Keresés

Részletes keresés

Asterixx Creative Commons License 2003.10.18 0 0 57
Köszönöm a hozzászólásokat.

A felmérés eredménye:
6-an szavaztak az A-ra, 14-en a B-re (az én szavazatomat nem számítva; egyébként én a B-re szavaztam).

Ez az eredmény lényegesen eltér az ismeretségi körömben végzett felmérés eredményétől; ott 11 A és 9 B szavazat volt. (A C változatokat -- egyik sem jó, ne használjuk stb. -- most hagyjuk!)

A helyes változat a B, ezt majd a hozzászólás végén megvilágítom.

Megkérdeztem Wacha Imre nyelvészt aki -- amellett, hogy egyértelműen a B változatot tartja helyesnek -- azt mondta, hogy annak az oka, hogy mindkét verzióra arányaiban sok (tehát nem csak néhány %) szavazat érkezett, valószínűleg az, hogy mindkettőnek vannak nyelvjárási alapjai. Ez valószínűleg nem igaz, tehát a vélekedés nem függ a szavazók lakóhelyétől. Ezt a 9-es hozzászólásban már említett tanulmány állapította meg. /Kassai Ilona, 1994. Az -e kérdőszó vándorlásai. In: Kemény Gábor és Kardos Tamás (szerk.), A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában (Linguistica, Series A, 16.), 125-130. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete/ A hivatkozott mű egy felmérés, melyben 850 embert kérdeztek meg. A felmérés nem, életkor, iskolai végzettség és a lakóhely típusa szerint reprezentatív volt. A felmérésben nem konkrétan a segédigés változatra (volna-e) kérdeztek rá, hanem a tagadószavasra (nem-e lesz; nem-e késik). Éppen ezért számomra megdöbbentő a felmérés eredménye: A válaszadók durván 40%-a nem ítélte helytelennek a "nem-e" formulát. A szavazatok megoszlása egyetlen esetben sem érte el a szignifikanciaszintet, tehát "az adatközlők nemre, korra, iskolai véhzettségre és a lakóhely típusára való tekintet nélkül 36,7%-ban helyesnek ítélik, és 45,9%-ban nem javítják, tehát elfogadják a tagadószó + -e kérdőszó szerkezetet. Ezek az eredmények egyszersmind cáfolni látszanak azt az eléggé közkeletű szakirodalmi vélekedést, amely a szóban forgó szerkezetet nyelvjárásinak és népiesnek tartja".

A 16. hozzászólásban említett Google keresést én is elvégeztem. Az eredmények: "-e volna" előfordulása: 638; "volna-e" előfordulása: 8920.

Ez világosan mutatja, hogy a nyelvi normát, illetve a B változat helyességét azok, akik szöveggel dolgoznak (szerkesztők, nyomdászok, újságírók stb.) sokkal inkább tiszteletben tartják, mint az átlagemberek.

Félre a "melyik hangzik jobban" jellegű vélekedésekkel és a félremagyarázásokkal, íme a SZABÁLY a kétkötetes Nyelvművelő kézikönyvből (Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet; főszerkesztő: Grétsy László és Kovalovszky Miklós; Budapest, Akadémiai Kiadó, 1980).
 
 
 
e -- é kérdőszócska
    Az -e vagy kérdőszót -- néha a vajon-nal együtt -- az eldöntendő kérdés kifejezésére használjuk olyankor, amikor a hanglejtés maga nem tünteti föl a mondat kérdő jellegét (lásd még: kérdő mondat 1. a) | módosítószó). Az általános -e alakot főképp a beszélt köznyelv használja, az változat régies-népies vagy választékos stílusértékű. Pl.: Fogsz-é még röpülhetni? (ÉrtSz.: Zrínyi); Azért kezdtem-é el, hogy végre ne hajtsam? (ÉrtSz.: Arany). De az -e változattal is találkozunk költőinknél, íróinknál. Pl.: Áll-e még az ősz Peterdi háza? Él-e még a régi harc fia? (Vörösmarty: Szép Ilonka).
    A kérdőszócskát általában az igei vagy a névszói állítmányhoz, ill. a névszói-igei állítmány igei részéhez, összetett igealak esetén pedig a segédigéhez kell kapcsolnunk (írásban kötőjellel): Megjött-e a vendég?; Vajon nem szükséges-e erről beszélnünk?; Jó volt-e az ebéd?; Mertél volna-e ellenkezni?; A köznyelvben kirívó hiba ilyenkor a mondat más tagjához, például az igekötőhöz, a tagadószóhoz, a névszói-igei állítmány névszói részéhez, összetett igealakban a főigéhez fűzni az -e kérdőszót. Helytelen tehát az ilyen szórend: Meg-e jött a vendég?; Vajon nem-e szükséges erről beszélnünk?; Jó-e volt az ebéd?; Mertél-e volna ellenkezni?. Hiányos szerkezetű kérdő mondatban azonban bármelyik hangsúlyos taghoz (igekötőhöz, tagadószóhoz stb.) hozzájárulhat az -e: Te megtetted volna-e? -- Hogy meg-e?; Ezt nem mernék megírni! -- Nem-e?; Pista járhatott itt. -- Pista-e? stb. ilyenkor az úgy határozószóhoz is csatlakozhat: Hogy tehettél ilyet? -- Csak úgy! -- Úgy-e? Az efféle úgy-e-t meg kell különböztetnünk az ugye kérdő-, ill. módosítószótól, amelyet rövid u-val és kötőjel nélkül írunk (vö. kérdő mondat 1. a) | módosítószó).
    Páros választó kérdésben csak akkor tesszük ki kétszer az -e kérdőszót, ha kötőszó nélkül szerkesztjük a mondatot: Menjek-e, maradjak-e? Ha azonban vagy kötőszó fűzi össze a két tagmondatot, a második -e el szokott maradni, különösen a függő kérdésben: Nem tudtam, menjek-e, vagy maradjak. De azért elfogadható így is: menjek vagy maradjak-e.
    L. még: hanglejtés II. 2. i) | kérdő mondat szórendje 1.
    Irodalom: Szabó T. A.: Nyr. 1969 : 190--214; uő: AnyÉl. 95--7; 125--8.
R. E.--Sz. L.
 
 
 
Nem tudom, mennyire baj, hogy az emberek durván fele (de legalábbis nagy része) nem a szabály szerint használja (vagy használná) a kérdőszócskát. Tkp. nem értelemzavaró, tehát nem nagy baj, ha nem az előírt helyre kerül. De szerintem a "fogoj" sem értelemzavaró, mégis hibás. Egyesek a műveletlenség jelének tartanák, ha valaki egy efféle helyesírási hibát vétene. És bizonyára rengetegen vannak köztük, akik rosszul alkalmazzák a kérdőszócskát.

Felvetődik tehát a kérdés: Milyen mértékben kell tiszteletben tartanunk a nyelvi normát; illetve differenciálnunk kell az alkalmazásában a szerint, hogy mit szabályoz?

Léleklátó Creative Commons License 2003.10.10 0 0 56
B a helyes válasz.

Az igényes magyar beszéd viszont ritkán alkalmazza az 'e' kérdőszócskát a 'volna' feltételes létigével együtt kérdő mondatban.

Előzmény: Asterixx (48)
winettu22 Creative Commons License 2003.10.10 0 0 55
Először én is azt gondoltam.
Olvasd el sokszor egymás után!
Nekem a B-be többször törik bele a nyelvem!!!
Előzmény: nobolond (54)
nobolond Creative Commons License 2003.10.09 0 0 54
Ez nem kérdés ! Természetesen a "B" változat a helyes, az "A" változat pedig nemcsak hogy helytelen, hanem "csikorgóan" rossz - szinte futkos a hideg a hátamon a változat olvasásakor ! -
Előzmény: Asterixx (48)
Törölt nick Creative Commons License 2003.10.09 0 0 53
Így van! Azonos volt az én válaszom is! Valamivel korábban.
Előzmény: winettu22 (52)
winettu22 Creative Commons License 2003.10.09 0 0 52
Visszavonulok!!!

A fentiek fényében mégis az A-t jelölném meg kedves Vágó úr! :)
Bár egyik verzót sem használom!

Előzmény: Asterixx (48)
Törölt nick Creative Commons License 2003.10.06 0 0 51
Nem számoltam meg! Ha neked a B változat jobb, hát válaszd azt. Azt elmondhatom - csak mellékesen - hogy egyszer sem mentem el szavazni. Nem volt, és most sincs kire, mire szavazzak.
Szóval, akkor legyen a B, és már ketten vagyunk.
Előzmény: AzHofi (50)
AzHofi Creative Commons License 2003.10.06 0 0 50
Nem tudom Te hol tanultál számolni, de én a ,,B'' változatot számoltam győztesnek. ...de olyan ez mint a 2002-es szavazások voltak, jó nem volt választható csak rossz és mégrosszabb :-))

Elnézést, ez nem polfórum de nem tudtam kihagyni :-)

AzHofi

Előzmény: Törölt nick (49)
Törölt nick Creative Commons License 2003.10.06 0 0 49
Ennyi megnyilvánulásból most már nyugodtan kiértékelheted a problémát! Nem szavazat "mennyiségre" van itt szükség a statisztikai számszerűség alapján való eldöntésre.

Ezek után eddig az A változat vezet, és több van mindkettő elhagyására, mint a B változat. Maradjunk annyiban, ha használjuk a kifejezés példákat, akkor az A-t részesítsük előnyben, illetve, ha egyáltalán lehetséges, akkor kerüljük az -e-zést.

Sajnálattal kell közölnöm, hogy részemről a vitát befejeztem. Javaslom, hogy vitasd meg mégegyszer az ismeretségi körödben ezt a kérdést, összevetve az itt szerzett tapasztalataiddal.

Előzmény: Asterixx (48)
Asterixx Creative Commons License 2003.10.06 0 0 48
Még-még-még, ennyi nem elég!
Emlékeztetőül:

Sziasztok!
Ismeretségi körömben felmerült egy olyan kérdés, amiben nem teljes az egyetértés, ezért kérlek benneteket, szavazzatok, melyik a helyes. A véleményeteket is megírhatjátok, de legalább egy betűt írjatok: A vagy B a helyes?

A)
megetted-e volna?
hozott-e volna?
rajzoltatok-e volna?

B)
megetted volna-e?
hozott volna-e?
rajzoltatok volna-e?

Törölt nick Creative Commons License 2003.10.05 0 0 47
Kell-e tudni ezt? A "kell" kifejezés nem cselekvés. Sok más eset is előfordulhat. Először én is csak az ige vagy cselekvés szavakhoz ragaszkodtam volna (-e nélkül).
Előzmény: AliceCsodaországban (45)
Törölt nick Creative Commons License 2003.10.05 0 0 46
Második bekezdés második sora: "daruszerkezet" helyett "daruszerkezetet" a helyes, a harmadik bekezdésben pedig egy "kizárandó" kifejezéssel több van. Eszerint kell értelmezni.
Előzmény: Törölt nick (43)
AliceCsodaországban Creative Commons License 2003.10.05 0 0 45
Hát én nem tudok szavazni, ugyanis nekem kéne a szövegkörnyezet is, akármit is ír elő a NAGY NYELVTANKÖNYV. (Mások számára éppen azért annyira megtanulhatatlanul bonyolult a magyar nyelv, mert ezeket a finomságokat nem érti senki.) Mondjuk én úgy tudom, hogy csakis ige után jühet az -e, tehát a nem-e meg efféle borzadályok szóba sem jöhetnek. És tudomásul kell vennünk, hogy a nyelvünk éppen most nagyon is átalakulóban van, a nyelvtani szabályokat hamarosan ujra kell fogalmazni.
Törölt nick Creative Commons License 2003.10.04 0 0 43
Helló Asterixx! Kérésedre e-mail-t (magyarul: imélt) küldtem. Bár a két változat egyikére sem jut eszembe, hogy bármely szakterületemre jellemző szakmai műben (szövegben) használatos-e az -e toldalék.

Például: ezt a daruszerkezetet (gémet) ER2 elektródával volna-e célszerűbben meghegeszteni, vagy EB2 tipusúval volna-e jobb? E helyett: a daruszerkezet EB2 jelölésű elektródával kell meghegeszteni.

A királyi többes rendre kizárandó (tegyük, alkalmazzuk, végezzük stb. kizárandó (helyette: kell tenni, alkamazni, végezni)! Az -andó -endő pedig kerülendő. No, és még sok minden más volna jobb (-e nélkül)

Előzmény: Asterixx (34)
Oszi Creative Commons License 2003.10.04 0 0 42
Az A-ra szavazok.
Összezavaró mellékszál:
...Szabad-e locsolni?
Kilroy Creative Commons License 2003.10.04 0 0 41
Elírtam, nem 'el példa', hanem 'egy példa'...
Előzmény: Kilroy (40)
Kilroy Creative Commons License 2003.10.04 0 0 40
Alapvetően én is azt hiszem, fölösleges erőltetni azt az e hangot, hiszen a 'megetted-e volna' és a 'megetted volna' ugyanazt jelenti. Mindazonáltal a két verzió közül én az A-ra szavazok. Illogikus lenne számomra, hogy az 'e' a segédigéhez csatlakozzék.
Minden egyéb kommentár nélkül el példa arra, hogy az ige két része közé kerülhet más: "Be szeretnék menni." (Ja, kérném nem azzal érvelni, hogy lehet ezt 'Szeretnék bemenni' formában is mondani, mert indifferens a példa szempontjából. Köszönöm.)
Előzmény: Asterixx (-)
Asterixx Creative Commons License 2003.10.04 0 0 39
?
Előzmény: Asterixx (38)
Asterixx Creative Commons License 2003.10.04 0 0 38
Szavazzatok!
ricard.o Creative Commons License 2003.10.04 0 0 37
Szerintem is az A a jó,bár összességében egyik sem tűnik a legjobbnak-nem tudom,miért,valahogy furcsa.
Asterixx Creative Commons License 2003.10.04 0 0 36
Szeretném, ha legalább 100 szavazat összegyűlne!
Szavazzatok!
Törölt nick Creative Commons License 2003.10.03 0 0 35
"el-e mehetettek-e volna-e?" - ezt egy rádiós riporter kérdezte az interjúalanytól, ő tutira ment :]

egyébként (ha már ragaszkodsz az -e-hez) a B

Előzmény: Asterixx (-)
Asterixx Creative Commons License 2003.10.03 0 0 34
Azt, hogy a műszaki és közgazdasági szakirodalomnak nem helyes ez a kifejezés, nem tudom ellenőrizni (de ez nem is lényeges). Nem lehet, hogy inkább arról van szó, hogy ott nem nagyon használják? Azokon a területeken talán kevesebb olyan téma, szituáció van, amikor alkalom lenne az említett kifejezés használatára. Másrészt pedig nem attól jó vagy sem bármelyik változat, mert a közgazdasági és műszaki szakirodalom használja vagy sem.
Előzmény: Törölt nick (33)
Törölt nick Creative Commons License 2003.10.03 0 0 33
Műszaki és közgazdasági. Köztudott, hogy mindkét terület szakmai zsargonja szinte meghatározó, nem használhatók más kifejezések, mint amit törvények is előírnak. Majd értékeld az adóbevallásodat, milyen kificamított összeírások és rövidítések vannak benne. A műszaki nyelv is speciális. Gondolj az autó, a háztartási eszközök alkatrészeire, szerszámok megnevezésére, stb.
Hosszú!!!
Előzmény: Asterixx (23)
Asterixx Creative Commons License 2003.10.03 0 0 32
Akarom mondani, Wodehouse.
Előzmény: Asterixx (31)
Asterixx Creative Commons License 2003.10.03 0 0 31
Személyedben egy Woodhouse-rajongót tisztelhetünk? És melyik a kedvenc műve?
Előzmény: psmith (30)
psmith Creative Commons License 2003.10.03 0 0 30
Nekem mindkét változat bántja a fülem. Az "A" változat jobban.
Goendoer Tapir Creative Commons License 2003.10.03 0 0 29
A B jobban hangzik, de szerintem baromság kitenni az -e-t. Anélkül még jobb, és ugyanazt jelenti.
winettu22 Creative Commons License 2003.10.03 0 0 28
Helló!

Én itt még újj vagyok! Nyelvi "bravúrjaimmal" remélem nem fogtok foglalkozni (Biológus vagyok, és örülök, ha írni tudok. Nyelvtanból mindíg is gyenge voltam. :-().
Viszont felvettem ezt a topikot, mint "Általánosan műveltető tárgyat"!
Szavazni fogok, mint laikus, akinek a két válasz közül egyik jobban a szájára áll, mint a másik.

Szerintem B.

Előzmény: Asterixx (11)
Törölt nick Creative Commons License 2003.10.03 0 0 27
Egyik sem helyes.

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!