Keresés

Részletes keresés

pindiy Creative Commons License 2000.07.20 0 0 107
Tudod speaker a Corvin közben a parancsnok Iványi-Kovács volt, akit az utolsó elötti pillanatban a Pongrácz testvérek megfúrtak, de mint parancsnokot azért a Kádárék felakasztották.
Na lya aki élve marad, és lelép az azt beszél amit akar.
Előzmény: speaker (81)
Mercurius Creative Commons License 2000.07.20 0 0 106
Kedves Pásztörperc,

a kazamatáknál csak érintőlegesen maradnék, mert sok még a feltáratlan tényező.
Ami a Kazamaták rejtélye című filmből konkrétum:
1. Van a Köztársaság téri pártházban ( a filmen bemutatták), egy ugyanolyan nagyátmérőjű, kőr alakú betontömb, mint a Parlamentben a Metroval összekötő alagút bejárata (a filmen ezt is bemutatták.
2. A Parlamenti betontömbön van ajtó.
3. A köztásaság térin nincs ajtó.
4. Mutattak egy tanut, aki még látott a köztársaság térin ajtót és az ajtón levezető telefonvonalat szerelt.
5. A filmben egy, ha jól emlékszem egy francia társaság geofizikai méréseit mutatták be, amely szerint van a tér alatt egy a Metro nyombonala irányába mutató sávban huzódó eltérés, feltehetőleg üreg.

Ami érdekesebb, az az 56-hoz vezető események, tudnillik ezt ma már jelentős részben jól feldolgozott és jól dokumentált. Ebből az is kiderül, hogy mit is kell érteni provokáció alatt.

1. A berleni felkelésig egyelőre nem mennék vissza, bár az is tanulságos.

2. Az események jóval korábban Jurij Andropov budapesti kinevezésével kezdődtek. Andropov Molotov embere volt és Molotov ebben ez időben kegyvesztett volt a Kremlben. Így Andropov karrierje is úgy tünt zsákutcába jutott. Budapest kinevezéskor nyugalmas helynek számított. Andropov úgy döntött, hogy ennek ellenére itt fogja bebizonyítani nélkülözhetetlenségét. Hogy pontosan mit csinált a jelentéseiből derült ki.

3. Jelentéseiben folyamatosan írt a fenyegető magyarországi ellenforradalmi veszélyről. Birálta a rákosi féle vezetést, hogy nem elég keménykezű és nem alkalmaz megfelelően kemény forradalmi módszereket az osztályellenség letörésére. Ugyanakkor párt Rákosinál kevésbé terrorisztikus vezetőit fasisztának és szélsőjobboldalinak nevezte, akik imperilalista összeesküvést készítenek elő. Ezzel elindított egy folyamatot, amit szorgalmasan gerjesztett tovább. Rákosiék minél inkább igyekeztek megfelelni Andropov elvárásainak, annál nagyobb elégedetlenséget váltottak ki az országban. Az elégedetlenség jeleit viszont Andropov az osztályellenség élénkülésével, felbátorodásával magyarázta a jelentéseiben és mindig hangsúlyozta, hogy mindez azért van, mert a Rákosi féle vezetés nem elég kemény kezü.

Sok kacskaringó után elérkezett 56 nyara. Amikor is megszületett a végső döntés. Fel kell készülni, hogy Mo.-on a szovjet csapatok tudják csak helyre állítani a szocilaizmust. Ekkor vagy párt kongresszus vagy központi vezetőségi üllés is volt (fejből nem emlékszem), ahol tájékoztatták a magyar elvtársakat, hogy valószínüleg hamarosan kérniük kell a szovjet csapatok segítségét. A nyár hátralévő részében elkészültek a hadmüveleti tervek, kijelölték, hogy mely egységek vesznek részt az invázióban, hol fognak elhelyezkedni (az idevágó dokumentumokat a História című folyóiratban is publikálták).

4. A magyar kommunista vezetés a továbbiakban erősen polarizálódott. A keményvonalasok úgy itélték meg, hogy az inváziót csak úgy lehet elkerülni, hogy saját erőből megelőzik a szovjet beavatkozást. Az ellentábor viszont azt remélte, hogy ha az elégedetlenkedők élére áll, akkor bebizonyíthatja, hogy a párt ura az eseményeknek.

5. Elérkezett október 23.-a. A legszebb az a dokumentumokban, hogy az egységek hadinaplói szerint egyes egységeket (a határtól távolabb levőket) már az egyetemisták tüntetésének kezdete elött megindítottak. Kezdetben nagyjából minden Andropov elképzelése szerint zajlott. A magyarok vezényszóra kérték a szovjet segítséget. A rádiónál katonai szempontból hihetetlen töketlenkedés zajlott, amiből törvényszerüen lövöldözés alakult ki. A szovjet tankok rendben érkeztek. A technikai malör Andropov forgatókönyvében ekkor közvetkezett be. Az utcán tolongó tömeg nem szaladt szét a tankok látványától, hanem kezdetben puszta kézzel, majd Molotov koktélokkal, majd sokszor az oroszoktól elvett fegyverekkel nekiesett a támadóknak és hihetelen vesztességeket okozott. Végül ki kellett vonni az orosz egységeket Budapestről. A hadmüveleteket újratervezték. Újabb egységeket vontak be és gyalogsági támogatást adtak a támadó tankoszlopok mellé. A második hadmüvelet már sikeres volt és végül legyürte a fegyveres ellenállást. Andropov is feltalálta magát és a kudarcot a saját korábbi borulátó jelentéseinek igazolásaként adta el. Molotov kiemelkedhetett a kegyvesztettségből. Andropov a KGB keleteurópai ostzályának élére került és a továbbiakban zavartalanul építhette saját karrierét.

Mercurius

Előzmény: Pásztörperc (95)
Pásztörperc Creative Commons License 2000.07.20 0 0 105
Kedves pernahajder!

Nem tévesztesz össze vkivel???

Mikor írtam bármiről, hogy el kéne felejteni stb.???

Fogalmam sincs, mivel szólítasz itt meg, így hát válaszolni sem tudok: homályosíts fel, légyszí!

Előzmény: pernahajder (97)
Zmac Creative Commons License 2000.07.20 0 0 104
>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tompa Károly is annak köszönhette életét, hogy a pincében, ahol meghúzódott, egy számára vadidegen em-ber - rendőr esőköpenyben - hozzálépett, átölelte és ezt mondta: „Szervusz, barátom. Hát ti hogy kerültök ide” S fegyveres társainak kijelentette: Tompa (aki őt előtte soha sem látta) a „legjobb barátja". Biztosan mint az ÁVH foglya került ide! Igazolta a többieket. Átöltöztette őket civil ruhába és bántatlanul kivitte az épületből. Ezzel is azt akarjuk mondani, hogy nem holmi „központi uta-sításra"- miként azt a budapesti kádárista Fehér Könyvek olvasóinak sugallni akarták - történtek a lincselések és a pártalkalmazottak bántalmazása a Köztársaság téren.
A pártház körül a Köztársaság téri csata befejezése után sem akart helyreállni a rend. A felzaklatott tömeg újabb áldozatok után kutatott. A nemzetőrség (illetve a fegyveres felkelők) részéről nemegyszer erélyes fellépésre volt szükség, hogy a Péterfy Sándor Utcai Kórházból ki-hívott mentők a megsebesült karhatalmista foglyokat épségben tudják elszállítani.
Amíg a téren a csőcselék tombolt, a két felakasztott tiszt holttestét gyalázták, a civil fegyveresek mindent megtettek azért, hogy a kezükbe került pártházat megóvják a kirablástól. Az épületben talált élelmiszereket a VIII. kerületi kór-házakba vitték, ott osztották szét; összegyűjtötték az emeleteken nagyszámban talált fegyvereket. Majd tehergépkocsira rakták az írógépeket, szőnyegeket, illetve a pártház gazdasági osztályán fellelt készpénzt, és megőrzésre bevitték a Péterfy Sándor Utcai Kórház gazdasági hivatalába.
A pártház ostromának volt még egy, az egész akkori helyzetre lélektanilag jellemző epilógusa: a pártház, vagy az előtte való tér kövezete alatt meghúzódó titkos börtönök legendája.
Ennek szerintünk a következő a magyarázata: a csata befejezése után a tömeg kevesellte a kezére jutott ÁVH-sok számát. A csata hevessége alapján ítélve többszóz (!)karhatalmista fogollyal számoltak, és azt várták, hogy a pártház (és a DISZ-székház) pincéiben rábukkannak azokra a civilekre, akiket a karhatalmisták az előző napok portyázásai során fogtak el. Egyesek arra is emlékeztek, hogy pár évvel előbb a nem messze levő Rákóczi úton épült a budapesti metró alagútja. Ezzel máris megszületett a „biztos hír": a metró alagútépítői egyben földalatti börtönt is építettek a Köztársaság téren. A pártház mélye tehát titkot rejteget. Oda bújtak el foglyaikkal együtt az ÁVH-sok! S máris akadtak olyanok a tömegben, akik `tnllnni vélték: a bezárt emberek kétségbeesetten kopog-tatnak a föld alól! Segítséget kérnek! A tömeglélektan egy jellemző megnyilvánulására került a sor. A képzelődés, az érzékcsalódás párosulva a csata nem mindennapos drámájával és utána a csőcselék véres tobzódásával mind több és több emberrel hitette el - a valóságban nem létező - földalatti börtönök „tényét". Október 31-étől már a földet kezdték kiemelni a pártház előtti téren. Kotrógé-peket hoztak és állítottak üzembe, a Geodéziai Intézet munkatársait is bevonták a földalatti kazamaták utáni nyomozó műveletekbe. Mondanunk sem kell: hiába. A Köztársaság téri „titkos börtönök" a képzelet szülöttei voltak - és maradtak. Ma,1993-ban, amikor minden le-hetőség adva van ezen „rejtély" felderítésére, józan ésszel senki nem ad hitelt ilyen börtönök létezésének.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
cogito Creative Commons License 2000.07.20 0 0 102
A kazamata ügy egyáltalán nem baromság. Rákosiék mániája volt, hogy az imprlisták világháborút fognak kirobbantani és éveken át építetteék az atombiztos bunkereiket, az oda vezető lejáratokat, járatokat. A Köztársaság téren meg mindenkinek feltűnhetett, hogy a sok sok védő, amire elfoglalták a pártházat kereket oldott. Vajon merre?
Akkoriban már megépült a metro alagút egy része, lewginkább azok a szakaszok, amelyek a bunkernak is tervezett metró felé vezettek.
Nagy Imrét például, amikor kimentek a Jugoszláv követségről és a ruszki követségre hurcolták, onnan alagúton vitték ki a legalább fél kilométerre levő Dózsa György útra, ahhoz a buszhoz, amely aztán a reptérre vitte.
Az Andrássy út 60 is számtalan, pincéken átvezető járattal volt összekötve a szomszédos utcákkal, háztömbökkel.
Előzmény: PuPu (94)
PuPu Creative Commons License 2000.07.20 0 0 101
Ja.
Szemet szemért...
Korszerű.
Europai.
Meg ugye a Bauert...
A NOSZF-al kapcsolatban meg olvasgass Csendes Dont. Segít majd sok dolgot megértened, amit ma nem tudsz, vagy nem akarsz.
És ne legyél ilyen végletesen elfogult, - nem segíti az életben való eligazodásodat.
off
Csak úgy kíváncsiságból, és csak ha nem kényelmetlen:
Hány éves vagy?
Előzmény: pernahajder (98)
MorpheuS Creative Commons License 2000.07.20 0 0 100
"speaker válasz erre | adatok | e-mail 2000-07-17 19:45:32 (553)

Érdekes, egyszer a Vitray Tamás ('90-körül) a tv-ben azt állította, hogy sorkatonaként beosorozták az ÁVÓ-hoz, pedig nem volt soha munkás, hanem egyetemista."

Mi ebben az ellenkező?
Hol írta, hogy nem soroztak be az ÁVÓ-ba senkit? Írt valami olyat, hogy nem csak a paraszt és munkásszármazás számított, ami, ha Vitray nem hazudott, igaz.

Előzmény: nagydog (90)
PuPu Creative Commons License 2000.07.20 0 0 99
Hát ez már röhej, kedves /na, - nektek mániátok ez a bocsánatkérősdi.
Olyan rögeszmeszerű.
Kérjen bocsánatot a Gyula, - jó.
Meg Te is a Gyulától, - pont az ebben a topicban körülírt embertelenségek okán.
És ha majd jól bocsánatot kértetek egymástól, akkor üzenjetek, hogy most akkor mi is legyen, - vagy kezdjünk e hozzá újjabb bocsánatotkérnivalót termelni...
Talán a történelmet annak kőne kezelni, - ami, és tanulni belőle, - mindkét oldalon.
Előzmény: pernahajder (97)
pernahajder Creative Commons License 2000.07.20 0 0 98
PuPu
Nem érzel némi különbséget az államhatalom által elkövetett manikűrözések és a forradalom során a manikűröző szadistákkal szemben elkövetett megtorlás között?

Akkó hogy éled meg a Te NOSZF-odat, he?

Előzmény: PuPu (96)
pernahajder Creative Commons License 2000.07.20 0 0 97
Szóval Pásztörperc, szerinted is el kéne már felejteni, ugye?

Ha kifogynak az érvek: felejtsük el. Egy fenét kell elfelejteni. Ahogy a holocaustot sem! Minden terrorista diktatúrára emlékezni kell, barátom!

Nem ok a felejtésre, hogy számotokra kínos a tagadhatatlan folytonosság jelenlegi pártod és az előd között. És ezzel nem azt mondom, hogy Ti vagytok bűnösök. Ti nyilván nem vagytok azok.

De ahogy a magyar nép nevében Gyula bocsánatot kért Izraeltől, tán bocsánatot kérhetne a nagyarságtól is.

Előzmény: Pásztörperc (95)
PuPu Creative Commons License 2000.07.20 0 0 96
Kedves Piritos, - csodálkozom rajtad.
Nem hinném, hogy egy ember számára felmentést adhat állati viselkedésére, hogy a rendszer milyen volt az ominózus esemény előtt.
Milyen érdekes ez a gumietika, ami nálatok tapasztalható: Bauer manikűrös csúnya, a Közt. téri plasztikai sebészek jujdeszépek...
Vagy az is lehet, hogy komolyan gondolod, - akkor viszont nem velem kőne vitatkoznod, mert akkor nincs miről...
:O)))
Előzmény: Pirítós (93)
Pásztörperc Creative Commons License 2000.07.20 0 0 95
3. Mező Imrét tényleg hátulról érte a lövés — ez tény. (Én is beszéltem olyan emberrel, aki látta őt a Péterfyben haldokolni.) Nem tudjuk, honnan jött a golyó — ez is tény: az érthetően elfogult, indulatos özvegy tanúságtétele elfogadhatatlan; totál valószínűtlen, hogy tényleg látta volna. Érhette a házból is, meg a térről is, amikor a lövöldözés kitörtével megpróbált visszajutni a házba. Mellesleg — nem tudom, ki hogy van vele — számomra a kérdés teljesen lényegtelen.

4. Dettó biztosra vehető, hogy valóban tervezték a pártházat a metróval összekötő alagutak kiépítését. Ez NEM jelenti azt, hogy a munka el is készült volna. SZVSZ ha lett volna ilyen, egészen biztosan kiderült/feltárták volna azóta:

a) efféle, hiteles információból (pl. tervrajz) meg lehet gazdagodni;

b) manapság egészen kiváló, üregek kimutatására szolgáló, geofizikai módszerek vannak: gyors, olcsó mérés: pár százezer Ft-ból egy-két nap alatt, a forgalmi rend legcsekélyebb zavarása nélkül meg lehet csinálni.

2. Az irányzatok ügyében Mercurius álláspontja számomra teljesen korrektnek tűnik.

1. PuPu O.K.

Előzmény: PuPu (94)
PuPu Creative Commons License 2000.07.20 0 0 94
Jó.
Nem induatból.
1. Mint ez köztudott, Nagy Imre semminemű segítséget nem nyujtott, -így a harckocsikat sem ő küldte. Még a telefont sem volt hajlandó átvenni, mikor segítséget kértek.
A személyzet pedig semmiféle válogatáson nem esett át.
A történet, amit felvázolsz, vszínűleg sci fi by Mercurius, - de ha nem, - hol a forrás?
2. Én nem gondolnám, hogy a párton belül ilyen élesen elhatárolható irányzatok lettek volna, - SZVSZ az álláspontok az eeményekkel együtt változtak, alakultak napról napra.
Meg kell jegyeznem, hogy a testületek se működtek, és végképp történelmietlen akár Mezőt, akár mást fantáziád alapján besorolni akárhova is.
Különben sem ideologiai kérdést kellett volna megoldaniuk, hanem valamilyen módon megállítani a pártszékház ostromát, - ebben viszont minden támadott érdekelt volt, - nem kamikázék védték a házat, hanem 20 év körüli kiskatonák.
3. Jó. Mezőt hátulról érte a lövés. (Jelzem, ez nem bizonyítja azt, hogy az épületből lőttek volna.
És a másik kettőt?
4.Ez a kazamata ügy meg már megbocsáss, egy baromság.
Túrták a földet ott 56-ban, idétlenkedtek a 90-es évek elején, - sehol semmi.
Kérdem én, - miért is lett volna ez az optimális helyszín akárki fogvatartására is?
A mai technika azért lehetővé teszi akármilyen földalatti üreg kimutatását, - mi az oka akkor,hogy a mai napig nem lelték fel?
Nem kőne ezt a vonalat csenben elfelejteni?
Szép, mint Monte Cristo története, csak már kicsit ciki, - nem?
:O)))
Előzmény: Mercurius (92)
Pirítós Creative Commons License 2000.07.20 0 0 93
Lyól mondod PuPukám. Szegény, szegény komcsik, akiket megfosztottak a a genfi konvenciók biztosította jogoktól (vö.: vöröskereszt).
Ez a csúnya tömeg nem volt hajlandó értékelni a harcban (és a harc előtti években) tanúsított lovagias magatartásukat, csak úgy magától, minden provokáció nélkül elborult az agya - egyszerűen csak azért, mert vért akart látni.
Pedig hány éven keresztül tanították a népet a kommunisták (az ÁVH segítségével) az emberi és emberiességi normák betartására, tisztességre, jogkövetésre, mások emberi jogainak tiszteletben tartására, a barbár cselekedetek elutasítására, amúgy kommunista módra.
Szegény ÁVH-soknak ekkor kellett szembesülniük azza a keserű ténnyel, hogy mennyire terméketlen talajba szórták két kézzel a humanizmus magjait.
Hali,
Pirítós
Előzmény: Törölt nick (88)
Mercurius Creative Commons License 2000.07.20 0 0 92
Néhány megjegyzés:

1. Látom elég feldúlt vita folyik a topicban, kérem aki idulatból reagálna inkább kiméljen meg a reflexióitól.

2. A pártház segítségére kiküldött tankok. Ez ma már nagyjából világos. A pártnak abban az időben két élesen szembenálló szárnya volt. Mező az egyik (Nagy Imre féle) szárnyhoz tartozott. A Katonai Bizottság a másik (jobb híján nevezzük bár ez több, mint pontatlan Gerő félének) a gerő féle szárnyhoz. Ez utóbbi az események kezdetétől a fegyveres megfélemlítést javasolta. Szét akarták lövetni a müegyetemisták tüntetését. Valószínüleg ök szervezték meg a sortüzeket, köztük a Parlament elöttit is. A Katonai Bizottság végig követelte Mezőtől, hogy lépjenek fel a pártház környéki "fegyveres ellenforradalmi bandák" ellen. Mező ellenezte és megpróbálta eltávolítani a pártházból a Katonai Bizottságot. A tankokat Nagy Imrétől kérte és kapta segítségül. A tankok személyzetét megbízható párttagokból válogatták össze. A parancsuk úgy szólt, hogy a térre érve, bármelyik irányból lövik őket, azt a tüzet kell viszonozni. Mivel ennek írásos nyoma volt ezért uszta meg az egység parancsnoka később a kivégzést. Tudnillik a térra érve a pártházból kezdték lőni őket.

3. Nagy kérdőjel. Mezőék a megadás mellett voltak. A Katonai bizottság nem. Mező kiment tárgyalni. Őzvegye szerint hátulról, a védők közül érte a lövés.

4. Kazamaták. Valószínüleg ez volt az az "egérlyuk" amin keresztül a később ismert prominensek elmenekültek. Az épülő Metro alagutanak minden fontsoabb állami és párt épülettel (Parlament, Rendörfőkapitányság, Pártközpont) volt (van) összeköttetése. Nagyon valószínű, hogy a budapesti pártbizottság épületével is volt (fura lenne, ha pont ez kimaradt volna, míg a rendörkapitányság nem). A történethez tartozik, hogy a Kazamaták címü film készítői a pártház egykori védőinejk egyik csoportjától kapták a tippeket, hogy mit filmezzenek.

Mercurius

PuPu Creative Commons License 2000.07.20 0 0 91
Szóval, - bár ez a derék Gosztonyi történésznek csak igen nagy jóindulattal tekinthető, - a dolgok lényegét tekintve ugyanazt írja le, mint a Hollós- Lajtai, csak az a differencia, ami az ideologiai háttérből adódik mindkét részről.
Az előbb itten valaki a Pongráczról nem hitte, hogy ott volt. No, - alant a cáfolat.
Meg még van itten sok dolog, amiről a Gosztonyi nem írt, -kiről nevezték el a Kállai Éva utcát, hogyan akarták a sebesült ÁVH-sok orvosi ellátását megakadályozni a Péterfiben az életben maradt nővérkék, stb...
Nem egy szép történet, - nem hinném, hogy a forradalom lexebb napja volt...
Egyébként is , - talán így kerekebb a kép, és nem baj, ha az ifjúság nem csak egyoldalú, idealizált képet kap azokról a napokról, - talán jobban el fog igazodni az életben, ha tudja, hogy minden fény mellett ott az árnyék.
:O)))
nagydog Creative Commons License 2000.07.20 0 0 90
PuPu!

MorpheuS-nak irtam az emlitetteket, mivelhogy Speaker abban a hozzaszolasaban, eppen az ellenkezojet mondta, mint amit MorpheuS neki tulajdonit.

Nagydög

Előzmény: PuPu (85)
Pásztörperc Creative Commons License 2000.07.20 0 0 89
felkérném az értelmesebb témalakókat, hogy hagyják már békén speakert:

1. mexoktuk, ilyennek szeretjük,
2. úgyis lepereg róla.

Ő az a szerencsétlen flótás, aki úgy dislexiás, hogy eközben nincs disgraphiája. Elvégre, ha tudna olvasni, nem állítana pl. Gosztonyi alapján akkora, emeletes ökörségeket, miszerint a védők golyószóróval lőttek volna a mentősökre meg még sok mást sem. Hagyjátok bomolni!

Zmac Creative Commons License 2000.07.20 0 0 87
>>>>>>>>>>>>>>>>>
Mező Imre és az őt kísérő két tiszt elestével a pártházban minden ellenállás megszűnt. A fegyveres felkelők a főkapun, a bejáratnál, a földszinti ebédlőn keresztül óriási zajjal ha-toltak be az épületbe. S velük együtt jött a fegyvertelen
tömeg. A tanácsteremben azonban tűzharc keletkezett. Várkonyi alhadnagy szorult be oda egy emberével. Onnan lőtte a terembe behatolókat. Azok persze viszonozták a tüzet. Így az alhadnagy és társa perceken belül halálos golyót kapott. Hogy mi történt ezután, azt most a már többször idézett 1957-es BM-jelentés alapján elevenítjük fel;
„A harc befejezése után a pártházat elfoglaló felke-lőknek egy része az emeletre, másik részük a pincében levő óvóhelyre nyomult be. Ugyanez történt a DISZ-központ épületében is. A védők - (azaz az ÁVH-s őrök és a pártház funk-cionáriusai, valamint a személyzet. - G. P. megj.) - ekkor már általában az óvóhelyeken tartózkodtak mindkét épületben, ahová előzőleg az erős tüzérségi tűz kényszerítette őket..." A Jelentés a továbbiakban Vörös Sándor karhatalmistát szólaltatja meg: „A pincébe együtt mentem le Lengyel Zoltánnal és Albert Györggyel, majd később lejött K. Farkas József őrvezető is. Golyószórótárat hozott, amit megtöltöttünk. Ezután felment az épületbe, de ismét visszajött, mert olyan erős volt a tűz, hogy fent nem lehetett megmaradni. Amikor az ellenforradalmárok az épületet elfoglalták és a pincébe leki-abáltak, hogy jöjjünk fel, kinyitottuk az ajtót, és erre bezúdult a tömeg és ütött bennünket. K. Farkas Józsefet meglőtték (fegyver volt nála! - G. P. megj. ), aki elesett. Az előcsarnokban ekkor már holtan feküdt Szanyi István tizedes és Szabó Ferenc karhatalmista. Miután rajtam civil kabát volt, felhasz-náltam a bejáratnál levő zűrzavart, elvegyültem a tömegben és a térről eltávoztam..."
Ezzel egyidőben a pártház kapuján, felemelt kezekkel, halálsápadtan sorban jöttek ki a karhatalmisták. Fegyver nélkül, kék színű rendőregyenruháikban. Tiszt nem volt közöttük, ahogy a pártházban tartózkodó magasabb „rangú" pártfunkcionáriusok is (pl. Nemes Dezső) valamiféle „egérlyukon" időben kimentették magukat a veszélyből. A „kiskatonákat" viszont sorsukra hagyták. És ez a sors sokuk számára kegyetlen volt.
John Sadovy szemtanúként leírta, sőt részben fényképezte is a történteket. A történteket, amelyek drámai tények, és amik bármennyire is elítélendők, tudomásul kell vennünk. Magyarázkodni, szépítgetni nem lehet és nem is kell. Ez is -sajnos - hozzátartozik a forradalmak történetéhez. A Köztársaság téri pártház és DISZ-központ elfoglalása után az épület előtti járda és a tér egy része feketéllett a tömegtől. A fegyvereseken kívül megduzzadt a bámészkodók száma. A tömeg vért akart látni. A hangulatot -Pongrátz Gergely így írta le nekem 1966-ban Madridban - kimondottan „vérgőzös" volt. A felizgatott csőcselék tipikus pszichológiája és reflexiója mozgatta az elkövetkezendőket - párosulva persze az ÁVH és mesterlövészei elleni gyűlölettel. A magukat megadó karhatalmistákat a tömeg ütlegelni kezdte. A fegyveresek egy része is ezt tette. Mivel a téren nem volt központi „parancsnokság", a fegyveres felkelők a kezükbe került karhatalmisták sorsa fölött maguk döntöttek. Többségüket a pártház külső falához állították, majd sortüzet adtak le rájuk. A megse-besült Papp ezredesbe is belelőttek, majd a halott főtisztet az Erkel Színházhoz húzva fejjel lefelé egy fára felakasz-tották. Asztalos Jánost is - már holtában - ilyen módon akasztották fel. Mező Imrét viszont jóérzésű emberek megvédték és kórházba szállították. Több civilbe, akik a pártházban tartózkodtak és akiket most a térre kihoztak, belelőttek. Közülük kettő - Schultz László borbély és Lakatos Péter pártiskolai tanár - a kórházban, ahová a későbbiekben a felkelők beszállították őket, sérüléseikbe belehaltak.
A téren levő fegyveresek többsége - és soraikban nagy számban fellelhető honvédek és rendőrök - megdöbbenve nézték a csőcselék véres tombolását. Ahol tudtak - s ezeket dokumentumok bizonyítják -, ott közbeléptek, megakadályozván a további vérengzést. Szabó József az események egyik budapesti szemtanúja 1989. április 10-én hozzám eljuttatott beszámolójában így írt;
„...Mikor én a Köztársaság térre értem, a sortűz már eldördült és két, lábánál felfüggesztett ember is a fán lógott. Éppen akkor kísérték ki a pártházból az első civil ruhás csoportot. Az Erkel Színház előtti zárt kocsihoz akarták vinni őket. A tömeg odarohant, az elöl haladó férfi nyakából (egy 4-5 év körüli fiút vitt) lerántották a gyereket, mire az őket kísérő fegyveres egy sorozatot a levegőbe lőtt. Ettől a tömeg egy pillanatra megrettent és megállt. Ő pedig elkezdett kiabálni, hogy itt semmiféle népítéletnek helye nincs, ezeket az embereket elviszik és majd bíróság előtt fognak felelni tetteikért. A továbbiak-ban a tömeg méltányolta érveit és senki sem mert beavatkozni, Még egy csoportot kísértek ki és minden nehézség nélkül elhajtott az autó…"
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
PuPu Creative Commons License 2000.07.20 0 0 85
Hát akkor keresd vissza.
Soroztak.
Előzmény: nagydog (84)
nagydog Creative Commons License 2000.07.20 0 0 84
Emlekezetem szerint Speaker valami olyasmit mondott: Vitray(?) magarol allitotta, hogy besoroztak , mikozben az AVH-ba nem is soroztak.
Ha rosszul emlekeznek, akkor boccs, de nem kerestem vissza a kerdeses hozzaszolast.

Nagydög

Előzmény: MorpheuS (73)
speaker Creative Commons License 2000.07.19 0 0 83
Mint már láttuk az is lehet. Hiszen a párt 6 tankot küldött a pártház védelmére, azok meg ahelyett, hogy védték volna, lőtték.
Előzmény: Kiraly (82)
Kiraly Creative Commons License 2000.07.19 0 0 82
No de hat te kerdezted hogy miert allt a forradalmarok erdekeben a parthaz megostromlasa? Hat azok erdekeben allt akik vezettek az ostromot. Ki vezette? Az AVH talan vagy a KGB?
Előzmény: speaker (81)
speaker Creative Commons License 2000.07.19 0 0 81
Gergő vezette az ostromot? Na ezt nem olvastam Gosztonyinál. Ti mindig hajlamosak vagytok egy-egy nevet felkapni és annak tulajdonítani mindet. Ez olyan Sztálin effektus. A forradalomban voltak kitűnő vezetőnek bizonyuló emberek, na de, hogy mindenhol a Pongrácz? Miért nem az Angyal István? Mert az is kommunistából lett hős és áldozat?
Előzmény: Kiraly (80)
Kiraly Creative Commons License 2000.07.19 0 0 80
Logikusnak logikus lehetne de nincs ra bizonyitek.

Masfelol meg a forradalmarok a kazamatakat kerestek, amirol utolag kiderult hogy nem is leteztek.

Harmadreszt meg akkor ez hogy is van? Gondolom hogy a Gergo meg a tobbiek nem voltak AVH-s provokatorok. Marmint akik az ostromot vezettek. Vagy tevedek?

Előzmény: speaker (79)
speaker Creative Commons License 2000.07.19 0 0 79
Nem logikus? Kommunista logika. Mint az, hogy a felkelőknek érdekükben állt egy semmire kellő pártház megostromlása sok tucat szabadságharcos halála árán is.
Előzmény: Kiraly (78)
Kiraly Creative Commons License 2000.07.19 0 0 78
Speaker ur tovabbi megnyilvanulasa a masik topicban:

`Az halott akasztás meg nem csak nekem, de másoknak is felettébb
gyanus volt. SZVSZ az egész épp olyan provokáció volt, mint az október 25-i, parlament elötti sortűz. Az egyik a nép
megfélemlítését, a másik a forradalom lejáratását szolgálta. Egyik sem jött be. A forradalom október utolsó napjaiban
túl gyorsan konszolidálódott, a ruszkik hezitáltak, az itthoni elvtársaknak, vagy a KGB-nek feltétlen szüksége volt egy
jó kis műbalhéra. Még azt is elhiszem, hogy szegény sorkatonákat öltöztettek be ávósnak, és vezényeltek oda, hogy
aztán rajtuk illusztrálják a csőcselék gonoszságát.`

Előzmény: Berlioz (77)
Berlioz Creative Commons License 2000.07.19 0 0 77
Na látod.
Előzmény: Kiraly (76)
Kiraly Creative Commons License 2000.07.19 0 0 76
Na latod, hat akkor ebben egyetertunk.

Egyebkent meg azt nem tudom a Bozso ugynok volt-e vagy nem. Szerintem soha egyertelmuen nem lehet kideriteni mar ki adta le az elso lovest. Mint ahogy a kezigranatos sztorit sem, hogy igaz-e vagy nem.

Mindettol fuggetlenul megjegyzem, hogy aki mar volt eles szituacioban tudja hogy sok ember keptelen uralkdoni idegein, ugyhogy barmelyik oldalrol elofordulhatott az elso loves.

Előzmény: Berlioz (75)
Berlioz Creative Commons License 2000.07.19 0 0 75
Nem, mert azoknak, mint már olvastuk tele volt a hócipőjük Rákosival, meg az egész pártházzal. De a Bozsó elvtárs, a kis labilis idegzetű ügynököcske, akik később a feleségét is kinyírta. Nem emlékszel?
Előzmény: Kiraly (72)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!