Keresés

Részletes keresés

Ayrton64 Creative Commons License 1 órája 0 1 167615
Ayrton64 Creative Commons License 3 órája 0 1 167614

"De honnan tudjuk, hogy voltak ilyen kőtáblák, amelybe Isten a saját kezével véste bele a nevét?

 Erre a kérdésre kellene előbb megadni a választ, majd elgondolkodni ezen."

 

"Abban az időben monda az Úr nékem: Faragj magadnak két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, és jőjj fel hozzám a hegyre, és csinálj faládát. És felírom a táblákra azokat az ígéket, amelyek az előbbi táblákon valának, amelyeket széttörtél; és tedd azokat a ládába. Csinálék azért ládát sittim-fából, és faragék két kőtáblát is, az előbbiekhez hasonlókat; és felmenék a hegyre, és a két kőtábla kezemben valaÉs felírá a táblákra az előbbi írás szerint a tíz ígét, a melyeket szólott vala az Úr ti hozzátok a hegyen, a tűznek közepéből a gyülekezésnek napján, és átadá az Úr azokat nékem. Akkor megfordulék és alájövék a hegyről, és betevém a táblákat a ládába, a melyet csináltam vala, hogy ott legyenek, a miképen az Úr parancsolta vala nékem." 5Mózes 10:1-5

 

Nyilvánvaló, hogy a "Tíz igét" Isten saját maga írta a kőtáblákra. Ez a "Tíz ige" valamilyen nyelven volt írva. Teljesen mindegy, hogy milyen nyelven. Úgy kell definiálni a "Szent Nyelvet", hogy a Szent Nyelv az a nyelv, amelyen a Tíz Ige a kőtáblára fel volt írva. Isten neve tehát része a Tíz igének. Teljesen mindegy, hogy ez a Szent Név más nyelvre lefordítva mit jelent. Elvileg jelenthet még "urat" is. Egyszerűen a Szent Nevet úgy kell definiálni, hogy az a Szent Nyelven leírt eredeti istennév legyen, írásban is és kiejtésben is. Ha a kiejtés már feledésbe merült (mert Isten elégségesnek találta az írást), akkor a kőtáblán lévő jelkombináció kell hogy Isten nevét jelentse. Tehát sem az ÚR, sem a Kyriosz, sem a HERR, sem a LORD, sem a Hospodin nem Isten neve, hanem az a bizonyos jelkombináció, ami a kőtáblán volt. Hogy a kőtáblán mi volt, ezt viszont tényleg a zsidók és a zsidó kutatók tudják a legjobban.

 

Mondok egy hasonlatot. Karl May műveiben minden indiánnak vagy törzsfőnöknek neve van, amit az író meg is jelölt. Példul a Tonkava indiánok főnöke magyarra átfordítva: Nagymedve. DE A NEVE MÉGSEM NAGYMEDVE, hanem tonkava nyelven Nitropan Huey. Ez a NEVE.

 

 

Előzmény: Leslie07 (167604)
PBea JT Creative Commons License 18 órája -2 0 167613

Így van.

 

Köszönjük nekik.!

Előzmény: Leslie07 (167612)
Leslie07 Creative Commons License 21 órája -2 0 167612

Kedves PBea JT, köszönom , hogy bemásoltad az artemiszőrtornya-sátánjehovája szervezet által kiadott 

kiadványt, amelyből egyértelmű, hogy maguk a szervezet ördögpapjai ragaszkodtak ahhoz, hogy az Őrtorony Biblia és traktátus Társaság nem vallás, nem egyház, hanem csakis kimondottan üzleti vállalkozás.

 

Ezt a nyilatkozatott a 1917 november 15-én megjelent Fact For Shareholers kiádványuk tartalmazza.

 

 

http://watchtowerdocuments.org/documents/1917_Facts_For_Shareholders.pdf

 

Itt fel vannak sorolva a sátánszervezet akkori igazgatói is. 

 

Jó lenne utána nézni, kik is voltak ezek az emberek.

 

Mindenesetre köszönjük a kutatásra szentelt időt. 

 

Az eredmény magáért beszél. Ahogy haladunk előre az időben a jehova nevü szekérhez hasonlított szervezetéről 

feltárt leleplező igazságok is elöre haladtak, hála az Úrnak rövuid idő alatt nagyobb sebességgel,mit ahogyan

az artemiszőrtornya-sátánjehovája szervezet hazugságokádó szekere halad. Ez köszönhető a blogodnak, a te igyekezetednek.

 

 

Ami" FACTS FOR SHAREHOLDERS" kiadvány megtalálását illeti köszönettel tartozunk Johny Jokernek és Atyeknak is.

 

A Jónás nevú EX.JT ,aki kétségbe vonta az anyag valódiságát is a maga módján rásegített az anyag teljes terjedelmének

a felkutatásához. 

 

Előzmény: PBea JT (167611)
PBea JT Creative Commons License 24 órája -1 0 167611
PBea JT Creative Commons License 28 órája -2 0 167610

"Questions From Readers

● In the past we regarded “religion” as anything that was against God’s will. Now many brothers are using the expressions “true religion” and “false religion” to make a distinction. Is this advisable?—D. D., California.

The brothers are correct in using the qualifying adjectives “true” and “false” respecting religion, so as not to be misunderstood, especially by those outside the organization. In the past we have had to do so much needless explanation and extricating of ourselves from embarrassing positions by not being specific on this. The footnotes of the New World Translation show the early use by Latin-speaking Christians of the term religio as the equivalent of the Greek term thres·keiʹa. It simply means “form of worship”, of which there can be a true and a false kind. Study over the footnotes in the New World Translation on the texts at Acts 26:5, Colossians 2:18 and James 1:26, 27, and see how the footnote renderings allow for the use of the term “religion” or “religious”, though the texts themselves use the expressions “form of worship” or “formal worshiper”. Hence it is well to make clear our use of the term “religion” by qualifying it as “true” or “false”, if the context or setting does not do this sufficiently."

 

wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/1951207#h=1:0-9:0

 

Leslie07 Creative Commons License 29 órája -2 0 167609

MIELŐTT JEHOVA TANÚIVAL TANULMÁNYOZNÁL GONDOLKODJ EL EZEKEN:

 

 


 

JEHOVA SZERVEZETE EGY ÜZLETI VÁLLALAT,RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, NEM EGYHÁZ, NEM VALLÁSI SZERVEZET

 

 

 

jehova tanúi közül is csak kevesen tudják,hogy a szervezet,amelybe belecsábították őket nem is vallásszervezet,hanem egy vallási szervezetnek álcázott üzleti vállalkozás 

megtévesztett tagjaiként azzal a küldetéstudattal keresik fel otthonukban az embereket, hogy

a mélység angyala, Abaddon sáskaszolgáiként gyötörjék az igazak lelkeit. Magukévá téve a szervezet ördögpapjainak 

istenkáromló, sátáni tanait azzal gyötrik az Igaz Istenben a Khrésztoszban és a Szentszellem Istenben hivő embereket,

hogy tagadják meg a Megváltó Isten a Khrésztosz Isteni mivoltát és mindenható hatalomra való jogát, miközben a Szentszellem Istent,a Mindenható Isten orcáját és dicsőség Istenét nem létezőnek tekintsék.

 

A szervezet,amelyet 1881-ben egy Conley nevü bankár irányításával hoztak létre nem is rejti véka alá,

hogy egy üzleti vállalkozás és nem vallás.

 

Az Őrtorony - 1917. november 15.:


"...Tájékoztató a részvényesek számára:
"Az Őrtorony Társulat nem egy nyilvános imádatnak helyt adó vallási társaság, mint egy egyház, hanem egy üzleti vállalkozás..."

 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=151981890&t=9003631

 


2. Azt is kell tudni jehova tanúinak, hogy az Őrtorony szervezet, amelybe az igaz Isten a Khrésztosz helyett a reménységüket

    veti, csak addig hajlandó eljátszani jehova tanúinak az állegyház szerepét,amíg azt kellőképpen pénzelik.

 

  " Már régen ezelőtt kijelentettük,hogyha a pénzalap megszűnik,ezzel arányosan
megszűnik a Társulat tevékenysége is."/A Jehova Tanúi könyv 350. old./

 

3.Az Őrtorony szervezet egy az ördögök által irányított sátánszervezet, amelynek egyik alapítóját

imádat illati majd meg a szervezet ördögpapjainak állítása szerint.

 

Őrtorony 1916. December 1. szám 377. oldal angolban:
"Charles Taze Russell, téged az Úr koronázott királlyá, és neved ismert lesz az emberek előtt örök korokon át, ellenségeid pedig el fognak jönni, hogy lábaidnál imádjanak téged."

 


Mi a teendője egy jehova tanúnak, miután úgy érzi, hogy becsapták, lelkében megkárosították?

 

A legfontosabb, hogy megfogadja Pál apostol intelmét:

 

2.Kor. 6:13Viszonzásul (mint gyermekeimnek szólok) tárjátok ki ti is sziveteket.14Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?15És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez?16 Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek.17Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,18És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.

 

FUSSATOK! FUSSATOK!

Leslie07 Creative Commons License 1 napja -2 0 167608

Kipusztulhat Jézus nyelve: menekülnek a keresztények Irakból

 

Az iraki keresztények mai is Krisztus nyelvének egy változatát beszélik. Az iszlámista támadások miatt azonban menekülniük kell hazájukból.

 

 

 

https://mult-kor.hu/cikk.php?id=9170

Leslie07 Creative Commons License 1 napja -2 0 167607

Azért gyanítom, hogy Ezsdrásék görög betűket használtak,de a nép által akkor beszélt arámi kiejtéssel, mert még a maszoréták által megalkotott újhéber írást megelőzően a zsidók ilyen görög betűkkel, de az általuk beszélt arámi

nyelvezetű bibliai szövegeket használtak.

 

Ezt egy magyarországhoz köthető fontos lelet is bizonyítja i.sz 2-3. századból.

 

"A gyermek egy ezüstből készült amulett-tokot hordott a nyakában, ebbe helyezték el az arany el a 2,2 cm hosszú arany lemezt, amelyen a következő görög betűkel írt, de héber szövegű felirat volt olvasható: „Szüma Iszraél, adóne elón adón a[---]”. Ez a mondat nem más, mint a zsidó vallás legfontosabb imádsága, az ún. Semá-ima: „Halld Izrael: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!” (5Móz 6:4). Az ima elsődleges fontosságát a Názáreti Jézus is hangsúlyozta: „Akkor odament hozzá az írástudók egyike, aki hallotta az ő vitatkozásukat, és tudva, hogy [Jézus] jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle: Melyik az első minden parancs közül? Jézus pedig felelt neki: Minden parancs közül az első: Halld Izrael: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr” (Mk 12:28–29)."

 

https://bibliairegeszet.blog.hu/2008/03/15/halld_izrael_ima_arany_amuletten

 

Bármennyire is nehéz, valószínűleg meg kell békülnöd azzal a gondolattal, hogy Izrael Istene valóban az Úr nevet adta magának,azon a nyelven,amit akkor Mózes és Izrael népe beszélt. De mivel a névnek jelentése is van, könnyen lefordítható 

más nyelvekre is, mint például ezen az amuleten . Jusztinusz a zsidó Trifónnal való beszélgetés kapcsán igazolta azt,amit 

a 4. Ezsdrás 14. fejezetében is olvasni lehet, hogy Ezsdrás valóban készített írásokat a zsidók számára,amelyek más

betűkkel íródtak, mint amelyet addig ezsdrásék ismertek. Ennek a szövegnek, amely az 5.mózes 6:4-ből származik az a lényege, hogy megegyezik azzal az idézettel,amit a Jézus testéből beszélő Izrael Istene az Atya idézett a Mózes által

közvetített Törvényből.

 

Úgy a Márk Evangéliuma, mint ez az aranylemez  megelőzi a Septuaginta Szentírás legrégibb időből származó másolatát.Ettől függetlenül mindhárom forrás Úrnak nevezi Izrael Istenét.

 

Ami a lényeges, hogy az amulettet,amelyen a szöveg olvasható nem valószínű, hogy egy katolikus pap akasztotta volna 

a halott gyermek nyakába, hogy ilyen módon Izrael Istenének a nevét YHWH-ról az UR-ra változtassa.

 

Az az igazság, ha Khrésztosz Urunk legnagyobb ellenségei nem készítették volna el i.sz a 9. században az Alepói - majd a Leningrádi Codex-ként ismert újhéber nyelvű írást, akkor a korábbi Szentírás korábbi kéziratai alapján senkinek sem jutottvolna az eszébe az az őrültség , hogy Izrael Istenét a napisten YHWH nevével illesse.


Amikor Jusztinusz a zsidó Trifónnal párbeszédet folytatott kb. 100 ével Jézus halála után, sem ő,sem a zsidó származású beszélő partnere ,még a Szentírás külonbőző forrásból való idézeteinél sem tér el attól, hogy Izrael Istenét az ÚR néven

nevezze. Ebben az időben ebben a kérdésben a zsidók és a korai keresztények is azonos nézeten voltak.

 

Azt pedig, hogy azon a nyelven,amelyet Mózes és az izrael népe beszélt a kivonuláskor pontosan hogyan írták Izrael Istenének

a nevét, csak akkor tudnánk meg, ha előkerülnének a kövek,amelyekre Józsué a Mózes által készített kőtáblákat bemásolta.

 

De ne  is az a lényeg, hogy pontosan azon a nyelven hogyan ejtették az isten nevét, hanem az, hogy miért is ezt a nevet

adta magának. Ezt Izrael Istene megmagyarázta számtalanszol. A névnek jelentése van.

 

5.Mózes 10:16Metéljétek azért körül a ti szíveteket, és ne legyetek ezután keménynyakúak;17Mert az Úr, a ti Istenetek, isteneknek Istene, és uraknak Ura; nagy, hatalmas és rettenetes Isten, aki nem személyválogató, sem ajándékot el nem fogad.

 

2.Mózes 12:12Mert általmégyek Égyiptom földén ezen éjszakán és megölök minden elsőszülöttet Égyiptom földén, az embertől kezdve a baromig, és Égyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én, az Úr.

 

Ezt bizonyítandó a fárónak, adta magának az ÚR nevet és nem mást.

 

 

Előzmény: Ayrton64 (167601)
Leslie07 Creative Commons License 1 napja -2 0 167606

1./ Hiszel abban, hogy a közeljövőben megtörténik az elragadtatás (ahogy a Bibliában is le van írva: két ember dolgozik valahol, az egyik elragadtatik, a másik otthagyatik) ?

 

2./ Amit írtál, hogy "amíg itt vagyok" az valamiféle célzás az 1./-re, vagy összefügg azzal?

 

Nos azt nem hiszem, hogy az elragadtatásra három hónapon belül sor kerül. Egyenlőre még sok teendője van azoknak,

akik hittel és hamisítatlanul fogadják be az Ígét.

 

Inkább arra gondolta, hogy bármi történhet velem, baleset, hírtelen halál stb.

 

A kérdésedre, hogy hiszek -e az elragadtatásban, nos igen, hisz a Szentírásban is hiszek. az elragadtatásról

pedig abban vannak kinyilatkoztatások.

 

Nem valószínű a hitem szerint, hogy erre a nagy nyomorúság előtt sor kerülne, hisz a a Jézus testéből szóló Atya

Isten a megváltó Khrésztosz az egybegyüjtést és a trombitálást a nyagy nyomorúságot követő időszakra teszi.

 

Máté 24:29Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.30És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.31És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.

 

Itt a trombitaszót azért sötétítettem ki, mert Pál is összefüggésbe hozza az elragadtatást a trombitaszóval.

 

1.Thess 4:16Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban;17Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.

 


Máté 24:40Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.41Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.

 

Ésaiás 57:1Az igaz elvész és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz;

Előzmény: Ayrton64 (167602)
Leslie07 Creative Commons License 1 napja -2 0 167605

OK. Isten Ezsdrásnak újradiktálta a Szentírást, mert azok addigra elvesztek. De Ezsdrás hogyan írhatta le olyan betűkkel, amiket az ő korában nem használtak? Milyen betűkel írta le?

 

Csak gyanítani lehet, hogy Isten olyan betűkkel iratta le a Szentírás elveszett könyveit, valamint a további újjonnan keletkezett

próféciákat,amit Ezsdrásék nem hoztak magukkal Babilonból. Isten gondoskodott arról, hogy az utókor számára is olvasható legyen. Ugyanis csak 24 könyvet kellett nyilvánosan hozzáférhetővé tenni. Az Ezsdráséknak korábban ismeretlen betűk valószínűleg görög betűk lehettek. Csak azért gondolom, mert Jusztinosz a zsidó Trifónnal folytatott beszélgetése kapcsán

görögül idézett belőle. Ezek az Ezsdrásék által az Úr akaratából újraírt könyvek írótáblákra lettek felírva. Túl kellett, hogy éljék az i.e. 160- ban 4. Antiokosz által véghezvitt Szentíráűst pusztítást, hisz Jusztinosz,aki i.sz. 100-160 között élt idézett

belőlük. A zsidó Trifón is ismerte ezeket az írásokat, hisz Jusztinosz az ő kérésére idézett ezekből is, a septuaginta mellett.

Érdemes megfigyelni, hogy Ezsdrás azokért aggódott, akik majd később születnek meg, hogy őket ki fogja figyelmeztetni.

 

Valószínűleg Isten erre való tekintettel az elkövetkezek korokban majd használatos betűket használatára késztette 

Ezsdrásékat. 

 

LXXI.(71.) 1. Én nem bízok a ti tanítóitokban, akik nem fogadják el helyes értelmezésnek azt az Írást, amelyet Ptolemaiosz, Egyiptom királya alatt az a hetven vén fordított, mert ők maguk akarják azok értelmét megmondani. 2. Szeretném, ha ti is elismernétek, hogy megannyi szövegrészlet, melyek a Ptolemaiosz idejéből való véneknek hűséges fordításából valók, világos szavakkal beszél őróla, mint megfeszítettről, hirdetik róla, hogy ember, akit keresztre szegeznek és meghal; de én tudatában vagyok annak, hogy mindezeket a ti nemzetetek nem fogadja el, így tehát ezekről nem is kérdezlek benneteket, hanem inkább én magam is arra törekszem, hogy az általatok is elismert dolgokkal kapcsolatban tegyem fel kérdéseimet. 3. Amit idéztem, arról ti is elismertétek, hogy úgy van, kivéve azt a részletet, hogy: Íme a szűz méhében fogan (vö: Iz 7, 14), ezt így tagadjátok, és azt bizonygatjátok, hogy helyesen így mondja: íme a fiatal nő méhében fogan. Ígértem nektek, hogy végigviszem előttetek annak igazolását, hogy a jövendölés itt nem Ezekiásra vonatkozik, mint ahogyan ti tanítjátok, hanem arra, aki az én Krisztusom;  most tehát levezetem előttetek ennek igazolását.

4. Trifón megszólalt:  Mindenekelőtt arra kérlek, hogy csak abból idézz nekünk, ami az Írásnak számunkra is elfogadható értelmezése.

LXXII.(72.) 1. Erre én így válaszoltam:  Úgy teszek, mint kívánjátok. Abból a szövegváltozatból idézek, melyet Ezsdrás készített, a pászkára vonatkozó törvénytől ezt az összefoglalást adta:

 

http://churchofgod.hu/content.php?act=jusztinosz-trifon

 

Amikor Jusztinosz arra utal, hogy az Ezsdrás által készített szövegváltozatot fogja felhasználni, különböző prófétáktól

idéz. vagyis nem az Ezsdrás próféta könyvét idézi. Ez is azt bizonyítja, hogy Ezsdrásák ihletés alatt valóban újra 

írták az összes korábban megírt könyveket.

 

Ez megmagyarázza, hogy miért állítják a nyelvtörténészek, hogy úgy tűnik, mintha a Mózes könyveit is egy ember írta volna

valamikor az i.sz. 5. században használt nyelvezet alapján. A 4. Ezsd. 14. fejezetéből valamint a Dániel próféta könyvéből arra 

lehet következtetni, hogy az a 70 könyv ,amit a nyilvánosság elől el kellett zárni, valamikor majd előkerül az ÚR akaratából.

 

Dániel 12:9És monda: Menj el Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig.10Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti; de az értelmesek értik,

Előzmény: Ayrton64 (167601)
Leslie07 Creative Commons License 2 napja -2 0 167604

Ebben az egész írás-értelmezés káoszban egyetlen szilárd pont van, mégpedig a Kőtáblák, amikre Isten a saját kezével véste be a Tízparancsolatot.

 

De honnan tudjuk, hogy voltak ilyen kőtáblák,amelybe Isten a saját kezével véste bele a nevét?

 

Erre a kérdésre kellene előbb megadni a választ, majd elgon dolkodni ezen.

Előzmény: Ayrton64 (167603)
Ayrton64 Creative Commons License 2 napja 0 2 167603

Ebben az egész írás-értelmezés káoszban egyetlen szilárd pont van, mégpedig a Kőtáblák, amikre Isten a saját kezével véste be a Tízparancsolatot. Ha jelenleg ezek nincsenek is meg, szerintem abból kell kiindulni, hogy egyszer biztosan megvoltak. Ha megvoltak, akkor valamilyen nyelven írva voltak, mégpedig olyan nyelven, melyet akkoriban a Mózes által kivezetett nép beszélt. Ebbe szükségszerűen Isten neve is bele volt karcolva. Pontosabban: Isten neveként valamilyen jel- vagy betűkombináció bele volt karcolva. Tehát ezt a jel- vagy betűkombinációt kell úgy definiálni, hogy EZ ISTEN NEVE. 

Előzmény: Leslie07 (167596)
Ayrton64 Creative Commons License 2 napja 0 0 167602

"Nem tudhatod, hogy meddig lehetek jelen a topikban. Addig használd ki az időt,amíg itt vagyok.

 Kérdezz és olvass!"

 

Egyenesen megkérdezem:

 

1./ Hiszel abban, hogy a közeljövőben megtörténik az elragadtatás (ahogy a Bibliában is le van írva: két ember dolgozik valahol, az egyik elragadtatik, a másik otthagyatik) ?

 

2./ Amit írtál, hogy "amíg itt vagyok" az valamiféle célzás az 1./-re, vagy összefügg azzal?

Előzmény: Leslie07 (167598)
Ayrton64 Creative Commons License 2 napja 0 0 167601

Ezt a mondatodat nem értem:

 

"Létezik az Ezsdrás idejében Isten által újradiktált , de olyan betükkel írt Szentírás, amit Ezsdrásék idejében nem használtak, az összes elveszett írások rekonstruáláása céljából, továbbá új próféciák leírása végett."

 

OK. Isten Ezsdrásnak újradiktálta a Szentírást, mert azok addigra elvesztek. De Ezsdrás hogyan írhatta le olyan betűkkel, amiket az ő korában nem használtak? Milyen betűkel írta le?

Előzmény: Leslie07 (167598)
c.istvan Creative Commons License 2 napja -2 0 167600

Kedves Ayrton64, összegezzük amit a szervezet segítségével kilogikáztál:

 

Említetted, hogy Isten nevének hiába való felvétele miatt a zsidók nem használták a Jehova nevet, ezért az íratokból kihagyva Adonájt használtak.

Sőt mondtad azt is, hogy a főpap ejthette ki évente egyszer a Szentek-Szentjében, meg babonás félelmében a nép kerülte a kiejtését...

Ezeket hiszékenységgel el lehet fogadni, de a hit arra indít, hogy nézzünk utánna a Biblia alátámasztja-e az említetteket? Egyértelmű a válasz:

a Biblia igéi nem adnak alapot az előző magyarázatokra, sőt: Istennek utálatos a babonás bálványimádás, kuruzslás, jóslás stb.(5Móz.18:10-14). 

Íme a többi ige:

2 Móz. 20,1  És szólá Isten mindezeket az Igéket, mondván:  2  Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. 

2 Móz. 20,3  Ne legyenek néked idegen isteneid énelőttem.  4  Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. 5  Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek.  6  De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.  

2 Móz. 20,7  Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az Ő nevét hiába felveszi. 

Az ÚR megerősítést is tesz:

2 Móz. 23,13  Mindazt, amit néktek mondtam, megtartsátok, és idegen istenek nevét ne emlegessétek; ne hallassék az a te szádból

Az ÚR nevének (csak!:) hiába való felvétele (használata) van tíltva. Dicsőítés tilalma szóba sem került. Ugyehogy? 

Akkor nem idegen isten-e a Jehova (ami egyáltalán nem használható?, hiszen): 

Idegen istenek nevének emlegetését (imádatát, tiszteletét), viszont teljesen megtíltotta az ÚR: " ne hallassék az a te szádból "

 

Az előzőek semmi okot nem adtak az igaz Isten nevének íratokból való kihagyására és/vagy az Adonájjal való helyetesítésére. 

Ezt igazolja a következő ige is:  

3 Móz. 19,12  És ne esküdjetek hamisan az én nevemre, mert megfertőzteted a te Istenednek nevét. Én vagyok az Úr

 

Lehet-e hamisan esküdni, vagy egyáltalán kiejteni Isten nevét, ha ki van hagyva, vagy másra van cserélve?

Bizony: Nem!

A Mindentudó Isten, akkor miért adott ilyen szükségtelen parancsot?

Szerinted? 

 

Szép estét. 

Előzmény: c.istvan (167599)
c.istvan Creative Commons License 3 napja -2 0 167599

Kedves Ayrton64, idézve engem (a végét elhagyva) és vélaszolva rá, magadat szeretnéd becsapni, vagy mi volt a szándékod?:

Megadtam, legyen épülésedre, hogy erőt meríthes belőle a szervezet általi leuraltségod legyőzésére ", "a hamisságaikat látva."  - ez a fontos rész nem tetszett neked és kihagytad,

hogy a látáskorlátozásod ne lepleződjön le. De lelepleződött, a válaszod által:

 

" Nincs semmiféle leuraltságom. Ellenkezőleg: nagyon kritikusan gondolkodom de nem nagyon látok bibliaibb szervezetet. "  - Ez a leuraltság mintaképe, azokután amik fel lettek számodra fedve.

Részben Leslie07 által és általam is.

Már az is leuraltságodra utal, hogy a szervezet (szerinted) hibátlanságát bizonyító linkben lévő legalább 4 hamisság felett és a felmerülő kérdések felett szemet hunytál. 

Leuraltságodat igazolta az 5Móz. 32:8-9 igeversek tanulmányozásakor, válaszaid és a személyed (is egy időre) kimaradt.

Bár végül mintha emelkedtek volna szempilláid és (félénken bár, de mégis) kijelentetted, hogy a szervezet által betett jehovájuk, oda nem illik. Ha oda nem akkor máshova sem, nem gondolod?

 

/A Leslie07 temérdek bizonyító anyagát (melyek bibliai igékkel voltak igazolva), szintén nem veszed figyelembe./

Mindezt azért, hogy leuraltságod (és ferde látásod) állapotában kijelenthesd ezt:  " nem nagyon látok bibliaibb szervezetet. " - Hát tudod-e, hogy igazad van, ha számodra a szevezet ÚVFedítése "a Biblia"?

Viszont az ÚVFerdítéssel kapcsolatban egyáltalán nem mondhatod, hogy: " nagyon kritikusan gondolkodom ".

Hacsak nem azt nevezed nagyon kritikus gondolkodásnak, hogy (tév)tanaik ellenére, minduntalan mellettük töröd a tollad?

  

Hát bizony, nehéz kezdeni valamit olyan emberrel, amilyen én vagyok :-) " - Jézushoz, bűnbánattal, való megtéréseddel, ez is megváltozik.

 

Ködmentességet kívánok (minden szinten).

Előzmény: Ayrton64 (167587)
Leslie07 Creative Commons License 4 napja -2 0 167598

 Amíg ilyen szöveghalmaz nem létezik, addig csak mindenki s saját nótáját fogja fújni és ezért van kb. 20 ezer olyan szekta vagy vallás, amely magát bibliainak mondja.

 

Ezért linkeltem be nemcsak az 4,Ezsdrás  14-et, hanem Jusztinosznak a Zsidó trifónnal fojtatott beszélgetését is.

 

E két forrásanyag sok minden kérdésre magyarázatot ad,amit a dogmák miatt elfogult különböző vallásszervezetek 

összehordanak a bibliával ill. Izrael Istenének a nevével kapcsolatban.

 

A Jusztinosszal vitatkozó zsidó trifón is elismerte, hogy két írásgyüjtemény létezik.

 

Létezik az Ezsdrás idejében Isten által újradiktált , de olyan betükkel írt Szentírás,amit Ezsdrásék idejében nem használtak, az összes elveszett írások rekonstruáláása céljából, továbbá új próféciák leírása végett. Ebből idézte Jusztinusz a zsidó Trifón kérésére :

 

"

4. Trifón megszólalt:  Mindenekelőtt arra kérlek, hogy csak abból idézz nekünk, ami az Írásnak számunkra is elfogadható értelmezése.

LXXII.(72.) 1. Erre én így válaszoltam:  Úgy teszek, mint kívánjátok. Abból a szövegváltozatból idézek, melyet Ezdrás készített, a pászkára vonatkozó törvénytől ezt az összefoglalást adta: És így szólt Ezdrás a néphez: Ez a pászka a mi megváltónk, a mi oltalmazónk. Hogyha ti ezt megértitek és behatol szívetekbe, hogy őt majd jelben megalázzuk, de ezután reménykedni fogunk benne, akkor nem lesz pusztaság ez a hely örök időkre – mondja a seregek Istene. De ha ti nem hisztek benne, és ha nem figyeltek fel a róla szóló híradásokra, a pogányok nevetnek rajtatok. 2. Abból, amit Jeremiás által mondott ezt hozhatom fel: Olyan vagyok, mint a bárány, amit feláldozni vittek, tanakodtak fölöttem és ezt mondogatták: Gyertek, keverjünk fát kenyerébe, szakítsuk ki őt az élők földjéről, hogy még nevére se emlékezzen senki (vö: Jer 11, 19). 3. Ez a Jeremiás beszédéből vett szövegrészlet a zsidók néhány zsinagógájának a tekercsében még benne van, de nem is olyan régen már kitörölték onnan, mivel ezek a szavak igazolják, hogy még a zsidók is így vélekedtek Krisztusról, vagyis megfeszítői őt ki akarták tépni; ő is úgy beszél róla, mint ahogyan az Izaiás általi jövendölés, hogy mint a bárányt leölésre viszik, és róla, mint ártatlan bárányról beszél;  de ettől a kijelentéstől megrémültek, és inkább káromlásba estek. 4. Jeremiás próféta beszédéből ezek kapcsán még ezeket is megtudhatjuk: Megemlékezett az Úr, az Isten, az Izraelből való halottakról, azokról, akik a földhalom alatt nyugosznak, és leszállt hozzájuk, hogy üdvösségüket meghirdesse nekik.

 

Úgyhogy,ha valóban meg akarod tudni a valóságot a Szentírással kapcsolatban,akkor kérdezz és olvass!

 

E most számodra nem az elmenekkülésnek ideje egy pár hónapra, hanem az ittmaradás ideje.

Ne engedd magad senki által eltéríteni attól a szándékodtól, hogy megismerd az igazságot a Szentírás sorsával kapcsolatban

 

Nem tudhatod, hogy meddig lehetek jelen a tobikban. Addig használd ki az időt,amíg itt vagyok.

 

Kérdezz és olvass! És gondolkodj bölcsen.

 

Előzmény: Ayrton64 (167595)
Leslie07 Creative Commons License 4 napja -2 0 167597

Utolsó oldalon a következtetés: "A fenti elemzésből úgy tűnik, hogy a Septuaginta sem nem egy meghatározható időben és helyen keletkezett fordítás, sem nem egy meghatározható tartalommal és sorrenddel rendelkező görög szöveggyűjtemény, kifejezetten nem egy alexandriai kánon, sem nem egy egységes formában megjelenített fordítás, sőt talán nemis igazán fordítás. Ennek ellenére a Septuaginta egy létező ókori jelenség, a héberSzentírás könyveinek egyik legkorábbi görög fordítása ..."

 


Ez csak áalátámasztani látszik az Ezsdrás által leírtakat:

 

4 Ezra 14.

 

[20] Mert íme, elmegyek, ahogy parancsoltad, és inteni fogom a most élő embereket; de ki fogja figyelmeztetni azokat, akik majd csak ezután születnek meg? Mivel a világ sötétségben van, és a lakosai világosság nélkül.

[21] Mert a te törvényedet elégették, és így senki sem ismeri már a dolgokat, melyeket Te cselekedtél, vagy amelyeket cselekedni fogsz.

[22] Ezért, ha kedvességet találtam előtted, küldd el a Szent Szellemet nekem, és én majd leírok mindent, ami a világban történt a kezdettől fogva, mindazokat a dolgokat, melyek írva voltak a te törvényedben, hogy az emberek megtalálhassák az ösvényt, és hogy azok, akik az utolsó időkben élni szeretnének, életet találhassanak."

[23] Felelt nekem, mondván: „Menj, gyűjtsd össze a népet, és mondd meg nekik, hogy ne keressenek téged negyven napig.

[24] És készíts elő magadnak sok író-táblát, és vidd magaddal Sareát, Dabriát, Selemiát, Etánuszt és Ázielt – őket ötüket, mert ezek megtanultak gyorsan írni;

[25] És gyere vissza ide, és én meggyújtom majd szívedben az értelem lámpását, amely nem fog kialudni, amíg be nem fejezed, amit le kell írnod.

[26] És amikor befejezted, néhány dolgot nyilvánosságra hozhatsz majd, de lesz néhány, melyet titokban kell a bölcseknek átadnod. Holnap ebben az órában elkezded az írást."

 

http://churchofgod.hu/content.php?act=ezsdras4

 

[42] És a Magasságos értelmet adott az öt férfinak is, és váltásban írták, amiket diktáltam, olyan betűkkel, melyeket korábban nem ismertek. Negyven napig ültek, és nappal írtak, és éjjel ették kenyerüket.

 

[44] Így a negyven nap alatt kilencvennégy könyv íratott meg.

 

[45] És amikor a negyven nap véget ért, a Magasságos ismét szólt hozzám, mondván: „Hozd nyilvánosságra az első huszonnégy könyvet, amit írtatok, hadd olvassák az arra érdemesek és az érdemtelenek egyaránt;

 

[46] De őrizd meg a többi hetvenet, hogy a néped között levő bölcseknek adhasd azokat.

 

Egyértelmű , hogy a 24 könyvet ,amelyet az érdemteleneknek is hozzáférhetővé tettek  ugyanazon a nyelven írtak.

 

Ez cáfolja azon fikciódat, miszerint Isten nevét el kellett titkolni az érdemtelenek elől.

 

Itt a 42. versben utal arra, hogy a Szentszellem erejének hatására OLYAN BETŰKKEL ÍRTAK,AMIT KORÁBBAN NEM ISMERTEK.

 

Azt  Ezsdrástól, Nehémiástól tudjuk, hogy Ezsdrásék ismerték még a babiloni arámot megelőző nyelvet is, de a nép már nem ismerte.

 

Tehát, mint jelenség létezik a Septuaginta néven ,de inkább a korai keresztények által LXX-ként ismert Szentírás,ami 

több könyvből tevődött össze. A filozófusból kereszténnyé, majd vértanúvá vát Jusztinosz ,aki i.sz 100 és 165-között

élt említést tesz róla, sőt idéz is belőle a zsidó Ttrifónnal és társaival folytatott hosszas beszélgetése kapcsán.

 

LXXI.(71.) 1. Én nem bízok a ti tanítóitokban, akik nem fogadják el helyes értelmezésnek azt az Írást, amelyet Ptolemaiosz, Egyiptom királya alatt az a hetven vén fordított, mert ők maguk akarják azok értelmét megmondani. 2. Szeretném, ha ti is elismernétek, hogy megannyi szövegrészlet, melyek a Ptolemaiosz idejéből való véneknek hűséges fordításából valók, világos szavakkal beszél őróla, mint megfeszítettről, hirdetik róla, hogy ember, akit keresztre szegeznek és meghal; de én tudatában vagyok annak, hogy mindezeket a ti nemzetetek nem fogadja el, így tehát ezekről nem is kérdezlek benneteket, hanem inkább én magam is arra törekszem, hogy az általatok is elismert dolgokkal kapcsolatban tegyem fel kérdéseimet. 3. Amit idéztem, arról ti is elismertétek, hogy úgy van, kivéve azt a részletet, hogy: Íme a szűz méhében fogan (vö: Iz 7, 14), ezt így tagadjátok, és azt bizonygatjátok, hogy helyesen így mondja: íme a fiatal nő méhében fogan. Ígértem nektek, hogy végigviszem előttetek annak igazolását, hogy a jövendölés itt nem Ezekiásra vonatkozik, mint ahogyan ti tanítjátok, hanem arra, aki az én Krisztusom;  most tehát levezetem előttetek ennek igazolását.

4. Trifón megszólalt:  Mindenekelőtt arra kérlek, hogy csak abból idézz nekünk, ami az Írásnak számunkra is elfogadható értelmezése.

LXXII.(72.) 1. Erre én így válaszoltam:  Úgy teszek, mint kívánjátok. Abból a szövegváltozatból idézek, melyet Ezdrás készített, a pászkára vonatkozó törvénytől ezt az összefoglalást adta:

 

http://churchofgod.hu/content.php?act=jusztinosz-trifon

 

Jusztinosz idejében azaz i.sz 100és 165 között nemcsak a Septuaginta létezett, hanem az Ezsdrás által készített szövegű Írások is. Ez viszont azt igazolja,amit a 4. Ezsdrás 14-46-ból fent idéztem neked. Ezsdráséknak az Szenstezllem tolba mondotta

az összes, a tüz által elveszett Írásokat. Ezek azonban olyan beükkel lettek írva, amit korábban Ezsdrásék nem ismertek.

 

A Szentszellem ereje által úgy rekonstruálták az összes elveszett ,és újjonan ihletett újabb könyveket,hogy azt el tudják olvasni egy következő korszakban élő zsidók is.

 

Az írástörténészek nem tudnak mit kezdeni azzal a jelenséggel, hogy úgy tünik, hogy nemcsak az Ezsdrásék által írt prófétai könyvek ,hanem a korábban keletkezet Énók Könyve, Mózes 5 könyve, Jób könyve, Zsoltárok könyve, mintha utólag lettek volna megírva. 

 

Ennek a jelenségnek az okára ad magyarázatot a 4. ezsdrás 14. fejezete, mely beszámol arról, hogy Izrael Istene valóban

egy időben , ugyanazon betűírással újradiktálta Ezsdrásnak az összes elveszett könyvet, és az újonnan keletkezett könyveket is.

 

 

 

 

 

 

 

Előzmény: Ayrton64 (167595)
Leslie07 Creative Commons License 4 napja -2 0 167596

Hogyan ismerhetem el, hogy az ÚR az Isten neve? Keresem ugyanis az angol Bibliában az ÚR-t és sehol sem találom. Csak a magyar Bibliában van Isten neve? Mert az angolban csupa LORD szerepel."

 

Az alapkérdés a vitában az volt, vajon a Septuagintát fordító 70 vén lecserélte-e Kürioszra az Isten nevét.

Ez így korrekt?

 

Akkor, hagyjuk a Küriosznak magyarra fordított ÚR , az angolra fordított Lord változatát.

 

A másik kérdés az volt, ha YHWH benne volt-e a Septuaginta Szentírásban.

 

Felsoroltam a bizonyítékokat,amelyek azt igazolják, hogy azokon a helyeken,ahol egyes fordítások YHWH, illetve 

az annak alapján kiötlött jehova, jahve változatokat ,a Küriosz szerepelt. Ezt nem csak az apostolok evangélimai és levelei erősítik meg, hanem a korai keresztények írásai is.

 

Zakariás nemcsak Izrael Istenének a papja volt, hanem keresztelő János apja is. 

 

A Szentszellemmel teljes állapotában Küriosznak nevezte Izrael Istenét. Akkor is,amikor az Ószövettség prófétájától idézett,

akkor is,amikor a Szentszellem által próféciát mondott Izrael Istenéről a Khrésztoszról.

 

Lukács 1:5Heródesnek, a Júdea királyának idejében vala egy Zakariás nevű pap az Abia rendjéből; az ő felesége pedig az Áron leányai közül való vala, és annak neve Erzsébet.8Lőn pedig, hogy mikor ő rendjének sorában papi szolgálatot végzett az Isten előtt,9A papi tiszt szokása szerint reá jutott a sor, hogy bemenvén az Úrnak templomába, jó illatot gerjesszen.11Néki pedig megjelenék az Úrnak(Küriosz) angyala, állván a füstölő oltár jobbja felől.13Monda pedig az angyal néki: Ne félj Zakariás; mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szül néked fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak.14És lészen tenéked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén;15Mert nagy lészen az Úr(Küriosz) előtt, és bort és részegítő italt nem iszik; és betelik Szent Lélekkel még az ő anyjának méhétől fogva.16És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz(Küriosz), az ő Istenükhöz.

 

 

Tehát nem YHWH-hoz , jehovához, jahvéhoz kellett Izrael Istene papjának megtéríteni Izrael fiait, hanem Izrael Istenéhez 16És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz.

 


Ezzel ellentétben mit tesznek az artamiszőrtornya-sátánjehovája szervezet ördögpapjai? Elvezetik a korábban az igaz Istenben Kürioszban hívő embereket a YHWH , jehova nevű bálványisten mögött meghúzódó démonhoz.

 

Ezzel tulajdonképpen igazolták a 70 vént,akiket te minden bizonyíték nélkül kicsinyhitűséggel vádoltál.

 

A kérdés az, hogy akarta-e Isten , hogy a nevét,amit annak idején Mózes által megismertetett az Egyiptom Fáraójával

lefordítsák görög nyelvre,mert annak a jelentése görögül Küriosz volt.

 

Nos azt kell, hogy állítsam, hogy akarta. Erre két komoly érvet tudok felhozni.

 

A Názáreti Jézus azt mondotta, ahogy nem magától mondja,amit mond, hanem az Atya,aki testével eggyé lett ,és benne lakozik, Ő cselekszi azt,amit mond.

 

János 14:10Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat.

 


Amikor a Názáreti zsinagógában a Názáreti Jézus felolvasta Ésaiás próféta könyvét Küriosznak nevezte Izrael Istenét.Azaz a benne lakozó Atya Isten ,Izrael Istene is ezt akarta.

 

Amikor Zakariás ,Izrael Istenének papja a Szentszellemtől teljes állapotban prófétált Izrael Istenét Küriosznak nevezte. 

 

Egyértelmú, hogy mindkét esetben ez Izrael Istenének az akaratából történt.

 

Izrael Istene Mózes által olyan nevet adott magának,amelynek jelentése is van. Ezért bármelyik nyelvre lefordítható.

 

A talmudisták YHWH istene is lefordítható, mert szerintük a név azt jelenti magyarul, hogy örökkévaló.

 

Abból indulnak ki, hogy a név jelentése : VOLT, VAN, LESZ. Ebből következik az örökkévaló.

 

De hagyjuk a talmudisták istenét a talmudistákra. Mi most Izrael Istenének a nevével kapcsolatban vitatkoztunk.

 

 

 

 

Előzmény: Ayrton64 (167594)
Ayrton64 Creative Commons License 4 napja -1 0 167595

Tegnap azt írtam, hogy: " Úgyhogy nagyon belepasszol abba a korba, hogy a 70 vén helyettesítette a Tetragrammát, és meg is tudhatták indokolni, ha valaki esetleg számonkérte rajtuk." Most meg azt olvasom, hogy nem is biztos, hogy egyáltalán létezett Szeptuaginta:

 

https://www.academia.edu/38363975/A_Septuaginta_LXX_%C3%A9s_a_zsid%C3%B3_alexandriai_k%C3%A1non_m%C3%ADtosza.pdf

 

 

Utolsó oldalon a következtetés: "A fenti elemzésből úgy tűnik, hogy a Septuaginta sem nem egy meghatározható időben és helyen keletkezett fordítás, sem nem egy meghatározható tartalommal és sorrenddel rendelkező görög szöveggyűjtemény, kifejezetten nem egy alexandriai kánon, sem nem egy egységes formában megjelenített fordítás, sőt talán nemis igazán fordítás. Ennek ellenére a Septuaginta egy létező ókori jelenség, a héberSzentírás könyveinek egyik legkorábbi görög fordítása ..."

 

:-))

 

Ez is csak az én régebbi megállapításomat támasztja alá, miszerint lényegében Biblia mint olyan nem is létezik. E megállapítás alatt azt értem, hogy senki sem tud nekem küldeni egy olyan szöveghalmazt (még pontosabban: betűhalmazt, egy TXT számítógépes állományt), melyre minden (vagy majdnem minden - hogy legyünk egy kicsit toleránsak :-) érdekelt fél HAJLANDÓ AZT MONDANI, HOGY "EZ VALÓBAN A BIBLIA". Amíg ilyen szöveghalmaz nem létezik, addig csak mindenki s saját nótáját fogja fújni és ezért van kb. 20 ezer olyan szekta vagy vallás, amely magát bibliainak mondja.

 

 

Előzmény: Ayrton64 (167590)
Ayrton64 Creative Commons License 4 napja 0 1 167594

Hogyan ismerhetem el, hogy az ÚR az Isten neve? Keresem ugyanis az angol Bibliában az ÚR-t és sehol sem találom. Csak a magyar Bibliában van Isten neve? Mert az angolban csupa LORD szerepel. A németben meg HERR. A cseh Bibliában így van: HOSPODIN. Akkor most melyik név az igazi? Ugyanis ha Trump elnökről olvasok, az még kóreai nyelven is TRUMP, a világ minden újságjában TRUMP. Névnek olyan megjelölést nevezünk, amely független a nyelvi közegtől.

Előzmény: Leslie07 (167593)
Leslie07 Creative Commons License 4 napja -2 0 167593

 Most az a kérdés, hogy beismered-e, hogy tévedtél az UR névvel kapcsolatban, vagy eltünsz a topikról

egy pár hónapra, hogy előgyere az egész sületlenséggel előről, abban a reményben, hogy hátha az olvasók ,akik meglátogatják a topikot, nem olvassák el ezen bejegyzésemet."

 Pontosan azt következett be,amit ITT megírtam?

 

 

 Most az a kérdés, hogy beismered-e, hogy tévedtél az UR névvel kapcsolatban, vagy eltünsz a topikról

egy pár hónapra, hogy előgyere az egész sületlenséggel előről, abban a reményben, hogy hátha az olvasók ,akik meglátogatják a topikot, nem olvassák el ezen bejegyzésemet.

 

 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=153560140&t=9003631

Előzmény: Ayrton64 (167591)
Ayrton64 Creative Commons License 4 napja 0 0 167592

Hogy okosodjunk egy kicsit:

 

https://youtu.be/_JD3GPNOVto

 

:-)

Ayrton64 Creative Commons License 4 napja 0 2 167591

"Nem vagy te tisztességes ember. Állandóan mellébeszélsz."

OK. Te így látod. Ehhez jogod van. Már belédfáradtam. Majd lehet, hogy pár hónap múlva válaszolok neked, de kapásból Zakariásra most nem tudok válaszolni, és nem is akarok. Majd egyszer, ha kedvem lesz veled beszélgetni, akkor megjegyzem a hozzászólásom számát, visszakeresem és Zakariással fogom kezdeni.

Előzmény: Leslie07 (167586)
Ayrton64 Creative Commons License 4 napja 0 0 167590

"Tehát semmi bizonyítékod nem volt arra, hogy Kürioszra cserálték a YHWH-t, csak úgy szórakozásból megvádoltad kicsinyhitúséggel?"

 

Nem szórakozásból, hanem azért, hogy megmutassam, hogy a tényeket máshogy is lehet értelmezni. Egyébként nem csak úgy a hasamra csapva írtam ezt, hanem annak alapján, ahogy a Bibliából megismertem az akkori zsidók mentalitását, babonás félelmeiket, a törvények értelmezésének kicsinyes és rosszul értelmezett buzgóságát, amit Jézus leplezett folyton le. Úgyhogy nagyon belepasszol abba a korba, hogy a 70 vén helyettesítette a Tetragrammát, és meg is tudhatták indokolni, ha valaki esetleg számonkérte rajtuk.

Előzmény: Leslie07 (167588)
Leslie07 Creative Commons License 4 napja -2 0 167589

 Ellenkezőleg: nagyon kritikusan gondolkodom de nem nagyon látok bibliaibb szervezetet. Elvileg a COG-ot jelölném meg úgy, hogy komolyan veszik a Bibliát,

 

A bibliát lehet, hogy komolyan veszik, mert abból van ilyen is olyan is.

 

De a Szentírást az nem veszik komolyan, hacsak nem abban a takintetben, hogy ellent mondjanak annak.

 

Az artemiszőrtortnya-sátánjehovája szervezethez hasonlóan tagadják az Igaz Istent a Khrésztoszt.

 

Tagadják, hogy Isten az embernek leket is teremtett, nemcsak testet. tagadják, hogy van Hádesz stb.,ezekről 

Az Ószövetsség könyvei, és az apostolok levelei, valamint a korai keresztények egyaránt bizonyságot tesznek.

 

Ők viszont tagadják. nem állítom, hogy akik kijönnek közülúk nem térhetnek meg az igaz Istenhez Khrésztoszhoz,

 

Ellenben a vezetők,aki a tizedet szedik, akiknek hitvalásuk legfőbb alapja a tized, nos ezek nehezen mondanak le

a Lévitől elrabolt javakról.

Előzmény: Ayrton64 (167587)
Leslie07 Creative Commons License 4 napja -1 0 167588

Ha felcserélte, akkor nem ÚR-ra cserélte fel, hanem Kyrios-ra. Ez a felcserélés elméletem csak egy alternatíva volt a te Septuaginta-imádatod ellenpontozására. Azonban a feltett link szerint Jézus korában még a Septuaginta is tartalmazta a Tetragrammatont.

 


Csak nem az a kifogásod a Küriosz UR-ra fordításával szemben, mert állításoddal ellentétben bebizonyítottam neked, hogy 

az ÚR az igenis családnév? Mert ugye az volt a kifogásod, hogy az Úr nem családnév.

 

ITT pedig az ellenkezője van:http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=153560140&t=9003631

 

http://vagyok.net/vezeteknevek/u/


UR
URACS
URADNICSEK
URAI
URAM
URA
URFI
URFY

 

Tehát semmi bizonyítékod nem volt arra, hogy Kürioszra cserálték a YHWH-t, csak úgy szórakozásból megvádoltad kicsinyhitúséggel , meg IGE hamisítással a Izrael Istenének szent véneit? Milyen ember vagy te?

 

De hagyjuk. Én bebizonyítottam Zakariás pap szavai által, a Jézus testéből beszélő Izrael Istenének kijelentése által,

az apostolok írásai által, a korai keresztények írásai által, hogy az Izrael Istenének a vénei tisztességes igaz hitú

szolgái voltak Izrael Istenének, ellentétben veled,aki minden alap nélkül gyalázattal illetted oket.

Előzmény: Ayrton64 (167584)
Ayrton64 Creative Commons License 4 napja 0 1 167587

"Megadtam, legyen épülésedre, hogy erőt meríthes belőle a szervezet általi leuraltségod legyőzésére"

 

Nincs semmiféle leuraltságom. Ellenkezőleg: nagyon kritikusan gondolkodom de nem nagyon látok bibliaibb szervezetet. Elvileg a COG-ot jelölném meg úgy, hogy komolyan veszik a Bibliát, de a gyakorlatukat nem ismerem és már nagyon bizalmatlan vagyok. Aztán azok megkövetelik a tizedfizetést, ez meg nekem nem tetszik, mert ne kotorásszon senki a zsebemben. Hát bizony, nehéz kezdeni valamit olyan emberrel, amilyen én vagyok :-) 

Előzmény: c.istvan (167585)
Leslie07 Creative Commons License 4 napja -1 0 167586

A Zakariás-dologra azért nem válaszoltam, mert nem értem a kérdést. Pontosan idézz a Bibliából és úgy kérdezz.

 


Zakariás pap szavait legalább ötször idéztem neked a mai napon

Legutoljára ITT:

 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=153556619&t=9003631

 

Nem vagy te tisztességes ember. Állandóan mellébeszélsz.

 

Öszintén megmondom,amikor 10 évvel ezelőtt megismertelek , többet néztem ki belőled.

Előzmény: Ayrton64 (167568)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!