ha voltunk?... értem,mert voltunk alatt mit értükn, hogy vagyunk? -vagi na ha csak a női nem-nek, vag-y? -na zerintem mi gyömÖlcsok? -elcsÖkevényesitett gyümÖlcsok vagyunk, azaz látom az embereket...ezt a magyar -ember... LÉptem fel a vonat lépcsőjére... anyum: vagy ember?- lesz belőled, vagymegdöglesz! -apum: attól félek hogy elveszel a magyarságunk számára... Zna ez holttiszta igaz, el akartam (azért haltam meg) ládd... ha azért mert valaki nemzeti -cucclista... na azok a nemzetek önnállók akartak lenni, azaz hogy lehet valaki teljesen ÖN ÁLLÓ?
             2.: Voltak a komcsik közt olyanok: amit tebeszélsz, csak akkor majha pénzünk lesz...NA EZ RÖGTÖN A MAGYAR TESTVÉRISÉG NYELVÉN, SAJÁT PÉNZÜNK LETT...na az az...amit apuék előbb a Tiszántul, aztán a Duna -Tisza -köze, s Dunántul... ahol a Dunántuli központ Székesfehérvár lett volna...s kitört a háboru, az 1956-toss forradalom (az oroszok hol a Nilus?) fuccs! Ami érdekes, a nagyobbik fiam, csak uk muk fuck... felült a repülőre, sose jövök vissze, ti meg jöttök utánnam...na 2000-ben, én ugyanazt mondtam... megyek hellyet csinálok, nektek is zsisss... A fimat az első órában börtönbe zárták, majd a barátom fia, hogy honnan tudta, nagy nacsalnik vala, kihozta, s felült egy buszra, s Székesfehérváron kötött ki, onnan hivta a kisöcsmét... MIKOR VIISSZAJÖTT: NINCS SZERETET!!! Fiteljal... Zmost öngyilkosak akartak lenni...ami nállam is sehol egy ember??? Fitelem, az a LEVEGŐBE VAN CSAK! LÁDD FEL EMELLEK BENETEK A LEVEGŐBE VAGY BEUGRUNK A NAGY BŐGŐBE BRHHHH... na mint Dózsánknak a sütl husa, de éedes, ládd a másik embernek a husa ciffrán puhhintva sushi de juhus? -ami nélkül van élet, azaz kaja, na annak akik a legmagasabb rendü állatok, azoknak mindem az, TERÜLSZ ASZTALKÁM HAM HAM HAM...AZ UR S URAK A KÖVÉRJÉT (DISZNÓ ÓDISZ ÓLJAIK) HAM -SZALLONÁD -ZSIROD TOKA VÉRED FRÖCSKÖLIK MINDENÉL JOBBAN KEDVELIK HAM HAM HMMM...
             3.: Tröha ember brrr...zitt amit akanék... hogy FÜGGETLEN MINDENTŐL HA TE VONZÓDOL...LÁDD A FIAIM, A SZERETET AZ BIZON ETET!? Na ahol szeretet közösségek... nicnsak itt valami fantaszta...mert nem hittem el, s ládd sehol egy ember brrr...na halotak közt, ne keressétek az ÉLŐ??? Itt mindenki meghalt hat hat hat...csak, fenekünk pattoghat kaka banggg ---fss agyuk ágyuUK? Fitelem a SZAK-MÁSIT? -zitt... ládd namamammm... én nem akarok mindenáron férhez menni, nem akarok iskolába járni, hanem azt megtanulni ahogy ti éltek(haltok) na az borzalom volt nekem, nade...KISFIAM NINCS HALÁL, MI NEM ZSIDÓK VAGYUNK... na ha neked valaki ezt mondaná ná ná nnn...ha volna valaki? Osztán...itt apu mikor első nap mentem oskolájukba... borzalom brrr... amit éreztem...hogy NEM AKAROM CSINÁLNI... na most apu! - te ezt nem látod? Na szivroham jött rám... ami ládd azzal...az utolsó rohamom itt...amcsiba 28 évet betöltöttem s valakik belém jöttek, na azok ha apuék? -akik itt vannak, azaz APU HOL VAGYUNK? - HJÁT A SZIVEDBE FIAM! Nincsak ez mikor 30 év után, végre kaptam engedélyt (utlevelet -pasport s magyar!) hogy haza mehettem haza...mint 1 lufa? Zna meg akartak tartani...ládd itt miden áron? -az utolsó fityingedig? -digiled dögÖlöd? Na az hogy MI MAGYARORSZÁGOK = MENNYORSZÁGOK... az bizon a lebegőbe lebeggne...hebbegne ha lenne...Zitt a 66 fogUK krds: hogy kerültünk bele... A NAGY BÉLBE? S AKIK BAIL? Zértem, ők arnak mit? -mit =hus? -nincsak mi? -miE? Zkérdelek, az állatok...legyen gerincze vagy nem? -ládd a hüllők, vahhon mit? - nincsak csak a husod, s azzal most ha kinozod magad, vagy ők, ládd NO PÉN, NO PÉNZ?
             Innennn... Leesett a pap az ágyról twist...
       ...titok=piszOk...
... oi oi oi...távol messze meszes? -van hazám... a szivetekbe (véred) etyele petyele...

Előzmény: repcsepista (13362)
repcsepista Creative Commons License 1 napja 0 0 13362

                    UFOzzuummm... miE? -mindenkinek a hite? -minket nem érdekel ki mi mi ki, miki a kisegér meg mici -sapkások? -nekünk csak a pénz nyoma, meg kontrolla trallallah trallallah...hol a swájci sapka, van kalapja nin van nin...
             4.: Kávézzuummm... most hjijjába mert zerintem én mndehogy összevissza beszélek, de nem mellé? -na egg gizs körités (kerités kertelés) nem árt... Nagyon silány kezd lenni minden, de még...a fiaim, csak igy maradna, na mit akarnak ezeg, giggazok? Amit ma reggelira... az tudatosan -valóság vala, ládd ha azok a szellemek akik itt körbe vesznek bennünket, azoknak pontosan tudnuk kell, hogy ezt a Corona Virust, vagy Cowidó 19 özvegy tehén (bakvakkecske) bosszuja... Na már olyan vagyok mint a fatom öreg emberek, még a pókot sem bántom, meg a bogarakat, s zerintetek tudják, de a kurva egerek...szerncse hogy van vagy 6 vadmacsk, na ezek vérmesek, mert ha egy egér betéved, az a macskákkal akarna játszani? Fitelem, zez most olyan...ládd itt satan szellemek hogy fene feneke se tudnak többet... mint te láttad már a szellemed? -Na minden az, csak itt korom sötétsgg... vala valla god? Egy bita, hogy ... na a zse, mert apu olyan csengettet rövd de éles, hogy ők előre tudnak dolgokat...Tróha azokat akik ládd ki ölte meg Kennediéket, azokat közkézre, addig leállitani nem a gazdasági körforgalmat, hanem minden KIRÁLY TRÓNT...RÖGTÜN NÉPITÉLET...VAGY MOST LÁDD ...Amcsi ládd MAGYAR ORSZÁG!!! DE A MAGYAROK CSINÁLTÁK MERT MA IS VANN ANNYI FEGYVER, HOGY HJIJJÁBA VAN VILGOT RENGETÓ...NA ITT EGY SZEM SINS SIN!!! Zna most át kell váltanom...mert ... na irtózatosan...ládd ITT VANNAK A KIRÁLYUK, MEG SZARKALAPOS LAPOS FSSS... KALAPOSKIRÁLYOK, NA MIDNEN AMI ADÓZTATA TATA? AHA JÁNOS8:44!!! - ZZZ...
             5.: Na az hogy beöltöztünk öltönt öltöttünk öltünk? -fideljal mert ez az!!! -ölt-ölt??? Noza...zitt le a kalappal azon filmese ...mi a fen lett, azért zárták le az Istenek a magnes mezőkból -terekból...ugyanis...ládd vannak nagyzerü filmek...sén is azt honnan s hogy tudták mek, ládd a Matrix...de az csak egy...zerintem a PÉNZ HAJTJA ...NA MI AZ NAGY FEKETE EKETE MINDENT BELE ELENYELE...AHA ELEVE? Zitt...na miért nem lehet megtudni pontosan a NÉPEK ITÉLÓ SZÉKE ELLÉ ÁLLITANI...na most azt is leufóztam, mert luuu...fa! na ... olyat battam a billentyüre hogy egyed sipolt meg nyekkent a conputer... már bocci ... tarka, se füle se farka na az mi? Fithellem, ami fenn áll, mi? Tallpra magyar, na mikor elkezdtem a szakmát...rögtön akik...ITT KELLE LEGYENEK, na most én...most is, tudják hogy mit gondolok, mert akarok valamit, s mondják nem meggy?- cseresznye nye nye nye...na ha rájuk hallgatnék...sok baromságtól meg menekülnék, de mégis valamit...itt án látom, hogy az időt agyon kellé vágni! Nincsak mot átkapcsoltam, de mégzse mert minden egybe, tutti frutti spagetti... na most olyan importált vackokat...ládd csak azt lehet kapni,ami itt zsivány bandák, a fiam 3 éves, szószerint igy, ezek a szarukat is eladják? Fitelem, a baszik incom, az a nyemecek, ezt a magyarOk hogy minden ami létszüksegglett az árát befagyasztani, na ez lenne most hirtelen...jada kik azog gigazok akiknek nem parancsol senki, de úk amit finganak, azt mindenkinek ...ldd miért kell...gázálarc, mellesg a felesÉgem lehetett akire ráordittak, de te jó Isten, a fiai beőröltek volna...
              6.: Mikor a conputer csak elkezdődött...a gizs dzsidi gyerek, rögtön belevágta a VIRUZS? Zna ahho amit reggel, hogy Power in the blood, azaz erő vagy élet? -a vérben van, azaz ha romoltt valakinak a vére, bathatjuk? Na még...tróha NINCS OLYAN HOGY TE VALAKIT AKI BEBATOTT... HOGY SZÁMOM KÉRED, VAGY MEG BÜNTETED, (bün bunyó?) MERT NEM LEHET!!! Nincsak ezzel ezen A SIN??? -SINIS SIMLLIS, CSAK HA HA HA...na itt csak SÖTÉT TELHETETTLEN VAK SZELLEMEK VANNAK KÖRÖTTÜNK, AZAZ ...Zna még okvetlen, tegnap...hogy CORONÁS BITANGOKAT SE LEHET... MERT MÁR ELKÁRHOZTAK! -Nincsak nekem sose volt olyan gondolátom...hogy a másikon élősködjek, ami ez az egész az!!! Maga a HUS!? Na a fekete por spóra az a romlott vér lehet, az a fekete luk is, na a pcze göd -dörrr... nA FIZIKAKILAG, EGYÓRIÁS SULY ...hogy rám akartok ...zezz eleve egy sintetika (tetük bögölyük csótányok... vipera méregkigyó fak fazatok, akik nem akarnak... ládd dolgozni hogy magukat eltartsák???) artifak robitika cziberga...ládd az lenne a halál, azaz az AN... AZ NINCS!!! ANNA mit?- adhatna? TEHÁT AZ HOGY ANGYAL, AZ NINCS, CSAK HA VALAKIK ETETIK, AMI MI AZ ÁLLATOK ÁLDOZÁSA? Zezzt pontosan meg lehet tudni, hogy ládd...zitt a hoszzitottfejü szörnyek, na meg ládd a kinai facipó, ahol a lába megmarad csecsemőnek stbb...tbccc...na a TETOVÁLÁS MEG jön jön jön...nizzitek én DZNLER? -FITELEM, AZ AMI JÖNNE...AZ AZ HOGY ...márberaktam ami olyan kaki---ládd Dézylandba... a hugyuk kaká meg minden ami energia örök smytha CörkÖl...
             Innennn...Leesett a pap az ágyrül twist...
     ...titok=piszOk...

Előzmény: repcsepista (13361)
repcsepista Creative Commons License 1 napja 0 0 13361

                    UFOzzuummm... miE? -mindenkinek a hite? -minket nem érdekel ki mi mi ki, miki a kisegér meg mici -sapkások? -nekünk csak a pénz nyoma, meg kontrolla tralalah tralalah...hol a wsájci sapka, van kalapja nin van nin...
           1.: 3/5. Talán ha össze -vissza beszélhetek, de szoritom a vallagom mert nem akarom hogy törÖljenek sííííííííííííííííí...magától leugrott... nincs rajta semmi, azaz betü... a legfelső sarokba fentról a második billentyu... Amiról szó lenne, hogy a Matrix film meg azösszes olyan...ami amit humanónak hivnak, azt laboratóriumokba ... ládd ki kisérletezik... aztán ládd a Matrix filmben SZÉRIA GYÁRTÁSA...amit kimondottam többet gépek (gyárják) végzik? Humanó gyár punagyárak? Juh turós kurós puna Cszáre? -cores a mores? -azaz ... nincsak az Angol félszigetet, vagy sziget sziszeget -hiteget? Na rom romba az roma... érdekes most kijöttek hogy az igaz rom romba a romania?- mig Italia? -talijányok? -Nincsak agfakok talibanya?-na zok ténleg annyit kaptak... Zitt a lényeg, voltak a coronás... valóban vaskorona királyUK, nincsak tövis coronás láss... Ohhh...fej melye vértól áztatva, mehhalt kinok között... magáravette a a a... na volt neki ágyéka meg ágyék kötője? Nincsak a subályán...( ha megázik is a bunda mégis bunda a bunda...)ma is (juhus vagy?) marakodnak? Kb. -10 éves vagyok, s most az családomba lezajlott hogy ha Jézus meghalt, osztán fel támadott...(van értelem hogy mahhalt értük??? -ami eggenst a gatyába...atám,a gatám a golgotán) ládd Nimród a nyilával felfelé nyilaz, a bubel torony tettejéról? Nincsak itt mind JEL JELLÓ LŐ LŐTTEK, VAGY HELL HELLE ROCKENDROLL... DE LEHUZVA A ROLLO?
            2.: A KÉP... na most már félfelébred vagyok, azaz red der dér az piros...egyzer munka közbe...na a gépem ugy 1 1/2 mázsa, s felhuztam a hegyen a lépcsőkön a munka hellre...aztán észre se vettem, csak hjuuu... le kell ülnöm, feküdnöm, s elhagytam a testem...nincsak én ugy sullyoztam, hogy tota most akarat erőmból...na meg ha fizikailag erős vagyok, az nagyon jó érzés, mert könnyed is gondtalan? Mikor vissza jöttem, azaz felocsudni kezdtem, akkor a PIROSBAVOLTAM, ami a vérem, verem? Na megtudtam fögyelni, hogy...piros de a Nap...a vérembe (vermembe? -tubusok?) van? Szóval a KÉP... most egy laboratórumba vagyok? -látom a csót a tubust, amire egy másiktubust huztak, ami menn fel, s most derékszögbe megtörik a tubust -csövet...tiszta Matrix film? Ami közbe játszódik, hogyazt hittem azt hiszek amit akarok, amit a fiam, az az hogy azt hiszed csak...az se a tied? Maga az hogy mindent át lehet érezni is meg látni ha Jézus szem -mag-szem -mag...Na én Jézusunkkal...ládd a kiegyezés...ami az hogy JÉZUS ÉL, DE MIT CSINÁLTAK BELŐLE VALA GIGG GIGGAZOK? ZEZ AMI FENNÁLLHAT MINT A LUNAK, HOGY EZ EGY OLYAN MÁSOLAT UK TUK TEKTÖK... FITELEM, MERT ITT A TŐKÉSEK A TEREMTŐ TŐ -TŐKE -TÖKE? Zna a másolatUK, incsak a KALAPOS VAN KALAPJA NINCS KALAPJ APJA A NYUSZIPUSZIÁINKNAK (KAIN?) Zmost a feleségem, volt a boltba s az egyik nőnek lecsuzszott a maszk? -álarca az álárra ...bizon ráorditott a fegyenec, hogy vagy felhuzza vagy LEHUZZA A BUGYITJÁT meg lesz batva?
          3.: Na ha volt van olyan, hogy ezt a a a...zitt ládd mikor a TŐZSDE MEGETT ...menj vissza... másnap a TŐZSD ZZUUPPZZZ... EGY NAGY FELFUJT HUGY HÓLYAG HÁLYOG -HÁJJUK? A KÖVÉRJÉT A HÁJAT A GOD DUK MINDENNÉL JOBBAN KEDVELI...NA A KAPALOS KITÁLYOK AZOK AKIK EGY EGY GANÉDOMBOOK UK KINEVEZETJE...NA OLYAN FOKON MENN A JÁTÉKUK... LÁDD A CSAJKÁJUKUKBUL-CSAJKÁJUKBA BULL MEN A BIKA HENTES FELE, LÓG A TÖTE EZER FELE...LÁDD KRISZTHUS TUS HUS SUSHI UK? NINCSAK MINDENKI AZT HISZI HOGY Ő A HUS -UK? Tregnap estére...zén szeretem a CORONÁS BITANGOKAT IS...MERT UGY LETTEK TEREMTVE...(FITELJAL TOTTA A VASAGYAUK CSAK AVAS ÁVÓS CIA SZIJA VAN LUKA? -BRELÉD BELEDNYULNAK MI VAN BENNED...JÉZUS HUSA HSSS...)na most olyan lettem, hogy nem éreztem a a a... ládd megszédültem? -mert az aki vagyok, az nem a husom a vérem a csontom a lámpám a dudám cuplungom... na most azzal hogy az történt...nincsak EZEK OLYAN SULYOK SULLI OK? Amit én akartam, ládd a BbLilát most rá szabadultam...előbb apum tiltott könyveire de a Világ Utlső felvonása meg azok a Withe testvérek könyvek... KÉPEK? -LÁDD AZ EMBEREKNEK CSAK A TALLPA (TALLPRA MAGYAR NA AZ?) LÁTSZIK KI A CSAJKÁBUL...Szxóval összeggeczizve minden nagyon érdekes is...ládd EZT TÉNLEG VALAKIK TEREMTETTÉK, SGIGAZOK (NINCSAK VAN ÉLVEZETESEBB MINT A TEREMTŐKSEINKET BUZZERÁLNI NA MEG MOST A GIZS GECZI FARKUK RÁZZA MAGÁT? -DE A TIED AKARNÁ NÁ NÁ NÁ ...MINDENKI A MAGÁÉT ÉT) MERT AZOKNÁL ZSIVÁNY? Na a TEMTLOPÓK PÓK UK... Zime zzumm a hellzet...vedünk egy szólló lő vesszőt ami most én is csinálok, hogy ...otthoni rizling a tő, nagyon erős magvas borszólló? -fideljed van az asztali (table) szólló (lágy kenyér) asztalunk vissza, meg a borszólló...ami minden ami kábit ámit? Szóval vannak a kalapos zsiványUK? Na hogy mikor ide belettünk... verve sggbe?- ládd az Istent félni (nikkel) kell, annak ellenére hogy nem ver ...de vereti... a farkát? -rázzad... vagy a farka (far ka?) vagy...
            Innennn... Leesett a pap az ágyról twist...
     ...titok=piszOk...

Előzmény: repcsepista (13360)
repcsepista Creative Commons License 2 napja 0 0 13360

                    UFOzzuummm... miE? Vagy láng csap az odon vad warrmőgyikék oduJUKba... vagy örök halál kinzó binzó tánczi tánczi... gyere haza Grizz Anti jer haza hacc hacc jaccaca...
            4.: Kávézzuummm... miE? -hogy keressetek kutassatok minden hit? -ugyanis ha minden bennünk van, az a belünk? -bensőnk? -azaz csak azt kell hinni, ami nics, s Jitt bocsánatot kérek egy kedves tesónktól, mert nagyon le teremtettem, te nem hiszel a Hiszekegybe? -aztán... ha figyelitek, én is csak haladok a korral? -Csibinek hivják a gyereket, s lehet érezni, ezek a magyarOk nagyon nagyon... ládd a ufósaink -repcséseink -csésze aljasaink meg fénypacnikaink... finom emberek, s én ide huzok? Tróha az iratokat ami mondana valamit, azt bekenik sárral? De jól tundi mindenről, s mi az a minden? Na otthon a falumba, látva hallva ki lehet menni a világbul, azt hogy értjuk? Monduk a legestleg leg leg lege? -hogy legelsz ha nincs legelő, lábad? -leg a lábat jelent, s hogy van az hogy Tallra magyar! Na a felegem ha felismeri... már megint prédikakálhatnál? Én azt mondom, ami igaz az igaz nemigaz? Ez igy, nem zörög a haraszt, ha nem tapossa a paraszt? Zno no no... törtetni -csörtetni s minden ószlagot nagybaltával pucolni? (nem betörni) Fitelem, éget most is...hogy hogy nem láttam, mikor a hit? -zitt ez az egész hogy keressetek kutassatok minden hitiratokat, ami mégis...ha a kedves tesónk, nem hivja fel a figyelmemet, vahhon magamtól rá gyüttem volna, ami mégis rendkivül fontos hogy közelebb keröljek magamhoz, ami IDE LÁDD JÉZUS MEG AKIK JÉZUS LÁTÓK, AZOK MINT ÖRÖK IFJAK...(33!) LÉPTÜNK LE IDE? -IDÉTLENKEDNI! Értettek, ha magyar vagy magyarOk vagy, Jézus!!! - na az az!!! ---fitelem, hallottam oh de süket szegénke...magyarul!
            5.: Tróha ez az egész...NA KÉT OLYAN MINT KÉT SOR ISKOLA PADOK, nincsa pad? -mikor azt mondom a plafonon az bizon a pad? -ott találkozunk, na most az ataiste komcsokkal akik ugyanazok mnt ez az egész egy... Na most jutottunk el oda, hogy EZEK KIVETTÉK A RÉSZÜKET, na most az I -D -ő? -adatott nékik, s tudják hogy ha kitudódik hogy EZEK HULLA...tróha tudják hogy kevész idejuk van, na pontosan GIG GIGGAZOK LEHETNEK AZOK AZ OK? Szóval, ennek az ajja...van ajja... ládd mondtam hogy itt mindig az ajjasabb a hájasabb? Nincsak az első tiz disznőnek több pénze van, mint a 8billcsi marha barom brommm... állatiknak buuu... kenyeret munkát...sose felejtem a fekete fehér hogy hivják azt az öltözetet...aztán két felől angyal közepin egy tyuksár...ja bocskai s most megint látod megsugták akik körbe vesznek benneüknet a szeretteink? Nincsak megint az álmom...ami most ...léhetett de most is lehet hallni...hogy 6 éves körök 26 s ezer éves? - Na az ami Q... az lenne az? -Nincsak előbb van az ut, ez egy ami élet ut, a végin van egy nagy ládd az Avatárba fa, a bal oldalon! Akkor hogy azok, akik halandók? -azok balra mennek, s itt most az az az Q de a I az egy mikor ennek a körnek ...ládd 6 ezer év, ott most mikor a forgalom ...na az ÓRA JÁRÁSÁVAL ELLENTÉTES AZ O KÖRBE KERINGÉS...
             6.: Nemtudom, ha ténleg most csak az álmom...hogy többet tudnék mondani? Na kellene egy tucat ollat, hogy ládd egy emberÖltő ölt? -oi oi oi kevés, ami ugyanaz, ugyanis nem láttam embereket a gápjármüvekbe (egyvele???) ami az O az olyan mnt egy NAGY KÖRÜT ITT FRWAY? Na pösze hogy ez minden a fekete por pornó? -az!!!-pondró, az is! Nosa... minden NAGYKÖR... mondom te meg én kisörökör? -mikor a kör bezárul, amit én amit láttam, nem áll le, hanem elfordul a kör vissza... azaz ládd itt az Q... Na most jelenik meg a a a...apuék nem! -Szóval ... zerintem a Q farka, az,amivel leverik az Égi lakosokat...hogy mennyit, na mi van ha eredetileg minden ember??? -NINCS? LÁDD A THE PLANET OF APES? Na akiket érdekel, ami lehetsegges ...ugyanis minden KÖR BETELJESÜLÉSNÉL UGYANAZ A A A...AMIT LEIRTAK A HIT -IRATAIKBA, AZAZ VALAMI BORZALOM OLYAN VÉGJÁTÉK UK...Nincsak amit mára...hogy a I BETÜ...AZ AZOK AKIK EGEKBE HÁGOK, DE AZ MI MEG HOL VAN, AMI MOST AZ SINCS,AMI LÁDD HOGY ENNEK VAN EGY MENNYEZETE? -apuék beringóztak ami én nem láttam, hogy itt ezeknek...ládd EZ AMI EZ, EZ EGY NAGY...TROTTY -UK? Szóval... HOGY MI A ÖRÖKÖS HÁBIRUZÁS -UK? Na fitelem, ami engem mellbe vágott, de légzési zavaraim lettek, meg ládd...olyan hogy a hátam is, mikor mellhártya gyuladásod van, ami ládd ez a Corona Virus amit tünetek, az megvolt ...s minhha állandóan az a a a...igaz hogy permeteznek is az égbül, na meg zerintem MI AKIK A TERMÉSZET GYEREKÉI VAGYUNK, MINDEN AMI ÉLŐ AZ ÁLTALUNK, AZAZ MI AZ NÉLKÜL HOGY TUDNUK, NUK? -NUKIZUNK? Fitelem, ez nincs, ami most hogy fogunk ...na itt jött be Grizz Anti, hogyha valami olyn csoda történik, hogy a marokni magyarok akik éjjelőrök vagyunk, tejesen mi is hallathatjuk a a a... beee... mennybe... hallod... vagy halot?
              Innennn... Leesett a pap az ágyról ttwist...
...titok=piszOk...
---azt még, hogy ez ami ládd az egek behágnak, az ládd mint a sielők, vagy a kébordosok...csak egy nagy DESZKA LAP... VAGY HÓ HÁNYAT...Fitlejed, a Q farkát senki se látta...

Előzmény: repcsepista (13359)
repcsepista Creative Commons License 2 napja 0 0 13359

                    UFOzzuummm... miE? Vagy láng csap az odon vad warrmőgyikék oduJUKba... vagy örök halál kinzó binzó tánczi tánczi... gyere haza Grizz Anti jer haza hacc hacc jaccaca...
             1.: 3/4. Csak emlitettem Grizz Antit, s most végig vitt a Vidala de Róza köruton, megmost van egy... Zna mráleritam egypárzor...de a SION -ŐSÖK HŐSÖK SSS...HŐSÖK TERE? Ime az hogy TEREM TŐ? Zezt elég hosszan ufóztam volna, de az ami a teremtők, zitt a magyarÉdesanyánk is votl nékünk, trőha nemcsak az ajja aminek nincs ajja azaz a fene fekete fenekük feneke sss...hanem most a feje? -ládd Kristhus a királyUK, juk? Zed az lenne, mikor idebegyüttem... tehát meg kellett vivjak e -világ? -itt mincs, devan (devool az a ágyékom vagy árnyékom vagyok?) egy... amit akkor is hogy szőrös töte van a légynek, ha nem hisszed gyere nézd meg lett...e -világ, nem hanem valami fekete korom -por anyagUK van, ami van, ami vahhon mia deglett bolha finga fin God lehet, mert az van, nem vitáz, de csak az? Nagy része álmomnak, hogy ténleg van olyan, ami nincs? Na az hogy conkoy... itt az CON?- CONÖL-trónÖL LÁSS? Na ha ténleg megvilágitunk meg át valami, akkor az hogy... URRAK DE URUKKAL URALKODÓ RÉTEGEK, KIVÁLASZTOTTAK MEG MOST AZOK AKIK SZINTÉN KIVÁLASZTOTTÁK A KIVÁLASZTOTTAKAT, OLYAN ANYAG SEM, MEG GONDOL LÁT SEM SEMMITAH -SEMITÁK (SZEM?:NINCS!!! UNK LE SAMU BIKA?) NINCSAK SMYTHA CÖRK ÖL? Hogy az mi az... pontosan a a a genozáderek de most jött be, genyójuk csak GENÉZIK GANÉZIK NÉPEK, de a magyar -nyelvünkbe nincs rossz!!! Ninicsak ÉDESANYÁNK IS VAN NÉKÜNK ÉLET ADÓ MEG TANITÓ, SZIGURU (GURU=NAP) TANITÓ AZ ÉLET NAGYON...ÉLET = ISKOLA? Nincsak minden iskolából... ez valódi meg igaz, 18 éves koromra az egész KGST oskolájUKukbul WARRZO PAKT? -KIZÁRTAK!!! Na az hogy valakit megÖlnek...az ha azt a gondolátot belénk hergelnek?-vernek ládd a takNukat a taknyosok mustyukUK...
             2.: A fiaim hasonlók mint én valék mikor annyi idós valék, hogy ennek igy ahogy van, semmi de semmi értelme, ami 16 éves koromra menek Katonai iskiolákába s dfelrobbantom Moszkót az orosz megszállókat... legalább... Zna itt valóban a GONDOL LÁT VILÁGUNKBA HA OLYAN LENNE? -VOLNA? -SMIRNA! -FSSS... Na nem tudok tovább álmodozni deee...hogy a MAGYAR OK HOGY ÉLNEK? Vida mert itt valami olyan...zezz kerestem a FRIGY LÁDÁJUKAT ami New York? -hol a rope? AZOK A BANKJAIK!!! (nincsak csavarova...amit nemtudokleirni hogy ... de lantoltam New York???) NINCSAK TE HISZEL A PÉNZ (PENGŐJUK PÉN -GOD UK NO PÉN, NOPP GANÉ?) ZÜKK??? -zuge fucsa hogy egg gizs papir... roccska, azaz mielőtt lettél volna... lefejtek? -Jna ITT KAPCSOL BE A MÁSODIK RÉSZE AZ ALMA MAM MAM MMM... Sokzor ne többzrör... van felül nézet az itt alul, ming alul nézet, ami ide csak... Vicca hogy ahol magyarországunk van, az egy gula ami egy a Nappal ... azaz az Gula piramisunknak a a a ..a.mi az egydolcsin van kuppa, az a Napba van?- most annak ven egy másolata, az pedig ahol most jewzráLer van, ami egy forditott piramis a a kuppa az egy KRISTÁLY KUPA? (csak azzal azon tudz ide begyünni!!!) Zogyhogy van, ennyi ... maga a világ az végtelen is, de a világ nézetek is!!! Fitelem, OLYAN CSODA AMILYEN EZ IS AZ, AMI NINCS? Naccóval ha most lentról nézet... ez egy Q -betü, na most mikor albzsidiQ... azt a Q-t, itt hallottátok először, azaz LB... ALBINŐK, A Q... NA AZOK ONNAN VANNAK, AMI A SION HEGYESEK BEGYESEK BÖGYÖRÁKOK MEG HEGYESEK PECKESEK STBBB...TBCCC...Fitelem, magát az embert...nemcsak szeretni kell, hanem nem lehet bántani, ládd az igaz magyarOK? Ha ami nincs, csak meg akarNUk szüntetni is, már mi sem vagyunk? -HANEM KERESSÉTEK ÉTEK VÉTEK AIPAC ISTENETEK NET NETTEK ORSZÁGÁT, HOL VAGY KIROY -JUK SGGLUKUK TÁ TÁ TÁ...
            3.: Szóval a Q -betü, lentról, van az ami mellék vágáNUK, az lenne az I betü, ami egy HANG -UK? -na az sincs, se szecsak debucska meg bukdácska...ZITT MOST TALÁKOZTAM...fiteljal, csak kimondtam a nevét... ládd van? -fitalunkga bunga az hogy LENNI ENNI VAGY NEM ENNI LENNI? MI ADUNK NEKTEK ENNI, AKKOR HOL VAN A MAGYAROK ISTENUN-K KKK... ISTEN SZERET = KAJA? -VAGY KAJA FAK FAS ZZZ...U.K.LUK APU A PU!? Na Grizz Anti meghellenik...maga a Q... O --- azaz annyit se tudunk, de látunk? Ezt a igaz hivók...nagyon de nagyon ami a ataista kommunista (mowtnalod szoritaom be,ami van, az kell hini??? -szemed??? -szemetek???) lógan ran is volt, ládd a filmben... fiteljed mert ezek csak ami fekete kenyor eszik meg, ládd bloondi mit választol ami bloondiba votl ember árnyalat... na a RUSZKI FEKETE KENYORT...nincsak azok ma is az ÉLŐSDIK ALLÁH (orosz országok országa ládd us JézUSA?) VAN VÁGVA...DEVIDÓ 19 MERT ITT EZEK A...HAGYOM... APUÉK BETERCELTEK...IGYIS FÉRE ÉÁRTETTEK ÉRTETTEK, monjátok, értetek meghaltak az ADÓZ TATÁITOK TITOK? Naccóval amit Grizz Anti hogy rövidDitdem GrA...? Garat mert mindent a gégével (vagy sggluklikuk kuk?Öcsinálunk meg teremetőnk meg alkotunk...amit reggel éreztem ha gőzzük tüdővel? Fitelem, itt teljes egésszébe...ez az IraQn ... ki akartak ugrani a 1 PÉN -ZZZ... KARTEL--- KÁR INCSAK NAGY KÁR??? Gyere haza Horthi az oroszokat hord ki, ami mi a gülümbü egy krükköt nem beszél magyaRULL nem is akar, hanem anc vaj droy... tota őrültség ostobaság... Na Grizz Anti Granti? - VAN A KÖR...MOST AZ RÉSZE AMI Q-ALJA HALLJA AJJA HALAHA AZ EGY KIVÉTEL SKITÉTEL UT? Czózerint ÖRÖK GOLGÓTA MEG (KÖRSZ) KERSZT UT? Az hogy az egekbe há hjá rotty...ezzel a TUD -ÁTTAL? NINCSAK MI CSAK AZ... LÁDD VALÓBAN A MENÜK,MEG TRAGYÁJUK VAGYUNK, AMI LÁDD A DISTRIC 9 FILMBE, AMI ITT MINDEN ELEVE HAZUGG... ZUGG AZ ERDŐ, ZUGG ANYÁD IS...ZUGGOLÓDIK? MAMA MIÉRT SZÜLTÉL? MÉRT CSINÁLTAD FEL MAMÁM A PU? Jna fitelem, ez azzal a Q-val farokkal is egyörök olyan Smytha CörkÖl körölzés...ezt látni kellene ...
             Innenn... Leesett a pap az ágyról twist...
      ...titok=piszOk...
...https://www.hyattanalysis.com/
...http://themysticalunderground.com/

Előzmény: repcsepista (13358)
repcsepista Creative Commons License 3 napja 0 0 13358

                    UFOzzuummm... barackizMUSA a messiha szija, de blondizMUSA ugyanaz csak pepibe One Wold kozepibe ázunk fázunk hideg a nyálunk mig mnden meLEgedik, elől Töket Lenkék lepkék pillangók s piszmogogók psss...
              4.: Kávézzuummm... azzal kezdem, megint össze - vissza, szeretnék ki be szél, na most ezt ugy vegyük, hogy aki már keresztül jött a halál -produkon na meg a porno no no no...vége Vig End -dru? -dropp... fata puhul, töte lágyul, ugy mulik ki e eee...világ? Na most 2021 március kettőre egy kettő...Zezz nagyon fontos, mert ez a valóságban _ sgg? - az luka pu pupu? Nem ecsetelem,de ez azért kell, mert ténleg vak vezeti a világtalant, most ez mégis van? -zzimme zzuummm... az hogy jelen nincs, ami érdekes, de ezt meg kell tudnotok látni!!! -notok az INRI? -no tok, toko, értjuk? Tröha ez egy pekete ekete feggette eleve por... de igaz, s igazat mondanak e -világ szó szól, székeiról a kanpapok? -vagg ippeg gellert kapot, még kanosabb a járás...Na most ennyi körités ami ami van, ami igaz, az nem lehet nem tudjuk elhinni, azaz hinni csak akkor kell ha nincs semmi? -na mi van? Mjost a tegnapra? - ládd... na most ugratjuk a majmot a vizbe, bemeritkezés, hol a szent gerle? -- fithellem (lam?) hallottam ÓH MÁJ GÁD... fitelem az angol az latin azaz rom romba tök? - a magyaroknak olyan roncsolt latin ... átkokat vertek ránk, na gyalázat...lemossuk a gyalázatot? Nosa, én almomba megtudtam közeliteni a gyerekeket akik álmomba kutyák voltak, na iitt is...hogy satan pitusuk UK muk fak? -azok inkább oroszlán kinézetüek a másik oldalon? -vagy oldalakon na most KON KONOKUL KLÓNOZIK KRÓNOZIK TRÓN? -TROTTY...
             5.: Na most az álmomhoz...EZ AMIT E -VILÁG, EZ KÉT RÉSZE VAN EZ, AMI ITT TELJES ÖRÖK ACHTUNK ACHTUNK CSAK DEGENERÁLLÁSA VAN...AZAZ VEGYÜK HOGY VANNAK A MÁSKON KON -KRONOS LÁDD A CORÓNA ORSZÁGOSOK BITANGOK... na egy hivta őket a huszár nagyapám, ami azért vitték a magyarokat a Don kanyarba, mert mind legyilkoltatták őket, csak az!!!-semmi mácsért! Ezt a tábornok nagybátán aki Attillánk ... na az szint, de a világtörténelem legnagyobb élet mentő, aki közben orvos is vala, s akik ismeték...óh ne nemmm... te a rokona vagy, ami az hogy a legszerényebb katona vala, példamutató!!! Nincsak a következő lépés, felbaltázzák s mot RUKUTYUMUTYU UK, ADJATOK 10 ÉVET, AZ VOLT 1956 BA BADMEG! Na most ennek van egy emelete...ami ugyanaz a FÜGGVÉNY AMI miE? Zitt csak annyi..HOGY GONDOLKODIK AKI PÉNZZEL PÉNZEL BÉLEL? -AKI PÉNZÉRT GÜRIZIK? Na itt van az ami a SZELLEME... LÁDD ŐK GONDOLKODNAK IS MEG GONDOSKODNAK RÓLLAD, NA ITT VAN AZ, HOGY MOST AMI HALÁL??? -AMI CSAK A GONDOLÁTODBA VAN, MIT LÁTOL? AMI MOST rá kell térjek a mára álmomra, akármenyire mennyire, hját ezek magukkal mident amiben még van (szikra) élet fénye, kinyirják!!! Noca... itt nem babra hanem a PÉNZÜKRE menne a játékKUK, nincsak semmit de semmit nem tanitanak a pénzról, na de most meginogtam ugy a pénzzz---szakértóinkb mertmint CORONA VIRUSOS...na most nekik mindnek van bizon nagy FARZSEBÜK, BÁRCÁJUK NAGY VALLAGUK...ami mi akik magyarOK? Fitelem, az iratok, hogy mi nem ebből a Virág por xexxÖl kangörcs meg basszdühühühüüü... fiteljal mert addig ming teljesen ki nem tudtuk kapcsolni az alsó... fejjel lefetye fitya van fityma?- vagy fff...
             6.: Na Ronival...de monduk...na Lobboval nem beszéltem, de akkor is, olyan szempontból hogy amcsinak (népnek) anyigi érdekét látta, s igy akkor is, Lobbo nem rosz gyerek, ami ládd a szerbek (vé-rukunok) bosnyákok...nincsak ezek ma is hol a magyar erkölcs s összetartás a magyarOkkal de hol vannak a magyarOK, csak nem a Coronás áss... bitangok hazátlanok azok? Nincsak ma is ... muris magyarRULL beszélni az ORSZÁG -FEHÉR Há há há setu klaj? -klotty... Nincsak le akartak...tiltani minden ilyen lehetőségról ami ha van csoda, ez az, s maga a magyarOk világa olyan csodás...na ezt most kimondtam, az égész ROTTY UK ROTTY FORTYOG BEGYULADT A PÖCZE GÖDREIK ÉG A VÁROS, ÉG A HÁZ IS---NICSAK A GIZS NÉRÓCSKÁIK BEGYUJTANAK, MERT ÉPITÜNK SZEBBEG NAGYOBBAT VAGY MI A FENE LENNE VELETEK RABBISZOLGA KÖCSÖGÉJUK UK? KIK ÁLTAL VANNAK A KIRÁLYUK UK? Na barackra szavaztam mert ugy hanzott hogy Ő USA AMCSI FIRST, DE AKIKET ...LÁDD ÁTADNAK VESZNEK, NA BLOONDIVAL IS...SŐTT AZÉRT VAN A VILÁG ARMYJUK ÁLTAL MEGSZÁLLVA, DE MONDOM, MIKOR BLOONDI...BEFETRENGE MAGÁT MINT SENKIT, ÉN NEM HALLOTTAM MEG NEM TUDTAM ELKÉPZELNI AZT A FETRENGÉST AMII AZ AIPAK ELŐTT...NA AMIT KELLETT VOLNA RÖGTÖN CSINÁLNIA, PALESZTINIÁT ELISEMERNI DEEE...NA AZÉRT LETT A LEGNAGYOBB HORRJUK, MERT EZZEL LÁDD BECSAPTA AZ EGYSZERÜ NAGYSZERÜ MAGYAR -OK ISTEN ORSZÁGOSOK FEHÉR NÉPET? Na nicns időm...mert ennyi lett kimérve, most barack egy... nem rossz gyerek, s főleg...na őtt is használták mint Cotton Otto Ubógumit? -huztak a fejére...most beszéd viszonyba vagyok vele...Bloondi teljesen átment angyalba???- na an??? -na na na... an gyal, az egy ládd valóban ládd bloondinak szoboorkat s most egy arany vagy szaranyozott...zez igen érdekes, mert kesely, a sggibe teszel... Amit sLeuth tesónk Jöbenböndóba leirtem...na jönni kell még jönni fog egy mint a lunak Grizz Anti? -de Jitler az lett volna ---csak az igazibu 1776 magyarOKamcsik csiki csik csiklandi... mindennek van eredetti oka, toka?
              Innennn... Leesett a pap az ágyról twist...
     ...titok = piszOk...
...mellesleg a huszár nagyapóm, egyedül jött vissza az ezredéból...mind egy mocsárba beszoritátták (mocsár örvénybe) egyedül a nagyapámat huzták ki a kozákok kok ok...

Előzmény: repcsepista (13357)
repcsepista Creative Commons License 3 napja 0 0 13357

                   UFOzzuummm... barackizMUSA a messiha szija, de blondizMUSA ugyanaz csak pepibe One Wold kozepibe ázunk fázunk hideg a nyálunk mig mnden meLEgedik, elől Töket Lenkék lepkék pillangók s piszmogogók psss...
              1.: 3/3. ...miE?- ez először az, hogy nekem kellene tudnom hogy ténleg vagyok? Jami most már a 4-ik fába fágok, s ezt kéne meglátnom, hogy miE? Okvetlen tegnapra hogy ez? - ez nincs! -s ezt ha lennünk, rögtönte kiverné a szemünket? Vissza hogy ezt csak a fekete por (blackmeter por spóra)... amit miután összejöttem az ÖRÖK ÉGI TESÓINKKAL (ufók-repcsék -csésze -aljak fénypacnik, ládd minden magyar aki tudja mia?- az egy "super man"--- fitelem hallom beszélgetnek azok, akik körbe vesznek hogy ó de hülye szegénke keke...) már második alkalommal egyfekete korom füst ködbe támadtak az Égieinkre...ami ide...ládd más tudat tud áss... az iratokban van, HJOGY MINDENEK ELEŐTT KERESSÉTEK ISTENETEK ORSZÁGÁT AMI BENNETEK, SŐT A KEZETEKBE VAN, VAN KEZE, KÁZÁKÁ FFF...Cigány Kovács ha felül a lovára, kivágtata a cukkorépa táblára, hátra teszi két kezét, azt a szaraos tenyerét, dolgozzatok az anyátokis fót 1 züz jány, meddig? Fitelem, most a Bush -Barack éra? -ára? Na hogy jön a szátokra átok hogy midnenek előtt kerssétek a FIN GOD -DOG... nincsak csak 4 álatkép van, ami rom romba -mor mora az azörök városok...városUk...tröha hogy Davidó 19 trona? -egy bónus trónus -UK, gigazok? Zami van... trüha EGY VILÁG TRON DE A TRONUK TRONA...UK. -AMI SZINTÉM ROM ROMBA MEG AAROMA MOR MORA SIONOSOK SOKK... Zitt most végleg bekavar a tegnapra hogy EZT AMIT EZT GONDOLTATNAK EZ NINCS,SOSE VOLT LESSS...Fitelem, mig az az ÖRÖK VAROSUK AZ ANGYALOK ARANY WÁROSA ÖRÖK ROSA VIADALA RÓZA? Nincsak a rózsa egy virág, van szirma, virág pora? -de ezt a virágUKat csak alulrul lehet szagolni s ládd a viola? -ibolya?-ibollah...na vagy Corona Virus... Cowidó -DavidUK tróna a láthatatlanba...(JIZRÁLER...éeheznek a gyerkéik?- miért adtak FuccuUK faccinak 1 millcsi gané? -közbe küldjetek monyi mert éhen döglenek?)
            2.. Hogy a galambkaja árát megduplázták, az az hogy ELLENÜNK AKIK LÁDD A LÁTHATATLAN ELLENSEGGEK???- ami zitt...ha te valamiről nem beszélhetsz... nem is gondolhat OTT A LÉT ÉT LÉTEZ ÉS ÉS SSS...FELTÉTELE (TELE CSAK ÖRÖK ÉLETTEL EGÉSZ -EGÉSZÉG VAN!!!) - ÉLETLEHETŐSÉGE IS MEGSZÜNIK? Aa első házunknál a haramdik szomszéd aausvicci zsidó vala, s el kellett tüntetnünk a vizsla kutyát, meg agalambokat...szóval el jöttünk onnan, mellesleg nagyonis jó viszonyba voltunk velük is, de valhallogy...zitt olyan törvényeket tudnak oltározni, ami mindig bizon akik...csak nekik fütyülhet a sárga rigó, meg csak az övék a sárga bögre görbe tele star? Fitelunkga...ZITT AHOL MOST LAKUNK, egy informátor aki egyben benne a legnagyobb egyik drag kartelba... 7 éves tribuláccZionon megntünk kersztül Lobbo a vezér farkas vagy AccHilla... 8 éves uralkodása alatt...Na egy nagyon kedves drag inforszer félkzsidó (minden vackát (jó!) nekünk hagyta) bácsi aki nagy drag Cszar volt, ideköltözött mert át akarták venni az egész zsákutcát ami csak kizavarják meg ami értehtelten hogy AMI A TÖRVÉNY...ládd nekem csak a seggem luka meg ase tátoghat ... füstöl? FIN -GOD!!! Zvidellah elleh bellah szxenyoRita bella...otthon voltam, s jöttem vissza s a ferihegy körül boltokba sorba által az öregek (reggel 3 4 órakor?) az italért!!! -valami borzalom látvány most is, NA EZT KELLENE HIRTDETNI...na fiduzz miért hozták vissza a bushUK - rottybarackUK KUK? -ládd totateljesen a BANKOK...zittt...
             3.: Zitt fiduzzoghatsz meg finghattOK... ha adnak gazt? -ez már minden csak az szaragaz!!! Mnjrtek vicca...hogy AZ ÓRIÁS DINSZNŐHUGYHÓLYAG UK ROBBANHAT HAT HAT HACCACA JACCACA MEG GOLDA MAMA MALACCA CCC...Jana most mára... Az felocsudásaim hogy MIÉRT ÁLMODOK VALÓSÁG OTT... hollott EZT miE? -IS ÁLMODNOM KELL, AZAZ MIÉRT NEM MONDHATOM EL AZ ÁLMAIMAT, SE A KINTIEKNEK (VILÁGIAKNAK) SEM A A A... NA A GYÜLEKEZETBE SEM...MERT AZ CSAK ÁLOM, NEMIGAZ?- Fiteluninga inga bringa... mert az allahkoskodás...ZITT IS KELL, DE NEM TUDOM MI ÉRTELME ALMA, MERT AKIKNEK EZ AZ UGRÓ DESZKA (cak egy lehetőség van, innen pucolni kell tröbbet???) JUK MEG KAJÁJUK? Nincsak itt midnen...ZITT LEGELŐ SZAR? MIÉRT KELLETT JÉZUSNAK MEGHALNI MIATTAM MEG HELLETTEM, amit ha lennünk, ennünk, igy egyetek szart szarUK RUKUK KUKUKKK...KUKTA! BUGTA, BASSTA? TUTTI FRUTTI SPAGETTI GUCCU GECCZI MANCZIIK? Zfitelem, mi a MAGYAR OK IGAZÁGA S MI LENNE HA MEG TUDHAT NUK? Sfithellem... EZT AMI A FEKETE PORUK UK? sFakalunkga... zitt az hogy ORSZÁG -OK? Zkérdem, mi az hogy nazi nózi? Sbirtha hogy elől a MAGYAR -MAGYAROK ORSZÁGOSOKKAL AZOK A MAGYAROKAT MA IS KÖRBE BÖGRE SÁRGA DEGÖRBE BILI TELI, NÉPEINK!!! Na most ezt mig ez a VirágUK?-mellett titkos féreg foga rág? Zezz megett meggeczik gig vannak, mint ládd JÖN JÖN JÜN GÉCZI PITA VITA? coronás bitanggó go go go...halál tánc táncziik... Gonodlj arra... én mindig arra gondoltam az elő pinalátkor? -miE? -zfideljal...hogyha megtudják hogy én mit akarok, Isten akarata? FITELUNKGA MINDEN BENNÜNK VAGY A BOCIBA --- AZ KRATIBA BUUU...
             Innenn...Leesett a pap az ágyról twist...
    ...titok=piszOk...
http://www.frontpagemag.com/author/david-horowitz/ hol a mák...csak mak mak mak...

Előzmény: repcsepista (13356)
repcsepista Creative Commons License 4 napja 0 1 13356

                   UFOzzuummm... magyar mag és fa iskolák, magyar örök az élet éle él? -iskolába jár a kába, Egy boszorka van, három fia van... iskolába jár az egy, másik bocskort varni megy, a harmadik itt a padon a dudáját fujja nagyon, de szép hangja van, dana dana dan...
              4.: Kávézzuummm... ha megengeditek högy össze -vissa ugrabugráljak (ki be szél) egy gicsit megkönnyebülök meg ugy érzem, jobban tudnék seggit enni? Hihihihiii... hihetelen Tex -ass? Jezt nem tudtam elhinni...hogy hogy 100 % nincs zsidomozás többet, fitelem, zsi az vas, de zsir is, rizs de riccki is? -na meg rissza vicket a vallaga? Ez egy borzadály szörnyü pedofak kéjCanniba Szaddac Iccázás vala, na most ezek irtózat ajjasok meg gonoszok ami sose volt s lesss...na most az Égieink??? -az!!! Na nem is tudom hogy hogy kezdjek a a a...fitelem, amiket ide betudok hozni... de ne fágjak előre bele e tehán trárgya? -miE. -ismét egyolyan, mintha közelednünk a se vége se hossza se széle s semmi szecska se kubacka miE? Hogy miért nem lehet kitaláni miE? -mert semmise ha mise tise? Tróha azzal jöttem most ide vissza... hogy egy OLYAN MINT A ZSIDOMGÓTIK MAGASISKOLA sss...na AZ MEG HON VAN? Fitelem, megpróbálom ugy leirni, ahogy történt, de az előzmennyek az hogy ez ...tröha ez egy...amennyi elképzélés van, ez mind??? -az lenne ha lenne? Fitelem, nincs ellenseggem s nem is tudom mia, mert EZ A VALÓSÁGBAN NINCS!!! A kis feleségem rögtön megértette... a fiam, te nem... nemérdekel ugyi...nem nem az, hanem be tapiztál az agyamba, vagy azt ami... ládd el vagyok foglalva, te honnan vetted azt, amit beszélsz...mert ez az... te olvasod a gondolAtom látom? -te mindig ezen töröd a fejed... na na na... mikor felocsudz dud akkor miE? -amit ha megtudtunk, --- ládd OLYAN CSODA AZ AMI TÉNLEG CSUDÁS DE CSUDÁS VALÓBAN VILÁGOK LÉTEK VÉGTELENE...eggzer megpószálom ide be??? -ahhh...ohhh... ohohohohooo...
            5.: Na vicca hogy..ezt többzör jártam azaz ez ugyanaz mnt van a nagy fa! -csak egy van... most mig nem jön nem menek tovább...Avatar...ez megmondta valaki aki itt kell legyen!) ott kétfelé vállik az ut, ami most egy Q-betü szerü féreszerötyi? Zna had prószáljam... az O betü, az egy kör, azaz most FENTRŐL...ládd az uralkodók meg a kiválasztottak meg a kiváltseggeseik fff...debidi, azok innen az Q felette balra kanyaroznak ÖRÖK BALRA! Fiteljal meg BAL? -AZ EGY KÖR (BALTA BALTA CSZARUK) RA AZ A NAP, de ezek ellenkecke, s abból a fekete porból (balckmater) van minden? Na itt van hogy ugrálnom ládd a ufók az égen, cikáznak eltünnek meg mek mek mek hellenek...DE MOST A CSUSZDA PUCCOS SEGGEL A BOROTVA ÉLEN, HOGY EZ NINCS!!! Na ez a lapu pu kevés lenne meg most ládd a Tora TallmudUK kivonatokba ...ha ténleg, ami nincs s itt annyi papirus nincs, ami idő se pankkk... Szóval A SION HEGYE... már emlitettem hogy ez nics, hanem AMIT LÁDD LÁTTAM AZ ISKOLÁJUKAT jidis jewis judaistikajaikat...(nemcsak kenyor hanem kényur?) az az mint itt is jártam fel a hegyekbe a judaistika ikolákba (mellesleg ténleg segitt ettek, tehát nem lenne okom miért, bántaniőket de senkit... van ott valaki?) ahol a gyerekek megtudták...ők kérdezősködtek s megtudták hogy te nem vagy zsidó!? Ők abczulla ultikukullah csak amit ők momdanak azt meghallod, de amit te te hulla süket vak, makkoghatsz mák mák mak...aha neki ne ugorj a vakablaknak nak nak aha a fejed Koppan? -ha lenne? Naccóval...EZ NINCS, S MOST EZ ANNAK AMI A MÁSODIK EMELETE LENNE...Na emlitettem HOGY ENNEK VAN EGY PAD PADRE LÁSS ..LÁDD SATAN PIETRÓ NYITJA A LEKVÁROS PADAJTÓT?
              6.: Zuppa...most bele kel süritenem...szóval MOST MEGTALÁLTAM AZT A UNIVERZUM UK ZZUUMMUK ZOOM...Nosa...ládd a genozádor...na megint az agyam... Genyőzás...mi a fika...ahhh... A GENÉZIS NÉPEK? Fithellem mert itt a Sion??? -hegye...ládd... most abzugka luka puka... utlimuta muja te buta, Zna abba a a a... vagyok testestemben... na egy nagy ives ládd a zsidó meg arab temlomok ivei...azon kerezztül...pontosan le tudom irni, hogy nézett ki...na Ő IS MEGLÁTOTT...most ő is rohan felém hogy miért...na most ugrik a majom a vizbe...nem hanem ... AZ EGY HEGY, AMI MOST...nadon fida, az az amit azt mondtam Égig ér, azaz ami a Sion, az egy...NEM ITT VAN, HANEM... most azt mondjuk hogy a FÖLD BELSEÉJBE KELL LENNIE? Fitelem, EZ NINCS, MOST MEGGÓZÓDTEM ISMÉT UBÓ UBÓ BUBÓ?- AMIT TE MEG ÉN ITT EZZEL...ezt most a feleségem rögtön meg értette, hogy EZ A SZÁMITÓGÉPÜNK...mindent TÖR -ÖL, ami a legkissebb felismerés merés? ---nem értem, miért nem lehetne beszélni a magyarOk eredete meg származása...mirét nem tudhatják meg, na most ha igaz Komoróczi-ék? -akkor ezzel az álmommal már közelebb kerültünk magunkhoz kel kellen térnünk...itt a szóllók amiket elültettem...nincsak már egy pár szépen kihajtott...de vannak amik még alusznak... szik-RA? -alszik de a Napra felkél? Naccóval... az ami a Sion NUK? - Nemértem miért kellenek a fegyverek ha ugyis DÖG -OK -UK vagyunk, azaz ennél... ládd itt van a magyarRázzat hogy a magyarOk... meghalni minden?- de miért? Zna nem tudom...ha még kogyoghatnék... na itt amit GONDOLUNK... az tiszta VAKSÁG -SÜKETSÉG MEG HAZUDÁS MINDEN, S EZ NEM LÉTEZIK (CSAK A PUCÉR ANYAGOK? -NEKIK NICS ASE!!! AZÉRT NEM IS TUDNUK GONDOLNI? Egyzerüen ez miE?- nincs, de az sem mond semmit, nyalod a közönség seggit Isten seggits...de az neked kell kezdemennyezni ...ébracka raccka juhuhuhuhuuu...
             Innenn... Leesett a pap az ágyról twist...
     ...titok=piszOk...

Előzmény: repcsepista (13355)
repcsepista Creative Commons License 4 napja 0 0 13355

                    UFOzzuummm... magyar mag és fa iskolák, magyar örök az élet éle él? -iskolába jár a kába, Egy boszorka van, három fia van... iskolába jár az egy, másik bocskort varni megy, a harmadik itt a padon a dudáját fujja nagyon, de szép hangja van, dana dana dan...
             1.: 3/2. Ismét össze-vissza fogok ki be szél? Nemcsak minden itt iskola? -ki vagyok tiltva, hanem egy barátot se tudtam megközeliteni...ami most van... lett volna, az egyik...Fitelem, tegnapra... ahogy ide betorpantam...tehát előbb A LEVEGŐBE VAGYOK, ONNAN EGY ÖSVÉNYRE LESZÁLLOK...S UGY JÖTTEM BE, SE EGYRE KIESEBB KISEBB ... na most csak eltünök, azaz az a a a... miA? -ami az is vagyok, jeee...hova lett? Mara...előbb mag hogy magam magiskola azaz az élet a magba az hogy van benne élet=fény s jel? Értem, amellik magva nincs élet nincs fény!?- na mos miE? -amit ahogy mOnDom, csak össze -vissza beszélek élek? Fiteljed mert mag iskola? -azaz csak egy ivásuak vannak egy egy egy iskolába, s most magam =magom, de ezt azzal...ládd FÉNY VAN BENNE, AZ ÉN FÉNYEM =MAGOM!? -AZ! Fitelem, mert itt nincs mag? -azaz magom? -van csak...meg kellen keresnünk egymást? - ami annak a magnak, ami a magyar -magyarOk magja máglya fákja fakjuh? -zitt már... ládd nemrég ébredtem...nem igaz, mert most ébren álmodtam, ami az...hogy nem ezzel a magam? -ez is az én magom? Na a testembe teljesen egyedül vagyok, mióta ... 28 éves koromba, megvivtam azokkal a szellemekkel...akkor leirtam hogy nekem az ...amit sugdostak a fülembe nem kell...nekem az kell ami aki az enyém!!! Fitelem, minden égen -földön, tanu láss!!! -mondhatom ugyis hogy NAPOZÁS!? -puzás?
           2.: Ufózzunk repcsézzünk csészaljazzunk repkedjünk együtt, na az LENNE A MAGYAR -MAGYAROK VILÁGA, ming most...Stalán ma hogy...ládd az egyik cifra Unniverzbe... talátam vagy egymásra --- ládd van összekötettés ha valakit valamit keresel, zitt vala KID? Zezz itt ládd...sLeuth tesónk, de sohe nem találkozhattunk, ami mégis lehetővé tette...ládd...fitejal nem jön be...lehell betöltve tópikot nyitotta... nona most az ami ládd akik JÉZUS LÁTÓK VALÁNAK...azok nem voltak, hanem CSAK AZ A MAGYAR -MAGYAROK -ISKOLA MEG CSAK AZZAL A SZÓVAL...nem egészen, mert az ufósainkkal a rajommal már rége mikor JÉZUSUNKAT LÁTNI AKAROM...AZ EGY DIADALA UT... akkor leirtem, ami hihihihiiii...nagy a világ s itt talán egy év ... olyan hosszunak tünne, mig EGY HIHETELTEN GÖMB... na most akikkel mentünk, azok azok...akik... most is közvetlen magyar Jézus egyek egyek? -vagyunk? Tróha itt...na az...azaz ládd most valaki...NA LÁTTUK EGYMÁST...ő belül a magas... megtudnám taláni ha az ténleg itt van, ami ennek van egy...LÁDD AZ HOGY VILÁG? -AZOK AKIK ITT SÁRTAN AZAZ CSAK SZARTAN -UK?...zitt minden csak az!!! ... jah okvetlen, Ki találta ki a zsidó vallást -Facsar Imre, Jakab István...na a fiaiam, tróha az se hogy Árpád fejedelemsegge... nekik nem parancsol senki, s ami...ládd őket is itt is ha iskolába ...na a feleségemmel tegnap megint...hogy nem lettek volna ijjenek ha iskolába...fiteljal...80 000 amcsi dollcsi évente, de nekem eltünt otthon is meg itt is minden papirom, tehát nem kaptam kölcsönt...sőtt egy két torony 10 emeletes házat 440 lakóház vala benne, adta egy jugoszláv volt magyar testvér akik magyar testvéri közösség tagjai voltak, amiből ---akartam hogy az a trásaság ami végül is...Fercsi bátánk, hagyjad őket a pcsába temeg csináld azt... fogadtak 1 black fekete beltes gyereket, aki felugrott mikor megszóllaltam s eltört a lába tessék tessék csak csggre ne essék...fitelem,nem szólalhattam meg...na 5ezret havonta s 5kell aki aláirja kap, nem kell csinálni semmit, csak alláh irni...fideljed,mert itt VALAKIK AZ EMELETEKRÓL BELE?- SZARNAK MINDENEDBE...
           3.: Na fiteljal mert... talán az álmom ami most ugyjöttem...ládd ezt valakik miE?-miért, ténleg LÁTRE PDRE DE LATROK LÉTRA S HIMRINGYÓIK VIHÁNCOLÁSA CSAK LÁSSA? -HOZTÁK LÉTRE DE AHOZ MI? MI? -IS KELLÜNK? (nincsak minde zsidomos gyerek már itt egy király s jönnek vissza mikoritt minden sarab szarba vágtak ezer év mulva uralkodni??? -brooo... kin Krati kinkinba a pricsi???) Zvan akit Jézus...ládd én s Jézusunk a magyariskolások iskolába jár a kába, CSINÁLJÁTOK ÁTOK ÁT KOK TI!!! Zami nehéz...hogy vannak... nincsak a magyarOknál LÁT ÓK? ÓK FA NEM SOM A FASOM? Zezz az... nemértem mérem nemértem, sokmindent megértem, de itt NINCS ÉRTELEM!!! Naccóval... AZ EGYIK NAGY MAGAS EMELETES EGYETEMEN... NA LÁTÁS CSAK A VILÁGBAN, AMI viccamert amit tanulmnyoztam, hogy kurva tökmag egyedül vagyok...zez megint, mert nem engedtem be, azokat a lidércet (szellemek) akik egyzerühen zerintem elveszik, átveszik a dobozookat...azaz a testüket (de az agyadis dis azaz az a conputered a tied, neked mit ad???) azoknak, akiket ide be bazznak? Zitt megint, ha most magyarOk iskolák, ami együtt lenni ahogy megint a JézustanUK? Fitlhallom, na fidlejed mert itt ..eddig a legmatarialistább URAM! TANITS MEG ENGEM NÉPEKEN ORSZÁGOKON URALKODNI? Fitlejed, a magyar gyerekekre olyan NAGY ÖRDÖG HULLA, AMI SOSE VOLT LESSS... Na hallgasd meg ezeket a a a...apu? -coronás bitangok!!! De nekik is teljes egész gongolát lát? --fitelem, amcsiba a magyarOk lehetővé tették, hogy itt...na ládd itt is a TRÓNOSOK S TRÓN ÖRÖKLŐK...(de magyarszamazásu Teorod Herccog a mesés kishercog anakába rakták nekszek JézUSA magyarUSA pup pupuUK a nakatokba, ládd a ThunderDOM filmbe) NA A ZSIDÓK UGY ÁT VANNAK VERVE MINT SZAR A PALÁNKON (fitlejal mindhez ami van, kell lenni enni???) KONOKOSTUL KÓNUS BÓNUS MEG TRÓNUS UK, DEMOST A CORONA ORSZÁGOSOK MINDENKIN KIN? _ TUL TETTEK, AMI LÁDD MIÉRT IRJÁK A PALESZTIN GYEREKEKEKET DE AMAGYAR GYEREKID, MEG MODNUK MOST AZ HOGY ZSIDÓM DOM -BOOKKOSOK UK?- bokorba bokorba ókorba jászólba... baddolddalba...
              Innenn... Leesett a pap az ágyról twist...
      ...titok=piszOk...
...https://joannedimaggio.com/
...https://www.mrjamesnestor.com/

Előzmény: repcsepista (13354)
repcsepista Creative Commons License 5 napja 0 0 13354

                   UFOzzuummm... Ságrovád Dombóvár Fehérvár várlak a 6-tosnál, ott ahol a 6-s megáll...
             4.: Kávézzuummm... nagyon össze kéne szedni magam, de mégis engedjétek meg hogy összevisza...fiteljed, össze meg vissza? Ha emlékezktek a Sumir Bblilára... na iratokra, ugganis BubLila? Nincsak hova lettek a sum-irok, akik magyarOK? Zitt megint belevágok egy nagy fff... az ember az szikra, na az hogy szik, törekszik hogy ismét emberi környezetet össze-vissza hozzuk? Na az álmom, hogy egy fény -várat, hoztunk le be... ami ez valami füst meg korom egyveleg, ami gondoljtátok magától kiég? Na mondom hogy össze vissza ugra bugra a sggemre estem pestem...de Tallpra magyar! Próbáljunk most ugygondolkodi, hogy magyar RULL azaz világosságban, ami még a sötét égéstemékeket a Nap sugara nem törte égette? -át, hanem olyan...ládd azt a várfalat, ami fényövezet, csak ha ember vagy a tall-padon, esetleg, mert amit gondolsz vagy gondoltatnak látod...Zitt az hogy pénz? -nincs!!! -hogy mégis pénz _ŐK örök hők, soseCsára, jazaz vannak a teremtmenek azok az ÁLLATI KIRÁLYSEGG UK? UNIDED EDD KIN -DOM -BOOK? NA MOST AZ ANGYALI NYALI FEJEDELMESEGGEK S KINEK VAN A LEGANGYOBB ÜLE PU? ÜL LESÁRLIK SÁROZ MINDENT ALATT VALÓT, LÓTOT IS? NEM CSAK ABRAM ABRAK A DABBRA? BEDESZ? LÁDD A FIÁT IS AZ EGYZÜLLÖTTE? -AZ ÖVÉ, MERT MONDUK SÁRA? KI SÁRA? Fitelem, a hus mi? Zna por por NŐ? -pork csop?
             5.: Az hogy nincs pénz, az csak a törzsek -családok -nagycsaládák szövetsége az Éggel!!! Zitt ami rögtönte...lehet hogy te is ufós -trepocsész-csészaljas ember vagy, aki ABCZOOZORDA ÖRÖK ÖNNÁLLÓ... na most ma...fitelem, az VALÓSÁGOS LÁTHATÓ ELLENSÉGE, AZ MAGYAR -MAGYAROK ÖNNÁLLÓ LÉT-LÁT...DEVISSZA HA NAGYÁRPI NAGYÁRPI NAGYÁRPI ...nadon vioda...ne feledd én ténleg örök élet hü Jézus fénye -tüze bennem, ami én is Jézus Jézus Jézus...halld szivem kiált...nagyon beccari vagyok...pedig nincs corona virus meg corona orszag? -szagod? Fitelem, ha fejedelemség akkor az ANGYALI NYALI HIERERCHIA...ami most ezek...ládd TEREMTETT LÉNY IMÁDJAD ŐT, AKKOR EGY NYALI PUSZI GUSZI? GUSZTA, NA HA BENYALT... MOST A NEVED GUCCI geczi HUSZTI PUSZI? Na miE? -most jönne a KIN DOM -BOOK? Fitelem, minden ilyen olyan ostobaseggság sikság? szik? -minden melegszik? Na hogy olyan...mostmár az un.-emberek már nem kedvesek, s meg kell adni bloondinak, az árakat ugy ahogy...nincsak most 12 dollcsis item, hitem 12 dollcsiról egybül 19re rugott, na most ugy ahogy bloondi...na ne feledjuk hogy őmeg a NYULBÓRT AKARTA RÁHUZNI...NICNSAK RÖGTÖN ELNŐKE LETT...ELISMERNI PALESZTINIÁT, DEFIDELEM... A gizs plejánk, háttér hatalam s itt minden a zsidomos -mazuóleumos (kékzöld vérü meleg Elek ellek nem hanem a hüll lő vérüek! -apuék beorditottak, hizz nem a seggük allah luka pu, értJUK) sógorság -rokonság ---ládd bloondi a legvéremesebb egyik CSIZRÁELERITA RITA RITA SATYOR RITYA BENNE A PARJÁT RITKITJA ) A...na ne tesstnek hagarudni mert az un.-zsidók is a GAZÁR BANKDÁK TALÁLMÁNYA BÁNYA BÁNYÁSZ KISLÁN...zitt olyan amit Csicsáky Jencink, nincsak ő is kékvérü kékes zöld, nem lila? -na ha piros fehér zöld a föld, de lila Dellillah?
             6.: Naccóval, az ami ember??? -emberecsere berre váltogattya van gatya, Atám a gatyám? Éerdekes az is, hogy mit csinálnak a juhturó juhdehó...FITELEM, PÉNZ MEG RABSZOLGASÁG INTÉZMENNYEIK NÉLKÜL...sokat lesirtam, képzeld el hogy csak me meee...megbotlottál egy füszálba de nem bitta, hanem egy tekercs kigyó alma? -belehapartál, van pénz, ha nem nincs? Amire itt...ládd előbb utóbb... GIGANTIKA ROTTY...fideljed--- na most, én mondom nektek, itt amcsiba a MAGYAR OK... A KENYÉR MEG OLAJ ÁRÁHOZ NE NYULJ, NA AZ ERKÖLCSÖS -BECSÜLETES (nincsak amicsi az egyetlen ország de MAGYAR OK AZAZ AZ AMCSI ÁTLAG...NEM A BŐRAFAK MEGPÖSZE HOGY CSAKEGYVAN MINDEN EMBERBÜL LÁDD A LUNAK...HANEM LÁT,AZAZ EZ ISTEN ORSZÁGA NEM A GAZÁROK HARÁCSA RÁCSA RACCA... AMCSIK... AZAZ AKIK TÉNLEG ISTEN ORSZÁGA BENNÜNK, AZOK ELLEN MENNE A VÉGSÓ LE -FEL -ELSZÁMOLTATÁS?! -KIVÁNOM HOGY A BUEMRÁNG VISSZA... Fiteltem bloondi traccsa trumpitázik... na ő is egy... szájkó s mondomrögtön ORSZÁG ORSZÁG...FITLEJED A ANGYALI NYALI FEJEDELEM A FEJE EGYMÁST SEGGIBE ALLÁH RENDELTSEGGEKET...IGEN IGEN A KIS (nem pleja, na mindenki seggit enni?) NŐCI ÖRDÖGBÜL ANGYAL LEHETNÉL LEHETNÉL DE LEHETNÉL? Fiteljed az amit a MAGYAR TUDAT TUDUT TÜTÜTT...fidelem, ez az amit ők ránkvernek a méreg DRÁGA DRAGON SARA kigyó huda sara fsss...hanem én nem is akarnék lenni, meg gondolni sem tudom... ládd nekem a MAGYAUR -MAGYAR-OK!!! -ÖRÖK MAGYAR -MAGYAROK TESTVÉRISEGGE EGE? -VAN CSAK HUN?- FEKETE S NYALHATOD MEGHATÓDVA FEHÉRRE? Nincs semmi mács...mnt EGY OLYAN PEDIFEKA KÉJSZADICCÁK KANIBELLA GAZÁR GIRÁLYOK GIRÁLYA RÁZZA A SZAKÁLLÁT MNT SSS...Van valami ugy a vizeletemen érzem, hogy a végüket ---fitelem, ezek nememberek nem érzőlények azaz teremtett lény??? -nyel? -imádjad őt (na gig gazok,akiket ezeket létre látra?-létra jaccobbra létre) na itt azért sss... Na egy megoldás van, teljes egész szóllás gondolás láss szabadság, s most jönnek a magyarOk jönnek magyarOk jönnek...mennek? Fitelem, az hogy pénz, az ugyanaz mint a halál? -hisz, hiszik, hi szik...kisz ki szik...kifekszik... Fekszik sirkó allah Jesus megváltó...

          Innennn... Leesett a pap az ágyról twist...

   ...titok=piszOK

Előzmény: repcsepista (13353)
repcsepista Creative Commons License 5 napja 0 0 13353

                  UFOzzuummm... Sárovád Dombóvár Fehérvár várlak a 6-tosnál, ott ahol a 6-s megáll...
              1.: 3/1. Rögtön két részes álmom vala, az első hogy mi lenne ha monduk 1milcsi magyar MI NEM FIZETÜNK ADÓT MEG BEADÁST (DERAKAD DE CSPÓDB KIFICAMODA LÁDD JÁCÓB AZ ANGYALÁVAL BIRKÓDZIK???) SENKINEK!!! NEM TUDTAD TE MARHA NE HAPARJ KAPARJ A SZARBA? -DEEE... a második hogy miben -kiben van élet? -az az első álommmal van csak, azaz Esküszünk esküszünk küszködünk hogy rabbikák rabjajUK (kik által vannak a királyaJUK UK???) többet nem leszünk, husUKat nem eszük, (fitlejal az fán az juHUS UK ládd az KIRÁLY-JUH -UK?) mert nekünk is van eszünk? Na itt a Judaistikák vannak a hegyen (fithellem ott döntetenek adnak vesznek cserélnek herélnek minden marha barom állomony UK?) egyen, egyetek sárt... sartan vagy satan? -ugyanis nem kell megrágni tát ki a szád...jada most tátoghat hat hat hatata jatata...Valamity... nemrég még lehetett hallani hogy az ÁntiKristpihus... NINCS PÉNZ TRÖBBET BETTYI VAS A KRÉZI NIGTE... NINCSAK INGYEN PÉNZT OSZTOGATNAK?- DEMINDENKINEK VAN MIT ENNI, MEG NAGYJÁBÓL EGYENLŐSÉG TEHÁT VALAMI RÖVID IDEIGÓRÁIG MAGYAR OK ORSZÁGOSDIT JÁTSZUNK, AZTÁN AZ IDŐZITETT AZ EGEKBE FÖLD ALLAH POKOL GÉPEIK -DUMSDAYAJUJIK PU PU PU... BANG BANG BANGGG...Nicsak a SAMSON AKCZION OK CZION ON ON ON... Zitt az hogy... akiben van élet, az ÖRÖK ÉL? -AKIBEN NINCS, NE IS LEGYEN DE EGYEN, AZTÁN AZT AMIT Ő AD ADÓ, Ő ŐK AKTÁSOK (BOOK -KOSOK? -CPAKOSOK PAPOSOK FSSOK... AIPAK CACA PAKTA) ADNAK NEKÜNK ÉLETET =KENYERET? -AMI ÁTMENT AZ EMÉSZTÓ BELE CSAK, BELE??? Ne menj rózsám a tarlóra, gyenge kezed a sarlóra, ha megszurod a tenyered, ki süt nekem lágy kenyeret... Apuék, ez is nagyon szép, ez az élet... ha lenne? Fitelem, itt az antigrizzanti az a NÉP MEG LÁDD... FEHÁR HÁZ??? -SZÉKES FEHÉR VÁR, OTT LETT VOLNA NEMCSAK A TISZÁNTUL DUNA TISZA KÖZE, DUNÁNTUL A MAGYAR TESTVÉRI KÖZÖSSÉGEK FEHÉR (NINCSAK AZ ÉR IS AZ ÉGEIENK INK LINK LANK LAKTOS) VÁRA VÁRLAK A 6-TOSNÁL?- HA TOSZNÁL? NA BETOSZOTT NEM 1956 VAGY 5000 EZER MAGYAR... Fithellem valóban állandóan a legjobbjainkat robbsszák maga az örök véresszabadság harcainkban is, ami lesz még Budán (az is fehér szkankrutul, ami...ládd kina -india magyar... minden az voltért mid ád asarki zsidó bótos?)
            2.: Na mi magyarok Égiek vagyunk, s égünk? Na égetnek bennüknet ládd Dózsánk, de szellemét nem égethetitek ehetetiek??? -na sült husát a gyerkéivel meg akik közel voltak hozzá...mégis marad valami? Zitt vahon ha egy deglett bolhafingynyi igaz (fehér fény) lett volna a JéshusUK...fitlejed, most olyan őrület bódület kezdődött el hogy jes HUS -UK ha nem eszed eszed? -de olyan piszkosul meg abárdölve ami még nem volt? -lesss...ládd ha JesHUSUK mint KIRÁLY -UK feltámadá akor minden ZSIDOM -BOOK BUKU BUKU SZUKU SZUKU ERESZTÉSÜK FIN GOD 1 1 1...MNT A LUNAK 1 KIRÁLY AKIK A SIONT KERESIK MOST FSSS... Fitelem, ezek FELMENNEK EGY KIS URVACSARA NA MONDUK EGY CSOMO LEFAGYASZTOTT BÁRÁNYT...NINCSAK AZ ÜRHAJÓJUK TELE A HUSODDAL, AMI HUS HUS... MI A GÜLÜMBÜ A TE HUSOD MEG AZ Ő ŐK TERETMETTEK TITEKET NEM TI MAGATOK TOK? -KOT KOTKODÁCC...MINDEN NAPRA EGY TOLÁS TOLLÁS?-LÁSS...? SZEMED BAHUMVA NE PSSS... Nosa... tróha hogy Kossuthék hék hék hák...Zna amiért NEM TUDUNK SEMMIT, MERT ITT VANNAK TÉNLEG AZOK AKIKET Ő-ŐK TEREMTENEK BIZZEL GAZZAL NAGYLÁBUJ BUJ BUJ KONYULJ... HUZZD BE A FARKAD, AZAZ NE KÖSS FFF... LIMBA HALIMBA KETTEN ÜLÜNK A LÓRA HÁRMAN MEG A CSIKÓRA GYIÁ HOLLY GYIÁ GYIMAKULLAH ITT A KULA KÉSZ LETT A GYÁRTMÁN NUK? Zvalamit, én sose értettem meg ... hogy a saját környezetem szörnyezetem szörnyedeznek...ami hallgas... a legutóbb az... hhogy MI S KI BESZÉL BELŐELED, LÁDD...na érdekes, láttam blonndit CPAK -PAPOLNI, na ugynaz mnt bdn a budin? -nincsak a budik meindenütt fehérre vannak meszelve vagy festve, na az iraqi -irani zsidóknál...vida... ZSI -DOM BOOK DE AZOK A DOM-DAMBÓSOK SISAKOSOK AZAZ A FITYMA A FEJÜKÖN...NA AZOK A MAGYAROKNÁL MÉG JOBBEN KI DOMBÓSODNAK AZAZ A A CORONA ORSZAGA DÖGSZAG -OD? -ODOR, AMI AZ EÉGSZ AMI MAST AZUJ JERUSÁLOM FEHÁÉR NAKATOK LEPI SÁLOM, EGY MAGYAR SZÁRMAZÁS U (K?) TE ODOR Ő ODOR 13 FODOR VAN A SZOKNYA...NINCSAK A MARHA BAROM (BORNYUK?) MINDENT MEGSZOKNAK SZOPNAP...
          3.: Na amit tegnapra az az ...hogy a magyaroknak FEHÉR VÁR? -AZ AZ HOGY OTT ÖSSZEGYÜLÜNK, AZAZ AZ AMI EGY ...Na a FIN GÓSTOK FIN GOD - DE A TIED,MINDEN AZ URÉ? Fiteljed, KIRÁLYI POPSÁG SATAN (SZARTAN) NEMZETSEGG LUK UK DUK DAVID DUK? Nincsak ez Teodor Hercog ANCUGG vancog... zitt HOGY MINDEN ELŐBB A SZELLEMI VILÁBOKBA VAN, AZ AZ...HOGY JE HOVA LETT ROM ROMBA,MOR MORA, nicsak a ZSI-DOM TEMPLOM UK? MELLETT LETT A III.MADI, NINCSAK KÖ KÖVÖN NEM MARAD? Apropogtató meghallgattam a kisjányunkat Pleja C.M. -A fátyol felrebbenése avagy a háttérhataom... eddig ez a legjobb...amit hallottam, s kis plejánk puszi s velem leszel a MENNYEK ORSZÁGA VAGY HADES...NA PIHELLJAL, HA MAGYAR VAGY UGY ÁLL HOZZÁ, SMÁR EMLITETTEM HOGY AZ ÖRÖK OTHONUNK AZ BENNÜNK VELÜNK VAN, FEHÉR VÁR HAZAVÁRAINK S MAGYARORSZÁGOK ISTEN ORSZÁGOK MENNYORSZÁGOK...na ahoz hogy legyünk együnk de mit, azaz ha ők adnak enni, egyetek sárt? Zna most...sokmindent láthatóvá kéna tennünk, de itt vagy beteszel a perselyUKba, osztn beugrunk a nagybógóba zzimme zzuummm... Zitt ami hogy TÉNLEG SZELLEMEK VESZIK ÁT A KIVÁLASZTOTTAIKAT...AZAZ HOL VANNAK JEHHH ---HOVA LETT A JOVA? Znekem, talán a MAGYAROK ÉDESANYA NYELVE CSATTOG MNT KTÉLÜ KARD A SZÁNKBA? SZÁNKA, ÓH BE TUSZIK EZ A BANÁN HAJ...MIÉRT HÉJ?- HÉJ HÉJ... ÉLJ, KAJABÁLJ ÉNEKELJ S HA KELL...
            Innennn... Leesett a pap az ágyról twist...
     ...titok=piszOk...

Előzmény: repcsepista (13352)
repcsepista Creative Commons License 6 napja 0 0 13352

                   UFOzzuummm...Napsugártól fényes lett a házatája, minden nemzet s Égen az Isten áldása, lássa, van olyan oi oi oi...távol messze van hazám mmm...
             4.: Kávézzuummm... miE? -vissza 1984 Julius 4.- s amit emberek? -monduk a forma esetleg, de az ami ember az itt ismeretlen! Ugg szeretnék villogni, hogy lássunk is valamit, mit? Látni fogjuk...itt már vaj van, mert nincs olyan! Láttuk? -lőttek, vagy harangoztak? Itt állandóan fel akarok ébredni, aztán ébraccka, miért aludni, miért? Na már akkor... ugy 1975 körül, 76? - meghaltam, azaz át akarták venni, el akarták venni a fizikaki testemet, ami nagy nagy nagy...ütközet vala, s végül is a testem kpurcant, s nem tudom... miért iszkolnak a betolakodók, mert a fizikaki testem kipurcant, s már odaát vagyok...akkor leirtam ... most csak, nézzétek görbe körbe sárgabögre görbe...a testünk az egy ház lenne, rengetek szellemmekkel tele...s mikor ezek valami azt ami az éjjel...Nadon fida mert egy...na apuék becsengőztek ami tudom...ládd egy... fénynyalábok ami olyan hogy egy... lemez lenne amit én is...ládd...NA AZ ÖSSZEKÖTŐNKET (ami fényut le a Tejutról?) MIND TORPEDÓZZÁK...na ezek nem engedig be a magyarokat, akik ládd én, azok Égi fények, smegprószállom...ládd ez megint egy nagy fa,hol vagy BaltaCszar? Valami rémsegges dögletes hatással volt (van) ránk hogy a földönket szét baltázták a BalgaCzarok? Nizzitek a fiaimra irtó... nincsak ők is önyilkosok akartak lenni, na most az IMÁNK IMMUM MAMU MMM... DE kértelek bennetek, smonduk ha már ketten mint a kretének ének? -már amit kértek,van? Znemtudom mennyit tudok...na bitta egy nagy adag...most szagos muskotály szőlőkket ültettem, egy tál dödöle, eszel belőle... van erdélyi is, nagyon olcsón adták egy nyaláb 10 pálca vagy12?-1 dollcsi volt! Valami nagyon szivós ...ládd a betonba is él?
             5.: Naccóval... KÉRDELEK TE VAGY? -HOGY VAGY? -mert ládd...az én toköm tököm? -na mig az erotikázik tiki taki tik tököl... az a fejed, a nőnemet kihagyom!!! Az az amit ...sose többet nem akarok tökÖlni!!! -nada hogy lehet kivédeni, ami ládd bennünket a BESTIA DÖGJEIK CSAK...na kérdelek ha vagy, hogy vagy, meg hol vagy? Látod nem látunk, snemtudunk semmit, amit hallunk halunk? -meg kell halnod, mindenkinek osztán...NA AZOK AKIK IDE KI BE JÁRNAK, AZOK LÁDD... FAKASAINK FARKASOK ÁTVESZIK AZOK TESTÉT AKIK GYENGÉK, AZOKAT AZ URUK? -EL ALTATJA,AZAZ VÉGE, KAMPEC? Na most ezt mindenki meg tudhatja is meg láthatja, ami az az az...az én ÉGI FÉNYTESTVÉREIM...s okvetlen amit mára ...már érintettem, azaz EZEK AKIK GIGGEZEK -GIGAZOK? Nincsak gondolátban sem ölj, meg paráználkodj, ami ezek...apu ezek mama toszók? -ami hihetelten mert a vásárokon meg az állomásokon elóadásokat tartott...ma is csodálkozm hogy nem ölték meg előbb, mert kisérleteztek rajta HIT tablettákkal! Nosa a követkeccő ami moonDom hogy te ha magyarOk vagy, akkor te ---ez lenne az ez előtti fa -fak, hogy borulna rám minden á á ááá... nem mert ÉLŐ FA? Nincsak csak amit már... a MÉRGES KIGYÓK ELLEPTEK SZÁRAD KI, MERT KIGYÓ HUGYUK FSSUK...NA AZ A HALÁL? Na itt egg gicsit ODAÁT IS NEHÉZSEGGEM VALA...ládd az is FÉM---NA OLYAN MINT EGY FÉM DE FÉNY LEMEZEK...S BEGYÜTTEM AZZAL ABBA A SUGÁRRAL...MOST ITT...EGY NÉGYSZÖG FÉNY-FAL LETT, DE HOGY? Na ezzel a számitógépemmel GÉPU? Nincsak ezt ami az agyunk, vagy az agyUK? Érted hogy nem ellenseggem s olyan nincs, meg nem is lehet, ezt a fentieinktől látom? Na ha ezen a POR -NÓ? -NA EZ AZ A POR!!! Nincsak én nem tudtam megcsalni a feleségem...mert ez mindenkit aki még pornőzik (magazin?) is a kis nejem is,rögtön kiherélni ami deee...hatással van azokra is akik még a porUk allatt...na ha te itt?- NAGY (FFF...) AKARSZ LENNI... véged!!! -egyáltalán lenni, s enni sárt? Nem igaz nemigaz hogy az Égieink a kigyóknak egyetek sárt, meg hogy olyat tudnak gondolni,higy kint okzoni nem beszélbe bünÖldéik?-nincsak ezek pedofeka állat binzó kinzók meg nyuzók, te nem vagy élve megnyuzva, fiteljed meg magad nem eee...
            6.: Tróha...most nem fekete porUKkal kentük be magunkat...ami most nemtudnám leirni...hogy ezen...ládd én előőrs felderit ővagyok, na most ezek mind akit ---na a testdben vannak, s nagyon de nagyon el vagy gyengülve alÉl, na mindened a zacskójukban vagy, ábra ham ham ham... husa lettél de hogy? -na azok hozznak baszdühbe -kangörcs...s ezt mindenki aki magába tud látni, megláthatod... ládd ha nincs xexel-és xexelletés véged!!! Na az amig azon nem tudunk keresztüljönni valami borzalom ...s itttisztahalálra -hülye kárjhozatra kinNŐznek mert bijjon sod -roma romba, gombóra dóra mora már régg suppp... lett volna, ha lett volna? Zna az a FÉNY -LAP? -SUGÁR -NA MOST BEJÖTTEM VELE,S MOST EGY NÉGYSZÖG...mondom ami megzavar, hogy a fényt lehet...ládd nlégyszöggé mint egy lemezt allakitani? Érdekes mert ezek a ARANY VÁROS UK, SUPPP... Na az ANGYALOK MEG ANGYAL UK? - AZOKAT AKIK A TERTMTŐKÉSEK A PROGRAMOZÓK HOZTÁK LÉTRE...ez azért mert ezek CSAK A VAS SAV HUGY HAS UK? Nincsak olyan nincs, hogy NEKED ADOM ADÓM? - A FÖLDET, AMI NINCS HALÁL, S NA A HALÁL AZ A KIGYÓK MÉREG HUDA SARA FSSS...UK FUSSS... FSSS... AZ AGYUK? MI az hogy VÉGTERMÉKEK? Tróha...nem az anyaggal van dolgunk, HANEM TEDD MAGYAR SZABADDÁ MAGAD, SENKI MÁS NINCS OLYAN AMIT EZEK...LÁDD EZEK A VÉGEK, SMÉG VÉGBELÜK SINS, HANEMCSAK PUPU MEG AZ SE HANEM A SZAAA... GOD? ÉN IS BEXARI VAGYOK, S MÁR CSEPEGI? BESZAR- RÁBIA?
              Innennn...Leesett a pap az ágyról twist...
        ...titok=piszOk...
...https://tomwarnerbeyondthestars.com/

Előzmény: repcsepista (13351)
repcsepista Creative Commons License 6 napja 0 0 13351

                   UFOzzuummm...Napsugártól fényes lett a házatája, minden nemzet s Égen az Isten áldása, lássa, van olyan oi oi oi...távol messze van hazám mmm...
             1.: 2/28. Tröha a magyarországostok gősztok, egy az egybe kapcsolátba vannak? -van? -van olyan, vagy nincs is talán? Jna most mi az halál,s mindenkinek meg kell halni,ha nem megölik? (Jézus halhatatlan s megölik??? -hallhatatlan??? -pap lán paplan alláh nem a véka) Fitelem, most erre a a a...na ez ollan, ládd ez egy olyan nikkel, amit félni kell? -azaz nemtudnak megölni, ahoz a nikkelt... fitelem sekÖl -drakma pengő? -ugy kell táncolnunk, ahogy fütyölnek? Nosa az hogy lenni enni... Tröha a magyarOk fentről egy Égi bazit akarunk, ládd a nevünk is HUNGÁROK? HUNGÁR? -MAGYAR -MAGYAR-OK? Az ami a nikkel, az egy olyan valami...na az lenne a vas -vasötvözet -arany s nemes fémek drága kövek stbbbtbccc...fénye...azzal mindent lehet, azaz... Nizzük a fppu-sok, fekete spóra porosok...ha ők teremtettek minket is, de mindent, akor mi mik vagyunk? Zitt apuék meg a családom mmm...Nem vita meg én tudtam, mnt a gyerekéink azaz a feleségemé... is tudják, azaz van valami olyan valami ami az amit Jézusunkkal beszélgetve, hogy...zitt Jézus az, akit itt nem tudunk elképzelni,mert olyan mint mi, csak az az a a a...nikkel? -nikkel itt pénz szarnikell!!! -de ténleg egy kölönleges nikkel, na az a fény, ami a mennyel vagy az ÖRÖK HONUNK... hogy jelenne meg meg hogy hozzuk át? Nincsak ezek a NEMES FÉMEKET KERESIK...na magyarországot teljesen kizsigerezték -zsigerezik a zsizsik -fpuk?
           2.: Nagyon egyszerü amit mára láttam, hogy ÓH ÉGI FÉNY... csak van! -nem volt pénze van? -miA? -lessz lesss---Futok a pénzem után, utólis érem talán...Nemtudom mit tegyek -egyek... sart(husUK) Monduk ezzel... azaz mi az ÁRNYÉKA SZÉKEKE -KAKA HUDA FSSS---UK SZARJAIK VAGYUNK!? -kis szarUk meg NAGY KÁR-UK sara sarban (BaltaCszarUK) a haza? -szekere te szkere azt huzd ki, a sárbu bu bu bubu... TERMÉKEIK S TEREMTMENÜK MENÜK? Nincsak most UJ ÉG S UJ FÖLD UJ JERUSÁLOM? Jana az hogy--ládd AHOGY BÖGÖGYÖMÖSZÖLÖM...ahoz hogy ufósokkal én mondom meg hogy vannak vagy nin! Tróha találkoztam a MI UFÓSINK -REPCSÉSEINK -CSÉSZEALJASAINK FÉNYPACNIK... ahoz nem az vagyok? -lennem kell, ládd akarom látni (a fekete porUkat el kell hagyni, mindenhogy mindenkor óh man mandró a men, meneük) Jézusunkat akkor neked is Jézusnak kel kell lenned enned ke a (kefét) fényét, kell, vagy ládd...Nincsak azzal... ládd apuék, JÉZUS ÉL!!! Amit többzör itt is leirtam, hogy addig itt más világ volt, ládd az 1960 évek gözEpe meg 70 nyasgem, mikor megszüntek a MAGYAR TESTVÉRI KÖZÖSSÉGI ÖSSZEJÖVETELEK, HIRTELEN (nincsak akkor gyüttem ki mert keresd meg a kintieket mert itt megölnek???) KOROM SETÉT LETT...TEHÁT EZEKET MERNÜNK KELL HANGÁROZNI VAGY HUNGÁROK HUNOK BUJOK AZ ÁRKOKBA, ÁTKOZBA, NA ÉN IS AZ VOLTAM, ADDIG... nincsak a kis feleségem, gyere te lufejü, térisd meg a magyarjaidat, bennünket már meg téritettél...1998 -2000 Szilveszter mindennap este reggel billentyüzte, s az hitte??? -viteljal ami van kell hinni... hi szik? -szik az keresni kares is, de a GYÓGYULÁS GYULÁS, A LÉLEK LÁNGRA LOBBANNA NA NA NEEE...EZT EDD MEG?
             3.: Tróha az hogy magyar -vagyok, vagy magyar -Ok az az hogy mag??? Addig mind ismét...na az a szó, név, azaz ládd AMI MOST TERITÉKEK TÁKÓ...DE AVAKÁDÓVAL??? - na az ami itt a GERINC OLYAN ITT NINCS, CSAK HA VAN GERINCZE ZSIZSI? -VÁGNAK, LÁDD EZ NEM AZ HOGY HANYAT VAGY HASRA MEGKURNAK-ÁLDANAK AZTÁN FELTRANCSIRÓZNAK FEL TÁMPASZNAK A FÁRA... A KURÓINK S KUROMÁNYUK NUK? DE CSAK AKKOR TUDNAK, HA HUSOD KIVÁNTATOD feneked férgük benne rázzod... KIÁVANATOS TOSSZ? -VAGY TOSSS.. BOSS KI A BOSSOK BASA, TÖRÖK BASA NAGY A HASA... Ströha ládd a kis feleségem...ténleg az örök párom, mert nem tudja mit csinál? Ami dolgozok minden olyan mieinkre ink link lank lakatos...az itt hogy had beszéljen, ugyzse bánt senkit, de érint? Na itt van, ládd találkozok az Tejut elágazásánál magyar -testvéreinkkel s leirtam sokszor mi lett, DE MÁRA...TRÜHA AZT A NIKKEL AMI...ládd az fény... sugár nyalábok ami az lenne az a PEpe... PENGÓ? ÁT PENGE? Na most az Égeink, csak az hogy BÜNTETNÉNEK...VAGY NEM VELED VELEM ÖRÖK EGYET ÉRTÉSBEN LENNÉNEK, AZT NEM LEHET ITT ELKÉPZELNI SSS...LÁDD...MINDENED AZ URNAK ADÓM, FITELJAL ADÓM? NINCS OLYAN HA MOST AZ A FÉNY...LETT A FÉM S NIKKEL...NA MOST AZÉRT... FITELJAL...minden, s most MINDENKEI UGY ELKEZD ZSIDÓMOZNI MINT MOST VAGY SSS...NALOD A FSSS...Apuék: a mi zsidóink tul tettek minden (Coronás bitangok hazátlanok) más zsidomosokon conokul CónéKon rokonokon tul? Fitelem, most a fény vevőket, adók -vevók, Drága véren pénzen vásárÖltattaok na most itt ha a a a...fitelem, maga az itti BEFOGADÓ ADÓ? ZIFIIDALJÁL FIALJAL... AZ AMI A VILÁG ADÓ -ADÓK, MA TÉNLEG AZ EGEKBE HÁ HJÁ ROTTY... na most van még egy olyan összefüggés, hogy ha árnyéKUK UK (CSITT CSATT PADALAT, BIRÓ SZARIK SZÉK ALATT..) vagyunk, vagyunk?
          Innennn... Leesett a pap az ágyról twist...
    ...titok=piszOk...

Előzmény: repcsepista (13350)
repcsepista Creative Commons License 2021.02.28 0 0 13350

                    UFOzzuummm... és akkor megjelent a vasember brrr... fémember talán a szerelvény?
             4.: Kávézzuummm... miE? - ismét belevágok egy nagy fa, hol a balta, Baltazár? Nagyon az álmom szeretném látni, meg érteni, ami kik (MIK???) a teremtők? Zitt amiről szó lenne, hogy AMIK TEREMTETTÉK EZT A FÖLDET, SMOST MIÉRT, S HOGYAN? Meg kell válogatnom, hogy milyen kis részét az időnek? - fitelem, akik körbe vannak szellemek, hogy a mieink, se tudják hova tenni, amit azokkal, vannai itt olyanok, akik kis iskolába jár a kába, de az biza...zitt had dobjak be valamit, hogy ahoz hogy tanulni tudjunk, előbb tanulónak kellene lenne, nem szombat kedd vagy vasárnapiskola? -akik eleve teremtmenek, mennek vagy jönnek? -nincsak a magyarba menek mennek meg megse jöttek? -értem ha te valimik vagy valakik teremtmene menüük? -az vagy? Na van az növényi -biológia körforgalom, de te egy szegén állat vagy, az milyen ökörforgalom, én előbb megeszlek mnt te engem? -mikor másztál le a fáról? -hát a nagy vihar harrr... Na most vannak akik kapcsoátba vannak a teremtőikkel, akik téged teremtenek vagy temetnek? Jer temessük el, most a testet... na nem porhanyit hanem megmérgez mindent... Na a galamszart meg lehet enni, ha a szükség törvény ront -bont, de monduk a galambooksem eszikmeg a szarukat, mert bizon benne vannak az Echolgia körforgalomba, a szaruk a növénynek korpa? Amiról szó lenne, egyáltalán nem akarném elhamarkodni ami ládd...
            5.: Oda eljutni, hogy miE? -ahoz esetleg hoszabb ut vezet, ami EZ AZ EGÉSZ EGY SZÁ SZÁMITÓGÉPPEL ALKOTOTT VALAMI CSODA DE CSODA DE CSUDÁS BUDIPEST TE CSUDA TE CSODÁS... Fitelem, nincs kizárva hogy hogy itt minden Robo rabbik Ica meg Vicca? -vicánkölnek? Na a magyarOK... Zitt ismét ne hagarudjatok deee...hogy talákoztam magyar -testvéreinkkel már második alkalommal SÖTÉT FEGGETTE FELLEGEK KOROMPOR KÖDBE TÁMADTAK A NEM JÓ?- UFÓSOK! Kérdezelek, menny minden (minden?) fér bele egy számitógép -conputerba? (nincsak hova vagy bekötve,a szemed?) Na maradjunk az álmomnál mára... hogy EZT MEG MINDENT AMI ALKOTÁS -TEREMTÉS ...na láttam azt az ANGYALT? -AKI ESETLEG TÉNLEG A TERETMÉS (ALKOTÁS) CORONÁJA...AMI EGY NAGYON IS AZ A FORMA, AMIT A MAGYAROKRA MONDOK, HOGY VÉGTELENÜL ARÁNYOSAK AMI AZ LENNE A SZÉP, Az a szép az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme fekete? Hogy itt valami Égi háboru van, az nem hiszem az hogy az Égieinkkel, mert azoknek NIN, NEMLEHET ELLENSEGGE, HISZ AKI VILÁGOSÁGBAN JÁR, JÓL JÁR? Fitelem, már megint huzom a fenekem, mert nagyon keveset tudok csak...Látod miért lenne jó, ha előbb ládd a MAGYAR KERTÉSZEK, na ez azzal kezdődött...Most az ami a Bblilában van teremtés történetek...ládd AZ AZ ARÁNYOS ANGYAL, AZ LENNE A DAM? Közbe amit...hogy azok...ládd ANGYALOK AZAZ ROBOTOKKAL CSINÁLTAK ITT IS MINDENT, AMI VALAMI LÁDD...GIG A PROGRAMOZÓK? Olyan van...
            6.: Olyat tudok mondani, hogy ez a test is egy robotUK!? Nincsak amit én érzek, hogy nagyon magamba bamba vagyok, na most mára láttam azt a ROBOTOT...Fitelj ezek az angyalok sulytalanok is, meg anti-gravitival meg térugrás -idő kihagyással...ládd láttam őket dobbantani...ami monduk MIKOR EZT A FÖLDET BENNE MINDENT TEREMTETTEK...ZITT MELLÉ DUMA NINCS, SZÁMITGÉPPEKKEL CSINÁLTÁK S HALLATLAN INTELLIGENS ANGYAL -OKKAL MEG ROBOTOKKAL, MI A GÜLÜMBÜ? itt az sem áll fent, hogy ténleg volt vita...ami valakik...bukott angyalok esetleg akik fél -Istenek, na az mi? Na mese nincs, akik ezt bedobbták ez egy robot... virág por, hogy világ? Fiteljal ahol vagyok, hogy MONDUK... lerohanják a magyar -Istenországosokat...AKIK... ládd az első amire emlékszek, hogy akik KÉSZEK, vagy valamit kezdemennyeztünk, ládd ÉN UFÓS (REPCSÉS-SZERNCSÉS -CSÉSZE ALJAS DE ALJAS...NA MINDEHONNAN KIRUGTAK, AHOL CSAK MEGSZÓLLALTAM, MERT ÖSSZE KELLEN DOLGOZNUNK, NA MOST HA BEVETTEK VOLNA A AZ ATAIITA -GAZÁR -BOLSOJ HAZÁRDIROZÓK ZSIZSIDOMBOOK...NINCSAK A PIROS KÖNY MEG MINDEN IS BOOK BOKO BOKU SZUKU SZUKU...TE TE TARTOD A LUKAD?) AZ AZ HOGY TE ISTEN VAGY,NEM KELLE MAGYARRÁZZKONDÁS KÉSZ VAGY! HOGY PICHA PUNA CSZARE, NA MINDIG KÉSZ!!! DIGELED VAGY DÖGLŐDZZ? Zna itt a akik TEREMTMENÜK MENÜK? -Tróha a PROGRAMOZÓK BE TERCELHETTEK...ládd megyünk az ürbe, de előbb lennünk kéne? Ezt ha te nem látod, akkor ténleg... hogy lett a damnak felesége? Tehát állataikat hoztak létre, de ki báránya bornya vagy buuu... Fitelem, azokat a baromi nagy köveket amit nemcsak mozgattak hanem megmüvelték azok ANGYALAIK? -HOGY ŐRDÖG? -DEMONYA MONEY -JAH WAHABA? Na ezt is láttem, azaz vas... has? - sah? -na a fémeknek van... ládd miért ölnek az aranyért s miért várják az ARANY VÁROST? -AMI HA LENNE, VAN?
              Innennn... Leesett a pap az ágyról twist...
     ...titok=piszOk...

Előzmény: repcsepista (13349)
repcsepista Creative Commons License 2021.02.27 0 1 13349

                    UFOzzuummm... és akkor megjelent a vasember brrr... fémember talán a szerelvény?
              1.: 2/27. A KÉP, hogy akik ezt a a a... Virág God mellett tikos féreg fog rág, ne ijj halált adj nekem Isten em... na az nagy ostobasegg lenne nagycsegges kuróink, mert akkor minek teremtett...azaz husa luka nem kivánatos? Fitelem, én csak lenni...na enni én magam akarom megteremteni az ennivalóm, mert monduk fucsa lenne... Ő ad enni, ha lukam... Nincsak mikor a magyar Napnépemet lefegyverzik, utánna elég nekik annyit tudni, hogy a patájukat nem dugják egy csizmaszarba? Nincsak az nem hogy jobb lett, hanem mi van ma? Nizzitek hogy amcsit USA -JÉZUSA a magyarOk...ládd mi a napos legnaposabb oldalon vagyunk, na most tőllünk bal oldlara legelől USA lenne ha lenne? Mi lenne ha ELŐL AZ ANGOLOKKAL... ugyanis masokkal ÓRIÁSIBB AZ ANGOL -ANGYALOK UR ALMA SZARA MINDEN TÖBBET LÁDD IZRÁLER UKUK KUKUKKK... TAKARJUK JUK UK KUKUKK MINT VALHALLA? Tegnapra rengetek piszkos dirti atomgombák...ládd azok sugárzása...bár ezek tükön tökölnek tuvibül hazudnak ijjeszgetik a patkányaikat meg kisegereket ming ijjedeznek? Fitelem, ha az illető magárul nem tudja hogy lánUK vagy filUkak, van mélyebb ládd sosRoma, na Itali kellett volna legyen románia, mia?- s miért verik rá a magyarOkra ládd az van, NAGY ROMÁNIA ami az...na miért előbb csizrálerUK alláh kell hashaljon vasaljon mindenki magát? -ez lenne MAGYAR OK ORSZÁGOK MENNYORSZÁGOK..ládd de 1776 magusa mágus megjellik, s magyarOk most vagy soha, rabUK bujkle alláh... vagy magyarIsten szabadOK?
            2.: Tröha hogy a magyarOk megjellenek ...fitelem, ez valami olyan, hogy itt minden megjelenik, ládd az ember! -oi oi oi...egyes egyedül, ami én irtóra egyedül voltam, mert én együtt akartam lenni minden emberrel, ami ez egy... itt minden számitógépezett (conputerizált) tróha a TEREMTŐ AZ MAGA AZ AGYUNK, AMI KÉTSEGGTELEN EGY SZÁMIÓGÉP,AMI VAN? NA AKINEK VAN AZ ESETLEG HASZNÁLJA? AMI ITT VAN PRÜCÖK, NEKI NINCS MERT Ő HISZ A KIVÁLASZTOTT KIROYSÁG KURÓJA SZURÓ (KRUXXIFIXX UK KRAXXAKA SZAGA) SZARÓ GALMABJA SZENDE LÉLEK FEKETE SÁRA... A HALÁLÁBA MEGTEREMTŐJÉBE...zidu ki, itt belekarcoltunk abbaa fába, ami hogy borulna rám minden á á á...na csak a nagybalta élivel...megmutattuk neki? -ZUGAN IS ARRÓL NE VEGYÉL? -EGY ÉL? -te vagy az a fak? -fakUK kukukkk...farkUK s csóvája? -vagy ráznak, teremjetek jó gyümölcsöt pu! -fin GOD szaga?-ugrás az uborkába... Nosa posa lave pósom apósom som fa fak, lave N.9? Na fida, EZ AMIT A MAGYAR OK VILÁGA... Gondolkozzunk DE A TE KOBAKOD-DAL? Dalold el ezüst gitár, szivemnek bánatát ...az Bána -Bácska, NA LOBBO MÉRT NEM MENTEK TI BE BÁCSKA BÁNÁT NEM A TITETEK... LÁDD A ROMÁNOK BEMENNEK, AKIK TÉNLEG SODRORRR... ROMAGOMBÓRA RÉG SUPPP...LÁDD AZ ERKÖLCSÜKET LÁTOD A NAPOT? KIS CSINÁLT KI KIT, KI CSINÁLT KI? NAGYPUPUK? NINCSAK A MAGYAROK... LÁDD MA IS... AKIK FEKÜSZNEK AZOK KUSZNAK TOSZNAK? Szegén Sanyink, felmenekül az Alpok -Kárpátok legmagasabb bérce csuccca ...meg akarták őt is... TÉRITENI? Fitlelja a vala valaGod s timsózod...
             3.: Na ténleg van VASEMBER!!! Nincsak akik ládd én... Istennek tetszŐ teccő? -ja technikum... -Teca krin kinba a pricsa? Zna megpróbáltam mindent, a saját családommal sem tudtam kijönni (kivée akis feleségem a fiaim,meg a kisöcsém mmm...) na a legrohadtabb...hogy TELJESEN ANGOLKÓRUSRA RUSSIA USA GAZÁRIHA -SKORBUTUSRA ÉHEZTETTEK BENNÜNKET, AMI JÓ JÓ JÓ...AHOZ NE ÉHEZZÜNK...NA RÖGTÖN OTT VOLTAK ELŐBB A NAGY CSEGGES HÜBÉRES KURÓINK, AZTÁN MOST A PÁRT -UK -KUROMÁNYUK...Zfideled... előbb mindenek előtt Mucsurin csorog a nyálatok... nabiza keresztezni fogom a bicilit a vasuttal suttt... Zmiért nincs sehol egy KOSUTTH CIMERES IGAZI MAGYAR VAGYOK, TE? -fiteljal minden magammal keccke vagyok,neked? Valami borzalom... szegén néne a 7város dombjan s halálra lett itélve, miért? -mert nem volt igazi romani? -rom -romba mor morázás? Zfitelem, csak addig feszitettem a hurt, de nem a juhusod te barom birka, azt akarod? Zna amit láttam, hogy EGY VASEMBERT... nincsak minden elektromosság -magnetukuss... Zna az hogy a MI UFÓSAINK tul tulon tul az Ópinaráncos tengerén tul, ahol a tarta farka kunkora mallacka fff... na mikor... MEGJELLENK AZ ÉGEN... vicca, én ezt tudtam, hizz a gyerekéik jelentették be, hogy ez az Égre nézett, na meg a tó tükre vize...Fteljetek, az ELSŐ AMI EMBER FORMA? NEM HANEM MAJOM!!! NA AZT VASBÓL...VAGY FÉMTÖTVÖZETEK AMI A TESTÜNK MA IS AZ, AZ AZ ENERGIA FELVEVŐJE MEG VEZETŐJE A HANG? Na ugy képzeljétek el mint Swarcanégger a TERMINÁTOR FILMBEM CSAK EGY VASEMBER (A DAM?) MEG HELLENIK, AMI AKKOR MÉG ITT...NA AZ LÁDD A PROMÉTHEUS FILMBEN, AZ AZ EMER BRRR...Nincsak ezek robotokat küldnek az ürbe, a seggit Isten seggit ne türd be...
               Innennn...Leesett a pap az ágyról twist...
         ...titok=piszOk...

Előzmény: repcsepista (13348)
repcsepista Creative Commons License 2021.02.27 0 1 13348

                    UFOzzuummm... Ha vagyok -ok? - az vagyok ami aki vagyok -ok, vagy nem vagyok, mert magyar -vagyok -ok de tok tek tak... csak tök s tökÖlök vagyok... vágyom egy nő vagy be MEN ő vagy ki MEN Ő? -nagy doronggal? -miE?
             4.: Kávézzuummm...már csak a vázára hol a virág, hove lett a sok sok sok...sép virág? Ha lehet közel maradnék az álmom váza...nincsak, én szeretném behozni mindent ami ...na ránk szakadna az ég, dörgés égés nélkü? -mennykü? A részletekre...ládd ez ténleg egy számitógép de nincs benne fény! -Nekünk magyarOknak van az, ami ÖRÖK... FÉNYAGYUNK (MAGUNK MAGA MAGA VAGY MAGUK KUK KUKTA) FÉNYÁGYUNK, DE KI MINT VETI ÁGYÁT, UGY ALUSSZA ÁLMÁT, ALUSZOL E JÓ JUHÁSZ? Nocsak irtózat rengetek PISZOK (TITOK=PISZOK) hallom a hangokat köröttem...ládd ha lehetne mindenki előbb utóbb nekem esne körömmel foggal, mert NEKI IS LENNI KELL AHOZ, HOGY LENNI ENNI EZT... MEGVESZED? - VAGY MI? Fithelem még Lenin is tanulni tanulni kinyulni vagy mi aládd vágunk? -az ágat? Fitelem, az egyik akik megszóllal --ijjen hülyeséget...Talán ismétlem ...Attiilláng mi az a fekete eggette a fene megette hömpölygó koromsár? Na milyen mélyre rakott le bennünket...Magyar, te most árva elhagyott magadis? - veszendó, minden népek közt lent a földönggg...na állitólag greengrizkan is bennünket keresett volna, na meg monduk...fitelem, minden nép gyerekéi...a magyarHangot keresik, ami msot mára...SOSE BŐGÜNK LE...MIG EZEK MÉG ASE HANEM FIN GOD UGORJ? Naz meg kell emlitsem, az ami tegnapra...ldád 1945 s a fekete seggekkel...NICSAK 1956 S JÖTTEK APUHOZ..HGOY VISSZA A FÖLDEKET MEG ÉHEN A KIRÁLY, DE GIG GAZ? CSAK NEM AZ UTOLSÓ SÓ HÁTSÓ HASBBZBRUGGÓJUK UK FIN GOD DURRR...PU?
            5.: Na részletesen... nem tudom kicsibiribizni...veduk Mohács, nem Mohács mondja Fehét Matyu Jencink, hanem olyan PÁLdás ótestumentum gyilkÖlés ma is???- láss...NINA A MAGYARNAK MAGYAROK? -NIN HALÁL!!! Nincsak MAGYAR -UT JÉZUS, AMI ELŐBB TALLPRA MAGYAR, AZAZ TE VAGY ITT AZ UR? Nincsak ahoz hogy most EZT MEG FORDITANI...CSAK HA HA HA ---MEN A GŐZÖS MEN A GŐZÖS KANIZÁSRA...NAGY KURÓINK SZURÓK SZARUK URUK KURUK RUKUK...Na amcsi csak a MAGYAR OKKAL VAN, S AZ A RÉSZE AZ...zitt nem nagyon vagyok semmi ellen ami hogy amcsi ilyan erős, ami az a FÉNY amit mi rájuk vetünk sugárzunk...na apuék becseneggetek pösze hogy JÉÉÉÉ... ZZZZ... JÉZUSA? Látod milyen keveset tudok csak, mert itt nincs FÉNY!!! Szóval...az az AMCSI AKI MAGYAROKAT ISMERI ---AZ NEM SZÓLNA BELE A MI ÜGYÜNKBE... DE MISE HA MISE, SENKISE? -HANEM ZITT AMI BELEVÁGTAM EGY NAGY FÁBA...ma háromperces előadást tartottam a kis csaláDomnak, hogy itt senki de senki nem fog alláhtok (galádok?) nyulni, hanem AZZÉ KELL LENNÜK, AKI VAGYUNK, VAGYUNK? Ezt nektek is, mert AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG A TIED MEG AZ ENYÉM..na most akik MAGYAROK ORSZÁGÁT ---NINCSAK MINDEN NÉPEK KÖZT, LENT A FÖLD MÉLYE...MILYEN MÉLY A MI SAJÁT MÁGUNK ÁSTUK Uk, -PÖCZE GOD-RÜK, VAN AJJA? -AJAJJAJAJAJAJJJJJ... Fitelem, Jitler, téged kerestünk (Npolyon?) de hol a pucsába voltál, ami ládd csak igy...hogy had beszáljen szerencsétlen ...jó az álmodozás? Jah képzeld el, hogy a ciss falumbe tudták hogy ha valaki leszületett (lebe?)ki az élet párja, te eltudod ezt hin hin hi szik?
             6.: Tröha... az yizlérel szaxxafonosok...ládd lehet még valaki sötétebb...mint a NAGYCSEGGES KURÓIINK, AKIK MIATT GYILKOLJÁK A MAGYAR GYEREKEKET... (az egész világ éfg sföld a magyar-magyarOk gyerkéinké ké kék) na óbégatás vagy mi a fene...van köröttem...Na az az amcsi ami teljesen yirzáler überáll... azok gyilkolták le őket 1945 -be, ami az hogy NYEMECEK, A NYEMEC NÉPEK SZERETIK MEG NEM LE HANEM FELNÉZNEK A MAGYAROKRA, S A TURISTÁK AKARTAK BESZÉLNI VELEM, na a feleségem te olyan barbár utálat vaggy, ő felteszi a képem az ernyőre de azonnal levágnak mint egy szart?-na na na... Te sohe még ilyet, amit ezek müvelnek, én nem láttam sehol, mert egy beteg deglett bolha fignyi eséJUK UK,na ugynaz a David KirályJUKUK mint a szerencsétlen...vége! Na mi magyarOk...csak MEGVILÁGOSOSDÁS VAN, AMI ÖRÖK ÉLET HÜSÉG HÜE AZAZ AZ ÉGIEINIKKEL KAPCSOLÁT MINDENKIKNEK KIKNEK? Na te nem akaROD mert most te olyan SATAN FINGÁS FING GOD UGRÁS... VAGY, HOGY MINDENKI SZEME PUCK? CORONA ORSZÁG SZAGOD? Naccóval... ITT VAN EGY EMELETTEL FELEBB AMI ZERINTEM IS LEJEBB, AZ MÉG NEM BELEZTÜK KI...Na irtó rengetek piszkos dorti atombomba van közforgalomba vagy lehet...ami csak növekedni fog, ami ezek...ládd ezeket a szegén párákat ---akik na jó---vak tyuk is talál szemet...de ITT EZ AZ AGYUK, fida nem téveszd össze...Zitt a magyar Édesanyánk hangja nyála sose HANGÖL AZAZ HANGOL LE, ANGOL? -rutty...ha irjak még egy 7?
7: Szóval, valóság jogy ITT A FEKETE POROSOK...AZ AZ AMIT BARÁTH TIBINk, S NINCSAK AZÓTA LETT, MI VAN, miE? Most VAN EGY NAGY FEKETE NAP -AGY AMI EGY VALAMI OLYAN...amit leir a BbLia iratok, deezeknek hlovány fingUK, ugorj?- na az lenne az az agyUK? Zime a hellzet...EZ VBALÓSÁG MERT HONNAN VAN A MAGYAROKNAK A CORONA? Fitelunga...MOST VAN EGY OLYAN...HOGY AZ A 1 AGYUK, JÁNOS 8:44??? -AMI EGY FEKETE NAP! Sóval de csak hásó karasó? -ez az a fekete agy, amit megsemmisiteni nem lehet, s Én kértem Jézusunkat hogy haddd... legyek ott...mikor ezt... LÁDD VELETEK VAGYOK E -VILÁG? -VÉGE, NA EZ ELEVE AZ, KENDBELE? Fiteled, most az ami a corona orszagosok vasabroncsa... na egy négyszög vassalt vassal... rátesszük erre a GOD DUK DUG S IME A DUGOBÁNYUK UK TUDOD HOGY VAGY? -LŐTTEK!!! Nos van ...valalami dögletes, mert a Satan Cronbájukba van egy ferde kereszt, na most ... nincsak ...ezt nem tudom, hogy valóság vagy álom vala, mert ahol a feje tetején van az ami Jézus feje (KRUXXIFIXX-UK?) ott egy ferde vassodronnyal ...na az agyába vertük, kész!!! Fitelem, ezek ténleg azok...ládd a magyarokat... ládd...FITELEM, TEMAGAD CSINÁLOD MAGAD... EZ EGY RÁADÁS SSS...DE MAGOD, AMI NEKEM A VELEM ÖRÖK KORU (KORUP UP PUP) ISTEN GYERKÉINK, AMI NÉLKÜL, MINDEN LENNE HA LENNE ÉRTELME, EGY MAGYAR NA MOST A MAGYAROK SZÁM ÁRA, HA EGYZSE, JÉZUS???
              Innenn... Leesett a pap az ágyról twist...
     ...titok=piszOk...
---korán? - se tudtam csak valami ...jobb mint semmi?- nesze ezt edd... eszed,veszed?- meg itt az erszényed...

Előzmény: repcsepista (13347)
repcsepista Creative Commons License 2021.02.26 0 0 13347

                    UFOzzuummm... Ha vagyok -ok? - az vagyok ami aki vagyok -ok, vagy nem vagyok, mert magyar -vagyok -ok de tok tek tak... csak tök s tökÖlök vagyok... vágyom egy nő vagy be MEN ő vagy ki MEN Ő? -nagy doronggal? -miE?
            1.: 2/26. Akik körbe vesznek szellemek...az pontosan az, akik itt is SZELEMI -MÜK, AZ UR CSODÁSAN MÜKIDIK DE UTJA RELYTVE VAN, AMI BŐDÜLETES...na ezel a SÖTÉT FEJÜEK -SPÓRÁSOK S POROK, AKIK VALÓBAN PORBÓL LETTEK, RETEK?- kis torcok gazok dugják fel a fejüket mikor egy kis esőesik, s hogy azok is..ládd van benne élet, de eltorzitva (nemes nem ess akarnak lenni valhallol) azaz most... alláhUK ások, azaz a földet meglazitom,na most mint nagy patkány -csótán fészkek s kihuzom őket a napra, deee... Nincsak a gondolat az egy folyó is meg folyam, csak azért fejeztem volna... be a mondatot, mert itt NEM ÉRTIK SEM MAGUNKAT SEM EGYMÁST AZ EMBEREK, MING LÁDD ÉN A FEKETE HALÁL (HALL ÁLL) POR-UK -CON -CONCERTEKEN...Vida, már az álmom közepin ázunk, na most minden CON CONOK KONCERTOK BE LE DÖGLENEK, AMI HA ŐK, ÖRÖK HŐ MEG HŐZÖNGÉS... zitt akik most...körbe vesznek... nincsak nemcsak az a CRON -CON aki ládd...azt mondja, hanem az is aki azt mondja s Ő MAGA MAGUK UGGANÉAZ A FEKETE DIJJAS SPÓRA, LÁDD AMIT MEGÖLSZ AZ NEMCSAK A TIED HANEM TI ETEK RETTEK S NEKIK KELLENE RETTEGGENIJUK (LÁDD A MAGYAROK ISTEN NYILA A SZEMED KINYILA) NEM NEKED MEG NEKEM? Zitt ugy néz ki, hogy EZ AZ AMI AZ AGYUK ÁGYUK... FITHELLHALLJÁL MINDEN AMI PÖCS -CSEL AZ CSAK AZ Ő PÖCSÜKKEL CSÖKÜKKEL CSÖKEVÉNEK...JÖVEVÉNEK AKIK LÁDD BÁBELI ZÜR ZAVAR... HALÁL HALL ÁLL CSAK ŐK ABRA HAM HAM HAMIK CSAMCSOGHATNAK?-HAMBERGER FASIRT VAGY, DE HA MAGYAR VAGY VAGY VAGY-OK???
             2.: Az álmaim meredekebbekke kezdenek lenni mint soha, mert... itt van a fa, saját fak, denekünk kell megmetszeni...na meg a mi fánk? nem, minden az Uraké a földed uraké, ami HA VAN BÜNÖLDE BANK ÁR KÁR...AZ AZ HOGY A FÖLDET KISAJÁTITANI...(ezt levezetem mert nincs érteme!!! -mert mi magyarOk égiÉK vagyunk) NA MEG RÖGTÖN...Ninsak nekem az hogy hun, magyar, hungari meg miden ami nevet ad nekünk, azt csak akkor...jadnak mindeho nevetünk, mert mi vagyunk a vagyunk? -Na ez lenne az...hogy ezt adni se meg elvenni nem lehet, lehet? Büdös rohadt szar...ládd itt is, de azok kik mégis ezt lehetővé tettétek, VELEM VAGYTOK A DOBERDÓKON SÜVIT A SZÉL, ÉN UGY ÉRZEM EGYMAGAM MNIT SANYINK, FENT AZ ALPOK KÁRPÁTOK CSUCCSA ...VÉRZÓ HOMLOKKAL MEG A SZIVEM TÉNLEG VÉRZIK... Ez az hogy vérzik a szivünk, az ládd mondok valamit...Csonka magyarország nem ország, deee... ÖRÖK ÉGI MAGYAR -MAGYAROK -FÉNYTESTVÉRISÉGE MENNYORSZÁG, MI AZ? Nincsak az Ó meg az Uj szövetseggeseket... Zfidelem, nekem ez sehogy...szóval ami nincs, azt hogy lehet AJÁNDÉKBA ADNI? AZ ÉLET AJÁNDÉG dög vagy, VAGY BIZON, AZ AZ...HOGY MI MAGYAR -ÉGI -EGEK -EGYEK ÖRÖK TESTVÉRISÉGE MIDNEN! NEKEM CSAK AZ!!! Monduk a moszatok vannak, de mi moszatUK massaTUK TYUTYUK??? -vadunk? -vadUK vaditanak hergellnek hogy a husod KI HUSA adrenaloNUK? Uppp... Nona a a a ...ennek az emeletek ládd ANGYALOK akik csak...a husodat kamelik, ládd a husod nélkül mi van? -vala valla GOD? -az is ideiglenes a FIN GOD, az a tied?
             3.: Na azok akik itt is a RETTEGETETTEIKET ETETIK TIK? - AMI KATASZTRÓFÁLIS HA AKIK MAGYAR SZABADON NA ITT VAN A DON AKI DON -ALDÓ-RE MI FASZ FAK SZOPOJUK TRUMP? DONALD KACSA? A ZSIDÓKAT...ÓRIÁSI MEGBOCSÁJTHATATLAN BÜN, ELISMERNI AZT A HATÁROKAT...AMI 7 ÁROK, ÁSSD EL MAGAD MAGOD MOST JÖNNE A 7.-DIK A SAMU? -BIKA? Videljal... a TEREMTŐK: MEGBÁNTUK HOGY EMBERT TEREMTETTEK AMI HOL VAN CSAK EGYNEK A SZAGA IS? MOST LETÖRÖLJÜK ŐKET A FÖLD SZINÉRÓL, NA MEG UJ EGET UJ FÖLDET UJ JERUSÁLOM VILÁGURALOM....EZEK ÉLŐ LÉNYEK? Nincsak a New Yorki bika, fitrlejed minden a xexÖL, minél bikább annák gyilkosabb (NINCSAK 10 EZER EMBERT SZOLIDAN ÖL MEG GYILKOLTAT MEG LÁDD HA TE VIROSOS VAGY,MOST VITTEK, S NEM MEHETTÉL KÖZEL MEG ADONIS ADONAJ FAKPAPUC?) -s eltudod hinni, ládd blonndi millió s millióembert...azok mind magyar fajta s minden NÉP NAPNÉP AZ (DE A SZIRIAIJAK IS MI IS MAGYAR OK VAGYUNK, NA ITT VAN, MI LENNÜK NEKIK AZ UTOLÓS KENET VAGY SÓJA HAJ HAJ MEG NEM HAJ HALLJ!!!) AZOKNAK LEHET TITKA? LÁDD EGYZERÜEN KIZSIGEREZNEK A ZSIVÁNYAIKKAL (ZSIZSIK) BENNÜNKET, ládd az 50 években, ha dohány ástál el, de nállunk is a kis széna meg szalma boglyákat szurkálták a fináncok, s kérdezték HOL A BAGÓ, NA SZÉTVERTÉK ... HA TALÁLTAK, DUGOTT BAGÓT, AZ EGÉSZ PEREPUTTYODDAL YIRIZIBIRIA RIA RIHA...KÖTÖTTÉL KI, na most azoknak kellett a munkálya, nem hanem a kinja? Fitelem, amit itt GALAXI PIXI -PAXI? -na REVERCE VIEWSEK MEG SZAJKÓKAT MEG SZELLEM LÁTÓKAT FOGTAK FEL...UGYANIS RENGETREK PISZKOS ALLAHTOMBOA VAN KÖZKÉZEN!!! Na én jelenkeztem, de csak ugy tudtam a FŐ KOHÁNYHOZ... HOGY LEDZSULDÓZTAM AZ AKADÁLYT...NA valamit ami igen érdekes... ezek ereje elmegy, el fogy? ---NA INNEN DE NEM AKARNÉM ELFELJTENI ...JIMI HENRICK... MIKOR AZ AZ...HOGY AZ ÁRAM MEGSZÜNIK, FŐLEG A LEMEZEKEN MIKOR AZ ÁRAM MEGSZÜNIK...EZ CSAK AZ A HANG!? LÁDD EGY DEGLETT BOLHA FIN -GOD SSS...CSAK LE HANGOLÁS LÁSS??? Na nagyon érdekes...mert mondom, temérdek piszkos (dirti)ALLAHtombomba van köszkézen, azt most azonnal mi is tudunk csinálni 100 -1000... mindenkinek legyen 1mint a lunak...
              Innenn...Leesett a pap az ágyról twist...
      ...titok=piszOk...
...https://www.mitchhorowitz.com/
...http://www.cherylljones.com/
...https://www.amazon.com/Doorway-Time-Dennis-Caracciolo/dp/1716978068/ctoc
...https://www.kindness2.com/the-mrna-vaccination.html
...DOORWAY A SGGÜNK 0 0 0... O ÉS UHHH...

Előzmény: repcsepista (13346)
repcsepista Creative Commons License 2021.02.26 0 0 13346

                    UFOzzuummm... One World kraxxaker -xaxafonosok vissza a Bush -vagon bankdák banggg...
              4.: Kávézzuummm... ha lehet közel az álmomhoz maradok, ami igen igen befolyásolja az itt?- hangulatomat... hang? Az elsőpillanatban mikor itt hallottam Édesanyám hangját... zez most ugy jött elő, hogy a fiam a hungarok... Ha most ezt le akarnám vezetni... hogy a corona orszagosok... zitt okvetlen hogy az ami legfőbb... az a teteje tisztese... nem engedelmeskednek senkinek kivéve a Contutitution... közbe se királyságoknak se országnak... ami érthető, mert monduk ha magyarOKország a Corona orszaga...na itt van, hogy utáljuk magunkat is...Sóval a fiam reakciója... hogy a hungarok?- na ez bele vág az álmomba is, de jellőbbb... Ha van csoda hang meg zene... ének, az első ami mikor Jézusunkat látni akartam, vagyis... olyan szivbeteg lettem, hogy a legkisebb ami...na teljesen olyan utálatba kerültem, ami a halálomhoz vezetett...de azután hogy visszajöttem...az a szó Jézus!? -hihihihihiiii...hihetlen valami olyan ének -zene dallam vagy csengés, amit most közel hasonlitok az hogy magyar Édesanyam hangja nyelve...Én szeretem hallani a magyar beszédet, ez volt a legkegyetlenebb ami...ládd már nem kell semmi, mert Oi oi oi ...távol meszze van hazám, na azóta 55 év csak egyszer voltam otthon.. 2000-ben, de ugy mentem haza, végleg maradok... jön a családom is, deee... nincsak ez van! Zitt én ugy gondolom, mindenki ugy van a saját nyelvével ami ténleg a LÉLEK TÜKRE? Ma modtam a fiaiamnak...na a SATN ISTVÁNOSOK AZ IDEGEN MAGYAR TEST -LÉLEK GYILKOS BANDÁK...ami most vissza a amcsi NACSALNIKHOZ hoogy az sem lehet hogy ország, ládd yizráler is egy ország? -brö bröhhh... bruhahahahahaaa...Na nagy Kópé, ehöz mit szólsz, ma már bombáztak sziriába... Mister prezidente, nem tudja hogy pénz csak pénzzzl háboru? -lehet csinálni? Nizzitek, amit álmodtam, na A FEKETE CSUHÁSOK...nincsak minden országot népet...összeroncsolnak ma is!!! Ládd ahoz az életmódhoz...rögtn nagy FÖLDESURI KURRIÁK S AMI VERSENGÉS MA IS!!! A meghóditt lakosságot ki kell irtsák, vagy világgá zavarják, ma ma ha fejpénz van a nyakdon, ma már nem menekülés!!!
Te tetted ezt Király?
              5.: Ma már bombázzák a szerencsétleneket... ott ahol abba se hagyták? Szóval a fiam, azaz amit lehet olvasni s szinte mindenütt ogy a két felől angyal közpibe kotylószar cimerük! -valami borzalom utálatot vált ki bennem is, de ÉN TUDOM HOGY MI S KI A MAGYAR, S VELEM KEZDŐDIK S SOSE VÉGE, ESETLEG KEND BELE? Fitelunkga amibe bele vágtam egy nagy fa fak! Zitt az ufósaink...na azért jönnek, meg azokhoz aki szárnyra keltek, de előbb TALLPRA MAGYAR, zigenám...Nincsak a megbocsájthataln bün, ha valaki elveszi vegy odadja a népek följe, ládd bloondinak csak egyszerühe, miután én még olyan nyalás nyál csattogást nem láttam hallottam, fetrengést amit az aipac előtt müvelt? Talán azért választották meg de a ÉG S FÖLD DAVID TRONA ZSIDÓ -VILÁGURALOM TALÁN VÉGLEG BEDÖGLÖTT... MAGA A ZSIDÓK SE AKARJÁK, EZ MEG HOGY BAT666OTT BE? Nosa minden olyan AMI NBEM MINDEN EMBER EGYENLŐ, AZ A MAGYAR OK AMCSINAK A GYILKOS KÁRHOZATOS ELLENSEGGE LENNE HA LENNE? Na akik CORONÁSOK MEG KIRÁLYOSOK AZOK EGY FEKETE ALAKOK! Zitt be kell villogjam, mikor itt elkezdtem orgonálni akkor... OLYAN HOGY TITOK NINCS A NAP ALATT...TEHÁT MEGZSE PRÓBÁLJUK A MÓDJÁT, MERT BITTA HOGY NEM SIKERÜL!!! MINDEN TITOK A NAPRA VETTETIK, LÁDD VAN UGYAN ÉJJEL (bili) DE NAPPAL? Na azon az OLDALON VOLTUNK AMI FENT AZ A JOBB DE MI A LEGESLEG JOBB OLDALON VAGYUNK, ami nem erdő, hanem amit Sanyink, a rónák végtelene, na ez az...ládd...
              6.: Kénytelen vagyok uj bekeccke mert egy nagy sapeggi tészta...nincs csiriz? Na az mikor egy föld... itt NAP? -TÓLLÜNK VAN A VILÁG IS MEG A NAPS MEG ÉRTÜNK, ÉRTÜK? Fiteljal mert mi... legelől mennek a FEKETE CORONA ORSZAGOK, S MI UTÁNNUK, HOGY MIÉRT AZ NEM TUDOM! Na elérkeztünk oda...hogy baloldalt ÓRIÁS FÁK MEG DZSUNGELEK... na most az a része...a meg lett világitva tőllünk, s legközelebb ténleg U.S.A. -van hozzánk, de csak az része világost nappal, na meg a dzsungelek felett az ég, de azt akik az örökéjben dzsungelekben vannak, azok nem is gondolják a Napot, kivéve... Az óriás fák lombjai között...Fitelem, amcsi elől a magyarOkkal hazavágják a a a...DZSUNGEL RÉME A ANGOL -AKKORI MOSTAN VILÁGBIRODALMAT...Na most... Én elől mint Attillah megelőztem...ZITT KIMONDOTTAN MI ÉGI MAGYARORSZÁG -ISTENORSZÁG UFÓSOK -REPCSÉSEK -CSÉSZE ALJASOK VAGYUNK...S NEM SZÁNDÉKUNK A CORONA FITYMA A FEJÉN... CSAK HOGY HAZA AHOVA VALÓK HAJTJUK ŐKET, MIG A FAK FELSŐ ÁGAIN A A A... NINCSAK LEDURRANGATTÁK ŐKET, ami az, hogy akit lehet megölnek? (fiteljal azokat akir riválisok lennének az ANGYALOK ANGAOLOSAN...nincsak mindenkit aki arra gondol, nem fizet adót a királynak?) Na bennünket ládd az FÉNYUFÓSOKAT... láttak de vártak...miután...az fekete hadsereget csak pufff... dematarizálóódtak köszönjuk zépen zápon... hogy mi lesz? Naz ezt jobban ki kellene belezni, mert amit akit megölsz, a tied? Ládd nemcsak a testvéreinket...itt földi? -fitelem, az éggel kacsplat van csak, akár tudomásul veszed, akár nem, s azok megmentenek a haláltól de ahoz te én mi is kellenünk, kellékek? Nincsak ezek a földünket is meggyilkolták...ládd ezek? Nincsak mi történik?
             Innennn...Leesett a pap az ágyról twist...
     ...titok=piszOk...

Előzmény: repcsepista (13345)
repcsepista Creative Commons License 2021.02.25 0 0 13345

                    UFOzzuummm... One World kraxxaker -xaxafonosok vissza a Bush -vagon bankdák banggg...
              1.: 2/25. Amit mindenki megláthat...az az hogy Szadamot Jitlernek (tökétesen beszél magyarul, s a magyar Babylónyai EgyORSZÁGOK házát terveztük (fitelejal az a magyaregyház, ami ládd csak 1 királyság van, daviDUK UK s minden seggluk tátog hat hat hat...Szadam nagyon Király -szin patkus ládd a siudizrelreinak csóköld meg sggemet nem te de lánod sss... ami uhuhuhuuu... én sem hittem hogy lehetsegges) nézik, ami a legkisebb nemzeti önnállóság érzést ledöngetnek -ledegenrálnak az őskorba, volt a hangazt, Jézust kiriasszák irraqbul, az van? Jézus a magyarOkra vonatkozna, de hol van az Istennek 1 minta lunak csak még egy magyarja, rajtam kivül? Kell hogy megengedjetek beszéni (akik ezt lehetőv- tettétek nevetek a szivembe vésve nevettek röhöhöhööö...de az Égienkkel ink link lank lakatos...kell csak az!!!) hogy mi magyarOk Égiek vagyunk, s itt legutóbb mikor MAGYAR ÉGIFÖLDIM TESTVÉREM KÖZÖSSÉGEINK DE ÖRÖK EGYMAGYAR NEMZETCSALÁDUNK BUNGGG... Na ma is láttam magunkat...zidő ki most is összevicca cikázok...NA MI A LEG LEGESJOBB OLDALON VAGYUNK... MIG EZEK A SAJÁT SZARUKBA PCZE GÖ GO GO DÖRRR... Zna ide, azokat akik don din dan donoskodnak (bloondiskodnak) csak leölik? -a magas látóikról a VASBETON DZSUNGELEIKBULL PU! Fitelem, bloondi az hogy hogy I"M 1 NATIONALISTA AZ BIZON CZIONISTA (három a kisláNUK csicsi csuki malMUK -UK) AZAZ YISRÁLER -DAVIDUK TRONA (ISTENEK ISTENE NA MEG MEG A TEHENEK, AZAZ MEHEMED SOSE LÁTOTT TEHENEKKEL) LÁDD A CORONA ORSZAGOSOK S KI LETTEK LŐVE ILL. -BELÉJUK LÖVÖLDÖZNEK! Fiteljuk a Cion bölcsi jegyzőkönyvük... na a TŐZSDE MEG AZ ADÓSÁG -UK? Zitt vicca egyzervolt hol nem voltak magyarOK? Na a MAGYAR-OK AZ ÉGIEK LÁDD U.S.A. -SZÜLÉETÉSE AMI SZÜLEI JÉZUS SZÜLEI? JÉZUS JÉZUS JÉZUS...MEGJELENT A PIROS FEHÉR SÁVOS (ÁRPÁD) AZ ÉGEEN AMI MI MAGYAR-OK TÉNLEG UFÓREPCSE CSÉSZELJ...
            2.: Na fitelem, fitlejed MIT CSINÁLNAK EZEK...vicca Cion jegyzőkönyve hogy maguktól, na izráler ládd a magyarOk...amirőőszó van, hogy voltak igaz nemzetek azok az Égi Magyar -OK, na erre Édespám kb. -ugy 40 éves vala, amikor rájött...csak nekem mondhatta el...ládd ha megtudtál valami olyan titkot, ami itt örökké mige ezek ..EZT SZÓSZERINT LÁTTAM, LÁDD ZSÁKEUS SZÁLLJ LE A FÁRÓL...fitelem, az iratokat ezek szörnyen át át át...kozzák irják INRI? Fide...mert a legkittyebb olyan hogy ISTEN -MAGYARHAZA MAGYARORSZÁG MENNYORSZÁG SZABADSÁG...nincsak csak az van, mig Nap van az Égen, mi a NAP -GYEREKÉI VAGYUNK, VAGYUNK? Ha ezt tudod olvasni meg kapiska akkor te is az vagy, s hogy földim, azt kimondottam nézz föl az Égre, ha nem?- süllyed ahajód? -demindenki ufós!? -csak nem tudhatja...ebbe a fába akarnék belevágni, ne boruljon rám, minden ágaboga? Kérdelek, amit izrálerUKba ... na azok a KIRÁLYUKUK JUKA S AZOK ÉJJEL NAPPAL AZT FIDELIK...ládd van egy Bbliád, most néztem hogy átiródott...tröha az amit keresek nincs benne...ládd 75 ezer szüzt meghagynak a RABLÓ HADJÁRATAIKBÓL akiken osztozokodnek, nagy részüket lád... mit gondoltok mi a KRUCZIFIX IGAZI RITUALLJAH? Nincsak csak vefgyük a MANÓRA HÁNY ÓRA... NINCSAK MINDEN CSAK PANGGG.... DANNGG ... DANGA PU! -LŐTTEK?
              3.: Sóval volt egg gizs olyan, ládd beugrasztás a SZECSKA VÁGÓIKBA HUS DARÁLLÓ... bizon blonndi képes lett volna, mindenkit DÖGHALÁLRA RÉMISZTENI HA NEM FEXXIK SZIK SIK HISZIK SZIK UH JERUSÁLOM FEHÁR NAKAD LEPI SÁLOM... fitelem, akármi olyat hogy FÖLDET ADOK, LÁDD DOBBZSE FASILLÓ? -MEGBOCSÁJTHATALAN BÜN, NA MOST AKIK ÉLNEK ANNAK ÉLE ÖRÖK? ÉRTEM, OLYAT AMIT MÁR ÁBRA HAMIJUK UK, NAGY CUPLERÁJUK HOGY HÁNY BARMA MEG ELADÓ KIADÓ LUKA TÁTOG... Roppant észnél mit eszel...sárt szaRUK? -KUR? -KURÁS? -NINCSAK ZÓZERINT HA MEGESZED A SAJÁT SZAROD? -NEKED ADOM ADÓM ADÓM A FÖLDED DE DEAD? Nincsak a test sejtek DNS-e? - az kupos?- na a fitymát hiába távolitod el, az Élet nem az anyagUK--- te eltudnád KÉP(gep) zzz... az anyagUK azaz félelmed ládd Isten félelme, a bölcsehssegg... hudu kaka fsss...illatUK nélkü?- na meg drága kő? -az ilyen satn áldozat, mint betleHEM azaz fasirt hmmbergerük vagy... na áldozatUK vagy, nélkül, csak ugy seggbegyutacsokkal meg kanócz... az Egekbe a MagyarOk ho ho hooo...lövetjuk magunkat, mert méh mindig beleköpnek a levesükbe? Fitelem, monDOM hogy a játák UK KUK KUKTA BUGTA csak most kezdődnek amihez... eddig voltunk leszünk eszünk ha adnak sárt? -de vagyunk vagy uuuu... huj huj huj...jönnek a magyarOK, az Égbu bu buu bbb...Buj buj zöld ág, zöld a levelecske, nyitva van az (szarany kaka pu lukad tá tá tá ...timsózod) szemed, minek? -kinek... Fitelem, itt 1 fecsk fészek, mert akik engem szeretnek, ládd JÉzus azok is örökké örvendeznek, vagy nem akarsz enni csak sárt...
             Innennn...Leesett a pap az ágyrólt twist...
      ...titok=titOk...
...http://thelifeandtimesofhollywood.com/
...http://www.innerchristianity.com/

Előzmény: repcsepista (13344)
repcsepista Creative Commons License 2021.02.25 0 0 13344

                    UFOzzuummm... miE? -minek? -kinek milye van, ha nincs semmliye miE?- legyek beteg legyek, férgek nyüzsögjetek zszszszs...
              4.: Kávézzuummm... bele akarok vágni egy nagyfába... csak rám be borulna na naaa... Talán az, hogy ez nekem a természetes, hogy én az vagyok, azok a magyarOk, hogy jurta, meg gazdag ládd szemnek szának ingere Korpatkóköhüsmedence, Körpatkómedence -Alpok kö kövek beszélenk nincsak em lék kő?- bércére vissza száll, a MAGYAR Tullrul rull turbékolo madárrr... Tróha a KÉP, az hogy nagyapámék mindent elkövettek hogy jó karba tartsuk a földet, meg bőven legyen szalma széna s eledel, itt mindenkinek, mig 1948 leveles Május beütött a kraxxakxonok az özvegy szukaméregkigyó mennyasZona s felülre kerültek végleg az Alienek? -jemlékszel a filmbe, ha az Alienek felülre kerekedtek vége!? Zna amit én mondok, ezaz hogy ma olyan kis porszemnek éreztem magam, mint gyerek koromba, na azt is...ami akkor hogy ezek akik ezt müvelik velünk, mert mi VALÓBAN EGY IGEN IGEN INTELLIGENS -ÉRTELMES ÉGI...HALHATATLAN S ERKÖCSÖS ÖRÖK ÉLETÜZE BENNÜNK, MEG ÖRÖK HÜSÉG A MAGYAROKISTENI SZÜLEINKHEZ...(kérdem, hallottál te már ilyan dumát át?) -ninsak ŐK NEM A PCSÖKKEL SGGBEBERŐSDI CSINÁLTAK BENNÜNKET PACAL PÖRK ÖLT? VAGY IPPEG JUH SUSHI? -A SAJÁT EGGETLEN EGGZÜLÜTT...itt álljunk meg---mert itt a bilijuk Uk felfordult, ami itt alegallja került felülre? Na fitelunk, mert a jáccma a seggb everősdi még el sem kezdődött...amihez most belevágok egy nagy fa? Na korántsem akarnék senki semmi sziccka kubaccka ellensegge, Isten Őrizz!!! Fitecak Ábrám lett Ábra hami...sok nemzetek... lufa? -atja? -mégzse Jni8:44? Fiteled, az DAVID UK DUK JUK UKMUKFUCK... fitlejed, nemcsak JuhusUk származik a tötibül, ládd Sallahmonya, hanem nincsak az az ATYJUK UKUK ATYJA, NA EZ LÜDD LE? Atám hol a gatám...
             5.: Zezz mocst az is...trüha a magyar népek pékek... INTELLIGÉNESEK (láttad hogy milyen arányba van jellen a marha barmok negativ gén genyó állomáNUK?) Szóval ezt amit itt kapisgálok...NA HOGY HOGY VAN EZ AZ ŐRÜLTSGGEM... ami zerinte, mindenkinél akik ...ZITT A NÉP A NÉPEK AZ ISTEN ADTA...na a nagymamám...egyszerüen mindenkit közte engem is lenyügözött olyan történeteket tudott hogy honnan...na ládd a MAGYAR RÉGI REGE NÉPMESE, ami már barbár szokácc megvágják az erüket egy ...öszekeverik egy bilibe sefelhörpintik... ezek azok!!! Ládd a Coorona klotyjuk UK VirusUK, sutty... na fideljal, ezt a fiaim, akkor ezek NEM MAGYAROK HA EZT BESZOPJÁK, MEG NEM MERNEK BESZÉLNI (nincsak minden a GONDOL LÁT???) AZT AMI MAGYAR RULL VAN ÉRTELME? Na az egész =7vezéres véres meg a többi, hogy csak ÁRPÁDSÁG... apuék erősen becsengettek, de én akkor is szeretem tiszta szivemből a MAGYAR NAPNÉPEM...ládd vannak, de már... nincsak én baztatlak bennetek... SOS HALUNK MEG HA HALLUNK HALLA LUHA... HELLELUJA? Nincsak ez Bob Ilonka na meg bá bá bell...az is meredg, szegény aput hülyre kinoztam, ha ténleg az hitték, ezek hüllébbek (cool) mnden hu hu hu... Na most akkor mi van, vala valla god, glottgatya...lőttek? Znizzitek az hogy...ládd ISTEN AZ ÖRÖK VAN, NA MOST ÉN EZT MINDIG ...ITT IS TUDTAM, S MOST AZ AMI ITT VAN? MI VAN? Zett nem akarom elkapdni...ugyanis te innen csak a te UFÓ??? Zett körbe körbe sárga bögrekörbe láss macsak a forro kályha plató? Zezz az, hogy ládd 1 UFÓ (REPCSE -CSÉSZEALJ -FÉNYPACNIK ...) MINT 100!? Liertam 100 ezerzer...hogy valóban itt ezzel a tudAtommal találkoztam a mi ÉGI TESÓINKKAL ami addig is, deez olyan borzalom terher nekem, mitn Szép hell jóhell Teherán, de ottis teher ám, 9 feleség, ami borzalom nem, de még mindig lüktett a vérükba a ZOROASZTER---te ezek mindent ÁTKIRÁLYUKAZNAK S MINDENT AMI LUK VAN FAK!!!
             6.: Zázerzer...mikor jöttek az ÁVÓS OSZTAGOK,MIDNENÜNKET A KACATOKATIS ELVITTEK, A KISÁGYAM, APU VIDÁJ MERT AZ ÁLMOD AKARJÁK, AMI AZT SOSE EZT HONAN TUDOD? Ftelunmkga ITT EGY AJJA AJJA AJJABB LEGAJJABB AJJA FENEKE FENKETLEN AJJA OLYAN BANKDA, AMI SOSE VOLT LESSS...NA AZOKKAL VAN DOLGUNK...NA MOST LÁDD MIDNENT AKCIÓD MEG REAKCIÓD ŐK BUZZERÁLNAK!!! Nejéz nektek az ÖSZTÖN5??? NINCSAK AZ 5 ÁGU UK?- na meg 6 szakad apad CSILLAGOK CSILLAGOK...ZÁPON RAGYOGJATOK,NA EZEK AZOKAT IS MNDFELROBBASSZÁK AZÉRT AKARNAK AZ ÜRBE HÁ HJÁ ROTTY...Fiteled, várnak a MESSIÁS MASHIN SINON SION? -LUK UK NUK, mi az a végVidó 19, mikor 20, huzhatod vagy bazizhatod nyuzhatod nyuzbálhatod... itt a CSŐröge? FEKETE DE FEGGETE DE FFF... Noca... bitta hogy mindenek megett a fene...ládd a 4... BRESTIA DÖG? 4 APOKALOP... TEMPLOPOK... TEMT MEG LOP? -ELŐBB A SZEMED NA MOST SZEMET SZEMÉRT, SZEMÉRMES VAGY? Olyan hogy mart érted érted jönnek, Zitt mégis aq fa ugy néznem ki hogy rám borolna, minden ága? Nincsak a GONDOLAT AZ ERŐ? Fitelunkga olyan TERHET--- fiteljál ez GOLDA MAMA MALLACCA RÖFF RÖF FFFF... RAKTAK RÁNK, AMIT ŐK? GIGAZOK SE TUDNÁNAK, NA MOST GIGAZOK? Amit eddig akik beporoztak (mama bibi bánt hqa ki mernéd nyitni azt a por most a szemed puck) s most ez egy olyan VÁGÁNY AMI CSAK VÉGBÉL SZÉL? -KI BE SZÉL? Nincsak ami történik...monduk én nem hiszem hogy én lennék az... ládd bloondi teljesen beszopta hogy ő az... MESSIHA AAA... na valami ilyan, meg ténleg van valami az az idő machina? Sóval ezek csak ALLÁD ALLAH -HALLA... NYULNAK RÖGTÖN... ELÉLVEZTÉL? UTOLSÓ ZZZZ...
           Innennn...Leesett a pap az ágyról twist...
     ...titok=piszOk...
--amit akarok, ládd amit én megtettem ettem az ti is sisss... fel Nappp...

Előzmény: repcsepista (13343)
repcsepista Creative Commons License 2021.02.24 0 0 13343

                    UFOzzuummm... miE? -minek? -kinek milye van, ha nincs semmliye miE?- legyek beted legyek, férgek nyüzsögjetek zszszszs...
            1.: 2/24. Két részes álmom vala, de éles. Az első, hogy a növényeknek semmi baja a levegővel meg Napfénnyel... hanem a földdel meg gyökérrel. Azok akik ezt a lét? -itt ezek NEM NEMI SÉMI LETEZÉSEK DE MINEK? Nincsak mindent a sémi jidis farcs... hogy ténleg Intelligens lények vannak? -akkor pontosan tudnunk tud -NUK? - a feleségem, mikor látod milyen szép gyerek, s a feleségem hol az apja, na nem tudja? -pukkasztottál? Big beng bankg danggg...apa nélkül mi lesz a gyerekből, Jna itt lenne a MAGYAR -OK MAGYAKODNAK azaz NEM PUKKASZTÁSUK (kaszt?) ELSŐ NÁJSZ NÁSZ ÉCCAKA...hü de erkölcsök voltak Teodor hercogok vancogok? -na ISTENEK ISTENE? NANE NENA DAVID KIRÁLY-JUK-UK? Na megint had beszélhessek összevicca mint Vájc Kálmán, mikor kakál mán? Ez az egész egy rohadás rohasztás na most ezek mident megrontottak, azzal a porral...Fitelem, ez az egész mindenyestül olyan ajjasság -ostobaság egy segg meg 1 segg luk mnt a lunak, ami most comolyan sose volt lesss... Naccóval a Növények... na azok is megrontottak Átkozottak... na láttam hogy müködnek ami a levelek azok olyan mint a relék? DE FÉNYLENEK...s mikor a Nap felkél vagy éri őket, akkor a fényrelék (fotonok) fénylenek s felfelé gurguláznak ami most nézzük a föld? A baj a földdel van, s onnan... A GYÖKÉR DÖGLŐDIK MEG MEGHAL!!! Tróha az egész együtt...AKIK EZT MEGTETTÉK AZ ÉLNI AKAROKKAL AZ OLYAN ROHADT ÖZVEGY -MÉRGESKIGYÓ -PREDITA -BESTIA PEDOFEKA KÉJKANIBA PASSION SION NÁTHA CORONA VIRUS UK ÖZVEGY BOSSZUÁLLÓ KUROMÁNYAI BOSSZUJA AMI SOSE VOLT LESSS... MIÉRT A MAGYAROKON A MAGYAROK AZ ELTÜNTETENDŐK S EMLÉKÜNK IS, TE EZT ÉRZED, ÉRTED, MONJÁTOK, MEGHALT É AZ UR A NYAKKENDŐJE MELTEKERÉSZTEI MELL FEKVNCE VISZKET A BIKÁKNAK?
            2.: Na én azért jöttem, ami a MAGYAR -MAGYAR-OK TESTVÉREIM VANNAK? Nizzitek... én mindig álmokat láttam, ami egybejött az itt ese men az se semmi siccka kubacka csak? Fitelm, nekem a legrémisztóbb...ha kinyitom vagy lehunyom szemeimet... ami hallok meg látok, de AZ A NAGY ÖRDÖG, AMIT NOSTERDAMUK LÁTOTT... AZ HA LÁTOD A CORONA FITYMÁJUHUKKUK KUKUKKK...Fithelem, én a legnagyobb amit tudtak adni RukutyumutyuUk -CsaRmajankójukUk... NA AZ LÁDD TE OROD ÉN ODOR Ő ODOR CORONA ORSZAGOD... RÉMSEGGES...DE EZ MÁR A MÁSODIK ÁLMOM, MIG A FÖLDDEL VAN VAN, NA MOST MEGSZAKAD A NÖVÉNYVILÁG AZAZ EZEKNEK MINDEM AKIKNEK A (SAJÁT NÉPE???) NÉPEK AZ ELLENSEGGE, AZOK A CORONA ORSZAGOSTOK HATVÁNYOZVA? FITELEM, NINCS KEZÜK, LÁBUK? NA AZ VAN, DE NINCS GERINCÜK? ÉN FELVETEM AZT A FORMÁT...MONDHATNI BELÉJÜK BELE? -CSAK AZ, S FÉRGEK? Hogy univerzál rohasztó férgek vagyunk, ezt megtalálhatod... én olvastam a talmuDUK TóraJUK meg mindent ami AZ Ő-ŐK AKIK ISMERIK A TEREMTŐT VAGY ŐK AZOK? -IGAZOLÁSUK LÁSSUK? Na most ugg hangzana hogy nekik nem lehet azt gondolni meg megvalistani ami az övéké? Ládd kell e adót fizetni? Fiteljal itt rögtön ELŐBB A SZELLEMEK MEK MEKK VEKNI, MEG MEEE... EGYETEK VAGY NE EGYELEK MEEE...Fitelem, átvettem azt ami a CORONA ORSZAGOSOK... onnan jöttem idevissza...na most itt kimondottan van egy zsidó -negyed, onnan! -na a SZELLEMI GONDOLÁTOK ...
            3.: Nagyon zépen zápon kérlek, ládd valami irtó jó érzés, hogy ténleg volt Koppányunk, nyuk nyusz nyusz nyusz... NEKI NEM PARANCSOL SENKI, DE Ő SEM!!! EZ VAGYOK ÉN, MI S KI VAGYOK ÉN? De mégis, a kis feleségem, akit aki a MAGYAR-OK JÉZUSUNK... SZEMTŐL SZEMBE TALÁLKOZTAM VELE, DE APUM IS MEG APUM APUJA PUJA PU! Már ne haragudj, elfelejtettem hogy hogy kell szeretnem a kid feleségem, örök mndeig megelőzző szereted s kész a sütemén, na most ezt kell érezzétek, nem a testvérem nem szeretem degyülÖlöm,hane a ISTEN = SZERETET -ETET... na teljesen abból ami a CORONÁSOK CORONA ORSZAGA CSÖRÖSÖK...NICSAK ITT EZEK MINDENT DÖGDÁKGVÁNYBA VÁGTAK, MERT AHOZ HOGY TE ÉRTÜK VAGY CSAK...A kumcsi iskola... ládd élet halál kurói voltak, ami a pártunk kurományUK bizon még rá lökött egypár szenyes zsizsákUK -pestIzsák lapáttal ami ládd ezek (Tisza pita nagyon buta vala sütét agyu mnt egy ágyasuk???) áttanyulmányozták hogy hogy lehet a magyarOk-ot végleg megszüntetni...nicsak stan pituUK óta a magyar gyerekeket kiirtani kiirtandó tan N.U. -nemzet (INRI)vagyunk, vagyunk? Nizzitek ne vélelten hogy a magyarok a legiszákosabbközzé remény NUKUK? .hogy pucsába én azért akardtam katonai iskolába menni, hogy vessünk már véget ennek a kinunknak -gyláazatoknak együtt éltünk halunk vagy hajja hajja az égnek áll? Nincsak AZ MINDEKORI URALKOZÓ RÉTEGNEK...(FÖLDES HGÜBÉRI KURÓINK!!!) de ez amiba most vagyunk, ez mikor Kossutthék hekk hekk hekk...Linkölni, miért nem vesztek fel kölcsönt magatoktól... na EZ AZ EGÉSZ MESSINÁISTIKA AKKOR S TE ODOR Ő ODOR MI ODOR MESSIJAHUK HOOK BOOK ORSZÁGA MEGZÜLLETETTE MINT SOHA SOSE VOLT (CSAK VÁSÁRNAP?) LESSS...Nincsak a gizs medgeczit---mi gondolkodunk ti robotok te marha barmok... Na ezek ledegenerálnak oda, ládd juhturópuna ledegeneráltjait...beszéltem názi tiszt volt, ne gondold hogy azok nyemecek (ők örök magyarOK???...fiteljal ide is leritam, csak ők mechanika gyártás tecnika agyuka, mig én csak az Éggel kapcsolat a több magától van???) akik megettek meg a fene bennetek, s fideljal ... ezek egyre rémseggesebbek sebek? -lesznek rajtunk?
             Innennn... Leesett a pap a az ágyról twist...
      ...titok=piszOk...
...https://thegrownetwork.com/
...https://www.iceagefarmer.com/
...https://www.marketwatch.com/story/bill-gates-is-now-the-largest-farmland-owner-in-america-11610818582

Előzmény: repcsepista (13342)
repcsepista Creative Commons License 2021.02.24 0 0 13342

                    UFOzzuummm... Hogyha eljön majd a messiás, kiáss -kajabálj ujjonjájjj... akit ugy vártam igazán, neked tojik a cigán? - akko én majd, uuu...hugy fogokszólni helló bubi helló pu!-lőttek...
             4.: Kávézzuummm... ismét azzal kezdem, ami a kis feleségem te a csikkenek csikkene vagy, őcsak utánnam következik, ami akárkit még gondolattal vagy hangom vagy szóval megbántotallak (na mikor comoly vagyok,nállad utálatosabb a képed ne fff... ördög a hangod annál is...) ugy az én Istenem nekem meg most bocsássatok ti ki, mert magyarIsten igazábul nem akartalak, s kérdelek, tehetek rólla hogy vagyok, de örökös kinba? Ami most bejön, Kik szabadon életek -haltak, na itt prücök van, mert élnek, szolga földbe?- az amit tesztünknek a tesztikullónk csak, na csak ha azt kikapcsoltad, van élet!!! Fithellem ha részletesen le akarném irni, abba bele se kezdek, hanem itt valami olyan, ez mintha magyari mogyoró lenne, de dió? Na itt...had beszéljek összevicca...Billi Gates, na meg az összes Spirigon Zalesz, lesz ami lesz coresz a moresz? Nincsak vissza kell menni hogy midnenkinek minden házaspárnak saját tökéles tökéletes ellátás ami magát el kell lássa mindennel...most egy olyan...na fida mert összevisza kóválygok mint gólya fsss... a levegőbe, na apuék ez is szép...nem kell feladni de kurás? Nincsak az örökös Vallaghóditók bóditók mindent lukat megkurtak eddig, meg csak az Ő-ŐK... fiteljel mert ezt...itt szellemek vannak, meg csatázunk, ne az amit te...ládd enyém a pacalod? -na az egyenetlkenség magva, az összeférhetetlenség magja az ellenseggeskedés maGOD stbbb...tbccc... na az! Nocsak ott vagyunk... ahol a part szakad...
             5.: Na leirtam ezerzer...engem megkereszteltek azaz beavattak, de az ugy...hogy én nem ellenkeztem, ami NEM ITT TÖRTÉNT! -itt is de én sose voltam itt??? -na meg nemis tudok ebbe bele...fitelem ez csak 1 mint a lunak bele bél -rendszerek, szarUK? Fitlejed a GONDOL LÁTT LÓDITÁS LÁSS... Na Swarcanegger Barbárian... ami az, azaz az URALKODÓ RÉTEGNEK AKIK A MÁSIKON KONOKON ON ON ON... KONOKUL csak az a COOL ÉLŐSKÖDNEK AZAZ CAFATTÁ KINOZNAK AZAZ AKIT MEGÖLSZ MAGAD ALLÁH HOOK AZ A TIED, MÁRMINK NEM CSAK A HUSA, USA RUSSA HANEM ITT VAN AZ AKARATOD? AMI HA MAGYAR VAGY, AZ A MAGYAR MAG -MAGAM AZÉRTIS MAGYAROK MAGAMNAK MAGOMMAL GOGMAGON MAGOMNAK VAGYOK!!! Nincsak a mama attól félt, hogy a fiai olyannak lesznek mnt én, na olyannabbak, ami ládd... Na őket ugyis...ládd nem magyarkodnak de rögtön midenhonnan kirugnák mert csak haza beszélnek!!! Érted, mert mégis valami a génseggi -vbérségi öröklődés... tehát a mag ottvan, de hol a mi földönggg...ami jellóbb Égi testvériség vagyunk, tehát a mi őseink, nincs olyan mert mi ÖRÖK ÉLETHÜ ÉLET TÜ TÜZE BENNEÜNK!!! Na most az álmom mára közepin ázunk!!! Okvetlen hogy mik s kik a CORONA ORSZAGOSOK DÖGSZAG AKIT MAGAD ALLÁH ÖLSZ, ÖLT? fffDELED EZ A LEPÉNY -PAPLAN? -LÁDD AZOK...NICNSAK ITT AZOK A SÖTÉT MÜ-SZELLEMEK VANNAK, AKIK...na a Kép...zitt az hogy ezek csak a bele -bélrendszerek...ami ládd ez egy nagy budijuk -UK, az a CORONA ORSZÁGÓSZTOK ...amit kézzel foghatóan ...NA KÉP, EZEKNEK SE KEZÜK, SE LÁBUK!!! -EGY BÉL MINDENT BELE RENDSZEREK!!! Na az ewolLuczion uta, az a spóra, amivel megrontották...Vicca apuékhoz, ami kur kár kór kinos ami a betegseggünk oka s innen, én is csak a halál...ezzel a beállitotságommal tötéssel nem tudom megközleteni...na NEM AKAROK, NEM SZERETNÉK SEMMIT? -SEMMI? NA AZ AZ...HOGY NEKEM NINCS AZ AMI EZ, miE? -AZAZ A HALÁL AZ HALÁL AZ AMI AZ A SPÓRA HALÁL POR, NA ONNAN, RÖGTÖNGGG... DÖG -LŐTT MINDEN, MI AZ? -NA AZ ÉDENKERTEK...az ÉLŐ FÁK, TEREMJETEK ÉLŐ GYÜMÖLCSÖKET DETÖBBET CSAK CSÖK S MINDEN ELCSÖKEVÉNYESEDETT...nincsak mikjor magOk magOk stbbb... tbccc (corona virusUK)ez is az az a MAG!
              6.: Na most...ez a CORONA ORSZAGA... ládd izráler a korona fa fak? -koronák koronája? Nincsak ez akkor batták be, mikor Kosutthékkal magyarOkkal az élen az Angol Coronás bitangokat-hazátlanOK haza vágták! --- ma csak ahoz kellen hogy tartsuk SUK? -magunkat, de ami kés késik, nem mulhat 666...fenekünk pattoghat ha ka kaka banggg...Amiról szó lenne, az egg gicsit is az amit Kirlán fotózásnak hivnak, azaz itt akikbe élet, azok a TERMÉSZET GYEREKÉI LÁDD SANYINK, ÓH TERMÉSZET MELL SZEM NEM LÁTHAT TÉGED...NA MOST SANYINK MEG AZ ÖSSZES KÖRPATKÓMEDENCEÉNK GYEREKÉI A MI GÉNÜNK VÉRÜNK, NEM FORDITVA??? Na bitta hallottÁtok hogy a Marsról port ellemeztek, ami vannak a kis fekete pálcikák...fidlejal mikor e wilág bajnokával meg vivtam, akkor mikor azt mondtam, hogy szórös töte lett a légynek, az az lehet az, az a porszem? Na most... akkor hogy az PUsztitotta el a Marson a biológiai -organik -termszetes ÖRÖK ÉLETET...NA UGYANAZT A PÁLCIKÁKAT TALÁLTAK MEG ITT IS, ami nem irtam le, érthetően, hogy ez a rontást csak el lehet hagyni, csak csa csa csah...stongóla...az lenne az amit a BÜNT -BÜNKBANKÁROK...na a xexxel nemi nem mi vagyunk, s az az!!! Fiteljal, MAJD HA A BÓSÉGG ASZTALÁNÁL...most nem akarom bántani a CORONA VURUSESOSOKAT...na ami mot történik, ezt barackék ---cissZingerék barack internacionalista...ami itt ami van, az jó, de csak ha minden ember egyenlő, ládd a kerek asztal 4 szarka? Gondolkozz...tróha az ewoluczin SION ZION CION CZION ON ON ON...na az lenne ennek a VÉGRE ITT VAN A SION NUK UR ALMA??? - AZ EGY VAS... ÖTVÖZET, AZAZ NIZZÜK --- SZINTETIKA KAKA SZINBTETÜK, ARTIFIKA FAK, S ROBOTOK =GÉPE? - A CZIBORGÁKNAK,NA AZ VALAMI LÁDD, EZEN AZ UTON VALÓBAN A TETŐ -JUK, AMI LÁDD AMIT LÁTUNK HOGY A JÖVŐ... AZ TRANSZFOMÁCIA...(Transzilvás nem Erdély dgyümölcs erdők seje haj...)TÖKÉLETES VAS VAK URALMUK, AMI SOSE VOLT LESSS...
              Innenn... Leesett a pop pu? -az ágyról twist...
      ...titok? -=piszOK...
...itt ha te meg én elhallgatunk, megszólalnak a sziránák...sirének JerremiA... sir alma...

Előzmény: repcsepista (13341)
repcsepista Creative Commons License 2021.02.23 0 0 13341

                  UFOzzuummm... Hogyha eljön majd a messiás, kiáss -kajabálj ujjonjájjj... akit ugy vártam igazán, neked tojik a cigán? - akko én majd, uuu...hugy fogokszólni helló bubi helló pu!-lőttek...
             1.: 2/23. Terermtsünk állatokat, bestia dögöket, dögevőket, mérges kigyófakzatokat az Ő -Ők hüllő képe de gépe számára? Kép vagy GÉ-PU!- ember? -talán a szerelmed? Fitelem, az összes eddigi digi dagi látomás más kutyatásom érvényes, ami előbb... 1984 vagy 86? - Julius 4! -mikor (most olvasom vissza s 1986 mikor akik a magyarokat nem jó szóval is bántani akarták azok abba a mélyseggbe vannak ahol örökre elmulnak!!!) nyagattuk a müvész lelkeket, akkor egy Óriás FényEzüst ember megjelent, s kértük adjál nekik fény -energiát, ami az ami itt emberek stalán az állatok, meg minden forma ami mozog, abba "élet" lenne? Na egy egy ember -házban rengetek szellemek vannak, ezt ugy, ahogy most mindenütt... a PU = PUSZTITÓ UTÁLLAT -OK -UK sötét szellemMÜei (mü hely hell...) vannak, azért kell MAGYAR-MAGYAR-OK!!! -FÉLNED AZ ISTENED, A TIED? Naccóval igyekszek valamit mégis megmutatni mit? Na a szellemeknek a házaikba...nincsak itt az URALKODÓ RÉTEGEK AZOK AJJA A LEGAJJASABB (Ralf Nádor?) SZELLEMI (pénz éheség az egebe hat a lom a végtelneseeggükbe luka PU) MOZGAT MINTDENEKET...A TUDATLAN LELKETELEN -FÉNYTELEN SZELLEMEIKET... Zit nem akarok külön kitérni hogy mi mozgat? -éhség telhetetlenség - kielégithetetlenség...maga a dög -halála hall áll? -meg akarod szünteni a kinodat? - én is, legalább ugy mnt te!!! Nha van szemed, nyisd ki!!! -látni akarok, s át akarok látni a szitán? - a szulápoKon? -a sötét sgge luk-Uk -Kon? KOnOk? -saját egyzüllött fiátse sajnálta sőt... pedofeka -kéjkanniba -kéj szadIcca passinátha Corona Virus örömét lelte mind sos volt, lesss...
            2.: Amiket előlegbe bevillogok...azok kellenek hogy...néha ténleg csak egy két szót meg mondatot irok csak le az álmom...na RÖGZITEK KÉPET VAGY ESETLEG KÉPEKET, KÉP KIS KÉP MEG NAGY KÉP BESZÉD? Na van a NAGY KÉP!? - az az hogy...ez ténleg egy teremtés...na most a BbLilah meg a többi iratok amik e-világ? -vége...az utolsos Drámai felvonyotásUK... Zitt most a Corona orszagosok fiteljál hol az országotok? -népetek? amit meglöktek egy KIRÁLYOKKIRÁLYA UJ JERUS-ÁLOM -ÁLMUK UK...Szóval a magyar -magyar-ok KosuttHékkal hazavágják az U.K.-UNITED-KINGDOM -UK! Na most a spájzunk kulcsát, a terülj asztalkánkat a Népunk kezébe...na ZITT A NAGY KÉP!!! ISTEN KEZE!!! (ABBAZULGA UTLIMUKU UTU SZABAD SZÓLLÁS GONDLÁTOK ÁRAMLÁSSA SZABAD EMBERPÁROK CSOPORTOSULÁSSA SCHULLY VAGY PU?-) KÁZÁKÁ FÁ, VAGY FAK? NINCS AZ U.N. URALKODÓKNAK KEZE!!! NINCS ISTEN, NINCS KEZE DE AKKOR miE? -na mije van neki mije, szöszi göndör dörrr...haja a fején, az se??? -zan ténleg TITOK = PISZOK??? KOSZ? KOSZ MI KUS MI KULÁK? KULA? Fiteljetek, mert csak AKI ISTENEMBER CSAK ANNAK VAN KEZE, S KEZE MUNKÁJA? Na vicca azaz az hogy... fieljed itt EGY SZELLEMI LENNE DE EZEK SZELLENTÉSEK!!! -PU AZ PUSZTITÓ UTÁLATOK ÁLLATOK? Na az hogy...ládd (D?) a talmudUK van az öv allattiak alláh meg felettiek...na most van a vasembereik Luczi Feerkójuk UK a KIRÁLY? Ládd Napu PU.-gonodózer?- te vagy az arany haj hajj hajj hujjááá...Vicca hogy ezek egy fekete de fekete deglett -por állat fomra...ami vicca az Édenkertekbe ahol a fekete spórát kevernek a virágszirom -porokhoz...onnan degenerállódni -kiszáradni -ewoollválni döglődni kezd minden, ami ebből a virágszirompor keverékKepből meg hellik a a a...ott marha! -na minden növényevő állat, a juhus is marha, na most a bestia dögjeik marja -martaléka... ami az átmentem az a DISZ NŐ ÓDISZ? ÓLJAIKBA JUUS UK SZÜLETIK JÁSZ ÓLBA SZÓGA...BAZDDOLDALBA... Zna azt is lefigyeltem, hogy ugyanaz ma is, a husevése ki van mérve, láss amit juhooknak (ember) StiKulálnak? Van a világon ha lenne, bu buta szerencstélenebbá állat, ami mégis nekik a szin- BÓNUS UK? Fitlejed, az URALKODÓ ÖRÖK ÉHES PÉNZES AZ EKGEBE HÁGOK...MIÉRT NEM SZERETI A MAGYAR RACCKA BIRKA HUSÁT?
              3.: Na hogy a népek, az Istenadta csendesen kérődzenek igen jambarom fajta...gyepelnek ellenek, jó (fak?) gyömülcsoköket teremnek, na EZEK AKIK AZ ÖRÖKGŐZTES SEREGEK KIRÁLYI PU?(ÖRÖK PISZTITÓ UTÁLLATOK UTON ÁLLÓK???) Debiza... mikor legelőzör ide kezdtem...hogy ITT EZEN A GOLLÓBISON ELKEZDŐTÖTT...most hogy egy bolygót csináltunk... FITHELLEM A MENNYEKBE MAGYARORSZÁGOK -MENYNORSZÁGOKBAN MINDEN ÖROK KÉSZEN, LÁDD TERÜLJ ASZTALKÁNK TÁRULJ HAZÁNK...na én nemtudom elépzelni magam, magyar (magyarOK!!!) Égi (Napcsilkók vagyunk, kié gigé giggazok a föld???) Testvéreim mmm.... nélkül, te? Fiteljunk mi magyarOk ÉGI UFÓSOK -sokk VAGYUNK, ezt ma éjjel... nemtudom hogy lehetne ...de EGY IRTÓZATOS FEKETE LEPEL KOROM -FÜST MEG ÉGÉS TERMÉKEK SZAGA... abba ládd a MESSIÁSUK SUP UP PU? Nincsak itt most aminek fehér éle van, ládd a hiradókat meg minden iratokat (remélem vagyunk olyan gerinczesek hogy ez nem!!!) át fognak pasztázni...NA ITT AZ HOGY NÁZI? -nem tudom mire kire meg hogy értik? -itt nincs olyan hanem olyan BORZALOM...Znicsak, veduk hogy vannak magyarul beszélók akik CSAK A CORONA ORSZGA...na fitelunga, mert most is az, hogy egy magyart egy krükköt NEM akarnak se látni, se hallani..ládd azok ISTEN EMBER EGYENLŐEK s itt amcsi az...ahol ládd a MAGYAR -OK FAJTA ÖSSZE RÜFFENTÜNK...fidlerjal ez ma is menn...nem men? Na hogy miE? -nincsak amcsit teljesen ÁTVETÉTK A NEM JÓ UFÓSOK, am most amiket ide be be beee...ugy járjatok a farkasok közt,mint juhUK? -juhuuu...báráNUK?
             Innennn..Leesett a pop PU? - az ágyról twist...
      ...titok=piszOk...
...https://atdaylong.tripod.com/index.html
...https://www.coasttocoastam.com/guest/ira-rosen/

Előzmény: repcsepista (13340)
repcsepista Creative Commons License 2021.02.23 0 0 13340

                     UFOzzuummm... 2008 = 1948 Magyar Derbő na meg Május 4! = Május 14 a messe királyok királya farkát lóbálja jahwollah hajajjj...
              4.: Kávézzuummm... minden kiment, szóval csak akkor tudom felrakni, ha vissza jön az adás? - a TV. -is, csak nem meg meghellentek az alienek? - értem, ami valami olyan valami van, ha te... itt vannak a kinzók, akik addigkinoznak mig te is átálsz kinzónak? -kin zon ZONA? Na amit mára... ez az hogy ennek vége egy teljesen vak -vak -vas uralmUK? Kell hogy érintsem, azok akik robot hajcsárok, na a ti bünötök meg marad,azaz ládd... ezt nehés leirni, degondolni zerintem aki már tud, annak minden könnyü? Előbb hogy mindig mondtam, hogy van egy valami, ahova nem tudok bemenni, ha igen csak rövid idejig... Na Jézus látók meg jelenések FÉNYUFÓK -FÉNYREPCSÉSEK -FÉNYCSÉSZE ALJASOK S FÉNY -PACNIK... S ITT AMIRÓL SZÓ VAN, LÁDD JÉZUS LÁTÓ BESZÉL A SZELLEMMEKKEL AZAZ ITT JÉZUS BESZÉL AZ ÖRDÖGÖK FEJEDELMÉVEL, AMI MÉG NEM JNI8:44! DE AKI FELE KIRÁLYSÁGOM NEKED ADOM, HA TÉRDRE HULLASZ HALLASZ? Na ez megtörtént velem, s leirtam egy jó párszor, hogyha elfogadom apámnak, na most hallottam...na apuék is becsengettek...jaj de hülye? Fitelem, itt mi SZELLEM HÁZAK ...NA MOST MIKOR TEMPLOPÓK, AZT VÉDD KI? Fiteljal meg akarok nektek mutyatyni valamit...Na ami az hogy vicchang, azaz mondom a feleségemnek csináltunk egy bollgót...na ne nem akarok meghalni, ami ládd...már voltunk a FÉNY-MENNYEINKBEN -OTTHON, de ő már tudja,mert ténleg meghaltam, mert a TESTEMET EL AKARTÁK VENNEI A NEM JÓ UFÓSOK? Na most állandóan egg gicsit, hogy az Égieink...hallatlan -hihetetlen x fenn -fény -tudásuk van, ami nekem...tupasz ha mi elbugfenc meg a pöcze gödrünbe bugyburuty...na ÉLNI AKARNI KELL, s most azt mondom ha mondom DOM ADAM MEG MADAM CSÁRA CSZARES A MORES?
             5.: Fitu, arra hogy a feleségem? -nem akarok még meghalni (érted? -tudja!?) az ami akik vagyunk, nincsak AZ HOGY EZEK MEGÖLTÉK OLYAN CIFFRÁN JESSHUSUKAT, MINT DUZZI AFARKA? NEM MI NEMIGAZ? Ime a jellzet, apuék? -ládd én is Égeifénytestvériség ami viz-vér -fény? Ami engem érdekelt, az apuék beszélték, akik még a családUNK?- ládd a gyülibe mindenki testvérünk -rokonunk volt, tehát az egész falunk? LU? -közös lunak turós a háta? -fa lu? -Legyetek jó fak, teremjetek, nem termeljetek (Termelő szövetkezetek T.Sz. Cs. -holjkhoszok, na most meg volt adva egy főre hány hold???? -főd meg mennyi rá a beadás, s itt a tyukokat is hogy hány tojást kell..ládd mi négyen vagyunk 12 tyuk, s 5 tojás a beadás, ha nem tojtak, akkor pénzben ezt ment mindere...apunak 100ezer frtn (( az egész falunak ugy 3 ezer vadbarom)) nem volt...semmi 1 filére sss...(((nincsak most menntyi a személy meg nemzet adóságunk??? ---itt is ami az egekbe há hjá rotty...)))EVI jövedelem adót, a foglalók 5 ember,minden nap ott ültek, etetni kellett őket, ha jött valaki,hogy kartavalamit csináltatni rögtön lerabolták...s apunak meg kellett csinálni a munkát, foglalók voltak...) jó gyümölcsöt, hanem a husod is az? -Na felkinálták neki a KTSz vezetője lehet... Fiteljál, mert amit mára...na AMIT a BbLila hogy amit Illás meg Ézsaiás...nincsak ahogy mi mondjuk a neveket, azegggicsit, gecicit, mintha magyarok lettek, de AZ KÉTSEGTLEN AMIKET LÁTTAK, VAGY AMIT LEREGISTRÁLTAL VAGY MEGPÓRBÁLTÁK SZINTETÜKE -ROBOTIKA -ARTIFAK CZIBORGA...na ez az, egy egy VAS -AGYU -VAS -ÁGY, VAS ÁGYU PU!
             6.: Jana azokkal...akik 1948 Derbő erdő erdő erdő---közpin ázunk, mellecsleg azsehol nem volt, az utódországokba se közel se, ami ládd mi vagyunk az ELRETTENTŐ PLÖDA? Na jó a CORONA SZAROSO MEG SZAGOSOK...Na ahoz...hogy be tudtam volna menni...Fitelem, az egy VAS -POKOL KOHO HO HO HO... Zuggnak a gépek az öntődéikben versenyre cseng bong zugg... Zugg az erdő, zugg a anádis...Na ez teljesen előbb a KIVÁLASZTOTT TEREMTETTMÉNEIK, AZ AKOL -PALIK NÉGY LOVA, A VILÁG ...NINCS OLYAN, HANEM ELJUTOTTAM EGYOLYAN MINT... Na a Jézus -fénytestvérek...Fitelem, itt egy SZELLEMI MI, AZAZ ITT AZ SIN SINCS, HANEM TÉNLEG EGY OLYAN PROGRAM, AHOL TÉNLEG FÁBÓL -VASKARIKA NA AZ LENNE NAGY KÁR!!! -RUKI RUKUK UK? Zitt most nem tudok elidózni idézni...na az NÉGY KIRÁLY A VILÁG...NEM MERT MINDEM TÉNLEG VASBÓL VAN, AZ EGÉSZ EGY VASGOLYÓBA? Ezt jobban kell...de azt sem fejeztem be...hogy ahol ezek meghellennek ládd Attillánk látja őket...na EZEK TÉNLEG MINA VAS SZOBROK LENNÉNEK, HOGY HOGY... LÁDD NABUGONODÓZER... NEM TUD SEMMIT MAGÁRÓL, MIG DANNIELLAH HA HA HA...NA MNINDEN AMI ...LÁDD NINCS BENNE ÉLET, AZ ZSI-ZSI-DOM? -OK -UK? Na a NAGY KOHÓBA --- EZ IGAZ, MEG VAN! -MOST EGY OLYAT...EGY NAGY NÉGYSZÖGLETES LÁDD VALAMI OLYAN ANYAG, AMINEK A NÉGY SARKÁBA NÉGY SZEME VAN!? Az olyan, ládd a TER -KAPU, VAGY AMIT PORTOL VAGY CSILLAG KAPU... NA AZON NEM TUDTAM ÁTMENNI... s ott torpidóztam onnan ide vissza? Na a kis felegégemtől kérdeztem hol az az itt?
             Innennn...Leesett a pop az ágyról twist...
    ... titok=piszOk...
...nemi irtam le, ezek akik csak robotUk robbot toll -lók, azok...itt a CORONA ORSZÁGA ami nincsak kié a föld, na nem akarnak 1 mint a lunak magyar... nem krükk...figyeljed ez maga izrálerUK alláh...kussz...

Előzmény: repcsepista (13339)
repcsepista Creative Commons License 2021.02.22 0 0 13339

                    UFOzzuummm... 2008 = 1948 Magyar Derbő na meg Május 4! = Május 14 a messe királyok királya farkát lóbálja jahwollah jajjj...
             1.: 2/22. Milyen lehet az a teljes vas vak uralom, ami sose volt lesss... Tragnapra hogy azok akik keresik a magyarOk igazságát... viscca ccc...lehetett hallani hogy ha izráler orszaga, ládd az ugyanaz mint a corona orszaga, azaz ha megjött a király, akkor megszünt a halál, de csak az uralkodo rétegeknek? Fitelem, azok akik itt mnt szellemek, azok mind itt vannak, tehát nem mentek sehova, hanem bennünk vannak, s most azoknak ezeknek te ilyen kérdéseket nem tehetsz fel, hanem éljen a pártunk itt szó szaros értelmében a KUROMÁNYUK? Ami történik, az az hogy minden zsiszis -zsiDom-ős, egy egy uralkodó lett király, s maga izráler a királyok királya trona trottt...Azzal hogy a magyarok kezdenek hangoskodni ezzel a troNUK vég veszélybe került, tehát jönni kell az izráleresek fináléjának, ami maga a BbLila lilára átirók, mikor izráler (fingugrók) finis, megjöttek réges srégen várt Ondóvári huszárok, jöttek láttak gőztek, sok kislánt meg főztek... Ismertem szmélyesen az Ondóvár ostroma könyvet aki irta, mnden munkaheléyről kirugták mert nyiltan beszélt meg kritizált, ami irtózatos Éhen a Király beállitottásgu vala...ami ördöggel ördögöt üzi füzni... Nincsak azért lehetek itt, amcsiba mert ezek ténleg Kossutték az élen hazavágták a királyok királyát...fitelem az anglikán pelikank egyház: GOD IS KING S KIN IS GOD?
            2.: Zitt be kell ugassak ládd Szabad Föld, volt egy olyan ujság a a a... olyan hogy magyar országOk valóban ha megtudtak szakitani az ÉGEINKKEL AZ EGY AZ EGY KAPCSOLÁTUNKAT...Zitt vissza hogy a második találkozásunkor már tamadtak, tehát itt egy OLYAN PREDITA VS ALIEN NEM JÓ UFÓSOK IS VANNAK, VANNAK? AKINEK MENÜÜK S MOST ALKATRÉSZEIK VAGYUNK, na ez lenne az a TELJES ZSIDOM VAGY MAUZELUM URALOM, AMIT MI MEGIZLELTÜK, LÁDD... ÉN MA IS SZAR SZAR SZAR...MINDENKI EGYE MEG SAJÁT SZARÁT? Na a legjobb termékeink élelmünk legjava Moszkva asztalát tarkitotta? Nizzitek állandó óriás szerveények megrakva menteki Záhonynál s jöttek vissz üresen megállás nélkül...Na most olyan rohadt wrath...figylejál ami borzalom minden ami a seggházaikból büzlik, ládd ami most jönne a Wrath of kan konUk bosszuja azaz Wrat eleve rohadt DAVID TRONA TRONA VILÁG URA DUK UK? Nincsak a termézet mindent megad a teremmeneknek menük? Na akik jó gyümölcsöt közte a HUSOD azok meg menekülne a GOD DUK DUKOK DUKA UKA JUKA PU? Fiteljal ezer év sárban gané vassodronyokkal fogják döngetni a talajt? Na én az összes ami bündalgóik bünöldék bünkerek s földallati arany városaik na azokat ... gyertek fel a Napra, ami most van nekik bunker bungókkal ...ládd én mindig a végidókra érkezek meg, megjöttem? -jöttem láttam lőttek?
             3.: Előbb...még sokáig összejöttünk a rajommal, s akkor a levegőt tisztitottok... aprogotató találkozunk a levegőbe? Nincsak ez ami most is történik, vissza lökte a feleségem...mert a fiai... na ezt én minmt az őrölt csinálnám, ha erre az iratokra lelnék, mert van benne valami? Nincsak az élet örökkön örökké örök, ami nállam, csak örökegyütt aMagyar Égifény -Testvérek vagyunk, sose halunk de hallunk? -kapcsolatunk, na most ezzel a lehetőséággel mégis itt is kapcsoalátot látod, ha nem nincsd ki a szemed! Amit én mondok, az amit átéltünk RukutyuUK s CsarmajnakójukUK alatt...Nizzitek mig otthon voltam (21t betöltöttem) eszembe se juthatott hogy megölöm magam sőtt... na a gyáva az feladja meg meg futamodik, nem érdelmi meg az életet...borzalom ma is ami otthon van, az az...hogy amit az egész föld népeire rá akarnák verni a vasat? -vasUkat hudusarfsss... fitlejed, törvényenyesen kiké a föld? Szóval mikor be be bejöttünk ide? -na van magnetikus mezejei s amit meg tisztitottunk... azok piszkok,s titkok? -titKUK KUKUKKK... na KÉP, EZEK ITT VANNAK, MIKOR A FÖLD BELSEÉJBE AZOK MAGENETIKUS CSAPDÁIK ARAMADA GÉPEZETEIK...AMIT... LÁDD... nincsak amit magyarországnak A CORONA ORSZAGA? Hogy lehet egy SZABAD FÖLD MEG SZABAD NÉP...na a szellemünket, szellemük... Nizzitek ami fennáll..ogy azok a gizs alein ládd szürkék? -azok mi vagyunk, de azok már üdvözÖltek? Allah szolgája? Na az a fekete ruha? -nincsak mi man in balck azaz ládd a zsidomosok a fekete kalap meg szakál meg honi pszló...
              Innennn... Leesett a pap az ágyról twist...
     ...titok=piszOk...
...https://mail.aol.com/webmail-std/en-us/suite
...https://youtu.be/ePzo56BdOhU

Előzmény: repcsepista (13338)
repcsepista Creative Commons License 2021.02.22 0 0 13338

                    UFOzzuummm... miE? -miÉrt? -mik -kik gyülÖlik a magyar -magyar -OK -okot itt ott amott... amoda van egy nagy kerek pcze go go golgota... gö gö gödörrr...
             4.: Kávézzuummm... az első, hogy van az a fekete anyag, ami mi? -mamma mia? Mellesleg nincs titok, na most itt az a piszok, meg hogy ki piszkoltak idebe debe bebebbb... Nincsak a csemegefák...monduk 50zers a termés...most hagyod hogy a fa alatt negrohadjon, azaz magát trágyázza, akor a következő évben 100%? Na én is láttam az embereket meg a fákat, amit leirtam, hogy azok vallásos vagy zsizsis összejöveteik, ami már most belevág amit szeretnék nektek meg láttani, hogy az hogy te teremtmenük vagy, szószerint eledelük, termjetek jó gyümölcsöt, az meg minden a vallásos vagy a kriptáikban, de monduk a templomaik aklaik (juh ládd juhus amit a kos az bárányka teremtője... nembika?) Zitt ha nekünk Isten az Atyánk? -mamma mamma mmm...Fiteljed mekk meee...a igazi teremtők a teremtökösek tőrkés a kezükben ami ládd NEKIK LEHET CSAK FEGYVERÜK, ami előbb van az (magyarOk) Igazság megszabadit...Most halt meg az egyik... nizzitek a swábok azok jó magyarok? Itt kint nekem jó barátaim voltak, na most a feleségem...mondom én nagyon jól ki tudtam jönni, Jancsival meg mnidenkiivel mira a feleségem mert hülyének néztek! Nincssk én AZ ÖRÖK ÉLETÜ TÜZE MEG HÜE TESVÉREMET LÁTOM MINDEN EMBERBEN BANGGG... Fiteljed, ez itt is érvényes, na most előbb nekem kell magyar erkölcsősz meg magyar -becsületesnek lennem, na itt van az... hogy ez hüe, de jó gyerek, s eddig mindenkivel együtt tudtam dolgozni, ami nekem a magyarok... hogy iszákosok meg duhaj meg ... na a feleségem...az ha valaki elvált, az ki nem állhatja!!!
             5.: Okvetlen három ollat akartam érinteni...de már látom, semise lett belőle, de otthon olyan TEREOR VOLT, HOGY HA MÉGIS ÖSSZEJÖTTEM BARÁTOKKAL SZÉTVERTEK BENNÜNKET... MEG BITTA HOGY HA HAZA MENEK TÖNKRE TETTEK VOLNA ANYAGILAG, AMI...ládd olyan valami, zerintem eltudtak szakitani bennünket az égieinktől meg egymástól, DEEE...nem véglegesen!?- ami ha valaki feladta a tallpát, akkor is tallpra magyar? Nincsak apu, nem látod hogy csussz mász felefel nyal lefetye menydörgés -vaddiznő? Na nem igy akartam, de érintem... MI EZ A KÖNYDÖRGÉS ÓH KÜNYÜRÜLJ MI RAJTUNK, MI HOZZÁS SÓHAJTUNK MÁRIA SEGGICCS...A FELESÉGEM ELŐL A KATÓLIKUSOKKAL (ő is bérmált) AZTÁN ONNAN LEFEGYE EAZ EGÉSZ BUZZÁR MEG BAZÁR -GAZÁR MAJMOK MEG GICCS, ISTEN SEGGITS? Szóval most azt hogy ... hu de szépen beszélek... ohhh...ohhohohooo... Mellesleg nem könnyü azt gondolni ami nics, pl.- pénz? Nincsak a Világ történelem legnagyobb bondása JAMES BONDBONDÓBÖNDŐ minket nem érdekel miben hiszel názi pinázi nekünk a pénznyomás joga meg kontroolla kész az apokalipsi keterült az ipsi? Ja ja de hogy szerezük vicca a spájzunk kulcsát apum? Naccóval a fekete anyag...az können lehet a VIRUS -UK? ---most tiszán hallottam jaj de hülye? -ami monDom az a fekete spóra anyag...most csinált a fiam, a régi ufóhivó -találkozó nagy jukat ásott... tüzhellet mot átcsinálta BABILON BÁ BÁ BÁBBÁ...NA LÁTOD JÖSZ HAZA FELE...s itt minden szar, s abbul van a csere bogár, ja na szarbogár mikor lesz nyár...
              6.: Most kénytelen vagyok hogy ...vissza amit már álmodtam...hogy AZ AMIRA ITT MOST NAGY NAGY NAGY ÁRPI, NAGYÁRPI NAGYÁRPI NAGYÁRPI...MONJAD GYORSAN...Fitelunkga ... mikor másodjára találkzotam az Égieinkkel kell...NICSAK HATALMAS FEKETE KOROMBA TÁMADTAK...TEHÁT EZEK...LÁDD EZEKET ...ŐK NEM ÖLIK MEG, CSAK EGGGICSIT LÁDD ATTILLAHHH...KORBÁCSA S 12 KARIKÁS OSTORRA TORA...Nincsak ...na a sötét oldalon vannak olyanok akik még rendelkeznek egy deglett bolha fingnyi remény? -na az nagyon halovány nem? Fitelem, most a Csicsó meg Virág tesónk...EZ NEM LEHET CSAK MAG MAGAD MAGADNAK AZTÁM CSAK ANNAK AKI MAGÁBA AKAR LENNI, VAGY ÁBRAHAMIK TÖTE, BOZOMJÁBA HAJJJ...JAJAJJAJJJJ...Zna A MÁSIK TESÓNK, ITT A HÁSÓNK? -50 millcsi robot, eltudja tartani fen tudja tartani a többi 10 billió barom? -rom rombatök meg mor mora... 20 billcsit? Naccóval a feleségem...mondom már a KÉSZ A A A---BOLGÓNK...na az az, hogy ...de minr a vipera mérge, belém harapott,ami Jézus azt mondte nekem, talán ha senkiben Őbennem én benne... megbizhatok, mellesleg a MAGYAR OKUFÓSOK -REPCSÉSEK - CSÉSZEALJASOK FÉNY PACNIK, PACAL? Na ő a gyerekievel marad,hallottál ilyet, de kész! Na ezt nem tudom beffallezni ...hanem AZ NAGY NAGY NAGY... NYAGYÁRPI NAGYÁRPI NAGY...AMI TÖRÉNNI FOG, HOGY EGY AZ EGYBEN TALÁLKOZNI FOGUNK, LÁDD ÉN A MI ÉGEIINK BOGARAINKKAL...de leirtem, s hogy ugynugy men tovább élet de jeee...hova lett, ha volt? -mi voltunk ti vagytok?
               Innennn...Leesett a pap az ágyról twist...
         ...titok=piszOk...

Előzmény: repcsepista (13337)
repcsepista Creative Commons License 2021.02.21 0 0 13337

                   UFOzzuummm... miE? -miÉrt? -mik -kik gyülÖlik a magyar -magyar -OK -okot itt ott amott... amoda van egy nagy kerek pcze go go golgota... gö gö gödörrr...
             1.:2/21. Ezt az első pinyalatba hogy ide bepotty... Na tudatosan -felkészülve... legallább 101 -zer leirtam, jöttem ide be bu daaa... nem oda budi de pest? (fitelem csak az!!! -a belünk,) Na eleinte... egy fehér ruhám vala, ami ha valamit megérintettem az dematarizálódott... eltünt, amira most, azt ami aki vagyok, sehol se találok... huztam le fel a Tejuton... s felfélé huzva... az Tejut elágazásánál magyarOkra találtam! Azokkal ide visszajöttem, s a Tejutra jelet... hogy itt magyarOk vannak egy lejáró táblát tettünk ki, na meg beÖltüztünk feketébe ami mi a...Watikan papok lettünk, akkor is leritam, s most ahol... na a föld belsejébe azt a lukat, barlangot (nizzitek apuék most is ott vannak,demi is?) is is ezzel a fekete spóra anyaggal kentük be. Hogy miért? -mert ha megnesszelik hogy magyarOk vagyunk, a fekete harramiák sisterra hororr -armadijak juh dah (nincsa a juh dak isitka magas Sion oskoláiakat tiok, nemtojank a tukok csak görbét) elől?- azonnal támadást inditanak... Na most itt egy az egyben találkoztam a Égi rajommal, az utolsó pillanatban, mert a FEKETE ANYAG -UK, teljesen beleette magát mag át? -ami a magyar ládd Attilla ászlaja fehér fekete? -ma is meg Dózsónk Gyurikánké is? Fehér vagy Fekete fff... Na ezeket liertam, s azért nem rendeztem eddig, mert itt mnden pillantban minden változik? -be teljes ül -öl -sül? -Napra vettetik atik etik minden ami piszok = titok titKUK -UK mukk fak? Fitelunkga, itt minden feledünk is ami a fekete spora porUK, korrupt azaz rohadás x rohasztás láss?
            2.: Tegnapra...na kétseggtelen minden az Édenkerttel -edénykertekbe kezdődik... ami a Virág -porokhoz valami fekete ... őtt rögtön hall áll!? -anyag por!? -adtak kevertek bele a Virág poraiba, ami rögtön... na itt lett...azzal hogy MEG KELL HALNI MINDENNEK S AKI MOST... LÁDD A HALL ÁLL GONDOL LÁTTA... HALÁLA? Na hogy bünbe esés, az az hogy azok akik EZT LÉTRE HOZTÁK A TEREMTŐK...AZOK ZERINTEM ELŐRE KI DOLGOZVA TERVELVE MEG ALLAH PUZVA...DAM AZAZ DOM? -LÁDD ÁBRÁM? -NEKED A DOM A FÖLDET...DE AZ EGY DAMUK VALA... AZAZ ÉLET NINCSEN BENNE, AZAZ NINCS SZELLEME SE LELKE,EGY GÉPE MINT MIND AMI HA A TÖRVÉNYEM BE TARTOD...NA NAGY RÉSZE EL FARCOL DE AKIK HÜEK HIT HÜ HU HU HUHUHUHUUU...(fityma coorna orszaga???) MIND HALÁLIG?????????? -PAMACS, AZOK ÜDVÖZ-ÖLTEK ALLE LUHA SMAGÁT KI KURTA? -EZ MIND ÉN VOLTAM...a neve nem jön be, nekem az egyenlő volt a BbLila puna szőre meg Csaresza mor-eszel? -Füst Milán? FGantaszta mert akik köröttem vannak...sughattak? Nem vagyok egyedül... fő (az agyvelőd rotyog) nyugi...na CSAK ÖRÖK ÉLET VAN, HA AZ AZ ÉLED ÉLE ÉLED? -BELED KINT CSÜNGGG... Naccóval, ez a fekete por... ha vissze mentek, ebből csináltak állatokat... ami itt humanoid -ok, azok is állatok, s itt a fiam... ezek kigyók, s kezet lábat adtak nekik..FITHELLEM, AZOK AKIK EZT LÉTRE HOZTÁK TEREMTETTÉK AZOK UGYANAZOK AZ UFÓSOK MINT ÉN, NA MOST CSA CSA CSA...ITT SZÁ -JALHATOK, DE AZ IS...AZONNAL MINDENKI MENEKÖLHETNÉK?
            3.: Ha magyar vagy magyarOk vagy, ládd Sanyink, ha nem lennél az, de Ő AZ!!! Rohadás nem hogy Abonyi -Aponyiék buna puna Cszare szajrék már KiroyUK alatt valója...pösze hogy Sanyink meg én még ijjett...hol a népen, na a Körpatkókühümedencénkba (horvátok rabbok de a magyarok vannak? -hé hé hé...ma is Budenzék budi ajtó van?) azok akik allatvalóik, bizon azok is magyarOk --- ládd a Dunanak Oltnak egy a hangja HANGÁR-OK!!! Na pontosan... ezentul igyekezni fogok (most ülök mint izsák ((pestIzsák)) a moziba)hogy a KÉP? -ÁLOM KÉP, amit ugy tudok ide behozni hogy ténleg egy KÉP, amit rögzitek... ami ebbe a pillanatokba... ládd most az események amit már ezzel keverek? A tegnapra az hogy HALÁL PORT (SPÓRA) ADNAK A SZIRMOKHOZ AZAZ A VIRÁGOK PORÁHOZ, AMI MIND LÁDD ZSIZSI??? Trüha az a fekete por... zitt az nincs benne az ALAP KRISTÁLY SZERKEZETÜ ALAP ANYAGU MINDEN, AMI LÁDD EZ AZ EGÉSZ EGYNAGY TRÁGYA DOM -BOOK -BUKU BUKU SZUKU SZUKU JUK UK!? Itt most ami bekavar az az hogy BOSSZU ÁLLÁS LELEK KÖLTÖZÖTT BELÉM, AZAZ EZKEKKEL ...EZEK UGYANOLYAN OK MNT ÉN, MAGYAR -OK, AMIT MOST NEM FORSZAROZOK...ládd add ide az ufód fff...na meg a fa som?- na meg ez is, hogy a MAGYARNAK -MAGYAROKNAK NINCS HALÁL...EZ AZ HOGY TÉNLEG MI FÉNY UFÓSOK REPCSÉSEK CSÉSZE ALJASOK S FÉNY -PACNISOK SOKK -OK VAGYUNK! AMIT--- ládd innen ismerem fel apuékat, hgogy hogy besszélsz s trágárságokat meg meg vagy szeppentve...Na a legjobbjainkat Jakab Pityu az Isten éltesse, egg gicsit meg vagy nyuzva, vigyázz az egésseggedre...MERT LÁDD... na kéne mindenki hogy Jakabb Pityu, hol a fityu? - van? Fitelunga amit ezek...nem vagyok senki ellensegge nem jáccunk seggbe verősdit ami kinek van a legnagyobb? -csattan pu! -lőttek devicca... nemirtam le a nevét, de össze kellen röffennünk... az lenne az Nap napi nagy árpi nagy árpi nagy...
            Innenn... Leesett a pap az ágyról twist...
    ...titok=piszOk...
...megtaláltam : a világ, egy kiképző bazi -Villág láss Béla, Jakab Pitu...na ollan hogy halál... na ládd az a meg váltás? -mia? -miE? De össze kellene röffenünk ... mert csak Világ van, meg világtalan szegén pára... lőttek, fin god pu?- pupu...na pupu nélkül lenne magyar de agyar brrr...

Előzmény: repcsepista (13336)
repcsepista Creative Commons License 2021.02.21 0 0 13336

                   UFOzzuummm... hus hus hus... örök ár meg Adóz tatazás ra ta ta...jön a királyUK kiroha ha ha ha... Nagy Kár!- s zambi apoalitika tika tetü tütüüü...
             4.: Kávézzuummm... Amit eddig ufóztam, amit mára ide át tudtam paszirozni, ugyanis ez a vasagyUK, kik által vannak a Király-juk -UK juhuuu... ez lenne eddig a legelfogadhatóbb? Rögtön, minden magról van, azaz nem amit is kézzel s nagylábujjal pinált, cs cs csinyált, ki csinált fel? -vagy lö lőttek? Amit reggel, tulon tul a hatása alatt vagyok annak, hogy ez nem neee... nem lehet tudnunk, de kitalálnunk hogy miE? -de még is a szemünket kiveri? Na ime ami vala, s megpóbálom azt ami láttam, de hosszas vala, s ime minden a maggal van kapcsolátba, ami itt van amit ki nagyitok: EGYENETLENSÉG MAGJA? AMI RÖGTÖN, AZ AMIT A ZSI -DOMBOSOK -BOOK -OKOSOK MAGTALANSÁGA? - nem feltétlen, mert az lenne a CON -COY-ZITA? Ezt ugy akarom, ahogy láttam, de monduk van az ÖRÖK EGYSÉG MAGJA, EZEK A MAGYAR -OK!!!- Zitt az én kivéncsisÁgom hogy megtudtak e...osztani (MAGUNKKAL EGYMÁSSAL SZEMBE ÁLLITANI, LÁDD A BUZZGÓ KERSZTÉNYEKET EDDIG KÉT VALLAGUKHÁBORUBAN,MOST A HOORMADIGBA DEGELNI FOGJÁK, AZAZ GOLGOTA S KERESZT, NEKTEK (NERKIK GIGGAZOK?) ÜDVÖT AZ ZEREZ???) bennünket, mert az ÖRÖK KATASZTRÓFAK LENNE? Nincsak azok a a a... AKIK AZ EGYETLENSÉG MAGJA MÁGLYA DE FEKETE DE FEGETTE DE FFF... NE FELEDJUK, A EGYENETLENSÉG MAGJA... na össze vissza akarok kotyogni, hogy az utódállamok egyenként is...bármikor elfenkegyelhetnek bennünket, nem beszélve együtt...(hogy miért nem tüntetlne végleg el,mert addig lenne gyülölet, ládd a zsidom kindomBUKbook book buku buku szuku szuku mig palesztinókvannak??? -na most a COROAN ORSZÁGOSOK MING EGY NÉP PÉK? LÁDD BUDA PEST? FEKETÉRE FEST ) tróha fizikai fegyveres erőszakos megoldás nin! Holott...na én mint az egyik alienes filmben, hogy az egyik idegen -alien elhagyta a kezére huzható kézi fegyverét...
             5.: Most a hangjával müködött, ami falvakat városokat tüntek el, (csak a magyar falvak vak vak vak de meg marastak?) ami a vólóságban is az van, mert a HANGUNK AZ EGYETLEN FEGYVERÜNK, HANGÁROK HUJ HUJ HUJJJJ...HAJRÁ! Zdana csak a magyarOkat, na csak azoknak van hangja, meg (ufo) hangára, tehát azért akarnák eltüntetni a magyarOkat? -okot? Fitelem, itt vannak köröttem azok... nincsak ugy Swédenburgung mitn Domrádi Gabink, hol a bor, na igy nem rimel? -pl. -a zsidók azok nem tudják a gülümbüt? -gülümbü? bün? -az sem,ha nem tudják hogy vannak, s hol vannak? Na ez alláh festés vagy lökés lenne, de lökés gátlóval? Nana azt amit most kezdenek akik... ládd a kivételek erősitik a bevételt? Amit már főleg mostanában, hogy látom az embereket mint fákat, fak? Anmit érzek, hogy azt ami most...megtudtam látni, azt most köröztem vagy ugráltam hogy hogy hogy...hogy történt a dolgok, ami pontosan meg kell tudnunk hogy miE? -milye van, szöszi haja van a fején? Naccóval amit már érintettem hogy AKIK LÁDD...AZ ELSÓ FÁBÓL TEMPLOMOT CSINÁLTAK, AZOK A KIVÁLASZTOTTAK, DE KI VÁLASZTOTTA KI ŐKET? Na akik körbe vesznek s szellemek, azok nagyon méltatlankodnak, azaz ha te itt? -voltál? -voltál? -azaz most hol vagy? Nadon fida, mert...na előbb mindem a szellem mi vagy nincs? -világban de ha nincs? -az ige bige (bigámi sok sokk) lett?
             6.: Vauuu... nagy fába vágtam, hogy borulna rám minden ááá...Nagyon beszopom minden olyan gondolkodónkat aki saccolni akar, hogy miE? -Hsóval én amit legközelebbinek tartok, az amit ládd látom az embereket mint fákat, de amagyar -meg magyarok azok azon tul látnak? -hihetelen de csak nyid kis a szemed, ami ezért rugtak ki minden iskolájukbul bull...igen igen az egész KGST országok? -nem!!! -itt nincs meg nem is...lehet na ez már nekem is kánismerga mert ténleg csak bennünk van, de van? -apuék nagyon beriadóztak... csak MAGYAR ORSZÁG OK VAN, MENNYOSZÁGOK, AMI IGAZ! - ZÉPEN ZÁPON KÉRDEM HOL VAN? Jah ja Magyarország Mennyország csonka magyarország nem ország? Már sokat szajkóztuk most... Sóval ...akik ezt létre hozták, azok is Égiek meg zerintem magyarOK? -ufósok -repcsések csösző aljasok, itt az Égieink, nem jók, de ládd...zitt magaba kell tudjunk látni,mi az hogy nem jó?-nem jók? -nekünk, s itt mi ki mi vagyunk? Zzegg bitta, 2115ben, lenne jó,de olyan hogy palesztinia akkora megzünt?-mi vagyunk? FITHELLEM A CORONA ORSZAGA? NA AKIK NEMMM... nehézkes mert egy maguak, azok örök magunk maguk? Hogy irtam, az egyenetlenség magjai? Ezek teremtője, spontosan ott HALÁL HALL ÁLL POR...LÁDD MINDEN PORZÓ A NÖVÉNYEK VILÁGAIBA S ---ZITT MIKOR NEM VOLT HALÁL? -AZ SZÓSZERINT MAGYAR RULL AZ HOGY HALL ÁLL!!! Nincsak az egyenetlenség magjai, azok a kiválsztottak -kiváltsággosUK akik megosztanak bennüket, ami monduk a magyarokat is? Na az a por, ami virágpor...na abba beporozták borozták az egyenetlenség magUKat, ami most visszahat a NÖVÉNY VILÁGOKRA IS AMIT EZ A POR ÉRINT, LÁDD AZ ERŐSEBB KEGYETLENÜL ELNYOMJA A GYENGÉBBEKET LÁDD A GAZOK? GAZ OK? Na bocci 1001 meg egy medve, a sggit (seggit enni?) ezt vedd be?
               Innennn...Leesett a pop az ágyról twist...
         ...titok=piszOk...

Előzmény: repcsepista (13335)
repcsepista Creative Commons License 2021.02.20 0 0 13335

                    UFOzzuummm... hus hus hus... örök ár meg Adóz tatazás ra ta ta...jön a királyUK kiroha ha ha ha... Nagy Kár!- s zambi apoalitika tika tetü tütüüü...
             1.: 2/20. Már álmodtUK de álom tyutyUk...husod kivánatos tosss... tószt? Ami történik... az az hogy miért akarják eltünteni hallgatni a magyarOkat? -oka? Amiról szó van, hogy nagyon nagyon nagyon körültekintőknek kellene legyünk, együnk, a husod husUK? -de csak ha kivánatos tosss boss tószt vagy megesznek a spórák, pösze az minden hogy? Ha valaki akarja tudni, hogy mik s kik a magyarOk? -ládd roman ok? Izráler közvetlen fegyverzi őket is, de GIG HOZTÁK LÉTRA IZRÁLERT, S MIÉRT AZ EGYETLEN CÉLJUK, A MAGYAROKAT VÉGLEG LEG? -AZ EMLÉKÜNKET IS TÖR -ÖLNI? (lassan bugyan ki a utódaink... hogy mi is magyarok vagyunk, de van egy fene megáltalkodott COORNA VIRUS BANKDA -dögösök úsök ős?Ö Fitelem, nem csoda hogy végül is, fidlejed, mert akarom tudni akarom tudni akarom ...Ez szószerint igy igaz, hogy ÁLMOMBA ÉN AZT AMIT AKARTAM TUDNI, AZ MEG TUDHATOM MAGYAR ATOM -OHM OM OM LADI LÁDA LOM, LÁTNI AKAROM MMM... Ami most történik, hogy oi oi oi... éles a LÁTOM ÁKOM BÁKOM FÉLE SZÖRNY...Fitelem, azért ha te --- ládd rossz szemmel nézel a SZEM? -NINCS OLYAN NEKIK, SZEM MÜ? -CSAK A HUSOD (DÖG AMI SZÓSZERINTI INTI RINTI TINTI AZAZ AZ ISTENED FÉLELMÉT BELÉD VERTE VERI MEG A FARKÁT???) BRESZARI SGG SZAGÁT ÉRZIK, ami valóság!!! SZAG ÁT? rendkivül fontos a magyar -magyarOK vagyok tudatunk megtartása...ládd nállam... 2018 -10 -21 re rá... az aki vagyok igazibul, az egy ufő-s fsss... Amit mára betudtam hozni... vida mert MINDEN AMI ROMLOTT MEG HUS, A DÖG PORA -SPÓRA BELEKERÜLT...AZ OLYAN PORGRAM, HOGY TE EL AKAROD VENNI AZ ÉLET TÉT? -HRRRR...na a feleségem, tegnap előtt sütött csirkét, tegnap vett... a boltba két csirkát, ami az egyik dobozzal azaz egy csirke még a dobozban van, meg amit sütött is maradáka szó ez olyan, hogy hus hus hus... (AZ AMI BENNE VAN, MOST HA HA HA...LÁDD TELJESEN ÁT VESZIK??? -NA MOST KELL...JÉZUSUNK, CSAK SZERETNED KELL SZERET ETETT...MÁRRÁMORDITOTT HOGY LÁDD AZ ÁLMOM MEG AKARTAM..HAGYDABBA RÖFFEN RÖFF RÖFF FFF...)
              2.: Fida...nemsokára nem eszünk hust...szóval a gyerekek ugyszülettek hogy nem ettünk hust, mig a fiunk ugy három + -éves, na a gyerek nem evett hust, nem is közelithetted meg ládd Golden child filmben...orvoshoz is vittük, mig az orvos nincs semmi baj, egészségek nem szabad erőltetni...de mi rá szokattuk a husra, me mehhal!? - a második fiunk, ugyhivta uborka a kolbászt... Na én a füszert szeretem, amit az asszony csinál... én csak a hátát (püspök falat) eszem...mig a tiszta hus, nekem izetlen meg folytó! --- fitelem, a feleségem azért vérnyomásos mert csak... nemszabad lenne enne kolbászt, s tegnap mit ettél, mert az őrjöngése ... ládd elérte azt a pontot... Na a magyarokat...én csak onnan... hus vét? -hus hagyó? -száritott tejet, amit ma sem tudunk, ami kétseggtelen NÖVÉNY SZAG MEG SZAGÉRTÓK VAGYUNK MIND, AKIK TUDAT TUD ÁT...nicsak mindig beszéltek hozzám azok, akik mitn UFŐ-K HŐK? Fiteljed az izráleri gyerekek szent kiválasztott gyerekek, s minden izráleri gyerek 1 1 1 ...király lett, vagy az!? Na mos t a zsiDOMosaink, lövik az izráleri KING ÖV KING...itt az öv a lényeg, mert... nincsak én nagyon sok olyat talátam a talmudjaikba... ami hogy lehet az, hogy ezek igy meg ugy értelmezik az iratokat, amit nem ŐK TALÁLTAK KI, MEG NINCS IS SEMMI??? SÉM SÉMI?- KÖZÜK AZ IRATOKHOZ, HANEM VALÓBAN ŐK A KAJA LÁNCOLAT TETTÉJE? Fitelem, mi haszon van az átlag ugymond zsidomosoknak...FIDA EZEK SÉP SÉP TÁJAINKBÓL VADÁSZ KASTÉLYAIKAT KÉJLAK -BARLANGJAIKAT...ládd a magyarOknak ma is meg van az Égieinkkel...
              3.: ... kapcsolát, megmost azokkal a hallott ...na apuékkal is...ládd apu csak velem tudott...na a fiaim... ládd a fiaim is ufósok, de a sok husevés miatt... fitelem, akik itt FIZIKAIK FEGYVEREKET AKARNAK AZOK A CORONA VIRUSAINK!!! Zegg gicsit had keverjem bele a moslékba... nincsak AZ ANGOLOK OK? -DE ANGYALOK LUK UK? -NINCSAK AZ HOGY UR RUK UK AZ EGY SEGG LUK UK? LUK LUK LLL...NYALHATOD MEG BATHATOD...Fiteljal, az egyiptom tom mese kivonyulása HUSOS FAZÉK OK KUK UK MUK FAK??? ÉGI MANNA? ÉGI MANNAM MMM---TÁPLÁLD BÁGYAD LELKÜNK KÜNK VAGY KÜK ÜK? Szóva az angolok, marha husussal etetik a markháikat, ami deee...dolgozik csak ewőLuczi on on on... Zitt amit mára...zitt vannak a teremtők...most apuék becsngettek, hogy ez is amit most leirok csak 1 elmélet 1 mint a lunak, de van benne valami...mi? - a lu lába? zsákba pestIzsák...ládd azok a CORONA ORSZAGUK UK? Ime a hellzett, mert nemcsak apuék vesznek körbe hanem a MEGDICSÓÜÜLT ÖLT NAGYCSEGGES KURÓINK IS, AKIK A BESTIA DÖGÜK BESTIA GÖDE BÖGRE SÁRGA BÖGRE GÖRBE KÖRBEKÖRBE VESZNEK BENNÜNKET :EGYETEK HUST... ITT A HUSÁNG UK!!! Na ha te ONNAN JÖTTÉL, HONNAN? AKKOR EZ...fitelem, egy POR -SPÓRA...na ez az egész egy lllll... vezeklés!!! Óh Ő vezet, az Égi hang? Tregnap láttam a yutubon... Mi fog történni akkor, ha nem jönnek be a prófáciáik... Csicsó Antal, Jakab Pitunk, a legfaszább gyerek...de itt a mag? Fitelem, Sanyinkat...ládd engem, mert én MAG MAGAM -MAV -MALL, A SAJÁT HUSOM HUDOM KAKÁM FSSS...Na onnan...egy port spórát? -spóra -disazspóra ...na azok a CORONA SPÓRA VIRUSA -USA? Tróha a virágporokból meg szirma...egy DÖG PORRAL... AMI OKOZZÓJA A HALL ÁLL!!! NA AZ A POR... AMI PORBÓL LETTÉL PORRÁ LETT...ezt csak örökre levetni,elhagyni elkerülni lehet...fideljál ezeket főleg mag -magam -magom megismerése által... MAGYAR -MAGYAR -OK TUD ATOM A MOTTOM O OI O O O... Jó jó a fiaim, de neked is lenni enni kell nekünk, nem ládd JÉÉÉ...HUS HUS HUS... NA MOST MÉGIS A MAMA (MIMIA???) HUS HUS HUS...
            Innennn... Leesett a pap az ágyról twsit...
      ...titok=piszOk...

Előzmény: repcsepista (13334)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!