Keresés

Részletes keresés

Lutra Creative Commons License 22 órája 0 0 97829

Lányi Sarolta

Öregember

Öregnek is ád az élet
Ajándékot: bölcsességet,
Szép ezüstöt barna hajra,
Csöndet, békét búra, bajra.

Hogyha botló már a lépte
Görcsös botot a kezébe,
Görcsös bottal verekedne,
Erejénél több a kedve.

Vén szemének ókulárét,
Ha nem lát már, azzal lát még;
Jó, hogy szeme messzelátó,
Közeli bajt megbocsátó.

Messzenézőn szépet lát csak,
A rossz mánál jobb a másnap.
Neki már rossz, - jó lesz másnak.
így mond búcsút a világnak.

Lutra Creative Commons License 22 órája 0 0 97828

Libero Altomare

Apokalipszis

Korunk kalózai, készek vagyunk a lomha
és balga Fásultságot megrohanni
véres felhők alatt mi! ...
Zihálunk, mint a dinamók motorja,
bohócokként el-elbotolva.
Csillag-akrobatákként
lejtünk az ezeréves földi munkán,
e csalóka aranyfonálon.
Sárga szakállú, durva gnómok,
rátok görgetjük ezeréves álom
kőszikla-súlyát.
Templomos rend dúló lovagja,
sárló, kövér kancáit hajtva ráront
és rátipor ma
az Unalomra.
- Köntösszegély fenn,
Damoklész kardjaként, rézsút az égen;
dionüszoszi dühtől
forrnak a tűzhányók alatta.
S íme a Romboló alakja
előtör,
s vérfertőző arája
vele, tüzes babája
fattyú hóhérlegénynek.
Félredobják az álom
és a csend takaróját,
mely a beteg világot egyre nyomta.
- Újat, újat teremtsetek ! -
kiáltják, bölcsőjükbe fojtva,
a Századok
az aknát felrobbantó akaratnak.

De a Jövő kaján mosollyal
ásít, ürömpólyába kötve:
"Romjait a széthullt világnak
ki hordja össze?..."

/Kálnoky László ford./

Lutra Creative Commons License 23 órája 0 0 97827

Albert Ehrenstein

Remény

Nincs énnekem erőm
szemet adni a vak köveknek.
De egy szegény, vén, megvetett
széknek, melynek hiányzik
egyik lába,
örömöt adok, ha
szelíden ülök rá.
Gyöngéd légy, te erős!
S jókedvből gyűjtsd hatalmad,
az ember, mint az üdvözült, hamar
felocsúdik a fakón betegítő
nyomorból, s már a földön,
istenek nélkül is
az eget megtalálja.

/Hajnal Gábor ford./

Lutra Creative Commons License 3 napja 0 0 97826

Reményik Sándor

Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?

Nézd, árnyékod hogy fut előled,
Hogy nő, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? - s hogy tükröződni
Látod a vízben az eget?

Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.

halkabb_on Creative Commons License 2023.09.12 0 0 97825

Kálnay Adél: Ősz van


Gyűlnek a fecskék a drótokon,
Köröznek, csittegnek: próba van.
Próbálják, milyen lesz, amikor
Nagy útra indulnak hangtalan.


Kékebb az ég és éjjelente
Messzebbről hívnak a csillagok.
Egy bátor levél hullni készül,
Hegy mögül szürke köd sompolyog.

 

Az ősz jön így el, észrevétlen,
Arannyal, mézzel, sejtelemmel.
Ablakból nézem: elémenjek,
Vagy hagyjam, hogy ő megkeressen?!

halkabb_on Creative Commons License 2023.09.10 0 0 97824

József Attila: Ad sidera...


Anyám, ki már a messzi végtelen vagy
S nem gyötrődöl, hogy nincs kenyér megint,
Nem sáppadsz el, ha szűkös este int,
Hogy kis rikkancs fiad vérébe jajgat.


Anyám, ki már a néma végtelen vagy
S borús szemed fiadra nem tekint,
Ó meg ne lásd az ólom-öklü Kínt -
Miatta zúg e tört, betegre vert agy.


Anyám, falatkenyért sem ér az élet!
De nagy hitem van s szép jövőnek élek:
Ne orditson pénzért gyerektorok


S tudjon zokogni anyja temetésén.
S ne rúgjon még az Ember szenvedésén
A Pénz.

halkabb_on Creative Commons License 2023.09.10 0 0 97823

Juhász Ferenc: Esti könyörgés


Néhány évet adj még nekem
Természet: néma, mohó Istenem,
titok, enigma, köd-hús sejtelem,
láng-hit, láz, teremtés-türelem.


Mielőtt létem abbahagy
mágnes-csókommal ráragad
hűségem, s nézzek prizma-süveg
rózsákkal, mint a kékzománc legyek.


Mert élni, élni, élni jó!
Hömpölyögni, mint a folyó,
zöld lázzal nőni, mint a fű,
a teremtés-tekintetű.


Zokogni, mint a szomjúság,
nyögni, mint a télfújta fák
agancs-ablakain a fény-dolog:
a celofán-szél zúz, átzuhog.


Adj még néhány évet nekem
szívembe-rejtett Istenem:
lehessen újabb énekem,
dal, éposz, mámor, értelem.


Néhány egyszerű költemény,
világ-varázsból küldemény,
mindennapi föltámadás,
az életre csodálkozás.


Amit kérek, az nem kevés:
világ-súly gyász, bűn, szenvedés,
idő-rohadt történelem,
mindig láz, sose félelem.


Tűz, jég, dac, csillag-ütközés,
fekete vágy, vér-erjedés,
halálig tartó szerelem,
a test lángja: nemi győzelem.


Mert élni, tenni azt ami
nem a semmi, de a valami!
Házra rátenni a tetőt.
Aztán várni a temetőt.


Aztán majd úgyis földbe szállok,
befogadnak az óceánok,
mint öreg hajót a dörgő víz-árok,
rakétával kilőtt tengeralattjárót.


Tengeralattjáróm deszka-koporsó.
Jajtalan süllyedésem az utolsó.
S fölöttem a Mindenség virágzik.
Földgolyó-síromon szöcske cikázik.

halkabb_on Creative Commons License 2023.09.09 0 0 97822

Radnóti Miklós: Levél


Megkaptad Kedves a levelem?
Látod én magamat temetem:
Fehér lapokat írok tele,
Amikor zokognom kellene
Azon, hogy te nem vagy itt velem,
Tépd össze Kedves a levelem.


Jer már haza, hiszen úgy várlak,
Por lepi Kedves a szobádat,
Régi titkok illata lebben,
Száz régi csóknál tüzesebben
Kívánja ajkam a te ajkad,
Jaj, mennyi szép lesz újra rajtad...


Jött tőled is pár lila levél,
Melyre tán csókot is leheltél,
Egy-két bús szerelmi üzenet,
melyre felelni csak csókkal lehet,
De oly messze vagy, elérhetetlen...
Tépd össze Kedves a levelem.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Néha azt hiszem, találtam valami újat. Ha régen is, ha tíz éve is, de már volt.

Szép gyűjtemény.

halkabb_on Creative Commons License 2023.09.04 0 0 97821

Fekete István: Szeptember


Õszi hálót szõnek már a pókok,
vizek tükrén vándor csillagok.
Bokrok árnyában üresek a fészkek,
mint az erdõ szélén nyári kis lakok.


Szõlõhegyen a rizling meg a saszla
cukrot szûrnek a napsugárból.
Hasad már a diók szagos héja,
jegenyenyár csúcsán öreg varjú szól.


Levegõben seregélyek járnak,
harkály rikkant, lepke tántorog,
kinyílik a zsúpos présházajtó,
s régi mámort lehel vén garádtorok.


Völgybe ér a délutáni árnyék,
hûvös az est, harmatos a rét.
Köd lebeg a patak fényes selymén,
teljes csillagporral tündöklik az ég.


Aztán elvesznek majd mind az utak...
Nem marad más, csak a csend és álom,
mohos tetõkön ásít a kémény,
halott levél kereng a pókfonálon.

halkabb_on Creative Commons License 2023.09.04 0 0 97820

Nagy László: József Attila


Miért játszott a szíved, te szerencsétlen
rombolva magad szüntelen télben,
építve dalra dalt,
s kifúlva
kigyúlva,
ésszel mérhető pontokon is túlra
tudatod mért nyilalt?
Hiszen te tudtad:
dögbugyor a vége e pokoli útnak,
ott a hit is kihalt,
hiszen te tudtad:
álmaid orra buktak,
magad örökre kicsuktad,
járhatod a téboly vak havát,
s árván, idétlen,
emberségre, hű szerelemre étlen
villámló tálból eszed a halált.
Tudtad, tudom én is:
a nagy: te vagy,
s te, a Mindenség summáslegénye,
részt se kaptál, pedig az egészre
futotta érdemed.
Érdemes volt-e ázni, fázni,
csak a jövő kövén csírázni,
vérszagú szörnyekkel vitázni,
ha ráment életed!
Csak szólhatnál, hogy érdemes!
Mert csontom, vérem belerémül,
végzetedhez ha én állítok végül
józan zárómérleget.
Törd fel a törvényt, ne latold!
A porból vedd fel kajla kalapod,
vértanú vállad,
s a kifordult nyakcsigolyákat
rendbeszedve
két kisírt szemmel, tüzes iker-körrel
nézz a szemembe
hogy rendülne bele
a mohó, emléknélküli tenyészet
az egek mirígy-rendszere
s e megváltatlan földi lét.
József Attila!
te add nekem a reményt,
mert nélküle
romlott a napvilág,
a vér eves,
bár a fogad vicsorog,
bár a nyakad csikorog,
bólints, hogy érdemes,
cáfold meg halálos logikád,
te glóriás,
te kíntól bélyeges!
Képzeletemre bízzál édes munkát,
mert immár úgy szorgoskodik,
hogy a sarkamtól torkomig
forraszt rám forró hamubundát,
rádióaktív iszonyt -
félek, hogy minden rejtelmet kibont
s végül már semmi se fáj.
Hogy el ne jussak soha ama síkra:
elém te állj.
Segíts, hogy az emberárulók szutykát
erővel győzze a szív
szép szóval a száj!

halkabb_on Creative Commons License 2023.09.01 0 0 97819

William Blake: Dal


Együtt összhang, s szerelem
lelkeden és lelkemen:
ágaink keverve fenn,
gyökereink odalenn.
Ágainkon örömek,
csiripelők, édesek;
lábunk alatt halk erek:
ártatlanság, szeretet.
Rajtad almát hord az ág,
rajtam tündöklő virág;
lombod hinti illatát,
benne lágy a gerle-ágy:
fiókáit eteti,
bús énekét lengeti.
Lombod bűbájjal teli,
a szerelmet hirdeti:
ott fészkel a szerelem,
ott alszik az éjeken,
s nappal ugrál eleven
ágaink közt szűntelen...


f.: Weöres Sándor

halkabb_on Creative Commons License 2023.09.01 0 0 97818

Johann Wolfgang Goethe

A kis virág


Árnyékos erdőn
Bolyongtam én,
Sötétzöld sátor
Borult felém.


Egy kis virágot
Találtam ott,
Amely csillagként
Világított.


Utánanyúltam,
De kérve kért:
"Ne ölj meg! Nagy kár
Egy életért!"


Gyökérrel együtt
Kivettem őt,
Elültetém a
Házunk előtt.


Kertünk csendjében
Lel most hazát,
S virulni fog még
Sok éven át.


Dsida Jenő fordítása

halkabb_on Creative Commons License 2023.08.29 0 0 97817

Csukás István: Nyárutó


Lassan véget ér a nyár.
Rézsút súrolja a napfény a kertet, hónalj-árnyékot
növeszt a leveleknek, a mézarany parkettán elömlik
a nagyszoba hátsó faláig, a fehér tükörben tűnődve
visszadereng: örök hófalról az örökös napfény.
Tudjuk, de még nem törődünk vele, látjuk, de még másfelé
nézünk, az út közepén túl, a nyár közepén túl,
de már hibátlanul együtt, mint a szél és a lomb.
Darázs reszket és elélvez a gyümölcsillatban, édes, édes ősz jön,
felhangolt idegeket zsongató, érett ízeket kortyoltató.
Szemedből visszatükröződik az arcom, szívedből visszatükröződöm,
így teljesedek be, szelíden megérve immár az örömre,
ámulva és önfeledten reszketek a mosolyodban;
hát köszönöm, hogy vagy, hogy lélegzel, hogy jársz-kelsz,
hogy ajtót nyitsz, hogy öltözöl, hogy vetkezel,
hogy megfelezed minden percem, szívverésünkkel bedobogjuk az időt,
s vígan megszökünk belőle egy-egy kielégült órára,
visszarepülünk kamaszkorunkba angyalizmokkal,
s boldogan érkezünk meg újra s újra magunkhoz az ismerős úton.
És köszönöm, hogyha kell, csak úgy vagy, mint fehér falon
visszaderengő napfény, hogy ne féljek nagyon a papírra hajolva,
önkéntes, divatjamúlt őrszem, meg ne pucoljak s el ne vaduljak,
pofámon sörtét növesztve ne vicsorogjak, higgyem a nagyobb erőt,
a nagyobb hatalmat, a szelíden mosolygó ikonon a nyár végi aranyglóriát.
Alacsonyabban jár a nap, óriásira nagyítja az árnyékunkat,
s kivetíti, hová, milyen falra, milyen bohóckodó ugrabugra lesz
egyszerű mozdulatainkból, milyen hörgés lélegzésünkből,
milyen zuhanás ölelkezésünkből – kifordít önmagunkból ez a szörnyű
távlatú árnyjáték, hát köszönöm, hogy úgy élünk, mintha nem vennénk észre,
és hogy életünk mégis a miénk!

halkabb_on Creative Commons License 2023.08.29 0 0 97816

Márai Sándor: Zsoltár

 

A gyönyör fáj,
kéjes a bánat,
erős sodrával
örökre árad.
Ha elhord messze,
visszahoz egyszer,
mély folyóteste
úgyse ereszt el.
Partok dalolnak,
a fák jó zöldek,
ne bántsd a csöndet.
Ki gondja a holnap?
Karikakörbe útját
e görbe pályán
tán járja a Föld,
talán nem.
A célt ne kérdjed.
A Nap talán áll.
Az élet régibb
a halálnál.
Ámen.

halkabb_on Creative Commons License 2023.08.28 0 0 97815

Petőfi Sándor: Est


A nap lement.
Eljött a csend.
Szellőüzött
Felhők között
Merengve jár
A holdsugár,
Mint rom felett
A képzelet.


A városi
Nem élvezi;
Falun keresd:
Mi szép az est.
Utcára mén
Leány, legény,
S dalolni kezd;
Hallván a neszt,
Dalol vele
A fülmile
Lágy éneket
A lomb megett.


A kert alól
Furulya szól;
A pásztor ott
Tüzett rakott;
S míg elterül
A tűz körűl,
S megszólal a
Bús furulya:


Ökre, lova
Jár tétova,
És harmatos
Füvet tapos.
Akközben a
Kert ajtaja
Hallkan kinyíl;
Miként a nyíl
Odasuhan
Víg-boldogan
A pásztor, és
Van ölelés,
Van csókolás --
Ki volna más,
Ki eljöve?
Mint szép hive.


Mulassatok,
Ti boldogok!...
Mért köztetek
Nem lehetek?

halkabb_on Creative Commons License 2023.08.28 0 0 97814

Juhász Gyula: Nyár


A távol csillagok oly szőke fénnyel égnek.
(Annára gondolok, ki szőke s messze rég.)
Kaszálók illatát üzenik esti rétek.
(Annára gondolok, emléke enyhe, szép!)


A nyár ragyog, lobog. Pipacsosok a rétek.
(Annára gondolok, ó én letűnt nyaram.)
Őszünk be közeleg, falevél földre téved.
(Annára gondolok és siratom magam!)

halkabb_on Creative Commons License 2023.08.22 0 0 97813

Márai Sándor: Ajándék


És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,
a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,
a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,
egy emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden napszakban,
minden pillanatban!
Ajándék ez,
csodálatos ajándék.
A földig hajolok,
úgy köszönöm meg.

halkabb_on Creative Commons License 2023.08.22 0 0 97812

Kálnay Adél: Tükör


Mivé lettem, kérdeztem
a barnuló tükörtől, mivé lett
arcom, szép szemem, hová
tűnt fénye, csillogása, hajam
sötétje merre van?
Nem válaszolt, csak fürkészett
némán, vigasztalt volna, meglehet,
régóta ismer, tudhatta, félek,
akármit csak nem felelhetett.
Fordultam félre, ne lássam többé,
dühömben törtem volna szét,
megmoccant akkor, homálya
tisztult, s lehelte szinte, úgy beszélt:
Ne bánd az évek múlását arcodon,
ne a ráncokat lásd, s őszülő hajad,
mélyebbre nézz, láss el lelkedig,
mert ott élnek mind, kik fontosak.
Őszinte tükröd ott találod,
az mutatja meg végül, ki vagy,
mit én adhatok, csak látszat.
A mulandóság vagyok, a feledés,
ám lelked tükre örökkévaló,
mindent őriz és mindent jegyez,
amit benne látsz, az a valódi,
igazi arcod ő mutatja meg!
Döbbenten álltam, hittem is,
nem is, mit rám lehelt, de
azóta néha látni vélek benne
homályon túli fényeket,
valami tisztát, múlhatatlant,
talán az én arcom lehet.

halkabb_on Creative Commons License 2023.08.19 0 0 97811

József Attila: Nyári délután


Cseveg az olló. Néne
nyesi a pázsitot,
guggol. Hátulról nézve
is látni, ásitott.
Rádió nyüzsög. Szárnyak
dongnak az üvegen.
Lágy szellők táncot járnak
a puha füveken.
Az idő semmit játszik,
langy tócsa most, megállt.
Hogy elleng, abból látszik,
hogy remeg a virág.
Én sem tudom már régen,
alszom? vagy dolgozom?
Megterit feleségem
szép fehér abroszon.
Az eget is a tájon
vászonfény lepi el.
Csillog, mert üvegtálon
ül, a földieper.
Boldog vagyok? A kedves
mellettem varrogat
s hallgatjuk, amint elmegy
egy vak tehervonat.

halkabb_on Creative Commons License 2023.08.16 0 0 97810

Szécsi Margit: Szerelem


Hadd nézzem édes arcodat,
a szigorút, a régi-drágát,
az elviharzott ifjúság:
a nagystílű angyal tanyáját,
a cigány-élettől gyötört,
a marakodásoktól árvát,
hadd nézzem újból arcodat,
a szigorút, a régi-drágát.


Eladsz-e, elfogyasztol-e?
Nem leszünk kevesebbek tőle.
Elefánt-csordára elég
szívünk volt - marad még belőle.
Szent kezedtől se rettegek,
de fölséges légy mint az oltár,
mert megítélem arcodat,
mert ifjúságom társa voltál.

halkabb_on Creative Commons License 2023.08.16 0 0 97809

Kálnay Adél: Fohász


Ó fényes Hold!
Te látod éjszakáimat,
Ágyam szélén sápadtan ülök,
udvarod közepén ül így
az égi királylány.


Csak hallgatom,
milyen neszeket küld felém
bársonyos hangján az éj,
ez a jóságos gazda,
tied, s enyém.


Ablakomból látom,
fényedben fürdenek a fák,
hosszúra nőtt árnyékuk
ráborul a rétre,
s a folyóig ér.


Reszket lent a víz,
és reszket tétova lelkem,
mennék, de maradnék is
ebben a romló világban,
én, nyugtalan vándor.


Eressz el, Hold,
vagy emelj magadhoz végleg,
legyek inkább szellő vagy
pára, a táj felett suhanó árny.

Pannika127 Creative Commons License 2023.08.13 0 0 97808

Fuchs Éva

EMELT FŐVEL

 

Amikor azt hiszed elfogyott,

S nincs már több erőd.

Amikor azt érzed,

Ez, tovább nem mehet,

Emelt fővel élni nem lehet.

 

Összetört a bánat,

Ezernyi gond közt, homályban élsz,

feladnád már, nincs tovább.

S mégis, valami itt tart.

Nem tudod miért, nem tudod kiért?

 

Legyűröd a gondot,

lassan-lassan talpra állsz.

Az életet nem te adtad magadnak,

hát nincs jogod, hogy feladjad.

Az ember megmarad a holnapnak,

akkor is, ha gyötri a bánat..

Pannika127 Creative Commons License 2023.08.12 0 0 97807

Radnóti Miklós

Kánikula

 

Szomjasan vonúltak inni a fák

lehajtott fejjel a patakokra,

kertekből eresz alá költöztek

rémülten a rózsák és most, hogy

este lett, gyerekek halnak asszonyok

kék szemén s a hőség barna vállán;

csak poros hangyák nézik, csudára

kerekedve a füvek tetejéről,

hogy mire följött, szakálla nőtt a holdnak.

 

1931.

Pannika127 Creative Commons License 2023.08.12 0 0 97806

Hervay Gizella

VÉDTELENÜL

 

Te tudod, hogy csak a sorsom embertelen,

mégis borzongva elhagysz.

Nézem a táguló homályt a szemeden.

Kegyetlen vagy, hiszen csak a sorsom embertelen.

Kegyetlen vagyok, hogy is kérhetem,

hogy osztozz szétzilált életemen!

 

Embertelen sorsába zártan

megmaradhat-e embernek az ember?

Feláldozzam a mosolyodat?

Üsselek pofon szerelemmel?

 

Akár a meztelen gondolat,

olyan védtelen a vágy.

 

Az ember úgy sóvárog a tisztaságra,

hogy bemocskolja magát.

 

S a jóság olyan láthatatlan,

mint a virágba felszivárgó halál.

 

Tenyerem fáj, ha egy fa kérgét megsimítom.

Fáj-e a fának a simogatás?

Fáj-e neked a simogatás?

 

Akár a meztelen gondolat,

olyan védtelen a vágy.

 

S a tisztaság olyan láthatatlan,

mint a virágba felszívódó halál.

 

 

halkabb_on Creative Commons License 2023.08.10 0 0 97805

Kormányos Sándor: Búcsút mondani...


Nagy szerelmünk elviharzott,
nyomában súlyos csönd maradt,
vágy-szaggatta álmokon túl
könnyekbe fúlt a pillanat.
.
Remegő kézzel int a múlt
lebegnek tépett rongyai,
és valóságom üt szíven:
- nem tudok búcsút mondani...

halkabb_on Creative Commons License 2023.08.10 0 0 97804

Váci Mihály :
Kettesben önmagammal


Aki voltam, milyen messze van tőlem!
S aki leszek, az már milyen közel.
Már utolér, mellém lép, támogat,
és átölel.


Biztatva suttogja: Ne félj!
Valahogy majd csak megleszünk.
Hiszen szívünk marad a régi,
s ketten talán csak megőrizzük
az eszünk. Az már milyen közel.
Már utolér, mellém lép, támogat,
és átölel.

halkabb_on Creative Commons License 2023.08.09 0 0 97803

József Attila

 

Álmomban enyém vagy

 

A boldogságunk némán meghúzódott
És mi is hallgattunk a titkolódzó csöndben.
Kályhánk lángja is örömmel lobogott
S ajkunkat a szerelem szárazra perzselte.
A komoly falióra se mormogott
S meghökkentek akkor a büszke, fehér falak...


Álomban mindig egészen enyém vagy.
S hiszem fönn is néha, hogy megcsókoltalak.

halkabb_on Creative Commons License 2023.08.09 0 0 97802

Radnóti Miklós: Augusztus


A harsány napsütésben
oly csapzott már a rét
és sárgáll már a lomb közt
a szép aranyranét.
Mókus sivít már és a büszke
vadgesztenyén is szúr a tüske.

halkabb_on Creative Commons License 2023.08.09 0 0 97801

Dsida Jenő: Csak egy…


Csak egy van, aki lelkemet megérti,
Aki felfogja sóhajtásimat,
Csak egy van, aki örökre a régi,
Csak egy van, aki titkon megsirat;


Ki csókot adott, mikor nem is kértem,
És hozzám szól csak egyre, hangtalan,
Csak egy van, aki imádkozik értem –
És az is olyan nagyon messze van!

Lutra Creative Commons License 2023.07.30 0 0 97800

Kosztolányi Dezső

Ha negyvenéves...


Ha negyvenéves elmúltál, egy éjjel,
egyszer fölébredsz és aztán sokáig
nem bírsz aludni. Nézed a szobádat
ott a sötétben. Lassan eltűnődöl
ezen-azon. Fekszel, nyitott szemekkel,
mint majd a sírban. Ez a forduló az,
mikor az életed új útra tér.
Csodálkozol, hogy föld és csillagok közt
éltél. Eszedbe jut egy semmiség is.
Babrálsz vele. Megunod és elejted.
Olykor egy-egy zajt hallasz künn az utcán.
Minden zajról tudod, hogy mit jelent.
Még bús se vagy. Csak józan és figyelmes.
Majdnem nyugodt. Egyszerre fölsóhajtasz.
A fal felé fordulsz. Megint elalszol.

******************************

Haász János

Ha negyvenéves

Ha negyvenéves elmúlsz, egy délután egyszer
elbóbiskolsz, és aztán sokáig nem bírsz felébredni.
Mire magadhoz térsz, ablakodból látod,
a hegyek fölött a narancs, a vörös, a bíbor
kikeverhetetlen színeit ölti magára az ég.
Kikönyökölsz a párkányra, belélegzed a látványt,
mint egy szimfónia largo tételét.
Lent, a parkban hosszúra nyúlnak az árnyak.
Egy gazdájától elcsatangolt kiskutya
égnek emelt orral bújja a legfrissebb híreket.
Virágzó fák lombja fölött az újrakezdés
illata örvénylik a koraesti széllel.
Mennyi mindent mondtál életedben,
s csak akkor hallgattál, ha lett volna mit mondanod.
Egyfolytában vársz. Feszülten és türelmetlenül.
Hogy egyszer majd, a megfelelő pillanatban.
És akkor talán. De legalábbis majdnem.
Gyáva voltál egész életedben.
Nincs megfelelőbb pillanat a bátorságra.
A halált halállal győzni le.

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!