Keresés

Részletes keresés

taltam Creative Commons License 2003.11.09 0 0 81
Köszönöm, hogy helyettem összegyűjtötted bizonyítékaimat. Olvasd el őket megint, aztán meg magadat:

31-ben:
„De azt tudtam, hogy vénségére felfedezte a Fideszt és gyorsan kapott egy értékes LÁNCOT AMIT A FIÁNAK ADOTT, hogy a családban maradjon a pénz.”
Itten tehát azt HAZUDOD hogy a fiának adta a láncot.

36-ban:
„A családban maradt Corvin-lánc visszatetsző mert aki kapta az nem sokat tett azért.”
Mért, Balogh János nem tett semmit érte? :-)

Előzmény: kaanga (74)
tomp Creative Commons License 2003.11.09 0 0 80

Egyetértek.

Előzmény: Tecs (78)
PETUR Creative Commons License 2003.11.09 0 0 79
:-))
Előzmény: fenerossz (75)
Tecs Creative Commons License 2003.11.09 0 0 78
"- Balogh János jelölésével nem értek egyet - mondja határozottan Nemeskürty István. - Rettenetes szégyentől mentesült a testület azáltal, hogy az ügy elakadt. Ezt a jelölést vissza kellene vonni. "

Örülök, hogy Nemeskürty így gondolja. Nemeskörty mondata topikzárónak is alkalmas. Úgy látszik, mégis működik valakiben az a bizonyos belső erő.

Előzmény: tomp (77)
tomp Creative Commons License 2003.11.09 0 0 77

Sághy Erna és a hozzá hasonló szélsőséges, fajüldöző újságírók, gyakran alkalmazzák hozzáértésük bizonygatására a megnemnevezett forrásokat:
aszongya a nő:
"Akadémiai forrásból megtudtuk, hogy tudományos körökben általános megdöbbenést keltett az ügy"
"Sokan úgy tartják: a magyarországi tudományos életben számos, Balogh Péternél érdemesebb jelölt akadt volna."
"Balogh Pétert egyébként olyan csendes, visszahúzódóan munkálkodó kutatóként ismerik, aki sokat publikál, de tartózkodik a közszerepléstõl."

Kik, hol, mikor?
Csak nem Teller mesélte ezeket is a jólértesült újságírónőnek?

Előzmény: kaanga (74)
acontrecourant Creative Commons License 2003.11.09 0 0 76
"..de Makovecz hülye.."

Ahogy itt osztogatod a jelzőidet Makoveczre, meg másokra -- az nem vall túlságosan emelkedett elmére.
Amikor az ilyen másokat hülyéző-bunkózó mondatokat olvasom, mindig felmerül , hogy már megint egy alak, aki a kisebbrendüségét próbálja kompenzálni.

De hát valahogyan mégiscsak ki kell mondani, hogy Makovecz hülye - ha egyszer valóban hülye.

Előzmény: PETUR (71)
fenerossz Creative Commons License 2003.11.09 0 0 75
hát persze.
Egy ilyen korrekt úriembert, mint amilyen te vagy, csak kisebbrendűségi érzés kompenzálásaként parasztozhatnak le.
Természetesen.
:O)))))))
Előzmény: PETUR (71)
kaanga Creative Commons License 2003.11.09 0 0 74
Corvin-láncolat

CSALÁDBAN MARAD


Vitát váltott ki az Orbán-kormány bejelentése 1999 novemberében, miszerint a Horthy Miklós kormányzó által 1930-ban alapított és 1945 után megszüntetett Corvin-lánc kitüntetést ismét bevezetik. Akkor a közvélemény egy része a két világháború közötti korszak díszleteihez sorolta a díjat, s újabb bizonyítékát látta annak, hogy a Fidesz vezette kormányzat merre keresi szellemi gyökereit. A kitüntetésrõl végül nem a parlament, hanem miniszterelnöki rendelet döntött 2001 augusztusában. A kitüntetettekbõl álló tizenkét fõs testület tagjai nemrég megnevezték az úgynevezett Corvin-lánc ösztöndíjra érdemesnek vélt jelöltjeiket. Egyikük, Balogh János akadémikus saját fiát tartotta legméltóbbnak a havi nettó 500 ezer forintos ösztöndíjra, amelyet három éven át folyósít a költségvetés. Ha minden marad a régiben. SÁGHY ERNA írása.

--------------------------------------------------------------------------------

A Corvin-lánc kitüntetettjeit a mindenkori miniszterelnök választja ki a szellemi élet nagyjai közül. Egyes értelmezések szerint Orbán Viktor a maga számára hozott létre elitcsoportot, amelynek tagjaira tanácsadóként, illetve az állami protokollrendezvények (utóbb: monstre kampányrendezvények) díszvendégeként számíthat. Tizenkét díjazott alkotja a testületet, amely "a tudományok és a mûvészetek, valamint a magyar nemzeti oktatás és mûvelõdés fellendítésén munkálkodik, és õrködik a kitüntetés tekintélye felett". Ez az utóbbi sem elhanyagolható feladat. A kitüntetettek egy része és a kormányzati kommunikátorok mindent megtettek azért, hogy a Corvin-lánc ethoszát a köztudatba ültessék. Makovecz Imre a Magyar Nemzetben megjelent interjúban például kategorikusan elutasította a Horthy-rendszer feltámasztását sérelmezõ kritikákat, s költõi emelkedettséggel fogalmazott: "A Corvin-lánc sugárzó köre már fénye tündöklõ jellegénél fogva sem tûrheti a kiközösítést... A Corvin-lánc arra készteti viselõjét, hogy megtanuljon ragyogni... Ebben a társaságban egyik személyiség ragyogóbb, mint a másik."

ÉRTÉKSORREND

--------------------------------------------------------------------------------

A Corvin-lánc Testület tagjai (zárójelben ösztöndíjasjelöltjük):
Oláh György Nobel-díjas kémikus (Molnár Árpád kémikus)
Lovász László Wolf-díjas matematikus (Tardos Gábor matematikus)
Nemeskürty István Széchenyi-díjas irodalomtörténész (Szmrecsányi Boldizsár szobrászmûvész)
Kallós Zoltán Kossuth-díjas néprajzkutató (Szép Gyula zenetanár)
Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatõr (Szaladják István operatõr)
Szokolay Sándor Kossuth-díjas zeneszerzõ (Durkó Péter zeneszerzõ)
Balogh János Kossuth- és Széchenyi-díjas zoológus-ökológus (Balogh Péter ökológus, földrajztanár)
Lámfalussy Sándor közgazdász bankár, az MTA külsõ tagja (Oblath Gábor közgazdász)
Lukács János (John Lukacs) történész (Fodor Mihályné történettudományi folyóirat-alapító)
Makovecz Imre Kossuth-díjas építész, a Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke (Vörös Gyõzõ egyiptológus)
Szabó Magda Kossuth-díjas író (Háy János író, költõ)
Teller Ede atomfizikus (Tóth Eszter atomfizikus

Balogh János akadémikus egy tavaly októberi rádióinterjúban a következõt mondta a Corvin-lánc Testület tagjairól: "Elsõsorban emberek, tehát humanisták, istenhívõk, magyarok, mert magyarnak érzik magukat, és csak ezután jön az a tudományos vagy egyéb mûvészeti eredmény, ami miatt megérdemelték (a kitüntetést)." Ez az érték(sor)rend nem azonos a Corvin-láncról szóló törvény szövegével, amely világnézeti hovatartozásra vonatkozó kitételt nem tartalmaz, csak annyit: "azon magyar és külföldi állampolgár részére adományozható, aki a magyar tudomány és mûvészet, valamint a magyar oktatás és mûvelõdés fellendítése terén kimagasló érdemeket szerzett." A professzor nyilatkozata inkább a kiválasztás szempontjaiba enged betekintést.

A Corvin-lánc Testület tagjai semmiféle anyagi juttatásban nem részesülnek. Balogh János errõl azt mondta a rádióban: "Rendkívül bölcs, és a mai elviselhetetlen anyagiasság ellen szól az, hogy ezzel a díjjal semmiféle pénz nem jár. Ez nemcsak azt hozza magával, hogy talán kevésbé irigylik azoktól, akik megkapták, hanem azt is jelenti, hogy ha te a hazának dolgozol, vagy fõképp a hazának dolgozol, azért pénz nem jár, csak megtiszteltetés."

PROTOKOLLKÖRÍTÉS

--------------------------------------------------------------------------------

Ám nem mindegy, hogy e kitüntetõ címet ki hogyan használja. Ugyanis a megtiszteltetés mellé jár egy fontos jogosítvány, amely valódi súlyt ad a testület tagjainak. Minden Corvin-lánc díjas jogosult "háromévente javaslatot tenni egy-egy általa kiválasztott kiemelkedõ tehetségû fiatal tudományos képzésének, kutató és alkotó munkásságának, illetve mûvészeti képzésének és mûvészi alkotó tevékenységének támogatására... a támogatás nem haladhatja meg a havi nettó 500 000 forint összeget, és legfeljebb három évre nyújtható." (Részlet a rendeletbõl.)

A kitüntetést két részletben, tavaly augusztusban és decemberben osztották ki. A második alkalommal nagy állami protokollkörítéssel alakult meg a testület. Elnökévé Nemeskürty Istvánt választották. Az adminisztratív ügyek intézésére hivatott Corvin-lánc Iroda vezetésével Schmidt Máriát bízták meg, aki akkor már több kormányfõközeli posztot töltött be. (Miniszterelnöki fõtanácsadó volt, emellett az újonnan gründolt XX. Századi Intézet igazgatását s a Terror Háza Múzeum fõigazgatói tisztét is õrá bízta Orbán Viktor.)

Az iroda egyébként nem önálló szervezetként, hanem a Kulturális Fõtanácsadói Titkárság részeként funkcionált a Parlamentben. Valójában a Terror Házának a nagyasszonya irányította az ügyeket. Még a testület decemberi megalakulásakor elhatározták, hogy legkésõbb januárban minden tag megnevezi jelöltjét a rendeletben megjelölt különösen nagy összegû ösztöndíjra. Januárban még egyszer összeültek a Corvin-lánc kitüntetettjei - illetve közülük azok, akik Magyarországon élnek vagy éppen itthon tartózkodtak -, ám az ösztöndíjosztás késett.

Nemeskürty István elnök a testület mûködésérõl ezt mondta lapunknak:

- A díj ünnepélyes átadásán túl nem történt semmi a Corvin-lánc ügyében. Praktikus kérdésekrõl szóló ügyrendi ülésünk nem volt. Az ösztöndíjak finanszírozására közalapítványt kellett volna létrehozni. Ez nem történt meg. Az adminisztratív teendõk intézésére pedig önálló költségvetéssel és munkatársakkal mûködõ irodára lett volna szükség. Mindezt leírtam Schmidt Máriának, de választ nem kaptam. Nem mûködött közöttünk a kommunikáció. Benyomásom szerint a választások elõtti lihegõ izgatottságban ez az ügy is háttérbe szorult.

A jelölés végül mégis megesett, s május elején, már a második választási forduló után a névsort közzétették a napilapok. Az ösztöndíj összegét és odaítélését tényként kezelték. Ám az eljárásba hiba csúszott. A miniszterelnöki rendelet szerint minden javaslatot jóvá kell hagynia a testületnek. Ezt nem sikerült összehívni. Május végére meghirdettek ugyan egy összejövetelt, de a választás második fordulója után a tagok faxot kaptak Schmidt Máriától: "A május 25-i ülés elmarad." Indoklás nem volt.

Azt sem vitatta meg tehát a Corvin-lánc Testület, hogy ildomos-e Balogh János akadémikus professzor javaslata, hogy fiát, Balogh Péter ökológust jelöli a három év alatt összesen 18 millió forinttal járó ösztöndíjra.

Akadémiai forrásból megtudtuk, hogy tudományos körökben általános megdöbbenést keltett az ügy. Apa és fia ugyanis az állatrendszertannal, állat- és faunaismerettel foglalkozó Zootaxonómiai Kutatócsoporton belül önálló, kétfõs "szigetet" alkot. Gyakran együtt is publikálnak, így nem lehet teljes mértékben elkülöníteni egymástól apa és fia tudományos teljesítményét. Sokan úgy tartják: a magyarországi tudományos életben számos, Balogh Péternél érdemesebb jelölt akadt volna. Ráadásul õ, 51 éves korával aligha sorolható a "fiatal kutató" kategóriába. Ez még visszatetszõbbé teszi azt a gesztust, hogy Balogh professzor a Corvin-lánc testületi tagságát családtagjának menedzselésére használja fel. Balogh Pétert egyébként olyan csendes, visszahúzódóan munkálkodó kutatóként ismerik, aki sokat publikál, de tartózkodik a közszerepléstõl.

Szerettük volna megkérdezni a javaslat indítékairól Balogh János professzort, de õ indulatosan elutasított bennünket.

Corvin-lánc más kitüntettjei egyébként éltek azzal a lehetõséggel, hogy három évnél rövidebb idõre is lehet ösztöndíjast jelölni. Nemeskürty István úgy látja:

- Az összeg nagysága miatt nem tartom ízlésesnek, hogy egy évnél hosszabb idõre ítéljük meg az ösztöndíjat.

Tudomásunk szerint hasonló okból jelölte szintén egy évre ifjú zeneszerzõ kollégáját Szokolay Sándor.

- Balogh János jelölésével nem értek egyet - mondja határozottan Nemeskürty István. - Rettenetes szégyentõl mentesült a testület azáltal, hogy az ügy elakadt. Ezt a jelölést vissza kellene vonni.

HIVATALI HÁTTÉR

--------------------------------------------------------------------------------

A kifizetés elvileg januártól esedékes. Ám információink szerint még egyik ösztöndíjas sem kapott a pénzbõl. A régi iroda munkatársai közül már senkit nem találni. Schmidt Mária nem állt szóba lapunkkal, így kérdéseinket neki sem tudtuk feltenni. Az új kormányzat apparátusa most alakul, senki sem tudja, milyen szervezeti keretek között, ki foglalkozik majd a Corvin-lánc ügyével. Nincs már és nincs még felelõs. Az Orbán-kormány egyik utolsó intézkedését - mely szerint a Corvin-lánc Testület költözzön a Sándor-palotába, s vegye használatba a Corvin-termet és a körülötte lévõ irodákat - a Medgyessy-kormány egyik elsõ intézkedésével eltörölte.

- A kitüntetést nem vonjuk vissza, mert ennek nincs értelme, de a Corvin-lánc ügye most nem szerepel a prioritásaink között - mondta kérdésünkre Gál J. Zoltán kormányszóvivõ.

Nemeskürty István szerint szükség lenne a kitüntetésrõl szóló rendelet módosítására. Õ a mindenkori köztársasági elnök hatáskörébe helyezné a Corvin-láncot, megtartva a miniszterelnök jogát a jelölésre. A testület mûködéséhez az államfõ apparátusa adna hivatali hátteret.

Talán azt is érdemes lenne kikötni, hogy a testület tagjai közvetlen családtagjaikat nem jelölhetik az ösztöndíjra. Biztos, ami biztos.

kaanga

kaanga Creative Commons License 2003.11.09 0 0 73
Semmit nem vesz el a jelentőségéből.

kaanga

Előzmény: naiv (66)
kaanga Creative Commons License 2003.11.09 0 0 72
Olvasd el a topikindítót.

kaanga

Előzmény: taltam (68)
PETUR Creative Commons License 2003.11.09 0 0 71
"..de Makovecz hülye.."

Ahogy itt osztogatod a jelzőidet Makoveczre, meg másokra -- az nem vall túlságosan emelkedett elmére.
Amikor az ilyen másokat hülyéző-bunkózó mondatokat olvasom, mindig felmerül , hogy már megint egy alak, aki a kisebbrendüségét próbálja kompenzálni.

Előzmény: fenerossz (67)
Tecs Creative Commons License 2003.11.09 0 0 70
"a fia jogosan kapta, együtt dolgoztak"

Még ez sem olyan egyértelmű. Az 51 éves életkor csak az egykori KISZ-ben, később a Fideszben számított fiatalnak, amikor a túlkoros első titkárok és egyéb fontos emberek kedvéért eltörölték a korábban 35 évben megszabott felső korhatárt.

Melléklet a 2/2001. (VIII. 14.) ME rendelethez
A Magyar Corvin-lánc kitüntetés alapszabálya
(…)
A kitüntetéssel járó jogosultságok
6. § (1) Az adományozott jogosult
a) a kitüntetést - a 8. § (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti kivételekkel - élete végéig birtokolni és magát a kitüntetés birtokosának nevezni;
b) a kitüntetést a nemzeti és az állami ünnepeken viselni, meghívottként részt venni a Magyar Köztársaság nemzeti és állami ünnepeinek központi állami rendezvényein, valamint a nemzeti és állami ünnepnek nem minôsülô kiemelkedô fontosságú rendezvényeken;
c) részt venni a Testület munkájában, és ennek keretében háromévente javaslatot tenni a Testület részére egy-egy általa kiválasztott kiemelkedô tehetségű fiatal tudományos képzésének, kutató és alkotó munkásságának, illetve művészeti képzésének és művészi alkotó tevékenységének támogatására.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás nem haladhatja meg a havi nettó 500 000 Ft összeget, és legfeljebb három évre nyújtható.

Előzmény: Feles Elek (61)
Tecs Creative Commons License 2003.11.09 0 0 69
"A Corvin Lánc pénzzel nem jár, de a kitüntetett kijelölhet valakit, aki abban a témakörben méltó követője lehet. Ebben az esetben a fia és kutatótársa volt az - jogosan."

A Corvin-lánc azzal jár, hogy a kitüntetett háromévente odaítélhet valakinek összesen nettó 18 millió forintot, ötszázezres havi részletekben.

Az egészségügyi miniszteri pozíció meg azzal jár, hogy a miniszter odaítélheti valakinek az Év gyógyszerésze címet, amely címhez pénzjutalom is dukál.

Teljesen jogszerű, hogy a döntéshozó saját testvérét vagy gyerekét jelölje ki. Itt nem jogszabály, hanem a Makovecz által emlegetett belső erő lehet az, ami a döntéshozókat önkorlátozásra készteti.

Családtagokat hatalmi helyzetből nem illik előnyben részesíteni. Ilyen egyszerű.

A Makovecz-féle “belső tiltó erő” időnként szabadságra megy.

Előzmény: Feles Elek (47)
taltam Creative Commons License 2003.11.09 0 0 68
Majd ha belinkeled állításod bizonyítékát...
Előzmény: kaanga (57)
fenerossz Creative Commons License 2003.11.09 0 0 67
Makovecznak teljesen igaza van, de Makovecz hülye.
A teljesen feleslegesen odaragasztott oldalvágása az oldalakkal elhitelteleníti az egyébkénti igazát. A 168 óra nem az oldalhoz tartozása miatt becstelen, hanem az újságot készítők újságírói etikátlansággal kombinált totális erkölcstelensége miján (lásd még képzelt riportok). Újságírni oldalfüggetlenül lehet tisztességesen, avagy tisztességtelenül.
Közted és Mester Ákos közt az a különbség, hogy ő pénzért becstelen, te pedig ingyen és bérmentve vagy paraszt (pejoratíve).
Közted és kanga közt pedig az a különbség, hogy ő a namcsak paraszt, de még bunkó is.
Előzmény: PETUR (28)
naiv Creative Commons License 2003.11.09 0 0 66
Kaanga,

topic cím helyesen: ... családban marad

Előzmény: kaanga (-)
Törölt nick Creative Commons License 2003.11.09 0 0 64
Kanga
A legnagyobb szégyen az, amit ezzel a kitüntetéssel a mocskos, tetűkből összeállt kormány művel, kérdem én, kinek használ ez?
Előzmény: Feles Elek (38)
Törölt nick Creative Commons License 2003.11.09 0 0 63
Feles Elek
Kiegészítés
Akóts Klárát a Kiszben úgy utálták mint a szart, beképzelt,jelentés írogató besúgó, nyalista, vonalas, ronda hülye picsa volt, már anno is. Tunyoginak meg annyi volt a szerpe, hogy behozta a Hámori Csaba kávéját, és kivitte a Bulla Miki kabátját. (KISZ KB)
Előzmény: Feles Elek (42)
Feles Elek Creative Commons License 2003.11.09 0 0 61
a fia jogosan kapta, együtt dolgoztak
muunkáját a legjobban ő folytathatta
az utóbbi időben együtt i8rták a könyveket
sokkal többet érdemeltek volna..mindketten
Ezt a szégyent (a becsmérlő cikket) a 168óra soha nem moshatja le magáról...:))

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-form/103-9310121-6690219

4. Oribatid Mites of the Neotropical Region II (Soil Mites of the World, Vol 3)
by P. Balogh, Janos Balogh

5. Az Orség kapujában : Felsomarác története : monográfia
by János Balogh

6. Bioszféra-expedició
by János Balogh

7. Haldokló oserdok nyomában
by János Balogh

8. Primitive oribatids of the Palaearctic Region
by János Balogh

Előzmény: ramfis (55)
Feles Elek Creative Commons License 2003.11.09 0 0 60
"Balogh János akadémikus tudományos kutatásai mellett igyekezett írásaival is felhívni a figyelmet az egyre sokasodó környezet- és természetvédelmi feladatokra, illetve igyekezte formálni olvasóinak szemléletét arra, hogy például az Amazonas menti esőerdők irtása minket is érint. Ezzel talán az elsők között volt, akik a környezeti nevelést, mint olyat globálisan alkalmazták egy témán belül hazánkban.

Biztos, hogy e törekvések is egyre nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjanak, éppen ezért fontos, hogy a környezeti nevelés jogilag is megfelelően szabályozva legyen a köznevelésben."

Milliárdokat érdemelt volna, nem meghurcolást..
Árvaházból indult és világ nagy tudósai közé küzdötte fel magát. Anyagaiak soha nem érdekelték, csupán az emberiség jövője..

Remélem, rendes ember nem veszi többé kezébbe a 168órát... (Még a honlapra sem kattintson rá..ha csak nem elkerülhetetlen (másik gyalázó cikk lelelplezése miatt... Tiltakozásképpen, h Balogh János halálát okozták a becsnérlő cikkükkel...

Előzmény: Feles Elek (59)
Feles Elek Creative Commons License 2003.11.09 0 0 59
Balogh János
"Védte, óvta a Földet a gátlástalan, önző kifosztástól. Fáradhatatlanul érvelt, küzdött, tanított. A földtakaró faunájának kutatása során tapasztalta azt a pusztítást, amit az esőerdők gátlástalan irtása, a levegőszennyezés okoz nap mint nap a Földnek.
Szinte halála napjáig dolgozott, mert szerette volna befejezni a befejezhetetlent.
Hiába volt lelke és akarata erős, az emberi gonoszságot nem tudta elviselni, ez gyűrte le végül fáradó testét."
http://www.sulinet.hu/tart/cikk/kc/0/15887/1

Feles Elek Creative Commons License 2003.11.09 0 0 58
Már akinek, mondj egy elfogadható irást (nem pártosat) NKósa Judittól..a. KoKoMa lánytól...
Előzmény: ramfis (55)
kaanga Creative Commons License 2003.11.09 0 0 57
Belinkelnéd az állításom ellenkezőjét?

Már csak a bizonyítás miatt.

kaanga

Előzmény: taltam (54)
Feles Elek Creative Commons License 2003.11.09 0 0 56
Csak nem sikerült...
:)

még helyesebben: zoo-ökológia.

Előzmény: Feles Elek (32)
ramfis Creative Commons License 2003.11.09 0 0 55
N Kósa Judit tényleg jó újságíró. Nem hinném, hogy anyai protkóval kapott munkát.
Feles Elek által felsoroltakból egyedül Tornóczky necces (de nagyon) mint ballib elismerem.
Egyébként szerintem hibás vitastratégia, hogy az én oldalamon történt valami disznósag, hohó a másik oldal meg ezt és ezt csinálta. Ha valahol erkölcstelenség történik, az erkölcstelenség, attól függetlenül, hogy máshol is történik-e hasonló.
Nem vitatom, hogy az illető professzor úr nagy tudós volt, de azt már igen, hogy nagy ember lett volna. Ez a történet elég gáz.
Természetes, hogy felkapta sajtó. Szerintetek a Demo, Mno nem firtatná a dolgot, ha "közismerten ballib" tudós cselekedne így?
Előzmény: Feles Elek (52)
taltam Creative Commons License 2003.11.08 0 0 54
Nem-ma-rad-a-Cor-vin-lánc-a-család-ban!!!

Nem a Corvin láncát adta a fiának.
Csúsztass (hazudozz) máshol.

Előzmény: kaanga (36)
Feles Elek Creative Commons License 2003.11.08 0 0 53
DunaiImre fiai kimaradtak
Dunai András
Dunai György brókerbotrányban elhiresült (Betonút résztulajdonos) HandK VIP hiteles, 100 leggazdagabb között...

"Dunai Imre ipari és keres- kedelmi miniszter 1996. au- gusztus 14-én egészségi álla-potára hivatkozva nyújtotta be lemondását a miniszterel- nöknek. Elôdje az a Pál Lász-ló volt, akit esztendei minisz terség után ejtett Horn Gyu-la, igaz, nem túl mélyre, csak a Mol Rt. igazgatótanácsának elnöki székéig. Kettôjük ne-ve egy 1995 decemberében elhíresült ügy, az „olajgate” kapcsán vonult be a köztudatba. Dunait azzal vádolták, hogy az orosz–magyar olajke- reskedelemben pozíciójával összeférhetetlen szerepet játszott, az üzletkötések során Pál László és más MSZP-hez közel álló vállalkozók jutottak elônyökhöz. Ráadásul az is kiderült, az olajszállításokat irányító cég egyik vezetôje Dunai Imre fia volt. " HVG

Előzmény: Feles Elek (52)
Feles Elek Creative Commons License 2003.11.08 0 0 52
Kokoma lánya milyen jó újságíró..
hallottatok róla??

Kósáné Kovács M lánya: N Kósa Judit
újságíró
Kovács lánya a Szerencsejáték Rtnél..
Gál J fia: Gál J junior kormányszóvivő
Hortobágyi Éva fia Komássy Ákos MP személyi titkára
MP leány: Tornóczky A műsorai a MTVnél
MP fiú M Gergely Vivendinél...

a 18 MFt-ot még keveselnék is 3 év alatt (500eFt/hó)

Előzmény: tomp (49)
tomp Creative Commons License 2003.11.08 0 0 51

Tévedés.
Imeretségek + családi kapcsolatok :))))))))

Előzmény: PETUR (50)
PETUR Creative Commons License 2003.11.08 0 0 50
"..Mások a szokások.."

Teljesen igaz. A baloldali bratyizás megengedhetetlen.

A fejlett polgári társadalom számára az egyetlen elfogadható maffia-szövetség a régi koleszos szobatársak összefogása. :-))

Előzmény: tomp (49)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!