Keresés

Részletes keresés

Bazodi elv Creative Commons License 2022.08.13 0 0 933

Ha nem volnál olyan konok és vennéd a fáradtságot historiográfiai stúdiumokhoz, akkor tudhatnád, hogy a vulgármarxista történeti ideológia nem unikális, egyszerűen a thalysta vonal mondanivalóját nyúlta le, leöntötte a maga vörös okádásával és ezzel próbálta a maga módján értelmezni a történelmet. Nem sok sikerrel.

Mit nyom a latba Hóman egy beszéde? Nem volt korszakos. Az idézett szöveg pedig nem tudományos munka, hanem egy politikai beszéd beszéd. Egyébként meg okos emberek is mondhatnak néha butaságot.

 

A tény ettől még tény, hogy pl. a Dunántúli katolikusok jelentős része nem állt Rákóczi mellé, de a katolikus főurak közül is többen, pl. Pálffy, Esterházy (egy kivétellel).

Előzmény: Tristee (931)
Omar Khajjám Creative Commons License 2022.08.11 0 0 932

Jutott volna egy nagy fenét, de erről a topikban mindig is megoszlottak a fejlemények.

 

A moderatúra még a zágoni Mikes Kelemen nickemet is törölte,,,      LOL

Előzmény: 2vakbela (927)
Tristee Creative Commons License 2022.08.10 0 0 931

"A katolikusok között korántsem volt átütő a támogatása. (...). Vulgármarxista mítosz, hogy Rákóczi mögött az ország nagy többsége lett volna". (Bazodi elv)

 

"Egy szívvel sorakoztak mögéje a magyar katolikusok és protestánsok, akik nem ismertek az ő személyében semmi ellentétet. Rákóczi Ferenc volt az, aki ilyképpen megtestesítette személyében a magyar egység, az ellentétnélküliség szellemét, a magyar történelemnek azt a nagy átfogó gondolatát, amely történelmünk minden nagyját vezette. Nemzetünk mindig akkor volt nagy, amikor egységes volt, amikor az összefogás és szeretet uralkodott", stb.

(Hóman Bálint beszéde, 1935. Budapesti Hírlap, február 8., kedd, 5. oldal)

 

A félreértések elkerülése végett: a fenti idézettel nem Hóman Bálint mellett kívánom letenni a garast. Ám akinek szeme van, annak számára kiderül, hogy célszerű óvakodni a kategorikus címkézéstől, mert a végén még a vulgármarxizmus csapdájába kerülünk.

Előzmény: Bazodi elv (924)
gyorskeresés00 Creative Commons License 2022.06.16 0 1 930

1703. június 16. Verecke, Rákóczi hazatérése

 

A Spanyol örökösödési háború miatt alig volt királyi katona Magyarországon, a nép, főleg a szegényebb keleti régiókban elégedetlen volt és  májusban spontán felkelés tört ki, amely élére állt a lengyel száműzetésből 1703. június 16-án Vereckénél magyar földre lépő II. Rákóczi Ferenc. A korabeli történések az emlékiratai alapján.

 

http://kazivilaga.com/blog/2022/06/16/11344/

 

 

Völgyvidéki Creative Commons License 2022.05.12 0 0 929

Ma van a brezáni kiáltvány évfordulója:

https://24.hu/tudomany/2022/05/12/rakoczi/

gyorskeresés00 Creative Commons License 2022.05.01 0 1 928

Mitől is szatmári a Szatmári béke?

 

 A hosszú és véres kuruc szabadságharc lezárásaként a Károlyi és Pálffy közt kötött megállapodás alapján a majtényi síkon ünnepélyes keretek közt a kurucok letették zászlóikat és dobjaikat, de kézi fegyvereiket megtartva, elvonultak. A szabadságharcot jogilag május 1-jén zárták le Szatmárban, amikor a magyar és erdélyi rendek képviselői aláírták a békét. Részletek a cikkben.

 

 

http://kazivilaga.com/blog/2022/05/01/11034/

 

2vakbela Creative Commons License 2022.04.21 -2 0 927

Ha a kurucok gyóznek - és pl. Bleinheimnél a franciák nyernek - akkor Mo. a lengyelek sorsára jut.

Természetesen a hajdúk, parasztok és a magyar nemesek teljesen alkalmatlanok voltak egy akkori értelemben vett modern háborúra.

Előzmény: Völgyvidéki (925)
gyorskeresés00 Creative Commons License 2022.03.27 0 1 926

Zavarba jövök, és elpirulok, Uram, ha fölidézem születésedet és körülményeit, és ha az enyémre gondolok. Te, az Isten, teremtőm nekem és a mindenségnek, istállóban születtél, én pedig palotában; téged ökör és szamár között szegény pásztorok, engem – ki por és féreg vagyok a te színed előtt – udvari emberek nyüzsgő tömege vett körül. A te szüleid szegények, az enyémek fejedelmek; te szegénységben jöttél a világra, én gazdagságban”

 

II. Rákóczi Ferenc 1676-ban, ezen a napon született Borsiban.

 

http://kazivilaga.com/blog/2020/09/30/ii-rakoczi-ferenc-a-nev-kotelez/

Völgyvidéki Creative Commons License 2022.03.19 0 0 925

Március 16-án volt az évfordulója Nagyenyed labanc kifosztásának és felgyújtásának, ill. hogy a református kollégium diákjai fűzfasuhángokkal ütöttek rajta a városból elvonuló császári katonákon:

"Diákemlékmű (Nagyenyed) – Wikipédia" https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1keml%C3%A9km%C5%B1_(Nagyenyed)

 

Vesd össze Jókai Mór: Nagyenyedi két fűzfa c. elbeszélésével.

Bazodi elv Creative Commons License 2022.03.13 0 1 924

A Dunántúl döntő többsége nem támogatta Rákóczit, még a magyarok sem, de a Felvidék nyugati része sem. A katolikusok között korántsem volt átütő a támogatása. Rákóczi mögött egyöntetűen a tiszaháti protestánsok álltak. A szabadságharc támogatottságát össze sem lehet vetni 48-49-cel, annyival kisebb volt. Vulgármarxista mítosz, hogy Rákóczi mögött az ország nagy többsége lett volna. Elég csak megnézni, hogy melyik vármegyék és egyéb résztvevő elemek voltak ott a pozsonyi országgyűlésen 1708-ban.

Előzmény: gyorskeresés00 (922)
gyorskeresés00 Creative Commons License 2022.03.13 0 1 923

Részletesebben a kurucok és labancok nemzetiségi és vallási összetétele, plusz a külföldi zsoldosok a lengyelektől a tatárokon át a svédekig:

 

http://kazivilaga.com/blog/2021/02/08/kik-voltak-a-kurucok-es-labancok/

 

 

Előzmény: gyorskeresés00 (922)
gyorskeresés00 Creative Commons License 2022.03.13 0 1 922

Csak a mesében van össznemzeti támogatás, tehát ilyet emlegetni is felesleges. Egyébként kuruc oldalon állt a magyarok többsége mellett a ruszinok (Gens fidelissima), a szlovákok és felvidéki zipserek többsége, a máramarosi románok, a többi román megoszlott,  az udvar oldalán álltak a szerbek és a horvátok, illetve a korábban említettek kisebb része, beleértve a magyarokat is.

Előzmény: Völgyvidéki (921)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.03.12 0 0 921

Hát igen.

Mondjuk 48-at sem támogatta az országban élő nemzetiségek egy része.

Előzmény: Bazodi elv (919)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.03.12 0 0 920

Igen, ez is egy szimbolikus dátum, lehetne akár állami ünnep is.

Előzmény: Bazodi elv (919)
Bazodi elv Creative Commons License 2022.03.12 0 0 919

Rákóczit nem támogatta az ország elsöprő többsége. Nem volt össznemzeti, mint 48.

Előzmény: Völgyvidéki (917)
gyorskeresés00 Creative Commons License 2022.03.12 0 1 918

BAZ megye napja június 16. (Vereckei bejövetel)

Előzmény: Völgyvidéki (917)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.03.12 0 0 917

Azért a Rákóczi-szabadságharcra emlékezve is lehetne egy állami-nemzeti ünnep.

Mondjuk a breznai kiáltvány (május 12.) vagy a Recrudescunt (június 7.) dátuma.

Esetleg az "Eb ura fakó, József császár nem királyunk!", azaz az ausztriai ház trónfosztásának dátuma (június 13.).

Vélemények?

Völgyvidéki Creative Commons License 2022.02.14 0 0 916

Az ún. Rabutin-járás (vagy Rabutin járása) volt már?

gyorskeresés00 Creative Commons License 2022.02.10 0 0 915

Nyugodtan

Előzmény: Völgyvidéki (914)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.02.10 0 0 914

A kolerajárványos cikket engedelmeddel átemelném A természeti környezet és történelem topikba.

Előzmény: gyorskeresés00 (912)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.02.04 0 0 913

OFF:

 

Köszi, ez a kolerajárványról szóló cikk egész érdekes.

 

"De legalább nem maradt következmény nélkül, hanem 1876-ban megjelent a XIV. törvénycikk a közegészségügyről. Kötelezően intézkedtek többek közt a kórházi férőhelyekről, a gyógyszerkészletekről, az ápolószemélyzetről. "

 


Úgy látszik, hogy ez az 1876-os esztendő más szempontból is fontos volt a magyar történelemben:

 

- Bevezették a metrikus mértékegységrendszer (méter, kilométer, liter, kilogramm, mázsa, tonna stb.) használatát.

- A vármegyerendszer 1876. évi reformja során felszámolták a kerületeket, valamint a székely és szász székeket és betagolták a vármegyerendszerbe.

Előzmény: gyorskeresés00 (912)
gyorskeresés00 Creative Commons License 2022.01.24 0 1 912

Nem csak ALsó-Ausztriában, hanem Stájerben és Morvaországban is portyáztak Ocskayék. Emberveszteség minimális volt, első sorban raboltak, gyújtogattak, ezért hívták a Tűz fejedelmének.

 

Nagyságrendileg helyes mind a két adat, a pestisről vannak szakcikkek is szép számmal. A járványok ellen érdemben először Mária Terézia lépett fel a közegészségügyi rendelettel, de csak az 1876/ XIV. közegészségügyi törvény oldotta meg.

 

A XIX. században a kolerajárványok következtében kb. 1 millió magyar állampolgár vesztette életét. Bővebben: 

http://kazivilaga.com/blog/2020/11/22/1707/

 

A török pusztítás és a kuruc háborúk, valamint a nagy pestisjárvány után az Alföld jó része és Északkelet-Magyarország jelentős része elnéptelenedett, ezért is volt nyugatról birodalmi német betelepítés (amely ráadásul a Habsburgok szemszögéből megbízhatóbb volt, mint a rebellis magyar), valamint a Trncsény, Túróc vidékéről kirajzottak a szlovákok (Felvidék szélére, illetve Nyírségbe - tirpákok - Békésbe és egy kevés a Délvidékre, valamint Felső-Zemplén és Máramaros hegyeiből első sorban Alsó-Zemplén, Abaúj, Borsod, Szabolcs irányába a ruszinok, de pár ezer közülük is a Délvidéken kötött ki. A svábok meg Buda körül (biztonsági gyűrű), Tolnában, Baranyában és Bácskában, Bánátban kaptak földet.

Előzmény: Völgyvidéki (911)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.01.24 0 0 911

Ugyanakkor a 8 évig elhúzódó szabadságharc teljes embervesztesége - a pestist nem számítva - kb. 80 ezer fő volt.

Namost ez csak egy wiki szócikkben van feldobva mindenféle bizonyítás nélkül, tehát lehet kamu is.

Meg azt sem tudni, hogy ebben a 80 ezerben csak a magyarországi (és erdélyi) lakosok vannak benne vagy az itt elesett császári katonák is.

Továbbá mi a helyzet a kuruc portyázók által megölt alsó-ausztriai parasztokkal?

Előzmény: Völgyvidéki (910)
Völgyvidéki Creative Commons License 2022.01.24 0 0 910

Egy korábbi témát újra felhoznék:

 

Tegnap beleolvastam egy cikkbe a neten, amely a pestisjárványok demográfiai következményeit vizsgálta európai összehasonlításban.

 

Namost ebben az áll, hogy az 1708 - 1710-es pestisjárványnak Magyarországon (Erdélyt is ide értve) a különböző becslések szerint 300.000 - 400.000 halálos áldozata volt, azaz az ország össznépességének 10-13 %-a.

Ezek eléggé döbbenetes számadatok, ill. arányok, én egy kissé túlzónak találom őket.

 

Az azonban biztosnak tűnik, hogy ennek nagyon komoly demográfiai és gazdasági következményei voltak, az országnak a kurucok fennhatósága alatt álló részeire is.

 

Feltételezhető, hogy gyakorlatilag sok helyen a termést sem tudták betakarítani, annyira nem volt munkaképes állapotú munkaerő.

 

Egész biztos, hogy komoly negatív gazdasági hatása volt a kuruc állam pénzügyeire és gazdaságára és ez nyilván meggyorsította a szabadságharc összeomlását.

 

Kinek mi a véleménye?

 

Ekkor tizedelődött meg a bányavárosok és a Szepesség népe, s települtek az elhaltak helyére a szlávok, azaz a szlovákok

gyorskeresés00 Creative Commons License 2021.08.20 -1 1 909

a török kiűzéséhez is tehettem volna, de a Rákóczi szabadságharcnál is helye van Pálffy János generális, nádor pályafutásának a bemutatásának, mint a Szatmári béke megkötője.

 

http://www.kazivilaga.com/blog/2021/08/20/palffy-janos-a-torokvero-labanc-fovezer/

2vakbela Creative Commons License 2021.07.08 0 0 908

Akkor elmondom : 

évi kb. 10e aranyforint miatt......

Előzmény: 2vakbela (907)
2vakbela Creative Commons License 2021.07.08 0 0 907

legalábbis fontos délebbi részeit..

 

Erdélynek ezek a déli részei miért voltak fontosak, v fontosabbak ?

Előzmény: Omar Khajjám (906)
Omar Khajjám Creative Commons License 2021.06.24 0 0 906

Nagy katonai vagyis még inkább gazdasági katasztrófa abból lett, hogy Erdélyt idejekorán elvesztették, jószerével már a zsibói csata után 1 évvel, legalábbis fontos délebbi részeit... majd 1708-ra a középső részét, végül az egészet.

Előzmény: Völgyvidéki (890)
gyorskeresés00 Creative Commons License 2021.06.20 0 2 905

A szlovák majdnem annyiban kimerült, hogy hozzájárultak, a magyarok felújíthatják, s ezt is jóformán azért, mert Kassa és BAZ megye jó viszonyban van... s ez komolyan veendő, anno volt némi rálátásom a történetre, szerény közreműködéssel, s jártam is a helyszínen vagy 4 éve, a felújítási munkálatokat megtekinteni... némi pénzt is adtak, de abból a projekt töredékére futotta volna csak.

Előzmény: Völgyvidéki (903)
Törölt nick Creative Commons License 2021.06.20 -1 0 904

Előzmény: Völgyvidéki (903)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!