Keresés

Részletes keresés

Bumburnyák Creative Commons License 2021.05.14 0 1 19796

..ha minden igaz, kedden fognak szavazni a veszélyhelyzet meghosszabításáról..

Előzmény: forgoszel (19795)
forgoszel Creative Commons License 2021.05.13 0 0 19795

Ne hallgass rá nem lehet!

 

502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet

11. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt a társasház - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - nem tart közgyűlést. Ha az éves elszámolásról és a következő évi költségvetésről való döntés vagy más kötelező döntés határideje a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, ezen tárgykörökben a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül kell a közgyűlésnek döntenie.


(2) Közgyűlést kell tartani, ha azt a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak a napirend, az ok és a közgyűlési határozatra tett javaslat megjelölésével írásban kérik. Ebben az esetben a döntés csak írásbeli szavazással hozható meg, ideértve azon tárgykörökben való döntést is, melyekben azt a szervezeti-működési szabályzat vagy korábban hozott közgyűlési döntés kizárja. Az írásbeli szavazás módjára a szervezeti-működési szabályzat rendelkezései az irányadók. Ilyen rendelkezés hiányában az írásbeli szavazás részletszabályait - ideértve az eredmény megállapítását is - a közgyűlési meghívóban kell megállapítani. Az írásbeli szavazás eredményét a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke - a szavazásra megjelölt határidőt követő nyolc napon belül - írásban köteles a tulajdonostársakkal közölni.

 

Az Országgyűlés február 22-én megszavazta a veszélyhelyzet 90 nappal történő meghosszabbítását, amely megteremtette a jogi lehetőséget a kormány számára a további hatékony egészségügyi és gazdasági védekezéshez. Április közepétől a harmadik hullám tetőzése érzékelhető, a járványügyi adatok folyamatosan javulnak, de a járvány még nem múlt el, ezért a védelmi intézkedések betartása és az oltás felvétele változatlanul fontos. A járvány megállításában és az újabb, erős hullámok elkerülésében csak az oltás segíthet.

Előzmény: MajorDomus (19788)
forgoszel Creative Commons License 2021.05.13 0 0 19794

Honnan veszed? Nem lehet!

Előzmény: Bala_az (19789)


Bala_az Creative Commons License 2021.05.13 0 0 19793

194/2021. (IV. 26.) - MAGYAR KÖZLÖNY  gooogle kereső      ha valaki nem tudott a linken keresztül a gépemre jutnia ;-)) 

Bala_az Creative Commons License 2021.05.13 0 0 19792
Bala_az Creative Commons License 2021.05.13 0 0 19791

Ha attól nem lehet közgyűlést tartani, mert az igazolvány szükségeltetik, akkor gyakorlatilag szeptemberig nem lehetne… (igazolvány kötelezettség miatt)

Bala_az Creative Commons License 2021.05.13 0 0 19790

Amúgy meg akik korlátozások miatt nem mehetnek ott (igazolvány) azok meghatalmazással élhetnek a jogaikkal. Nem mi korlátozzuk a tulajdonosok megjelenését a közgyűlésen, hanem a közintézmények és azokra vonatkozó előírások ………   FOCIT is az mehet be akinek igazolványa van vagy viszi az oltásit (no nem a kutyáét)   Tényleg mi van akkor , ha „békeidőben”  egy tulajdonos fertőzött beteg lesz  és pont akkor lenne közgyűlés ?!  akkor csorbítanánk jogait ?!  >>

Előzmény: Bala_az (19789)
Bala_az Creative Commons License 2021.05.13 0 0 19789

persze már tartottam is... 

 

nem zárt helyen lehet 

Előzmény: MajorDomus (19788)
MajorDomus Creative Commons License 2021.05.13 0 0 19788

Szerinted júniustól lehet közgyűlést tartani??

 

Ha már a Fradi meccsen lehet több ezer néző!

Bala_az Creative Commons License 2021.05.12 0 0 19787

Valószínű a közgyűléssel kapcsolatos dolgon nem változtatnak, mert akkor meg tudták volna ..

 

"14. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

41. § A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Thtv.) 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A lakóépület külön tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiségének megváltoztatott használatához
- a (3) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel, illetve a (3) bekezdés b) pontja szerinti eltéréssel - a közgyűlés hozzájáruló határozata nem szükséges."

42. § A Thtv. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § (1) Az építtető tulajdonostárs a közgyűlés hozzájáruló nyilatkozatának beszerzése nélkül jogosult a lakásában
tervezett olyan építkezés elvégzésére, amely miatt az alapító okiratot nem kell módosítani és amely nem érinti az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös tulajdont.

(2) Ha az építtető tulajdonostárs lakásában végzett építési munka olyan lakásmegosztást vagy lakásösszevonást
eredményez, amelynek alapján a többi tulajdonostárs alapító okiratban meghatározott tulajdoni hányada változatlan marad, a közgyűlés az összes tulajdoni hányad szerinti legalább egyszerű szavazattöbbségű határozatával az alapító okiratot módosíthatja.

(3) A közgyűlés (2) bekezdés szerinti határozata az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre alkalmas okirat;
a határozatot közokiratba vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni."

43. § A Thtv. 28. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A közgyűlés kizárólagos hatáskörében határoz:)
„i) az építtető tulajdonostárs lakásában tervezett olyan építési munkához történő hozzájárulásról, amely érinti az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös tulajdont."

Bala_az Creative Commons License 2021.05.12 0 0 19786

Persze , árverezésre ki lett jelölve az ingatlana (hosszú évek harca után , értsd 5-6 peres eljárás) ,  ezért gyorsan eladta, de mint haszonélvezőt  tovább szerethetek << most már csak ott tud feljelenteni, ahol nem kérik a tulajdonosi jogviszonyt (Önköri)

Előzmény: MajorDomus (19785)
MajorDomus Creative Commons License 2021.05.11 0 0 19785

Tudod ki volt a feljelentő??

 

Remélem meghálálod neki.

Bala_az Creative Commons License 2021.05.11 0 0 19784

Beeeee már náluk is voltam feljelentve .( Nemzeti Adatvédelmi és Információs hatóság)

 

: valaki adatkezelési problémának (törvénytelenségnek a feljelentés szerint;-) próbálta meg beállítani, egyik házamnál azt a tényt, hogy a tulajdontársak megismerhették egymás adósságát a társasházzal szembe, ezért eljárást indított ellen.

 

Volt elmarasztalás is ;-( mert az elektronikus levelezést csak pappír alapon igazolt hozzájárulással lehet használni , már mint az e-mailt ;-)) elektronikus igazolás ellenében nem.   (tehát aki közben vált e-mailcímet , attól újra kell kérni a hozzájárulását írásban )

 

Ítélet részlet képben:  

peliatan Creative Commons License 2021.04.20 0 0 19783

Szia, szeretném a tanácsodat kérni, de nem nyilvánosan. Megoldható?

Előzmény: MajorDomus (19782)
MajorDomus Creative Commons License 2021.04.14 0 1 19782

Erre már van találmány. Úgy hívják: email.

Előzmény: forgoszel (19781)
forgoszel Creative Commons License 2021.04.14 0 1 19781

Na meg aztán mi közünk van a tulajdonos és a bérlő közti egyezkedésekhez?

Előzmény: MajorDomus (19780)
MajorDomus Creative Commons License 2021.04.13 0 1 19780

Feltaláltad a melegvizet.

 

Online közgyűlés(nem lakógyűlés) nem tartható. Sajnos. Törvénytelen.

 

 

Amit leírtál,azt már kisebb nagyobb mértékben sok társasházkezekő program tudja,három pedig teljes egészében.

 

Kár a fáradtságért.

Bumi97 Creative Commons License 2021.04.13 0 0 19779

Sziasztok!

 

Egyetemi projektem során, egy társasház kezelő szolgáltatást találtam ki, ami online ügyintézést tenne lehetővé. Olyan kéréssel fordulok hozzátok hogy ha esetleg van észrevételetek vagy javaslatotok akkor azt megosztanátok velem a témával kapcsolatban!

 

Hollax:

A vállalkozásom kitalálásánál figyelembe vettem a jelen helyzetet, amit a corona vírus idézett elő a világban. Ez az online világban nyitott meg rengeteg új kaput, és késztette arra a vállalkozásokat, hogy megoldásokat keressenek a fogyasztói igények kielégítésére, és e mellett a túlélésre.

E miatt az én vállalkozásom egy olyan szolgáltatás, ami a társasház kezelő cégeknek és ez által a lakóközösségekben élőknek nyújt segítséget a közös, illetve saját tulajdonukat érintő ügyek intézésében. Emellett lenne egy olyan része is a szolgáltatásnak, ami a tulajdonos-bérlő egyszerűbb kapcsolattartását segítené elő.

 Az egész egy online felület lenne, amit weboldalon és applikáción keresztül lehetne elérni. A szolgáltatásban több profil közül lehetne választani, tulajdonos, albérlő, közös képviselő/közös ügyekkel foglalkozó személy. Mindenki létre tudja hozni a magának megfelelő profilt, és írni tud egy rövid bemutatkozást, és ez által egy olyan adatlapot hozhat létre, amit a vele egy lakóközösségben lakók láthatnak.

 

A tulajdonos és a közös képviselet közötti ügyek magukba foglalnák a vízóra bejelentést, a közös költség fizetésének nyomon követését és az egyéb ügyeket.

 

A lakók közötti könnyebb kommunikáció segítésére lenne egy online hirdetőtábla, ahol fontos közösségi információkat tudnak közölni egymással a lakók. Ilyen a közmű órák olvasásáról kapott értesítés, vagy udvarhasználat.

 

A tulajdonos és albérlő közötti színtéren a számlafizetést, óraállásokat és egyéb ügyek simább lebonyolítását segítené elő. E mellett a tulajdonos hozzáférést tudna adni a tulajdonosi hirdetőtábla olvasására is.

 

Mindenki a saját felhasználó felületén tudná vezetni a saját dolgait, albérlői kifizetéseket, óraállásokat, számlafizetéseket, minden olyan pénzügyi dolgot, ami a lakásával kapcsolatos.

 

Egyéb dolgok, amik hasznosak lehetnek a lakóközösségnek külön menüpontok alatt lehet elhelyezni, ilyen például a szerelők ajánlása, ahova szerelők elérhetőségét és kis rövid értékelést lehetne találni. Ugyan így a környező éttermeket, boltokat be lehet jelölni egy térképen, ahol a nyitva tartást is fel lehet tüntetni.

Ami talán a legfontosabb akár online lakógyűlést is lehetne tartani a lakók vagy a közös képviselő indítványára, amit ezen a felületen video chat formájában tudnának lebonyolítani, mivel a most kialakult helyzet miatt erre élőben nincs lehetőség.

SullaFelix75 Creative Commons License 2021.03.27 0 0 19778

Szép.Ez gyakorlattá válna elszabadulna a pokol....Nekem olyan bíróági döntésem van,hogy nem vihettem volna el az égésveszélyes építési törmeléket társasházi folyósóról ....Katasztrófavédelem helyi vezetője tombolt mikor elolvasta az ítéletet.

Előzmény: gyu57 (19777)
gyu57 Creative Commons License 2021.03.27 0 0 19777
MajorDomus Creative Commons License 2021.03.20 0 2 19776

Még ő sem lehet ott a saját jogán!

Előzmény: jazmin6826 (19774)
0629 Creative Commons License 2021.03.20 0 0 19775

Miért adna a haszonélvező meghatalmazást ? Tulajdonos adhat sima (kézzel írt tanuk nélkül vagy  más által-, géppel írt két tanuval) meghatalmazást.

Előzmény: jazmin6826 (19774)
jazmin6826 Creative Commons License 2021.03.20 0 0 19774

Sziasztok!

 

Legyetek szives segiteni.A közgyülésre a haszonélvező adhat e valakinek meghatalmazást, ha igen én úgy tudom hogy csak közjegyző által vagy ügyvéd által lehet.

SullaFelix75 Creative Commons License 2021.02.28 0 1 19773

https://www.youtube.com/watch?v=XYTiXr_Q4G8&fbclid=IwAR0raA7bVPtXjEqt_d9eHS75NbHQI84qw5X4ib3CSOgnKNNn6frfQtCOAmo

 

Egy kis hangulatkeltés a képviselők ellen....

Az ilyenek miatt nincs jó híre a közös képviselőknek,sajnos én is ismerek pár hasonlót.

SullaFelix75 Creative Commons License 2021.02.18 0 2 19772

Pontosan.

Dokumentálj mindent ,hogy ne tudjanak belédkötni a barátodat meg vidd végrehajtóhoz (levél után).

Engem azért perel(illetve a házat) egy barom mert a földszinti lakása alatt le lett verve a vakolat a pincében és állítása szerint ezért romlott meg az egézségügyi állapota :)Mindenhol elhajtották már(kormányhivatal,jegyző)a baromságával erre most bíróságra ment.

Április 1.-én lesz a tárgyalás....Bírónak van humorérzéke :)

MajorDomus Creative Commons License 2021.02.17 0 2 19771

A gyakorlatban ez nem így működik.

A kivitelezővel helyszíni állapotfelmérés a lakásban,fotók és videó készítése a beázásról.

Ezt követően a lakó jelenlétében a tető állapotának a rögzítése,fotó+video.

.

A szakember nyilatkozik: a konkrét jiba feltárásához ke kell bontani az álmennyezetet.

 

Jegyzőkönyv  elkészül,1 példány lakónak megküld,levéllel: nyilatkozzon mikor hajlandó az álmennyezet lebontását engedélyezni,amit a részleges! tetőjavítás után a társasház visszaépit,és kijavitja a szoba festését.

 

A nyilatkozatot 8 napon belül kéred.

Ha elutasitja,ott megszűnik a társasház felelőssége,de a kötelezettsége nem.

 

Csak zárójelben jelzem: a lapostetőn - főleg ha nincs lejtéskialakitás - simán behatárolható az ázás helye.

 

Ha bizonytalan.akkor a szobában behatárolható ázási pont felett szigeteljetek le  20 m2-t(ez 2 tekercs modifikált lemez) 5×4 méteres négyzetben. 95 % hogy mrgszűnik  a beázás.

Anti-Deák Creative Commons License 2021.02.17 0 1 19770

"Az esetleges felújításról is közgyűlésen kell dönteni."


Ezt a mondatot nem biztos, hogy értem. Javíttatni kell a tetőt, hogy ne ázzon be a kedves lakó. Közgyűlés leszavazza, nyilván akkor nem javíttatom meg a tetőt, lakó beperli a társasházat.

Előzmény: W_B (19768)
Anti-Deák Creative Commons License 2021.02.17 0 1 19769

Kapja a fizetési felszólításokat rendszeresen. Csak ez nem megoldás. Ez egy olyan ember, hogy tudna fizetni, csak nem akar. Úgy gondolja, hogy ezek a dolgok (víz, lépcsőházi világítás, szemétszállítás, takarítás) neki járnak, csak úgy. Volt egy olyan, amikor már 100 ezer forint körüli hátraléka volt, hogy nálam volt az FMH csekk, felhívtam telefonon, hogy útban vagyok a postára befizetni a közjegyzői díjat, délre érek oda, ha addig megérkezik az összeg a számlára, akkor nem fizetem be. Meg is érkezett. Csak elveszi az energiámat az egy renitenssel való vitatkozás más, fontosabb dolgokról.

Előzmény: W_B (19768)
W_B Creative Commons License 2021.02.17 0 1 19768

Szerintem mindent szabályosan kell csinálni.

Ha nem fizeti a közösköltséget, 3 hónap után ügyvédi felszólítás (aminek a költségét ráterheled), majd fizetési meghagyás.

 

Az esetleges felújításról is közgyűlésen kell dönteni.

Előzmény: Anti-Deák (19767)
Anti-Deák Creative Commons License 2021.02.17 0 0 19767

Köszönöm a választ!

Alapvetően összeférhetetlen a lakó, az összes többi lakóval összeveszett már valamilyen formában. Emellett fennhangon követeli a jogait, viszont nem tartja be kötelezettségeit, beleértve a közös költség fizetést. Még azt sem tudom, hogyan adjam be neki, hogy amennyiben meg lesz csinálva a tető, akkor a közös teherviselés értelmében neki is ki kell fizetnie a rá eső részt, mert nagy fogadásom van rá, hogy azt fogja mondani, hogy ő ázik, ezért neki miért kellene fizetnie.

Előzmény: W_B (19764)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!