Keresés

Részletes keresés

Törölt nick Creative Commons License 2016.08.21 0 0 263

Köszönöm. Olvasgatom a helyesírási szótárt, de azért nem teljesen világos. Ha tárgyas összetétel (vagy mellérendelő??), akkor videójáték, ha pedig alárendelő (jelzős) összetétel, akkor videojáték? 

 

Még egy lenne: Pokémon Góval, vagy Pokémon Go-val? Csak mert az angol "o" diftongus nem ugyanaz mint a magyar "o".

Előzmény: rumci (262)
rumci Creative Commons License 2016.08.19 0 0 262

Lehet, hogy az új helyesírás logikája szerint a videójáték az, ha részletek alapján fel kell ismerni pl. klipeket, a videojáték meg olyan játék, amelyben nagy szerepe van a számítógéppel generált vizualitásnak.

Előzmény: rumci (261)
rumci Creative Commons License 2016.08.19 0 0 261

A régebbi helyesírás szerint egyértelműen videojáték, az új alapján nem teljesen egyértelmű, de a szerint is inkább a rövid o-s változat a nyerő (az analógiák: videófeltöltés, videómegosztó; videóklip; de: videotechnika).

Előzmény: Törölt nick (260)
Törölt nick Creative Commons License 2016.08.08 0 0 260

Videojáték vagy videójáték?

 

Minden cikkben úgy írják, mint a második, és bár a helyesírás-ellenőrző programok az elsőt tartják helyesnek, ezek nem mindig megbízhatóak. 

LvT Creative Commons License 2016.05.11 0 0 259

A népiskola egyértelműen egybeírandó, mivel jelentéstömörítő összetétel, illetve formálisabban nézve az előtagja főnév (és nem esik a főnévi minőségjelzős szókapcsolatok meglehetősen zárt körébe*).

 

A magasiskola problematikusabb. Ennél már szerintem is érvényesül az, hogy „[a] minőségjelzős összetételeket egybeírjuk [ha] [e]zek tagjainak együttes jelentése más, mint az előtag és utótag jelentésének összege”. A magasiskola ui. eredetileg ’felsőfokú tanintézmény’ értelmű, de innen kiszorította a főiskola szó, és már csak átvitt értelemben, szólásokban használjuk. — Egyébként, ha még az eredeti jelentésében élne, akkor én külön írnám, mint az általános iskola kifejezést. De lehet, hogy ebben is eltérő álláspontot képviselne a témát a hivatásának a részeként áttekintő rumci.

 

 

* Ilyen főnévi minőségjelzős kapcsolat a gyermek király, közgazdász szakértő. Ezek elő- és utótagja azonos jelenéskörbe esik: a gyermek és a király is a ’személy’ egyik alosztálya, a közgazdász és a szakértő is ’szakképzettséggel rendelkező személy’. A népiskola elő- és utótagja között ilyen viszony nincs.

Előzmény: NevemTeve (258)
NevemTeve Creative Commons License 2016.05.10 0 0 258

Tényleg, mindezek alapján a népiskola és a magasiskola közül melyiket hogyan kellene írni?

LvT Creative Commons License 2016.05.10 0 0 257

Ezek nemcsak jelentéstanilag komplemensei egymásnak, hanem szerkezetileg is. A magas ui. melléknév, a tömeg nem: a főszabály szerint ezért az előbbivel alkotott szókapcsolatot különírjuk, az utóbbival alkotottakat pedig nem. Ha ilyen szemantikai megfontolások érvényesülnének, akkor a tömegközlekedés mintájára az *egyéniközlekedés-t egybe kellene írni.

Előzmény: NevemTeve (256)
NevemTeve Creative Commons License 2016.05.10 0 0 256

(Ugyebár, ha a tömegkultúra egybeírandó (márpedig ez nem vitás, hiszen jelöletlen szerkezet), akkor furcsa aszimmetria lenne, ha a komplemens magaskultúra meg külön lenne.)

LvT Creative Commons License 2016.05.07 0 0 255

Corrigendum: az inkább tényleg a magasban → az inkák tényleg a magasban

Előzmény: LvT (254)
LvT Creative Commons License 2016.05.07 0 0 254

Számomra a nagyfeszültség is a hagyománykövető elv miatt meghagyott kivételes alakok közé tartozik. Igazából szerintem a nyelvhasználók túlnyomó része a kategórianév fogalmát nem képes átlátni (és most ideértem magamat is), így ez inkább problémát okoz, semmint megoldást hoz.

 

Az utóbbi példádat nem találom szemléltetőnek, mert – bár én így egyáltalán nem használom a magas jelzőt, csak a magas fejlettségű szókapcsolatot, és ebből a szempontból számomra a magas+kultúra jelentéstömörítő, tehát így is egybeírandó szerkezet – ez a szóhasználat nem áll oppozícióban az egybeírni rendelt magaskultúra kifejezéssel. (Van-e olyan eleme a görögök magas kultúrájának, amely az adott viszonylatban nem magaskultúra?) Ha van egybeírt magaskultúra, akkor igazából a különírt magas kultúra kifejezést én csak az inkák esetén vélem ettől tartalmilag eltérőnek, mert az inkább tényleg a magasban hozták létre a kultúrájukat. De ez utóbbi annyira speciális szakterületi dolog, hogy nem ad a köznyelvben kontrasztot az alacsonyabb tengerszint felett létrehozott magas+kultúrákkal.

Előzmény: rumci (253)
rumci Creative Commons License 2016.05.07 0 1 253

magaskultúra kategórianév, a tömegkultúrával áll szemben. Ahogy tehát a nagyfeszültség egybeírandó, hiszen egy jól körülhatárolt fajtát nevez meg, ugyanígy a magaskultúra is összetétel. Vagy nézzük a szemantikailag nagyon közel álló könnyűzene és komolyzene példáját, ott is pontosan ugyanez motiválja az egybeírást. Ez magyarázza tehát az OH. állásfoglalását. (Nem rémlik, hogy korábbi hagyományt akartunk volna fenntartani.)

 

Persze, létezik magas kultúra szókapcsolat is, az ilyesféle mondatokban: Az ókori görögöknél magas kultúra alakult ki.

Előzmény: LvT (252)
LvT Creative Commons License 2016.05.01 0 0 252

Magam is hajlanék a különírásra. A kérdés az, amit a szabályzat úgy fogalmaz meg, hogy „a tagok együttes jelentése más, mint az előtag és az utótag jelentésének együttese”. Ez utóbbiban gyakran lehet egyéni mérlegelés. A magas+kultúra összetételben az előtag jelentése nyilvánvalóan nem (1) ’függőlegesen aránylag nagy kiterjedésű’, ill. (2) ’valamely szinttől függőlegesen aránylag nagy távolságra levő’, azonban megfelel az (3) ’a közönségesen, a megszokotton szellemileg, erkölcsileg felülemelkedő’. Tehát egyrészt elmondható az, hogy az (1-2) szerinti ’függőlegesen nagy kiterjedésű/távolságra lévő kultúra’ fogalom voltaképpen nem létezik, így hogy ha a magas+kultúra szókapcsolat nem pont ezt jelenti, akkor ez nem értékelhető úgy, hogy az együttes jelentés más. Másrészt a fent megadtam (3) jelentés is a magas melléknév szó jelentései közt van az Értelmező kéziszótár szerint, így eszerint nincs is jelentésváltozás.

 

Szerintem tehát az általános helyesírási szabályok szerint a magaskultúra szókapcsolatot nem is kellene egybeírni. Hacsak nem a korábbi hagyomány fenntartása követeli így.

Előzmény: Törölt nick (251)
Törölt nick Creative Commons License 2016.04.30 0 0 251

Köszönöm; az MTA-helyesírás meg a magas kultúrát. :) De én az Osirisnek jobban hiszek.

Előzmény: LvT (250)
LvT Creative Commons License 2016.04.30 0 0 250

Számomra meglepően az Osiris Helyesírás az egybeírt magaskultúra formát ajánlja.

Előzmény: Törölt nick (249)
Törölt nick Creative Commons License 2016.04.28 0 0 249

Sziasztok! Magaskultúra vagy magas kultúra?

vrobee Creative Commons License 2015.10.26 0 0 248
Előzmény: Törölt nick (247)
Törölt nick Creative Commons License 2015.10.25 0 0 247

Nem úgy van, hogy Foche lenne, ha fos-nak ejtenénk? Ch-ra nem végződik francia szó. De köszi. :)

Előzmény: rumci (246)
rumci Creative Commons License 2015.10.25 0 0 246

Valami más: [fos]. Fochra, Fochsal.

Előzmény: Törölt nick (245)
Törölt nick Creative Commons License 2015.10.25 0 0 245

Sziasztok! Avenue Fochra, vagy Avenue Foch-ra? Kérdés, hogy ejtik ezt a párizsi utcát, h, k vagy valami más áll a szó végén?

FASIRT Creative Commons License 2014.12.02 0 0 244

Köszönöm. (Érdekes átalakulás.)

Előzmény: LvT (243)
LvT Creative Commons License 2014.12.01 0 0 243

Létezik az igenis mondatszó, amelyben az is erősítő, nyomatékosító elem. Ennek volt az ellentétes párja a *nemis, amely egyrészt lerövidült, másrészt mondatszóból állítmányi kiegészítő, majd ige lett.

Előzmény: FASIRT (242)
FASIRT Creative Commons License 2014.12.01 0 0 242

A sem és a sincs az világos, de a nem+is összetételben mi volt az is, hogy a nem+van értelmű nincs lett belőle?

Előzmény: rumci (240)
drill123 Creative Commons License 2014.11.30 0 0 241

Köszönöm a választ!

Előzmény: rumci (239)
rumci Creative Commons License 2014.11.30 0 0 240

nincs nem+is összetételből homályosult el, a sincs pedig az is+nincs összetételből, ahogy a sem az is+nem összetételből. (Az isbe itt kéretik beleérteni az egész is, és, ës, s spektrumot, illetve ezeknek a közös ősét-őseit.)

Előzmény: vrobee (238)
rumci Creative Commons License 2014.11.30 0 0 239

bujkál vs. csúszkál, nyúlkál – Csak. Nem tudok semmilyen értelmes okról, talán az egyes szavakról külön-külön volt többségi szavazás a helyesírási bizottságban. Nem válik a magyar helyesírás legnagyobb dicsőségére.

 

fél óra félóra; negyed óra – negyedóra – Ebben általában kissé el szoktam térni a kodifikált normától. Ha szigorúan 30, illetve 15 percet akarok kifejezni, különírom, ha viszont csak hozzávetőlegesen, akkor egybe. Nem biztos, hogy jól teszem, de az biztos, hogy a jelenlegi kodifikált változat sem igazán szerencsés. (Nem hiszem, hogy bármi különös oka lett volna.)

Előzmény: drill123 (237)
vrobee Creative Commons License 2014.11.28 0 0 238

kicsit off, és biztos volt már, de hogy alakult ki a nincs, sincs hangalakja?

Előzmény: rumci (236)
drill123 Creative Commons License 2014.11.28 0 0 237

A bujkál és a csúszkál ugyanolyan igealakok, mégis különböző az első magánhangzójuk. Miért?

 

Egy másik dolog, ami teljesen érthetetlen:

 

fél óra (= harminc perc) - külön kell írni

negyedóra                     - egybe kell írni

 

Vajon miért?

 

rumci Creative Commons License 2014.11.28 0 0 236

Azt hiszem, a problémát az jelenti, hogy a korántsem egybeírandó, a koránt sincs viszont korántsem. Ez azért van, mert a sincs már ige (sőt tulajdonképpen három szó egyben: is+nem+volt), van múlt ideje is (korántsem volt), míg a sem csupán viszonyszó. Így hát talán még kevesebb dolog tartja össze.

Az a gyanúm, hogy e két szó írásmódja mosódhatott össze.

LvT Creative Commons License 2014.11.27 0 0 235

Nem tudom, ugyan melyik MTA-szótárról van szó, de a helyesírási szabályzat szótári része is egybeíratja: korántsem. Egyébként az MTA tart fönt egy helyesírási tanácsadó portált, ahol legalábbis az egyszerűbb esetek on-line leellenőrizhetők: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/kulegy?q=kor%C3%A1ntsem

Előzmény: Törölt nick (234)
Törölt nick Creative Commons License 2014.11.25 0 0 234

mta-szótár szerint egybe

Előzmény: Törölt nick (233)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!