Keresés

Részletes keresés

satya Creative Commons License 2006.03.27 0 0 1390
Nemzetközi konferencia a családról Dobogókőn
március 22. 11:47

Március 22-én délután két órakor kezdődik a Manrézában a „Gazdaság – Családbarát társadalom – Családbarát egyház” című nemzetközi konferencia. A tanácskozást a Magyar Katolikus Családegyesület (MAKACS) szervezi, több más szervezettel együttműködve.

A másfél napos, hazai és külföldi szakembereket felvonultató konferencia arra keresi a választ, hogy hogyan lehet családbaráttá tenni az üzleti és gazdasági életet, az oktatást, a médiát és a közvéleményt.

A konferencia tematikája rendhagyónak mondható a MAKACS eddigi tanácskozásai között. Miért kaptak most nagyobb súlyt a spirituális témák mellett a gazdaság és a közélet kérdései? Szerkesztőségünk erről kérdezte Radnai Jenőt, a konferencia szervezőjét, aki elmondta:

„Ha a családot kizárólag a spirituális oldaltól nézzük, akkor nem tudunk a családok helyzetén, a családnak a társadalomban betöltött szerepén változtatni. Az egyesületnek egyik célja az, hogy családpolitikai kérdésekben partnere legyen a politikusoknak és a szakembereknek. Nyilvánítson véleményt fontos kérdésekben, folytasson párbeszédet a szakemberekkel és a politikusokkal. Keressük közösen az utat egy családbarát társadalom felé.

Erre eddig is törekedtünk, és úgy tapasztaltuk, hogy erre igény is van a családpolitikával foglalkozók körében. A világban és az EU-ban zajló folyamatok is arra figyelmeztetnek bennünket, hogy közösen kell keresnünk az utat egy családbarát társadalom felé.

A MAKACS tagja az Európai Katolikus Családok Szövetségének is. Ez a szervezet már több mint tíz éve létezik, és több európai ország katolikus családszervezetét fogja össze. Az Európai Parlament mellett nem kormányzati szervként működik, tanácsadói minőségben ott van a különböző szakbizottságokban, ahol a katolikus egyház által vallott családfelfogást képviseli, úgy is fogalmazhatnánk, hogy ezért ezért lobbizik.

Az Európai Katolikus Családok Szövetsége eredményeket is fel tud mutatni, ilyen volt legutóbb a béranyaság kérdése. Ezt a kérdést, pontosabban ennek szabályozását napirendre tűzték, az Európai Parlamentben. Az egyesület többekkel összefogva azért harcolt, hogy ez a téma fel se kerüljön a napirendre, mert erről az a katolikus egyház véleménye, hogy ez nem elfogadható és semmiképpen nem egyeztethető össze az egyház családról vallott felfogásával. Sikerült is levetetni a napirendről.

Konferenciánkon európai országok katolikus családegyesületeinek képviselői szólalnak fel, bemutatva az egyes országok, szakterületek – például a vállalatok, üzleti vagy kereskedelmi szféra – családpolitikáját vagy családdal kapcsolatos nézeteit. Az előadók közül nem hiányoznak természetesen a magyar szakemberek sem, megemlítem közülük Fodor Istvánt, az Ericsson-Magyarország cég elnökét, Lakner Zoltán szociológust (Pázmány Péter Katolikus Egyetem). Előadást tart Harrach Péter, az országgyűlés alelnöke, az előző kormány minisztere is.

Végül – de egyáltalán nem utolsósorban – hangot kap a konferencián a család és az egyház, pontosabban a családbarát egyház témája is. Bíró László püspök nyitja meg a konferenciát, és előadást is tart majd A családbarát egyház víziója címmel. Az egyház – beleértve most a protestáns egyházakat is – feladata, hogy olyan papokat, lelkipásztorokat képezzen, akik a családok lelki, életvezetési kérdéseire választ tudnak adni, segíteni tudnak nekik gondjaik megoldásában. E témáról kerekasztal-beszélgetés is lesz a konferencián, katolikus, református és evangélikus résztvevőkkel. A beszélgetést Blanckenstein Miklós, az esztergomi szeminárium rektora vezeti.”

Magyar Kurír

satya Creative Commons License 2006.03.27 0 0 1389
Milyen a családbarát egyház?
március 23. 15:19

Beszélgetés Bíró László püspökkel a Gazdaság – Családbarát társadalom – Családbarát egyház konferencián a családok felelősségéről, a szabadságról és a családbarát egyházról.

 – Püspök atya, a konferenciát köszöntő szavaiban egyebek között arról beszélt, hogy a társadalom felelős a családokért, de a családok is felelősek azért, hogy hogyan alakul a társadalmi környezet. Kifejtené bővebben ezt a gondolatot?
– A családnak magának is kell tennie azért, hogy családbarát környezete legyen. Nagyon rossz úton jár az a család, amely bezárkózik, egyfajta mártír öntudattal figyeli a körülötte, a feje fölött zajló folyamatokat. Ha a család nem érzi azt a felelősséget, hogy környezete számára családbarát minta legyen, akkor a környezete is egyre inkább deformálódik. Ahogyan a bevezetőben is fogalmaztam a veszély elől való menekülés nem hárítja el a veszélyt. Ezen a konferencián civil szervezetek találkoznak össze, egyházi kezdeményezésre. Fontosnak tartom, hogy társadalmunk gondolkodásába beépítsük a családbarátságezt fogalmát. 

– Az előadásokban – ha nem is direkt módon, de áttételesen mindenképpen – megfogalmazódott, hogy ma sokan, sokszor a szabadságra hivatkoznak, szabadságjogok nevében rombolnak le vagy kérdőjeleznek meg fontos értékeket. A szabadság nagyon jól hangzó és sokakat megtévesztő fogalom: nem kell kötöttségeket vállalni, nincsenek korlátok. Ilyen környezetben sokszor nehéz döntést hozni és kiállni a keresztény értékrend mellett. Mit mondhatunk ezekre a jól hangzó érvekre? 
– XVI. Benedek pápa beszédeiben sokszor érinti a szabadság kérdését. Figyelmeztet arra, hogy az emberi személyt, annak szabadságát tisztelni kell, ez jó dolog. De az erkölcsi relativizmus annyira „tiszteli” az embert, hogy sokszor nem meri kimondani az igazságot sem. Így az embert bezárja egoizmusa börtönébe, abszolút magányosságba taszítja. Azt gondolom, hogy a szabadsághoz hozzá kell tennünk két dolgot. Az igazságot és a szeretetet. Ha nem tesszük hozzá az igazság és a szeretet valóságát a személy méltóságához, akkor az ember tényleg belezuhan az individualizmusba. Megfagyunk a magányunktól, az elszigeteltségünktől.

Ami kiemelhet bennünket a magányból az önzésből, az a szeretet. Én bízom abban, hogy egyre többen felismerik a relativizmusnak ezt a veszélyét. A Jöjjön el az én országom plakátban nem csak az a fájó számunkra, hogy egy imádságot karikíroztak ezzel, hanem a tartalma, a mondandója is borzasztó.

– Ön a konferencián A családbarát egyház víziója címmel tart előadást. Milyen, vagy milyennek kellene lennie a családbarát egyháznak?
– Azt gondolom, hogy nekünk is valóban családbaráttá kell lennünk. A családpasztorációt az evangelizáció szerves részének kell tekintenünk, nem egyfajta luxusszolgáltatásnak. II. János Pál pápa nagyon sokszor hangsúlyozta, hogy a családpasztoráció az új evangelizációnak igen fontos útja. Minden hitoktató tapasztalja, hogy ha nincs mellette a család, akkor ő sokkal kisebb hatékonysággal dolgozik.

Az egyháznak figyelembe kell vennie azt, hogy híveinek többsége feleség, férj, anya, gyermek, nagyszülő és unoka. Ennek a ténynek meg kell jelennie a liturgiában, az igehirdetésben is. Otthonossá kellene tennünk egyházközségeinket a családok számára. Erre már sok jó példát látunk, de van még bőven tennivaló.

– A konferencia előadásai is utaltak rá, hogy ma már Európa országaiban és Magyarországon is előfordul, nem is egyszer, hogy a katolikus családok is válságba kerülnek, sőt tönkremennek. A katolikusok között is sok elvált van, nálunk is jól ismert a csonka család fogalma. Mit tehet ilyen helyzetben az egyház, és hol a helyük az egyházban azoknak, akiknek zátonyra futott az életük, a házasságuk?
– A családbarát egyháznak két irányba kell irányítania a figyelmét. Egyrészt a megelőzésre: a családot erősíteni, kiépíteni a családok hálózatát, segíteni a családoknak abban, hogy egymásra találjanak. Ugyanakkor a családbarát egyházban otthonra kell találniuk az elváltaknak és újraházasodottaknak is.

II. János Pál pápa mondta sokszor, hogy az egyházban az elvált és újraházasodott ember is megkeresztelt ember marad. Nem áldozhat, de tagja az egyháznak, meghívást kap az imádságra, a szentmisére, a közösségbe és magára az evangelizálásra is. Az egyház nem zárkózhat el attól, akinek zátonyra futott az élete. Jézus szavaira emlékezve: különös figyelmet kell szentelni rájuk, hiszen nem az egészségesnek van szüksége az orvosra, hanem a betegnek.

Magyar Kurír

anyabanya Creative Commons License 2005.12.09 0 0 1388

Talán mindenek elött olvasd el, mit ir mondjuk a NOE és azután mond mennyivel jobb hozzánk családosokhoz ez a kormány...ahol az uj rendszerrel csak CSAK az 1-2 gyermekes nem rászorulo családok nyertek.

Hogy mit tett az Orbán kormány az adórendszerrel? Valamennyi olyan családnak, ahol legalább az egyik fél dolgozott adott adókedvezményt, amit csont nélkül érvényesithetett az 1-2 gyermekes is, ha nem akkor kapta a kiegészitöt, amit jobban emeltek mint a csp-t...ha csak részben tudta az adókedvezményt érvényesiteni, akkor is járt neki a kiegészitö csp...Igy mi jelentösen többet kaptunk az Orbán kormány idején, mint elötte...legalább 10 000 forintot tuftunk érvényesiteni az ado kedvezményböl...(a 10% reálérték emelés nem is kevés)

A családi potlék emelése azámomra sokkal kisebb volt, mint pl amennyivel emelkedett a villany illetve a gázszámlám, pl az ÁFA emelés miatt no meg azért mert nekünk nagy családosoknak nem annyi volt a gázfogyasztásunk, mint a többségnek, hisz sok gyereknek sokat fözünk, sokat fürdenek és rá

adásúl otthon is vannak...és itt pl olyan apró dolgokról nem is beszéltem mit emelkedtek a gyógyszer árak és a azok gyogyszerek árai, amit meg kell venni, de nincs rajta támogatás pl a pyrinek...Szóval az eddigi összes emelést simán elvitte illetve többet az ÁFA emelés a villany és gáz emelése a gyógyszer emelés, ami az Orbán kormány idején nem ilyen mértékü volt...

Ja és ebben a ciklusban elöször 2005-röl 2006-ra csökken valamennyi rászoruló különösen a nagycsaládosok családtámogatása...

Kapunk ingyen tankönyvet igaz, de juniusban vissza kell adnunk és 5000 forintot, söt egyes évfolyamokon többet be kell fizetni munkafüzetekre és nem ingyenes a nyelvkönyvek egyike sem....Nálunk az ingyen  tankönyv a könyvtár tulajdona...ilyen volt már Horn és az Orbán kormány idején is....

Régen is emelkedett a gyes a nyugdijjal együtt....

Az hogy mehet dolgozni jó dolog, csak a gyereknem nem, mert nem lehet együtt az anyjával, mert a munkahely helyböl zsarolhatja az anyát, ha nem megy vissza 1 év múlva- no nincs hozzá joga, de ettöl megteszi....

Kapnak majd babakötvényt, amit jól elszorakoznak a 18.-ik szülinapon, egy jobb bulira talán elég lesz, de én és rengeteg család nem teheti meg hogy ehhez hozzá tegyen és speciel jobban örülnék, ha a villany ÁFA nem emelkedett volna 13%-al, ha a gáz villanyára nem emelkedett volna az infláció sokszorosával, ha nem csökkene a családi potlékunk, ha kompenzáciokban gondolnának ránk is...

 

Nem szoktam anyázni, de a dolgok gyakorlati részén a való világban a helyzetünk sokkal szarabb lett a jelenlegi kormány alatt és ezt én mint amugy azt hiszem becsületes, nem rinyáló sokgyerekes öszintén mondhatom teljes joggal...

Előzmény: Tgyta (1387)
Tgyta Creative Commons License 2005.12.09 0 0 1387

Geyza válasz | vissza a topikba 2000.04.06 12:14:29 (topiknyitó)

„Az MTI híre szerint a Pénzügyminisztérium teljes adómentességet kíván nyújtani évi 3-4 millió Ft-os összjövedelemig a 3- és többgyermekes családoknak. Járai Zsigmond azt is elképzelhetőnek tartja, hogy az egy- és kétgyerekeseknél is bővül a támogatás.

„Én - bár sajna még nincs gyerekem - nagyon örülök ennek. Ez tényleg megvalósítja azt a családbarát politikát, amit a kormány ígért.”
Írta a Geyza 2000. április hónapban.

 

Aztán hogyan is valósultak meg ezek a csodálatos igéretek?

 

Orbán uralkodása alatt, mikor Járai Zsigmond majd Varga MIhály volt a pü-miniszter, hogyan is alakulak az igéretek és a családtámogatás? 

 

Valahogy így:

— 4 éven át egyetlen fillérrel sem emelték a családi pótlékot, így annak értéke 30%-kal csökkent, de arra volt gondja, hogy a legvagyonosabb családok 5 százalékának is visszaadják a családi pótlékot.

— Bevezette a családi adókedvezményt, amit teljes egészében csak a magasabb jövedelműek tudtak igénybe venni, miközben a legrászorultabbak egyáltalán nem jutottak hozzá.

— Az alacsony jövedelmű családoknak járó rendszeres gyermekvédelmi támogatás reálértéke négy év alatt összesen csupán 10%-kal emelkedett.

 

A jelenlegi kormány:

— Ebben a ciklusban, átlagban közel két és félszeresére emelkedik a családi pótlék összege; a gyermekeiket egyedül nevelő szülők emelt összegű családi pótlékot kapnak.

— Három év alatt havi 4 200 forintról gyermekenként 5 430 forintra nőtt a rendszeres gyermekvédelmi támogatás összege.

— Jövőre (2006.) az új családtámogatási rendszerben a megemelt családi pótlék most már alanyi jogon biztosítja az eddig segélyként folyósított rendszeres gyermekvédelmi támogatást is.

— A rászorulók családok gyermekei (mondom, a rászoruló családok gyermekei!) ingyen kapnak tankönyvet a közoktatás mind a 12 évfolyamán.

— A bölcsődés és óvodás gyermekek után az általános iskolák alsó tagozatában is valamennyi rászoruló kisdiák ingyen vagy kedvezményesen kap ebédet.

— Ingyenes a nyelv- és számítógépes vizsga a szak- és középiskolában.

— Minden évben a nyugdíjminimum összegének változásával együtt emelkedik a GYES, kiemelt támogatást kapnak az ikreket szülők.

— A gyermek egy éves korától az édesanya a GYES teljes összegének megtartása mellett is teljes munkaidős állást vállalhat.

— Az édesapa is kap gyermekszületéskor születési szabadságot, amit a költségvetésből fizetnek.

— Újból bevezetésre kerül a a babakötvény: a 2006. január elseje után született gyermekeknek az állam 40 ezer forintot utal a számlájára, a rászorultak esetében, pedig további 30-30 ezer forinttal járul hozzá az életkezdéshez, de ez valószínűleg emelkedni fog. Emellett adókedvezménnyel és további támogatásokkal ösztönzi az állam, hogy a szülők növeljék ezt a megtakarítást.

 

 

 

Előzmény: Geyza (-)
anyabanya Creative Commons License 2005.11.17 0 0 1386

A mi családunkra nézve ilyen különbségel lehettek egy 6 gyermekes pénzes ember évi 720 000 adókedvezményt kapott és 608 400 családi potlékot, az az összesen a 6 gyerekre 1 324 400Ft támogatást, ami igy gyerekenként havi átlagban neki 18450FT

én viszont kaptam évi 13*5430+7800-at a gyerekre az az 1 031 940-et + évi 4* 10 000 rendkivüli gyermekvédelmit,  ami összesen 1 071 940, ami összesen  14 888 átlag/gyerek/hó és ehhez jön még az hogy az én 3 gyermekeim ingyen esznek a suliban az 50%-os térités helyett, ami tavalyi évben 2600Ft volt per iskolahonap tehát havi átlagra levonva ez 1950 Ft-al emelte az én családtámogatásomat és ezt se kapta meg a gazdag csemete...igy az én családitámogatásom havi szinten/gyerek  már 16838 Ft. Ez azt jelenti, hogy ha nem dolgoznánk, akkor mindössze 1 610Ft-al kapnánk kevesebbet, mint a nagykeresettel rendelkezö családapa, de ha adónktöbb  több  lenne 9700 Ft, ami ugye egy kisfizetésnél is már több, akkor az én gyerekem többet kap, mint a gazdag gyerek hasonló családmodelben...

Viszont a gazdag gyerek szülei joval többet tesznek be a közösben. Nagyobb fizetés után nagyobb járadékot fizet a munkaadoja, több TB-t fizet, stb, stb...tehát ez volt "az igazságtalan" rendszer...

Előzmény: anyabanya (1385)
anyabanya Creative Commons License 2005.11.17 0 0 1385

mint aki részese e családpolitikának, meg az ezt követöknek azt gondolo, hpogy jó volt hogy 3 részböl állt a dolog, mert egy volt egy alap, mi minden gyermeknek járt és erre jött rá az, hogy egyfelöl támogassuk a rászorulokat, no meg hogy azt jobban segítsük, ki mégiscsak vállalja hogy gondoskodik a családjáról...Bem beszélve arról, hogy mint rászoruló ugy érzem, nem tisztességes dolog egyenlöségjelet tenni a dolgozni akarok és a munkát kerülök között. Mi kaptunk kiegészitöt is no meg az adó egy csekély részét érvényesiteni is tudtuk...Ha most arra gondolok, hogy egy hasonló nagyságú de jó modú család gyermekenként havi átlagban adokedvezménnyel 18450 ft-ot kapott és én adokedvezmény nélkül 14 330+ évi 4*2-300 forint rendkivülit is kaphattam volna /gyerek, akkor bátran mondhatom, hogy igy 6 gyerekkel is kaptam annyit, mint a jómodú és ehhez nem kellett többet tennünk, mint hogy a családfö dolgozzon...amennyiben én is dolgoznék az esetben még többet is kaphattunk volna, mint a jomodú társaink...

 

Szóval kérem mi volt ebben az igazságtalan?  Talán mégiscsak joggal elvárható egy 6 gyerekes apától, hogy ha már vállalt ennyi gyereket, akkor bármilyen munkát el is vállaljon....

satya Creative Commons License 2005.11.17 0 0 1384

Az új rendszer két irányban negatívan hat.

1. Mivel az egy vagy két gyerekes jobban jár, a család nem fog több gyereket vállalni. Ez középtávon is rossz, mert az isklákat nem tudják majd fenntartani, mivel kevéas a gyerek, és hosszabbtávon is rossz, mert a kevés felnőtt keveset fog termelni az országnak.

2. Nem ösztönöz arra, hogy munkát vállaljon a család.

(jelen kormányzatunk szótáráól úgy tűnik, ez a fogalom hiányzik, ugyanúgy, ahogy a közösség is)

 

Nyilvánvaló, hogy az önhibáján kívül nehéz helyzetben lévőket támogati kell. De ez a támogatás arra szolgáljon, hogy felemelje őket, hoy a saját lábukon meg tudjanak állni. Nem pedig puszta pénzbeli támogatással bezári őket jelen helyzetükbe.

Előzmény: anyabanya (1383)
anyabanya Creative Commons License 2005.11.17 0 0 1383

Adva van egy család 1 gyerekkel. Nem szorulnak rá, nem kapnak kiegészitö támogatást. Eddig kaptak 13*5100 Ftot meg a 3000Ft adojováirást, ami havi átlagban 8500 forint. Ök  tehát jól járnak az uj rendszerrel.

 

Adva van egy család 1 gyerekkel, nincs munkájuk, rászorulok és kapnak kiegészitö családi potlékot igy összesen 13*5100+5430 az az havi átlagban 11 400 Ft, ha nem tudnak  semmit érvényesiteni az adókedvezményböl... és ezenfelül nem kaphatnak évente 4*rendkivüli gyermekvédelmit. Tehát ez a család rosszul jár.

 

Adva van egy 2 gyerekes család, aki eddig kapott 13*6200 Ft meg havi 4000 adokedvezményt..igy havi átlagban kapott kb 10700Ft-ot, tehát ez a család jól jár.

 

Adva van egy család 2 gyerekkel és rászorulonak számitanak...mert a család összbevétele családi potlék nélkül kevesebb, mint kb 80000Ft  és igy kapják a rendkivüli gyermekvédelmit, az az kapnak 13*6200+5430-Ftot ami havi átlagban 12600 Ft és + az adokedvezmény, tehát ez a család rosszul jár...és szó sem esett arról, hogy ezután nem fog járni évente 4 esetben a rendkivüli gyermekvédelmi...

 

Adva van egy család 3 gyerekkel de jól keresnek nem kapnak kiegészitö családi potlékot...tehát a 13*7800 családi potlékuk havi átlagban  8450 Ft ami ugye kevesebb a tervezetnél, de ha csak havi 16 650 ft-ot adoznak már jobban járnak a régi rendszer szerint  Az az ez a család rosszul jár ha nem rászoruló...

 

 

Adva van egy család, ahol 3 gyerek van és az adokedvezményböl csak keveset tudnak érvényesiteni a havi bevétel kevesebb, mint kb 92 000 családi potlék nélkül és igy kapnak kiegészitöt is az az  13* 7800+5430-at ami havi átlagban kb 14 330 Ft adókedvezmény nélkül. Tehát ez a család rosszul jár...és itt se szóltam arról hogy ezután nem kaphatnak rendkivüli gyermekvédelmit évente 4*

 

 

Igy tehát láthatjuk 2 csoport járhat majd csak jól és ezek a szociáli érzékenység jegyében a jómodú 1-2 gyerekesek....az összes többi számára szopacs az uj rendszer....

jasu Creative Commons License 2005.10.23 0 0 1382

Utánanéztem, számolgattam.......

Nekem három gyermekem van ( 2 ált.isk. egy ovis), januártól havonta 200.-Ft/ gyerek összeggel nő a jövedelmem, de sajnos a 13. havi csp megszüntetése niatt ennek háromszorosa esik ki. Tehát végeredményben cirka 15 ezerrel lesz kevesebb a támogatásom 2006-ban. Leszarom-költsék gyógyszerre! DE:

-Ne állítsák már be ezt a változtatást úgy, hogy "most aztán megoldjuk a nép szociális problémáit."

Az adókedvezményt teljes egészében igénybe tudtuk venni (szégyellem is a kulák pofámat) , a nejemmel együtt megvan havi majd 300 bruttónk!

Talán nem is olyan sok........szerintem.

passzy Creative Commons License 2005.10.08 0 0 1381

www.kisalfold.hu/cikk.php?id=182&cid=145791

Januártól megszűnik a nagyigyes. 2005-10-05.

... nagyszülő kap gyermekgondozási segélyt, januártól azonban megszűnik. ...

Négyórás munkát a gyermek egyéves kora után ez év januárja óta vállalhat a szülő a gyes mellett, ezt megelőzően másfél éves kor volt a határ. Tervezett változtatás, hogy jövőre, de lehet, hogy már a következő hónaptól teljes munkaidőben is elhelyezkedhet az édesanya vagy édesapa úgy, hogy közben nem veszik el a gyes sem. Ezzel megszűnik a nagyszülői jogon igényelhető ellátás, vagyis már csak idén kérhető.

 

Változások egész sora
Kevés olyan családtámogatás van hazánkban, amelynek jogosultsági rendszere annyiszor változott, mint az 1967-ben bevezetett, nagy nemzetközi visszhangot kiváltott gyermekgondozási segélyé.

Összege napjainkig megegyezik az öregségi nyugdíj legkisebb összegével, mely évente egyszer, január elsején emelkedik, a hivatalosan megállapított inflációval azonos mértékben. 2004–2005 fordulóján ez 6,5 százalék volt. Megyénkben évek óta stagnál a gyesesek száma, augusztusban 5568 családnak utalták ki. Édesapák is mehetnek gyesre, ezt a lehetőséget akkor fontolják meg a családok, amikor az anyuka el tud helyezkedni, az édesapa azonban munkanélküli. Így a gyes legalább a férj szolgálati idejébe beleszámít, hiszen vonnak belőle nyugdíjjárulékot.

Előzmény: cc (1380)
cc Creative Commons License 2001.11.15 0 0 1380
nekem valami olyasmi remlik, hogy az egykeresos csaladok eseteben masok a leirhato adok. amugy meg tovabbra is fenn all a kerdes, hogy vegulis milyen kereseteket tekintenek maximalisan tamogatasra erdemesnek.

es ne feledkezz meg arrol sem, hogy a nyilatkozo nagycsaladosoknak csak 58%a volt 3 gyerekes, a tobbiben tobb volt. ha ennyi penzzel szamolunk (mas adatok hianyaban) naluk mar 170, 290eFt a nem megkapott tamogatas.

off
bocsanat, nem emlekeztem ra.

Előzmény: hegyivadasz (1379)
hegyivadasz Creative Commons License 2001.11.14 0 0 1379
Nem igazan ertem mi bantja a szocialis erzekenysegedet. Mint a pelda is mutatja jobban jar az ember ha ketten keresik meg ugyanazt a penzt, azaz elöny a kiskeresetüeknel. Es ez igazsagos? Joggal kialthat fel az ember, micsoda pofatlansag büntetni azt, aki ugyanannyi emberröl gondoskodik, ugyanakkora brutto jövedelemböl, csak azert, mert az ö tudasa jobban eladhato a munkaeröpiacon.

Egyebkent csalados vagyok. Epp ezen topic hasabjain jelentettem be kisfiam születeset annak idejen.
De ami a lenyeg, miert is kellene a ket kiskeresös csaladnak meg havi +4e-t odadni, amikor mar igy is több penzböl gazdalkodhatnak, mint az a csalad, ahol egy ember keresi meg ugyanezt a penzt???

Előzmény: cc (1378)
cc Creative Commons License 2001.11.14 0 0 1378
azert a tokeletes igazsaghoz az is hozzatartozik, hogy a nagycsaladosok zome 2 keresos csaladban el. es bar megyozettem, hogy 2 amugy kifejezetten alacsony fizetesu ember is ki tudja hasznalni az adokedvezmeny nagyreszet (bar ez utobbi inkabb az adorendszer anomaliait mutatja), de engedtessek meg nekem, hogy az osszehasonlitast inkabb azon kevesekkel tegyem, akik maximalisan ki tudjak hasznalni a tamogatast. es itt felmerul, hogy a tamogatast kire kell tervezni: az atlag alattiakra, avagy az atlag felettiekre. az en szoc erzekenysegemet bancsa az utobbi, jolehet en is ebbe a korbe tartozom.

ha jol tudom, nem tartozol a csaladosok koze, de hidd el, az a havi 4eFt is nagyon sokat szamit.

Előzmény: hegyivadasz (1377)
hegyivadasz Creative Commons License 2001.11.14 0 0 1377
Vegül is nem az szamit, hogy mekkora adokedvezmenyt tudnak kihasznalni, hanem, hogy mennyi marad a zsebükben. Azzal meg meg igy is jobban jarnak. Hat meg ha megkapnak mind a 360e Ft-ot. Es vegül is ezt is meg lehet kerdöjelezni: miert lenne az jo, hogy ket kiskeresetünel több marad, mint egy nagykeresetünel, amikor ugyanakkora csalad eltartasarol gondoskodnak? Persze ennyire a reszletekbe mar ertelmetlen menni, mert tökeletes igazsagossag nincs.

Az alkalmazotti kedvezmenyt meg csak ovatossagbol emlitettem meg, nehogy jöjjön valami okostoni, aki ebbe köt bele. A vegeredmeny szempontjabol teljesen erdektelen, csak nem akartam, hogy aztan erröl kelljen "vitatkozni" napokon at.

Előzmény: cc (1376)
cc Creative Commons License 2001.11.14 0 0 1376
elfogadva.
konkluzio, hogy 2 szulo kell azoknak a kolykoknek. szerencsere a tobbseg eseteben ez igy van.
ennek ellenere 50eFt nem keves, marmint amit nem birnak kihasznalni. az havi 4eFt, nagyjabol annyi, mint amennyit eves szinten kiegesziteskent kapni lehet. megjegyeznem, hogy az alkalmazotti kedvezmeny ebben az esetben mindegy, hiszen az amugy is az adot csokkenti, attol tobb nem lesz.
Előzmény: hegyivadasz (1375)
hegyivadasz Creative Commons License 2001.11.14 0 0 1375
Szerintem te!
De rendben van menjünk at rajta megegyszer!

Eves jövedelem mindket esetben brutto 1.452.000 Ft.

Fizetendö ado gyerekkedvezmeny nelkül (felteve, hogy alkalmazotti kedvezmenyt nem vesz senki igenybe):
1 keresö 398.760 Ft
2 keresö 310.560 Ft

Fizetendö ado gyerekkedvezmeny utan:
1 keresö 398.760-360.000=38.760
2 keresö 310.560-310.560=0

Csaladnal marado jövedelem:
1 keresö 1.452.000-38.760=1.413.240
2 keresö 1.452.000-0=1.452.000

Különbseg: 38.760 Ft a ketkeresös csalad javara. Pedig meg ki se hasznalhattak a teljes adokedvezmenyt.

Előzmény: cc (1374)
cc Creative Commons License 2001.11.14 0 0 1374
akkor fussuk at megegyszer.
a 2 keresos csalad a szamitasaid szerint 310eFt adojovairast tud a 3 gyerek utan kihozni, merthogy ennyi az eves adojuk. az 1 keresos 360eFtot es meg ezen felul leadozik 38760 Ftot. merthogy az eves adoja a szamitasaid szerint 398760 Ft volt.

szerinted most melyikunk nem erti?

Előzmény: hegyivadasz (1373)
hegyivadasz Creative Commons License 2001.11.14 0 0 1373
Ugy tünik ez mar csak egy ilyen topik. Mindig jön valaki nagy arccal, aztan rövid uton kiderül, nem erti azt, amiröl beszel. At se fut az agyadon a gondolat, hogy "lehet, hogy hülye ez a Hegyivadasz, de azert ket szamot meg csak ki tud vonni egymasbol". Ha csak egy masodpercre megtorpantal volna es atgondoltad volna az irtakat, akkor most nem derült volna ki, hogy fingod sincs arrol, mit probaltam magyarazni. Ha lenne, akkor nem a 360e es a 310e Ft közötti különbsegböl akarnad kihozni a 38760Ft-ot.

Na, de lasd milyen rendes vagyok, elmagyarazom. Az eves jövedelem mind a kettö esetben 1.452.000 Ft. A ketkeresös csaladnak ebböl 0 Ft adot kell fizetnie, az egykeresösnek viszont 38760 Ft-ot. Tehat a ket csalad megmarado jövedelme között - csiribi-csiriba - eppen ez a 38760Ft lesz.

Előzmény: cc (1369)
Tgyta Creative Commons License 2001.11.14 0 0 1372
OK! :-(
Előzmény: cc (1370)
Tgyta Creative Commons License 2001.11.14 0 0 1371
Előzmény: Tgyta (1368)
cc Creative Commons License 2001.11.14 0 0 1370
ha szabana kernem, hogy maradjunk a 12es betumeretnel
Előzmény: Tgyta (1368)
cc Creative Commons License 2001.11.14 0 0 1369
az ne is zavarjon, hogy a 360eFt es 310560Ft kozotti kulonbseg nagyobb, mint a 38760 Ft :)

amugy, szamomra megdobbento, hogy 60eFtos fizetessel nagyjabol a felet adozza le egy ember, mint egy 120eFtos. nem szamoltam utana, de nagyobb kulonbseget gondoltam. eljen a progresziv adozas.

Előzmény: hegyivadasz (1366)
Tgyta Creative Commons License 2001.11.14 0 0 1368
Kedves filippaa!

A nyugdíjminimumhoz kötött a 18.310 forintot, a GYES-t, az anyasági támogatást, stb-t a SZCSM, annak az elméleti szövegelő minisztere és talpnyalói állandóan azt szajkózzák, hogy ezek a kiadások hány milliárdba kerülnek az államnak, és ezeket milyen nagylelkűen osztják széjjel. Sajnos az ügyintéző nem tévedett. :-(

Ezeknek a Fideszes ficsuroknak, azok holdudvarába került talpnyalóknak viszont minden HappyEnddel kezdődik, aztán magyarázkodnak, majd agyonra dicsérik önmagukat.
A legeklatánasabb példa, a mai lapokban megjelent cikk, ami ennek a családbarát kormánynak az érzékenységét, nagylelkűségét mutatja, hogy az SZJA 1%-a felajánlható a nagymama nyugdíjához. Az SZCSM pedig magyarázkodik, hogy ez csak egy elképzelés.

<a href="http://213.163.38.75/Body.asp?CollID=57&DocID=26562">Szülőtartási százalék?</a>


“A Fidesz elnöksége azt javasolja, hogy a személyi jövedelemadó (szja) bizonyos százalékát a gyermekek szüleiknek, illetve házastársuk szüleinek nyugdíj-kiegészítésére ajánlhassák fel. ... A nyugdíj olyan jövedelem, amelyből az idős ember méltó módon élheti a maga független életét, tehát ezzel az emberi méltóság anyagi alapja jött létre az idősek számára. ... A Fidesz most azt javasolja, hogy az állam az adóbevétel egy részéről úgy mondjon le az idősek, a nyugdíjasok javára, hogy ennek mértékét a gyerekek személyi jövedelemadójától, tehát a gyerekek jövedelmétől és attól teszi függővé, hogy az adófizető veszi-e magának a fáradságot a rendelkező cédula kitöltésére.”


<a href="http://213.163.38.75/Body.asp?CollID=57&DocID=26562">NÉPSZABADSÁG, 2001. november 14., szerda (59. évfolyam 265. szám)</a>


<a href="http://www.nepszava.hu/nepszava(lap)/melleklet/cimlap.htm"> Egyelőre csak koncepció a "nagyipénz"</a>


Még kormányzati szinten is csak támogatott koncepcióként kezelik azt az ötletet, amely a nyugdíjasokat segítő személyi jövedelemadó-átcsoportosítást szorgalmazná. A Szociális és Családügyi Minisztériumban viszont már modellezik a lehetséges megoldást.


A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben egyelőre nincs szó konkrét jogszabálymódosítás-tervezetről, amely a dolgozó, fiatalabb családtagok személyi jövedelemadójából az idősödő, netán már nyugdíjas családtagokat segítő adó-visszatérítés bevezetését szorgalmazná - hangsúlyozta kérdésünkre Szilágyiné Szemkeő Judit, a Szociális és Családügyi Minisztérium politikai államtitkára. A nyugdíjas családi adó visszatérítést csupán egy olyan, már évek óta meglévő koncepcióként kezelik a minisztériumban, amely alkalmasint megoldás lehetne a nyugdíjrendszer átalakításakor például a gyesen, gyeden lévő kismamák kieső nyugdíjjárulékának pótlására. A költségvetésből e hiányzó forintokra ugyanis évente általában 20-30 milliárd forintot csoportosítanak át, amely ma hozzávetőleg az államkasszába befolyó személyi jövedelemadó-tömeg 3-5 százalékának felel meg. Így ezt az összeget ki lehetne pótolni az eredeti koncepcióban szereplő 4-5 százalékos adó-visszatérítésből, amely 10-12 év távlatában akár 25 százalékosra is felkúszhatna, s tényleg eljuthatna a nyugdíjasokhoz. Arról azonban szó sincs, hogy a nyugdíjasok segítésére irányuló adó-visszatérítés ötlete szorosan a nyugdíjrendszer finanszírozási reformjának része lenne. Legfeljebb egy ahhoz kapcsolódó, azzal párhuzamos felvetés, amelyet érdemes megfontolni. Az már más lapra tartozik, hogy amennyiben a koncepció megvalósulna és a 4-5 százalékos adó-visszatérítés 10-12 év alatt akár 25 százalékra is felkúszna, a családok csak jól járnának. Egy nagyobb arányú adó-visszatérítés amúgy a csökkenő számú befizető esetében hathatósabb segítséget is jelenthet, különösen, ha azoknak egy népes nyugdíjas közönséget kell eltartaniuk.


Mindenesetre a koncepcióval kapcsolatosan a SZCSM-ben már végeztek számításokat, amelyek azonban Szilágyiné Szemkeő Judit szerint ma még azért nem értékelhetők, mert egyelőre csak részeredményeket mutatnak. Baranyi Károly, a Nemzeti Pedagógus Műhely elnöke, aki az eredeti ötlet egyik szülőatyja, az adó-visszatérítés egyik legnagyobb fegyvertényének azt tartja, hogy annak révén idővel a családban maradhatna az egyébként költségvetésbe befolyó jövedelem egynegyede. A "megtakarított" forintok pedig így is a família javát szolgálnák, mert például a nagymama nagy valószínűséggel az unokájára költi majd a kapott pénzt. Meglehet, mindehhez szükség lenne bizonyos szemléletváltásra is a honi családokban - tartja Baranyi Károly. Ugyanis megállapított tény, hogy általában azokban a társadalmakban csökken látványosan a gyermeklétszám, amelyekben túlzottan eltávolodnak egymástól az egyes generációk érdekei.


(NÉPSZAVA-információ)


Előzmény: filippaa (1363)
hegyivadasz Creative Commons License 2001.11.14 0 0 1367
A hozott peldaban gyakorlatilag nincs jelentösege, ki mennyi adokedvezmenyt vesz igenybe, mert a szemelyi jövedelemado vagy 0 (ketkeresös modell), vagy minimalis (egykeresös modell). Es ha igazan utanaszamolsz, akkor meg az is ki fog derülni, hogy bar a ketkeresös modell eseten (vegyünk 60, ill. 61e Ft-os fizukat) tenylegesen csak 310 560Ft adokedvezmenyt vesznek igenybe (nem szamolva az alkalmazotti adokedvezmennyel), ami valoban alacsonyabb, mint a max. 360e, megis a ketkeresös csaladnak több jövedelme marad! Ugyanis az egykeresösnek az adokedvezmeny igenybevetele utan meg 38760 Ft SZJA-t is kell fizetnie, az eves brutto jövedelem viszont megegyezett. Na, ezt tedd zsebre!
Előzmény: cc (1365)
hegyivadasz Creative Commons License 2001.11.14 0 0 1366
A hozott peldaban gyakorlatilag nincs jelentösege, ki mennyi adokedvezmenyt vesz igenybe, mert a szemelyi jövedelemado vagy 0 (ketkeresös modell), vagy minimalis (egykeresös modell). Es ha igazan utanaszamolsz, akkor meg az is ki fog derülni, hogy bar a ketkeresös modell eseten (vegyünk 60, ill. 61e Ft-os fizukat) a tenylegesen csak 310 560Ft adokedvezmenyt vesznek igenybe, ami valoban alacsonyabb, mint a max. 360e, megis a ketkeresös csaladnak több jövedelme marad! Ugyanis az egykeresösnek az adokedvezmeny igenybevetele utan meg 38760 Ft SZJA-t is kell fizetnie az eves brutto jövedelem viszont megegyezett. Na, ezt tedd zsebre!
Előzmény: cc (1365)
cc Creative Commons License 2001.11.14 0 0 1365
sikerult kiragadnod azt az esetet, amikor az egyikojuk fizetese eleri ezt a 112eFtot. a 121eFtos csaladi atlag mellett. tartok tole, hogy ennel rosszabb helyzet. akkor ugye az adotartam meg nincs annyi, hogy ki lehessen hasznalni a kedvezmenyt.

en tudom, hogy allaspontod vedelmere az a jo, ha a felmeres reprezentalatlansagat hangsulyozod, de miutan nincs mas (az orszagos atlagbol nem vonhatsz le kovetkezteteseket), ezert most ebbol kell kiindulnunk. azert felhivnam arra is a figyelmeteket, hogy az itt valaszt ado csaladok NEM a legszegenyebb retegbol kerulnek ki, viszonylag magas (38%) az ertelmisegi csaladok aranya, es a munkaval rendelkezok aranya (86%), keves a munkanelkuli es a rokkant nyugdijas.
es szerintem nagyon keves az altalatok gyakorta emlegetett gyereket csak a tamogtasokert vallalok aranya. ezert ha a mintat orszagosra bovitenenk, akkor vloszinuleg nem javulna az osszkep.

Előzmény: hegyivadasz (1364)
hegyivadasz Creative Commons License 2001.11.14 0 0 1364
"nagyon kivancsian varom azon vitatarsaim jelentkezeset es velemenyet, akik szerint a nagycsaladosok tobbsege teljes mertekben ki tudja hasznalni az adokevezmenyt."

Csak azt nem ertem miert epp öket varod, amikor a beidezett felmeresedben egy szo sem volt az adokedvezmeny kihasznalhatosagarol.
Zmac mar felhivta a figyelmedet a minta nem reprezentativ voltara, en csak annyit tennek meg hozza, hogy a felmeresbeli atlagcsalad is teljes mertekben ki tudja hasznalni az adokedvezmenyt, amennyiben 3 gyerekkel szamolunk, hiszen, ha jol emlekszem, 112,5e Ft volt a hatar.

Előzmény: cc (1356)
filippaa Creative Commons License 2001.11.14 0 0 1363
Sziasztok!
Kíváncsi lennék a véleményetekre az alábbiakkal kapcsolatosan:
Májusra várom az első babámat, de sajnos 2001. dec. 31-el lejár a határozott idejű munkaszerződésem.
Felhívtam az SzCsM ügyfélszolgálatát, hogy hogyan vehetem igénybe majd a GYED-et.
Tájékoztatásuk szerint 14 év folyamatos munkaviszony után méltányossági alapon fogok GYES-t kapni, GYED-re nem leszek jogosult, mert éppen nem lesz munkaviszonyom.
A GYES-ből kb. éhen fogunk halni a gyerekkel előzetes számításaim szerint.
De megnyugtattak, hogy kaphatok évi pár ezer Ft segélyt.
Köszönöm szépen, ezért nem volt érdemes dolgozni, hogy ugyanott tartsak - méltányossági alap -, mint egy munkakerülő. Ellenben, ha a szülés előtt 1/2 évvel munkaviszonyt létesítettem volna és összvissz egész életemben ennyit dolgoztam volna, akkor jogosult lennék a GYED-re.
Szóval mainapság nem kicsit vagyok kiakadva és titkon abban reménykedem, hogy félretájékoztatott az ügyintéző.

Üdv,
Kata


progress Creative Commons License 2001.11.14 0 0 1362
A családtámogatás körébe tartozik szerintem például az, ha csak áttételesen is, hogy biztosítani kellene az iskolákban az ingyenes szakköri lehetőséget.

cc Creative Commons License 2001.11.14 0 0 1361
ha belegondolsz, akkor a nagycsaladosok eseteben eleg gyakori, hogy az anya vagy gyes/gyedet kap, vagy foallasu anya. ha a 90eFt atlaghoz hozza adod a jelenlegi 18 eFt, akkor ki is jon a 121eFt atlag.
egyebkent azert is citaltam be a felmeres korulmenyeit, mert en is tudom, hogy ez egy kiragadott szelet, viszont tobb infot tartalmaz, mintha csak az orszagos atlagbol probalnanak beloni a nagycsaladosokra vonatkozo adatokat.

meg valami. a 2 szulotol osszejovo 121eFt adotartalma kisebb, mintha valaki egymaga keresne, tehat az igenybe veheto tamogatas is alacsonyabb.

Előzmény: Zmac (1360)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!