Keresés

Részletes keresés

NevemTeve Creative Commons License 2015.07.17 0 0 27

Egy fontos szabály: ha rengetegen elrontják, akkor senki sem rontja el.

 

Ha jól csalódom itt két különböző dologról van szó:

 

#1

Bárhol legyenek is, minden jót kívánok nekik.

Bárhol is legyenek, minden jót kívánok nekik.

 

#2

Nem cáfolható, de nem is erősíthető meg, hogy a leértékelik a fabatkát.

Nem cáfolható, de nem erősíthető is meg, hogy a leértékelik a fabatkát.

 

ez utóbbiban különben is nehéz lenne megmondani, hogy az 'is' az ige mögött van-e, hiszen az ige (van) csak implicite van jelen. Más igeidőben/igemódban a mondat megváltozna:

 

Ne legyen cáfolható, de ne is legyen megerősíthető, hogy a leértékelik a fabatkát.

Nem volna cáfolható, de nem is lenne megerősíthető, hogy a leértékelik a fabatkát.

stb

 

Előzmény: thoughts (23)
thoughts Creative Commons License 2015.07.07 0 0 26

köszönöm szépen!

Előzmény: vrobee (24)
vrobee Creative Commons License 2015.07.07 0 0 25

Hű, de jó, hogy feljött a topik.

LvT, ha erre jársz: amit itt 11 éve vázoltál az ikes igék keletkezéséről, átalakulásáról és hanyatlásáról, az mennyire elfogadott, mainstream álláspont? Logikusan hangzik, de honnan lehet az ilyesmi sorrendiségeket tudni?

Előzmény: LvT (19)
vrobee Creative Commons License 2015.07.07 0 1 24
Előzmény: thoughts (23)
thoughts Creative Commons License 2015.07.07 0 0 23

Édesanyámtól tanultam, hogy az "is" az ige után következik. ezt rengetegszer elrontják.

 

tehát:

"bárhol legyenek is"

 

nem pedig:

"bárhol is legyenek"

 

 

de itt egy példa, amelynél nem tudom eldönteni, hogy mi a helyzet:

"nem is erősíthető meg"

 

az valahogy falsul hangzik, hogy:

"nem erősíthető is meg"

 

 

szerintetek?

vannak kivételek, és ha igen, akkor azoknak mik a szabályai?

LvT Creative Commons License 2004.01.16 0 0 22
Erratum:

- az vitatható, hogy minden ige ikes lenne, amely E/3.-ban -ik-re végződik

- hiszen használata nem motiválatlan

Előzmény: LvT (21)
LvT Creative Commons License 2004.01.16 0 0 21
Kedves krezeda!

De mire is példa ez? Azt senki sem vitatja, hogy vannak ikes igék: az vitatható, hogy minden ige, amely E/3.-ban -ik-re végződik. Különösen, ha tárgyas [de az alszik csak kivételesen, figura etymologica-ként -- álmát aludja -- lehet tárgyas.]

Ugyanakkor amikor ez rímben szerepel, akkor ezt nem lehet akárcsak a szerző nyelvhasználata szempontjából is mérvadónak venni, hiszen használata motiválatlan.

De én is tudok lírai ellenpédát hozni:

Ha szénás szekerét
Hazafele hajtja,
Tetejébe felvesz.
Ha szíved óhajtja,
Sóhajod sóhajtja:
Jó lesz fenn a szénán,
Alszok egyet rajta.

(Szép Ernő: Testvér, édes testvér. 1917)

Ami engem illet: én felváltva használom az alszok és az alszom formát.

Előzmény: krezeda (20)
krezeda Creative Commons License 2004.01.16 0 0 20
Bár Arany János még így írt:

Ha én egy jót alhatnám -
Száz keresztért nem adnám.

Előzmény: LvT (19)
LvT Creative Commons License 2004.01.15 0 0 19
Tisztelt topik!

Lehet, hogy lejárt a lemez, de csak most értem ide. Az eszik ~ esz esetén a helyzet fordítottja nnak, ami Tecs megsejtése volt: "Talán az a megfejtés, hogy éppen a közepén vagyunk az eszik ige iktelenedési folyamatának"

Éppen a közepén vagyunk az eszik ige ikesedési folyamatának, amelyet megakasztott az ikes paradigma általános visszaszorulása.

Ha belegondolunk abba, hogy mi az ikes ragozás, akkor az eszik elég furcsa képzőmény. Történetileg ui. az ikezés visszaható-szenvedő igealaknak indult, vö. a fát törik -> a fa törik (ezért van, hogy az ikes ragozás toldakékai annyira "hasonlítanak" a tárgyas paradigmáéira). Ehhez képest egy ilyen visszaható-szenvedő képzési elem megjelenése egy tárgyas igén, mint az eszik, meglehetősen illogikátlan. Sőt, az ikes ragozás kiveszésének kezdete éppen ehhez a pillanathoz köthető: innentől az ikezés "értelmét" vesztette, funkciótlan elemmé vált, és eredeti értelmével együtt maga az ikes ragozás is el kezdett halványulni.

Ennek megfelelően az eszik ~ eszem kettősség eredetileg is fennállt az alanyi - tágyas ragozás elveinek megfelően [pl. E/3-ban még mindig: megesz(ik) mindent, amit elétesznek ~ megeszi az elétett ételeket].

Egy átmeneti időben -- a visszaható-szenvedő jelentésárnyalat elvesztése után, de a mai úzus kialakulása előtt -- az -ik végződésre egy új "karrier" lehetősége várt, hogy E/3.-ban jelölje a tárgyatlan használatot. Ebből a korból erednek az olyak iktelen igéink, amelyek E/3. alakja -ik-re végződik.

Ilyen az eredeti kérdező által felvetett szarik is. Ez nem ikes ige, sosem volt olyan használata, hogy "Most egy jót *szarom" v. "Szar(ja)d egyet!" Ezek az alakok mindig csak határozott tárggyal, vagyis tárgyas igeként fordulnak elő.

A szarik mellett vannak pregnánsabban ilyen igék, mint pl. a válik. Csak az iketelen "nevetségessé válok" forma létezik, az ikes "nevetségessé *válom" nem. Vagy illik: "hozzád illek", nem "hozzád *illem"; vagy (meg)telik: "megtelek boldogsággal", nem "*megtelem boldogsággal"; stb.

Ezek nagy részéről már senki nem tudja eldönteni, hogy nem E/3-ban ikesként vagy iktelenként helyes-e ragozni őket. A szóvégszótár elektronikus változata 716 olyan -ik-es E/3. alakban szótárazott igét tartalmaz, amelynek a minősítése "főleg iktelen ragozású", ill. 170 olyat, amelynél "mind ikes, mind iktelen ragozás lehetséges" [N.B. Mivel az illik és a szarik ez utóbbi csoportban van, valószínűnek tartom, hogy a két csoport minősítését ez a forrás összecserélte!]

Előzmény: vrobee (17)
Kovács Béla Sándor Creative Commons License 2003.12.16 0 0 18
Könnyen lehet.
Előzmény: vrobee (17)
vrobee Creative Commons License 2003.12.16 0 0 17
Bocs... a hosszú ö-nél a zindex valamiért lenyeli a hozzászólásaim...

Üdv!

Akárhogy is gondolkodom, egyre inkább úgy érzem, hogy mintha két ige lenne.
enni1 (eszik): táplálkozik, étkezik.
enni2 (esz): elpusztít, emészt.

Pl.:

Esz2 a fene. - Eszik1 a kutya.

Pisti mindent megesz/elesz2 elölem. - Pisti bármit megeszik1. (= nem válogatós)

/Mondjuk ez a második nem annyira tiszta, E/III. biztos így mondanám, de pl. E/I. mindkettöt iktelenül ragoznám, na de vannak ikes igék, amiket mindenki úgy ragoz./

De lehet, hogy az enni egyszerüen csak olyan gyakran használatos ige, hogy megengedheti magának a rendhagyást. :-)

Előzmény: Kovács Béla Sándor (12)
vrobee Creative Commons License 2003.12.16 0 0 16
Üdv!

Akárhogy is gondolkodom, egyre inkább úgy érzem, hogy mintha két ige lenne.
enni1 (eszik): táplálkozik, étkezik.
enni2 (esz): elpusztít, emészt.

Pl.:

Esz2 a fene. - Eszik1 a kutya.

Pisti mindent megesz/elesz2 el

Előzmény: Kovács Béla Sándor (12)
Kovács Béla Sándor Creative Commons License 2003.12.08 0 0 15
Határozott tárgyhoz tárgyas ragozású ige jár. Nincs kivétel. Ezért az 'eszik' igének az 'esz' és az 'eszi' a felsorolt példákban egyaránt tárgyas alakja, csak a tárgy személyétől függően használjuk egyiket vagy másikat.
1. személyű tárggyal: -; eszel; eszi
2. személyű tárgyal: eszlek; -; esz
3. személyű tárggyal: eszem; eszed; eszi

Nem kirívó a jelenség, a legtöbb ige tárgyas ragozásában eltér a különböző személyű tárgyakra irányuló igealak. (V.ö.: látlak, látom; látsz, látod; stb.) Ezen nem változtat, hogy a 2. személyű alannyal és 1 személyű tárggyal bíró ige ugyanolyan alakú, mint a 2 személyű alannyal bíró alanyi ragozású ige.

Előzmény: Tecs (13)
Tecs Creative Commons License 2003.12.08 0 0 14
Talán az a megfejtés, hogy éppen a közepén vagyunk az eszik ige iktelenedési folyamatának. Először csak az állandósult összetételekben vagy személyes névmási tárgynál hullik ki, aztán kezdjük lassan megszokni és a végén már semmi sem marad belőle: "Pista almát esz" :o)

Előzmény: Kovács Béla Sándor (12)
Tecs Creative Commons License 2003.12.08 0 0 13
"Ez tárgyas ragozásra példa. A lenti kontraszt (mindent megiszik vs. megesz) alanyi ragozás esetén van. Illetve szerintünk nincs :-))) "

Szerintem a “mindent megesz” és a “megesz téged” az ugyanaz az igealak, mégpedig alanyi ragozású. Tárgyas ragozású alak a “megeszi” lenne.

Persze ez a kijelentésem nem hézagmentes, mert abból indulok ki, hogy személytől függően váltakozik a ragozási sor:

(a farkas)
megesz engem – alanyi
megesz téged – alanyi
megeszi őt – tárgyas

A megeszi őt semmivel sem konkrétabb tárgy, mint az, hogy megesz téged.

1 szó mint 100, nem látok tisztán.
Rég jártam iskolába, rámfér az ismétlés...

Előzmény: vrobee (9)
Kovács Béla Sándor Creative Commons License 2003.12.08 0 0 12
Azt nem hinném - de az előfordulhat, hogy az "esz a fene" szókapcsolatban valóban elhomályosult az ige eredeti, konkrét jelentése, ezért nem érezzük bántónak, hogy a ragozása sem követi az általában szokásosat. Ugyanígy jónak érzi a fülem, a "mindent megesz a kosz" illetve a "rozsda" fordulatokban is a rövid alakot, de a disznó, a tyúk, a jószág már "mindent megeszik".
Lehet, hogy itt - a konkrét illetve az átvitt értelmű - jelentésben van a különbség?
Előzmény: vrobee (11)
vrobee Creative Commons License 2003.12.08 0 0 11
Ezt véletlenül küldtem el. Bocs...

Szóval nem lehet, hogy megenni valakit másik ige, mint megenni az ebédet?

Előzmény: vrobee (10)
vrobee Creative Commons License 2003.12.08 0 0 10
Ja, látom, leírtad te is, bocs.
nem hinném, hogy következetlen.
Előzmény: Kovács Béla Sándor (8)
vrobee Creative Commons License 2003.12.08 0 0 9
Ez tárgyas ragozásra példa. A lenti kontraszt (mindent megiszik vs. megesz) alanyi ragozás esetén van. Illetve szerintünk nincs :-))) .
Előzmény: Tecs (5)
Kovács Béla Sándor Creative Commons License 2003.12.08 0 0 8
Érdekes, csak az "esz-". Ráadásul "Kit esz már megint ide a fene?" S már meg is dőlt a második személyű tárgyra vonatkozó állításom.
Következetlen a szó ragozása, kétségtelenül következetlen. Hiszen: "mindenkit esz a fene utána", "engem is esz a fene..." "ha a fene fenét eszik is".
Előzmény: Tecs (6)
Kovács Béla Sándor Creative Commons License 2003.12.08 0 0 7
"megesz [téged]" Ez nem bántja a fülemet. Bizonyára azért, mert második személyű határozott tárgy. Most, hogy rávezettél, úgy tűnik az -ik nélküli változatot az én nyelvérzékem egyértelműen ehhez (második személyű tárgy) köti.
Előzmény: Tecs (5)
Tecs Creative Commons License 2003.12.08 0 0 6
Még egy kérdésem van.

Csak a "Józsi mindent megesz" furcsa neked, vagy az is hogy "Józsi mindekit lesz@r" vagy "Józsi mindenkit leb@sz" ?

Előzmény: Kovács Béla Sándor (3)
Tecs Creative Commons License 2003.12.08 0 0 5
Jó, de te hogyan mondanád:

"Vigyázz, mert jön a farkas és megesz"

vagy:

"Vigyázz, mert jön a farkas és megeszik" ?

Az én nyelvérzékem szerint az első változat azt jelenti, hogy a farkas esz meg téged, a második változatban azonban a farkast eszik meg valakik.

Előzmény: Kovács Béla Sándor (3)
vrobee Creative Commons License 2003.12.08 0 0 4
Nekem, pestinek is... :-)
Előzmény: Kovács Béla Sándor (3)
Kovács Béla Sándor Creative Commons License 2003.12.08 0 0 3
Ez a "mindent megesz" nekem, alföldinek rettenetesen furcsa. (Ahogy apám mondaná: "Ez már tirpákul van...)
Előzmény: Tecs (2)
Tecs Creative Commons License 2003.12.08 0 0 2
"Egyetlen esetben áll meg a tárgyas ragozás, a kiszarom alakban, akár a visszaható formában (jól kiszarom magamat), vagy a véletlenül lenyelt tárgyakra vonatkozóan."

Ezt is lehet még árnyalni. Azt tapasztalom, hogy az ún. trágár igék megnevezett tárgyra vonatkozó alanyi ragozású alakjainál inkább az iktelen változat használatos, míg az általános, tárgy nélküli cselekvésnél az alanyi ragozású forma mindig ikes.

Pl.
- Mit csinál Józsi?
- A klotyón ül és sz@arik.

De:
- Megbízható ember ez a Józsi?
- Ugyan már, lesz@r mindent.

vaqy:
- Hallom, Józsi a főnököd. Jól kijöttök?
- Nem igazán. Mindenért leb@sz.

Érdekes még az eszik és az iszik ige.

Az eszikre szerintem érvényes a fenti megállapítás, mert: "Józsi mindent megesz, amit csak talál."
De: "Józsi mindent megiszik, amit csak talál."

Lehet, hogy mindez csak a saját pesti nyelvváltozatomra jellemző?

Előzmény: Kis Ádám (0)
phe Creative Commons License 2003.12.08 0 0 1
Én le*om az ikes ragozást... :-)
Előzmény: Kis Ádám (0)
Kis Ádám Creative Commons License 2003.12.08 0 0 0
A probléma analóg az eszek-eszem, iszok-iszom problémával. De nem teljesen. Míg az utóbbiakkal kapcsolatban fennáll a tárgyatlan-tárgyas kettősség, míg a szarok esetében a tárgyas ragozás szerepét nehezen tudom elképzelni.
Egyetlen esetben áll meg a tárgyas ragozás, a kiszarom alakban, akár a visszaható formában (jól kiszarom magamat), vagy a véletlenül lenyelt tárgyakra vonatkozóan.
Egyébként ezek a példák mutatnak arra rá, hogy mennyire indokoltalna az ikes igék hagyományos védelme azokban az esetekben, amikor ezek az igék nem visszahatóak.
Kis Ádám
Előzmény: Prunyicsek (-)
Prunyicsek Creative Commons License 2003.12.08 0 0 topiknyitó
A konyorgom versus konyorgok topic ihlette a kovetkezo kerdest:

Mi a helyes: szarok vagy szarom?

Mivel a szarik ik-es ige ezert az lenne a helyes hogy "szarom"
Megis mindenki azt monja: "szarok".
Hogy is van ez?

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!