Keresés

Részletes keresés

gyorskeresés00 Creative Commons License 3 napja 0 0 1012

pardon, a németet se hagyjuk ki, szóval nemzetiségi hátterű.

Előzmény: gyorskeresés00 (1011)
gyorskeresés00 Creative Commons License 3 napja 0 0 1011

Klappka György, a temesvári morva-cseh származású fiatal tisztből lett a szabadságharc egyik legsikeresebb tábornoka. Hatestparancsnoki kinevezésének az elfogadását öntudatosan feltételekhez kötötte, s megkapta a jóváhagyást. Megszolgálta.

 

 

http://www.kazivilaga.com/blog/2021/04/07/5429/

 

gyorskeresés00 Creative Commons License 2021.03.13 0 0 1010

Érdekes, hogy nincs Ausztria története topic, így ide tettem az 1848-as bécsi forradalmakról szóló cikket. Egyébként tematikájában is illik ide, hiszen szoros kapcsolat volt az osztrák és a magyar események közt.  Bővebben:

 

http://www.kazivilaga.com/blog/2021/01/05/2893/

gyorskeresés00 Creative Commons License 2021.01.09 0 0 1009

Egy viszonylag ismeretlen hadjárat története, 1849,  miközben az osztrák és orosz Erdélyben támadott Bem egy kisebb sereggel (dandárnyi erő) átcsapott Moldvába, majd Tuzson őrnagyra bízta a folytatást... érdemes megismerkedni a részletekkel

 

http://www.kazivilaga.com/blog/2021/01/09/szekely-hadjarat-moldvaban/

Voxio Creative Commons License 2020.11.27 0 0 1008

Szia!

 

Köszi, érdekes kiss cikk.

Korábban mégcsak nem is hallottam erről a 3 fivérről, már ezért megérte elolvasni.

Előzmény: gyorskeresés00 (1007)
gyorskeresés00 Creative Commons License 2020.11.26 0 1 1007

A Földváry fivérek: 3 testvér, 3 honvéd ezredes! Ráadásul Sándor és Károly ikrek voltak.

Ismerd meg különleges történetüket

 

http://www.kazivilaga.com/blog/2020/11/26/1820/

 

giszik Creative Commons License 2020.11.22 0 0 1006

Az 1848-as forradalom 50. évfordulójának ünneplése a Vas megyei Szenttamáson (ma: Püspökmolnári része): https://kugi.blog.hu/2019/03/14/909_az_1848-as_forradalom_50_evfordulojanak_unneplese 

Afrikaans8 Creative Commons License 2020.08.06 0 1 1004

Deringil: "Törökké lett" magyarok a szabadságharc után

Előzmény: Afrikaans8 (1003)
Afrikaans8 Creative Commons License 2020.08.06 0 1 1003
Kapossy Attila Creative Commons License 2020.05.21 0 0 1002

"Buda visszavétele,"

 

Ez egy jó kezdőlépés lehet Pozsony és Kolozsvár visszavételéhez?

Előzmény: gyorskeresés00 (1001)
gyorskeresés00 Creative Commons License 2020.05.21 0 0 1001
H. Bernát Creative Commons License 2019.03.05 0 2 1000

Valahol bámulatos, hogy önszerveződéssel, a nyugatról hozott ismeretek alkalmazásával, az erőforrások megteremtésével és maximális kihasználásával, a haditechnikai fejlesztésekkel hová is jutott a honvédség, és mindezt röpke másfél év alatt. Persze kellettek hozzá Mészárosok, és Görgeiek, no meg az évszázados álmát alvó derék magyar nép.

 

Aztán Oroszország akkor térítette le Magyarországot első ízben a nyugati felzárkóztatás útjáról.

 

Aztán még kétszer.

 

Illene végre kompenzálniuk valamicskét.

Fürstenberg Creative Commons License 2019.03.05 0 0 999

Ma volt 170 évvel ezelőtt a szolnoki csata, a diadalmas tavaszi hadjárat első állomása.

showtimes Creative Commons License 2018.10.08 0 0 998

Az ozorai diadal - amikor egy teljes seregtestet fogságba ejtettek a honvédek, nemzetőrök és népfelkelők többet ésszel, mint erővel elven. Bővebben:

 

https://www.facebook.com/919849161427253/photos/a.919881798090656/1958510634227762/?type=3&theater

showtimes Creative Commons License 2018.05.21 0 0 997
KVZOLI Creative Commons License 2018.04.15 0 0 996

Hol lehetne megtudni.hogy a császári-királyi osztrák hadsereg gyalog,lovas,tüzérezredei milyen neveket viseltek 1848-ban?

Afrikaans8 Creative Commons License 2018.01.30 0 0 995
showtimes Creative Commons License 2017.10.06 0 0 994

Október 6., a szokásos megemlékezéseken túl - a Leiningen-Westerburg történet - egyik hős, a másik áruló - de csak oldal kérdése, hogy melyik melyik.

 

https://www.facebook.com/919849161427253/photos/a.919881798090656.1073741828.919849161427253/1534272516651578/?type=3&theater

dzsaffar3 Creative Commons License 2017.09.22 0 0 993

Nyilván nem volt szent, már csak azért se, mert evangélikus volt. Mindenkinek vannak emberi gyengéi, a lényeg, hogy mit tett le az asztalra. s ez Kossuthnál elvitathatatlan, sőt, ha már a családja szóba került a huga, Zsuzsanna is hős volt.

-------------

 

Nem vontam kétségbe.

 

Safi

Előzmény: showtimes (992)
showtimes Creative Commons License 2017.09.22 0 0 992

Nyilván nem volt szent, már csak azért se, mert evangélikus volt. Mindenkinek vannak emberi gyengéi, a lényeg, hogy mit tett le az asztalra. s ez Kossuthnál elvitathatatlan, sőt, ha már a családja szóba került a huga, Zsuzsanna is hős volt.

Előzmény: dzsaffar3 (991)
dzsaffar3 Creative Commons License 2017.09.20 0 0 991

Több könyvem van Kossuthról, többek között két Supka könyv is.

Az egyik: 

 

Cserépfalvy kiadás

 

Nem valami Kossuth dicsőítő írás. 

 

Sáfár István

dzsaffar3 Creative Commons License 2017.09.19 0 0 990

Csendben megjegyzem, hogy 215 éve ezen a napon született Kossuth Lajos, isten éltesse!

...............

 

 

 

"Kossuth Lajos vértanú őseiről (1687)

Háromszáz évvel ezelőtt, 1678-ban már másodízben ült az akkori Magyaror­szág egyik legtekintélyesebb városának, Eperjesnek főbírói székében Weber János királyi főgyógyszerész, orvos és politikus, több érdekes könyv szerző­je. Az ő nevéhez fűződik a nemrég hazakerült korona első részletes leírása is. Ősei a bajorországi Thierlingből származtak ide, felesége pedig az angol tör­ténelemben fontos szerepet játszó Weston családból eredt.

Önmagukért is érdemes emléküket feltámasztanunk, hiszen színes és jelen­tékeny szereplői voltak koruknak. Emlékezetüket azonban most Kossuth Lajossal kapcsolatban villantjuk fel, aki egyenes ági leszármazója volt mind Weber János humanista írónak és orvosnak, mind pedig Elizabeth Jane Westonnak, kora leghíresebb költőnőjének.

Kossuth Lajos apai felmenőiről Nagy Géza részletesen megemlékezett ala­pos tanulmányában; most időzzünk el Kossuth anyai őseinél, akiknek akkor még viszonylag közeli emléke nem csekély mértékben hathatott gondolkodá­sának kialakulására."

 

Tardy, Régi feljegyzések Magyarországról, 75. old

Előzmény: showtimes (989)
showtimes Creative Commons License 2017.09.19 0 0 989

Csendben megjegyzem, hogy 215 éve ezen a napon született Kossuth Lajos, isten éltesse!

showtimes Creative Commons License 2017.08.13 0 0 988
- duplagondol - Creative Commons License 2017.07.24 0 0 987

Szerepel egy nagyon érdekes összefoglalás I. I. Oreusz művében, amit hosszabban, lehetőleg tagolva idéznék itt. Azt hiszem, ez egy hasznos kiindulópont lehet mindenféle "Győzhettünk volna -e?" eszmefuttatás megeresztése előtt.

 

"A váci csata közvetlen eredménye az volt, hogy Görgeynek (sic!) új, fölöttébb nagy kerülő úton kellett megpróbálkoznia azzal, hogy közeledjék a déli magyar hadtestekhez, ráadásul ezen az úton fennállt annak a veszélye, hogy másodszor is szembekerül az orosz csapatokkal. 

 

Ez az eredmény messze nem elégítette ki Paszkevics hercegnek sem a vágyait, sem az elvárásait. Az ellenség, amelyre teljes vereséget szándékozott mérni, nemcsak, hogy kicsúszott a kezei közül, hanem még azzal is fenyegetett, hogy hadműveleti vonalunk felé történő felvonulásával nem kevés gondot fog okozni nekünk. 

 

(...) A tábornagy tervei összeomlásának okát a következőknek tulajdonította: 1. Zassz tábornok nem helyén való elbizakodottságának és 2. főként annak, hogy Haynau báró nem teljesítette az ellenségnek a Duna bal partján történő üldözésére tett ígéreteit. 

 

(...) Ami Haynau báró tevékenységét illeti, az nagyon világosan magyarázható azokkal a körülményekkel, amelyek közt a magyar háború folyt, és azokkal a viszonyokkal, amelyek közé a szövetséges főparancsnokokat kölcsönösen állították. Egység a parancsnokságban és egy mindent irányító akarat nem létezett; és bár a fő cél - a felkelés minél gyorsabb leverése - egy, és ugyanaz volt, de a cél eléréséhez szükséges eszközök tekintetében a két egymástól független hadvezér teljesen más véleményen is lehetett.

 

Így is történt. Haynau, mint tudjuk, nem a Duna bal partján Görgey nyomában vonult fel (ami Paszkevics herceg szerint az északi magyar hadsereg megsemmisítéséhez és a háború befejezéséhez vezetett volna), hanem a Duna jobb partján Buda felé indult meg. 

 

Az osztrák szerzők szerint a fő okai annak, hogy eredeti tervét hirtelen megváltoztatta, a következők voltak:

1. Jellačić hadseregének és Temesvár várának szorongatott helyzetükben az osztrák főparancsnok gyors és halaszthatatlan segítségére volt szükségük. Ezért, miután a szövetséges csapatok június 30-án [július 12-én] Budát és Pestet elfoglalták, Haynau az e felé a két város felé vezető utat választotta, mert az volt a legrövidebb és legkényelmesebb a Tisza középső és alsó szakaszához történő előrenyomuláshoz. Ezzel a mozdulattal ellensúlyozta a Ceglédnél és Szolnoknál álló, mind Pestet, mind az orosz hadsereg balszárnyát fenyegető Perczel és Wysocki tevékenységét.

 

2. Az osztrák megfigyelők a Duna jobb partján arról, hogy a magyar csapatok elhagyták Komáromot, 1-én [13-án] szereztek tudomást, akkor, amikor ezek a csapatok már Bátorkeszi környékén jártak. A távolságot és az időt kiszámolva és figyelembe véve azt, hogy több jelentős folyón kell átkelni, az osztrák hadsereg, abban az esetben, ha átkel a Duna bal partjára, annyira lemarad a magyaroktól, hogy ha azok az oroszokkal megütköznek, nem tud komoly befolyást gyakorolni a csata kimenetelére. 

 

3. Az orosz erők magukban is több mint elegen voltak ahhoz, hogy megküzdjenek Görgeyvel; közben délen, ahol az ellenség a kapott értesülések szerint azon volt, hogy új hadműveleti bázist alakítson ki, igen jelentős felkelő seregek gyülekeztek, melyeknek nem volt szabad időt engedni ahhoz, hogy a szervezést befejezzék. Ezért Haynau, északon átengedve a hadműveleteket az oroszoknak, sietett oda, ahol az osztrákokat új és komoly veszély fenyegette. 

 

El kell ismerni, hogy ezek eléggé nyomós indokok voltak - különösen ha Haynau báró álláspontjára helyezkedve ítéljük meg a dolgokat. Számára természetesen fontosabb volt, hogy támogatást nyújtson az osztrák csapatoknak és az osztrák várnak, mint Paszkevics herceg hadseregének.

 

De ezeken az előadott kifogásokon kívül az osztrák hadvezérnek könnyen lehettek egyéb titkos szándékai is. Ha közvetlen kapcsolatba lép hadseregünkkel, részben nem lett volna többé teljesen ura a maga hadműveleteinek, s ha a mi tábornagyunkkal nézetkülönbségei lettek volna, akkor rendkívül kényes helyzetbe kerül. Ezenkívül (az előzetes megállapodás értelmében) ha az orosz hadsereghez közeledik, akkor Panyutyin egész hadosztálya elhagyja; és lemondani olyan tízezer kitűnő katonáról, akik már nem egyszer komoly segítséget nyújtottak az osztrák hadseregnek, Haynau báró számára minden bizonnyal fölöttébb kellemetlen dolog lett volna.

 

Nem volt tehát hiány sem a nyílt, sem a titkolt arra vonatkozó indítékokból, hogy az orosz hadsereggel történő együttműködés elől kitérjen. Erre az együttműködésre láthatólag Paszkevics herceg nem is számított - legalábbis erre lehet következtetni a közvetlenül a váci csata után őfelségének küldött jelentéséből és leveléből, amelyekben semmiféle olyan reménynek nem adott hangot, hogy Görgey hátában várta volna az osztrák hadsereg megjelenését.

 

(...) Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznünk: Görgey annak tudatában, hogy az osztrákok üldözik, bizonyára nem Vác felé vonul, hiszen így visszavonulásának egyetlen útvonalát átengedi nekik abban az esetben, ha az orosz hadsereggel szembetalálkozik. Ennyire durva hibát nem követett volna el. Ebben az esetben természetesen egyenesen arra az útra fordult volna, amelyen július 5-én [17-én] elvonult."

"Természetesen..." Holott okai voltak annak, hogy a bal parti visszavonulást választotta, azután, hogy a jobb parton vívott harcokat. Komáromnál az osztrákok az átkelést nem kísérelhették meg, Klapka hadteste ezúttal már nemcsak a várat, hanem a sáncrendszer állásait is képes volt megtartani. Annak pedig nem csak propagandisztikus, hanem rendkívül súlyos hadműveleti következményei lehettek volna, ha az osztrák és az orosz hadsereg Budán és Pesten tart randevút. Ez nem következett be; így pedig tovább élhettek a valamiféle remények a harc sikeres folytatására. 

Előzmény: showtimes (986)
showtimes Creative Commons License 2017.07.13 0 0 986

Szalad az idő, már az összeomlás felé tartó eseményeknél tartunk... Ezen a napon vonultak be az osztrákok Budára, az oroszok Pestre és verték szét a havarokban a mócok (hegyi románok) a Rákóczi szabadcsapatot, amely parancsnoka Vasvári Pál hősi halált halt. Ezen utóbbiról szól:

 

https://www.facebook.com/919849161427253/photos/a.919881798090656.1073741828.919849161427253/1457483374330493/?type=3&theater

 

Kép is van a csatának otthont adó hegyvidékről.

showtimes Creative Commons License 2017.05.07 0 0 985

Közeledünk a dicsőséges tavaszi hadjárat tetőpontjához. Még két hét és Bevesszük Budát :)

H. Bernát Creative Commons License 2017.04.17 0 0 984

Jav.: az 1945-ös nagyajtai események bemutatása, helyesen: "szárazajtai"

 

Itt: http://tortenelemportal.hu/2010/09/megemlekezes-a-szarazajtai-verengzes-aldozatairol/

Előzmény: H. Bernát (982)
H. Bernát Creative Commons License 2017.04.17 0 0 983

A 200.000 orosz intervenciósból 17.000-nek nehéz a magyar föld ...

Előzmény: showtimes (980)
H. Bernát Creative Commons License 2017.04.17 0 0 982

Éppen ideje volt írni/filmet készíteni erről a magyarirtásról, különös tekintettel a készülő román filmre, a második Bécsi döntés végrehajtása során megesett ibbi incidensről.

 

(Itt: https://hu.wikipedia.org/wiki/Ippi_m%C3%A9sz%C3%A1rl%C3%A1s )

 

Aztán részünkről hátra van még a Closca-féle lázadás civil magyarokat érintő vérengzése, no meg az 1945-ös nagyajtai események bemutatása, minek folyományaként ideiglenesen szovjet igazgatás alá került Észak Erdély.

Előzmény: Afrikaans8 (981)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!