Keresés

Részletes keresés

marcipannyuszi Creative Commons License 2011.06.10 0 0 72

fuckthepolice.hu

rumcake Creative Commons License 2011.04.23 0 0 71

Ha én a Magyar Köztársaság belügyminisztere lennék, és így szállnék ki az autómból Magyarországon, akkor lesülne a pofámról a bőr...

Előzmény: marcipannyuszi (70)
marcipannyuszi Creative Commons License 2011.04.23 0 0 70

Pintért még meg tudja védeni a zállomány

 

Előzmény: Törölt nick (69)
marcipannyuszi Creative Commons License 2011.04.17 0 0 68
marcipannyuszi Creative Commons License 2011.04.17 0 0 67

Vona Gábor pedig magánjellegű látogatást tett a januárban bántalmazott idős asszony temetésén.

 

Visszamegy

 

Hajdúhadházra megy a Jobbik-vezérkar

A közbiztonságért demonstrál Vona Gábor is. Tovább »

forrás: Index.hu

Előzmény: Törölt nick (56)
eroberter Creative Commons License 2011.04.16 0 0 66

"Pintér azt mondta hogy 2 hét alatt rendet teremt"

 

Ne légy igazságtalan :)

Azt sosem mondta, hogy a két hetet mikortól kell számítani... :S

Előzmény: Törölt nick (60)
Nikolaj Luminescu Creative Commons License 2011.04.16 0 0 65

Ahol szalagfűrész a kerítés

 

"Egy asszony az utcai „nyomós kútra” mutat. „Idejárnak vízért és fürödni is a cigányok, a szaros pelenkát meg bedobják szembe az árokba, megnézhetik. Olyan az, mint egy naptár. Segélyosztásnál energiaitalos dobozzal van teli, aztán ahogy fogy a pénz, sörösüveggel. Csak a Libero állandó. De a felnőttek is ideszarnak. Közel a kocsma, indulnak haza részegen, eddig bírja a belük. Mit csinálhatok? Dobok fél lapát földet a piszkukra. A kerítés melletti virágot is kihugyozták. Szólni nem lehet nekik, mert földig leverik az embert. Ha szembejönnek a járdán, kimegyünk a sárba.”

toloba Creative Commons License 2011.04.16 0 0 64

 

Az Orbán-Pintér pribékek nem engedték, hogy a Kossuth téren a jogaimat gyakoroljam...

Mint azt tudjuk Orbántól, a Kossuth tér a nemzet tere, de most fideszes kordon veszi körül...

marcipannyuszi Creative Commons License 2011.04.16 0 0 63

Sofőrpuccs...

Előzmény: Törölt nick (62)
Törölt nick Creative Commons License 2011.04.16 0 0 60

én csak egyett nem értek

 

Ha Pintér azt mondta hogy 2 hét alatt rendet teremt és mondta ezt 1 éve, akkor vajon hogyisvannak ezek a betörések és lopások??

 

Gondolom a betörök és a csalok nem olvasták a nyenyit?? vagy pintér nekik elfelejtett szolni??

 

 

Nem az a rendcsinálás hogyha a delikvens biciglijén nincs csengő akkor megvágjuk pénzre. Vagy lehet ez az uj rend fidesz modra??

 

nevetséges pintérke rendesen leszerepelt.

 

 

Törölt nick Creative Commons License 2011.03.15 0 0 55

Inkább gyere át a másik topikba "Ahol megszűnik a rend", ne kelljen már ugrálni!

Előzmény: Törölt nick (54)
toloba Creative Commons License 2010.12.17 0 0 52

 

Hát, ja...az Ócsai úti hajléktalanszálló előtt mán többször ott ácsingóztak és aki megy be, vagy jön ki, azt mind igazoltatják az Orbán-Pintér pribékek...

Előzmény: Ötödik Pupák (48)
marcipannyuszi Creative Commons License 2010.12.17 0 0 50

Jó kis Cég ez

 

Folt a Bács-Kiskun megyei főkapitány-helyettesek szakmai múltján

 

http://hirszerzo.hu/belfold/20101217_folt_bacs_kiskun_fokapitanyhelyettesek_mu

Törölt nick Creative Commons License 2010.09.20 0 0 49
bukott csapaton ne változtass!  ...ez az alcsúti focicsapat jelszava is :)))
Ötödik Pupák Creative Commons License 2010.09.08 0 0 48

Szerintem éppen hogy bebizonyította Pintér rendőrsége, hogy semmitől sem riadnak vissza.

Halált megvető bátorsággal csaptak le a hajléktalanok kemény magjára. Ellepték az aluljárókat, és még Koszos Macával is vitába mertek szálni.

 

 

Törölt nick Creative Commons License 2010.09.08 0 0 47
2 hetes ígéret után féltucatnyi bankrablás. Közbiztonság mint a szocik alatt vagy ott se.

Diáklányokkal tudnak keménykedni és lefogni de a hétpróbás bűnözőkkel, vagy például Toroczkaival az istenért sem.
toloba Creative Commons License 2007.05.24 0 0 45
Eddig azé szövegeltek, hogy mennyenek...most meg marasztalnának...tiszta hülye mind, Kövérrel az élen...
Előzmény: geszthi (42)
geszthi Creative Commons License 2007.05.24 0 0 44
"A fõkapitányok kirúgása után a kormányoldalon egyre többen szeretnének generációváltást a rendõri vezetésben. Gyurcsány környezetében és az MSZP-ben Gergényi Péter és Szabadfi Árpád ellenzéki kapcsolatrendszere verte ki a biztosítékot. Ezredesek válthatják a Pintér Sándornak elkötelezett tábornoki kart."


Vegre a Fidesz egyetert a kormannyal :-)))


"Azt várjuk a rendőrségtől, hogy tisztuljon meg! (...) közösítse ki magából azokat a kollégákat, akik nem oda valók, akik oda keveredtek és az a feladatuk, hogy szétverjék a magyar rendőrséget" - fogalmazott a néma tüntetésként meghirdetett rendezvény szónoka, Pelczné Gáll Ildikó, a Fidesz alelnöke.

Előzmény: geszthi (20)
geszthi Creative Commons License 2007.05.24 0 0 43
Szabadfi nem mondana le "fideszes kapcsolatai" miatt
2007. május 22. 12:50

Szabadfi Árpád csak azzal tud foglalkozni, ha valaki szakmai alapon vitatkozik vele az alkalmasságáról.

Szabadfi Árpád dandártábornok, az országos rendőrfőkapitány helyettese keddi, budapesti sajtótájékoztatóján arra a kérdésre, foglalkozik-e a "fideszes kapcsolataira" vonatkozó felvetés nyomán a lemondás gondolatával, közölte, csak azzal tud foglalkozni, ha valaki szakmai alapon vitatkozik vele az alkalmasságáról, a barátait pedig sohasem politikai alapon válogatja meg.
Előzmény: Sir Balamber (27)
geszthi Creative Commons License 2007.05.24 0 0 42
KIBUJT A polgari szog a zsakbol! Kellenek a Pinter beepitett emberekKövér: Politikai tisztogatás történik a rendőrségnél
2007. május 23. 11:43MNO
A gyanú szerint a rendőrségnél szakmai, morális megújulás címén politikai tisztogatás történik. Erről Kövér László beszélt szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. Kövér László azt mondta, bár a most leváltott rendőri vezetők is lojálisak a jelenlegi kormányhoz, az utóbbi időszakban kiderült botrányok lehetőséget adnak arra, hogy a Gyurcsány Ferenchez kötődő, lojális és meghízható emberekkel váltják az eddigi vezetőket.

Azzal kapcsolatban, hogy a rendőrségi objektumok őrzését civil őrző-védő szervezetek vették át, a fideszes politikus kijelentette: ez az állam vége. Hozzátette: ilyen módon lehet az állami pénzeket „haveroknak" juttatni.
Törölt nick Creative Commons License 2007.05.23 0 0 40

Blikk címlap >> Aktuális

Ki­vé­rez­tet­ték a rendőrséget

2007-05-23

Bu­da­pest - Há­rom egy­ko­ri sztár­zsa­ru is a po­li­ti­ku­so­kat hi­báz­tat­ja a rendőrség ki­vé­rez­te­té­sé­ért, azért, hogy to­tá­lis a ká­osz a tes­tü­let­ben. Sze­rin­tük a pa­rancs­no­ki sze­mély­cse­rék nem ol­da­nak meg sem­mit.

// <![CDATA[ var ord=Math.round(Math.random()*100000000); document.write(''); // ]]> <!-- var ord=Math.round(Math.random()*100000000); document.write(''); //--> on error resume next ShockMode = (IsObject(CreateObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.8"))) Sub banner_168672_FSCommand(ByVal command, ByVal args) call banner_168672_DoFSCommand(command, args) end sub

Doszpot Pé­ter

A si­ke­res gyil­kos­sá­gi nyo­mo­zó 2002-2006-ig a Par­la­ment ren­dé­sze­ti bi­zott­­sá­ga al­el­nö­ke volt, képvi­selőként belülről is meg­ta­pasz­tal­ta, hogy a po­li­ti­ku­so­kat men­­nyi­re nem ér­dek­li a rendőrség kín­ja-ba­ja.

- Nem a most me­nesz­tett vezetők hi­bá­ja, hogy ká­osz ural­ko­dott el a tes­tü­le­ten, ez egy 17 éves fo­lya­mat betetőzése. A rendőrség ka­to­nai szer­ve­zet, csak erős kéz­zel le­het ve­zet­ni. Ezt a po­li­ti­ka meg sem hal­lot­ta, sőt ma már kü­lön ren­dé­sze­ti bi­zott­ság sincs a T. Ház­ban. Pe­dig önál­ló ren­dé­sze­ti ál­lam­tit­kár­ság­ra van szük­ség ál­lam­tit­kár­ral, aki ke­mé­nyen el­szá­mol­tat­ja a tá­bor­no­ki kart. És erős ci­vil­kont­roll­ra. A rendőrnek pe­dig le­gyen el­fo­gad­ha­tó fi­ze­té­se, karrier­lehetősége, be­lát­ha­tó pá­lya­ké­pe, ami ma nincs.

Komáromi István

Pest me­gye volt rendőrfőkapitányát nyug­dí­ja­zá­sa óta több­ször vis­­sza akar­ták már csal­ni a tes­tü­let­hez. Min­dig azt vá­la­szol­ta, csak ak­kor le­het­ne erről szó, ha olya­nok ven­nék kö­rül, akik hol­nap is azt mond­ják, amit ma. Eb­ben pe­dig egy­ál­ta­lán nem biz­tos.

- A rendőrbűnözés oka­it meg­ke­res­ve or­vo­sol­hat­juk csak azo­kat, de a láz­csil­la­pí­tás ke­vés. A bűnmege­lő­zést há­zon be­lül is el­ha­nya­gol­ták. A rendőrség hi­bá­it a sze­mély­cse­rék alig­ha old­ják meg. Ez csak tü­ne­ti ke­ze­lés, min­den rendőr mel­lé nem ál­lít­ha­tunk még egy rendőrt. De meg is kel­le­ne vé­de­ni a rendőröket. Az ál­lí­tó­la­gos ne­mi erőszak ügy­ben mi­ért nem állt ki Petrétei Jó­zsef ed­di­gi mi­nisz­ter, hogy ha ezt va­ló­ban meg­tet­ték a rendőrök, le­fe­je­zem őket, de ha nem, ak­kor meg­vé­dem őket?!

Sándor István

Az olaj­ügyek és a po­li­ti­ka ös­­sze­fo­nó­dá­sa­it leleplező, s ezért meg­hur­colt Sándor István, az­az Pa­pa, az egykori fedett nyomozó a bel­ügy vissza­ál­lí­tá­sát tar­ta­ná jó­nak.

- Kö­zös ló­nak tú­ros a há­ta, a vezetők csak egy­más­ra to­lo­gat­ják a bal­hét, felelősséget senki sem vállal. Egyébként a rendőrség le­fe­je­zé­se már Horn Gyu­lá­nak sem jött be 1996-ban. Most sem fog, szerintem osztályvezetői szin­tig min­den­kit le kel­le­ne cse­rél­ni. Ak­kor, 1996-ban be­bi­zo­nyo­so­dott, hogy a ki­rú­got­tak utó­lag, kívülről is megőrizték be­fo­lyá­su­kat. Az­óta rá­adá­sul a leg­több va­la­mi­re­va­ló szak­em­ber tá­vo­zott, a ma­ra­dék pe­dig most fog el­men­ni - fo­gal­ma­zott Pa­pa.

Mit javasolnak a képviselők?

Hogy old­ha­tó meg a mai krí­zis? - kér­dez­tük meg öt ne­ves po­li­ti­kus­tól:

Balsai Ist­ván (Fi­desz) volt igaz­ság­ügyi mi­nisz­ter:
A rendőrségnek nem volt és nincs gaz­dá­ja. Vissza­ál­lí­ta­nám a BM-et.

Dá­vid Ibo­lya (MDF-el­nök) volt igaz­ság­ügyi mi­nisz­ter:
Szor­gal­maz­zuk a BM vissza­ál­lí­tá­sát ve­ze­tés­re al­kal­mas és felelős vezetőkkel.

Karsai Jó­zsef (MSZP):
Nem azon mú­lik, mi­nek ne­vez­zük a mi­nisz­té­ri­u­mot. Erős kezű, ke­mény vezető kell.

Kuncze Gá­bor (SZDSZ) volt bel­ügy­mi­nisz­ter:
Nem fog­lal­ko­zom már ezek­kel az ügyek­kel.

Navracsics Ti­bor (Fi­desz) frakcióvezető:
A rendőr­ségnél ál­ta­lá­nos bi­zony­ta­lan­ság van, pe­dig erős fel­ügye­let­re len­ne szük­ség.

Suchman Ta­más (MSZP) volt pri­va­ti­zá­ci­ós mi­nisz­ter:
Fe­gye­lem­nek kell len­ni. Ha jó vezető ke­rül az él­re, vissza­szerezhető az ál­lam­pol­gár­ok bi­zal­ma.

Szemán László-Sebes Erzsébet-S. G.

Kivéreztették a rendőrséget. Ön szerint kell-e ismét Belügyminiszter?

Igen, mert nincs, aki rendet rakjon!

Nem, mert így is sok minisztérium van!

Nem, mert úgy is a politikusok irányítják a rendőrséget!

Ezeken a rendőrökön már az sem segítene!

toloba Creative Commons License 2007.05.23 0 0 39
Eörsi: a rendõrség helyzete több mint súlyos -


2007.05.22

"Semmi kifogásom Gergényi és Pintér közös vállalkozásával szemben, mindössze úgy gondolom, ezen azért érdemes elgondolkodni" – közölte Eörsi Mátyás, az SZDSZ frakcióvezetője a Klubrádió reggeli műsorában. A politikus tegnapi parlamenti felszólalásában élesen bírálta fideszes exminiszter és a lemondatott budapesti rendőrfőkapitány üzletelését. Eörsi Mátyás rendőrségi botránysorozatról is beszélt.

Pintér Sándor tevékenységével kapcsolatban nemcsak politikai, hanem gazdasági és morális értelemben is rengeteg gyanú merült fel a belügyminisztersége és az azt megelőző időszakból is, és az hogy Gergényi Péter közös gazdasági társaságot alapít vele, utal a közállapotokra – hangoztatta véleményét Eörsi Mátyás. Így fogalmazott: "semmi kifogásom Gergényi és Pintér közös vállalkozásával szemben, mindössze úgy gondolom, ezen azért érdemes elgondolkodni".

A politikus kitért arra is, hogy véleménye szerint a rendőrség helyzete már annyira súlyos, hogy a mostani fellépés – a vezetők menesztése – indokolt volt. Egy hét alatt öt rendőrök által elkövetett bűncselekmény egy kicsit sok, és vannak olyanok is, amikről a rendőrök körében is legendák keringenek, de nem derülnek ki – hangsúlyozta a liberális frakcióvezető. Eörsi Mátyás olyan esetekről is hallott, hogy súlyos, halálos közlekedési balesetek során a rendőrök előbb kifosztják az áldozatokat, és csak ezután tesznek jelentést.

Meghökkentő, hogy 2004-ben megszűnt a rendőrségi belső ellenőrzés, erről Eörsi Mátyás nem értesült. Véleménye szerint minden szervezetnek szüksége van a belső ellenőrzésre, és támogatják ennek visszaállítását.

http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=47874
Törölt nick Creative Commons License 2007.05.23 0 0 38
Mint kiderult mar regen, az autopalya rednorok is mar 7 eve csinaljak (Pinter rendorok)

Ezt a rendőrkutya Pintér idején született...:)
Előzmény: geszthi (23)
Törölt nick Creative Commons License 2007.05.23 0 0 37
Így igaz.
Öt évig nem tudták kinyomozni...

Rossz úton jársz ezzel.
Előzmény: zsolti05 (33)
originalqszi Creative Commons License 2007.05.23 0 0 36

A Pintér rendőrség leszerepelt, leszerepelt maga Pintér is, sőt Orbán is!!!!!!! Csak Gyurcsányi tartja magát és halad a kitaposott úton, amely a szakadékba vezet:DDDDDDDDDDDDDDDDD

kábelbúvár Creative Commons License 2007.05.23 0 0 35

Amit a vevő parancsol !!

 

;-)

Előzmény: Törölt nick (34)
Törölt nick Creative Commons License 2007.05.23 0 0 34

DE nem Kalasnyikovokat, ugye?

:-)

 

Előzmény: zsolti05 (33)
zsolti05 Creative Commons License 2007.05.23 0 0 33
a móri gyilkosoknak az Orbán-kormány idején adott el fegyvert a rendőr
őszkaján Creative Commons License 2007.05.23 0 0 32
 És akkor még Horthy csendőreiről még nem is beszéltünk. Pedig 51 éve annak hogy belelőttek a salgótarjáni munkásokba.
Előzmény: geszthi (23)
hatgang Creative Commons License 2007.05.23 0 0 31
Tegyék meg Tasnádit belügyérnek, ő nem vádolható Pintér cimbiséggel.:)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!