Keresés

Részletes keresés

LeifEriksson Creative Commons License 2002.08.14 0 0 2
4 évet töltöttem ott, mint gimnazista, amúgy pesti vagyok... :-))
Előzmény: berenyiz1 (1)
berenyiz1 Creative Commons License 2002.08.14 0 0 1
GRATULA!!
Látom ismered Pécset, persze van még az általad említetten kívül az ún: kétpupu egysávos híd, egypár vasúti hid, oszt annyi.
Tehát lezárnivalókból itt sincs hiány....
;-))
Előzmény: LeifEriksson (0)
LeifEriksson Creative Commons License 2002.08.13 0 0 0
Azt azért nem mondanám, hogy 0 híd van Pécsett, minimum ott a 2x2 sávos híd a vasút fölött..

:-)

Leif

Előzmény: berenyiz1 (-)
berenyiz1 Creative Commons License 2002.08.09 0 0 topiknyitó
Egy újabb polgári engedetlenségi mozgalom kulminálódik, ezúttal Pécsről, de itt hidak nem lévén, majd mást "zárunk le, vagy el" ahhoz, felkeltsük az alábbi -- egyébiránt a DN Online fórumán keletkezett -- esetre szunnyadó erők érdeklődését!!! lásd alább eredetben:
http://www.dunantulinaplo.hu/index.php?apps=forum

Szemétügy 5


5 berenyiz 2002-08-09 11:33


Csatlakozom Cilihez: ??? szól az önkormányzat, Biokom illetékese az előzőekhez???? Ebből még állampolgári engedetlenségi mozgalom is alakulhat (Kossuth -nyomdokain) a tiltakozás más nem lévő eszközével!!!4 berenyiz 2002-08-09 11:15


Kedves Török Éva!

Érdeklődéssel olvastam a DN utóbbi számainak postabontás rovatában azon olvasói észrevételeket, amelyek a Biokom kft. hulladékszállítási szerződés változásával kapcsolatosak. E tárgyban volna két észrevételem: 1) Az köztudott, hogy a rendelet változtatása alkotmányossági aggályok miatt vált szükségessé, jelesül a tényleges hulladékmannység után kellene fizetni a díjat. Ennek megállapítására a szolgáltató (Biokom kft.) a legolcsóbb módot választotta: az edény űrtartalmát alapul véve és KÖTELEZŐEN ELŐÍRTAN heti kétszeri szállítást kifizettetve a fogyasztóval állapítja meg a díjat, ami a családunk esetén (3 fős háztartás) mintegy 20 %-os emelést is jelentett egyidejűleg. Bár a Biokom hangoztatja, hogy nem jelent emelést, az új számítási alapra való áttérés. A TÉNYLEGESEN KELETKEZŐ hulladék szerinti számlátást más módon nem is valósítaná meg a szolgáltató, hiszen azt saját maga is nyilatkozta, hogy költségesebb volna. Így maradt a számára egyszerűbb és nagyobb profittal járó számlázás. Hiszen így nem kell esetleg költséges és bonyolult vonalkódos rendszerrel meghatározni a ténylegersen elvitt (űrített kukák) számát, hulladék mennyiségét. 2) fentiek a szelejktív hulladékgyűjtésre nem, hogy ösztönöznék a háztartásokat, hanem ellenkezőleg: hiszen a kötelező heti kétszeri szállítással negyedig, félig telt edényeket szállítanak el, és bár van a lakóhelyemtől 80-100 méterre szelektív hulladéktároló, de semmi sem ösztönöz, hogy odáig elvigyem a korábban szelektíven gyűjtött hulladékot, hiszen az amúgy is űrített edényembe kényelmesebb beletennem, egyúttal így legalább megtöltöm az edényt. Mindez elkerülhető volna, ha a ténylegesen ürített kukák után kellene fizetni, hiszen akkor már nem volna mindegy, hogy milyen gyakran teszem ki az edényt ürítésre, ezáltal tudnám a költségeimet csökkenteni. Addig azomban értelmetlen a Biokom kft-nek szelektíven gyűjteni a hulladékot, hiszen egyre többen ismerik fel ennek a rendszernek a fonákságát és cselekednek hasonlóan.

Tisztelettel: Berényi Zoltán

Talán megjeleni és lesz rá válasz, bár a korábban Komanovics istván által írt kimerítő és tárgyilagos írást meg nem közelíti, de sajnis nem vagyunk elegen, hogy tiltakozzunk.
Tisztelt Komanovics Úr, támogatom törekvéseit!!

Üdvözlettel: Berényi Zoltán Berenyiz@levele.com3 -cili- 2002-08-08 20:10


Tisztelt Pécs M.J.V. Önkormányzat!
Önök mit szólnak az előzőekhez?
Érdeklődéssel várom cáfolatukat.
-cili-2 -cili- 2002-08-08 19:58


Kedves Komanovics István!
Megértem indulatát, de azért az önkormányzat leváltása egy hibás rendelet miatt talán nem indokolt, s ráadásul a város ismét ellenzékben lenne - ami ugye eddig sem vált a javunkra.
Ettől függetlenül engem is irritál a burkolt - sőt, nem is annyira burkolt - áremelés. Beszéltem társasházi képviselőkkel, családi házas polgárokkal, és úgy tűnik, hogy néhány többgyermekes család kivételével mindenkinek áremelést jelent ez a rendelet.
Abban nyilván egyetértünk, hogy habár a Biokom az önkormányzat tulajdonában van, velük nincs vita, teszik, amit a főnök előír. A főnök pedig igyekszik jól megtömni a zsebét, naná, inkább, mintsem ráfizessen a közszolgáltatásra. (Érdekes lenne tudni, hogy a 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban Tv.) IV. fejezet 27. §. (4) szerint nyilvános pályázaton nyerte el ezt a feladatkört a Biokom Rt.?)

A Pécs M.J.V. Önkormányzat 44/2002.(06.29.) rendeletével (a továbbiakban Ör.) szerintem sincs minden rendben. Nem tűnik valószínűnek, hogy Pécs lakossága legkevesebb napi 1600 köbméter háztartási szemetet, bocsánat, települési szilárd hulladékot termel (nem beszámítva természetesen az ipari, a vállalkozási tevékenység során, és a közterületeken keletkező szemetet). (A levezetés : egy két fős család az Ör. szerint minimum 70 litert termel [és fizet] alkalmanként, heti kétszeri ürítésnél ez 140 liter, ami fejenként és naponta 10 liter. Pécs 160 000 lakosú.) A tárolóedény minimális méretének ilyentén meghatározását tehát alaptalannak tartom.
A korábban idézett Tv. IV. fejezet "A települési szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó külön szabályok" 20. §. (2) pontja szerint az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladékot - az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek mellett - az abban megjelölt hulladékgyűjtő helyre külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. Ez azt jelenti, hogy nem kell a szolgáltatást igénybe venni. Igenám, csakhogy az Ör. bölcsen hallgat ilyen feltételekről, nem jelöl meg hulladékgyűjtő helyet, és hogy ne legyen kétségünk a Biokom kizárólagosságáról, az Ör. 3. §. /1/ szerint a szolgáltatást kötelesek vagyunk igénybe venni. Ez utóbbi a Tv. 12. §. (1) pontja alapján születhetett, azonban ez a paragrafus a fogyasztóra vonatkozik, az Alapfogalmak között pedig nem szerepel a fogyasztó meghatározása, tehát feltételezhetjük, hogy mivel a települési szilárd hulladék előállításában csak egész kis részben vagyunk fogyasztók, inkább a Tv. IV. fejezet előírásai vonatkoznak erre az esetre.
Ha kötelező is, az ár is szabott, akkor ez egy helyi adó. HULLADÉKKEZELÉSI ADÓ - milyen jól hangzik. Egyébként nemfizetés esetén tényleg adóként hajtják be.
Az már csak apróság, hogy a Biokom szerződés B. Egyedülálló ingatlantulajdonos nyilatkozata című részben csak egyedülállóknak érdemes nyilatkozni, külön élő házasok ne is próbálkozzanak, nem kapnak kedvezményt, amíg el nem válnak.
Még nem tudom, aláírom-e a szerződést, ugyanis kerekes, 120 literes kukánk van, és csak 110 literért kell majd fizetnem, ha nem írom alá időben - 10 liter tiszta nyereség.

Kedves Komanovics úr!
Bátorságot és kitartást kívánok Önnek, remélem, hogy a következő másfél hónapban akad jónéhány támogatója, talán olyan is, aki tényleg tud segíteni. Mi kicsik is vagyunk, meg kevesek is, mégha nem is kevesen.
Üdvözlettel:
-cili-1 falmann 2002-07-23 10:39


Szemétügy a másik oldalról nézve.

Tisztelt Pécsi Állampolgár!

A Biokom az Új Dunántúli Napló hasábjain több alkalommal bemutatta, magasztalta az új
szemétrendeletet, kijelentve, hogy az mindenben alkotmányos és törvényes.
Nekem más a véleményem és bizonyítom is a megállapításaimat:
Az általunk megbízott jelenlegi városvezetés és képviselő testület ez ügyben másodszorra is al-
kotmány és törvényellenes rendeletet alkotott!
Először 1999-ben, mikor is az Alkotmánybíróság 55/1998 (XI.27) határozatában Pécs Város
akkor érvényes szemétdíj rendeletét jogszabályellenesnek minősítette és megsemmisítette.
Ekkor az illetékeseknek ismerniük kellett az AB. hasonló ügyben hozott korábbi határozatait,
többek közt a meghatározó 26/1997.(IV.25.) AB. határozatot, aminek rövidítve idézett része a
következőket rögzíti:
"Az önkormányzatok a rendeletük megalkotásánál
- A lakásban levő személyek számát
- A lakásban levő helyiségek számát
- A kiürített kukák számát és űrtartalmukat tekintik a díjmegállapítás egységének.
E módszerek közös sajátossága, hogy a díj átalány jellegű, a szolgáltatás teljesítését vélelmezi és
valamely képzett szemét-kibocsátási normát tekint a díjfizetés alapjának.
A vizsgált tárgykörben ... lényegi követelmény, hogy a közszolgáltatás díja az átalány jellegtől a
ténylegesen ellátott szolgáltatás értékéhez közelítsen."
Ennek ellenére a közgyűlésünk a már alkotmányellenesnek minősített, a lakásban levő személyek
száma alapján képzett szemétdíj megfizettetését írta elő az új rendeletében.
Három év múlva - miután a BIOKOM hasznára - a pécsi lakosság rengeteg ki nem bocsátott és
ezért el nem szállított szemét díját is megfizette, az AB. ezt a rendeletet is megsemmisítette.
Mi lett az el nem végzett szolgáltatás fejében bevasalt extraprofittal?
Tudni szeretnénk, de nem a BIOKOM, és nem az Önkormányzat előadásából!
Másodszor most, a 44/2002.(06.29) rendelet sikeredett törvénytelenre, szintén szándékosan!
Ebben a Városfejlesztési Főosztály és a Közgyűlés három lapáttal rá is tett a korábbira.
- A fizetendő díj: A tároló edény ürítési díja szorozva az átlagos ürítési számmal, írták elő.
A 2000. évi XLIII. törvény és a 242/2000 lehetőséget ad ugyan erre, de ezt tele edényre vo-
natkoztatja. Üres edény ürítési díja ugyanis értelmetlen kategória!
A rendelet az ingatlanonként alkalmazni előírt minimum 70 literes gyüjtőedény-térfogat és a heti
kötelező kétszeri ürítés előírásával egy személy esetén heti 70, két vagy több személy esetén 140
liter szemét elszállításának kötelező kifizetését írja elő, holott ennek csak tört részét képesek a 2-4
személyes háztartások kibocsátani, szemetet lopni viszont nem hajlandóak.
Ezzel a rendelet alkotói a törvény és korm. rendelet adta lehetőséget úgy torzították el, hogy a
rendelet a 26/1997.(IV.25.) AB. határozat fent idézett része értelmében eleve törvénytelen.
- A tároló edényzet űrtartalma kötelező előírásával olyan többlet edényzet beszerzésére kívánja
kényszeríteni a lakosságot amibe szemét sosem kerül. Ezzel súlyos, de értelmetlen beruházási
költség viselésére kívánja kötelezni a lakosságot. A kárt tovább növelheti a meglevő és elégséges
edényzet kiselejtezése okozta kár is.
- Évente csak egyszer emelhető a szolgáltatás ára. Szemét ügyben ez év januárjában már volt egy
jelentős áremelés. Ennek ellenére a az új rendelet áraiban további 3,5 %-os áremelés van!

Mik a lehetőségeink?
- Jámboran tudomásul vesszük a rendeletet és fizetjük a törvénytelen extraprofitot.
- Az Alkotmánybírósághoz fordul valaki, és amíg arra várunk, hogy valaki ezt megtegye, majd
megszületik az AB. ítélete és letelik az arra adott határidő (pár évig), fizetjük az extraprofitot.
A kispénzű embereknek ezek nem felelnek meg, de a jobb módút is irritálja ha hülyére veszik.

Szerintem járható út a rendelet megtámadása az AB.-nál (az enyém már meg van szövegezve) a
megérkező szerződést pedig oly véleményeltéréssel aláírni, hogy vállalom a legelterjedtebben
használatos 110 l-es kuka új rendelet szerinti ürítési díjából (150 Ft.) képzett egységes liter ár
(1,3636 Ft.) szorozva az általam ürítéseként (2 személyre) kiadott maximum 20 l.-nyi szeméttel
(27,272 Ft.) szorozva a negyedévi átlagos 26 ürítéssel (709,072 Ft.) + 12% ÁFA= 794,16 Ft.
negyedévente megfizetését. Az esetleges többlet szemetemet jelzett zsákban állítom ki.
Elszámolás az AB ítélete szerint.
Én ezt teszem és keményen meg is büntet érte a helyi hatalom, ha egyedül maradok!
A pécsi lakosok érzékelt mélységes felháborodása miatt bízom abban, hogy sokan teszünk így és a
nagy tömegünkkel nem bír el a hatalom, sok lúd disznót győz!

Logikusan felvetődik még a kérdés, hogy miért alkotott törvénytelen rendeleteket a közgyűlés?
Hogy személyes anyagi haszonnal jár azt nem is merem feltételezni, de előbb - utóbb kiderül.
Megtehette viszont azért mert a felelőssége csak látszólagos. Senki nem vonta felelősségre a
közgyűlést a három évig érvényes törvénytelen rendelettel okozott kár miatt!
Mint cseppben a tenger, úgy látszik ebből a viszonylag kis ügyből, hogy nagy baj van az alapoknál.
Amíg ilyenek előfordulhatnak addig nem bízhatunk a választott képviselőkben, a szolgálatot ígérő
jelölt pozícióban kényúrrá - diktátorrá válhat szabadon.
Az arra hivatottak valamiért nem akarnak jobbító megoldásról még beszélni sem. Köztörvényes
bűnöző kell legyen az akit hosszú mentegetés után végre kiluxálnak. A visszahívás lehetőségéről,
vagy hasonlóról, mint tisztességre kényszerítő módról hallani sem akarnak.
Évek óta csak azt hallani, hogy az elégedetleneknek csupán egyetlen lehetősége van, a legközelebb
nem megválasztani a méltatlanná váltat.
Csekély lehetőség, de mert most lesz rá mód, én piros lapot adok az egész csapatnak, kivéve
azokat, akik nem szavazták meg e rendeletet.
Joggal megtehetem mert nagy mértékben igyekeztem segíteni ezirányú munkájukat:
Levélben nyújtottam be időben bírálatot és javaslatot egy bizottsági ülésre.
Ez felolvasás után érdemi véleményezés nélkül elvetésre került, mintha nem is lett volna.
Jó szándékkal levelet írtam a témafelelős Kerényi János alpolgármester úrnak.
Nem méltatott válaszra, de a közgyűlésen céltudatosan úgy idézett a javaslatomból, hogy az
értelmetlennek lássék.
A TESZ keretében működő BÁZIS Nyugdíjasok Klubja megbízásából a megbízottjukkal
együttműködve levelet írtunk Toller László Polgármester úrnak szemét ügyben a kötelességeinket
elismerve az elvárásainkat részletezve, a segítségét kérve. Válaszra ő sem méltatott, és az új
rendelet szerint nem is hatott oda, hogy a jogos elvárásaink teljesüljenek, sőt!
Azok a legkevésbé sem tiszteletre méltó városatyák, akik megszavazták a saját tiszteletdíjukat és
annak rendszeres emelését, de az újabb törvénytelen rendelet megszavazásában Bólogató János-
ként a nevüket adták, szintén eljátszották a bizalmam utolsó szikráját is.
Mindent megérne számomra annak ismerete, hogyan válaszható ki az érdemtelenné váltak helyett a
szükséges számú szakmailag alkalmas, valóban tisztességes - megbízható képviselő!

Ha Ön egyetért a fentiekkel és hajlandó a saját és családja érdekében mellém állni a szerződés
ugyanilyen záradékolásával, akkor együttes érdekünk miatt kérem terjessze írásomat a barátai -
ismerősei között minél gyorsabban, hogy a szerződés megérkezése előtt értesüljön és dönteni
tudjon minden - a megkárosítása ellen tenni is hajlandó - törvénytisztelő pécsi állampolgár.

Pécs, 2002.07.21.
Komanovics István
nyugdíjas, közös képviselő. Pécs Mária u. 6. Tel.: 316 - 714


Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!