Keresés

Részletes keresés

ehmianév Creative Commons License 2019.03.01 0 0 95182

Berényi Betty: Alkonyat

 

Papucsban csoszogó,

könyvek közt motozó,

harmatot zokogó Múló Idő,

te sápadt mosolyú, szelíd kerítő,

az élet kútjából könnyeket merítő,

te Matató Motoszka, ki

elveszed orozva a Szépség talmi

külső vázát, hogy bensőjét

csak azok lássák, kik elsírták már

lázas gondjaikat, s elsiratták

széthulló önmagukat, kik egymásra

rakták a múló éveket, kik elmondták

már a legszentebb érveket,

kiknek a Szépség már csak egy

lenyomat, egy sziromról rebbenő

furcsa gondolat, egy játék, egy

rezdülés, egy húrnak pengése,

a testetlen lélek finom érintése,

… mely átöleli az anyagtalan teret,

s magához vonzza a Végtelent. 

Pannika127 Creative Commons License 2019.03.01 0 0 95181

Kuczka Péter

Kis dal a hídról

 

Nedvesen csillog rajt a mínium.
A szürke salaktöltés füstölög.
Megállok és csöndesen bámulom,
oly friss, hogy szinte érzik: még meleg.

 

Ez híddá vált emberi kapcsolat.
Még új. A formái is merevek.
Átfut rajta a hajnali vonat.
S a táj? A táj is majd hozzászokik.

 

A szerelmesemtől most váltam el,
ő alszik meleg ágyában tovább.
A míniumvörös nap égre kel
s beragyogja a töltés oldalát.

 

Lutra Creative Commons License 2019.02.28 0 0 95180

Nagyálmos Ildikó

A lényeg

Úgy álmodlak ébren minden este,
magamat benned megkeresve,
hogy megtalálj, s nevedre
mondom:
a te gondod összes gondom.
Bánatodat gyakran megérzem,
tisztességet nem lehet pénzen...
de mást igen, mi haszontalan,
bár lökném ki magamból magam,
hogy legyek mi vagy, szabadság,
járom,
ne hagyj magamból kitalálnom,
ha elfeledsz, meghalok este
magamban, tégedet keresve.

...........................

Pannika127 Creative Commons License 2019.02.28 0 0 95179

Fodor András

Tested kenyerén


Hogy tested fehér kenyerét
megosztottad velem,
ne legyen adományod,
ne legyen érdemem.

Legyen eleve rendelés,
a sors bocsánata,
amiért a pusztulás elől
kitérnünk nincs hova.

Mert nem ott volt a kezdet,
hogy megtaláltalak,
te nyitottad ki értem
magányosságodat,

és nem lopás, nem önzés
ha magam rád fonom,
bőrömön átparázslik
minden tulajdonom.

Míg ujjad fűzfarácsa
tarkóm kosárként óvja meg,
a hanyatló erő is
hozzád visz közelebb.

Bár fölsebez a hajnal,
megalvadt csönd az éj,
míg testünk kettős vérköre
forog, szoríts, ne félj.

Mit ér a léten-túli hit,
a vak remény mit ád?
Utazunk egymás áramán - nekünk
már nem kell más világ.

Lutra Creative Commons License 2019.02.27 0 0 95178

Gál Éva Emese

Jégmező

Kedvesem, én már olyan csöndben élek,
amelyben megdermedtek a szavak,
és fellebbezhetetlenül ítélnek
arra, hogy magamból kitiltsalak,

akkor is, ha soha nem érhet véget
az, amiből bomlik a végtelen.
Lelkünk szántotta föl a mezőket,
ekét fordítva messzeségeken,

hogy úgy foganjon meg a vers a tájban,
ahogy a szerelemben folytatás van,
akkor is, ha nincs hozzá föld, és ég,

de most, amikor a szó is belénk dermed,
s jégmezővé változtatja a verset,
már nem indulhatok többé feléd.

Pannika127 Creative Commons License 2019.02.21 0 0 95177

W. H. Auden

 

A halál recitativója

 

Hölgyek, urak, önök haladtak, tény s való,

s e haladás, belátom, szép siker;
már több az autó, mint a parkoló,
a hangsorompó ledöntve hever,
s lesz nemsoká a Holdon Wurlitzer,
de jól jegyezze meg, ki emlékezni fog,

a Kozmosz ura én, a Halál maradok.

 

Ifjat, merészt ugratni jó szeszély:
a hegymászók mállott sziklára lépnek,
uszót elvághat vontatókötél,
a gyorshajtó az útpadkára térhet,
másokkal várok, hadd legyenek vének,
amig kedvem szerint eldönti sorsukat
ennél infarktus, annál daganat.

 

Faj s vallási ügyekben liberális vagyok,
adó, hitel vagy társadalmi érdek
hidegen hágy, és nyiltan fordulok
ellenetek pirulák, hazug érvek,
finom szavakkal gyógyító dögészek;
Westchester matronái, Bowery fenekek,
mind táncoltok velem, ha dobomra verek.

 

Fodor András fordítása

Pannika127 Creative Commons License 2019.02.18 0 0 95176

Kisfaludy Atala

 

Dalaim forrása.

 

Mindig azt kérditek tõlem,

Dalaim honnan meritem,

  Honnan jõ a gondolat ?

Kérdjétek a természetet,

Hogy honnan jõ a kikelet,

  Hozva a virágokat.

 

Dalt lelek én a tavaszban,

A virágban, madárdalban;

  Dal leng hozzám a légbõl;

Dal lebeg a rózsaágon;

Dal száll le a napsugáron

  Hozzám a fényes égbõl.

 

Dal van a csillaghullásban,

Dal a virághervadásban,

  Dalt susog a falevél;

Daltól ragyog a fénybogár,

Daltól rezeg a holdsugár,

  És dalt hoz az esti szél.

 

Minden dalomat ott lelem

Istennek egy szent könyvében.

  E szent könyv a természet.

Istentõl jõ minden szépség,

Minden fény, minden üdvösség,

  Tõle jõ a költészet.

 

Pannika127 Creative Commons License 2019.02.17 0 0 95175

BERDE MÁRIA

IRGALOM

 

Ki soká nem borul emberi vállra,
Ahhoz a fák egyszer közelhajolnak.
Ki soká nem figyel emberi szájra,
Ahhoz egyszer a falevelek szólnak.
Ki soká nem örvend az emberekkel,
Egyszer a kertben, harmatkora reggel
Megérti, mit csíznek a csíz üzenget,
S mit a szél ujja az ágon kipenget.

Ki soká nem olvas emberi könyvet,
Az megtanulja, mit a felhők írnak.
Ki soká nem lát egy emberi könnyet,
Azért az esők patakokat sírnak.
Ki földi csókot immár sose kóstol,
Arra az ég lehajlik csillagostól,
S megérzi egyszer, hogy az Isten szája
Csókol a napban le reája.

Lutra Creative Commons License 2019.02.15 0 0 95174

Káldi János

Őszike

Emlékszel-e a volt-időre,
amikor itt jártam veled?
A táncos, mélyzöld fűzfasorra,
amit elfújtak a szelek?
A virágszirom két fecskére?
Verset írtak a víz felett.

Emlékszel-e a gyalogútra,
ami minket a Napba vitt?
A gyors-hullámú, futó rétre,
ahogy fölverte habjait?
A vakító, kis pipacs-lángra?
Minden éjemben az virít.

Lutra Creative Commons License 2019.02.14 0 0 95173

Komán János

Köszönöm, hogy
közöttük voltam
 
Ingyenes sírásóként élek,
szeretem ezt a mesterséget.
Már két világ is meghalt bennem,
már kétszer is kellett temetnem.
Uram, az én kedvem ne vedd el,
engedd, meghalnom szeretettel,
befejezném e mesterséget,
segíts, hiszen az idő éget!
Én e világból jól kilátok,
léteznek itt még más világok,
az enyém sincs már olyan messze,
jó lenne látnom befejezve,
legalább azt a privát tervet,
hogy ne cipeljek annyi terhet,
s tudjam: nem lesz a jövő béklyóm,
elfogadja az ajándékom,
és kedvvel és köszönve mondjam:
köszönöm, hogy közöttük voltam.

Lutra Creative Commons License 2019.02.14 0 0 95172

Bodor Pál

Ki így, ki úgy

Ki így, ki úgy. Ki tányéroz utána,
szép bókokat és tapsot kér magának -
ki lehajol, mint orvos megfigyelni,
meggyorsult-e a szívek dobogása.

Lutra Creative Commons License 2019.02.13 0 0 95171

Virágh József

Gázolsz gondban

gázolsz gondban sárban velem
karomba úgy szorítlak
homlokomon érted tövig
feketedik a csillag

ne sírj ne nézz rám szomorún
ne takard be a melled
verőér nyakas nyakamon
elpattan úgy szeretlek

s nem mondom lásd csak hallgatok
és elborulva nézlek
életed fölé nem hajol
szememnél ég sötétebb

Lutra Creative Commons License 2019.02.12 0 0 95170

Bertók László

Az idegenvezető elbúcsúzik

Nos, fönt vagyunk a mi kis városunk
legmagasabb pontján, uram,
innen szép minden,
ha távcsöve van,
nehogy elővegye,
tobzódjon a szem a
nagy büdös semmiben
vagyis a végtelenben, uram,
arra van a jövő,
mondhatnám, ugyanaz,
mint amikor a távcsövet
fordítva emeli szeméhez,
s nem hiszi el a messzeséget,
mert már rég belelépett
abba, amit érez,
és mégis futni kezd,
az ott a Béka-hegy vagy Béka-segg,
legalábbis
mi így csúfoljuk, hiszen
a szomszéd város csúcsa,
valamivel
magasabb, mint a miénk, dehát
ők élnek alatta, uram,
egyébként a lakosság apraja-nagyja
emelte azt is, mint tudja,
alföld itt minden,
igazi csúcsot
senkise látott még,
s valószínű, hogy nincsen,
aki ide
följut és lenéz
a nagy büdös semmibe,
az nem élt hiába, uram,
legalábbis így gondolják sokan,
pedig lentről a csúcs
állandó ködbe van,
s innen se látni pontosan,
hogy lent mi van,
merész
Párhuzamosok hozzák-viszik,
hogy is mondjam, tán az időt
onnan ide, innen oda, uram,
s állítólag a végtelenben
találkoznak, tehát
még a ködnek is értelme van,
de már megint mellébeszélek,
látja ott lent
azt a nagy fényességet?
mint a szakadék, vagy a
meztelen női test, olyan,
az a mi tengerünk, uram,
folyamatosan utána töltjük,
merthogy párolog,
hiába
fedtük be műanyaggal,
s kötöttük rá a csatornára,
köteles mindenki
naponta egy pohár vizet,
vagy egyéb folyadékot
belé-engedni,
és mindig zátonyra fut
néhány hajó,
az volna jó,
ha a napsugár még kisebb szögben
érne bennünket,
és befagyna,
akkor talán elnevezhetnénk
Közép-Európai-Jeges-tengernek,
vagy valami hasonlónak, uram,
az idegenforgalom miatt,
s hogy tudjuk a nevét mindannyian,
mit mondjak még?
nagyon csodálkozom,
hogy olyan szótlan,
s láthatja, magam is
rossz formában vagyok, uram,
sajnálom, hogy a saját útikönyvét
otthon felejtette, tehát
nézzen jól a lába alá,
ha leereszkedik,
mert az a sok kis pörsenés,
ami lefelé ködbe vész,
közelről mind csúcs,
és megcsúszik, ha belelép.

Lutra Creative Commons License 2019.02.12 0 1 95169

Agócs Sándor

Mi lesz velünk

tőlem messzire öregszel
alig látlak —
földig mostoha térdemmel
babrálnak

ölelek országutat
vasutat —
szólongatlak kitalállak

poshadt víz a nyál,
nyelem
ünnepre hiányra

álmom didergő kapualj:
vesztett csókok
kihűlt melegágya

Lutra Creative Commons License 2019.02.11 0 0 95168

Kiss Judit Ágnes

indián

Ne kérdezd, hová, az út vezet.
Vakondtúráshoz, hogy nehéz fejed
ráhajtva hallgasd, miként nő a fű,
s bábból a lepkék hogy bújnak elő.

Ne kérdezd, hová, az út vezet.
Talán egy hangyabolyhoz, hogy kezed
csuklóig fúrd bele, és hagyd, hogy fájjon,
hogy érezhesd: még itt vagy a világon.

Ne kérdezd, hová, az út vezet.
Vad erdőbe, hogy végre elfeledd,
honnan jöttél. A fákban nincs harag,
csak válaszolj, ha megszólítanak.

Ne kérdezd, hová, az út vezet.
Mély barlangba, mert ott rejtik neved.
S ha álmaidban egyszer megkapod,
ne szólj, ringasd, mint méh a magzatot.

Lutra Creative Commons License 2019.02.11 0 0 95167

Oláh András

sírodat rázom

Utassy József versére


szemfedőlapod bárki ha lerántja
tekints le Petőfi felboncolt hazádra

mit neked - írtad - zord Kárpátok bérce
(visszacseng Trianon lidérces szikéje)

mit neked cenzúra - kék szalag sem kell
-melleden tüdővész-égette rendjel

a jognak nincs asztala - nincs ami gátol -
vért köhögsz fuldokolsz mégis a mától

nincs bőség (kosár sincs: ellopták régen
és ne hidd hogy arcukat égeti szégyen)

sírodat Petőfi hiába rázom
sírod sincs s eszméd is elvetélt álom

Lutra Creative Commons License 2019.02.10 0 0 95166

Márai Sándor

 

A gyertyák csonkig égnek

 

/részlet/

 

.......................................

 

  Az ember lassan öregszik meg: először az élethez és az emberekhez való kedve öregszik, tudod, lassan minden olyan valóságos lesz, mindennek megismered értelmét, minden olyan félelmesen és unalmasan ismétlődik. Ez is öregség. Mikor már tudod, hogy a pohár semmi más, csak pohár. S egy ember, szegény, semmi más, csak ember és halandó, akármit csinál is... Aztán megöregszik a tested; nem egyszerre, nem, először szemed öregszik vagy lábaid vagy gyomrod, szíved. Így öregszik az ember, részletekben. Aztán egyszerre öregedni kezd a lelked: mert a test hiába esendő és romlandó, a lélek még vágyakozik és emlékezik, keres és örül, vágyik az örömre. S mikor elmúlik ez az örömvágy, nem marad más, csak az emlékek vagy a hiúság; s ilyenkor öregszel igazán, végzetesen és véglegesen. Egy napon felébredsz, s szemed dörzsölöd: már nem tudod, miért ébredtél? Amit a nap mutat, pontosan ismered: a tavaszt vagy a telet, az élet díszleteit, az időjárást, az élet napirendjét. Nem történhet többé semmi meglepő: még a váratlan, a szokatlan, a borzalmas sem lep meg, mert minden esélyt ismersz, mindenre számítottál, semmit nem vársz többé, sem rosszat, sem jót... s ez az öregség. Valami él még szívedben, egy emlék, valamilyen homályos életcél, szeretnél viszontlátni valakit, szeretnél megmondani vagy megtudni valamit, s tudod jól, hogy a pillanat majd eljön egy napon, s akkor egyszerre nem is lesz olyan végzetesen fontos megtudni az igazat, és válaszolni reá, mint ezt a várakozás évtizedeiben hitted. Az ember lassan megérti a világot, s aztán meghal. Megérti a tüneményeket és az emberi cselekedetek okát. Az öntudatlanság jelbeszédét... mert az emberek jelbeszéddel közlik gondolataikat, feltűnt neked? Mintha idegen nyelven, kínai módon beszélnének a lényeges dolgokról, s ezt a nyelvet aztán le kell fordítani a valóság értelmére. Nem tudnak önmagukról semmit. Mindig csak vágyaikról beszélnek, s kétségbeesve és tudatlanul leplezik magukat. Az élet majdnem érdekes, mikor megtanultad az emberek hazugságait, s élvezni és figyelni kezded, amint mindig mást mondanak, mint amit gondolnak és igazán akarnak... Igen, egy napon eljön az igazság megismerése: s ez annyi, mint az öregség és a halál. De akkor ez sem fáj már.

 

.......................................

Lutra Creative Commons License 2019.02.10 0 0 95165

Erdélyi József

Elrepül a madár

Elrepül a madár ha meghalok,
kirepül a kalitból holtan is,
Tudja vagy nem azután valaki
valaha ha valaha voltam is;
hogy voltam vagy nem . . . talán nem is voltam;
nevem csak álnév, — sosem volt enyém. —
Ismeretlen költő névtelen műve:
gazdátalan szerzés a költemény,
gazdátalan madár, mely él dalában,
dalolják még, míg el nem feledik;
de más dalokban vissza-visszacsendül
mert hogy nem felejtik, akik szeretik ...
Az a madár, mely egy szomorúfűzfán
fejfába vésve mindjárt égre száll,
s leszáll ha, — ha leszáll más szomorúfűzre
hogy meg ne fogja a csontkezű Halál;
gyűjti mely a dalt, — a némaságot,
a csendet, azt a sírit szereti. ..
Az szereti azt a kismadarat
ki balga hitét a feltámadásba,
a másvilági életbe veti,
s azt híreszteli hogy a szerelem
erősebb a halálnál, mert örök,
s hogy a halál csak az élet árnyéka,
de él az élet! — nem foghatja rög!
A rögből csak táplálkozik az élet,
a férfimag és a női pete ,—
egyévi levél az egyén az élet
égigérő fáján ... Az igazi
élet az emberiség élete!.. .
Elrepül a madár ha meghalok,
de élnek tovább és szállnak szívre,
szájról szájra az én dalaim,
az én halhatatlan
dalosmadaraim.

Lutra Creative Commons License 2019.02.09 0 0 95164

László Noémi

Levélregény

A Galéria árnyékában ültem,
néztem, hogyan lüktet a tér.
Fehér-fekete-szürke volt a város,
mint képernyőn egy sietős levél.

Köd ül az úton, apád jár eszedben,
a Rádayban új kocsmát avatnak,
borzas galambok tanyáznak a gangon,
eső esett, majdnem betört egy ablak,

tanítasz, olvasol, csomagban könyv jött,
zsenik csevegnek vendégségben nálad,
az ismerősök furcsán méregetnek,
dadogsz, feszengsz, vonogatod a vállad...

Őszvégi, sűrű adatforgalomban
a kultúrzsongás jótékonyan elnyel:
két szépen süllyedő talán-szerelmes,
bizonyság helyett félidézetekkel,

hogy másról a ruha, rólunk a máz
kerül le szemtől szemben állva.
Lassan hat óra lesz, megérkezel.
A nap szédítő fényt vet a világra.

Lutra Creative Commons License 2019.02.08 0 0 95163

Mezey Katalin

Ha Krisztus
még egy esztendőt megér

Ha Krisztus még egy esztendőt megér,
nem feszítteti keresztre magát.
Leteszi a messiás-csuhát,
s halat fog Genezáret taván.
Nem szidja a változó szerencsét,
s nem dicséri a jó fogást,
feje alatt éles kést rejt a rongy,
követ dob vissza, s kenyeret eszik.
Ha Krisztus még egy esztendőt megér,
nem adja át magát az árulónak,
és nem vall színt ellensége előtt.
Tudja, mikor kell ütni vagy szaladni,
tudja, hogy anyja könnye többet ér
minden virágesőnél, jó tanácsnál.
Asszonyt vesz, s gyermekét megtanítja,
hogy jobb a szemet árnyékban tartani,
mint jóhiszeműen kerekre nyitni.
Ó, harminchárom év villámcsapása
irgalmatlan fény, felismerés!
Hogy a gonosznak ellent kell állani,
s hogy nem a legjobb a gyors mennybemenés.

ehmianév Creative Commons License 2019.02.07 0 0 95162

Ingeborg Bachmann: Elidegenedés

 

Én már nem tudok fákat látni a fákban.

Az ágaknak nincs levelük, mit a szélbe tartanának.

A gyümölcsök édesek, de szeretetnek híján.

Még csak jól sem lakatnak.

Mi lesz ebből, mondd?

Szemem elől menekül az erdő,

fülem elől a madarak szájukat csukják,

rét nekem nem lészen ágyam.

Elteltem az idővel

és éhezem rá.

Mi lesz ebből, mondd?

 

Éjjel tüzek fognak égni a hegyeken.

Elinduljak-e, közeledjem-e újra mindenekhez?

 

Én már egyetlen útban sem tudok utat látni.

(Adamik Lajos fordítása)

 

Lutra Creative Commons License 2019.02.06 0 0 95161

Kalász László

Mélyen ott ül a vágyunk

Mélyen, ott ül a vágyunk
Ránk, földi emberekre,
ilyenkor, éjjel-tájon,
ránk kacsintgat az álom
rezgős csillagszemekkel.
S szerető szemű lányok
lopóznak a szívünkbe.
Engem is gyarlóság von
ilyenkor, éjjeltájon
jól ismert közelükbe,
ha a tavasz megmozdul,
s kibúj a téli tokból.

De ez az éj megváltó
szelekkel csókolt szájon —
más ember meg ne szánjon :
én nem csókoltam vissza,
s lelkem csak félve issza
ízét, ám viszont nem mer
szeretni : — ez az ember,
amíg nagy dolgok hívják
aprókban leli írját
fájdalmának, vágyának.
S mélyen ? — Tesped a bánat.

Mélyen, ott ül a vágyunk
valami szépre, másra —
nem futó feledésre,
s meg-meglendül a szárnya,
s felbolygatja rakásra
csipegetett kedvünket.
Borzongunk, s rádobáljuk,
takarni, egyre-másra,
lopkodott életünket,
de nem vigasztal minket,
csak, mint a sebesültek :

ajándékokat rágunk,
bár őrjít csonkaságunk.

Lutra Creative Commons License 2019.02.06 0 0 95160

Darányi Sándor

Ariadné

Hogy annyi nőre vágytam, a bejárható
Kitörési útvonalak természetét jellemezte,
Nem engem, a börtön alaprajzát. Mert végtére is
Mi a szerelem, ha nem rejtekajtó? S a vágy, hogy rátaláljunk,
Szabadulás művészete, szökés; és folyton visszazuhannunk
Is csak az itteni gravitáció jellegéről mond valamit,
Meg hogy akkor más kiutat kell keresni, mert a hús
Cserben hagy, csapdába ejt, nem kijárat, hanem a kriptából előleg,
Noha kezdetben többnek látszott.

Az anima semmire nem törekszik, mégis mindent elér,
Innen a hitele. Mutatja az utat,
Jó és rossz egy neki, noha akarattal nem okoz bajt,
Csak hív a helytállás közepette, egyre halkabban,
Ám lankadatlanul. Ő kalauzol el
Romlandó másaihoz, maga romolhatatlan,
Hogy belsőből külsővé váljék, alakot keres magának,
Mert a változatlanságban van valami szegényes,
Vezetőd tévutakon; rá ismersz folyton, minden nevetésben
És sírásban, elbűvölő akaratlanok leányára, akinek lényege,
Hogy oly kedves legyen hozzád, amilyen te sose voltál magadhoz,
Ezért kerested pont őt, aki adni megtanít,
És nincstelent, megtanít elfogadni.

Noha nem volt pontos elképzelésem, mi a feladatom,
Igyekeztem rugalmasan kitérni előle, és biztosan másutt
Kötöttem ki, nem ahová a szelek hajtottak volna,
Navigálva kényszeresen, ezzel a szabad akaratnak
Nevezett valamivel, ami akár a szextáns,
Úgy működik, ha a kételyt leeszi róla a rozsda;
Mi pedig érezzük még a konstellációkat,
De erejük már meghalad. A belső csillagképek
Mindenórás világa, mindenki feje fölött
Ugyanaz az égbolt, a tudattalan görbülete,
Szerepharcra boldogság akarása, legmagasabban pedig
Az üdvharc, de mind csak tájékozódás, kanyar az útvesztőben
Egy beépített akarat iránytűjét követve,
Hogy van kijárat, csak a fonalat kell megtalálni ismét,
Ebben a fáklyátlan sötétben. Mert hajózni kell, nem élni.

Lutra Creative Commons License 2019.02.05 0 0 95159

Köllő Csongor

Végrendelet

Földi javaim, lám,
mind a tietek,
csak az emlékem,
csak azt az egyet
ne adjátok senkinek.

Lutra Creative Commons License 2019.02.05 0 0 95158

Tóth Erzsébet

Összetört vers

                            Húgomnak

Barackot, meggyet,
szilvát zabáltam egy férfi helyett,
azt mondja ez a dudvás, csalános örökélet.
Hiába borult érte virágba a kezem,
Hiába feszített maga alá a Nap.
Hiába könyörögtem olyan hangosan,
hogy fölvertem álmukból a lelenc isteneket.
Azt mondják a madarak
nem ott van a Gellérthegy ahol én kerestem.
Nem ott van a Duna,
te is máshol vagy, nem fekszel itt mellettem,
kerüljelek már téged is, mint a tükröket,
meneküljek tőled.
Ha a verseket ledobhatnám mint a szoknyát,
ha valaki leemelné őket a világ tetejéről,
mint tortáról a marcipánhuszárt. . .
de a versek szerelmes csillagok,
nincs testük, árnyékuk, helyük,
olyanok mint én.
Meg a fényeskedő ribanc angyalok.
De én elkísérem a szeretőjéig,
elkísérik a nyári dobok,
csak az egész tavasz az én ágyam legyen,
csak fájjon már egy kicsit a szíve,
holnapra igaz lesz amit ma hazudtam.
Ne kérdezz, ne sírj, ne érts meg.
Nekem sem beszélhet már senki a fájdalomról.
Nem énekelhet. A fájdalom néma mint a halál.
Majd visszatérek mint a kutyák, sántán, megőszülten.

                              *

Visszatérsz
hogy ne csak élni, meghalni se legyen már miért,
hogy ezután se lásd az arcokat, ne lásd a fegyvereket,
szóljon suttogva a parancs: ne zavard a mosolygást!
Hogy több legyen a jóltartott,
tenyésztett bámészkodó, és érkezzen a büdös levegő
hermetikusan elzárt vagonokban,
érkezzen postagalambbal, érkezzen borítékban,
és késsel támadj megint a karácsonyra,
és hulljon a hó, hulljon még négyezer évig,
és hulljon feketén szívedről hazádra a káromkodás.

Itt te nem lehetsz kenyérosztó.


                              *

Egyszer majd
hajnalt hordunk újra a szívünk alatt,
a költők álomtól véres arccal ébrednek,
úgy állnak az emberek elé,
újra parancsolnak és rendelkeznek,
és gyönyörű lesz újra
mint egy palotában lépdelni a lángok között,
porrá égni mosolyogva.

ehmianév Creative Commons License 2019.02.05 0 0 95157

Szilágyi Domokos: Megvert az Isten

(Kézirattöredék)

 

Megvert az Isten
élettel. 
Meg a szerelem: 
élnem kell. 
Meg a halál is: 
félnem kell. 
Megvert az Isten 
élettel.

 

Meg a poézis 
vallással. 
Meg a muzsika 
hallással. 
Meg az éj éber 
alvással. 
Meg a szerelem 
egymással. 
 

 

Fekszem, virrasztok 
megverten. 
Balekség díját 
megnyertem. 
Ostobaságét, 
én, marha. 
Lettem ilyen kész- 
akarva. 
 

 

Lettem, hát lettem, 
nyöghetem. 
Nincs piros ászom, 
tök hetem, 
tüdőm akár ki- 
köphetem – 
lettem és tettem – 
nyöghetem. 
 

 

Lettem, hogy legyek 
végtére 
ország-világnak 
cégére; 
ki tudja, ilyen 
cég ér-e 
bármit is – járjunk 
végére. 
 

 

Föld alatt dől el, 
nem másutt, 
föld felett, füstben – 
nincs már út, 
akadjon az, ki 
megértse, 
ne vélje, hogy csak 
azért se. 
 

 

Függök a légben, 
és a föld közt – 
választhaték vón jobb 
időközt? 
Mindegy. Hisz nem én 
választék. 
Legfönnebb, hogy nincs 
választék 
 

 

hajamban – ez is 
valami. 
Ki tud mindent meg- 
vallani? 
Ki tud mindent meg- 
hallani? 
Vagyok. És ez is 
valami.

Lutra Creative Commons License 2019.02.03 0 0 95156

Raffai Sarolta

Valamikor, valamikor

Alig hiszem, hogy emlékeznél:
a kert, a rét rideg —halott.
Más hajnalba fordul az éjjel,
nem úgy, mint régen forgatott.

A permet összegyűjthetetlen,
a harmat páraként csapong,
búnak barázda —rengetegbe:
s én látásuk se vállalom.

Az időzített szerkezetben
csörömpölés robban naponta,
minden nyüszítő hajnalon.

Mosolygásod fel nem piroslik:
magáért rebben, mint a szégyen.
Hogy ujjak érintették egymást
valamikor, valamikor —
én sem emlékszem.

Lutra Creative Commons License 2019.02.03 0 0 95155

Keresztes Ágnes

Virágének

Aki kopog, az a szél csak,
levél ha jön, falevél csak,
homlokomat felhő lakja,
csillagom bujkál alatta.

Forgolódom csupa sebben;
soha még keservesebben,
uramisten, ilyen hosszan
még sohasem várakoztam!

Ha nem nyílhat boldog tőről,
terem a virág erőből —
hiába hogy sírva alszom,
nevetéssel szám bevarrom.

Mit is mondjak, ha nem érted:
csaláningben jártam érted,
madár vagyok, aki társul
téged választ, vagy elárvul.

Lutra Creative Commons License 2019.02.02 0 0 95154

Nagyálmos Ildikó

Állapot

Félek magamban megtalálni
mindent mi te vagy, mi én vagyok,
hogy mondjam el, míg velem hálnak
ördögök, szürke angyalok,
hogy te vagy a tavasz,
minden, mi élet
te vagy a gyönyör, vágy, öröm...
minden te vagy, a nyár, az ősz is,
magamból beléd költözöm.
Félek kutatni benn, a létben
valami újszerű anyag fogan,
nem ismerem, idegen tőlem,
téged kereslek, téged, Uram.
Míg odakint sűrű cseppekben esik,
idebent farkasok, s disznók hada,
űznek messzire, féltő karodba,
téged keresni, benned magam.
Félek tőled messzire lenni,
hol bántanak, s én nem bánthatok,
gondolatban gyakran hozzád szököm.

Szükségszerű az állapot.

Lutra Creative Commons License 2019.02.02 0 0 95153

Kiss Tamás

Úgy várom...

Úgy várom nyárra az enyhe őszt,
s a lucskos őszre a telet,
legjobban mégis a tavaszt,
a napot, fényt, a meleget.

Így élek hosszú évek óta,
ebben lelek vigaszt csupán,
hogy mint a rab, számlálgatom:
jön egyik a másik után.

Így élek én már évek óta,
sohasem azzal, ami van,
csak ami lesz. De már tudom
s élvezem, hogy csalom magam.

Tán nem csalás a csikók futása,
s kezünkben a virágos ág,
kék ég, a zöld lombok között,
a visszatűnő ifjúság?

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!