Keresés

Részletes keresés

Márton Lipcsik Creative Commons License 2023.12.21 0 0 10264

Tisztelt Lipóti!

 

Meglepett az írás tartalma, és több  kérdést is felvet:

Először is: Honnan származik az előző kommentjéből itt idézett rélszlet? "Az Emeri Jogok Európai Bírósága honlapján nyilvánosságra hozott listán "háztartás" megjegyzés alatt szerepel a nevünk. Kérdésünkre, hogy mi alapján vettek egy háztartást alá, az iroda válasza az volt, hogy azonos a lakcímünk." Mit keres az Önök neve az Emberi Jogok Európai Bírósága honlapján? És ki hozta azt nyilvánosságra? Az ítéletetet (angolul) itt is feltette az Ügyvédi Iroda,  de gondolom, annak van egy magyarra fordított változata is. Ebből az ítéletből kellene kikeresni, azt a "HÁZTARTÁS"-ra utaló részt. Javasolom, hogy ismét keresse meg az Irodát, megkeresésében utalva, vagy megismételve az eddigi megkeréseinek lényeges tartalmára, követelje, hogy miután Önök magyarul adtak megbízást egy magyar jogi képviseletnek, az Iroda az Önökre (is) kiterjedő angol nyelvű Ítélet magyar fordítását is közöljék Önökkel, vagy abból emeljék ki azt a részt, amely az Önök által elfogadhatatlan "háztartás" megítélésnek azt a módját bizonyítja, miszerint Önök nem külön-külön jogalanyok lennének. Ezt az újabb megkeresést küldjék meg a Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Biztottságának is azzal az utalással, hogy ha amennyiben nem kapnak teljes körű érdemi választ az Irodától, úgy a kamaránál fognak elsőként is jogorvoslathoz fordulni. (Itt azért megjegyzem, hogy a kamarák -kivétel nélkül- úgy működnek, hogy holló a hollónak nem akarja kivájni a szemét!) Auz yítéletből kitetstzik, hogy magát a peres eljárást egy másik ügyvédi iroda kezdeményezte Starsbourgban, és kötöttek ott peren kívüli megállapodást a Magyar Kormány képviseletével. A többi ügyvédi iroda csak károsultakat toborzott különböző mértékű további jutralékok reményében. Az Ügyvédi Irodának írandó újabb megkeresésében nyugodtan közölheti, hogy amennyiben egy Önök által megadfott (mé,ltányos) határidőn belül nem kaptak teljes körű, kimerítő választ, úgy az Irodát, mint megbízhatatlan jogi partnert, a világháló biztosította lehetőségeket kihasználva nevesíteni is fogja. Euz a fenyedgetése viszont ne legyen üres. Adott esetben éljen vele! De remélem, nem lesz rá szüksége.

Végezetül kívánök Önöknek, és a ritkán még itt jelentkező Károsult Társaimnak is békés Karácsonyt, valamint boldog Új Évet!

Lipcsik Márton

Lipóti Creative Commons License 2023.12.15 0 0 10263

Tisztelt Lipcsik Márton Úr!

 

Szeretném tájékoztatni a levélváltásunk óta eltelt idő eseményeiről:

 

Az Ön javaslatát figyelembe véve, 2023.11.28-án a Kodela Ügyvédi Irodát e-mailben tájékoztattuk a kártérítéssel kapcsolatos álláspontunkról. Kiemeltük többszörösen, hogy mint Baumag-károsultak önálló jogalanyként jogosultak vagyunk külön-külön a sérelemdíj (2000 EUR) kifizetésére, mivel mindketten különböző sorszámon szerepelünk a Baumag felszámolási eljárásban.

 

Ugyanakkor kértük, hogy a törvényben foglaltaknak megfelelően járjanak el az esetünkben, amennyiben mégsem tennék, úgy kértük az elzárkózás jogalapja törvényi hivatkozásának megjelölését.

 

Az ügyvédi irodától a mai napig nem érkezett válasz, ezért, 2023.12.13-án újabb e-mailben kértük a válaszukat. Következő nap, 2023.12.14-én meglepődve tapasztaltuk, hogy egy főre eső összegét (2000 EUR), 50-50%-os arányban utalták bankszámlaszámainkra. Tehát, az egyikünk egyáltalán nem kapta meg a neki jogalanyként járó sérelemdíjat. Szeretnénk jogi úton érvényesíteni az igazunkat, ebben kérnénk az Ön segítségét olyan ügyvéd személyében, aki ismeri a Baumag-ügyét és segítene nekünk ennek a lebonyolításában. Ezzel talán másoknak is segítségére lehetünk.

 

Köszönettel: Lipóti

Előzmény: Márton Lipcsik (10262)
Márton Lipcsik Creative Commons License 2023.11.27 0 0 10262

Tisztelt Lipóti!

 

Kérem, vegye elő a Baumag SFSz.f.a. 2016. július 31-én keltezett a 40 napon belül bejelentkezett hitelezők listáját, és abban sorszám szerint keresse meg a sját és a családtagja helyét. Ezekre a konkrét -egymástól eltérő- sorszámokra hivatkozva írásban szólítsa fel az ügyvédi irodát, hogy miután Önök külön jogalanyokként szerepeltek a Baumag befektetők között, és ebből eredően a Baumag felszámolási eljárásában is, sőt külön-külön megfizették a felszámolási eljárás során kötelezően előírt regisztrációs díjat is, így nem lehet Önöket csak azon az alapon egy személynek tekinteni, hogy azonos a lakcímük. Nyugodtan hivatkozhat arra is, hogy pl. én és a fiam is külön-külön megkaptuk a személyenként (jogalanyonként) járó 2000 euró arányos összegét. Ha pedig az iroda továbbra is ragaszkodna a megalapozatlan álláspontjához, úgy kérje az elzárkózás jogalapja törvényi hivatkozásának megjelölését, melynek nyilvánvaló megalapozatlan voltára utalva akár perben is követelheti az Önt, vagy a családtagját megillető összeget.

Remélem, sikerrel fog járni!

Üdvözlettel: Lipcsik Márton

Lipóti Creative Commons License 2023.11.26 0 0 10261

Tisztelt Lipcsik Márton Úr!

 

Kérem, szíveskedjen tájékoztatást adni az alábbiakkal kapcsolatosan:

 

A Baumag felszámolója által, regisztrált hitelezőként, a hitelezői listán külön sorszámmal szerepelünk, mindketten önálló befektetők vagyunk. A felszámolás során külön fizettük be a kárigény bejelentéshez szükséges illetéket. 


A Kodela Ügyvédi Irodával is önállóan kötöttünk szerződést (2022.10.27.), hogy a Strasbourgi Bíróság előtt képviseljen bennünket és ügyünkben eljárjon. Meglepetésünkre az ügyvédi iroda azt a tájékoztatást adta, hogy: " a bírósági döntés az irányadó, mely szerint a megítélt kártérítési összeg együttesen 2000 EUR, amelynek teljesítésére ennek alapján, fele-fele arányban kerülhet sor."

 

Az Emeri Jogok Európai Bírósága honlapján nyilvánosságra hozott listán "háztartás" megjegyzés alatt szerepel a nevünk. Kérdésünkre, hogy mi alapján vettek egy háztartást alá, az iroda válasza az volt, hogy azonos a lakcímünk.

Érthetetlen számunkra, hogy miért vonják össze az önálló befektetésünket?! A két kárigény nem vonható össze, véleményünk szerint. 

 

Kérném a segítségét a fenti ellentmondás feloldásához.

 

Válaszát előre is köszönjük.

Előzmény: Márton Lipcsik (10258)
BAUmagnélküli Creative Commons License 2023.08.28 0 0 10260

Még tart a felszámolás:

 

https://www.heol.hu/helyi-kozelet/2023/07/arvereznek-a-baumag-vezer-foldjeit

 

Reméljük nem kell további húsz év ahhoz, hogy a Baumag ügyet végleg lezárják.

Előzmény: BAUmagnélküli (10259)
BAUmagnélküli Creative Commons License 2023.08.22 0 0 10259

A sérelemdíj egységesen megállapított összegét, azaz 495.093 forintot megkaptuk. Az EJEB által megítélt, napi EUR árfolyamon számolt 2000x382,76=765.520 forintból ügyvédi sikerdíj+ügyvédi költségek jogcímén 270.427 forint levonásra került (30% a sikerdíj+5,33% ügyvédi egyéb költségek=35,33%). A kifizetések teljesülésével a felszámolás elhúzódása miatt indított állam elleni pert evvel megnyertük. De, mint az ügyvéd Úr is megerősítette ez korántsem jelenti a BAUMAG ügy végleges lezárását, hiszen amíg a felszámolás zárómérlegét a felszámolásra kijelölt cég nem készíti el, addig a felszámolás folyamata nem zárul le! Az ügyvéd Úr tájékoztatója szerint:"A felszámolási eljárás befejezését követően a 40 napon belüli hitelezők a nekik kifizethető összeget meg fogják még kapni." Ehhez határidőt az ügyvéd úr nem társított, mert megbízatása a károsultakkal kötött szerződések szerint csak a sérelemdíj megítélése céljából lefolytatott perekre vonatkozott. Tehát van még remény arra, hogy a sérelemdíjon felül, még ebben a földi életünkben hozzájuthassunk a BAUMAG-ba 2003. október 09. napján zárolt megtakarításainkhoz (=befizetett tőke+huszonvalahány év késedelmi kamat).

Előzmény: Márton Lipcsik (10258)
Márton Lipcsik Creative Commons License 2023.07.06 0 0 10258

Tisztelt tesoska!

Nem tudok mást, mint idézni Baumagnélküli alább szószerint másolt bejegyzését, melyre utalással ismételje meg a reklamációját. A pert megnyerte a Barbalics ügyvédi iroda, a pénz a kifizetésre rendelkezésre áll.

 

BAUmagnélküli  2023.05.30    0 0 10243

Tisztelt Ügyfelem!

Az elmúlt másfél-kétévi munka meghozta az eredményt. A Strasbourgi Bíróság 2023. május 25-én közzétette a BAUMAG ügyében a döntését, amelyben az Ön javára döntött.

Tekintettel a meglévő és a még hátralévő - nem kevés időtartamot és munkát igénylő leterheltségre, kérem, szíveskedjék figyelmesen elolvasni az alábbi tájékoztatást.

Amennyiben van olyan ismerőse, aki BAUMAG felszámolója által regisztrált hitelező, s eddig nem indított pert a strasbourgi bíróság előtt, úgy ő is jelentkezhet az info@drbarbalics.eu címen.

Amennyiben Ön még nem adta meg a bankszámlaszámát, vagy azt a bankszámlaszámot, amelyre az Önt illető kártérítés kiutalását kéri, továbbá, a korábban megadott számlaszám visszaellenőrzése érdekében kérem, hogy a baumag@drbarbalics.eu címre szíveskedjék soron kívül megadni a helyes magyarországi bankszámlaszámot. Akinek  a Magyar Államkincstár vezeti a számláját, ott az azonosító számot is kérem megadni. Arra sincs mód, hogy készpénzben kerüljön kifizetésre a kártérítés !

A már kiküldött anyagoknál többször előfordult például, hogy az A-től Gy-ig névsorban lévő vezetéknevű személyeknél olyan e-mail cím van, akinek az email címe megegyezik a H-tól a ZS-ig csoportba tartozók közötti e-mail címmel, így ők később kapják meg az ítéletet és a saját magukra szóló listát, kérem a türelmüket!

Mielőtt rátérnék a további feladatokra, ismertetem az eddig elvégzett munka történéseit röviden.

A megbízás megadását és a teljes körű jogi képviseletre szóló szerződéseink aláírását követően elkészítettem a csoportos strasbourgi keresetet és annak mellékleteit. A strasbourgi bíróságtól 2022. augusztus 31-i dátummal értesítést kaptam az addig benyújtott különálló keresetek egyesítéséről.

A strasbourgi bíróság 2022. október 7-án megküldte az egyesített kereseteket a Magyar Kormánynak azzal, hogy érdemben nyilatkozzon a keresetre, s egyben tett egy egyezségi ajánlatot, amely szerint a kérelmezőknek a Bíróság 2.000.- Euró összeget megajánl peren kívüli egyezségként.

A fenti tartalmú egyezségi ajánlatot - részletesen megindokolva- nem fogadtam el, mivel a Bíróság joggyakorlata és a strasbourgi bírósági tapasztalatom szerint a magajánlott összegnél magasabb összegű kártérítés megítélése volt reálisan várható.

A Kormány 2023. 02.13-án kelt válaszában a 2.000.- Euró összegű egyezségi ajánlatot elfogadta.

Ezt követően a strasbourgi bíróság a magasabb összegű kártérítésre irányuló indokolásomat a Kormány elé terjesztette, (mivel  nem jött létre egyezség Ön és a Kormány, mint peres felek részéről), és felkérte  a Kormányt, hogy kíván-e egyoldalú nyilatkozatot tenni a keresetre és a per végleges lezárására.

Kormány a felhívásra nyilatkozatot tett, amelyben vállalta, hogy minden önálló lakcímű felperesnek megfizet 2.000.- Euro kártérítést, s az azonos lakcímen lakók részére együttesen fizeti meg ezen összeget. 

A Bíróság megküldte részemre a Kormány válaszát, amelyben felhívott, hogy nyilatkozzam arról, elfogadom-e a Kormány válaszát, vagy sem. Amennyiben nem fogadom el, úgy indokoljam meg, hogy miért nem.

A válasziratomban részletesen megindokolva fenntartottam a korábbi részletes nyilatkozataimat, s kiegészítettem a szükséges érdemi észrevételekkel. Ezt követően a strasbourgi Bíróság lezárta az ügy vizsgálatát és meghozta a mellékelt döntését, amelyben a Kormány által tett vállalás szerinti kártérítést ítélt meg. Figyelemmel arra, hogy kereset beadását követően a bírósággal a kommunikáció túlnyomó részben angol nyelven folyik, így a megkapott ítéletet lefordítva is megküldöm Önöknek a könnyebb értelmezhetőség érdekében.

 A Bíróság minden közzétett döntésében a kérelmezők neve és a születési ideje nyilvános adat, amely a Bíróság honlapján is elérhető, így a döntés mellékletében felsorolt, önálló félként feltűntetett személyek egyenként 2.000.- Euró kártérítésben részesülnek.

 A döntés végleges, azon módosítani már nem lehet, azt el kell fogadni.

  A  Magyar Államnak 2023. augusztus 25-ig kell kifizetnie a megítélt kártérítés összegét. A kártérítés összege teljesen adómentes, arról sem adóbevallást, sem adóbefizetést nem kell teljesíteni. Az eddigi gyakorlat szerinti tapasztalatom, hogy a Kormány inkább előbb intézkedik a kifizetésről, mint hogy a fizetési határidő leteljen.

 A már megadott megbízások szerint megküldöm az Igazságügyi Minisztériumnak (IM) az utalásra vonatkozó rendelkezéseket. Az IM azok felülvizsgálatát követően intézkedik a kifizetésekről a szabott határidőn belül

Az IM, a kártérítési összeget az utalás napján érvénes, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett Euro/Forint középárfolyamon számolja át, s forintban utalja az ügyvédi iroda letéti számlájára.

 Május 28-án a következőképpen alakult volna az átváltás372,00 x 2.000.- Euró/Forint = 744.000.- Ft.

A fenti összegből először levonásra kerül az engedményezési szerződés szerinti összeg, majd az Ügyvédi Iroda 10.000.- Ft munkadíja és költségelszámolása (amely áll a postai, banki utalási díjakból, stb., amely összességében + 10.000.- Ft).

 Amennyiben az IM-től megérkezik a kártérítés összege, s Önnek megtörtént a pénz utalása, úgy az Ügyvédi Iroda kiállítja, a ”Számlázz.hu” elektronikus számlázó rendszerrel az Ön számláját, amelyet Önnek már nem kell kiegyenlítenie.

Amennyiben nem az Ön nevén lévő bankszámlaszámot adta/adja meg, akkor szíveskedjék a bankszámla tulajdonos nevét is közölni, illetve azt is, hogy milyen rokonsági fokban, vagy ismeretségi kapcsolatban áll a számlatulajdonossal.

 Amennyiben minden adat rendelkezésre áll, s az IM is elutalta kártérítés összegét, azt követően a megadott számlaszámra elutalja az Ügyvédi Iroda az Önnek járó kártérítés összegét. Az pénz kiutalását a bírósági döntés melléklete szerinti sorban fogjuk intézni, amely hosszabb időbe telik figyelemmel arra, hogy a kiutalás napján az elektronikus számlákat is kell állítani, így szíves türelmüket kérjük, mindenki sorra kerül.

 A megállapított kártérítés összege nem függ attól, hogy kinek mennyi pénzzel adó s a BAUMAG, ez egy sérelemdíj, amely a magyarországi bírósági eljárás elhúzódása miatt lett megítélve. A felszámolási eljárás befejezését követően a 40 napon belüli hitelezők a nekik kifizethető összeget meg fogják még kapni.

 A strasbourgi bírósági döntés szerinti pénzek kifizetésével a szerződési kötelezettségnek az ügyvédi iroda eleget tett, így azzal az időponttal a megbízási szerződésünk is megszűnik. Az EJEB döntés és annak függeléke az alábbi linken angol, vagy francia nyelven elolvasható.[1]

 Őszintén örülök annak, hogy sikerült eredményesen képviselni az Ön ügyét, s relatíve rövid időn belül megnyert döntéssel befejezni a nemzetközi bíróság előtt megindított perét.

 Sok erőt és  jó egészséget kívánok!

 Budapest, 2022. május 29.

Tisztelettel:

 Dr. Barbalics István ügyvéd

Melléklet:

17728/21 számú, 2023. május 25-éán kihirdetett döntés angol nyelven

17728/21 számú, 2023. május 25-éán kihirdetett döntés magyar nyelvű fordítása

 

[1] https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22respondent%22:[%22HUN%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22,%22DECISIONS%22],%22itemid%22:[%22001-225177%22]}

 Remélem, hogy ezuttal sikerrel jár!

Üdvözlettel: Lipcsik Márton

tesoska Creative Commons License 2023.07.05 0 0 10257

Tisztelt Lipcsik Márton Úr!

 

Ez év február 3-án elküldtem minden dokumentumomat a Kodela ügyvédi irodának. Pár nappal ezelőtt érdeklődtem náluk a kifizetés iránt, melyet Ön korábban így tett közzé  "A  Magyar Államnak 2023. augusztus 25-ig kell kifizetnie a megítélt kártérítés összegét."

 

Az ügyvédi iroda válaszként a következőket írta: "Tekintettel arra, hogy Ön idén februárban adott megbízást irodánk részére, az Ön ügyében az Emberi Jogok Európai Bírósága még nem hozott döntést" , valamint a döntés és a kifizetés kb. 1,5 évet vesz igénybe, majd azt követően még 3 hónap a kifizetésig!

 

Ha már megállapodott az magyar állam a 2000 euró kártérítésről az Emberi Jogok Európai Bíróságával, akkor a nevem, címem - és a Mátraholdingnál megtalálható sorszámom - alapján mi kell még a kifizetéshez Ön szerint?

 

Köszönöm válaszát előre is!

 

tesos

 

 

 

 

Márton Lipcsik Creative Commons License 2023.06.27 0 0 10256

Elnézést kérem, tisztelt kibuktatás!

 

Újra olvasva a velem szembeni rosszallását, nehogy már engem tegyen felelőssé a baumag-károsultak érdekérvényersítésének végleges elvesztése miatt, hogy  az Ön által állítólag hivatalos és bármely perben, vagy bármely pénzügyi jogi úton érvényesíthető, és már évtizede birtokában lévő bizonyítékokat most az én figyelemfelhívásom miatti sértődése okán  "nem dobja be a közösbe". Nem is tudom, miért cipelte eddig, és miért  cipeli még most is!

Azok a bizonyítékok az idő múlásával be is dohosodtak, ezáltal felhasználhatatlanooká váltak.

Csakugyan sajnálom Önt, de ha képtelen  a szöveg-és jogszabályok értelmezésre, úgy ne várja el tőlem, hogy tanára, vagy pszichiátere legyek.

 

Ennyi időután le is vehetné az álarcát! Legyen emelt fővel büszke magára! Legalább saját maga! 

 

Fogyó tisztelettel: Lipcsik Márton

Márton Lipcsik Creative Commons License 2023.06.27 0 0 10255

Tisztelt kibuktatás! 

 

Nem érzem tiszteletlennek a reagálásomat arra, hogy az évek óta hiába ismételgetett, egyébként vitathatatlan érvei jottányit sem viszik előre a baumag-károsulatak ügyét, és ezt a szélmalomharcra vezetett vesszőparipáját orvosi esetnek vélem, és ennek immár sokadszor hangot is adtam.

Ön nem cáfolta meg az Önnel szemben eddig felhozott érveimet, és senki nem tudja cáfolni az Ön hivatkozásait, melyeknek forrását fel sem tárta, anélkül pedig még elévülési időn belül sem lehet azokat bizonyítokként felhasználni. 

Javasolom, foglalja össze bizonyítékait egy könyvbe, azt hozza nyilvánosságra, hogy eggyel több bizonyíték legyen a rendszerváltásnak hazudott időtől kezdve több ezer milliárd forint elcsaklizását eredményező alvilági-és politikai csalássorozatnak. 

 

Sajnálom, de az Ön által elfoglalt mélységből én inkább a felszínre törekszem, mert inkább fényre vágyom. 

 

Hangsúlyozott tisztelettel és együttérzéssel: Lipcsik Márton 

 

kibuktatás Creative Commons License 2023.06.27 0 0 10254

Ön szerint a Baumag szövetkezet, miért nem volt bejegyezhető?

Előzmény: Msi-zs- (10245)
kibuktatás Creative Commons License 2023.06.27 0 0 10253

Én megadtam önnek  tiszteletet, ön is ezt tegye, még ha nehezére esik is! Én azt hittem, hogy van valami halvány lövése a Baumag korrupciós hátteréről! Ön szerint ott pilótajáték folyt, ahol 170 milliárd darab "fiktív" szövetkezeti üzletrészt értékesítettek, majd el felejtem, már 1 forint névértéken? Kétlem! Egyáltalán, van fogalma arról, hogy mikor válik, illetve, vált a CSALÁS bűncselekménye BEFEJEZETTÉ? Tudja, erről Lantosné, Dr. Gál Ilona cégbíró már az alapbejegyzési kérelem elbírálása alatt tudomással bírt, mivel Balázs László a csalásra alapított bűnbanda elnöke szóban tájékoztatta erről, na meg arról is, hogy a Baumag még be nem jegyzett, azaz nem létező cégként, ez idő alatt, a nem létező, azaz "fiktív"szövetkezeti üzletrészeit még 5, 10, 100 ezer forint névértéken értékesítette! Ez a vérlázító bírósági korrupció is beverheti a parlamentet, de ami a kezemben van papír, az égészen biztos! Csak még gondolkodom azon, hogy a sértő irománya után bevigyem-e a közösbe, vagyis, mindenki érekében!                                        Az lenne csak az igazán drámai a költségvetésnek!  

Előzmény: Márton Lipcsik (10252)
Márton Lipcsik Creative Commons License 2023.06.26 0 0 10252

Kibuktatás! Ön nem javíthatatlan, hanem gyógyíthatatlan! Én pedig nem vagyok gyógyintézeti ápoló! Sajnálom!

kibuktatás Creative Commons License 2023.06.26 0 0 10251

T. Lipcsik úr! Először is köszönöm, hogy megtisztelt válaszával! Menjünk vissza a kályhához! GYORSAN TISZTÁZZUK! MI AZ, HOGY PILÓTAJÁTÉK, MIT ÉRT EZALATT??? ÖN SZERINT, EZ TÖRTÉNT A BAUMAG "ALAPBEJEGYZÉSI KÉRELMÉNEK" ELBÍRÁLÁSA ALATT MÁR???  

Előzmény: Márton Lipcsik (10250)
Márton Lipcsik Creative Commons License 2023.06.26 0 0 10250

Kedves kibuktatás!

 

Ha hiszi, ha nem, sajnos jelentős késéssel én is tudomást szereztem a BAUMAG pilótajáték alapítása körüli magas színten szervezett jogsértő eljárás sorozatról, és az azt követő, még jelentősebb (bűnös) gazdasági és pénzügyi manőverekről, legfeljebb Önnel ellentétben nekem csak utólag és szűrve beszerzett bizonyítékaim voltak azokra nézve. Ezen bizonyítékok ott voltak a rendőrség, az ügyészség, a PSZÁF és más hatóságok birtokában is, azonban azok érdemi és egymással is összefüggő vizsgálatait valamely ismeretlen okból elmulasztották. Még névsorom is volt pl. azon titkosszolgálati és más, magasrangú személyiségekről, akik (jogellenes) adóvisszatérítésben is részesültek. Vagy pl. banki dokumentumok arról, hogy Balázs egy nap alatt miként, mely bankszámláról mely más bankszámlára utaztatott, utalt 8 milliárd forintot, hogy az az összeg végül kikerüljön a felszámolási eljárás hatálya alól. Ma már semmilyen bizonyítékom, okiratom nincs a BAUMAG szerződéseimen és a felszámolási eljáráshoz szükséges iratokon kívül, mi több, még a telefonomból is töröltem az ott szereplő több száz károsult cím-és számlistáját.

 

Én megértem az elkeseredettségét, csupán azt nem értem, hogy az általam már többször is bizonyított örök érvényű elévülés ellenére miért tér vissza állandóan ahhoz a kályhához, amelyet a vizsgálódó szervek engedtek kihülni? És még mielőtt Balázs, vagy az ügyészségek, cégbíróságok iránti kollaborációval vádolna, közlöm Önnel, hogy ugyanaz a magyar ügyészség és bíróság, amelyet Ön okkal tesz felelőssé a BAUMAG ügy befejezetlenségében, nekem egy házépítés kapcsán -a BAUMAG káromon túl- 100 millió forintot meghaladó kárt okozott, illetve olyan ítéleteket hoztak, hogy károsultként nem élhettem a jogaimmal. 1979-ben kezdtem építkezésbe, létrehoztam egy két színtes 160m2m-es házat, de ma is csak egy szoba-konyhában lakom, az általam épített ház másnak a nevére "íródott", és nincs jogutód, akivel szemben a jogaimat érvényesíthetném.  Sajnos, ezzé lett HAZÁNK, és nincs különbség a politikai pártok gyakorlatában, legfeljebb a jelenlegi körmány furmányosan még "törvényesítette" is a jogellenes vagyonszerzéseket. ÉS MÉG NINCS VÉGE!!

 

Most olvastam Lakatos Pál (a volt Vasárnapi Újság főszekesztője) Degesz uram Demszky és Országrontók című könyveit, amelyekben részletes és személyekre lebontható tájékoztatást kaphat bárki arról, hogy a rendszerváltozásnak beharangozott 1988-89-es évektől kezdődően -de már azt megelőzően is- a mindenkori politikusok miként szervezték meg az állami (és néha a magán) vagyonok megszezését, vagy legalábbis a lényeges megcsapolását. Ezen belül a BAUMAG-ügy molyfingnak tekinthető, legfeljebb érintettekként nekünk az fáj a legjobban. 

 

Verhetem és a seggem a földhöz, és tépheti Ön is a száját, ha nincs politikai akarat egy ügyek az élő jog szerinti megítélésére, eldöntésére, akkor az az ügy ott fog megrohadni az irattárban!  

 

Ma már meggyőződésem, hogy ha még lenne is lehetőség az elévülés kizárására, akkor sem történne BAUMAG ügyben semmi, hiszen a politika képviselői nem fogják engedni felszínre kerülni, hogy a "tévedhetelenek" mégis tévedhettek. 

 

Ha mégis tovább kívánna lovagolni a vesszőparipáján, úgy tárja az itteni közvélemény elé, hogy mely módon képzeli el az előrelépést, mely fórumon, mely jogi képviselet mellett, mely módon beszerzett bizonyítékok felhasználásával, és kinek a finanszírozásában, stb. képzelné ez végigvinni az ügyet. Ha ezt nem teszi, vagy erre nem lenne képes, úgy haggyon fel a szélmalomharcával, és ne hűlyítse a jobb sorsra érdemes károsult társait! 

A magam részéről az Ön erőlködését hiábavalónak tartom, hiszen évek óta ugyanazt ismételgetei egy helyben járva. Olvassa el az ajánlott könyveket! El fog szörnyűlködni. Abban sokszori több  ezer milliárd forintról, és nem holmi 40-80 milliárdról van szó!

Üdvözlettel: Lipcsik Márton

kibuktatás Creative Commons License 2023.06.24 0 0 10249

Nem is vártam, várhattam mástól! Egyáltalán, van fogalma a Baumag korrupciós hátteréről, hogy valójában mi is történt, amiről valamennyi szarfaszú jogász, bíró, a mai napig kussol, mert "BEDÖNTENÉ" a parlamentet? Csak egyet mondjon közüle, mondjuk a csalásra alapított Baumag, 1995-ős vérlázító ügyletéről, hátha azzal tudna valamit is segíteni a kifosztottaknak! 

Előzmény: Márton Lipcsik (10248)
Márton Lipcsik Creative Commons License 2023.06.23 0 0 10248

kibuktatásnak nem akar kimulni a rég elévül vesszőparipája! Pedig ő is tudhatja, hogy ennyi idő után a BAUMAG-gal kapcsolatos ezernyi megdöbbentő, súlyos bűncselekménnyel kapcsolatban felhozott és rendre ismételt valós tényei is mára már csak egy kitömött lóbőr, és nem paripa. Ezzel a lóbőrrel szeretne csatát nyerni? És kivel szemben? Kedves kibuktatás! Ne tegye már továbbra is nevetségessé magát! Elévült érvei és bizonyítékai sajnos ma már sehol nem foghatnak helyt!

kibuktatás Creative Commons License 2023.06.21 0 0 10247

T. Csalással kifosztottak! Tudnak arról, hogy a pénzügyminisztérium főosztály-vezetője egy titkos belső levelezésében a Baumag "üzletrész adásvételi szerzősei" kapcsán, milyen brutális jogsértésre hívat fel a figyelmét az APEH elnökének? Ne féljenek válaszolni rá!

BAUmagnélküli Creative Commons License 2023.06.13 0 0 10246

Én inkább azt tartom igazságtalannak, hogy akinek százezer forintja fagyott be, az is ugyanannyi sérelem díjat kap, mint aki húsz-, ötven-, nyolcvan- vagy éppen százmilliós kárt szenvedett. Bár a felszámolás, ha nem is a "fény sebességével", de még zajlik. Balázs László anno azoknak ígérte vissza a befizetett pénzeiket, akik nem jelentkeztek be a felszámolásba (mert anno szerinte a felszámolásból semmi megtérülés nem lesz!). Így Ők most nála reklamálhatnak kártérítésért, mert Ők sem most, sem a felszámolás lezárása után nem számíthatnak befizetett pénzeik részleges-, vagy teljes megtérülésére.

Előzmény: Msi-zs- (10245)
Msi-zs- Creative Commons License 2023.06.05 0 0 10245

Hát ez aztán nagyon igazságos! Ezekszerint aki nem nem tudott a 40 nap alatt bejelenkezni pl: (később értesült a baumag sikersztorijáról) őket nem is érte kár? Nekik nem jár a fájdalom díj?! Érdekes ez a kettős mérce! 

BAUmagnélküli Creative Commons License 2023.05.30 0 0 10244

Az aláírás dátuma helyesen: 2023. május 29.

Előzmény: BAUmagnélküli (10243)
BAUmagnélküli Creative Commons License 2023.05.30 0 0 10243

Tisztelt Ügyfelem!

Az elmúlt másfél-kétévi munka meghozta az eredményt. A Strasbourgi Bíróság 2023. május 25-én közzétette a BAUMAG ügyében a döntését, amelyben az Ön javára döntött.

Tekintettel a meglévő és a még hátralévő - nem kevés időtartamot és munkát igénylő leterheltségre, kérem, szíveskedjék figyelmesen elolvasni az alábbi tájékoztatást.

Amennyiben van olyan ismerőse, aki BAUMAG felszámolója által regisztrált hitelező, s eddig nem indított pert a strasbourgi bíróság előtt, úgy ő is jelentkezhet az info@drbarbalics.eu címen.

Amennyiben Ön még nem adta meg a bankszámlaszámát, vagy azt a bankszámlaszámot, amelyre az Önt illető kártérítés kiutalását kéri, továbbá, a korábban megadott számlaszám visszaellenőrzése érdekében kérem, hogy a baumag@drbarbalics.eu címre szíveskedjék soron kívül megadni a helyes magyarországi bankszámlaszámot. Akinek  a Magyar Államkincstár vezeti a számláját, ott az azonosító számot is kérem megadni. Arra sincs mód, hogy készpénzben kerüljön kifizetésre a kártérítés !

A már kiküldött anyagoknál többször előfordult például, hogy az A-től Gy-ig névsorban lévő vezetéknevű személyeknél olyan e-mail cím van, akinek az email címe megegyezik a H-tól a ZS-ig csoportba tartozók közötti e-mail címmel, így ők később kapják meg az ítéletet és a saját magukra szóló listát, kérem a türelmüket!

Mielőtt rátérnék a további feladatokra, ismertetem az eddig elvégzett munka történéseit röviden.

A megbízás megadását és a teljes körű jogi képviseletre szóló szerződéseink aláírását követően elkészítettem a csoportos strasbourgi keresetet és annak mellékleteit. A strasbourgi bíróságtól 2022. augusztus 31-i dátummal értesítést kaptam az addig benyújtott különálló keresetek egyesítéséről.

A strasbourgi bíróság 2022. október 7-án megküldte az egyesített kereseteket a Magyar Kormánynak azzal, hogy érdemben nyilatkozzon a keresetre, s egyben tett egy egyezségi ajánlatot, amely szerint a kérelmezőknek a Bíróság 2.000.- Euró összeget megajánl peren kívüli egyezségként.

A fenti tartalmú egyezségi ajánlatot - részletesen megindokolva- nem fogadtam el, mivel a Bíróság joggyakorlata és a strasbourgi bírósági tapasztalatom szerint a magajánlott összegnél magasabb összegű kártérítés megítélése volt reálisan várható.

A Kormány 2023. 02.13-án kelt válaszában a 2.000.- Euró összegű egyezségi ajánlatot elfogadta.

Ezt követően a strasbourgi bíróság a magasabb összegű kártérítésre irányuló indokolásomat a Kormány elé terjesztette, (mivel  nem jött létre egyezség Ön és a Kormány, mint peres felek részéről), és felkérte  a Kormányt, hogy kíván-e egyoldalú nyilatkozatot tenni a keresetre és a per végleges lezárására.

A Kormány a felhívásra nyilatkozatot tett, amelyben vállalta, hogy minden önálló lakcímű felperesnek megfizet 2.000.- Euro kártérítést, s az azonos lakcímen lakók részére együttesen fizeti meg ezen összeget. 

A Bíróság megküldte részemre a Kormány válaszát, amelyben felhívott, hogy nyilatkozzam arról, elfogadom-e a Kormány válaszát, vagy sem. Amennyiben nem fogadom el, úgy indokoljam meg, hogy miért nem.

A válasziratomban részletesen megindokolva fenntartottam a korábbi részletes nyilatkozataimat, s kiegészítettem a szükséges érdemi észrevételekkel. Ezt követően a strasbourgi Bíróság lezárta az ügy vizsgálatát és meghozta a mellékelt döntését, amelyben a Kormány által tett vállalás szerinti kártérítést ítélt meg. Figyelemmel arra, hogy kereset beadását követően a bírósággal a kommunikáció túlnyomó részben angol nyelven folyik, így a megkapott ítéletet lefordítva is megküldöm Önöknek a könnyebb értelmezhetőség érdekében.

 A Bíróság minden közzétett döntésében a kérelmezők neve és a születési ideje nyilvános adat, amely a Bíróság honlapján is elérhető, így a döntés mellékletében felsorolt, önálló félként feltűntetett személyek egyenként 2.000.- Euró kártérítésben részesülnek.

 A döntés végleges, azon módosítani már nem lehet, azt el kell fogadni.

  A  Magyar Államnak 2023. augusztus 25-ig kell kifizetnie a megítélt kártérítés összegét. A kártérítés összege teljesen adómentes, arról sem adóbevallást, sem adóbefizetést nem kell teljesíteni. Az eddigi gyakorlat szerinti tapasztalatom, hogy a Kormány inkább előbb intézkedik a kifizetésről, mint hogy a fizetési határidő leteljen.

 A már megadott megbízások szerint megküldöm az Igazságügyi Minisztériumnak (IM) az utalásra vonatkozó rendelkezéseket. Az IM azok felülvizsgálatát követően intézkedik a kifizetésekről a szabott határidőn belül

Az IM, a kártérítési összeget az utalás napján érvénes, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett Euro/Forint középárfolyamon számolja át, s forintban utalja az ügyvédi iroda letéti számlájára.

 Május 28-án a következőképpen alakult volna az átváltás: 372,00 x 2.000.- Euró/Forint = 744.000.- Ft.

A fenti összegből először levonásra kerül az engedményezési szerződés szerinti összeg, majd az Ügyvédi Iroda 10.000.- Ft munkadíja és költségelszámolása (amely áll a postai, banki utalási díjakból, stb., amely összességében + 10.000.- Ft).

 Amennyiben az IM-től megérkezik a kártérítés összege, s Önnek megtörtént a pénz utalása, úgy az Ügyvédi Iroda kiállítja, a ”Számlázz.hu” elektronikus számlázó rendszerrel az Ön számláját, amelyet Önnek már nem kell kiegyenlítenie.

Amennyiben nem az Ön nevén lévő bankszámlaszámot adta/adja meg, akkor szíveskedjék a bankszámla tulajdonos nevét is közölni, illetve azt is, hogy milyen rokonsági fokban, vagy ismeretségi kapcsolatban áll a számlatulajdonossal.

 Amennyiben minden adat rendelkezésre áll, s az IM is elutalta kártérítés összegét, azt követően a megadott számlaszámra elutalja az Ügyvédi Iroda az Önnek járó kártérítés összegét. Az pénz kiutalását a bírósági döntés melléklete szerinti sorban fogjuk intézni, amely hosszabb időbe telik figyelemmel arra, hogy a kiutalás napján az elektronikus számlákat is kell állítani, így szíves türelmüket kérjük, mindenki sorra kerül.

 A megállapított kártérítés összege nem függ attól, hogy kinek mennyi pénzzel adó s a BAUMAG, ez egy sérelemdíj, amely a magyarországi bírósági eljárás elhúzódása miatt lett megítélve. A felszámolási eljárás befejezését követően a 40 napon belüli hitelezők a nekik kifizethető összeget meg fogják még kapni.

 A strasbourgi bírósági döntés szerinti pénzek kifizetésével a szerződési kötelezettségnek az ügyvédi iroda eleget tett, így azzal az időponttal a megbízási szerződésünk is megszűnik. Az EJEB döntés és annak függeléke az alábbi linken angol, vagy francia nyelven elolvasható.[1]

 Őszintén örülök annak, hogy sikerült eredményesen képviselni az Ön ügyét, s relatíve rövid időn belül megnyert döntéssel befejezni a nemzetközi bíróság előtt megindított perét.

 Sok erőt és  jó egészséget kívánok!

 Budapest, 2022. május 29.

Tisztelettel:

 Dr. Barbalics István ügyvéd

Melléklet:

17728/21 számú, 2023. május 25-éán kihirdetett döntés angol nyelven

17728/21 számú, 2023. május 25-éán kihirdetett döntés magyar nyelvű fordítása

 

[1] https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22respondent%22:[%22HUN%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22,%22DECISIONS%22],%22itemid%22:[%22001-225177%22]}

Msi-zs- Creative Commons License 2023.05.26 0 0 10242

És azok akik  nem jelentkeztek anno a 40 napos határidőig? Azok mit tehetnek? 

Márton Lipcsik Creative Commons License 2023.04.21 0 0 10241

Tisztelt Károsultak!

Érdeklődésemre az alábbi információt kaptam attól az ügyvédi irodától, amelyik az én Baumag-felszámolási ügyemben is eljárva részemre (is) már átutalta az ügyvédi költségek után megvmaradó kástalanítási összeget.

 

"Az ügyvédi irodánk kizárólag azon Baumag károsultak képviseletében járt és jár el a strasbourgi bíróság előtt, akiktől erre vonatkozóan megbízást és meghatalmazást kapott. Tehát nem képviseljük az összes károsultat, csak azokat, akiktől megbízást és meghatalmazást kaptunk és kapunk.

 

Mivel a kérelmek benyújtására rendelkezésre álló határidő még „él”, ezért semmi akadálya nincs további kérelmek benyújtásának, ezeket jelenleg is folyamatosan végezzük.

 

A strasbourgi bírósági eljárás(ok)nak semmilyen kihatásuk nincs a felszámolási eljárásra, az továbbra is megy a maga „medrében”."

 

Nincs tehát akadálya annak, hogy ismeretségi körükben ezen ügyvédi iroda szolgáltatásait is bátran ajánlhatják további károsultak felé is.

Amit tudni fontos, az az, hogy csak azok ügyében lehet eljárni, akik 40 napon belül jelentkeztek be a felszámolási eljárásba.

Üdvözlettel: Lipcsik Márton

Márton Lipcsik Creative Commons License 2023.04.19 0 0 10240

kibuktatás!

Ezt már leírta ezerszer és ezerszer. Leírhatja ujabban is ezerszer, meg ezerszer, ha nem mutatja meg azt az utat, amelyen keresztül a csalásra épített szerződéseket kártérítési, vagy más tárgyú perekben forintra lehet váltani, addig pusztába kiáltott szó valamennyi IGAZMONDÁSA!

kibuktatás Creative Commons License 2023.04.18 0 0 10239

A CSALÁSRA, ADÓCSALÁSRA ALAPÍTOTT BAUMAG SZÖVETKEZETI BŰNBANDÁNAK VALAMENNYI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSE TÖRVÉNYSÉRTŐ VOLT, EZÉRT VALAMENNYI VISSZTERHES SZERZŐDÉSE, SEMMIS, ÉRVÉNYTELEN! 

Márton Lipcsik Creative Commons License 2023.04.17 0 0 10238

Kedves (fidelio) banora!

Kedvező bejelentése után kérném, hogy egyrészt a sérelemdíjban érintettek, másrészt az ugyanitt nem érintett, de a felszámolási eljárásban érintettek további károsulét megnyugtatására szerencsésnek tartanám közölni, hogy a peren kívüli megállapodás okafogyottá tette-e a felszámolási eljárás folytatását, vagy az Állam ezzel a lényegesen szükebb károsultakat érintő megállapodással a felszámolási eljárást is befejezettnek tekinti-e? A legegyszerűbb tájékoztatási módnak azt tartanám, ha közzétenné a bírósági ítélet magyar fordítását. 

Ezzel egy időben -ha van bármilyen információja a felszhámolási eljárásnak a peren kívüli megállapodástól független állásáról- azt is hozza az érdekeltek tudomására.

Köszönettel: Lipcsik Márton érdekelt. 

Márton Lipcsik Creative Commons License 2023.04.15 0 0 10237

Tisztelt kibuktatás! 

Nincs okom és szándékom sem teljesíteni a kérését. Maga ugyanis az évek során már valamennyi -a baumag-ügyben érintett- bírót, ügyészt, sőt a titkosszolgálatok nem nevesített tagjait is megnevezte bűnelkövetőkként, vagy bűnpártolókként, csupán elmulasztotta a bizonyítékai birtokában érvényesíteni a panaszosokat általában megillető feljelentési jogát. 

Ezt a jogát magánemberként, vagy ha úgy tetszik, a baumag-károsulti közösség érdekében közösségi érdek ellenére sem teljesítette annak ellenére, hogy az elévülés törvényi tényállását figyelemfelhívásom ellenére sem cáfolta meg. 

Én, amit a jelen helyzetben tenni lehetett, megtettem, más jogi megoldást a horizonton nem látok, üres, semmitmondó levelezésekbe pedig nem kívánok bonyolódni sem önnel, sem mással. 

A cégbírónővel és most már Gatterral is folytatni kívánt szélmalomharcát pedig vívja meg egyedül.

Annyit tudok még, hogy az Állam nem valutában, hanem napi forgalmi értéken fizeti meg és az ügyvédi irodán keresztül utalja át a megadott bankszámlaszámra) valamennyi bejelentkezett károsultnak a 2000euró sérelemdíjat.

Károsult Társaimnak megnyugvást kívánok!

Üdvözlettel: Lipcsik Márton

kibuktatás Creative Commons License 2023.04.14 0 0 10236

T. Lipcsik úr! Nagyon dicséretes, hogy ennyire tájékozott, tényleg le a kalappal ön előtt! Ezért is bátorkodom megkérdezni, ön tud valamit Dr. Gatter Lászlónak, a baumag-csalásban betöltött igen aktív munkásságáról? Ha igen, akkor legyen kedves tájékoztatni erről, az itt igazságot, na meg a pénzét kereső nagyérdeműt!

Előzmény: Márton Lipcsik (10232)
[fidelio] banora Creative Commons License 2023.04.14 0 0 10235

Kedves Mindenki!

 

A Kormány képviseletében az Igazságügyi Minisztérium hivatalos nyilatkozatában elfogadta a strasbourgi bíróság EUR 2000/kérelmező összegű kártérítési javaslatát a BAUMAG ügyben a Dr. Koleda Viktorék által beadott kérelmek tekintetében. 

 

A kifizetések az IM 2023. 04.12-én megkezdte. 

 

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!