Keresés

Részletes keresés

Törölt nick Creative Commons License 2003.04.13 0 0 8
"Hozzászólás tárgya: Szerb kisebbségi képviselők választása: 2002.10.20.

-----------------------------------------------------

Tisztelt Baja Város Választópolgárai !

Alább felsorolt barátaimmal egyetemben, szerb kisebbségi képviselőként - de nagy részben a bunyevác nép érdekében is - kívánunk városunk életével kapcsolatos kérdésekben hasznos tevékenységet folytatni. Szem előtt tartva azt a nem elhanyagolandó szempontot, hogy déli szomszédainkhoz fűződő tradicionális kapcsolatunk újabb és újabb ápolása, a szünetelő gazdasági élet ismételt fellendülését segítheti elő.
A RO-RO-programként közismert, nemzetközi jellegű központiságunk elvileg sok ember létét, megélhetését kellene, hogy biztosítsa. Ezen a téren történő továbbhaladás egyik alapfeltétele a jó szomszédi viszony ápolása, a helyi kisebbségek jogai nem csak papírforma szerinti, hanem a szó szoros értelmében vett gyakorlása is.
Szavazataikra főként ezen szempontok miatt kérjük Önöket, keresztjeiket az alábbi nevek közül kiválasztott maximum 5, azaz öt , az Önök számára szimpatikus név mellé szíveskedjenek húzni.

Megelőlegezett köszönettel: Muity Mijo "

Illene valamit mondani, hogy ezen meghirdetett programból mit sikerült megvalósitani.

Törölt nick Creative Commons License 2003.04.09 0 0 7
"Sajálatos dolognak tartom azonban (és ezen nem nevetek),hogy egy kisebbségi képviselőt nem érdekli az a fórum ahol beszámolhatna megválasztott képviselői tevékenységéről." – válasz rá A Képviselőtől: „…te és egyes cimboráid számomra méltatlanok vagytok arra, hogy komoly dologról szót váltsak veletek..” Példamutató magatartás! Kívánom neki, sok hozzá hasonló emberrel hozza össze a sors.
Törölt nick Creative Commons License 2003.04.09 0 0 6
Bizonyos nemzetiségi képviselők, nem igazán a törvény szellemének megfelelően a "szolgálni" részt tarják fontosnak. Sokkal inkább a networking tevékenységre helyezik a hangsúlyt, amelyet igyekeznek saját maguk javára forditanak.

Természetesen nehéz úgy képviselni egy kisebbséget, ha nem annak a képviseletében jutott képviselőséghez az illető.

Törölt nick Creative Commons License 2003.04.08 0 0 5
Valahogy, mégis az-az érzésem, hogy hiába a jogok és törvényes lehetőségek, de senki nem képviseli ennek a kisebbségnek az érdekét, pedig, ha jól emlékszem volt aki nagyon kérkedett a bunyevácságával választás környékén, de mára az igéretek hasonlatossá váltak a "nagypolitika" igéreteihez.
Sajnos, nem emlékeszem, ki volt az aki igérgette, hogy felvállalja a bunyevácok érdekképviseletét?
Tudja valaki?
Törölt nick Creative Commons License 2003.04.07 0 0 4
Nna itt van (persze én ehhez nagyon nem értek, de talán van aki igen):

Abban az esetben, ha valamely nemzeti vagy etnikai kisebbség a településen nem rendelkezik kisebbségi önkormányzattal (ld. kisebbségi önkormányzatok), a helyi önkormányzat elott a szószóló képviseli a kisebbséget. Ha azonban a településen kisebbségi önkormányzat alakul, a kisebbség képviseletét a kisebbségi önkormányzat látja el.

Szószóló az lehet, aki a helyi önkormányzati választáson a kisebbség jelöltjeként indult (ld. választások). Ha ugyanazon kisebbség jelöltjeként többen is indultak a választáson, az a jelölt válik szószólóvá, aki a legtöbb szavazatot kapta.

A kisebbség képviselete a szószóló esetében azt jelenti, hogy a szószóló

tanácskozási joggal (azaz szavazati jog nélkül) jogosult részt venni az önkormányzati képviselo-testület vagy bizottság ülésén a kisebbséget érinto napirendi pontok megtárgyalásán, ideértve a zárt üléseket is. Kérelmére hozzászólását a jegyzokönyvben rögzíteni kell;
javaslatot tehet a kisebbséget érinto ügy megtárgyalására, amely javaslatot napirendre kell tuzni;
véleményét ki kell kérni a kisebbséget érinto önkormányzati rendelet megalkotása elott;
kezdeményezheti, hogy a bizottság kisebbségi ügyben hozott döntését vizsgálja felül a képviselo-testület;
a kisebbséget érinto ügyekben felvilágosítást, tájékoztatást kérhet, amelyre érdemi választ kell adni;
kisebbségi ügyben kezdeményezheti a polgármester, a jegyzo vagy az ügyintézo intézkedését;
kezdeményezheti, hogy a képviselo-testület a kisebbségi ügyben forduljon a megfelelo állami szervhez (Országgyulés, köztársasági elnök, Kormány, miniszter, közigazgatási hivatal).

Előzmény: Törölt nick (3)
Törölt nick Creative Commons License 2003.04.07 0 0 3
Ha jól tudom létezik olyan,hogy nemzetiségi szószóló. Mert ugye nem mint a bunyevácok képviselője lett megválasztva. Ha ennek a "csoportnak" nincs képviselője akkor szószólójának kellene lennie. Nna mindjárt megnézem:))
Előzmény: Törölt nick (2)
Törölt nick Creative Commons License 2003.04.07 0 0 2
Érdekes lenne megtudni, hogy a bajai nemzetiségi képviselők ezen jogositványaik közül melyekkel éltek már.
Engem különösen a bunyevácokkal kapcsolatos tevékenység érdekelne, de tudomásom szerint nincs senki a testületekben, aki ezért a nemzetiségért valaha felemelte volna a hangját.
Törölt nick Creative Commons License 2003.04.07 0 0 1
csak emlékeztetőül:
A helyi kisebbségi önkormányzat a következő jogosítványokkal rendelkezik:
-a kisebbség helyzetét érintő bármely kérdésben megkereséssel fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv vezetőjéhez (tájékoztatáskérés, javaslattétel, intézkedés kezdeményezése, kifogásolás), amelyre az köteles érdemi választ adni;
- meghatározza a részére elkülönített vagyon használatát, költségvetését, zárszámadását, szervezeti és működési rendjét;
- meghatározza nevét, jelképeit, kitüntetéseit, a kisebbség emlékhelyeit és helyi ünnepeit;
- intézményt alapíthat a helyi közoktatás, média, hagyományápolás, közművelődés területén;
- gazdasági szervezetet alapíthat, pályázatot írhat ki, ösztöndíjat alapíthat
Törölt nick Creative Commons License 2003.04.05 0 0 0
még mielőtt valaki a helyesirási hibákat kezdené el javitgatni az érdemi megszólalást mellőzve:

... de nincs egy olyan sem...
... képviselőktől ....

Előzmény: Törölt nick (-)
Törölt nick Creative Commons License 2003.04.05 0 0 topiknyitó
Sok fórumban van lehetőség kérdéseket feltenni a képviselőknek, de nincs egy ilyan sem, ahol a nemzetiségi képvisőktől lehetne kérdezni.
Ezt a hiányt pótolja ez a topic.

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!