Keresés

Részletes keresés

Ayrton64 Creative Commons License 15 órája 0 0 166445

Hát ez igaz. Az ószövetség sokkal egyértelműbb. Azon nem lehet annyit filozofálni.

Előzmény: Nosimocsi (166444)
Nosimocsi Creative Commons License 21 órája 0 1 166444

Nem kell ahhoz a grög. :)

Ott a héber, nyilvánvalóan fogalmaz.

 

1Móz 1:30 A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, amelyekben élő lélek van, a zöld füveket [adom] eledelül. És úgy lőn. 

 

1Móz 2:7 És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek leheletét. Így lőn az ember élő lélekké. 

 

Mivé vált? Élő lélekké. Röviden szólva élővé. 

Mitől vált élővé? A lehellettől. ez olvasatomban az erő, Isten szelleme, ami életre keltette, élővé tette.

ez igaz az állatokra is, azok is lelkek élő lelkek. 

 

H2416 ‫חַי‬ (ḥaj)
1) élő, eleven, élénk, zsenge (ti. fű), nyers (ti. hús)
2) az Élő (ti. Isten), élőlény, a Megújulás (ti. tavasz)
3) rokon, atyafi, rokonság (1Sám18:18)

Etimológia: melléknév (adjectivum) vagy hímnemű főnév (nomen masculinum) a H2421-ből. Azonos szám alatt több szó fut (lásd: lent).
Ejtsd: haj.

 

H5315 ‫נֶפֶשׁ‬ (nep̄eš)
1) lélek (vö. anima, pszükhé), lélegzet, lehelet
2) (az ember belsejének) élő része, élőlény
3) az egyén maga (pl. „...hogy jót tegyek a te lelkeddel”, vagyis „teveled”)
4) lélek, mint érzelmi központ (kedv, hangulat, érzés, éhség, szomjúság, általános kívánság, vágy)
5) lélek, mint mentális központ (tud, ismer, gondol, vélekedik)
6) lélek, mint az akarat székhelye (szándékol, választ, visszautasít)
7) jellem, karakter
8) szövegértelmezések függvényében: illat (Péld 27:9), düh, tombolás, őrjöngés, izzó harag (Jób 41:13)

Etimológia: nőnemű főnév (nomen femininum) egy, a bibliai héberben csak származékszavak képzéséhez használatos gyökből (נפש), melynek rokon nyelvi jelentése: ’lélek’, ’élet’, ’vér’, ’kívánság’, ’illat’ (arab), ’élet’ (asszír). Ebből a névszóból származik a H5314.
Ejtsd: nefes. 

 

Mivel ugyanazon erő, szellem van minden élőben, így álatban, emberben. az ember nem több mint az oktalan barom, álat.

Préd 3:19 Az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állatnak végéhez, és egyenlő végük van azoknak; amint meghal egyik, úgy meghal a másik is, és ugyanazon egy lélek van mindenikben; és az embernek nagyobb méltósága nincs az oktalan állatoknál, mert minden hiábavalóság.

 

 

Sem az emberben, sem pedig Istenben nincs háromság, vagy bármi ehhez hasonló misztikum.

szerintem, hitem szerint.

 

 

 

Előzmény: Ayrton64 (166443)
Ayrton64 Creative Commons License 25 órája -1 0 166443

Én egyszerre csak egy problémára szeretnék összpontosítani. Konkrétan most erre a háromságosságra. Tehát a kérdés. Valóban az 1 Teszalonika 5:23-ban az ember HÁROM része van felsorolva? Mert Te a Kaolit idézted, direkt a Karolit, mert ott ez a hármas szerkezet nem látható. Ő ugyanis így fordít:

 

"Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek(1), mind testetek(3) feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. "

 

viszont Csia ugyanezt így adja vissza:

 

Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, egész valótok, szellemetek(1), lelketek(2) és testetek(3) feddhetetlenül őriztessék meg Urunknak, a Krisztus Jézusnak megjelenésére (megérkezésére).

 

Nézzük meg az Új Világ fordítást:

 

"Maga a béke Istene szenteljen meg titeket teljesen. Szellemetek, lelketek és testetek, testvérek, minden tekintetben legyen ép és feddhetetlen Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak a jelenlétekor."

 

Ahhoz tehát, hogy eldöntsük azt a kérdést, hogy az embernek háromságos-e a szerkezete, először pontosan le illene fordítani azt a görög szöveget, melyet ihletettnek nevezünk. Vagy talán senki nem tud pontosan azon a nyelven, melyen az apostolok beszéltek? Ha így van, akkor meg minek kötni az ebet a karóhoz? Minek kell mindenkinek a másikat kárhoztatnia, amikor a Bibliából levezethető ez is meg az is? Szerintem pontosan ezért nem ihletett az Újszövetség. Egyébként Jézus miért nem írt valami utasításokat, valami pár gondolatot saját kézzel? Hiszen Mózes is írt!! Sőt Isten a saját kezével írta le a Tízparancsolatot. Miért csak Jézus tanítványai írtak? Ha pedig ők írtak, és Jézus semmit sem írt, akkor ebben nem utánozták Jézust, mert maguk sem értették pontosan a dolgokat és írtak olyanokat, melyeken 2000 éve vitázunk. 

Előzmény: Nosimocsi (166441)
Nosimocsi Creative Commons License 27 órája 0 1 166442

Szerintem ez azóta sem vltozott.

A dolog lényege, hogy civil szolgálatot lehet vállalni. Ha jók az értesüléseim (szóval nem biztos.)

A fegyver viselés, és aktív szolgálatot megtagadják, ez nem változott.

A civil szolgálatról, ha jól tudom, akkor az van, hogy lehet szakács a seregben, vagy rádiós... Nem tudom.

ezt lelkiismereti alapon felvállalhatja. Tehát magát a fegyveres részt kerüülik.

 

de, mondom ismét, NEM vagyok biztos ebben.

 

Vannak dolgok amiket az ember komolyan vesz.

Pl. Erős dohányos vagyok tudom, hogy méreg, és belefogok dögleni. Olykor olyan erővel tör rám a kényszer, hogy azt mondom magamnak, ha most meg is döglök akkor is rágyújtok.

Viszont! Ha az utcán valaki cigit kér, annak nem adok. Mert tudom, hogy méreg, és nem járulok hozzá a halálához, még akkor sem, ha magamról tudom milyen k. Nagy kényszer a dolog. Mondjuk nem is kéregetek én se. Még börtönbe se kértem senkitől, inkább napokig szenvedtem. Míg össze nem jött egy üzlet, amiből dohány lett.

Tehát elvek, és azokat az ember komolyan veszi.

 

Hát még a hit, és vallás dolgait.

ezért van az, hogy sokan inkább vállalják a veszélyt, és akár a feltételezhető halált is, mert nem fogadnak el vért.

Vay inkább börtönbe meg, de nem fog fegyvert.

Lojális marad a hitéhez, és ahhoz az Istenhez akiben hisz. 

 

És megkent csak odalyukadok ki, hogy felnőtt ember tudja mi a tét, tehát dönt, hogy mit fogad el, mi az ami mellett állást foglal, és cselekszik, vagy akár nem cselekszik.

Istene, és hite mellett.

Előzmény: Ayrton64 (166439)
Nosimocsi Creative Commons License 27 órája 0 1 166441

Pedig ott is ütgeted ahol kell. :)

Vagyis az értelmezés, és a az eredeti szöveg. azaz helyesebben mindig a legkorábbi fellelhető szöveg, mivel az áll közelebb az eredetihez.

 

Szóval ilyenkor a szótárak.... Már ha az ember a tartalom jelentésére kiváncsi, és megakarja érteni, hogy mi az üzenet. :)

 

Táhát zörgessetek és megnyittatik. Ami leginkább abban van, hogy az ember folyamatosan keres, kutat, tehát zörget, kopogtat, mert kiváncsi, és érdekli. Ezekre a zörgetésekre, kutatásokra pedig a megnyitás maga a válasz, és ilyenkor adott nyelv a kucs.

 

aztán a kapott eredményt, vagy eredményeket, az ember vagy elfogadja, vagy nem. ennek persze része az is, hogy merre indult el, milyen korábbi ismeretei vannak, és a saját kis jelleme, egója befolyásolja hogy mit ért meg, mit hajlandó elfogadni.

 

a mi nyelvünk pedig igen tág értelmezések ezt hordoz, szellem, mint a fehér lepedő lebegő ilyesztgetős. szellem mint valami entitás személy. Vagy szellem, mint gondolati, irány vagy cél. Vagy akár szellem mint egység, vagyis szellemiség.

 

G5216 ὑμῶν (hümón)
tiétek, a ti …-tok/tek/tök
Az elöljárók megváltoztathatják a jelentését, pl. tőletek, közületek stb.

Etimológia: G5210 birtokos esete

 

G3648 ὁλόκληρος, ον (holoklérosz, on)
minden részében (szellem, lélek, test) ép, teljes, sértetlen

Etimológia: G3650 + G2819

 

G4151 τό πνεῦμα, -ατος (to pneuma, -atosz)
1) szellem: Isten (Jn 4:24a), (a Szent) Szellem, (az emberben levő) szellem,
2) szél, fuvallat (Jn 3:8a)
3) lélegzet, lehelet (2 Thess 2:8)
4) szellemi lény
5) kísértet (Luk 24:37, 24:39)

Etimológia: G4154

 

ez egy általános vallási szótárból való, így nem tartalmazza azt, hogy szellemiség, tehát gyülekezete értendő.

Mivel a a legtöbb keresztény vallás a háromsg tételben hisz, és hiszi, hogy Isten szelleme az emberben lakik, vagyis úgyértve, hogy Isten szelleme, ami entitás tehát személy, lakik az emberben.

De, maga a szavak közlése, vagyis gondolat arra mutat,hogy a a TI  váltok (tehát gyülekezet) szellmisége.

 

És persze, hogy nem értenek egyet az emberk. :)

Nem véletlen. 

Az írás volt ihletett, nem pedig a forditások, Vagy akár betoldások. ahán fordítás annyi értelmezés. És itt persze az átértelmezést értem.

ezzel együtt a tévedhetőséget, vagy szándékossságot.

Mint ahogy én is tévedhetek az értelmezésben. :) viszont így belefér abba amit hiszek.

 

Előzmény: Ayrton64 (166440)
Ayrton64 Creative Commons License 28 órája -1 0 166440

"Amit idéztél is, hogy szellemetek. ez az én olvasatomban, ahogy ebben a károli forditásban is van. A gyülekezet re mint egységre vonatkozik Tehát a ti egész valótok."

Látod? Még ebben az "apróságban" sem tudunk megegyezni, hogy ez az idézet PONTOSAN hogy van.

Én most Csia Lajos fordítását idézem:

 

"Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül őriztessék meg Urunknak, a Krisztus Jézusnak megjelenésére (megérkezésére)."

Látod? Ttt ilyen világosan van írva: "szellemetek, lelketek és testetek". Te meg ezt így egészíted ki:

"A lelketek, mint az egyénre vonatkozó, többes szám, tehát lelketekre, és kiegészitve, hogy nem csak a szellemiség, tehát lelkiség vonzatában, hanem a testi vágyakat érintően is."

 

Röhelyes süketelés vagy siralmas torzítás? Vagy értelmezés? Borzalom!!!! Ez valami költészeti óra? Vagy most kezdjük el elemezni az eredeti szöveget, hogy vajon ott van-e benne ez a "szellem, lélek, test" hármasság? Mert - úgy tudom - Csia fordítása jobb mint Karolié. Ez megint ugyanaz a jelenség, amit már régen feledeztem. 

 

Felfedeztem, hogy Biblia nem is létezik. Legalábbis Újszövetségi Biblia. Ha pedig a fordítások is ennyire bizonytalanok, akkor hogyan lehet ihletett??

Előzmény: Nosimocsi (166437)
Ayrton64 Creative Commons License 28 órája -1 0 166439

"És visszafelé is így vagyok. Vagyis ha tévedek, és maga az ügy nem olyan komoly, akkor nem írok külön levelet, nem keresem meg azzal, hogy igazad volt."

 

Ebben egyetértek. Igen, ha maga az ügy nem olyan komoly. De ha emberek teszik fel rá az életüket, - például elutasítják a a civil szolgálatot és ezért börtönbe kerülnek és hosszú ideig priuszuk lesz - akkor az ügyet nem lehet elbagatelizálni, hanem igenis bocsánatot kell kérni.

 

Előzmény: Nosimocsi (166438)
Nosimocsi Creative Commons License 29 órája 0 1 166438

W.T ahogy indult és amivé lett.

Nagyban gyanitom, hogy az egykori C.T.R. Fő testvért (sőt, akkoriban még pásztor előttaggal) a mai gondolkodásunk szerint ki is közösitenék. Vagy legalább is jó párszor figyelmeztetnék, hogy ezzel, vagy azzá a dolgaival hagyjon fel.

Ahogy az első századi felekezeteknek is volt egy felkészülési idejük, úgy a később alakult irányzatoknak, vagy megújjulásoknak is van egy fejlődési idejük.

 

Jól látható, mikor Jézus a jelenésekben üzen is hét gyülekezetnek, hogy változtassanak álláspontjaikon.

Vagy más helyzetekben, mikor kiigazítás szorulnak gyülekezetek, vagy emberek. Pl. Búzditás formájában helyes útat mutatva nekik.

 

Más, de azért témához...

Egy törvékönyvben, x paragrafus, y bekezdés érvényessége. Majd később x paragrafus törlése, változása, vagy akár bekezdés, és alpontok esetében maga a törvényt létrehozó szerv közléseket, közlönyöket ad ki, erre szükség van a pontosítás miatt, mert szabályzat és törvény.

 

Vissza.

Egy W.T. Kiadvány J.t. Kezeléésben, nem törvény. ezek publikációk, aktuális idő, és gondolkodás eredményei.

s bizonyára a komolyabb tévedéseikről lehoztak valami közlés félét, nem egységesre gondolok, mint kis füzet amiben felsorolják mikor miben tévedtek. :) hanem valahol valamelyik cikk-Ben javitást. 

vagyis ahogy említettem is valami változás történik a fogalmazásban...

.

Mint magánember sok esetben nem várom el, hogy valaki idejöjjön, vagy más úton megkeressen, és azt mondja, tévedtem. beérem magával a változással ami a korábbi helyzethez viszonyítva történt, Vay történik.

És visszafelé is így vagyok. Vagyis ha tévedek, és maga az ügy nem olyan komoly, akkor nem írok külön levelet, nem keresem meg azzal, hogy igazad volt.

Bár ez változó, egy jó barát esetében, lehet elsütök valamit, bocsesz a kabátgomb miatt! igazad volt. Megjegyzem, egy jó barát hozzám hasonlóan nem is vár el ilyesmit.

Máskérdés, a sértés, vagy akaratlan megbántás, azt megkövetem, és el is várom. De, ilyen esetekben is olykor beérem a szándékkal, és nemhagyom hogy ki is mondja. Mielőtt elkezdené, azt mondom, hagyjuk! :)

Vagy forditva persze. :) egy barátom se várja el hogy megalázzam magam bocsánatkéréssel. vagy hasonló.

No, de ez az egyének müködése.

 

Egy szervezetnél, felekezetnél. a cikkek irói, bár megnézik a korábban hasonló témában kiadott cikkeket, és ha szükséges változtatnak a megfogalmazáson. De, azt is vegyük figyelembe, hogy ezen cikkek mindig aktuális kérdéseket dolgoznak fel, és maga a kiadvány terjedelme nyomdailag behatárolt. Nincs lehetőség kitérőkre, hogy az X év, Y szám, v. oldalon közölt cikkünkben a következő változás történt.... stb.

egyszerűen az aktuális nézetet fogják közölni.

És ha a korábbi cikk tartalmazott is időpontot, és az em gyere be, akkor a következő cikk modósul, arra, hogy közel. :)

Szóval a kiadványok nem törvénygyüjtemény, é nem közlöny. :)

 

Előzmény: Ayrton64 (166436)
Nosimocsi Creative Commons License 29 órája 0 1 166437

2Tim 3:17 Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

 

1Thess 5:23 Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

 

Amit idéztél is, hogy szellemetek. ez az én olvasatomban, ahogy ebben a károli forditásban is van. A gyülekezet re mint egységre vonatkozik Tehát a ti egész valótok.

A lelketek, mint az egyénre vonatkkozó, többes szám, tehát lelketekre, és kiegészitve, hogy nem csak a szellemiség, tehát lelkiség vonzatában, hanem a testi vágyakat érintően is.

 

Nincs itt szag. :)

 

Viszont azt jól gondolod, és érezni is az irásokból, hogy a korai kereszténységben, már úgy hitték, hogy közel a vég ideje.

 

Minden hivő, legyen az akármilyen felekezet tagja, hiszi hogy közel a vég, és még az ő idejében az meglessz. Én is hiszem. :) Mert maga a Biblia eddig megismert részei, erre mutatnak rá.

Tévedhetek, és tévedhet velem egyetemben miden más felekezet tagja aki ezt hiszi.

No, de erről is szól a hit, hogy az ember várja az Isten nagy napját. Várom, mert hiszem, hogy a jelen gonosz, és rossz dolgok ezen időszak után megszünnek, és végre beköszönt az amiről a próféciák is szólnak, hogy Maga Isten lesz az emberekkel, ki terjeszti az Ő sátrát, azaz uralmát a földre.

 

J.T. És velle egyetemben pár felekezet, bár eltérő időkre, de számolgattak bizonyos lehetőségszerinti végidőket.

És ezt publikálták is.

elég lett volna arró beszélni, hogy közel, és nem pedig naptári dátum. :) 

 

De nyilván közel van az idő!

És sokaljuk az eltelt időket, apostolok csontjai már porladnak, és még mindig sehol semmi.

 

Jóel 2:13 És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt.

 

2Pét 3:9 Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr értünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.

 

Előzmény: Ayrton64 (166435)
Ayrton64 Creative Commons License 29 órája -1 0 166436

Még egyszer visszaolvastam, amit írtál és egy új oldalról nem tetszik, amit írtál. Ezt írtad:

 

"Maga a tény, hogy változások történnek a fogalmazásban, és nem ragaszkodnak a korábbi kijelentésükhöz, már egy elismerés, hogy valamit rosszul gondoltak, tehát tévedtek."

 

Hát ez bizony nagyon gyatra elismerés!! Annyira gyatra, hogy a legtöbb Tanú észre sem vette. De hát ugye ez a lényeg, nehogy észrevegyék. Ráadásul te is megéred a pénzed, ha ilyen gyatra elismerést még dicsérgetsz is!! Erről magadról állítasz ki bizonyítványt. hogy a civil életben te sem ismered el hangosan és érthetően, ha valakinek, veled szemben igaza volt. Ha tévedésüket hangosabban és nyilvánvalóbb módon ismerték volna el, akkor leesett volna a korona a fejükről? Vagy talán a legfontosabb annak az illúziónak a fenntartása, hogy egyáltalán korona van a fejükön?

 

 

 

Előzmény: Nosimocsi (166431)
Ayrton64 Creative Commons License 30 órája -1 0 166435

"1Thessz 5,23  Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, egész valótokszellemeteklelketek és testetek, feddhetetlenül őriztessék Urunknak, a Felkent Jézusnak megérkezésére."

 

Amúgy a fenti idézetnek is valamiféle csődszaga van. Te persze ezt annak a hármasságnak a bizonyítására használod, amelynek képe maga az ember. Ha Isten ugyanis háromságos, akkor az embernek is valamiféleképpen annak kéne lennie. Első olvasatra ez az idézet erről szól. De mért mondom, hogy csődszagú? - Azért, mert ez egy reális levél az első századból, amit Pál apostol reálisan létező hús-vér embereknek írt. - És mit írt? Mit kívánt nekik? - Képtelenséget!! - Hogy a testüket is őrizzék meg Jézus megérkezéséig. Tehát ez az idézet azt is bizonyítja, hogy az első században az apostolok meg voltak győződve arról, hogy "nem múlik el a nemzedékük" (ennyiben hasonlítottak JT-hez). - A fentiek következtében már azt sem látom bizonyosnak, hogy az Újszövetség könyvei egyáltalán ihletettek. Ugyanis a "teljes írás Istentől ihletett, stb. stb." (2 Timoteus 3:16) még az Újszövetség kanonizálása előtt íródott, úgyhogy a "teljes írás" alatt csak az Ószövetség érthető.

Előzmény: c.istvan (166433)
Ayrton64 Creative Commons License 2 napja 0 1 166434

Nem tudom megérteni, hogy normális, magyar nyelven megfogalmazott kérdésekre miért nem lehet idézetek nélküli, magyar nyelven válaszolni ... de azért a választ köszönöm. Nem akarok ebbe belekötni meg okoskodni rajta, mert tudom, hogy úgy hiszed, hogy a Szentháromság egy titok, mely emberi ésszel és logikával teljes mértékben nem magyarázható. De én akkor sem tudom elképzelni, hogy ha Isten szellemszemély, ugyanakkor a Szent Szellemre azt mondjátok hogy Isten szelleme, akkor miben áll a különbségük? Hiszen mindketten szellemek és mindketten személyek és ráadásul a Szentháromság keretében még valami misztikus egységben is vannak. Ez teljes mértékben felfoghatatlan, ugyanis még az "ABC első betűjét, a "szellem" szót"" sem tudjuk felfogni még soha nem láttam szellemet, a neutrínót bonyolult és drága műszerekkel ki lehet mutatni, sőt most Genf mellell az LHC-ben

 

https://home.cern/science/accelerators/large-hadron-collider

 

még a Higs bozont is, de korunkban (nem a Biblia korában) szellemről csak ezoterikus meg horror irodalomban olvastam.

Előzmény: c.istvan (166433)
c.istvan Creative Commons License 2 napja -1 0 166433

Kedves Ayrton. Az előző (166422*) kérdést azért tettem fel mert a 166413 (15) hsz-ban feltett kérdéseid nagy részére voltak már válaszok a régebbi hozzászólásaimban.

Viszont mintha egy sem lett volna.

Ez pedig annak lehet a jele, hogy nem Isten akarata szerint történtek a dolgok.

Isten akaratából a kérdésben* foglalt módon, az üdvözülés után lehet eljutni az igazság ismeretére, a Szentszellem vezetése által.

Különben csak emberi tudakolózás (nyelvészkedés, logikázás van) ....

 

Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette. 

Mivel ez is írva van:  Jn.4:24a  Szellem az Isten...

Az ember is szellem teremtmény (ahogy az angyalok is)

Az Isten szó egy olyan létezőre (entitásra) kifejezés, Akinek önmagában van élete, és a Szellem személye szellem testben él, és van lelke:

Mát. 12,18  Ímé, az én szolgám, akit választottam; az én szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét leli; Szellememet adom reá, és ítéletet hirdet a pogányoknak.

 

szellem (a) személy (és a) személyisége a lélek, az pedig az akarat, érzelem, érzékelés, értelem, tudat (emlékezés) hordozója (helye, központja) - amit a tudomány az agyról feltételez.

De ez csak a fizikai világunkra lehet érvényes, itt erről már olvashattál:

http://docplayer.hu/25152562-A-mennyorszag-letezik.html#show_full_text  

 

Az ember szellem-személye hústestben él (lelki test is az igékben) a fizikai világnak megfelelően, és van neki lelke (személyisége).

 

Némelyek az embert (csak) testnek tartják (Nosimocsi is, a szervezet hitetésére), némelyek embernek tarják a testet és lelket ...

A Bibliában pedig ez van megírva:

1Thessz 5,23  Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, egész valótokszellemeteklelketek és testetek,

feddhetetlenül őriztessék Urunknak, a Felkent Jézusnak megérkezésére.

 

" Akkor az emberi személynek van szelleme is meg lelke is? Ez már önmagában teljesen felfoghatatlan. " - Felfogtad-e már? 

Látod-e, hogy a Biblia szerint az ember személye a szelleme, hústestben él és van lelke (személyisége)

 

Ja, hogy még ezzel is probléma van: " Ráadásul a szelleme visszatér Istenhez? Aztán a lelkével mi lesz? "?

Hát ez van megírva:

Préd. 12,7  Mielőtt a por földdé lenne, mint azelőtt volt; a szellem pedig megtérne Istenhez, aki adta azt.

/Zak. 12,1  Az Úr Igéjének terhe Izrael ellen. Így szól az Úr, aki az egeket kiterjesztette, a földet fundálta, és az ember kebelébe szellemet alkotott:/

A lélek pedig együtt van a szellemmel (személyiség a személlyel):

Héb 4,12  Mert az Isten Igéje él és hatékony, élesebb bármely kétélű kardnál, és elhat a léleknek és szellemnek, az ízeknek és velőknek széjjeloszlásáig, megítélni képes a szív szenvedélyeit és gondolatait. 

Ez a széjjeloszlás meg is történik, amikor az ember-szellem újjászületéssel üdvözül, de a lélekkel (és a testel sem) ez nem történik meg: 

1Pt 1,8  Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek

9  mert elértétek hitetek céljátlelketek üdvösségét. (megmenekvését)

A test megmenekvése az első feltámadáskor vagy (az akkor élő krisztusiak) romolhatatlanságba való elváltozásakor lesz: 

1Kor 15,52  Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk.

 

Ha nem vetted volna észre a szellem az az Én. (Persze azt is látnod kellene, hogy az ezótériás hasonlatod helytelen)  

 

Akkor még a Szentszellem:

Ésa. 48,16  Közelegjetek hozzám, halljátok ezt, nem szóltam eleitől fogva titkon! Mióta ez történik, ott vagyok! És most az Úr Isten(1) engem(2) küldött, és az Ő Szellemét(3). 

1 - az AtyaIsten, minden szellem Atyja (Akit ember soha nem látott, sem hallott)

2 - az Atya egyszülött Fia, Izrael Istene, Atyja és Szentje, Teremtő (Jézusban hústestet öltött, megváltásunkra, Akit láttak és hallottak is) 

3 - a Szentszellem, Aki az Atyától származott, a Teremtőnek segédkezett, életre keltette az embert  és más feladatokra elkülönitett, kiválasztott és felkent Szellem: 

Péld 8,24  Mikor még nem voltak mélységek, megszülettem, mikor még nem voltak tele a források vízzel.  

25  Mielőtt a hegyek helyükre kerültek, a halmok létrejötte előtt megszülettem; 26  amikor még nem alkotta meg a földet, a rónákat, még a világ legelső porszemét sem. 

 

A külön kérdésedre pedig itt a válasz:

4 Móz. 27,16  Az Úr, a minden test szellemének Istene, rendeljen férfiút a gyülekezet fölé.

Zsid. 12,9  Aztán, a mi testi apáink fenyítettek minket és mi becsültük őket; avagy nem sokkal inkább alávetjük magunkat a szellemek Atyjának, és élünk!

Látod-e már a választ, erre: " A Szent Szellem pedig Isten szelleme ....... "

Igen, mert az AtyaIstené minden szellem a természetes és a szellem világban is.

Jó éjt.

 

Előzmény: Ayrton64 (166413)
Ayrton64 Creative Commons License 2 napja -1 0 166432

"Azok, akik a J.t. harangozásra eladták mindenüket, és bedobták a közösbe, hasonlóak ehhez az ananiáshoz. Nem tiszta szándék mozgatta őket. azért adták be, mert elhitték, hogy valóban itt a vég, és cselekményükkel talán megválthatják maguknak a helyet.

erről beszélek. vagy legalább is eddig s erről beszéltem. :)"

 

De hát ez miért baj? Talán nem mindenki üdvözülni szeretne? Ha biztosan nem üldvözülhetne, akkor miért hozzon olyan erőfeszítéseket, melyek kellemetlenek? Hiszen a buta ember a pillanatnak él. Az okos viszont hosszútávon kalkulál. Ha az örök élet van kilátásba helyezve, akkor talán létezik olyan érték, melyet nem kéne odaadnia annak, aki ebben biztosan hisz?

 

"Maga a tény, hogy változások történnek a fogalmazásban, és nem ragaszkodnak a korábbi kijelentésükhöz, már egy elismerés hogy valamit rosszul gondoltak, tehát tévedtek."

Tévedni emberi dolog. Nem az a baj, hogy tévedtek, hanem az, hogy hazudtak és azt állították, hogy információjukat Istentől kapták. Ha ugyanis ők Isten szócsövei, akkor kitől mástól kaphatták volna? Ha azt mondanák továbbra is, hogy ők Bibliakutatók, akkor nem lehetne ez ellen szólni semmit, sőt még tévedéseik ellenére is tiszteletre méltó emberek lennének. Egy kutatónak ugyanis joga van tévedni.

"És most mutass nekem olyan felekezetek amelyik hajlandó és képes is, a korábbi kijelentésein változtatni, vagy elismerni tévedhetőségét."

Mutatok: www.churchofgod.hu

Pár évvel ezelőtt feltettek egy írást (Virágzik-e a fügefa). Átolvastam, és egy hibát találtam benne. Nem helyesírásit, hanem bibliai-logikait. Írtam a honlap gazdájának, és elismerte hibáját és írását KIJAVÍTOTTA. Ugyanez a személy már jó régen (egy teljesen szokatlan bibliaértelmezést alapul véve - olvasd el az "Izrael háza és az elveszett 10 törzs" c. írásukat - segítségével megjövendölte, hogy a végidőkben háború lesz az USA és Európa között. Akkor én ezt kinevettem, mert annyira abszurdnak tűnt. Megigértem neki, hogy ha ez bekövetkezik, akkor az ő közösségükbe (mint a legigazabb keresztény közösségbe) fogok belépni. Az eseményeket elnézve - tekintettel az USA és Európa között dúló gazdasági háborúra - ez a forgatókönyv már nem valószínűtlen. Ennek ellenére ők mégsem mondják, hogy ez a jövendölés isteni eredetű. Ők csak a Biblia próféciáin, az ókori államok történéseinek korunkra való kivetítése alapján, logikai úton jutottak el ehhez a jövendöléshez. Nekik bizony joguk lenne tévedni - de egyenlőre ennek a fordítottja látszik.

Előzmény: Nosimocsi (166431)
Nosimocsi Creative Commons License 2 napja 0 1 166431

Had mutassák egy Bibliai példát.

Apcs 5:1 Egy ember azonban, névszerint Anániás, Safirával, az ő feleségével, eladá birtokát.

ezt a történetet biztos ismered, és sokan ismerik

 

Miről volt itt szó?

ananiás és felesége nem öszinte szívvel adta amije van. ezt fel is hozta neki Péter. Elég lett volna az amit adsz, nem kell hazudozni. Mivel Istennek hazudtál meghalsz.

Megjegyzem ez is egy Istenitélet, tehát ananiás és felesége nem fog feltámadni. Mert nem Péter ölte meg őket, hanem Isten ereje végzett velük.

 

Szóval ki súgott Ananiásnak, hogy add el mindened!? 

Senki nem súgott neki, de úgy gondolta, hogy két esélye játszik. 1. jó keresztény vagyok mindent oda adaok. 2. Ha mégsem jön be a végitélet, akkor legyen mihez nyúlni.

 

Azok, akik a J.t. harangozásra eladták mindenüket, és bedobták a közösbe, hasonlóak ehhez az ananiáshoz. Nem tiszta szándék mozgatta őket. azért adták be, mert elhitték, hogy valóban itt a vég, és cselekményükkel talán megválthatják maguknak a helyet.

erről beszélek. vagy legalább is eddig s erről beszéltem. :)

 

Hogy aztán, mennyi a súgás, és ráhatás abban amit emlitesz. Nem tudom, és nem is akaró megitélni.

lehet, hogy volt, vagy történt ilyesmi, és az is lehet hogy közé sincs a dologhoz, hgy példákat hoznak fel.

te látsz ebbe súgást, és hátsószándékot.

 

Amúgy pedig ha már eladta, és bekötözött, akkor hozott egy döntést. a döntése pedig az, hogy odaszenteli magát adott felekezetnek. Mivel pedig döntést hozott, akkor maradjon is ott, mert magára nézve hozott döntést.

Vagy ha okosabb, akkor tegye letétbe azzal a kikötéssel, ha dec 1O-ig nem jön el a vég kérem vissza. így korrekt. 

Nah, de ilyet nem mernek, mert akkor rögtön világos, hogy kételyei vannak, és nem öszinte stb... :)

 

.

 

Ami pedig a szövegek változását illeti.

lehet sokan örülnének egy folyamatos kiegészitésnek, kiadványoknak, amiben J.t.-k nagydobra verik, itt és itt tévedtünk, most mást mondunk.

Maga a tény, hogy változások történnek a fogalmazásban, és nem ragaszkodnak a korábbi kijelentésükhöz, már egy elismerés hogy valamit rosszul gondoltak, tehát tévedtek.

 

És most mutass nekem olyan felekezetek amelyik hajlandó és képes is, a korábbi kijelentésein változtatni, vagy elismerni tévedhetőségét.

Nem igazán fogsz találni. 

 

Előzmény: Ayrton64 (166428)
Ayrton64 Creative Commons License 2 napja -1 0 166430

Még egyszer: milyen ellózásról beszélsz?

 

Én a saját írásmból idéztem egy részletet.

 

https://jehovatanui.blog.hu/2011/09/03/gondolatok_az_1914_es_nemzedekkel_kapcsolatban

 

De most egy hosszabb részletet idézek:

 

Tegyük egymás mellé az Ébredjetek! c. folyóirat 1995. október 22-ei számát és az 1995. november 8-ai számát. Lapozzunk mindkettőben a 4. oldalra, és alul olvassuk el azt, „Amiért az 'Ébredjetek!' kiadásra kerül.” Az októberi számban, és egyben minden korábbi számban ezen a helyen a következő mondat olvasható: „Ami a legfontosabb: ez a folyóirat megerősíti a bizalmat a Teremtő azon ígérete iránt, amely szerint egy békés és biztonságos új világ jön létre, mielőtt elmúlna az a nemzedék, amely tanúja volt az 1914-es eseményeknek.” A november 8. számban (és feltehetőleg majd minden későbbi számban is), ugyanez a gondolat már így kerül megfogalmazásra: „Ami a legfontosabb: ez a folyóirat megerősíti a bizalmat a Teremtő azon ígérete iránt, melyet egy békés és biztonságos új világra tett, amely hamarosan felváltja a dolgok jelenlegi gonosz, törvénytelen rendszerét. -- Miért ez az eltérés? A Teremtő változtatta meg az ígéretét? -- Nem. A 'hű és bölcs rabszolga' változtatta meg a Teremtő szavainak az értelmezését.

 

Látod? Ez az általad feltett link nem az egész igazságot mondja el, csak a kékkel jelölt részt. A zöld részt már elfelejtették.

Előzmény: Nosimocsi (166427)
Ayrton64 Creative Commons License 2 napja -1 0 166429

Mi az ollózás? Nem hiszed el, hogy az 1970-es években még a csapból is azt folyt, hogy Ádám teremtése óta letelik a 6000 év, és ezért rövid az idő??? Nem hiszed el, hogy az összes Ébredjetekbe ez a hamis prófécia volt írva?

Előzmény: Nosimocsi (166427)
Ayrton64 Creative Commons License 2 napja -1 0 166428

"Át is ültetném ezt a ki csap be kit? Dolgot a vallásra.

Tehát X.. Egyház, felekezet, azt módja itt a vég gyerekek! Készüüljetek.

Mondta egy szóval is,hogy ad ell amid van, mert Isten ezt várja el tőled?

szerintem nem."

 

Ez nem így van. Az X Egyház nem azzal kezdi, hogy "itt a vég", hanem rafinált módon olyan dolgokkal kezdi, AMIK VALÓBAN IGAZSÁGOK!! Sok igazságot tálal a "páciens" elé, hogy aztán a "páciens" rákötődjék úgy, ahogy a kabítószerre szokás. Majd amikor már kialakult ez a kötődés, akkor mondja, hogy "itt a vég". De még ekkor sem mondja ki, hogy "add el mindenedet", hanem csak sugallja, olyan pozitív példákat hoz fel, hogy "xy testvér milyen buzgó, mert lám, eladta mindenét. Úgyhogy a példád amit felhoztál, nem a legszerencsésebb.

Előzmény: Nosimocsi (166425)
Nosimocsi Creative Commons License 2 napja 0 0 166427

Most, hogy elkezdett esni, abbahagytam a keritést...

Rá is kerestem arra amit emlitesz.

https://wol.jw.org/hu/wol/s/r17/lp-h?q=Teremt%C5%91+azon+%C3%ADg%C3%A9rete+ir%C3%A1nt&p=par&r=occ 

 

Én ezt nevezem ollózásnak. :)

a folyóiratok, vagy egyéb kiadványaik, bár egy szellemiség közvetitenek, nincs akkora kohézió bennük, és kontextus mint a bibliában.

A Biblia arról ismeretes, hogy lehet az idézeteket összefúzni, ha téakör megegyezik, és attól negyszerű, hogy van is több mint 2OOOOO, kereszthivatkozás a vesék közt.

 

ez a az un. Konkordancia nem érvényes kiadványokra, vagy folyóiratokra. Bár igyekeznek azokat egymás aépiteni, mégsem valósítható meg.

Tehát az, hogy x helyen elhangzik egy gondolat, nem érvényes egy másik Y helyzetű témához.

Tehát ollózásnak tekintem.

 

 

Előzmény: Ayrton64 (166419)
Ayrton64 Creative Commons License 2 napja -1 0 166426

"száz éves dolgokat emlegettél, de vegyük az legutóbbit, valamikor 1975-ben volt? Nem tudom"

Nem emlegettem száz éves dolgokat. Amit említettem, az 1975-ben volt. Nem említettem a régebbi szélhámoskodásokat sem, amikor a testvéreket kiközösítették és meghurcolták azért, mert termelő szövetkezeti tagok lettek, vagy a szakszervezet tagjai (mert a szociban minden munkavállalónak annak kellett lennie). Te erről nem tudsz. Még 1989 után is olyan helyzet volt, hogy a fiatalok inkább börtönbe mentek, csakhogy az apjuk ne veszítse el "kiváltságait" csak azért, mert a fiatal a fegyverfogás helyett civil szolgálatot vállalt. Pedig a civil szolgálat direkt azért lett kitalálva, hogy a fegyverfogást elutasító keresztényeknek kedvezzenek. Ezeket az őrültségeket nem az egyszerű tanú találták ki, hanem ez jött le a vezetőségből, USA-ból.

"Most akkor Jónás próféta, vagy szemét hazudozó? :)"

Isten egy pontos definíciót adott arra, hogy ki a hamis próféta. Ennek a definíciónak az alapján Jónás igenis hamis próféta volt. A "szemét hazudozóra" Isten nem adott pontos definíciót. Úgyhogy ez csak az én véleményem. Jónás hamis próféta volt, de nem volt hamis hazudozó. Az Őrtorony vezetősége viszont valószínűleg az volt, mert nem hiszem, hogy álmukban kaptak utasítást Istentől arra, hogy mondják az 1914-es hazugságot. Úgyhogy ezt az egész értelmezést ők találták ki, és ahelyett, hogy becsületesen megírták volna a valóságot, miszerint "ez a mi értelmezésünk", azt hazudták, hogy a Teremtő igérete.

Előzmény: Nosimocsi (166420)
Nosimocsi Creative Commons License 2 napja 0 1 166425

a csaló és áldozat.

Nyilván vannak vétlen, és szellemileg visszamaradt emberek. Nem ezekről beszéltem. Bocsi.

 

Történt egyszer velem régen egy eset.

Menek kocsival az úton. Egy ember ott áll a kocsija mellett, külföldi rendszám, és integet.

Megállok, hogy segitsek.

Benzin kéne neki, mondta tört magyarsággal. Mondom neki, hozok, vagy elviszlek.

Finoman kibeszélte magát, hogy neki nem pár liter kéne, mert nincs pénze, elfogyott, hanem neki hazáig kéne benzin.

aztán elő is kapott némi aranyat, hogy azoktól megvállna jutányos áron.

Nah! Itt van a csalás kérem, ami nekem ott nem tünt fel. Viszont! Lényeg a lényegben, hogy bennem pedig feltámadt a kapzsiság, és arra gondoltam. Íme ez a tag megvan szorulva, és jól átbthatom ha bagóért megveszem az aranyát.

Még is vettem! :D

Beakartam csapni, mert kapzsi lettem. aztán mikor bevittem a zaciba a cuccot körberöhögtek.

Nah, ennyit az én kis történetemről.

Felteszem a kérdést, hogy ki akart becsapni kit? Mert a tag csak feldobott nekem egy labdát, tovább is mehettem volna.

De, én azt gondoltam hogy nagyon jól járok.

 

Át is ültetném ezt a ki csap be kit? Dolgot a vallásra.

Tehát X.. Egyház, felekezet, azt módja itt a vég gyerekek! Készüüljetek.

Mondta egy szóval is,hogy ad ell amid van, mert Isten ezt várja el tőled?

szerintem nem.

A gyülekezetben lévő tag pedig azt gondolta magában. Íme én odaviselkedem magam, megmutatom az Istennek, milyen jó keresztény vagyok. eladók mindent és berakom a közösbe. ez a melldongetős verzió, had lássa mindenki, milyen nagyszerű keresztény vagyok.

aztán amikor nem jön el a várt vég, akkor meg sir, hogy mennyire becsapták. :/

 

Nem tudom ki hogyan a dolgokkal. Egyszerű embernek tartommagam.

Ha alamit egyszer odaadok, és nem kötöm feltételhez, akkor amit adtam jószivvel, öszintén adtam. Ha két nap múlva pedig az ellenségem lessz, a megajándékozott, nem kérem vissza azzal, hogy immár ellenségek vagyunk, add vissza!

Legyen az 1ft. Vagy egy millió, vagy akár a házam.

Persze lehet utólag kicsit bánkódnék, mondván kígyót melengettem, de ahhoz meg jogom van. :)

Becstelen, erkölcstelen dolog. Ajándékot visszakövetelni Kivéve, ha azt valamilyen célból, és kikötéssel adta az ember.

Pl. Itt az autó, ha hozzám jössz feleségül. ha meghiúsult a házasság, akkor azt vissza lehet kérni. Mert kikötéssel lett adva.

 

aztán a pletyka sok mindent mond, aminek nem tudok, és hát nem is nagyon akarok utána járni. Mondatja azt is, hogy x gyülekezetekben a vének arról kampányoltak, hogy adjátok el amitek van, mert itt a vég.

Nem tudom. És nem is nagyon érdekel. ezt meghagyom a pletykálkodóknak. :)

 

szóval, hogy Luther szavaival éljek, aki valami hasonlót mondott, ha tudom, hogy holnap itt a vég, még ma ültettek egy fát.

hasonlóan vagyok én is, gyerekgyártás, épitkezés, Vay más, akár a kötelező havi csekkeim. Kifizetem, mert az a világnak jár. Nem veszek fel hitelt azzá hogy úgyse kell majd megadni. Nem adom el a házam, hogy odaviselkedem magam, és embert, Istent becsapni vággyak.

 

Két felé van annak az  érméneke vn tehát a világ vége harangozásnak, amit x felekezet bejelent, hogy várják, mert szerintük itt a vég.

És a másik fele, hogy ki az aki oda akarja magát viselkedni, mintegy mutogatva, hogy élenjáró keri.

Előzmény: Ayrton64 (166421)
Nosimocsi Creative Commons License 2 napja 0 1 166424

1. Akik a Szent szellem ellen vétkeznek, nem lessz megbocsájtva = ha nincs megbocsájtva, nemlessz neki feltámadás.

Legalább is szerintem teljesenlogikus.

2. A farizeusok, akikre azt mondta Jézus, miként kerültek el a gyehennát? Vagyis sehogy. Tehát nekik sem lesz feltámasztás. Nincs ugyanis értelme. :)

3, vagy ahogy júdást is megemlitettem, mint a pusztulás, vagyis veszedelem fia. Erre hivatkozik Pál is. ez iis logikus számomra, hogy ezeknek sem lessz feltámadás.

4. Vagy azok akik a Biblia történetében Isteni ítélet alatt pusztultak, ilyenek akár Koré és társai, vagy egyiptom, akár a vizözön, és más esetek.

 

Sokat irtam, irhattam volna bővebben is, igyekeztem a tömörségre.

 

Szóval ezen történések, leirások, és kijelentésekre alapozom azon gondolatom,hogy nem lesz mindenkinek feltámadás.

egyrészt mert maga Isten nem fogadja el, nem adja meg nekik az élet ajándékát, másrészt ahogy hoztam is, Jézus is elfog utasítani olyanokat, akik bár hivatkoznak Rá, mégsem ismeri el őket.

Előzmény: llang-ilang (166423)
llang-ilang Creative Commons License 2 napja -1 0 166423

Sokat irtál sokmindenröl, de én kevesebbel is beértem volna. Igy épp azt nem kaptam meg amit kértem. Ami ugye az volt, hogy hol ir rola a biblia hogy nem mindenkit támaszt föl Isten?

 

Mellékes most hogy kik azok akik isteni itélet alatt haltak meg, mellékes hogy "logikailag értelmileg vagy érzelmileg" szerinted mi lenne értelmes, az is mellékes hogy szerintem mi a logikus....nem számit semmilyen okoskodás, csak hogy mit ir a biblia.

 

C István pl ugy hiszi hogy minden egyes embert föl fog támadni, ki életre, ki halálra. És mikor számon kérem hogy -És mely biblaversek alapján gondolod te ezt Pista komám?  Meg is válaszolja, mint tette korábban Csel 24,15,  166396-ben.

 

Ezzel szemben itt vagy te. Áruld el kérlek te is mely bibliaversek alapján hiszed azt hogy nem minden ember fog föltámadni?

Előzmény: Nosimocsi (166408)
c.istvan Creative Commons License 2 napja -2 0 166422

Kedves Ayrton. 

Mielőtt (amikor időm lesz) a nem kevés kérdésedre a Biblia igéiből válaszokat írnák, lenne egy kérdésem: 

Újjászületéssel üdvözültél-e az Atya kegyelmi ajándékát hittel elfogadva, Jézus érdeméért a Szentszellem által?

Szép napot

 

Előzmény: Ayrton64 (166413)
Ayrton64 Creative Commons License 2 napja -1 0 166421

"És ezt a jövedelmet bedobták a gyülekezet kasszájába, és beköltöztek valami bentlakásos formába, mint teljesidejű akármik. Egyrészt hülyék, másrészt hamis csalók."

 

Ez már mindennek a teteje!! Te ezeket az ártatlan, megvezetett, sokszor szellemileg fogyatékos embereket nevezed hülyéknek meg csalóknak? Én teljesen megértem őket. Hiszen az volt nekik mondva, arra voltak bíztatva, hogy az "utolsó időben" csak Isten szolgálatával törődjenek!! Én nem ezeket az embereket ítélem el, hanem azokat a szélhámos gazembereket, akik USA-ból nyomták a szöveget.

Előzmény: Nosimocsi (166418)
Nosimocsi Creative Commons License 2 napja 0 1 166420

Jónás, bár nem akarta be kellett jelenteni Ninive pusztulását.

Mondjuk ez merőben más, mert ott egyenes felkérése volt Istentől.

Viszont Jónás próféciája a városról nem következett be.

Most akkor Jónás próféta, vagy szemét hazudozó? :)

 

száz éves dolgokat emlegettél, de vegyük az legutóbbit, valamikor 1975-ben volt? Nem tudom.

 

Mitől prófécia, és próféta valaki?

J.T.-k ezt mondják, hogy ettől próféta valaki.

https://wol.jw.org/hu/wol/d/r17/lp-h/1001077241 

 

És most ha van időd, energiád, és persze nem osszeollózva. Mutas rá kérlek, hogy legutóbbi, vagy korábbi világvége bejelentésüknél, hol állitják, hogy nekünk Isten pedig azt mondta....

 

Előzmény: Ayrton64 (166419)
Ayrton64 Creative Commons License 2 napja -1 0 166419

"a lényeg az, hogy J.T. Nem állitják, hogy próféták. elismerik, hogy voltak tévedéseik."

Nem ez a lényeg, hogy JT most, a kudarc után mit ismernek el. Másrészről teljesen mindegy, hogy valaki elismeri-e hogy ő próféta, vagy nem ismeri el. A férfi sem attól férfi, hogy elismeri, hogy ő férfi és nem nő, a gyerek sem attól gyerek, hogy elismeri-e, hogy ő gyerek. A próféta azért próféta, mert Jehova nevében jelent be olyan dolgokat, amik még nem történtek meg. 

Tegyük egymás mellé az Ébredjetek! c. folyóirat 1995. október 22-ei számát és az 1995. november 8-ai számát. Lapozzunk mindkettőben a 4. oldalra, és alul olvassuk el azt, „Amiért az 'Ébredjetek!' kiadásra kerül.” Az októberi számban, és egyben minden korábbi számban, milliós példányszámban évtizedeken keresztül ez az állítás jelent meg: „Ami a legfontosabb: ez a folyóirat megerősíti a bizalmat a Teremtő azon ígérete iránt, amely szerint egy békés és biztonságos új világ jön létre, mielőtt elmúlna az a nemzedék, amely tanúja volt az 1914-es eseményeknek.”

 

Olvasod? Ez a Teremtő igérete. Nem a Társulat igérete, nem a Tarsulat írói bizottságának az igérete, hanem Jehova igérete. Ezt az igéretet Jehova nem nekem tette, hanem valaki olyannak, aki ezt LE MERTE ÍRNI. Ez az egyén vagy próféta, vagy egy szemét hazudozó, aki felelőtlenül elnézte, hogy emberek millióit és egy egész generációt vezetett félre. Rosszabb az ilyen, mint Lenin volt, mert ő a kommunizmust nem Isten nevében ígérte, hanem saját "bölcsessége" alapján.

Előzmény: Nosimocsi (166418)
Nosimocsi Creative Commons License 3 napja 0 1 166418

Pletykáktól hangos a világ.

Persze ezze nem azt akarom mondani, hogy maga a gyülekezet vagy szervezet teljesen vétlen. Nem.

És nem csak a pletyka, hanem z emberi hülyeség is nagymértékben bejátszik, és ez az egyéni hülyeség olyan teret kap amit a pletyka fel is kap és megszellőztet. 

 

Az hogy mit állítok rólad, az egy dolog. Lehet igaz, vagy hamis. A lényeges, hogy mit állítasz Te magad. És ez mennyire bizonyitható.

https://wol.jw.org/hu/wol/d/r17/lp-h/1101989228?q=Jehova+tan%C3%BAi+nem+pr%C3%B3f%C3%A9t%C3%A1k&p=pár 

 

Tehát mit állitanak? 

Jehova Tanúi nem állítják magukról, hogy ihletett próféták. Voltak tévedéseik. Mint Jézus Krisztus apostolainak, nekik is voltak időnként téves várakozásaik (Luk 19:11; Csel 1:6). 

1. Emondják, hogy ők maguk nem ihletett próféták. ezt nyilvánosan kijeentik. Ott van minden nyelven az internetten.

2. Azt is elismerik, hogy voltak tévedéseik, és téves várakozási is.

 

a legtöbb hivő, mindegy melyik felekezethez tartozik, azt mondja hogy igen közel az idő. Várhatóan még napjainkban, azaz a mi életünkben be fog következni a vég. Igaz nem jelölünk meg dátumot, de olykor vannak felekezetek, akik annyira közel érzik, hogy számolgatva tippelnek. És ezzel sincs gond, csak akkor ha azt mondják. Minket az Isten küldött, hogy ezt napra pontosan hirdessük.

Éllelmesebb exjt-s vagy véresebb szájú w.t. Gyülölők elő is kapnak pár cikket, és megpróbálják ráhúzni, hogy bizony az úgy van, és hamis próféták. Tehát a prófétai cimet, ha akarják, ha nem rájuk dobják, majd hamisnak, ítélve mutatják be.

Mondjuk ez engem ne izgat, mert én megszoktam vizsgálni állitásokat, függetlenül a forrásuktól. Majd a vizsgálat után döntöm el, hogy azt elfogadhatónak tartom, vagy sem.

 

És most a hülyékről, vagy a hazugokról...

Igen, voltak, és vannak is szélsőségek. Sajna. :/

Volt, hogy W.T. Világvég várása sokakat arra ösztönzött, hogy eladjuk minden ingatlanukat, és ingóságukat. És ezt a jövedelmet bedobták a gyülekezet kasszájába, és beköltöztek valami bentlakásos formába, mint teljesidejű akármik.

Egyrészt hülyék, másrészt hamis csalók.

Hülyék, mert azt gondolták, hogy a pénz vagy adomány változtat valamit az ő megitélésükön, ha már itt a vég. Isten majd jól megszámolja a manit, és azt mondja, Igen! Joe beadott 1,,2M dollár, tehát zsőlye első sor 2-3 szék a feleségével.

Hüyeség tehát, és nagyfokú hazugság. Istent nem lehet így meghintáztatni, nem ezt nézi. :)

Másrészt mihez is kezdte egy halott világ az anyagi dolgokkal? Ha kétnapmúlva itt a vég, mire lesz jó a pénz? Semmire.

Tehát Joe, egy hazug, és állok csaló, aki úgy gondolta, hogy megveszi magának az előkelőbb helyett. Igazából Istennek hazudott.

aztán nem jött el a várt vég, Joe, pedig most pereskedik, kesereg, mert rájött, hogy van még némi ideje, és már sajnálja az autóját, a független életet. A gatyában ruhangálást a 12Onm házában, és be kell érje egy kisebb szobával, a menzával, és a kulimunkával a szevezetnek.

 

Erre lehet mondani pár dolgot, lehet azt mondani, hogy a szervezett hintáztatta meg Joe-t és a többi hasonlót, így kihasználva őket. És lehet azt is mondani,  Ha a tehén nem áll meg a bika nem hágja meg.

 

Szóval mindenki a maga álláspontja szerint közelíti meg. :)

Aki gonosz, és állok dolgot szeretne látni, azt is fogja észrevenni.

Hasonl ez a gyermek neveléshez, vagyis szüléshez, vagy a jól ismert beiskolázási pletykákhoz is.

 

Mi a lényeg!?

a lényeg az, hogy J.T. Nem állitják, hogy próféták. elismerik, hogy voltak tévedéseik.

Vannak tanúk, akik szélsőségek képviselve, valamit nagyon akarnak bizonyitani, és így kakiba kerüllnek, majd azt megbánják, és tőlük hangos a világ

(nem kikezdeni akarom, csak emlitem, van itt nekünk élő példának Leslie formájában. Aki hosszabb időn keresztül anyagilag is támogatta J.t. Majd  mikor elvált tőlük, pereskedett azért a pénzért amit oda adott korábban, állítólag jószvvel, szándékkal.)

 

a valódi lényeg, pedig az hogy mi mozgatja az embert?

Pl. Az, hogy miért is járunk ide beszéllgetni? :) 

Van aki külldetéstudatból. ami azt jelenti, hogy van egy hite, és úgy gondolja azt a hitet mindenképpen terjeszteni kell, tehát küldetése van, mert az valami előnyt biztosít számára.

És van aki csak a beszélgetés miatt, mint én is. Bár van hitem, és úgy érzem beszélni kell arról, de nem kell megtéritenem, eltéritenem senkit. Nem motivál a jutalom reménysége. Mert valójában nem én teszek bármit is.

Szóval kedvtelés, szórakozás, időtöltés, míg megiszom a kvm. Átgondolok pár valláshoz, hithez kapcsolatos gondolatot, megnézem az irást, és állást foglalok.

Cselekményeim, szavaim nem befolyásolja, csak a személyes meggyőződés, és kedvtelés. :)

 

A biblia tanácsot ad, itt van egy kulcs vers.

1Thess 5:1 Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak nektek;
1Thess 5:2 Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. 

 

1Thess 5:20 A prófétálást meg ne vessétek,
1Thess 5:21 Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok!
1Thess 5:22 Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek!

 

Mindenki előtt ott van tehát a tanács, akinek hite van, az alkalmazza.

Megszüri, megvizsgálja. Ha jó megtartja. Vagy ami gonosznak látszik, attól távol marad.

 

Nem kel ehhez felekezet, az ember maga dönt. dönt az ismerete álltal.

Az ismeret pedig nem mindig teljes, tehát mindig a jelenlegi ismerete szerint fog dönteni. Vagy épp jelleme szerint.

 

Előzmény: Ayrton64 (166414)
Nosimocsi Creative Commons License 3 napja 0 1 166417

Ha rám igaz, akkor rád is.

Sőt! Mindenkire.:) 

 

És ezt nem vagytok hajlandóak elfogadni, pedig ez mégcsak nem is hit kérdése, vagy a Biblia meghhamisitása.

De, volt ez már itt teritéken.

Tévedhetek? Igen.

Tévedhetsz? Igen.

Ő, és a többiek Tévedhetek akár? Igen.

 

szóval, mivel tévedhetünk, az össze megállapitásaink, mint az hogy hazudsz, mert miért ne! simán hazudhatsz, és lehetsz Te az Isten szava ellen, örök kárhozatba tartva, és ha már Te oda mész, másokat se engedsz bejutni az Isten országába.

 

De! Mivel számomra ezek beszélgetések, kedvtelésből, saját örömömre, és némi szellemi tornára. Óvakodom attól, hogy másokat megitéljek, és folyamatosan fenyegessem úgy ahogy Te szoktad meg a többiek. Örök kárhozat meg a többi.

 

Felnőt emberek beszélgetnek. tudják mi a tét. Mindenki a maga is igazsága mellett érvel...

Szóval ha én csüröm-csavarom. akkor Te is csüröd-csavarod.

Ha érted, érted. :) ha nem akko meg hiába csürném tovább, akko se fogod érteni.

Nem vagy elég felnőtt a dologhoz.

Előzmény: c.istvan (166411)
c.istvan Creative Commons License 3 napja -1 0 166416

Mindenki próféta, aki Isten nevében mond jövendőt.  "

Igen.

Viszont a JT nem kevésszer "prófétáltak", de mivel egy sem "jött be nekik", hamis prófétáknak bizonyultak!

Ezért elkezdték tagadni...

Előzmény: Ayrton64 (166414)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!