Keresés

Részletes keresés

priyankaraj Creative Commons License 2023.11.20 0 0 261

 

 

The question of the meaning of life is one of the most profound and philosophical inquiries, and it has been contemplated by thinkers, theologians, and individuals across cultures and centuries. The answer to this question often depends on one's personal beliefs, values, and perspectives.

 

From a philosophical standpoint, existentialists might argue that life has no inherent meaning, and individuals must create their own purpose and significance. Religious or spiritual perspectives may provide answers rooted in faith, divine purpose, or a cosmic plan.

 

Ultimately, the meaning of life is subjective and can vary widely from person to person. It is a question that prompts introspection, self-discovery, and the exploration of one's values and beliefs.

zbetevents Creative Commons License 2023.11.16 0 0 260

ZBET Events là nhà cái cá bột thu hút số đông người chú ý hiện nay. Nguồn gốc của zbet có nguồn gốc từ Hoa Kỳ và được cấp phép hoạt động bởi tổ chức Isle of Man, một tổ chức chính phủ của Hoa Kỳ. Zbet Events - Nhà cái máy nhất chười Mỹ có máy chủ mô tả Đại Phối Màu Đạn một măi đến, rút ​​​​sạn hạn. Đặc bết hường dạu cho ae đếm mê. Thông tin chiệt: Website: https://zbet.events/ Địa chỉ: 777 ĐT878, Tam Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam Bản đồ: https://maps.app.goo.gl/YiDG3z4iX8jLVM9G6 Email: huynhminhdanh7765 @gmail .com Facebook: https://www.facebook.com/zbetevents/ Twitter: https://twitter.com/zbetevents Pinterest: https://www.pinterest.com/zbetevents1/ Linkedin: https://www .linkedin .com/in/zbetevents/ #zbet, #zbet_events, #nha_cai_zbet #zbetevents

ábmrus Creative Commons License 2023.10.28 0 1 258

Az életnek csak egyetlen értelme és célja van: az örök túlélés!!! Most az utódlás a megoldás.

 

Ha az öröklét funkcióját sikerült elérnünk akkor már más dolgaink lesznek.

a Raznocsinyec rakpart Creative Commons License 2023.09.28 -1 0 257

Az értelmes élet nem azokat a napokat jelenti, amelyeken valami hasznosat csináltál, hanem azokat, amelyeken győzött a Mallorca.

a Raznocsinyec rakpart Creative Commons License 2023.09.25 -1 0 256

a hódolatok korrekt elhelyezése többtételes, laza szerkezetű műfaji elemekkel

Bölcs Árnyék Creative Commons License 2023.09.17 0 0 255

Az élet értelme az, hogy szellemiséget vigyen a holt természetbe ! 

 

... a többi amit leírtál, csak ennek a tételnek a más-más ragozása ! 

Előzmény: lxt (254)
lxt Creative Commons License 2023.09.17 0 1 254

Hát igen. Amennyiben a biológia lét értelme pusztán biológiai természetű, akkor az ’élet értelme’ a fajfenntartás degradálóan ösztönös folytonossága.

De mi értelme/szerepe az értelemnek, pontosabban az egyénenként eltérő képességek, tapasztalások és szerzett ismeretek révén kialakuló egyediségnek; amely egyedek minden pillanatban, egy-egy kimenetelét eredményezik az óhatatlanul változó körülmények köz(öt)ti végesen lehetséges történéseknek – amely (képlékenyen lehetséges) történések, éppen az értelem által befolyásolt létezés révén következ(het)nek be, majd szül(het)nek új tapasztalásokat és ismereteket.

 

Konkrétabban

Az élet(ünk) értelme nem (lehetségesen) személyes – noha a megélt, érzékelten tapasztalt életünk és a kulturálisan örökölt korlátainknak buroknak köszönhetően hisszük és valljuk az életünk/önmagunk jelentőségét; ámbár, ha az élet értelme önmaga, akkor nincs személytelenebb szerveződés, mint az élet.

Zárszóként írhatnám, hogy „ne görcsölj, vedd könnyedén az életet”; de én inkább az elmúlás rémétől félelmétől óvnék mindenkit – hiszen csak következményei, epizodistái vagyunk annak a (rajtunk kívülálló oknál fogva, ki tudja mióta zajló) folyamatnak, amibe úgy csöppentünk bele, hogy még csak meg se kérdeztek minket. Röviden: ne félj se élni, se meghalni.:-)

ábmrus Creative Commons License 2023.04.29 0 0 253

Az életünk értelme az öröklét.

 

Jelenleg ez az utódaink teremtése által valósítható meg.

 

Nemsokára az öröklét megteremthető, mindössze a DNS láncolatunk visszapótlása szükséges!

humano Creative Commons License 2023.04.14 0 0 252

Az élet értelme után kutakodva, az ember sok helyen sok mindent olvashat. Véleményem szerint már sokan sok helyen le is irthatták az igazságot. A válaszok lehet, hogy ott vannak előttünk, de a valós maguk mögött hordozott igazságot csak úgy érthetjük meg, és úgy értékelhetjük igazán, ha az odavezető utat is végig járjuk, és azt átlátjuk.

Tehát mi is az a dolog, amire a kérdés irányul?

Magán az emberi életen ugye azt értjük, hogy lezajlik egy folyamat. Az ember megszületik, fejlődik, növekedik, óvodába, iskolába jár aztán valamilyen elfoglaltsággal, munkával pénzt keres a megélhetéséhez. Családot alapít, gyermeket nevel. Közben telnek az évek, évtizedek lassan öregszik aztán egyszer majd meghal. Azt szeretnénk megtudni, hogy ennek az egész, kinek-kinek örömmel, bánattal, boldogsággal, szenvedéssel megtűzdelt életfolyamatainak mi is az értelme.

A kérdés megválaszolására két úton indulhatunk el. Az első és talán könnyebben átlátható gondolatmenet, azon embereket érinti, akik hívő személyek. Talán ők nem is annyira vergődnek kétségek köszt mint, azok, akik a világi dolgokban, tudományokban keresik a választ. Például a keresztény vallású embernek a hitében van az Isten, aki mindenható, aki teremtette a világot és a maga formájára az embert is. Így Ő tudja, hogy mivégre tette ezt és Ő tudja azt is, hogy az egyes emberek életének, esetleges szenvedéseinek, küzdelmeinek milyen felsőbb, miáltalunk át nem látható értelme van.

A második út, amelyen keresgélhetünk, maga az ember vizsgálata, amely további két részre osztható. Az egyik rész az emberi test a másik rész a lélek. Az emberi testet alkotóelemeire bontva, azon elemek értelmére rátalálva, talán az emberi testnek, mint komplex egységnek és így az életnek is rájövünk az értelmére. Az ember teste szervekből, azok szövetekből állnak. A szövetekben sejteket találunk, amelyeket fehérjék, azokat pedig aminosavak építenek fel. Az összes építőelem atomok halmaza, amikben olyan elemek vannak, amelyek a világegyetem egy részét is képezik és a négy fő fizikai kölcsönhatásnak (erős, gyenge, gravitációs, elektromágneses) engedelmeskedve kapcsolódnak egymáshoz. Ezek a világegyetemben uralkodó erők, kölcsönhatások határozzák meg az atomok létrejöttét, majd az atomokból leginkább a gravitációs, de főleg az elektromágneses erők hatására a milliónyiféle molekulák kialakulását. Az emberi testet felépítő atomok, szerkezetük révén, kifele mindig valamilyen töltést mutatnak, sohasem semlegesek. Emiatt aztán állandó mozgásban vannak, folyamatosan egymással új kapcsolatokat létrehozva, régi kapcsolatokat megszüntetve iszonyú bonyolult szerkezetekbe összegubancolódva alakulnak, formálódnak egyre magasabb szintű szervezettségi formákká, sejtekké, szervekké és végül például emberré. Ezt végig nézve láthatjuk, hogy mivel a legegyszerűbb alkotórészek mozgása nem egy felsőbb rendű intelligencia által előre megtervezett cél érdekében történik, hanem egyszerűen csak a fizika erőinek engedelmeskedve mennek végbe és mivel az összes élőlényt a földön ezek a folyamatok hozták létre, amelyek ebben a pillanatban is zajlanak mindenkiben, így megállapíthatjuk, hogy az emberi élet nem egy előre tervezett értelem alapján zajlik, hanem „csak van”. A minket alkotó atomoknak mindegy, hogy ők éppen egy vadnyúlban, gólyában, tengerikagylóban vagy éppen egy emberben vannak. Egyszerűen csak léteznek, és folytonosan egymással összetapadnak vagy elszakadnak.

Valahol olvastam, hogy a minket most alkotó atomok a földi élet evolúciója során már több ezer élőlény testének voltak a részei. Tehát így nézve az életet, annak semmiféle előre eltervezett, megfontolt célja, értelme nincs. Amit mi emberek a biológia szemüvegén keresztül látva életnek nevezünk az pőrére vetkőztetve a fizika szemüvegén keresztül nézve, iszonyú mennyiségű atomnak, egymással, az elektromágneses erők hatására, rendkívül bonyolult egységekké történő folytonos összekapcsolódása és a kapcsolatok folytonos változása.

Végig értünk az embert alkotó egyik rész a test átvilágításán. Ezek után áttérhetünk a másik rész a lélek vizsgálatára, hátha itt kutakodva valamiféle építőbb jellegű válaszra találunk. Itt most talán jobb lenne áttérni a lélek megnevezésről az öntudat kifejezésre, mert a vallás szerint ugye a lélek akkor is tovább él, ha a test elpusztul

Az agy részét képező agyidegsejtek között zajló elektromos és kémiai folyamatok által keletkezik a gondolat. A gondolkodás révén kialakul az öntudat. Öntudatunk folyamatosan fejlődik, általa egyre jobban megismerjük önmagunkat, másokat és a minket körülvevő világot. Az evolúció során az emberi agy különböző DNS módosulások révén, mind méretben mind pedig összetettségében változásokon ment keresztül. A rengeteg agyidegsejtnek az egymással folyamatosan formálódó egyre összetetteb kapcsolatai által tudott az ember fennmaradni és a földi élőlények közül a legmagasabb szintre jutni a túlélésért folytatott küzdelem során. Agyunk fejlettségiszintje lehetővé teszi számunkra, hogy a világot vizsgálva a körülöttünk zajló eseményeket egyre összetettebben látva, felismerjük a közöttük fennálló kapcsolatokat, még ha az nem is közvetlen csak közvetett módon történik. Ezekből aztán következtetéseket levonva tudunk döntéseket hozni. Ezen képességgel ellátva feltudunk tenni olyan elvont dolgokra vonatkozó kérdést is, hogy mi az élet értelme? Mivel a földön rajtunk, embereken kívül ilyen öntudattal, értelmi képességgel rendelkező más élőlény nem él, ezért e kérdésre a választ rajtunk kívül nem is igen tudja megadni más. Tehát tulajdonképpen bármiféle cél és értelem nélkül az elmúlt körülbelül 3 milliárd év alatt a földet alkotó anyagok egy részéből összeállt egy olyan halmaz, amelyből bonyolultsága, összetettsége révén megszületett az öntudat. Vagyis emberi szemmel nézve és emberi ésszel átgondolva, az élettelenből megszületett az élő, a cél nélküli értelmetlenből pedig az öntudattal rendelkező értelmes lény. Hát nem egy hihetetlen csoda! Az emberi elme csodája, annak képessége is, hogy az élet értelmére választ akar találni. A válasz megadásával két nézőpontot figyelembe véve próbálkozhatunk. Az egyik az egyén, a másik a közösség, az egész emberi társadalom nézőpontjából történő válaszadás.

 Az egyén önmaga számára keresett önnön életének értelmét megtalálnia saját magának kell. Mint már mások leírták, függhet az ember korától, nemétől, érdeklődésikörétől de mindenképpen próbáljunk olyan, másoknak nem ártó, hanem a magunk és környezetünk javára, épülésére szolgáló, a mi és mások életét pozitív irányba előre mozdító célokat kitűzni, amelyek értelemmel tölthetik meg a napjainkat. Lehet bármilyen hobbi, szórakozás, kirándulás, amiben az ember örömét leli. Lehet sport, karrierépítés, családalapítás, gyermeknevelés. Mindennapi célok elérése, feladatok végrehajtása és ezek elvégzése utáni öröm érzése is értelemmel töltheti meg napjainkat. Aki már évtizedek leélte után visszanéz az életére, nagy valószínűséggel talál benne olyan hosszú távú események utáni pozitív végeredményeket, amelyeket látva értelmet vélhet felfedezni addigi életében.

A közösség, az emberi evolúció, emberi civilizáció szempontjából is sok értelmet találhat az egyén az életében és puszta létében. Az elődeink az őseink életükkel lehetővé tették számunkra, hogy most itt legyünk és valószínűleg náluk sokkal jobb, kényelmesebb, biztonságosabb körülmények között éljünk. Ők az életük során genetikai örökségüket tovább adva az élet fonalát tovább fonták. A generációk egymást követve az írás feltalálása után hatalmas előrelépést lehetővé téve az emberiségnek, folyamatosan átörökítették az addigi elődök életében keletkező tudást, tapasztalatot. A mai civilizáció szintjére történő eljutásban benne van minden ős, minden előd élete. Az életnek ez is ad értelmet, a világot az emberitársadalmakat egyre fejlettebb egyre nagyobb tudású társadalmakká történő fejlődését segíteni. Persze az emberben ott bujkál a kisördög és kicsit lelombozza, ha arra gondol, látva a mai robbanásszerű technikai, orvosi és az élet minden területét átszövő fejlődést és hallva az egyre modernebb, például génszerkesztésekről, hogy az én életem lefolyása alatt is zajló előrehaladás által, valószínű már nem sokára lehetőség nyílik az egyes emberi egyed életének meghosszabbítására, akik között én már nem valószínű, hogy ott leszek. De közben az is átfut az agyamon, hogy előttem már több száz millió ember végig járta ezt az utat és a régebbi középkori, ókori, ősi társadalmak akkori életkörülményei között testi-lelki szenvedésektől elgyötörve élhették le az életüket és halhattak meg. Az élet értelmére keresve a választ sok mindent találtunk és biztosan sok minden ki is maradt.

Nem mindenki és nem minden élethelyzetben tud találni értelmet az életében. Vannak olyan élethelyzetek, tragédiák, amelyekben ép ésszel az értelmet megtalálni nem lehet. Ilyen helyzetekben van végső segítségként az embert az emberiség fejlődése során a mindennapi lelki túlélésben támogató, az elviselhetetlent elviselni képessé tevő hit és a vallás. Amíg az ember a saját teste felett rendelkezni nem képes, amíg csak bezárva vagyunk teremtett Avatarunkba, amelyet csak kölcsönkaptunk és majd egyszer azt vissza kell adnunk, amivel odavész öntudatunk, értelmünk, addig csak a hit marad, hogy talán lelkünkből valami megmaradva, majd egyszer valami felsőbbrendű értelem által újra életre kelhet testünk, melybe visszaköltözhet lelkünk és öntudatunk.

Képvilágosító Creative Commons License 2022.02.15 0 0 250

Unicum

 

Előzmény: Törölt nick (249)
Törölt nick Creative Commons License 2021.12.12 0 0 249

szilvapálinka - friss hurka - kolbász - forralt bor...

 

hiper fizikus Creative Commons License 2021.03.21 0 0 248

az pedig az örök túlélés

Ezt meg hol olvastad ?

Előzmény: ábmrus (247)
ábmrus Creative Commons License 2021.03.21 -1 0 247

Az életnek nem értelme hanem célja van, az pedig az örök túlélés. A értelmesen gondolkodó hamar ráébred, hogy jelenleg a túlélése csak utódjaival oldható meg.

 

Az már valós tudnivalónk, hogy rövidesen kisebb csoportocska majd addig él amig akar. Szakadozó DNS láncunk  visszatákolgatása rövidesen megoldhatóvá válik.

 

Igen ám, de vastag emberréteg borítsa be a földgolyót? nem erre kitalálták azt, hogy a túl magas IQ-s fehérembert kikell iktatni, helyettük a borulgatós embertípust kell elszapotítani, a fehérember pedig amig jelen van, nem veszett ki, addig kan a kannal, nőstény a nősténnyel.  

Radun Creative Commons License 2020.11.02 0 0 245

A kérdésnek nincs értelme,ugyanis az életnek sincs értelme.

Az élet vagy önmagában megáll,minden keresés nélkül vagy ha nem elvesztél.

Mivel eteted a szürkét lehetsz ördög vagy angyal,mindegy ,az életet ez nem érdekli.

Ha lenne magasabb rendűség valahol, akinek a föld bolygó és a teremtés fontos

lenne,rég be kellett volna avatkoznia,mert az evidens,hogy az ember nemhogy jó

gazdája a földi paradicsomnak,hanem elpusztítója.Mindent az erő dönt el és az

ok okozati összefüggések,nyilván kell vmi anyagi a békéhez,de olyan kevés kell,

hogy az szinte már semmi.A béke távol van minden un. mai inn- nek nevezett

dolgoktól,leginkább a te hegynagyra becsült buta egódtól.Tanulni lehet ezt azt

de ha nincs benned a beoltott csíra úgy sem érsz el sehová tök mindegy mid

van volt vagy lesz,az életet ez nem érdekli csak a te egódat,hogy mutogadhatod

magad és a biztonság illúziójában ringadhatod magad.Ez misztérium és így nem

kell gogyizni rajta ,éljél ,tanuld meg mi az,ha meg nem tudod szenvedj,akár egy

Porschéban,az idő tér majd behúz a végbe és rájössz,hogy sehová nem lehet

elérni az életbe,mert nincs kijelölt út,akkor meg csak össze vissza keringesz.

Tehát a konklúzió az,hogy nincs konklúzió.

alishamarie Creative Commons License 2020.10.19 0 1 244

The meaning of life is that which we choose to give it.

Kód 001 Creative Commons License 2020.10.15 -2 1 243

"A létezés dinamikai (mozgató) alapelve a túlélés. Az élet céljának a végtelen túlélést tekinthetjük."

 

Ron Hubbard: Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya.

 

 

 

Előzmény: hiper fizikus (242)
hiper fizikus Creative Commons License 2020.10.15 0 0 242

"Az élet értelme az örök túlélés."

Ezt meg hol olvastad ?

Előzmény: ábmrus (240)
Kód 001 Creative Commons License 2020.10.13 -1 1 241

Ez a szcientológusok elmélete, akik persze nem tudnak mit kezdeni azzal, ha mondjuk a reinkarnáció létezik....

Előzmény: ábmrus (240)
ábmrus Creative Commons License 2020.10.09 0 0 240

Az élet értelme az örök túlélés.

 

Ennek jelenleg egyetlen lehetősége az utód teremtése.

 

Az utód csak a normál szex, illetőleg a család létrehozásával tekinthető normálisnak.

 

Most borzalmas népirtó politikai manipulációk tömkelege degenerálja az emberi elmét. /Persze ez már nem ide tartozó téma./

Kód 001 Creative Commons License 2020.10.05 0 0 239

Kérdéske. 

 

Akkor mi van, a sztori minden részlete megvan már, de:

Hogy mit kezdesz az életeddel, az teszi izgalmassá. Mehetsz jobbra, mehetsz balra, le, fel: de a játék szépsége az, hogy nem tudod teljesen, hogy a játék során mi lesz. Valahogy úgy, mint a számítógépes játékokban: a programba az összes létező lehetőség benne van. De hogy tevezwkböl mit játszol le? Az csak a tiéd.

 

NA, innentöl élmény. 

Előzmény: jozefina2 (230)
Yutu Creative Commons License 2020.05.20 0 0 237
Yutu Creative Commons License 2020.05.20 0 0 236
Digne püspöke Creative Commons License 2020.02.20 0 0 235

a Coelho regények zanzásítva...

wintersun Creative Commons License 2020.01.18 0 1 234

semmi, de idő, amíg erre rájövünk.. 

a glogovai pap Creative Commons License 2019.12.09 0 0 233

A pí szám negyvenkettedik tizedesjegyétől érdekes dolgok kovetkeznek, érdemes figyelni!

csehGuevara Creative Commons License 2019.12.07 0 0 232

πNA

AlmaPite Creative Commons License 2019.11.25 0 0 231

Élet értelme: Jó külső meg sok pénz. Ezek nincsen meg, akkor szomorúan szenvedni fogsz életed végéig.

jozefina2 Creative Commons License 2019.09.27 0 0 230

Mindenhatónak lenni unalmas lenne, mivel mindent tudnánk, mindent ismernénk már. Tételezzük fel, egy ilyen társadalomból vagyunk, hiszen "Isten a képére teremtette az embert". Elég unalmas lehet, úgyhogy csináljunk egy 3 dimenziós virtuális játékot. Bedobod a pénzt a kapun, aláírod a feltételeket, mely tartalmazza, hogy a memóriádhoz/cloudhoz való hozzáférés blokkolva lesz míg a játékban tartózkodsz. Lehet véletlenszerűen is bemenni, de választhatsz opciókat is, mint pl avatar, személyiség típus, esetleg életek számát...stb. Bekerülünk a játékba, beleszületünk az avatarunkba helyismeret és emlékek nélkül, majd keressünk a választ míg le nem jár vagy tönkre nem megy az avatarunk. Ki többet, ki kevesebbet tesz meg érte, van aki pedig megtalálja a válaszait és ennek függvényében éli tovább életét.

 

Csak ötleteltem egyet :D! Akár így is lehet nem?

dallamfoszlány Creative Commons License 2019.05.31 0 0 229

élni és élni hagyni 

Gothic Angel Creative Commons License 2019.05.25 0 0 228

a szeretetteljes emberi kapcsolatok 

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!