Keresés

Részletes keresés

Leslie07 Creative Commons License 3 napja -2 0 167176

SZÁMÍT-E, HOGY HONNAN SZÁRMAZIK?

 

 

A beismerten üzleti vállalkozás céljára létrehozott,de vallási szervezetnek álcázott,  Watchtower Inc.(artemiszőrtornya-sátánjehovája Társaság-https://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=151981890&t=9003631- vezető ideológusai arra buzdítják tagjaikat, hogy jól vizsgálják meg, hogy mi kitől ill. honnan ered.

 

 

12 Talán úgy látod, hogy az ünnepek eredetének nem sok köze van ahhoz, ahogyan manapság megtartják őket. Valóban számít, hogy honnan ered egy ünnep? Számít bizony! Szemléltetésül tételezzük fel, hogy meglátsz egy nyalókát az árokban. Okos dolog lenne felvenni és elszopogatni? Dehogy! Hiszen piszkos. Ehhez a nyalókához hasonlóan az ünnepek vonzónak tűnhetnek bár, de tisztátalan helyről származnak. Ha szeretnénk állást foglalni az igaz imádat mellett, hasonlóan kell gondolkodnunk Ézsaiás prófétához, aki erre utasította az igaz imádókat: „semmi tisztátalant ne érintsetek!” (Ézsaiás 52:11)."

 

 

És hozzá a kép, alatta a felirat:

 


"Elszopogatnál egy olyan nyalókát, amelyet az árokból vettél fel?"

A Biblia tanítása 159–160. o

 

Felmerül a kérdés, ha az ünnepnapok eredetét megvizsgálták számtalanszor, miért nem vizsgálták meg

a YHWH név eredetét? Felmerül a gyanú, hogy ezek az ördögpapok tudták, hogy a YHWH pogány istennév volt,

méghozzá a napisten neve , hisz nemcsak az egyiptomi bálványtemplomok oszlopfeliratán található meg, hanem 

az asera szobrokon, Jézabelnek tulajdonított gyúrün, egy amuleten a Hinim völgyében, ahol a gyermekeket szokták 

YHWH-nak a moloknak feláldozni, a napimádó kumráni szekta írásaiban. Egyre több bizonyíték van arra, hogy 

ezek az ördögpapok tudatosan imádtatják jehova tanúival a napistent YHWH, és tették őket Apolyonnak ---aki a mitologia

szerint szintén napisten volt --sáskaszolgáivá jehova tanúit.

 

https://aszazadikjuhblogja.blog.hu/2017/01/28/nyelv_930

 

 

c.istvan Creative Commons License 4 napja -2 0 167175

"Kedves ilang-ilang, kérted hát parancsolj: ....A világ népeihez is elért az üzenet"

Fájdalmasan értetlen vagy István! :)

 

Az apostoli zsinaton lett világos mindenki előtt hogy onnantol a pogányoknak is van meghivójuk nem csak a zsidóknak. Ahogy jakab mondta:

 

Csel 15,17Hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat, és a pogányok mindnyájan. Tehát a pogányokhoz is elért az üzenet nem csak a zsidókhoz. Értsd jól testvérem! :)

 

 

 Kedves Ilang-ilang, nagyon furcsa csürés-csavarási dolgokba bocsátkozol...

Úgy néz ki, azon igyekezel, hogy lerombóld a szavahihetőségemet. Közben a tieddet teszed kockára... és bár mosolyogva értetlennek titulálsz - magadra hull vissza, fájdalmasan, vagy sem...

 

Folytatom  az idézeted amivel kezdted a hsz-odat:

 

Kedves ilang-ilang, kérted hát parancsolj

(" Ugyan mikor állitottam én hogy a világ minden népéhez elért az üzenet?  - 167047 ben való hívatkozásodban, ímeEgy másik topikban volt róla szó miként értelmezték az apostolok egyes ószövetségi próféciák beteljesedésétNézd csak meg itt

" .... ebből idéztem, reagáltam rá és kérdeztem:

Jakab apostol szerint tehát már megtörtént Dávid és Izrael felemelkedése, miért vársz tehát még mindig olyat ami már a mult? A világ népeihez is elért az üzenet-Dávid háza fölemelkedett, izrael birja a népeket. ") - Tehát már ezt is láthattad, hogy nem én találtam ki. Ugye?

Lehet tovább olvasni a167142-ben, hogy ne másoljak többszörösen mindent ide...

 

Ezt azért még ide másolom, mert "bölcsen" kihagytad:  " Közben ugy belefeszültél hogy sokszor Béla mondatait is nekem tulajdonitod

Nem javitalak ki mert nem is törekszel rá hogy megértsd a másik oldal véleményét. " - Nem értem miért kellene megérteni a félremagyarázásokat?

Ha figyelmesen olvastál volna akkor észre kellet venned, hogy az idézetek elé oda írtam kire vonatkozott, és ilyet nem írtál volna: " ... sokszor Béla mondatait is nekem tulajdonitod. " 

De ha már ugy belefeszültél ", akkor mutas rá arra amikor neked tulajdonítottam Béla mondatait, hogy ha tényleg úgy van, az elnézésed kérjem... - Mivel ezt nem tetted meg, akkor ezen állításod is amolyan rágalmazásként csatlakozik az eddigiekhez, nem gondolod?

 

 

Az apostoli zsinaton lett világos mindenki előtt hogy onnantol a pogányoknak is van meghivójuk nem csak a zsidóknak. Ahogy jakab mondta:

 

Csel 15,17Hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat, és a pogányok mindnyájan. Tehát a pogányokhoz is elért az üzenet nem csak a zsidókhoz. Értsd jól testvérem! :) " - Ezekről is volt szó, azért kérdeztem is már rá:

 

Talán már mindenhol hirdet(tet)ik az Úr Jézus Krisztus Evangéliuma? ", mert csak akkor lesz helyes a kijelentésed: " A világ népeihez is elért az üzenet .... stb "

Addig, az amit a zsinatról írtál, kissé mást jelent: " A világ népeihez is  elérhet az üzenet ....  -  Mit gondolsz, jól értve van ez így, vagy?

 

Testvérnek, bár leírtad, nem nevezhetjük egymást, mert az csak a Krisztusban való testvérségre vonatkozhat... 

A hamis dolgok igazolására való törekvésed és az azonbéli igyekezeted, hogy a rólam tett és nekem tulajdonított elmarasztaló dolgok sem bizonyultak valósnak, ezt meggátolják...

Akkor lesz ez valós lehetőség, miután Jézuhoz tértél megmentésre (mert nincs más Szabadító) és a Szentszellem vezetését fogadod el az igazság megismerésére.

 

Ezt őszintén kívánom neked.

Előzmény: llang-ilang (167144)
c.istvan Creative Commons License 4 napja -2 0 167174

"- A téméban lévő fenevad jelét (666-ot) csak a HNA-tól hallottam azonosítani a pápával, ahogy meg is írtam. Más egyházaktól a környezetemben, azóta sem hallottam ..."

 

Hát persze, mert az egykor üldözött egyházak ma már összeborultak a pápistákkal. Akkoriban voltak sokan, és nem csoda hogy nem találkoztál vele hisz nem is kerested, te a HNA ra hegyezted ki magad.

Pedig már az 1400 években Walter Brute föltárta a pápaság és a 666 közötti összefüggést, a pápa antikrisztusságát hirdette amiért a püspök perbe is fogta, miközben Rómában két pápa harcolt egymást ellen a tiaráért. Brute lollard volt nem HNA-s...

-Sir John Oldcastle (kb. 1360-1417) őt szintén ezen állitásáért itéltek halálra. Szintén lollardista volt.

-John Purvey ( 1354-1428)Wicliff barátja

-Luther Márton

-melanchton 

-Amsdorf Miklós (1483-1565)

-Flacius Mátyás (1520-1575)   

És ök csak a 14 századbol néhány próféciamagyarázó akik az antikrisztust a pápasággal és a 666 os számmal azonositják. Az első adventistáig még jópár évet kell várni hogy megjelenjen. Nincs kedvem folytatni a listát...

 

  Kedves Ilang-ilang, ezeket állítod (idézve hsz-om egy részét "- A téméban lévő fenevad jelét (666-ot) csak a HNA-tól hallottam azonosítani a pápával, ahogy meg is írtam. Más egyházaktól a környezetemben, azóta sem hallottam ..." : ): " nem csoda hogy nem találkoztál vele hisz nem is kerested, te a HNA ra hegyezted ki magad. " - Látod, ez sem igaz, hogy a HNA-ra hegyeztem volna ki magam. Tényt közöltem(amit te idéztél, barnával fent bemásóltam) - akkoriban rákerestem a 666-pápa témára és érdekes E.G.W-ra is vonatkoztatva volt.

(Furcsa vagy sem, az említett előadáson, nem volt erről szó - valamilyen cáfolattal sem...)

/Helwig felől is olvastam, de mivel tanulmányt nem volt széndékomban közreadni, megjegyeztem, hogy csak röviden teszem közzé a több évvel ezelőtti tényt... - te pedig ilyesmikbe kapaszkodtál/

Ahogy most is, felsoroltál néhényat azok közzül, akik a 666-os témában megnyilvánultak... 

Pedig már tudtodra adtam, hogy: " De egyáltalán, mit változtatna ez a Leslie által közzétett tényen, miszerint E.G.W. hamis prófétanő a vasárnap (Úrnapján) tartott gyülekezésre (Istentiszteletre) hitette el, hogy az a fenevad jele? "

Krisztus Jézushoz kell az ilyen kutakodásból térni, ami igazolásokat keres E.G.W hitetéseire.

Nagyon hasonlít ez arra, amit egy másik adventista előadáson említettek a Biblia tanulmányozásának fontosságáról. Jézus mondja:

Ján. 5,39  Tudakozzátok az Írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam;

 

Úgy tünt, mintha tényleg, az előadó a tanulmányozásról tartotta volna függőnek az üdvözülést, hiszen nem említette a következő verset:

40  És nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen!

Szép napot.

Előzmény: llang-ilang (167143)
Leslie07 Creative Commons License 4 napja -2 0 167173


— 2 esztendőn át csak vasárnapok voltak, Leslie?

 

Nem , voltak más napok is, hisz nemcsak a zsidók zsinagógáiban hírdettek,ahová körülmetéletlen be sem tehette a lábát,

hanem házanként is megtörték a kenyeret mégpedig minden egyes napot felhasználtak.

 

46És minden nap egyakarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel.

 


Kik hallgatták az Úr igéjét?

 

 

A zsinagógában szombat napon a hitetlen zsidók hallgatták,akik nagy része ellenséges magatartást tanusított, ezért nem lehet

mindenben egy akaraton lévő keresztény gyülekezésről beszélni a szombatnapi zsinagógiai látogatások kapcsán, hisz 

a körülmetéletlen keresztényeket oda be sem engedték. Ez nem a keresztények zsinagógája volt, hanem a hitetlen zsidók zsinagógája. Olyan nehéz ezt felfognod? Az általad beidézett Ap. Csel. 19. fejezete is ezt bizonyítja. meg is szüntek oda járni

a keresztények. Beidézed és el se olvasod a szöveget?

 

Apostolok, 19:8 - Bemenvén pedig a zsinagógába, bátorsággal szól vala, három hónapon át vetekedvén és igyekezvén meggyőzni az Isten országára tartozó dolgokról.Apostolok, 19:9 - Mikor pedig némelyek megkeményíték magokat és nem hivének, gonoszul szólván az [Úrnak] útáról a sokaság előtt, azoktól eltávozván, elszakasztá a tanítványokat, mindennap egy bizonyos Tirannus oskolájában prédikálván.Apostolok, 19:10 - Ez pedig lőn két esztendeig; úgyannyira, hogy mindazok, kik lakoznak vala Ázsiában, mind zsidók, mind görögök, hallgaták az Úr Jézusnak ígéjét.

 

Ott van fehéren feketén, hogy nem hivő keresztények gyülekezése volt a zsinagógában, hanem a hitetlen zsidók

egybegyülekezése,amit a keresztények kihasználtak arra, hogy vetekedjenek velük az írásokból. De mivel a zsinagógában 

gyalázkodtak az Úrnak utaival kapccsolatban, végleg úgy dontottek, hogy nem mennek oda többé. Arról nem is beszélve

hogy eszük ágában sem volt szombatnapra korlátozni a prédikálást.

 

.... és nem hivének, gonoszul szólván az [Úrnak] útáról a sokaság előtt, azoktól eltávozván, elszakasztá a tanítványokat, mindennap egy bizonyos Tirannus oskolájában prédikálván.Apostolok, 19:10 - Ez pedig lőn két esztendeig; úgyannyira, hogy mindazok, kik lakoznak vala Ázsiában, mind zsidók, mind görögök, hallgaták az Úr Jézusnak ígéjét. 

 

A kérdésedre válaszolva , hogy mi tartott két esztendeig. Nos ez tartott két esztendeig, hogy miután elszakadtak

a zsidók zsinagógájától mindennap prédikáltak nem korlátozták azt szombat napra.

 

 

 

 

Előzmény: szókeno" (167162)
Leslie07 Creative Commons License 4 napja -2 0 167172

Nem kioktatni akarlak, és a stílusod is kezd elfajulni rossz irányba felém.
Részemről ez a vita befejezve, de legalábbis felfüggesztve.

 

Hagytad magad bujtatóid által megtéveszteni , mintha a szombattartás nem lett volna része a zsidóknak adott 

Mózes által közvetített elavult törvénynek,amelynek fogságából Khrésztosz Urunk kiontott vére megszabadította a zsidókat.

 

A hitetlen zsidóknál ráadásul a zsinagógágban ,ahová körülmetéletlent be sem engedtek evangélizálási céllal tett 

látogatásra hivatkozva megvádolni igaz hitü keresztényeket azzal, hogy elszakadva Khrésztosztól visszatértek

a régi törvényhez és megtartották a szombatot,sőt csakis azon a napon tartották saját összegyülekezéseiket nem más,

mint a Khrésztosz tanítványainak a gyalázása és a Khrésztosznak a régi törvény rabszolgaságából való kiszabadítás,

továbbá a bűnök eltörlése érdekében kiontott vérének meggyalázása. Adíg még ezen az úton jársz, ne nevezz légyszíves 

testvérednek. 

 

Róma 3:21Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták;22Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség,27Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem; hanem a hit törvénye által.28Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.


Róma 5:
13Mert a törvényig vala bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen törvény.


Róma 6:14Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

 

A szombattörés bünét a régi törvény tartalmazta, nem a hit törvénye. Aki elfogadta Khrésztosz vérének szabadító erejét,

azt nem lehet többé szombattartásra kényszeríteni.

 

Róma 8:2Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.

 


Felbújtóid szombatrontás bűnével vádolják a Khrésztosz választottait. Igaz keresztényeket,akik Khésztosz nevéért elszenvedték

a kínzásokat és a halált azzal vádolják , hogy a fenevad bélyegét hordozták,amiért nem tartják a szombatot és Jézus Urunk

feltámadásának napján, azon a napon amelyen a Szentszellem Isten lejött az Atyától, és kiárasztotta áldásait a Khrésztosz

követőinek egybegyült gyülekezetére szoktak egybegyülni és nem szombat napon.

 

Felbújtóid önjelölt prófétanője ezért annyira megharagudott a Szenstzellemre, hogy megtagadta és nem tekintett rá egész

életében, mint egy Isten személyre. Micsoda nagy katasztrófa ez a felbujtóidnak, hogy a Szenstezllem Isten a hét első napján

egybegyült Khrésztosziakra árasztotta ki áldásait és nem ő reá,aki ügyel arra, hogy megtartsa a szombatot és beszedje a tizedet Lévi helyett.

 

Szerintem fel sem fogtad, hogy milyen sötét erők által hagytad magad felbújtani az Isten Szavával szemben.

 

Trats bűnbánatot, és hátra lévő életedet fordítsd inkább az Isten hamisítatlan Igéjének a terjesztésére, miután befogadtad azt.

 

 

Előzmény: szókeno" (167170)
Leslie07 Creative Commons License 4 napja -2 0 167171

Az Apostolok, 13.-ból idéztem, Leslie.
Azért mondtam, hogy nem kell alátámasztanod a vetekedést, mert abban nincs.

 

ApCsel. 13,4Ők tehát a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusba.ApCsel. 13,5Amikor Szalamiszba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban. János is velük volt, mint segítőtárs.

 

ITt arról olvasol, hogy 3 hivö keresztényt a Szetszellem Isten elküldött Ciprusba, hogy hírdessék a hitetlen zsidóknak 

a zsinagógában - ahová nem zsidó keresztényt be sem engedtek az Isten Igéjét.

 

Egy szót nem olvasol arról, hogy ezen a szombaton maguk a keresztények gyülekeztek egybe.

Mégcsak azt sem írja, hogy ez a zsinagógában tett látogatásuk eredményhez vezetett volna. 

Azaz bárki a hitetlen zsidók közül csatlakozott volna hozzájuk.

 

Bele akarod magyarázni a szövegbe, mint Elimás azaz Barjézus tette azt,ami abban nincs benne?

 

Ez is meg van írva a Zsidókhoz írt levél 13. fejezetében .Gondolkodje el rajta,meddig akarod az Isten  igaz szolgáit

azzal rágalmazni, hogy a hitetlen zsidókkal ,azok zsinagógájában szoktak egybegyülni a kenyértörésre.

 

ApCsel. 13,10és így szólt: „Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az ÚR egyenes újait? [ApCsel 8,20-23]

 

Bújtatóidnak nem számít, hisz ők már rég eladták leküket az Isten igazságait tagadó szellemének a szolgálatára.

 

De te még elfordulhadsz a hazudozástól, ha megbánást tanusítasz.

Előzmény: szókeno" (167170)
szókeno" Creative Commons License 4 napja -1 0 167170
Az Apostolok, 13.-ból idéztem, Leslie.
Azért mondtam, hogy nem kell alátámasztanod a vetekedést, mert abban nincs.

Azt mondod, hogy az apostolok nem voltak a törvény alatt, és jól mondod.
A törvény be nem tartása a törvény által előírt ítéletet vonta maga után mindaddig, míg azt Jézus Krisztus el nem szenvedte - többek között az apostolok helyett is, értük is.
A törvény ítélete szó szerint fel lett függesztve, Jézus Krisztussal együtt.
Nincs jogunk ítélkezni, és nincs is miért, hiszen Jézuson végre lett hajtva az ítélet helyetted is, helyettem is.
A törvény maradt, az ítélet egyelőre felfüggesztve; kegyelem alatt vagyunk - próbaidőre.
Persze, hogy apostolok kijelentették. Kijelentem én is. Azt is kijelentem, hogy Jézus Urunk eljő, és igazságosan eldönti, hogy kicsoda méltó a kegyelemre, kicsoda fogadta el hittel az Ő áldozatát, és kicsoda utasította vissza.
Nem baj, ha nem értesz velem egyet ebben, vagy ebben sem.
Nem kioktatni akarlak, és a stílusod is kezd elfajulni rossz irányba felém.
Részemről ez a vita befejezve, de legalábbis felfüggesztve.

Jó éjt, Leslie testvér!


(Béla legalább 1 éve letiltotta magát a hozzászólásaim olvasásáról, tehát velem értelmetlen őt cseszegetned.)
Előzmény: Leslie07 (167169)
Leslie07 Creative Commons License 4 napja -2 0 167169

Semmi szükség alátámasztanod a vetekedést, oké? 

Nincs ott olyan írva, de nem is fontos ez.

 

Ap.Csel.19:8Bemenvén pedig a zsinagógába, bátorsággal szól vala, három hónapon át vetekedvén és igyekezvén meggyőzni az Isten országára tartozó dolgokról.9Mikor pedig némelyek megkeményíték magokat és nem hivének, gonoszul szólván az Úrnak útáról a sokaság előtt, azoktól eltávozván, elszakasztá a tanítványokat, mindennap egy bizonyos Tirannus oskolájában prédikálván.

 


Nagyobb baromságot már nem tudtál kitalálni,mint azt, hogy az apostolok és a Khrésztosziak a zsidók zsinagógéjába

szoktak egybegyülni. Próbáld ezt bemagyarázni egy zsidónak,ha nem hív e mentőkocsit hozzád.

 

Ap.Csel.15:5Előállának azonban némely hivők a farizeusok szerzetéből valók közül, mondván, hogy körül kell metélni őket, és megparancsolni, hogy a Mózes törvényét megtartsák.

 

A szombattartást a zsidóknak a Mózes törvénye írta elő.

 

Az apostolok kijelentették, hogy ők nincsenek e törvény alatt,de a nemzsidókból lett keresztények korábban sem voltak

a Mózes által közvetített szombat törvénye alatt.

 

Úgyhogy tévelyegsz, tévelyegsz ,amíg meg nem téregedsz.

Előzmény: szókeno" (167156)
szókeno" Creative Commons License 4 napja 0 0 167168

Rendben, Leslie testvér. 

Előzmény: Leslie07 (167166)
Leslie07 Creative Commons License 4 napja -2 0 167167

Te olyan gyülekezetbe jársz, ahova keresztényi igazolás nélkül - idegennek tilos a belépés, mert nem szent? Szent vagy, Leslie? - Azt se tudod, hogy mit jelent szentnek lenni. Kérdezzd a Bélát aki bujtogat az ÚR beszéde ellen.

Előzmény: szókeno" (167165)
Leslie07 Creative Commons License 4 napja -2 0 167166

A heti pihenőnap pedig a szombat, és azért az, mert az Isten azt rendelte annak,

 

Nekem nem rendelte. Már amikor a földön volt szándékosan megtörte tanítványaival együtt a szombatot.

 

Mikor pedig Isten vérét ontotta, beteljesítette a régi törvény minden pontocskáját, a szombatottal együtt a fára szegezte

azt.

 

Kol. 2:14Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;15Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.16Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában:17Melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé.

 

Te ha hitetlen vagy pihenj szombaton. Szived joga. Én,aki értékelem a Khrésztosz Isten kiontott vérének erejét,amely a régi törvény eltörlésével járt , min den nap egyforma. Ettől függetlenül, csak olyan igaz hitü keresztényekkel vagyok hajlandó

gyülekezni,akik tiszteletben tartják az Úr feltámadásának a napját és a Szentszellem földre jövetelének a napját, ami a hét első napja. Szombaton azért nem tartok pihenőnapot, hogy hitetlennek ne tünjek és meg ne botránkoztassam az igaz hitü keresztényeket. Ezért pihenek a hét első napján azaz vasárnap  vagy akár a hét bármely más napján.

 

Te meg akkor pihensz,amikor kedved tartja, hisz neked más hited van és más krisztusod és más istened.

Mi közösségem egy hitetlennel, aki hazudni jobban tud, mint meghallgatni az Isten szavát.

 

Előzmény: szókeno" (167163)
szókeno" Creative Commons License 4 napja 0 0 167165

Te olyan gyülekezetbe jársz, ahova keresztényi igazolás nélkül - idegennek tilos a belépés, mert nem szent? Szent vagy, Leslie? 

Előzmény: Leslie07 (167164)
Leslie07 Creative Commons License 4 napja -2 0 167164

Más a nyilvános prédikásás, ahol hitetleneknek hírdetnek és más a már megkeresztelt Khrésztoszban,mint megváltó Istenben

hivők ősszejövetele.

 

Amit beidésztél szombati vetekedés volt a zsidókkal a zsinagógában, mégpedig olyan zsidókkal ,akik:

 és nem hivének, gonoszul szólván az [Úrnak] útáról .

 

Látom neked ez a szentek összegyülekezése. 

 

jellemző rád.

 

Itt is csak akkor írsz igazat, ha nem írsz semmit.

 

A Béla felbérelt szerencsétlen trolja lettél.

 

 

 

Előzmény: szókeno" (167162)
szókeno" Creative Commons License 4 napja 0 0 167163

Ismét pardon: tehát szombatonként IS szoktak gyülekezni. 

A heti pihenőnap pedig a szombat, és azért az, mert az Isten azt rendelte annak, továbbá azért, mert ezt az Isten akkor sem vonta vissza, amikor emberi testben volt jelen a földön. 

 

Előzmény: szókeno" (167162)
szókeno" Creative Commons License 4 napja 0 0 167162

Apostolok, 19:6 - És mikor Pál reájok vetette kezét, szálla a Szent Lélek ő reájok; és szólnak vala nyelveken, és prófétálnak vala.Apostolok, 19:7 - Valának pedig a férfiak összesen mintegy tizenketten.Apostolok, 19:8 - Bemenvén pedig a zsinagógába, bátorsággal szól vala, három hónapon át vetekedvén és igyekezvén meggyőzni az Isten országára tartozó dolgokról.Apostolok, 19:9 - Mikor pedig némelyek megkeményíték magokat és nem hivének, gonoszul szólván az [Úrnak] útáról a sokaság előtt, azoktól eltávozván, elszakasztá a tanítványokat, mindennap egy bizonyos Tirannus oskolájában prédikálván.Apostolok, 19:10 - Ez pedig lőn két esztendeig; úgyannyira, hogy mindazok, kik lakoznak vala Ázsiában, mind zsidók, mind görögök, hallgaták az Úr Jézusnak ígéjét.

 

— 2 esztendőn át csak vasárnapok voltak, Leslie?


Kik hallgatták az Úr igéjét?

 

Tudod mit? Gondoljad úgy, ahogyan te akarod. Mindenesetre: szombatokon szoktak gyülekezni keresztények; akár tetszik ez neked, akár nem tetszik. Az a keresztény gyülekezet, amelybe tilos a belépés idegeneknek: nem keresztény gyülekezet. A sértegetéseiddel nem sokra mész nálam: szabad a pálya, csak magadat minősíted, nem a keresztényeket.

Előzmény: Leslie07 (167160)
Leslie07 Creative Commons License 4 napja -2 0 167161

Most akkor mivan...?

 

 


neked mások az ÚR Igéi elleni bujtogatónak ez a válasz, nem tőlem,hanem az apostoltók,aki hamar felismerte a hozzád hasonlók mögött megbújó sötét erőket.

 

Galata5:12Bárcsak ki is metszetnék magukat, akik titeket bujtogatnak." Ide jutottál, egy halottakkal komunikáló hazug prófétanő bujtogató szellemének szolgája lettél,ahelyett, hogy a Megváltó Isten kegyelméért esedeznél.

Előzmény: Eklatáns Béla (167155)
Leslie07 Creative Commons License 4 napja -2 0 167160

https://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=152422523&t=9003631

 

Pardon: ezt csak véletlenül postáztam a Bélának. :) 

 

 

Most, hogy így lebuktattad magad, hogy csak egy felbujtott hazudozó vagy ideje lenne szégyenkezned, és

bünbánatot tartani, hogy nenézzenek egy senkiházinak.

Előzmény: szókeno" (167157)
Leslie07 Creative Commons License 4 napja -2 0 167159

Bocsánat, Leslie! 

Semmi szükség alátámasztanod a vetekedést, oké? 

Nincs ott olyan írva, de nem is fontos ez.

 

 

Szerintem egy keresztény gyülekezés nem kirekesztő. Írja is a Biblia, hogy sokan hittek, és követték Pált és Barnabást.

A következő szombaton pedig csaknem az egész város hallgatta őket. — erre kérték azt a kettőt.

Tényleg úgy érzed, hogy egy keresztény gyülekezetben nincsen helye olyan személynek, aki nem visz magával igazolást a keresztelkedéséről?

Ez kirekesztés lenne. 

Nevezheted felőlem keresztény igehirdetésnek is: nem változtat semmin nekem. 

Akiknek igét hirdettek, azok közül sokan hittek, és választottak voltak. 

Igen, én merem ezt keresztény gyülekezésnek nevezni. 

 

Nem az érdekel engem, hogy a külső forrásaid ellentmondanak-e, vagy megerősítik a Bibliát, hanem az, hogy csak külső források. Minden - Biblián kívüli forrás külső forrás a Bibliához képest. Egy a Szentírás. 

 

https://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=152422523&t=9003631

 

Pardon: ezt csak véletlenül postáztam a Bélának. :) 

 

Ezzel is elárultad, hogy milyen képmutató vagy. Eddig azt állítottad, hogy semmi közöd a H.N. adventistákhoz,

most  meg kiderül , hogy egyikük bujtatgat, hogy Ige ellenes dolgokat írjál.

 

Ezt üzenem a bujtogatóidnak.

 

Gal. 5:

8
Ez a hitetés nem attól van, aki titeket hív.12Bárcsak ki is metszetnék magukat, akik titeket bujtogatnak.

 

Halvány fogalmad sincs róla, hogy mi van a Szentírásban. Különben ilyeneket nem írnál le:

 

Semmi szükség alátámasztanod a vetekedést, oké? 

Nincs ott olyan írva, de nem is fontos ez.--- De nagyon is fontos, mert a szentek gyülekezetébe nem azért jártak,

hogy vetekedjenek, meg az Istennek útját káromolják, mint ahogyan a zsinagógákban szombatonként a zsidó

hallgatóság közül sokan tették. Olvasd csak, hogy átvertek H.N. Adventsita bujtogatóid!

 

Ap.Csel.19:8Bemenvén pedig a zsinagógába, bátorsággal szól vala, három hónapon át vetekedvén és igyekezvén meggyőzni az Isten országára tartozó dolgokról.9Mikor pedig némelyek megkeményíték magokat és nem hivének, gonoszul szólván az Úrnak útáról a sokaság előtt, azoktól eltávozván, elszakasztá a tanítványokat, mindennap egy bizonyos Tirannus oskolájában prédikálván.

 

Előzmény: szókeno" (167157)
Leslie07 Creative Commons License 4 napja -2 0 167158

Talán hibát követtem el, Leslie, azzal, hogy nem tisztáztuk: micsoda egyáltalán egy keresztény összejövetel.

 

Nem nekünk kell tisztázni, vagy megmondani, hogy milyen volt vagy milyen kell, hogy legyen egy keresztény összejövetel,

hisz ez benne van a szentírásban.

 

 

 

Ap.Csel. 20:7A hétnek első napján pedig a tanítványok egybegyűlvén a kenyér megszegésére, Pál prédikál vala nékik, mivelhogy másnap el akara menni ; és a tanítást megnyújtá éjfélig.

 

Hogy akárki nem lehetett a gyülekezet tagja, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Apollós,aki zsidó volt és 

keresztelő János követője, előbb meg kellett, hogy ismerje a Khrésztoszról szóló tanítást, majd ajánlólevéllel

küldték az akhájában lévő gyülekezethez, hogy fogadják be őt. 

 

Ap.Csel.18:26És ez kezde nagy bátorsággal szólni a zsinagógában. Mikor pedig meghallgatta őt Akvila és Priscilla, magok mellé vevék őt, és nyilvábban kifejtették előtte az Istennek útát.27Mikor pedig Akhájába akara átmenni, buzdítván őt az atyafiak, írának a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Ki mikor odajutott, sokat használa azoknak, kik hittek vala a kegyelem által:28Mert hatalmasan meggyőzi vala a zsidókat nyilvánosan, bebizonyítva az írásokból, hogy Jézus a Krisztus.

 

Ap.Csel.19:8Bemenvén pedig a zsinagógába, bátorsággal szól vala, három hónapon át vetekedvén és igyekezvén meggyőzni az Isten országára tartozó dolgokról.9Mikor pedig némelyek megkeményíték magokat és nem hivének, gonoszul szólván az Úrnak útáról a sokaság előtt, azoktól eltávozván, elszakasztá a tanítványokat, mindennap egy bizonyos Tirannus oskolájában prédikálván.

 

Hiába járt szombatonként a zsinagógába, az nem a szentek gyülekezete volt, ellenkezőleg sokan gonoszul szóltak az Úrnak utáról. Hogy lett volna már ez szombatonkénti keresztény összejövetel, ahogyan azt te előadtad?

 

Egyetlen Igét se tudtál beidézni sem te se a H.N. Adventista felbújtóid, ami azt igazolná, hogy az apostolok

ill a többi tanítvány a zsinagógában tartotta volna szombaton a Khrésztosz testének többi tagjával a szentek

összejöveteleit. Ilyen ostobasággal csak beteges szombatimádók szoktak előjönni,akik azt sem tudják,

hogy mi is a Khrésztosz testagjainak szent gyülekezete.

Előzmény: szókeno" (167149)
szókeno" Creative Commons License 4 napja 0 0 167157

https://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=152422523&t=9003631

 

Pardon: ezt csak véletlenül postáztam a Bélának. :) 

Előzmény: Leslie07 (167150)
szókeno" Creative Commons License 4 napja 0 1 167156

Bocsánat, Leslie! 

Semmi szükség alátámasztanod a vetekedést, oké? 

Nincs ott olyan írva, de nem is fontos ez.

 

 

Szerintem egy keresztény gyülekezés nem kirekesztő. Írja is a Biblia, hogy sokan hittek, és követték Pált és Barnabást.

A következő szombaton pedig csaknem az egész város hallgatta őket. — erre kérték azt a kettőt.

Tényleg úgy érzed, hogy egy keresztény gyülekezetben nincsen helye olyan személynek, aki nem visz magával igazolást a keresztelkedéséről?

Ez kirekesztés lenne. 

Nevezheted felőlem keresztény igehirdetésnek is: nem változtat semmin nekem. 

Akiknek igét hirdettek, azok közül sokan hittek, és választottak voltak. 

Igen, én merem ezt keresztény gyülekezésnek nevezni. 

 

Nem az érdekel engem, hogy a külső forrásaid ellentmondanak-e, vagy megerősítik a Bibliát, hanem az, hogy csak külső források. Minden - Biblián kívüli forrás külső forrás a Bibliához képest. Egy a Szentírás. 

Előzmény: Eklatáns Béla (167151)
Eklatáns Béla Creative Commons License 4 napja 0 0 167155

Most akkor mivan...?

:-D

Előzmény: Leslie07 (167091)
Eklatáns Béla Creative Commons License 4 napja -1 0 167154

Akkor most lészen halál az új földön, ahogy a testi Izrailnak adatott  ósz-i profecia jövendöli (Ésa 65:17-20), vagy az ÚSZ fölülírta, és nem lesz (Jel 21:4), Mulcsika...?

;-)

Előzmény: Leslie07 (167092)
szókeno" Creative Commons License 4 napja 0 0 167153

"Az általad beídézett bibliahelyek mindegyike olyan szombatnapi tevékenységre utalt,amikor két keresztény

Pál és Barnabás vagy nyilvános helyen vagy a zsinagógában vetekedik a zsidókkal, azaz a nemkeresztényekkel." 

 

 

 

 

 

 — Oké, Leslie. Tessék: támasszad alá ezt az említett versekből! Szentek. beszédei mellőzendő, kérlek. 

 

(Aztán mehetünk tovább.) 

 

Előzmény: Leslie07 (167150)
Eklatáns Béla Creative Commons License 4 napja -2 0 167152

„A hétnek első napján mindenitek tegye félre magánál, amit sikerül összegyűjtenie, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, amikor odamegyek.”

 

 

Továbbra sem "Úr naptya". Igen, a hét első naptyán tegyék félre, hogy majd amikor odamegy Pál (nem mondja Pál, hogy a hét első naptyán megyen oda), akkor ne kelljen bajmolódniok a gyűjtögetéssel, hanem az mán szépen mindenkinél félre legyen téve, "csőre töltve"...

Előzmény: Leslie07 (167132)
Eklatáns Béla Creative Commons License 4 napja -1 0 167151

"A hétnek első napján "

 

Tehát az apostolok közönségesen a hét első naptyának hívták: nem "Úr naptyának", nem "Föltámadás naptyának", nem "Krisztus naptyának", nem "Világosság naptyának". Vagyis az elnevezéséből is következik, hogy semmilyen jelentőséget sem tulajdonítottak ennek a napnak. A hét hetedik naptyát ugyanakkor továbbra is megkülönböztetve nevezték: szombatnak.

Ráadásul ott csupán kenyér megtöréséről olvashatni, sehol a kehely, márpenig az is szükségeltetik egy valamirevaló Úrvecsernyához. Tehát igencsak kétséges, hogy itt egyáltalában eucharisztikus közösségről lenne szó. De mégha Úrvecsernyáztak is volna a hétnek ezen az első naptyán, csak azért tették, mivelhogy másnap el akara menni Pál. Lukács sehol sem írja, hogy a hétnek első naptyán pedig szokás szerint a tanítványok egybegyűlvén a kenyér megszegésére stb., pedig ez (ti. szokás) Lukács kedvelt szófordulata vala (Lk 4:16, 22:39; ACs 17:12 stb.)...

:-)

Előzmény: Leslie07 (167102)
Leslie07 Creative Commons License 4 napja -2 0 167150

Talán hibát követtem el, Leslie, azzal, hogy nem tisztáztuk: micsoda egyáltalán egy keresztény összejövetel. Ha szó szerint értelmezve azt mondod, hogy oda csak a valahogy bizonyítottan keresztények mehettek be - egyébként meg egy elszeparált összejövetel volt; tehát az Isten igéje felől érdeklődő, még nem megkeresztelkedett embereket onnan kizárták, akkor feltétlenül neked van igazad

 

Az általad beídézett bibliahelyek mindegyike olyan szombatnapi tevékenységre utalt,amikor két keresztény

Pál és Barnabás vagy nyilvános helyen vagy a zsinagógában vetekedik a zsidókkal, azaz a nemkeresztényekkel.

 

A Khrésztosz tanítványai és követői a Szetszellem által megszentelt,majd újjászületett keresztémyekből 

állt össze. Ekkor volt közöttük a Szetszellem. 

 

Azok az emberek, akik befogadták otthonukba a Khrésztosz feltámadásának hírét vivő keresztényeket,

abban a házban ott maradtak,tanítani, majd ha az illető befogadta a Khrésztosz tanítását, a Szentszellem 

megszentelte ás a Khrésztosz testének tagjává tette. Az ilyen megtért keresztényt aztán bemutatták

a Khrésztosz testének tagjaiból álló gyülekezetnek. Bárki,aki befogadta Khrésztosz tanítását tagja 

lehetett a szentek gyülekezetének és részesülhetett Khrésztosz testéből és véréből.

 

 

— ebben az esetben én nem vagyok keresztény, Leslie, és nem is akarok ilyen keresztény lenni. Ha te ilyen kereszténységet képviselsz esetleg, akkor szerintem te nem vagy keresztény. 

Ha meg nem úgy gondolod, ahogy én gondolom, hogy te gondolod: akkor bizony legalább

Talán hibát követtem el, Leslie, azzal, hogy nem tisztáztuk: micsoda egyáltalán egy keresztény összejövetel. Ha szó szerint értelmezve azt mondod, hogy oda csak a valahogy bizonyítottan keresztények mehettek be - egyébként meg egy elszeparált összejövetel volt; tehát az Isten igéje felől érdeklődő, még nem megkeresztelkedett embereket onnan kizárták, akkor feltétlenül neked van igazad. 

 

 

Amikor azt mondtam, hogy ne külső forrásokra hivatkozz, akkor azt úgy is gondoltam. — a tisztelt szentek leírásai általi megerősítésekre/meggyengítésekre semmi szüksége a Bibliának.

Nekem sincs. 

 

és akik követték Barnabást és Pált. Olyanok, akik hittek, és akik választottak voltak.--- De a hallgatóság közül nem mindenki kovetteőket. Csak nem gondolod, hogy Barnabás és Pál ketten alkották a helyi gyülekezetet meg azok a téren akik közül

egyesek hittek mások nem hittek?

Akik követték Barnabást ,azokat megkeresztelték, kitoltetett rájuk a Szetszellem az újjászületés jeléül, azután

bemutatták őket a gyülekezetnek.

 

 

Amikor azt mondtam, hogy ne külső forrásokra hivatkozz, akkor azt úgy is gondoltam. — a tisztelt szentek leírásai általi megerősítésekre/meggyengítésekre semmi szüksége a Bibliának.---Ezek a szentek nem gyengítették senki hitét, hisz semmiben nem mondtak ellent a Khrésztosz és az apostolok tanításának. Ellentétben veled.

 

Nekem sincs. --Mint ahogyan a Khrésztosz és az apostolok tanítását és példáját követő szenteknek sem volt szükségük

 arra, hogy hitetlenekkel együtt közösködjenek. Mert ugye mi köze is van a hívőnek a hitetlenhez? Semmi.

 

Hogy neked ez nem testszik, attól még a hét első napja bizonyítottan a keresztény összejövetelek napja

volt a biblia Szerint, és a korai keresztények eb ben mindenkit megerősítenek írásaikban.

 

Állításod, hogy a keresztények szombaton tartották a gyülekezeti összejövetelüket nem Biblikus.

 

 

 

 

Előzmény: szókeno" (167149)
szókeno" Creative Commons License 5 napja 0 0 167149

Talán hibát követtem el, Leslie, azzal, hogy nem tisztáztuk: micsoda egyáltalán egy keresztény összejövetel. Ha szó szerint értelmezve azt mondod, hogy oda csak a valahogy bizonyítottan keresztények mehettek be - egyébként meg egy elszeparált összejövetel volt; tehát az Isten igéje felől érdeklődő, még nem megkeresztelkedett embereket onnan kizárták, akkor feltétlenül neked van igazad. 

— ebben az esetben én nem vagyok keresztény, Leslie, és nem is akarok ilyen keresztény lenni. Ha te ilyen kereszténységet képviselsz esetleg, akkor szerintem te nem vagy keresztény. 

Ha meg nem úgy gondolod, ahogy én gondolom, hogy te gondolod: akkor bizony legalább két egymást követő szombaton gyűltek össze nagy létszámmal azok, akik keresztényektől akarták hallani az Isten igéjét, és akik követték Barnabást és Pált. Olyanok, akik hittek, és akik választottak voltak. 

 

Amikor azt mondtam, hogy ne külső forrásokra hivatkozz, akkor azt úgy is gondoltam. — a tisztelt szentek leírásai általi megerősítésekre/meggyengítésekre semmi szüksége a Bibliának.

Nekem sincs. 

 

Előzmény: Leslie07 (167146)
Leslie07 Creative Commons License 5 napja -2 0 167148

 Nem javitalak ki mert nem is törekszel rá hogy megértsd a másik oldal véleményét. 

 

Miért kellene a másik oldal véleményét megérteni,ha az a Szaentirának ellentmond?

 

Az ilyen véleményt el kell vetni, mint azt a téves H.N. Adventista megszervezett egyház által 

terjesztett hitvallást, miszerint a fenevad bélyege a vasárnap és nem a 666.

Előzmény: llang-ilang (167140)
Leslie07 Creative Commons License 5 napja -2 0 167147

"- A téméban lévő fenevad jelét (666-ot) csak a HNA-tól hallottam azonosítani a pápával, ahogy meg is írtam. Más egyházaktól a környezetemben, azóta sem hallottam ..."

 

Hát persze, mert az egykor üldözött egyházak ma már összeborultak a pápistákkal. Akkoriban voltak sokan, és nem csoda hogy nem találkoztál vele hisz nem is kerested, te a HNA ra hegyezted ki magad.

Pedig már az 1400 években Walter Brute föltárta a pápaság és a 666 közötti összefüggést, a pápa antikrisztusságát hirdette amiért a püspök perbe is fogta, miközben Rómában két pápa harcolt egymást ellen a tiaráért. Brute lollard volt nem HNA-s...

-Sir John Oldcastle (kb. 1360-1417) őt szintén ezen állitásáért itéltek halálra. Szintén lollardista volt.

-John Purvey ( 1354-1428)Wicliff barátja

-Luther Márton

-melanchton 

-Amsdorf Miklós (1483-1565)

-Flacius Mátyás (1520-1575)   

És ök csak a 14 századbol néhány próféciamagyarázó akik az antikrisztust a pápasággal és a 666 os számmal azonositják. Az első adventistáig még jópár évet kell várni hogy megjelenjen. Nincs kedvem folytatni a listát...

 

Ezeknek az embereknek az okoskodásaival akarod bizonyítani azt,amit a Szentírás nem állít?

A fenevad elsősorban politikai, gazdasági nagyhatalom lesz a Szentírás szerint, nem a pápa. 

A fenevad bélyegéről ír a prófécia nem a pápáról. Mellesleg korábban bemásoltam egy képet,amikor a H.N. Adventsita egyház egyik vezető lelkésze látogatást tett a pápánál. Arról nem is beszélve, hogy E.G. White halála után elfogadta a H. N. Adventsita

Egyház vezetősége a Konsztantínusz által szentesített Szentháromság tant.

 

Nem akarod felidézni a a H.N. Adventsiták által a mai napig igaz prófétaként elismert E.G. White írásait az Omega válsággal kapcsolatban?

 

Én egy kicsit felfrissítem az emlékezetedet.

 

5. Mi lesz az omega eretnekség fő kérdése?Válasz: Az Istenről szóló tanítás

„Az Élő templom tartalmazza ezen elméletek alfáját. Tudtam, hogy az omega hamarosan következni fog; és reszkettem népünkért. Tudtam, hogy figyelmeztetnem kell testvéreinket, hogy ne kezdjenek vitatkozni Isten jelenléte és személyisége felől…” (Szemelvények I, 203. old.)

 

https://filadelfia.hu/nehany-teny-az-omega-eretnekseggel-kapcsolatban/

Előzmény: llang-ilang (167143)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!