Keresés

Részletes keresés

Tiborc Creative Commons License 2001.09.07 0 0 10
Kedves asztaltársam!
A hozzászólásaim rövidek, az idézetek hosszát nem én szabom meg, adottak.
Két politikusi - képviselőjelölti - beszámolót idéztem.
Eredetiben sem olvassák el asztaltársaim?
Akkor mi alapján döntenek valaki alkalmasságáról, vagy alkalmatlanságáról?
Tiborc
Előzmény: Personal_Jesus (9)
Personal_Jesus Creative Commons License 2001.09.06 0 0 9
Tiborc, olyan hosszúakat irsz, hogy még csak belekezdeni sincs kedvem szövegeid olvasásába.
üdv.
PJ
Előzmény: Tiborc (8)
Tiborc Creative Commons License 2001.09.06 0 0 8
Elnézést a kissé hosszú felvezetésért, de így korrektnek érzem a tájékoztatást a témáról.
Köszönöm türelmüket.
Tiborc
Tiborc Creative Commons License 2001.09.06 0 0 7
Mi történt 2001. - ben?
Mellékelem A Mi Lapunk 2001. augusztusi felhívását:
" Tisztelt Választó Nők!
Tisztelt Választó Férfiak!
A MAGYAR NŐK PÁRTJA elnökeként, a nők másként gondolkodás jegyében köszöntöm Tisztelt Olvasóimat!
A mi empátiás készségünk, a realitáshoz való nagyobb érzékünk, a probléma megoldó, megbékítő, befogadó, harmonizáló alkatunkból eredő másképp gondolkodásra szeretném felhívni a figyelmet. Ebből eredően szólok a nők többségéhez, akik küzdelmes és nehéz életük alatt anyai és feleségi vállalásukat a napi tíz órai munkavállalás miatti távollét ellenére is úgy látták el, mint annak idején édesanyjuktól látták. Szólok a férfiakhoz is, akik nem felejtették el édesanyjuk és nagyanyjuk szerető gondoskodását, végtelen odaadását, áldozatkészségét. Szólok minden felelősségteljes magyar állampolgárhoz!
Miért született meg a MAGYAR NŐK PÁRTJA? Miért van rá szükség most? Mi változott meg a múlthoz képest? Az emberiség fejlődése során hosszú évezredeken keresztül a társadalom a női bölcsesség vezetése alatt állt .Ezt hívtuk matriarchális (yin energia által vezetett) világrendnek, amit fölváltott a patriarchális világrend, amelyben az emberiség sorsát a férfi (yang) energia irányította. A XIX. század második felétől sokoldalú változások robbanásszerűen átalakították a világot. A XXI. század elejére négy ok változtatta meg a nők helyzetét:
- A nők nagy része jutott alap- és középfokú, valamint széles rétegei, felsőfokú oktatáshoz, műveltséghez a XX. században.
- Az állásvállalás kötelezősége a nőket nem- csak elméleti, de több évtizedes elmélyült szakmai tapasztalatokkal is felruházta.
- A XX. század második felében a nők szüléskényszere megszűnt, a családtervezésben döntéshozó jogunk lett. Életet adni ma már saját elhatározásból történő gyönyörű élmény. - A rendszerváltozás óta a privát gazdaság, a vállalkozói életstílus, sok nőnek személyesen megteremtett vagyont és anyagi függetlenséget kezd biztosítani. Amíg a XX. század elején a nők választójogért küzdöttek, ma a választójog, mint érték, sajnálatos módon, súlyosan leértékelődött. Ezt mutatja a szavazati jogukkal nem élők magas száma. Az egyenjogúság mellé a nők műveltsége, szakmai tudása, gazdasági függetlensége nem hozott kellő társadalmi rangot és a politikai valamint a döntéshozói pozíciókban nem hozott felelősség-megosztást.

A Magyar Parlamentben jelenleg 386 képviselőből csak 32 nő van, azaz 8% nő és 92 % férfi képviselő dönt az ország összlakosságát érintő mindennemű fontos kérdésben. A legmagasabb közjogi méltóságú pozíciókat kizárólag férfiak töltik be! Férfiak: a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a miniszterek ( kivéve egyet ), a parlament elnöke, a parlamenti pártok elnökei (kivéve egyet), a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a legfelsőbb ügyész, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Továbbá, a 12 alkotmánybíró ( az utóbbi években egy nő is van köztük ), az ombudszmanok, a főváros főpolgármestere, valamint a véleményformáló napilapok, heti- lapok vezetőinek, főszerkesztőinek, publicistáinak túlnyomó többsége. A Magyar Rádió frissen választott elnöknője ritka kivétel. A rendszerváltozás óta új bankjegyeket adtak ki. Az új magyar papírpénzeken ezer éves államiságunk történelméből egyetlen női arc sem jelent meg, mintha az országépítésben, a tudományban, a kultúrában, a művészetben a női munka, a női érdem jelen sem lenne. A technikai fejlődésből eredő pusztító fegyverek hatékonysága soha nem látott embermészárlást hozott a XX. században.
A múlt század borzalmai - feltételezésem szerint - nem lehettek volna olyan méretűek, ha az összes nagyhatalmi döntéshozó pozícióban a nők, számarányuknak megfelelően vállalhattak volna felelősséget a világ sorsának irányításában. Az elmúlt két évszázad történelme is mutatja, hogy az egyre inkább materialista személet felé

eltolódó későpatriarchális világrend szem elől vesztette, hogy a szeretet megváltó elvét példázó Jézus leghűségesebb követői is nők voltak.
Meggyőződésem szerint, az előbb említett okok miatt, a következő években robbanás- szerű lesz a nők hatalomba való bekerülése. A globalizáció korában mind Magyarország, mind Földünk sorskérdéseinek eldöntésekor a XXI. század óriási kihívásai elengedhetetlenül igénylik a politikai vezetőréteg szemléletváltását, a női másképp gondolkodás megjelenítődését. A XX. század példája mutatja, hogy hová deformálódik a világ, ha a teremtés teljességének csak egy része érvényesül. Ezért valljuk, hogy a matriarchális és patriarchális világrendek után már javában benne vagyunk egy új, az egészségjegyében történő matripatriarchális világrend formálódásában. Ennek szellemében született meg a MAGYAR NŐK PÁRTJÁ-nak az egészséget jelképező szimbóluma is.
A MAGYAR NŐK PÁRTJA, egy alulról építkező, a múlt századok izmusaitól mentes, az életet és az emberi méltóságot, becsületet és a munkát tisztelő új erő. A MAGYAR NŐK PÁRTJA valódi közjót szolgáló, szociális érzékenységű, széleskörű érdekérvényesítésért dolgozó, az egészséges életért és a környezet védelméért síkra szálló szervezet.
Kétharmad arányban nők, illetve egyharmad arányban férfiak az alapító tagjai. Célunk, hogy, - mivel az országot érintő törvények a parlamentben születnek - a nők képviseleti aránya a törvényhozásban növekedjen, ezért a választásokon minél több női jelöltet kívánunk állítani és segíteni őket, hogy képviselők legyenek. E célunk elérése érdekében szívesen látjuk azokat a közösségük előtt hiteles személyeket, akik elhivatottságot éreznek közéleti szereplésre, akik szívesen foglalkoznak politikával, akik törődnek településük, környezetük sorsának alakulásával és hatékony tenni akarásukkal kívánnak hozzájárulni, hogy a magyarság a XXI. századot békés, boldog évszázadként élje meg.
Munkálkodjunk közösen egy derűs ország létrehozásán!
Egy olyan társadalomban, ahol a nők is megelégedettek és boldogok, az egész társadalom megelégedett és derűs!
Szent - Iványi Ágnes elnök "
Megjelent 2001-ben, szkennelt változat.
Nem helyeslem tervüket.
Tiborc

Tiborc Creative Commons License 2001.09.06 0 0 6
A példát a KDNP szétbomlott tagságából vettem.
Volt egy jelöltjük 1998-ban, mellékelem a megőrzött bemutatkozó beszédét:

"ÉSSZEL ÉS SZÍVVEL A TÉRSÉGÜNKÉRT
Beszélgetés a demokráciáról, a felelősségről, a nők szerepéről
SZENT - IVÁNYI ÁGNESSEL
Bács - Kiskun megye 10. számú választókerületének kereszténydemokrata országgyűlési képviselőjelöltjével.
, - Kérem, elevenítse fel életútját.
- 1953-ban születtem, Budapesten. Felvidéki családból származom. Édesapám mérnök, édesanyám pedig közgazdász. Keresztény, katolikus légkörben nevelkedtem. Hárman vagyunk testvérek. Húgom a Földművelésügyi Minisztérium Phare irodájában dolgozik. Öcsém mérnök. Nagyszüleimet a Felvidékről Vaskútra telepítették át a negyvenes évek végén, így kislány koromban hosszú évekig éltem Bácskában.
- Budapesten érettségiztem. 1975-ben követtem első férjemet, dr. Szent - Iványi Domokost, aki 1972-ben elhagyta az országot. A fegyverszüneti tárgyalásokon a magyar delegáció diplomáciai vezetőjeként Molotovval tárgyalt. Az első koncepciós per vádlottjaként 1946-56 között börtönben volt. A II. világháború alatt az ellenállásban a magyar függetlenségért folytatott küzdelméért Göncz Árpádtól, a Köztársasági EInöki Arany Emlékérem posztumusz kitüntetést most, április 29-én fogom a Parlamentben átvenni. - Tőle tanultam rengeteget a diplomáciáról és a politikáról. Nyugat-Németországban a heidelbergi egyetemen végeztem politika- és történelemtudomány szakon. Magiszter diplomám után 1985-90 között Németországban közvéleménykutatásban és regionális rádiónál dolgoztam. A külföldön tanultakat a rendszerváltás után hazahoztam. Így kerültem 1990 októberében a Miniszterelnöki Tanácsadó Testületbe. Köztisztviselőként dolgoztam az első négy demokratikus évben. 1992-ben alakult meg a Magyar Atlanti Tanács, melynek alapító tagja, és első két évben főtitkára voltam. Ez a társadalmi szervezet a legsúlyosabb társadalmi szervezet, amely Magyarország NATO-kapcsolatait nem kormány, hanem társadalmi szinten szorgalmazza. 1994 első felében a Holland Külügyi Intézet angol nyelvű diplomataképző kurzusán vettem részt. 1994 második felétől 1996-ig a Magyarok Világszövetségében dolgoztam a külügyi osztályon. Egy nemzetközi konferencián ismertem meg második férjemet, Rodney Exton brit állampolgárt,
1996 - ban már idősebb fejjel - megajándékozott minket a Jóisten egy gyönyörű kislánnyal, Olíviával.
- Hogyan ítéli meg a nők szerepét a politikában?
- Nagyboldogasszony országában olyan párt színeiben indulok, amelynek politikája család- központú. Szerintem a nőknek nagyon fontos társadalmi szerepe van. Legszentebbik hivatásunk az élet továbbadása, a családok összefogása, összetartása.
A mai modern világban azonban a nők, közéleti szerepét igen fontosnak tartom. Több nő végez egyetemet, mint férfi. Általában a lányoknak, mivel szorgalmasabbak, jobbak az eredményeik a vizsgákon. Eltekintve egy pár évet, amikor teljes egészében az anyaságnak, a családnak élnek - egész életükben munkában állnak. Ahogy a magyar nyelv gyönyörűen fejezi ki, a nő a feleség a házasságban. A nők gyakorlatiassága, problémamegoldó, egyensúlyozó, összhangot teremtő képessége gazdagítaná a politikai életet. Ezért a döntéshozatali, a társadalom jövőjét formáló szinteken egyre fontosabbá fog válni a nők szerepe.
- Milyennek látja a magyar közhangulatot?
- Magyarország 40 évig, két generáción keresztül a megfosztott felelősségvállalás idejét élte, s mikor a választópolgároknak igen kevés felelősséget adott az állam struktúrája. Ez megváltozott. A demokrácia megosztott felelősséget jelent. Minden egyes állampolgárnak felelőssége van abban, hogy hogyan alakul a jövőnk, önmagunk és gyermekeink sorsa. Az emberek még nemigen érzik - hiszen nincs túl nagy múltja a modern magyar demokráciának - hogy az élet minden szintjét befolyásolja a politika.
- A nyugdíjunk, a villanyszámlánk, az egészségügyi ellátásunk, gyermekeink oktatásának a színvonala, az hogy az iskolában csak oktatnak-e, vagy nevelnek is, mind a politika függvénye. A politika az egész éltünket meghatározza. Az az ember, aki azt mondja, hogy "engem nem érdekel a politika" valójában nem törődik saját életével gyermeke jövőjével Ha nem megyünk el választani, - ma már nemcsak szavazni, de választani - nem vesz részt a közéletben, mindenki a maga szintjén, akkor ennek a bélyege rányomódik a társadalomra. A nemtörődömség hosszú távon a pusztulás felé vezet.
- A külföld és a nagyvárosi múlt nem szakították el a vidéktől?
- Mint megemlítettem, nagyszüleim révén sokat voltam Bácskában. Kifejezetten kértem a Kereszténydemokrata Néppárt központját, - ha egy mód van rá, akkor a bácsalmási körzetet adják nekem. Igaz, hogy városi ember vagyok, de olyan területen szeretném képviselni a polgárokat, ahol családi, személyes kötődéseim is vannak. Nagyapám, dr. Pongrácz Ernő Vaskúton volt orvos, és édesapám bátyja, dr. Pongrácz Endre Baján volt sebész főorvos. Ezek a kötődéseim a Bácskához vonzottak. Németországban a diplomamunkámat a magyar kormányok kisebbségpolitikájáról írtam a német kisebbség példáján. Itt is kerestem az összekötő kapcsot a magyarság és a németség között, részben a sváb kitelepítéseket felidézve, amelyről nagyszüleimtől is sokat hallottam, mert őket egy sváb házba telepítették, mint Felvidékről áttelepített magyarokat. Így nemcsak a magyar, de a németajkú polgárokhoz is az anyanyelvükön tudok szólni.
- Mint említette, férje angol állampolgár, ő hogyan fogadta az Ön politikai ambícióit?
- A férjem azt mondta: ha egy férfi a politikába megy, akkor a feleségének 100 százalékban kell férjét támogatni. Ha egy nő politikával foglalkozik, akkor a férjnek 200 százalékig kell őt támogatni. Ő 200 százalékig támogat engem. Természetesen ő is be fog mutatkozni a választókerületemben. Megválasztásom esetén Budapestről gyakran fogunk a Bácskába jönni. Férjemnek nemzetközi kapcsolatai vannak. Németül, franciául beszél az angolon kívül. Kislányunk tanítja őt magyarra. Benne van az angol politikai életben, mert évtizedek óta az angol Atlanti Tanács tagja.
- Az itt lakó emberek kissé bizalmatlanok egy számukra idegennek tűnő emberrel. Az első kérdés, amit feltesznek, miként képviselné Ön az érdekeiket?
- Célom a nagyon szoros kapcsolattartás. Érezzék az emberek, hogy én személyenként és problémákként törődöm a térséggel. Van szívem, hogy meghallgassam gondjaikat, és mint képviselőjük, tenni is fogok értük. Magas szintén, ahol az ország sorsáról döntenek a vidék ügye nem kizárólag Budapest ügye. Egy Európai Uniós csatlakozási folyamatban a nyugat-európai fővárosokban, valamint Brüsszelben is döntenek magyar ügyekben. Nem hátrány az, hogy nem ebből a térségből származom, ellenkezőleg, előnyként fogják felfogni az emberek, ha megismernek. Érezni fogják, hogy azokon a szinteken, ahol egy országgyűlési képviselő mozog, egy keresztény Nyugat-Európában, egy nyugati nyelveket is beszélő kereszténydemokrata politikusnő jobban tudja érdekeiket képviselni, mint bárki más. Nyugat-Európa keresztény. Ott a kormányfők, és államfők templomba járnak. Minket a kereszténység vitt be a nyugati világba. Nyugat- európai partnereink keresztény értékrendűek, jólétük a lelki és szellemi síkon megalapozott rendből származik. Szeretném, ha kislányom és a magyar nemzet egy jól képzett erős, mosolygó arcokkal teli országban éljen. Ezért hittel, tisztességgel és erővel küzdök. (X.)"
Megjelent a Felső - Bácska 1998. április 24. - i. számában.
Szkennelt változat.
Tiborc

mpd Creative Commons License 2001.09.06 0 0 5
Plágium! Bojkott!

T. Moderátorok! Szó se essék összevonásról!!!
(Mármint a Polfizikával)

Előzmény: Tiborc (3)
Tiborc Creative Commons License 2001.09.06 0 0 4
Kedves bloki!
Bevezetésként szántam, folytatom.
Tiborc
Előzmény: bloki (2)
Tiborc Creative Commons License 2001.09.06 0 0 3
Vannak kis pártok, amelyek alakulgatnak. Olvastam Országos Cigánypártról; teljesen esélytelen. Volt ilyen már régebben is: ld. például G. Nagyné Maczó Ágnes 1997-es pártalapítását, vitte a szavazatokat, de bejutni nem jutott.
Soroljam? Megtekinthető a végeredmény a valasztas.hu honlapon.
Idén, illetve jövőre is várhatók ilyenek.
Az egyikről szeretnék szólni, nem elítélve a szándékot, csak helytelenítve.
Tisztelem szándékukat, de helytelen, amit akarnak.
Tiborc
Előzmény: bloki (2)
bloki Creative Commons License 2001.09.06 0 0 2
Kedves Tiborc,

ezt már a POLFIZIKA c. rovat tárgyalja.

Előzmény: Tiborc (-)
Tiborc Creative Commons License 2001.09.06 0 0 1
Elveszett, pótlom.
Kedves moderátor!
A tudományos megnevezés csak egyes, stílusommal nem békélő nickek miatt van, írhattam volna olyan címet is, hogy: modern szalámi - taktika. Nemigen vonható össze más topicokkal, bár a következő idézeteket máshová szántam - eredetileg.
A világegyetemmel kapcsolatos elméleteket, idegen szavakat kivételesen nem magyarázom, feltételezem ismertségüket az olvasók előtt.
Politikai síkra történő adoptálásukat vállalom.
Tiborc
Előzmény: Tiborc (-)
Tiborc Creative Commons License 2001.09.06 0 0 0
Választási harc van az országban, és az index.hu politikai fórumán is.
Esélylatolgatásokkal, lejáratással, dicsérettel, amivel csak lehet.
Esélylatolgatások is vannak.
A parlamenti bejutásra.
Jelenleg a Fidesz MPP- MDF, az MSZP, és a MIÉP stabil bejutó, az FKGP, az SZDSZ és a Munkáspárt bizonytalan.
Mintha a big - bang állapotából a "tágulás", azaz a pártok elszaporodása után az oszcilláció a kezdetek felé haladna. Nem hiszem azért az egypárt - rendszer visszatérését.
Tiborc
Tiborc Creative Commons License 2001.09.06 0 0 topiknyitó
Kimaradt:
Alcíme: Politikai big - bang, vagy oszcilláció?
Ez viszont hosszú lenne.
Tiborc

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!