Keresés

Részletes keresés

vélemény Creative Commons License 2020.07.02 -1 3 22105

Két dolog a S Crisogonohoz. Én talán 3x is voltam bent, körbejártam a mai templomhoz, de nem találtam lejutási lehetőséget az alsó szintre. Pedig tudtam, hogy van és kerestem. Sőt nem emlékszem semmilyen feliratra, infora sem. A Péteri Pál könyvében is elolvasom, amit az egyes templomokról ír. A Crisogonoról viszonylag sokat, de meg sem említi  az ókeresztény és a középkori maradványokat.

vélemény Creative Commons License 2020.07.02 -1 4 22104

Folytatás

 

S Crisogono. A sekrestyéből lehet lemenni az egykori ókeresztény és a középkori templom maradványaihoz, amely a jelenlegi épülettel párhuzamosan, attól kicsit balra helyezkedett el. A lépcső közvetlenül a "titulus Chrysogoni"   apszisa közelébe érkezik. Ezt ez 5sz-ban egy császárság kori épületre emelték. Az apszisban 8sz-i falfestmény töredékek vannak. A mai templom alapjai a korábbi középső részét foglalják el. DE mindkét oldalán láthatók a falfestmény maradványok. Jobbra Szt Benedek és Szt Szilveszter története két sávban, a felsőt levágták a mai templom padlózatának készítésekor. Ezek  a 11sz-ból származnak, de hátul nehezen kivehetően, néhány nagy méretű figura még korábbi, a 9-10sz-ból. Balra  szentek és mártírok ábrázolása a 10sz-ból.

A Via della Lungaretta tovább megy a Sta Maria in Trastevere irányába. Jobbra a S Agate , egy kis 18sz eleji barokk templom. Balra a Via di S Gallicano a  Sta Maria e Gallicano kórházhoz vezet. Ez egy  1720 és 29 között készült nagy méretű épület,  a korszak kórházépítésének stílusában. A két hosszú szárnyban  volt a férfi és a nő részleg, a kettő között a görög kereszt alaprajzú templom. Később hozzáépítettek egy részt a gyermekeknek majd egy anatómiai színházat is.

vélemény Creative Commons License 2020.06.30 -2 6 22103

Folytatás

S Maria della Luce, a via della Lungarettaról nyíló mellékutcában levő  nagyon régi, 3-4sz alapítású templom. A 12sz majd a 18sz-ban is átalakították, utóbb kapta a jelenlegi nevét. Megtartották az eredeti szerkezetet, de a belső berendezés teljesen késő barokk. Szép a  stukkó díszítés.

A belvárosból a turisták  nagy  többsége a Via Arenulan és a Ponte Garibaldin át érkezik a Trastevere kerületbe. A hídfőnél  levő Piazza Bellin található a Palazzetto Anguillara a hozzátartozó toronnyal. Ez egy 13sz-i épület, amelyet a 15sz közepén kibővítettek. A jelenlegi alakját 1900 körül nyerte el, amikor kialakították a Viale di Trasteveret. A mellette levő épületeket lebontották, így a palota kikerült eredeti környezetéből, a torony nagyjából megtartotta középkori formáját,a főépületet viszont erősen átalakították.  Ez most a Casa di Dante, a költővel kapcsolatos kutatások római központja.

S Crisogono a helyén már az 5sz-ban állt a titulus Chrysogoni, erre épült  egy bazilika  1123 és 29 között. Ezt egy Soria nevű építész  építette át 1620-26-ban. Ez volt az első középkori templom, amelyet barokkosítottak. A  harangtorony  és a portikusz gránit oszlopai  a 12sz-ból származnak, a homlokzat már barokk. A mellette levő kolostort a Viale di Trastevere kiépítése után teljesen átalakították. Soria nem változtatta meg a templombelső arányait, csak a berendezés lett barokk. A  22 oszlop és az összekötő gránit párkányzat még antik, a padlózat 13sz-i cosmata. A mennyezet közepén levő Guercino kép csak másolat, az eredetit 1808-ban ellopták, jelenleg Angliában van egy magángyűjteményben. A jobb oldalhajó végén levő Cappella Sacramento talán Bernini műve. A főoltár Soria alkotása, a baldachint tartó négy alabástrom oszlop még antik. A szentély félkupola alján levő mozaik ( Madonna gyermekkel S Crisogonoval és Szt Jakabbal) 1290 körül készült valószínűleg Cavallini műhelyében.

vélemény Creative Commons License 2020.06.29 -2 6 22102

Folytatás

A kiinduló pont a Ponte Palatino hídfőjénél a Piazza Castellani. Innen indul a via della Lungaretta. Ez megfelel az antik "Aurelia Vetus" kezdeti szakaszának és a 16sz-i via Transtiberinanak. A 63-as a késő barokk Palazzo Nunez, amelybe a korábbi épület maradványait is beépítették. Tovább a Piazza  in Pisculinan található a Palazzo Mattei, amelyben szintén találhatók korábbi falak de alapjaiban a 14sz-i külseje az 1926-os munkálatok eredménye.

A S Benedetto in Piscula homlokzata 19sz-i neoklasszicista, de valójában ez egy 1100 körül épült templom. Sőt akkor is korábbi épületekre/ből készült. Elsősorban a hagyomány szerint itt volt Szt Benedek ( a bencés rend alapítója) cellája, mert itt volt a családja, az Anici család háza.A harangtorony a  13sz-ból származik.  A 17 és a 19sz között a templomot többször átépítették. Az előcsarnokban  aSzt Benedeket ábrázoló freskómaradványok is a 13sz-ban készültek. Balra egy cosmata kapuzat vezet egy Madonna kápolnába, ahol a négy oszlop még antik, a padlózat cosmata, a  a Madonnát ábrázoló táblakép is 13sz-i, eredetileg freskó volt, de áttették táblára. A templom belső oszlopai is antik eredetűek, antik és középkori oszlopfőkkel. A középső hajó  padlózata cosmata. Az apszistól jobbra levő freskó és a főoltáron levő Szt Benedeket ábrázoló táblakép már 15sz-i, utóbbi erősen restaurálva.

vélemény Creative Commons License 2020.06.28 -2 6 22101

Folytatás

V. Pál (1605-21 idején) vették használatba újra az egykori Trajabus kori vízvezetéket, Palolo vízvezeték néven és ekkor készült a Fonatana di Aqua Paola kút is, valamint ekkor épült a Via di  S Francesco a Ripa.  VIII. Orbán 1642 és 44 között építtette a Mura Gianicolensit, a falat amely már magába foglalta  Trastevere déli részét is amelyet az Aurelianusi városfal még nem. 1527-ben ez a terület a védelmi rendszer gyenge pontjának bizonyult.

 A Gianicolohoz vezető mai Via Garibaldi még a Pápai Állam egyik utolsó  fejlesztése volt 1867-ben, a Fontana di Aqua Paolat és a Gianicolo tetejét összekötő  panorámaút ( panoramica passeggiata) már az 1873-as városrendezési terv eredménye.  Fontos elem volt a rakpartok rendezése, amely egyrészt megoldotta az árvizek évszázados problémáját, viszont néhány templom lebontásával és a Villa Farnesina kertjeinek megcsonkításával járt. 1888-ban nyitották meg a körzet jelenlegi legfontosabb útját, akkori nevén Viale del Re-t, ma ez a Viale di Trastevere. A folyó túlsó partja és Trastevere közötti kapcsolatot pedig további hidak ( Palatino, Garibaldi, Mazzini) megépítésével erősítették.

A körzet leírása a a Ponte Palatinonál kezdődik. A híd túlsó partján a Piazza  Bocca della Verita található. Ez egy hosszú fejezet.

vélemény Creative Commons License 2020.06.26 -3 6 22100

Folytatás.

Fennmaradt  annak emléke, hogy Augustus idején a S Cosimato környékén vízi hadijátékot tartottak. Viszont  nagyon kevés ókori régészeti maradvány került elő. Legfontosabb talán az excubitorium, ami egy tűzoltó laktanya volt. A körzetben kezdettől jelentős számú zsidó közösség élt ( mielőtt átköltöztek a Marsmező környékére, majd 1555-ben bezárták őket a gettóba), talán ezért is hamar megjelent a kereszténység. A 4-5sz-ban titulusok létesültek az Aurelia Vetus mentén a  a titulo di Callisto ( a mai S Maria Trastevere) és titulo di Crisogono, a via Portuense közelében pedig a titulo di Cecilia. Később a 11-12sz-ban számos templom épült vagy átépült, erről az időszakról főleg a harangtornyok tanúskodnak. A templomépítési "boom" megszakadt, amikor a pápák Avignonba költöztek.

A 13sz-ig a Trastervere közvetlenül a pápák fennhatósága alá tartozott, ekkor került a városi közigazgatáshoz.  Az Avignoni fogság után  1473 és 75 között építtette IV. Sixtus  a Ponte Sistot, amely megkönnyítette a folyó két oldala közötti közlekedést.  II. Gyula elképzeléseit Bramante valósította meg 1508-12-ben. Ennek alapján  alakították ki a Tiberis keleti partján a pápáról elnevezett Via Giuliat és a nyugati parton az ezzel párhuzamos Via Lungarat. Az eredeti terv szerint épült volna egy híd is, a Ponte Giulio, de erre már nem került sor. A Via Lungara megkönnyítette a Vatikán megközelítését a Trastevere felől, nevezték Via Sanctanak is, mert erre vonultak a zarándokok és Via sub Janiculonak is.

vélemény Creative Commons License 2020.06.25 -2 5 22099

Folytatás

 

A nyugati oldal városrészei között a Trastevere a legfontosabb, a könyv ezt tárgyalja először. "Trans Tiberium" a városiasodás azért kezdődött el, mert a Tiberis túloldalán itt volt a folyami kikötő. Ehhez kapcsolódóan raktárak,  üzletek voltak itt. A Gianicolon ettől függetlenül védelmi szempontból már korábban is volt valamilyen erőd. Augustus korának XIV. kerülete magába foglalta a Vatikántól és a Gianicolotól a folyóig területet és a Tiberis szigetét is. De  folyó kanyarulatánál levő és az onnan délre található  körzet már csak az Aurelianusi fal megépítése után került a városhoz. A terület megközelítését megkönnyítette a hidak megépítése, a szigetre vezető Pons Sublicus és a Pons Aemilius, később pedig Agrippa és Probus hídja. A Pons Aemiliuson vezetett át Claudius vízvezetéke, amely a körzet vízellátását biztosította. Ennek a hídfőjétől indult ki két főút, az "Aurelius Vetus", amely a Gianicolora és a Porta Aureliahoz vezetett,( ez a mai Porta  S Pancrazio) valamint a Porta Portuensehez vezető Via Portuense Campana.

A folyó kanyar környéke végig megőrizte kereskedelmi és köznépi jellegét.  A kikötő miatt itt külföldiek is laktak vagy ideiglenesen tartózkodtak,   hoztak létre vallásaiknak megfelelő kultuszhelyeket is. Viszont a magasabban fekvő területeken és ettől a körzettől északra fekvő folyóparton villák és kertek voltak. Még Ceasarnak is volt itt villája.

.

vélemény Creative Commons License 2020.06.24 -2 5 22098

Folytatás

 

Új fejezet következik, új "nagy" fejezet. A városfalon belül, de a Tiberisen túl, azaz a folyótól nyugatra. A könyv szerint minden olyan  nagy városban, amelyet kettészel egy folyó, annak az egyik oldalán később indul és lassabb a fejlődés. ( Ezt végig lehet városonként gondolni) Rómában ez a lassabb oldal a folyó nyugati partja, ez a fejezet a Trastevere, a Borgo és a Vatikán látnivalóit tárgyalja. 

A köztársasági kor legvégén ill Augustus idején került ez a terület a városhoz. Ez volt Augustus idején az utolsó kerület, sőt még az Aurelianusi városfal is csak a mai Trastevere területének egy kis részét foglalta magába, a Vatikán területén pedig a cirkusz és a temetkezési hely volt.

A birodalom bukása után a  Vatikán, mint a kereszténység központja, talán földrajzilag is a pogány Róma ellensúlya volt. A korai középkorban a Vatikán közelében jöttek létre az északi keresztény népek bázisai. szászok,frankok, lombardok stb. 

A folyó nyugati oldalán élők sokban eltértek a másik oldalon élőktől. Szokásaik, ünnepeik sőt dialektusuk is. Egészen a 19sz-ig rendszeres volt az összecsapás a Trasteverinik és a Monticianik között. Utóbbiak az első kerület lakóit jelentették. Az összecsapások főleg kölcsönös kődobálást jelentettek, amire sokszor a kettő közötti semleges területen, az egykori Forum helyén került sor.  A 16-17sz építkezések ezt a területet is elérték, de kevésbé mint a folyó túlsó partját. Az 1870 és 1840 közti időszakban a legfontosabbak a rakpartok rendezése, a Viale di Trastevere főutca megépítése ill a Szt Péter térre vezető  via della Conciliazione létesítése. Ez utóbbi megkönnyítette a Vatikán megközelítését viszont a Borgo városrész jelentős részének lebontásával járt.

vélemény Creative Commons License 2020.06.23 -2 5 22097

Folytatás

A Via Veneto második kanyarjánál jobbra a via degli Artistin található  Az 1622-ben épült S Isidoro templom, amely a ferenceseké. A templombelső is főleg 17sz-i. Legfontosabb a jobb oldalon levő Da Sylva kápolna, amely Bernini tervei szerint készült 1663-ban, a kápolnában levő síremléket is az ő vagy esetleg a fia művének tartják. ( Eddig csak az apja műveiről hallottam, a fia műveiről nem. A templom mellett két kerengő is található,  mindkettő az 1620-as években épült, a Chiostro  Spagnolot 1948-ban befedték, a chiostro di Wadding freskói a 18sz elején készültek.

Chiesa dis Maria della Concezione.  A Róma topicokon csak "kapucinus kripta" néven szoktuk emlegetni. A templom 1626 és 30 között Antonio Barberini kardinális költségén épült a családi palota közelében, a kardinális  itt is van eltemetve. A homlokzat részleges travertin borítása viszont csak 1626-ban készült. Építése idején ez külvárosnak számított, de a Via Veneto megépítésével lett gyakorlatilag belvárosi templom.  Guido Reni műve a jobb első kápolnában a Mihály arkangyalt ábrázoló kép, a többi festményt  is ismert mesterek: Domenichino, Lanfranco és Pietro da Cortona  készítették. A mellette levő kolostorban viszont Caravaggio 1603-ban készült Szt Ferenc képe található. (Én erről még nem is hallottam. Télen a bécsi Caravaggio+Bernini kiállításon volt egy Szt Ferencet ábrázoló kép, nem tudom, hogy ez volt-e) A kriptában öt egymásba kapcsolódó kápolnáját 4000, 1578 és 1870 között elhunyt szerzetes csontjai "díszítik".

vélemény Creative Commons License 2020.06.22 -2 5 22096

Folytatás

 

A Via Veneto első kanyarjánál található az 1908-ban épült kupolás Hotel Excelsior.. A via Ludovisi keresztutca 48-as háza a neobarokk Villa Maraini. A  nagy kanyarban balra az utca egyik fő épülete a jelenlegi USA nagykövetség.   Gaetano Koch építette  1886 és 1890 között Rodolfo Boncompagni Ludovisi herceg számára, innen a Palazzo Boncompagni név. A palota másik neve a Palazzo Margherita, I Umberto özvegye nevéről, aki ide vonult vissza, miután férje 1900-ban merénylet áldozata lett.  Koch volt a korszak egyik vezető építésze, a Piazza della Repubblica és a Piazza Vittorio épületeit is ő tervezte.

Az épület mögötti Via Friuliról látható a Villa Ludovisihez tartozó, Maderno által tervezett 17sz-i Palazzo Grande. A Via Veneto túloldalán egy másik luxushotel az 1926-ban elkészült Albergo Ambasciatori áll. Az USA nagykövetség után  az 1933-ban létesített Via Bissolati  levágja az utat a Largo S Susannan keresztül  a Piazza della Repubblicahoz és tovább a Terminihez. Az utcában néhány 30-as évekből származó racionalista stílusú bank és biztosító  székház látható.

A Via Veneton továbbmenve a 62-es egy újabb luxushotel az 1902-es Palace, klasszikus és a szecessziós stílus keveréke, a 89-es egy stilizált neobarokk( fogalmam sincs, hogy ez konkrétan mit jelent) neobarokk irodaház. Majd tovább balra a 1928 és 32 között épült, jelenlegi nevén ( ha azóta nem változott meg) a Gazdasági Fejlődés Minisztériumának Palotája. A palota belseje gazdagon díszített. Az utca végén az 50-es még egy luxusszálló, a Majestic, Koch műve, 1896-ból.

vélemény Creative Commons License 2020.06.21 -2 5 22095

Folytatás

A Via XX Septembre és az Aurelianusi városfal közötti utcák az olasz tartományok nevét viselik: Sardegyna, Sicilia, Toscana, Lazio stb. Az utcák keresztezik a Via Vittorio Venetot. Ez hivatalos neve, de általában  használt név  a Via Veneto . A könyv is írja, hogy ez a Dolce Vita utcája. Az 1870 utáni Róma leghíresebb utcája, 1886 és 89 között létesítették.  A Porta Pincianat és a Piazza Barberinit köti össze, mindkét oldalán fasor, luxusszállodák,előkelő éttermek és butikok sorakoznak itt.  Még légitársaságokat és utazási irodákat is említenek, de szerintem azok az utóbbi években már sehol sem tartanak fenn drága bérű irodákat. A Via Veneto két helyen is nagyot kanyarodik, a Porta Pinciana felől nézve először balra, majd jobbra.

A Via Lombardia keresztutcában található a Casino dell'Aurora. Csak ez maradt meg a Villa Ludovisiből. A nagy területet elfoglaló villát persze a hozzátartozó kertekkel Ludovico kardinális építtette 1621 és 23 között, a 19sz közepén kibővítették. Látogatásra az "amministrazione Boncompagni-tól kell engedélyt kérni, erről nem írnak semmi konkrétat és elérhetőséget sem. A bejárati terem mennyezetét groteszk festmények díszítik, az Aurora teremben az Aurora szekerét ábrázoló mű Guercino alkotása.A tálképek termében szintén Guercino és a holland Paul Brull képei láthatók. Az emeleten egy kisebb teremben  az elemeket és a zodiákus jeleket ábrázoló falra festett olaj képet pedig Caravaggionak tulajdonítják.

 

 

 

vélemény Creative Commons License 2020.06.21 -2 0 22094

Még  inkább off.

 A hosszúlépésnek van szecessziós sétavárosnézése nagyjából a Szabadság tér és  az Opera környéke, az imaginebp-nek pedig szecesszió a Ferencvárosban programja. Mindkettő nagyon jó volt.

Előzmény: onlyread (22093)
onlyread Creative Commons License 2020.06.21 -1 0 22093

Jaj, ne is mondd! Én még Firenzében is képes voltam körbejárni azt a néhány épületet, meg be is lopakodtam, de sajnos a portás nagyon kérlelhetetlen volt, hiába rebegtettem a szempillámat. Egy másik házból meg éppen jöttek ki, egy pár, amikor rákérdeztem, hogy körbenézhetnék-e, a férfin látszott, hogy beengedne, de a nő kérlelhetetlen volt... Azért a külsők megvannak :) Bocs az offért.

Előzmény: vélemény (22092)
vélemény Creative Commons License 2020.06.20 -2 0 22092

 Ez a szecessziós villa program  engem is érdekel. Épp  gondoltam rá, hogy itthon is villákat kellene nézegetni. Zugló vagy az Andrássy.

környéke. Nekem elsősorban a szecessziós bútorok a gyengéim.

Előzmény: onlyread (22091)
onlyread Creative Commons License 2020.06.20 -1 0 22091

"reneszánsz villino Florio. ( A könyvben csillagos látnivaló, pedig nem szórják a csillagokat.)"

Az elmaradt márciusi római utamat a szecessziós villák köré terveztem. Elég sokat bejelöltem, de ez nincs köztük... És ahogy elnézem, van ennél jelentősebb liberty műemlék. Persze lehet, hogy belül csoda, de arról meg nem találtam képet. Egyébként a pontos cím: Via Abruzzi 4. és valami biztosító székhelye, ha jól bogarászom a gugli térképet.

Előzmény: vélemény (22090)
vélemény Creative Commons License 2020.06.20 -2 5 22090

Folytatás

Az útvonal a Via XX Septembren folytatódik a városközpont irányába. Balra a Palazzo delle Finanze sarkán egy tipikus racionalista irodaház, az 1942-ben elkészült Palazzo di Vetro, amely a Rinascente áruház eredeti,  a largo Chigin levő épületére hasonlít.  A via XX Settembren jobbra az egy korszakkal korábban, 1914-ben befejezett Palazzo dell'Agricoltura. Gyakorlatilag Mezőgazdasági minisztérium. Jobbra a Via Carducci folytatása a Via Piemonte. Ez egy reprezentatív utca, ahol főleg 1800 és 1900 között épült luxusvillák sorakoznak. A párhuzamos via Lucullo 9-es  épülete 2016 óta a  Museo delle Paste Alimentari. Ez már  Ludovisi kerület, főutcája via Boncompagni. A villino Boncompagni  1903-ban épült neobarokk stílusban. Ez most a  Museo Boncompagni Ludovisi, egy iparművészeti gyűjtemény. Dístesen berendezett szobák, bútorok, szőnyegeke,  dísztárgyak stb. Súlypont a ruharészleg, a 18sz-tól egészen napjainkig, az újabb ruhák között híres tervezők darabjai is. Megnéztem a képeket a wikin, ez egy jó kis múzeum, nem is tudom miért maradt eddig ki.( Persze nem az első vagy az ötödik róümai út programja)  A Horti Sallustianitól le lehet vágni az utat, kb 150m.

A via Piemonten továbbmenve északra  az 57-es egy tipikus racionalista épület 1936-ból, szemben vele pdeig egy 20sz eleji luteránus templom, természetesen egy német építész műve. Az út balra fordul a Via Sardegnan, ahol a 4-es ház díszes reneszánsz villino Florio. ( A könyvben csillagos látnivaló, pedig nem szórják a csillagokat.) Illetve itt van egy 1965-ben készült multifunkciós épület( lakások, irodák, üzletek), amelyet a könyv a korszak egyik legérdekesebb épületének tart.

 

vélemény Creative Commons License 2020.06.20 -2 2 22089

Még anno 1990-ben szicíliai körúton voltam csoporttal. Jó társaság volt, szabadidőben hurcoltam őket mindenfelé. Utolsó másfél nap volt Rómában. Hosszú szabad délutánon eljutottunk a San Clementebe. Én is akkor voltam ott először. Az egyik útitárs mesélte, hogy korábban csak a Masolino freskók miatt ment oda, de azt éppen restaurálták.  Dühös lett és azonnal távozott. Az igazán érdekes alsó szintekről nem is tudott és persze ezért nem is látta.

Én ezért vagyok még mindig a könyvek híve. A neten keresni  kell és amiről nem is tudok, azt nem fogom keresni. Ráadásul a netes kereséskor először a profit orinetált oldalak jelennek meg. Olyan , mint a Wizz fedélzeti újságja. Az egyik számban Varsó volt a téma, és a legfontosabb cikk egy baltás célba dobós helyszínt mutatott be.  Biztos van, aki azért megy Varsóba, hogy baltával célba dobjon,  de én sajnos nem.

Előzmény: uati (22088)
uati Creative Commons License 2020.06.19 0 0 22088

"Vagy már láttam egy helyszínt, de kimaradt valami fontos, vagy nem is tudtam, hogy mit kellene keresni."

 

Ez itt a lényeg! Vannak olyan helyek ahol én is számtalanszor megfordultam, de egyszer sem fordultam pl. balra és metem 20-50 métert, pedig kellett volna.....

Előzmény: vélemény (22087)
vélemény Creative Commons License 2020.06.19 -2 2 22087

 Köszönöm.

Nekem is ez az egyik nagy felismerés. Még 2009-ben  egy umbriai utazás végén volt másfél napom Rómában. Akkor úgy éreztem, hogy én már mindent láttam, unatkozni fogok abban a másfél napban. Pedig dehogy. Azóta rengeteg új helyszínen voltam és a könyv alapján egyre jobban érzem, hogy még mennyi mindent nem láttam. Vagy már láttam egy helyszínt, de kimaradt valami fontos, vagy nem is tudtam, hogy mit kellene keresni.

Nézem a könyvben, hogy mi van még. Sok. Például a Vatikáni Múzeumok. 50 oldalon, többnyire az apróbbik apró betűvel.

Csak beleolvasgattam. Tele van számomra teljesen új információval. Pedig 4 éve úgy felkészültem  a Vatikáni Múzeumokból, hogy azt hittem, hogy ennél jobban már nem lehet.

 

Előzmény: uati (22086)
uati Creative Commons License 2020.06.19 -1 2 22086

Elképesztő információk birtokába jutok a leírásaidnak hála, de sajnos ezáltal az is kiderül számomra, hogy mennyi mindent nem láttam még! : (

Ennek ellenére NAGY köszönet a munkádért! :)

Előzmény: vélemény (22085)
vélemény Creative Commons License 2020.06.19 -2 5 22085

Folytatás

Palazzo  delle Finanze. Teljes nevén a Gazdaság és Pénzügyek minisztériuma.  1870 után az első teljesen újonnan készült épület (ex Novo), 1872 és 75 között. Ez egy óriási épület a Via Cernaia és a  Via XX Settembre között. Mindkét fő oldalon a gazdasági életet szimbolizáló reliefek vannak, bent pedig a korszak jelentős művészeinek falfestményei. Az épületben található a numizmatikai múzeum.

A XX Settembre északi oldala már a Sallustiano kerület, innen a Via Sellan közelíthető meg a  a kerület nevét adó Horti Sallustiani. A terület Julius Ceasar tulajdona volt, az ő halála után szerezte meg a történetíró Sallustianus, ő alakíttatta ki a díszes kertet és építtette a palotát. Vagyonát akkor szerezte, amikor egy afrikai tartomány kormányzója volt.   20-ban, Tiberius idején került császári tulajdonba, Hadrianus felújíttatta, Aurelianus restauráltatta. Alarik gót hordái 410-ben lerombolták. A romok 14m-rel vannak a jelenlegi utca szint alatt, ilyen magasan rakódtak egymásra a rétegek. A romok között számos jelentős mű került elő, amelyek most különböző múzeumokban vannak. A  Haldokló gallus a Capitoliumi Múzeumokban, a Feleségét leszúró gall katona szobra és a Ludovisi trónus pedig a Palazzo Altempsben. A maradványok  monumentálisak, falfestmények és mozaik borítások is megmaradtak.

A Via Sellan továbbmenve viszont néhány 1900 körül épült villa látható a 63-as Villino  Bencini és a 60-as szecessziós Villino di Rudini.

vélemény Creative Commons License 2020.06.18 -2 6 22084

Folytatás

 

A Viale Castro Preorino van néhány irodaépület a 118-as Credito Agrario 1950-ben, a Via Gaeta sarkán a Palazzo Pirelli  1936 és 42 között épült. Az utóbbi utca a körzet "vegyes" jellegét mutatja, jobb oldalon villák, bal oldalon pedig magas épületek találhatók. Az út elér a Via XX Settembrehez, ez a város rész főútvonala, egyébként a Via Quirinale meghosszabbítása és az Aurelianusi városfalig, a Porta Piaig vezet. Ez a határ a xatro Pretorio és a Sallustiano kerületek között. Az ókorban is főútvonal volt, akkor vicus  Portae Collinea néven.  A Via XX Settembre északi oldalától közelíthető meg a Villa bonaparte, más néven Villa Paolina.  Napoleon húga 1816-ban vásárolta meg az épületet, amikor a z ex császár már Szt Ilona szigetén volt. A villa a 16sz-ban épült, a 18sz-ban átalakították. A 19 sz végi/20sz eleji városrendezéskor a hozzátatozó park nagy részét levágták. A Brit Nagykövetség épülete 1968 és 71 között készült. A könyv udvarias mondatokban fejti ki, a közelben levő Michelangelo által tervezett Porta Piaval harmonizálva, a saját korszakának megfelelően újragondolva a manierista monumentalitást tervezték meg az épületet. Megnéztem a képeket, nem ronda,de elég jellegtelen.

vélemény Creative Commons License 2020.06.17 -2 6 22083

Folytatás

 

Az útvonal északnak fordul  és a via Solferinon és folytatásán a Via S Martino deglia Battaglian megy tovább. A kettő közötti Piazza  dell'Indipendenza is az 1873-as terv alapján jött létre, a 8-as még egy korábbról megmaradt épület a Villino Monteverde. A S Martinon található két, az 1930-as évek tipikus racionalista stílusban épült palota a Palazzo Marescialli és  az Istituto tecnico Duca degli Abruzzi. é Az út végén a kerület nevét adó  keresztutca  a Viale Castro Pretorio . Az ókorban ez volt a környék legfontosabb épülete, a "Castra Praetoria" az  állandó császári testőrsé laktanyája. A testőrséget Tiberius 21-23-ban hozta létre, ő építtette a laktanyát is. A testőrég nagyon fontos szerepet játszott a császárok trónra juttatásában és eltávolításában ( meggyilkolásában) egyaránt. Elöljárójuk a praetoriánusok prefektusa nagy hatalommal és befolyással bíró tisztség volt. ( Később a légiók  úgy gondolták, hogy  ők jobban megérdemlik a császárválasztás jogát, mint a kényelmes római életet élő testőrség) A Constantinus és Maxentius közötti viszály idején rosszul döntöttek, és  csatában a Milviusi hídnál az utóbbit támogatták, ezért a győztes Constantinus a testőrséget feloszlatta, a tagjait pedig szétszórták a birodalom különböző területeire. Ez egy nagy négyszögletes épület volt, minden oldalán egy-egy bejárattal. Az Aurelianusi fal megépítésekor három oldalát beépítették a falba. A középkorban a területen szőlőskertek voltak, majd a jezsuiták használták, az 1860-as évektől laktanya, amit 1870 után átvett az olasz állam. 1965 és 75 között  erre a helyre építették az új könyvtárat.  Biblioteca Nazionale centrale  Vittorio Emanuele II. Az ország legfontosabb könyvtárát 1875-ben alapították, a Collegio Romano és további 69 vallási intézmény gyűjteményének átvételével. ( OFF . A Szépművészeti Múzeumban azoknál a műveknél, amelyeknél nem egyértelmű,  hogy hogyan kerültek a gyűjteménybe, az  szerepel a feliratban, hogy "szerzeményezve". Gondolom az éppen a Vatikáni fogságban levő pápa nem arra buzdította az egyházi intézményeket, hogy adják át a könyvtáraik anyagát.)

vélemény Creative Commons License 2020.06.16 -1 6 22082

Folytatás

Új fejezet következik, az eddigi legrövidebb fejezet, amely három kerületet is leír, a Castro Pretorio, a Sallustiano és a Ludovisi  kerületeket. Ez a város észak-keleti része, a Serviusi és az Aurelianusi városfal közötti terület. Az ókorban itt voltak jelentős középületek, elsősorban a Testőrök laktanyája, arisztokraták villái, mint a Horti Sallustiani és nagy zöld területek is. A középkorban gyéren lakott terület volt, messze a folyótól és itt egyházi intézmények sem voltak. 1600 után ezen a környéken is elindult a villaépítés. Az 1873-as városrendezési terv ezt a környéket a gazdag nagypolgárság lakóhelyévé kívánta tenni, és itt jobban sikerült a tervet "teljesíteni", mint az előző kerületben. A későbbiek során épültek itt közintézmények, mint a Palazzo delle Finanze, bankok és nagyvállalatok székházai is. Egy részük még a 1900 körül Umberto stílusban, mások már a fasiszta korszakban , majd a háború után főleg 1950 és 70 között. A környék egyik reprezentatív főutcája a Via Vittorio Veneto ahol luxusszállodák sorakoznak.

Az útvonal a Termini északi oldalán, a Via Marsalan indul. Itt található az egyébként nem különösebben érdekes 19sz végi templom,a Sacro Cuore di Gesu, amelynek kórusában  Antonio Concioli ( 1739-1820)  festménye a mi Szent Istvánunkat ábrázolja ( ( S Stefano d'Ungheria). Nagyon közel van a Termini főbejáratához.

vélemény Creative Commons License 2020.06.15 -2 6 22081

Folytatás

Santa Croce in Gerusalemma. II. Lucius pápa(1144-45) idején készült a harangtorony, a templomot a 15. és a 16sz-ban is átépítették.  A jelenlegi külső és belső is az 1743-as  átalakítás eredménye. A barokk homlokzat mögött elliptikus kupolás átrium található, ott ahol korábban a nartex volt. Az oszlopai még a nartexből származnak. A 12  gránit oszlop is antik, közülök négyet beépítettek a 18sz közepi pilaszterbe. A belső oltárképek is szobrok is a 18sz közepéről származnak, többnyire számomra ismeretlen mesterek alkotásai. Ami nem: a bejáratnál levő szenteltvíz tartók 15sz-iak, a cosmata padlózatot 1930-ban restaurálták. Az apszisban egy 16sz eleji kardinális síremléke Sansovino műve. Az apszis freskóit Antoniazzo Romano készítette 1492-ben. Az apszistól jobbra  egy 15sz-i lépcső vezet a  Szt. Helena kápolnához, ez még az  az ereedti, Constantin kori templomhoz tartozott. A mozaik Jézust és az evangelistákat  ill az Igazi Kereszt történeteit ábrázolja. Eredetileg III. Valentinianus  császár (423-455) idejében  készült, de 1500 körül teljesen felújították. Melozzo da Forli vagy Baldassare Peruzzi. A kápolna padlózata alá  Jeruzsálemből, a Kálvária hegyről származó földet szórtak,   ezért kapta a templom az " in Gerusalemma " nevet. A mellette levő kápolna 16sz elején készült. Fent a szentélynél található az ereklye kápolnája, itt találhatók a bazilika kincsei: a a kereszt három darabja egy Valadier által készített ereklyetratóban, egy szeg és a felirat egy darabja.A múzeumban 12sz-i freskómaradványokat állítanak ki, amelyek 1913-ban kerültek elő, de csak 1968-ra restaurálták őket, egy Giotto iskolájának tulajdonított Feszület, kódexek stb.

A bazilika melletti kolostort VII. Benedek alapította 980-ban, részben az egykori császári palota amfiteátrumára építették.  Sokszor átépítették, ma 18sz-i barokk. A S Maria del Buon Aiuto oratórium is az amfiteatrumra épült a 15sz végén.

A bazilikától balra található az 1974-ben alapított hangszermúzeum, ahol több, mint 1000 hangszer van kiállítva.

 ( Én csak egyszer voltam ebben a bazilikában,nappal. Teljesen kihalt volt,  II. János Pál halála után 2 nappal, én voltam  "a látogató". A Szt Heléna kápolna zárva volt, a múzeumról nem is tudtam. Úgy éreztem, hogy ide nem vágyom vissza)

vélemény Creative Commons License 2020.06.11 -2 6 22080

Folytatás

 

A Via s Croce in Gerusammelaról már messziről látható a bazilika főkapuja. A Via Statilia keresztutcán jobbra fordulva  találhatók Néró vízvezetékének árkádjai. Claudius vízvezetékének elágazásaként, a Domus Aurea vízellátására építtette. Dominitianus ezt hosszabbíttatta meg a Palatinusig, majd Septimius Severus újíttatta fel. A vízvezeték további árkádjai a Villa Wolkonsky kertjében  vannak. Ez az egyetlen villa, amely megmaradt az 1870 előtti időszakból. Egy orosz hercegnő építtette 1829 és 62 között romantikus stílusban. A kertben egy colombarium is előkerült (Columbario di Claudio Vitale). A villa  a brit nagykövetséghez tartozik a inforome@fco.gov. uk email címen lehet engedélyt kérni a megtekintésére.

A Via Statilia és a via S Croce  in Gerusalemma sarkán  egy modern tető alatt láthatók azok a késő köztársaság kori síremlékek, amelyek 1916-ban kerültek felszínre.

S Croce Gerusalemm. A bazilika helyén Septimius Severus kezdett palotát építtetni, amelyet Heliogabalus (218-22) idején fejeztek be. A palotához tartozott egy kis amfiteatrum és egy cirkusz is. ( gondolom, hogy ugyanúgy kocsiversenyeknek, mint a Circo Massimo) . Az épületet Palatium Sessorianum néven nevezték. A  sedeo székhelyet jelent. Később ez lett Szt Heléna ( Constantinus anyja) magánrezidenciája. Valószínűleg már korán a keresztény kultusz céljára használták az épület egy részét. Majd az egyik oszlopcsarnokát, egy 36x22m-es aulát alakítottak át bazilikává.  Ez eredetileg nyitott volt, csak később falazták be az oszlopközöket, hogy elválasszák a palota többi részétől. A templom az építtetőről a Basilica Eleniana , a helyszínről pedig a Basilica Sessorium néven is ismert.

vélemény Creative Commons License 2020.06.11 -2 0 22079

Nekem rögtön felajánlotta youtube a második részt.

Előzmény: bonnita (22078)
bonnita Creative Commons License 2020.06.10 0 0 22078

Van egy második része is.

Előzmény: vélemény (22077)
vélemény Creative Commons License 2020.06.10 -2 0 22077

Nagyon jó. Én mindig készültem, de eddig kimaradt.

Előzmény: bonnita (22076)
bonnita Creative Commons License 2020.06.10 0 0 22076

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!