Keresés

Részletes keresés

jogini Creative Commons License 2011.07.28 0 0 22241

Régi, régi történet

 

Kedves Uram!

 

Ma sokszor eszembe jutott, és

úgy hívtam ,édes Úr.

Maga már, a lelkemben táncol,

maradjon így, olyan jó!

Önnek van egy kulcsa,

az én szívem, elfelejtett ajtajához.

Magam sem gondoltam, hogy

mi lehet ott,de most,

nagy kincs lett hirtelen.

Kérem ,olyan finom érzés köt magához.

Maradjon így,olyan jó!

 

jogini Creative Commons License 2011.07.28 0 0 22240

nevetésed körbe lengett

bekerített ölelésed

vágyad fészket lelt ölemben

tüzet vetett szívemben

égve vágyom

tüzemnek fénye,melegének

élvezője légy örökké

 

Törölt nick Creative Commons License 2011.07.20 0 0 22239Lord Ice Creative Commons License 2011.07.17 0 0 22238

Nezzetek meg, sok szep verseket valogat a blogger

 

http://dskm2006.blogger.hu

 

muallim Creative Commons License 2011.06.07 0 0 22237

Igéret

 

Hogy is volt?

Jött a csend

megragadott

megkérdezte

akarsz-e?

Igen akarlak

Mindíg maradsz?

Igen maradok

Mindíg mesélsz?

Igen éneklek

Mindíg festesz?

Igen csillagot

Mindíg tündér?

Igen, szeretlek

.luna Creative Commons License 2011.05.28 0 0 22236

 

Baranyi Ferenc
Hajsza

 

 

Csak épp megálltam. Beérsz. Természetes. Örök vagy.
Az esztelen futással az ember néha fölhagy
s megáll egy pillanatra szétnézni: jössz-e még?
Bírod-e még a tempót? S nyugodtan áll odébb,
meggyőződvén, hogy jössz még utána, mint az árnyék,
odavet egy megállást s elégülten továbblép.
Meddig bírod, ó meddig? Elég neked csak ennyi?
Elég neked, hogy olykor megállok megpihenni?
Elég neked, hogy néha, elfáradván az útban,
azért esek karodba, hogy magamat kifújjam
s utána futni kezdjek más nők, más vágy nyomán,
megújuló erővel, erőddel s - ostobán?
Meddig bírod, ó meddig? Két éve, hogy követsz már,
két éve, hogy kifulladt szerelmem néha megvár,
mégis rohansz utánam. Rohansz, szíved dobog,
mert jól tudod: időnkint úgyis megfordulok...
Mi lenne, hogyha egyszer megállanál örökre?
Mi lenne, ha mögöttem belevesznél a ködbe
s nem érezném nyomomban holtbiztos követésed
s eltűnnék egymagamban süllyesztőjén a térnek?
Biztos vagyok felőled, amíg rohansz utánam,
de ha megállnál egyszer, megbénulna a lábam,
akkor tudnám valóban: nélküled mit sem érnék,
ha végképp nem lehetne nyomomban tudni Téged....
Futunk. Konok futással. Én előtted - Te hátul.
Te kétségbeesetten - én esztelen, galádul.
Sokan futnak előttem. Előtted én futok.
Ó irgalmazz magadnak! Állj meg! S megfordulok.

.luna Creative Commons License 2011.01.31 0 0 22235

Emlék
Juhász Gyula    


Egy nyári éjre emlékszel-e még?
Mint csillag fénye a lelkemben ég.

 

Egy nyári csókra még emlékszel-e?
A télben is melenget melege.

 

Egy nyári éj volt és egy nyári csók.
Édes valóság és boldog titok.

 

Vagy mese volt csak, álom? Nem tudom.
Már ballagok a temető uton.

 

Mese volt, álom, káprázat? Lehet!
Megszépítette bús életemet!

.luna Creative Commons License 2011.01.31 0 0 22234

Emlékszel még?
Nyakó Zita


Emlékszel még
arra a tavaszra?
Felhők közt bujdosó
kósza napsugárra?
Mikor még csendesen
össze tudtunk bújni
nem kellettek szavak,
csak mi voltunk...
csak mi...

 

Emlékszel még
arra a nyárra?
Mikor nevünket karcoltuk
az út menti fákra?
Mikor még hittük,
hogy örökké tart majd
s egymás karjaiban
értük a hajnalt...
a forró hajnalt...

 

Emlékszel még
az első csókra?
Mikor megszűnt a világ,
megállt az óra mutatója,
s szinte fájt a vágy,
úgy kívántuk egymást,
s úgy éreztük szerelmünkre
megkaptuk az áldást...
égi áldást...

 

S emlékszel-e drága
arra a napra?
Mikor könnyek szöktek szemembe,
egyetlen mondatodra.
Mikor neked adtam magam,
halálomig örökre,
Jóban, rosszban,
végleg egy életre...
örök életre...

 

S emlékszel-e arra
amikor elhagytál?
Mikor a nap sem kelt fel,
s búsan könnyezett a táj.
Mikor virágok borultak,
jéghideg sírodra,
s megindult a tömeg
kígyózó sorokba...
fekete sorokba...

 

Emlékszel-e
a könnyes magányra?
Álmatlan éjszakában
hideg falak közzé zárva.
Vártalak csendesen,
Kiszáradt szemekkel,
élve haldokolva,
lángoló szívemmel...
elhamvadt szívemmel... 

 

 

.luna Creative Commons License 2011.01.31 0 0 22233

Emlékszel?
Jusziko

 

 

Forró homokon futottunk
elrejtve gyermektitkaink,
nevettünk, olykor szorongtunk,
féltünk, majd játszottunk megint.

 

A pitypang szállt s szemünkben még
hamvas-szilvakék volt az ég. 

Törölt nick Creative Commons License 2011.01.22 0 0 22232

Az igazi szerelem olyan, akár a szellemjárás: mindenki beszél róla, de csak nagyon kevesen látták.

.luna Creative Commons License 2011.01.04 0 0 22231

Egyedül...

Baranyi Ferenc


Az a magány:aludni térni
egyszál -pucéran olyan ágyba,
melyben néhány nappal előbb még
szeretőd válla volt a párna;
mint alma -álom,rádvirult a
lánymell,kezedbe kerekedvén,
s most gömbölyű homályt szorongatsz
az éj didergő,vézna testén.

 

Elküldtelek -s én érzek úgy,mint
akinek az utját kiadták,
ujjaim teli kosarából
elgurultak az aranyalmák,
füled kelyhébe összegyűjtve
elvitted felfort suttogásom,
formád nyomának mélyedése
hűsen ásít a szalmazsákon.

 

Voltál test -méretű valóság -
hiányod mindenségnyi semmi,
köröttem bizsereg a csönd már,
mellemet kiáltás repeszti,
kiáltozom,de visszalengő
illatod éri felszakadt szám,
s csitulok,mint aki magában
dúdol,ha kopognak az ajtón.

 

Ne fordulj meg,nem lenne úgysem
megoldás már a visszatérted,
csak úgy maradok meg neked,ha
nem hallod,hogy kiáltok érted,
máskor bennem csodát csodáló
szemed kihűlne most,ha látna,
megfosztva gőgöm mákonyától
visszatérésed megalázna.

 

 

.luna Creative Commons License 2011.01.04 0 0 22230


Tagadj meg...

 

Kováts Péter

 

Tagadj meg, ha csókom
nem oly lágyan érinti meg
szépívű ajkadat,
ahogy a hajnal csókja
suhan át az alvó virágokon,
lehörpintve róluk
a csillogó gyöngyharmatot.

Tagadj meg, ha kezem
nem oly puhán simítja végig
gazella testedet,
ahogy a hűs reggeli szellő
hullámzik végig
az aranyló búzatengeren.

 

Tagadj meg, ha nem én leszek,
ki legszebb perceit adja életednek,
s nem tudnék oly szépet varázsolni,
mint milyet a delelő nap vetít eléd,
tünékeny csodálatos képeket.

 

Kergess magadtól messze el,
mint undok álszent csalót,
ha nem úgy ölellek át,
mint ‘hogy az életet adó levegő
öleli óvón e gyönyörű földet.

 

Ne kíméljen engem szikrázó haragod,
ha nem tudnám teljesíteni minden,
még ki sem mondott óhajod,
ha nem azt keresné érted égő lelkem,
hogy Téged az öröm mámorába rejtsen.

 

Pusztíts el, -- vagy engedd
vágyam, dobbanása legyen szívednek,
hogy az álom valóra váljon,
a „kék madár” válladra szálljon.
Sóhajom – sóhajod legyen,
Legyen, mire oly rég vágyom,
üstökös mámorként omlani
szivárvány-gyönyör öledbe,
mint ahogy a folyók ömlenek
a szikrázóan mélykék tengerekbe.

 

S ha, „Abban” a pillanatban
felszakadó sóhajodban
nem semmisül meg minden bánat,
s egy villanásra
nem lesz vége a világnak,
s nem hullsz párnádra aléltan,
mint fáradt vándormadár a célban.
Tagadj meg! Kergess el!
Szikrázó haragoddal pusztíts el!
Mert hazugság volt minden ének,
dalaim csak hamis fények,
s nem tudtalak mennybe vinni téged.

 

 

jahorka Creative Commons License 2010.11.14 0 0 22229

Kovács Erika:

Csak ölelj át...

 


Összeolvadnál-e velem
a selymes fű rejtelmében?

Hajolnál-e rám,

hogy érezd bőröm illatát?


Szeretnéd-e látni szememben

mindig a vad tüzet,
és letennéd-e

szívembe szerelmed?


Akarod-e, hogy sóhajom
érted szálljon?

Lennél-e velem

akkor is

ha már nem bírom,
és szemeimmel
hiányod sírom?

Amikor kócosan lézengek

körbe magamon,
vagy
ha csak a Világ fáj nagyon?
Akkor is akarod?

Csókolnál-e napfényt
lelkemre
esős időben,

és kucoroghatnék-e az
öledbe,
ha félek a sötétben?

És mondd, elvinnél-e
az ismeretlen
Végtelenbe, Kedvesem?

Ne válaszolj, kérlek...
...csak ölelj át
Magaddal,
és hagyd,
hogy higgyem: ...

egyszer fogom tudni, hol is az a Végtelen...

 

 

csicsijja Creative Commons License 2010.10.18 0 0 22228

".....A szakrális szeretkezésre hangoló mágiát a papnők tanították, táncos-erotikus, férfit elbűvölő rítusaikkal. A cél az volt, hogy az egyesülő szerelmespár ne "ájuljon" bele a test szimpla szexualitásába, készüljön fel a lélekkel áthatott "szent házasságra". Ez a csúcsélmény lényüket egységbe vonva, tudatukat az eksztázis közben kiröpítette a Duatba. A szent egyesülés a teljes istenélményt adta: együtt suhantak át az élet kapuján, s a mindenséggel is egybeforrtak. Férfi nem válhatott fölkent királlyá papnő párja nélkül, aki beavatta a legfelsőbb szerelmi rituáléba, mely által teste ösztönei fölött is elnyerte az uralmat. Tudták, hogy a legteljesebb teremtőerő a két nem egyesüléséből fakad: ez az emberlét egyik dimenziókapuja. Ebből származott Ízisz-Ozirisz hatalma s majdan egy még rangosabb isteni pár örömhírt szétsugárzó misztériuma."

 

Molnár Edit: A beavatottak Isten szemével láttak

- Az ősi egyiptomi mágia (részlet)

málnahabos Creative Commons License 2010.08.21 0 0 22227

Egy angyalszárny érintésének könnyű nyoma a vállamon.

Az angyaloknak is piros a szívük.

 

jahorka Creative Commons License 2010.08.15 0 0 22226
RATKÓ JÓZSEF:
EGY ÁGYON, EGY KENYÉREN

Egy ágyon, egy kenyéren,
szemünkbe hulló fényben,
tétovázó sötétben,
szerelem fenyvesében,
egy földön, egy hazában,
égve egyforma lázban,
hidegben, nyári lángban,
egyforma szó a szánkban,
torkot fájdító perben
tanúként egymás ellen,
homlokod melegében,
homlokom melegében,
zárva eleven kőbe,
lélekben összenőve,
gyönyörű csecsemőnkre,
ráhajlunk az időre.
jahorka Creative Commons License 2010.08.15 0 0 22225

Szép estét kívánok!

 

Széles Kinga
Mindörökre...

Volt egy régi
Szép pillanat,
Mi életté ért,
Évek alatt.
Őrzött múltat,
Lopott jelent,
Megszánta a
Két nincstelent.
És a régi
Szép pillanat,
Hű szívével,
Náluk maradt,
Jövőjét is
Nekik adta,
Ment velük,
A túlsó partra...

mysisterstheslayer Creative Commons License 2010.08.12 0 0 22224
LeporelloÉs nézem a képeket
Nézem, pörgetem
Nézem, elfáradtam

és vége van


Nézem a képeket
Es te vagy az utolsó

és vége van

Nem kell már tovább nézni
Láttam már mindent
Nem kell már pörgetni,
nem kell már
vége van
Prucika Creative Commons License 2010.08.11 0 0 22223

Köszönöm!

 

Börzsönyi Erika

 

 

Egyenes ösvényen

 

 

Szívemben a kicsi

metronóm üteme

zengi az ünnepet,

mint haragok zúgása,

tölti be lelkem a

szerelem, újra élem,

nemcsak elszenvedem

az életem.

Ütemre zeng bennem

az üzenet: veled,

csak veled....

Egyenes ösvényen

érkeztem meg.

 

 

Előzmény: Teresa7 (22222)
Teresa7 Creative Commons License 2010.08.10 0 0 22222
Börzsönyi Erika

Ma éjjel

Ma éjjel
lelkünk ölelkezzen
megláttad bennem
igazgyöngy szerelmem,
nem takarhatta el
előled romló testem
öleljük át egymást
egyetlen szerelmem
én varázslóm, menedékem
én neked menedéked
ma éjjel a lelkek
alagútján át
hozzád megyek…

konyvmuves Creative Commons License 2010.08.10 0 0 22221
LÉLEKTÁRSAK

 

Motto: Csak életünk öregszik, lelkünk halhatatlan –

            A fátyol szétszakad, már nics tovább titok,

            Itt van, ki lélektársként hozzánk tartozott.

 

Ne feledjétek el, hogy visszatérek,

Mikor egy percre elcsitul az élet,

A nagyobb csöndből visszaérve, érzem,

Már másik nő szüli élet-regényem.

 

Létünk kézfogása ver hidat közénk –

A szív megérzi, társát megtalálta,

Ezért küldettünk mind a kies világra,

Végtelenből szőtték lelkünk köpenyét.

 

A századok sarából jött a Jóbarát?

És most csillog szeme, mint ezer karát?

Lénye itt van, hogy újra átöleljen,

Hű lélektárs az örök szerelemben.

 

Életünk folyama egykor megszakadt,

De örök az élet – idő áradat.

Élet, szerelem és lelki sérülésnek

Formát adnak az ősi küldetésnek.

 

Annyi idő telt el és mégis itt vagyok,

Csillag szememben könny és vád, ezernyi

átok kín, titok, és ködös vágy ragyog,

S amott, egy ajtó csak most kezd kinyilni.

 

konyvmuves Creative Commons License 2010.08.05 0 0 22220
A MÚZSA CSÓKJA

 

Szeretnélek mosollyal átölelni,

Szememben még az álombéli semmi,

Mikor drága arcod fénye felragyog,

S ránk nevetnek fent a páros csillagok.

Sokáig vártam, amig megtanultam,

Ne várjak semmit a holnapokban,

Elindultam és már visznek lábaim,

Miért és meddig űznek vágyaim?

 

Mint egy álló csillag az égi mappán,

Bolyongtam némán –

És elkezdődött életem regénye -

első szerelme,(vajh mi lesz a vége?)

Te jöttél nevetve –

S rám köszönt bohón a hű szerencse.

 

Eltünt a gond –

Helyén valami édes nyugtalanság

Ütött tanyát -

Hogy ki volt a rendező, ma sem tudom,

Ki volt? – bolond

Mosoly várt fákon, s szűz a pamlagon

és ott ült a csók a szótlan  ajkakon.

 

Az volt a pillanat, mikor a végzet

Csendben megigézett–

S e perc örökre már szivembe égett:

Eljöttél – itt vagyok: örök igéret –

 

Nem számított a szó, a talmi semmi

És szerettelek volna átölelni –

Mikor drága arcod fénye ragyogott

És kacagtak ránk a páros csillagok,

Fülemben vérem zúgva vágtatolt:

Feledni kell, nevetni és ölelni...

Lanselot Creative Commons License 2010.07.15 0 0 22219
Az egyik szemem

Ismerek egy leánykát,
szőke a haja,
szőke selyem szava,
kellemes tekintete,alakja
violákat aratna.
Mióta őt megismertem,
az egyik szemem sír,mert
életemhez ezt a lányt
nem kaphatom meg,a másik nevet,
Isten mily szépet teremthet,
engem elgyönyörködtet.
lacka78 Creative Commons License 2010.07.03 0 0 22218
már nem mondhatom el
vagy csk nem érdekel
de a legszebb dolog amire valaha képes voltam , az az ahogy téged szerethettelek
és a legtöbb amit kaptam az ahogy te szerettél ...

az örökké látod rövidebb lett mint gondoltuk , pedig te is azt hitted ugye ?
hát még lehet az is, hogy soha nem gyógyulunk ki egymásból .
furcsa variáció az örökké témára
jahorka Creative Commons License 2010.05.24 0 0 22217

 Minden szépet és jót, Kedves Csak úgy!:)

 

Nyiraty Gábor :

 

A szeretet lángja

 

 

Ha a világot nézed,
hatalmasnak látod,
De ha a világ néz téged,
csupán törpének látszol.
Kicsi szívnek, mely csendben dobog,
de míg a mélyén a szeretet lobog,
s apró lángja olykor tűzre lobban,
Addig a világ is odafigyel kicsit jobban,
ahogy parazsai hamuvá válnak sorban.
S ezek az apró fellángolások,
mint délibáb a Hortobágyon,
elhitetik, hogy van tovább,
S bármikor újjá élheted a csodát.
Kell, igen kell a szeretet!
Sose hagyd, hogy kialudjon szívedben,
mert ha már nem lesz, ki megfogja kezedet,
Akkor döbbensz csak rá, mindened elveszett.

Előzmény: Törölt nick (22215)
Törölt nick Creative Commons License 2010.05.23 0 0 22216

Malna: arcodon


Ma végigvezette
arcodon
ujjaimat képzeletem,
de előtte,
mert szégyelltem gyengeségem
téged suttogtalak
sete mozdulataimnak
és minden szentnek,
hogy hadd érinthesselek
a szüzek gyönyörével
még egyszer... csak egy percre

- vajon érzed, ha megérintelek?
Nem baj,
csak egy csendes érzés volt -


Ez a vers a szerző és a Poet.hu forrásként való megjelölésével

Törölt nick Creative Commons License 2010.05.23 0 0 22215

Igen, köszönöm, nagyon kedves Tőled...:)

Csodás verseket hozol mindig.

Kellemes pihenést kedves Jahorka!

 

Malna: mert...

mert minden úgy kezdődött
mert minden ott kezdődött
azon az egy(etlen) néma hajnalon
amikor szótlan érintésed
értem nyúlt
hogy árnyként kövesselek
súlytalan fénybe
sétálva kéz a kézben
törékeny lelkünk termeiben
ahol egy(etlen) érzésként simultunk
csendes versekben
mert minden ott kezdődött...

Előzmény: jahorka (22210)
jahorka Creative Commons License 2010.05.22 0 0 22214

.."hétvégét"

 

Reviczky Krisztina:
Lélek-tavasz

Apró csodákká szeretnék
porladni ujjaid alatt.
Halvány semmiségek
közt heverni, rajtad
megpihenni, mint
egy nemes gondolat,

egy fennakadt pihe

a fán, egy fáradt-szőke

hajszál a pulóvered ujján.

 

Előzmény: jahorka (22213)
jahorka Creative Commons License 2010.05.22 0 0 22213

Szép hétégét kívánok!

 

Bella István :
Paralellák

Bolyai mondá: a végtelenben találkoznak;
de mióta a végtelen te vagy, magam is tudom,
ha párhuzamosaimmal - a napot, a holdat -
átkarollak,

s ujjaimat - a világ végén valahol -

a derekadon

összekulcsolom.

.luna Creative Commons License 2010.05.22 0 0 22212
Mióta nem vagy életem része, minden engem érintő kézben, minden engem pásztázó tekintetben, az ősidők óta rám vetült ragyogásod halványan felsejlő visszfényét keresem…

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!