Keresés

Részletes keresés

Törölt nick Creative Commons License 2009.12.16 0 0 87
Szia Satya!

Miért nem hozol olyan magyarázatokat, amelyek jobban kibontják a tömör megfogalmazású igehelyeket? Láttam olyan Biblia értelmező könyvet, ami két vaskos kötet volt, és rengeteg magyarázat volt benne. Te is rakhatnál be, főleg olyan félreértett(néha szándékosan) igehelyekről, amit ha kibontanál mondjuk itt, többen is olvashatnának, hogy igazából mit is jelent, vagy legalábbis a saját felekezeted szerint mit.

Előre is köszi!

katolikus2 Creative Commons License 2009.11.07 0 0 86
Nálunk katolikusoknál az egész szentirást 3 év alatt végigolvassuk, és átelmélkedjük.

Tehát a kérdésedre IGEN, bagyon sok katolikus!
Előzmény: miki_ng (84)
Biga Cubensis Creative Commons License 2002.03.23 0 0 85
többen, mint gondolnád :)
Előzmény: miki_ng (84)
miki_ng Creative Commons License 2002.03.22 0 0 84
na de komolyan
olvasta valaki?
teljes egészében?
és úgy, hogy gondolkozott is azon amit olvas?
van lyen ember?
Enabo Creative Commons License 2002.03.22 0 0 83
Kösszönöm, segített
Előzmény: Beatty (82)
Beatty Creative Commons License 2002.03.22 0 0 82

Szia Enabo,

Az özönvíz elsöpörte az ősi kort. És ezzel együtt elsöpörte az erkölcsi romlottságot is a földről.
Benépesítésére Isten csak egy családot őrzött meg, és ez Noé házanépe volt.

Isten így szólt Noéhoz:
"(...) téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben" (1Móz 7:1).

De Noé három fia között nagyon hamar megmutatkozott az a nagy különbség, ami az özönvíz előtti világban látható volt. Az emberiség _ősatyáiban_
- Sémben,
- Khámban és
- Jáfetben - már felismerhető volt _utódaik_ jelleme.

Noé Istentől ihletve megjövendölte az emberiség eme három atyjától majdan származó három nagy faj történelmét.

Khám leszármazottait inkább a fiún, mint az atyán keresztül követve nyomon kijelentette:

"Átkozott Kánaán!
Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt" (1Móz 9:25).

Khám erkölcstelen dolgot művelt, ami azt tanúsította, hogy a gyermeki tisztelet már rég kihalt lelkéből és leleplezte kegyetlen és becstelen jellemét.

Ezek a bűnös jellemvonások átöröklődtek Kánaánba és utódaiba, akik folytonos vétkezésükkel magukra vonták Isten ítéletét.

Tehát ez egy átok-következményben kifejezett jövendölés volt, az a fajta átok-jövendölés, ami magában hordja annak előzményét. Az okozat-vizsgálata elvezet az oknyomozáshoz, aminek az eredményeként lehetett kimondani jó előre az átok-jövendölést.

Ez az átok lassan, fokozatosan teljesesett be, és érvényesült egyre nagyobb mértékben. A bűn elbúrjánzásával arányban állóan.

Kám leszármazottai még sokáig nem-szolgák voltak (lásd Sodoma, Gomora, Sineár vidéke, Egyiptom, a Kánaáni népek stb.)

Hosszú évszázadok múltak el anélkül, hogy ebből az átokból bármi is teljesült volna.
Számunkra látványosan abban vette kezdetét, amikor Sodoma, Gomora, Coár és még más városállamok Isten büntető ítélete alá kerültek.

Még ezen szomorú események után is sokáig nem kerültek látványosan és tömegesen szolgaság alá v. egyéb kiugróan hátrányos helyzetbe, csak jóval később.

Nem tudom, sikerült-e kissé hozzájárulnom a kérdés tisztázásához.

Előzmény: Enabo (81)
Enabo Creative Commons License 2002.03.22 0 0 81
Lenne bibliával kapcsolatos kerdésem, és nem volt aktív topic, így ezt hoztam fel.
Kérdés:Mózes I 9,25 Noé Kánaánt átkozza meg, mint a Károlyi Gáspár fordításban, de néztem angol fordítást is, ott is így van. Nem értem, miért. Régies szófordulat, vagy pedig az atya bűne a fiu bűne?
Kérem valaki magyarázza el, ha van mit rajta magyarázni.
Kösszönettel: Enabo
Előzmény: satya (80)
satya Creative Commons License 2001.12.16 0 0 80
Kiváncsiságból megnéztem, melyik a legérgebben mozdulatlan topic.
meglepett, hogy az enyém volt. Igaz, hasonló címen van másik topic is, úgyhogy igazából nem gond.
eomer Creative Commons License 1998.12.09 0 0 79
Íme, egy újabb link a topic látogatói számára:

Szent Biblia Károli Gáspár fordításában.

Rendkívül könnyen kezelhető, olvasható, kereshető.

üdv
eomer

Habakuk Creative Commons License 1998.12.09 0 0 78
Shalom, borulj keblemre szárazlábú barátom!
Echo Creative Commons License 1998.12.09 0 0 77
CiluHS

Ahhoz, hogy kielégítően válaszolhassak szükségem lenne néhány kiegészítő információra.
A Te értelmezésedben mit jelent az üdvözülés és az üdvözülni szó? Van-e benned bűn ?

Köszi

CiluHS Creative Commons License 1998.12.09 0 0 76
Csatlakozom CSerfához az általa karácsonyról írottakhoz 98-12-08 0:46. Nagyon jó megfogalmazás, lényegretörő.
CiluHS Creative Commons License 1998.12.09 0 0 75
Domó!

Nyisd ki a hűtőbordáidat, és erissz rájuk ventillátort is. :-)) Egyszóval nyugi. :-))

Pedro!

Nem értem, amit írtál.

Echo!

No egyről beszélünk, csak más megközelítésben. NEM TAGADOM A CSELEKEDETEKET. Csak természetes szinten kezelem. Azaz hiszek, üdvözülök. DE a hit után megismerem Isten törvényeit, megismerem a bűn fogalmát, ami elválasztott Istentől, megismerem Isten kegyelmét. Az üdvösség ingyen van, de az Úrban MEG KELL MARADNI. Amit cslekedetekkel tehetek meg. Cselekszem Isten igazságát (ill. egyre jobban belekerülök Isten akaratába jutván hitről hitre). És mivel ingyen kaptam az üdvösséget, más Isten emberei által, ezért az ige szerint nekem is kötelességem ingyen "továbbadni". Ha valaki kiszakad Isten munkájából, visszamegy a bűnbe, akkor már nem hisz. mivel a hite azon is áll, hogy Istentől a bűn választ el. Ha tudatosan elválasztom magam Istentől, akkor ugyebár hülye vagyok, ha még bennem van a hit. Persze itt az eleséseket ne soroljuk, mert az bárkivel megtörténhet. Egy bűntől megválni egy ima kérdése. De ha ezt nem teszem meg szándékosan, akkor lesz miről majd beszámolni azon a bizonyos napon. Arra akarok kilyukadni, hogy a hitbeli cselekedeteket nem kell erőltetni. Egyszerűen meg kell maradni Isten akaratában, és az Úr rávezet azokra a cselekedetekre, amiket Ő akar, hogy megtegyek. Nyilván ez hitről hitre jutás közben egyre nagyobb mértékben nyilvánul meg. Legalábbis én azt éreztem, hogy az általad felhozott cselekedetek kissé erőltetettek. Ha nem így van, nyugodtan cáfolj meg, nem akarom a szemszögemet rád erőszakolni, csak nekem erre van kijelentésem.

Amit felhoztál a Lukács ev.-ból, azt egy kereszténynek azért nem kell erőltetni, mert Jézus annál sokkal kegyelmesebb. Van bűnbocsánat, korlátlan. Ez nem azt jelenti, hogy szbad a bűnözés, de csak Isten tökéletes. Mi meg majd a megdicsőült testben lehetünk majd azok, főképp az ítélet után a mennyben. Addig meg jutunk hitről hitre, csetlünk is botlunk is, és változunk Krisztus hasonlatosságára. Ezt csak azért írtam, mert Istent rettegésben nem lehet követni. Isten Szelleme éltal Isten Országa él bennünk. Amely ugye Igazság, Békesség és Szent Szellemtől való Öröm. Ezzel az Istenfélelmet mint olyat nem akarom tagadni, de ezt lehet vidáman is csinálni, sőt kell, mivel az Úr Öröme a mi erősségünk. És csupa rettegő embert látva egy világi sem tér meg... de visszakanyarodva a hit-hez, hiszünk bűneink bocsánatában és az üdvösségben. Én ennek csak örülni tudok. (ezt nem rólad írtam feltételezésként, hanem az idézett igék elég kemények voltak a témához képest, azért írtam)

Shalom!

Cilu

Cserfa Creative Commons License 1998.12.08 0 0 74
Kedves Echo!

Köszi válaszodat!

Echo Creative Commons License 1998.12.08 0 0 73
Kedves Satya

Tiszteletre méltó, hogy a 'provokatív' kijelentéseket figyelemre sem méltatva (dec.25 Krisztus születése ?) haladsz előre.
Az általad említett Jakab idézet a zsoltárost juttatta eszembe

Zsolt.119.30 Az igazság útját választottam; a te ítéleteid forognak előttem.
31 Ragaszkodom a te bizonyságaidhoz; Uram, ne hagyj megszégyenülni!
32 A te parancsolataidnak útján járok, ha megvigasztalod az én szívemet!
33 Taníts meg Uram a te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig.
34 Oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből.
35 Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban.
36 Hajtsd szívemet a te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenségre.
37 Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiábavalóságot; a te útadon éltess engemet.
38 Teljesítsd igéretedet a te szolgádnak, a ki fél téged.

satya Creative Commons License 1998.12.08 0 0 72
Jak 5, 7-10
Legyetek hát türelemmel, testvérek, az Úr eljöveteléig! Lám, a földműves türelemmel vár a föld drága termésére, míg a korai és a késői eső meg nem érkezik.
Legyetek türelemmel ti is, erősítsétek meg szíveteket, mert az Úr eljövetelének ideje közel van!
Testvérek, ne panaszkodjatok egymásra, nehogy ítéletet vonjatok magatokra. Nézzétek, a bíró már az ajtóban van.
Testvérek, a szenvedés elviselésében és a kitartó türelemben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak.

A mai világban a türelemben nagy hiányok vannak. Akár a mindennapi életet nézzük, akár a különbözó vélemények ütköztetését látjuk. A mai világ rohanó embere egyre inkább türelmetlenné válik. Advent időszaka, a karácsonyra várakozás időszaka alkalom mindannyiunknak a türelem gyakorlására.
Pilinszky írja: Advent a várakozás megszentelése. Idei adventünk legyen a türelem megerősítése.

Echo Creative Commons License 1998.12.08 0 0 71
Kedves Cserfa

'a Biblia idézete önmagában mire jó'

Az idézetek nem állnak önmagukban. Megpróbálok rövid összekötő magyarázatot adni a bibliai szöveg torzítása nélkül. A Bibliát mint Isten szavát tekintem és az abban leírtakat maradéktalanul elfogadom

2Tim.3.16
A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
17
Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

Sám.7. 28 Most azért, óh Uram Isten, (mert te vagy az Isten, és a te beszéded igazság, és te mondottad ezt a jót a te szolgád felől),

Isten, szaván keresztül szól hozzánk és van-e nála jobb tanító.

Jób.36. 22 Ímé, mily fenséges az Isten az ő erejében; kicsoda az, a ki úgy tanítson, mint ő?

A szavakkal igyekszem óvatosan bánni.

Máté.15.18
A mik pedig a szájból jőnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert.

Préd.5. 6
Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet, és ne mondd az angyal előtt, hogy tévedésből esett ez; hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne háborodjék, és el ne veszesse a te kezeidnek munkáját.

Én tévedhetek, főleg ha hosszú magyarázkodásokba bocsátkozom, de Isten sohasem.

Zsid.6.18
Hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vígasztalásunk legyen minékünk, mint a kik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet,

Az én vagy más tudománya (véleménye) mit érhet Isten tudománya mellett?
Ha a véleményekből, 'okos' érvelésekből, gondolatokból szabályok lesznek -mint volt és van rá példa- könnyen ugyanabba a csapdába eshet az illető, mint a zsidók.

Mát.15. 8 Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem.
9 Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai.

trebits Creative Commons License 1998.12.08 0 0 70
CserFa amit irt az igaz, annyit szabad legyen hozzátenni, hogy Jézus halála a legfontosabb és a feltámadása. (1Kor.15;14)
Cserfa Creative Commons License 1998.12.08 0 0 69
Kedves satya!

Ha már olvassuk a Bibliát, hát abban nyoma sincs semmiféle karácsonynak.
Jézusnak meg nem a születését, hanem a halálát kell hirdetnünk: 1Kor. 11.26 "Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön."
Mert ez az Úr győzelme, a mi megváltásunk. Ez az Úrvacsora célja. Ti is annyira vagytok hatásosak az Úrban, amennyire ezt élik át a misén a hívek. (Mert szerintem ebből a katolikusok elég keveset értenek, csak gépiesen teszik, amit mondtok)
Ellenben Jézust nem ismerhetjük test szerint: 2Kor. 5.16 "Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük."
Szó sincs itt az újra és újra eljövő Jézusról, sem kisjézusról, minden hatalmat Ő kepott, Ő az ég és a föld Ura, János majdnem belehalt, mikor a közelébe került elragadtatásban, holott az Úr, mikor test szerint ismertük, a keblén tartotta sokszor a szeretett tanítvány fejét! Szerintem szégyen, amit csináltok a karácsonnyal, nem az Úr jár vissza évenként, hanem Mithrász, a Legyőzhetetlen Invictus, akinek inkább ünnepe dec. 25.
Nem is igen tisztelik ég és füld Uraként Jézust a katolikusok, nézd meg, hányan csúfolódnak, stb.
Ám ti láthatóvá is teszitek, szobrokkal, meg képekkel, amivel szerintem igencsak vétkeztek, de erről a katolikus topicban már írtam.
De mit tesz a Szentlélek? Jn. 16.8-11 "És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett."

Tehát ne az Úr évenkénti eljövetelét, hanem halálát, a megváltást hirdetnétek, ne a látvánnyal ébresszetek, hanem, hogy többé nem látjuk, mert ha megint meglátjuk, sok embernek késő lesz. És nem az emberi mivoltát hirdetnétek, hanem azt, hogy mi leszünk részei az isteni természetnek, akik hit által Isten fiai lehetünk. Azaz ne csináljatok kisjézust, meg embert Istenből, mert János sem ezt tette! Csináljatok istent az emberből ígéret szerint! Mert Ő ember, Ember Fia, meg bárány, meg ajtó, meg út, meg Ige, meg Igazság! De ne ezek képeit készírsétek és állítsátok, hanem nézzétek, mit tett, hogyan viselkedett János!
Nem kisgyermek Ő (többé soha nem is lesz az), hanem Úr! Övé az ítélet, és ez az ítélet idencsak rettenetes ennek a világnak, ha a Jelenések könyve igaz!
Nem kellemes jászolos háromkirályos pásztoros megemlékezések kellenének, holott ezek is szépek (ha hamisak is, hiszen nem királyok, hanem mágusok, nem jászolban, hanem házban látták az Urat, nem hárman, hanem ki tudja, mennyien, fenyőfa nem lehetett ott, stb.)

Ez az én véleményem, aki gyermekeivel együtt éppen karácsonyfa előtt látható a honlapján. Mert kellenek az ünnepek, egymás iránti szeretetünk kifejezése, de nem a Szentlélek ellenére, sem a Biblia tanításai ellenére.
Azaz nem az ünneppel van bajom, hanem a hamis istentisztelettel, amire sokan használják. Meg a hamis biztonságérzettel, amit a meg nem bocsátó magukat kereszténynek tartó emberek éreznek, mikor szeretteikkel összeborulnak, azokat szeretgetik, és azt vélik, ezáltal jobb helyezésük lesz a mennyben.

CSerfa

Cserfa Creative Commons License 1998.12.08 0 0 68
Kedves echo!

Te valamiféle tanító vagy?
Ha van eredeti véleményed, ki vele! De a Biblia idézete önmagában mire jó?

Egyébként én sem tartom sokra azok tanítványságát (hamisaknak tartom őket) akiknél a cselekedetek hiányoznak, csak a beszéd van, holott életük ( a beszéden kívül) nem különbözik a világtól.

Hogy nézetem szerint mi a lényeg?
Szerintem van egy menetrend a tanítványok életében: 2Pt. 1.2-10 "Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak: hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet,az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet,a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha."

Szerintem ez az életünk földi célja, tehát az Úr megismerése, hit, igaz emberség, ismeret, önuralom, álhatatosság, kegyesség (istenfélelem), testvéri szeretet, végül minden ember iránti szeretet. És ekkor nem lehetünk tétlenek az Úr megismerése.

Ezek jó imatémák, jó minta erre az efézusi levél imái.

Olvassuk a Bibliát!

CSerfa

Domonics Róbert Creative Commons License 1998.12.07 0 0 67
Kedves Ciluhs, Echo !!!

Vegyétek már észre, hogy ugyanarról beszéltek !!! Nehogymár elkezdjetek olyanról vitázni, amiben egyet értetek !!!

Mindenki másként éli meg a keresztény hitet, mert más a lelkivilágunk. Ne várjátok azt, hogy amelyik ige szól az egyikőtöknek, az a másiknak is rhema legyen !!

Ha így gondolkodtok, akkor kihagyjatok Isten Szellemét a dologból, aki megeleveníti az olvasott, prédikált Igét.

Szóval ne egymást akarjátok meggyőzni már a lelkivilágotok különbözőségeiről, hanem szolgáljatok hitetlenek felé ilyen lelkesen !

domo, aki szintén volt már Ige-szőrszálhasogató hangulatban

Echo Creative Commons License 1998.12.07 0 0 65
Csak a topic megmentése érdekében.
pedro Creative Commons License 1998.12.04 0 0 64
Ciluhs

Az üdvösséghez véleményem szerint cselekedet és hit kell, NEM pedig cselekedet és HIT.

Pedro

Echo Creative Commons License 1998.12.04 0 0 63
CiluHS

Az általad említett könyvet nem olvastam.

Jak.4.17 A ki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekeszik, bűne az annak.

Azt, hogy ezt a nem cselekvést Isten hogyan ítéli meg ?

Júd.1.9 Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá: Dorgáljon meg téged az Úr!

De ha valaki nem teszi azt, amit tehetne (véka alá rejti), annak tanulságos lehet

Luk.19.12 Monda azért: Egy nemes ember elméne messze tartományba, hogy országot vegyen magának, aztán visszatérjen.
13 Előszólítván azért tíz szolgáját, ada nékik tíz gírát, és monda nékik: Kereskedjetek, míg megjövök.
14 Az ő alattvalói pedig gyűlölék őt, és követséget küldének utána, mondván: Nem akarjuk, hogy ő uralkodjék mi rajtunk.
15 És lőn, mikor megjött az ország vétele után, parancsolá, hogy az ő szolgáit, a kiknek a pénzt adta, hívják ő hozzá, hogy megtudja, ki mint kereskedett.
16 Eljöve pedig az első, mondván: Uram, a te gírád tíz gírát nyert.
17 Ő pedig monda néki: Jól vagyon jó szolgám; mivelhogy kevesen voltál hív, legyen birodalmad tíz városon.
18 És jöve a második, mondván: Uram, a te gírád öt gírát nyert.
19 Monda pedig ennek is: Néked is legyen birodalmad öt városon.
20 És jöve egy másik, mondván: Uram, imhol a te gírád, melyet egy keszkenőben eltéve tartottam;
21 Mert féltem tőled, mivelhogy kemény ember vagy; elveszed a mit nem te tettél el, és aratod, a mit nem te vetettél.
22 Monda pedig annak: A te szádból ítéllek meg téged, gonosz szolga. Tudtad, hogy én kemény ember vagyok, ki elveszem, a mit nem én tettem el, és aratom, a mit nem én vetettem;
23 Miért nem adtad azért az én pénzemet a pénzváltók asztalára, és én megjövén, kamatostól kaptam volna azt vissza?
24 És az ott állóknak monda: Vegyétek el ettől a gírát, és adjátok annak, a kinek tíz gírája van.
25 És mondának néki: Uram, tíz gírája van!
26 És ő monda: Mert mondom néktek, hogy mindenkinek, a kinek van, adatik; a kinek pedig nincs, még a mije van is, elvétetik tőle.
27 Sőt ennek felette amaz én ellenségeimet is, kik nem akarták, hogy én ő rajtok uralkodjam, hozzátok ide, és öljétek meg előttem!

Megáll-e a hit önmagában ?

Róm.10.13 Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
14 Mimódon hívják azért segítségül azt, a kiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, a ki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?
15 Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? A miképen meg van írva: Mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, a kik jókat hirdetnek!
16 De nem mindenek engedelmeskedtek az evangyéliomnak. Mert Ésaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek?
17 Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.

Péld.2.1 Fiam! ha beveszed az én beszédimet, és az én parancsolatimat elrejted magadnál,
2 Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre,
3 Igen, ha a bölcseségért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled,
4 Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt:
5 Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz.

Ismeret - hit - cselekedet, összetartozó és elválaszthatatlan. Az ismeret nélküli hit hiszékenység és könnyen vak fanatizmushoz vezet.

CiluHS Creative Commons License 1998.12.03 0 0 62
Kedves Konkordancia! :-)))

Szóval Echo!

Egyről beszélünk, csak mégis van sorrend. Én nem tagadtam, hogy a cselekedeteknek meg kell lennie. Csak az üdösséget a HIT által kapod meg. A CSELEKEDETEKKEL pedig megtartod azt, és mutatod a külvilág felé és Isten felé. Mert ugye ha x. istentisztelet megtérő ima után jön az elragadtatás, akkor a frissen megtértek még nem cselekedtek, csak hittek, és ezt megvallották az Úrnak az emberek előtt. És szerintem nem is maradnak itt, hanem mennek a többiekkel az Úrhoz.

Olvastad már a Krisztus Ítélőszéke előtt c. könyvet. Szerintem az igen jó látást ad a dologról, hogy mi lesz azokkal, akik megtértek, de nem cselekedtek, pedig lett volna rá idejük. Nagy az Úr kegyelme.

Echo Creative Commons License 1998.12.03 0 0 61
CiluHS-nek

A hit és a cselekedet számomra két összetartozó dolog. A cselekedet nélküli hit, és a hit nélküli cselekedet mit sem ér. Az igazi hit cselekedetekben mutatkozik meg. Nem sorrendiségről beszélek, mert persze, hogy előbb hinnem kell, és utána annak megfelelően cselekedni (élni), de most is azt mondom a hit önmagában nem elegendő.
Jak.2. 19
Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek.

Hinni és cselekedni, ennek a kettőnek egységben kell lenni.
Róm.2. 21
A ki azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-é? a ki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-é?

A hit és a hitből fakadó cselekedetek a mások iránti szeretet felé vezetik az embert.
Gal.5.14
Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

A szeretet (ami egy nagyon nehezen megfogható dolog) az, ami a hitnél is fontosabb.
1Kor.13.2
És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.

A cselekedetek fontossága pedig nyilvánvaló.
Ez.36.19
És eloszlatám őket a pogányok közé, és szétszóratának a tartományokba, életök és cselekedeteik szerint ítéltem meg őket.

Jel.20.12
És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint.
13
És a tenger kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik ő nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint.

CiluHS Creative Commons License 1998.12.03 0 0 60
Echo!

a Domo.-nak írt válaszodra reagálnék. Jó amit írtál, csak az nem mindegy, ki milyen cselekedetekre gondol ezügyben, én ezt saját magam részéről lefektetném: a JÉZUSBA VETETT HIT, ami után Jézus szabályosan bemutatkozik a megtérőnek. Ekkor a megtérő számára bizonyossá válik Jézus Élete. Ezt titokban tartaná valaki is? NEM. Kegyelemből kaptam, és nekem nem lesz rosszabb, sőt sokkal jobb, ha elmondom másoknak is, mit találtam. Ez már egy cselekedet. Más megközelítésben: ha valamiben hiszek, akkor azt megcselekszem. Pl. nem fogok hozzá a kertásáshoz, ha nem hiszem, hogy ha vetek bele magot, akkor az ki fog nőni. Hanem hittel ások, és vetem a magot. ha hiszem, hogy Jézus Él, akkor megtartom az Ő parancsolatait, Szellemben járok, fejlődök, változok az Ő hasonlatosságára. Mindezektől függetlenül HIT által tartattam meg, és nem cselekedtem, nem teljesítettem penitenciákat, stb. Először hittem. Szóval itt az Úrnak való engedelmesség a cselekedet, hiszen a bűnből hoz ki az Úr, és azt mondja, hogy ne menjek vissza, és láttassék meg rajtam az Övé vagyok, stb. Ez egy keresztény számára terészetes. Amire az Úr felindít, azt megteszem, és ha meglesznek az gyümölcsei, akkor lehet örülni. Mármint az Úrnak. Hogy JÓ, és nagy az ő kegyelme.

Echo Creative Commons License 1998.12.03 0 0 59
A mi december 25-i karácsonyunkat az első három század keresztényei nem ismerték. A negyedik század elejéig ez a nap - mely később a keresztény egyházban oly fontos dátummá vált - az őskeresztények között észrevétlenül telt el, nem gyűltek össze istentiszteletre, még csak említést sem tettek Krisztus születéséről. Ezzel szemben azt láthatjuk, hogy ebben az időben a pogány római birodalomban december 25-e a Nap imádásának szentelt különleges ünnep volt. Mielőtt ezen a napon kezdték ünnepelni Krisztus születését, inkább egy másik napra gondoltak: január 6-ra. Az evangéliumok írói nem adják meg Krisztus születése napját, s más források erre nézve nem állnak rendelkezésünkre. Utalás rá a Lukács evangéliuma karácsonyi története, melyből legalább azt kiolvashatjuk, hogy melyik évszakba helyezte ez az elbeszélés Jézus születését. Palesztinában kb. március-április hónaptól novemberig vannak a pásztorok a mezőn. Ennél többet az evangéliumok a dátumról nem mondanak.

(Oscar Cullman : A karácsony ünnepének kialakulása….,Budapesti Református Theológiai Akadémia)

A Krisztus leplébe bujtatott Nap Istenre vártok?

Dolonics Róbert - nek.

Ef.2.8.
Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
9
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.

Zsid.11. 3
Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő.
4
Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, a mi által bizonyságot nyert a felől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél.
5
Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert a felől, hogy kedves volt Istennek.
6
Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.
.
17
Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul, ő, ki az ígéreteket nyerte,
18
A kinek meg volt mondva: Izsákban neveztetik néked mag;
19
Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképen visszanyerte.
.
29
Hit által keltek át a veres tengeren, mint valami szárazföldön, a mit megpróbálván az égyiptomiak, elnyelettek.
.
32
És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról;
33
A kik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték.

Valóban elegendő a hit a megigazuláshoz. Vajon Ábel, Énokh, Ábrahám hite csupán 'hit' volt ? Nem. Az ő hitük cselekedeteikben mutatkozott meg.

Jak.2.17.
Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.
18
De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet.

Az Istenbe vetett hit, cselekedetekben kell, hogy megmutatkozzon. Mindkettőre, hitre és cselekedetekre is szükség van, hogy Isten előtt megállhassunk.

Echo Creative Commons License 1998.12.03 0 0 58
A mi december 25-i karácsonyunkat az első három század keresztényei nem ismerték. A negyedik század elejéig ez a nap - mely később a keresztény egyházban oly fontos dátummá vált - az őskeresztények között észrevétlenül telt el, nem gyűltek össze istentiszteletre, még csak említést sem tettek Krisztus születéséről. Ezzel szemben azt láthatjuk, hogy ebben az időben a pogány római birodalomban december 25-e a Nap imádásának szentelt különleges ünnep volt. Mielőtt ezen a napon kezdték ünnepelni Krisztus születését, inkább egy másik napra gondoltak: január 6-ra. Az evangéliumok írói nem adják meg Krisztus születése napját, s más források erre nézve nem állnak rendelkezésünkre. Utalás rá a Lukács evangéliuma karácsonyi története, melyből legalább azt kiolvashatjuk, hogy melyik évszakba helyezte ez az elbeszélés Jézus születését. Palesztinában kb. március-április hónaptól novemberig vannak a pásztorok a mezőn. Ennél többet az evangéliumok a dátumról nem mondanak.

(Oscar Cullman : A karácsony ünnepének kialakulása….,Budapesti Református Theológiai Akadémia)

A Krisztus leplébe bujtatott Nap Istenre vártok?

Dolonics Róbert - nek.

Ef.2.8.
Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
9
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.

Zsid.11. 3
Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő.
4
Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, a mi által bizonyságot nyert a felől, hogy igaz, bizonyságot tevén az ő ajándékairól Isten, és az által még holta után is beszél.
5
Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert a felől, hogy kedves volt Istennek.
6
Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.
.
17
Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul, ő, ki az ígéreteket nyerte,
18
A kinek meg volt mondva: Izsákban neveztetik néked mag;
19
Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképen visszanyerte.
.
29
Hit által keltek át a veres tengeren, mint valami szárazföldön, a mit megpróbálván az égyiptomiak, elnyelettek.
.
32
És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról;
33
A kik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték.

Valóban elegendő a hit a megigazuláshoz. Vajon Ábel, Énokh, Ábrahám hite csupán 'hit' volt ? Nem. Az ő hitük cselekedeteikben mutatkozott meg.

Jak.2.17.
Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.
18
De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet.

Az Istenbe vetett hit, cselekedetekben kell, hogy megmutatkozzon. Mindkettőre, hitre és cselekedetekre is szükség van, hogy Isten előtt megállhassunk.

Oszi Creative Commons License 1998.12.02 0 0 57

Keresztelő János, aki a legnagyobb az emberek fiai közül, de Isten Országában a legkisebb is nagyobb nála…
Várakozik az Úrra, előkészíti az útjait. Jézus hozzá megy megkeresztelkedni…
Számomra ő jelenti az emberi erőfeszítéseket, amit Isten felé teszünk. Ezek néha lehetnek látványosak, néha komolyan igénybe veszik erőinket. Ez azonban csak előkészítés, amikor jön az Úr, ezek másodlagossá válnak. Nem az a dolgunk, hogy létrehozzuk magunkban Isten jelenlétét, vagy valamiféle élményt, csak az, hogy megnyissuk szívünket, hogy legyen mit betöltenie a Szentléleknek.
Készüljünk bűnbánattal, hibáink kiirtásával, mert mindjárt jön Jézus!

topic off
Bocsánat a kérdésért, de mondd satya, ezzel a topiccal Te a prédikációdra is készülsz, azért mindig a következő vasárnapi Evangéliumot adod föl?
topic on

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!