Keresés

Részletes keresés

sittimfa Creative Commons License 2013.04.17 0 0 330

5Móz 18:20  De az a próféta, aki olyat mer mondani a nevemben, amit nem parancsoltam neki, és aki más istenek nevében szól, az a próféta haljon meg!
5Móz 18:21  De gondolhatod a szívedben: hogyan ismerhetjük föl azt a szót, amelyet nem az ÚR mondott?
5Móz 18:22  Ha a próféta az ÚR nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be az a dolog, azt az igét nem az ÚR mondta. Elbizakodottságból mondta azt a próféta, ne félj tőle!

Előzmény: Szeretetláng (328)
sittimfa Creative Commons License 2013.04.17 0 0 329

Jer 23:29  Nem olyan-e az én szavam, mint a tűz – így szól az ÚR – vagy mint a sziklazúzó pöröly?
Jer 23:30  Azért íme, a prófétákra támadok – ezt mondja az ÚR –, azokra, akik egymástól lopkodják beszédeimet.
Jer 23:31  Íme, a prófétákra támadok – így szól az ÚR –, azokra, akiknek jár a nyelvük, és azt állítják: az ÚR mondja!
Jer 23:32  Íme, a prófétákra támadok, azokra, akik hazug álmokat prófétálnak – ezt mondja az ÚR –, elmondják azokat, és megcsalják népemet hazugságaikkal és hízelkedéseikkel, holott én nem küldtem őket, nem is parancsoltam nekik, és használni sem használtak e népnek – így szól az ÚR.

 

Jaj annak, aki az Úr nevében szól és nem az Úr adta szájába a szót!

 

Jer 14:13  Én ezt mondtam: Ó, URam, Istenem! Hiszen a próféták mondták nekik: Nem láttok fegyvert, éhínség sem támad rátok, sőt tartós békességet adok nektek ezen a helyen.
Jer 14:14  Erre az ÚR azt mondta nekem: Hazugságot prófétálnak a próféták az én nevemben. Nem küldtem őket, nem parancsoltam nekik, nem is szóltam hozzájuk. Hazug látomást, varázslást, hiábavalóságot és szívükből jövő csalárdságot jövendölnek nektek.
Jer 14:15  Azért azt mondja az ÚR a prófétákról: Az én nevemben prófétálnak, holott én nem küldtem őket, és mégis azt mondják, hogy fegyver és éhínség nem lesz ezen a földön. Fegyver és éhínség miatt vesznek el azok a próféták!

Előzmény: Szeretetláng (328)
Szeretetláng Creative Commons License 2013.04.17 0 0 328

Porszem és Sittimfa - Jézus, Isten szeretett Fia, aki istenségében testbe születhetett a Szűzanya igenében, és engedelmességében, azt mondja személyesen nektek:

 

„Szívem kimeríthetetlen Szeretet, nem kellene engem többé próbára tennetek!”

 

prszm Creative Commons License 2013.04.16 0 0 327

A meddőség a hamis vallásosságban van.

Aki abban van annak mindegy mit imádkoznak, és kihez.

Miért? ... Mert nem tudja sem az Útat, sem az Igazságot, sem az Életet.

Nem lehet Máriához, és Istenhez mádkozni. Mert megalázza Istent, hogy halandókhoz, teremtményekhez imádkoznak Ő mellette.

Bűn az aki nem hisz Isten mindent túláradó kegyelmében, és hiábavaló emberekhez, és angyali teremtményekhez kiálltanak segítségért!

 

Atyám nyújtsd ki a karod szabadításra, gyógyításra, hogy az Élet győzön a halál, és a sötétség felett a Fiad Jeshua nevében! Ámen.

Előzmény: Törölt nick (322)
prszm Creative Commons License 2013.04.16 0 0 326

Persze!

Nem számít, Jézus parancsa? ... Azt mondod legyünk még egy kicsit engedetlenek, még el nem jön a nagy figyelmeztetés, amely itt van és utána jöjjön az itélet.

 

Malak. 2,10
Nem egy atyánk van-é mindnyájunknak? Nem egy Isten teremtett-é minket? Miért csalja hát kiki az ő felebarátját, megrontván a mi atyáink szövetségét?

 

Mát. 23,9
Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, a ki a mennyben van.

 

Utálom ama régi kigyó szellemét, aki mindig engedetlenségre csábít, de eljön, és közel van már itéletének órája!

 

Ha Jézus azt mondta, hogy ne tedd, akkor ne tedd, ha teszed az te bűnöd!

Előzmény: Törölt nick (320)
prszm Creative Commons License 2013.04.16 0 0 325

Nem a vallási emberi hagyományokból jött hamis emlékeket fel izzitani, hanem az Úr jelenlétébe kell menni.

Aki olyan mint a megemésztő tűz, ha még nem égett el az ó embered, akkor ott elég, elégnek a bálványok, a hamis szellemek, és hazug közbenjárók, és minden ami nem igazságból való!

 

Az emberi szeretett, olyan mint az árnyék, ha nap sűt rá eltünik. Isten szeretettét belehet fogadni.

Ez a szeretett Názárethi Jeshua életében testesült meg, aki nem a templomban lakik, hanem a szívedben akar Úr lenni, de elöbb ki kell pucolnod a sok bálványt hamis közbenjárókat a szívedből, és bűnbánattal kell kérned kegyelmét.

Előzmény: T_Ilona (318)
prszm Creative Commons License 2013.04.16 0 0 324

Van olyan tűz, amely az Úrtól van, és van olyan tűz, amely nem Istentől van!

 

Jel. 13,11
Azután láték más fenevadat feljőni a földből, a kinek két szarva vala, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány;
Jel. 13,12
És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, a melynek halálos sebe meggyógyult vala;
Jel. 13,13
És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára.
Jel. 13,14
És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, a melyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, a ki fegyverrel megsebesíttetett vala, de megelevenedett.

 

Az a tűz ami a katolikus egyházban van az nem az Úr tűze!

 

A bálványok, a hamis közbenjárók oltárának tűze hamis tűz, és az buzgosság is, amely hazugságokon alapszik, és nem az Igazságon az is hamis tűz! Homály és sötétség, és szellemi pusztulással jár a hamis tűz.

A Szent Lélek az Igazság szelleme, Ő nem jár hazugságban, és nem jár bálvány tiszteletekre, és Ő nem imád hazug szellemeket, és nem kéri közbenjárásukat!

 

Lesznek akik munkájuk annyit fog érni hogy a kénkővel égő tóba fognak kerülni, mert tisztelték a bálványaikat, és hazugságokat!

 

Jel. 21,8
A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak,  és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál.

 

Jeshua nyújtsd ki kezedet szabadítsd meg a gyermekeket, hogy ne a Sátán, és szolgái uralkodjnak felettük, hanem az Igazság! Ámen.

Előzmény: T_Ilona (317)
sittimfa Creative Commons License 2013.04.16 0 0 323

A maga ízlése szerint?

 

Nem úgy kell imádkozni, ahogyan azt a Mindenható Isten akarja? 

Előzmény: Törölt nick (322)
Törölt nick Creative Commons License 2013.04.16 0 0 322

A meddő ,merev , egymást mindhiába noszogató , ideologiai viták helyett inkább

i m á d k o z z u n k !

Mindenki a maga izlése szerint !

Dicsértessék a Krisztosz ! Ámen !

sittimfa Creative Commons License 2013.04.16 0 0 321

Isten nem szőrszálhasogató, de a Szavát, amit kimondott komolyan veszi és nem másítja meg:

Máté 12:36  De mondom nektek: Minden haszontalan beszédért számot adnak majd az emberek az ítélet napján.
Máté 12:37  Mert a beszédedből ítélnek majd igaznak, és a beszédedből marasztalnak el téged.

 

A beszédünknek Ige szerintieknek kell lenniük, akkor is, ha Istenhez szólunk és akkor is, ha emberekhez.

 

Imáink is csak akkor hallgattatnak meg, ha Isten Igéjével, akaratával megegyezőek.

Előzmény: Törölt nick (320)
Törölt nick Creative Commons License 2013.04.16 0 0 320

Isten nem ilyen szőrszál hasogató.  :) Úgy is tudja, hogy nem Tibor atyát tekintem az én teremtőmnek. Vagy mennyei Atyámnak. :)

Előzmény: prszm (316)
Szeretetláng Creative Commons License 2013.04.16 0 0 319

“Istenem, hiszek Benned, imádlak, remélek Benned, szeretlek Téged. Kérlek bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek Benned, nem imádnak, nem remélnek Benned, nem szeretnek Téged."

 

T_Ilona Creative Commons License 2013.04.16 0 0 318

A Szeretet emlékének fel kell izzani a szívünkben, hogy az evangélium valósággá váljon bennünk.

Előzmény: prszm (312)
T_Ilona Creative Commons License 2013.04.16 0 0 317

Éppen a kulcsot vennéd el, ami Isten Tüze.

Lehet-e a tűz hamis?

Keresztelő vízzel keresztelt, ami alázatra visz, de Jézus Tűzzel, ami a tiszta Lélek forrása.

Én úgy tudom, hogy aki nem a Tüzéből beszél, az nem Isten akaratában szól.

 

1 Kor 3,13

Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert ama nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg.

Előzmény: prszm (311)
prszm Creative Commons License 2013.04.15 0 0 316

Rozálka!

 

Elöször is ne hívjál senkit Atyádnak!

 

Malak. 2,10
Nem egy atyánk van-é mindnyájunknak? Nem egy Isten teremtett-é minket? Miért csalja hát kiki az ő felebarátját, megrontván a mi atyáink szövetségét?

 

Mát. 23,9
Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, a ki a mennyben van.

 

Tibor, és Zoltán nem a tetednek, sem a lelekdnek nem az atyja!

A testi apád a földi édesapád, a szellemed Atyja pedig a a mennyei Atya, ha újonnan vagy születve víztől, és Szent Lélektől.

Ha újjonanan lennél születve akkor, nem neveznél földi embereket atyának, és Szent Atyának!

 

Éppen az az abnormális aki a Szent apostolok evangéliumait (Máté, Márk, Lukács, János) íratait nem fogadja el, és veszi a bátorságot apokrif hamosítmánynak nevezi a szent evangéliumokat, és az abban leírtakat!

 

 

Máriának, és Jézsunak voltak közös gyermekei ez a Szent Evangélium. Ámen.

 

Márk. 6,3

Avagy nem ez-é az az ácsmester, Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, Júdásnak és Simonnak pedig testvére? És nincsenek-é itt közöttünk az ő nőtestvérei is? És megbotránkoznak vala ő benne.

 

Mát. 13,55-56

Nem ez-é amaz ácsmesternek fia? Nem az ő anyját hívják-é Máriának, és az ő testvéreit Jakabnak, Józsénak, Simonnak és Júdásnak? És az ő nőtestvérei is nem mind minálunk vannak-é? Honnét vannak tehát ennél mindezek?

 

Ennek aztán van alapja, de rendesen és vastagon, aki ezt nem fogadja el azok valóságosan megörültek, és botránykozanak csak! Miért lenne már botrány abból, ha valakik szeretik egymást és megházasodnak, és születnek közös gyermekeik? Nevetséges ez a felháborodás Isten Igéjén! ... Azért botránykoznak az Isten igéjén, mert nem azt tanítják, és nem azt hiszik, ami Isten Igéjébem van!

Előzmény: Törölt nick (310)
prszm Creative Commons License 2013.04.15 0 0 315

Sátán egy gonosz kérub, aki valóságos szellemi személy, de Jézus legyőzte az emeberiségért hozott áldozati halála és feltámadása által.

Előzmény: Törölt nick (309)
prszm Creative Commons License 2013.04.15 0 0 314

Aki elfogadja az ingyen kegyelmet Jézus Krisztusban, az már nem fog aszkézis által bármit keresni, mert az a kegyelem megtartja őt, és megőrzi őt.

Előzmény: Törölt nick (308)
prszm Creative Commons License 2013.04.15 0 0 313

Amikor helyre áll az életed Jézusban, meglásd megváltozik minden!

Kezd el olvasni az evangélimokat, javaslom olvasd el Márk evangéliumát, ahogy  olvasod, írd le azt ami megérintett, vagy nem érted, de szeretnél választ kapni rá.

 

Atyám kérlek ad a Te Igédet a gyermekeidnek, hogy a szellemük fejlödjön benned a Názáreti Jézus Krisztus nevében.  Ámen.

 

Előzmény: Szeretetláng (307)
prszm Creative Commons License 2013.04.15 0 0 312

Boldog vagyok, ha Isten szól, szabadít, és gyógyit, és az evangélium hirdetetik a szegényeknek, és megtört szívűeknek.

A bánat csak itt van a földön, de már nem sokáig.......

Előzmény: T_Ilona (304)
prszm Creative Commons License 2013.04.15 0 0 311

Ezt idézted valahonan, azért tetted idézőjelbe?

 

Szeretnéd tudni mi a kulcs, és hogyan kaphatod meg?

 

http://www.elizeus.atw.hu/kulcs.html

 

Atyám te vagy a minden lélek Atyja, kérlek szabadítsd meg az eltélyedett gyeremekiedet, akik félelmek, és kétségek között élnek. Kérlek adjál nekik szellemi világoságot, és az erődet a Szent Lélek által, hogy melletted való döntéseket megtudják hozni, és elinduljanak feléd, és elforduljanak mind attól, amit bűnnek, és utálatos dolognak tartasz. Názáreti Jézus kérlek érintsd meg Őt, hogy szabad legyen, mert akit Te megszabadítasz az valósággal szabad. Atyám mutasd meg jó Atyaságodat, és öntsd a könyörületnek, bűnbánatnak, megtérésnek szellemét a Názáreti Jézus Krisztus nevében. Ámen.

 

Mond el ezt az imát, hangosan hitből.

 

Atyám én kerestelek téged, csak eltévedtem, mert nem tudtam mely úton kell haladnom. Tudatlanul cselekedtem, de kérlek bocsásd, meg nekem, mert tudom, hogy szeretsz, és megváltoztatod az életem, hogy úgy éljek, ahogy te szeretnéd. Most mér tudom, hogy nekem csak egy Atyám van, és ez Te vagy, mert te gondoltál el, és adtál nekem életet. Köszönöm Jézus Krisztus, hogy bűnös, és engedtelen létemre szerettél, és kész voltál minden bűnömet elhordozni. Köszönöm ezt neked, és hálás vagyok érte, hogy legyőzted a Sátánt az életemben, ezért kérlek költözz az én szívemben, és legyél Úr az én egész életemen. Azt mondtad, hogy a kegyelem az nem cselkedetek által van, hanem ingyen, ezért nem az én jó cseledeteimért kapom a kegyelmet, hanem azért mert te Szeretsz! Vedd el az életemből hamis tűzet, és helyette a te szereted, boldogságod, kegyelmed töltsön be engem a Szent Lélek által.

 

Ámen.

 

Előzmény: Szeretetláng (303)
Törölt nick Creative Commons License 2013.04.15 0 0 310

Megkérdeztem a papokat a fészen József 5 gyerekével kapcsolatban. 

 

Tibor atya véleménye: """Abnormális....valami apokrif kitalálmány."""""

 

Zoltán atya véleménye: """"Ezek tényleg megőrültek....Ez már botrány a javából. Semmilyen bibliai alapja nincs...,,,,,,,,

 

 

Ezt teszi a nagyfigyi. Az ördög már mindent bemesél nektek. Még azt is, hogy Józsefnek volt 5 gyereke.

Dehogy még ezt a zagyvaságot el is hiszitek!?  Ez már csúcs!  :))))))))

Előzmény: Törölt nick (284)
Törölt nick Creative Commons License 2013.04.15 0 0 309

A "sátán" vélelmezhetően nem egy konkrét lény,hanem j e l k é p :

talán a h i u s á g !

Törölt nick Creative Commons License 2013.04.15 0 0 308

Add nekem földi Új Paradicsomod Kulcsát !

------------------------------------------------------

Na és mihez kezdjünk az aszketizmussal ? :)))

Szeretetláng Creative Commons License 2013.04.15 0 0 307

„Drága Jézus, Eléd hozom fivérem, nővérem lelkét, aki átengedte a lelkét a Sátánnak.

Vedd ezt a lelket és mentsd meg őt a Te Szent Szemeidben.

Szabadítsd ki ezt a lelket a fenevad rabszolgaságából, és vidd őt az örök üdvösségre. Ámen.”

 

Törölt nick Creative Commons License 2013.04.14 0 0 306

Hááát, nem semmi! :))))

Előzmény: Szeretetláng (303)
Törölt nick Creative Commons License 2013.04.14 0 0 305
T_Ilona Creative Commons License 2013.04.14 0 0 304

Szavaid közt ott bújkál a bánat.

Előzmény: prszm (296)
Szeretetláng Creative Commons License 2013.04.14 0 0 303

„Drága Atyám, én a te elveszett gyermeked vagyok, aki oly összezavarodott és vak, hogy semmi vagyok a Te Segítséged és Szereteted nélkül.

Ments meg Engem Fiad, Jézus Krisztus Szeretete által és add nekem földi Új Paradicsomod Kulcsát. Ámen.” 

 

prszm Creative Commons License 2013.04.13 0 0 302

1 Móz. 3,1
A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?
1 Móz. 3,2
És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;
1 Móz. 3,3
De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.
1 Móz. 3,4
És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;
1 Móz. 3,5
Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.
1 Móz. 3,6
És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék.

 

Isten megtiltotta, hogy rajta kivül máshoz imádkozzunk, a Sátán úgyan azt teszi ma is kétdégbe vonja Isten parancsát, és arra csábtíja az embereket, hogy imádjanak halandókat, szellemi lényeket, azért hogy bűnt kövessenek el, ahogy Éva elkövcette.

 

Ama régi kigyó kit csalt meg az asszonyt Évát. A Sátán nem Ádámot csalta meg elöször, hanem az Évát, mert ő volt a gyengébb nem.

 

1 Móz. 3,15
És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.

 

Két szellemi asszony van ma, az egyik az Isten népe, Isten egyháza. A másik a nagy parázna, aki gyülöli az Igazságot, mivel nem abból való, hanem a hazugságból. Nagy parázna atyja a Sátán, és az ő szellemei vezetik, és nem a Szentlélek, hanem hazug szellemek, amely társközbenjárónak, égkirálynőjének, örök szűznek adja ki magát, hogy elhitesse azokat akik nem Istentől valók, ő lesz az antikrisztus mennyasszonya.

Az igaz egyház nem imádd sem angyalokat, sem teremtett lényeket, sem bálványokat, sem ereklyéket,  csak Istent.

 

Mivel az asszony gyengébb nem, ezért a nőket sokkal könnyebben becsapják a hamis szellemek. A nők hajlamosabbak arra, hogy anya isteneket imádjanak. Az ilyen nők lázadásuk miatt erőre van szükségük, amit Isten nekik nem ad, amig meg nem térnek, ezért keresik az ilyen nők az erőt és kegyelmet a Máriénak magát kiadó hamis szellemnél. Ők azt hiszik, hogy Máriához megy imájuk, de nem, hanem a hazug szellemhez, és Sátánhoz. Ahogy nincs megengedve az asszonynak, hogy szellemi tanításokat adjon, és a férfin uralkodjék, úgy nincs megengedve Máriának sem, hogy tanítson! Az a szellem aki Mária nevében üzenget, és tanít az nem a zsidó alázatos Mirjám!

 

 

1 Tim. 2,11
Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel.
1 Tim. 2,12
A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben.
1 Tim. 2,13
Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva.
1 Tim. 2,14
És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bűnbe esett:

 

1 Ján. 3,8
A ki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.

 

Jel. 2,20
De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek, magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálványáldozatokból egyenek.
Jel. 2,21
Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából; és nem tért meg.
Jel. 2,22
Íme én ágyba vetem őt, és azokat, a kik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből.

 

 

Atyám adj kegyelmet választodainak, hogy kijöjjenek a nagy Babilonból, hogy ne imádjanak démonokat, és hazug szellemeket, és bálványokat, hanem meg térjennek hozzád a Jézus Krisztus nevében.

 

Ámen.

Előzmény: Szeretetláng (298)
prszm Creative Commons License 2013.04.13 0 0 301
Előzmény: Szeretetláng (297)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!