Keresés

Részletes keresés

NYIKODEM-DIZMA Creative Commons License 2004.01.19 0 0 8
Ő mindenki kancsója,pontosabban!
Előzmény: Lidove Novyni (6)
NYIKODEM-DIZMA Creative Commons License 2004.01.18 0 0 7
Romapolitika helyzet elemzése Farkas Elemér szerint!(2002 értékelése).Na lássuk, Farkas polgár dumáját!!

ÉRTÉKELÉS 2002. ROMAHELYZET.
A 2002-es évi országgyűlési képviselő választások kampánya sokkoló hatással volt nemcsak politikusainkra, hanem az ország lakosságára is. A pártok egymás lejáratását tartották fontosnak. A kétfordulós választás után 2002.05.27-én Medgyessy Péter miniszterelnök alakíthatott kormányt a választók szabad akaratából. A történelemben először kormányzati szintre emelkedett a magyarországi cigányság problémája a szocialista-liberális kormány szándékából. Ennek érdekében romaügyi hivatal jött létre, amelyet kinevezett államtitkár irányítása alá vont. Igaz, nem tudjuk, hogy a hivatal létrehozása statútum szerint lett-e életre hívva, mert a statútomot kerestük, de nem találtuk. Nagy előrelépésnek tartjuk, hogy a Medgyessy - kormány elsőrendű feladatának tartotta - az előző kormánnyal ellentétben - egy romaügyi hivatal létrehozását. Ezzel a legmagasabb állami szintre emelte az évtizedek óta elhanyagolt cigány kérdés megoldását hazánkban. Ezt követően a miniszterelnök úr vezetésével és Teleki László romaügyi államtitkár alelnökletével a Romaügyi Tanács is felállt, amelynek működését, célját és konkrét feladatát, nem ismerjük, de a többségi társadalom előtt sem ismert a működése és a hatásköre. Miniszterelnökünk a bizalom erősítésének szándékával roma ügyekben illetékes tanácsadót is választott Horváth Aladár személyében, akiről nem tudjuk, hogy miniszterelnökünknek mikor, milyen tanácsot adott roma ügyekben és az mennyire volt megalapozott és helytálló. Azt tudjuk, hogy a kisebbségi önkormányzati választások során e magas tisztségét Horváth Aladár mindenütt, minden alkalommal hangoztatta és ez az információra éhes cigányság körében úgy tűnhetett, mintha maga a miniszterelnök szólt volna hozzájuk.

Egy biztos, a magyarországi cigányság az előző időszakhoz képest jobban járt. Miből következtetjük ezt? Abból, hogy a rendszerváltás óta egyetlenegy kormány sem vállalta fel nyíltan és őszintén a cigányság felzárkóztatását. Az ezt megelőző kormány olyan intézkedéseket vezetett be, amelyből egyértelműen megállapítható volt, hogy a cigányságot sújtotta legjobban. A befagyasztott családi pótlékok, valamint az adókedvezmények rendszere még mélyebbre süllyesztette a társadalom perifériájára került romákat. Ezt érzékelte a Medgyessy - kormány és haladéktalanul cselekedett. A roma államtitkári hivatal kétszer négyszázmillió forinttal rendelkezett, sajnos a pénzek felhasználásáról, annak irányáról nincs tudomásunk, hiszen tájékoztatást, - sem nyilvánosan, sem titkosan, - nem kaptunk.
A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány is pénzügyi átcsoportosítás során nagyobb összeggel rendelkezhetett, de arról, - hogy ezekhez a pénzekhez hogyan, milyen csatornákon lehetett hozzáférni és milyen körülmények között hoztak döntést a felhasználásáról, – sajnos nagyon keveset tudunk, mert az információ hozzánk nem jutott el. Mi úgy gondoljuk, hogy a kormányzat szándéka tiszta és nemes, hiszen ez cselekedeteiből is levezethető, de elfelejtettük a régi közmondást, hogy „Kecskére káposztát ne bízz!”

Sajnálatos dolognak tartjuk, hogy a kormányzati szinten megfogalmazott szándék és akarat nem minden esetben jut el a legkisebb településekig és főleg nem a települési Cigány Kisebbségi Önkormányzatokig. A kiírt pályázatok, az ismeretlenség homályába tűnnek el és tudunk olyan esetekről is, amikor az információ hiánya miatt bizonyos roma pénzekre pályázat sem érkezett. Nem tudjuk, hogy kinek róható fel az információ hiánya és kinek lenne kötelessége, feladata az információ eljuttatása. Mi azt látjuk, hogy a rendszerben baj van és ezen változtatni kell.

2002-es év az önkormányzati választások éve is. Tudjuk nagyon jól, hogy milyen botrányos körülmények között jött létre az Országos Cigány Önkormányzat. A cigányság képviseletét ellátó elektorok embertelen körülmények között vettek részt az Országos Cigány Önkormányzati választáson a rendezetlen választási törvény miatt.
Hiába került a Parlamentbe ellenzéki oldalon 3 roma képviselő és hiába kapott bizalmat a Magyar Szocialista Párttól Teleki László, - aki egyben MeH államtitkára is és kormánymegbízottként felel a Romaügyi Hivatal működéséért -, a kisebbségi választási törvény módosítására egyikük sem terjesztett elő indítványt. Mi úgy gondoljuk, hogy ez elsősorban a roma országgyűlési képviselők feladata. Ha pedig nem, akkor ezt a roma ügyekért felelős államtitkár is, mint a kormány egyik hivatalának államtitkára, kezdeményezhette volna.
A választási törvény megújítása nagyon fontos kérdés, azt úgy kell előterjeszteni, olyan tartalommal, hogy az valóban tükrözze a magyarországi cigányság szándékát, akaratát. Elfogadható lenne például az a megoldás, hogy a települési önkormányzati választásokat követően az elektorok válasszák meg először a megyei, regionális cigány kisebbségi önkormányzatokat, majd ezt követően a megyei/regionális önkormányzatok küldötteiből álljon fel az Országos Cigány Kissebségi Önkormányzat, akik maguk közül választhatják meg az országos elnöküket.
Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen választási sorrend törvényben történő megfogalmazása elkerülhetővé tenné az elmúlt választások alkalmával kialakult botrányokat.

Nagy hibának tartjuk és méltánytalannak, hogy az Országos Cigány Önkormányzat - az elmúlt ciklusokban sem - és most sem számolt be nyilvánosan választói előtt az eltelt időszak tevékenységéről, működéséről, pénzügyeiről. Ezért fordulhat elő, hogy a mostani (2003-as) választások után egymásra mutogatás van és nem tisztázott az Országos Cigány Önkormányzat múltja és jelene. Nincs információnk, hogy véleményt mondhassunk Farkas Flórián elnöklete alatt eltelt nyolc év munkájáról, de Horváth Aladár újonnan megválasztott elnökről és csapatáról sem tudunk véleményt mondani, hiszen nem tudjuk, hogy milyen koncepcióval rendelkeznek, csupán az jutott el hozzánk, hogy a 2003-as évre olyan költségvetést fogadtatott el a képviselőkkel, amely százmilliós nagyságrenddel növeli majd meg költségvetésüket. Mi úgy gondoljuk az elmúlt nyolc évből erre tudunk következtetni, hogy az Országos Cigány Önkormányzat ilyen jellegű működése fölösleges és nemkívánatos. A jelenlegi önkormányzat képviselőinek nincsen kidolgozott programja, csupán munkájuk abban teljesedik ki, hogy egymás tiszteletdíjait megszavazzák. Nem tartjuk helyesnek az Országos Cigány Önkormányzat székházának felújítását úgy, hogy arra az épület tulajdonosa (Magyar Állam) nem adta beleegyezését és nem tervezte be a központi költségvetésébe. Azt sem tartjuk helyesnek, hogy a Gyömrői úti székház eladásra kerüljön és netán ennek ellenértéke egyes jelenlegi cigányvezetők zsebébe vándoroljon ilyen vagy olyan jogcímen.
Az Országos Cigány Önkormányzatnak nem feladata a lakásépítés, a munkahelyteremtés, hiszen ilyen jogkörrel és pénzügyi háttérrel nem rendelkezik és erre kormányzati és törvényi felhatalmazást sem kapott. Horváth Aladár sajnos kampánya során azzal ámította választóit, hogy lakóparkokat fog építtetni és munkahelyeket teremt. Ezzel becsapta választóit és félrevezette őket. Nem ismerjük az ilyen hamis kampánnyal elnyert dicsőség következményeit, de úgy gondoljuk, hogy cigány vezetők és politikusok ezért is gondolták azt, hogy tisztségéből visszahívják, ami egyenlőre, nem sikerült, de a nép bölcsessége nagy.

A magyarországi cigányság az EU-s csatlakozásról történő szavazást előkészítő közalapítvány programtervezetéből is kimaradt, vagyis mi úgy éreztük, hogy mi nem lettünk megszólítva, de ha igen, akkor az, hozzánk nem jutott el. Ezért, sem cigány politikusok, sem civilszervezetek vezetői nem adtak és nem adhattak egyértelmű és mindenre kiterjedő választ az információra éhes cigányság számára. Mi nem gondoljuk azt, hogy ezt bárki szándékosan tette volna, de jól esett volna, ha mi, akik szintén magyar állampolgárok vagyunk és cigányok, eszükbe jutunk azoknak a felelős személyeknek, akik ezt feladatul kapták. Tapasztalhatjuk, hogy a civilszerveződések körül sincs rendben minden. Egyre több civilszervezet jön létre, amely szeretné képviselni a cigányság érdekeit, megkönnyebbíteni életüket, a lehetőségek feltárásával. Mi úgy gondoljuk, hogy a magyarországi cigányság azt látja, hogy hiába lett roma államtitkáruk, hiába alakult meg legmagasabb szinten roma tanács, hiába van Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat, helyzetük változatlan. Ezek a szereveződések képtelenek hatékonyan működni, mert országosan, megyei és települési szintekre nem lettek felállítva képviseleteik, illetve nem megoldott az információáramlás. Nem tudjuk az okát, de érdemes elgondolkozni, hogy kit terhel felelősség a tétlenségért.

Ha a civilszervezetek vezetői intézményesített tájékoztatást kaptak volna, véleményünk szerint sikeresebb és eredményesebb lett volna ország és világ előtt az EU – s csatlakozásra adott igen szavazat. Mi úgy véljük, hogy a nagyobb, úgynevezett ernyőszervezetek vezetőivel való állandó kapcsolat, tájékoztatás, - bevonva őket a döntések előkészítésétől a végrehajtásig, – záloga lehet egy kiegyensúlyozott párbeszédnek, ami immár időszerű. A cigányság túlnyomó többsége azon a véleményen van, hogy az őket érintő problémák megoldása nem a központosított intézményeken keresztül oldható meg, hanem közvetlenül a települési önkormányzat bekapcsolásával, segítségével, de ehhez az kell, hogy az önkormányzatok kellő felhatalmazást és elsősorban megfelelő anyagi bázist tudhassanak maguk mögött. A cigány kisebbségi önkormányzatoknak nagyobb beleszólást kell biztosítani a helyi cigányokkal kapcsolatos problémák megoldásában, legyen az bármilyen jellegű. Jogosítványok nélkül csupán a statiszta szerepét tölthetik be. Ugyanez vonatkozik a közhasznúként bejegyzett cigány civilszervezetekre is. Amennyiben cél a „kisebb” állam megteremtése, akkor jó lehetőség arra az is, ha jelenleg az állam az általa végzett feladatok egy részét a közhasznú cigány civilszervezetnek adja át. Ehhez viszont első lépésként legalább azt meg kellene szervezni a kormányzat részéről, hogy a közhasznú cigány civilszervezetek rendszeresen tájékoztatást kapjanak a kormánypolitika megvalósulásáról.

Néhány gondolat erejéig kitérnénk két fontos szervezet, a szakszervezetek és az egyházak és a cigányság kapcsolatára is.
Eredményként értékeljük, hogy a szakszervezetek és a kormányzat az Orbán – kormány alatt megromlott viszonya kezd rendeződni. Viszont a szakszervezeteknek, legyen az MSZOSZ vagy alternatív tömörülés, a cigánysághoz kialakult szervezett kapcsolata nincs, tehát a cigányság érdekvédelmének felvállalásából a szakszervezetek intézményesen részüket nem veszik ki. Érdemes lenne megvitatni az MSZOSZ és a cigányság képviselőinek ezt a témát és pontokba szedni az intézményesített kapcsolat kiépítését. Ha van nyugdíjasok részére szakszervezeti tömörülésre lehetőség, akkor meg kellene teremteni a munkanélküli cigányok részére is a szakszervezeti kereteket, többek között a szakszervezeteknél is megvalósítandó esélyegyenlőség jegyében.
Az egyházakra vonatkozóan meg kell jegyeznünk, hogy a nagy történelmi egyházak közül a katolikus és a református egyházaknak van a cigányokhoz a legtöbb kapcsolata. A pap hiány miatt viszont a különféle szekták is már a nyolcvanas évektől híveket toboroztak. Sajnos a katolikus szemináriumokban fehér hollóként jelenik meg a „fekete bőrű” cigányszármazású papnövendék, de a hitoktatók képzésében sem jelentős a roma származásúak aránya. Így tehát a cigányfalvak Isten igéje nélkül maradtak és úgy tűnik, ez a helyzet konzerválódik is. Mindebből az is leszűrhető, hogy az egyház nem fogja átvenni a hiányzó állami, önkormányzati vagy civilszervezet szervező erő szerepét, talán nem is akarja ezen néprétegen belül befolyását a választási időszakon kívül érvényesíteni, ezért tehát az állami politika marad a jövőben is a meghatározó, így elemzésünk is elsősorban erre korlátozódik.

A fentiekből azt a tapasztalatot tudjuk leszűrni, hogy a szocialista - liberális kormányprogram cigányokkal kapcsolatos része megfeneklett. A reményekkel és várakozásokkal teli cigányság elvesztette hitét és nem bízik és nem hisz az ígérgető megélhetési politikusainak. A bizalmat, a hitet sürgősen helyre kell állítani, mert fennáll annak a veszélye, hogy egyes cigány vezetők, - akik egyébként jól élnek és nem érdekli őket igazán a cigányság sorsa –, politikai tőkét kovácsolhatnak a megfeneklett politikából és felzárkóztatás ügyén képesek még nagyobb feszültséget okozni társadalmunkban. Mi úgy gondoljuk, hogy az osztogató kormányzati szerepet meg kell szüntetni és helyette a munkahelyteremtésre és a foglalkoztatásra kell helyezni a hangsúlyt. A helyi önkormányzatok helyzetbe hozása ezen kiemelt feladatokban elsődleges. A roma civilszervezetek közül feltétlenül támogatni kell azokat a szervezeteket, amelyek valamely állami feladatot átvállalnak, ennél fogva tevékenységük közhasznú. Ezzel szemben viszont az úgynevezett „családi vállalkozásokra” alapított roma civilszervezetektől minden támogatást meg kell vonni, mert működésük, támogatásuk eredményt nem hoz és ellentétes a kormányzati szándékkal és a jó erkölccsel is.

A munkahelyteremtés összetettebb, de nem kizárólag kormányzati feladat, ugyanis a feladat ugyanúgy önkormányzatokra, vállalkozásokra és az egyén akaratára hárul. Mi a legfontosabb feladatnak tartjuk a képzetlen, szaktudással nem rendelkező romák gyors és minél hamarabb történő munkába állítását és ennek a súlyos problémának a megoldása csak közös összehangolt munkával biztosítható. A kormányzatnak, önkormányzatoknak azokat a munkákat, amelyek különleges szakképesítést vagy szakképzettséget nem igényelnek, közhasznú civilszervezeteken, vállalkozásokon keresztül kell felkínálni a túlnyomó többségében képzetlen munkaerőt foglalkoztató munkáltatók számára, akár pályázat, akár szerződéses alapon. A jövedelemhez juttatott romák így képesek lesznek családjuk megélhetésének biztosítására. Gyermekeik nem esnek ki az iskolából és folyamatosan adófizetőkké válhatnak. Ott, ahol a közhasznú foglalkoztatásra igény mutatkozik, ott átmenetileg ez is megoldást jelenthet.

A vidéken élő romák munkahelyteremtése, foglalkoztatása, valamint a városokban élő romák ilyen irányú feladata merőben különbözik egymástól, ezért e témakörökben külön – külön programokat kell készíteni ezen területek kezelésére. Míg a városban élő cigányság túlnyomó többsége a vállalkozási szférában, valamint a vendéglátás terén tud elhelyezkedni, addig a vidéken élő romák főleg a mezőgazdasági területeken állítható munkába.
A városokban élő zenészek számára a vendéglátóipari munkáltatókat kell olyan helyzetbe hozni különböző kedvezmények biztosításával, amely arra készteti őket, hogy - továbbra is mint régen - üzleteikben élőzenét alkalmazzanak. Az élőzene vonzó, nemcsak a belföldi vendég számára, de a külföldi is előszeretettel látogatja azokat a szórakozóhelyeket, ahol számára ilyen szolgáltatást biztosítanak. Mi úgy gondoljuk, hogy jogszabályi változtatással, valamint a munkáltatóknak nyújtott kedvezményekkel elérhető több ezer zenész munkába állítása.
A vidéken élő romák részére meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a megműveletlen és bérbe még nem adott földek, szándékuktól függően, bérbe vehetőek legyenek. A bérleti díj elengedése vagy annak minimális értékre történő csökkentése a támogatás egy formája is lehet. El kell érni, hogy a farmergazdaságokban alkalmazottként foglalkoztatott roma származású munkavállalók után a gazda kedvezményt vehessen igénybe. Mi úgy véljük, hogy a többségi társadalom igénye is, hogy a roma akár városban, akár vidéki településeken él, hasznos polgárává váljon köztársaságunknak.

Tapasztaltuk, hogy az információ cigány ügyben a legmagasabb szintről nem jut el minden esetben a cigánysághoz. Nem tudjuk, hogy ez a cigányság önhibájából ered vagy önhibájukon kívüli okból. Nem látunk olyan közbenső információs kapcsolatot, amely ezt kiküszöbölné. Nincs újság, amely rendszeresen közölné azokat az információkat, amelyek a lehetőségeket tárná a cigány lakosság elé. De ha van, akkor az korlátozott számban jelenik meg és nem jut el hozzájuk. Mi úgy gondoljuk, hogy egy hetente megjelenő újság korrigálná ezt a hiányt, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy a cigány putrikban nincs TV, mert a zálogban van, nincs internet és legtöbb helyen az áramszolgáltatás is ki van kapcsolva.
Nagy örömünkre szolgált a Rádio – C beindítása, de az már felháborító volt számunkra és érthetetlen, hogy ilyen rövid idő alatt ekkora adósságállománya keletkezett. Nem tudjuk, hogy a rádió vezetői sanda szándékból alakították ki ezt a helyzetet, hiszen már jóval korábban kezelni kellett volna ezt a kérdést. Nem tudjuk a szándékot, de úgy gondoljuk, hogy a Rádio – C – re szükség van. Mi úgy gondoljuk, hogy akár kormányzati segítséggel, támogatással is, de a Rádio – C –t át kell szervezni és országos lefedettségűvé kell tenni. Természetesen függetlenségét továbbra is biztosítva. Ez is egy módja lehet annak, hogy a legfelsőbb szintről érkező információ a legkisebb településre is eljuthasson. Visszautasítjuk az Országos Cigány Önkormányzat azon szándékát, amely egy másik országos lefedettségű rádiót kíván létrehozni azért, hogy szűk klikkjének munkahelyeket teremtsen. Az Országos Cigány Önkormányzatnak nem feladata rádió üzemeltetése!
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a települési cigány kisebbségi önkormányzatok technikailag felszereltek legyenek, legyen internethez történő kapcsolatuk, hiszen az információáramlás, a jó döntések meghozatalának alapkövetelménye. S mindössze kb. 1100 kisebbségi önkormányzatról lenne szó, amelynek költségvonzata a tudás alapú társadalom kiépítésébe tervezendő lenne.

Minisztériumi szinten fontosnak tartjuk, hogy minden minisztériumba megfelelően képzett és a területet jól ismerő roma származású miniszteri biztos, referens, szakértő vagy tanácsadó kerüljön foglalkoztatásra. De azt elvetjük, hogy képzetlen, hozzá nem értő, államigazgatásban járatlan személyek töltsenek be, ilyen és ehhez hasonló állásokat. Ez a kormányra nézve is demoralizáló. Jó lenne tudni, hogy minden minisztériumba az elvárásoknak megfelelő személy került és valós, tevékeny munkát végeznek a kormány és társadalom számára. Fontosnak tartjuk, hogy ezek a roma származású minisztériumi személyek egy kormányon belüli és rendszeres koordinációs bizottságban fejtenék ki elképzeléseiket a magyarországi cigányság jövőjét illetően, amelyet közvetlenül Dr. Lévai Katalin, az esélyegyenlőség tárca nélküli miniszter asszonya koordinálna. Ezzel elérhető lenne, hogy a minisztériumok egymás közt cigányügyben naprakész információhoz jussanak. Egyébként nincs szükség díszcigányokra sem a minisztériumokban, sem más közhivatalokban. Érdemes lenne azt is megvizsgálni, hogy a különböző minisztériumokba került cigány származású cigányügyi munkatársak közül hányan rendelkeznek felsőfokú végzettséggel s egyáltalán miért nem volt szempont a kiválasztásnál az egyetemi – főiskolai diploma megléte. Ennek ellenére helyesnek tartjuk azt a folyamatot, hogy a kormányzati szerveknél cigány származású munkatársak kerüljenek foglalkoztatásra, de elsősorban köztisztviselői státuszban. Ennek a folyamatnak azonban tovább kellene folytatódni az állami szerveknél és az azokhoz tartozó állami tulajdonú vállalkozásoknál is.

Nagy jelentőségűnek tartanánk, ha az általános és középiskolai tananyagban megjelenne a velünk élő kisebbség, ezen belül a cigányság történelme, irodalma költészete. Ha ilyen van, mi nem tudunk róla, ha viszont nincs, akkor javasoljuk, hogy ezek a tankönyvekben minél hamarabb jelenjenek meg, hiszen csak egymás megismerése oldhatja a társadalomban mutatkozó feszültséget. Nagy örömünkre szolgálna, ha cigány származású tanárok minél nagyobb számban vennének részt az oktatásban, hiszen vannak olyan települések, ahol az iskoláskorúak 60-80%-a cigány származású. A roma származású tanárok képzésére ösztönözni kellene a tanító és tanárképző főiskolákat. Nem ártana a gimnáziumokban kellő propagandát kifejteni annak érdekében, hogy a legalább közepes eredményt elérő tanulók, akár felvételi vizsga nélkül is választhatják hivatásuknak a roma gyermekek oktatását.
Szeretnénk, ha orvosok, jogászok, bírák, rendőrök, börtönőrök és más közhivatalokban egyre nagyobb számban jelennének meg képzett cigány származásúak. Ennek kidolgozására progresszív programot kell kidolgozni, mert a társadalom részéről erre jelentős igény mutatkozik. Időszerű lenne, ha a történelemkönyvekben a Roma Holokaust külön fejezetként jelenne meg.

Tisztába vagyunk azzal a kérdéssel, hogy a 2004-es EU-s csatlakozást követően, de már most is, külső pénzekre tarthat igényt országunk a problémák gyors felszámolására. Mi úgy gondoljuk, hogy egy olyan apparátust kellene felállítani, amely apparátus felkutatná és megpályázná mindazokat a pénzeket, amelyeket erre a célra szántak. Megengedhetetlen, hogy a magyarországi cigányságot és annak érdekeit egyetlenegy személy képviselje. Egy szakapparátus felállítása minden körülmények között indokolt, hiszen ez a többségi társadalom érdeke is, hogy a romákra szánt pénz minden egyes eurója hozzánk eljusson. Hiányosságként értékeljük, hogy a VI. Európai Unios keretprogramhoz a romaügyi államtitkárság munkatársat nem delegált. Így még az esélye is kevés annak, hogy EU-s keretprogramban szereplő roma célú pénzek az országba beérkezzenek.

Tudjuk társadalmunk is nehéz helyzetben van, hiszen az előző kormányzat mindent elkövetett annak érdekében, hogy jelenlegi kormányzatunk munkáját megnehezítse. A Medgyessy - kormány ennek ellenére a magyarországi romák felzárkóztatását kiemelt helyen kezeli a pénzügyi helyzetre figyelemmel. Ezért tisztelet övezi nemcsak a nem romák, de a romák körében is. Egyetlen egy miniszterelnök és kormánya sem volt ilyen népszerű és közkedvelt ez idáig. Igaz, hibák voltak, vannak és lesznek is, de lényeg a szándék és a tenni akarás. Mi azt gondoljuk, hogy a hibák és tévedések kiküszöbölhetőek, csupán szándék kérdése.
Azzal is tisztába vagyunk, hogy a többségi társadalom nélkül minden erőfeszítés fölösleges és hiába való, csak közösen egymásra utalva és gondolkodva, a legjobb megoldásokat megtalálva érhetünk el hatékony eredményt. Ehhez elengedhetetlennek tartjuk az úgynevezett „falak lebontását” hiszen a többségi társadalom nem lett kellően felkészítve a rendszerváltás óta és most az EU-s csatlakozás előtt sem. A többségi társadalom, de a cigányság sem felkészült és tájékozott a várható hatások következményeiről. Nincsenek tájékoztatva lehetőségeikről sem. Igaz, ez pótolható például a közhasznú vagy kiemelten közhasznú roma civilszervezeteken keresztül egy intézményesített rendszeren belül. Megjegyezzük, hogy az innovációs folyamtokból, azok szervezéséből a cigányság ez idáig intézményesen maradt ki.

Természetes igénynek tartjuk, hogy a már lejáratódott vezetőinktől rövid úton meg kell szabadulni - új szakembereket, politikusokat kell bevonni, akik a kormányzati akaratot, szándékot maradéktalanul végrehajtják, megvalósítják.
A nem működő hivatalokat, - legyen az kormányzati vagy más jellegű -, meg kell szüntetni. Olyan programokat és előterjesztéseket kell készíteni, amely végrehajtható és minél kevesebb költséget igényel. Cigány politikusaink – azt tapasztaljuk – vagy nem értenek hozzá, vagy nincs is szándékukban a magyarországi cigányság helyzetbe hozása. Csupán önös érdekeiket és esetlegesen környezetükben élőket képviselik.

Vezetői Összefoglaló

A fentiekből megállapítható, hogy az elmúlt egy év nem igazán hozott változást a magyarországi cigányság életében. Hiába tett komoly, mondhatnánk erőn felüli intézkedéseket a Medgyessy kormány, ha a végrehajtásért felelős személyek feladatukat nem vagy csak részben teljesítették. Ezért úgy gondoljuk, hogy az alábbiakban részletezett, de a teljesség igénye nélkül, javaslatokat fogalmazzunk meg:

1. Elsődleges feladatnak tekintjük a foglalkoztatás s munkahelyteremtésben történő gyors intézkedések megtételét. Az olyan munkákat, amelyek különös szakképzetséget nem igényelnek, a cigány civilszervezeteken és vállalkozókon keresztül meg kell hirdetni nyilvánosan, hogy az a 3200 településen mint információ megjelenjen.
Ilyen munkák lehetnek a parlagfű irtása, az utak mentén meglévő árkok tisztítása, bontási munkák, melyek az önkormányzatok területein jelentkeznek, út építésekre, metróépítésére munkaerő toborzása, kábelfektetés és egyéb a mezőgazdaságban is szokványos munkák ajánlásával. A lobbycsoportok kihagyásával politikailag is értékelhető eredmény nyugtázható. Természetesen a központi és helyi pénzügyi fedezetek és esetlegesen az EU-s pénzek figyelembe vételével, illetve azok előzetes felkutatásával kell végrehajtani.

2. Kiemelt kérdésnek tekintjük, hogy a meglévő roma államtitkárság és civilszervezetek államtitkárságában megtaláljuk a romákat érintő közös pontot. Szükségesnek tartjuk egy olyan koordinációs stáb, kht, vagy költségvetési szerv felállítását, amely a Teleki féle államtitkárság, valamint a Baja Ferenc úr államtitkársága és az EU VI. keretprogram között a koordinálás végezné. Természetes, hogy ez a stáb az Esélyegyenlőség tálcanélküli miniszter irányítása alatt vagy mellet működne. Feladata lenne végrehajtható programok készítése is.
Mi úgy gondoljuk, hogy az EU-s keretprogramban fellelhető pénzalap igényel némi saját rendelkezésű alapot, valamint a költségvetés is előirányozhat bizonyos célokra pénzügyi alapot, melynek felderítése, koordinálása, leosztásában történő közreműködés, ellenőrzése az alapok felhasználásának és nem utolsó sorban a visszacsatolás ezen ügyleteknek az egyik legfontosabb eleme, hogy jól előkészített és megfelelő pénzügyi hátérrel megalapozott döntések születhessenek.

3. Az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat annak ellenére, hogy azt a Demokratikus Roma Koalíció hozta létre, működésképtelen. Vezetőinek nincs nyilvánosságra hozott végrehajtható koncepciója, elsődleges feladatának nem azt tartotta, hogy országosan, megyei vagy kistérségi szinten felállítsa képviseleteit, annak érdekében, hogy közelebb kerüljön választóihoz és a települési Cigány Kisebbségi Önkormányzatokhoz, - hanem a Budapest térségében fogható Radio – C bekebelezését, a Gyömrői úti székház eladását, és a Dohány utcában lévő székház felújítását tartja fontosnak. Az Országos Cigány Önkormányzat elvesztette hitelét, nemcsak választói a magyarországi cigányság előtt, de mi azt látjuk, hogy a kormányzat előtt is.
Úgy véljük, hogy fővárosi és Pest megyei szocialista cigány kisebbségi önkormányzati képviselőkből és szószólókból létre kellene hozni egy konzultatív tanácsot, amelynek vezetője szándékunk szerint Benga Oláh Tibor lehetne, aki az MSZP országos választmányának tagja. Az ő személye biztosíték arra, hogy ez a patt helyzet, ami jelenleg tapasztalható, kezelhető legyen. Ez a szocialista képviselőkből felállított tanács, szándékunk szerint, lenne jogosult kidolgozni azt a koncepciót, amely a szocialista és liberális kormány cigányokkal kapcsolatos programját képes végrehajtani és ajánlásokat készíteni a kormány számára, ezen belül az esélyegyenlőség romaügyi államtitkársága, valamint a civilszervezetek államtitkársága felé. Tisztába vagyunk azzal, hogy ez nem más, mint pótcselekvés, de kötelességünknek tartjuk országosan megszervezni a cigány kisebbségi önkormányzatok működési feltételeit és a szocialista liberális gondolkozású cigányság magunk mögé történő felzárkóztatását. Késlekedésnek nincs helye, hiszen az ellenzék megszólította a roma társadalmat, politikai céljainak megvalósítására kívánja felhasználni és megkezdte a roma polgári körök szervezését. Ha nem lépünk halaszthatatlanul és nem vállaljuk fel nyíltan szocialista mivoltunkat, félő, hogy a magyarországi roma társadalom a félrevezetés áldozatává válik. A későbbiekben ez a tanács az országban több településen megtalálható szocialista kisebbségi képviselőkkel egészülhetne ki. Ezzel párhuzamosan fontosnak tartjuk, az MSZP roma tagozatának bővítését, hiszen ez is egy fórum arra, hogy megszólítsuk a párton kívüli, de szocialista gondolkodású cigányságot.

4. Az információ áramlás fontos alapja a jó és végrehajtható döntéseknek. Ennek érdekében fontosnak tartjuk egy olyan hetilap beindítását, amely képes arra tartalmánál fogva, hogy mindazokat a döntéseket és eseményeket eljuttassa a településeken élő romákhoz, amely őket érinti, róluk szól. Ezen újság szerkesztése és kiadása egy közhasznú szervezeten keresztül is megoldható. Mi úgy gondoljuk, hogy ezzel párhuzamosan minden települési önkormányzatnál, ahol cigányok élnek, meg kell teremteni az internetes hozzáférés lehetőségét. Akár önálló kisebbségi irodákba történő telepítéssel, akár a települési önkormányzat meglévő rendszerén keresztül. Fontos és megalapozott igénynek tartjuk kormányzati segítséggel megvalósítani országos lefedettségű rádió létrehozását és ez véleményünk szerint a Rádió- C elképzelésével, szándékával is megegyezik. Nem tartjuk szerencsésnek az OCÖ igényét, mert neki nem feladata egy országos rádió üzemeltetése. A rádiónak a függetlensége egyben a demokrácia záloga is. Ezzel megvalósítható az információk több csatornán történő eljuttatása.

Farkas Elemér
okl. üzemgazdász
az Európai Romák Egymásért Szövetsége elnöke,

Lidove Novyni Creative Commons License 2004.01.15 0 0 6
Cigánybálban sok a roma,
szól a cigánymuzsika.
A Lakatosné jajjj de járja,
ő mindenki Rózsikája...
NYIKODEM-DIZMA Creative Commons License 2004.01.15 0 0 5
Én is ezt gondolom!
Előzmény: c45 (4)
c45 Creative Commons License 2004.01.14 0 0 4
Ezeknek a hölgyeknek, uraknak már biztos nem fog elmenni az eszük (ettől jobban).
Előzmény: NYIKODEM-DIZMA (-)
NYIKODEM-DIZMA Creative Commons License 2004.01.14 0 0 3
Na aztán ezek lefőznek mindent!
Na most szólj hozzá....:-)


Kovács László 2004.01.14. 19:59:03
UI: Ja és fogjon kezet Abházi Józseffel (ERESZ elnök-helyettes) úgyis sülve-főve együtt vannak a Farkas Úr kocsmájában. Na ez az a politika ami oda való.Mind kettő fideszes,miért nem Orbán Viktornak terjeszti be? Zuglóban már mindenki utálja őket meg azt nagy nagyzási mániájukat.Igaziból soha nem lenne jó vezető az egoista "kancsóból".. Szót sem érdemel ezért ne írjatok neki! Csak azt tudnám, hogy került fel az "írása"? Kit ebédeltetett meg ezért? Vagy csak Fideszes provokáció az egész,mert azt el tudom képzelmi erről kulabáról!Kovács László 2004.01.14. 19:35:20
Ez egy piszok dolog Farkas Elemér részéről,hogy a kormánynak pont ő szeretne adni tanácsot. Előbb fizesse ki a SAP csarnokot amit ki bérelt annak idején,és 150 fő volt jelen ,ja és mind a családja volt az. Csalók,hazugok mit akarnak a roma politikában? Ahol most lakik az sem az ővé, lehúzta az Olasz tulajdonost,ezért szeretne most szegény gyorsan Rim miniszter lenni! Mitől hiteles roma politikus Farkas Elemér?Talán előbb vegye fel a kapcsolatot a lakás maffia bizottsággal vagy a kaptár csoporttal. Mindenki előbb a saját házatáján seperjen.Váry Ramóna 2003.12.03. 13:03:59
Kedves Farkas Elemér! Gratulálok, jó egészséget és sok erőt kívánok! Nem lesz könnyű menet a "fizetett naplopók"-kal megértetni, hogy ez az elképzelés a cigányok érdekeit szolgálja, még akkor is, ha az nem egyezik az ő elképzeléseikkel. Mindannyiunk előtt ismeretes, mennyit tettek saját zsebbe a vezető cigány értelmiségiek, különböző szervezetek, szövetségek élén. Az Ön Roma Minisztériuma távlatokat nyit a cigányság felemelkedése, és távlatokat zár a különböző szervezetek további anyagi előnye megszerzésében.Rovós Gyula Dezső 2003.12.02. 13:54:25
Elnézést azért, hogy még egyszer hozzászólok. De talán a Bosnyák téri kocsmájából Farkas Elemér ahelyett, hogy tanácsokat ad a kormánynak saját intézményei és az OCÖ bezárásáról, olvasgathatná a romneten és a romaweben megjelenő tanulmányokat, mert egyszerűen találgat és egyáltalán nincs képben. Nem igaz, hogy a kormány és a Roma Hivatal nem dolgozik, mert elfogadás előtt van az a romaügyi koncepció, ami középtávon meghatározza a romapolitikát és a Roma Hivatal dolgozott ki. Másodsorban elolvashatja, mert nem ismeri, az OCÖ intézményfejlesztési koncepcióját. Harmadsorban a találgatások helyett elolvashatja a romahelyzetről készült tanulmányokat. Ha majd mindezt megismeri és két lebbencsleves főzése közben meg is érti, majd akkor talán életszerű javaslatokat elfogadható stílusban képes lesz megfogalmazni, feltéve, hogy valaki felkéri erre.Ambruzs Sándor 2003.11.28. 14:26:26
Én kivállónak és tökéletesnek tartom és sok sikert hozzá.Vonós Dezső 2003.11.28. 11:54:43
Szevasz Béla! Olyan ez az írás mint a rák. ha valahová beveszi magát, mindent elpusztít. A gazdája se lehet különb. Az ilyen mocskolódás csak árt a cigányügynek. Üdvözöllek, DezsőVidák Béla 2003.11.28. 11:43:51
No, akkor meg lehet a véleménye a cigányságról Lévai Katalin miniszterasszonynak is. Kifizette négy busznyi roma római kirándulását, akik aztán a pápai áldással a megbékélés jegyében rögtön felszámolnák a hivatalát. Ki ez a tudatlan Farkas Elemér, hogy ilyeneket irkál? Ki bújtotta fel, hogy még nagyobb zavart csináljon, mint ami eddig is keletkezett?Nagy István 2003.11.26. 16:35:16
Én nem értek ahhoz, hogy ez mennyire állja meg jogilag a helyét, de szerintem maga az elképzelés kifejezetten jó. Én támogatom. Lépéseket kellene tenni ez ügyben. A kormányhivatallal egyeztetést kezdeményezni.Rovós Gyula Dezső 2003.11.25. 18:10:10
Ejnye mán, de nagy tapasztalatot gyűjtött Farkas Elemér az MCDSZ szétverésében. Gyere gombóc bekaplak, most a kormányt kell szétverni.Kőrösi Tamás 2003.11.25. 14:42:26
És ezt mind, mind én mondom, én, én, én, Farkas Elemér! A következő javaslatomat pedig az ENSZ főtitkárának írom, hogy azonnal és sebtiben hogyan kell átszervezni az ENSZ-t. Én, én, én! Farkas Elemér!!!A 2003.11.24. 16:06:20
Jó lenne ha abbahagyná a sz"a"r keverést a Farkas Elemér eddig mindenkibe csak belekötött és belerúgott!Cohenen Dávid 2003.11.23. 21:54:07
T. Farkas Elemér! A kormánynak előterjesztést kormánytag készít, ugyanis kormánytag jogosult, egy civilszervezet nem jogosult ilyesmire. Talán egyeztetni kellene Lévai Katalinnal vagy romaügyi helyettesével, Teleki László politikai államtitkárral ebben az ügyben, mivel mindketten rendelkeznek jogosultsággal kormányelőterjesztést készíteni. Viszont kormányelőterjesztés addig nem hozható nyilvánosságra, amíg a beterjesztő nem véglegezi a közigazgatási államtitkári értekezlet véleményét is figyelembe véve. Ezt Ön bizonyára nem tudta, de így, hogy Ön nyilvánosságra hozta a javaslatait egyeztetés nélkül, igen csekély az esélye annak, hogy bárki is komolyan veszi. Üdvözlettel: Cohenen Dávid Izidor


NYIKODEM-DIZMA Creative Commons License 2004.01.14 0 0 2
Egy pár kis hozzászólás (csemege).

dr. Tóth Károly Tibor közigazgatási jogász 2003.11.22. 15:11:13
T. ERESZ és Roma Page weblap! Eddig szívesen böngésztem ezen a honlapon, mert egy növekvő színvonalú honlapnak véltem. Ez az írás azonban döbbenet számomra. Minden szakmai, közigazgazgatási ismeretet nélkülöz. A szerzője több dologgal sincs tisztában, pl. az 1990-ben átalakított önkormányzati rendszerrel, a köztestületek szerepével, a kormányzat működésével és felépítésével. Talán először olvasni kellene, pl. jogszabályt és szakirodalmat ahhoz, hogy az alapdolgokat megértse ahhoz, hogy véleményt formáljon, majd pedig javaslatot készítsen a kormánynak. Aki ezt készítette teljes tájékozatlanságáról ad tanúságot és ismerethiányos állapotát tükrözi. Amennyiben mindenképpen szerepelni akart, akkor sikerült neki. Negatívan. Mert egyetlen épp gondolat nincs benne, ami építő lenne. Talán máskor nem kellene a honlap színvonalát ilyen tudathasadásos írásokkal csökkenteni. Üdvözlettel: dr. Tóth K. TiborOravec Tünde 2003.11.21. 19:42:04
Tisztelt Farkas Elemér! Tisztelt ERESZ! Bízom benne, hogy előterjesztésük eredményes lesz, és valóban el tudnak indítani egy átlátható jól felépített romaügyi hivatalrendszert. Kiváló gondolatnak tartom a RIM létrehozását, és azt a javaslatot, hogy első sorban képzett roma szakemberek alkalmazására lenne szükség, (akik nem fogyatékosan hátrányos helyzetű embereknek tekintik roma társaikat) Jómagam is romaszármazású vagyok, kommunikáció szakon végeztem és szívesen résztvennék e területen végzett érdemi munkában. Munkájukhoz kitartást, és sok sikert kívánok! Üdvözlettel: Oravec Tünde.


Kovács Béla Sándor Creative Commons License 2004.01.14 0 0 1
Lefordíthatom?
1. Szeressük a kormányt!
2. Nekünk tessék fizetni!
3. Nagyon szeressük a kormányt!

A roma-komisszárok rendszere különösen tetszik, pláne a törvényességi felügyeleti joguk. (jut eszembe: van az országban több mint 3000 roma "felsofoku vegzettseg es allamigazgatasban valo j artassag alapj an"?

Előzmény: NYIKODEM-DIZMA (-)
INTEGRÁCIÓS ROMA (IRSZ) Creative Commons License 2004.01.14 0 0 0
Nekem párhónappal ez előtt, volt szerencsém hivalaból az eredeti változatot olvasnom.
Új gondolat,amivel nem mindenben értek egyet.
Egy külön társadalmi párbeszédet kellett volna erről folytatni és nem ki dobni az internetre.

Sajnos nem lehetek mindenkinek az apja!
Észt nem adhatok, mert abból nekem is kevés van!:-)
De a föld forog tovább...

Előzmény: NYIKODEM-DIZMA (-)
NYIKODEM-DIZMA Creative Commons License 2004.01.14 0 0 topiknyitó
Fiúk-lányok mit találtam a romapagen.
Ez észbomlasztó ha van időtök olvasni, megéri!
Majd mellékelem a hozzászólásokat is azis fantasztikus.
Nagy levegő hát rajta.......

Az alább megjelent előterjesztésről nem tisztünk dönteni, azt az olvasóra bízzuk, a témával kapcsolatosan a fórumon az olvasók elmondhatják véleményüket, az ERESZ-nek.
(RomaPage szerkesztőség)

Európai Romák Egymásért Szövetsége
ELŐTERJESZTES
A Magyar Köztarsaság Kormánya számara

2003 NOVEMBER, Készitette: Farkas Elemér

Az Europai Romak Egymasert Szovetsege (ERESZ) ertekelese, javaslata a kormanyon beluli, valamint az allamigazgatasi rendszerben torteno - romakat erinto - valtoztatasokra.

ELŐTERJESZTES

I. Ertekeles

A roma ugy ossztarsadalmi problema, amelyet a nem romak es romak osszehangolt egyuttes munkajaval lehet csak kezelni. Meg kell allapitani, hogy hiaba volt kormanyunknak oszinte szandeka a roma ugy felkarolasa - az UNIO-s csatlakozas elott - azok, akiknek feladatuk lett volna vegrehajthato programokat kesziteni, nem dolgoztak, sot azt latjuk, hogy nem elosegitik, hanem gatoljak kormanyunk munkajat. A kormany reszerol a szandek tortenelmi jelentosegu, de sajnos az altala felallitott Roma Politikai Allamtitkarsag es az alarendelt Romaugyi Hivatal bebizonyitotta mukodeskeptelenseget es velemenyunk szerint: nem segitette elo a kormanyzati munkat.

A kozelmultban felallitott Eselyegyenlosegi Kormanyzati Hivatal sem hozta meg a hozza fuzott remenyeket. Szerencsetlen dolognak tartjuk, hogy a szuletesi rendellenesseggel elo honfitarsainkkal egyutt kivanjak kezelni a hazankban elo ciganysag helyzetet. Az orszagban jarva felfigyeltunk arra, hogy a romak azt allitjak: gyermekkorunkban mar egyszer megtettek ezt velunk es csupan cigany szarmazasunk vegett egyenesen a kisegito iskolaba iranyitottak. Most felnottek vagyunk, igaz munkank nincs, megelhetesunk nem biztositott, de ez nem jelenti azt, hogy akar eletunk vegeig fogyatekosnak kellene tekinteni minket.

A mindenkori kormanyok altal egyetlen legitim targyalofelnek tekintett Orszagos Cigany Onkormanyzat (OCO) nem lehet valosagos partnere kormanyunknak, hiszen nem allamigazgatasi szervkent mukodik, hanem kizarolag politikai tenyezokent. A jelenlegi OCO pedig eppen sajatos politizalasanak koszonhetoen mukodeskeptelen. Az ERESZ allaspontja szerint az OCO legitimitasa erosen megkerdojelezheto, hiszen csak az orszag egyharmadara kiterjedoen jott letre cigany kisebbsegi onkormanyzat (CKO), vagy a jogszabalyban biztositott masfajta kepviselet (szoszolo, elektor). A jelenlegi OCO a 4600 elektorbol csak mindossze egyharmadanak tamogatasat elvezi. Kozel ketezer telepulesen elo ciganynak nincs az OCO-ben kepviselete. Ebbol kovetkezik, hogy az orszagban elo ciganysag egy nyolcadat sem kepviseli.

Az ERESZ ugy veli, hogy az unios csatlakozast kovetoen az ilyen, es ehhez hasonlo kisebbsegi kepviseletek elvesztik letjogosultsagukat, hiszen az UNIO-n belul minden csatlakozott orszag kisebbsegge valik. Az UNIO-s csatlakozast kovetoen minden csatlakozott nemzetnek meg kell erositenie azt a szandekot, hogy a hozzavetolegesen tizenhet-millio, unios allampolgarsagu, de anyaorszaggal nem rendelkezo ciganyok onallo es teljes erteku kepviselete megvalosuljon.

A jelenlegi magyar allamigazgatasi rendszeren belul mind a 3200 telepulesen autonomiaval rendelkezo onkormanyzatok mukodnek. Ebbol eredoen megallapithato, hogy a rendelkezesukre allo anyagi javakrol (koltsegvetesrol) szabadon dontenek. A kormanyzatnak csak akkor van beleszolasa az onkormanyzat gazdalkodasaba, ha celfeladatokat tuz ki es azok melle a penzugyi fedezetet biztositja. E rendszerben tapasztaltuk, hogy hiaba van kormanyzati szandek a romak integralasara, felzarkoztatasara a telepulesi onkormanyzatok koltsegveteseben nem jelenik meg a kormanyzat altal romakra szant penz - kulon fejezetben. Ez lehetoseget biztosit arra, hogy a gazdalkodasra szant penzek - amelyek kozott ott van a romakra szant forras is, atcsoportositas kapcsan, vagy fontosabbnak velt feladatok megoldasara hasznaljak fel.

Nem tartjuk indokoltnak, hogy akar a politikai allamtitkarsag, akar az OCO olyan intezmenyrendszert epitsen ki, amely allamot hoz letre az allamban. Ez komoly fenntartasi es mukodesi koltseget jelent az orszag budzsejenek, amely az egyebkent is rossz gazdasagi korulmenyek kozott elo nem roma tarsadalmi retegekben tovabb elezi az ellenszenvet a ciganysaggal szemben.

Az Unio, a kormanyzat es a szak-miniszteriumok altal kiirt palyazatokon nyerheto forrasok sok esetben azert sem jutnak el a romakhoz, mert a tarsadalom egesze - ezen belul a romak sem - lettek felkeszitve az UNIO-ban mar jol bevalt palyazati rendszer mukodtetesere. Nincs elegendo kepzett szakember, akik magyarul es valamely UNIO-s nyelven a kiirt palyazatokat megirjak, es amellett lobbyzzanak is. Meg kell allapitani, hogy atlagosan ezer palyazobol csupan tiz szazaleka eredmenyes. Igy tobb mint, kilencven szazaleka a palyazoknak elesik annak a lehetosegetol, hogy valos integralasra, felzarkoztatasra szerezzenek tamogatast.

Az Europai Romak Egymasert Szovetsege (ERESZ) a fentiekben felsoroltak miatt, ugy gondolja, hogy a rendszerben baj van es, azt mindem szinten meg kell reformalni.

Az ERESZ ugy latja, hogy meg az europai UNIO-s csatlakozas elott atlathatobba, koltsegkimelobbe es a vegrehajtasaban a legkisebb telepiilesen is azonnal erezheto hatasokat kivalto rendszert kell felallitani. Ehhez mindenkeppen elengedhetetlen az eddigi mukodeskeptelenseget mutato roma intezmenyek megszuntetese. Szukseges leallitani a mar elkezdett OCO klientura kiepiteset tamogato rendszert.

Az ERESZ nem tamogatja a csaladi vallalkozasokon alapulo roma civilszervezetek fenntartasdt sem. Ahogy az egymassal rivalizalo roma politikat tamogatokat is eliteli.

El kell donteni, hogy valos roma integralast es felzarkoztatast akarunk-e megvalositani Eu-s tagallamkent, vagy a roma kerdest partpolitikai eszkozkent akarjuk kezelni. Esetleg konzervalni kivanjuk a partok konszenzusan alapulo eddig fenntartott roma politikat.

A felsorolt problemak tekinteteben az ERESZ egy olyan komplex megoldasi javaslatot keszitett, amely kezelhetove teszi a magyarorszagi romak problemajanak megoldasat. Ez mintaerteku lehet nemcsak az UNIO-s orszagok szamara, de egesz Europa reszere is. Mi ugy gondoljuk, hogy ezzel parhuzamosan az ERESZ koncepcioja olyan jelentoseggel bir, amely a roma ugyet egyszer es mindenkorra politikatol mentesen teszi kezelhetove. Mi termeszetesnek tartjuk, hogy a cigany szavazok azt a kormanyzati politikat fogjak tamogatni, amely szamukra erezheto pozitiv valtozasokat hoz eletukben a leg'sebb telepulesen is. A reform, amelyet elfogadasra javaslunk koltseg kimelo, atlathato es erezheta hatasa van a tobbsegi tarsadalom koreben is, mert nem a foloslegesen, es eredmenyt nelkulozo milliardok felhasznalasarol szol. annak a lehetosegetol, hogy valos integralasra, felzarkoztatasra szerezzenek tamogatast.

Az Europai Romak Egymasert Szovetsege (ERESZ) a fentiekben felsoroltak miatt, ugy gondolja, hogy a rendszerben baj van es, azt mindem szinten meg kell reformalni.

Az ERESZ ugy latja, hogy meg az europai UNIO-s csatlakozas elott atlathatobba, koltsegkimelobbe es a vegrehajtasaban a legkisebb telepiilesen is azonnal erezheto hatasokat kivalto rendszert kell felallitani. Ehhez mindenkeppen elengedhetetlen az eddigi mukodeskeptelenseget mutato roma intezmenyek megszuntetese. Szukseges leallitani a mar elkezdett OCO klientura kiepiteset tamogato rendszert.

El kell donteni, hogy valos roma integralast es felzarkoztatast akarunk-e megvalositani Eu-s tagallamkent, vagy a roma kerdest partpolitikai eszkozkent akarjuk kezelni. Esetleg konzervalni kivanjuk a partok konszenzusan alapulo eddig fenntartott roma politikat.

A felsorolt problemak tekinteteben az ERESZ egy olyan komplex megoldasi javaslatot keszitett, amely kezelhetove teszi a magyarorszagi romak problemajanak megoldasat. Ez mintaerteku lehet nemcsak az UNIO-s orszagok szamara, de egesz Europa reszere is. Mi ugy gondoljuk, hogy ezzel parhuzamosan az ERESZ koncepcioja olyan jelentoseggel bir, amely a roma ugyet egyszer es mindenkorra politikatol mentesen teszi kezelhetove. Mi termeszetesnek tartjuk, hogy a cigany szavazok azt a kormanyzati politikat fogjak tamogatni, amely szamukra erezheto pozitiv valtozasokat hoz eletukben a legkisebb telepulesen is. A reform, amelyet elfogadasra javaslunk koltseg kimelo, atlathato es erezheto hatasa van a tobbsegi tarsadalom koreben is, mert nem a foloslegesen, es eredmenyt nelkulozo milliardok felhasznalasarol szol.

II. Az eloterjesztes fobb iranyai

Az ERESZ reform politikaja szerint a cigany ugyet a meglevo allamigazgatasi strukturaban kell megvalositani. Ugyanakkor szukseges uj, onAllo miniszterium felallitasa, valamint az allamigazgatasi rendszeren beliil - de szorosan a miniszteriumhoz kapcsolodo - telepulesi romaugyi biztosok kinevezese. Az alabbi pontokban az ERESZ Koncepcio lenyeget kivanjuk felvazolni:

l. Az ERESZ koncepcioja szerint a tovabbiakban a legmagasabb kormanyzati szintre kell emelni a roma ugyet. Ennek erdekeben szuksegszeru letrehozni a Romaugyi Integracios Miniszterium -ot (RIM-et), amely a tobbi tarcahoz hasonloan kormanyzati tenyezo. Ebbol kovetkezoen letjogosultsagat veszti az Eselyegyenlosegi Kormanyzati Hivatal ala rendelt Roma Politikai Allamtitkarsag es a mukodeset biztosito Romaugyi Hivatal.

2. A telepulesi onkormanyzatok koltsegveteseiben kotelezoen meg kell jelenni a kormanyzat es a telepulesi onkormanyzatok altal biztositott - a romak felzarkoztatasara, integralasara, a telepules fejlesztesere - szant penziigyi alapoknak, kiilon fejezetben.

3. A helyi szintu (telepulesi, keruleti) roma programok torvenyes vegrehajtasanak es felugyeletenek erdekeben telepulesi romaugyi biztosok kinevezese szukseges. A biztosokat a RIM nevezi ki, es rajtuk keresztul feliigyeli az altala biztositott penzugyi alapok felhasznalasat.

4. Az olcsobb alam megteremtesenek erdekeben a RIM orszagosan lefedett roma kozhasznu civilszervezeteken keresztul valositja meg - allami tamogatassal - feladatainak egy reszet.

5. A palyazati rendszer mukodesenek biztositasa erdekeben a telepulesi onkormanyzatokban palyazatfigyelo es azokat elkesziteni tudo referensek alkalmazasa szukseges.

6. Az ERESZ elengedhetetlennek tartja a telepiileseken elo - a ciganysag szamaranyanak es helyzetenek megfelelo - felmereset, nevjegyzekben torteno megjeleniteset, mert csak ez szolgalhat alapjaul az Eu-s tamogatasok es a kozponti koltsegvetesbol lehivhato forrasok korrekt, konkret felhasznalasanak. A nevjegyzekben torteno regisztralas nem kelthet felelmet egyetlen egy UNIO-n beliili kisebbseghez, etnikumhoz tartozo polgarban sem, mert az LJNIO-n belul elo nemzetek allampolgarai vedelmet elveznek.

III. Romaugyi Integracios Miniszterium (RIM) felepitese

Az eddigi kormanyzatok a romakra szant intezkedesi csomagjaikban ("Kozeptavu cselekvesi program") a szak-tarcakhoz rendelte a feladatokat es a penzeszkozoket. Ezek ellenorzeset pedig ugynevezett tarcakozi bizottsagokra bizta.. A bizottsagi beszamolok sem a nem roma, sem a roma lakossag nagy tobbsege szamara nem adtak informaciot az elvegzett feladatokrol es a felhasznalt osszegekrol. A tarsadalom egesze is csak arrol ertesulhetett, hogy milliardok kerultek felhasznalasra - kezzelfoghato eredmenyek es erezheto hatasok nelkul. A cigany ugyet az elmult evekben tobb tarca is felugyelte mar, mintegy "plusz teherkent". A kormany altal letrehozott uj roma intezmenyek, sajat koltsegvetessel, de markansan nem korulhatarolt feladatkorrel mukodnek. A kulonbozo allamigazgatasi szinteken elhelyezett penzeszkozok es feladatkorok sok esetben eppen azert nem hatekonyak, mert az intezmenyek fenntartasa, mukodtetese elveszi az anyagi es a human energiakat a valosagos programok vegrehajtasatol.
A fentiek alapjan a kalonbozo szakminiszteriumokra osztott feladatokat es a hozzajuk rendelt forrasokat indokolt es celszerii egy miniszteriumon belul kezelni.
A Romaugyi Integracios Miniszterium specialis felepitest igenyel, es mentesseget kell elveznie mindenfele partpolitikatol. Ennek erdekeben mi ugy gondoljuk, hogy a RIM-ben kell koncentralodnia az allam altal biztositott penzugyi alapoknak, valamint az unios, romakra szant forrasoknak. Az uj miniszterium feladata meghatarozni - kormanytenyezokent - a cselekvesi
programjat, onallo koltsegveteset es a mukodesehez szukseges intezmenyek felallitasarol is sajat hataskoreben dont.
A RIM miniszterenek elveznie kell a mindenkori parlamenti partok tamogatasat. Ezert szuksegesnek latjuk, hogy a miniszterelnok altal kijelolt uj minisztert az orszaggyules konszenzussal (ket-harmados dontessel) erositse meg, hasonloan az ombudsmanok valasztasahoz. A miniszter szemelyenek - a tobbi szaktarca vezetesehez hasonloan - felsofoku vegzettseggel kell rendelkeznie, es cigany szarmazasunak kell lennie.

A Romaugyi Integracios Miniszterium szervezeti felepitese

A RIM-nek szerteagazo es sokretu feladata miatt specialis felepitesunek kell lennie. A jelenleg kulonbozo szakminiszteriumokban foglalkoztatott, roma ugyekben jartas, kepzett szakemberek - alkalmassaguk felulvizsgalatat kovetoen az ujonnan letesitett miniszterium munkatarsaiva valhatnak.

Miniszter >> Politikai Allamtitkar >>

l. Kozig. Allamtitkar
- Szocialis, Egeszsegugyies Nepessegpolitikai Foosztaly
- Gazdasagi es Vallalkozasi Foosztaly
- Telepulesi, Videkfejlesztesi es Foglalkoztataspolitikai Foosztaly

2. Kozig. Allamtitkar - Gyermek, Ifjusagi, Sport es Oktatasi Foosztaly
- Informatikai, Hirkozlesi es Kommunikacios Foosztaly
- Kulturalis, Miivelodesi es Hagyomanyorzo Foosztaly

3. Kozig. Allamtitkar - Igazsagugyi, Allamigazgatasi es Jogi Foosztaly
- Honvedelmi es Rendvedelmi Foosztaly
- Unios es Nemzetkozi Kapcsolatok Foosztaly

A politikai es a kozigazgatasi allamtitkarok alatt helyettes allamtitkarok is kinevezesre kerulhetnek. A letesitett foosztalyok szukseges szamil szakmailag felkeszult osztalyokat allithatnak fel a feladatok sillyanak megfeleloen. Az ERESZ ugy gondolja, hogy a minisztertol a foosztalyvezetoi szintig a hivatalokat cigany szarmazasu munkatarsakkal indokolt betolteni. A foosztalyvezetoi szint alatt is lehetnek roma szarmazasuak, de nem feltetlenul tartjuk fontosnak.

IV. A telepulesi es kisebbsegi onkormanyzatok szerepe az ERESZ koncepciojaban

Tapasztalataink szerint a telepulesi onkormanyzatok azok, amelyek a helyben jelentkezo romakat erinto problemakat kepesek - es bizonyos mertekben kotelesek - kezelni. Azt is tapasztaljuk, hogy az onkormanyzatok koltsegveteseiben komplexen a romakra szant fejezetek nem jelennek meg. Fontos es elengedhetetlen lepesnek tartjuk, hogy a telepulesi onkormanyzatok koltsegveteseiben a szamaranyuknak es helyzetuknek, valamint a problemak sulyanak megfeleloen kulon fejezet rendelkezzen a telepules es a RIM altal biztositott penzugyi forrasokrol. Csak igy erheto el, hogy az egyebkent autonomiaval rendelkezo onkormanyzatok megvalositsak a kormanyzati szandekot.
A telepulesi onkormanyzatok terheinek novelese sok esetben mukodeskeptelenseget okoz. Mivel a roma kerdes kezelese ossztarsadalmi feladat, feltetleniil fontosnak tartjuk a kormanyzat tevoleges beavatkozasat a RIM-en keresztul szakmai es anyagi forrasok szempontjabol.
Ahhoz azonban, hogy az eddigiektol elteroen celiranyosan es ellenorizhetoen keruljenek felhasznalasra a forrasok elengedhetetlen a telepuleseken elo romak regisztracioja. Hiszen az onkormanyzatok csak akkor tudnak hatekony es valos feladatokat vegrehajtani, ha ehhez pontos informacioval rendelkeznek. A romak szamaranyrol eletkoranak es helyzetenek, kepzettsegenek felmereserol komplex informacioval kell rendelkeznie ugy a telepulesi onkormanyzatnak, mint a RIM-nek.
A regisztracio es a problemak felmereseben a teruletileg legnagyobb tagsagot szamlalo, valamint orszagosan lefedett kozhasznu roma civilszervezetet kell megbizni. Az igy rendelkezesre allo informaciok, adatok a telepulesi romaugyi biztosokhoz - es rajtuk keresztul a RIM vedett adattaraiba kerulnek.
A meglevo adatok birtokaban a telepulesi onkormanyzatok koltsegveteset ugy kell elkesziteni, hogy abban velemenyezesi, egyeztetesi joga es kotelezettsege legyen a kisebbsegi onkormanyzatnak es a telepuIesi romaugyi biztosnak azt ciganyugyi szempontok alapjan jovahagyni. A koltsegvetesben jol el kell hatarolodnia azoknak a feladatoknak, amelyek a kulonbozo szakteruleteket erintik (reszletes koltsegvetes). Igy a hozza rendelt koltsegvetesi mutatok alapjan a telepulesi onkormanyzatok a roma penzeket kozvetlenul a RIM foosztalyaitol igenyelhetik, es a koltsegvetesi ev vegen nekik szamolnak el. Ugyanakkor a telepules is hozzarendel egy meghatarozott onreszt a romakat erinto feladatok vegrehajtasara.
Az onkormanyzatoknak mindenkeppen ugy kell tervezniuk a feladatokat, hogy a romakra szant penzeszkozok a telepules egeszenek erdekeit szolgaljak, ezzel elosegitve a romak integralodasat. Hiszen ha peldaul a romak lakta telepulesreszeken ugyanolyan infrastrukturalis beruhazasok valosulnak meg, mint mashol, akkor az a telepules erteket noveli. Ha a cigany gyerekek szinvonalasabb oktatas soran zarkoznak fel, akkor a telepulesi oktatas egeszerol mondhato el, hogy megfelel az elvarasoknak...stb.
A RIM plusz-tamogatasban reszesiti azokat az onkormanyzatokat, amelyek komplex roma-programokat nyujtanak be. Vagyis elonyt elveznek a tamogatas rendszereben azok a telepulesek, amelyek peldaul az infrastrukturalis beruhazasokat (Isd. pl: a telepfelszamolasok, utepitesek, Šnkormanyzati berlakasok epitese, lakhatasi korulmenyek javitasa...stb.) osszekotik a munkanelkuli romak foglalkoztatasaval. A feladatok vegrehajtasaban szerencses a kozhasznu roma civilszervezeteket bevonni. Bizonyos allami feladatok ellatasaval - a RIM altal nyujtott tamogatasbol megbizni. A RIM szinten kiemelten tamogatja a hozzarendelt alapokbol azokat az onkormanyzati szovetsegeket is, amelyekben egy - vagy tobb kisebbsegi onkormanyzat is szerepel.
Egyik kiemelt feladatta kell tenni tovabba, hogy a telepulesek az egeszsegugyi es szocialis ellatasukban legyenek tekintettel a romakat sajatosan erinto betegsegekre, kulturalis es szociologiai jellemzoikre es ne a tobbsegi tarsadalomban elfogadott normak alapjan tamogassa oket. Az ezekkel kapcsolatos dontesekben, informacio - szerzesben epitsek munkajukat a telepulesi romaugyi biztos, valamint a CKO-k szakmai tudasara.
A kisebbsegi onkormanyzatoknak - torveny szerint - jelenleg is van velemenyezesi es veto joga az adott kisebbseget erinto onkormanyzati feladatok es annak koltsegvetesevel kapcsolatban, de a gyakorlat azt mutatja, hogy az elmult evek alatt sok esetben ezek a torvenyes jogok csorbat szenvedtek. Ezert is elengedhetetlen, hogy egy ujabb torvenyessegi garancialis szint epiiljon a rendszerbe, igy letre kell hozni a telepulesi romaugyi biztos intezmenyet.

V. A telepulesi romaugyi biztos

A telepulesi romaugyi biztos a magyar allamigazgatasban egy ujonnan megjelenitett funkcio. Ahhoz, hogy az allami feladatokra szant penzeszkozok utja kovetheto legyen es a feladatok szakmailag megalapozottak legyenek elengedhetetlen egy kozbenso, torvenyessegi feliigyeletet ellato, es a RIM programjainak szakmai tamogatasat biztosito " intezmeny" letrehozasa. Ezert minden olyan telepulesen (keruletben), ahol a lakossag szamaranyahoz kepest a ciganysag letszama az ot szazalekot meghaladja, ott telepulesi romaugyi biztos kinevezese indokolt. A biztosokat a RIM nevezi ki koztisztviseloi statuszban, felsofoku vegzettseg es allamigazgatasban valo j artassag alapj an.

Feladatai:

1. A telepulesen elo romak szamaranyat, eletkorat es helyzetet evente felmerni a CKO-k es a kozhasznu civilszervezetek bevonasaval. Az igy begyujtott adatokat es felmereseket tovabbitja a RIM foosztalyainak.

2. A telepulesi onkormanyzatok szamara eloterjeszteseket es programterveket ir a birtokaban levo adatok es felmeresek alapjan.

3. Evente egyezteti es velemenyezi a telepulesi onkormanyzatok reszletes koltsegvetesenek romakkal kapcsolatos teteleit.

4. A romakkal kapcsolatos hatarozatok meghozatalanak vonatkozasaban torvenyessegi felugyeletet lat el, a hatarozatok egyik alairoja (jegyzoi hataskor gyakorlasa).

5. Negyedevenkent tesz atfogo jelentest a RIM - nek.

6. Folyamatosan felugyeli a RIM altal tamogatott programok vegrehajtasat.

7. A telepulesi es a kisebbsegi onkormanyzatok kepviselo testuleti ulesein tanacskozasi joggal vesz reszt.

Az ERESZ ugy gondolja, hogy az altala javasolt rendszerben az LJNIO-s elvarasoknak megfeleloen a romak alapellatasa valosul meg

VI. Telepulesi palyazatfigyelo es keszito referensek

Amint azt mar a fentiekben kifejtettuk: az ERESZ nem tartja kielegitonek es eu-konformnak a jelenlegi palyazati rendszert. Hiszen sok esetben nem azok a palyazok jutnak az elnyerheto osszegekhez - elosegitve ezzel a romak elethelyzetenek javulasat - akik a leginkabb alkalmasak lennenek a kiirasokban szereplo feltetelekre, hanem az a dominans palyazo, aki megfelelo kepzettseget es felkeszultseget mutat a palyazat-irasban, vagy meg tudja fizetni azt a szakembert, aki megirja es koveti a palyazat sorsat.
Meglehetosen sok esetben nincs megfelelo informacio birtokaban a raszorulo szervezet, kisebbsegi onkormanyzat, hogy milyen palyazati lehetosegei lehetnek, mert nincs a kello infrastruktura birtokaban (palyazatfigyelo ujsagok, szamitogep es internetezesi lehetoseg). Ezert az ERESZ sziiksegesnek tartja, hogy minden telepulesi onkormanyzat alkalmazzon palyazat figyelo es elkesziteni tudo referenseket, akik egy szemelyben felelnek a palyazatok idobeli es tartalmi elkesziteseert, valamint a sikeres palyazatok elszamolasaert. A referens a telepulesen mukodo valamennyi kisebbsegi onkormanyzat es kozhasznu civil szervezetek, valamint a telepulesi onkormanyzat szamara keszit palyazatokat, vegez szolgaltatas a telepulesi onkormanyzat alkalmazasaban.

VII. A civil szervezetek bevonasa a romakkal kapcsolatos feladatok ellatasaba

Az ERESZ elengedhetetlennek tartja a magyarorszagi civilszervezetek bevonasat a cigany ugy kezelesebe. Az eddigi jogszabalyok lehetoseget adtak arra, hogy a rendszervaltas ota "szamlalhatatlanul" alakuljanak szervezetek, alapitvanyok, amelyek sok esetben un. csaladi vallalkozaskent csak az allami tamogatasok megszerzesere letesultek. Ugyanakkor nem egy valoban tenni akaro szervezet pedig nem jutott kello tamogatashoz, ezert nem tudtak erdemben munkat vegezni a romak helyzetenek javitasaban.
Ugy veljuk, hogy a tovabbiakban elengedhetetlenne valik az eddig megalakult szervezetek mukodesenek felulvizsgalata, valamint az is, hogy a tovabbiakban alakulo szervezetek tamogatasa a jovoben atlathatobba valjek (Etv 1989. evi II torveny felulvizsgalata). Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy peldaul az allami tamogatas rendszereben sok esetben indokolatlan hataridokhoz kotik az uj szervezetek tamogatasat (az alakulasahoz kepest ket evig nem kaphat anyagi tamogatast, nem jogosult bizonyos palyazati penzekre), mig nem ritka, hogy mukodest nem mutato civil szervezetek evek ota herdaljak az allami roma forrasokat.
Az ERESZ koncepcioja szerint a jovoben kiemelten kell tamogatni azoknak a civil szervezodeseknek a letrejottet es mukodeset, amelyek kozhasznusaguknal fogva nem adnak lehetoseget a csaladi vallalkozasu penzszerzesre, illetve a kozhasznusaguk keretiben allami feladatokat vallalnak fel. A RIM kiemelten tamogatna a kulonbozo palyazati rendszerein belul az ilyen szervezodeseket.
AZ ERESZ reform kulonosen nagy jelentoseget tulajdonit ezeknek a szervezeteknek az orszag olyan teruletein, ahol nincs kisebbsegi onkormanyzat. Hiszen ezeken a telepuleseken a civil szervezetek dolga lenne a romakkal kapcsolatos erdekervenyesitessel kapcsolatos feladatok ellatasa, illetve a fentiekben mar emlitett allami feladatok ellatasa.

VIII. A romak regisztraciojanak szuksegszerusege az ERESZ programjaban

Az ERESZ reform - amelyrol ugy veljuk, hogy az eropai romak helyzetenek kezelesere is minta lehet - alapja a romak szamaranyos, es helyzetuk megismeresen alapulo regisztracioja. Ugyanis ha nincs informacio arrol, hogy mennyi es milyen helyzetben levo cigany sorsat kell rendezni, akkor csak latszat es felszines romaugyrol beszelhetunk. A romak teruleti es kulturalis megosztottsaganak ismereteben lehetseges csupan a helyi szintek roma programjait elkesziteni, es azokat hatekonyan vegrehajtani.
Az allami es az eu-s penzforrasok is csak akkor igenyelhetok es rendelhetok a feladatok melle, ha korrekt, atfogo szamadatok, eletkor es helyzet szerinti felmeresek keszulnek.
A jelenlegi cigany kozelet megosztott a regisztracio tekinteteben, mert sokukban el a holocaust remkepe. Az ERESZ ugy veli, hogy sem a nemzeti, sem az Europai Unio-s politika nem engedi meg, mi tobb kizarja annak lehetoseget, hogy barmilyen regisztracioval alatamasztott nepirtas megismetlodhessen. Ugyanakkor a tortenelmileg beidegzodott felelem konzervalhatja a ciganyok leszakadasat, es a nemzeti, valamint europai polgarosodashoz szukseges roma integraciot akadalyozhatja.
Az ERESZ ugy veli, hogy a nemzeteknek es az UNIO-nak olyan adatvedelmi rendszereket kell megteremtenie, amelyek a polgarok elethelyzetet es egyben szemelyisegi jogainak biztonsagat garantaljAk.
Ahhoz, hogy az ERESZ reformja megvalosuljon - tehat, hogy a legkisebb es a legmagasabb allamigazgatasi szintek kozott ne folyhasson el a feladatokra szant penz, es minel kevesebb hivatalt tartsunk fenn roma penzeken - legeloszor a Roma Integracios Miniszterium felallitasa szukseges. A program tobbi pontjahoz elengedhetetlen felmereseket es hivatali kinevezeseket (romaugyi biztosok teruleti elosztasat), valamint a szukseges koltsegvetesek elkeszitese, tovabba a szenzitiv adatok besorolasa es tarolasa csak a mar mukodo miniszterium hataskoreben valosithato meg.

IX. Az ERESZ reformjanak szerepe az europai romak integralasaban

Mint azt mar emlitettuk a koncepcionk elkeszitesenel: az a tagabb strategia vezerelte az Europai Romak Egymasert Szovetseget, hogy az EUROPAI UNIO tagallamaiban es a meg csatlakozasra varo allamok cigany polgarait egysegesen, de minden nemzetnek sajat allamigazgatasi rendszeren keresztul kell integralni.
Ha az ERESZ programja hazankban megvalosul, es kezzel foghato eredmenyeket mutat, akkor mintakent szolgalhat a tobbi europai Dam szamara. Ez annal inkabb elengedhetetlen es idoszerii, mert az UNI0 a magyar - orszag jelenteseiben felhivja a figyelmet a roma kerdes hatekonyabb kezelesere.
A program megvalosulasahoz elengedhetetlen a hazai jogszabalyok modositasa, de az UNIO-s csatlakozas egyebkent is megkivanja a torvenyek eu-konform atdolgozasat.
Ugy veljuk, hogy ez a minta erteku rendszer automatikusan ad valaszt a programunkban mar felvetett problemara: miszerint meg kell oldani a mintegy tizenhet-millionyi europai roma onallo kepviseletet az europai parlamentben, es minden intezmenyeiben. Hiszen a programunk szerinti a RIM miniszterek mindenkeppen megfelelnenek annak az elvarasnak, hogy szakmailag kepzett, a sajat nemzetet alkoto romainak helyzetet hianytalanul ismero politikusok kepviseljek hazajuk cigany lakossagat, es azok erdekeit az Eropai Unio Parlamentjeben. Ezt azert is szuksegesnek tartjuk, mert ily modon az anyaorszag nelkuli, de kulturajaban azonos roma tomegek erdekei is ervenyesulhetnenek a demokraciara epulo Europaban. De nem vetjuk el annak lehetoseget sem, hogy a mindenkori kormanypartok tamogatasaval onallo cigany Eu-s listan keresztul jussanak kepviseloink az Eu. Parlamentjebe.

EUROPAI ROMAK EGYMASERT SZOVETSEGE
Budapest, 2003. oktober 29.
Farkas Elemer elnok

A témában hozzászólásokat várunk a fórumon
Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!