Keresés

Részletes keresés

Búzavirágkék Creative Commons License 4 napja -2 0 947

leporello Creative Commons License 2023.09.11 0 0 946

Teresa7 Creative Commons License 2023.09.02 0 0 945

 

Claude Monet: Hajnal

 

 

Szabó Lőrinc

 

REGGEL

Szokatlanul nyugalmas most a reggel;
az úton csak vigyázva járhatunk, mert
a hajnali eső arany csigákat
vert le a fákról. Tisztább vonalakban
sorakoznak fel a távoli dombok
és mikor a lassan melegedő föld
a hajnal könnyét már visszalehellte:
oly friss a szín, üveglelkünkön át oly
zenében úszik minden, mit a szem lát,
hogy e forró és nedves ragyogásban
levedlik rólunk az ember magánya
s nem is magunkat, nem idegeinket
érezzük zsongani: oly mély gyönyörré
sürűsödik az élet, hogy ilyenkor
hajam az erdő ruganyos hajával
összefolyik, karom ölelve nő a
kék láthatárba, mellem eke vérzi,
hangom a szél dala és az örök Nap
az én szemeimből nevet a földre.

Törölt nick Creative Commons License 2023.03.16 0 0 944

Törölt nick Creative Commons License 2023.03.09 0 0 943

- Florence - Creative Commons License 2023.02.21 0 0 942

Törölt nick Creative Commons License 2022.12.12 0 0 941

Teresa7 Creative Commons License 2022.12.04 0 0 940

 

Gyóni Géza

 

Álmok

 

Ha a robotban kimerülve
Párnámra hajtom bús fejem,
Lelkemre mintha galamb ülne,
Te édes képed megjelen.

 

A fényes álmok a tiéid
Azokat mind neked adom –
Álmodja bár a lelkem végig
Selyempárnán vagy kőpadon.

 

És álmodom selyemhajaddal,
Karod szelíden átölel…
De virrad. Újra itt a hajnal.
Varázsos képk búcsúzni kell!

 

Elűzlek, mint a nap az égről
A fényes hajnalcsillagot –
Habár a fájdalom terhétől
Napestig összeroskadok.

Törölt nick Creative Commons License 2022.11.28 0 0 939

Törölt nick Creative Commons License 2022.11.28 0 0 938

windy autumn forest Creative Commons License 2022.11.11 0 0 937

Törölt nick Creative Commons License 2022.10.10 0 0 935

Törölt nick Creative Commons License 2022.09.26 0 0 934

Teresa7 Creative Commons License 2022.09.25 0 0 933

Beney Zsuzsa

 

Tavasz

 

Gyere, kicsi lepke,
szállj le az ágra,
ragyogj föl, csillag,
világíts az ágra,
hullj, eső cseppje,
lágyan az ágra –
hadd dajkáljon száz kis bimbót
hajnal hasadtára.

 

 

 

Teresa7 Creative Commons License 2022.09.25 0 0 932

Szabó Lőrinc

 

Ébredés

 

Áttetsző arany ingében ragyogva
jött a nyári hajnal az égen át:
azt hitte, hogy még alszom, mert mikor
házam elé ért, elmosolyodott,
körülnézett s a nyitott ablakon
nesztelenül beugrott a szobámba,
aztán könnyű ingét ágyamra dobva
bebújt hozzám a takaró alá.
Azt hitte, hogy még alszom s megölelt
s én mozdulni se mertem, félve, hogy
felébredek és álomnak remélve,
hogy ébren vagyok…és húnyt szemmel és
mozdulatlanul és remegve tűrtem,
hogy karjaimba fészkelje magát,
s mintha egyetlen érzék erejébe
gyűlt volna testem-lelkem minden éhe
és szomja és a beteljesedés
minden ígérete, csak a tapintás
néma ajkával s vak szemeivel
szürcsöltem, láttam, éreztem, öleltem
az égi vendég ajándékait:
ujjainak játékában a napfény
lobogó lepkéit, karjában a
rét illatának harmatos husát
s egész testében az egymásbaringó
felhők mindenütt egyforma ölét.
Mondom, húnyt szemmel, mozdulatlanul
feküdtem ott gyanútlan karokban,
de mikor végre álom s ébredés közt
félig tolvaj s fél-részeg öntudattal
megloptam az istenek gyönyörét,
nem bírtam tovább és csókolni kezdtem
és felütöttem a szememet…Ő
épp fölnézett rám: A kedves mosoly
megüvegesedett rémült szemén,
arcán elsápadt és kigyúlt a szégyen:
Te meglestél!… – sikoltotta s felugrott
és menekült, már az ablakhoz ért
és belefoszlott a hajnali égbe.
Én felültem és értelmetlenül
és soká bámultam magam elé:
szénaszag csapott be az ablakon,
messziről zúgott a hegyi patak,
a szoba még sötét volt, de a nap már
ágyamra tűzött, és a takarón
úgy pihent a fény tűzfátyola, mint
egy odadobott könnyű arany ing.

Teresa7 Creative Commons License 2022.07.11 0 0 931

Kun Zsolt: Kék hajnal

 

 

Weöres Sándor

 

KÉK A HAJNAL

 

Kék a hajnal, kék,
harmat hinti még.
Éledező tarka mező
tavaszi csokra szép!
Kék fönn az ég!
Kék fönn az ég!
Tavaszi szellő fújja hátunk,
ragyog a kikelet, örül a lég!

 

Nóta, meg ne állj,
szállj te, szállj te, szállj!
Fütty kanyarúl, arc kipirúl,
szapora móka vár!
Zeng, zsong a táj!
Zeng, zsong a táj!
Viola-kedvünk, szöcske-lábunk,
röpül a cinege, dalol a száj!

Teresa7 Creative Commons License 2022.07.10 0 0 930

 

Utassy József

 

Szerelemhajnal

 

Te fölkelő-nap-arcú!
Hajadba hálni jár az éj.
Te tavirózsa-kedvű!
Szép vagy. Beúszom érted.
Csurog a fény majd rólam!
Körülcsoboglak: nyílj ki.
Virradó Szerelmem!
Fejemet lehajtom:
koronázz meg engem.

alabástromfehér Creative Commons License 2022.06.13 0 0 929

alabástromfehér Creative Commons License 2022.06.10 0 0 928

Teresa7 Creative Commons License 2022.05.23 0 0 927

József Attila

 

Kedvesem

 

Bizony a szirmok összeborulnak este.
Nem akartalak megcsókolni se,
Csak hogy kicsit itt érezzelek mellettem,
Mint kisgyerek az édesanyját.
A vackorfa a beojtott ággal összenő,
Én is jobb vagyok, hogy beojtottál csókjaiddal,
Én kedvesem,
És szebb is vagyok, miként az éjszaka
A számlálhatatlan csillagoktól.

 

Meleg vagy: esőt hozó tavaszi szél,
Mely fogócskára tanítja a gyerekeket
És fölkelti a sáros füveket.
Régóta várt mellem bozontos rengetegje,
Hol éhesen, meg félfagyottan
Indulatok aggancsos csapata öklelődött
És most, íme,
Békén legelgeti liliomszavaidat
Meg a violákat.

 

Mert megjöttél, hisz meg kellett jönnöd,
Én kedvesem.

 

Még sötét van,
Leheletünk se látszik,
De ablakunkon ragyognak már a jégvirágok,
Odaki hajnalodik
S én még mindig csókokat beszélek.

 

 

 

Babuyaga Creative Commons License 2022.05.13 0 0 926

bilancia Creative Commons License 2022.05.12 0 0 925

Teresa7 Creative Commons License 2022.02.20 0 0 924

Hell István

 

Hajnali ének


Jeszenyin Szergej Alekszandrovicsnak

 

Elkártyáztam a gyenge szivem,
suhogasd le a szoknyád, hajnal!
Pálinkát lehelek rád szeliden,
megháglak nehezen, halkan.

 

Jőj, Oroszország, vodka-virág,
nevetés nékem a véred!
Pince-fehérek a volgai fák,
tejszínű, szűz ez az ének.

 

Lebukik fejem és úgy zokogok,
haloványul bennem a bánat,
veretik körülöttem az ősi dobot,
szaladok, hajnal, utánad.

 

Ez a csont-pufogás, ez a hanti-rege
hitemet hirdeti híven,
kataton bálvány, légy fekete,
hiszen elkártyáztam a szívem.

 

(Vlagyimir, 1973)

Teresa7 Creative Commons License 2022.01.27 0 0 923

József Attila 


MIÓTA ELMENTÉL

 

Mióta elmentél, itt hűvösebb
a sajtár, a tej, a balta nyele,
puffanva hull a hasított fa le
s dermed fehéren, ahogy leesett.

 

A tompa földön öltözik a szél,
kapkod s kezei meg-megállanak,
leejti kebléről az ágakat,
dühödten hull a törékeny levél.

 

Ó, azt hittem már, lágy völgyben vagyok,
két melled óv meg észak s dél felől,
a hajnal nyílik hajam fürtjiből
s a talpamon az alkonyat ragyog!…

 

Soványan űlök, nézem, hogy virítsz,
világ, kóró virágja, messziség.
Kék szirmaidban elhamvad az ég.
A nagy szürkület lassan elborít.

 

 

Teresa7 Creative Commons License 2022.01.19 0 0 922

Bella István

 

Ceruzasorok

 

Melled alatt tenger lakik
abban mosdik fekete hajnal,
abban mosdik életem, szép dél,
abban mosdik setét halálom.

 

Egyik tenger színe öröklét,
másik tenger színe örömzöld,
a harmadik megfejthetetlen.
Néha haragvó, néha alvó.

Teresa7 Creative Commons License 2022.01.11 0 0 921

József Attila

 

Áldalak búval, vigalommal

 

Áldalak búval, vigalommal,
féltelek szeretnivalómmal,
őrízlek kérő tenyerekkel:
búzaföldekkel, fellegekkel.
Topogásod muzsikás romlás,
falam ellened örök omlás,
düledék árnyán ringatózom,
leheletedbe burkolózom.
Mindegy, szeretsz-e, nem szeretsz-e,
szívemhez szívvel keveredsz-e,
látlak, hallak és énekellek,
Istenek téged felellek.
Hajnalban nyujtózik az erdő,
ezer ölelő karja megnő,
az égről a fényt leszakítja,
szerelmes szívére borítja.

Teresa7 Creative Commons License 2022.01.09 0 0 920

Federico Garcia Lorca

 

José de Ciria y Escalante halálára

 

Ki mondja el, hogy látott, és ki szebben?
A félhomály, jaj, pirkad fájdalomnak!
Szólnak csupán a szél s az óra – ketten,
hiányaid lebegve hajnalodnak.

 

Édes fejedre szent önkívületben
nárdusi szenvedélyek így omolnak.
Fénybánatom! Mementóm! Vágyam! Ember!
Jöjj vissza semmi szívének te, holdnak.

 

Jöjj vissza holdamul: gyöngéd kezemmel
gyümölcsöd nyári folyóba hajítom,
mit vöröslő halak izgalma vert fel.

 

Hidegen, zöldek magas éjszakádon
hiú világunk és magad feledd el,
én édességes Giocondó barátom.  

 

Veress Miklós fordítása 

Teresa7 Creative Commons License 2022.01.06 0 0 919

Hepp Béla

 

Tánc romokon

 

Most halk zene emel az ősszel világ fölé,
kicsit talán a végtelen idő repít,
nézlek, e széttört zöld tükör magába rejtené
kimondott kínját, cseppnyi, fény csendjeit.

 

Még minden léptünk fáj, szinte, eltört mozdulat
követ egy sóhajt, hangszilánkja felsebez…
alattunk összetört tegnapban botlik a tudat,
ahogy belénk kuszál egy régi hanglemez,

 

s minden újabb csendbe lágyan kibomló dallamív
továbblendíti tört varázsú éjszakánk,
minden lassan ringó léptünk megállni visszahív,
hogy száz képét a nyárnak úgy borítsa ránk,

 

ahogy megéltük mind. Ezernyi féktelen öröm,
már sodor a tánc, test a testnek válaszol,
egy szó dobol csak bennem újra, újra: köszönöm,
szállhattam Veled, percekre, valahol…

 

Lábunk alá a csend a hajnal fényeit veti,
élesen hasít belém a józan értelem.
Nem, a tiszta ész hogy vesszelek, azt nem jelentheti.
Múltam romjain is táncolj, táncolj velem.

 

 

 

Teresa7 Creative Commons License 2022.01.04 0 0 918

Faludy György

 

Reggel, ha arcod még homályba olvad…

 

Reggel, ha arcod még homályba olvad
a párnán, hozzád hajlok és szagollak,
mint egy virágot. Rajtad és belőled
élősködöm. Felszürcsölöm velődet,

 

gégémet vadvörös torkodba tettem,
hogy szétmorzsolj vagy összerakj s kegyetlen
fogad között prédának vedd mezítlen
csontvázamat; hogy ismerj, mint az Isten

 

s mégis szeress. Tán megöltelek téged,
tán te öltél meg, hogy ne tudjak félni
és így ébredjek minden hajnalon,

 

mint most: a boldogság halálbűnének
hét éles tőrével szívemben s égi
szerelmünk vérszagával ajkamon.

Teresa7 Creative Commons License 2021.12.30 0 0 917

Rosenfeld Morris

 

Hová?

 

Hová, hová, te szép leány?
Még nincs is itt a hajnal.
Az éj oly néma, nesztelen.
Csönd, némaság utcán, teren.
Hová, hová ily szaporán?
Aludni jó ilyenkor.
Még álmodik minden virág
És daltalan a lombos ág.
Mi hajt utcára ily korán?
Hová sietsz, te szép leány?
„Kenyér után!”
Hová, hová te szép leány?
Az éjbe' kint csatangolsz.
Sötétbe', fagyba egyedül!
Mindenre néma csönd terül,-
S te kint bolyongsz utcák során.
Még eltévedsz az éjben!…
Ha nem mosolygott rád a nap,
Mit vársz az éjtől, balgatag?
Süket az és vak, mit se bán!
Hová ily késő éjszakán?
„Kenyér után!”


Nadányi Zoltán fordítása

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!