Keresés

Részletes keresés

MemetikaTan Creative Commons License 2023.10.07 -1 0 744

Anzelm (1033-1109) úgynevezett logikus érvelését Istentől már számtalan filozófus megcáfolta. Kortársa, Gaunilo, de Kant is. Én is. Érvelésének lényege (ami természetesen téves) az, hogy szerinte "lehetetlen Istennél nagyobbra gondolni".Én is példát mutatok az ilyen elképzelt dolgok nagyságrendjére. Mekkora lehet egy gondolat? Eszembe jutott valami. Gondolni fogsz valamire. Egy harmadik személy elmondja, melyikünk gondolt nagyobbat anélkül, hogy kommunikált volna egymással. Amit az ember elképzel, az csak egy ötlet. A képzeletnek, amint már rámutattam, nincs mérete. Igaz, hogy el lehet képzelni egy 80 centiméteres törpét és egy 240 centiméteres óriást, de el kell képzelni a pontos méretüket és mértékegységüket is. Ez nem tenné az egyik ötletet nagyobbá, mint a másik, de az elképzelt emberek tényleges megjelenési méretei csak különböznének egymástól. Hogy másképp fejezzük ki. Az adattárolás a számítógépen szintén csak "képzelet". Ha mindkét emberről digitális fényképet készítek, nincs szükségem több tárhelyre a magasabb személy tárolásához. Azt is örömmel bizonyítom, hogy egy 80 cm-es ember digitális fényképét ugyanazon a számítógépes tárolókapacitáson tudom tárolni, mint egy 240 cm-es embert. Még a képek pixelszáma is azonos lesz. Mindkét embert lefényképezem a mellettük elhelyezett centiméteres mérőpálca mellett. Sőt, örömmel bizonyítom, hogy a két ember elfér ugyanabban az adatfájlban egy fotón, és külön-külön is.

 

 

 

Anselm's (1033 – 1109) so-called logical argument from God has already been refuted by countless philosophers. His contemporary Gaunilo, but also Kant. Me too. The essence of his argument (which is, of course, wrong) is that, according to him, "It is impossible to think of anything greater than God."I also set an example for many of the magnitude of such imagined things. How big can a thought be? I thought of something. You will think of something. A third person tells us which one of us thought bigger without communicating with each other. What a person imagines is just an idea. Imaginations, as I have already pointed out, have no sizes. It is true that you can imagine an 80-centimeter dwarf and a 240-centimeter giant, but you also have to imagine their exact dimensions and units of measurement. This would not make one idea bigger than the other, but the actual appearance sizes of the imagined people would only differ from each other. To express it differently. Data storage on the computer is also just an "imagination". If I take a digital photo of both people, I don't need more storage to store the taller person. I am also happy to prove that I can store a digital photo of an 80 cm person on the same computer storage capacity as a 240 cm person. Even the pixel count of the images will be the same.I photograph both people next to a centimeter measuring stick placed next to them. In fact, I am happy to prove that the two people can fit in the same data file together in a photo, as well as separately.

 

 

 

 

 

Cleaning Cloths Creative Commons License 2022.11.22 -1 0 743

Anzelm butaságát ma már a Tudományos Isten feltárás is cáfolja és kiüti.

Sőt a feledés homályába fogja űzni:

 

 

A Tudományos Isten bizonyítás zanzásítva,

avagy IGe istenérve:

 

1. Istennek szemantikailag sokfajta jelentése van. Tudományos is.

2. Istent meg lehet tudományosan határozni. Nem áll kívül a tudományon.

3. A tudományosan meghatározott Isten van. Bizonyítható és bizonyított is.

4. A bizonyítás meg is ismételhető, ellenőrizhető, tehát tesztelhető is.

5. A bizonyítás elvileg - aki képes rá - cáfolható is lenne, de inkább a további pontosítása várható. Nem elképzelhetetlen, hogy az agykutatás és a neurológia megleli, kimutatja a idegrendszeri/pszichológiai vírusokat közvetlenül is.

6. A hármas pontból következik, hogy Isten vansága tudományos tény. Az ateizmus értelmetlen.

7. Az előzőekből következik, hogy a dogmatikus vallási és ateista Isten meghatározások nem tudományosak.

8. Ezekből következik, hogy aki a dogmatikus és nem a tudományos Istent tekinti Istennek, annak lényegében mémfertőzése van, vagy súlyosabb esetben lényeget tekintve elmebetegsége.

9. A mémfertőzések gyógyíthatóak. Hasonlóan mint a biológiai vírusfertőzések. Memetikai vakcinákkal.  Súlyosabb esetben pszichológiai, pszichiátriai módszerekkel. racionális érvelés hatástalan még az ateistáknál is.

10. Az idegrendszeri vírus /mém fertőzések meg is előzhetőek. Szintén hasonlóan, mint a biológiai vírusfertőzések.

 

ErkölcsTan Creative Commons License 2021.03.07 -1 0 742

"Elminster Aumar 5 perce 0 1 168402

 

 

Ugye, fel sem bírod fogni, hogy a cikk miről szól?

 

Megsúgom: eleve Gödel is csak egy logikai levezetést írt fel Anselmus ontológiai istenérvének alapján, és a kutatóid csak ennek a logikai levezetésnek a helyességét igazolták számítógépes elemzéssel. Egy baj van a dologgal.

 

A LOGIKAI LEVEZETÉSEK CSAKIS A PREMISSZÁK ÁLTAL MEGHATÁROZOTT "MODELLVILÁGBAN" ADNAK IGAZ KONKLÚZIÓT.

 

Ha a premisszák nem igazak a mi valóságunkra, akkor a levezetés konklúziója sem igaz a mi valóságunkra. És Canterbury Szent Anzelm elb@szarintotta a premisszákat...

 

Előzmény: creation of believers (168398)

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.08.04 -1 0 741

Ruzsa Imre: (PDF) Hibás, de hol? Anzelm ontológiai istenérve
www.academia.edu/1303839/Hib%C3%A1s_de_hol_Anzelm_ontol%C3%B3giai_isten%C3%A9rve

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.01.03 -1 0 740
Iván Gábor Creative Commons License 2007.10.19 -1 0 739
Függelék:

"Több mint hét évszázad elteltével Kant cáfolta meg ezt az istenérvet. A tiszta ész kritikájában (1781) rámutatott arra, hogy Anzelm különböző kategóriákat kevert össze azáltal, hogy a nyelvtani egységet (a "lenni" állítmányt) lételméleti (ontológiai) értékként kezelte. Ha azt mondjuk, hogy egy dolog "van" vagy "létezik", akkor Kant szerint semmit sem teszünk hozzá. Sokkal inkább azt erősítjük meg a kijelentéssel, hogy valami valóságos dolog megfelel a róla alkotott elképzelésünknek. Ha azt mondjuk, "ez a szék létezik", akkor semmit sem teszünk hozzá, csak egy kijelentést teszünk róla, mégpedig azt, hogy tapasztalataink szerint a szék valóságos. Csak azután mondhatjuk, hogy valami "van" vagy "létezik", ha már tapasztalatot szereztünk róla. Az ilyen kijelentések igazságtartalma a szó vagy az elképzelés és a valóságos dolog közötti megfeleléstől függ.

Röviden: ha Isten nem létezik, akkor nem lehet azáltal "jobbá tenni" vagy tökéletesebbé, hogy létezéssel ruházzuk fel, hiszen hiányzik "az", amihez hozzá lehetne tenni valamit. Ha a "létezni" állítmány eltűnik, akkor eltűnik vele az alany - "Isten" - is (ill. "az elgondolható legtökéletesebb lény" vagy az e helyütt álló alany). Isten ezért nem is tüntethető el azzal a kijelentéssel, hogy "Isten nem létezik", mert csak azt mondjuk, hogy nincs ilyen lény, "Isten", aki eltűnhet. Ebben az esetben "Isten" nyelvtani és nem valóságos alany."

forrás: http://konyv.uw.hu/isten.htm
Iván Gábor Creative Commons License 2007.10.04 -1 0 738

Jacques de Molay olvtárs írásából egy másik topikba ugy veszem, ki, mintha azt állítaná, hogy Ő meg tudja védeni Anzelm érvének a helyeségét.

Na lássuk!!:-)
Iván Gábor Creative Commons License 2007.07.12 -1 0 737
Itt olvasható egy látszólagos ellen vitacikk, ami az önellentmondásai miatt még is inkább megerősítése lett a végleges cáfolatomnak, amit a kommentjeivel együtt érdemes elolvasni:

Anzelm istenérve, válasz IGének

Az adott szerző ezt is írta:

"Anzelm érve nem jó"

"Ezt a sületlenséges speciel Anzelm találta ki és ez a fő sületlenség az érvelésében."
Iván Gábor Creative Commons License 2007.06.12 -1 0 736
Ezt a részt Hát Anzelm logikainak füllentett I/istenérve egy akkora butaság, amit aligha lehet jó és logikus érvelésnek állítani. Pláne még napjainkban is. Nézzük csak egy-két pofonegyszerű (Öveges professzori) és közérthető példával;

Nem tettünk mást, mint "Isten" szó helyett beraktuk az "Emberi Ostobaság" szóösszetételt, amely számos világhírű tudós szerint a legnagyobb, ami elképzelhető és végtelen. (Ugyanezen tudósok a világegyetem végtelenségében már bizonytalanok.) Érdemes még behelyettesíteni a következő szóösszetételeket is: Karakutty; Világegyetem; Rátóti Csikótojás; A Megnyilvánulatlan Végtelen; Mumus; Hülyeség; Micimackó; Hófehérke

1.1 az Emberi Ostobaság olyasvalami, aminél nagyobb nem gondolható el.

1.2 A balga azt mondja a szívében: "nincs Emberi Ostobaság ".

1.3 A balga érti, amit hall.

1.4 Ami megértetik, az legalább az értelemben van.

1.5 Más (valamely dolognak) az értelemben lennie, és más megérteni, hogy valami valóságos dolog.

1.6 A balga hallván megérti az állítást, hogy "aminél nagyobb nem gondolható el".

1.7 Aminél nagyobb nem gondolható el, az legalább az értelemben van

1.8 Ami az elmében is és a valóságban is van, az nagyobb annál, mint ami csak az értelemben van.

1.9 Ha az, aminél nagyobb nem gondolható el, csak az értelemben van, akkor elgondolható nála nagyobb, az, ami az értelemben is van és a valóságban is.

1.10 De az Emberi Ostobaság nem lehet ilyen, mert lenne nála nagyobb. (9 ellentmond 1-nek.)

1.11 Tehát az, aminél nagyobb nem gondolható el, az elmében is és a valóságban is létezik.

1.12 Tehát az Emberi Ostobaság a valóságban is létezik .

Vagy akár az ateisták Istenét, a Láthatatlan Rózsaszínű Egyszarvút is behelyettesíthetjük, és arra is kidobja, hogy a valóságban is létezik.
bővítettem a következőképpen:

"
Iván Gábor Creative Commons License 2007.05.22 -1 0 735

Anzelm végül is "bebizonyította", hogy az Emberi Ostobaság a legnagyobb, ami elképzelhető. Ezt pedig tudnia illik mindenkinek:-)

Anzelm istenérve, avagy az emberi ostobaság éltetése?
Előzmény: fapipás (734)
fapipás Creative Commons License 2007.05.20 0 1 734
"Ott van a pédox honlapon feketén-fehéren több mint egy fél évtizede, hogy a pédox vallás ostobaságok felmutatásával is végez tanításokat. Pont olyan ostobaságokat is ír, tanítási példáknak, mint a többi vallás. Karakutty erre jó példa."

Az emberi butaság határtalan, ezt tudja mindenki . Ennek egy szemléletes példája a pdox kitalálójának a tevékenysége , ami nem nevelő , felvilágosító jellegű, hanem feltűnési viszketegségen alapuló értelmetlen szellemi destrukció .
Előzmény: Iván Gábor (730)
pédoxos Creative Commons License 2007.05.20 0 0 733

 

 Ez a Karakutykurutty, egy valóságos HŐS !!  Szobrot kellene neki állítani.

Előzmény: Iván Gábor (732)
Iván Gábor Creative Commons License 2007.05.20 -1 0 732

Végül is az elmult években, az én javaslatomra, Karakutty nyugdíjazta Istent.

Ez szerintem jó hír.

Előzmény: pédoxos (731)
pédoxos Creative Commons License 2007.05.20 0 1 731

 

 Valóban az égvilágon semmi új nincs benne. 

 

 De mégis szenzációsan jó!  Karakutykurutty !!

 

 Én is azért lettem pédoxos, hogy a semmi újat nem adó Karakutykuruttyot lássam.

Előzmény: Iván Gábor (730)
Iván Gábor Creative Commons License 2007.05.20 -1 0 730
Ebben mi is az új?

Ott van a pédox honlapon feketén-fehéren több mint egy fél évtizede, hogy a pédox vallás ostobaságok felmutatásával is végez tanításokat. Pont olyan ostobaságokat is ír, tanítási példáknak, mint a többi vallás. Karakutty erre jó példa.Előzmény: pédoxos (729)
pédoxos Creative Commons License 2007.05.19 0 0 729

 

 Szerény véleményem szerint, a világon az első, nem emberi ostobaság a P-dox vallás.

 

 Van is imádnivaló Istene : Karakutty, Kutykurutty, vagy hogy is kell kiejteni. De van.

Előzmény: Iván Gábor (725)
Világnézet Creative Commons License 2007.05.19 0 1 728
Math több a wikipédia szerkesztői diktatúráját élesen kritizáló cikket is írt. Lehet, hogy fel kellene sorolnom őket:

Az anonimitás, az Internet sajátsága, a Wikipédia másik rákfenéje
www.virtus.hu/index.php?id=detailed_article&aid=6569

"Így válik az IP cím és nick azonosítás, a Wikipédia diktatúrájának „terroreszközévé”. Hogy a Wikipédiában diktatúra van, azt nem teszem idézőjelben, mert az van. Terror a terror szabadabb értelmében van: azaz agyatlan elnyomás."

Az Internet, mint nyilvánosvécé
www.virtus.hu/index.php?id=detailed_article&aid=6415

" Az Enciklopédia Britannica főszerkesztője hasonlította a Wikipédiát egy nyilvános vécéhez."

A (Magyar) Wikipédia nem lexikon
www.virtus.hu/index.php?id=detailed_article&aid=6358

"
Mi tehát a Wikipédia? Nem sokkal több, mint pár, esetlegesen összejött ember esetlegesen szerkesztett közösségi véleménye. Nem méltó a lexikon névre."

Wikipédia: dilettánsok anarchiája
www.virtus.hu/index.php?id=detailed_article&aid=3915

"A demokrácia ugyanis nem csupán annyi, hogy néha szavazások vannak. Ennyi erővel akár a szocializmus is demokrácia lett volna.
A Wikipédia azonban bevallottan nem demokrácia,"
Előzmény: fapipás (723)
Világnézet Creative Commons License 2007.05.19 0 0 727
Ezek meg pláne nem rosszak:

http://blog.hu/tags/wikipedia

Előzmény: fapipás (723)
fapipás Creative Commons License 2007.05.19 0 0 726
Kell az ökörködés is, de nem itt a Vallás-Filozófián ... -:)) Gabicseknek a Hobbi, szabadidőben a helye !
Előzmény: pédoxos (724)
Iván Gábor Creative Commons License 2007.05.18 -1 0 725
..." Egy hitkomisszár banda által uralt magyar wikipédián is állandóan kicenzurázzák a "Canterburyi Szent Anzelm istenérve" szócikkből a jogos kritikákat. Ugyan ezt teszik a gondolkodom. hu és vallasforom.hu portálokon is. Tehát ezeken a helyeken is AZ EMBERI OSTOBASÁGOT terjesztik és éltetik. A teljes egészében teológiailag elkötelezett helyeken persze nincs mit csodálkozni, hiszen ők alaptermészetükből fogva az emberi butaság vámszedői. A lexikonban való kritika nélküli szereplés és a helyes és jó gondolkodás, viszont ellentétes az Anzelm által leírt butasággal. Nem is beszélve az ELTE-n való tanítással.

Összefoglalásként és zárszóként azt írnám, hogy amint láthatjuk Anzelm érvében Istent, Emberi ostobaságra kicserélve éppen úgy "helytálló" a "bizonyítás". Mi következik ebből? Az, hogy egyeseknek a saját bizonytalanságukat, nem tudásukat, butaságukat, kár és értelmetlen Istennek átnevezni."
pédoxos Creative Commons License 2007.05.18 0 1 724

 

 Ahonnan IGe felszívódik, ott kialakul az értelmes fórumozás. Meg minden egyéb.

Előzmény: fapipás (722)
fapipás Creative Commons License 2007.05.18 0 0 723
Ez se rossz:

Wikipédia
Előzmény: Iván Gábor (721)
fapipás Creative Commons License 2007.05.18 0 1 722
"Az ivángábori " logika" és a p-dox nem tudomány, hanem az emberi ostobaság legszánalmasabb, remélem nemsokára csak történelmi emléke."

Ezzel bizony mindenki tisztában van. Kár az embernek pocsékolnia rá az idejét. Gábira érvényes a közmondás, hogy "sokat akar a szarka...". Inkább az ecseri piacon kellene próbálkoznia karriert csinálni...-:)
Előzmény: pédoxos (701)
Iván Gábor Creative Commons License 2007.05.18 -1 0 721
Érdemes olvasgatni:

http://konyv.uw.hu/isten.htm

Valódi IGe Creative Commons License 2007.05.14 -1 0 720
Az ottani blogra most valaki nagyon rákattant vitázni. Javasoltam neki, hogy a Blogot nem éppen arra találták, ki, úgy hogy jöjjön ide.

Előzmény: Iván Gábor (719)
Iván Gábor Creative Commons License 2007.05.01 -1 0 719
Világnézet Creative Commons License 2007.04.17 0 0 718
Aztán miért is?

Előzmény: templi2 (712)
Iván Gábor Creative Commons License 2007.03.02 -1 0 717
(713) "egyesek számára" meggyőző lehet

számodra nem -írtad (nos a két kijelentés nem zárja ki egymást, mert az egyesek, nem mindenki)

tehát te nem egyes -ek vagy

hanem például kettesek:-)

Előzmény: templi2 (716)
templi2 Creative Commons License 2007.03.01 0 0 716
Nem értem.
Előzmény: Iván Gábor (715)
Iván Gábor Creative Commons License 2007.03.01 -1 0 715

Te biztosan 2-es vagy:-)

Előzmény: templi2 (714)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!